PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline"

Transcriptie

1 PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus Brussel Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Voorstelling project Betrokken partijen Bouwvergunning nutsvoorzieningen notariskosten Afmetingen en andere vermeldingen op de plannen Toegang tot de bouwplaats Bouw Algemeen Aanneming Materialen Ruwbouw Renovatie behoud bestaande constructie Grondwerken Funderingen Draagstructuur Vochtwerende bescherming Gevelmaterialen Daken Riolering en regenwaterafvoer Terrassen en buitenaanleg Buitenschrijnwerk Scheidingswanden Thermische isolatie Akoestische isolatie Technieken Elektriciteit Sanitair Verwarming Lift Ventilatie Afwerkingen Chape Vloerafwerking Muurafwerking Plafondafwerking Meubilair en uitrusting Keuzemogelijkheden en wijzigingen Algemeen Keuze of wijziging Mogelijke keuzes en verloop procedure Mogelijke wijzigingen en verloop procedure Mogelijke wijzigingen Procedure wijzigingen Administratieve kosten wijzigingen Planning uiterste data keuzes en wijzigingen Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

3 3.4.5 Weglatingen uit het standaardpakket Uitvoering werken door derden Levering materialen door koper Facturatie van meerwerken Bijkomende toelichtingen Oplevering Voorlopige oplevering Gemeenschappelijke delen Privatieve delen Tienjarige aansprakelijkheid Definitieve oplevering Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

4 1 Algemeen 1.1 Voorstelling project De site Bara De Lijn bevindt zich op de voormalige stelplaats van De Lijn te Anderlecht. Dit binnenstedelijk terrein van ongeveer m² wordt ingesloten door de Barastraat, de Veeartsenstraat, de Eloystraat en de Herzieningslaan en bevindt zich op slechts 500 m van het nationale en internationale spoorwegstation Zuid of Midi. Cityline nv, een samenwerking tussen Immo BAM en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, realiseert hier gefaseerd een gemengd nieuwbouwproject. Het gaat enerzijds om een aantal gebouwen bestemd voor economische activiteit (gebouwen B1, B2, B3 en B3 ) en anderzijds een aantal residentiële gebouwen (B4, B5, B6, B7). Het Brusselse architectuurbureau DDS & Partners creëerde een geheel van verzorgde architectuur dat een mooi voorbeeld vormt van hoe wonen en werken op eenzelfde site probleemloos samengaan. In een eerste fase werd het gebouw B1 opgetrokken. Dit werd in december 2008 opgeleverd en is volledig bezet met huurders. In juni 2009 werd gestart met fase twee, het residentiële gedeelte. De 147 appartementen van de gebouwen B4, B5, B6 en B7 zijn allemaal verkocht; de opleveringen werden afgerond in januari Het voltooien van het commerciële luik met de gebouwen B2, B3 en B3 vormt de laatste fase van het project. De renovatie van het bestaande gebouw B8 maakt eveneens deel uit van het totaalproject Bara De Lijn en is voorzien van een gemengde invulling. Dit gebouw bestaat in feite uit twee gebouwen; één aan de zijde van de Herzieningslaan en één aan de Mudrahoek, een rustgevende binnenstraat die in het kader van het totaalproject werd aangelegd. Beide gebouwen zijn van elkaar gescheiden door een binnentuin en op de bovenste twee verdiepingen verbonden met twee loopbruggen. Het geheel krijgt zo een erg dynamisch en stedelijk karakter. Het gebouw aan de Mudrahoek herbergt op het gelijkvloers de leefzones van drie duplexappartementen aan de straatzijde en die van nog drie duplexappartementen aan de tuinzijde. Op de eerste verdieping bevindt zich het slaapgedeelte van deze duplexen, alsook bijkomend een doorzonappartement. Op niveau +2 en +3 bevinden zich nog zes doorzonappartementen en één duplex. Het gebouw aan de Herzieningslaan omvat een polyvalente ruimte van ongeveer 330 m² (gedeeltelijk dubbel hoog, gedeeltelijk met mezzanine) op de gelijkvloerse en eerste verdieping. Daarbovenop bevinden zich twee woonniveau s met telkens twee doorzonappartementen. In totaal levert het gebouw B8 dus een gevarieerd aanbod van 18 woongelegenheden. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

5 Elk gebouw heeft zijn eigen toegang, het ene aan de zijde van de Herzieningslaan, het andere aan de Mudrahoek. Beide toegangen geven toegang tot de liftkoker en staan intern met elkaar in verbinding via de binnentuin. De bereikbaarheid van appartementen is zo verzekerd voor rolstoelgebruikers. Er werd veel aandacht besteed aan de ecologische voetafdruk van de gebouwen. Elk appartement voldoet aan een E-peil 75 (energieprestatieniveau) of beter en de gebouwen voldoen aan K 40 (globaal isolatieniveau) of beter. Voor de bewoners en eigenaars van gebouw B8 kunnen parkeerplaatsen worden gekocht in de parking onder de gebouwen B6 en B7, die eenvoudig bereikbaar is via de Mudrahoek. Verder in dit bestek vindt u de beschrijving van de uitvoering en afwerking van het project. 1.2 Betrokken partijen Bouwheer Architect Stabiliteitsingenieur Ingenieur technieken Studiebureau akoestiek Cityline nv Antoon Van Osslaan 1 bus Brussel Tel : Fax : DDS & Partners Louizalaan 251 bus Brussel Tel : Fax : Establis Beversesteenweg Roeselare Tel : Fax : CES nv Brusselsesteenweg Asse Tel : Fax : Venac Veeartsenstraat b Brussel Tel: Fax: Veiligheids-en gezondheidscoördinatie Abesco Esperantolaan 13 bus Tienen Tel : Fax : Algemene aanneming CEI-De Meyer nv Antoon Van Osslaan 1 bus Brussel Tel : Fax : Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

