Technische beschrijving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische beschrijving"

Transcriptie

1 1 Technische beschrijving Artikel 0 : Algemeen De bestaande installatie voorzien op 200 kva, waarvoor op een verzwaring wordt voorzien tot 630 kva, is niet meer conform met de bestaande wetgeving, normen en richtlijnen. De installatie dient vernieuwd te worden. Naast het MS gedeelte dient ook het algemeen LS-bord vernieuwd te worden. Deze beide vertrekken zijn tot op heden gehuisvest in het gebouw op de onderstaande foto. Deze aanbesteding houdt in dat er een installatie wordt geleverd en geplaatst conform alle normen en wetgevingen, vandaag geldig en/of in opmaak, conform alle technische voorschriften opgelegd door de distributiebeheerders. De voorziene timing van dit project : eind december 2012 opleveringsklaar. Onderstaand worden in diverse artikels de minimum eisen opgelegd waaraan de installatie dient te voldoen. De aanbestedende overheid voorziet plaatsingsruimte voor de nieuwe MS cabine naast het bestaande MS en LS gebouw (zie foto onderstaand).

2 2 Het dossier houdt algemeen in dat er : - een nieuw MS-vertrek en installatie wordt gecreëerd - de oude MS installatie verwijderd wordt - een nieuw ALSB wordt geïnstalleerd - alle bekabeling wordt overgekoppeld van de oude naar de het nieuwe LS bord - de oude LS-installatie wordt verwijderd. - Inclusief alle keuringen en administratieve zaken, indienstellingsverslagen, etc Als laatste artikel wordt de keuze vrijgelaten om een vrije variante voor te stellen. Het lastenboek beschrijft de plaatsing van een nieuw LS en MS gedeelte in een prefab cabine, naast het bestaande gebouw. De inschrijver is vrij om een variante uitvoering in te dienen naar positie, uitwerking, indeling van de cabine of de indeling van het bestaande gebouwtje. In dit voorstel dienen vanzelfsprekend alle eisen van het lastenboek en andere diverse eisen eigen aan de voorgestelde situatie opgenomen te zijn. Voor de aanvang van de werken dient een verplicht plaats bezoek plaats te vinden. Het document hiervoor is terug te vinden in de bijlagen en dient ingevuld bij de inschrijving gevoegd te worden. BIJ DE INSCHRIJVING DIENT, VERPLICHT, EEN DUIDELIJKE DETAILLERING EN VOORSTELLING TOEGEVOEGD TE ZIJN VAN DE CABINE EN DE INSTALLATIES WAARMEE DE INSCHRIJVER INSCHRIJFT. DIT VIA AANVULLENDE TECHNISCHE FICHES, TEKENINGEN, SCHEMA, FOTO S, Artikel 1: afbraak bestaande MS installatie Artikel 1.1 : afbraak en storten installatie [FF] stuk : 1 De werken houden in: de bestaande MS installatie spanningsloos te brengen en af te breken. Alle materialen en stoffen afkomstig van de afbraak worden eigendom van de inschrijver. Afvoeren en storten en alle administratieve acties inzake zijn inclusief de prijs. Artikel 1.2 : tijdelijke stroombron [VH] dagen: 10 De werken houden in : het leveren, plaatsen en onderhouden van een mobiele tijdelijke stroombron nodig om de volledige achterliggende installatie te voorzien van stroom bij de overnames, ten einde de stroom onderbrekingen zo kort mogelijk te houden. Dit voor de duur van de werken. De nodige verbindingen en materiaal kost zijn inclusief in deze post. Artikel 2 : MS installatie en prefabcabine voor MS en LS Algemene beschrijving: 1. NORMALISATIE De MS-apparatuur dient te voldoen aan de laatste edities van hierna genoemde documenten: - Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (A.R.A.B.) - Algemeen Reglement van elektrische installaties (A.R.E.I.) - Lastenboek 400 B 03 B.e CEI MS-apparatuur met metalen omhulsel - CEI MS-vermogenschakelaar - CEI MS-lastscheiders - CEI Aardingschakelaars - CEI Gemeenschappelijke bepalingen MS-apparatuur

3 - CEI Schakelaar-smeltveiligheidcombinatie - CEI MS-zekeringen - C2/112 Technische voorschriften voor aansluiting op het HS-distributienet volgens Synergrid versie C2/116 Interpretatienota van document C2/112 versie C2/117 Lijst van de materialen die door de Distributienetbeheerders zijn goedgekeurd - KB van 2 juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (bs ) - het voorstel van installatie en uitwerking dient te voldoen aan de administratieve checklist nieuwe klanten cabine eandis dd De apparatuur en de totaliteit van de functionele uitrustingen dient te beantwoorden aan categorie AA31. Het schakelmateriaal wordt geplaatst in een lokaal van categorie BB10. Dit conform de voorschriften Synergrid en gestelde eisen van de lokale netbeheerder ALGEMENE BESCHRIJVING Het middenspanningsbord is van het modulaire type waarbij gebruik gemaakt wordt van gestandaardiseerde cellen. Deze cellen beantwoorden aan de voorschriften Synergrid document C2-112 categorie AA31 en bestaan uit 4 duidelijk gescheiden compartimenten door metalen of isolerende wand, te weten : - LS-compartiment / bedieingsapparatuur - Barenstel (lucht geïsoleerd) - Schakelmechanisme - Kabelcompartiment Iedere schakeleenheid vormt een zelfdragend geheel welk naast elkaar kan geplaatst worden wat een eenvoudige montage ter plaatse toelaat, alsook latere uitbreiding met een zo kort mogelijke spanningsonderbreking. De interne boogvlamtesten dienen te worden uitgevoerd in de 3 HS-compartimenten volgens CEI type test IAC AFL 20 ka 1 s. in AA31, met name : barenstel apparatuur kabeleindsluitingen De functionele eenheden zijn voorzien om de weerslag van een interne boog te beperken in het compartiment en de cel waar dit zich zou voordoen. Om dit te kunnen garanderen zijn de linker- en rechterzijwanden van de cellen samengesteld uit staalplaat van 2mm dikte. Het railstelsel is horizontaal opgesteld en is luchtgeïsoleerd. De aansluitpunten van de railstelsels en van de H.S. kabeleindmoffen zijn ook luchtgeïsoleerd. De toegang tot de aandrijvingen moet zonder spanningsonderbreking mogelijk zijn. De functionele vergrendelingen zijn in de aandrijving van de lastscheider opgenomen en beantwoorden aan de bestaande normalisatie. Zij laten van de operator geen foutieve behandeling toe. De lastscheider is SF6 geïsoleerd met een druk van 0.5 bar maximum, de onderbrekingselementen zijn in een isolerende epoxybehuizing onder gebracht, welke een dichtheid voor de

