VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW"

Transcriptie

1 GE Power Controls FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW HANDLEIDING WAARSCHUWING Deze handleiding grondig lezen alvorens de VAT20 te gebruiken, en ze bewaren op een veilige plaats voor later gebruik. 2. Bij gebruik van deze frequentieregelaar binnen de EU, moet voldaan worden aan de EMC-Richtlijn (89/336/EEC). Hoofdstuk Installatie - grondig doornemen. 3. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden Copyright GE POWER CONTROLS, januari

2 VAT20 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1. Veiligheidsvoorschriften 1. Voorschriften voor het gebruik Voorschriften voor de gebruiksomgeving Hoofdstuk 2. Hardware-instructies en Installatie 1. Gebruiksomgeving Verklaring typenummer Technische gegevens Installatie Afmetingen en layout klemmenblok Hoofdstuk 3. Software-index 1. Instructies bedieningspaneel Lijst van de parameters Beschrijving parameterfuncties Foutmelding en tegenmaatregelen Algemene methode storingsverhelping Hoofdstuk 4. Onderhoud en Randapparatuur 1. Onderhoud en onderzoek Spanning- en stroommeting Wisselstroom-invoerreactor EMC-filter DIN-rail Dynamische remweerstand

3 1. Voorwoord Lees vóór gebruik deze handleiding grondig door om alle functies van de frequentieregelaar optimaal te gebruiken en om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Als u nog verdere vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met GE Power Controls of met uw plaatselijke distributeur. Voorzorgsmaatregel De frequentieregelaar is een elektronisch stroomtoestel; gelieve, om veiligheidsredenen, bijzondere aandacht te besteden aan paragrafen met het symbool "WAARSCHUWING" of "OPGELET". Het zijn belangrijke veiligheidsvoorschriften waarop gelet moet worden tijdens het transport, de installatie, de bediening of het onderzoek van de frequentieregelaar. Gelieve deze voorschriften te volgen om uw veiligheid te verzekeren. WAARSCHUWING OPGELET Foutief gebruik kan leiden tot lichamelijke verwondingen. Foutief gebruik kan schade toebrengen aan de frequentieregelaar of aan mechanische systemen. WAARSCHUWING De PCB of de componenten op de PCB niet aanraken onmiddellijk na het uitschakelen van de stroom vóór de belastingsindicator gedoofd is. Geen circuits aansluiten terwijl de stroom is ingeschakeld. Geen componenten en signalen op de PCB onderzoeken wanneer de frequentieregelaar is ingeschakeld. Geen interne circuits, bedrading of componenten van de frequentieregelaar demonteren of wijzigen. De aardingsklem van de frequentieregelaar moet naar behoren geaard zijn met een 200Vklasse type III standaard. Dit product is conform de norm EN In een residentiële omgeving kan dit product elektromagnetische storingen teweegbrengen zodat bijkomende maatregelen dienen genomen te worden. OPGELET Geen doorslagsterkteproef uitvoeren op de interne componenten van de frequentieregelaar. De frequentieregelaar bevat gevoelige halfgeleidertoestellen die door een hoge spanning beschadigd kunnen worden. Sluit de uitgangsklemmen: T1(U), T2(V), en T3(W) niet aan op de wisselstroomtoevoer. Het CMOS IC of de primaire PCB van de frequentieregelaar is gevoelig voor statische elektrische belastingen. Raak de primaire PCB niet aan. 2. Onderzoek voor installatie Iedere frequentieregelaar van GE Power Controls werd volledig getest en onderzocht vóór de verzending. Gelieve de volgende onderzoeksprocedures uit te voeren nadat u uw frequentieregelaar hebt uitgepakt. Controleer het modelnummer van de frequentieregelaar of deze overeenstemt met uw besteld type. Controleer of tijdens het vervoer schade ontstaan is. Sluit de frequentieregelaar niet aan op de stroomvoorziening als er enig teken van beschadiging is. Neem contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger als u enige abnormale omstandigheid aantreft zoals hierboven beschreven. 3

4 Hoofdstuk 1. Veiligheidsvoorschriften 1.1. Bij gebruik Alvorens de stroom IN te schakelen OPGELET Kies een gepaste stroombron met het correcte spanningsniveau volgens de gespecificeerde ingangsspanning van de frequentieregelaar. WAARSCHUWING Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan de bedrading van het primaire schakelbord. De ingangsstroombron (vermogenvoeding) moet worden aangesloten op de klemment L1 (L), L2 en L3 (N) en mag niet per ongeluk worden aangesloten op de klemmen T1, T2 of T3. Dit kan de frequentieregelaar beschadigen wanneer de stroom wordt ingeschakeld. OPGELET Probeer de frequentieregelaar niet te verplaatsen bij de voorkap. Houd de frequentieregelaar stevig vast bij het warmteafleidende montageframe om te voorkomen dat hij valt, wat lichamelijke verwondingen kan veroorzaken of de frequentieregelaar kan beschadigen. Installeer de frequentieregelaar op een stevige metalen ondergrond of ander onbrandbaar materiaal. Installeer de frequentieregelaar niet op of in de buurt van enig brandbaar materiaal om brand te voorkomen. Er moet een bijkomende koelventilator geïnstalleerd worden indien verschillende frequentieregelaars geïnstalleerd worden in een bedieningspaneel om de interne temperatuur te verminderen tot beneden 40, dit om oververhitting of brandalarm te voorkomen. Schakel de stroomvoorziening uit alvorens over te gaan tot de verwijdering of de installatie van het bedieningspaneel. Voer de installatieprocedure zorgvuldig uit volgens de gegeven instructies om situaties met een slecht contact, welke mogelijk tot een defect bedieningspaneel of een gebrek aan displayinformatie kunnen leiden, te vermijden. Geschikt voor gebruik op een stroomkring van maximaal 5kArms 240V. Niet gegarandeerd met snelheidsbegrenzing of gelijkaardig. Alleen bedoeld voor gebruik in een macro-omgeving met vervuilingsgraad 2 of gelijkwaardig. Wanneer de stroom is INGESCHAKELD WAARSCHUWING De connector van de frequentieregelaar niet plaatsen of verwijderen wanneer de stroomvoorziening is ingeschakeld. Anders kan de frequentieregelaar beschadigd worden ingevolge de spanningspiek die veroorzaakt wordt door het inbrengen of verwijderen. 4

