PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline"

Transcriptie

1 PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus Brussel Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Voorstelling project Betrokken partijen Bouwvergunning nutsvoorzieningen notariskosten Afmetingen en andere vermeldingen op de plannen Toegang tot de bouwplaats Bouw Algemeen Aanneming Materialen Ruwbouw Renovatie behoud bestaande constructie Grondwerken Funderingen Draagstructuur Vochtwerende bescherming Gevelmaterialen Daken Riolering en regenwaterafvoer Terrassen en buitenaanleg Buitenschrijnwerk Scheidingswanden Thermische isolatie Akoestische isolatie Technieken Elektriciteit Sanitair Verwarming Lift Ventilatie Afwerkingen Chape Vloerafwerking Muurafwerking Plafondafwerking Meubilair en uitrusting Keuzemogelijkheden en wijzigingen Algemeen Keuze of wijziging Mogelijke keuzes en verloop procedure Mogelijke wijzigingen en verloop procedure Mogelijke wijzigingen Procedure wijzigingen Administratieve kosten wijzigingen Planning uiterste data keuzes en wijzigingen Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

3 3.4.5 Weglatingen uit het standaardpakket Uitvoering werken door derden Levering materialen door koper Facturatie van meerwerken Bijkomende toelichtingen Oplevering Voorlopige oplevering Gemeenschappelijke delen Privatieve delen Tienjarige aansprakelijkheid Definitieve oplevering Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

4 1 Algemeen 1.1 Voorstelling project De site Bara De Lijn bevindt zich op de voormalige stelplaats van De Lijn te Anderlecht. Dit binnenstedelijk terrein van ongeveer m² wordt ingesloten door de Barastraat, de Veeartsenstraat, de Eloystraat en de Herzieningslaan en bevindt zich op slechts 500 m van het nationale en internationale spoorwegstation Zuid of Midi. Cityline nv, een samenwerking tussen Immo BAM en de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, realiseert hier gefaseerd een gemengd nieuwbouwproject. Het gaat enerzijds om een aantal gebouwen bestemd voor economische activiteit (gebouwen B1, B2, B3 en B3 ) en anderzijds een aantal residentiële gebouwen (B4, B5, B6, B7). Het Brusselse architectuurbureau DDS & Partners creëerde een geheel van verzorgde architectuur dat een mooi voorbeeld vormt van hoe wonen en werken op eenzelfde site probleemloos samengaan. In een eerste fase werd het gebouw B1 opgetrokken. Dit werd in december 2008 opgeleverd en is volledig bezet met huurders. In juni 2009 werd gestart met fase twee, het residentiële gedeelte. De 147 appartementen van de gebouwen B4, B5, B6 en B7 zijn allemaal verkocht; de opleveringen werden afgerond in januari Het voltooien van het commerciële luik met de gebouwen B2, B3 en B3 vormt de laatste fase van het project. De renovatie van het bestaande gebouw B8 maakt eveneens deel uit van het totaalproject Bara De Lijn en is voorzien van een gemengde invulling. Dit gebouw bestaat in feite uit twee gebouwen; één aan de zijde van de Herzieningslaan en één aan de Mudrahoek, een rustgevende binnenstraat die in het kader van het totaalproject werd aangelegd. Beide gebouwen zijn van elkaar gescheiden door een binnentuin en op de bovenste twee verdiepingen verbonden met twee loopbruggen. Het geheel krijgt zo een erg dynamisch en stedelijk karakter. Het gebouw aan de Mudrahoek herbergt op het gelijkvloers de leefzones van drie duplexappartementen aan de straatzijde en die van nog drie duplexappartementen aan de tuinzijde. Op de eerste verdieping bevindt zich het slaapgedeelte van deze duplexen, alsook bijkomend een doorzonappartement. Op niveau +2 en +3 bevinden zich nog zes doorzonappartementen en één duplex. Het gebouw aan de Herzieningslaan omvat een polyvalente ruimte van ongeveer 330 m² (gedeeltelijk dubbel hoog, gedeeltelijk met mezzanine) op de gelijkvloerse en eerste verdieping. Daarbovenop bevinden zich twee woonniveau s met telkens twee doorzonappartementen. In totaal levert het gebouw B8 dus een gevarieerd aanbod van 18 woongelegenheden. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

