het ONDerNemerspeiL Omdat mensen tellen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het ONDerNemerspeiL Omdat mensen tellen."

Transcriptie

1 het ondernemerspeil Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland - juni 2012 Omdat mensen tellen.

2

3 voorwoord Met Het Ondernemerspeil brengt BDO in kaart hoe het werkelijk is gesteld met het rendement van ondernemend Nederland. Dit online peilstokonderzoek wordt drie keer per jaar gehouden onder Nederlandse dga s, directieleden en eigenaars. Iedere enquête zoomt in op een wisselende set van drie ondernemersthema s. De vragen staan altijd in relatie tot rendement en/of rendementsverbetering. Via de pagina en middels deze onderzoekspublicatie maakt BDO de onderzoeksresultaten openbaar. Zo kunnen niet alleen de respondenten maar ook andere ondernemers de resultaten gebruiken om te reflecteren op hun eigen afwegingen, keuzes en prestaties. Ook in het BDO relatiemagazine Accent wordt stilgestaan bij de enquêteresultaten. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in deelname aan Het Ondernemerspeil kunnen zich aanmelden via bovengenoemde pagina of door een te sturen naar Wij wensen u veel leesplezier! Edwin den Boer Partner Organisation & Control BDO Consultants B.V. Telefoon +31 (0) het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland 3

4 INHOUDSOPGaVE 1 Managementsamenvatting... pagina 5 2 Resultaten... pagina 7 3 Conclusies en aanbevelingen... pagina 11 4 Contactgegevens... pagina 12 4 het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland

5 1. Managementsamenvatting Over rendementsverbetering zijn kasten volgeschreven en er zijn ontelbaar veel manieren om het te meten. Toch blijkt het niet altijd gemakkelijk de zogenaamde winstpakkers te identificeren. In deze eerste editie van Het Ondernemerspeil is nader ingezoomd op de ondernemersthema s financiën, innovatie en marketing en verkoop. Daarbij staat de bijdrage die ze aan het totale rendement van de onderneming leveren centraal in de vraagstelling. Ook stelden we de respondenten in deze eerste editie eenmalig enkele, wat meer algemene, rendementsvragen. In deze managementsamenvatting treft u een overzicht van de meest opvallende antwoorden en resultaten. Rendement is... De meeste ondervraagde ondernemers hanteren vooral een financiële definitie van het begrip rendement. Slechts een enkeling betrekt de tevredenheid van klanten en medewerkers in zijn antwoord op de vraag wat verstaat u onder rendement?. Opvallend is dat niemand hetzelfde antwoord geeft. Het is daarom goed als een ondernemer zich bewust is van het feit dat sturen op rendement pas kan als vooraf helder is geformuleerd wat men specifiek onder rendement verstaat. Als het gaat om het behalen van een optimaal rendement, zetten veel respondenten operationele bedrijfsvoering op de eerste plaats (gemiddeld rapportcijfer : 6.4). Het onderdeel automatisering, dat in grote mate de operationele bedrijfsvoering ondersteunt, behaalt slechts een zesde plek (uit negen) en maakt daarmee voor de ondervraagden blijkbaar niet het verschil. Opvallend genoeg scoort het onderdeel dat het vertrekpunt zou moeten vormen van iedere onderneming, strategie, laag (plaats vier). Het bedrijfsonderdeel marketing en verkoop scoort bij ondernemers met een derde plek hoog. Financiën zijn belangrijk, maar zonder innovatie geen producten, zonder producten geen klanten en zonder klanten geen financiën Ondernemer, industrie De ondervraagden vinden het streven naar rendementsverbetering belangrijk maar niet het hoofddoel. Het financieel rendement van de respondenten in 2011 was niet hoog: ruim 60% geeft aan onder de 10% rendement op het eigen vermogen te scoren. Het belang van innovatie Voor het behalen van een optimaal rendement, vinden weinig respondenten innovatie cruciaal. Het bedrijfsonderdeel staat op een zevende plek (van de negen). Het meest gebruikte argument: innoveren moet je je kunnen permitteren. het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland 5

6 Innovatie wordt gezien als te kostbaar of te ingrijpend en daarom niet realiseerbaar. Voor 34 procent van de ondervraagde ondernemers betekent innovatie puur productinnovatie. Terwijl innovatie ook kan betekenen dat je je bestaande productieproces anders inricht. Daaruit volgt meestal snel rendementsverbetering, al dan niet indirect via het benutten van de fiscale faciliteiten die de overheid ter beschikking stelt. Slechts een enkeling (24%) maakt echter van die mogelijkheden gebruik. Dat de ondervraagde ondernemers een beperkte definitie hanteren van innovatie blijkt ook uit de antwoorden op de vraag hoeveel procent van de medewerkers bezig is met innovatie (51% zegt minder dan vijf procent). Terwijl een medewerker aan de machinelijn die aan zijn leidinggevende een meer efficiënte opstelling voorstelt, goedbeschouwd ook innovatief bezig is. Weet wat klanten willen Hoewel 90% van de ondervraagden aangeeft een goed zicht te hebben op de behoeften van de klant, doet slechts 14% daar periodiek onderzoek naar. En met zo n duidelijke focus op de klant, zou je ook verwachten dat innovatie wat hoger op de agenda staat van de ondervraagde ondernemingen. Stem je een product of dienst namelijk niet af op de klantbehoefte? Om je als ondernemer te kunnen onderscheiden van de concurrentie is het van cruciaal belang continu op de hoogte te zijn van de wensen van de klant en hoe hij of zij over de onderneming denkt. Terecht merkt één van de ondervraagden op: Goede ondernemingen richten zich primair op de behoeften van de klant. Dat betekent analyse van diens wensen, gevolgd door invulling van die wensen en communicatie daarover. Financiën onder controle De meeste respondenten (80%) hebben hun financiële verwachtingen helder geformuleerd in een begroting of jaarplan en houden de vinger aan de pols met behulp van tussentijdse financiële rapportages. Die tussentijdse informatie voldoet in het algemeen aan de gestelde eisen. Bijna alle ondernemers (88%) verwachten dat kredietverstrekking vanuit de banken lastiger gaat worden. En hoewel de overheid al jarenlang claimt van alles te doen aan het verminderen van de administratieve lastendruk, hebben ondernemers daar geen enkel geloof in (86% antwoord nee op de vraag of hij verwacht dat de lastendruk zal afnemen). 6 het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland

7 12. Resultaten A. Organisatiekenmerken van de respondent De omvang van het bedrijf in medewerkers tot 10 medewerkers 19% 10 tot 50 medewerkers 36% 50 tot 100 medewerkers 20% 100 tot 250 medewerkers 23% boven de 250 medewerkers 2% De branche Detailhandel, groothandel en ambachten 10% Horeca, recreatie en catering 3% Zorg 10% Cultuur, sport en amusement 2% Bouwnijverheid 22% Zakelijke en persoonlijke dienstverlening 21% Logistieke dienstverlening 3% Industrie 27% Landbouw, veeteelt en visserij 2% Onderwijs 0% De regio Zuid Nederland 19% West Nederland 34% Oost Nederland 8% Noord Nederland 14% Nationaal 31% Internationaal 27% (Meerdere antwoordopties mogelijk) B. Rendement Gevraagd naar wat zij onder rendement verstaan, hanteren de meeste respondenten vooral een financiële definitie. Een enkeling betrekt ook de tevredenheid van klanten en medewerkers erbij. Ondernemers zien de operationele bedrijfsvoering als het meest cruciale onderdeel van het bedrijf als het gaat om het behalen van een optimaal rendement. Opvallend is dat strategie veel lager scoort. Het bedrijfsonderdeel marketing en verkoop (klanten) scoort bij ondernemers terecht hoog. Het streven naar rendementsverbetering wordt door de ondervraagden belangrijk gevonden maar is niet het hoofddoel. Het financieel rendement van de respondenten in 2011 was niet hoog: ruim 60% geeft aan onder de 10% te scoren. Dat is laag, gezien het risico dat ondernemers lopen. De verwachtingen voor het te behalen rendement in 2012 zijn voorzichtig positief. het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland 7

8 Rendement is de mate waarin de werkzaamheden winstgevend zijn Detailhandel, groothandel en ambachten Rendement is winst ten opzichte van geïnvesteerd vermogen Bouwnijverheid Onderdelen van de bedrijfsvoering die cruciaal zijn voor het behalen van optimaal rendement Meest cruciaal Operationele bedrijfsvoering Personeel en organisatie Marketing en verkoop (klanten) Strategie Financiën Automatisering Innovatie Inkoop en logistiek Minst cruciaal Wet en regelgeving Het verwachte financiële rendementspercentage in 2012 < 1% van eigen c.q. geïnvesteerd vermogen 8% 1 5% van eigen c.q. geïnvesteerd vermogen 29% 5 10% van eigen c.q. geïnvesteerd vermogen 19% > 10% van eigen c.q. geïnvesteerd vermogen 32% Geen mening 12% Rendement is sociaal gezien: de meerwaarde voor de maatschappij. Financieel gezien: positief resultaat Zorg Respondenten mochten elk onderdeel een cijfer geven van 1 tot 9, (9 = meest cruciaal) en elk cijfer maar 1 keer gebruiken. Rendement is dat wat je er uiteindelijk aan overhoudt, uitgedrukt in geld en gevoel Zakelijke en persoonlijke dienstverlening De positie van rendementsverbetering binnen het bedrijf Komt op de eerste plaats 15% Het is belangrijk, maar niet het hoofddoel 73% Niet een concrete positie 12% Geen 0% Rendement is waardecreatie door 1) financieel rendement op korte termijn 2) continuïteit op lange termijn en 3) persoonlijke ontwikkeling van de medewerker vertaald naar een balanswaarde Industrie Het financiële rendementspercentage in 2011 < 1% van eigen c.q. geïnvesteerd vermogen 20% 1 5% van eigen c.q. geïnvesteerd vermogen 24% 5 10% van eigen c.q. geïnvesteerd vermogen 19% > 10% van eigen c.q. geïnvesteerd vermogen 27% Weet niet 10% Onderdelen van de bedrijfsvoering waaraan in 2012 het meeste belang wordt gehecht Meeste belang Operationele bedrijfsvoering Personeel en organisatie Strategie Marketing en verkoop (klanten) Financiën Automatisering Innovatie Inkoop en logistiek Minste belang Wet en regelgeving Respondenten mochten elk onderdeel een cijfer geven van 1 tot 9 (9 = meeste belang) en elk cijfer maar 1 keer gebruiken. C.Verdieping: innovatie Weinig ondernemers zetten innovatie bovenaan de lijst van negen onderdelen in de bedrijfsvoering die cruciaal kunnen zijn voor het behalen van optimaal rendement. Sterker nog: met het rapportcijfer 4.3 belandt het op een zevende plaats. Een derde van de respondenten definieert innovatie als louter het innoveren van producten en diensten, tweederde verstaat daar ook het innoveren van de (interne) bedrijfsprocessen onder. Maar liefst driekwart van de respondenten maakt geen gebruik van de stimuleringsmaatregelen voor innovatie die de overheid ter beschikking stelt. 8 het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland

9 2 Binnen de horeca valt niet veel te innoveren Horeca Innovatie in 2012 levert pas op zeer lange termijn rendement op, dus het staat bij ons op de laatste plaats Zorg Onder innovatie wordt verstaan Het innoveren van producten en diensten 34% Het innoveren van (interne) bedrijfsprocessen 3% Beiden 63% Anders 0% Innoveren is te kostbaar voor een klein bedrijf Bouwnijverheid De fiscale en niet-fiscale stimuleringsmaatregelen waarvan gebruikgemaakt wordt Innovatiefinanciering 3% De innovatiebox 12% De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk 19% Anders 5% Geen 76% (Meerdere antwoordopties mogelijk) De respondent vindt zijn onderneming innovatief Ja 73% Nee 27% Mits deze definitie van innovatief wordt gehanteerd: de ontwikkeling van een nieuw product, een nieuwe dienst of effectiever productieproces Door innovatie proberen we buiten de prijzenoorlog te blijven Bouwnijverheid D. Verdieping: marketing, verkoop (klanten) Hoewel 90% van de ondervraagden aangeeft een goed zicht te hebben op de behoeften van de klant, doet slechts 14% daar periodiek onderzoek naar. Bijna alle (93%) respondenten denken dat hun klanten tevreden zijn. 31 procent zegt geen zicht te hebben op de bijdrage van individuele klanten op het rendement van de onderneming. Wij laten onze activiteiten volledig aansluiten op de behoefte van de klant, het is ons bestaansrecht Detailhandel, groothandel en ambachten Percentage medewerkers dat bezig is met innovatie 0% van de medewerkers 7% 0 5% van de medewerkers 44% 5 10% van de medewerkers 25% > 10% van de medewerkers 24% Als ontwikkelaar van een softwareproduct is innovatie bij ons veruit het belangrijkste element voor rendement Zakelijke en persoonlijke dienstverlening Percentage medewerkers dat bezig is met innovatie 0% van de omzet 12% 1% van de omzet 27% 2% van de omzet 22% 3% van de omzet 14% 4% van de omzet 3% > 4% van de omzet 22% De respondent heeft goed zicht op de behoefte van zijn klant Ja 90% Nee 10% De behoefte van de klant is de aanleiding voor innovaties Bouwnijverheid De behoeften van de klant worden gemonitord door: Periodiek klanttevredenheidsonderzoek 14% Periodieke evaluatie is een vast onderdeel van ons accountmanagementproces 27% Informeel 42% Niet 3% Anders 14% het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland 9

10 Door onze klanten te betrekken bij productontwikkeling, laten we onze activiteiten op hun behoeften aansluiten Zakelijke en persoonlijke dienstverlening Gedurende het jaar vindt monitoring plaats a.d.h.v. tussentijdse financiële rapportages Ja 95% Nee 5% Hoe tevreden is de klant van de respondent? Zeer tevreden 27% Tevreden 66% Niet tevreden 0% Ik meet dit niet 7% Het bedrijfsonderdeel marketing & verkoop (klanten) is voor mijn onderneming niet cruciaal want niet echt van toepassing Zorg De respondent heeft zicht op wat iedere klant bijdraagt aan het rendement Ja 69% Nee 31% E. Verdieping: financiën De meeste respondenten hebben hun financiële verwachtingen helder geformuleerd in een begroting of jaarplan en houden de vinger aan de pols met behulp van tussentijdse financiële rapportages. Die tussentijdse informatie voldoet in het algemeen aan de gestelde eisen. Bijna alle ondernemers (88%) verwachten dat kredietverstrekking vanuit de banken lastiger gaat worden. De financiële verwachtingen worden vooraf helder geformuleerd in een begroting of jaarplan Ja 80% Nee 20% Onze focus ligt op een efficiënte uitvoering van het proces. Financiën zijn hiervan een afgeleide Bouwnijverheid De gerapporteerde tussentijdse informatie voldoet aan de behoefte van de respondent Ja 83% Nee 17% We zijn een stichting en voor ons is een financieel gezonde bedrijfsvoering een randvoorwaarde, geen hoofddoel Zakelijk en persoonlijke dienstverlening De kredietverstrekking vanuit de banken wordt makkelijker Ja 12% Nee 88% Financiën zijn belangrijk, maar zonder innovatie geen producten, zonder producten geen klanten en zonder klanten geen financiën Industrie De administratieve lastendruk zal afnemen Ja 14% Nee 86% Financiën zijn belangrijk want je moet je leveranciers en jezelf betalen Detailhandel, groothandel en ambachten 10 het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland

11 3. Conclusies en aanbevelingen Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf lijkt rendement en winst behalen geen hoofddoel maar eerder een gevolg van de ondernemingsactiviteiten. BDO herkent deze houding uit de gesprekken die we voeren met onze klanten. Het gaat veel ondernemers vaak om de sport van het ondernemen zelf, om het werkplezier en om de zelfstandigheid. Hoe sympathiek ook, het mag soms best wat zakelijker, menen wij. Zo laten veel bedrijven gewoonweg geld liggen, daar waar het bijvoorbeeld gaat om het benutten van innovatiekansen. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hoeft een onderneming echt geen gloednieuw product te bedenken en succesvol op de markt te zetten, om rendement uit innovatie te behalen. Die rendementsverbetering kan al worden gehaald uit het innoveren (lees: verbeteren, moderniseren) van bestaande bedrijfsprocessen. Volgt de rendementsverbetering niet direct uit die procesinnovatie zelf, dan volgt deze wel indirect uit het benutten van de fiscale stimuleringsmaatregelen die de overheid ter beschikking stelt. Het financieel rendement van de respondenten in 2011 was niet hoog: ruim 60% geeft aan onder de 10% rendement op het eigen vermogen te scoren. Gezien het risico dat ondernemers lopen is dat veel te laag. Sturen op rendement is dan ook niet gemakkelijk. Uit de zeer uiteenlopende antwoorden op onze vraag wat men onder rendement verstaat, blijkt maar weer dat het maatwerk is. Essentieel is dat de ondernemer vooraf formuleert wat rendement voor hem betekent en dit vervolgens verankert in zijn strategie. Opvallend genoeg zetten de respondenten het onderdeel strategie niet op 1 bij de vraag wat voor een optimaal rendement het meest cruciaal is. Voor de meesten was operationele bedrijfsvoering meer cruciaal. Aan de ene kant terecht want hier blijft immers vaak geld liggen. Echter, wat BDO betreft is trouble shooting niet het belangrijkste. Dat is en blijft de strategie: het startpunt van iedere onderneming. De strategie bepaalt de keuzes die je als ondernemer maakt en is daarmee het fundament van de onderneming. Aanbevelingen Zet strategie te allen tijde voorop en denk hierbij met name _ na over de houdbaarheid van het huidige business model ; Maak meer gebruik van de mogelijkheden op rendementsverbetering die proces- en productinnovatie bieden; Zorg dat u weet wat het rendement is op klantniveau en per segement, dan kunt u beter sturen en uw beleid bepalen; Zorg dat u diepgaand in gesprek bent met uw klanten en weet wat zij van u verwachten (B-to-B) of zorg dat u investeert in goed marktonderzoek (B-to-C); Maak gebruik van een fiscale faciliteit bij uw innovatieve activiteiten; Ga na of uw werkwijzen en processen beter kunnen. In praktijk blijkt dat we vaak te veel doen zonder dat de klant dit wenst en wil vergoeden. Verspilling noemen we dit. Uiteindelijk leidt een betere afstemming van uw diensten op de behoeften van _ de klant tot meer klanttevredenheid en een beter rendement. het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland 11

12 4. Contactgegevens Voor rendementsvraagstukken: Edwin den Boer Partner Organisation & Control BDO Consultants B.V. Telefoon +31 (0) GSM +31 (0) Voor innovatievraagstukken: Arthur Gimes Manager BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. Telefoon +31 (0) GSM +31 (0) Voor meer informatie over Het Ondernemerspeil: Stijn van Oosten Marketing BDO Consultants B.V. Telefoon +31 (0) GSM +31 (0) het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland

13 Verantwoording Het Ondernemerspeil wordt drie keer per jaar online voorgelegd aan Nederlandse dga s, directieleden en eigenaars. De vragen staan altijd in relatie tot rendement en/of rendementsverbetering. Voor de eerste editie werden in totaal werden meer dan 800 ondernemingen aangeschreven, 59 personen vulden de enquête volledig in. De vragenlijst bestond uit 24 hoofdvragen, waarvan 5 open en de rest gesloten. Het onderzoek is uitgevoerd in april en mei van het ondernemerspeil / Onderzoek naar het werkelijke rendement van Ondernemend Nederland 13

14

15

16 Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene bewoordingen gesteld en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, zodat uitdrukkelijk wordt aangeraden niet zonder advies van een deskundige op basis van de informatie in deze publicatie te handelen of een besluit te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat is toegesneden op uw concrete situatie kunt u zich wenden tot BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. en BDO Consultants B.V. of een van haar adviseurs. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. en BDO Consultants B.V. en haar adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelen of het nemen van besluiten op basis van de informatie in deze publicatie. BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk. In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam BDO actief is op het gebied van de professionele dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy). BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. handelt tevens onder de namen: BDO Accountants, BDO Belastingadviseurs, BDO International Tax Services, BDO Tax Consultants. BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. en BDO Consultants B.V. zijn lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid, en maken deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam BDO optreden. BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO-netwerk en van elk van de BDO Member Firms. 06/2012 BO1235

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB

HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB hoe blauw is uw onderneming? ONDERZOEK NAAR STRATEGIE EN RENDEMENT IN HET MKB Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

APOTHEKERS. Omdat mensen tellen.

APOTHEKERS. Omdat mensen tellen. APOTHEKERS Omdat mensen tellen. 2 Apothekers ADVIESGROEP APOTHEKERS APOTHEKERS VERDIENEN EEN ADVISEUR DIE THUIS IS IN HUN ZAKEN OF HET NU GAAT OVER DE AANKOOP DAN WEL VERKOOP VAN EEN APOTHEEK, FISCALE

Nadere informatie

RAPPORTAGE BDO PERFORMANCE MONITOR

RAPPORTAGE BDO PERFORMANCE MONITOR RAPPORTAGE BDO PERFORMANCE MONITOR Schroef Scheepsmotoren Ellen Joyce Dijkema Voorwoord Achtergrond BDO staat voor vrij ondernemen. Concreet betekent dat: u onderneemt, wij houden ons bezig met knellende

Nadere informatie

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager

MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager M201120 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager drs. B van der Linden Zoetermeer, december 2011 MKB-ondernemer ziet zichzelf vooral als manager Ondernemers zijn te verdelen in managers, marktzoekers,

Nadere informatie

Snel aan de slag instructie Mijn BDO

Snel aan de slag instructie Mijn BDO Snel aan de slag instructie Mijn BDO nieuwe perspectieven 1 Op deze helppagina vindt u de informatie die u nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de onderdelen binnen een Mijn BDO omgeving van uw

Nadere informatie

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst

MKB-ondernemers met oog voor de toekomst M200803 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Bedrijfsstrategieën in het MKB drs. M. Mooibroek Zoetermeer, juli 2008 MKB-ondernemers met oog voor de toekomst Ongeveer de helft van de MKB-ondernemers

Nadere informatie

wat telt? De Bedrijfscode van BDO

wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO omdat mensen tellen. Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om in de huidige complexe en transparante wereld

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Duurzame innovaties in het MKB

Duurzame innovaties in het MKB M201117 Duurzame innovaties in het MKB Coen Bertens Johan Snoei Zoetermeer, november 2011 Duurzame innovaties in het MKB Eerder onderzoek van EIM liet al zien dat MKB'ers duur ondernemen als een blijver

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

BDO CONSULTANTS VOOR VRIJ ONDERNEMEN

BDO CONSULTANTS VOOR VRIJ ONDERNEMEN BDO CONSULTANTS VOOR VRIJ ONDERNEMEN BDO Consultants 3 BDO CONSULTANTS Als resultaat telt, schakelt u BDO Consultants B.V. in. Wij realiseren binnen uiteenlopende branches succesvolle projecten door onze

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening

Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Resultaten onderzoek toekomst van de jaarrekening Er wordt veel geschreven over de jaarrekening. Zo zou het document achterhaald zijn, is er geen vraag naar, is het geschiedschrijving en levert het beperkte

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven

Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven M201217 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, 30 oktober 2012 Open innovatie in MKB vooral door samenwerking bedrijven Open innovatie

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena

Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Resultaten ondernemers enquête starters en ZZP-ers Land van Heusden en Altena Samenvatting Ondernemersenquête Land van Heusden en Altena 2016 Bedrijvenkring Altena (BKA), Netwerkplatform Ondernemend Altena

Nadere informatie

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk

Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk M201210 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk Arjan Ruis Zoetermeer, september 2012 Vergrijzing MKB-ondernemers zet bedrijfsprestaties onder druk De leeftijd van de ondernemer blijkt

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

BDO BRANCHEGROEP BOUW SAMENWERKEN VANUIT EEN SOLIDE BASIS

BDO BRANCHEGROEP BOUW SAMENWERKEN VANUIT EEN SOLIDE BASIS BDO BRANCHEGROEP BOUW SAMENWERKEN VANUIT EEN SOLIDE BASIS Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP BOUW De Nederlandse bouwsector De afgelopen jaren zijn voor de Nederlandse bouwsector turbulent geweest.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen, kennismaken met een zesde zintuig

Een kijkje achter de schermen, kennismaken met een zesde zintuig Een kijkje achter de schermen, kennismaken met een zesde zintuig Onze dienstverlening in vogelvlucht Accountancy De toekomst begint met het heden. Actuele objectieve financiële informatie is daarom van

Nadere informatie

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB

M200616. De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB M200616 De winstpotentie van personeelsbeleid in het MKB dr. J.M.P. de Kok drs. J.M.J. Telussa Zoetermeer, december 2006 Prestatieverhogend HRM-systeem MKB-bedrijven met een zogeheten 'prestatieverhogend

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Corporate Venturing in het MKB

Corporate Venturing in het MKB M200920 Corporate Venturing in het MKB Ruimte voor vernieuwing, durf en kansen C. van Essen MSc Zoetermeer, 10 december 2009 Corporate venturing in het MKB Corporate venturing is onder grote, multinationale

Nadere informatie

De status van mobiel intranet

De status van mobiel intranet De status van mobiel intranet White paper Bilthoven, 26 april 2012 Sabel Online Lonneke Theelen E Lonneke@sabelonline.nl T (088) 227 22 00 W www.sabelonline.nl http://nl.linkedin.com/in/lonneketheelen

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Ervaar de voordelen van onze. 75 jaar ervaring!

Ervaar de voordelen van onze. 75 jaar ervaring! Ervaar de voordelen van onze 75 jaar ervaring! Jos Klaasse (1956) Jos is fiscalist en ondernemersadviseur. Hij heeft o.a. maatschappen in de financiële en dienstverlenende sector en MKB-ondernemers als

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst.

VRAGENLIJST. Als u op verder klikt verlaat u deze vragenlijst. VRAGENLIJST 1. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!! Allereerst een vraag om te bepalen of het onderzoek voor u relevant is. Welke van de onderstaande mogelijkheden is het meest op u van toepassing?

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Onderzoek Onderzoek Meten = weten Als u de vinger aan de pols wilt houden, wilt weten of u op de juiste weg zit en u heeft behoefte aan goede, betrouwbare informatie om beslissingen op te nemen, dan kan

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016

Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 Merel Hendriks & Davy Zwegers Datum: november 2016 Voorwoord De Week van de Ondernemer: al jarenlang het grootste en meest gewaardeerde ondernemersevent van Nederland.

Nadere informatie

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT

ONLINE VIDEO MONITOR 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 2013 CUSTOMER TOUCHPOINT 1. INLEIDING 2 1A. RESPONDENTEN Distributiematerialen onderzoek Het onderzoek voor de Online Video Monitor is in december 2012 uitgevoerd onder de lezers van Marketingfacts. De

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie

Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie Strategic Decisions Monitor Februari 2014 Ketenmanagement in klantinteractie In samenwerking met KIRC 2014 Niets uit deze publicatie mag geheel of gedeeltelijk op enigerlei schriftelijke, elektronische

Nadere informatie

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands

Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller. Thexton Armstrong netherlands Haal het maximale uit uw onderneming! Thexton Armstrong maakt uw onderneming sterker, gezonder en waardevoller Thexton Armstrong netherlands Voelt u zich directeur of werknemer in uw bedrijf? thexton armstrong

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg

Ondernemingspeiling 2015. Foto: Jan van der Ploeg Ondernemingspeiling 2015 Foto: Jan van der Ploeg Kenniscentrum MVS Juni 2015 O n d e r n e m i n g s p e i l i n g 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding Op initiatief van het team Economische Zaken, Toerisme

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

RAPPORT. Groeimonitor. Hoe doen de Limburgse bedrijven het op vlak van internationalisering, samenwerking, opleiding en innovatie?

RAPPORT. Groeimonitor. Hoe doen de Limburgse bedrijven het op vlak van internationalisering, samenwerking, opleiding en innovatie? RAPPORT Groeimonitor Hoe doen de Limburgse bedrijven het op vlak van internationalisering, samenwerking, opleiding en innovatie? 3 juli 2014 Dit rapport is gebaseerd op de resultaten van een bevraging

Nadere informatie

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden

Supply Value Survey. Resultaten verslag VOORBEELD. Supply Value Versie 1.0 Maart 2010 Supply Value 2010 Alle rechten voorbehouden Supply Value Survey Resultaten verslag VOORBEELD Resultaten verslag leveranciersonderzoek Versie 1.0 Pagina 2 van 11 Titel: Resultaten verslag leveranciersonderzoek Organisatie: Supply Value www.supplyvalue.nl

Nadere informatie

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel.

Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Branche onderzoek 2015. Stand van zaken in de groothandel. Voorwoord Net als ieder jaar heeft Graydon ook in 2015 een brancheonderzoek in de groothandelssector uitgevoerd. Er namen meer dan 200 bedrijven

Nadere informatie

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland!

