Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat C5014 (1998)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat C5014 (1998)"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat C5014 (1998)

2

3 S TANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES Rijkswaterstaat, postbus LA Utrecht Bouwdienst opsteller uitgiftedatum P. Fournier 3 0 maart 1998 printdatum 17 februari 1999

4 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 1 INHOUD Begripsomschrijving Inventarisering en indeling van tunnelinstallaties Indeling tunnels in categorieen Installaties per tunnelcategorie Voorbeelden van tunnels uit genoemde categorieen 6. BESCHRIJVING VAN TUNNELINSTALIiATIES, tevens basisprogramma van eisen: 6.1. Energievoorziemng Aansluiting op openbaar net Hoofdverdeelinrichting Noodstroomvoorziening No-Break voorziening Piek-stroombedrijf Middenspanningsinstallatie Alternatieve energie 6.2. Algemene installaties Tunnelverlichting Lichtrooster Drainagepompinstallatie Ventilatie PLC-systemen Af standbewakingssysteem Afstandsbewaking+bediening 6.3. Communicatiemiddelen Liften en roltrappen Intercominstallatie Luidspreker-omroepsysteem Mobilofooninstallatie HF-systeem Telefoonverbindingen 6.4 Veiligheidsvoorzieningen Brandblusinstallatie Hulpposten+poederblusposten Vluchtroute voorzieningen CO- en/of zichtmeting Bescherming constructies tegen aanrijding Calamiteitenroutes Branddetectiesysteem Calamiteitenknop 6.5. Verkeersgeleidingsysteem Verkeersgeleidingsystemen Slagbomen en middenbermbeveiliging (VEVA) Verkeersdetectiesystemen CCTV-installaties Hoogtedetectiesystemen 7. Dienstruimten 7.1. Centrale bedieningsruimte 7.2. Verlichting van dienstruimten 7.3. Beveiliging en bewaking 7.4. Klimaatinstallaties 7.5. Brandmelding en blusmiddelen 7.6. Bliksemafleiderinstallatie 7.7. Geluidscriteria 8. Algemeen Materialen en afdichting Anticorrosiebehandeling Elektrische voedingkabels Algemeen apparatuur in de tunnelbuis 8.5. Voorbereiding afstandsbediening/bewaking 9. Aanwijzingen in verband met economische bedrijfsvoering van tunnels 10. Motivatie voor een kabel-kanaal c.q. middenkanaal 11. Literatuurlijst

5 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 2 S T A N D A A R D I S A T I E VAN TUNNEL I N S T A L L A T I E S 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING De standaardisatie van tunnelinstallaties heeft tot doel de tunnelinstallaties te ontwerpen en uit te voeren volgens vooraf vastgestelde, voor alle tunnels uniforme richtlijnen. 2. INVENTARISERING EN INDELING VAN TUNNELINSTALLATIES Installaties ten behoeve van verkeerstunnels kunnen in de volgende groepen en sub-groepen worden onderscheiden: Energievoorziening 1. Aansluiting op openbaar net 2. Hoofdverdeelinrichting 3. Noodstroomvoorziening 4. No-Break voorziening 5. Voorzieningen tbv. piekstroombedrijf 6. Hoog-en middenspanningsinstallatie 7. Alternatieve energievoorziening Algemene installaties 1. Tunnelverlichting 2. Lichtrooster 3. Drainagepompinstallatie 4. Tunnelventilatie 5. PLC-systemen 6. Afstandbewakingssysteem 7. Afstandsbedienings+bewakingssysteem 8. Liften en roltrappen Communicatiemiddelen 1. Intercominstallatie 2. Luidspreker-omroepsysteem 3. Mobilofooninstallatie 4. HF-systeem 5. Telefoonverbindingen Veiligheidsvoorzieningen 1. Brandblusinstallatie 2. Hulpposten+poederblusposten 3. Vluchtroute voorzieningen 4. CO- en/of zichtmeting 5. Bescherming tunnelconstructies tegen aanrijding en/of vandalisme 6. Voorzieningen tbv. calamiteitenroutes 7. Brandmelding- en detectiesysteem Verkeersgeleidingsysteem 1. Verkeersgeleidingsystemen 2. Slagbomen en verwijderbare middenbermbeveiliging (VEVA) 3. Verkeersdetectiesystemen 4. CCTV-installaties 5. Hoogtedetectiesystemen Voorzieningen tbv. tunnelgebouwen en dienstruimten 1. Centrale bedieningsruimte 2. Verlichting van dienstruimten 3. Beveiliging en bewaking 4. Klimaatinstallaties 5. Brandmelding en blusmiddelen 6. Bliksemafleiderinstallatie

6 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 3 3. INDELING VAN TUNNELS IN CATEGORIEEN 3.1. Nederlandse tunnels kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieen: tunnels type A: tunnels in snelverkeerswegen met gescheiden rijbanen; gemiddelde rijsnelheid > 100 km/u,a' In Nederland is de verkeersdichtheid in de ; tunneltypen A over het algemeen > voertuigen per dag tunnels type B: tunnels in tweestrookswegen; gemiddelde rijsnelheid km/u tunnels type C: fiets- en voetgangerstunnels De tunneltypen A en B kunnen worden onderverdeeld in: a. korte tunnels: tunnels met een gesloten lengte < m b. lange tunnels: tunnels met een gesloten lengte > m c. zeer lange tunnels met een gesloten lengte > 2500 m 3.3. De tunneltypen A kunnen worden onderverdeeld in: a. bewaakte tunnels: tunnels die voortdurend worden bewaakt en geobserveerd vanuit een controlecentrum dat ter plaatse of elders (= afstandsbediening) is gelegen. N.B. In het algemeen zijn lange en zeer lange verkeerstunnels type A bewaakt. b. onbewaakte tunnels (in de regel zijn dit korte tunnels). N.B. Bij onbewaakte tunnels is meestal een beperkte bewaking van de installatie aanwezig; bv. belangrijke storingen van de installatie worden doorgemeld naar een meldpunt buiten het kunstwerk.

7 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 4 4. INSTALLATIES PER TUNNELCATEGORIE 1) = alleen bij tunnels > 30 m, afhankelijk van de situatie. 2) = in de regel worden storingen bij onbewaakte tunnels elders gemeld. 3) = alleen bij voortdurend bewaakte tunnels. 4) = alleen bij een vrije doorrijhoogte < 4,7 m. 5) = alleen bij tunnels beneden het oppervlaktewaterniveau. Z type tunnel 4.1. Energievoorziening 1. aansluiting openb.net + kwh-meting 2. hoofdstroomverdeelinrichting 3. noodstroomvoorziening 4. No-Break stroomvoorziening 5. voorz. piekstroombedrijf 6. middenspanningsinstallatie 7. alternatieve energievoorziening lang * * * * * A k lang B j kort I * * * * * (1 kracht/lichtverdeling) ( * ) (facultatief) 4.2 Algemene installaties 1. tunnelverlichting (dag + nacht) * 1) * 1) 1) 2. lichtrooster * drainage-pompinstallaties 5) * * * * * 4. tunnelventilatie * PLC-besturing * * * * * 6. afstandbewakingssysteem 2) 2) 2) 2) 2) 7. afstandsbediening+bewakingssysteem * liften en/of roltrappen (afh. van de situatie) Communicatiemiddelen 1. intercominstallatie * _ 2. luidspreker-omroepsysteem * mobilofooninstallatie (*) HF-radiocommunicatiesysteem * telefoon * (*) (*) - - Veiligheidsvoorzieningen 1. brandblusinstallatie * hulpposten/poederblusposten * (*) vluchtroutevoorzieningen * CO-meting en/of zichtmeting * bescherming tunnelconstructies * * * * * tegen aanrijding en/of vandalisme 6. voorz. calamiteitenroutes * brandmeld/detectiesysteem (*) Verkeersgeleiding + bewaking 1. verkeersgeleidingssysteem 2. Veva, slagbomen 3. verkeersdetectiesysteem 4. CCTV-installatie 5. hoogtedetektiesysteem 4.6. Dienstruimten 1. centrale bedieningsruimte 2. verlichting 3. beveiliging en bewaking 4. klimaatinstallatie 5. brandmelding en blusmiddelen 6. bliksemafleiderinstallatie (alleen bij gebouwen boven maaiveldniveau) * * 3)4) /230496

