VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW"

Transcriptie

1 GE Power Controls FREQUENTIEREGELAAR SNELHEIDSREGELAAR VAT20 1ph, 200/240V systeem, 0,2-0,75kW 1ph/3ph, 200/240V systeem, 1,5-2,2kW 3ph, 380/460V systeem, 0,75-2,2kW HANDLEIDING WAARSCHUWING Deze handleiding grondig lezen alvorens de VAT20 te gebruiken, en ze bewaren op een veilige plaats voor later gebruik. 2. Bij gebruik van deze frequentieregelaar binnen de EU, moet voldaan worden aan de EMC-Richtlijn (89/336/EEC). Hoofdstuk Installatie - grondig doornemen. 3. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden Copyright GE POWER CONTROLS, januari

2 VAT20 Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1. Veiligheidsvoorschriften 1. Voorschriften voor het gebruik Voorschriften voor de gebruiksomgeving Hoofdstuk 2. Hardware-instructies en Installatie 1. Gebruiksomgeving Verklaring typenummer Technische gegevens Installatie Afmetingen en layout klemmenblok Hoofdstuk 3. Software-index 1. Instructies bedieningspaneel Lijst van de parameters Beschrijving parameterfuncties Foutmelding en tegenmaatregelen Algemene methode storingsverhelping Hoofdstuk 4. Onderhoud en Randapparatuur 1. Onderhoud en onderzoek Spanning- en stroommeting Wisselstroom-invoerreactor EMC-filter DIN-rail Dynamische remweerstand

3 1. Voorwoord Lees vóór gebruik deze handleiding grondig door om alle functies van de frequentieregelaar optimaal te gebruiken en om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Als u nog verdere vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met GE Power Controls of met uw plaatselijke distributeur. Voorzorgsmaatregel De frequentieregelaar is een elektronisch stroomtoestel; gelieve, om veiligheidsredenen, bijzondere aandacht te besteden aan paragrafen met het symbool "WAARSCHUWING" of "OPGELET". Het zijn belangrijke veiligheidsvoorschriften waarop gelet moet worden tijdens het transport, de installatie, de bediening of het onderzoek van de frequentieregelaar. Gelieve deze voorschriften te volgen om uw veiligheid te verzekeren. WAARSCHUWING OPGELET Foutief gebruik kan leiden tot lichamelijke verwondingen. Foutief gebruik kan schade toebrengen aan de frequentieregelaar of aan mechanische systemen. WAARSCHUWING De PCB of de componenten op de PCB niet aanraken onmiddellijk na het uitschakelen van de stroom vóór de belastingsindicator gedoofd is. Geen circuits aansluiten terwijl de stroom is ingeschakeld. Geen componenten en signalen op de PCB onderzoeken wanneer de frequentieregelaar is ingeschakeld. Geen interne circuits, bedrading of componenten van de frequentieregelaar demonteren of wijzigen. De aardingsklem van de frequentieregelaar moet naar behoren geaard zijn met een 200Vklasse type III standaard. Dit product is conform de norm EN In een residentiële omgeving kan dit product elektromagnetische storingen teweegbrengen zodat bijkomende maatregelen dienen genomen te worden. OPGELET Geen doorslagsterkteproef uitvoeren op de interne componenten van de frequentieregelaar. De frequentieregelaar bevat gevoelige halfgeleidertoestellen die door een hoge spanning beschadigd kunnen worden. Sluit de uitgangsklemmen: T1(U), T2(V), en T3(W) niet aan op de wisselstroomtoevoer. Het CMOS IC of de primaire PCB van de frequentieregelaar is gevoelig voor statische elektrische belastingen. Raak de primaire PCB niet aan. 2. Onderzoek voor installatie Iedere frequentieregelaar van GE Power Controls werd volledig getest en onderzocht vóór de verzending. Gelieve de volgende onderzoeksprocedures uit te voeren nadat u uw frequentieregelaar hebt uitgepakt. Controleer het modelnummer van de frequentieregelaar of deze overeenstemt met uw besteld type. Controleer of tijdens het vervoer schade ontstaan is. Sluit de frequentieregelaar niet aan op de stroomvoorziening als er enig teken van beschadiging is. Neem contact op met de plaatselijke verkoopvertegenwoordiger als u enige abnormale omstandigheid aantreft zoals hierboven beschreven. 3