6 1.3 Bouwvergunning nutsvoorzieningen notariskosten De verkoopprijs omvat de te betalen rechten voor de bouwvergunning evenals alle aan te leggen nutsvoorzieningen in de openbare wegenis zoals riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon, internet en teledistributie. De verbruikkosten voor water, gas en elektriciteit tot aan de voorlopige oplevering zijn eveneens inbegrepen in de verkoopprijs. Niet inbegrepen in de verkoopprijs: de aankoop, installatie, aansluiting, opening en eventuele huurprijs van de afzonderlijke meters (water, gas, elektriciteit) de abonnement- en aansluitingskosten voor telefoon, internet en teledistributie de door de distributiemaatschappijen eventueel verlangde waarborgen de kosten voor het ereloon van de notaris de kosten voor het verlijden van de verkoopakte het aandeel van de koper in de kosten voor het opmaken van de basisakte en de bijhorende documenten de BTW op het aandeel constructies de registratierechten op het aandeel grond 1.4 Afmetingen en andere vermeldingen op de plannen De plannen zijn te goeder trouw opgemaakt door de architect en raadgevende ingenieurs op het ogenblik van de studies voor de stedenbouwkundige vergunning en opmaak van het uitvoeringsdossier. De afmetingen die zijn opgegeven zijn theoretische ruwbouw afmetingen zonder afwerking (afstand tussen de muren vóór eventuele muurafwerking) die onder andere gezien mogelijke afwijkingen in de bestaande constructie en de nodige aanpassingen niet exact gegarandeerd zijn. Verschillen bij de uitvoering van de werken blijven dus mogelijk en zijn voor zover ze binnen de algemeen aanvaardbare afwijkingen liggen ten voordele of ten nadele van de koper zonder enige prijsaanpassing. Eventuele aanduiding van kasten, meubilair, op de plannen zijn louter ter informatie ten einde een beeld te geven over de 'mogelijke' inrichting. Ze zijn dan ook niet in de verkoop inbegrepen, tenzij anders bepaald (bv. voor de keuken cfr. keukenplan). De verlichtingsapparatuur is niet bijgeleverd, behalve voor de gemeenschappelijke delen. In geval van tegenspraak tussen de verschillende documenten, is de orde van de voorrang de volgende: 1. Verkoopplan 2. Bestek 3. Basisakte Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

7 1.5 Toegang tot de bouwplaats De toegang tot de bouwplaats tijdens de werken wordt slechts aan de koper of zijn gevolmachtigde verleend als hij vergezeld is van een afgevaardigde van de verkoper of de bouwheer en moet steeds op afspraak gebeuren. De bouwheer en/of de aannemer is te allen tijde gemachtigd mits gegronde reden bouwplaatsbezoeken waar de koper of zijn gevolmachtigde om verzoekt te weigeren. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

8 2 Bouw 2.1 Algemeen Aanneming De werken worden uitgevoerd door een algemene aannemer met erkenning klasse 8 (door het Ministerie van Openbare Werken bepaalde hoogste klasse). Voor alle loten die door de algemene aannemer binnen zijn opdracht worden uitbesteed (zoals bv. het plaatsen van binnenmuren, sanitair, HVAC, elektriciteit, de verdere afwerking, ) wordt er door de bouwheer op toegezien dat er uitsluitend beroep wordt gedaan op kwalitatieve onderaannemers met goede reputatie Materialen De voor de bouw gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit en garanderen de stevigheid, de duurzaamheid en het esthetische aspect van het geheel. De voor de gevels gebruikte materialen, de isolatie, dichtingen en dakbekleding zijn technisch goedgekeurd en hebben hun duurzaamheid al bewezen. Cityline nv behoudt zich steeds het recht voor om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen daar waar Cityline nv en/of haar adviseurs het nodig en/of nuttig achten. Dit betreft zowel de materialen als de in uitvoering gebrachte werken voor zover de kwaliteit van deze materialen en werken niet lager is dan de voorziene en de waarde van het gehele werk hierdoor niet vermindert. Er wordt op gewezen dat tijdens de eerste jaren kleine scheuren kunnen verschijnen ter hoogte van de voegen tussen de welfsels en/of breedplaten en op de verbindingspunten tussen de verschillende bouwmaterialen (muren, betonnen wanden en plafonds, valse plafonds, betegeling, enz.). Deze kleine scheuren brengen de stabiliteit van het gebouw niet in gevaar, maar zijn eigen aan de ingebruikname en moeten als zodanig door de kopers worden aanvaard. Ze kunnen heel gemakkelijk gestopt worden door de koper zelf, bijvoorbeeld door het aanbrengen van soepele voegmaterialen en/of een laag verf. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

9 2.2 Ruwbouw Renovatie behoud bestaande constructie De bestaande draagstructuur werd onderzocht volgens de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur. Zo werd bijvoorbeeld plaatselijk de wapening in de betonbalken blootgelegd en werden afmetingen en type van de bestaande wapeningen nauwkeurig opgemeten. De bevindingen van dit voorafgaandelijk onderzoek werden als basis gebruikt voor de stabiliteitsstudie van het gebouw, met als resultaat dat de bestaande structuur gedeeltelijk wordt behouden, verstevigd wordt waar nodig en aangevuld met nieuwe dragende elementen volgens de studie van de ingenieur stabiliteit Grondwerken De grondwerken worden uitgevoerd in overeenstemming met de afmetingen op de plannen en behelzen de nodige uitgravingen voor de uitvoering van bijkomende funderingen (waar nodig) en de riolering Funderingen De keuze en de sterkteberekeningen van de funderingen zijn gemaakt door de stabiliteitsingenieur aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek en het onderzoek van de bestaande toestand. Het gebouw wordt gefundeerd volgens de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur, waarbij deels de bestaande funderingen worden gerecupereerd en al dan niet verstevigd, en deels nieuwe funderingen worden gemaakt Draagstructuur De draagstructuur wordt berekend door de stabiliteitsingenieur en kan in hout, beton en/of dragend metselwerk zijn. Er wordt deels gebruik gemaakt van de bestaande structuur, waar nodig verstevigd, en deels wordt een nieuwe structuur voorzien. Kolommen, balken, dragende wanden, vloeren en trappen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur Vochtwerende bescherming Alle nieuw op te trekken muren worden waar nodig voorzien van vochtkeringen, ten einde doordringend en opstijgend vocht te vermijden. De bestaande (ondergrondse) constructies worden eveneens waar nodig vochtwerend behandeld Gevelmaterialen De gevels van het gebouw B8 worden uitgevoerd in volgende materialen: Metalen gevelbekleding (i.f.v. de keuze van de architect en de algemene aannemer): gevels niveau +3 en deels niveau +2 volgens de plannen va de architect. De bekleding wordt geplaatst op een houten keperwerk met tussenliggende isolatie geheel volgens de richtlijnen van de fabrikant. De van de straat niet zichtbare zijden van de dakuitbouwen worden uitgevoerd in roofing of pleisterwerk. Blauwe hardsteen: de nieuwe gevels worden onderaan voorzien van een blauwe hardsteen gevelplint. Deze wordt opgehangen met daartoe ontwikkelde systemen die de plaatsing van thermische isolatie in de spouw toelaten. Alle deurdorpels op het gelijkvloers zijn in blauwe hardsteen. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