5 Tijdens het gebruik WAARSCHUWING Onderbreek de voeding naar de regelaar niet tijdens de werking. Dit kan een defect aan de regelaar veroorzaken. Onderbreek de verbinding tussen de regelaar en de motor niet tijdens de werking. Dit kan een defect aan de regelaar veroorzaken door overspanningen. Bij een spanningsonderbreking langer dan 2 s. (hoe groter het vermogen, hoe langer de mogelijke onderbreking) zal de interne elektronica niet meer gevoed worden en schakelt de regelaar uit. Bij het terug in orde brengen van de voedingsspanning is het afhankelijk van de parametersetting Fn_10 en het stuurcommando hoe de regelaar hierop reageert. Dit wordt verder in de handleiding verklaart. Bij een korte spanningsonderbreking is het afhankelijk van de setting Fn_23 of de motor opnieuw zal starten of niet. Opmerking: (1) Indien Fn_10 = 0, dan zal de regelaar niet automatisch herstarten. (2) Indien Fn_10 = 1, en het externe commando FWD of REV is niet aangesloten,dan zal de regelaar niet automatisch herstarten. (3) Indien Fn_10 = 1 en het externe commando FWD of REV is aangesloten, dan zal de regelaar automatisch herstarten. Opgelet: om veiligheidsredenen is het aangeraden het stuurcommando FWD of REV te onderbreken na een spanningsonderbreking om schade aan machine of personen te vermijden. WAARSCHUWING De voorkap van de frequentieregelaar niet verwijderen wanneer de stroom is INGESCHAKELD om lichamelijke verwondingen ingevolge elektrische schok te vermijden. Wanneer de automatische herstartfunctie is ingeschakeld, wordt het motormechanisme automatisch weer opgestart na een volledige onderbreking van de werking. Begeef u niet in de buurt van de machine om lichamelijke verwondingen te vermijden. 5

6 OPGELET Het koellichaam niet aanraken. De frequentieregelaar kan gemakkelijk bediend worden vanuit het lage- naar het hogesnelheidsbereik. Gelieve het gebruiksbereik van de motor en het mechanisme opnieuw te bevestigen. De signalen op de PCB van de frequentieregelaar niet onderzoeken wanneer deze in werking is. Alle frequentieregelaars zijn vóór de levering correct afgesteld, het toestel niet opnieuw afstellen. OPGELET Ga niet over tot het demonteren of onderzoeken voor u er zeker van bent dat de stroom is uitgeschakeld en de stroom-led gedoofd is. Bij onderzoek en onderhoud OPGELET De frequentieregelaar is geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10OC en +40OC en een relatieve luchtvochtigheid beneden 95% zonder condensatie. OPGELET Na de verwijdering van het beschermingsvignet is de frequentieregelaar geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10 C en +50 C en een relatieve vochtigheid beneden 95% zonder condensatie. 6

7 1.2. Voorschriften voor de gebruiksomgeving Rechtstreeks zonlicht vermijden Weg van corrosieve gassen of vloeistoffen Weg van olie, vet en gas Weg van zoutrijke omgeving Plaatsen vermijden waar regen of druipwater in de regelaar kunnen komen Metaalstof en stofrijke omgevingen vermijden Hevige trillingen vermijden Hitte vermijden Omgevingen met te hoge temperatuur vermijden Weg van hoge elektromagnetische golven of ultrahoge golven Weg van radioactief materiaal Weg van brandbaar materiaal 7

8 Hoofdstuk 2. Hardware-instructies en Installatie 2.1. Gebruiksomgeving De installatieplaats van de frequentieregelaar heeft een rechtstreekse invloed op het volledige werkingsvermogen en de levensduur. Gelieve de installatieplaats zorgvuldig te kiezen, zodat aan de volgende vereisten voldaan is: Monteer het toestel verticaal Omgevingstemperatuur: -10OC tot +50OC Plaats het toestel niet in de buurt van verwarmingstoestellen Vermijd afdruipend water of vochtige omgevingen Vermijd rechtstreeks zonlicht Vermijd olie of zouthoudende corrosieve gassen Vermijd contact met corrosieve vloeistoffen of gassen Voorkom dat ongewenst stof, vlokkige neerslag of metaalfragmenten in de binnenzijde doordringen Weghouden van radioactief materiaal of brandbaar materiaal Vermijd elektro-magnetische storing (soldeer- of werktuigmachines) Vermijd trillingen; indien trillingen niet vermeden kunnen worden, moet een trillingsdemping geïnstalleerd worden om de trillingen te verminderen. Als de frequentieregelaar geïnstalleerd wordt in een bedieningspaneel, moet het beschermingsvignet verwijderd worden van de VAT20. Er moet een bijkomende koelventilator geïnstalleerd worden om de omgevingstemperatuur onder 50 C te brengen. De installatie van de frequentieregelaar moet gebeuren met de voorzijde naar voor en de bovenzijde naar boven voor een betere afvoer van de hitte. Plaatsing moet voldoen aan de volgende vereisten: (1) Verwijder het beschermingsvignet voor een max. temp. van 50 C binnen de omhulling (2) Min. 7 cm voor de types: N1K5, N2K2, X0K7, X1K5, X2K2 8

9 2.2. Verklaring typenummer Type frequentieregelaar Art. nr.: U20N0K7S (voorbeeld) Nominaal ingangsvermogen Ingang: AC 1f 200~240V 50/60Hz Uitgangsvermogen Uitgang: AC 3f 0~240V 1,6kVA 4,2A U20 - N 0K7 - S Serie Voedings- Nominaal Optie spanning vermogen kw N:200V, 1f 0K2: 0,2kW S: Standaard model 0K4: 0,4kW SX: Standaard model 0K7: 0,75kW zonder EMC-filter (klasse A) N:200V, 1f of 3f 1K5: 1,5kW P: IP65 2K2: 2,2kW PS: IP65, werkschakelaar start/stop switch, potentiometer X:400V, 3f 0K7: 0,75kW 1K5: 1,5kW 2K2: 2,2kW 9

10 2.3. Technische gegevens Standaard, 200V series Typenummer VAT20 U20N0K2_ U20N0K4_ U20N0K7_ U20N1K5_ U20N2K2_ Geschikt nominaal motorvermogen (kw) 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 Motor (pk)1/4 1/ Stroom (A)1,4 2,3 4,2 7,5 10,5 Vermogen (kva) 0,53 0,88 1,6 2,9 4,0 Massa (kg) 0,76 0,77 0,8 1,66 1,76 Max. ingangsspanning Enkelfasig V (+10%-15%), Enkel-/driefasig /60Hz (+/-5%) 240V (+10%-15%), 50/60Hz (+/-5%) Max. uitgangsspanning Drie fasen 200/240V +10%-15% Afmetingen (B x H x D) 72x132x x143x172 EMC specificaties (1) Klasse A (1) Enkel voor type U20N_K_S Standaard, 400V series Typenummer VAT20 U20X0K7_ U20X1K5_ U20X2K2_ Geschikt nominaal motorvermogen (kw) 0,75 1,5 2,2 Motor (pk) Nominaal Nominaal Stroom (A) 2,3 3,8 5,2 Vermogen (kva) 1,6 2,9 4,0 Massa (kg) Max. ingangsspanning Drie fasen 380/460V (+10% -15%), 50/60Hz (± 5%) Max. uitgangsspanning Drie fasen 380/460V +10%-15% Afmetingen (B x H x D) 118x143x172 EMC specificaties (2) Klasse A (2) Enkel voor type U20X_K_S 10