8 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 5 5. VOORBEELDEN VAN TUNNELS UIT GENOEMDE CATEGORIEEN tunnels type A-lang: - Velsertunnel - Coentunnel (770 m) (590 m) - Schipholtunnels (530 m) - Beneluxtunnels (800 m) - Heinenoordtunnel (620 m) \ - VIaketunnel (330 m) - Drechttunnel (575 m) - Botlektunnel (530 m) - Zeeburgertunnel (580 m) - Noordtunnel - Wijkertunnel (535 m) (640 m) - Westerscheldetunnel (6500 m) b. tunnels type A-kort: - Gouweaquaduct ( 45 m) - Aquaduct ringvaart A4 ( 35 m) - Margriettunnel ( 77 m) - Aquaduct Grouw ( 80 m) c. tunnels type B-lang: - tunnel in de weg Purmerend-Spijkerboor (onder A7) (92 m) - tunnel in de Koninginneweg te Rotterdam (133 m) - Statentunnel te Rotterdam - Diergaardetunnel te Rotterdam (112 m) (100 m) - Stationstunnel te Nijmegen (210 m) d. tunnels type B-kort: - div.onderdoorgangen onder rijkswegen e. tunnels type C: - div.fiets-voetgangerstunnels onder rijkswegen

9 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 6 6. STANDAARD INSTALLATIEBESCHRI JVING TTJNNELINSTALLATIES, TEVENS PROGRAMMA VAN EISEN 6.1. Energievoorziening Aansluiting op het openbaar net ^ Tunnels die weinig vermogen afnemen uit het openbare net (minder dan kw) en gunstig zijn gelegen ten opzichte van een openbaar net transformatorstation, kunnen gewoonlijk van een 3-fase 400V aansluiting worden voorzien. Hiervoor moet een ruimte met door de stroomleverancier te bepalen afmetingen ter beschikking worden gesteld. De kwh-meter moet door de personen in dienst van of gemachtigd door de stroomleverancier kunnen worden bereikt met behulp van een door de stroomleverancier voorgeschreven voorziening. Meestal wordt voor dit doel door het stroomleverend bedrijf een slot ter beschikking gesteld of wordt een sleutelkastje geleverd voorzien van een standaard door de stroomleverancier te verstrekken slot. Mogelijke aanvullende eisen die worden gesteld bij tunnels type B en C: motoren van meer dan 2,5 kw mogen niet direct aanlopen; de kwh-meter mag niet in een ruimte beneden maaiveldniveau worden opgesteld Voor tunnels die veel vermogen afnemen of op grote afstand van een openbaar net transformatorstation zijn gelegen, wordt door het stroomleverende bedrijf een middenspanningsaansluiting geeist. Hiertoe moet in de nabijheid van het kunstwerk of in het kunstwerk zelf een middenspanningsruimte worden ingericht. In deze ruimte wordt een trafo geplaatst die de middenspanning ten behoeve van de tunnel transformeert naar gebruikersspanning 230/400/700 VAC. De inrichting van de genoemde ruimten moet altijd geschieden in overleg met het energieleverende bedrij f. De kwh-meting vindt gewoonlijk plaats in de laagspanning na de trafo. De trafo is aangesloten op een laagspanningsverdeelinrichting vanwaaruit het tunnelbedrijf wordt gevoed Zeer lange tunnels ( > 2500 m) kunnen niet meer vanuit een middenspanningsaansluiting over de voile lengte elektrisch gevoed worden met laagspanning. Ook elder in het lengteprofiel van de tunnel moeten dan middenspanningsaansluitingen worden gemaakt. Een middenspanningsvoedingkabel wordt daartoe door de gehele lengte van de tunnel geleid. De tunnel verdelen in voedingssecties. In elke sectie is een transformatorstation ondergebracht dat rechtstreeks gevoed worden uit het middenspanningsdistributienet en dat de betreffende sectie van de tunnel van laagspanning 230/400/700 VAC voorziet. Elke trafo is aangesloten op een laagspanningsverdeelinrichting voor de laagspanningstroomverdeling in de betreffende tunnelsectie Overweging: Indien de tunnel is gelegen binnen het leveringsgebied van twee onafhankelijke elektriciteitsnetten, verdient het aanbeveling de tunnel te voorzien van een redundante aansluiting op beide netten. Elk van de aansluitingen moet dan voldoende capaciteit hebben om bij wegvallen van de stroomvoorziening uit een van beide netten, het tunnelbedrijf op veilige wijze te kunnen continueren. N.B. Indien de openbare stroomvoorzieningsnetten op elk van de oevers voldoende onafhankelijk van elkaar zijn, kan een van het openbare net onafhankelijke noodstroomvoorziening door middel van noodstroomaggregaten achterwege worden gelaten. s-andard/230498

10 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 7 Het is noodzakelijk dit te berekenen door middel van een faalkansberekening, waarbij moet worden aangetoond dat de kans op gelijktijdige uitval van de energievoorziening op beide oevers ten gevolge van storingen in het openbaar net, minder is dan een acceptabele waarde. Door de Rijkswaterstaat wordt een uitvalkans van 1 x 50 jaar met een gemiddelde onderbrekingsduur van max. 2 uren acceptabel geacht.*# (ref.westerscheldetunnel). - Het niet-installeren van een NSA-installatie heeft consequenties voor de eisen die aan andere installaties worden gesteld, zoals bijvoorbeeld: de capaciteit van de No-break-installaties moeten worden vergroot tot tenminste 60 minuten; de verkeersinstallatie moet zodanig worden aangepast dat de tunnel veilig ontruimd kan worden bij volledige spanningswegval; piekstroombedrijf is niet meer mogelijk, hetgeen tariefsconsequenties kan hebben.

11 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Hoofdstroomverdeelinrichting Bij tunnels type A, met twee tunnelbuizen/rijrichtingen, moet de stroomvoorziening per rijrichting zoveel mogelijk worden gescheiden Tot vrij recent was het gebruikelijk de laagspanningsverdeling te.-* scheiden in preferente en niet-preferente groepen en deze te voeden vanaf verschillende rails; preferente groepen vanaf een noodstroomgevoede rail en niet-preferente groepen vanaf een netstroomgevoede rail. Toepassing van programmeerbare besturingsapparatuur (PLC) maakt het thans mogelijk alle groepen vanaf een netstroom en noodstroom gevoede hoofdrail te voeden. In de noodstroomgevoede situatie bepaalt het programma welke groepen bij vermogenstekort vrijgegeven en geblokkeerd moeten worden volgens een geprogrammeerde volgorde van preferentie Voeding van installaties in tunnels tot m vindt plaats vanaf een centrale hoofdverdeling. De voeding op de centrale hoofdverdeelinrichting wordt geleverd door: a. het openbare net b. de noodstroominstallatie c. alternatieve energie, bijvoorbeeld een windmolen. Vanaf de centrale hoofdverdeelinrichting wordt energie over de tunnelinstallaties verdeeld en wordt de eventuele no-breakvoorziening gevoed Bij tunnels type A-lang met een lengte van m, wordt uit economische overwegingen de stroomvoorziening verdeeld over 2 verdeelinrichtingen; een hoofdverdeelinrichting in het landhoofd aan de hoofdvoedingszijde van de tunnel en een onderverdeelinrichting in het andere landhoofd. In principe wordt vanuit elk landhoofd een halve tunnellengte gevoed. De hoofdverdeling voorziet de onderverdeelinrichting van stroom d.m.v. een step-up/step-down middenspanningsaansluiting als volgt: De voedingsspanning vanaf de hoofdverdeling aan de hoofdvoedingszijde van de tunnel wordt door middel van een step-up transformator omhoog getransformeerd tot 10 kv, door de tunnel getransporteerd door middel van een lokv-middenspanningskabel en bij de onderverdeel inrichting(en) elders in de tunnel dmv. step-down transformatoren weer omlaag getransformeerd en aangesloten op de te voeden onderverdeelinrichting. Deze wijze van stroomvoorziening heeft als voordeel dat alle voedingsbronnen op de hoofdverdeling (dus ook noodstroom en eventuele alternatieve energie) via de step-up/step down voorziening kunnen worden gedistribueerd over alle onderverdeelinrichtingen Bij tunnels type A-lang met een lengte > m, is het noodzakelijk in de tunnel een of meer trafostations, aangesloten op een middenspanningsvoeding, te plaatsen (bv. iedere m), vanwaaruit secties van de tunnel van laagspanning worden voorzien. Hiervoor moeten binnen de tunnelconstructie midden- en laagspanningsruimten worden ingericht, bijvoorbeeld in het middenkanaal. Eventuele noodstroomaggregaten moeten in deze situatie d.m.v. een stepup trafo worden aangesloten op de centrale middenspanningsvoeding Op de verdeelinrichtingen worden alle tunnelinstallaties aangesloten. Indien voeding aanwezig is uit het openbare net, moet voldoende energie aanwezig zijn om alle installaties volledig te voeden, eventueel met vermogensuppletie door middel van de eigen noodstroominstallatie (zgn. piekstroombedrijf).