10 2.2.7 Daken Gevelmetselwerk: de bestaande straatgevel zijde Herzieningslaan wordt behouden en opgefrist. Gevelbepleistering: de overige delen van de gevels worden uitgevoerd in een lichtgekleurde gevelbepleistering op isolatie. Bovenop het hellingsbeton en/of de structuur in helling wordt een dampscherm aangebracht met daarop een isolatielaag. De afdichting zelf (inclusief de dichting van de dakopstanden en de dakkolken) wordt uitgevoerd in polymeerbitumen of gelijkwaardig. De conceptie van de dakdichting, de afwerking en de gebruikte materialen voldoen aan de geldende normen betreffende brandveiligheid. Voor zover de technische installaties op het dak het toelaten, wordt een gedeelte van de platte daken met een extensief groendak uitgerust volgens de voorschriften van de fabrikant. Dit zorgt zowel voor betere akoestische als thermische prestaties van de dakopbouw en draagt bij tot een ecologisch verantwoord gebouw Riolering en regenwaterafvoer Het gebouw is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel, volgens de geldende reglementering op regen- en afvalwaters. De rioleringen worden uitgevoerd in PVC of PE kunststofbuizen, volgens schema en diameters vermeld op het rioleringsplan, met tussenplaatsing van de nodige toezichtputten. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters af te voeren onder normale omstandigheden. Alle rioleringsbuizen, toezichtputten, reukafsnijders en andere hulpstukken voldoen aan de geldende normen en voorschriften. De afvoeren van het gebouw worden conform de stedelijke verordeningen aangesloten op het openbare rioleringsstelsel. Tussen de privé installatie en de openbare riolering wordt er een toezichtput geplaatst naargelang de plaatselijke reglementering Terrassen en buitenaanleg De terrassen op volle grond in de binnentuin worden aangelegd met klinkers. De uitkragende terrassen op de verdiepingen worden voorzien van een houten plankenvloer of in betontegels. De inpandige terrassen van de appartementen worden afgedekt met een waterdichting in polymeerbitumen en daarna afgewerkt met een houten plankenvloer of in betontegels. Op de verdiepingen is er een scheiding tussen aanliggende terrassen voorzien volgens de keuze van de architect. De verschillende privatieve zones van de binnentuin, alsook de gemeenschappelijke doorgang in de binnentuin, zijn van elkaar afgeschermd door een haagaanplanting Buitenschrijnwerk De ramen en buitendeur in de bestaande baksteengevel aan de Herzieningslaan worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminiumprofielen volgens de plannen van de architect. Het schrijnwerk wordt thermisch gelakt in een kleur door de architect te bepalen. In alle andere gevels worden de ramen en buitendeuren uitgevoerd in houten schrijnwerk volgens de plannen van de architect. Ook hier wordt het schrijnwerk geschilderd in een kleur door de architect te bepalen. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

11 Alle beglaasde delen bestaan uit dubbele beglazing (k = 1,1 W/m²K of beter) conform de vigerende glasnorm. Op de gelijkvloerse niveaus wordt het beglaasde buitenschrijnwerk sowieso voorzien van inbraakvertragende veiligheidsbeglazing Scheidingswanden De niet-dragende scheidingswanden zijn samengesteld uit betonblokken, snelbouw metselwerk, cellenbeton, gipsblokken of gyproc. De dragende scheidingswanden zijn voorzien in kalkzandsteen, cellenbeton, snelbouw metselwerk of beton Thermische isolatie Alle constructieonderdelen (buitenwanden, vloeren, daken) worden thermisch geïsoleerd conform de vigerende norm en volgens de berekeningen van de architect en de EPB-verslaggever. De gevels met metalen gevelbekleding zijn voorzien van een thermische isolatie in rotswol of PUR. De gevels uit pleisterwerk worden geïsoleerd met EPS. Het dak is hetzij met PUR, hetzij met rotswol geïsoleerd. De bestaande metselwerkgevel aan de Herzieningslaan wordt aan de binnenzijde geïsoleerd met PUR. Elk appartement voldoet aan een energieprestatieniveau E-peil 75 of beter en elk gebouw behaalt een globaal isolatieniveau van K 40 of beter. Er wordt een energieprestatiecertificaat afgeleverd per appartement Akoestische isolatie. De woningen worden akoestisch geïsoleerd zodat ze voldoen aan de akoestische norm NBN S volgens normaal akoestisch comfort. De opbouw van alle woningscheidende draagvloeren is zwevend, wat inhoudt dat de draagvloer met uitvullingschape van de dekvloer wordt gescheiden door een tussenliggende akoestische isolatie. Daar waar nodig worden voorzetwanden met akoestische isolatie in de spouw en/of akoestisch isolerende plafonds geplaatst. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