11 Functionele kenmerken Type VAT20 CPU-versie 1.6 CPU-versie 1.6 (zie parameter Fn_29) (zie parameter Fn_29) Type ingangssignaal PNP-ingangstype (BRON) Regelmethode Sinusgolf PWM-regeling Frequentiebereik 0~120Hz 0~200Hz Resolutie-instelling Digitaal: 0,1Hz (0~99.9Hz) Digitaal: 0,1Hz (0~99.9Hz) Freq.- regeling Algem. bedien. 1Hz (100~120Hz) 1Hz (100~200Hz) Analoog: 0,06Hz/60Hz Analoog: 0,06Hz/60Hz Toetsenbordinstelling Rechtstreeks geïnstalleerd met toetsen. Externe signaalinstelling 0~10V, 4~20mA, 0~20mA Andere functie Boven- en ondergrens frequentie Draaggolffrequentie 4-8kHz 4-16kHz Tijd versnellen/vertragen 0.1~ 999 s V/F-patroon 6 patronen Koppelregeling Afstelbare koppelverhoging (manuele koppelverhoging) Multifunctionele ingang 2 ingangen te gebruiken als: 2 ingangen te gebruiken als: vaste snelheid 1 (SP1) / JOG / vaste snelheid 1 (SP1) / Externe noodstop / vaste snelheid 2 (SP2) / Externe Reset JOG / Externe noodstop / Externe Reset Multifunctionele uitgang 1a Relaisklem, in te stellen als FOUT / RUN / FREQ BEREIKT Remkoppel Ongeveer 20%, bijkomende 100% met externe remweerstand niet toegelaten remweerstand Andere functie Vertragen of vrij uitlopen, Automatische reset, frequentie / spanning / tijd gelijkstroomremmen instelbaar met constanten. Indicatorfunctie 3 x 7 segmentweergave van frequentie / regelaarparameter / foutgeheugen / programmaversie Gebruikstemperatuur -10 tot +50 C Luchtvochtigheid 0~95% RV zonder condensatie. Trilling Onder 1 G ( 9.8 m/s2 ) EMC-specificatie Klasse A (Ingebouwde filter) Beschermingswaarde IP20 UL UL508C Overbelastingsbeveiliging 150% gedurende 1min. Overspanning Beveiligingsfunctie Onderspanning Tijdelijk stroomverlies Afslagpreventie Beveili- Kortsluiting uitgangsklem gings- functie Andere functie Aardingsstoring Installatie DC-spanning > 410V (200V serie), DC > 800V (400V serie) Gelijkstroomspanning < 200V (200V serie), DC < 400V (400V serie) 0 ~ 2 sec : VAT20 kan terug gestart worden met snelzoeken Versnellen / Vertragen / Constante snelheid Elektronische schakelbeveiliging Elektronische schakelbeveiliging Warmteafleidende beveiliging, Stroombegrenzing Installatie met schroefmontage of op DIN-rail (optie). 11

12 2.4. Installatie Vermogenschakelaar / Contactor Aanspraak op onderhoud en service door GE Power Controls vervalt indien sprake is van schade aan de frequentieregelaar veroorzaakt door de volgende situaties: (1) Schade veroorzaakt door het ontbreken van een voorbeveiliging of met een onjuiste beveiligingswaarde. (2) Schade veroorzaakt door een in serie geplaatste magneetschakelaar, condensorbatterij of overspanningsbeveiliging. Typenummer: U20N 0K2, 0K4, 0K7 1K5, 2K2 Typenummer: U20X 0K7, 1K5, 2K2 Vermogenschakelaar 20A 30A 30A Contactor Gefabriceerd door GE Gefabriceerd door GE Gefabriceerd door GE (MC) CL00 CL00 CL00 Primaire stroomkringklem (TM1) Draaddoorsnede Draaddoorsnede Draaddoorsnede T1 L1 T2 L2 T3 2,5mm 2 4 mm 2 2,5mm 2 Klemschroef M3 Klemschroef M3 Klemschroef M3 Signaalklem (TM2) 1~11 Draaddoorsnede 0,75mm 2 (#18 AWG), Klemschroef M3 Gelieve een driefasige kooiankermotor met gepast vermogen te gebruiken. Indien een frequentieregelaar wordt gebruikt om meer dan één motor aan te drijven, moet het totale vermogen kleiner zijn dan het vermogen van de frequentieregelaar. Er moet een bijkomend thermisch relais geïnstalleerd worden vóór iedere motor. Gebruik de Fn_18 aan 1.0 maal de nominale waarde vermeld op de motorplaat bij 50Hz, 1.1 maal de nominale waarde vermeld op de motorplaat bij 60Hz. Installeer geen condensorbatterij, LC- of RC-component tussen de frequentieregelaar en de motor. 12

13 Aanwending van en voorzorgsmaatregelen voor randapparatuur Stroomtoevoer MCCB Elektromagnetische contactor Wisselstroomreactor ter verbetering van de arbeidsfactor VAT20 frequentieregelaar Motor Stroombron Let erop dat de stroombron wordt aangesloten op de correcte nominale spanning om de frequentieregelaar niet te beschadigen. Er moet een schakelaar geïnstalleerd worden tussen de wisselstroomtoevoer en de frequentieregelaar. MCCB vermogenschakelaar Gebruik de gepaste schakelaar, geschikt voor de nominale spanning en stroom van de frequentieregelaar om de stroomtoevoer naar de frequentieregelaar AAN/UIT te schakelen en als beveiliging voor de frequentieregelaar. Gebruik de vermogenschakelaar niet om de frequentieregelaar AAN of UIT te schakelen. Verliesstroomschakelaar (differentieelschakelaar) Er moet een verliesstroomschakelaar worden toegevoegd om een foutieve werking ingevolge verliesstroom te vermijden en om de veiligheid van het personeel te verzekeren. Contactor Mag worden weggelaten bij gewoon gebruik. Om externe bediening, automatische herstart of remregeling te gebruiken, moet een contactor worden toegevoegd aan de primaire zijde. Gebruik de contactor niet om de frequentieregelaar AAN of UIT te schakelen. AC reactor ter verbetering van de arbeidsfactor Indien een groot vermogen stroombron wordt aangewend (boven 600kVA), kan een bijkomende AC reactor toegevoegd worden om de arbeidsfactor te verbeteren. Frequentieregelaar Er is geen verschil in de fasevolgorde tussen de ingangsklemmen voor de stroomtoevoer L1 en L2; zij kunnen willekeurig worden aangesloten. Hun aansluiting kan omgewisseld worden. Uitgangsklemmen T1, T2 en T3 moeten respectievelijk aangesloten worden op de klemmen U, V en W van de motor. Als de motor in omgekeerde richting draait van de frequentieregelaar, kan dit probleem opgelost worden door gewoon twee of drie draadaansluitingen te verwisselen. Uitgangsklemmen T1, T2 en T3 mogen niet worden aangesloten op de stroombron om de frequentieregelaar niet te beschadigen. Aardingsklem: de aardingsklem naar behoren aarden in overeenstemming met 200V-klasse type drie aarding 13