4 volledige levensduur garandeert. De levensduur van de schakelaar is op meer dan 60 jaar getest. De schakelaar is een tweestanden schakelaar: Gesloten Open. Hij is voorzien van een reglementaire inrichting voor het verwijderen van het SF6 gas op het einde van zijn levensduur. De cellen hebben alleen een toegang via de voorzijde nodig om de nodige aansluitingen te kunnen maken alsook voor zijn exploitatie/bedieningen. De aarding van de aankomende kabels en van de lus wordt door een luchtgeïsoleerde aardingsschakelaar voorzien die onafhankelijk is van de lastscheider. De voorkant van de cel geeft toegang tot de kabeleindmoffen en is voorzien van een kijkvenster, geplaatst op de hoogte van de aardingsschakelaar (lastscheider smeltveiligheidcombinatie & lastscheider - vermogenschakelaarcombinatie) en van de kortsluitindicatoren (op de kabelvelden). De bedieningen van beide functies zijn onderling vergrendeld, de bedieningspunten zelf kunnen met een hangslot vergrendeld worden. Elke functionele eenheid bevat zijn eigen aardingskoperstrip die aan de naast staande cel gekoppeld wordt bij installatie. De aardingskring van het bord is aan het toegekende kortsluitvermogen aangepast. De voorplaat van het laagspanningscompartiment is van een synoptisch schema voorzien en van duidelijke zichtbare operationele instructies. 3. TECHNISCHE KARAKTERISTIEKEN Modulaire cel met apparatuur met volgende karakteristieken - Nominale spanning : 17,5 kv - Dienstspanning : 12 kv - Korteduurstroom 1 s : ka/17,5 kv - Piekstroom : 63 ka - Frequentie houdspanning 50 Hz gedurende 1 minuut : 38 kv - Bliksemstoot spanning : 95 kv - Nominale frequentie : 50 Hz - Nominale stroom barenstel : 800 A - Nominale stroom schakelapparatuur : 800 A - Beschermingsgraad : IP 4X - Mechanische duurzaamheid schakelaar: schakelingen - Vermogensschakelaar : Mechanische duurzaamheid : schakelingen - Aantal opening op kortsluitstroom : Interne vlamboog AA31 : IAC AFL 20 ka / 1 s. 4. TYPE EN ROUTINETESTEN Alle essentiële onderdelen van het bord (cellen, schakelapparatuur, enz ) dienen alle typetesten zoals vermeld in punt 1 ondergaan hebben. De hieruit voorvloeiende rapporten en certificaten worden voorgelegd aan de bouwheer voor aanvaarding van het materiaal. Deze maken deel uit van het op te maken post interventiedossier. De routinetesten worden bij de constructeur uitgevoerd, eventueel in aanwezigheid van de bouwheer, en worden gewaarborgd door de kwaliteitsverantwoordelijke OPBOUW

5 5 - Plaatwerk in verzinkt staal met een dikte van 2 mm. 6. AFWERKING - Behandeling van het plaatwerk voor coating : ontvetting, fosfatatie, passivatie en deminspoeling - De frontpanelen van de cellen worden gepoedercoat en nadien gebakken in een oven - Bevestigen van de eenduidige synoptiek aan de voorzijde welke volgens de specificaties van de installatie wordt aangebracht. 7. TOEBEHOREN Volgende toebehoren maken deel uit van de uitrusting van de MS-installatie: - isolerende handschoenen classe 2 17,5kV in een koffertje met talkfles. - isolatiebankje 17,5kV - EHBO-onderrichtingen - schakelinstructies - elektrisch ééndraadsschema - de cellen worden voorzien van een aanduidplaatje - schakelhendel - spanningsaanduiding en gevarendriehoek aan te brengen op de toegangsdeur 8. AARDINGEN De nodige aardingen (HS-aarding en nulpuntsaarding) worden voorzien in conformiteit met de bepalingen in het AREI artikel 98 en 99, evenals eventuele bijkomende eisen van de lokale netbeheerder.

6 6 Artikel 2.1. Prefabcabine voor de MS en LS installatie: [FF] stuk 1 Levering en plaatsing van een beton behuizing van het betreedbare type, voor buitenopstelling geschikt voor het onderbrengen van ondervermelde MS-cabine. Bijkomend beschikt de prefabcabine over een deel waaronder het LS verdeelbord kan geplaatst worden: De prefab behuizing dient conform te zijn aan categorie BB10 van C2-112 van maart 2004 van Synergrid. De behuizing is uit één stuk vervaardigd in gewapend beton volgens de norm NBN EN 61330,de keuze van de materialen houdt rekening met karakteristieken van levensduur en brandweerstand. De betonbehuizing is samengesteld uit 3 elementen die een vormvast geheel vormen : - De koker, bestaande uit de kelderplaat en muren, wordt in 1 stuk vervaardigd. Deze werkwijze garandeert een vormvast en waterdicht geheel. De stabiliteitsberekeningen houden rekening met drukverhogingen die kunnen voorkomen bij een eventuele overdruk ten gevolge van een fout in de MS-installatie. De koker omvat verder een aantal kabeldoorvoeren voor het binnenbrengen en buiten geleiden van de nodige bekabelingen. - De tussenvloer vormt de scheiding tussen het keldercompartiment en de functionele ruimte. Deze wordt standaard uitgerust met een vergrendelbaar mangat. Andere uitsparingen kunnen voorzien worden in de tussenvloer om een efficiënte montage van de uitrusting te realiseren. - Het dak is vervaardigd uit gewapend beton met een dubbele afwatering van 3%. Dit dak wordt behandeld met een impregnatieproduct en toplaag om een waterdichte afscherming te garanderen. Een druiplijst rondom voorkomt het binnensijpelen van water ongeacht de weersomstandigheden. Teneinde een stabiele constructie te bekomen wordt er gebruik gemaakt van klassieke wapeningsnetten. Elk element bevat verder een aardingsaansluiting zodat een perfecte aarding van de betonbehuizing kan gerealiseerd worden. Specificaties van de cabine : Afmetingen in mm: lengte x diepte x hoogte : - Buitenafmetingen : totaal volumes dienen te voldoen aan de normen en eisen. te bepalen door inschrijver / afmetingen bij de inschrijving te vermelden. - Buitenafmetingen bovengronds : totaal volumes dienen te voldoen aan de normen en eisen. te bepalen door inschrijver / afmetingen bij de inschrijving te vermelden. - Binnenafmetingen : totaal volumes dienen te voldoen aan de normen en eisen. te bepalen door inschrijver / afmetingen bij de inschrijving te vermelden. - Hoogte kelder : minimum 650 mm in functie van de diepte van de kabels de aankomst van de kabel, hun sectie. Er kan vanuit gegaan worden dat de kabels op 80 cm diepte liggen. Verdere informatie dient verkregen worden bij de DBG. - Breedte en hoogte kabelkelder : breedte minimum 50 cm hoogte minimum 60 cm : idem als bovenstaande hoogte kelder.

7 7 - Hoogte functionele ruimte : minimum 2200 mm - Volume kelder : min 3,8 m³ - Volume olie opvangbak : 0,72 m³ - Afstand tussen HS en MS : minim 1 meter Vloer: - effen en slipvrij - Vloernieau minstens 10cm hoger dan openbare weg en of omringende vloeren - geleidende delen massa s zijn verbonden aan de aarding. Wanden en tussenwanden: - Beveiligingsgraad IP 24-D - Indien van toepassing : gemetste muren moeten gevoegd zijn - Condensatie wordt vermeden door gebruik van materialen met thermische isolatie klasse gelijk aan die van muren in traditioneel metselwerk. - Wanden zijn licht lichte kleur geschilderd (ivm zichtbaarheid) - geleidende delen massa s zijn verbonden aan de aarding. Zoldering en dak: Deur: - dak is waterdicht - geleidende delen massa s zijn verbonden aan de aarding. - afmetingen : minimum 2.00 m x 0.95 m (hxb- nuttig) - deur draait naar buiten open - deur is voorzien van een anti-paniekbaar of anti-paniekcilinder met draaiknop. - Deur dient in openstand vergrendeld kunnen worden (voorzien tegen windbelasting). Toegelaten accidentele overdrukbelastingen: Op de wand achter de cellen : 250 hpa Op andere wanden : 50 hpa Op de wanden van de kelderruimte : 220 hpa Toegelaten belasting op de vloer : 750 kg/m² Toegelaten belasting onder transfo : 3000 kg/m² Toegelaten belasting op het dak : 500 kg/m² Uitsparingen in de kelderwanden: Alle nodige openingen van diverse diameters nodig voor doorvoeren of verluchtingsopeningen zijn te voorzien Onderstaand een voorbeeld: 9 gesloten doorvoeropeningen diam. 160 mm - 3 in de voorzijde (kant toegang) 3 in de achterzijde 3 in rechterzijde 12 gesloten doorvoervoeropeningen diam. 110 mm aan de voorzijde