5 Elk gebouw heeft zijn eigen toegang, het ene aan de zijde van de Herzieningslaan, het andere aan de Mudrahoek. Beide toegangen geven toegang tot de liftkoker en staan intern met elkaar in verbinding via de binnentuin. De bereikbaarheid van appartementen is zo verzekerd voor rolstoelgebruikers. Er werd veel aandacht besteed aan de ecologische voetafdruk van de gebouwen. Elk appartement voldoet aan een E-peil 75 (energieprestatieniveau) of beter en de gebouwen voldoen aan K 40 (globaal isolatieniveau) of beter. Voor de bewoners en eigenaars van gebouw B8 kunnen parkeerplaatsen worden gekocht in de parking onder de gebouwen B6 en B7, die eenvoudig bereikbaar is via de Mudrahoek. Verder in dit bestek vindt u de beschrijving van de uitvoering en afwerking van het project. 1.2 Betrokken partijen Bouwheer Architect Stabiliteitsingenieur Ingenieur technieken Studiebureau akoestiek Cityline nv Antoon Van Osslaan 1 bus Brussel Tel : Fax : DDS & Partners Louizalaan 251 bus Brussel Tel : Fax : Establis Beversesteenweg Roeselare Tel : Fax : CES nv Brusselsesteenweg Asse Tel : Fax : Venac Veeartsenstraat b Brussel Tel: Fax: Veiligheids-en gezondheidscoördinatie Abesco Esperantolaan 13 bus Tienen Tel : Fax : Algemene aanneming CEI-De Meyer nv Antoon Van Osslaan 1 bus Brussel Tel : Fax : Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

6 1.3 Bouwvergunning nutsvoorzieningen notariskosten De verkoopprijs omvat de te betalen rechten voor de bouwvergunning evenals alle aan te leggen nutsvoorzieningen in de openbare wegenis zoals riolering, water, gas, elektriciteit, telefoon, internet en teledistributie. De verbruikkosten voor water, gas en elektriciteit tot aan de voorlopige oplevering zijn eveneens inbegrepen in de verkoopprijs. Niet inbegrepen in de verkoopprijs: de aankoop, installatie, aansluiting, opening en eventuele huurprijs van de afzonderlijke meters (water, gas, elektriciteit) de abonnement- en aansluitingskosten voor telefoon, internet en teledistributie de door de distributiemaatschappijen eventueel verlangde waarborgen de kosten voor het ereloon van de notaris de kosten voor het verlijden van de verkoopakte het aandeel van de koper in de kosten voor het opmaken van de basisakte en de bijhorende documenten de BTW op het aandeel constructies de registratierechten op het aandeel grond 1.4 Afmetingen en andere vermeldingen op de plannen De plannen zijn te goeder trouw opgemaakt door de architect en raadgevende ingenieurs op het ogenblik van de studies voor de stedenbouwkundige vergunning en opmaak van het uitvoeringsdossier. De afmetingen die zijn opgegeven zijn theoretische ruwbouw afmetingen zonder afwerking (afstand tussen de muren vóór eventuele muurafwerking) die onder andere gezien mogelijke afwijkingen in de bestaande constructie en de nodige aanpassingen niet exact gegarandeerd zijn. Verschillen bij de uitvoering van de werken blijven dus mogelijk en zijn voor zover ze binnen de algemeen aanvaardbare afwijkingen liggen ten voordele of ten nadele van de koper zonder enige prijsaanpassing. Eventuele aanduiding van kasten, meubilair, op de plannen zijn louter ter informatie ten einde een beeld te geven over de 'mogelijke' inrichting. Ze zijn dan ook niet in de verkoop inbegrepen, tenzij anders bepaald (bv. voor de keuken cfr. keukenplan). De verlichtingsapparatuur is niet bijgeleverd, behalve voor de gemeenschappelijke delen. In geval van tegenspraak tussen de verschillende documenten, is de orde van de voorrang de volgende: 1. Verkoopplan 2. Bestek 3. Basisakte Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

7 1.5 Toegang tot de bouwplaats De toegang tot de bouwplaats tijdens de werken wordt slechts aan de koper of zijn gevolmachtigde verleend als hij vergezeld is van een afgevaardigde van de verkoper of de bouwheer en moet steeds op afspraak gebeuren. De bouwheer en/of de aannemer is te allen tijde gemachtigd mits gegronde reden bouwplaatsbezoeken waar de koper of zijn gevolmachtigde om verzoekt te weigeren. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