14 (A) De uitwendige bedrading moet worden uitgevoerd volgens de volgende vereisten. Controleer en verzeker dat de bedrading correct is nadat de bedrading voltooid werd (maak geen gebruik van multimeter met zoemer-functie om bedrading te controleren). EMC-aansluiting: Het is zeer belangrijk dat de aansluitingen tussen de frequentieregelaar met de afgeschermde motorkabel en de EMC-filter tijdens de EMC-tests als volgt zijn uitgevoerd. Gebruik een metalen aardingsplaat en plaats de frequentieregelaar en de EMC-filter op de plaat. Gebruik een afgeschermde motorkabel met 4 connectors (U,V,W & Aarding), gebruik de bescherming niet als veiligheidsaarding (afscherming is hoogfrequentie-aarding) Verwijder de verf rondom de twee metalen koppelmoergaten, zodat de metalen koppelmoeren (en de afscherming) in contact staan met de frequentieregelaar en de motor. Geen geleider aan de afscherming solderen (krul). Gebruik een metalen klem om de afscherming van de motorkabel te verbinden met de metalen aardingsplaat. Nu is er een perfecte hoogfrequentie-aardingsverbinding tussen de frequentieregelaar, de aardingsplaat en de EMC-filter. Houd de afstand tussen de frequentieregelaar en de EMC-filter zo klein mogelijk (< 30cm), of gebruik een afgeschermde kabel met een metalen koppelmoer en een metalen klem om de beschermde kabel te verbinden met de frequentieregelaar en de metalen aardingsplaat. De enige aardingsverbinding tussen de LISN en de testplaat mag verlopen via de EMC-filter. Gebruik een motor die behoort tot het nominale vermogen van de frequentieregelaar, of gebruik een motor met kleiner vermogen. Een filter voor elektromagnetische storingen voor de frequentieregelaar installeren aan de uitgangszijde van de primaire stroomkring kan de elektromagnetische storingen onderdrukken. Om elektromagnetische invloeden te vermijden, moet een metalen buis gebruikt worden voor de bedrading, en moet de bedrading zich op een afstand van meer dan 30 cm bevinden van andere regelmachines. Klasse B (Residentiële omgeving) 14

15 Klasse A (industriële omgeving) Wanneer de afstand tussen de frequentieregelaar en de motor groter is dan 100 m, moet de verbindingsdraad zorgvuldig gekozen worden om de bedradingsweerstand tot minder dan 3% en het spanningsverlies (V) = 3 x bedradingsweerstand (Ω/km) x draadlengte (m) x stroom x 10-3 te beperken. (B) De bedrading van de regelschakeling moet gescheiden en apart zijn van de primaire regelkringlijn en andere stroomlijnen met hoge spanning of grote stroom om storingen te vermijden. Om storingen te verminderen en ongewenste werking te vermijden, moet een beschermde gedraaide dubbele kabel gebruikt worden om de regelschakeling te bedraden. Zie het volgen de schema. Sluit de afscherming aan op de aardingsklem. De draadafstand moet korter zijn dan 50 m. Afscherming Mantel Naar regelaarklem Naar regelmachine Aansluiten op aandingsklem systeem De afscherming aan deze zijde niet aansluiten Verpakt met isolatieband (C) De aardingsklem van de frequentieregelaar moet correct geaard zijn in overeenstemming met de lokale codes. De diameter van de aardingsdraad (mm 2 ) moet gekozen worden in overeenstemming met elektrische installatienormen met de lengte van de aardingsdraad zo kort mogelijk. De aardingsdraad van de frequentieregelaar mag niet samen geaard worden met andere grote stroombelastingen (zoals een soldeermachine of een motor met groot vermogen). Zij moeten afzonderlijk geaard worden. 15

16 Aardingskringen mogen niet gevormd worden wanneer verschillende frequentieregelaars samen geaard worden goed goed niet goed (D) Draadspecificatie: kies de gepaste draad met correcte doorsnede voor de primaire stroomkring en schakelregeling in overeenstemming met de elektriciteitsreglementen. (E) Controleer bij de voltooiing de correcte bedrading, gebroken draden en stevig aangedraaide klemschroeven. Bedradingsschema (*) Enkel voor U20-N1K5/-N2K2 en U20-X0K7/-X1K5/-X2K2. De aansluitingen naar de frequentieregelaar moeten aangelegd worden met de vermelde kabelschoenkits voor veldbedrading of de vermelde ringklemmen van het hoektype. Andere verbindingen (externe 24V-toevoer) 16

17 Klembeschrijvingen frequentieregelaar VAT20 Beschrijvingen klemmenblok primaire stroomkring (TM1) Klemsymbool Functiebeschrijving L1/L (R) Primaire ingang stroombron L2 (S) Enkelfasige regelaar (1f): L1, L2 of L, N L3/N (T) Driefasige regelaar (3f): L1, L2, L3 P Externe remweerstand klemmen R (enkel voor U20-N1K5 / -N2K2 en U20-X0K7 / -X1K5 / -X2K2) T1 (U) Uitgang frequentieregelaar (motoraansluiting) T2 (V) T3 (W) * Spankoppel voor TM1 is 0,98 Nm voor grootte tot 0,75kW of 1,274Nm voor grootte 1,5-2,2kW * De nominale draadspanning moet tenminste 300V (types 200V)/600V (types 400V) zijn. Beschrijving klemmenblok VAT20 regelkring (TM2) Klemsymbool Beschrijving klemfunctie 1 TRIP Foutrelais uitgangsklem (zie parameter Fn_21) 2 RELAY Nominaal vermogen aansluitingspunt 250VAC/1A ( 30VDC / 1A ) 3 FWD Regelklemmen bediening (zie Fn_03) 4 REV V Gemeenschappelijk punt van klem 3 / 4 / 6 / 7 6 SP1 Multifunctionele invoerklemmen (zie Fn_19) 7 RESET 8 +10V Stroomklem potentiometer (Pin 3) 9 Analoog invoerpunt Invoerklem analoog frequentiesignaal (Pin 2 van potentiometer of positieve klem van 0~10V / 4~20mA / 0~20mA) 10 0V Analoog Gemeenschappelijk punt analoog signaal (Pin 1 van (FM -) gemeenschappelijk punt potentiometer of negatieve klem van 0~10V / 4~20mA / 0~20mA ) 11 FM+ Positief aansluitingspunt Uitgangsklem analoog frequentiesignaal analoge uitgang Signaal uitgangsklem is 0 ~ 10VDC/Fn6 * Spankoppel voor TM2 is 0,4 Nm. * De nominale draadspanning moet tenminste 300V voor types 200V en tenminste 600V voor types 400V zijn. * De regelbedrading mag niet in dezelfde leiding of goot lopen als de stroom- of motorbedrading * Nominale waarden voor in- en uitgangsklemmen (TM2) zijn allemaal Klasse 2 17