12 2.3 Technieken Elektriciteit Algemeen Op het gelijkvloerse niveau is het elektrische laagspanningslokaal ondergebracht, van waaruit de door de aannemer voorziene elektrische installatie vertrekt. Deze elektrische installatie; alsook elke individuele installatie in de appartementen is conform de voorschriften van de stroomleverancier en conform het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) en wordt bovendien gekeurd door een erkend controleorganisme vóór indienstname Gemene delen Behalve de individuele installaties voor de appartementen en de polyvalente ruimte is ook een aparte installatie voor de gemeenschappelijke delen voorzien. Deze wordt ook gevoed vanaf een eigen door de maatschappij geleverde meter met tweevoudig uurtarief. Op deze teller is de algemene verlichting van de gemeenschappelijke inkomhalls, de liftoverlopen, de traphal, de lift enz aangesloten. Er wordt de nodige noodverlichting geplaatst en er zijn ook een aantal stopcontacten (bv. 1 per liftoverloop) om onderhoud van de gemene delen toe te laten. De aansturing van de verlichting van de gemeenschappelijke delen gebeurt door een combinatie van bewegingsmelders, tijdschakelaars of drukknoppen Appartementen De appartementen worden elk gevoed vanaf individuele door de maatschappij geleverde meters met tweevoudig uurtarief die zich in het laagspanningstellerlokaal bevinden. Zij worden dus rechtstreeks door het stadselektriciteitsnet gevoed. In elk appartement wordt een verdeelbord voorzien van de nodige beveiligingen. De plaats hiervan wordt bepaald door de architect. De elektrische uitrusting verschilt van appartement tot appartement en is terug te vinden op het plan elektrische voorzieningen dat bij aankoop apart te verkrijgen is. Afdekplaten, schakelaars en stopcontacten zijn standaard en worden bepaald door de architect. Elk appartement omvat minstens: In de inkomhal/nachthal: één stopcontact en één of twee lichtpunt(en) afhankelijk van de grootte van de hal In de leefruimte: twee dubbele en één enkel stopcontact, twee lichtpunten en een contact voor TV en telefoon In de keuken: één lichtpunt, stopcontact voor aansluiting kookplaat, oven, dampkap, vaatwas, koelkast, microgolfoven en twee dubbele stopcontacten tussen werkblad en bovenkasten Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

13 In de slaapkamers: één stopcontact onder de schakelaar aan de deur en nog twee stopcontacten op andere plaatsen, één lichtpunt en in één slaapkamer een contact voor TV en telefoon met extra stopcontact In de badkamer/douchekamer: een stopcontact nabij de lavabo, een stopcontact onder de schakelaar aan de deur en twee lichtpunten (o.a. één boven de lavabo) In het toilet: één lichtpunt In de berging of wasplaats: één lichtpunt, een stopcontact voor de wasmachine, de droogkast en de condensatieketel (+ een dubbel stopcontact voor TV/telefoon) De verlichtingsarmaturen van de privatieve installaties (zowel appartementen als kelders) zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Aankoop en plaatsing hiervan is ten laste van de koper. Elk appartement is met de inkomdeur van het gebouw verbonden door middel van een videoparlofoon installatie. Ieder appartement bevat een videoparlofoon met drukknop om het elektrisch slot van de algemene inkomdeur(en) te ontgrendelen. In ieder appartement zijn het buizennet en de binnenkomende kabel voor de aansluiting op het telefoonnet aanwezig en in ieder appartement bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het radio- en tv-distributienet. Eventuele versterkers of verbindingsstukken om gelijktijdig twee televisietoestellen te bekijken zijn niet voorzien. De bepalingen in de Gewestelijke Stedelijke Verordening (het GSV) laten de plaatsing van individuele schotelantennes op de gevel niet toe. Daarom is voor ieder appartement een trekbuis voorzien in de technische schachten, tussen het dak en een aansluitpunt in de woonkamer. Hierdoor is het op later initiatief en kosten van de mede-eigendom mogelijk een gezamenlijke satellietantenne op het dak te plaatsen. In de privatieve bergingen op het gelijkvloers is telkens een lichtpunt en één stopcontact voorzien. De buitenverlichting voor zowel de gemeenschappelijke buitenruimte als voor de privéterrassen en tuinen wordt voorzien in functie van de keuze van de architect en de raadgevend ingenieur speciale technieken Sanitair De sanitaire installatie beantwoordt aan de voorschriften van de watermaatschappij en wordt conform de gemeentelijke reglementen uitgevoerd. In elk appartement is voldoende druk gegarandeerd voor elk sanitair toestel. De voeding gebeurt d.m.v. metalen of kunststofleidingen vanuit het waterlokaal op het gelijkvloerse niveau, waar zich de hoofdteller van de maatschappij bevindt. De individuele meters van elk appartement bevinden zich eveneens in dit waterlokaal. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

14 Alle sanitaire toestellen, met uitzondering van handwasbakjes, WC s en wastoestellen (vaatwasser, wasmachine, ), worden voorzien van een aansluiting voor warm water. Het warme water wordt bereid in de individuele condensatieketel per appartement. De afvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC of HDPE en hebben een aangepaste diameter. Zij worden uitgevoerd met de nodige ventilatie, koppelstukken, De afvoer van de wasmachine is voorzien van een sifon; de aanvoerleiding (enkel koud water) is voorzien van een afsluitkraan. Het toestel zelf is niet voorzien. Voor een droogkast zijn er geen voorzieningen voor afvoer van warme lucht. Het gebruik van een condensatiedroogkast is dus vereist. De sanitaire toestellen zijn gekozen in samenspraak met de architect en raadgevend ingenieur speciale technieken. In de standaarduitvoering is de keuze gegaan naar een verzorgd geheel van kwalitatieve toestellen. Zij worden geleverd en geplaatst en aangesloten aan de aan- en afvoer volgens het type toestel. Een detail van de uitrusting van de sanitaire installatie is apart te verkrijgen na aankoop. Er zijn geen sanitaire accessoires voorzien (bv. wc borstel, wc-rol houder, handdoekdrager enz.) Verwarming Lift Elk appartement beschikt over een individuele condensatieketel, eventueel met buitenvoeler, die zowel voor de verwarming als voor de productie van het sanitair warm water van het appartement zorgt. Dit apparaat bevindt zich telkens in het appartement zelf. Deze verwarmingsinstallatie verzekert onderstaande temperaturen bij een buitentemperatuur van -10 C: Leefruimte en keuken 22 C Slaapkamer(s), (nacht)hall 18 C Badkamer 24 C De individuele temperatuursregeling per appartement is voorzien d.m.v. een combinatie met een ruimtethermostaat in de leefruimte en thermostatische kranen op de radiatoren in de andere lokalen. De radiatoren zijn van plaatstaal. Deze zijn ten indicatieve titel aangeduid op de huidige plannen van de ingenieur technieken onder voorbehoud van wijzigingen inzake type, aantal en inplanting als gevolg van de verdere technische studie. In de gemeenschappelijke delen is geen verwarming voorzien. Er wordt een elektrische lift voorzien zonder aparte machinekamer, waarbij alle nodige apparatuur in de liftschacht zelf wordt geïnstalleerd. De lift heeft een capaciteit van 8 Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