8 2 Bouw 2.1 Algemeen Aanneming De werken worden uitgevoerd door een algemene aannemer met erkenning klasse 8 (door het Ministerie van Openbare Werken bepaalde hoogste klasse). Voor alle loten die door de algemene aannemer binnen zijn opdracht worden uitbesteed (zoals bv. het plaatsen van binnenmuren, sanitair, HVAC, elektriciteit, de verdere afwerking, ) wordt er door de bouwheer op toegezien dat er uitsluitend beroep wordt gedaan op kwalitatieve onderaannemers met goede reputatie Materialen De voor de bouw gebruikte materialen zijn van hoogwaardige kwaliteit en garanderen de stevigheid, de duurzaamheid en het esthetische aspect van het geheel. De voor de gevels gebruikte materialen, de isolatie, dichtingen en dakbekleding zijn technisch goedgekeurd en hebben hun duurzaamheid al bewezen. Cityline nv behoudt zich steeds het recht voor om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen daar waar Cityline nv en/of haar adviseurs het nodig en/of nuttig achten. Dit betreft zowel de materialen als de in uitvoering gebrachte werken voor zover de kwaliteit van deze materialen en werken niet lager is dan de voorziene en de waarde van het gehele werk hierdoor niet vermindert. Er wordt op gewezen dat tijdens de eerste jaren kleine scheuren kunnen verschijnen ter hoogte van de voegen tussen de welfsels en/of breedplaten en op de verbindingspunten tussen de verschillende bouwmaterialen (muren, betonnen wanden en plafonds, valse plafonds, betegeling, enz.). Deze kleine scheuren brengen de stabiliteit van het gebouw niet in gevaar, maar zijn eigen aan de ingebruikname en moeten als zodanig door de kopers worden aanvaard. Ze kunnen heel gemakkelijk gestopt worden door de koper zelf, bijvoorbeeld door het aanbrengen van soepele voegmaterialen en/of een laag verf. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

9 2.2 Ruwbouw Renovatie behoud bestaande constructie De bestaande draagstructuur werd onderzocht volgens de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur. Zo werd bijvoorbeeld plaatselijk de wapening in de betonbalken blootgelegd en werden afmetingen en type van de bestaande wapeningen nauwkeurig opgemeten. De bevindingen van dit voorafgaandelijk onderzoek werden als basis gebruikt voor de stabiliteitsstudie van het gebouw, met als resultaat dat de bestaande structuur gedeeltelijk wordt behouden, verstevigd wordt waar nodig en aangevuld met nieuwe dragende elementen volgens de studie van de ingenieur stabiliteit Grondwerken De grondwerken worden uitgevoerd in overeenstemming met de afmetingen op de plannen en behelzen de nodige uitgravingen voor de uitvoering van bijkomende funderingen (waar nodig) en de riolering Funderingen De keuze en de sterkteberekeningen van de funderingen zijn gemaakt door de stabiliteitsingenieur aan de hand van de resultaten van het grondonderzoek en het onderzoek van de bestaande toestand. Het gebouw wordt gefundeerd volgens de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur, waarbij deels de bestaande funderingen worden gerecupereerd en al dan niet verstevigd, en deels nieuwe funderingen worden gemaakt Draagstructuur De draagstructuur wordt berekend door de stabiliteitsingenieur en kan in hout, beton en/of dragend metselwerk zijn. Er wordt deels gebruik gemaakt van de bestaande structuur, waar nodig verstevigd, en deels wordt een nieuwe structuur voorzien. Kolommen, balken, dragende wanden, vloeren en trappen worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de stabiliteitsingenieur Vochtwerende bescherming Alle nieuw op te trekken muren worden waar nodig voorzien van vochtkeringen, ten einde doordringend en opstijgend vocht te vermijden. De bestaande (ondergrondse) constructies worden eveneens waar nodig vochtwerend behandeld Gevelmaterialen De gevels van het gebouw B8 worden uitgevoerd in volgende materialen: Metalen gevelbekleding (i.f.v. de keuze van de architect en de algemene aannemer): gevels niveau +3 en deels niveau +2 volgens de plannen va de architect. De bekleding wordt geplaatst op een houten keperwerk met tussenliggende isolatie geheel volgens de richtlijnen van de fabrikant. De van de straat niet zichtbare zijden van de dakuitbouwen worden uitgevoerd in roofing of pleisterwerk. Blauwe hardsteen: de nieuwe gevels worden onderaan voorzien van een blauwe hardsteen gevelplint. Deze wordt opgehangen met daartoe ontwikkelde systemen die de plaatsing van thermische isolatie in de spouw toelaten. Alle deurdorpels op het gelijkvloers zijn in blauwe hardsteen. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