18 SW1 functiebeschrijving SCHAKELAAR 1 Extern signaaltype 0~20mA analoog signaal (indien Fn_11 ingesteld op 1 ) 4~20mA analoog signaal (indien Fn_11 ingesteld op 2 ) 0~10 VDC analoog signaal (indien Fn_11 ingesteld op 1 ) 2.5. Afmetingen en layout klemmenblok Grootte 1: U20N0K2, U20N0K4, U20N0K7 M4 aarding aardingsplaatje (zie nota) Lengte D E F G Type U20N0K2 8, U20N0K4 U20N0K7 Opmerking Om veiligheidsredenen raden wij aan de M4 groene aardingsschroef te verwijderen. Maak vervolgens het meegeleverde aardingsplaatje vast op dezelfde plaats om een goede aarding te verzekeren. 18

19 Grootte 2: U20N1K5, U20N2K2, U20X0K7, U20X1K5, U20X2K2 M4 aarding aardingsplaatje (zie nota) Lengte A B C D E F G Type U20N1K5 143,1 127, ,0 171, U20N2K2 U20X0K7 U20X1K5 U20X2K2 Opmerking Om veiligheidsredenen raden wij aan de M4 groene aardingsschroef te verwijderen. Maak vervolgens het meegeleverde aardingsplaatje vast op dezelfde plaats om een goede aarding te verzekeren. 19

20 Afmetingen en installatie van klasse B filter (U20AF0K7) Frequentieregelaar met klasse B filter (U20AF0K7) gemonteerd. Frequentieregelaar met klasse B filter (U20AF0K7) en DIN-rail (U20AR0K7) gemonteerd. 20

21 Gebruiksschema montageschroef Montage / demontage van DIN-rail (U20AR0K7) Stap 1 Plaats de 4 borgnokken van U20AR0K7 voor de 4 gaten in het achterpaneel van de VAT20 en breng ze in. Stap 2 Druk de U20AR0K7 vooruit tot de middenrib stevig in het echte paneel klikt Stap 1 Gebruik een kleine schroevendraaier om de middenrib van U20AR0K7 in te brengen en druk op de schroevendraaier om de U20AR0K7 van de VAT20 te verwijderen. 21

22 Installatie op DIN-rail Een montageklem en DIN-rail (breedte 35 mm) moeten gebruikt worden om de VAT20 op de rail te bevestigen. Plaats eerst de groef aan de achterzijde van de module op de bovenrand van de DIN-rail, en druk vervolgens de module naar beneden om haar vast te zetten. Druk tenslotte de montageplaat naar boven in de module. 1 2 Trek de montageplaat naar beneden. Draai de frequentieregelaarmodule om ze te demonteren. Montage (1) Er moet een montageklem gebruikt worden om de VAT20 te bevestigen. 22

23 Hoofdstuk 3. Software-index 3.1. Instructies bedieningspaneel OPGELET Het toetsenbord niet bedienen met een schroevendraaier of een ander scherp voorwerp om te vermijden dat het toetsenbord beschadigd wordt. Kort schema bediening toetsenbord (1) Instelfrequentie weergeven wanneer gestopt. Uitgangsfrequentie weergeven tijdens draaien. (2) De instelfrequentie kan gewijzigd worden in stilstand of tijdens het draaien. 23

24 3.2. Lijst van parameters Functie FN_ Functiebeschrijving Eenheid Bereik Instelling Opm fabriek 0 Fabrieksafstelling 0 Tijd versnellen / 1 Tijd versnellen 0.1 sec. 0.1 ~ 999 S 5.0 (1)(3) vertragen 2 Tijd vertragen 0.1 sec. 0.1 ~ 999 S 5.0 (1)(3) Bedieningswijze 3 0: Vooruit / Stop, Achteruit / Stop 1 0 ~ 1 0 1: Start / Stop, Vooruit / Achteruit Draairichting motor 4 0: Vooruit 1: Achteruit 1 0 ~ 1 0 (1) V/F-Patroon 5 Instelling V/F-patroon 1 1 ~ 6 1/4 (2) Boven-/ondergrens 6 Bovengrens frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 120Hz 50/60Hz (2)(3) frequentie 1.0 ~ 200Hz (4) 7 Ondergrens frequentie 0.1Hz 0.0 ~ 120Hz 0.0Hz (3)(4) 0.0 ~ 200Hz SP1-frequentie 8 SP1-frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 120Hz 10Hz (3)(4) 1.0 ~ 200Hz JOG-frequentie 9 JOG-frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 120Hz 6Hz (4) 1.0 ~ 200Hz Bedieningsregeling 10 0: toetsenbord 1 0 ~ 1 0 1: externe terminal Frequentieregeling 11 0: toetsenbord 1 0 ~ 2 0 1: externe terminal(0~10v/0~20ma) 2: externe terminal (4~20mA) Draaggolffrequentie 12 Instelling draaggolffrequentie 1 1 ~ 5 5 (4) 1 ~ 10 Koppelcompensatie 13 Winst koppelcompensatie 0.1% 0.0 ~ 10.0% 0.0% (1) Stopmethode 14 0: vertraagde stop, 1: vrije uitloop 1 0 ~ 1 0 Instelling 15 Tijd gelijkstroomremmen 0.1S 0.0 ~ 25.5S 0.5S gelijkstroomremmen 16 Injectiefrequentie gelijkstroomrem 0.1Hz 1 ~ 10Hz 1.5Hz 17 Niveau gelijkstroomrem 0.1% 0.0 ~ 20.0% 8.0% Elektronische 18 Beveiliging op nominale motorstroom 1% 50 ~ 100% 100% (4) thermische beveiliging (0-200) Aansluitpunt 19 Functie klem 1 multifunct. invoer 1: Jog 2: Sp1 2 multifunctionele invoer 3: Noodstop 4: Extern basisblok 20 Functie klem 2 multifunct. invoer 5: Reset 6: Sp2 5 (4) Multifunctionele uitvoer 21 Klem multifunctionele uitvoer 1: In gebruik 3 2: Frequentie bereikt 3: Fout Instructie omkeren 22 0: Omkeerloop ingeschakeld 1 0 ~ 1 0 1: Omkeerloop uitgeschakeld Tijdelijke voedings- 23 0: ingeschakeld 1 0 ~ 1 0 onderbreking 1: uitgeschakeld Autom. herstart 24 Aantal automatische herstarts 1 0 ~ 5 0 Fabrieksinstelling : Initialiseren constanten 50Hz systeem (2) 020: Initialiseren constanten 60Hz systeem Sp2 frequentie 26 Sp2 frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 200Hz 20 (4) Sp3 frequentie 27 Sp3 frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 200Hz 30 (4) Direct start 28 0: ingeschakeld 1: uitgeschakeld 1 0 ~ 1 1 (5) Softwareversie 29 CPU-programmaversie Fouthistoriek 30 Geheugen laatste 3 defecten (1) Merk op dat deze parameter tijdens de RUN-modus aangepast kan worden (2) Zie Fn_25 (3) Als het ingestelde bereik groter is dan 100, wordt de insteleenheid 1. (4) Enkel indien CPU versie 1.9 (zie Fn_29) (5) Enkel indien CPU versie 2.1 (zie Fn_29) 24

25 3.3. Functiebeschrijving van de parameters Fn_00 Parameter fabrieksafstelling. Niet wijzigen. Fn_01 : Tijdversnelling = 0.1 tot 999 sec Fn_02 : Tijdvertraging = 0.1 tot 999 sec 1. Berekeningsformule tijd versnelling/vertraging: Tijd versnelling = Fn_01 x Tijd vertraging = Fn_02 x Instelfrequentie 60 Hz Instelfrequentie 60Hz Fn_03: Selectie bedieningswijze = 0 : Vooruit / Stop, Achteruit / Stop 1 : Start / Stop, Vooruit / Achteruit Opmerking: Fn_03 werkt alleen wanneer Fn_10 = 1 (externe bedieningsregeling) (1) Het commando Achteruit wordt genegeerd wanneer Fn_22 = 1 25

SYNTHESIS IP65 regelaar

SYNTHESIS IP65 regelaar Kenmerkend aan de Synthesis frequentieregelaars zijn het bedieningsgemak, geïntegreerde EMC filters, IP65 beschermingsgraad (optioneel) en compacte afmetingen. De combinatie van goede prestaties, degelijke

Nadere informatie

FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR. VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW. 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW

FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR. VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW. 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW GE Power Contros FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW HANDLEIDING ------------------------------------------------------

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL

SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL SAMENVATTING VAN DE HANDLEIDING VAN DE FREQUENTIEREGELAAR ECO VOOR TOEPASSINGEN MET VARIABEL KOPPEL 19/ECO/sep05 Start/stop via de stuurstroomklemmen (1 draairichting), snelheid veranderen met een externe

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN

1. BESCHRIJVING 2. VERBINDINGEN 1. BESCHRIJVING spanningsindicator AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen voedingsschakelaar 2. VERBINDINGEN Verbind de inverter met de sigarettenplug voor apparaten van 0-150W of rechtstreeks met de

Nadere informatie

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt.

Draai de schroeven goed aan zodat u een optimale verbinding bekomt. 1. BESCHRIJVING spanningsindicator voedingsschakelaar AC uitgangsstopcontact krokodilleklemmen 2. VERBINDINGEN Verbind het rode snoer van het "+" stopcontact (rode aansluiting) van de batterij met het

Nadere informatie

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud

Keystone OM13 - EPI-2 driedraads module Handleiding voor installatie en onderhoud Voor installatie moeten deze instructies volledig zijn gelezen en begrepen Inhoud 1 Optionele module 13: driedraads module.. 1 2 Installatie... 2 3 OM13-module instellen en configureren... 8 4 OM13-pakketten...

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30

Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Intelligente Zonne-energie Regelaar Solar30 Gebruikershandleiding Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gaat gebruiken. SOLAR30 12V/24V AUTO WORK 1 Productintroductie Deze regelaar

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar

Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Emotron VSA/VSC Frequentieregelaar Data sheet Nederlands Emotron VSA en VSC Tabel 1 Specificaties per model Model Netspanning Vermogen [kw/hp] Nominale stroom [A] EMC filter 1ste omgeving Beschermingsgraad

Nadere informatie

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C

ROGER Belgium KIT MOTOR MET KNIKARM R23 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN. Nominaal vermogen. Openingstijd voor 90 Thermische veiligheid 140 C TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN Voedingsspanning 230V 50Hz Nominaal vermogen 200 W Koppel 400 Nm Openingstijd voor 90 14 sec. Thermische veiligheid 140 C Werkingstemperatuur -20 C +70 C Beschermingsfactor IP43

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden

GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR. MicroMax. Art.nr. F21009201. IBC control Made in Sweden GEBRUIKSAANWIJZING REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax Art.nr. F21009201 IBC control Made in Sweden INHOUDSOPGAVE Installatievoorschriften 2 Montage 2 Veiligheidsvoorschriften 3 Conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 9K en 12K Indicatie binnendeel (, 0.5s AAN, No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoge druk Invries Systeem geblokkeerd of koelmiddel lekkage Hoge

Nadere informatie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie

Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing Nederlands Emotron PTC/PT100 board 2.0 Optie Gebruiksaanwijzing - Nederlands Documentnummer: 01-5920-03 Uitgave: r0 Datum van uitgifte: 01-03-2012

Nadere informatie

v.10/2010 3. Thermische beveiliging. Alle electrische batterijen zijn voorzien van een dubbele thermische beveiliging :

v.10/2010 3. Thermische beveiliging. Alle electrische batterijen zijn voorzien van een dubbele thermische beveiliging : 1. Beschrijving In al onze kasten kunnen wij volledig voorbekabelde electrische verwarmings-batterijen voorzien en geregeld om een constante toevoor T zorgen. Het geheel is op glijders gemonteerd dus gemakkelijk

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een servomotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een servomotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR

BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR BESCHRIJVING VVVF PRIMA FREQUNTIE REGELAAR VARIO LIFT B.V. VIJFHUIZERDIJK 157A 2141 BH VIJFHUIZEN WWW.VARIOLIFT.COM INFO@VARIOLIFT.COM uitgave 01/04 Blad 01 De MS 400 is een VVVF regelaar speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN

HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN HANDLEIDING MODEL 8141 MODEL 8142 MODEL 8143 LEKSTROOMTANG MODELE LEAKAGE CLAMP 8141/8142/8143 SENSOR Series KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS,LTD., TOKYO, JAPAN Dit instrument werd ontworpen, vervaardigd

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Herzien op 05-07-2005 Versie 1.2 F21018901NL Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax180 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER

HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER HANDLEIDING CIFERO XT CODEKLAVIER April 2014 TECHNISCHE GEGEVENS Aansluitspanning 12 tot 24V AC/DC ±20% Stroomverbruik in rust o bij gelijkspanning 20mA DC o bij wisselspanning 80mA AC Maximaal stroomverbruik

Nadere informatie

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209

ROGER Belgium SCHUIFHEK OPENER R30 TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN AFMETINGEN R30 MODELLEN R30/ R30/ R30/ R30/1209 ROGER TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN R30 MODELLEN R30/403-404 R30/803-804 R30/1203-1204 R30/1209 Voedingsspanning Nominaal vermogen Duwkracht Openingstijd X90 Thermische veiligheid Werkingstemperatuur Gewicht

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L

HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L HANDLEIDING - LEVEL INDICATOR M A N U A L Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid die Tasseron Electronics B.V. aan haar producten en de bijbehorende handleidingen besteedt, kunnen er onvolkomenheden

Nadere informatie

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB

1 Kenmerken: 2 Installatie: MontageGIDS. inteo SOLIRIS IB nvsysa-mo7-0 MontageGIDS inteo 1 Kenmerken: De is een zon- en windautomaat voor het sturen van meerdere motoren via een Inteo buslijn. De windsnelheid en de lichtintensiteit worden gemeten met behulp een

Nadere informatie

SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany

SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany. Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany BEDIENINGSHANDLEIDING VOOR RIJDENDE NC04L5BFP330AT1S - SWF Krantechnik GmbH Postbox 310410 68264 Mannheim Germany Boehringer Straße 4 68307 Mannheim Germany tel +49(0)621 789-900 fax +49(0)621 789 90-100

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1

Handleiding AT1G Toegangscontrole Module. rev ver1 Handleiding AT1G26-200 rev.0914 Toegangscontrole Module ver1 PRODUCT SPECIFICATIE Modelen, AT1G26-200 ver1 en AT1G34-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200 gebruikerscodes 100 Mil.

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2

MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 MONTAGEHANDLEIDING WINDBEVEILIGING EOLIS 2 Windbeveiliging Eolis 2 VOEDING 230 V - 50 Hz Pulsschakelaar Centralis IB INLEIDING Deze montagehandleiding bevat instructies voor de montage van de windbeveiliging

Nadere informatie

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden.

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden. Motorsturing CD 1 X 4 P GEBRUIKS- AANWIJZING 1. Beschrijving NV SYSA GH 03-08-344 N/1 De motorsturing CD 1 X 4 P laat de individuele aansturing toe van 4 X 230 VAC motoren. Vermits de motoren lokaal en

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

Geoptimaliseerd voor lage vermogens

Geoptimaliseerd voor lage vermogens Geoptimaliseerd voor lage vermogens Nieuw! Emotron VS10 / VS30 In omvang en prijs geoptimaliseerd voor lage vermogens De nieuwe Emotron-frequentieregelaars VS10 en VS30 zijn klein van formaat, maar voorzien

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 SUN-500 GORDIJN/ZONWERING SCHAKELAAR A B C D E * * Afbeelding van de YCT-102 (niet inbegrepen) A: Lettercodeschijf B: Cijfercodeschijf C: Klemschroeven D: Bevestigingsnokjes E:

Nadere informatie

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem

Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Opgave 1 Opbouwen van een stappenmotor-systeem Leerdoelen Na het voltooien van deze opgave: Ben je bekend met het veilig opbouwen van een stappenmotor systeem Ben je bekend met de basisprincipes van schema

Nadere informatie

Technisch gegevens van de motor

Technisch gegevens van de motor Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als deze instructie niet wordt gevolgd kan er geen aanspraak worden gemaakt op de garantie. Tevens kan dit de werking van de motor beïnvloeden.

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MicroMax370 Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen die staan vermeld in EMC-RICHTLIJN

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

Magic Box-II AL20 Series Introductie

Magic Box-II AL20 Series Introductie Magic Box-II AL20 Series Introductie De Magic Box-II is een 2 kanaals DMX laser. Deze kan worden aangestuurd met een standaard DMX signaal. Het is een lichtgewicht, mini-intelligent effect en is een ideaal

Nadere informatie

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel

Storing indicatie van LED binnen/buiten en eerste oordeel indicatie van binnen/buiten en eerste oordeel Bestemd voor wand model 18K en 24K (, 0.5s No. 1 2 3 4 5 6 7 8 Hoge druk Invries Hoge persgas Overstroom Communicatie Hoge weerstand Interne ventilator motor

Nadere informatie

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Codeslot DCS-3000. Bestnr.: 75 28 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 28 86 Codeslot DCS-3000 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

LocoServo Handleiding

LocoServo Handleiding LocoServo Handleiding HDM12 Disclaimer van Aansprakelijkheid: Het gebruik van alle items die kunnen worden gekocht en alle installatie-instructies die kunnen worden gevonden op deze site is op eigen risico.

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT

AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT AANSLUITINGS- VOORSCHRIFT REGELEENHEID VOOR ROTERENDE WARMTEWISSELAAR MiniMax V / VK Herzien op 2014-10-08 Versie 1.4.1 F21037901NL Verklaring van de fabrikant Bevestiging door de fabrikant dat het product

Nadere informatie

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4

L N L N. Fig.3 L N L N. Fig.4 SILET DESIG L L Fig.3 L L Fig.4 L L Ls Fig.5 L L Ls Fig.6 T (min) Fig.7 SILET CRZ L L Ls Fig.8 L L Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) CT-12/14 12 V 50Hz 230 V 50Hz TIME-DELAY FUSE 125 ma MAX. L SILET-100 CZ

Nadere informatie

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box!

AT1G26-200. rev.0110. Toegangscontrole Module AT1G26-200. Handleiding. thinks outside the box! AT1G26-200 rev.0110 Toegangscontrole Module AT1G26-200 Handleiding PRODUCT SPECIFICATIE Modelen AS-626M-200, AS-626S-200, AS-634-200, AT1G26-200 Opbouw Antivandaal Geborsteld aluminium behuizing Tot 200

Nadere informatie

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord

K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord K-Steel deuropenermodule 1156/10 met numeriek toetsenbord Versie 2.0 - februari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Mogelijkheden De deuropenermodule kan

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL

LPTTX KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 12-KANAALS SOFT TOUCH DMX SCHAKELPANEEL 1. Inleiding Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding grondig voor u het toestel in gebruik neemt. Dit krachtige en veelzijdige toestel beschikt over 12 kanalen

Nadere informatie

Emotron FDU en VFX 2.0

Emotron FDU en VFX 2.0 Emotron FDU en VFX 2.0 Frequentieregelaars met beschermingsklasse IP20 en IP21 7.5-132 kw Addendum voor Gebruiksaanwijzing Nederlands Software versie 4.3X Addendum geldig voor Frequentieregelaars Emotron

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C

Nominale bedrijfsstroom bij een schakelfrequentie van 5 khz en een omgevingstemperatuur van +40 C Type: DF6 340 30K Bestelnummer: 231388 Verkoopstekst Frequenzumrichter DF6 (30 kw; 400 V) Bestelinformatie nom. spanning U e V 3 AC 342 528 V ± 0 % max. nominale bedrijfsstroom I e A 57 nominaal motor

Nadere informatie

Installatie instructies

Installatie instructies 1 Installatie instructies 04-2016 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000

HANDLEIDING. Scheidingstransformatoren. Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 HANDLEIDING Scheidingstransformatoren Scheidingstransformator 7000 W 230V/32A Artikel nummer: ITR000702000 Victron Energy B.V. The Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 Customer support desk:

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving

Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Ruimte MODBUS. Omschrijving Ruimtetemperatuur voelers MODBUS, SHT-A1-MB(-LCD) Meting van de ruimte T en relatieve vochtigheid (rh) Voedingsspanning : AC/DC 24 Volt Bus interface : MODBUS RTU (RS45) Uitgangssignaal T : proportioneel