15 personen (een maximaal draagvermogen van 630 kg) en is toegankelijk voor mindervalide personen. De cabine van de lift zal met kwaliteitsvolle, duurzame materialen worden afgewerkt volgens de keuze van de architect. De cabine- en sasdeuren van de lift zijn van het automatische schuifdeurtype Ventilatie Met bijzondere aandacht voor de energiefactuur van de toekomstige eigenaars, is in de appartementen geopteerd geheel conform de ventilatienorm NBN D voor de implementatie van een mechanische ventilatie systeem D met warmterecuperatie. Dit gebeurt via technische voorzieningen op het dak en een netwerk van pulsie- en extractie kanalen in de technische kokers en in een aantal valse plafonds in de appartementen. Hierbij worden niet alleen de zogenaamde "natte cellen", zijnde de badkamer/douche, het toilet, keuken en de berging, maar ook de leefruimten (living, keuken, slaapkamers, ) mechanisch geventileerd. De afgezogen lucht (nog op kamertemperatuur van de appartementen) geeft via warmtewisselaars op het dak zijn warmte af aan vers aangezogen lucht, die in de droge ruimten van de appartementen wordt ingeblazen. Er zijn dus geen ventilatieroosters nodig in de ramen voor toevoer van koude buitenlucht. Cityline nv behoudt zich het recht voor het gekozen ventilatiesysteem te veranderen door een vergelijkbaar en gelijkwaardig systeem. De individuele bergingen op het gelijkvloers worden op natuurlijke wijze verlucht door toevoer van verse buitenlucht via oordeelkundige positionering van openingen naar de buitengevel en door het weglaten van één steen bovenaan in de scheidingswanden tussen de bergingen onderling. De afzuiging van de dampkappen in de keukens is individueel per appartement. De gekozen dampkap dient dus verplicht van het gemotoriseerde type te zijn maximum debiet 350m³/uur. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

16 2.4 Afwerkingen Chape Alle draagvloeren worden bekleed met een chape van aangepaste dikte. De opbouw van alle woningscheidende draagvloeren is zwevend, d.w.z. er wordt een akoestische isolatie voorzien tussen draagstructuur met uitvullingschape en vlottende chape om overdracht van contactgeluiden te vermijden (zie ook art ) Vloerafwerking Gemene delen Appartementen Inkomhallen gelijkvloers: keramische tegels met ingewerkte mat Hallen: keramische tegels Trap en tussenbordessen: prefab betonelementen met anti-slipprofiel op de treden Technische lokalen: polybeton Loopbruggen: houten beplanking woonkamer/hall: laminaatparket, handelswaarde 30 /m² excl. BTW keuken: keramische tegels, handelswaarde 30 /m² excl. BTW badkamer/toilet: keramische tegels, handelswaarde 25 /m² excl. BTW slaapkamers: laminaatparket, handelswaarde 30 /m² excl. BTW berging: keramische tegels, handelswaarde 25 /m² excl. BTW Alle opgegeven handelswaarden zijn exclusief plaatsing. Overal zijn bijpassende plinten voorzien. De vloerovergangen onder deuren worden indien nodig uitgevoerd met een L- profiel, deurprofiel of eventueel een tussendorpel Muurafwerking Algemene bemerking Haarscheuren en beperkte zettingen kunnen zich in het eerste jaar na voorlopige oplevering vertonen en mogen niet beschouwd worden als een gebrek (zie artikel 2.1.2). Vóóraleer de schilderwerken aan te vangen dient het pleisterwerk mogelijks nog een voorbehandeling te krijgen door de schilder van de koper van het appartement. De door de verkoper afgeleverde afwerking, waarbij dus mogelijks nog voorbereidingswerken door de koper (of zijn schilder) moeten worden voorzien alvorens te schilderen, wordt hiernavolgend behangklaar omschreven Gemene delen Inkomhall gelijkvloers: pleister- en schilderwerk Bordessen lift: pleister- en schilderwerk Traphallen: schilderwerk of spuitpleister Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

17 Technische lokalen, fietsenstalling, vuilnislokaal: worden opgeleverd in verzorgde ruwbouw en worden dus niet gepleisterd en niet geschilderd Appartementen Plafondafwerking keuken: tegels tussen onder- en bovenkasten, handelswaarde 25 /m² excl. BTW badkamer: tegels 2,2 m hoogte, handelswaarde 25 /m² excl. BTW alle andere lokalen worden behangklaar voorzien (zie ook algemene opmerking onder ) Alle plafonds, zowel in de appartementen als in de hallen van de gemene delen, worden afgewerkt met een dunpleister of traditionele pleister. Daar waar nodig (niet in de bergingen in de appartementen) worden verlaagde plafonds in gyproc voorzien voor het wegwerken van leidingen (bv. voor verluchting). De plafonds in de appartementen zijn niet geschilderd. De plafonds in hallen van de gemene delen worden wel geschilderd. De plafonds van de bergingen, technische lokalen, fietsenstalling, vuilnislokaal, worden opgeleverd in verzorgde ruwbouw en worden dus niet gepleisterd en niet geschilderd Meubilair en uitrusting Keuken indeling volgens detailtekeningen van de keukenleverancier, die voorrang hebben op de indicatieve aanduiding op het verkoopplan van het appartement standaarduitrusting - onder- en eventuele bovenkasten volgens plan met corpussen in melamine, postform werkblad - spoeltafel - koelkast 160 l met vriesvak - vitro-keramische kookplaat met 4 vakken - combi-oven - geïntegreerde dampkap, gemotoriseerde type - geïntegreerde vaatwasser handelswaarde keuken en toestellen Euro excl. BTW 2 slaapkamerappartement Euro excl. BTW 3 slaapkamerappartement Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7

PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE. versie: 18-9-2008. procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 PROCEDURE KEUZEMOGELIJKHEDEN EN WIJZIGINGEN Project TER HEIDE versie: 18-9-2008 procedure keuzes en wijzigingen Pagina 1/7 Beste klant, De basisuitrusting van de woning dat U hebt aangekocht, kunt U terugvinden

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN Datum 20-11-2009 Betreft 0616 CBO Lokerenstraat Turnhout: 19 woongelegenheden Adres Lokerenstraat 147 tem 151 & Soldatenpad 1 tem 5, 2300 Turnhout ALGEMEEN -

Nadere informatie

Residentie Norman Dewis

Residentie Norman Dewis Residentie Norman Dewis Verkoopslastenboek Korte technische omschrijving Bouwheer: Serge Vanhee 1 Algemeen Residentie Norman Dewis is een totaal project gelegen langs de Oude Dorpsweg 119 te Varsenare.

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

Inhoud. 00. Inleiding

Inhoud. 00. Inleiding Inhoud 00. Inleiding 01. Onderbouw /fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen 00. Inleiding Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

Residentie Les Belles Fleurs

Residentie Les Belles Fleurs Residentie Les Belles Fleurs Verkoopslastenboek Korte technische omschrijving Bouwheer: Serge Vanhee 1 Algemeen Residentie Les Belles Fleurs is een totaal project gelegen langs de Marktstraat 6 in De Haan.

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.

LASTENBOEK. Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2. Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell. LASTENBOEK Ollevierlaan 4 8660 De Panne Appartement 5 Verdieping 2 Sasstraat 5 8870 Izegem Tel. 051 437 507 Fax 051 437 247 info@potrell.be Voorwoord Om de toekomstige eigenaar(s) van het bovenvermelde

Nadere informatie

OMSCHRIJVING MATERIALEN

OMSCHRIJVING MATERIALEN OMSCHRIJVING MATERIALEN APPARTEMENT- LOFT DUPLEX KANTOOR RESIDENTIELE APPARTEMENTEN MET HOTEL SERVICE Voor materialen en constructies zijn de Belgische kwaliteitsnormen NBN gehanteerd. De vloerconstructie

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 1. Binnenschrijnwerk p.3 2. Pleisterwerken p.3 3. Chape, vloeren en faience p.3 4. Keukens p.4 5. trappen p.4 6. Sanitaire installatie

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

De volledige installatie zal uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de stroom leverende maatschappijen en de berekeningen conform AREI.

De volledige installatie zal uitgevoerd worden overeenkomstig de bepalingen van de stroom leverende maatschappijen en de berekeningen conform AREI. 1 Schrijnwerk Binnendeuren De binnendeuren worden uitgevoerd met een omlijsting en tubespaanvulling klaar om te schilderen. De inkomdeuren van de appartementen zijn branddeuren en hebben een brandweerstand

Nadere informatie

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD > INHOUD 00. Inleiding 01. Onderbouw/fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen > 00.INLEIDING Het project wordt

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

TE KOOP 28 bedrijfsunits in nieuw KMO park KAPITTEL

TE KOOP 28 bedrijfsunits in nieuw KMO park KAPITTEL TE KOOP 28 bedrijfsunits in nieuw KMO park KAPITTEL 1 Algemeen Voorstelling van het project KMO-park Kapittel Het betreft een nieuw te ontwikkelen KMO project op de site van Transpico, gelegen aan de Matenstraat

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat

Graven van bouwputten en sleuven voor de realisatie van de liftputten en het rioolsysteem zit in deze post vervat Lastenboek kantoorloft gebouw B3 Anco-Torens te Turnhout 0. Algemeen 0.1 Plannen Wanneer de definitieve plannen van het loftkantoor aan de koper overhandigd worden, zullen deze als basis dienen voor het

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen

Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen 1 Lastenboek voor de bouw van 2 appartementen te Balen Nieuwbouwproject Mol Sluis Tekening is een indicatie van uitzicht en niet bindend. Locatie project : Schoor 38 2490 Balen 2 ruime luxe appartementen

Nadere informatie

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!!

VIRIDI!! Verkoopslastenboek!!! schakelwoningen! Mechelsesteenweg!201! Mechelen!!!!!! VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Koper(s): Opmerkingen: 1 VIRIDI Verkoopslastenboek schakelwoningen Mechelsesteenweg201 Mechelen Inhoud I ALGEMEEN...3 II RUWBOUWWERKEN...7

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM. sogent. De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER. Voldersstraat 1. 9000 Gent T 09 269 69 00

BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM. sogent. De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER. Voldersstraat 1. 9000 Gent T 09 269 69 00 BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER sogent Voldersstraat 1 9000 Gent T 09 269 69 00 ARCHITECTUUR TEEMA architecten bvba VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE AT &M Consultants bvba

Nadere informatie

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd.

Verkoopslastenboek. Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. Verkoopslastenboek Materialen Ruwbouw Voormaterialenenconstructieszijnde Belgischekwaliteitsnormen NBN gehanteerd. De vloerconstructieisvollediginbetonuitgevoerd.scheidingsmuur endraagmuren zijn in cellenbetonblokkenuitgevoerd.