10 2.2.7 Daken Gevelmetselwerk: de bestaande straatgevel zijde Herzieningslaan wordt behouden en opgefrist. Gevelbepleistering: de overige delen van de gevels worden uitgevoerd in een lichtgekleurde gevelbepleistering op isolatie. Bovenop het hellingsbeton en/of de structuur in helling wordt een dampscherm aangebracht met daarop een isolatielaag. De afdichting zelf (inclusief de dichting van de dakopstanden en de dakkolken) wordt uitgevoerd in polymeerbitumen of gelijkwaardig. De conceptie van de dakdichting, de afwerking en de gebruikte materialen voldoen aan de geldende normen betreffende brandveiligheid. Voor zover de technische installaties op het dak het toelaten, wordt een gedeelte van de platte daken met een extensief groendak uitgerust volgens de voorschriften van de fabrikant. Dit zorgt zowel voor betere akoestische als thermische prestaties van de dakopbouw en draagt bij tot een ecologisch verantwoord gebouw Riolering en regenwaterafvoer Het gebouw is voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel, volgens de geldende reglementering op regen- en afvalwaters. De rioleringen worden uitgevoerd in PVC of PE kunststofbuizen, volgens schema en diameters vermeld op het rioleringsplan, met tussenplaatsing van de nodige toezichtputten. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters af te voeren onder normale omstandigheden. Alle rioleringsbuizen, toezichtputten, reukafsnijders en andere hulpstukken voldoen aan de geldende normen en voorschriften. De afvoeren van het gebouw worden conform de stedelijke verordeningen aangesloten op het openbare rioleringsstelsel. Tussen de privé installatie en de openbare riolering wordt er een toezichtput geplaatst naargelang de plaatselijke reglementering Terrassen en buitenaanleg De terrassen op volle grond in de binnentuin worden aangelegd met klinkers. De uitkragende terrassen op de verdiepingen worden voorzien van een houten plankenvloer of in betontegels. De inpandige terrassen van de appartementen worden afgedekt met een waterdichting in polymeerbitumen en daarna afgewerkt met een houten plankenvloer of in betontegels. Op de verdiepingen is er een scheiding tussen aanliggende terrassen voorzien volgens de keuze van de architect. De verschillende privatieve zones van de binnentuin, alsook de gemeenschappelijke doorgang in de binnentuin, zijn van elkaar afgeschermd door een haagaanplanting Buitenschrijnwerk De ramen en buitendeur in de bestaande baksteengevel aan de Herzieningslaan worden uitgevoerd in thermisch onderbroken aluminiumprofielen volgens de plannen van de architect. Het schrijnwerk wordt thermisch gelakt in een kleur door de architect te bepalen. In alle andere gevels worden de ramen en buitendeuren uitgevoerd in houten schrijnwerk volgens de plannen van de architect. Ook hier wordt het schrijnwerk geschilderd in een kleur door de architect te bepalen. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

11 Alle beglaasde delen bestaan uit dubbele beglazing (k = 1,1 W/m²K of beter) conform de vigerende glasnorm. Op de gelijkvloerse niveaus wordt het beglaasde buitenschrijnwerk sowieso voorzien van inbraakvertragende veiligheidsbeglazing Scheidingswanden De niet-dragende scheidingswanden zijn samengesteld uit betonblokken, snelbouw metselwerk, cellenbeton, gipsblokken of gyproc. De dragende scheidingswanden zijn voorzien in kalkzandsteen, cellenbeton, snelbouw metselwerk of beton Thermische isolatie Alle constructieonderdelen (buitenwanden, vloeren, daken) worden thermisch geïsoleerd conform de vigerende norm en volgens de berekeningen van de architect en de EPB-verslaggever. De gevels met metalen gevelbekleding zijn voorzien van een thermische isolatie in rotswol of PUR. De gevels uit pleisterwerk worden geïsoleerd met EPS. Het dak is hetzij met PUR, hetzij met rotswol geïsoleerd. De bestaande metselwerkgevel aan de Herzieningslaan wordt aan de binnenzijde geïsoleerd met PUR. Elk appartement voldoet aan een energieprestatieniveau E-peil 75 of beter en elk gebouw behaalt een globaal isolatieniveau van K 40 of beter. Er wordt een energieprestatiecertificaat afgeleverd per appartement Akoestische isolatie. De woningen worden akoestisch geïsoleerd zodat ze voldoen aan de akoestische norm NBN S volgens normaal akoestisch comfort. De opbouw van alle woningscheidende draagvloeren is zwevend, wat inhoudt dat de draagvloer met uitvullingschape van de dekvloer wordt gescheiden door een tussenliggende akoestische isolatie. Daar waar nodig worden voorzetwanden met akoestische isolatie in de spouw en/of akoestisch isolerende plafonds geplaatst. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