8 8 Uitsparingen in de vloerplaat : Alle nodige openingen van diverse diameters nodig voor doorvoeren, mangaten of verluchtingsopeningen zijn te voorzien Onderstaand een voorbeeld: 1 cilindrische uitsparing diam. 60 mm voor de aardingskabel 1 uitsparing voor drukontlasting in vloer achter cellen L x B : 2500 x 100 mm 1 uitsparing onder de cellen L x B : 2500 x 600 mm 1 mangat met vergrendelbaar deksel in vloer. Afmeting mangat : 500 x 500 mm (nuttige opening) Uitsparingen en voorzieningen in wanden: Alle nodige openingen van diverse diameters of afmetingen nodig voor doorvoeren, mangaten, toegangsmogelijkheden of verluchtingsopeningen zijn te voorzien. Inclusief alle bijkomende stukken zoals bv muggengaas, bevestingsmaterialen, beslag, sluitingen,. Voorbeeld: - 1 cilindrische kabeldoorvoer diam. 160 mm links van de toegang met vergrendelbare sluitplaat. - 1 ventilatierooster voor hoogspanningscabine in aluminium kleur gelijkaardig aan die van kleur van gevelafwerking muggendraad inox 18/8 - afmetingen h x l: 600 x 900 mm vrije doorgang 93% - 1 aluminium deur met vrije doorgang van 1030 x 2040 mm - afwerking: - bevestiging: 4 scharnieren - 3-puntsluting + anti-paniekhendel deurvergrendeling op 90 en 170 uitgerust met standaard cilinder 30mm - Onder verluchting 900x600 mm. Afwerking van de cabine: Afwerking van plafond en wanden geverfd met anti condens verf in witte kleur Afwerking dakrand en buitenoppervlak: gezien de cabine in een bos en plantrijke omgeving staat wordt er geopteerd voor een gelijkaardige kleur van de cabine. Echter zijn hier geen voorwaarden aangesteld. De afwerking moet onderhoudsvriendelijk zijn. Afwerking dakoppervlak met impregnatie + waterdichte eindlaag, of gelijkwaardig. Afwerking onderkant met bitumineuze en waterdichte laag, of gelijkwaardig Installatie van de cabine : - De oppervlakte nodig voor de plaatsing van de nieuwe cabine zal bouwrijp door de aanbestedende overheid worden aangeboden. De aanbestedende overheid ze staat in voor de verwijdering van bomen en wortels. - Uitgraven van de grond tot op de diepte van de installatie is ten laste van de inschrijver.

9 - Plaatsing stabiliserende grond (mager beton), met minstens 15 cm hoogte, is ten laste van de inschrijver. De nodige fundering en opbouw van het vloerpakket, ten einde vorstvrij en bouwtechnische in orde te zijn, behoren tot de taken en zijn inclusief in de prijs van de inschrijver. - Plaatsing van een equipotentiaal aardingslus van 35 mm² rondom de cabine, is ten laste van de inschrijver. - Egaliseren van de grond rondom de cabine, is ten laste van de inschrijver. 9 - Binnenbrengen van de aardingslus in de kelder van de cabine. Indien nodig het aanbrengen van de aardingsus en pinnen, is ten laste van de inschrijver. - Plaatsing en aanvoer is ten laste van de inschrijver, alsook indien nodige bijkomende verstevigingen om de werkplek te bereiken. - Het traceren van ondergrondse leidingen is ten laste van de inschrijver. De opdrachtnemer informeert naar de aanwezigheid van alle ondergrondse leidingen op de plaats van installatie en toegangsweg. - Inclusief in de opdracht zijn alle nodige verbindingen die nodig zijn om de werking te hanteren, inclusief alle keuringen, testen, administratieve kosten etc. De post is uitgerust met de nodige wettelijke toebehoren, verlichting en LS-installatie, meer bepaald : LS-installatie: 1 aardingsonderbreker 2 stopcontacten : 2-polig + 16A 1 2-polige schakelaar 2 verlichtingsarmaturen 1*18 watt 1 draagbaar en heroplaadbaar noodverlichtingselement

10 10 Artikel 2.2 : MS- installatie : de MS-cellen [FF] stuk CEL : AANKOMSTVELD: Standaarduitrusting Barenstel 800 A Driepolige lastscheidingsschakelaar met onderbreking in SF6 type 800 A klasse E3 volgens CEI uitgerust met een manuele bediening met vergrendelde handbediende driepolige aardingsschakelaar met inschakelvermogen 63 ka geplaatst buiten het omhulsel van de lastschakelaar. Neon spanningsindicator type VDS conform CEI (met neon indicatoren). Mogelijkheid om een hangslot op de lastscheidingsschakelaar en de aardingsschakelaar te voorzien in zowel gesloten als geopende positie Mechanische vergrendeling ter voorkoming van : opening van de deur indien de lastscheidingsschakelaar gesloten is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de deur geopend is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de aardingsschakelaar gesloten is Positieaanduiding lastscheidingsschakelaar Positieaanduiding aardingsschakelaar Aansluitvlak voor MS-kabels Kabelsteun Bodemplaat voor 3 monopolaire middenspanningskabels. Geïntegreerd laagspanningscompartiment Eenduidige synoptiek De cel dient verlicht te kunnen worden CEL : VERTREKVELD: Standaarduitrusting : Barenstel 800 A Driepolige lastscheidingsschakelaar met onderbreking in SF6 type 800 A klasse E3 volgens CEI uitgerust met een manuele bediening met vergrendelde handbediende driepolige aardingsschakelaar met inschakelvermogen 63 ka geplaatst buiten het omhulsel van de lastscheider. Neon spanningsindicator type VDS conform CEI (met neon indi catoren) Mechanische vergrendeling ter voorkoming van : o opening van de deur indien de lastscheidingsschakelaar gesloten is o o sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de deur geopend is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de aardingsschakelaar gesloten is Mogelijkheid om een hangslot op de lastscheidingsschakelaar en de aar dingsschakelaar te voorzien in zowel gesloten als geopende positie. Positieaanduiding lastscheidingsschakelaar Positieaanduiding aardingsschakelaar Aansluitvlak voor MS-kabels Kabelsteun Polyvalente bodemplaat voor 3 monopolaire middenspanningskabels Geïntegreerd laagspanningscompartiment eenduidige synoptiek De cel dient verlicht te kunnen worden

11 11 CEL : BEVEILIGING SMELTVEILIGHEIDCOMBINATIE: Standaarduitrusting : Barenstel 800 A driepolige lastscheidingsschakelaar met onderbreking in SF6 type 800 A klasse E3 volgens CEI uitgerust met manuele bediening met vergrendelde handbediende driepolige aardingschakelaar luchtgeïsoleerd, manuele bediening, een aardschakelaar voor en na de zekeringen. De schakelaar vormt door middel van de zekeringen een zekeringenlastschakelaar, met driepolige uitschakeling in geval van het smelten van één der zekeringen. Draaiknop om uit te schakelen. positieaanduiding lastscheidingsschakelaar positieaanduiding aardingsschakelaar neon spanningsindicator type VDS aan de kant van de kabeleindmof conform CEI mechanische vergrendeling ter voorkoming van : opening van de deur indien de lastscheidingsschakelaar gesloten is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de deur geopend is sluiten van de lastscheidingsschakelaar indien de aardingsschakelaar gesloten is openen en sluiten van de deur indien de lastscheidingsschakelaar geopend is zekeringhouder DIN 10 17,5 kv 6 zekeringen formaat 63 A - type DIN 10-17,5 kv - L = 292 mm (3 in reserve) kabelsteun voor kabels polyvalente bodemplaat voor 3 eenpolige kabels een geïntegreerd laagspanningscompartiment eenduidige synoptiek de cel is voorzien van een mechanische vertraagde minimaspoel 220 VWS de cel is voorzien van een automatische wederinschakeling en alle nodige aanpassingen nodig voor deze bijkomende optie. De cel dient verlicht te kunnen worden CEL : METING: Standaarduitrusting : Drie stoomtransformatoren voor de meting : 50/5A ; klasse 0,2S ; 5 VA Drie spanningstransformatoren voor de meting : /V3 :110/ 3 ; klasse 0,2 ; 15 VA TI s en TP s bekabeld volgens de 3-Wattmeter methode Inbouwsteunen voor de stroom en spanningstransformatoren Aansluitvlak voor HS-kabel(s) Kabelsteun Polyvalente bodemplaat voor 2 x 3 eenpolige kabels. De HS en LS aansluitingen van de stroom en spanningstransformatoren. Vergrendelbare toegangdeur door middel van een haak voor hangslot eenduidige synoptiek CEL : TRANSFORMATOR 630kVA : De transformator is van het oliegekoelde type met natuurlijke koeling. - Nominaal vermogen: 630kVA - Diëlektricum: minerale olie - Isolatieniveau: 17,5kV