Nadere informatie

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen

Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief Bouwen van 9 casco loften met berging en fietsenstalling Kwekerijstraat te Antwerpen Residentie: t Archief 1 0. Algemeen 0.1 Plannen De plannen van de loft welke aan de koper worden

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek

1/8 RESIDENTIE TERLINDEN. Verkoopslastenboek 1/8 RESIDENTIE TERLINDEN Verkoopslastenboek 2/8 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

Project Vanderborghtstraat Melsbroek

Project Vanderborghtstraat Melsbroek Project Vanderborghtstraat Melsbroek Meer info via 0475-83.82.33 of 0477-34.70.80 of K-K@Pandora.be Opmerking : dit zijn de teksten zoals die op de website te zien zijn. Er zijn wel verschillen mogelijk

Nadere informatie

Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD

Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD Lastenboek dakappartement Residentie DE BOULEVARD 1. ALGEMEEN Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

VOORSTELLING Residentie Astrid

VOORSTELLING Residentie Astrid VOORSTELLING Antwerpsesteenweg 59/61 3970 Leopoldsburg Inhoudsopgave 1. Voorstelling 1.1. Algemeen 1.2. Indeling 1.3. Nummering 2. Gebruikte materialen 2.1. Ruwbouw 2.2. Daken, goten en afvoeren 2.3. Buitenschrijnwerk

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

Residentie. Christina Kapel

Residentie. Christina Kapel Residentie Christina Kapel Bouwheer: Asgard woonprojecten bvba Nijverheidslaan 1508 3660 Opglabbeek Tel. 089 65 99 03 Fax 089 65 99 05 E-mail info@asgardwp.be Ontwerper: Paul Vanhees Koerselsesteenweg

Nadere informatie

L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN. Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver

L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN. Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver L A S T E N B O E K BOUWEN VAN EEN EENSGEZINSWONING HOGE VELDEN Esdoornstraat 2860 Sint-Katelijne-Waver Inhoudstafel I ALGEMEEN... 3 1. Voorafgaande opmerking... 3 2. Nazicht van de uitgevoerde werken...

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo

Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo Technische beschrijving commerciële ruimten Kop Van Kessel-Lo De commerciële ruimten worden casco opgeleverd, d.w.z. gesloten ruwbouw (naakte betonstructuur + gevelsluitingen). Er worden door CIP geen

Nadere informatie

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 INTRODUCTIE Om toekomstige eigenaars van een woning een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de woning werd dit beschrijvend lastenboek

Nadere informatie

RESIDENTIE t Soete Park

RESIDENTIE t Soete Park ZUTENDAAL RESIDENTIE t Soete Park Nog slechts 1 woning te koop! DAALSTRAAT ZUTENDAAL Slechts 4 woningen in privaat park Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie nabij het centrum van Zutendaal, dat

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke

- BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke KORTE TECHNISCH OMSCHRIJVING Van de residentie Simon Residentie Simon - BOUWPLAATS: Ieperstraat 8980 Zonnebeke - VERKOOP: ERA @t home St. Denijsplaats 3 8940 GELUWE Tel. 056/516652 athome@era.be 1 De Residentie

Nadere informatie

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving

SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving SYNTHESENOTA EPB Overzicht met betrekking tot EPB-regelgeving VOORWERP BOUWPLAATS BOUWHEER ARCHITECT STUDIEBUREAU Renovatie van een eengezinswoning Sint Jozefstraat 69, 8301 Knokke-Heist T Heist Best cvba

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE Dit omvat: Opmeting van het perceel door landmeetkundige Grondsondering Stabiliteitsstudie Staat van bevinding ABR-polis door de bouwheer Controle registratie

Nadere informatie

LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE

LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE LASTENBOEK DUINPARKLAAN OOSTDUINKERKE Ligging Bouwheer Architect Exclusieve Verkoop DUINPARKLAAN/KRUINWEG/DAHLIALAAN OOSTDUINKERKE T.V. DUINPARK Westerlaan 25 8790 Waregem WIELFAERT ARCHITECTEN Nokerseweg

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE FELIS Capucienenstraat 49 B-8900 IEPER Architect : Luc Vandewynkel BVBA Kleiputtendreef 21 B-8970 Poperinge Tel : 057/336192 Fax : 057/338037 Bouwheer : Noterdaeme-Morlion

Nadere informatie

Een realisatie van: Residentie Hendrik

Een realisatie van: Residentie Hendrik Een realisatie van: Residentie Hendrik Residentie Hendrik Residentie Hendrik wordt gebouwd aan de Steenweg in Alken, kort bij de Hendrikstraat, op een mooi gelegen plek met zuidelijke oriëntering van de

Nadere informatie

Op 2 minuten van de E313 en E314 en op wandelafstand van het centrum starten wij kortelings met de bouw van 8 appartementen en 1 handelsruimte.

Op 2 minuten van de E313 en E314 en op wandelafstand van het centrum starten wij kortelings met de bouw van 8 appartementen en 1 handelsruimte. 1. Algemene beschrijving: Op 2 minuten van de E313 en E314 en op wandelafstand van het centrum starten wij kortelings met de bouw van 8 appartementen en 1 handelsruimte. Het ontwerp heeft een mooie moderne

Nadere informatie

Nieuwbouwproject. Wijgmaalsesteenweg 153 3150 Wakkerzeel

Nieuwbouwproject. Wijgmaalsesteenweg 153 3150 Wakkerzeel Nieuwbouwproject Wijgmaalsesteenweg 153 3150 Wakkerzeel Voorstelling Dit project omvat de bouw van 4 eigentijdse, halfopen gezinswoningen gelegen in een rustige deelgemeente van Haacht. De woningen werden

Nadere informatie

RESIDENTIE JUBILEUM Appartementen en ondergrondse parking

RESIDENTIE JUBILEUM Appartementen en ondergrondse parking JUBILEUM - TURNHOUT B-2300 Turnhout bouwheer/aannemer: Pluym Van Loon architect: Architectenburo Louis Caron makelaar: Century 21 Bruyninckx Vastgoed RESIDENTIE JUBILEUM Appartementen en ondergrondse parking

Nadere informatie

LASTENBOEK WOONPROJECT STEENSTRAAT LEDE. 34 Appartementen

LASTENBOEK WOONPROJECT STEENSTRAAT LEDE. 34 Appartementen LASTENBOEK WOONPROJECT STEENSTRAAT LEDE 34 Appartementen INHOUD LASTENBOEK 1. RUWBOUW 1. Gewapend beton en metselwerk 3 2. Riolering 3 3. Dakwerken 3 4. Isolatie 3 5. Ventilatie 4 6. Buitenschrijnwerk

Nadere informatie

Residentie. De Vrijheidsboom. Kerkstraat 41/43 - Sint Gillis Waas. De residentie is gelegen in het centrum van Sint Gillis Waas Kerkstraat 41/43.