12 2.3 Technieken Elektriciteit Algemeen Op het gelijkvloerse niveau is het elektrische laagspanningslokaal ondergebracht, van waaruit de door de aannemer voorziene elektrische installatie vertrekt. Deze elektrische installatie; alsook elke individuele installatie in de appartementen is conform de voorschriften van de stroomleverancier en conform het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties (AREI) en wordt bovendien gekeurd door een erkend controleorganisme vóór indienstname Gemene delen Behalve de individuele installaties voor de appartementen en de polyvalente ruimte is ook een aparte installatie voor de gemeenschappelijke delen voorzien. Deze wordt ook gevoed vanaf een eigen door de maatschappij geleverde meter met tweevoudig uurtarief. Op deze teller is de algemene verlichting van de gemeenschappelijke inkomhalls, de liftoverlopen, de traphal, de lift enz aangesloten. Er wordt de nodige noodverlichting geplaatst en er zijn ook een aantal stopcontacten (bv. 1 per liftoverloop) om onderhoud van de gemene delen toe te laten. De aansturing van de verlichting van de gemeenschappelijke delen gebeurt door een combinatie van bewegingsmelders, tijdschakelaars of drukknoppen Appartementen De appartementen worden elk gevoed vanaf individuele door de maatschappij geleverde meters met tweevoudig uurtarief die zich in het laagspanningstellerlokaal bevinden. Zij worden dus rechtstreeks door het stadselektriciteitsnet gevoed. In elk appartement wordt een verdeelbord voorzien van de nodige beveiligingen. De plaats hiervan wordt bepaald door de architect. De elektrische uitrusting verschilt van appartement tot appartement en is terug te vinden op het plan elektrische voorzieningen dat bij aankoop apart te verkrijgen is. Afdekplaten, schakelaars en stopcontacten zijn standaard en worden bepaald door de architect. Elk appartement omvat minstens: In de inkomhal/nachthal: één stopcontact en één of twee lichtpunt(en) afhankelijk van de grootte van de hal In de leefruimte: twee dubbele en één enkel stopcontact, twee lichtpunten en een contact voor TV en telefoon In de keuken: één lichtpunt, stopcontact voor aansluiting kookplaat, oven, dampkap, vaatwas, koelkast, microgolfoven en twee dubbele stopcontacten tussen werkblad en bovenkasten Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

13 In de slaapkamers: één stopcontact onder de schakelaar aan de deur en nog twee stopcontacten op andere plaatsen, één lichtpunt en in één slaapkamer een contact voor TV en telefoon met extra stopcontact In de badkamer/douchekamer: een stopcontact nabij de lavabo, een stopcontact onder de schakelaar aan de deur en twee lichtpunten (o.a. één boven de lavabo) In het toilet: één lichtpunt In de berging of wasplaats: één lichtpunt, een stopcontact voor de wasmachine, de droogkast en de condensatieketel (+ een dubbel stopcontact voor TV/telefoon) De verlichtingsarmaturen van de privatieve installaties (zowel appartementen als kelders) zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs. Aankoop en plaatsing hiervan is ten laste van de koper. Elk appartement is met de inkomdeur van het gebouw verbonden door middel van een videoparlofoon installatie. Ieder appartement bevat een videoparlofoon met drukknop om het elektrisch slot van de algemene inkomdeur(en) te ontgrendelen. In ieder appartement zijn het buizennet en de binnenkomende kabel voor de aansluiting op het telefoonnet aanwezig en in ieder appartement bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten op het radio- en tv-distributienet. Eventuele versterkers of verbindingsstukken om gelijktijdig twee televisietoestellen te bekijken zijn niet voorzien. De bepalingen in de Gewestelijke Stedelijke Verordening (het GSV) laten de plaatsing van individuele schotelantennes op de gevel niet toe. Daarom is voor ieder appartement een trekbuis voorzien in de technische schachten, tussen het dak en een aansluitpunt in de woonkamer. Hierdoor is het op later initiatief en kosten van de mede-eigendom mogelijk een gezamenlijke satellietantenne op het dak te plaatsen. In de privatieve bergingen op het gelijkvloers is telkens een lichtpunt en één stopcontact voorzien. De buitenverlichting voor zowel de gemeenschappelijke buitenruimte als voor de privéterrassen en tuinen wordt voorzien in functie van de keuze van de architect en de raadgevend ingenieur speciale technieken Sanitair De sanitaire installatie beantwoordt aan de voorschriften van de watermaatschappij en wordt conform de gemeentelijke reglementen uitgevoerd. In elk appartement is voldoende druk gegarandeerd voor elk sanitair toestel. De voeding gebeurt d.m.v. metalen of kunststofleidingen vanuit het waterlokaal op het gelijkvloerse niveau, waar zich de hoofdteller van de maatschappij bevindt. De individuele meters van elk appartement bevinden zich eveneens in dit waterlokaal. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