4 Hoofdstuk 1. Veiligheidsvoorschriften 1.1. Bij gebruik Alvorens de stroom IN te schakelen OPGELET Kies een gepaste stroombron met het correcte spanningsniveau volgens de gespecificeerde ingangsspanning van de frequentieregelaar. WAARSCHUWING Er moet bijzondere aandacht besteed worden aan de bedrading van het primaire schakelbord. De ingangsstroombron (vermogenvoeding) moet worden aangesloten op de klemment L1 (L), L2 en L3 (N) en mag niet per ongeluk worden aangesloten op de klemmen T1, T2 of T3. Dit kan de frequentieregelaar beschadigen wanneer de stroom wordt ingeschakeld. OPGELET Probeer de frequentieregelaar niet te verplaatsen bij de voorkap. Houd de frequentieregelaar stevig vast bij het warmteafleidende montageframe om te voorkomen dat hij valt, wat lichamelijke verwondingen kan veroorzaken of de frequentieregelaar kan beschadigen. Installeer de frequentieregelaar op een stevige metalen ondergrond of ander onbrandbaar materiaal. Installeer de frequentieregelaar niet op of in de buurt van enig brandbaar materiaal om brand te voorkomen. Er moet een bijkomende koelventilator geïnstalleerd worden indien verschillende frequentieregelaars geïnstalleerd worden in een bedieningspaneel om de interne temperatuur te verminderen tot beneden 40, dit om oververhitting of brandalarm te voorkomen. Schakel de stroomvoorziening uit alvorens over te gaan tot de verwijdering of de installatie van het bedieningspaneel. Voer de installatieprocedure zorgvuldig uit volgens de gegeven instructies om situaties met een slecht contact, welke mogelijk tot een defect bedieningspaneel of een gebrek aan displayinformatie kunnen leiden, te vermijden. Geschikt voor gebruik op een stroomkring van maximaal 5kArms 240V. Niet gegarandeerd met snelheidsbegrenzing of gelijkaardig. Alleen bedoeld voor gebruik in een macro-omgeving met vervuilingsgraad 2 of gelijkwaardig. Wanneer de stroom is INGESCHAKELD WAARSCHUWING De connector van de frequentieregelaar niet plaatsen of verwijderen wanneer de stroomvoorziening is ingeschakeld. Anders kan de frequentieregelaar beschadigd worden ingevolge de spanningspiek die veroorzaakt wordt door het inbrengen of verwijderen. 4

5 Tijdens het gebruik WAARSCHUWING Onderbreek de voeding naar de regelaar niet tijdens de werking. Dit kan een defect aan de regelaar veroorzaken. Onderbreek de verbinding tussen de regelaar en de motor niet tijdens de werking. Dit kan een defect aan de regelaar veroorzaken door overspanningen. Bij een spanningsonderbreking langer dan 2 s. (hoe groter het vermogen, hoe langer de mogelijke onderbreking) zal de interne elektronica niet meer gevoed worden en schakelt de regelaar uit. Bij het terug in orde brengen van de voedingsspanning is het afhankelijk van de parametersetting Fn_10 en het stuurcommando hoe de regelaar hierop reageert. Dit wordt verder in de handleiding verklaart. Bij een korte spanningsonderbreking is het afhankelijk van de setting Fn_23 of de motor opnieuw zal starten of niet. Opmerking: (1) Indien Fn_10 = 0, dan zal de regelaar niet automatisch herstarten. (2) Indien Fn_10 = 1, en het externe commando FWD of REV is niet aangesloten,dan zal de regelaar niet automatisch herstarten. (3) Indien Fn_10 = 1 en het externe commando FWD of REV is aangesloten, dan zal de regelaar automatisch herstarten. Opgelet: om veiligheidsredenen is het aangeraden het stuurcommando FWD of REV te onderbreken na een spanningsonderbreking om schade aan machine of personen te vermijden. WAARSCHUWING De voorkap van de frequentieregelaar niet verwijderen wanneer de stroom is INGESCHAKELD om lichamelijke verwondingen ingevolge elektrische schok te vermijden. Wanneer de automatische herstartfunctie is ingeschakeld, wordt het motormechanisme automatisch weer opgestart na een volledige onderbreking van de werking. Begeef u niet in de buurt van de machine om lichamelijke verwondingen te vermijden. 5

6 OPGELET Het koellichaam niet aanraken. De frequentieregelaar kan gemakkelijk bediend worden vanuit het lage- naar het hogesnelheidsbereik. Gelieve het gebruiksbereik van de motor en het mechanisme opnieuw te bevestigen. De signalen op de PCB van de frequentieregelaar niet onderzoeken wanneer deze in werking is. Alle frequentieregelaars zijn vóór de levering correct afgesteld, het toestel niet opnieuw afstellen. OPGELET Ga niet over tot het demonteren of onderzoeken voor u er zeker van bent dat de stroom is uitgeschakeld en de stroom-led gedoofd is. Bij onderzoek en onderhoud OPGELET De frequentieregelaar is geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10OC en +40OC en een relatieve luchtvochtigheid beneden 95% zonder condensatie. OPGELET Na de verwijdering van het beschermingsvignet is de frequentieregelaar geschikt voor gebruik bij omgevingstemperaturen tussen 10 C en +50 C en een relatieve vochtigheid beneden 95% zonder condensatie. 6

7 1.2. Voorschriften voor de gebruiksomgeving Rechtstreeks zonlicht vermijden Weg van corrosieve gassen of vloeistoffen Weg van olie, vet en gas Weg van zoutrijke omgeving Plaatsen vermijden waar regen of druipwater in de regelaar kunnen komen Metaalstof en stofrijke omgevingen vermijden Hevige trillingen vermijden Hitte vermijden Omgevingen met te hoge temperatuur vermijden Weg van hoge elektromagnetische golven of ultrahoge golven Weg van radioactief materiaal Weg van brandbaar materiaal 7

8 Hoofdstuk 2. Hardware-instructies en Installatie 2.1. Gebruiksomgeving De installatieplaats van de frequentieregelaar heeft een rechtstreekse invloed op het volledige werkingsvermogen en de levensduur. Gelieve de installatieplaats zorgvuldig te kiezen, zodat aan de volgende vereisten voldaan is: Monteer het toestel verticaal Omgevingstemperatuur: -10OC tot +50OC Plaats het toestel niet in de buurt van verwarmingstoestellen Vermijd afdruipend water of vochtige omgevingen Vermijd rechtstreeks zonlicht Vermijd olie of zouthoudende corrosieve gassen Vermijd contact met corrosieve vloeistoffen of gassen Voorkom dat ongewenst stof, vlokkige neerslag of metaalfragmenten in de binnenzijde doordringen Weghouden van radioactief materiaal of brandbaar materiaal Vermijd elektro-magnetische storing (soldeer- of werktuigmachines) Vermijd trillingen; indien trillingen niet vermeden kunnen worden, moet een trillingsdemping geïnstalleerd worden om de trillingen te verminderen. Als de frequentieregelaar geïnstalleerd wordt in een bedieningspaneel, moet het beschermingsvignet verwijderd worden van de VAT20. Er moet een bijkomende koelventilator geïnstalleerd worden om de omgevingstemperatuur onder 50 C te brengen. De installatie van de frequentieregelaar moet gebeuren met de voorzijde naar voor en de bovenzijde naar boven voor een betere afvoer van de hitte. Plaatsing moet voldoen aan de volgende vereisten: (1) Verwijder het beschermingsvignet voor een max. temp. van 50 C binnen de omhulling (2) Min. 7 cm voor de types: N1K5, N2K2, X0K7, X1K5, X2K2 8

9 2.2. Verklaring typenummer Type frequentieregelaar Art. nr.: U20N0K7S (voorbeeld) Nominaal ingangsvermogen Ingang: AC 1f 200~240V 50/60Hz Uitgangsvermogen Uitgang: AC 3f 0~240V 1,6kVA 4,2A U20 - N 0K7 - S Serie Voedings- Nominaal Optie spanning vermogen kw N:200V, 1f 0K2: 0,2kW S: Standaard model 0K4: 0,4kW SX: Standaard model 0K7: 0,75kW zonder EMC-filter (klasse A) N:200V, 1f of 3f 1K5: 1,5kW P: IP65 2K2: 2,2kW PS: IP65, werkschakelaar start/stop switch, potentiometer X:400V, 3f 0K7: 0,75kW 1K5: 1,5kW 2K2: 2,2kW 9

10 2.3. Technische gegevens Standaard, 200V series Typenummer VAT20 U20N0K2_ U20N0K4_ U20N0K7_ U20N1K5_ U20N2K2_ Geschikt nominaal motorvermogen (kw) 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 Motor (pk)1/4 1/ Stroom (A)1,4 2,3 4,2 7,5 10,5 Vermogen (kva) 0,53 0,88 1,6 2,9 4,0 Massa (kg) 0,76 0,77 0,8 1,66 1,76 Max. ingangsspanning Enkelfasig V (+10%-15%), Enkel-/driefasig /60Hz (+/-5%) 240V (+10%-15%), 50/60Hz (+/-5%) Max. uitgangsspanning Drie fasen 200/240V +10%-15% Afmetingen (B x H x D) 72x132x x143x172 EMC specificaties (1) Klasse A (1) Enkel voor type U20N_K_S Standaard, 400V series Typenummer VAT20 U20X0K7_ U20X1K5_ U20X2K2_ Geschikt nominaal motorvermogen (kw) 0,75 1,5 2,2 Motor (pk) Nominaal Nominaal Stroom (A) 2,3 3,8 5,2 Vermogen (kva) 1,6 2,9 4,0 Massa (kg) Max. ingangsspanning Drie fasen 380/460V (+10% -15%), 50/60Hz (± 5%) Max. uitgangsspanning Drie fasen 380/460V +10%-15% Afmetingen (B x H x D) 118x143x172 EMC specificaties (2) Klasse A (2) Enkel voor type U20X_K_S 10