Residentie. De Vrijheidsboom. Kerkstraat 41/43 - Sint Gillis Waas. De residentie is gelegen in het centrum van Sint Gillis Waas Kerkstraat 41/43. Residentie De Vrijheidsboom Kerkstraat 41/43 - Sint Gillis Waas Ligging De residentie is gelegen in het centrum van Sint Gillis Waas Kerkstraat 41/43. Het concept De residentie omvat 6 appartementen en

Nadere informatie

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS

1/10. Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 1/10 Verkoopslastenboek: Residentie SENSUS 2/10 1. Algemeen Met dit verkoopslastenboek willen wij de kopers van een appartement een overzichtelijke en duidelijke omschrijving geven van de kwaliteit en

Nadere informatie

6 BIJNA ENERGIENEUTRALE APPARTEMENTEN met 1 of 2 slaapkamers REEDS 2 VERKOCHT

6 BIJNA ENERGIENEUTRALE APPARTEMENTEN met 1 of 2 slaapkamers REEDS 2 VERKOCHT 6 BEN-appartementen Albert Panisstraat 164 9120 Beveren 6 BIJNA ENERGIENEUTRALE APPARTEMENTEN met 1 of 2 slaapkamers REEDS 2 VERKOCHT VERKOCHT VERKOCHT Ligging Op een boogscheut van centrum Beveren Vlakbij

Nadere informatie

Residentie: t Archief

Residentie: t Archief Bouwen van 14 appartementen met bergingen en fietsenstalling Wijnegemstraat te Antwerpen Inhoud Lastenboek A. RUWBOUWWERKEN 1. Grondwerken en Funderingen 2. Rioleringen 3. Vochtisolatie 4. Metselwerken

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215. TE KOOP IN GINGELOM Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.000 Appartement 2: Appartement (124m²) met 2 slaapkamers,

Nadere informatie

LASTENBOEK BINNENHUISAFWERKING

LASTENBOEK BINNENHUISAFWERKING LASTENBOEK BINNENHUISAFWERKING ALGEMENE OPMERKINGEN De koper die verlangt wijzigingen aan te brengen, zal de aannemer of de leverancier die het werk onder zijn bevoegdheid heeft of voor de levering van

Nadere informatie

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit.

Alle balken, kolommen, vloerplaat en andere gewapende constructies worden uitgevoerd volgens de studie van de Ir.stabiliteit. Residentie Beaufort fase II 8370 Blankenberge BESCHRIJVING VAN MATERIALEN EN UITRUSTING INLEIDING Residentie Beaufort 2 fase is een nieuwbouwproject gelegen in de Dujardinstraat 20, en dus in het centrum

Nadere informatie

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 PROJECT : Poperinge Wielewaalstraat 58 Bruggestraat 107/109 8902 Hollebeke Poperinge BE 0435.448.440 BE 0833 377 478 BE 0825 716 656 verkoop : appartement nr. 5 FUNDERINGEN

Nadere informatie

LASTENBROCHURE WONINGEN HELZOLDSTRAAT RUWBOUW WIND- EN WATERDICHT

LASTENBROCHURE WONINGEN HELZOLDSTRAAT RUWBOUW WIND- EN WATERDICHT LASTENBROCHURE WONINGEN HELZOLDSTRAAT RUWBOUW WIND- EN WATERDICHT 1. Algemene beschrijving: Gezien het succes met onmiddellijke uitverkoop van fase I, starten wij medio 2017 met fase II. Dit houdt in het

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2

VERKOOPSLASTENBOEK. RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE HET RINGENHOF Gebouw 2 INHOUDSTAFEL: 1. Ruwbouwwerken 2. Dakwerken 3. Buitenschrijnwerk 4. Binnenschrijnwerk 5. Pleisterwerken 6. Chape, vloeren en faience 7. Keukens 8. Sanitaire

Nadere informatie

Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel. 8 Appartementen. Key Projects Nv projects.be projects.

Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel. 8 Appartementen. Key Projects Nv projects.be projects. Residentie Op T Hof Op T Hof Diestsestraat Scherpenheuvel 8 Appartementen Key Projects Nv 0475 71 17 10 www.key- projects.be info@key- projects.be Beschrijving verkoopslastenboek Algemeen. De appartementen

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01

Verkoopslastenboek Residentie Zuiderkaai Kaai 45 Nieuwpoort app. 02.01 ARCHITECT: N.V. Architectenatelier Vyvey en partners Kaaiplein 1 8620 Nieuwpoort INGENIEUR STABILITEIT : C&S engineering Boudewijnlaan 48 8020 Oostkamp VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR: Feys b.v.b.a. Professor Dewulfstraat

Nadere informatie

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren.

Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe uitvoering verwijderen en afvoeren. Technische omschrijving Splitsing in twee appartementen Hoge Rijndijk 94 H leiden 1 Sloopwerk Delen van wanden, vloeren, plafonds en overige welke het verschil zijn tussen de bestaande situatie en nieuwe

Nadere informatie

LASTENBOEK -1- 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.3 TERRASSEN 1.1 GEVELS

LASTENBOEK -1- 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.3 TERRASSEN 1.1 GEVELS LASTENBOEK 1. TECHNISCHE BEPALINGEN AFWERKING EXTERIEUR 1.1 GEVELS De buitengevel, voor- en achtergevel, wordt als volgt uitgevoerd: Een dragend binnenspouwblad in gebakken snelbouwstenen of een betonwand

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK APPARTEMENT 1.2

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK APPARTEMENT 1.2 LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK APPARTEMENT 1.2 INTRODUCTIE Om toekomstige eigenaars van een appartement een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van het

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie