Inleiding Vermogenversterkers en de Klasse A versterker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Vermogenversterkers en de Klasse A versterker"

Transcriptie

1 Inleiding Vermogenversterkers en de Klasse A versterker Jan Genoe KHLim Universitaire Campus, Gebouw B 3590 Diepenbeek Belgium In dit hoofdstuk situeren we eerste in het algemeen de problematiek van de vermogenversterkers namelijk het belang van het rendement en het belang van de warmteafvoer. Vervolgens bespreken we de meest eenvoudige vermogenversterker : de Klasse A versterker. Deze versterker kan gebouwd worden aan de hand van één enkele transistor, maar heeft een te laag rendement. 1

2 Inhoud Inleiding vermogenversterkers Klasse A versterkers Klasse B versterkers Voedingen Jan Genoe: Klasse A 2 2

3 Versterkers Een versterker versterkt het ingangssignaal om een groter uitgangssignaal te bekomen. Het uitgangssignaal wordt naar een andere versterkertrap of een uitgangsapparaat gestuurd. De versterking waarover sprake is de AC-versterking van het signaal. Toch is de DC-instelling minstens even belangrijk voor een goede werking van de versterker. Jan Genoe: Klasse A 3 3

4 Vermogenversterkers Vermogenversterkers worden gebruikt wanneer het uitgangsapparaat een groot vermogen nodig heeft. Doel: Vermogen (stroom en spanning) leveren aan een belasting, bijvoorbeeld: Luidsprekers in een audio systeem Motorvoeding in een analoog servomechanisme Antenne voor radio-transmissie Het rendement van de versterker speelt een belangrijke rol. Omdat het geleverde vermogen zo groot is, wordt warmteafvoer anders een te groot probleem. Jan Genoe: Klasse A 4 4

5 Rendement Het rendement van een versterker: is de verhouding van het nuttig AC vermogen in de belasting tot het gemiddeld DC vermogen afgenomen uit de voeding, ligt tussen 0 en 1, wordt meestal uitgedrukt in %. η AC PR L (AC) P Vcc(DC) P RL (AC) η AC rendement, nuttig AC vermogen geleverd aan de belasting R L, P Vcc (DC) gemiddeld DC vermogen afgenomen uit de voeding V cc. Jan Genoe: Klasse A 5 5

6 Gevolgen rendement Meestal is het nodige vermogen in de belasting gekend ( ). P RL (AC) Het nodige vermogen van de versterker is dan: P De opwarming van de versterker zelf is dan: Een goede koeling is dus nodig bij grote vermogens, bij een slecht rendement. P dis Vcc(DC) ( 1 η ) AC PR L (AC) η AC PR L (AC) η AC Jan Genoe: Klasse A 6 6

7 Meerdere trappen Meestal zijn er meerdere trappen nodig. De laatste trap levert het eigenlijke vermogen en wordt de eindtrap genoemd. Eindtrappen voor groot vermogen vereisen normaal ook een aanzienlijk stuurvermogen. Er wordt dan ook vaak een speciale aandrijftrap ontworpen, driver genoemd, volgens de vereisten van de eindtrap. driver eindtrap R L Jan Genoe: Klasse A 7 7

8 In- en uitgangen Een versterker kan zowel aan in- als aan uitgang: single-ended zijn differentieel zijn De waarde van een single-ended signaal wordt bepaald ten opzichte van de grond. De waarde van een differentieel signaal wordt bepaald door het verschil te nemen tussen beide ingangen en/of uitgangen. Jan Genoe: Klasse A 8 8

9 Belasting Belastingen die vermogen vragen hebben een belangrijke resistieve component. Belastingen die niet zuiver resistief zijn, kunnen in principe door een passend filter resistief gemaakt worden. In wat verder volgt, beschouwen we de versterker met een resistieve belasting. Jan Genoe: Klasse A 9 9

10 Inleiding klasse A versterker Een klasse A versterker wordt als vermogenversterker gebruikt. Een klasse A versterker bestaat uit een enkele vermogentransistor (bipolaire transistor). Daarom beschouwen we eerst de mogelijkheden om een bipolaire transistor in te stellen (DC). Het DC-instelpunt is de DC-spanning waarop de ACspanning (die versterkt moet worden) is gesuperponeerd. Jan Genoe: Klasse A 10 10

11 Werkingsgebied bipolaire transistor V BE 0,7V I E (β+1)i B I C I C βi B Jan Genoe: Klasse A 11 11

12 Belang van het DC-instelpunt Punt B is de beste keuze: zo groot mogelijke spanningszwaai zo groot mogelijke stroomzwaai lineaire versterking Jan Genoe: Klasse A 12 12

13 1 ste instelling: vaste bias belasting (R L ) Jan Genoe: Klasse A 13 13

14 DC-equivalent van de 1ste instelling DC-equivalent: Alle condensatoren zijn open. VCC is ontdubbeld om het circuit te kunnen analyseren. Jan Genoe: Klasse A 14 14

15 Basis-emitter lus van de 1ste instelling I B Vcc V R B BE Jan Genoe: Klasse A 15 15

16 Collector-emitter lus van de 1ste instelling I C V V V βi CE CE BE B V V Vcc C B I C R C Jan Genoe: Klasse A 16 16

17 DC-equivalent van de 1 ste instelling: Oefening Bereken de DC-instelling van: I B en I C V CE V B en V C V BC Opl.: I B 47,08µA; I C 2,35mA; V CE 6,83V; V B 0,7V; V C 6,83V; V BC -6,13V Jan Genoe: Klasse A 17 17

18 Belastingslijn van de 1ste instelling Q-punt DC-instelpunt Jan Genoe: Klasse A 18 18

19 Belastingslijn: afhankelijkheid van I B Jan Genoe: Klasse A 19 19

20 Belastingslijn: afhankelijkheid van R C Jan Genoe: Klasse A 20 20

21 Belastingslijn: afhankelijkheid van Vcc Jan Genoe: Klasse A 21 21

22 Belastingslijn: Oefening Bereken de vereisten voor V cc, R C en R B voor een vaste bias configuratie met de gegeven belastingslijn. Opl.: Vcc 20V; R C 2kΩ; R B 772kΩ Jan Genoe: Klasse A 22 22