12 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 9 Bij het wegvallen van het openbare net wordt door de PLC-besturing van de tunnel een aantal gebruikers automatisch geblokkeerd volgens een geprogrammeerde volgorde van preferentie. Indien alle noodstroom- en no-breakvoorzieningen normaal werken, dan kunnen alle installaties genoemd in de hoofdstukken noodstroomvoorziening en no-breakstroomvoorziening worden gevoed...-* Bij het wegvallen of gedeeltelijk falen van noodstroomvoorzieningen worden stroomgebruikers volgens de aangegeven preferenties geblokkeerd (nr. 1 is het minst preferent en wordt dus het eerste geblokkeerd). 1. liften/roltrappen 2. verwarming brandblusleiding + hulpposten 3. deel gebouwverlichting klimaatinstallaties in gebouw deel tunnelverlichting 6. CO-meting en/of zichtmeting 7. gebouwbewaking 8. 50% drainagepompen 9. vluchtgangventilatie 10. deel verkeersgeleidingssysteem (slagbomen) 11. tunnelventilatie 12. brandblusinstallatie 13. koelventilatoren van de dieselinstallatie (14). Alle systemen aangesloten op de no-breakinstallatie. Toelichting: De no-breakinstallatie kan niet automatisch van de nood/netrail worden afgeschakeld; ofwel alle installaties aangesloten op de no-breakinstallatie blijven in bedrijf tot het volledig wegvallen van de noodstroomvoorziening, tenzij zij met de hand worden afgeschakeld.

13 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Noods t roomvoorz iening Noodstroom wordt verzorgd door middel van (bij voorkeur) 3 watergekoelde dieselaggregaten, die rechtstreeks op de hoofdvoedingrail zijn geschakeld. De noodstroominstallatie moet van zodanige capaciteit zijn dat geclurende tenminste 5x24 uur het tunnelbedrijf op veilige wijze kan worden ; voorgezet met behulp van de energielevering uit deze NSA-installatie. De noodstroomvoorziening moet toereikend zijn voor het gelijktijdig voeden van de volgende installaties, waarbij inbegrepen de installaties aangesloten op de no-break, die immers bij wegvallen van de netspanning wordt gevoed door de noodstroomvoorziening: 1. deel van de tunnelverlichting 2. 50% drainage-pompcapaciteit 3. 1 tunnelbuis 100% ventileren 4. de tunnel besturingssystemen 5. de afstandsmeldingen en besturingen 6. verwarming brandblusleiding + hulpposten 7. alle communicatiemiddelen 8. de brandblusinstallatie 9. alle vluchtroutevoorzieningen, incl. vluchtgangventilatie 10. de verlichting van de hulpposten + SOS-bordjes 11. de CO-meting en/of zichtmeting 12. de verkeersgeleidingssystemen 13. de TV-installatie 14. het hoogtedetektiesysteem 15. een deel van de dienstruimtenverlichting en verwarming 16. de gebouwbewaking 17. liften 18. brandmeldapparatuur 19. de voeding van het dieselmotor koelingsysteem. De overige installaties zijn niet-preferent en worden bij noodstroombedrijf geblokkeerd De noodstroomsituatie vangt aan bij wegvallen van de elektrische voeding uit het openbare net. Het noodstroombedrijf verloopt als volgt: 1. de voeding uit het openbare net valt weg; 2. alle dieselmotoren starten; 3a. de eerste generator die op spanning is wordt op het tunnelnet geschakeld; 3b. de belasting die direct moet worden opgebracht is die van de no-breakinstallatie en de nullast van step-up transformatoren; Indien het vermogen van 1 noodstroomaggregaat onvoldoende is om de inschakelstroom van de no-breakinstallaties en de stepup transformatoren op te nemen, moeten eerst twee noodstroomaggregaten worden gesynchroniseerd, waarna zij beide op het tunnelnet kunnen worden geschakeld; 4. de volgende generator(en) worden, zodra zij op spanning zijn, gesynchroniseerd aan de voorgaande en op het tunnelnet geschakeld. De tijd tussen netspanningswegval en volledig noodstroombedrijf is max. 3 0 sec. 5. het gevraagde vermogen zoveel mogelijk gelijk verdelen over de beschikbare aggregaten; 6. alle drie de aggregaten blijven in bedrijf zolang de noodstroomsituatie aanwezig is; 7. Optie: Indien voldoende vermogen ter beschikking is omdat niet alle preferente installaties in bedrijf zijn, kunnen door de programmeerbare besturingsinstallatie van de tunnel (PLC),

14 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 11 installaties worden vrijgegeven totdat maximaal noodstroomvermogen wordt afgenomen; 8. bij terugkomen van het openbare net synchroniseert het noodstroombedri j f aan het openbare net, waarna op netbedrijf wordt ove rge s chake1d; 9. na een nadraaitijd van + 10 min. de aggregaten stoppen. ^ Bij installaties waarmee regelmatig piekstroombedrijf zal worden gedraaid, is het rendabel om warmteterugwinningsvoorzieningen te treffen indien voor deze warmte een nuttige bestemming (binnen of buiten de tunnel) kan worden gevonden. Door middel van deze voorzieningen kan warmte uit het koelwater van de dieselmotoren worden gebruikt voor ruimteverwarming Elke dieselmotor voorzien van een eigen koelwaterradiateur. De radiateurkoeling wordt verzorgd door minimaal twee koelluchtventilatoren, die opgesteld staan in een eigen luchtcirculatiekanaal, via kleppen verbonden met de ruimtecirculatie. Als de dieselaggregaten in bedrijf komen wordt 1 koelventilator gestart. Bij het aanspreken van een verschildrukschakelaar of bij een te hoge retour-koelwatertemperatuur, wordt de 2e koelventilator gestart De ruimteventilatie van de dieselruimte wordt verzorgd door een in de normale situatie op laag toeren draaiende ventilator, die lucht van buitenaf aanzuigt. De ventilatielucht wordt de dieselruimte ingeblazen via naast de diesels gelegen, door beloopbare roosters afgedekte inblaaskanalen. Alle ventilatielucht wordt eerst gefilterd en afhankelijk van de ruimtetemperatuur, bij draaiende diesels, gemengd met radiateurkoellucht. Indien de dieselaggregaten niet in bedrijf zijn en de ruimte temperatuur onder de gewenste waarde daalt, wordt de buitenluchtregelklep dichtgestuurd en een recirculatieklep opengestuurd. Is dit niet voldoende, dan wordt een luchtverwarmer ingeschakeld. Overschrijdt daarna de ruimtetemperatuur de ingestelde waarde, dan wordt de buitenluchtcirculatie door een regeling in omgekeerde volgorde weer hersteld. Indien de ruimtetemperatuur de ingestelde waarde met meer dan 5 C overschrijdt, schakelt de buitenluchtventilator over op hoog toeren.

15 printdatum: 8 maart 1999 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad No-breakstroomvoorziening: Voor een veilig tunnelbedrijf is het van belang dat een aantal vitale installaties permanent in bedrijf blijft. Om de stroomloze periode tussen het wegvallen van de netspanning en het in bedrijf komen van de noodstroominstallatie te overbruggen, moet*een op elke hoofdstroomverdeling een no-breakstroomvoorziening worden geinstalleerd. Zodra op noodstroomvermogen kan worden overgegaan neemt de noodstroomvoorziening het no-breakvermogen over. De no-breakinstallatie moet voldoende vermogen hebben voor het gedurende tenminste 10 min. gelijktijdig voeden van de volgende installaties, voorzover deze niet van een eigen permanente spanningsbron zijn voorzien: 1. (een deel van de) tunnelverlichting 2. de tunnelbesturingssystemen 3. de afstandsmeldingen en besturingen 4. alle communicatiemiddelen zoals: - intercom - luidsprekers - mobilofooninstallatie - hoogfrequent systeem - telefoon 5. alle vluchtroutevoorzieningen 6. de verlichting van de hulpposten + SOS-bordjes 7. (een deel van de) verkeersgeleidingssystemen (lichten + signaalgevers) 8. verkeersdetectiesysteem 9. de CCTV-installatie 10. het hoogtedetektiesysteem 11. een deel van de dienstruimtenverlichting 12. brandmeld/detectieapparatuur 13. CO- en/of zichtmeting Voor toepassing in tunnel installaties komen twee no-breakvoedingsystemen in aanmerking: a. een dieselmotor-vliegwiel/electrische koppeling-generator combinatie b. een statische no-break (statische omvormer/accubatterij combinatie). Thans wordt voorkeur gegeven aan toepassing van een statische no-break. Hierin zijn geen draaiende delen aanwezig en het ruimtebeslag is gering. Als statische no-break kan worden gekozen uit serieele no-breaks en parallelle no-breaks. Bij serieele no-breaks staat de no-breakinstallatie in serie met de afgaande voeding, d.w.z. het op de no-break geschakelde vermogen gaat ook tijdens aanwezigheid van het net volledig door de no-break. Voordeel is dat de no-break altijd paraat is; storing is direct merkbaar. Nadeel is blind-stroom en warmteverlies. Bij parallelle no-breaks is de no-break via een smoorspoel op het net aangesloten en wordt het op de no-break geschakelde vermogen bij aanwezigheid van het net buiten de no-break om aan het net onttrokken. Pas bij uitvallen van het net wordt het volledige no-breakvermogen aan de no-break onttrokken. Energetisch zijn parallelle no-breaks in het voordeel t.o.v. serieele no-breaks gezien het -in de stand-by toestandgeringere warmte en blindstroomverlies. standard/080399

16 printdatum: 8 maart 1999 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad No-break in de hoofdstroom laagspanningsverdelingen: Elke no-breakvoorziening omvat in hoofdzaak: een afgaand veld waarop aangesloten een 3-fase systeem statische no-break en een no-break verdeelinrichting De no-break installaties voorzien van onderhoudsvrije loodaccu's. Enige standaard output specif icaties: Normaal volbelast bedrijf: output 3 fase 400V +1% z Bij belastingvariatie van 0-100% : output 400V + 3% Frequentie 50 Hz ± 1% Overbelasting 120% gedurende 90 sec Elke no-breakinstallatie omvat in hoofdzaak de volgende componenten: een laad/gelijkrichter; een statische omvormer; een een automatische, statische by-pass schakelaar; accubatterij met accuschakelaar; een handbediende mechanische onderhouds by-pass. een serieele uitgang voor storings- en bedrijfsmeldingen Werking: a. Onder normale bedrijfsomstandigheden zal het net de no-breakinstallatie voeden. De gelijkrichter zet de ingangs-wisselspanning om in een constante gelijkspanning. Bij serieele no-breaks wordt met deze gelijkspanning een statische omvormer gevoed. Deze statische omvormer levert een gestabiliseerde wisselspanning aan de kritische verbruikers. Indien zich netstoringen voordoen wordt de statische omvormer automatisch en zonder onderbreking door de accubatterij gevoed. Bij parallelle no-breaks wordt met de gelijkspanning de batterij gevoed en op spanning gehouden; de hoofdvoeding gaat echter buiten de de gelijkrichter om rechtstreeks naar de kritische gebruikers. Bij netstoringen schakelt een statische schakelaar de hoofdvoeding naar de kritische gebruikers om naar batterijvoeding via een statische omvormer. b. Statisch by-passbedrijf: Indien de installatie wordt overbelast of indien er in de installatie een storing optreedt, moet de statische by-pass-schakelaar de verbruikers automatisch en zonder onderbreking overschakelen naar netbedrijf. c. Onderhouds by-pass bedrijf: In dien voor onderhoud of vervanging de gehele no-break installatie buiten werking moet worden gesteld, moet dmv. een onderhouds by-pass schakelaar de no-break krachtlichtverdeling direct op het net geschakeld kunnen worden, zonder stroomonderbreking tengevolge van het schakelen Bij een storing van de no-breakinstallatie, moeten -indien een NSAinstallatie aanwezig is- bij wijze van voorzorg tenminste twee dieselaggregaten worden gestart, gesynchroniseerd en parallel aan het net worden geschakeld. standard/080399

17 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Voorzieningen voor piek- en sperstroombedriif Piekstroombedrij f Tijdens normaal bedrijf is het mogelijk piekbelastingen door de eigen installatie over te laten nemen. Afhankelijk van de tariefafspraken met het stroomleverend bedrijf wordt een maximale netstroomafnamecapaciteit ingesteld. Indien het door de tunnelinstallatie af te nemen vermogen boven deze capaciteit uitstijgt, wordt een van de noodstroomaggregaten gestart, aan het net gesynchroniseerd en bijgeschakeld. Dit aggregaat moet zo hoog mogelijk worden belast om een rendabel piekstroombedrijf mogelijk te maken. Uit veiligheidsoverwegingen moet een minimale netstroomafname worden gehandhaafd (20-50% van de maximaal ingestelde afnamecapaciteit) en mag niet het gehele net afgeschakeld indien het beschikbare aggregaatvermogen hoger is dan de ingestelde maximale netstroomafnamecapaciteit. Het totaal afgenomen vermogen wordt voor zover mogelijk gelijk verdeeld tussen net en aggregaat, waarbij het aggregaat voor maximaal 80% mag worden belast. Indien in deze situatie het aggregaat met meer dan 80% van zijn maximale vermogen gaat worden belast, moet een tweede aggregaat worden gestart en bijgeschakeld. Het afgenomen vermogen wordt nu weer gelijk verdeeld over de twee beschikbare aggregaten en het net waarbij weer een minimale netstroomafname moet worden gehandhaafd. Dezelfde situatie herhaalt zich voor het derde aggregaat. Wanneer de aggregaten met minder dan 2 0% van hun maximale capaciteit worden belast, wordt het laatst ingekomen aggregaat gestopt, en wordt het benodigde vermogen herverdeeld over de overgebleven aggregaten en het net. Wanneer het totaal door de installatie afgenomen vermogen uit het openbaar net kleiner wordt dan + 80% van de ingestelde maximale netstroomafnamecapaciteit, worden de aggregaten afgeschakeld. De installatie moet tegen pendelen worden beveiligd door middel van een minimumdraaitijdregeling. Piekstroombedrijf maakt het mogelijk voordelige tariefsafspraken met de stroomleverancier te maken, danwel het door het GEB te installeren (en te reserveren) vermogen te beperken. Piekstroomdraaien is vooral rendabel indien de afvalwarmte van de dieselmotoren op een of andere wijze nuttig kan worden gemaakt Sperstroombedrii f Sperstroombedrijf wordt gedraaid gedurende de uren dat een spertarief van kracht is en is in hoofdzaak gelijk aan piekstroombedrijf. Gedurende spertijd wordt zo weinig mogelijk vermogen vanuit het openbare net afgenomen en wordt zoveel mogelijk vermogen door de eigen installatie gedraaid, waarbij het vermogen gelijk wordt verdeeld over elk van de bijgeschakelde aggregaten. De stroomafname uit het openbare net wordt niet geheel uitgeschakeld, doch beperkt tot een soort stand-by-vermogen van minimaal ca. 10 kw. standard/.30498

18 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Middenspannings installatie Zoals reeds omschreven is het in verband met de vaak grote afstanden in een tunnel, rendabel om op meer plaatsen in de tunnel (bij tunnels tussen m in beide landhoofden en in zeer lange tunnels > 2500 m een of meermalen tussen beide landhoofden) een voedingverdeling op*te ; stellen. De stroom vanaf de hoofdvoedingverdeling naar de andere voeding- ". verdeling(en) wordt getransporteerd via (10 kv) step-up/step-down trafo's gekoppeld door middenspanningskabels. De step-up en step-down transformatoren moeten in een aparte ruimte worden opgesteld, ofwel door middel van stalen, geaarde hekken van de overige installaties worden afgeschermd. Droge transformatoren genieten de voorkeur. Voorzieningen moeten worden aangebracht voor het afvoeren van de door de transformatoren ontwikkelde warmte.

