Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat EuroAir 400 Meetbrief volgens NBN EN 308

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat EuroAir 400 Meetbrief volgens NBN EN 308"

Transcriptie

1 TNO-briefrapport TNO2013 M10093 Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat EuroAir 400 Meetbrief volgens NBN EN 308 Technical Sciences Laan van Westenenk DT Apeldoorn Postbus AH Apeldoorn T F Datum Januari 2012 Auteur(s) Opdrachtgever H.A.J. Hammink Swentibold GmbH Johan-Grein-Straße Selftkant Millen Projectnummer /01.01 Aantal pagina's 15 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO. Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan TNO Verantwoording Energy and Comfort Systems Ondertekening: Goedgekeurd door: H.A.J. Hammink Projectleider P.M. van Hoorik Research Manager

2 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toestelidentificatie... 4 Bepaling maximaal vermogen ventilatorcombinatie... 5 Rendementsmeting... 7 Uitgangspunten bepaling van het rendement WTW... 7 Uitvoering van de meting... 8 Resultaten rendementsmeting Samenvatting meetresultaten Meetsensoren... 15

3 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 1 Inleiding In opdracht van de firma Swentibold GmbH te Selfkant Millen Duitsland is door TNO het energetische rendement bepaald van het warmteterugwinapparaat (WTW) EuroAir 400, conform - NBN EN Warmtewisselaars - Beproevingsprocedures voor het vaststellen van prestatie-eisen van warmteterugwinningsapparatuur (ref.[1]) en - de product specifieke procedure ventilatoren en ventilatiegroepen doc_4.4_s.a_nl_ventilatoren_en_ventilatiegroepen_v1.1_ doc. (ref.[2]). In dit meetrapport worden de resultaten van de meting van het maximaal elektrisch vermogen van de elektromotor-ventilatorcombinatie en de rendementsmetingen weergegeven.

4 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 2 Toestelidentificatie Fabrikant Swentibold GmbH Johan-Grein-Straße Selftkant Millen Telefoon +49 (0) Aanvang onderzoek Januari 2012 Fabrikaat: Swentibold GmbH Type EuroAir 400 Serienummer: Bouwjaar: 2012 CE-keur: Ja Max. luchtdebiet 400 m 3 /h Figuur 1: Typeplaatje onderzochte toestel

5 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 3 Bepaling maximaal vermogen ventilatorcombinatie Volgens de procedure c in ref. [2] is het maximaal opgenomen vermogen van de ventilatorcombinatie inclusief eventuele voorschakelapparatuur bepaald. In tabel 1 zijn de resultaten uit de eerste fase van de procedure weergegeven. Een externe regelklep voor de afvoerventilator is gevarieerd tussen de volledig open- en de volledig gesloten positie tot de hoogste vermogenswaarde is verkregen. Het drukverschil aan de toevoerventilator dp(prim) is hierbij constant gehouden. Fase 1 dp(prim) dp(sec) Pelec,fan Spanning Stroom cosq [Pa] [Pa] [W] [V] [A] [-] -0,27-0,43 281,51 229,90 1,28 0,96-1,00 7,23 280,77 229,90 1,27 0,96 0,38 26,85 280,58 229,90 1,27 0,96 1,62 48,62 279,72 229,90 1,27 0,96 0,40 72,73 280,58 229,90 1,27 0,96-0,75 100,97 278,92 229,90 1,26 0,96 0,18 123,35 278,90 229,90 1,26 0,96 0,98 150,43 278,03 229,90 1,26 0,96 2,02 175,68 277,02 229,90 1,26 0,96 1,65 198,47 276,82 229,90 1,25 0,96 2,43 223,22 276,57 229,90 1,25 0,96-0,05 247,65 274,34 229,90 1,24 0,96 2,55 273,07 275,36 229,90 1,25 0,96 1,00 300,22 273,16 229,90 1,24 0,96 1,42 325,20 272,71 229,90 1,24 0,96 1,15 349,45 271,16 229,90 1,23 0,96 1,95 373,13 270,26 229,90 1,22 0,96 1,38 397,82 271,89 229,90 1,23 0,96 1,98 420,87 270,03 229,90 1,22 0,96 2,10 450,33 265,06 229,90 1,20 0,96 1,02 496,18 255,29 229,90 1,16 0,96 Tabel 1 Drukgegevens en opgenomen elektrisch vermogen - fase 1. In tabel 2 is het resultaat van de tweede fase van de procedure weergegeven. Een externe regelklep voor de toevoerventilator is gevarieerd tussen de volledig open- en de volledig gesloten positie tot de hoogste vermogenswaarde is verkregen. Het drukverschil over de afvoerventilator dp(sec) is hierbij constant gehouden op de waarde die in fase 1 het hoogste opgenomen vermogen heeft opgeleverd.

6 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 Fase 2 dp(prim) dp(sec) Pelec,fan Spanning Stroom cosq [Pa] [Pa] [W] [V] [A] [-] 0,22 2,80 281,67 230,1 1,275 0,96 23,85 1,18 281,46 230,1 1,274 0,96 50,87 0,57 281,62 230,1 1,275 0,96 74,82 2,68 281,60 230,1 1,275 0,96 99,65 2,18 281,96 230,1 1,276 0,96 122,55-1,00 282,26 230,1 1,278 0,96 153,40 1,03 281,41 230,1 1,274 0,96 175,05 2,63 280,17 230,1 1,268 0,96 197,70 0,03 281,20 230,1 1,273 0,96 225,62 2,05 280,29 230,1 1,269 0,96 246,05 1,17 280,41 230,1 1,269 0,96 271,88 0,57 279,84 230,1 1,267 0,96 297,50 1,10 278,96 230,1 1,263 0,96 346,68 1,92 277,90 230,1 1,258 0,96 397,13 1,65 277,01 230,1 1,254 0,96 438,10 1,43 275,70 230,1 1,248 0,96 476,53 2,27 269,50 230,1 1,220 0,96 Tabel 2 Drukgegevens en opgenomen elektrisch vermogen - fase2. Het maximaal opgenomen vermogen van de elektromotor-ventilatorcombinatie is bepaald in de maximale fabrieksstand en bedraagt: 282,26 Watt. (Zie tabel over fase 2) Voor elke ventilator is het opgenomen vermogen inclusief de besturing vastgesteld op Pelec,fan = 141,1 Watt.

7 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 4 Rendementsmeting 4.1 Uitgangspunten bepaling van het rendement WTW De rendementsmeting is uitgevoerd volgens de meetmethode in EN 308.(ref.[1]). Het rendement WTW wordt bepaald bij de meetomstandigheden zoals gegeven in tabel 3. Toevoerlucht Afvoerlucht C C g/kg RV % ,5 0,5 ~ 28 Tabel 3 Meetomstandigheden voor het bepalen van het rendement conform EN 308. De beproevingen worden uitgevoerd bij een omgevingstemperatuur van 24 C 2K. Het rendement is bepaald voor 3 luchthoeveelheden volgens opgave van de fabrikant. Tabel 4 Vaststelling luchthoeveelheden Meting nr. Debiet m 3 /h Het beschikbare drukverschil is, in overeenstemming met de opgave fabrikant, bij de instellingen van de bedrijfscondities zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld over de in- en uitlaatzijde van het apparaat. De in te stellen drukken zijn: Meting Inlaat Uitlaat nr. Pa Pa Tabel 5 Instelwaarden statische drukken rondom het WTW