23 2 de instelling: emitter bias Jan Genoe: Klasse A 23 23

24 Basis-emitter lus van de 2 de instelling I B Vcc V R + B BE ( β + 1R ) E Jan Genoe: Klasse A 24 24

25 Invloed van R E in de basis-emitter lus I B Vcc V R + B BE ( β + 1R ) E Jan Genoe: Klasse A 25 25

26 Invloed van R E in de basis-emitter lus i ( β ) R E R + 1 Jan Genoe: Klasse A 26 26

27 Collector-emitter lus van de 2 de instelling V V V V CE E C B Vcc I I E V R BE E Vcc I C + V E C R ( R + R ) C C E Jan Genoe: Klasse A 27 27

28 DC-equivalent van de 2 de instelling: Oefening Bereken de DC-instelling van I B, I C, V CE, V C, V E, V B en V BC Opl.: I B 40,1µA; I C 2,01mA; V CE 13,97V; Jan Genoe: Klasse A V C 15,98V; V E 2,01V; V B 2,71V; V BC -13,27V 28 28

29 Belastingslijn van de 2 de instelling Q-punt DC-instelpunt Jan Genoe: Klasse A 29 29

30 3 de instelling: spanningsdeler bias Vorige configuraties: DC-instelling van I C en V CE afhankelijk van β β is temperatuursafhankelijk β is niet nauwkeurig gekend Deze configuratie: DC-instelling onafhankelijk van β Jan Genoe: Klasse A 30 30

31 Berekening van V B voor de 3 de instelling R i V ( β + ) B 1R R R 1 2 E >> R Vcc + R 2 2 benadering bij βr E 10R 2 Jan Genoe: Klasse A 31 31

32 DC-instelpunt van de 3 de instelling V I I E C V E CE V V R I E E E B V BE Vcc I C ( R + R ) C E Jan Genoe: Klasse A 32 32

33 DC-equivalent van de 3 de instelling: Oefening Bereken de DC-instelling van I C en V CE. Opl.: I C 0,867mA; V CE 12,03V Jan Genoe: Klasse A 33 33

34 Capacitieve koppeling van de belasting Het rendement bedraagt hierbij ten hoogste 8,3 % Deze versterker is dus nauwelijks bruikbaar als vermogenversterker V dd R L R L 0 Jan Genoe: Klasse A 34 Hoe komen we aan de waarde van dit maximale rendement? We veronderstellen dat de transistor het maximaal vermogen levert. De collectorspanning loopt dan sinusvormig tussen een maximale spanning en de saturatiespanning (ongeveer de grond), en omdat de condensatorwaarde zeer groot gekozen is krijgen we eenzelfde spanningsverloop aan de kant van de belasting, maar dan met als referentie de grondspanning. Deze maximale spanning kunnen we bekomen in functie van de weerstanden, vanuit de eis dat de stroom door de transistor steeds positief moet blijven. Uit deze spanningen volgen rechtstreeks de stromen door R' L en R L. In een volgende stap kunnen we de stromen door de transistor en de spanning over de transistor gaan afleiden. En het rendement is dan het AC vermogen in de belasting ten opzichte van het opgenomen totale vermogen. Bijvraagje hierbij: Hoe kiezen we R' L? Is het rendement wel maximaal bij het maximaal geleverde vermogen? Ja, inderdaad. De voornaamste component van het DC vermogen namelijk de DC stroom door de transistor en door R' L blijft dezelfde maar het geleverde AC vermogen daalt, dus zal ook het rendement dalen. 34

35 Rechtstreekse aansluiting van de belasting Rendement van ten hoogste 25 % (bij volle uitsturing) 25 % vermogenverlies in de transistor 50 % vermogenverlies als DC stroom in de weerstand De meeste belastingen (bv luidsprekers) laten geen DC stroom toe V dd R L 0 Jan Genoe: Klasse A 35 Het maximale rendement wordt hier op een gelijkaardige wijze als op de vorige pagina bepaald. Het is al een factor 3 beter. Maar dit volstaat nog niet. Luidsprekers laten geen DC stroom toe omdat de boxen dan geen symmetrische zwaai kunnen bekomen. 35

36 Rendement bij een serieel gevoede belasting P P P η RL (AC) AC,max V RL (AC),max Vcc(DC) VccI P P I CE,eff C,eff Vcc 8 CQ RL (AC) Vcc(DC) V Vcc R L Vcc CE,piek 2 Vcc 8R Vcc 2R 2 Vcc 2R 0,25 25% L L I 2 C,piek V L 2 CE,piek piek 2 2 I C,piek piek 2 2 V CE,piek piek C,piek piek Voor de drie configuraties die we hebben beschouwd, is de belasting (R L R C ) steeds serieel gevoed. De meeste belastingen (bv. luidsprekers) laten echter geen DC-stroom toe en kunnen dus niet serieel gevoed worden. 8 I Jan Genoe: Klasse A 36 36

37 Serieel gevoede belasting: Oefening Bereken het ingangsvermogen, uitgangsvermogen en rendement voor onderstaande versterker voor een ingangsspanning die resulteert in een basisstroom met een piekwaarde van 10 ma. P Jan Genoe: Klasse A RL (AC) 37 Opl.: P Vcc(DC) 9,6W; 0,625W; η AC 6,5% 37

38 38 Jan Genoe: Klasse A 38 Transformator-gekoppelde belasting L L N N R R R R' N N I I N N V V R L gereflecteerde belasting

39 Werking met transformator DC-belastingslijn: weerstand van de primaire winding 0 Ω (in werkelijkheid enkele Ω) AC-belastingslijn: gereflecteerde belasting R L Jan Genoe: Klasse A 39 39

40 Rendement met transformator P P RL( AC) R (AC),max L V CE,piek piek C,piek piek 8 2Vcc 2Vcc R' L 8 I Vcc 2R' L 2 P Vcc(DC) VccI C Q Vcc Vcc R' L Vcc R' L 2 η AC,max P P R (AC) L Vcc(DC) 0,5 50% Jan Genoe: Klasse A 40 40

41 Transformator-gekoppelde belasting: Oefening Bereken het AC-vermogen dat geleverd wordt aan de 8 Ω luidspreker. De DC-instelling resulteert in een basisstroom van 6 ma en het ingangssignaal resulteert in een basisstroom zwaai van 4 ma. De karakteristiek van de transistor is gegeven in de grafiek aan de rechterkant. Jan Genoe: Klasse A 41 41

42 Transformator-gekoppelde belasting: Oplossing Opl.: P RL 0,477W (AC) Jan Genoe: Klasse A 42 42

43 DC belastingslijn Deze lijn verloopt zeer stijl Enkel de weerstand R is van belang Stabiele instelling is belangrijk om te voorkomen dat er in een zone van te hoge dissipatie gekomen wordt I door Helling1/n 2 R L max P Helling1/R max V over Vdd V over Jan Genoe: Klasse A 43 43

44 AC belastingslijn-resistief Excursie boven de voedingsspanning actieve element moet hiervoor bemeten zijn. I door Helling1/n 2 R L max P Helling1/R max V over Vdd V over Jan Genoe: Klasse A 44 44

45 AC belasting- inductief inductieve belasting resistieve belasting maar laag frequent Wanneer er niet geldt ωl >> R L gevolg : tijdelijk in hoge dissipatie I door max P max V over Vdd V over Jan Genoe: Klasse A 45 45

46 Nuttig vermogen AC vermogen wordt bepaald door een rechthoek waarvan de zwaai de diagonaal is Kies de DC instelling zodanig dat het DC verbruik beperkt is I door Vdd V over Jan Genoe: Klasse A 46 46

47 Vermogen Klasse A vermogens relatief vermogenverbruik DC vermogen AC vermogen Uits turing Jan Genoe: Klasse A 47 47

48 Rendement Laag rendement (nooit boven de 50 %) vooral laag bij beperkte uitsturing Klasse A rendement rendement rendement Uitsturing Jan Genoe: Klasse A 48 48

49 Opgestapelde energie Opgepast met het verbreken van de belasting: de nieuwe belastingslijn ligt nu horizontaal de opgestapelde energie in het spoel zal leiden tot een veel te hoge spanning over de transistor I door max P max V over Vdd V over Jan Genoe: Klasse A 49 49

50 Oefening Ontwerp een klasse A versterker met een luidspreker als belasting (8 Ohm) en een nuttig muziekvermogen van 10 W. De wikkelverhouding van de gekozen transformator is n5 met een weerstand van de primaire wikkeling R 1 Ohm. De vermogentransistor heeft een verzadigingsspanning van 0.3 volt en β F van 20. Wat is de nodige voedingsspanning? Hoe groot is de DC instelstroom aan de basis? Wat is de maximale spanning in het circuit bij maximaal vermogen? Wat is de maximale stroom in het circuit bij maximaal vermogen? Hoe groot is de AC stroomamplitude aangelegd aan de basis om 1 W muziekvermogen te bekomen? Wat is dan het rendement? Jan Genoe: Klasse A 50 50

Klasse B versterkers

Klasse B versterkers Klasse B versterkers Jan Genoe KHLim Universitaire Campus, Gebouw B 359 Diepenbeek Belgium http://www.khlim.be/~jgenoe In dit hoofdstuk bespreken we de Klasse B en de klasse G versterker. Deze versterker

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Laagfrequent vermogenversterkers

Hoofdstuk 5: Laagfrequent vermogenversterkers Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 5: Laagfrequent vermogenversterkers 1: De gemeenschappelijke emitterschakeling Beschouw de gemeenschappelijke emitterschakeling weergegeven

Nadere informatie

Basisschakelingen en poorten in de CMOS technologie

Basisschakelingen en poorten in de CMOS technologie asisschakelingen en poorten in de CMOS technologie Jan Genoe KHLim Universitaire Campus, Gebouw -359 Diepenbeek www.khlim.be/~jgenoe In dit hoofdstuk bespreken we de basisschakelingen en poorten in de

Nadere informatie

Elektronische basisschakelingen: Oefenzitting 1

Elektronische basisschakelingen: Oefenzitting 1 Elektronische basisschakelingen: Oefenzitting 1 Aki Sarafianos (aki.sarafianos@esat.kuleuven.be) ESAT 91.22 October 21, 2013 Formuleoverzicht In zitting 1 en 2 worden volgende constanten en modellen gebruikt:

Nadere informatie

Universiteit Twente EWI. Practicum ElBas. Klasse AB Versterker

Universiteit Twente EWI. Practicum ElBas. Klasse AB Versterker Universiteit Twente EWI Practicum ElBas Klasse AB Versterker Jeroen Venema (s1173375 Danie l Sonck (s1176366 j.venema-1@student.utwente.nl) d.e.sonck@student.utwente.nl) 23 april 2012 Samenvatting Voor

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

Vak: Labo elektro Pagina 1 / /

Vak: Labo elektro Pagina 1 / / Vak: Labo elektro Pagina 1 / / Verslag Transistoren. Spanningsversterking. De transistor is slechts een stroomversterker. Die tot spanningsversterker kan worden uitgebreid. Hiervoor plaatsen we een weerstand

Nadere informatie

Elektronische basisschakelingen: Oplossingen 1

Elektronische basisschakelingen: Oplossingen 1 Elektronische basisschakelingen: Oplossingen Aki Sarafianos (aki.sarafianos@esat.kuleuven.be) ESAT 9.22 November 4, 202 Oefening op spannindelers, wetten van Kirchoff en equivalente schakelingen R v R

Nadere informatie

Deel 1 De Operationele versterker

Deel 1 De Operationele versterker Deel 1 1)Symbool Henry Torfs 6TIICT 1/11 2)Inwendige + werking 2.1)Inwendige structuur van de Op-Amp Verschilversterker Versterker Eindtrap Henry Torfs 6TIICT 2/11 3)Werking De operationele versterker

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: JFET-versterkerschakelingen

Hoofdstuk 3: JFET-versterkerschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 3: JFET-versterkerschakelingen 1: Inleiding In het eerste semester zagen we dat een AC-verterker opgebouwd kan worden met behulp van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Gestabiliseerde voedingen

Hoofdstuk 4: Gestabiliseerde voedingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 4: Gestabiliseerde voedingen 1: Inleiding Een spanningsstabilisator (= gestabiliseerde voeding) is een elektronische schakeling welke een

Nadere informatie

Repetitie Elektronica (versie A)

Repetitie Elektronica (versie A) Naam: Klas: Repetitie Elektronica (versie A) Opgave 1 In de schakeling hiernaast stelt de stippellijn een spanningsbron voor. De spanningsbron wordt belast met weerstand R L. In het diagram naast de schakeling

Nadere informatie

Fig. 5.1: Blokschema van de 555

Fig. 5.1: Blokschema van de 555 5 Timer IC 555 In de vorige drie hoofdstukken hebben we respectievelijk de Schmitt-trigger, de monostabiele en de astabiele multivibrator bestudeerd. Voor ieder van deze schakelingen bestaan in de verschillende

Nadere informatie

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober 2000 Reglementering 1. Het woord EXAMEN wordt volgens het internationaal spellingsalfabet gespeld als : a. Echo X-ray Alpha Mike Echo November b. Eric X-files

Nadere informatie

GESTABILISEERDE VOEDING

GESTABILISEERDE VOEDING 1 GESTABILISEEDE VOEDING In de module over de diode werd in de laatste paragraaf de netadaptor behandeld: om aan de uitgang een dc-spanning te bekomen, werd in serie met de belastingsweerstand een zenerdiode

Nadere informatie

Hydrofoon versterker. Een versterker voor de Aquarian H2a. Betreft: Hydrofoon versterker. Door: David Boelee,

Hydrofoon versterker. Een versterker voor de Aquarian H2a. Betreft: Hydrofoon versterker. Door: David Boelee, Hydrofoon versterker Een versterker voor de Aquarian H2a Betreft: Door: Opdrachtgever: Hydrofoon versterker David Boelee, davidboelee@gmail.com Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Duurzame Havenstad Kees

Nadere informatie

Bipolaire Transistor

Bipolaire Transistor Bipolaire Transistor Jan Genoe KHLim Universitaire Campus, Gebouw B B-3590 Diepenbeek www.khlim.be/~jgenoe In dit hoofdstuk bespreken we de bipolaire transistors. (bron foto: http://en.wikipedia.org) Versie:

Nadere informatie

Klasse B output buffer voor een Flat Panel Display Kolom aansturing

Klasse B output buffer voor een Flat Panel Display Kolom aansturing Gevalstudie 1 Klasse B output buffer voor een Flat Panel Display Kolom aansturing IEEE Journal of Solid-state circuits, Vol 34, No 1, Januari 1999, pp 116-119 Jan Genoe KHLim Flat Panel display kolom driver

Nadere informatie

Elektronische basisschakelingen: Oefenzitting 2

Elektronische basisschakelingen: Oefenzitting 2 Elektronische basisschakelingen: Oefenzitting 2 Lynn Verschueren (Lynn.Verschueren@imec.be) October 31, 2018 De meest recente versies van deze teksten zijn te vinden op: http://homes.esat.kuleuven.be/

Nadere informatie

Sensoren Introductie Weerstandtechniek Brug van Wheatstone Basis Opamp schakelingen Opampschakelingen voor gevorderden

Sensoren Introductie Weerstandtechniek Brug van Wheatstone Basis Opamp schakelingen Opampschakelingen voor gevorderden Mechatronica/Robotica Mechanical Systems ELA Sensoren Sensoren Introductie Weerstandtechniek Brug van Wheatstone Basis Opamp schakelingen Opampschakelingen voor gevorderden Sessie 2: Basisschakelingen

Nadere informatie

Module 1: werken met OPAMPS. Project 1 : Elementaire lineaire OPAMP schakelingen.

Module 1: werken met OPAMPS. Project 1 : Elementaire lineaire OPAMP schakelingen. Vak: Labo elektro Pagina 1 / / Module 1: werken met OPAMPS. Project 1 : Elementaire lineaire OPAMP schakelingen. 1. Opgaven. - Zoek de bijzonderste principe schema s en datagegevens. Meet de opstellingen

Nadere informatie

BEVEILIGING VAN HET STUURSTROOMCIRCUIT

BEVEILIGING VAN HET STUURSTROOMCIRCUIT BEVEILIGING VAN HET STUURSTROOMCIRCUIT Beveiliging van de stuurstroomtransformator: EN60204-1 stelt: Transformatoren moeten beveiligd zijn tegen overbelasting in overeenstemming met de het datasheet van

Nadere informatie

Operationele versterkers

Operationele versterkers Operationele versterkers. Inleiding. Een operationele versterker of ook dikwijls kortweg een "opamp" genoemd, is een veel voorkomende component in de elektronica. De opamp komt voor in allerlei verschillende

Nadere informatie

Labo. Elektriciteit OPGAVE: Metingen op driefasige gelijkrichters. Sub Totaal :.../70 Totaal :.../20

Labo. Elektriciteit OPGAVE: Metingen op driefasige gelijkrichters. Sub Totaal :.../70 Totaal :.../20 Labo Elektriciteit OPGAVE: Datum van opgave: / /... Datum van afgifte: Metingen op driefasige gelijkrichters / /... Verslag nr. : 03 Leerling: Assistenten: Evaluatie:.../10 Theorie :.../... Benodigdheden:.../9.../10

Nadere informatie

DEEL 9 :Triode voorversterker. MAES FRANK

DEEL 9 :Triode voorversterker. MAES FRANK DEEL 9 :Triode voorversterker MAES FRANK 0476501034 Frank.maes6@telenet.be MAES Frank Triode VV Mei 2015 1 Inleiding We hebben tot nu toe aangenomen dat we bij onze buizenversterker met een 12AX7 altijd

Nadere informatie

Versterking Principe van de versterking

Versterking Principe van de versterking 6. 6.1.a Versterking Principe van de versterking Signalen worden versterkt door lampen of halfgeleiders. Halfgeleiders worden gemaakt van halfgeleidende materialen ( bv. silicium of germanium ) waar onzuiverheden

Nadere informatie

Onderzoek werking T-verter.

Onderzoek werking T-verter. Onderzoek werking T-verter. De Beer Gino Page 1 02/10/2007 Inhoudstabel: 1. Doelstellingen. 2. Benodigd materiaal. 3. Bespreking van de frequentieregelaar. 4. Instellingen en gebruik van de frequentieregelaar.

Nadere informatie

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015

Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Harmonische stromen en resonantie..zx ronde 30 augustus 2015 Ons elektriciteitsnet wordt bedreven met wisselspanning en wisselstroom. Als bij een lineaire belasting een sinusvormige wisselspanning aangeboden

Nadere informatie

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB C VOORJAAR 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB 2 - In de "Voorschriften en beperkingen"wordt onder het amateur-station verstaan

Nadere informatie

Uitwerking LES 18 N CURSSUS

Uitwerking LES 18 N CURSSUS 1) B De functie van de stuurtrap in een FM-zender is het: A) opwekken van de zendfrequentie (is de functie van de -kristal- oscillator) B) uitsturen van de eindtrap (levert het vermogen om de eindtrap

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers

Inhoudsopgave Schakelen van luidsprekers Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Vermogen...3 Impedantie...3 Serieschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...4 Parallelschakeling van luidsprekers...4...4...4...4 Voorbeeld...5

Nadere informatie

Elektronische Basisschakelingen Oefenzitting 1

Elektronische Basisschakelingen Oefenzitting 1 Elektronische Basisschakelingen Oefenzitting 1 Aki Sarafianos http://homes.esat.kuleuven.be/~h01m3/ Materialen Slides, opgaves, extra info,... http://homes.esat.kuleuven.be/~h01m3/

Nadere informatie

Hoofdstuk5. 1 Hoofdstuk5: Praktische realisatie van logische schakelingen. Peter Slaets () Digitale en analoge technieken October 6, 2005 1 / 19

Hoofdstuk5. 1 Hoofdstuk5: Praktische realisatie van logische schakelingen. Peter Slaets () Digitale en analoge technieken October 6, 2005 1 / 19 Hoofdstuk5 1 Hoofdstuk5: Praktische realisatie van logische schakelingen Inleiding Bestaande poortschakelingen Hoog- en laagactieve signalen Poorten en hun waarheidstabel Praktische realisaties Ingangsschakelingen

Nadere informatie

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte:

LABO. Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen. Totaal :.../20. .../.../ Datum van afgifte: LABO Elektriciteit OPGAVE: De cos phi -meter Meten van vermogen in éénfase kringen Datum van opgave:.../.../ Datum van afgifte: Verslag nr. : 7 Leerling: Assistenten: Klas: 3.1 EIT.../.../ Evaluatie :.../10

Nadere informatie

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007

De leugendetector. Jacco Dekkers. April 11, 2007 Jacco Dekkers April 11, 2007 1 De elektronische componenten In dit hoofdstuk beschrijven we de toepassing van een populaire bouwblok: de operationele versterker (opamp). Het elektrische symbool van de

Nadere informatie

Harmonischen in de netstroom

Harmonischen in de netstroom Harmonischen in de netstroom Harmonischen in de netstroom - Inleiding - Lineaire en niet-lineaire belastingen - Fourieranalyse en THD - Bronnen van stroomharmonischen Inleiding We bekeken al eerder als

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

Formularium Elektronische Systemen en Instrumentatie. Hanne Thienpondt

Formularium Elektronische Systemen en Instrumentatie. Hanne Thienpondt Formularium Elektronische Systemen en Instrumentatie Hanne Thienpondt Formularium Termen en definities Analoog signaal Digitaal signaal Binair signaal V en I continue functies van de tijd V en I discontinue

Nadere informatie

Hoofdstuk 10: Speciale types transistoren

Hoofdstuk 10: Speciale types transistoren 1 Hoofdstuk 10: Speciale types transistoren In dit korte hoofdstuk zullen we een overzicht geven van de belangrijkste types bipolaire transistoren die in de handel verkrijgbaar zijn. 1: Transistoren voor

Nadere informatie

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart 2000 Reglementering 1. Het maximaal vermogen dat een station van sectie B mag uitzenden in AM is : a. 30 W b. 150 W c. 10 W d. 25 W 2. Mag een radioamateur gebruik

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3)

Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) Magnetische toepassingen in de motorvoertuigentechniek (3) E. Gernaat, ISBN 978-90-808907-3-2 1 Theorie wisselspanning 1.1 De inductieve spoelweerstand (X L ) Wanneer we een spoel op een wisselspanning

Nadere informatie

Deel 1: Metingen Bouw achtereenvolgens de onderstaande schakelingen en meet de klemspanning en de stroomsterkte. VOORKOM STEEDS KORTSLUITING!!

Deel 1: Metingen Bouw achtereenvolgens de onderstaande schakelingen en meet de klemspanning en de stroomsterkte. VOORKOM STEEDS KORTSLUITING!! Practicum elektronica: Spanningsbron Benodigdheden: Niet-gestabiliseerde voeding of batterij, 2 multimeters, 5 weerstanden van 56 Ω (5 W), 5 snoeren, krokodillenklemmen. Deel : Metingen Bouw achtereenvolgens

Nadere informatie

Een 13,8 volt - 30 ampere voeding

Een 13,8 volt - 30 ampere voeding Een 13,8 volt - 30 ampere voeding We gaan de opbouw van dit schema van links naar rechts beschrijven zodat een ieder het kan volgen. Als eerste de transformator, neem hiervoor een type dat secundair minstens

Nadere informatie

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde

Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Technologie 1 Elektrische en elektronische begrippen Signalen stroom, spanning, weerstand, vermogen AC, DC, effectieve waarde Opleiding Pop en Media Peet Ferwerda, januari 2002 Deze instructie wordt tijdens

Nadere informatie

Bijlage 2: Eerste orde systemen

Bijlage 2: Eerste orde systemen Bijlage 2: Eerste orde systemen 1: Een RC-kring 1.1: Het frequentiegedrag Een eerste orde systeem kan bijvoorbeeld opgebouwd zijn uit de serieschakeling van een weerstand R en een condensator C. Veronderstel

Nadere informatie

Kleurencode van weerstanden.

Kleurencode van weerstanden. Kleurencode van weerstanden. x1 x2 x3 n t TC R = x1 x2 (x3) 10 n +/- t% +/- TC 1 Kleurencode van weerstanden. R = x1 x2 (x3) 10 n +/- t [%] +/- TC [ppm] x n t TC x n t TC zilver - -2 10 goud - -1 5 Zwart

Nadere informatie

6. MICROFOONS EN LUIDSPREKERS

6. MICROFOONS EN LUIDSPREKERS 6-1 6. MICROFOONS EN LUIDSPREKERS 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk behandelen we de randapparaten, waarmee we geluid omzetten in elektrische energie of omgekeerd. 6.2 Microfoons Met een microfoon kunnen

Nadere informatie

Antenne impedantie Theorie en praktijk voorbeelden

Antenne impedantie Theorie en praktijk voorbeelden Antenne impedantie Theorie en praktijk voorbeelden Antenne impedantie theorie en praktijk Graag probeer ik hier de theorie en de praktijk van antenne impedantie uitgebreid toe te lichten. Er worden een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De OPAMP

Hoofdstuk 1: De OPAMP Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 1: De OPAMP 1: Definitie Een opamp (= operational amplifier = operationele versterker) is een versterker met twee ingangen en (meestal)

Nadere informatie

Update B van 13 /11/ 2009: in versie A van 3 /11 /2009 fout voeding LM324

Update B van 13 /11/ 2009: in versie A van 3 /11 /2009 fout voeding LM324 Een praktische, goedkope,met groot bereik,gemakkelijk te bouwen,relatief nauwkeurige anatenne-analyser die zowel SWR als R, X en Z-componenten kan weergeven. Na langdurig zoeken naar een haalbare oplossing

Nadere informatie

F voorjaar 2005. 1- In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: TX TR TRX ZDR

F voorjaar 2005. 1- In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: TX TR TRX ZDR F voorjaar 2005 1- In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: TX TR TRX ZDR 2 - In de algemene bepalingen van de Telecommunicatiewet komt de volgende definitie voor: "[ - X - ]:

Nadere informatie

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations:

N voorjaar zal ik het zendvermogen verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor algemene oproep aan alle stations: 1- De Q-code QRP als vraag betekent: N voorjaar 2001 zal ik het zendvermogen verhogen? zal ik het zendvermogen verlagen? zal ik de seinsnelheid verlagen? 2 - In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Meten en Modelleren 8C120-2011 6 april 2011, 09:00-12:00

Tentamen Inleiding Meten en Modelleren 8C120-2011 6 april 2011, 09:00-12:00 Tentamen Inleiding Meten en Modelleren 8C20-20 6 april 20 09:00-2:00 Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven. Indien u een opgave niet kunt maken geeft u dan aan hoe u de opgave zou maken. Dat kan een deel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen

Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 9: Transistorschakelingen 1: Inleiding Na in het voorgaande hoofdstuk het gedrag van de transistor zelf beschreven te hebben, zullen we

Nadere informatie

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen EMC basics Jan Genoe KHLim www.khlim.be/~jgenoe Noodzaak tot ingrijpen De gevoeligheid voor storing van de verschillende componenten stijgt continu door de evolutie in de technologie, zodat de immuniteit

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2005. examencommissie amateurradiozendexamens 80.806.910

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2005. examencommissie amateurradiozendexamens 80.806.910 Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften F-EXAMEN Voorjaar 2005 I 80.806.910 1. In het telegrafieverkeer is de gebruikelijke afkorting voor ZENDER: A. TX B.

Nadere informatie

Elektronische basisschakelingen: Oplossingen 2

Elektronische basisschakelingen: Oplossingen 2 Elektronische basisschakelingen: Oplossingen Nico De Clercq (nico.declercq@esat.kuleuven.ac.be) ESAT 9.0 November 5, 03 Differentieelversterker. Differentieelversterker met weerstanden als last i i v uit,l

Nadere informatie

Voor de zend / luister amateur. Het berekenen van weerstand verzwakkers.

Voor de zend / luister amateur. Het berekenen van weerstand verzwakkers. PA0FWN. Voor de zend / luister amateur. Het berekenen van weerstand verzwakkers. Regelmatig krijgen we in b.v. Electron en andere publicaties te maken met zaken als Hf (vermogens) verzwakkers. Tussen een

Nadere informatie

Geavanceerd EMC Printontwerp

Geavanceerd EMC Printontwerp Geavanceerd EMC Printontwerp Patrick Dijkstra 9 November 2016 Waar gaan we het over hebben? Introductie DARE!! Filtering en afgeschermde kabels Voedingsontkoppeling Routing (referentievlak) Voor een Veilige

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: De OPAMP

Hoofdstuk 1: De OPAMP Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 1: De OPAMP 1: Definitie 1.1: Uitvoeringsvormen 2: Hoofdeigenschappen van een (ideale) opamp 2.1: De spanningsversterking 2.2: De ingangsstromen

Nadere informatie

De overgang van een gelineariseerde schakeling naar signaalverwerkingsblok

De overgang van een gelineariseerde schakeling naar signaalverwerkingsblok De overgang van een gelineariseerde schakeling naar signaalverwerkingsblok Stefan Cosemans (stefan.cosemans@esat.kuleuven.be) http://homes.esat.kuleuven.be/~scoseman/basisschakelingen/ Voorwoord In deze

Nadere informatie

Harmonischen: remedies

Harmonischen: remedies Harmonischen: remedies Harmonischen: remedies - De verbruiker - 12 en 24 pulsige gelijkrichters - Active Front End - Passieve filters - Actieve filters - Hybride filters - Het elektrisch net De verbruiker

Nadere informatie

E D U 02 EXPERIMENTEERKIT OP ZONNE-ENERGIE. Nederlands. www.velleman.eu AGE 12+

E D U 02 EXPERIMENTEERKIT OP ZONNE-ENERGIE. Nederlands. www.velleman.eu AGE 12+ E D U 02 EXPERIMENTEERKIT OP ZONNE-ENERGIE Nederlands www.velleman.eu AGE 12 VELLEMAN NV Legen Heirweg 33 9890 Gavere Belgium Europe www.velleman.be www.velleman-kit.com 10 spannende en bruikbare projecten

Nadere informatie

Vak: Labo elektro Pagina 1 / /

Vak: Labo elektro Pagina 1 / / Vak: Labo elektro Pagina 1 / / Verslag Comperatoren of Niet-lineaire schakelingen. 1. Opgave. Poog de schema s door beredenering en metingen te analyseren. 2. Het schema (1). 2-7 +U v U- U+ 3 + 6 3. De

Nadere informatie

High End Fed antenne

High End Fed antenne High End Fed antenne Voor amateurs die geen symmetrische antenne kunnen ophangen omdat het voedings-punt in het midden op bezwaren c.q. problemen stuit, is een op het eind (begin) gevoede antenne misschien

Nadere informatie

Elektronische Schakelingen. Opgave 1. (4 punten) Naam: Studienummer: Kwartaaltentamen 4 e kwartaal, 12 juni 2001, 14:00 16:00.

Elektronische Schakelingen. Opgave 1. (4 punten) Naam: Studienummer: Kwartaaltentamen 4 e kwartaal, 12 juni 2001, 14:00 16:00. Naam: Elektronische Schakelingen Studienummer: Kwartaaltentamen 4 e kwartaal, 12 juni 2001, 14:00 16:00. Gebruik deze opgavenbladen ook voor de antwoorden, in de aangegeven ruimtes en sjablonen, maar houd

Nadere informatie

520JHKHXJHQV -DQ*HQRH.+/LP

520JHKHXJHQV -DQ*HQRH.+/LP 520JHKHXJHQV -DQ*HQRH.+/LP 1 6LWXHULQJ520JHKHXJHQV Geheugens Halfgeleider Geheugens Serieel toegankelijk geheugen Willekeurig toegankelijk geheugen Read Only Memory ROM Random Access Memory RAM Masker

Nadere informatie

Inhoudsopgave De transistor en FET

Inhoudsopgave De transistor en FET Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Bipolaire transistoren...3 De NPN-transistor...3 Verzadigingstoestand van de bipolaire transistor...5 De transistor als schakelaar...6 Het Early-effect...7 De PNP-transistor...8

Nadere informatie

High end Fed antenne. -r~~----~~~~~~~~-=~------~~~--~50 1 I, \

High end Fed antenne. -r~~----~~~~~~~~-=~------~~~--~50 1 I, \ High end Fed antenne Voor amateurs die geen symmetrische antenne kunnen ophangen omdat het voedings-punt in het midden op bezwaren C.q. problemen stuit, is een op het eind (begin) gevoede antenne misschien

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6 : AFREGELPROCEDURES

HOOFDSTUK 6 : AFREGELPROCEDURES HOOFDSTUK 6 : AFREGELPROCEDURES 6.1. Inleiding. Nu we de racks ontworpen en gemonteerd hebben, moeten we de schakelingen nog afregelen. Dit is noodzakelijk omdat ze voorzien zijn van trimmers die een fijnregeling

Nadere informatie

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens

Examenopgaven. Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar examencommissie amateurradiozendexamens Examenopgaven examencommissie amateurradiozendexamens Radiotechniek en Voorschriften N-EXAMEN Najaar 2004 II 80.806.910 1. Tijdens een morse-verbinding wilt u weten of uw signalen door andere stations

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voeding met 78xx en 79xx

Inhoudsopgave Voeding met 78xx en 79xx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Werking...3 Berekeningen...3 Voorschakelweerstand...3 Schema...3 Componentenlijst...4 Printplaat...4 Printplaat...4 Componentenopstelling...4 Componentenzijde...4

Nadere informatie

Tentamen Elektronische Signaalbewerking (ET2405-D2) 25 augustus 2008, 14:00 17:00 uur. [Nienke, gefeliciteerd met je verjaardag!]

Tentamen Elektronische Signaalbewerking (ET2405-D2) 25 augustus 2008, 14:00 17:00 uur. [Nienke, gefeliciteerd met je verjaardag!] Tentamen Elektronische Signaalbewerking (ET2405-D2), 25 augustus 2008, 14:00 17:00 uur, pagina 1 van 10 Naam: Studienummer: Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, W&I Sectie Elektronica

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: Netwerkanalyse

HOOFDSTUK 3: Netwerkanalyse HOOFDSTUK 3: Netwerkanalyse 1. Netwerkanalyse situering analyseren van het netwerk = achterhalen van werking, gegeven de opbouw 2 methoden manuele methode = reductie tot Thévenin- of Norton-circuit zeer

Nadere informatie

TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31)

TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica TENTAMEN Versterkerschakelingen en Instrumentatie (EE1C31) 15 april 2015, 9.00-12.00 uur Dit tentamen bestaat uit twee opgaven

Nadere informatie

8-VOUDIGE BEZETMELDER

8-VOUDIGE BEZETMELDER Handleiding 8-VOUDIGE BEZETMELDER Werkt met de volgende systemen: alle systemen, analoog én digitaal, gelijkspanning en wisselspanning. Werkt niet met de volgende systemen: - Werkt met de volgende protocollen:

Nadere informatie

Hoe EMC problemen in de automotive te voorkomen?

Hoe EMC problemen in de automotive te voorkomen? Hoe EMC problemen in de automotive te voorkomen? Patrick Dijkstra DARE!! Programma Welkom René Dijkstra Inleiding E-markering René Dijkstra Inleiding EMC voor Automotive Dennis van der Vlugt Pauze Typegoedkeuring

Nadere informatie

DEEL 8: Uitgangstransfo. MAES Frank

DEEL 8: Uitgangstransfo. MAES Frank DEEL 8: Uitgangstransfo MAES Frank Frank.maes6@telenet.be 0476501034 MAES Frank Uitgangstransfo Mei 2015 1 Philips transfo s http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=8744 Philips A315412.1 Afkomstig

Nadere informatie

DHCP-2. Keuzes. inbouw 22RH541. voor. in de. HM 1/19 9 maart 2014 V1.0

DHCP-2. Keuzes. inbouw 22RH541. voor. in de. HM 1/19 9 maart 2014 V1.0 DHCP-2 Keuzes voor inbouw in de 22RH541 HM 1/19 9 maart 2014 V1.0 Inhoud 1.Introductie...3 2.Wat blijft, wat blijft niet, wat wordt nieuw...3 3.Voeding...4 4.Kast en demping...4 5.DHCP-2 ingangscircuit

Nadere informatie

Inleiding elektronica Presentatie 1

Inleiding elektronica Presentatie 1 Inleiding elektronica Presentatie 1 2 Versie: 18 augustus 2014 Inleiding Elektronica Presentatie 1 16-9-2013 Praktische Elektronica, talk of the day! 2 1 Doel van deze module Herkennen van de algemene

Nadere informatie

3. Beschouw een zeer goede thermische geleider ( k ) in de vorm van een cilinder met lengte L en straal a

3. Beschouw een zeer goede thermische geleider ( k ) in de vorm van een cilinder met lengte L en straal a 1. Op een vierkantig substraat bevinden zich 4 IC s (warmtebronnen), zoals op de bijgevoegde figuur. Als een van de warmtebronnen een vermogen van 1W dissipeert als warmte (en de andere geen vermogen dissiperen),

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Enkel 1

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Enkel 1 Uitleg: Rekenen met Elektriciteit Een spanning ontstaat door ladingverschil. (verschil in elektronen tussen polen) Een stroom loopt als er een gesloten stroomkring is. (aantal elektronen per seconde) Weerstand

Nadere informatie

Hoofdstuk 7: Algemene versterkingstechniek

Hoofdstuk 7: Algemene versterkingstechniek Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 7: Algemene versterkingstechniek 1: Spanningsbronnen en stroombronnen We beginnen dit hoofdstuk met een aantal eigenschappen in verband

Nadere informatie

Ombouw VH501A1 eindtrap

Ombouw VH501A1 eindtrap Ombouw VH501A1 eindtrap De VH501 Rohde&Schwarz eindtrappen in Nederland door NOZEMA gebruikt voor de provinciale TV zenders. Eind 2006 zijn deze analoge TV zenders uitgeschakeld en is een geheel nieuw

Nadere informatie

Ultrasone snelheidsmeting. Technischverslag Versterker

Ultrasone snelheidsmeting. Technischverslag Versterker Ultrasone snelheidsmeting Technischverslag Versterker Plaats van de versterker in het geheel De multiplier krijgt informatie van de oscillator en de transducers binnen. Omdat het uitgangssignaal van de

Nadere informatie

Trillingen & Golven. Practicum 1 Resonantie. Door: Sam van Leuven 5756561 Jiri Oen 5814685 Februari 2008-02-24

Trillingen & Golven. Practicum 1 Resonantie. Door: Sam van Leuven 5756561 Jiri Oen 5814685 Februari 2008-02-24 Trillingen & Golven Practicum 1 Resonantie Door: Sam van Leuven 5756561 Jiri Oen 5814685 Februari 2008-02-24 In dit verslag wordt gesproken over resonantie van een gedwongen trilling binnen een LRC-kring

Nadere informatie

1 Ontwikkeling van de zeer stabiele frequentiegenerator als bron voor de enkelzijband Zend- Ontvanginstallatie HZO-01

1 Ontwikkeling van de zeer stabiele frequentiegenerator als bron voor de enkelzijband Zend- Ontvanginstallatie HZO-01 1 Ontwikkeling van de zeer stabiele frequentiegenerator als bron voor de enkelzijband Zend- Ontvanginstallatie HZO-01 1 1.1Inleiding: HZO-01 Bij de toepassing van het enkelzijband principe van de Zend-

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Meten Vakcode 8E020 22 april 2009, 9.00-12.00 uur

Tentamen Inleiding Meten Vakcode 8E020 22 april 2009, 9.00-12.00 uur Tentamen Inleiding Meten Vakcode 8E april 9, 9. -. uur Dit tentamen bestaat uit opgaven. Indien u een opgave niet kunt maken, geeft u dan aan hoe u de opgave zou maken. Dat kan een deel van de punten opleveren.

Nadere informatie

Aurix bovenop de Octave MKII. " Hoofdtelefoonversterker. "AuriX. Gebruiksaanwijzing. Bijgewerkt per Made by ALL Engineering

Aurix bovenop de Octave MKII.  Hoofdtelefoonversterker. AuriX. Gebruiksaanwijzing. Bijgewerkt per Made by ALL Engineering Aurix bovenop de Octave MKII "AuriX " Hoofdtelefoonversterker Gebruiksaanwijzing Bijgewerkt per 11-01-2014 Introductie De Aurix is niet zomaar een aanvulling op de bestaande product range van Metrum acoustics

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Praktische opampschakelingen 2

Hoofdstuk 3: Praktische opampschakelingen 2 Elektronica: Tweede kandidatuur industrieel ingenieur 1 Hoofdstuk 3: Praktische opampschakelingen 2 1: De nietinverterende versterker i Rf R f i R1 u i u R1 u id 0 i 0 i 0 u Rf u O Figuur 3.1: De nietinverterende

Nadere informatie

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION NON COMMERCIAL 4.0 2014 B. MALENGIER M. C. CIOCCI

THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION NON COMMERCIAL 4.0 2014 B. MALENGIER M. C. CIOCCI THIS WORK IS LICENSED UNDER A CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION NON COMMERCIAL 4.0 2014 B. MALENGIER M. C. CIOCCI WITH SUPPORT OF: VZW DE CREATIEVE STEM De Joule Dief kit Proficiat met je aankoop van de Ingegno

Nadere informatie

Analoog - signaalconverter

Analoog - signaalconverter Technische Alternative RT GmbH A-3872 Amaliendorf, Langestr. 124 Tel +43 (0)2862 53635 mail@ta.co.at ACON 34 Vers. 1.00 NL Analoog - signaalconverter Dit apparaat is voor het aanpassen van een signaal

Nadere informatie

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen.

spanning. * Deel het verschil daarvan en deel dat getal door de gewenste stroom om de weerstandswaarde te krijgen. Weerstand stroombeperking voor LED s Om de stroom door een LED te beperken wordt een weerstand toegepast. Maar hoe hoog moet de waarde van zo n weerstand eigenlijk zijn? In de dagelijkse praktijk wordt

Nadere informatie

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding

STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding STROOMSENSOR BT21i Gebruikershandleiding CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Stroomsensor BT21i is een veelzijdige sensor, die de stroomsterkte kan meten

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Uitleg: Rekenen met Elektriciteit zegt iets over hoeveel energie het apparaat gaat gebruiken als deze 1s aan staat. Een spanning ontstaat door ladingverschil. (verschil in elektronen tussen polen) Een

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering

Onderwijs op maat voor uitdaging en motivering Uitleg: Rekenen met Elektriciteit zegt iets over hoeveel energie het apparaat gaat gebruiken als deze 1s aan staat. Een spanning ontstaat door ladingverschil. (verschil in elektronen tussen polen) Een

Nadere informatie

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME

TENTAMEN ELEKTROMAGNETISME TENTMEN ELEKTROMGNETISME 23 juni 2003, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven. OPGVE 1 Gegeven is een zeer dunne draad B waarop zch een elektrische lading Q bevindt die homogeen over de lengte

Nadere informatie

De Electronische Smoorspoel

De Electronische Smoorspoel De Electronische Smoorspoel Introductie Bij het gelijkrichten van een 50 Hz spanning, is een smoorspoel haast onontbeerlijk als een mooie gelijkspanning verlangd wordt. Bij de betere buizenversterkers

Nadere informatie