Nadere informatie

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding

Smoove Origin RTS. Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Instalatiehandleiding Smoove Origin RTS Andere afdekramen apart te verkrijgen n Keuze uit 9 verschillende afdekramen (Pure, Zwart, Silver, Silver mat, Licht Bamboe, Amber Bamboe, Kersen,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201

GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 GEBRUIKSAANWIJZING ZELFINSTELLENDE MULTIMETER HU201 INHOUDSTAFEL Veiligheidsinstructies Veiligheidssymbolen Bediening en contactbussen Symbolen en afkortingen Specificaties Batterijen plaatsen Gebruiksinstructies

Nadere informatie

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter

DVM830L -- Digitale Mini Multimeter 1. Beschrijving -- Digitale Mini Multimeter De is een compacte multimeter met een 3 ½ digit LCD. Met dit apparaat kunt u AC en DC spanning, DC stroom, weerstanden, diodes en transistors meten. Het apparaat

Nadere informatie

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11

Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT 03/11 Installatie & Onderhouds Instructies WARNER-LT Condensaat management waarschuwingssysteem ALGEMENE WERKING 03/11 De WARNER-LT is een condensaat management waarschuwingssysteem. Condensaat management speelt

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES

INSTALLATIE INSTRUCTIES Scherm min. 5 kg DQ Regular 1000 DQ Regular 700 INSTALLATIE INSTRUCTIES INHOUD: 1. Belangrijke veiligheidsinstructie s. 2. Specificaties en afmetingen. 3. Anti-afknel / Auto-omkeer functie. 4. Meegeleverde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Elektronische kamerthermostaat

Elektronische kamerthermostaat Elektronische kamerthermostaat Gefeliciteerd! U bent in het bezit van de EasyStat, een nieuwe, door Honeywell ontwikkelde kamerthermostaat. Eenvoud en duidelijkheid staan voorop bij deze kamerthermostaat.

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL

Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Technische handleiding Versie 01/11 SERVER-CONTROL Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de server-control zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik van de airconditioner

Nadere informatie

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B

www.somfy.com ilmo 50 WT Ref. 5050496B www.somfy.com FR DE IT ilmo 50 WT Ref. 5050496B CS PL HU RU EL PT ES EN Inhoud. Inleiding 6. Veiligheid 6. Algemeen 6. Algemene veiligheidsvoorschriften 6.3 Specifieke veiligheidsvoorschriften 7 3. Installatie

Nadere informatie

4. AFSTELLING VAN DE EINDBEGRENZERS

4. AFSTELLING VAN DE EINDBEGRENZERS VISP1 INDOOR SCANNER (PAN-TILT) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1. INSTALLATIE De module moet op een wandhouder gemonteerd worden. Om de zwenk- en kantelmodule op de wandhouder te bevestigen, heeft u de roestvrijstalen

Nadere informatie

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding

FP400-serie. Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen. Gebruikershandleiding FP400-serie Klassieke microprocessorgestuurde brandmeld- en detectiepanelen Gebruikershandleiding Versie 2.3 / Juni 2004 Aritech is een merknaam van GE Interlogix. http://www.geindustrial.com/ge-interlogix/emea

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. LivingLight COLOR PLAYER 2 EN COLOR PLAYER 2 RECEIVER VERSIE 1.0 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. De LivingLight producten zijn speciaal

Nadere informatie

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding

Electronische PINcode Schakelaar. Gebruikers & Installatie Handleiding Electronische PINcode Schakelaar Gebruikers & Installatie Handleiding Inhoud Algemene Beschrijving...3 Mogelijkheden:...3 Tot 99 individuele programmeerbare gebruiker (PIN) codes... 3 Electrische gegevens...3

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud

VOLT POT 1K R 220. OPEN FOR 60 Hz STAB. Spanningsregelaars R 220. Installatie en onderhoud VOLT POT 1K 110 0V E+ E- OPEN FOR 60 Hz STAB Deze handleiding is van toepassing op de regelaar van de alternator die u aangekocht hebt. We wensen uw aandacht te vestigen op de inhoud van deze onderhoudshandleiding.

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391795 EBS Compact 480/3 (3 phase) 1 391799.03 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 16 RTS

Afstandsbediening Telis 16 RTS Afstandsbediening Telis 16 RTS Bedieningshandleiding Telis 16 RTS Pure Art.nr. 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr. 1811021 Afstandsbediening Telis 16 RTS 16 Kanaals zender met display Telis 16 RTS Pure

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201

HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 HANDLEIDING MULTIMETER MET AUTOMATISCHE BEREIKKEUZE MODEL TT 201 INHOUDSTAFEL Pagina Veiligheidstips 3 Veiligheidssymbolen 4 Functietoetsen en aansluitklemmen 5 Symbolen en aanduidingen 5 Specificaties

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Fig.1a Fig.1b

Fig.1a Fig.1b SIET SIET 1 3 Fig.1a 4 2 1 3 5 4 2 Fig.1b Fig.2 Fig.3 Fig.4 s Fig.5 s Fig.6 Fig.7 T (min) SIET CRZ SIET CDZ T (min) 30 20 5 A SIET CRIZ s Fig.8 Fig.9 T (min) Fig.10 HR (%) 5 (!) (!) 20 90% 10 80% 5 70%

Nadere informatie

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP091, DP092 Buitenpost opbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Onderzoek werking T-verter.

Onderzoek werking T-verter. Onderzoek werking T-verter. De Beer Gino Page 1 02/10/2007 Inhoudstabel: 1. Doelstellingen. 2. Benodigd materiaal. 3. Bespreking van de frequentieregelaar. 4. Instellingen en gebruik van de frequentieregelaar.

Nadere informatie

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be

Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Module voor redundantie/omschakelen GEBRUIKS- EN MONTAGEAANWIJZINGEN UTD-USM 208 Air Trade Centre NV, Hoogstraat 180, 1930 Zaventem, België www.fujitsu-airco.be Inhoud 1. Inleiding en veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015

KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER. Turbotech TT1015 KABELTESTER en DIGITALE MULTIMETER Turbotech TT1015 CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER Vcheck CABLE TESTER CABLE IDENTIFIER OP ON - 2 - INHOUDSTAFEL 1. ALGEMENE TOEPASSINGEN------------------------------------3

Nadere informatie

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009)

HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) HANDLEIDING WINDMETER IED SAG-105WR (10/2009) indic bvba, Molenberglei 21, B-2627 Schelle, tel +32(0)3 451 93 93 - fax +32(0)3 887 30 61 www.indiconline.com 1 Inhoud 1 Inhoud... 2 2 CE certificaat... 3

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001

Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Gebruiksaanwijzing Teller serie DC50 Versie 2.0 ISO 9001 Inhoud 1 Veiligheid 2 Uitleg toetsen 3 Instellingen parameters 4 Basis functies 5 Technische gegevens 6 Afmetingen 7 Foutmeldingen 8 Garantie 1.

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM101 1 relais en 2 ingangen GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning 12-24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie

Nadere informatie