19 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Alternatieve energievoorziening Op de hoofdvoeding verdeling kunnen velden worden gereserveerd voor de aansluiting van alternatieve energiebronnen, zoals windmolens, een waterkrachtvoorziening of zonnepanelen.

20 printdatum: 17 februari 1999 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Algemene installaties Tunnelverlichting: Grondslag voor de verlichtingsberekening van de tunnel zijn de "Standard for the lighting of road traffic tunnels", CEN/TC169/WG6, 7th draft, d.d. 21 maart (N.B. Latere drafts van de "Standard for the lighting of road traffic tunnels" zijn vereenvoudigde iversies en mogen alleen in overleg met de opdrachtgever worden toegepast) of eventueel de (iets verouderde) "Aanbevelingen voor verlichting van lange autotunnels", uitgave Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSW 1990) De richtlijnen geven aanwijzingen voor de aanleg van conventionele- (symmetrische) verlichting en voor tegenstraal- (assymmetrische) verlichting. Tegenstraal verlichting onderscheidt zich van conventionele verlichting doordat d.m.v. schuine plaatsing van het armatuur in combinatie met een assymmetrische spiegeloptiek, het licht onder een bepaalde hoek tegen de verkeersrichting in wordt gestraald. Hierdoor ontstaat een versterkte contrastwerking. Bij tegenstraalverlichting is de invloed van reflectie van de tunnelwanden minder dan bij conventionele symmetrische verlichting. Voor tunnels type A in autosnelwegen wordt in het algemeen een ontwerpsnelheid aangehouden van 120 km/u Vrijwel alle bestaande tunnels zijn voorzien van TL-verlichting.Alle tunneltypen voorzien van een lijnverlichting. Bij de tunneltypen A met 2 rijstroken, de lijnverlichting bij voorkeur in het hart van de tunnelbuis, boven de scheidingslijnen tussen de rijstroken opgehangen. Lichtlijnen mogen geen "knik" vertonen. Bij verlichting met TL in een tunnel met 3 rijstroken kan in het algemeen nog voldoende lichtniveau worden bereikt met een lichtlijn in het hart van de tunnel boven het hart van de middelste rijstrook. Bij 4 r i j stroken zal een TL-lichtlijn niet meer voldoen en moeten 2 lichtlijnen worden aangebracht (bij voorkeur aan de zijwanden). Bij tegenstraalverlichting zal een voldoende niveau uitsluitend bereikt kunnen worden door toepassing van SON. In tunnels voorzien van een tegenstraalverlichting zal het voordelen hebben de gehele tunnel met SON te verlichten. Er zijn geen overwegende bezwaren tegen toepassing van lage druk natriumverlichting SOX. Hierbij kan worden opgemerkt dat SOX een hoge specifieke lichtstroom (lm/w) geeft en er is een hoge kontrastwerking. Echter de golflengte van SOX ligt ongunstig t.o.v. de ooggevoeligheidskromme (Purkinje-effekt) waardoor het positieve effect van de hoge konstrastwerking teniet wordt gedaan. Voorts geeft SOX een zeer slechte kleurweergave Ingangsverlichting; Alle tunneltypen A, uitgezonderd die met een lengte minder dan + 80 m, voorzien van een ingangsverlichting over een lengte van m (afhankelijk van de ontwerpsnelheid), verdeeld in twee of meer zones. Deze ingangsverlichting vormt een overgang tussen de hoge lichtniveaus buiten de tunnel en de lagere verlichtingsniveaus in het gesloten deel van de tunnel. De overgang van de hoge verlichtingsniveaus buiten de tunnel naar het lagere verlichtingsniveau binnen de tunnel moet verlopen conform de teolaatbare oog-adaptatie. Bij tunnels type B is bij uitzondering een ingangsverlichting noodzakelijk; meestal hebben deze tunnels voldoende doorzicht om zwarte gat effecten te vermijden. Voorts is de verkeerssnelheid laag. standard/170299

Inhoudsopgave. Rijkswaterstaat Bouwdienst

Inhoudsopgave. Rijkswaterstaat Bouwdienst Inhoudsopgave 7. 7.1 Algemene eisen en aanwijzingen 7.1.1 Algemeen 7.1.2 Apparatuur in de tunnelbuis 7.1.3 Reductie van kosten door goede bereikbaarheid van de installaties 7.1.4 Materialen, corrosiebescherming

Nadere informatie

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij:

ECO-TL besparingset. De belangrijkste voordelen op een rij: ECO-TL besparingset De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd Prettiger licht

Nadere informatie

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00

Systeem-schakelversterkers REG 1 kanaals Art.Nr. 0850 00. Systeem-schakelversterkers REG 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 1 kanaals Art.Nr. 0850 00 2 kanaals Art.Nr. 0851 00 Functioneringsprincipe De systeemschakelunit REG 1 kanaals en de systeemschakelunit REG 2 kanaals zijn nieuwe komponenten voor het observersysteem. De

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden

Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden Eco- TL adapter Vragen & Antwoorden De belangrijkste voordelen op een rij: 40 tot 50% besparing op uw energiekosten De T5 TL lamp gaat tot 3x langer mee dan de oude T8 TL lamp Zeer korte terugverdientijd

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met De nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

VAC= Wisselstroom VDC= Gelijkstroom

VAC= Wisselstroom VDC= Gelijkstroom Elektriciteit LED lampen werken op 12 Vdc /Ac tot ca. 38 Vdc/ac. Dit is laagspanning. Er zijn dus lampen die alleen op gelijkstroom (DC) werken of op wisselstroom (AC) Maar ook zijn er LED lampen die zowel

Nadere informatie

informeert TAD: Technologische AdviesDienst

informeert TAD: Technologische AdviesDienst informeert TAD: Technologische AdviesDienst Beveiligingen in UPS-installaties Een perfect elektriciteitsnet zou een sinusoïdale spanning leveren die bovendien permanent aanwezig zou moeten zijn. In werkelijkheid

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Lighting Energy Controller. Distributie, advies & service in Benelux / Duitsland / Frankrijk

Lighting Energy Controller. Distributie, advies & service in Benelux / Duitsland / Frankrijk LEC Lighting Energy Controller Distributie, advies & service in Benelux / Duitsland / Frankrijk Energiereductie verlichtingsinstallaties de kenmerken van de LEC toepassing: Specifiek voor fluorescentie

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

Functionele omschrijving Verhulst Basic

Functionele omschrijving Verhulst Basic 1 Functionele omschrijving Verhulst Basic Verhulst klimaattechniek B.V. Albert Einsteinweg 10 5151 DL Drunen Nederland Tel.: 0416-672200 Fax: 0416-340785 www.verhulst.com 2 Inhoudsopgave FUNCTIONELE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27

ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 ECR-Nederland B.V. De ECR-Nederland Softstarter ESG-D-27 Omschrijving: Compressoren met een draaistroom-asynchroonmotor hebben de karakteristieke eigenschappen dat ze bij het inschakelen het net hoog belasten

Nadere informatie

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld!

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! (On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! De verantwoordelijkheid voor een voldoende kwaliteit van de spanning en de stroom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, fabrikanten en

Nadere informatie

Stroomtekort in België

Stroomtekort in België Stroomtekort in België Oplossingen en systemen Stil Milieubewust Energie bufferen Duurzaam Solar Self consumption Stroomtekort in België Zal de stroom ook in uw gemeente uitgeschakeld worden? Dan: Werkt

Nadere informatie

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied.