11 Functionele kenmerken Type VAT20 CPU-versie 1.6 CPU-versie 1.6 (zie parameter Fn_29) (zie parameter Fn_29) Type ingangssignaal PNP-ingangstype (BRON) Regelmethode Sinusgolf PWM-regeling Frequentiebereik 0~120Hz 0~200Hz Resolutie-instelling Digitaal: 0,1Hz (0~99.9Hz) Digitaal: 0,1Hz (0~99.9Hz) Freq.- regeling Algem. bedien. 1Hz (100~120Hz) 1Hz (100~200Hz) Analoog: 0,06Hz/60Hz Analoog: 0,06Hz/60Hz Toetsenbordinstelling Rechtstreeks geïnstalleerd met toetsen. Externe signaalinstelling 0~10V, 4~20mA, 0~20mA Andere functie Boven- en ondergrens frequentie Draaggolffrequentie 4-8kHz 4-16kHz Tijd versnellen/vertragen 0.1~ 999 s V/F-patroon 6 patronen Koppelregeling Afstelbare koppelverhoging (manuele koppelverhoging) Multifunctionele ingang 2 ingangen te gebruiken als: 2 ingangen te gebruiken als: vaste snelheid 1 (SP1) / JOG / vaste snelheid 1 (SP1) / Externe noodstop / vaste snelheid 2 (SP2) / Externe Reset JOG / Externe noodstop / Externe Reset Multifunctionele uitgang 1a Relaisklem, in te stellen als FOUT / RUN / FREQ BEREIKT Remkoppel Ongeveer 20%, bijkomende 100% met externe remweerstand niet toegelaten remweerstand Andere functie Vertragen of vrij uitlopen, Automatische reset, frequentie / spanning / tijd gelijkstroomremmen instelbaar met constanten. Indicatorfunctie 3 x 7 segmentweergave van frequentie / regelaarparameter / foutgeheugen / programmaversie Gebruikstemperatuur -10 tot +50 C Luchtvochtigheid 0~95% RV zonder condensatie. Trilling Onder 1 G ( 9.8 m/s2 ) EMC-specificatie Klasse A (Ingebouwde filter) Beschermingswaarde IP20 UL UL508C Overbelastingsbeveiliging 150% gedurende 1min. Overspanning Beveiligingsfunctie Onderspanning Tijdelijk stroomverlies Afslagpreventie Beveili- Kortsluiting uitgangsklem gings- functie Andere functie Aardingsstoring Installatie DC-spanning > 410V (200V serie), DC > 800V (400V serie) Gelijkstroomspanning < 200V (200V serie), DC < 400V (400V serie) 0 ~ 2 sec : VAT20 kan terug gestart worden met snelzoeken Versnellen / Vertragen / Constante snelheid Elektronische schakelbeveiliging Elektronische schakelbeveiliging Warmteafleidende beveiliging, Stroombegrenzing Installatie met schroefmontage of op DIN-rail (optie). 11

12 2.4. Installatie Vermogenschakelaar / Contactor Aanspraak op onderhoud en service door GE Power Controls vervalt indien sprake is van schade aan de frequentieregelaar veroorzaakt door de volgende situaties: (1) Schade veroorzaakt door het ontbreken van een voorbeveiliging of met een onjuiste beveiligingswaarde. (2) Schade veroorzaakt door een in serie geplaatste magneetschakelaar, condensorbatterij of overspanningsbeveiliging. Typenummer: U20N 0K2, 0K4, 0K7 1K5, 2K2 Typenummer: U20X 0K7, 1K5, 2K2 Vermogenschakelaar 20A 30A 30A Contactor Gefabriceerd door GE Gefabriceerd door GE Gefabriceerd door GE (MC) CL00 CL00 CL00 Primaire stroomkringklem (TM1) Draaddoorsnede Draaddoorsnede Draaddoorsnede T1 L1 T2 L2 T3 2,5mm 2 4 mm 2 2,5mm 2 Klemschroef M3 Klemschroef M3 Klemschroef M3 Signaalklem (TM2) 1~11 Draaddoorsnede 0,75mm 2 (#18 AWG), Klemschroef M3 Gelieve een driefasige kooiankermotor met gepast vermogen te gebruiken. Indien een frequentieregelaar wordt gebruikt om meer dan één motor aan te drijven, moet het totale vermogen kleiner zijn dan het vermogen van de frequentieregelaar. Er moet een bijkomend thermisch relais geïnstalleerd worden vóór iedere motor. Gebruik de Fn_18 aan 1.0 maal de nominale waarde vermeld op de motorplaat bij 50Hz, 1.1 maal de nominale waarde vermeld op de motorplaat bij 60Hz. Installeer geen condensorbatterij, LC- of RC-component tussen de frequentieregelaar en de motor. 12

13 Aanwending van en voorzorgsmaatregelen voor randapparatuur Stroomtoevoer MCCB Elektromagnetische contactor Wisselstroomreactor ter verbetering van de arbeidsfactor VAT20 frequentieregelaar Motor Stroombron Let erop dat de stroombron wordt aangesloten op de correcte nominale spanning om de frequentieregelaar niet te beschadigen. Er moet een schakelaar geïnstalleerd worden tussen de wisselstroomtoevoer en de frequentieregelaar. MCCB vermogenschakelaar Gebruik de gepaste schakelaar, geschikt voor de nominale spanning en stroom van de frequentieregelaar om de stroomtoevoer naar de frequentieregelaar AAN/UIT te schakelen en als beveiliging voor de frequentieregelaar. Gebruik de vermogenschakelaar niet om de frequentieregelaar AAN of UIT te schakelen. Verliesstroomschakelaar (differentieelschakelaar) Er moet een verliesstroomschakelaar worden toegevoegd om een foutieve werking ingevolge verliesstroom te vermijden en om de veiligheid van het personeel te verzekeren. Contactor Mag worden weggelaten bij gewoon gebruik. Om externe bediening, automatische herstart of remregeling te gebruiken, moet een contactor worden toegevoegd aan de primaire zijde. Gebruik de contactor niet om de frequentieregelaar AAN of UIT te schakelen. AC reactor ter verbetering van de arbeidsfactor Indien een groot vermogen stroombron wordt aangewend (boven 600kVA), kan een bijkomende AC reactor toegevoegd worden om de arbeidsfactor te verbeteren. Frequentieregelaar Er is geen verschil in de fasevolgorde tussen de ingangsklemmen voor de stroomtoevoer L1 en L2; zij kunnen willekeurig worden aangesloten. Hun aansluiting kan omgewisseld worden. Uitgangsklemmen T1, T2 en T3 moeten respectievelijk aangesloten worden op de klemmen U, V en W van de motor. Als de motor in omgekeerde richting draait van de frequentieregelaar, kan dit probleem opgelost worden door gewoon twee of drie draadaansluitingen te verwisselen. Uitgangsklemmen T1, T2 en T3 mogen niet worden aangesloten op de stroombron om de frequentieregelaar niet te beschadigen. Aardingsklem: de aardingsklem naar behoren aarden in overeenstemming met 200V-klasse type drie aarding 13