12 12 - Primaire spanning: V (te controleren bij de netbeheerder) - Regelingen spanningsloos omschakelbaar: 5 stappen; -5, -2,5, 0, +2,5, +5% - Secundaire spanning: 3 x 400V + N - Schakelgroep: DYN 11 - Verliezen: C0Bk - Kortsluitspanning: 4% Voorzieningen: - de transformator is op primaire zijde van plug-in aansluitingen. - op laagspanningszijde wordt op de transformator een laagspanningskast gebouwd welke vervaardigd is uit gegalvaniseerd metaal. - in de laagspanningskast wordt een 4-polige LS-zekeringschakelaar 1.600A + HOV-zekeringen 1.000A voorzien. - temperatuursbeveiliging via een DMCR-relais. - DMCR-relais wordt bekabeld via de vertraagde minimumspoel op de desbetreffende beveiligingsschakelaar op middenspanningszijde. - standaard is de transformator voorzien van een aardingsklem, hefogen, kenplaat, vuldop, aftapkraan en loopwielen. - onder de transformator wordt een metalen olieopvangbak voorzien welke de totale hoeveelheid olie kan opvangen. Proefverslagen: Volgende proefverslagen worden meegeleverd: - controle van de schakelgroep. - meting van de weerstand der wikkelingen. - meting van de nullastverliezen en nullaststroom. - meting van belastingsverliezen en kortsluitspanning. - meting van de transformatieverhouding. - diëlektrische MS- en LS-test met geïnduceerde spanning. Alle schakelcellen bevatten de nodige functionele vergrendelingen conform de gestelde eisen van de stroomleverende maatschappij en IEC normen (o.a. IEC NBN C ). De lastscheidingsschakelaars schakelen in een medium van SF-6. Alle schakelcellen zijn voorzien van een duidelijke en eenduidige synoptiek op de frontplaat conform de geldende normering van de stroomleverende maatschappij. De schakelcellen zijn uitgerust met capacitieve spanningsaanduiders geplaatst op het frontpaneel. Elke positie van de lastscheidingsschakelaar of van het aardingsmes kan met behulp van een hangslot worden vergrendeld, eveneens bestaat deze mogelijkheid voor de celdeur. Het geheel van de schakelcellen vormt met de meetcel (indien van toepassing) en met de transformatorcel(len) één geheel en zijn van éénzelfde uitzicht. De volgende keuringen dienen minimum voorzien te zijn: - 1 Keuring MS-post - alle keuringen nodig voor de cabine werkende en aangesloten op het net te krijgen. Aardingen: (leveren en plaatsen)

13 13 - het nodige aantal aardingsonderbrekers, te bepalen door de inschrijver. - de nodige lopende meter aanvoerdraad, van een door de inschrijver te bepalen sectie, voor de hoogspanningsaarding. - de nodige lopende meter koperdraad, van een door de inschrijver te bepalen sectie, ingedreven in de grond als hoogspanningsaarding. - de nodige lopende meter aanvoerdraad, van een door de inschrijver te bepalen sectie, voor nulpuntsaarding. de aardingsonderbreker wordt in een afzonderlijk kastje geplaatst. - de nodige lopende meter koperdraad, van een door de inschrijver te bepalen sectie, ingedreven in de grond als nulpuntsaarding. - het nodige aantal C-persverbinding op de aardingsdraad Alle aardingen dienen conform de reglementering AREI artikel 98/99 te zijn. Inclusief dient de inschrijver alle mogelijke verbindingen voorzien in zijn inschrijvingsprijs.

14 14 Artikel 3 : vernieuwen laagspanningsbord Algemeen: Het afschakel vermogen of de houdstroom moet steeds groter zijn dan de in het net optredende kortsluitstroom. Bij gebruik van toestellen van eenzelfde constructeur, kunnen de garanties opgegeven door deze constructeur volstaan. Bij gebruik van toestellen van verschillende merken moeten testen uitgevoerd worden door een erkend onafhankelijk labo. De installateur dient een controleberekening (conform AREI en Belgische normen) van het distributieschema voor de verschillende voedingsmogelijkheden voor te leggen aan de leidende ambtenaar en worden volgens de hieronder opgesomde randvoorwaarden uitgevoerd: - Bij het bepalen van de plaatsingswijze wordt telkens het slechtste geval beschouwd, doch afmetingen kleiner dan 6 m worden niet in aanmerking genomen om de plaatsingswijze te bepalen - Kabels worden altijd in 1 laag aangelegd - De maximale toelaatbare spanningsval tot aan het verdeelbord bedraagt max 3% voor verlichting en max 5 % voor motoren. - Het aantal naastliggende kringen dient in rekening te worden gebracht, enkel het aantal voedingskabels worden hiervoor in rekening gebracht. - Als meerder kabels in een kabelgang liggen, wordt er bij de kortsluitberekening telkens van uitgegaan dat deze kabels tegen elkaar liggen. - Standaard wordt aangenomen dat Rf of F3 kabels voor ¼ van hun lengt in de brandhaard liggen. Bij het bepalen van de benodigde kabelsectie dient huidig aannemer hiermee rekening te houden. Door Rf/F3 bekabeling te berekeningen als een XVB bekabeling, dient de nodige XVB sectie vermenigvuldigd te worden met 1,5. De aannemers dient zelf in te staan voor de nodige plannen en schema s. Er dient een eendraadschema en een inplantingsplan van alle componenten afgeleverd te worden. Contacten en eventuele kosten met stroomleveranciers omtrent eventuele spanningsonderbreking zijn inbegrepen. De ruimte waarin het LS verdeelbord dient geplaatst te worden is voorzien in artikel 2.1 van dit lastenboek. Alle nodige eisen aan de ruimte zijn dan ook voorzien in dat artikel. Artikel 3.1 realiseren van het nieuw verdeelbord: Dit werk omvat algemeen: - Het leveren en plaatsen van ALSB inclusief alle vertrekken, veiligheden, etc. - Het overnemen, uitlengen van de bestaande voedingskabels en aardingen naar het nieuwe bord - Alle werken nodig om de overname te waarborgen zijn inclusief de prijs. - Maken van openingen, graafwerken, boringen,. zijn allen inclusief de prijs. - Verbinding tussen MS-installatie - Leveren, plaatsen en aansluiten meterkast Eandis. - Keuring en indienstelling De bestaande kabels (zie foto onderstaand) dienen verlengt of verplaatst te worden tot in het nieuwe bord. Alle materialen en werken dienen voor zien te zijn in de prijs voor de plaatsing van dit bord.

