Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk. Tel: 02/ Ondernemingsnummer: Fax: 02/ Vooruitgangstraat 333/9

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk. Tel: 02/274.00.17 Ondernemingsnummer: 870 131 273. Fax: 02/201.06.02 Vooruitgangstraat 333/9"

Transcriptie

1 2011 Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Tel: 02/ Ondernemingsnummer: Fax: 02/ Vooruitgangstraat 333/ Brussel

2 1. Inleiding Organisaties die economie als middel zien tot maatschappelijke verandering kunnen bij ons terecht voor een rentevrije lening. In het huidige economische klimaat is het voor kleine organisaties met een nieuw idee of nood aan nieuwe infrastructuur soms moeilijk om de nodige kredieten te verzamelen. Nochtans zijn dit net organisaties waar de solidariteit in hun omgeving vaak groot is en waar betrokkenen (buurtbewoners, medewerkers, leden, sympathisanten, ) dikwijls ook een steentje willen bijdragen. het een soort van nieuwe start kan betekenen voor rentevrije leningen, gesteund door een actieve en geëngageerde achterban. Tom Alleman, coördinator Netwerk Rentevrij cvba so Met hulp van die achterban, samen met onze aandeelhouders en cofinanciers slagen we er in organisaties met maatschappelijke impact te steunen in hun opstart of verdere ontwikkeling. De achterban investeert niet om speculatieve redenen, of vanuit een winstoogmerk, maar omwille van een persoonlijke of maatschappelijke betrokkenheid. Met deze werkwijze konden we de voorbije 7 jaar reeds 89 renteloze leningen toekennen aan 73 organisaties. Samen met de achterban investeerden we in deze periode bijna euro in organisaties die maatschappelijke impact realiseren. Dat is goed voor ongeveer euro per jaar. Dit zijn mooie cijfers, die we met onze kleine organisatie kunnen realiseren. We richten ons specifiek op kleinere leningen. Dit blijkt ook uit de cijfers. Van 89 verstrekte leningen zijn er sinds 2005 slechts 22 van boven de euro. Dit jaar is het 3de jaar op rij zonder faling bij een van onze organisaties. Dit is, naast de doorgedreven in houdelijke en financiële screening, vooral te wijten aan het feit dat we enkel investeren in reële projecten en organisaties. Als kapitaalverschaffers richten we ons meer op return on involvement dan op return on investment. De organisaties kunnen door onze rentevrije leningen meer middelen inzetten voor het realiseren van hun maatschappelijke doelstellingen. Op die manier kunnen we ons steentje bijdragen aan een economie die maatschappelijke behoeften centraal stelt. In 2011 ontvingen we 43 aanvragen, waarvan we er effectief 17 voorlegden aan de kredietcel. We blijven samenwerken met Triodos en Oya cvba en door de toekenning van een enveloppe door het Sociaal Investeringsfonds (Vlaamse Overheid) kunnen we toch blijven ingaan op grotere vragen. Naast de kredietverlening werkten we verder aan de denkoefening hoe we een financieel duurzame organisatie kunnen blijven en onze impact 2 kunnen verhogen. Dit proces ronden we af in 2012 en we hopen dat

3 2. De organisatie algemene vergadering vrijwilliger(s) raad van bestuur netwerk externe deskundigen kredietcel personeel werkgroepen 2.1. Algemene Vergadering 2.2. Raad van Bestuur De jaarlijkse Algemene Vergadering ging door op 2 april Daar stonden de klassieke punten op de agenda: goedkeuring van jaarverslag en jaarrekening 2010, décharge van het bestuur en vooruitzichten voor het werkjaar. Op 31 december 2011 is de Algemene Vergadering als volgt samengesteld: Leden Bedrag Fairfin vzw Kringloopfonds cvba in vereffening Ethias Fonds Celina Ramos (KBC) Reva vzw Provincie Vlaams Brabant Provincie Oost-Vlaanderen Organisaties (2) 700 Particulieren (31) Klanten (23) Totaal Het kapitaal groeide met euro tot 2.8 miljoen euro. Reva vzw en een particulier namen het grootste deel voor hun rekening, aangevuld met de organisaties die dit jaar een lening kregen. Drie particulieren vroegen hun aandelen terug op. De raad van bestuur bestond op 31 december 2011 uit volgende 8 leden: -- Vertegenwoordigers van Netwerk Vlaanderen vzw: Erik Baelus (voorzitter Netwerk Rentevrij cvba) Johan De Vriendt -- Vertegenwoordiger van het Kringloopfonds cvba so, in vereffening: Werner Elpers -- Externe bestuurders: Ingrid Molderez (docente Economie Ehsal) John Vanwynsberghe (Van Breda International) Julia Rottiers (Flora vzw) Frederik Matthijs (Projectontwikkelaar sociale economie Gent) -- Personeel: Tom Alleman De Raad van Bestuur vergaderde 4 keer in de loop van

4 2.3. Kredietcel De kredietcel kwam 7 keer samen in In 2011 telde de kredietcel 10 externe leden met: Jan De Visscher, Paul Osterrieth, Arnout Vandecappelle, Pieter-Jan Vandevelde, John Vanwynsberghe, Willy Verhoysen, Katleen Deruytter, Frederik Matthijs, Willy Cosyns en Ben Van Peperstraete Team Personeel In 2011 werkten 2 personeelsleden voor Rentevrij: -- Tom Alleman (30,5u-contract) Voornaamste taken = coördinatie, kredietbeheer, algemeen beheer, externe vertegenwoordiging -- Hugo Wanner (12u-contract tot december 2011): Voornaamste taken = kredietbeheer, administratieve taken en informatica. Vrijwilligers Julia Rottier en Frans Schoovaerts hielpen ons in 2011 bij het opmaken van de boekhouding. Zeven is mijn geluksgetal en ook het aantal jaren dat ik bij Netwerk Rentevrij heb meegewerkt. Van bij de oprichting toont Netwerk Rentevrij aan dat onze samenleving en de geldrelaties anders kunnen aangepakt worden. En dit in de huidige financiële context wel zullen moeten. De gedachte om in de relatie tussen mensen de systematische overdracht van de niet bezitter naar de bezitter tegen te gaan is niet nieuw. Al in de Griekse oudheid en in wereldgodsdiensten wordt tegen het rentemechanisme gepleit. Nieuw is om het in het België van vandaag terug op de kaart te zetten. Vooralsnog erg bescheiden. Liefst had ik een snellere groei gezien, maar die is tot heden nog niet gerealiseerd. Anderzijds is het voordeel om op beperktere schaal aan de stabiele uitbouw van een organisatie te werken. En ik blijf hopen op de verdere professionele ontwikkeling van Netwerk Rentevrij in de richting van een model dat rentevrij spaargeld met rentevrij lenen kan combineren, zoals onze collega s van JAK banken in Zweden en Denemarken dat waarmaken. Inmiddels verlegt mijn horizon zich als medewerker van FairFin vzw naar de uitbouw van complementaire munten. De nauwe samenwerking met Tom Alleman moet ik spijtig vaarwel zeggen. Maar ik hoop van dichtbij de verdere ontwikkeling van Netwerk Rentevrij - dankzij het jeugdig enthousiasme van Tom - te kunnen volgen als vennoot en vrijwilliger. 4

5 3. Activiteitenverslag 3.1. Kredietaanvragen 2011 Dit jaar hadden we minder aanvragen dan anders. Kleinere organisaties stellen misschien investeringen uit tot er wat meer duidelijkheid is over subsidies, structurele afspraken etc Het viel ook dit jaar op dat naast bedrijven ook particulieren de weg naar onze organisatie vonden. In de loop van 2011 ontvingen we in totaal 43 nieuwe kredietaanvragen via mail, post of telefoon. Overzicht besproken aanvragen 2011 volgens sector ECOLOGIE 2 NOORD ZUID 4 SCHOLEN 3 SOCIALE ECONOMIE 3 SOCIO-CULTURELE SECTOR 1 WELZIJN 4 Hiervan werden 15 aanvragen bij het eerste contact doorverwezen naar andere financiers: -- 3 aanvragen betroffen een vraag tot voorfinanciering van een subsidie, die werden doorverwezen naar Hefboom en/of Triodos aanvragen werden ingediend door een puur commercieel initiatief, die meteen werden doorverwezen naar een klassieke bank aanvragen werden ingediend door particulieren en werden doorverwezen naar een klassieke bank. De andere 28 aanvragen werkelijk behandeld in 2011: -- Bezoek ter plaatse En/of -- Opmaak dossier Bepaalde organisaties waren reeds klant, en kregen dus geen 2de bezoek over de vloer. Bepaalde organisaties werden bezocht, maar hiervan werd nooit een dossier gemaakt, omdat: -- De aanvraag uiteindelijk werd ingetrokken -- Het project nog te prematuur bleek -- Tijdens het gesprek bleek dat de klant en Rentevrij niet op dezelfde lijn zaten. Van de 28 behandelde aanvragen werden uiteindelijk 17 aanvragen voorgelegd aan de kredietcel Van de 17 besproken aanvragen: -- Werden 8 dossiers volledig goedgekeurd in werden 5 dossiers inhoudelijk afgekeurd -- werden 4 dossiers financieel afgekeurd Van de 8 goedgekeurde aanvragen werden 5 leningen effectief uitbetaald in Er werden ook nog 3 leningen uitbetaald die voor 2011 goedgekeurd werden. De andere goedgekeurde aanvragen worden hoogstwaarschijnlijk uitbetaald in

6 3.2. Leningen uitbetaald in 2011 Netwerk Rentevrij betaalde 8 leningen uit in 2011 voor een totaalbedrag van euro. Daarnaast zorgde het principe 2euro voor 1euro er voor dat het totale bedrag aan rentevrije leningen minstens euro bedroeg in Overzicht uitbetaalde leningen 2011: Organisatie Bedrag Looptijd OWW Mechelen ,5 KSA-VKSJ Deinze Dr Willy Peers Centrum OWW Roeselare WGC De Zuidrand OWW Antwerpen De Sterrebloem De Wroeter vzw Getuigenissen van reeds terugbetaalde leningen Wijkgezondheidscentrum MediKuregem blikt terug op een geslaagde samenwerking met Rentevrij : MediKuregem is in 2008 als wijkgezondheidscentrum ontstaan vanuit een vroegere dokterspraktijk in Kuregem,een multiculturele en kansarme buurt vlakbij het Brusselse Zuidstation. Dit was een lang proces en in de aanvangsfase deden we een beroep op een lening bij Netwerk Rentevrij en een aantal sympathisanten. Hiermee konden we een paar noodzakelijke investeringen doorvoeren en de eerste lonen van het personeel uitbetalen. Dit stelde ons in staat om de opstartfase goed door te komen zonder liquiditeitsproblemen en te evolueren tot het wijkgezondheidscentrum waar we vandaag erg trots op zijn. Rafaela Martinez, coördinator vzw MediKuregem De gemiddelde lening bedraagt zo euro, met een looptijd van 12 jaar. Overzicht openstaande leningen op 31/12/2010 Verdeling per sector (in aantallen) Ecologische Sector 9,4% Noord-Zuid 12,9% Socio-Culturele Sector 18,8% Scholen 5,8% Sociale Economie (vosec definitie) 28,2% Welzijn 24,7% Amarant is een gespecialiseerde vormingsinstelling met als thema kunsteducatie. Wij bieden in heel Vlaanderen en Brussel cursussen en lezingen aan over de geschiedenis en de recente ontwikkelingen van beeldende kunst, architectuur, filosofie en muziek. Daarnaast organiseren we ook begeleide tentoonstellingsbezoeken, excursies en cultuurreizen. In 2005 klopten we aan bij Netwerk Rentevrij, op zoek naar een oplossing voor liquiditeitsproblemen. Dankzij de lening van Netwerk Rentevrij en onze achterban konden we uit een financieel dal klauteren en bereikten we weer financiële stabiliteit. Goedele Van den Eede, zakelijke leiding Amarant vzw Verdeling per sector (in openstaande bedragen) Socio-Culturele Sector 16,8% Scholen 10,5% Ecologische Sector 2,3% Welzijn 34,1% Noord-Zuid 15,7% Sociale Economie (vosec definitie) 20,6% 6

7 3.3. Voorstelling klanten 2011 Oxfam Wereldwinkel Antwerpen euro De Wroeter euro De Wroeter vzw richt zich naar volwassenen met een verstandelijke of sociale beperking, die door de maatschappij als arbeidsongeschikt verklaard zijn, maar nog beschikken over heel wat vaardigheden, talenten en interesses. Samen zoeken ze hoe hun positie in de samenleving en hun zelfwaarde versterkt kan worden. Ze proberen samen hun zelfwaarde en positie in de samenleving te versterken door ambachtelijke, duurzame en milieuvriendelijke producten te maken en te verkopen. Ze hebben een bakkerij, verwerken fruit, leveren maaltijddiensten enz. De wroeter kocht in 2009 een nieuwe boerderij en financierde dit via het rentevrij principe: euro werd rentevrij ingezameld bij sympathisanten en Netwerk Rentevrij kende een lening van euro goed, waarvan in eerste fase euro werd opgenomen. In 2011 klopte de Wroeter aan voor de tweede schijf voor verdere aanpassingswerken in de nieuwe boerderij. Oxfam Wereldwinkel in Antwerpen was de eerste wereldwinkel die in België het licht zag in Na een jarenlange evolutie staat de vzw OWW Antwerpen nu voor een winkel in het centrum van Antwerpen en winkels in Kapellen, Wijnegem, Kruibeke, Linkeroever en een grootverbruikcentrale. In Kapellen was de vorige ligging van de winkel niet ideaal. De winkel lag buiten het centrum langs de Antwerpse steenweg en werd vooral door vaste klanten bezocht. De winkel werd gratis ter beschikking gesteld door de gemeente Kapellen, die nu met deze ruimte andere plannen heeft. Deze onzekerheid leidde tot een alternatief. In 2010 kwam een beter pand te koop en de wereldwinkel liet deze kans niet voorbij gaan. Ze haalden meer dan euro op aan toezeggingen voor rentevrije leningen bij de achterban en konden zo rekenen op euro rentevrije lening van Netwerk Rentevrij. 7

8 Dr Willy Peers Centrum euro Het centrum Dr Willy Peers is in 1986 ontstaan als abortuscentrum, toen nog in de sfeer van illegaliteit. Ze huurden tot voor kort een pand van het OCMW Antwerpen. Het centrum is door de jaren heen geprofessionaliseerd en biedt toegankelijke multidisciplinaire hulp bij ongewenste zwangerschappen. Er is een open organisatiestructuur waar inbreng van de werknemers mogelijk is en gestimuleerd wordt. Het centrum voorziet in een proces een laagdrempelige begeleiding bij mogelijke zwangerschappen dat eindigt in verderzetting van de zwangerschap, adoptie of medische ingreep. Het neemt een centrale rol op in doorverwijzing en besteedt ook aandacht aan preventie. Centrum Dr Willy peers klopte aan bij Netwerk Rentevrij in hun zoektocht naar kapitaal voor de aankoop van een nieuw pand in Antwerpen. Samen met de achterban van het centrum konden ze zo beroep doen op euro rentevrije leningen, waarvan 2/3de werd toegestaan door Netwerk Rentevrij. De Sterrebloem euro De Sterrebloem vzw is een ervaringsgerichte school, twee jaar geleden opgericht in Deinze. De school wil kinderen zoveel mogelijk kansen bieden op volledige, harmonische ontplooiing. Ze besteden hierbij evenveel aandacht aan de verstandelijke als aan de lichamelijke, de gevoelsmatige, de geestelijke, de sociale en de creatieve ontwikkeling van elk kind. Het eerste jaar begonnen ze met 38 leerlingen, dit schooljaar 53 en volgend schooljaar reeds 60. Ze werken als vestigingsplaats van VLOM vzw (=Vlaamse onafhankelijke methodeschool) dat dus de inrichtende macht is die onder andere de subsidies voor de school ontvangt en doorstort. Ze waren te krap gehuisvest en dit wouden ze opvangen door twee containerklassen bij te plaatsen: kostprijs: euro voor inrichting en plaatsen van de containers. Samen met de achterban van de school kregen ze bij Netwerk Rentevrij een rentevrije lening om de kinderen tijdelijk in onder te brengen. 8