14 Alle sanitaire toestellen, met uitzondering van handwasbakjes, WC s en wastoestellen (vaatwasser, wasmachine, ), worden voorzien van een aansluiting voor warm water. Het warme water wordt bereid in de individuele condensatieketel per appartement. De afvoerleidingen worden uitgevoerd in PVC of HDPE en hebben een aangepaste diameter. Zij worden uitgevoerd met de nodige ventilatie, koppelstukken, De afvoer van de wasmachine is voorzien van een sifon; de aanvoerleiding (enkel koud water) is voorzien van een afsluitkraan. Het toestel zelf is niet voorzien. Voor een droogkast zijn er geen voorzieningen voor afvoer van warme lucht. Het gebruik van een condensatiedroogkast is dus vereist. De sanitaire toestellen zijn gekozen in samenspraak met de architect en raadgevend ingenieur speciale technieken. In de standaarduitvoering is de keuze gegaan naar een verzorgd geheel van kwalitatieve toestellen. Zij worden geleverd en geplaatst en aangesloten aan de aan- en afvoer volgens het type toestel. Een detail van de uitrusting van de sanitaire installatie is apart te verkrijgen na aankoop. Er zijn geen sanitaire accessoires voorzien (bv. wc borstel, wc-rol houder, handdoekdrager enz.) Verwarming Lift Elk appartement beschikt over een individuele condensatieketel, eventueel met buitenvoeler, die zowel voor de verwarming als voor de productie van het sanitair warm water van het appartement zorgt. Dit apparaat bevindt zich telkens in het appartement zelf. Deze verwarmingsinstallatie verzekert onderstaande temperaturen bij een buitentemperatuur van -10 C: Leefruimte en keuken 22 C Slaapkamer(s), (nacht)hall 18 C Badkamer 24 C De individuele temperatuursregeling per appartement is voorzien d.m.v. een combinatie met een ruimtethermostaat in de leefruimte en thermostatische kranen op de radiatoren in de andere lokalen. De radiatoren zijn van plaatstaal. Deze zijn ten indicatieve titel aangeduid op de huidige plannen van de ingenieur technieken onder voorbehoud van wijzigingen inzake type, aantal en inplanting als gevolg van de verdere technische studie. In de gemeenschappelijke delen is geen verwarming voorzien. Er wordt een elektrische lift voorzien zonder aparte machinekamer, waarbij alle nodige apparatuur in de liftschacht zelf wordt geïnstalleerd. De lift heeft een capaciteit van 8 Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

15 personen (een maximaal draagvermogen van 630 kg) en is toegankelijk voor mindervalide personen. De cabine van de lift zal met kwaliteitsvolle, duurzame materialen worden afgewerkt volgens de keuze van de architect. De cabine- en sasdeuren van de lift zijn van het automatische schuifdeurtype Ventilatie Met bijzondere aandacht voor de energiefactuur van de toekomstige eigenaars, is in de appartementen geopteerd geheel conform de ventilatienorm NBN D voor de implementatie van een mechanische ventilatie systeem D met warmterecuperatie. Dit gebeurt via technische voorzieningen op het dak en een netwerk van pulsie- en extractie kanalen in de technische kokers en in een aantal valse plafonds in de appartementen. Hierbij worden niet alleen de zogenaamde "natte cellen", zijnde de badkamer/douche, het toilet, keuken en de berging, maar ook de leefruimten (living, keuken, slaapkamers, ) mechanisch geventileerd. De afgezogen lucht (nog op kamertemperatuur van de appartementen) geeft via warmtewisselaars op het dak zijn warmte af aan vers aangezogen lucht, die in de droge ruimten van de appartementen wordt ingeblazen. Er zijn dus geen ventilatieroosters nodig in de ramen voor toevoer van koude buitenlucht. Cityline nv behoudt zich het recht voor het gekozen ventilatiesysteem te veranderen door een vergelijkbaar en gelijkwaardig systeem. De individuele bergingen op het gelijkvloers worden op natuurlijke wijze verlucht door toevoer van verse buitenlucht via oordeelkundige positionering van openingen naar de buitengevel en door het weglaten van één steen bovenaan in de scheidingswanden tussen de bergingen onderling. De afzuiging van de dampkappen in de keukens is individueel per appartement. De gekozen dampkap dient dus verplicht van het gemotoriseerde type te zijn maximum debiet 350m³/uur. Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