Richtlijn voor de uitvoering van bouwkasten. Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. Richtlijn bouwkasten TOEPASSINGSGEBIED: Het gehele Cogas elektriciteitsgebied. 1 DOELSTELLING Eisen voor bouwkasten t.b.v. tijdelijke en bouw- aansluitingen met een maximale doorlaatwaarde van 3x80A. 2

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Serie 15 - Elektronische dimmer

Serie 15 - Elektronische dimmer Serie - Elektronische dimmer SERIE Elektronische dimmer voor het regelen van lichtniveaus met geheugenfunctie Geschikt voor gloeilampen en halogeenverlichting met of zonder transformator Geschikt voor

Nadere informatie

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel

De Laatste Hendrik. Energiescan & Investeringsvoorstel De Laatste Hendrik Energiescan & Investeringsvoorstel Bedrijf : Efficient Energie Auteur : ing. Harry de Jonge Adres : Westhavenweg 58 F Plaats : Amsterdam Postcode : 1042 AL Telefoonnummer : 020-6922661

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden.

De ET31F (die alleen de vloertemperatuur meet) kan in een andere ruimte geplaatst worden. De EasyTemp thermostaat ET31A/AF/F Deze handleiding geldt voor de onderstaande types: Op de doos Model ET31A, ET31AF en ET31F Model ET31A. Thermostaat regelt de ruimte temperatuur. (Niet geschikt voor

Nadere informatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie

HYDROVAR. toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie HYDROVAR toegenomen flexibiliteit en besturing met de nieuwe generatie Hydrovar pompbesturing maakt pompen flexibeler en efficiënter m Wand- of motormontage m Meer flexibiliteit m Kostenbesparend m Hitech

Nadere informatie

Handleiding. Voor Luxe RGB accent pakketten

Handleiding. Voor Luxe RGB accent pakketten Handleiding Voor Luxe RGB accent pakketten Inhoudsopgave WAARSCHUWINGEN... 3 Introductie... 4 Stroomvoorziening... 4 Onderdelen... 5 Voorbereiding... 6 Onderdelen controleren... 6 Materiaal zelf aanschaffen...

Nadere informatie

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten voor directe afleverstations Revisie F Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten

Nadere informatie

Handleiding regenwatersysteem De Molenvliet

Handleiding regenwatersysteem De Molenvliet Handleiding regenwatersysteem De Molenvliet 1.Regenwateropvang 2.Opslagtanks 3.Pompinstallatie 4.Drukreservoir 5.Leidingwaterinvoer 6.Toiletdistributie 7.Windmolen 8.Elektriciteitopslag 9.Schakelkast

Nadere informatie

Stroomtekort in België

Stroomtekort in België Stroomtekort in België Zal de stroom ook in uw gemeente uitgeschakeld worden? Dan : - Werkt uw verwarming niet meer (uw verwarming heeft spanning nodig voor de circulatiepomp) - Koelt uw ijskast en diepvriezer

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet- of schroefbevestiging Met

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen

PRODUCTINFORMATIE. Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Schakelen en dimmen van energiezuinige lampen Langs deze weg willen wij als fabrikant van schakelmateriaal en woningautomatiseringssystemen duidelijkheid scheppen over de gevolgen van het schakelen en

Nadere informatie

Levensduur van lampen

Levensduur van lampen Levensduur van lampen Hugo Blom Lumilab B.V. 24-7-2013 hugo@lumilab.nl 1 Samenvatting Sinds de uitvinding van de gloeilamp in 1879 zijn er de nodige nieuwe methoden ontdekt waarmee licht opgewekt kan worden.

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING TECHNISCHE HANDLEIDING TIMER SCHAKELAAR Sleutelschakelaar met timerfunctie 230/380V / 4 x 10 Amp - 1 x 2 AMP inschakelbaar incl. LED controle, uitvoering opbouw ASW BV 2011 Technische Handleiding Documentversie

Nadere informatie

NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD

NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD NOODVERLICHTING INFORMATIE BLAD Over Noodverlichting Waar hoort noodverlichting te hangen? En aan welke eisen dient noodverlichting te voldoen? Welke wettelijke verplichtingen zijn er en welke normen moet

Nadere informatie

Serie 10 - Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm A

Serie 10 - Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm A Schemeringsschakelaars voor het schakelen van verlichting voor buitentrappen, ingangen, straten, etalages etc. Voor aansturing op locatie om te hoge inschakelstromen bij het gelijktijdig inschakelen van

Nadere informatie

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015

Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN. Hoevelaken, 29 januari 2015 Sportveldverlichting EEN STAND VAN ZAKEN Hoevelaken, 29 januari 2015 Introductie Boudewijn Lie Technisch directeur Aerolux Nederland BV Lid kernteam outdoor van NSVV Lid NEN-normcommissie verlichting 351005

Nadere informatie

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5

AUTO ON OFF BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 NL BEDIENINGSHANDLEIDING RC 5 GEBRUIK VAN DE INFRAROOD AFSTANDSBEDIENING BELANGRIJK VOOR GEBRUIK : Voordat U het toestel gebruikt gelieve zeker te zijn dat : Het binnentoestel correct is aangesloten op

Nadere informatie

KOELRUIMTE LUCHTGORDIJN. IsolAir

KOELRUIMTE LUCHTGORDIJN. IsolAir KOELRUIMTE LUCHTGORDIJN IsolAir IsolAir koelruimte luchtgordijn Klimaatscheiding zonder warmtetoevoer Optimale klimaatscheiding Het Biddle IsolAir koelruimteluchtgordijn is de perfecte oplossing voor interne

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 kanaal din-rail dimmers... 48 2 & 4 kanaal din-rail dimmers... 49 TL & PL regelen van 0% tot 100%... 50

Inhoudsopgave. 1 kanaal din-rail dimmers... 48 2 & 4 kanaal din-rail dimmers... 49 TL & PL regelen van 0% tot 100%... 50 Inhoudsopgave VARINTENS: Din-Rail dimmers 1 kanaal din-rail dimmers... 48 2 & 4 kanaal din-rail dimmers... 49 TL & PL regelen van 0% tot 100%... 50 1 Din-rail 1 kanaal dimmer Artikelcode / Omschrijving

Nadere informatie

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd.

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd. 9.3.1.51 Elektrische inrichtingen (type G) 9.3.1.51.1 Er zijn slechts verdeelsystemen zonder teruggeleiding via de scheepsromp toegestaan.dit is niet van toepassing op: - installaties voor kathodische

Nadere informatie

Serie 10 - Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm A

Serie 10 - Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm A Serie 10 - Schemeringsschakelaars, compacte bouwvorm 12-16 A SERE 10 Schemeringsschakelaars voor het schakelen van verlichting voor buitentrappen, ingangen, straten, etalages etc. 10.32 10.41 Voor aansturing

Nadere informatie

PKVW vernieuwt. Sociale veiligheid en verlichting 29 januari 2015

PKVW vernieuwt. Sociale veiligheid en verlichting 29 januari 2015 PKVW vernieuwt Sociale veiligheid en verlichting 29 januari 2015 Lilian Tieman, projectleider woninginbraken Chris van der Nat, adviseur CCV servicebureau Inleiding: Het CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

ZX ronde van 10 april 2011

ZX ronde van 10 april 2011 ZX ronde van 10 april 2011 Transformatoren Vandaag een verhaaltje over de transformator geen speciale transformator maar gewoon een doorsnee voedingstransformator met een gelamelleerde kern. De werking

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN

1. BESCHRIJVING. power LED. sigarettenplug. ON/OFF schakelaar. ventilator. AC uitgangsstopcontact. zekering 2. AANSLUITINGEN 1. BESCHRIJVING power LED sigarettenplug ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact zekering ventilator 2. AANSLUITINGEN Sluit de sigarettenplug aan op de sigarettenplughouder van uw wagen en verbind de

Nadere informatie

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing

De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe Hydrovar generatie: Toegenomen flexibiliteit en besturing De nieuwe generatie Hydrovar drukverhogingssets brengt pompen naar een hoger niveau van flexibiliteit en efficiëntie. Montage op de

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. LivingLight COLOR PLAYER 4 EN COLOR PLAYER 4 RECEIVER Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 4 en/of Color Player 4 receiver. De LivingLight producten zijn speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

! " "" "#$%&$'%%( "$"

!   #$%&$'%%( $ !" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,#$ / 01 #) ( 2,,0 20!" #$ % &"'(%(&))( *+)$#%$,-,0#$ 1/!"()% )))1" )%))#, "# *+)))#) 3(&))))$ % (!)% )))3(&))))$ % 4 ( 4!)% )))'" #$ % &"3(&))))$ %! " "" "#$%&$'%%( "$" ' ""

Nadere informatie

Oefenvragen_Basistoets Stipel

Oefenvragen_Basistoets Stipel 1 In een kabelbed moet een hoogspanningskabel worden gelokaliseerd. De kabel is aan beide zijden afgeschakeld. Hoe kan de kabel worden gelokaliseerd? A Met een kabelseiectieapparaat B Met een capacitieve

Nadere informatie

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN

De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De GROOTSTE van Limburg op het gebied van vloerverwarming KLEPPEN EN VENTIELEN De Gigant.nl Kleppen en Ventielen zijn zeer geschikt om te worden toegepast bij conventionele (vloer)verwarming. Middels de

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

World Trade Company B.V.