9 KSA VKSJ Deinze euro Deze plaatselijke jeugdbeweging zorgt voor ontspannende activiteiten voor kinderen en jongeren tussen 6 en 16 jaar uit Deinze en omstreken. Sinds 2005 werkte de vzw Bouwfonds aan een toekomstgericht nieuwbouwproject dat KSA-VKSJ Deinze-Astene de jeugdlokalen wil schenken die ze verdient, met aandacht voor de principes van energiezuinig en ecologisch bouwen en toegankelijkheid voor iedereen. De organisatie wordt gedragen door vrijwilligers maar kan toch rekenen op continuïteit. Met nodige creativiteit slaagden ze er in de vereiste middelen te verzamelen en hun achterban via rentevrije leningen te betrekken bij dit project. In samenwerking met Netwerk Rentevrij, het centrum voor jeugdtoersime en de stad Deinze kon de organisatie beginnen aan de bouw van de lokalen die hopelijk een thuis zullen zijn voor de jongeren uit de omgeving. De KSA-VKSJ haalde euro op onder de vorm van rentevrije leningen bij hun achterban en kan daarom rekenen op een rentevrije lening van euro van Netwerk Rentevrij. Oxfam Wereldwinkel Mechelen euro De Wereldwinkel van Mechelen doet zoals de meeste winkels meer dan verkopen door ook in te zetten op vorming en sensibilisering. De werking steunt uitsluitend op de inzet van een ruime groep vrijwilligers. De Wereldwinkel van Mechelen bestaat al 36 jaar en is sinds de vorige aanvraag bij Netwerk Rentevrij gehuisvest in een eigen pand in de Hoogstraat 59. De winkel in Mechelen is vijf dagen per week geopend, en er is ook een verkooppunt in Leest. Er is bij de verbouwing met ecologische en duurzaamheidaspecten rekening gehouden. Inmiddels werd daarnaast ook al overgeschakeld op een groene stroomleverancier en nam de winkel deel aan de actie klimaatwijken om zo tot een reductie van energieverbruik te komen. Een tweede lening van euro werd toegestaan voor de verbouwingen van de winkel. 9

10 Oxfam Wereldwinkel Roeselare euro De wereldwinkel in Roeselare heeft door de jaren heen een vast klantenen vrijwilligersbestand opgebouwd. Het is een stabiele winkel met veel factuurverkoop. De winkel in de Noordstraat, maar vooral het gebouw dat vroeger als opslagplaats gebruikt werd, was dringend aan verbouwingen toe. Ze investeerden in een volledig nieuwe achterbouw. De winkelindeling bleef grotendeels zoals hij was (vloer en inrichting werden wel aangepast), achteraan is er nu een modern magazijn plus een sanitair blok. De wereldwinkel opende de nieuwe winkel al feestelijk in november vorig jaar. Voor deze verbouwingen sprak wereldwinkel Roeselare hun achterban aan, en samen met Netwerk Rentevrij en Hefboom, werd de financier- WGC De zuidrand euro Het Antwerpse district Hoboken en de wijken Kiel en Valaar worden als aandachtsregio s beschouwd. De bevolking scoort er minder goed op het vlak van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Bovendien hebben stedelijke bewoners (en vooral die in zulke aandachtswijken) minder vaak een vaste huisarts en consulteren ze vaker rechtstreeks de spoeddienst of opname. De bewoners ervaren er ook problemen met hun woonomgeving (hinderlijke milieu-invloeden zoals lawaai, geurhinder, vochtigheid, ) en met hun sociale gezondheid (gebrek aan sociale ondersteuning, o. a. buren en mantelzorg) De basisdoelstelling bij de oprichting van een nieuwe wijkgezondheidscentrum in Antwerpen is het ontwikkelen van kwalitatieve eerstelijnszorg op wijkniveau met bijzondere aandacht voor multidisciplinair werken, preventieve en integrale zorgverlening en grote toegankelijkheid. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid werden belangrijke uitgangspunten. Om deze te kunnen realiseren wensten de Wijkgezondheidscentra los te komen van de betaling per prestatie als financieringsvorm. Het WGC De zuidrand in Antwerpen kreeg van Netwerk Rentevrij een lening van euro voor de opstart van het centrum, naast de vereiste lening door de sympathisanten. 10 ing afgerond. Netwerk rentevrij stelde een bedrag van euro ter beschikking.