15 15 De kabelsecties, de zekeringen, kortsluitvermogen, de vermogenschakelaars met differentieelbeveiliging worden berekend in functie van het type kabel van de bestaande installatie en de lengte ervan. De differentieelbeveiligingen dienen voorzien te zijn met afstelbare gevoeligheid A en vertraging instelbaar tot 3 seconden, voorzien van testknop en herinschakelknop. Er zijn 7 vertrekken in de bestaande installatie. Zie bovenstaande foto. - Vetrek 1 : Portierswoning : 63 A - Vetrek 2: Pomphuis: 200A + N - Vertrek 3: Serrencomplex (oud): 350/200 A +N - Vertrek 4: Burelen 200 A + N - Vertrek 5: labo complex 200 A + N - Vertrek 6: Verdeelbord 60 A + N - Vertrek 7: Nieuw serrecomplex 250 / 650 A (zie foto onderstaand)

16 16 Zie plan: Het nieuwe verdeelbord dient voorzien te zijn van den nodige zekeringsscheidingsschakelaar om de bestaande situatie te waarborgen. Bijkomend dient er plaats voorzien te zijn om 3 bijkomende schakelaart te kunnen plaatsen in de toekomst. De inschrijver moet een certificaat afleveren waaruit blijkt dat het bord conform is aan de NBN EN wat ondermeer inhoud dat alle in deze norm beschreven testen werden uitgevoerd, deels door de

17 leverancier van het materiaal en deels door de bordenbouwer. Het bord moet volledig opgebouwd zijn met materiaal van eenzelfde technologie (merk). Het bord dient te voldoen aan: - het is een metalen verdeelbord - Beschermingsgraad IP 55 - Uitstekend bestand tegen corrosie - Het bord heeft een hoofdschakelaar 1250 A, deze in functie van de door de aannemer te berekenen vetrekken. Alle rekennota s, technische fiches, bordopbouw, plannen en dienen voorgelegd te worden. Artikel 3.2 : afbraak en saneren bestaande installatie [VH] stuk : 1 De werken houden in, de bestaande MS installatie spanningsloos te brengen en te verwijderen. Alle materialen en stoffen afkomstig van de afbraak worden eigendom van de inschrijver, afvoeren en storten en alle administratieve acties inzake zijn inclusief de prijs. Artikel 3.3 : tijdelijke stroombron [VH] dagen: 10 Het leveren, plaatsen en onderhouden van een mobiele tijdelijk stroombron nodig om de volledig installatie te voorzien van stroom bij de overnames, ten einde de stroom onderbrekingen zo kort mogelijk te houden. Dit voor de duur van de werken. De nodige verbindingen en materiaal om de tijdelijke stroombron aan te sluiten zijn inclusief deze post. 17 Artikel 4: Vrije variante naar positonering en indeling van de ruimtes MS-LS Het lastenboek beschrijft de plaatsing, opbouw en indeling van een nieuw LS en MS gedeelte in een prefab cabine, naast het bestaande gebouw. Via dit artikel laat toe om een vrije variante uitvoering in te dienen naar positie, uitwerking, indeling van de cabine of de indeling van het bestaande gebouwtje. In dit voorstel dienen vanzelfsprekend alle eisen van het lastenboek en andere diverse eisen eigen aan de voorgestelde situatie opgenomen te zijn. De artikel zal aanzien worden als een vrije variante uitvoering voor alle artikel. Bij het indienen van een variant voorstel dient de inschrijver een gedetaileerde berekening en voorstelling voor te leggen. Artikel 5: Veiligheid [PM] Alle veiligheidsvoorzieningen nodig voor het uitvoeren van de werken, beschreven in het VG plan van de veiligheidscoördinator EVEKA in bijlage en volgens de procedure van het ILVO zijn van toepassing. Alle kosten hiervoor zijn allen integraal te voorzien in de eenheidsprijzen van de artikels.

18 18 DETAIL EN SAMEN VATTENDE MEETSTAAT: artikelnr omschrijving type Hoeveelheid /eenheid 0 Algemeen PM - 1 Afbraak bestaande MS installatie PM afbraak en storen installatie FF 1 sog 1.2 tijdelijke stroombron VH 5 dagen 2 MS installatie en prefabcabine voor MS en LS PM Prefabcabine voor de MS en LS installatie FF 1 sog 2.2 MS- installatie : de MS-cellen FF 1 sog 3 Vernieuwen laagspanningsbord PM Realiseren van het nieuw verdeelbord FF 1 sog 3.2 afbraak en saneren bestaande LS installatie VH 1 sog 3.3 tijdelijke stroombron VH 10 dagen 4 Vrije variante naar positonering en indeling van de ruimtes MS-LS FF 1 stuk 5 Veiligheidsvoorzieingen PM -

RA L 5015 QUADRICOLOUR : 100 CY + 9 MAG + 6 BLACK BLACK / ZWART DW-2. Luchtgeïsoleerde Middenspanningsoplossingen 12kV, 31.

RA L 5015 QUADRICOLOUR : 100 CY + 9 MAG + 6 BLACK BLACK / ZWART DW-2. Luchtgeïsoleerde Middenspanningsoplossingen 12kV, 31. PROCESSBLUE RA L 5015 QUADRICOLOUR : 100 CY + 9 MAG + 6 BLACK BLACK / ZWART DW-2 Luchtgeïsoleerde Middenspanningsoplossingen 12kV, 31.5kA, 2500A PROCESSBLUE RA L 5015 QUADRICOLOUR : 100 CY + 9 MAG + 6

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE CHECKLIST NIEUWE KLANTENCABINES 2010-03-29 (in te vullen door de DNG of zijn afgevaardigde)

ADMINISTRATIEVE CHECKLIST NIEUWE KLANTENCABINES 2010-03-29 (in te vullen door de DNG of zijn afgevaardigde) ADMINISTRATIEVE CHECKLIST NIEUWE KLANTENCABINES 2010-03-29 (in te vullen door de DNG of zijn afgevaardigde) De Word versie is te verkrijgen via de lokale DNB. D In Distributienetgebruiker te Cabine Installateur

Nadere informatie

DW-2. Luchtgeïsoleerde Middenspanningsoplossingen 12kV, 31.5kA, 2500A

DW-2. Luchtgeïsoleerde Middenspanningsoplossingen 12kV, 31.5kA, 2500A DW-2 Luchtgeïsoleerde Middenspanningsoplossingen 12kV, 31.5kA, 2500A 15 1 13 12 11 10 1 2 3 5 6 7 8 9 1. Cel 2. Laagspanningscompartiment 3. Vermogenschakelaarcompartiment. Metalen luiken 5. Vacuüm vermogenschakelaar

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE (uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, 7.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN HOOGSPANNINGSINSTALLATIE (uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, 7. Klantverantw.: Opdrachtn.: ELE/44714/000 Klantnr.: 8100 Cont.pers.: STORMACQ SERGE Tel.: 02/276.77.43, Fax: - GSM: 0492/74.85.14 e-mail: alain.draps@bpost.be ProKo.: HS02 1 Verslagnr.: 4471682 Voorl. verslagnr.:

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Terminologie aangepast op basis van Technisch Reglement Distributie

Terminologie aangepast op basis van Technisch Reglement Distributie SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS- DISTRIBUTIENET VAN GSM- INSTALLATIES GEPLAATST OP MASTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN HS-LIJNEN VAN 2 de CATEGORIE Terminologie aangepast op

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR HET AANSLUITEN VAN VASTE PROFESSIONELE INSTALLATIES ZONDER METER SPECIFIEKE TECHNISCHE VRSCHRIFTEN VR HET AANSLUITEN VAN VASTE PRFESSINELE INSTALLATIES ZNDER METER INHUD 1. TEPASSINGSGEBIED...3 2. SPECIFIEKE EISEN M.B.T. DE AANSLUITKAST ZNDER METER...3 2.1 Plaats van

Nadere informatie

C2/119. Symboliek van de functionele eenheden van installaties aangesloten op het HS verdeelnet

C2/119. Symboliek van de functionele eenheden van installaties aangesloten op het HS verdeelnet C2/119 Symboliek van de functionele eenheden van installaties aangesloten op het HS verdeelnet Gemeenschappelijke aanvullende technische voorschriften van de Belgische distributienetbeheerders voor aansluitingsinstallaties

Nadere informatie

DICTATOR HOMELIFT DHM 300

DICTATOR HOMELIFT DHM 300 DICTATOR HOMELIFT DHM 300 De lift volgens machinerichtlijn De DICTATOR Homelift DHM 300 is de ideale oplossing wanneer er in een woning of bedrijf een lift moet worden in - of aangebouwd - om het dagelijkse

Nadere informatie

GE Industrial Solutions

GE Industrial Solutions GE Industrial Solutions GEGEVENS VOOR LASTENBOEK SEN Plus Algemeen laagspanningsbord 1. ALGEMENE KENMERKEN 1.1 NORMEN Alle laagspanningsverdeelborden voldoen aan de vereisten van de normen EN 60439-. De