16 2.4 Afwerkingen Chape Alle draagvloeren worden bekleed met een chape van aangepaste dikte. De opbouw van alle woningscheidende draagvloeren is zwevend, d.w.z. er wordt een akoestische isolatie voorzien tussen draagstructuur met uitvullingschape en vlottende chape om overdracht van contactgeluiden te vermijden (zie ook art ) Vloerafwerking Gemene delen Appartementen Inkomhallen gelijkvloers: keramische tegels met ingewerkte mat Hallen: keramische tegels Trap en tussenbordessen: prefab betonelementen met anti-slipprofiel op de treden Technische lokalen: polybeton Loopbruggen: houten beplanking woonkamer/hall: laminaatparket, handelswaarde 30 /m² excl. BTW keuken: keramische tegels, handelswaarde 30 /m² excl. BTW badkamer/toilet: keramische tegels, handelswaarde 25 /m² excl. BTW slaapkamers: laminaatparket, handelswaarde 30 /m² excl. BTW berging: keramische tegels, handelswaarde 25 /m² excl. BTW Alle opgegeven handelswaarden zijn exclusief plaatsing. Overal zijn bijpassende plinten voorzien. De vloerovergangen onder deuren worden indien nodig uitgevoerd met een L- profiel, deurprofiel of eventueel een tussendorpel Muurafwerking Algemene bemerking Haarscheuren en beperkte zettingen kunnen zich in het eerste jaar na voorlopige oplevering vertonen en mogen niet beschouwd worden als een gebrek (zie artikel 2.1.2). Vóóraleer de schilderwerken aan te vangen dient het pleisterwerk mogelijks nog een voorbehandeling te krijgen door de schilder van de koper van het appartement. De door de verkoper afgeleverde afwerking, waarbij dus mogelijks nog voorbereidingswerken door de koper (of zijn schilder) moeten worden voorzien alvorens te schilderen, wordt hiernavolgend behangklaar omschreven Gemene delen Inkomhall gelijkvloers: pleister- en schilderwerk Bordessen lift: pleister- en schilderwerk Traphallen: schilderwerk of spuitpleister Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

17 Technische lokalen, fietsenstalling, vuilnislokaal: worden opgeleverd in verzorgde ruwbouw en worden dus niet gepleisterd en niet geschilderd Appartementen Plafondafwerking keuken: tegels tussen onder- en bovenkasten, handelswaarde 25 /m² excl. BTW badkamer: tegels 2,2 m hoogte, handelswaarde 25 /m² excl. BTW alle andere lokalen worden behangklaar voorzien (zie ook algemene opmerking onder ) Alle plafonds, zowel in de appartementen als in de hallen van de gemene delen, worden afgewerkt met een dunpleister of traditionele pleister. Daar waar nodig (niet in de bergingen in de appartementen) worden verlaagde plafonds in gyproc voorzien voor het wegwerken van leidingen (bv. voor verluchting). De plafonds in de appartementen zijn niet geschilderd. De plafonds in hallen van de gemene delen worden wel geschilderd. De plafonds van de bergingen, technische lokalen, fietsenstalling, vuilnislokaal, worden opgeleverd in verzorgde ruwbouw en worden dus niet gepleisterd en niet geschilderd Meubilair en uitrusting Keuken indeling volgens detailtekeningen van de keukenleverancier, die voorrang hebben op de indicatieve aanduiding op het verkoopplan van het appartement standaarduitrusting - onder- en eventuele bovenkasten volgens plan met corpussen in melamine, postform werkblad - spoeltafel - koelkast 160 l met vriesvak - vitro-keramische kookplaat met 4 vakken - combi-oven - geïntegreerde dampkap, gemotoriseerde type - geïntegreerde vaatwasser handelswaarde keuken en toestellen Euro excl. BTW 2 slaapkamerappartement Euro excl. BTW 3 slaapkamerappartement Cityline nv Bara De Lijn B8 Verkooplastenboek appartementen dd. 04/04/

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

Verkoopslastenboek woningen

Verkoopslastenboek woningen Verkoopslastenboek woningen v. 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

Residentie Les Mouettes

Residentie Les Mouettes Residentie Les Mouettes Zeedijk 379 - Koksijde 1 "Residentie Les Mouettes" TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING : Zeedijk 379 8670 KOKSIJDE BOUWHEER / PROMOTIE bvba HOCON Doorniksesteenweg 81A

Nadere informatie

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke 1/24 DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke BOUWHEER: PROMOTOR HARBO BVBA Gentsesteenweg 71 8530 Harelbeke ARCHITECT ARCHITECTENBURO