11 Andere activiteiten Co-financiering. OYA cvba De coöperatieve vennootschap OYA rekent voor de leningen een vergoeding die vergelijkbaar is met de inflatie, en sluit wat inhoudelijke criteria betreft zeer nauw aan bij de criteria die Netwerk Rentevrij hanteert. De cofinanciering met Oya cvba betreft de financiering van maatschappelijk of ecologisch zinvolle projecten, die meedraaien in de economische realiteit maar waar ecologische zuiverheid en maatschappelijke toonaangevendheid belangrijker zijn dan winstmaximalisatie. Dit jaar deden we 1 dossier samen met Oya cvba, maar de lening werd pas uitbetaald in We hopen deze goede samenwerking verder uit te bouwen Profilering De nieuwe website werd midden 2011 gelanceerd. We hopen met de nieuwe website iedereen nog beter op de hoogte te houden van veranderingen en potentiële aandeelhouders een goed beeld te geven over hoe we werken en wat we precies doen. In de periode 31 juli 31 december, hadden we meer dan 1200 bezoeken, met 932 unieke bezoekers. Er werden in deze periode meer dan pagina s bekeken op onze website. We blijven de website aanvullen met de nieuwe organisaties en bijkomende informatie. Vertegenwoordiging in de sector VOSEC (Vlaams Overlegplatform Sociale Economie) Netwerk Rentevrij cvba so is lid van de overleggroep Solidaire Financiers binnen Vosec. Vertegenwoordiger = Tom Alleman Erkenningen -- Netwerk Rentevrij cvba so is erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie -- Binnen de Participatie Maatschappij Vlaanderen werd Netwerk Rentevrij erkend door 2 ondersteuningsfondsen: - Waarborgbeheer NV: erkenning als waarborghouder - Sociaal Investeringsfonds (SIFO): erkenning als co-financier. 11

12 5. De jaarrekening De jaarrekening 2011 van Netwerk Rentevrij cvba so werd dit jaar nagekeken door onze controlerende vennoot het Kringloopfonds cvba, in vereffening, vertegenwoordigt door Werner Elpers, aangeduid op de AV van Hij leverde een verslag zonder voorbehoud Balans 2011 Het grootste deel van het actief is uiteraard de leningen die openstaan bij onze klanten/organisaties. Op 31/12/2011 was dit net iets meer dan 2 miljoen euro. Er zal in 2012 net geen euro kapitaal terugbetaald worden door de openstaande leningen, de rest wordt op langere termijn terugbetaald. Er werd dit jaar euro bij de dubieuze vorderingen geplaatst. Dit is het openstaand bedrag van een organisatie die we in gebreke gesteld hebben. We ondernemen nu stappen om onze borg (100% hypothecaire inschrijving) uit te winnen. Het is dus zeker niet zo dat dit bedrag afgeschreven zal moeten worden. Netwerk Rentevrij heeft, zoals bij de opstart vastgelegd, permanent iets meer dan euro als buffer op een termijnrekening staan. Op 31/12/2011 was er ongeveer euro beschikbaar op korte termijn, om nieuwe leningen en werkingskosten te dekken. Het kapitaal groeide met euro tot 2.8 miljoen euro. Reva vzw en een particulier namen het grootste deel voor hun rekening, aangevuld met de organisaties die dit jaar een lening kregen. Het overgedragen verlies zakt onder de euro en bedraagt nu 0,7% van het kapitaal. Het vreemd vermogen op lange termijn bestaat ondermeer uit een achtergestelde lening van SD Worx (die hun engagement dit jaar verlengde met 3 jaar) van euro en de cofinanciering van euro bij het SIFO (Sociaal investeringsfonds). OPBRENGSTEN De totale opbrengsten bedragen Verdeling opbrengsten Administratievergoeding Rentevrije leningen 72% Dienstverlening 4% Financiële opbrengsten 24% Langs opbrengstenkant zien we een soort referentiejaar zonder dienstverlening. Van de totale opbrengst komt 72% van administratievergoeding en 24% uit inkomsten van intrest. Het bedrag aan dienstverlening (4% of euro ) is beperkt. De lagere omzet is dan ook vooral te wijten aan mindere opbrengsten dienstverlening. De grootste opdracht euro werd immers doorgeschoven naar 2012 en wordt dan ook gefactureerd. Deze mindere opbrengsten drukken uiteraard het resultaat gevoelig. RESULTAAT Het boekjaar 2011 wordt afgesloten met een winst van 853 Het overgedragen verlies bedraagt hierdoor op 31/12/2011. De Raad van Bestuur blijft inzetten op een scenario om dit overgedragen verlies weg te werken over een periode van 2 tot 4 jaar. Op korte termijn blijven we inzetten op extra inkomsten door dienstverlening. De raad van bestuur stelt een plan voor dat de ambitie heeft om Rentevrij op middellange termijn om te vormen tot een organisatie die rendabel is op haar kerntaken (verstrekken en promoten van rentevrij lenen en het rentevrije gedachtengoed) De zoektocht naar extra kapitaal blijft eveneens een belangrijk werkpunt voor Rentevrij om de groei verder te kunnen zetten Resultatenrekening 2011 KOSTEN De totale kosten bedragen Verdeling kosten Personeel 83 % Diensten en diverse goederen 7% Diverse en financiële kosten 8% Afschrijvingen 2% Langs kostenzijde zien we in het resultaat minder kosten dan voorzien. Dit is vooral doordat we minder opgevraagd hebben bij het SIFO dan voorzien. 12