World Trade Company B.V. LED verlichting In ons assortiment hebben we diverse soorten verlichting op basis van LED, rechtstreeks van de fabrikant en direct naar de afnemer. Vooral bij deze producten wordt in de tussenhandel veel

Nadere informatie

Noodgeneratoren aansluiten op bestaande installaties Vermijd elektrocutie en brand! 28-10-2014 Energy Design Johan Roggeman

Noodgeneratoren aansluiten op bestaande installaties Vermijd elektrocutie en brand! 28-10-2014 Energy Design Johan Roggeman Noodgeneratoren aansluiten op bestaande installaties Vermijd elektrocutie en brand! 28-10-2014 Energy Design Johan Roggeman 1. Managementsamenvatting Dit artikel behandelt mogelijke gevaren van het koppelen

Nadere informatie

1.3 Transformator Werking van een dynamo

1.3 Transformator Werking van een dynamo zekering. b. Je gaat twee weken met vakantie en laat al die lampen aanstaan. Hoeveel gaat die stommiteit je kosten? 1 kwh kost 0,12. 1.3 Transformator Magnetische flux (f) is een maat voor het aantal magnetische

Nadere informatie

1. BESCHRIJVING. "-" aansluiting. power LED. ventilator "+" aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2.

1. BESCHRIJVING. - aansluiting. power LED. ventilator + aansluiting zekering. ON/OFF schakelaar. AC uitgangsstopcontact 2. 1. BESCHRIJVING power LED "-" aansluiting ON/OFF schakelaar AC uitgangsstopcontact ventilator "+" aansluiting zekering 2. AANSLUITINGEN Verbind de inverter met de batterij (krokodillenklemmen meegeleverd)

Nadere informatie

NOODSTROOM- EN UPS VOORZIENING VOOR EEN ZIEKENHUIS

NOODSTROOM- EN UPS VOORZIENING VOOR EEN ZIEKENHUIS NOODSTROOM- EN UPS VOORZIENING VOOR EEN ZIEKENHUIS EENEN TECHNISCHE UITDAGING! 5 JUNI 2014 KARL NEYRINCK REFERENTIES INDEX osituatie VOOR 2005 osituatie NA NIEUWBOUW 2005 oprobleemstelling ogekozeng OPLOSSING

Nadere informatie

LEC - Light Energy Controller

LEC - Light Energy Controller LEC - Light Energy Controller Energiebesparing voor al uw gasontladingslampen met conventioneel voorschakelapparaat LEC - Spanningsregeling Bewezen oplossing in 18,000 installaties Regelt, optimaliseert

Nadere informatie

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS Groot assortiment koudwater units Compact en aantrekkelijk design EC-motor voor energiebesparing Auto-adaptieve regeling Installatiegemak Close Control Unit 50CO Vertaling van

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834

Bedieningshandleiding. Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS Oproepsysteem 834 Bedieningshandleiding Netgelijkrichter 24 V, 5 A met UPS 2973 00 Oproepsysteem 834 Veiligheidsaanwijzingen Inbouw en montage van elektrische apparaten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een elektrotechnicus.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT van oplevering

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN. RAPPORT van oplevering VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT van oplevering Noodverlichting en vluchtrouteaanduiding (nieuwbouw) Pagina 1 van 7 Toelichting voor gebruik Noodverlichtingsinstallaties kunnen op verschillende manieren

Nadere informatie

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES

BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES BELEIDSPLAN OPENBARE VERLICHTING 2013 2017 BIJLAGE 3 TOELICHTING ENERGIEVERBRUIK EN ENERGIEBESPARINGSOPTIES Bijlage 3 bij Beleidsplan Openbare Verlichting 2013 2017 Pagina 1 van 12 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING

Nadere informatie

Serie 7L - LED-lampen

Serie 7L - LED-lampen Serie - LED-lampen SERIE LED - lampen voor schakelkasten Energiebesparend door LED-techniek Opgenomen vermogen van 5 W Lichtstroom komt overeen met een 75 W gloeilamp Magneet-, schroef- of clipbevestiging

Nadere informatie

AANWEZIGHEIDSSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

AANWEZIGHEIDSSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus AANWEZIGHEIDSSENSOR NL PD-C360i/24 DUODIMplus AANWEZIGHEIDSSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus DRIE ZONES, TWEE LICHTNIVEAUS, ÉÉN OPLOSSING: DUODIMplus ENERGIE-EFFICIËNTIE A PLUS DE DUODIMplus VAN ESYLUX COMBINEERT

Nadere informatie

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden.

De 4 aandrijvingen zijn in groep met een schakelaar lokaal te bedienen. Meerdere schakelaars en sturingen kunnen parallel aangesloten worden. Motorsturing CD 1 X 4 P GEBRUIKS- AANWIJZING 1. Beschrijving NV SYSA GH 03-08-344 N/1 De motorsturing CD 1 X 4 P laat de individuele aansturing toe van 4 X 230 VAC motoren. Vermits de motoren lokaal en

Nadere informatie

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE

Handleiding KCVR9NE KCVR9NE Handleiding Instructies voor de installatie: Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB:

Nadere informatie

Automatisch ventileren in de badkamer

Automatisch ventileren in de badkamer Offerte SLIMMER Huis Sanne Kruithoven & Peter Vlierbes Haarlem Situatie: Sanne Kruithoven en Peter Vlierbes wonen samen met hun zoon in een moderne tweeonder-een-kapwoning aan de Postelstraat 94, 1234

Nadere informatie

elektrotechniek CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 6

elektrotechniek CSPE KB 2010 minitoets bij opdracht 6 elektrotechniek CSPE KB 00 minitoets bij opdracht 6 variant a Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld ). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld of. () A

Nadere informatie

ZX Ronde 14 augustus 2011

ZX Ronde 14 augustus 2011 ZX Ronde 14 augustus 2011 Hoogspanning en veiligheid Er is een kenmerkend verschil tussen laagspanning en hoogspanning. Er zijn natuurkundige effecten die pas optreden boven een bepaalde spanning. In de

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Catalogus, led verlichting.

Catalogus, led verlichting. Catalogus, led verlichting. Inleiding: AS-ta is er in geslaagd om een leverancier te vinden met led verlichting van uitstekende kwaliteit. Door onze nauwe samenwerking kunnen wij klantgericht werken en

Nadere informatie

Aurix bovenop de Octave MKII. " Hoofdtelefoonversterker. "AuriX. Gebruiksaanwijzing. Bijgewerkt per Made by ALL Engineering

Aurix bovenop de Octave MKII.  Hoofdtelefoonversterker. AuriX. Gebruiksaanwijzing. Bijgewerkt per Made by ALL Engineering Aurix bovenop de Octave MKII "AuriX " Hoofdtelefoonversterker Gebruiksaanwijzing Bijgewerkt per 11-01-2014 Introductie De Aurix is niet zomaar een aanvulling op de bestaande product range van Metrum acoustics

Nadere informatie

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS

T6590B1000 FANCOIL REGELAAR KENMERKEN TOEPASSINGEN PRODUCT GEGEVENS T6590B1000 FANCOIL REGELAAR PRODUCT GEGEVENS KENMERKEN TOEPASSINGEN De T6590B1000 ruimteregelaar is ontworpen om de regelafsluiters, ventilator en extra elektrische in fancoil systemen te regelen. Een

Nadere informatie

MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING. IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750

MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING. IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750 MONTAGE- EN INSTALLATIE HANDLEIDING IRPRO Series: IRPRO350, IRPRO500, IRPRO750 2 BELANGRIJKE INFORMATIE 1. Lees deze montage- en gebruikshandleiding zorgvuldig door. 2. De infraroodstralers van dit model

Nadere informatie

Deurvergrendelingssysteem TVS

Deurvergrendelingssysteem TVS Deurvergrendelingssysteem TVS voor vluchtroutebeveiliging of toegangscontrole Het DICTATOR deurvergrendelingssyteem TVS is de ideale oplossing voor individuele vluchtdeuren, omdat het als Stand-Alone-oplossing

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Montage en gebruiksaanwijzing Cooper Safety BV Postbus 3397 4800 DJ Breda Nederland Tel. +31 (0)76 750 53 00 Fax +31 (0)76 587 14 22 www.coopersafety.nl Pagina 1 1. Algemene opmerkingen 1.1 Korte beschrijving

Nadere informatie

Elektronische module EK002 voor het sturen van twee ketels in cascade

Elektronische module EK002 voor het sturen van twee ketels in cascade EGEYEE Elektronische module EK00 voor het sturen van twee ketels in cascade EK00 Wat is een cascademodule EK00? De module EK00 kan gebruikt worden voor de tijdsafhankelijke sturing van twee ketels. De

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem AC-500 buiten unit INSTALLATIE HANDLEIDING 2 Functies luidspreker nachtzicht LED verlichting kleuren CCD camera naamlabels beldrukknop microfoon Meegeleverde artikelen Buiten unit

Nadere informatie

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd:

Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante documenten als uitgangspunten gehanteerd: Project: Brede School Rijswijk Projectnr.: 6.053 Datum: 20 februari 2017 Betreft: Startnotitie Duurzaamheid en Installatieconcept 1. UITGANGSPUNTEN Bij het opstellen van deze notitie zijn de volgende relevante

Nadere informatie

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 -

aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010 - 1 - aanvullende gebruikers handleiding AQUA Plus Versie 131010-1 - AANVULLENDE HANDLEIDING AQUA PLUS Deze handleiding is uitsluitend ter aanvulling van de handleiding van de Altech Eclips (papieren of DVD

Nadere informatie

Installatie handleiding Emergency Battery System.

Installatie handleiding Emergency Battery System. Installatie handleiding Emergency Battery System. 391796 EBS Compact 1000/3 (3 phase) 1 391800.00 Dit is een beknopte installatiehandleiding, voor een complete handleiding zie www.famostar.nl INSTALLATIE

Nadere informatie

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATT DC NAAR AC ZUIVERE SINUSGOLF INVERTER

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATT DC NAAR AC ZUIVERE SINUSGOLF INVERTER NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATT DC NAAR AC ZUIVERE SINUSGOLF INVERTER LEES VÓÓR GEBRUIK DE INSTRUCTIES! Nuttige toepassingen Geschikt voor notebookcomputers,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

y Verwarming op brandstof 87

y Verwarming op brandstof 87 Klimat 5 1 y Verwarming op brandstof 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Benzine 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 excl. automaat Benzine 30618 095-1 Er is een nieuwe generatie verwarming geïntroduceerd

Nadere informatie

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Halogeen lampenset. Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 55 03 43 - wit 55 00 38 - chroom 55 00 52 - titaan Halogeen lampenset Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek

Tentamen Analoge- en Elektrotechniek Verantwoordelijke docent: R. Hoogendoorn, H.J. Wimmenhoven Cursus Analoge- en Elektrotechniek Code MAMAET01 Cursusjaar: 2014 Datum: 2-6-2014 Tijdsduur: 90 min. Modulehouder: R. Hoogendoorn Aantal bladen:

Nadere informatie

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver.

Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. LivingLight COLOR PLAYER 2 EN COLOR PLAYER 2 RECEIVER VERSIE 1.0 Wij danken u hartelijk voor de aankoop van uw LivingLight Color Player 2 en Color Player receiver. De LivingLight producten zijn speciaal

Nadere informatie

43 Keerlusprint. 43.1 Werking. informatieblad 43 keerlusprint KLS versie 2.0

43 Keerlusprint. 43.1 Werking. informatieblad 43 keerlusprint KLS versie 2.0 43 Keerlusprint Beperking aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van het bestuur van de HCCM is beperkt als omschreven in informatieblad 1 Bij treingestuurde (digitale) systemen wordt de hele baan door

Nadere informatie

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL

80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn. Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Ledbuis - T5 Adapters / EcoTL 80 % besparing bij Nu-Air BV Fabriek en magazijn Toegepast: - LED Highbay / Halstraler - High Power Led - T5 Adapters / EcoTL ILP-International BV www.ilp-international.com mei 2013 INLEIDING Nu-Air Ventinox

Nadere informatie

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING

2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 2014-03-21 GSM500 PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema 2. Specificaties Voedingsspanning 7-32 Vdc GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900 MHz Werkingstemperatuur -20 C tot + 55 C Gewicht 220 gr Afmetingen

Nadere informatie

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45, 55, 59, 64 M

HANDLEIDING BUISMOTOREN SERIE 45, 55, 59, 64 M Technische gegevens M-type buismotoren zijn bedoeld voor de geautomatiseerde werking van rolluiken buiten en rolpoorten. Ze beschikken over een kop voor noodopening en de poorten of rolluiken kunnen worden

Nadere informatie

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l

Opgave 1. Voor de grootte van de magnetische veldsterkte in de spoel geldt: = l Opgave 1 Een kompasnaald staat horizontaal opgesteld en geeft de richting aan van de horizontale r component Bh van de magnetische veldsterkte van het aardmagnetische veld. Een spoel wordt r evenwijdig

Nadere informatie

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750

Transformatoren. Wisselspanning (50Hz) (V) zeer lage spanning (ZLS) U < 50 U < 75 U < 120. 1e categorie 50 < U < 500 75 < U < 750 120 < U < 750 Transformatoren Inleiding Naast voedingen voor ICT-apparatuur, maken steeds meer en meer apparaten zoals de verlichting, de belinstallatie, stuurkringen, signalisatietoestellen gebruik van spanningen lager

Nadere informatie

Galaxy voor kritische toepassingen. V1.0

Galaxy voor kritische toepassingen. V1.0 Galaxy 3500 Krachtige stroombeveiliging voor kritische toepassingen. V1.0 Galaxy 3500 UPS Systeem De Galaxy 3500 biedt een centrale driefasige voeding met hoge efficiëntie en geoptimaliseerde afmetingen

Nadere informatie

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen

Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Zelf een hoogspanningsgenerator (9 kv gelijkspanning) bouwen Inhoud De schakeling Een blokspanning van 15 V opwekken De wisselspanning omhoog transformeren Analyse van de maximale stroom door de primaire

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Bestelling. Apparatencombinaties. Techniek

Bestelling. Apparatencombinaties. Techniek 2 466 Verwarmingsregeling RVP102/SET Verwarmingsregeling voor kleinere c.v. installaties. Regeling van de aanvoerwatertemperatuur door directe ketel- resp. branderbesturing en pompbesturing, weersafhankelijk

Nadere informatie

Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016

Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016 Kleine generatoren ZX ronde 24 april 2016 De tijd van velddagen en festiviteiten breekt weer aan. Voor het aansluiten van elektrische apparatuur wordt vaak een klein aggregaat gebruikt. Maar ook zijn er

Nadere informatie

TV DRC 868 A01 - TV DRC 000 A01, dimmer

TV DRC 868 A01 - TV DRC 000 A01, dimmer TV DRC 868 A01 - TV DRC 000 A01, dimmer Toepassing De ontvanger TV DRC is voorzien voor wandmontage m.b.v. een inbouwdoos. Zijn functie bestaat uit het manueel of radiogestuurd dimmen van een belasting

Nadere informatie

ENERGIE BESPARENDE TL VERLICHTING LED BUIS MONTAGE HANDLEIDING

ENERGIE BESPARENDE TL VERLICHTING LED BUIS MONTAGE HANDLEIDING ENERGIE BESPARENDE TL VERLICHTING LED BUIS MONTAGE HANDLEIDING Schakel altijd eerst de verlichting uit en zorg ervoor dat er geen spanning staat op het armatuur waaraan u werkt! De LED buis vervangt de

Nadere informatie