Nadere informatie

PROJECT GEBOUW B PARK 51

PROJECT GEBOUW B PARK 51 Project Park 51 Gebouw B Persilstraat 52 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 20/06/2012 Bijlage 4a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement voor de koper PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat

Nadere informatie

Woonproject t Jaagpad T JAAGPAD. Spreeuwenbergstraat 14/15/16/17 te Veurne. Vanhoutte Beyl ir.architecten bvba Duinkerkestraat 20 8630 Veurne

Woonproject t Jaagpad T JAAGPAD. Spreeuwenbergstraat 14/15/16/17 te Veurne. Vanhoutte Beyl ir.architecten bvba Duinkerkestraat 20 8630 Veurne WOONPROJECT T JAAGPAD Spreeuwenbergstraat 14/15/16/17 te Veurne BOUWHEER : ARCHITECT : Mavam nv Dode Mannenstraat 26 8630 Veurne Vanhoutte Beyl ir.architecten bvba Duinkerkestraat 20 8630 Veurne 1 VERKOOPSLASTENBOEK

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K RESIDENTIE RODERICK OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING: ZANDVOORDSESTRAAT 32 8460 OUDENBURG BOUWHEER: DE RUYTTER BVBA Vaartdijk Noord 25B 8432 LEFFINGE

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier MAKELAAR: Vivendi Vastgoed Neerstraat 6 bus 4 2360 Oud-Turnhout ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER:

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering

Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN. b) Aanleg van de riolering Lastenboek ROBOSS ALGEMEEN De appartementen en penthouses, verkocht met sleutel op de deur, zijn conform aan de plannen en tekeningen van de architect, aan de "beknopte technische beschrijving", (die een

Nadere informatie

TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80

TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80 Project Hof Van Riemen Heist-op-den-Berg TEL : 0475-83.82.33 & 0477-34.70.80 LASTENBOEK versie 3 : verhoogde standing-finale keuzes reeds gemaakt. Dit lastenboek is bindend voor : VOORAFGAANDELIJKE OPMERKING

Nadere informatie

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Nieuwpoortlaan 19 APPARTEMENTEN CANAL VIEW BRUSSELS DEFINITIEF LASTENBOEK ANTONISSEN Projectontwikkeling bvba 1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 1.1 Werkwijze Tabakvest

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN Bouwheer : Sbouw bvba Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 1. ALGEMEEN VERKOOPLASTENBOEK Deze omschrijving omvat de opsomming van: - de te gebruiken materialen

Nadere informatie

Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse

Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse LASTENBOEK Bouwheer : Architect : Icarus Build nv Gentsesteenweg 184 8530 Harelbeke T : 0479/407.009. F : 056/20.66.96. e-mail : info@icarus.be Debonte

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN In verschillende gemeenten is Durobouw gestart met de bouw van gezinswoningen ( in halfopen, open of gesloten bebouwing ) en appartementen. De projecten worden opgetrokken

Nadere informatie

RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie

RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie IMMO TOYE Tel 02/270.90.75 Prinsenstraat 24 Fax 02/270.80.74 1850 Grimbergen Email: immotoye@era.be L A S T E N B O E K BOUWEN VAN 4 RESIDENTIELE GEBOUWEN

Nadere informatie

Residentie Siepel Immerzeeldreef 1 te 9300 Aalst

Residentie Siepel Immerzeeldreef 1 te 9300 Aalst Siepel Immerzeeldreef 1 te COMMERCIEEL LASTENBOEK BOUWHEER : NV Hyboma Wilgenlaan 39-8610 Kortemark tel : 051/56.74.01 info@hyboma.be ARCHITECT : Architectenburo Berkein Bellemstraat 50 9880 Aalter Tel

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Deerlijk

Nieuwbouwproject Deerlijk Nieuwbouwproject Deerlijk Project: 3 nieuw te bouwen woningen met inpandige garage. Traditionele bouwmethode, doordreven isolatie, sleutel op de deur. Architect: Vincent Wittebroodt Promotie: B&V Building,

Nadere informatie

SAMENVATTEND LASTENBOEK. De Bouwheer: De Ontwerper: Inlichtingen en verkoop: Provincie Limburg. Gemeente Hoeselt

SAMENVATTEND LASTENBOEK. De Bouwheer: De Ontwerper: Inlichtingen en verkoop: Provincie Limburg. Gemeente Hoeselt Provincie Limburg Gemeente Hoeselt SAMENVATTEND LASTENBOEK 5 Nieuwbouwwoningen in half-open of gesloten bebouwing Gelegen : Hoeselt - Tongersesteenweg 53 De Bouwheer: Bouwpromotie Jorissen nv Hasseltse

Nadere informatie