8 TNO-briefrapport TNO2013 M / Uitvoering van de meting Algemeen De meetwaarden worden geregistreerd met een data-acquisitiesysteem dat deze waarden inleest met vaste tijdsintervallen, (inlezen/opslag alle data op hetzelfde tijdstip). Indien de meetwaarden van de ingaande luchtstromen te grote variaties in de tijd laten zien, zullen deze schommelingen met een tijdvertraging (= doorlooptijd lucht in het apparaat) aan de uitlaatzijde van het apparaat zichtbaar worden. Te grote variatie in temperatuur, vochtigheid en/of luchthoeveelheid in de tijd resulteert in een grote spreiding van de prestaties van het apparaat. Om deze spreiding tot een minimum te beperken worden de meetwaarden van de ingaande luchtstromen gecontroleerd op een maximaal toegestane variatie in de tijd. De controle op overschrijding van de maximale waarden wordt in principe on-line bij elk meetinterval gedurende een tevoren vastgestelde meetperiode uitgevoerd. Bij een meetinterval van 15 seconden geeft een meetperiode van 10 minuten (= 40 meetintervallen) een goed beeld van de gerealiseerde stabiliteit. Van elke meetperiode wordt het resultaat ( WTW ) berekend en vergeleken met het resultaat van de voorgaande meetperiode. De variatie van het resultaat mag een van tevoren opgegeven waarde niet overschrijden. Daarnaast wordt over vier aaneengesloten stabiele meetperioden het verschil tussen de minimale en maximale waarde van het rendement gecontroleerd op een maximaal toegestaan verschil. Voor het valide verklaren van een meting moeten tenminste vier aaneengesloten meetperioden voldoen aan de stabiliteitscriteria, vermeld in De totale tijdsduur van de meting is afhankelijk van de stabiliteit van het meetproces.

9 TNO-briefrapport TNO2013 M / Criteria stabiliteit meetproces Ingaande luchtstromen: Temperatuur: variatie temperatuurmeting maximaal 0,5 K Vochtigheid: variatie absolute vochtigheid maximaal 0,5 g/kg; Luchtdebiet: variatie luchtdebiet maximaal 1 kg/h Resultaat: Rendement: verschil tussen twee opvolgende meetperioden maximaal 0,003; verschil tussen minimum- en maximumwaarde gedurende 4 aaneengesloten meetperioden maximaal 0,005. Meetduur: Minimale meetduur van 4 aaneengesloten meetperioden waarin voldaan wordt aan de stabiliteitscriteria. Afwijking statische drukken Bij de instelling van de luchthoeveelheden was het niet mogelijk de statische drukken volgens tabel 5 te realiseren. In tabel 6 zijn de ingestelde statische drukken weergegeven. Meting Toevoerlucht (Pa) Afvoerlucht (Pa) nr. Inlaat Uitlaat Inlaat Uitlaat Tabel 6 Ingestelde statische drukken tijdens de rendementsmetingen

10 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 5 Resultaten rendementsmeting De resultaten van de rendementsmetingen zijn weergegeven in de tabellen 7 t/m11. In tabel 7 zijn de temperatuurrendementen weergegeven, zowel ongecorrigeerd als gecorrigeerd voor de massaflowverhouding, en inclusief het ventilatorvermogen. Meting nr Luchthoeveelheid Niet gecorrigeerd temp Gecorrigeerd temp m 3 /h % % ,4 84, ,8 83, ,9 82,8 Gemiddeld rendement 83,0 83,6 Tabel 7 Overzicht temperatuurrendementen, ongecorrigeerd en gecorrigeerd voor de massaflowverhouding. In tabel 8 zijn de rendementen t.b.v. de EPB dikgedrukt weergegeven. qv22 [m³/h] Pel [W] 58,1 125,7 279,2 dt11 [K] dt22 [K] 0,84 0,73 1,03 dt12 [K] 0,82 0,74 1,02 dt21 [K] t11 [ C] 25,10 25,15 25,11 t12 [ C] 10,27 9,70 10,66 t21 [ C] 4,96 4,81 4,94 t22 [ C] 22,15 21,44 21,46 qv11 [m³/h] 103,5 251,2 401,6 qv22 [m³/h] 101,5 252,1 400,1 qv,epb [m³/h] 101,5 251,2 400,1 ηt,sup [%] 81,2 78,2 76,8 ηt,eha [%] 77,7 79,6 76,7 ηt,epb [%] 79,5 78,9 76,8 Input ηt,epb [%] Tabel 8 Overzicht gegevens en rendementen t.b.v. de Belgische EPBproductgegevensdatabank

11 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 Tabel 9: Meetwaarden en resultaten rendementsmeting bij 100 m 3 /h Meting NBN EN308 nom debiet 100 m 3 /h toestel EuroAir400 datum Toevoerlucht T intrede C 4,96 T uittrede C 22,15 RV % 62,8 RV % 20,05 druk Pa -75 druk Pa 75 qv m 3 /h 98,1 qv m 3 /h 101,5 qm kg/h 123,8 qm kg/h 120,9 h in kj/kg 13,48 h uit kj/kg 30,68 X in g/kg 3,38 X uit g/kg 3,30 soort.massa kg/m 3 1,262 soort.massa kg/m 3 1,191 Pd wd max kpa 0,870 Pd wd max kpa 2,664 Pd wd kpa 0,546 Pd wd kpa 0,534 Tnb C 2,3 Tnb C 10,6 Q in kj/h 1669,0 Q uit kj/h 3708,9 Afvoerlucht T intrede C 25,10 T uittrede C 10,27 RV % 27,49 RV % 69,8 druk Pa -75 druk Pa 75 qv m 3 /h 103,5 qv m 3 /h 99,4 qm kg/h 121,7 qm kg/h 123,1 h in kj/kg 39,10 h uit kj/kg 23,96 X in g/kg 5,43 X uit g/kg 5,41 soort.massa kg/m 3 1,176 soort.massa kg/m 3 1,239 Pd wd max kpa 3,181 Pd wd max kpa 1,249 Pd wd kpa 0,874 Pd wd kpa 0,872 Tnb C 14,0 Tnb C 7,6 Q in kj/h 4757,1 Q uit kj/h 2950,2 Omgeving Energie balans Barometer kpa 101,074 toestel in T omgeving C 25,06 toevoerlucht kj/h 1669 RV % 27,53 afvoerlucht kj/h 4757 Pd wd kpa 0,874 inlek toestel kj/h 56 x g/kg 5,42 elektrische hulpenergie kj/h 198 h lucht kj/kg 39,03 totaal kj/h 6680 soort.massa kg/m 3 1,177 toestel uit T nattebol C 13,94 toevoerlucht kj/h 3709 afvoerlucht kj/h 2950 Elektrische hulpenergie totaal kj/h 6659 Netspanning V 230,5 Opgenomen stroom A 0,27 cosf - 0,95 Resultaten Opgenomen effect. vermogen W 58,1 M- verhouding - 0,994 T rendement % 85,4 Specific Fan Power T rendement cor. M-verhouding % 84,8 P el. totaal kw 0,058 Enthalpie rendement % 85,7 max luchtdebiet (toe -of afvoer) m 3 /s 0,029 P-factor - 4,2 Specific fan power (SFPe) kw/m 3 /s 2,019 Energiebalans - 0,997

12 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 Tabel 10 Meetwaarden en resultaten rendementsmeting bij 250 m 3 /h Meting NBN EN308 nom debiet 250 m 3 /h toestel EuroAir400 datum Toevoerlucht T intrede C 4,81 T uittrede C 21,44 RV % 67,04 RV % 22,94 druk Pa -75 druk Pa 76 qv m 3 /h 239,9 qv m 3 /h 252,1 qm kg/h 306,8 qm kg/h 304,7 h in kj/kg 13,70 h uit kj/kg 30,65 X in g/kg 3,53 X uit g/kg 3,57 soort.massa kg/m 3 1,279 soort.massa kg/m 3 1,209 Pd wd max kpa 0,861 Pd wd max kpa 2,551 Pd wd kpa 0,577 Pd wd kpa 0,585 Tnb C 2,4 Tnb C 10,6 Q in kj/h 4201,3 Q uit kj/h 9338,9 Afvoerlucht T intrede C 25,15 T uittrede C 9,70 RV % 28,2 RV % 74,3 druk Pa -75 druk Pa 75 qv m 3 /h 251,2 qv m 3 /h 237,1 qm kg/h 299,0 qm kg/h 298,1 h in kj/kg 39,37 h uit kj/kg 23,55 X in g/kg 5,52 X uit g/kg 5,47 soort.massa kg/m 3 1,190 soort.massa kg/m 3 1,257 Pd wd max kpa 3,190 Pd wd max kpa 1,202 Pd wd kpa 0,900 Pd wd kpa 0,893 Tnb C 14,1 Tnb C 7,4 Q in kj/h 11770,9 Q uit kj/h 7018,5 Omgeving Energie balans Barometer kpa 102,348 toestel in T omgeving C 24,81 toevoerlucht kj/h 4201 RV % 28,76 afvoerlucht kj/h Pd wd kpa 0,899 inlek toestel kj/h -35 x g/kg 5,51 elektrische hulpenergie kj/h 442 h lucht kj/kg 39,01 totaal kj/h soort.massa kg/m 3 1,193 toestel uit T nattebol C 13,93 toevoerlucht kj/h 9339 afvoerlucht kj/h 7019 Elektrische hulpenergie totaal kj/h Netspanning V 230,0 Opgenomen stroom A 0,57 cosf - 0,96 Resultaten Opgenomen effect. vermogen W 125,7 M- verhouding - 1,019 T rendement % 81,8 Specific Fan Power T rendement cor. M-verhouding % 83,3 P el. totaal kw 0,126 Enthalpie rendement % 82,3 max luchtdebiet (toe -of afvoer) m 3 /s 0,070 P-factor - 4,7 Specific fan power (SFPe) kw/m 3 /s 1,802 Energiebalans - 0,999

13 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 Tabel 11 Meetwaarden en resultaten rendementsmeting bij 400 m 3 /h Meting NBN EN308 nom debiet 400 m 3 /h toestel EuroAir400 datum Toevoerlucht T intrede C 4,94 T uittrede C 21,46 RV % 53,15 RV % 18,02 druk Pa -70 druk Pa 69 qv m 3 /h 382,2 qv m 3 /h 400,1 qm kg/h 488,8 qm kg/h 483,6 h in kj/kg 12,05 h uit kj/kg 28,73 X in g/kg 2,82 X uit g/kg 2,81 soort.massa kg/m 3 1,279 soort.massa kg/m 3 1,209 Pd wd max kpa 0,868 Pd wd max kpa 2,554 Pd wd kpa 0,462 Pd wd kpa 0,460 Tnb C 1,5 Tnb C 9,8 Q in kj/h 5888,4 Q uit kj/h 13893,0 Afvoerlucht T intrede C 25,11 T uittrede C 10,66 RV % 27,62 RV % 67,55 druk Pa -66 druk Pa 66 qv m 3 /h 401,6 qv m 3 /h 382,6 qm kg/h 478,2 qm kg/h 479,4 h in kj/kg 39,00 h uit kj/kg 24,10 X in g/kg 5,39 X uit g/kg 5,31 soort.massa kg/m 3 1,191 soort.massa kg/m 3 1,253 Pd wd max kpa 3,183 Pd wd max kpa 1,282 Pd wd kpa 0,879 Pd wd kpa 0,866 Tnb C 13,9 Tnb C 7,7 Q in kj/h 18652,5 Q uit kj/h 11551,0 Omgeving Energie balans Barometer kpa 102,346 toestel in T omgeving C 24,28 toevoerlucht kj/h 5888 RV % 28,99 afvoerlucht kj/h Pd wd kpa 0,878 inlek toestel kj/h 43 x g/kg 5,38 elektrische hulpenergie kj/h 994 h lucht kj/kg 38,14 totaal kj/h soort.massa kg/m 3 1,195 toestel uit T nattebol C 13,60 toevoerlucht kj/h afvoerlucht kj/h Elektrische hulpenergie totaal kj/h Netspanning V 229,6 Opgenomen stroom A 1,27 cosf - 0,96 Resultaten Opgenomen effect. vermogen W 279,2 M- verhouding - 1,011 T rendement % 81,9 Specific Fan Power T rendement cor. M-verhouding % 82,8 P el. totaal kw 0,279 Enthalpie rendement % 82,2 max luchtdebiet (toe -of afvoer) m 3 /s 0,112 P-factor - 3,4 Specific fan power (SFPe) kw/m 3 /s 2,503 Energiebalans - 0,995

14 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 6 Samenvatting meetresultaten Ventilatormeting Het maximaal opgenomen vermogen van de elektromotor-ventilatorcombinatie is bepaald in de maximale fabrieksstand (zie fase 2)en bedraagt: 282,26 Watt. Voor elke ventilator is het opgenomen vermogen inclusief de besturing vastgesteld op Pelec,fan =141,1 Watt. Rendement van het WTW De rendementen ten behoeve van de EPB zijn weergegeven in tabel 12. qv nominaal [m³/h] qv,epb [m³/h] 101,5 251,2 400,1 ηt,epb [%] 81,7 80,7 80,2 Input ηt,epb [%] Tabel 12 Overzicht rendementen t.b.v. de EPB.

15 TNO-briefrapport TNO2013 M / 15 7 Meetsensoren De bij de meting toegepaste meetsensoren zijn opgenomen in tabel 13. Meetkanaal TUI-nummer Identificatie Kalibratie periode 1001 KVB1 Ta_mp3 mei KVB2 Ta_mp4 mei Ta_mp11 mei KVB4 Ta_mp5 mei KVB5 Ta_mp6 mei Ta_mp12 mei Ta_mp13 mei LVP04 Ta_mp14 mei LVP05 Ta_mp15 mei Ta_mp16 mei LVP07 Ta_mp17 mei LVP08 Ta_mp18 mei STDKP Ta_amb mei Pa_mp Pa_mp Pa_mp Pa_mp Dpa_mp Dpa_mp P_air Rv_mp Rv_mp Rv_mp Rv_mp W P_eff A Stroom Q CosQ V Spanning Fl_mp Fl_mp Fl_mp Fl_mp MR125PI Fl_mp MR125SI Fl_mp MR125PU Fl_mp MR125SU Fl_mp Tabel 13 Meetsensoren.

Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat Euroair325 Meetbrief volgens EN 308/EN

Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat Euroair325 Meetbrief volgens EN 308/EN TNO-briefrapport TNO 2012 M10896 Bepaling van het energetische rendement van het warmteterugwinapparaat Euroair325 Meetbrief volgens EN 308/EN 13141-7 Technical Sciences Laan van Westenenk 501 7334 DT

Nadere informatie

OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK

OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK OPWEKKINGSRENDEMENT VERWARMING t.b.v. de NEN 7120:2011 voor de Alpha InnoTec warmtepompen, type SWC 120HK en SWC 170HK In opdracht van Alpha InnoTec heeft TNO voor de functie ruimteverwarming het opwekkingsrendement

Nadere informatie

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler

Beoordeling Legionellaveiligheid StatiqCooling dauwpuntskoeler Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2007-A-R0544/B

Nadere informatie

OPWEKKINGSRENDEMENT LUCHT/WATER HYBRIDE WARMTEPOMP VAILLANT geotherm VWL 35/4 S i.c.m. de lucht unit VWL 3/4 SI

OPWEKKINGSRENDEMENT LUCHT/WATER HYBRIDE WARMTEPOMP VAILLANT geotherm VWL 35/4 S i.c.m. de lucht unit VWL 3/4 SI Bijlage A 1/9 OPWEKKINGSRENDEMENT LUCHT/WATER HYBRIDE WARMTEPOMP VAILLANT geotherm VWL 35/4 S i.c.m. de lucht unit VWL 3/4 SI In opdracht van Vaillant Group Netherlands B.V. heeft TNO voor de functie ruimteverwarming

Nadere informatie

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw;

VERKLARING. wn is het aantal toestellen in de woning of het gebouw; VERKLARING ten aanzien van de geldigheid en toepassing van verklaringen conform norm voor primair hulpenergiegebruik voor verwarming t.b.v. de energieprestatienormen NEN 5128 en NEN 7120. Door TNO zijn

Nadere informatie

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies

Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies Stieltjesweg 1 Postbus 155 2600 AD Delft TNO-rapport MON-RPT-033-DTS-2008-00750 Geluidabsorptie van een aantal Sonaspray constructies www.tno.nl T +31 15 269 20 00 F +31 15 269 21 11 Datum 5 maart 2008

Nadere informatie

Opwekkingsrendement warmtapwater t.b.v. de NEN 5128:2004/A1:2008 voor de Alpha InnoTec warmtepomp WZS 31H/KS

Opwekkingsrendement warmtapwater t.b.v. de NEN 5128:2004/A1:2008 voor de Alpha InnoTec warmtepomp WZS 31H/KS TNO Kennis voor zaken Opwekkingsrendement warmtapwater t.b.v. de NEN 5128:2004/A1:2008 voor de Alpha InnoTec warmtepomp WZS 31H/KS In opdracht van Alpha InnoTec is voor de warmte pomp type WZS 31H/KS,

Nadere informatie

EPB Productgegevens databank. Veneco Ventilation Systems by. etp

EPB Productgegevens databank. Veneco Ventilation Systems by. etp EPB Productgegevens databank Ventilation Systems by etp 2EPB Databank Ventilation Systems by Elek Trends Productions nv Rue des Bengalis 4 B 7700 Moeskroen Tel. +32 (0)56 48 15 90 Fax +32 (0)56 48 15 91

Nadere informatie

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning

De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning TNO-rapport 060-DTM-2011-02437 De warmteverliescoëfficiënt van een begane grondvloer bij toepassing van Drowa chips als bodemisolatie in kruipruimtes bij een tussenwoning Technical Sciences Van Mourik

Nadere informatie

Werkgroepdocument B. Ventilatieprestatieverslag (VPV)

Werkgroepdocument B. Ventilatieprestatieverslag (VPV) Werkgroepdocument B Ventilatieprestatieverslag (VPV) Aanvulling op STS P 73 1: Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen Versie 1 Inhoudstabel 1 INLEIDING... 2 2 ALGEMEEN... 2 3 INHOUD

Nadere informatie

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014

Technische specificatie Tower Airvising Postbus 122 1940AC Beverwijk 3/27/2014 SmartAir 9-KR SW50 R Unit type 9-KR Ondersteunings frame Verstelbaar Luchthoeveelheid (m3/h) 00 00 Isolatie dikte (mm) 50 Gewicht (kg) 2173 Externe druk (Pa) 350 350 Inspectie zijde Rechts Configuratie

Nadere informatie

Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg

Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg TNO-rapport TNO 2012 R11208 Supplement op rapport regionale studie aardwarmtepotentie provincie Limburg Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl T +31 88 866 42 56 F +31

Nadere informatie

Technisch blad. Warmteterugwinapparaat Renovent Excellent 300 (Plus) Renovent Excellent 300 1

Technisch blad. Warmteterugwinapparaat Renovent Excellent 300 (Plus) Renovent Excellent 300 1 Technisch blad Warmteterugwinapparaat Renovent Excellent 300 (Plus) Renovent Excellent 300 1 Toepassing De Brink Renovent Excellent is een ventilatieunit met warmteterugwinning met een rendement van 95%,

Nadere informatie

OPWEKKINGSRENDEMENT ALPHA INNOTEC LWD 50A LUCHT-WATER WARMTEPOMPSYSTEEM

OPWEKKINGSRENDEMENT ALPHA INNOTEC LWD 50A LUCHT-WATER WARMTEPOMPSYSTEEM GELIJKWAARDIGHEIDSVERKLARING OPWEKKINGSRENDEMENT ALPHA INNOTEC LWD 50A LUCHT-WATER WARMTEPOMPSYSTEEM In opdracht van Alpha Innotec heeft TNO voor functie ruimteverwarming het opwekkingsrendement bepaald

Nadere informatie

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37

Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Opbrengstverklaring Energetische besparing zonneboiler DSS ZB 120 TX 2,37

Nadere informatie

Technische specificatie Tower Airvising Postbus AC Beverwijk 3/27/2014

Technische specificatie Tower Airvising Postbus AC Beverwijk 3/27/2014 SmartAir 8-KR SW50 R Unit type 8-KR Ondersteunings frame Verstelbaar Luchthoeveelheid (m3/h) 9900 8950 Isolatie dikte (mm) 50 Gewicht (kg) 2641 Externe druk (Pa) 300 300 Inspectie zijde Rechts Configuratie

Nadere informatie

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid.

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid. 8. Luchtvochtigheid relatieve vochtigheid p e 100 % p absolute vochtigheid = dichtheid van waterdamp dauwpuntstemperatuur T d = de temperatuur waarbij de heersende waterdampdruk de maximale dampdruk is.

Nadere informatie

Bijlage XI: Bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat

Bijlage XI: Bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat Bijlage XI: Bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat In afwijking van bijlage G van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010, kan het thermisch rendement van een

Nadere informatie

De Life Cycle Cost van luchtbehandelingsgroepen

De Life Cycle Cost van luchtbehandelingsgroepen van luchtbehandelingsgroepen WEYNS GUIDO GSM 0475/280.134 GEA Heat Exchangers / GEA Happel Belgium Rekening houden met latere exploitatiekosten (verbruik & onderhoud)! => goedkope luchtgroep => eindklant

Nadere informatie

Het Zwevende Bord. TNO-rapport TNO 2012 R Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft.

Het Zwevende Bord. TNO-rapport TNO 2012 R Van Mourik Broekmanweg XE Delft Postbus AA Delft. TNO-rapport TNO 212 R1478 Het Zwevende Bord Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 26 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 3 F +31 88 866 3 1 infodesk@tno.nl Datum 23 augustus 212 Auteur(s) Hans

Nadere informatie

Verwijdering van gascondensaat uit productiewater

Verwijdering van gascondensaat uit productiewater Utrechtseweg 48 3704 HE Zeist Postbus 360 3700 AJ Zeist TNO-rapport TNO 2017 R10312 Final report Verwijdering van gascondensaat uit productiewater www.tno.nl T +31 88 866 60 00 F +31 88 866 87 28 Datum

Nadere informatie

Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag?

Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag? TNO-rapport TNO/LS 2012 R10218 Sleutels tot interventiesucces: welke combinaties van methodieken zorgen voor gezond beweeg- en voedingsgedrag? Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL

Nadere informatie

Uitleg bij de productgegevens van ventilatoren en warmteterugwinapparaten in de EPW- en EPU-bepalingsmethoden

Uitleg bij de productgegevens van ventilatoren en warmteterugwinapparaten in de EPW- en EPU-bepalingsmethoden Uitleg bij de productgegevens van ventilatoren en warmteterugwinapparaten in de EPW- en EPU-bepalingsmethoden versie 14 juli 2011 Inhoud 1 INLEIDING... 2 2 VERMOGEN VAN VENTILATOREN... 2 2.1 VERMOGEN VAN

Nadere informatie

3.1 Technische informatie

3.1 Technische informatie 3.1 Technische informatie Renovent Excellent 300 Voedingsspanning [V/Hz] 0/0 Beschermingsgraad IP30 Afmetingen (b x h x d) [mm] 6 x 6 x 64 Kanaaldiameter [mm] Ø160 Uitwendige diameter condensafvoer [mm]

Nadere informatie

Plate Box 95. Energie recuperator met tegenstroom wisselaar Plate Box 95. Troeven

Plate Box 95. Energie recuperator met tegenstroom wisselaar Plate Box 95. Troeven met tegenstroom wisselaar Plate Box 95 Plate Box 95 met laag verbruik motor Zeer geringe hoogte, voor inbouw in vals plafond Wisselaar Tegenstroom Motor Laag verbruik Batterij électrisch Warmwater Change

Nadere informatie

Belastingproeven PVC stellingkasten

Belastingproeven PVC stellingkasten TNO-rapport TNO-034-DTM-2010-04905 Belastingproeven PVC stellingkasten Van Mourik Broekmanweg P.O. Box 49 2600 AA Delft The Netherlands www.tno.nl T +31 88 866 30 00 F +31 88 866 30 10 wegwijzer@tno.nl

Nadere informatie

Bepaling R bf en R bw volgens NEN 1068:2012 bij toepassing kruipruimte isolatie (Drowa chips en EPS-platen)

Bepaling R bf en R bw volgens NEN 1068:2012 bij toepassing kruipruimte isolatie (Drowa chips en EPS-platen) TNO-rapport TNO 2015 R10125 Bepaling R bf en R bw volgens NEN 1068:2012 bij toepassing kruipruimte isolatie (Drowa chips en EPS-platen) Gebouwde Omgeving Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus

Nadere informatie

Onderzoek Externe Veiligheid Corridor te Breukelen

Onderzoek Externe Veiligheid Corridor te Breukelen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0091/B

Nadere informatie

Voorlopig meetrapport. Definitief meetrapport. Opdrachtgever : Regulair BV Wierden. : Kantoorpand Wierden Gebouw N

Voorlopig meetrapport. Definitief meetrapport. Opdrachtgever : Regulair BV Wierden. : Kantoorpand Wierden Gebouw N Anjelierstraat 1 7641 CD Wierden - Postbus 28 7640 AA Wierden Tel. 0546-579909 - Fax 0546-579911 - info@regulair.nl - www.regulair.nl Opdrachtgever : Regulair BV Wierden Project Projectnr. : Kantoorpand

Nadere informatie

Units van de Resolair 62 en 66 serie behalen door het regeneratieve warmteterugwinningssysteem

Units van de Resolair 62 en 66 serie behalen door het regeneratieve warmteterugwinningssysteem Comfortklimatisering 62 en 66 Comfort klimaatunit met hoogrendements regeneratieve accupakketten voldoet aan ECODESIGN RICHIJN 2009/125/EC 2016 + 2018 62 26 01 - vereenvoudigde opstelling Kiest automatisch

Nadere informatie

EveryLine 1650 Technische specificaties

EveryLine 1650 Technische specificaties EveryLine Opstellingen EveryLine Type A Buitenopstelling 9 98, 9, Buitenlucht aanzuig (ODA) Retour uit de ruimte (ETA) Afblaas naar buiten (EHA) Toevoer naar ruimte (SUP) Aansluiting elektra EveryLine

Nadere informatie

EveryLine Technische specificaties ca es

EveryLine Technische specificaties ca es EveryLine ca es Opstellingen EveryLine Type A Buitenopstelling Buitenlucht aanzuig (ODA) Retour uit de ruimte (ETA) Afblaas naar buiten (EHA) Toevoer naar ruimte (SUP) Aansluiting elektra EveryLine Type

Nadere informatie

Opwekrendement Atag warmtepompen, type Energion 6, Energion 8 en Energion 10

Opwekrendement Atag warmtepompen, type Energion 6, Energion 8 en Energion 10 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport 034-APD-2010-00172 Opwekrendement Atag warmtepompen, type

Nadere informatie

Project : Kantoor Voorbeeld Locatie : Rijswijk Taken : Lucht- en waterzijdige inregeling

Project : Kantoor Voorbeeld Locatie : Rijswijk Taken : Lucht- en waterzijdige inregeling Opdrachtgever: Li-Tech Inregelservice B.V. Projectnr. 0000.00.00 Kantoor Voorbeeld Rijswijk Taken : Lucht- en waterzijdige inregeling Gecontroleerd: Inregelaars: Rijswijk: dd.mm.jjjj Hoofdvestiging Koopmansstraat

Nadere informatie

Functionele omschrijving Verhulst Basic

Functionele omschrijving Verhulst Basic 1 Functionele omschrijving Verhulst Basic Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785 www.verhulst.com 2 Inhoudsopgave FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Bepaling corrosiesnelheid van koperen leidingen voor en na de AquaCell waterontharder. Deel 2: Bepaling corrosiesnelheid na 10, 11 en 12 maanden

Bepaling corrosiesnelheid van koperen leidingen voor en na de AquaCell waterontharder. Deel 2: Bepaling corrosiesnelheid na 10, 11 en 12 maanden TNO-RAPPORT TNO 2012 R10424 Bevesierweg, Gebouw MML (Fort Harssens) -- 1781 CA Den Helder Postbus 505 1780 AM Den Helder www.tno.nl TNO-rapport TNO 2012 R10424 Bepaling corrosiesnelheid van koperen leidingen

Nadere informatie

Units van de Resolair 64 en 68 serie behalen door het regeneratieve warmteterugwinningssysteem

Units van de Resolair 64 en 68 serie behalen door het regeneratieve warmteterugwinningssysteem Comfort klimaatunit met hoogrendements regeneratieve accupakketten Heeft betrekking op de Menerga Air uitvoering, info op blz. 6. U kunt de geldigheid van het certificaat controleren op: www.eurovent-certification.com

Nadere informatie

Energie-efficiëntie Classificatie.

Energie-efficiëntie Classificatie. Energie-efficiëntie Classificatie. Luchtbehandelingskasten met energie-efficiëntie label volgens RLT-01 richtlijnen opgesteld door de vereniging van Duitse fabrikanten van luchtbehandelingskasten of volgens

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW VEA 1 Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten

Nadere informatie

Hulpenergie in de EPW

Hulpenergie in de EPW Module 3.5 Hulpenergie in de EPW Versie 2.0 1 Hoofdstukkenoverzicht EPW 8 Controle oververhitting 10.5 Verbruik voor koeling 7.7 Transmissieverliezen 7.8 Ventilatie verliezen 7.9 Interne winsten 7.10 Zonnewinsten

Nadere informatie

Meten van het elektrisch vermogen van ventilatoren

Meten van het elektrisch vermogen van ventilatoren OPTIVENT achtergrondbijlage 12 Meten van het elektrisch vermogen van ventilatoren Paul Van den Bossche Samuel Caillou Afdeling Klimaat, Installaties en Energieprestatie (CLIE) Onderzoeksgroep ventilatie

Nadere informatie

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL

Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL Compacte woonhuisventilatie met warmteterugwinning - CWL De CWL-serie omvat toestellen met een luchtdebiet van 50-400 m³/h. Zij kunnen gebruikt worden in particuliere woningen, appartementsgebouwen en

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING 1.09.46F 10.10.0 Type 1 VALLOX Code 1 TECHNISCHE HANDLEIDING Specifiek voor woningen Balansventilatie (toe- en afvoer) met warmterecuperatie Hoogrendement tegenstroomwarmtewisselaar in aluminium η >90%

Nadere informatie

ThermoCond 39. LUCHTHOEVEELHEID: 2.600 33.500 m 3 /h. Overige eigenschappen en opties: Eigenschappen: Zwembadklimatisering ThermoCond 39

ThermoCond 39. LUCHTHOEVEELHEID: 2.600 33.500 m 3 /h. Overige eigenschappen en opties: Eigenschappen: Zwembadklimatisering ThermoCond 39 Klimaatunit met asymetrische hoogrendements warmtewisselaar, met geïntegreerde modulerende warmtepomp en efficiente luchtdebietregeling voor middelgrote en grote openbare zwembaden Heeft betrekking op

Nadere informatie

Luchtzijdig meetrapport

Luchtzijdig meetrapport Technical Building Advice B.V. Schoppenstede 31 7491 HK Delden T: 074-3767255 E: info@tbanl.nl Luchtzijdig meetrapport Project: Opdrachtgever: ZKH Project adres: straat 10 7800 PP Mars Projectnummer: 1500018

Nadere informatie

Bijlagen bij: Rapportage over meting 1 tot en met 6 van de Monitor Gezond Gewicht

Bijlagen bij: Rapportage over meting 1 tot en met 6 van de Monitor Gezond Gewicht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research BIJLAGEN BIJ TNO-rapport Jeugd 2011.002 Bijlagen bij: Rapportage over

Nadere informatie

EduComfort CM 1100 LN

EduComfort CM 1100 LN De Ned Air EduComfort CM (Ceiling Mounted) 1100 LN (Low Noise) is een HR-ventilatieunit met warmteterugwinning. Uitstekend geschikt voor schoolventilatie maar kan ook in kantoren en commerciële gebouwen

Nadere informatie

Luchtbehandelingskasten PR Positie F R1 R1

Luchtbehandelingskasten PR Positie F R1 R1 Luchtbehandelingskasten PR20150339 Positie F 0 7. 0 3. 3 4 1 E N E R G Y E F F I C I E N C Y 2 0 1 4 R e p o r t t o p e r f o rm a n c e d a t a Aanzicht 426 30 20 2034 2034 20 1017 1017 234 234 10 9

Nadere informatie

Bouwbesluit: Regeling formaldehyde voor alle gebouwen Hoofdstuk: Eisen en bepalingsmethoden voor formaldehyde ten gevolge van bouwmaterialen

Bouwbesluit: Regeling formaldehyde voor alle gebouwen Hoofdstuk: Eisen en bepalingsmethoden voor formaldehyde ten gevolge van bouwmaterialen TNO Ruimte en Infrastructuur Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tnomi T 0152763000 F 0152763023 B -92-o468 Bouwbesluit: Regeling formaldehyde voor alle gebouwen Hoofdstuk: Eisen en bepalingsmethoden

Nadere informatie

Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen

Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen Efectis Nederland BV Efectis Nederland-rapport 2010-Efectis-R0778 Brandwerende bescherming van betonnen kanaalplaten met Rockfon Facett platen Efectis Nederland BV Centrum voor Brandveiligheid Lange Kleiweg

Nadere informatie

Augustus 2013 Pagina 1

Augustus 2013 Pagina 1 Aanvullende Installatiehandleiding t.b.v. Tzerra & Calenta koppeling met de WTW unit met ingebouwde terugslagklep en voedingsspanning aansluiting voor de ketel Inleiding Met gebalanceerde ventilatie met

Nadere informatie

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2.

EPB-aangifte. EPW-formulier. Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001. Ontvangstdatum: 25/02/2010 EPB-sofware versie 1.3.2. Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte EPW-formulier Woning 72003-G-2009/184/EP05153/M843/D01/SD001 Dossiernaam: Peeters Frank

Nadere informatie

Meetmethoden en meetfrequenties per luchtwasser

Meetmethoden en meetfrequenties per luchtwasser Pagina 1 van 2, EV-01417 Rapport nummer :EV-01417 Datum : 18-04-2014 Betreft : Rendementsmetingen van ammoniak bij een biologische luchtwasser (85%) Opdrachtgever : Ormira BV, De heer van Balkom Opdrachtomschrijving

Nadere informatie

serie RVV Variabel debietsregelaar

serie RVV Variabel debietsregelaar serie RVV Variabel debietsregelaar www.koolair.com 3 Inhoud Page Variabel debietsregelaar, type RVV Omschrijving 4 Afmetingen en productcode 5 6 Variabel debietsregelaar, type RVV-D Omschrijving 17 18

Nadere informatie

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG

TNO-rapport WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG IT 00 * * FI _ NO 4 5 ilzm 1 W. - j r* * * * * * Ri.:istaaI Pctu' 20.)(iO 3'2 LA U'çhi TNO-rapport 99M1-00809ISCAJVIS WATERSTOFDIFFUSIE IN EEN CONSTRUCTIEDETAIL VAN STAAL VOORZIEN VAN EEN ZINKLAAG TNO

Nadere informatie

Allochtone kinderen geboren in ingeburgerd nestje.

Allochtone kinderen geboren in ingeburgerd nestje. TNO-rapport TNO/CH 2012 R10564 Allochtone kinderen geboren in ingeburgerd nestje. Scholingsprogramma kraamzorgvoorlichtsters Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215

Nadere informatie

Warmteterugwinapparaat WHR 950

Warmteterugwinapparaat WHR 950 Belangrijke kenmerken Tegenstroomwisselaar 95% thermisch rendement Gelijkstroommotoren 50% besparing op energieverbruik Luchttoevoer en luchtafvoer onafhankelijk in te regelen via display Intelligente

Nadere informatie

Ventilatoren en Ventilatiegroepen

Ventilatoren en Ventilatiegroepen Productgegevens databank in het kader van de EPB-regelgeving Ventilatoren en Ventilatiegroepen doc_4.4_s.a_nl_ventilatoren_en_ventilatiegroepen_v1.1_20110921.doc 21 september 2011 Productspecifieke procedure

Nadere informatie

Residentiële ventilatie

Residentiële ventilatie Residentiële ventilatie Michaël Peeters Kenniscentrum Energie KHK K.H.Kempen 1 Inhoud Waarom ventileren? Ventilatie en energie Stroming van lucht Koudebruggen en ventilatie 2 1 Waarom ventileren Toevoer

Nadere informatie

Luchtbehandelingskast, met seces; HLVSN; CC;

Luchtbehandelingskast, met seces; HLVSN; CC; 03 Werktuigbouwkunde 07 Ventilatie-, luchtverwarming-, luchtbehandelings-, split-installaties 07.13 Luchtbehandelingsinstallaties 07.13.2424 Toevoer/afvoer luchtbehandelingskasten, wtw., verwarmen, koelen

Nadere informatie

oefenopgaven wb oktober 2003

oefenopgaven wb oktober 2003 oefenopgaven wb1224 2 oktober 2003 Opgave 1 Stoom met een druk van 38 bar en een temperatuur van 470 C wordt geëxpandeerd in een stoom-turbine tot een druk van 0,05 bar. De warmteuitwisseling van de turbine

Nadere informatie

Standaardprocedure. A-P1 Optimaliseren van het ventilatiesysteem

Standaardprocedure. A-P1 Optimaliseren van het ventilatiesysteem Standaardprocedure A-P1 Optimaliseren van het ventilatiesysteem Deel 1: Dimensionering en instellingen Stap 1: Controleer de instelling van de minimumventilatie De minimumventilatie is vereist om schadelijke

Nadere informatie

Technische specificaties ImpAero

Technische specificaties ImpAero Technische specificaties ImpAero Datum: 17-03-2016 Locatie: Eersel Naam luchtbehandelingsunit: ImpAero Test standard applied Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Testresultaten... 3 1. Thermisch Rendement... 3 2.

Nadere informatie

Opbrengstverklaringen Zonneboilers

Opbrengstverklaringen Zonneboilers en Zonneboilers ATON Solarsaver 125 Bos Solar Bos-200-24/286-4,7 Bos Solar Bos-300-36/429-4,7 Bos Solar Bos-400-48/572-5,6 Dutch Solar Systems ZB 120 TX 2,37 Dutch Solar Systems ZB 120 TX 4,74 Dutch Solar

Nadere informatie

Luchtbehandelingskasten PR Positie J R1 120

Luchtbehandelingskasten PR Positie J R1 120 Luchtbehandelingskasten P0150339 Positie J 0 7. 0 3. 3 4 1 E N E R G Y E F F I C I E N C Y 2 0 1 4 R e p o r t t o p e r f o rm a n c e d a t a Aanzicht 8 4 5 0 627 20 1627 13 1828 1827 Aanzicht 1 2 3

Nadere informatie

Bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat

Bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat 1 Bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. ACHTERGROND... 3 3. HET DEBIET IN EEN PROJECT IS GROTER

Nadere informatie

Mogelijkheden tot het verlagen van het E-peil

Mogelijkheden tot het verlagen van het E-peil VE 1 inhoud 1. Inleiding 2. Infiltratie, ventilatie en E-peil 3. In- en efiltratie van lucht : v 50 -waarde 4. Uitvoeringskwaliteit : m-factor 5. Energieverbruik van ventilatoren 6. Warmterecuperatie 7.

Nadere informatie

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN-EN :2005 van doorvoeringen met de FP Wall Outlet

Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN-EN :2005 van doorvoeringen met de FP Wall Outlet P.O. Box 554 2665 ZN Bleiswijk Brandpuntlaan Zuid 16 2665 NZ Bleiswijk The Netherlands +31 88 3473 723 nederland@efectis.com Verzamelrapport - brandwerendheid in de zin van NEN-EN 1366-3:2005 van doorvoeringen

Nadere informatie

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW)

90% DOUBLE300. Voor een gezonder luchtklimaat. WarmeTerugWinning rendement (WTW) DOUBLE300 Voor een gezonder luchtklimaat De Double300 bestaat uit 1 unit die werkt op basis van een Fancoil met WTW (WarmteTerugWinning). De unit kan ventileren, direct verwarmen en eventueel koelen op

Nadere informatie

Project Voorbeeld kantoor Nijkerk Projectnummer 0301301 Rapport - luchtzijdige inregeling - waterzijdige inregeling Opdrachtgever LuWat Inregeltechniek BV Uitgevoerd door Gezien R.B. van der Horst W. Kraaij

Nadere informatie

Keuring van de Nedap stemmachines ES3A1, ES3B en ESD-1 met aanpassingen voor gebruik in Nederland

Keuring van de Nedap stemmachines ES3A1, ES3B en ESD-1 met aanpassingen voor gebruik in Nederland TNO ITSEF BV Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek/netherlands Organisation fbr ~ppfied Scientific Research TNO ITSEF BV Stieitjesweg l Postbus 155 2600 AD DELFT 04-RPT-060

Nadere informatie

EPB-software 3G: nieuwe versie 6.0.1

EPB-software 3G: nieuwe versie 6.0.1 1 EPB-software 3G: nieuwe versie 6.0.1 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. INSTALLATIE... 2 2. UITBREIDINGEN... 2 3. WIJZIGINGEN IN DE EPB-SOFTWARE 3G VERSIE 6.0.1... 2 3.1 Regelgeving 1 ventilatiesysteem...

Nadere informatie

Temperatuur/R.V.-en atmosferische druksensoren

Temperatuur/R.V.-en atmosferische druksensoren Temperatuur/R.V.-en atmosferische druksensoren De nieuwe generatie temperatuur- & relatieve vochtigheidssensoren kenmerken zich door een robuuste en een duidelijk afleesbaar LCD-scherm. Het LCD- scherm

Nadere informatie

EPA labelstappen met lucht-naar-water warmtepompen

EPA labelstappen met lucht-naar-water warmtepompen Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 034-APD-2010-00337

Nadere informatie

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco

Ecoverter. hoog-voelbaar inverter splitairco Ecoverter hoog-voelbaar inverter splitairco 1 Ecoverter Onklopbaar zuinige koeling voor technische ruimtes Computerruimtes of serverrooms moeten constant gekoeld worden om de bedrijfskritische apparatuur

Nadere informatie

1. Het systeem. 2. Onderdelen van het ventilatiesysteem. Bestektekst Zehnder ComfoAir XL 800

1. Het systeem. 2. Onderdelen van het ventilatiesysteem. Bestektekst Zehnder ComfoAir XL 800 Bestektekst Zehnder ComfoAir XL 800 1. Het systeem De ventilatie unit is ontwikkeld voor toepassing van balansventilatie met warmterecuperatie in grotere woningen en kleine utiliteit (bv. kleine kantoren,

Nadere informatie

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE Erkende verwarmingsketeltechnicus VTI : Onderneming :... Particulier Naam :... Identificatienummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat : Nr.:... Postcode & gemeente:...

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2011 TNO-rapport TNO-060-UT-12-01634 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 11 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012

Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 TNO-rapport TNO 2013 R11473 Windroosanalyse naar de invloed van Eindhoven Airport op de lokale luchtkwaliteit in 2012 Gebouwde Omgeving Princetonlaan 6 3584 CB Utrecht Postbus 80015 3508 TA Utrecht www.tno.nl

Nadere informatie

Mogelijkheden tot het verlagen van het E-peil

Mogelijkheden tot het verlagen van het E-peil VE 1 inhoud 1. Inleiding 2. Infiltratie, ventilatie en E-peil 3. In- en efiltratie van lucht : v 50 -waarde 4. Uitvoeringskwaliteit : m-factor 5. Energieverbruik van ventilatoren 6. Warmterecuperatie 7.

Nadere informatie

RENOVENT HR MEDIUM/LARGE MET OPTIEPRINT

RENOVENT HR MEDIUM/LARGE MET OPTIEPRINT I N S T A L L A T I E V O O R S C H R I F T E N WARMTETERUGWINAPPARAAT RENOVENT HR MEDIUM/LARGE MET OPTIEPRINT Bewaren bij het toestel Land : NL Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Toepassing 1 1 Montage optieprint

Nadere informatie

D2Recool. Duurzaam klimaatsysteem voor een comfortabel binnenklimaat. Product informatie

D2Recool. Duurzaam klimaatsysteem voor een comfortabel binnenklimaat. Product informatie D2Recool Duurzaam klimaatsysteem voor een comfortabel binnenklimaat Product informatie D2Recool: Duurzame en effectieve klimaatbeheersing De D2Recool productlijn is één van de klimaatsystemen van Dutch

Nadere informatie

Power Box 95 BC gamma - Tegenstroom recuperator

Power Box 95 BC gamma - Tegenstroom recuperator Power Box 95 BC met laag verbruik motor horizontale uitvoering met of zonder batterij met regeling Power Box 95 BC gamma - Tegenstroom recuperator Power Box 95 BC met laag verbruik motor vertikale uitvoering

Nadere informatie

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA LMF ontwerpt en produceert componenten en toestellen voor airconditioning, verwarming en luchtbehandeling. Werkt op een oppervlakte van ruim 6000 vierkante meter, met apparatuur

Nadere informatie

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept

Rapportage voor Saffier De Residentiegroep. Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept Rapportage voor Saffier De Residentiegroep Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorgconcept 24 februari 2015 Lerende Evaluatie: De stand voor de transitie naar een nieuw woonzorg-

Nadere informatie

Richard Mollier (1863-1935)

Richard Mollier (1863-1935) Gaswet & Mollier College 2: h-x diagram voor vochtige lucht Richard Mollier (1863-1935) Hoogleraar TU-Dresden Thermodynamica, onderzoek naar eigenschappen van water stoom Diagrammen: H-S diagram Stoomtabellen

Nadere informatie

2 - Luchtsnelheidsensoren FloXact -Stick

2 - Luchtsnelheidsensoren FloXact -Stick FloXact Stick Toepassing De FloXact -Stick wordt gebruikt voor luchtsnelheid metingen in luchtkanalen. Afhankelijk van het model wordt een gemiddelde snelheid bepaald over 6, 8 of 10 meetpunten. De unieke

Nadere informatie

Zehnder ComfoAir Q. Technische specificaties. Algemene kenmerken en voordelen. display voor inregeling en bediening

Zehnder ComfoAir Q. Technische specificaties. Algemene kenmerken en voordelen. display voor inregeling en bediening Technische specificaties Algemene kenmerken en voordelen balansventilatie-units voor middelgrote tot grote woningen en kleine utiliteit Quality en Premium uitvoering 3 luchtvolumes: Q350 Q450-Q600 max.

Nadere informatie

Initiatieven richting duurzame ontwikkeling ondergrond succesvoller met Grondslagen voor Governance

Initiatieven richting duurzame ontwikkeling ondergrond succesvoller met Grondslagen voor Governance Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft TNO-rapport TNO 2013 R10274 Initiatieven richting duurzame ontwikkeling ondergrond succesvoller met Grondslagen

Nadere informatie

Wij doen meer dan warme. Lucht. Gas-luchtverhitter: aeroschwank AR

Wij doen meer dan warme. Lucht. Gas-luchtverhitter: aeroschwank AR Wij doen meer dan warme Lucht. Gas-luchtverhitter: aeroschwank AR aeroschwank AR - Luchtverhitter Gas-luchtverhitter Type ARH Modulaire branderopbouw voor een veilige werking en een lange levensduur Hoog

Nadere informatie

Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens. EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast

Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens. EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast Omdat techniek een ander klimaat nodig heeft dan de mens EC Tower - effectieve klimaatregeling voor de technische ruimte met een hoge warmtelast Het juiste koelsysteem voor uw technische ruimte In technische

Nadere informatie

Handreiking 'Randvoorwaarden voor de invoering van de JGZ-richtlijn Zindelijkheid voor de JGZorganisaties'

Handreiking 'Randvoorwaarden voor de invoering van de JGZ-richtlijn Zindelijkheid voor de JGZorganisaties' TNO-rapport KvL/P&Z/2010.081 Handreiking 'Randvoorwaarden voor de invoering van de JGZ-richtlijn Zindelijkheid voor de JGZorganisaties' Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl

Nadere informatie

Technisch blad. Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 1

Technisch blad. Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 1 Technisch blad Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 1 Toepassing De Brink Renovent Sky 300 is een ventilatieunit met warmteterugwinning met een rendement van 95%, een maximale ventilatiecapaciteit

Nadere informatie

Opleiding Ventilatieverslaggever

Opleiding Ventilatieverslaggever 2016 www.sbmopleidingen.be PROGRAMMA : WETTELIJK KADER WAAROM LUCHTDEBIETEN METEN HOE LUCHTDEBIETEN METEN PRAKTISCHE OEFENING WETTELIJK KADER : IN PRINCIPE IS EEN STS EEN NORMATIEF DOCUMENT, AANGEZIEN

Nadere informatie

Metacon B.V James Wattstraat 14 2809 PA GOUDA

Metacon B.V James Wattstraat 14 2809 PA GOUDA TNO-rapport 2004-CVB-R0281 Bepaling van de brandwerendheid volgens NEN- EN 1634-1:2001 in samenhang met NEN 6069: 2001 van een brandwerend scherm voorzien van een doek; type BD 30 Centrum voor Brandveiligheid

Nadere informatie

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips TECHNISCHE INFORMATIE TOEPASSING Uitblaastype Variabel, toevoer en afvoer CONSTRUCTIE Vorm Rond Debietregeling Min. diameter Max. diameter Lengte Ø200 mm Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor

Nadere informatie

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips

Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor. Geëxtrudeerd aluminium met dichtingsstrips TECHNISCHE INFORMATIE TOEPASSING Uitblaastype Variabel, toevoer en afvoer CONSTRUCTIE Vorm Rond Debietregeling Min. diameter Max. diameter Lengte Ø200 mm Aluminium niet-vervuilende differentieeldruksensor

Nadere informatie

Hoog rendement warmte terugwinunit. 1.000-15.000 m 3 /h

Hoog rendement warmte terugwinunit. 1.000-15.000 m 3 /h Hoog rendement warmte terugwinunit 1.000-15.000 m 3 /h FLEXIBLITEIT IS EEN STANDAARD BO-AIR Luchtbehandeling De missie van BO-AIR is voorop te blijven in de ontwikkeling van energiezuinige klimaatapparatuur

Nadere informatie

Compacte WTW-toestellen

Compacte WTW-toestellen Een buitengewoon binnenklimaat technische documentatie Compacte WTW-toestellen - Decentraal 7000 m 3 /h Binnen- en buitenopstelling Een heldere kijk op ventilatie Inhoudsopgave Een buitengewoon binnenklimaat

Nadere informatie

Hoog-voelbaar Ecoverter

Hoog-voelbaar Ecoverter Hoog-voelbaar Ecoverter www.fujitsuclimate.nl Ecoverter Koeling technische lokalen Model/klasse/vermogen ASYG7LM ASYG9LM ASYG12LM ASYG14LM 2,kW 2,5kW 3,4kW 4,kW ASYG18LF ASYG24LF ASYG3LF A+ 5,2kW 7,1kW

Nadere informatie