MKB Monitor Onderzoek. Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! MKB Monitor Onderzoek Leer ondernemers echt kennen en weet wat er speelt in ondernemend Nederland! Waarom Mkb onderzoek? Ondernemers echt kennen en weten wat er speelt. Weten wat hen drijft en waarvoor

Nadere informatie

Tijdplein. Focus op Tijd en Arbeid

Tijdplein. Focus op Tijd en Arbeid Tijdplein Focus op Tijd en Arbeid Agenda Focus kerncijfers Het markt onderzoek (opzet, uitvoering) Enige afspraken: waar hebben we het over! Een definitie van Plannen (en van TR en UV) Belangrijke uitkomsten

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting

Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Voorbeeldrapportage Dienst Reporting Boosting HR - Expert in data, verstand van HR Voorwoord Inhoudsopgave Hierbij presenteren we de voorbeeldrapportage van onze dienst Reporting. 0. Samenvatting 1. Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013

Onderzoek Online dienstverlening. Kracht van Delft 2013 Onderzoek Online dienstverlening Kracht van Delft 2013 Hoofdvraag Hoe actief zijn ondernemers in Delft met online dienstverlening? Welke kansen worden gezien en welke kansen worden benut? Welke barrières

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer

Van Lanschot Familiebedrijven Barometer Van Lanschot Familiebedrijven Barometer EEN PEILING ONDER NEDERLANDSE FAMILIEBEDRIJVEN AMSTERDAM, 14 DECEMBER 2011 Achtergronden onderzoek/respondenten Onderzoeksresultaten Familiebedrijven Barometer -

Nadere informatie

VAN SEED NAAR START-UP EN VERVOLGENS NAAR DE GROEIFASE. Welke financiering past hierbij? Omdat mensen tellen.

VAN SEED NAAR START-UP EN VERVOLGENS NAAR DE GROEIFASE. Welke financiering past hierbij? Omdat mensen tellen. VAN SEED NAAR START-UP EN VERVOLGENS NAAR DE GROEIFASE. Welke financiering past hierbij? Omdat mensen tellen. Van seed naar start-up en vervolgens naar de groeifase. Welke financiering past hierbij? 1

Nadere informatie

1. Spreekt de missie van DixFortuin u aan? JA/NEE. 2. Herkent u ons bedrijf in de hierboven beschreven missie? JA/NEE

1. Spreekt de missie van DixFortuin u aan? JA/NEE. 2. Herkent u ons bedrijf in de hierboven beschreven missie? JA/NEE KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK DIXFORTUIN 2014 Naam : Adres : Woonplaats :.. Geboortedatum : Beroep : Gezinssamenstelling : Adviseur DixFortuin :. Datum :. Vraag: Wilt u ja of nee aankruisen en daar waar

Nadere informatie

KvK-barometer provincie Utrecht

KvK-barometer provincie Utrecht KvK-barometer De economie in de blijft zwaar onder druk staan. Dit blijkt vooral uit het aantal bedrijven dat een verslechtering ziet van het economisch klimaat. Daarnaast verwachten meer ondernemers een

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

STROOMSCHEMA VERHUURDERHEFFING

STROOMSCHEMA VERHUURDERHEFFING STROOMSCHEMA VERHUURDERHEFFING Onder de naam verhuurderheffing wordt een belasting geheven van degene die bij aanvang van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014

Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Resultaten lezersonderzoek West. Ledenmagazine VNO-NCW West Uitgevoerd door Mijke Verhoeve, student aan de Hoge School Schroevers, in de maanden mei en juni van 2014 Aantal verzonden digitale enquêtes

Nadere informatie

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer

M200704. Markt- en klantgerichtheid in het MKB. drs. S.C. Oudmaijer M200704 Markt- en klantgerichtheid in het MKB drs. S.C. Oudmaijer Zoetermeer, februari 2007 Markt- en klantgerichtheid in het MKB In de rapportage beschrijft EIM drie indicatoren om de klant- en marktgerichtheid

Nadere informatie

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen.

Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Marktonderzoek naar de markt van personeelsplanningssystemen, tijdregistratiesystemen en urenverantwoordingssystemen. Uitgevoerd in opdracht van: Anneke Kersten Augustus 2009 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie

Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Innovatie-monitor 2004 Sectorrapport voedings-, genotsmiddelen en drankenindustrie Twynstra The Bridge Arun SwamiPersaud asw@t-tb.com 1 Voedings-, genotsmiddelen- en drankenindustrie De voedings-, genotsmiddelen

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO

ICT-behoeften in het mkb. Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek van TNS-NIPO ICT-behoeften in het mkb Onderzoek TNS-NIPO Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 13 april 26 Contactpersoon: drs.

Nadere informatie

Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen.

Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen. Vernieuw! Blijf niet vastzitten in uw oude successen. Hans Klaasse Paul Stoele Werkt sinds 1979 in de accountancy- en advies- Paul Stoele ondersteunt collega accountants op branche als zelfstandig ondernemer

Nadere informatie