14 (A) De uitwendige bedrading moet worden uitgevoerd volgens de volgende vereisten. Controleer en verzeker dat de bedrading correct is nadat de bedrading voltooid werd (maak geen gebruik van multimeter met zoemer-functie om bedrading te controleren). EMC-aansluiting: Het is zeer belangrijk dat de aansluitingen tussen de frequentieregelaar met de afgeschermde motorkabel en de EMC-filter tijdens de EMC-tests als volgt zijn uitgevoerd. Gebruik een metalen aardingsplaat en plaats de frequentieregelaar en de EMC-filter op de plaat. Gebruik een afgeschermde motorkabel met 4 connectors (U,V,W & Aarding), gebruik de bescherming niet als veiligheidsaarding (afscherming is hoogfrequentie-aarding) Verwijder de verf rondom de twee metalen koppelmoergaten, zodat de metalen koppelmoeren (en de afscherming) in contact staan met de frequentieregelaar en de motor. Geen geleider aan de afscherming solderen (krul). Gebruik een metalen klem om de afscherming van de motorkabel te verbinden met de metalen aardingsplaat. Nu is er een perfecte hoogfrequentie-aardingsverbinding tussen de frequentieregelaar, de aardingsplaat en de EMC-filter. Houd de afstand tussen de frequentieregelaar en de EMC-filter zo klein mogelijk (< 30cm), of gebruik een afgeschermde kabel met een metalen koppelmoer en een metalen klem om de beschermde kabel te verbinden met de frequentieregelaar en de metalen aardingsplaat. De enige aardingsverbinding tussen de LISN en de testplaat mag verlopen via de EMC-filter. Gebruik een motor die behoort tot het nominale vermogen van de frequentieregelaar, of gebruik een motor met kleiner vermogen. Een filter voor elektromagnetische storingen voor de frequentieregelaar installeren aan de uitgangszijde van de primaire stroomkring kan de elektromagnetische storingen onderdrukken. Om elektromagnetische invloeden te vermijden, moet een metalen buis gebruikt worden voor de bedrading, en moet de bedrading zich op een afstand van meer dan 30 cm bevinden van andere regelmachines. Klasse B (Residentiële omgeving) 14

15 Klasse A (industriële omgeving) Wanneer de afstand tussen de frequentieregelaar en de motor groter is dan 100 m, moet de verbindingsdraad zorgvuldig gekozen worden om de bedradingsweerstand tot minder dan 3% en het spanningsverlies (V) = 3 x bedradingsweerstand (Ω/km) x draadlengte (m) x stroom x 10-3 te beperken. (B) De bedrading van de regelschakeling moet gescheiden en apart zijn van de primaire regelkringlijn en andere stroomlijnen met hoge spanning of grote stroom om storingen te vermijden. Om storingen te verminderen en ongewenste werking te vermijden, moet een beschermde gedraaide dubbele kabel gebruikt worden om de regelschakeling te bedraden. Zie het volgen de schema. Sluit de afscherming aan op de aardingsklem. De draadafstand moet korter zijn dan 50 m. Afscherming Mantel Naar regelaarklem Naar regelmachine Aansluiten op aandingsklem systeem De afscherming aan deze zijde niet aansluiten Verpakt met isolatieband (C) De aardingsklem van de frequentieregelaar moet correct geaard zijn in overeenstemming met de lokale codes. De diameter van de aardingsdraad (mm 2 ) moet gekozen worden in overeenstemming met elektrische installatienormen met de lengte van de aardingsdraad zo kort mogelijk. De aardingsdraad van de frequentieregelaar mag niet samen geaard worden met andere grote stroombelastingen (zoals een soldeermachine of een motor met groot vermogen). Zij moeten afzonderlijk geaard worden. 15

16 Aardingskringen mogen niet gevormd worden wanneer verschillende frequentieregelaars samen geaard worden goed goed niet goed (D) Draadspecificatie: kies de gepaste draad met correcte doorsnede voor de primaire stroomkring en schakelregeling in overeenstemming met de elektriciteitsreglementen. (E) Controleer bij de voltooiing de correcte bedrading, gebroken draden en stevig aangedraaide klemschroeven. Bedradingsschema (*) Enkel voor U20-N1K5/-N2K2 en U20-X0K7/-X1K5/-X2K2. De aansluitingen naar de frequentieregelaar moeten aangelegd worden met de vermelde kabelschoenkits voor veldbedrading of de vermelde ringklemmen van het hoektype. Andere verbindingen (externe 24V-toevoer) 16

17 Klembeschrijvingen frequentieregelaar VAT20 Beschrijvingen klemmenblok primaire stroomkring (TM1) Klemsymbool Functiebeschrijving L1/L (R) Primaire ingang stroombron L2 (S) Enkelfasige regelaar (1f): L1, L2 of L, N L3/N (T) Driefasige regelaar (3f): L1, L2, L3 P Externe remweerstand klemmen R (enkel voor U20-N1K5 / -N2K2 en U20-X0K7 / -X1K5 / -X2K2) T1 (U) Uitgang frequentieregelaar (motoraansluiting) T2 (V) T3 (W) * Spankoppel voor TM1 is 0,98 Nm voor grootte tot 0,75kW of 1,274Nm voor grootte 1,5-2,2kW * De nominale draadspanning moet tenminste 300V (types 200V)/600V (types 400V) zijn. Beschrijving klemmenblok VAT20 regelkring (TM2) Klemsymbool Beschrijving klemfunctie 1 TRIP Foutrelais uitgangsklem (zie parameter Fn_21) 2 RELAY Nominaal vermogen aansluitingspunt 250VAC/1A ( 30VDC / 1A ) 3 FWD Regelklemmen bediening (zie Fn_03) 4 REV V Gemeenschappelijk punt van klem 3 / 4 / 6 / 7 6 SP1 Multifunctionele invoerklemmen (zie Fn_19) 7 RESET 8 +10V Stroomklem potentiometer (Pin 3) 9 Analoog invoerpunt Invoerklem analoog frequentiesignaal (Pin 2 van potentiometer of positieve klem van 0~10V / 4~20mA / 0~20mA) 10 0V Analoog Gemeenschappelijk punt analoog signaal (Pin 1 van (FM -) gemeenschappelijk punt potentiometer of negatieve klem van 0~10V / 4~20mA / 0~20mA ) 11 FM+ Positief aansluitingspunt Uitgangsklem analoog frequentiesignaal analoge uitgang Signaal uitgangsklem is 0 ~ 10VDC/Fn6 * Spankoppel voor TM2 is 0,4 Nm. * De nominale draadspanning moet tenminste 300V voor types 200V en tenminste 600V voor types 400V zijn. * De regelbedrading mag niet in dezelfde leiding of goot lopen als de stroom- of motorbedrading * Nominale waarden voor in- en uitgangsklemmen (TM2) zijn allemaal Klasse 2 17

18 SW1 functiebeschrijving SCHAKELAAR 1 Extern signaaltype 0~20mA analoog signaal (indien Fn_11 ingesteld op 1 ) 4~20mA analoog signaal (indien Fn_11 ingesteld op 2 ) 0~10 VDC analoog signaal (indien Fn_11 ingesteld op 1 ) 2.5. Afmetingen en layout klemmenblok Grootte 1: U20N0K2, U20N0K4, U20N0K7 M4 aarding aardingsplaatje (zie nota) Lengte D E F G Type U20N0K2 8, U20N0K4 U20N0K7 Opmerking Om veiligheidsredenen raden wij aan de M4 groene aardingsschroef te verwijderen. Maak vervolgens het meegeleverde aardingsplaatje vast op dezelfde plaats om een goede aarding te verzekeren. 18

19 Grootte 2: U20N1K5, U20N2K2, U20X0K7, U20X1K5, U20X2K2 M4 aarding aardingsplaatje (zie nota) Lengte A B C D E F G Type U20N1K5 143,1 127, ,0 171, U20N2K2 U20X0K7 U20X1K5 U20X2K2 Opmerking Om veiligheidsredenen raden wij aan de M4 groene aardingsschroef te verwijderen. Maak vervolgens het meegeleverde aardingsplaatje vast op dezelfde plaats om een goede aarding te verzekeren. 19

20 Afmetingen en installatie van klasse B filter (U20AF0K7) Frequentieregelaar met klasse B filter (U20AF0K7) gemonteerd. Frequentieregelaar met klasse B filter (U20AF0K7) en DIN-rail (U20AR0K7) gemonteerd. 20

21 Gebruiksschema montageschroef Montage / demontage van DIN-rail (U20AR0K7) Stap 1 Plaats de 4 borgnokken van U20AR0K7 voor de 4 gaten in het achterpaneel van de VAT20 en breng ze in. Stap 2 Druk de U20AR0K7 vooruit tot de middenrib stevig in het echte paneel klikt Stap 1 Gebruik een kleine schroevendraaier om de middenrib van U20AR0K7 in te brengen en druk op de schroevendraaier om de U20AR0K7 van de VAT20 te verwijderen. 21

22 Installatie op DIN-rail Een montageklem en DIN-rail (breedte 35 mm) moeten gebruikt worden om de VAT20 op de rail te bevestigen. Plaats eerst de groef aan de achterzijde van de module op de bovenrand van de DIN-rail, en druk vervolgens de module naar beneden om haar vast te zetten. Druk tenslotte de montageplaat naar boven in de module. 1 2 Trek de montageplaat naar beneden. Draai de frequentieregelaarmodule om ze te demonteren. Montage (1) Er moet een montageklem gebruikt worden om de VAT20 te bevestigen. 22

23 Hoofdstuk 3. Software-index 3.1. Instructies bedieningspaneel OPGELET Het toetsenbord niet bedienen met een schroevendraaier of een ander scherp voorwerp om te vermijden dat het toetsenbord beschadigd wordt. Kort schema bediening toetsenbord (1) Instelfrequentie weergeven wanneer gestopt. Uitgangsfrequentie weergeven tijdens draaien. (2) De instelfrequentie kan gewijzigd worden in stilstand of tijdens het draaien. 23

24 3.2. Lijst van parameters Functie FN_ Functiebeschrijving Eenheid Bereik Instelling Opm fabriek 0 Fabrieksafstelling 0 Tijd versnellen / 1 Tijd versnellen 0.1 sec. 0.1 ~ 999 S 5.0 (1)(3) vertragen 2 Tijd vertragen 0.1 sec. 0.1 ~ 999 S 5.0 (1)(3) Bedieningswijze 3 0: Vooruit / Stop, Achteruit / Stop 1 0 ~ 1 0 1: Start / Stop, Vooruit / Achteruit Draairichting motor 4 0: Vooruit 1: Achteruit 1 0 ~ 1 0 (1) V/F-Patroon 5 Instelling V/F-patroon 1 1 ~ 6 1/4 (2) Boven-/ondergrens 6 Bovengrens frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 120Hz 50/60Hz (2)(3) frequentie 1.0 ~ 200Hz (4) 7 Ondergrens frequentie 0.1Hz 0.0 ~ 120Hz 0.0Hz (3)(4) 0.0 ~ 200Hz SP1-frequentie 8 SP1-frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 120Hz 10Hz (3)(4) 1.0 ~ 200Hz JOG-frequentie 9 JOG-frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 120Hz 6Hz (4) 1.0 ~ 200Hz Bedieningsregeling 10 0: toetsenbord 1 0 ~ 1 0 1: externe terminal Frequentieregeling 11 0: toetsenbord 1 0 ~ 2 0 1: externe terminal(0~10v/0~20ma) 2: externe terminal (4~20mA) Draaggolffrequentie 12 Instelling draaggolffrequentie 1 1 ~ 5 5 (4) 1 ~ 10 Koppelcompensatie 13 Winst koppelcompensatie 0.1% 0.0 ~ 10.0% 0.0% (1) Stopmethode 14 0: vertraagde stop, 1: vrije uitloop 1 0 ~ 1 0 Instelling 15 Tijd gelijkstroomremmen 0.1S 0.0 ~ 25.5S 0.5S gelijkstroomremmen 16 Injectiefrequentie gelijkstroomrem 0.1Hz 1 ~ 10Hz 1.5Hz 17 Niveau gelijkstroomrem 0.1% 0.0 ~ 20.0% 8.0% Elektronische 18 Beveiliging op nominale motorstroom 1% 50 ~ 100% 100% (4) thermische beveiliging (0-200) Aansluitpunt 19 Functie klem 1 multifunct. invoer 1: Jog 2: Sp1 2 multifunctionele invoer 3: Noodstop 4: Extern basisblok 20 Functie klem 2 multifunct. invoer 5: Reset 6: Sp2 5 (4) Multifunctionele uitvoer 21 Klem multifunctionele uitvoer 1: In gebruik 3 2: Frequentie bereikt 3: Fout Instructie omkeren 22 0: Omkeerloop ingeschakeld 1 0 ~ 1 0 1: Omkeerloop uitgeschakeld Tijdelijke voedings- 23 0: ingeschakeld 1 0 ~ 1 0 onderbreking 1: uitgeschakeld Autom. herstart 24 Aantal automatische herstarts 1 0 ~ 5 0 Fabrieksinstelling : Initialiseren constanten 50Hz systeem (2) 020: Initialiseren constanten 60Hz systeem Sp2 frequentie 26 Sp2 frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 200Hz 20 (4) Sp3 frequentie 27 Sp3 frequentie 0.1Hz 1.0 ~ 200Hz 30 (4) Direct start 28 0: ingeschakeld 1: uitgeschakeld 1 0 ~ 1 1 (5) Softwareversie 29 CPU-programmaversie Fouthistoriek 30 Geheugen laatste 3 defecten (1) Merk op dat deze parameter tijdens de RUN-modus aangepast kan worden (2) Zie Fn_25 (3) Als het ingestelde bereik groter is dan 100, wordt de insteleenheid 1. (4) Enkel indien CPU versie 1.9 (zie Fn_29) (5) Enkel indien CPU versie 2.1 (zie Fn_29) 24

25 3.3. Functiebeschrijving van de parameters Fn_00 Parameter fabrieksafstelling. Niet wijzigen. Fn_01 : Tijdversnelling = 0.1 tot 999 sec Fn_02 : Tijdvertraging = 0.1 tot 999 sec 1. Berekeningsformule tijd versnelling/vertraging: Tijd versnelling = Fn_01 x Tijd vertraging = Fn_02 x Instelfrequentie 60 Hz Instelfrequentie 60Hz Fn_03: Selectie bedieningswijze = 0 : Vooruit / Stop, Achteruit / Stop 1 : Start / Stop, Vooruit / Achteruit Opmerking: Fn_03 werkt alleen wanneer Fn_10 = 1 (externe bedieningsregeling) (1) Het commando Achteruit wordt genegeerd wanneer Fn_22 = 1 25

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren

Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren Handleiding 9/97. Altivar 18. Snelheidsregelaar voor asynchrone motoren OPGELET Wanneer de snelheidsregelaar onder spanning staat, zijn de vermogenselementen en een groot aantal controle-onderdelen met

Nadere informatie

MICROPACK - MICRORACK 25

MICROPACK - MICRORACK 25 - Gebruiksaanwijzing MN 3012 1106.03.012 Inhoud Veilig gebruik 2 Ontvangst en uitpakken 2 Beschrijving 3 Frontpaneel 4 Standaard uitvoeringen 5 Productbeschrijving 6 MENU 17 Foutmeldingen (belangrijk!)

Nadere informatie

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek

Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek 0 Stratos Micra 25 Rookaanzuigdetectiesysteem Installateurshandboek P/N 9-14986 (NL) REV 01 ISS 16FEB15 Copyright 2015 UTC Fire & Security en SenseTek B.V. Alle rechten voorbehouden. Contactgegevens Zie

Nadere informatie

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding

Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings. Frequentie regelaar CFW-11. Gebruikers handleiding Motors Automation Energy Transmission & Distribution Coatings Frequentie regelaar CFW- Gebruikers handleiding FREQUENTIE- OMVORMER HANDLEIDING Serie: CFW- Taal: Nederlands Document: 000698246 / 0 Modellen:

Nadere informatie

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy

Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten. GE Digital Energy GE Digital Energy Informatie betreffende productveiligheid en regelgeving voor GE Digital Energy Smart Substation-producten GE-publicatiecode: GET-20009 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Nadere informatie

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL

SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL SunMaster ES3.6TL / ES4.6TL / ES5.0TL Netgekoppelde omvormer voor zonne-energie UK USERS AND INSTALLATION MANUAL P01 NL GEBRUIKERS- EN INSTALLATIEHANDLEIDING P33 DE BEDIENUNGS- UND INSTALLATIONSANLEITUNG

Nadere informatie

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet

SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet TM SAMIL POWER Expert in PV-omvormers die worden aangesloten op het elektriciteitsnet PV-omvormer uit D-serie voor aansluiting op het elektriciteitsnet Handleiding SP-SR-D-V1.1-NL Nederlands Auteursrechtverklaring

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen)

CAREL. Handleiding Microprocessor PCO serie. (alle vrije koeling uitvoeringen) CAREL Handleiding Microprocessor PCO serie (alle vrije koeling uitvoeringen) INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave Blz. 2 1. Algemeen Blz. 5 1.1 Functies van de regelaar Blz. 5 2. Systeem hardware Blz. 5 2.1

Nadere informatie

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars

vacon 100 installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars frequentieregelaars vacon 100 frequentieregelaars installatiehandleiding wandgemonteerde frequentieregelaars VOORWOORD VACON 3 VOORWOORD Document-ID: DPD01000E1 Datum: 1.4.2015 INFORMATIE OVER DEZE HANDLEIDING Het auteursrecht

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Niko Home Control. Installatiehandleiding

Niko Home Control. Installatiehandleiding Niko Home Control Installatiehandleiding Niko Home Control: Inhoudsopgave Waarschuwingen voor installatie...2 Garantiebepalingen...3 CE...4 Legende van symbolen...5 1. Voorbereiding van de installatie...6

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

NL Central Station met update

NL Central Station met update NL Central Station met update Inhoudsopgave 1. Voorwoord...24 2. Basisbegrippen voor het gebruik van het Central Station...24 2.1 Bedienings- / functie elementen...24 2.2 Installatie......24 2.2.1 Batterijen

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling

Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Indienststelling Beveiliging en sturing/bediening Het Sepam-gamma Sepam serie 20 Installatie Gebruik Inhoudstafel pagina installatie 3 identificatie van het materieel 3 montage 4 aansluiting 6 gebruik 14 expert MMI 15

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding

1400 Series IP Video Storage Array. Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array nl Installatiehandleiding 1400 Series IP Video Storage Array Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheidsinstructies 5 1.1 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen 5

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Hartelijk dank en gefeliciteerd met uw keuze van de BOSS ME-50 Guitar Multiple Effects. Voordat u dit apparaat gaat gebruiken, dient u de hoofdstukken HET APPARAAT OP EEN VEILIGE

Nadere informatie

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device

S8 Auto 25. User Guide. Nederlands. Positive Airway pressure device S8 Auto 25 Positive Airway pressure device User Guide S8 Auto 25 APPARAAT VOOR POSITIEVE OVERDRUK Gebruikershandleiding 2008 ResMed Ltd. 268223-Dut/1 08 09 Inhoudsopgave Inleiding..................................................

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk)

ACS800. Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 Hardwarehandleiding ACS800-01 frequentie-omvormers (0,55 tot 200 kw) ACS800-U1 frequentie-omvormers (0,75 tot 200 pk) ACS800 single drive handleidingen HARDWAREHANDLEIDINGEN (juiste handleiding

Nadere informatie