Nadere informatie

GE Power Controls. Lastscheidingsschakelaars en patroonlastscheidingsschakelaars. Dilos/Fulos

GE Power Controls. Lastscheidingsschakelaars en patroonlastscheidingsschakelaars. Dilos/Fulos GE Power Controls Lastscheidingsschakelaars en patroonlastscheidingsschakelaars Dilos/Fulos Dilos/Fulos Lastscheidingsschakelaars en patroonlastscheidingsschakelaars Voordelen Bestelgegevens B Technische

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

De volgende documenten worden supplementair door de aannemer geleverd :

De volgende documenten worden supplementair door de aannemer geleverd : 1. Hoogspanning 1.1. Hoogspanningscellen 1.1.1. Typeplan 320.002 Voorafgaande opmerkingen : Het KONINKLIJK BESLUIT van 22 april 1977, waarvan sprake in dit document op bladzijde 2 en het MINISTERIEEL BESLUIT

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

Xiria. Consultant specificatie. Metaal omsloten middenspanningsschakelsysteem. 2-, 3-, 4- en 5-velden blok-type

Xiria. Consultant specificatie. Metaal omsloten middenspanningsschakelsysteem. 2-, 3-, 4- en 5-velden blok-type Eaton Industries (Netherlands) B.V. Europalaan 202, 7559 SC Hengelo Postbus / P.O. Box 23, 7550 AA Hengelo The Netherlands tel.: +31 (0)74 246 9111 fax: +31 (0)74 246 4444 Consultant specificatie Metaal

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

Power Xpert FMX IEC Middenspanningsschakelsysteem t/m 24 kv

Power Xpert FMX IEC Middenspanningsschakelsysteem t/m 24 kv This is a photographic template your photograph should fit precisely within this rectangle. Power Xpert FMX IEC Middenspanningsschakelsysteem t/m 24 kv Metaalomsloten Enkelrail Vastestof- en luchtgeïsoleerd

Nadere informatie

TAD: Technologische AdviesDienst

TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Verdeelborden In een elektrische installatie mag er slechts veilig elektrisch materieel gebruikt worden. Volgens deze algemene regel betekent dit dus ook dat

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen

Aansluiting van eengezinswoningen Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Proximus biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken

Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Hoe keuringsverslagen elektrische installaties interpreteren meest voorkomende inbreuken Isabelle Hofman 10/10/2017 Topics A. Hoe elektrische keuringsverslagen interpreteren B. Top 3 meest voorkomende

Nadere informatie

Lithobeton nv ijvert naar constante vernieuwing van haar producten. Het ontwerp van onze producten kan ten allen tijde veranderen.

Lithobeton nv ijvert naar constante vernieuwing van haar producten. Het ontwerp van onze producten kan ten allen tijde veranderen. PREFAB MS-CABINES Lithobeton nv ijvert naar constante vernieuwing van haar producten. Het ontwerp van onze producten kan ten allen tijde veranderen. Deze brochure dient als richtlijn en heeft enkel de

Nadere informatie

Laagspanningsverdeling SIVACON

Laagspanningsverdeling SIVACON Laagspanningsverdeling SIVACON Algemene beschrijving Normen en voorschriften De laagspanningsverdeling SIVACON is een type-beproefde laagspanningsschakelapparatuur combinatie (TSK/TTA). De SIVACON wordt

Nadere informatie

SIRCO MOT PV Schakelaar-scheiders voor fotovoltaïsche toepassingen gemotoriseerd tot 1000 VDC van 200 tot 630 A

SIRCO MOT PV Schakelaar-scheiders voor fotovoltaïsche toepassingen gemotoriseerd tot 1000 VDC van 200 tot 630 A Schakelen en scheiden new De oplossing voor > Gebouwen > Zonneparken sirco-pv_016_a_1_cat De sterke punten > Gebreveteerd onderbrekingssysteem "Brandweer" > Manuele noodstop SIRCO MOT PV 4x400 A Conform

Nadere informatie

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij :

Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : Een elektrische installatie moet altijd door een erkend organisme worden gekeurd bij : - de indienststelling, - elke verzwaring van de aansluiting, - elke belangrijke wijziging of uitbreiding. Dit organisme

Nadere informatie

De energybox - maakt het u makkelijk

De energybox - maakt het u makkelijk De energybox - maakt het u makkelijk Technologie, flexibiliteit en gemak in één box Alle keukenapparatuur en wandcontactdozen aansluiten met slechts één leiding tussen meterkast en keuken; dat kan met

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

ICU - Tube Installatiehandleiding

ICU - Tube Installatiehandleiding ICU - Tube Installatiehandleiding ALFEN bv P.O. Box 1042 Tel: +31(0)36 549 34 00 e-mail: info@alfen.com Hefbrugweg 28 NL 1300 BA Almere Fax: +31(0)36 549 34 09 website: www.alfen.com NL - 1332 AP Almere

Nadere informatie

AKA - Gräper Compact transformator- en verdeelstations

AKA - Gräper Compact transformator- en verdeelstations AKA - Gräper Compact transformator- en verdeelstations Alberts & Kluft (AKA) is een adviserende elektrotechnische handelsonderneming en vertegenwoordigt een aantal gerenommeerde fabrikaten op het gebied

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties 112000765 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek: Eigendom van: Opdrachtgever: Type lokalen: EAN-code installatie:

Nadere informatie

geï ntegreerde netaansluiting - 3x25A Specificaties

geï ntegreerde netaansluiting - 3x25A Specificaties geï ntegreerde netaansluiting - 3x25A Specificaties Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Algemene Uitgangspunten... 3 3. Wensen... 4 4. Omgeving... 4 5. Fundering... 5 6. Beveiligen en aansluiten... 5 7. Metereisen...

Nadere informatie

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten

Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten. Sicuro. generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten 1 Productinformatie Sicuro generatoraansluitkasten Sicuro generatoraansluitkasten alfen 2 Sicuro generatoraansluitkasten Traditionele aansluitingen van generatoren bezitten

Nadere informatie

16EGGE/16/44. Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken

16EGGE/16/44. Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken 16EGGE/16/44 Dender. Vernieuwing stuwsluiscomplex Geraardsbergen. Algemene elektriciteitsinstallatie. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken TERECHTWIJZEND BERICHT 1 II. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

HYPRA. CEE Contactmateriaal. www.legrandservices.nl THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

HYPRA. CEE Contactmateriaal. www.legrandservices.nl THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES HYPRA CEE Contactmateriaal THE GLOBAL SPECIALIST IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES www.legrandservices.nl IP 44 en IP 44/55 CEE contactmateriaal LS 16 tot 63A, ZLS 16 en 32A CEE inbouw

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

KASTEN MUREVA IP 65. Minikastjes. Referenties

KASTEN MUREVA IP 65. Minikastjes. Referenties Minikastjes Hermetische minikastjes, weinig plaats innemend, voor een modulaire combinatie. Technische kenmerken c Zelfdovend isolerend materiaal; weerstand tegen gloeidraad : 750 C volgens IEC 60695 2

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 113000983 www.acavzw.be info@acavzw.be VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE INSTALLATIE Plaats van het onderzoek:

Nadere informatie

Kaedra verdelersysteem

Kaedra verdelersysteem Kaedra IP65 De oplossing voor het universeel en multifunctioneel toepassen van Schneider Electric componenten met als resultaat een uiterst veilige, overzichtelijke en functionele verdeler. Het meest complete

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

VERSLAG VAN ONDERZOEK

VERSLAG VAN ONDERZOEK Pagina 1 van 5 R.EI.01-2015.03.31 - V0 VERSLAG VAN ONDERZOEK Keuring N : Adres- en onderzoeksgegevens : Plaats van het onderzoek: Distributienetbeheerder: Teller n : 24773163 Balkweg 14, 1981 HOFSTADE

Nadere informatie

MIDDENSPANNINGSCELLEN. DF-2, een modulair concept dat alle middenspanningsfuncties combineert.

MIDDENSPANNINGSCELLEN. DF-2, een modulair concept dat alle middenspanningsfuncties combineert. DF-/DF- + MDDENSPANNNGSCELLEN BULT TO LAST! DF-, een modulair concept dat alle middenspanningsfuncties combineert. MET DE MODULARE MOGELJKHEDEN VAN DE DF- CELLEN KAN U OP MAAT UW EGEN MDDENSPANNNGSBORD

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

Regionaal Technologisch Centrum Mechelen

Regionaal Technologisch Centrum Mechelen Welkom Regionaal Technologisch Centrum Mechelen Netstructuur zware industrie transformator industriële klant industrie directe klant residentiële klant elektriciteitcentrale transformator HS/MS transformator

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM C1/111 SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE NETTEN VAN DE DISTRIBUTIENETBEHEERDERS MOETEN VOLDOEN INZAKE BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM ln DE BOVENGRONDSE LIJNEN EN ONDERGRONDSE ENERGIEKABELS Datum

Nadere informatie

Technisch Reglement van het merk S3

Technisch Reglement van het merk S3 Technisch Reglement van het merk S3 ANPI 2011 1/6 S3 ANPI 2011 2/6 S3 1. Technische voorschriften algemeen.... 4 2.Technische voorschriften per gevelelement.... 4 2.1. Deur... 4 2.2. Tuimel-&Valramen (draaiend

Nadere informatie

Highlights uit nieuwe HS norm:

Highlights uit nieuwe HS norm: Highlights uit nieuwe HS norm: NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522 Nieuw NEN-EN-IEC bepalingen Veiligheidsbepalingen voor hoogspanningsinstallaties: NEN 1041 vervallen sinds: 1 oktober 2012 NEN 61936-1

Nadere informatie

80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN

80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 1 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 02. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten hoogste

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot 1 van 5 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.0 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 0. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste, doch ten hoogste

Nadere informatie

Universeel vergrendelingssysteem: één systeem dat alles kan!

Universeel vergrendelingssysteem: één systeem dat alles kan! Mechanische gevaren - Universeel Universeel vergrendelingssysteem: één systeem dat alles kan! Het universeel vergrendelingssysteem opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van Lockout Tagout technologie.

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DE AANSLUITING OP HET LS-DISTRIBUTIENET VAN TIJDELIJKE INSTALLATIES VOOR WERVEN C1/106 09.2004 Rev 1.0 (03.2011) 1. ALGEMEENHEDEN...3 1.1 Definities... 3 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 133000067 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2016041409 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

Comar Benelux NV Brugzavel 8 B-9690 Kluisbergen T +32 (0) F +32 (0)

Comar Benelux NV Brugzavel 8 B-9690 Kluisbergen T +32 (0) F +32 (0) AUTOMATISCHE CONDENSATORENBATTERIJEN B50 MET UITSTEKEND RENDEMENT OP LANGE TERMIJN De automatische condensatorenbatterijen van het type B50 bieden de klant een uitstekende oplossing om optimaal te kunnen

Nadere informatie

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7

FVV 4.9.: Datum : 25.11.11 VOORZORGEN TEGEN ELEKTROKUTIE- EN Revisie : 4 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 VERBRANDINGSGEVAAR DOOR ELEKTRICITEIT. Blz. : 1 van 7 1 ONDERWERP Voorzorgen tegen elektrocutiegevaar en tegen verbrandingsgevaar door elektriciteit. Voorzorgen te nemen bij het betreden van besloten ruimten.

Nadere informatie

ZX Ronde 14 augustus 2011

ZX Ronde 14 augustus 2011 ZX Ronde 14 augustus 2011 Hoogspanning en veiligheid Er is een kenmerkend verschil tussen laagspanning en hoogspanning. Er zijn natuurkundige effecten die pas optreden boven een bepaalde spanning. In de

Nadere informatie

CADRYS monobloc Lege kasten

CADRYS monobloc Lege kasten Kasten en toebehoren De oplossing voor >Automatisme uitrusting > Elektrische verdeling De sterke punten kdrys_502_a_1_cat > Elektrische veiligheid > Uitgebreid gamma > 15 beschikbare modellen > Beschermingsindex

Nadere informatie

ACCOMMODATIE EN OPSLAG

ACCOMMODATIE EN OPSLAG INDEX 1 SCHAFTWAGENS SCHAFTWAGEN PL................. 2 SCHAFTWAGEN W................ 3 SCHAFTWAGEN W MET TOILET........ 4 SCHAFTWAGEN W MET KEUKEN/TOILET. 4 TOILETWAGENS TOILETWAGEN W..................

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving VOORWERP BOUWPLAATS BOUWHEER ARCHITECT STUDIEBUREAU Renovatie van een eengezinswoning Sint Jozefstraat 69, 8301 Knokke-Heist T Heist Best cvba

Nadere informatie

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure.

SIVACON S4 en ALPHA. De standaard in energieverdeling. Veilig, flexibel en betrouwbaar. Answers for infrastructure. SIVACON S4 en ALPHA De standaard in energieverdeling Veilig, flexibel en betrouwbaar Answers for infrastructure. Veilig, flexibel en betrouwbaar De Siemens ALPHA-partner De Siemens ALPHA-partner is onze

Nadere informatie

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu

Voorzetapparatuur. Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Voorzetapparatuur Vanaf heden is de vernieuwde website online voor de recentste informatie www.behor.eu Vermijd lekke banden! Permanente magneet Verwijdert ijzer- en staal-afval van de werkvloer, in magazijnen,

Nadere informatie

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen

Beschermings- en scheidingsvonkbruggen Beschermings en scheidingsvonkbruggen Wanneer beschermingsvonkbrug, wanneer scheidingsvonkbrug?.............. blz. 100 Scheidingsvonkbruggen 480 en 481.................................... blz. 102 Beschermingsvonkbrug

Nadere informatie

ELEKTRISCHE SLOTEN EV-ML400 ML400.171213. t 088 500 2800 f 088 500 2899 57 MODELLEN ML400

ELEKTRISCHE SLOTEN EV-ML400 ML400.171213. t 088 500 2800 f 088 500 2899 57 MODELLEN ML400 ELEKTRISCHE SLOTEN MODELLEN ML400 OMSCHRIJVING De ML400 is een motor aangedreven laagspanningsslot ontworpen om commerciële en residentiële deuren te beveiligen. Het wordt geleverd met een bijpassende

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?

Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Kwaliteit voor Installaties KvINL Nederland Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten tot en met 3x80 Ampère 2 In deze brochure vindt

Nadere informatie

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken.

Ze moeten de brandweerstand evenaren van het bouwelement dat door de doorvoer wordt onderbroken. Type BT Hilti brandwerende inrichting Algemeen In overeenstemming met de geldende reglementering (K.B. van 12 juli 2012, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 21 september 2012) zullen er brandwerende

Nadere informatie

Aanvullende voorschriften bij de technische regels vereist door de kenmerken van het lokale HS-net en de exploitatie ervan

Aanvullende voorschriften bij de technische regels vereist door de kenmerken van het lokale HS-net en de exploitatie ervan Bijzonder lastenboek Aanvullende voorschriften bij de technische regels vereist door de kenmerken van het lokale HS-net en de exploitatie ervan Voorschriften van Sibelga Referenties: SIB10 CCLB101-C Datum:

Nadere informatie

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting

Forfaitaire verbruiken. Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Forfaitaire verbruiken Regels voor een elektriciteitsafname zonder meting C3/2 Versie 2009.04 1/6 1. Algemeenheden en toepassingsdomein Dit document stelt de regels vast inzake de elektriciteitsafname

Nadere informatie

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties

Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties C1/117 06.2006 2 C1/117-06.2006 Toegangspunten Elektriciteit Nieuwe installaties (= Afnamepunt) 3 C1/117-06.2006 Inleiding -Toepassingsgebied : Deze schema

Nadere informatie

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A

Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Geïntegreerde netaansluiting 3x25A Deel 1A. Algemene Specificaties voor een geïntegreerde netaansluiting in een AC laadstation met enkele laadsocket Enexis, Liander, Stedin, Cogas en Endinet 25-7-2014

Nadere informatie

Terechtwijzend bericht nr 1 dd

Terechtwijzend bericht nr 1 dd Terechtwijzend bericht nr 1 dd 10 11 2016 A. Wijzigingen in het bestek 1. Pg. 3 Algemene informatie opdracht aanpassingen vetgedrukt Uitvoeringstermijn: Perceel 1: 2 nachten + 1 dag (vrijdagavond vanaf

Nadere informatie

DF-DT (G) MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT. Gebruikershandleiding. SGC Switchgear Company nv.. - Moorstraat 24 - B-9850 Nevele - België

DF-DT (G) MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT. Gebruikershandleiding. SGC Switchgear Company nv.. - Moorstraat 24 - B-9850 Nevele - België DF-DT (G) MIDDENSPANNINGSBORD HET MODULAIR CONCEPT Gebruikershandleiding SGC Switchgear Company nv.. - Moorstraat 24 - B-9850 Nevele - België +32 (0)9/321.91.12 - Fax +32 (0)9/321.91.13 - e-mail: info@switchgearcompany.eu

Nadere informatie

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander

aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen? Voorwaarden voor het veilig plaatsen en functioneren van bouwkasten in het voorzieningsgebied van Liander voor maximale veiligheid op de bouwplaats In deze brochure

Nadere informatie

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties

ACA vzw Erkend controle organisme Huishoudelijke installaties Huishoudelijke installaties TEL: 051200 002 FAX: 051201 002 148002305 www.acavzw.be info@acavzw.be Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869 Ref: 2015050780 VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK ENOF CONTROLEBEZOEK

Nadere informatie

C2/112 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR AANSLUITING OP HET HS-DISTRIBUTIENET BIJLAGEN

C2/112 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR AANSLUITING OP HET HS-DISTRIBUTIENET BIJLAGEN C2/112 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR AANSLUITING OP HET HS-DISTRIBUTIENET BIJLAGEN uitgave 25.03.2015 DEEL 1 ALGEMEENHEDEN EN TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN Zie document C2/112. DEEL 2 BIJLAGEN EN WOORDENLIJST

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

Telecominstallatie binnenin een woning

Telecominstallatie binnenin een woning Telecominstallatie binnenin een woning 1 Telecominstallatie binnenin een woning Onze behoeften inzake connectiviteit veranderen snel. Daarom is het aangewezen in de hele woning een kabelnetwerk aan te

Nadere informatie

Rondo compact station

Rondo compact station Rondo compact station Transformatorstations Projecten Speciale producten Services Stationautomatisering CREATIVITEIT = STANDAARD RVS toegangsdeuren zorgen voor een optimale ten aanzien van het exterieur

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT RUIMTEN VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES Artikel A.R.E.I 47.01 Codificatie 47.01.a Bekwaamheid van personen: Om de bekwaamheid van personen te bepalen wordt een code gebruikt die samengesteld is uit de letters BA gevolgd door een cijfer van 1 tot 5, zoals in

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

CDC - Cabines De Ciney. Het sleutel-op-de-deur concept van CDC - Cabines de Ciney.

CDC - Cabines De Ciney. Het sleutel-op-de-deur concept van CDC - Cabines de Ciney. 1060 40 2740 500 152 1520 1650 920 140 650 1860 100 10 1000 600 10 66 2880 B-B 340 920 www.cabinesdeciney.be A 1650 179 Het sleutel-op-de-deur concept van CDC - Cabines de Ciney De totaaloplossing voor

Nadere informatie

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1

NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE BAT KIT INSTALLATIEHANDLEIDING. BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 NOODVOEDING VOOR MEET-EN-ALARMCENTRALE INSTALLATIEHANDLEIDING BATKIT_MAN01_NL Ver. V1R1 1 Inleiding Deze handleiding dient aandachtig te worden gelezen door iedereen die verantwoordelijk is of zal zijn

Nadere informatie

Uw modulaire gepantserde lokaal

Uw modulaire gepantserde lokaal Uw modulaire gepantserde lokaal NL U bent op zoek naar een beveiligde ruimte om uw waardevolle voorwerpen te bewaren? U zou graag beschikken over een beveiligde ruimte om uw personeel en uw naasten te

Nadere informatie

KLEINE STROOMTRANSFORMATOREN

KLEINE STROOMTRANSFORMATOREN KLEINE STROOMTRANSFORMATOREN W VOOR KABEL 1 mm Ø - SERIE TCSM1 Past bij andere modulaire toestellen zoals FI-schakelaars etc., 4 mm gleuf Eenvoudig te verbinden Voor grove weergave op het meetwerk Plaatsbesparend

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE CHECKLIST NIEUWE KLANTCABINE 2015-11-03 (in te vullen door de DNG of zijn afgevaardigde)

ADMINISTRATIEVE CHECKLIST NIEUWE KLANTCABINE 2015-11-03 (in te vullen door de DNG of zijn afgevaardigde) ADMINISTRATIEVE CHECKLIST NIEUWE KLANTCABINE 2015-11-03 (in te vullen door de DNG of zijn afgevaardigde) De Word versie is te verkrijgen via de lokale DNB. Distributienetgebruiker Cabine Installateur Datum

Nadere informatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie Datum keuring: 08/01/2016 Inspecteur: Wim Hillewaert Installateur: - Datum verslag: 08/01/2016 B.T.W. nr.:- IK. nr.:-

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

5.3 Open vloergootsystemen Vergokan. 5 Vloergootsystemen Vergokan. 5.3.1 Type vloergootsysteem. 5.3.2 Afmetingen en karakteristieken van de vloergoten

5.3 Open vloergootsystemen Vergokan. 5 Vloergootsystemen Vergokan. 5.3.1 Type vloergootsysteem. 5.3.2 Afmetingen en karakteristieken van de vloergoten Gebruik van het lastenboek: Het teken '#' duidt aan dat een keuze dient gemaakt worden. Er is slechts 1 keuzemogelijkheid. Alle tekst die achter het teken komt en 'rood' gemarkeerd staat, hoort bij deze

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo

Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo De commerciële ruimten worden casco opgeleverd, d.w.z. gesloten ruwbouw (naakte betonstructuur + gevelsluitingen). Er worden door CIP geen

Nadere informatie

vloerplaten P3 Vloerplaten

vloerplaten P3 Vloerplaten P.3.0 Algemeen P.3.0.01 Afmetingen / toleranties / opleg P.3.0.02 Profielen P.3.0.03 Belasting P.3.0.04 Doorbuiging P.3.0.05 Brandweerstand P.3.0.06 Thermische isolatie P.3.0.07 Akoestische isolatie P.3.0.08

Nadere informatie

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot

Het aanwerken van vrije ruimte en sparingen rondom de liftschacht en deurkozijnen behoren tot 1 van 5 80 LIFTINSTALLATIES 80.00 ALGEMEEN 80.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 80.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 02. BOUTVERBINDINGEN Bij boutverbindingen moet de steel van de bout ten minste 2, doch ten

Nadere informatie

Flexibiliteit in energieverdeling

Flexibiliteit in energieverdeling Flexibiliteit in energieverdeling AANVRAAGFORMULIER GEPREFABRICEERDE STROOMRAILS Geprefabriceerde stroomrails Zucchini Volledig energiedistributiesysteem van 25 tot 5000A, van transformator tot verlichtingsarmaturen,

Nadere informatie

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts.

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Datum 06/08/2015 Vertrouwelijkheid Unrestricted Onze referentie Proximus NEO/OPP Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Sectionaalpoorten voor woningen

Sectionaalpoorten voor woningen Sectionaalpoorten voor woningen Goede redenen om een sectionaalpoort van Vabo te kiezen Een Belgisch kwaliteitsproduct Gebruik van duurzame materialen Kwaliteit van onder tot boven Robuuste uitvoering

Nadere informatie