13 13

14 ACTIVA 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Kosten van oprichting Afschrijving oprichtingskosten Materiële vaste activa PC afschrijving PC Software computers afschr software /58 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen > 1j leningen Leningen > 1 jaar Vorderingen < 1 jaar Werkingsdebiteuren Op te maken facturen Te ontvangen creditnota's 41 Overige Vorderingen Terug te vorderen belast en voorh Diverse vorderingen mbt leningen Maandelijkse vord leningen vorderingen leningen nog te vervallen bj gedeeltelijk opgenomen leningen niet-opgenomen leningen vorderingen op rsz 4169 vorderingen federale overheid dubieuze vorderingen Geboekte waardeverminderingen Liquide middelen termijndeposito's (spaarrekening) kredietinstellingen (spaarrekening) kredietinstellingen (zichtrekening) overlopende rekeningen Over te dragen kosten verkregen opbrengsten (interesten triodos) TOTAAL DER ACTIVA

15 PASSIVA 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /15 EIGEN VERMOGEN Kapitaal Geplaatst kapitaal niet-opgevraagd kapitaal 14 Overgedragen winst/verlies Overdracht vorige jaren resultaat boekjaar voorzieningen en uitgest belastingen voorzieningen leningen 17/49 SCHULDEN Schulden op meer dan één jaar leningen van particulieren Achtergestelde leningen (SD Worx) Leningen cofinanciers >1j /48 Schulden op ten hoogste één jaar Financiele schulden leningschulden cofinanciers Werkingsschulden leveranciers Klanten - creduteuren te ontvangen facturen Schulden mbt belast / bezoldigingen R/C BTW - schuld einde periode Bezoldigingen Voorzieningen vak geld Diverse schulden toegezegde niet-opgen. Lening klanten-crediteuren ivm leningen Andere diverse schulden (Velt subs) overlopende rekeningen toe te rekenen kosten TOTAAL DER PASSIVA

16 OPBRENGSTEN OMZET administratievergoeding rentevrije lening Opbrengsten dienstverlening Netwerk Vlaanderen Oxfam Wereldwinkels Co-financiering opdracht vosec Febecoop Andere opdrachten lidgelden, giften en legaten Andere bedrijfsopbrengsten Plus Plannen Recuperaties Subsidies andere Financiële opbrengsten interesten fin rek termijnrekening 7.089? spaarrekening 7.823? zichtrekening interesten op leningen betalingsverschillen 4 76 Uitzonderlijke opbrengsten Diverse uitzonderkijke opbrengsten Resultaatsverwerking over te dragen verlies 25 TOTAAL OPBRENGSTEN

17

18 KOSTEN Diensten en diverse goederen huur, huurlasten en onderhoudskosten Huur onderhoud gebouwen EGW verzekering brand inboedel Kosten RvB onkosten vrijwilligers rvb verplaatsing rvb Kosten KC onkosten vrijwilligers kredietcel + werkgroepen verplaatsing kredietcel + werkgroepen Kosten AV onkosten deelnemers Algemene Vergadering verplaatsing Algemene Vergadering 8 Kantoormateriaal drukwerk Diverse bureelbenodigdheden telefoon/fax/internet verzendingskosten Informatica informaticakosten ontwerp database Communicatie Marketing Folder rentevrij kredietflits jaarverslag Diverse promotiekosten Diverse personeelskosten onkosten onthaal personeel sociaal secretariaat verzekering BA verzekering inboedel kantoor verplaatsingen personeel verzekering vrijwilligers verplaatsingen buitenland Kosten ontmoeting RvB -KC en Personeel Administratiekosten Admin en boekhouding Netwerk Vlaanderen vzw Diensten kredietanalyse Deelneming cursus, seminarie, neerlegging jaarrekening NBB lidgelden abonnementen tijdschriften andere wettelijke publicaties Honoraria Bedrijfsrevisor Erelonen clientcoach en Lucas Advies fiscaliteit 1.196

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel

Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel 2012 Netwerk Rentevrij cvba met sociaal oogmerk Ondernemingsnummer: 870 131 273 Vooruitgangstraat 333/9 1030 Brussel Tel: 02/274.00.17 Fax: 02/201.06.02 www.rentevrij.be info@rentevrij.be 1. Inleiding

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4

inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4 jaarverslag 2006 jaarverslag 2006 inhoud 1. Voorwoord door de staatssecretaris... 4 2. Werkingsverslag en bijzonder verslag van het boekjaar 2006... 5 a. Statuten en doelstellingen... 5 b. Het Kringloopfonds

Nadere informatie

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA

VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels Dries Cryns Wim Bex VERTROUWELIJK Businessplan Villagio BVBA Schaliënhoevedreef 20 2800 Mechelen Jeroen Swinkels

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW

ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW ZET MEE JE SCHOUDERS ONDER DE BZW Campagnedossier FairFin December 2012 Auteurs: Stijn Suijs en Frank Vanaerschot 1. Tem het Bankwezen De financiële markten hebben ons woelige jaren bezorgd. Het bankwezen

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be

KLEUR VAN GELD. Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be DE KLEUR VAN GELD Een uitgave van Triodos Bank - Nummer 124 - WINTER 2014 - www.triodos.be IN DIT NUMMER: BANKIEREN ALS EVEN- WICHTSKUNST EEN WONING IS MEER DAN EEN DAK: SOLIDAIRE SPAARACTIE EXKi IN NEW

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE

Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Community Supported Agriculture Netwerk CSA STARTERBROCHURE Deze brochure kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling in

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE

kleur geld Van EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE de kleur Van geld EEn uitgave van TRIODOS BANK - NUMMER 114 - HERFST 2010 - WWW.TRIODOS.BE In dit nummer: meerwaarde voor social profit baanbrekend In bouwsector: Instapklare passiefwoningen filmklassiekers

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011

Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen. Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Vorming Wat doet de bank met mijn geld? Ontwikkeld door Netwerk Vlaanderen Aanbod KWB, werkjaar 2010-2011 Inhoud 1. DOEL pag. 2 2. OPBOUW pag. 3 3. METHODIEK EN TIMING pag. 4 A. Voorbereiding pag. 4 B.

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Missie Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI's) in ontwikkelingslanden die aangepaste financiële diensten aanbieden aan

Nadere informatie

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging?

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging? Met de steun van Met een directe investering belegt u uw geld in projecten zonder tussenkomst van een derde. Dit geeft u de kans om initiatieven te ondersteunen van plaatselijke ondernemingen, zoals coöperatieve

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING Bijlage bij AV SET 2 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 ALGEMENE VERGADERING 2011 FINANCIEEL VERSLAG AAN DE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over

cohousing Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming andere manieren van wonen maatschappelijke trend Alles wat je moet weten over november 2012-3,50 De nummer 1 in België - 31ste jaargang - nr. 284 Alles wat je moet weten over Warmtepompen Nieuw type natuurlijke verwarming Hout & Habitat Gratis kaart voor twee personen waarde 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE

KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE DE KLEUR VAN GELD EEN UITGAVE VAN TRIODOS BANK - NUMMER 126 - HERFST 2014 - WWW.TRIODOS.BE IN DIT NUMMER: DUURZAAMHEID ONDER DE LOEP HANDICAP EN INTEGRATIE: DE VERSCHILLEN VOORBIJ PAUL DE GRAUWE TREKT

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie