Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat C5014 (1998)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Bouwdienst Rijkswaterstaat C5014 (1998)"

Transcriptie

1 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat C5014 (1998)

2

3 S TANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES Rijkswaterstaat, postbus LA Utrecht Bouwdienst opsteller uitgiftedatum P. Fournier 3 0 maart 1998 printdatum 17 februari 1999

4 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 1 INHOUD Begripsomschrijving Inventarisering en indeling van tunnelinstallaties Indeling tunnels in categorieen Installaties per tunnelcategorie Voorbeelden van tunnels uit genoemde categorieen 6. BESCHRIJVING VAN TUNNELINSTALIiATIES, tevens basisprogramma van eisen: 6.1. Energievoorziemng Aansluiting op openbaar net Hoofdverdeelinrichting Noodstroomvoorziening No-Break voorziening Piek-stroombedrijf Middenspanningsinstallatie Alternatieve energie 6.2. Algemene installaties Tunnelverlichting Lichtrooster Drainagepompinstallatie Ventilatie PLC-systemen Af standbewakingssysteem Afstandsbewaking+bediening 6.3. Communicatiemiddelen Liften en roltrappen Intercominstallatie Luidspreker-omroepsysteem Mobilofooninstallatie HF-systeem Telefoonverbindingen 6.4 Veiligheidsvoorzieningen Brandblusinstallatie Hulpposten+poederblusposten Vluchtroute voorzieningen CO- en/of zichtmeting Bescherming constructies tegen aanrijding Calamiteitenroutes Branddetectiesysteem Calamiteitenknop 6.5. Verkeersgeleidingsysteem Verkeersgeleidingsystemen Slagbomen en middenbermbeveiliging (VEVA) Verkeersdetectiesystemen CCTV-installaties Hoogtedetectiesystemen 7. Dienstruimten 7.1. Centrale bedieningsruimte 7.2. Verlichting van dienstruimten 7.3. Beveiliging en bewaking 7.4. Klimaatinstallaties 7.5. Brandmelding en blusmiddelen 7.6. Bliksemafleiderinstallatie 7.7. Geluidscriteria 8. Algemeen Materialen en afdichting Anticorrosiebehandeling Elektrische voedingkabels Algemeen apparatuur in de tunnelbuis 8.5. Voorbereiding afstandsbediening/bewaking 9. Aanwijzingen in verband met economische bedrijfsvoering van tunnels 10. Motivatie voor een kabel-kanaal c.q. middenkanaal 11. Literatuurlijst

5 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 2 S T A N D A A R D I S A T I E VAN TUNNEL I N S T A L L A T I E S 1. BEGRIPSOMSCHRIJVING De standaardisatie van tunnelinstallaties heeft tot doel de tunnelinstallaties te ontwerpen en uit te voeren volgens vooraf vastgestelde, voor alle tunnels uniforme richtlijnen. 2. INVENTARISERING EN INDELING VAN TUNNELINSTALLATIES Installaties ten behoeve van verkeerstunnels kunnen in de volgende groepen en sub-groepen worden onderscheiden: Energievoorziening 1. Aansluiting op openbaar net 2. Hoofdverdeelinrichting 3. Noodstroomvoorziening 4. No-Break voorziening 5. Voorzieningen tbv. piekstroombedrijf 6. Hoog-en middenspanningsinstallatie 7. Alternatieve energievoorziening Algemene installaties 1. Tunnelverlichting 2. Lichtrooster 3. Drainagepompinstallatie 4. Tunnelventilatie 5. PLC-systemen 6. Afstandbewakingssysteem 7. Afstandsbedienings+bewakingssysteem 8. Liften en roltrappen Communicatiemiddelen 1. Intercominstallatie 2. Luidspreker-omroepsysteem 3. Mobilofooninstallatie 4. HF-systeem 5. Telefoonverbindingen Veiligheidsvoorzieningen 1. Brandblusinstallatie 2. Hulpposten+poederblusposten 3. Vluchtroute voorzieningen 4. CO- en/of zichtmeting 5. Bescherming tunnelconstructies tegen aanrijding en/of vandalisme 6. Voorzieningen tbv. calamiteitenroutes 7. Brandmelding- en detectiesysteem Verkeersgeleidingsysteem 1. Verkeersgeleidingsystemen 2. Slagbomen en verwijderbare middenbermbeveiliging (VEVA) 3. Verkeersdetectiesystemen 4. CCTV-installaties 5. Hoogtedetectiesystemen Voorzieningen tbv. tunnelgebouwen en dienstruimten 1. Centrale bedieningsruimte 2. Verlichting van dienstruimten 3. Beveiliging en bewaking 4. Klimaatinstallaties 5. Brandmelding en blusmiddelen 6. Bliksemafleiderinstallatie

6 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 3 3. INDELING VAN TUNNELS IN CATEGORIEEN 3.1. Nederlandse tunnels kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieen: tunnels type A: tunnels in snelverkeerswegen met gescheiden rijbanen; gemiddelde rijsnelheid > 100 km/u,a' In Nederland is de verkeersdichtheid in de ; tunneltypen A over het algemeen > voertuigen per dag tunnels type B: tunnels in tweestrookswegen; gemiddelde rijsnelheid km/u tunnels type C: fiets- en voetgangerstunnels De tunneltypen A en B kunnen worden onderverdeeld in: a. korte tunnels: tunnels met een gesloten lengte < m b. lange tunnels: tunnels met een gesloten lengte > m c. zeer lange tunnels met een gesloten lengte > 2500 m 3.3. De tunneltypen A kunnen worden onderverdeeld in: a. bewaakte tunnels: tunnels die voortdurend worden bewaakt en geobserveerd vanuit een controlecentrum dat ter plaatse of elders (= afstandsbediening) is gelegen. N.B. In het algemeen zijn lange en zeer lange verkeerstunnels type A bewaakt. b. onbewaakte tunnels (in de regel zijn dit korte tunnels). N.B. Bij onbewaakte tunnels is meestal een beperkte bewaking van de installatie aanwezig; bv. belangrijke storingen van de installatie worden doorgemeld naar een meldpunt buiten het kunstwerk.

7 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 4 4. INSTALLATIES PER TUNNELCATEGORIE 1) = alleen bij tunnels > 30 m, afhankelijk van de situatie. 2) = in de regel worden storingen bij onbewaakte tunnels elders gemeld. 3) = alleen bij voortdurend bewaakte tunnels. 4) = alleen bij een vrije doorrijhoogte < 4,7 m. 5) = alleen bij tunnels beneden het oppervlaktewaterniveau. Z type tunnel 4.1. Energievoorziening 1. aansluiting openb.net + kwh-meting 2. hoofdstroomverdeelinrichting 3. noodstroomvoorziening 4. No-Break stroomvoorziening 5. voorz. piekstroombedrijf 6. middenspanningsinstallatie 7. alternatieve energievoorziening lang * * * * * A k lang B j kort I * * * * * (1 kracht/lichtverdeling) ( * ) (facultatief) 4.2 Algemene installaties 1. tunnelverlichting (dag + nacht) * 1) * 1) 1) 2. lichtrooster * drainage-pompinstallaties 5) * * * * * 4. tunnelventilatie * PLC-besturing * * * * * 6. afstandbewakingssysteem 2) 2) 2) 2) 2) 7. afstandsbediening+bewakingssysteem * liften en/of roltrappen (afh. van de situatie) Communicatiemiddelen 1. intercominstallatie * _ 2. luidspreker-omroepsysteem * mobilofooninstallatie (*) HF-radiocommunicatiesysteem * telefoon * (*) (*) - - Veiligheidsvoorzieningen 1. brandblusinstallatie * hulpposten/poederblusposten * (*) vluchtroutevoorzieningen * CO-meting en/of zichtmeting * bescherming tunnelconstructies * * * * * tegen aanrijding en/of vandalisme 6. voorz. calamiteitenroutes * brandmeld/detectiesysteem (*) Verkeersgeleiding + bewaking 1. verkeersgeleidingssysteem 2. Veva, slagbomen 3. verkeersdetectiesysteem 4. CCTV-installatie 5. hoogtedetektiesysteem 4.6. Dienstruimten 1. centrale bedieningsruimte 2. verlichting 3. beveiliging en bewaking 4. klimaatinstallatie 5. brandmelding en blusmiddelen 6. bliksemafleiderinstallatie (alleen bij gebouwen boven maaiveldniveau) * * 3)4) /230496

8 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 5 5. VOORBEELDEN VAN TUNNELS UIT GENOEMDE CATEGORIEEN tunnels type A-lang: - Velsertunnel - Coentunnel (770 m) (590 m) - Schipholtunnels (530 m) - Beneluxtunnels (800 m) - Heinenoordtunnel (620 m) \ - VIaketunnel (330 m) - Drechttunnel (575 m) - Botlektunnel (530 m) - Zeeburgertunnel (580 m) - Noordtunnel - Wijkertunnel (535 m) (640 m) - Westerscheldetunnel (6500 m) b. tunnels type A-kort: - Gouweaquaduct ( 45 m) - Aquaduct ringvaart A4 ( 35 m) - Margriettunnel ( 77 m) - Aquaduct Grouw ( 80 m) c. tunnels type B-lang: - tunnel in de weg Purmerend-Spijkerboor (onder A7) (92 m) - tunnel in de Koninginneweg te Rotterdam (133 m) - Statentunnel te Rotterdam - Diergaardetunnel te Rotterdam (112 m) (100 m) - Stationstunnel te Nijmegen (210 m) d. tunnels type B-kort: - div.onderdoorgangen onder rijkswegen e. tunnels type C: - div.fiets-voetgangerstunnels onder rijkswegen

9 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 6 6. STANDAARD INSTALLATIEBESCHRI JVING TTJNNELINSTALLATIES, TEVENS PROGRAMMA VAN EISEN 6.1. Energievoorziening Aansluiting op het openbaar net ^ Tunnels die weinig vermogen afnemen uit het openbare net (minder dan kw) en gunstig zijn gelegen ten opzichte van een openbaar net transformatorstation, kunnen gewoonlijk van een 3-fase 400V aansluiting worden voorzien. Hiervoor moet een ruimte met door de stroomleverancier te bepalen afmetingen ter beschikking worden gesteld. De kwh-meter moet door de personen in dienst van of gemachtigd door de stroomleverancier kunnen worden bereikt met behulp van een door de stroomleverancier voorgeschreven voorziening. Meestal wordt voor dit doel door het stroomleverend bedrijf een slot ter beschikking gesteld of wordt een sleutelkastje geleverd voorzien van een standaard door de stroomleverancier te verstrekken slot. Mogelijke aanvullende eisen die worden gesteld bij tunnels type B en C: motoren van meer dan 2,5 kw mogen niet direct aanlopen; de kwh-meter mag niet in een ruimte beneden maaiveldniveau worden opgesteld Voor tunnels die veel vermogen afnemen of op grote afstand van een openbaar net transformatorstation zijn gelegen, wordt door het stroomleverende bedrijf een middenspanningsaansluiting geeist. Hiertoe moet in de nabijheid van het kunstwerk of in het kunstwerk zelf een middenspanningsruimte worden ingericht. In deze ruimte wordt een trafo geplaatst die de middenspanning ten behoeve van de tunnel transformeert naar gebruikersspanning 230/400/700 VAC. De inrichting van de genoemde ruimten moet altijd geschieden in overleg met het energieleverende bedrij f. De kwh-meting vindt gewoonlijk plaats in de laagspanning na de trafo. De trafo is aangesloten op een laagspanningsverdeelinrichting vanwaaruit het tunnelbedrijf wordt gevoed Zeer lange tunnels ( > 2500 m) kunnen niet meer vanuit een middenspanningsaansluiting over de voile lengte elektrisch gevoed worden met laagspanning. Ook elder in het lengteprofiel van de tunnel moeten dan middenspanningsaansluitingen worden gemaakt. Een middenspanningsvoedingkabel wordt daartoe door de gehele lengte van de tunnel geleid. De tunnel verdelen in voedingssecties. In elke sectie is een transformatorstation ondergebracht dat rechtstreeks gevoed worden uit het middenspanningsdistributienet en dat de betreffende sectie van de tunnel van laagspanning 230/400/700 VAC voorziet. Elke trafo is aangesloten op een laagspanningsverdeelinrichting voor de laagspanningstroomverdeling in de betreffende tunnelsectie Overweging: Indien de tunnel is gelegen binnen het leveringsgebied van twee onafhankelijke elektriciteitsnetten, verdient het aanbeveling de tunnel te voorzien van een redundante aansluiting op beide netten. Elk van de aansluitingen moet dan voldoende capaciteit hebben om bij wegvallen van de stroomvoorziening uit een van beide netten, het tunnelbedrijf op veilige wijze te kunnen continueren. N.B. Indien de openbare stroomvoorzieningsnetten op elk van de oevers voldoende onafhankelijk van elkaar zijn, kan een van het openbare net onafhankelijke noodstroomvoorziening door middel van noodstroomaggregaten achterwege worden gelaten. s-andard/230498

10 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 7 Het is noodzakelijk dit te berekenen door middel van een faalkansberekening, waarbij moet worden aangetoond dat de kans op gelijktijdige uitval van de energievoorziening op beide oevers ten gevolge van storingen in het openbaar net, minder is dan een acceptabele waarde. Door de Rijkswaterstaat wordt een uitvalkans van 1 x 50 jaar met een gemiddelde onderbrekingsduur van max. 2 uren acceptabel geacht.*# (ref.westerscheldetunnel). - Het niet-installeren van een NSA-installatie heeft consequenties voor de eisen die aan andere installaties worden gesteld, zoals bijvoorbeeld: de capaciteit van de No-break-installaties moeten worden vergroot tot tenminste 60 minuten; de verkeersinstallatie moet zodanig worden aangepast dat de tunnel veilig ontruimd kan worden bij volledige spanningswegval; piekstroombedrijf is niet meer mogelijk, hetgeen tariefsconsequenties kan hebben.

11 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Hoofdstroomverdeelinrichting Bij tunnels type A, met twee tunnelbuizen/rijrichtingen, moet de stroomvoorziening per rijrichting zoveel mogelijk worden gescheiden Tot vrij recent was het gebruikelijk de laagspanningsverdeling te.-* scheiden in preferente en niet-preferente groepen en deze te voeden vanaf verschillende rails; preferente groepen vanaf een noodstroomgevoede rail en niet-preferente groepen vanaf een netstroomgevoede rail. Toepassing van programmeerbare besturingsapparatuur (PLC) maakt het thans mogelijk alle groepen vanaf een netstroom en noodstroom gevoede hoofdrail te voeden. In de noodstroomgevoede situatie bepaalt het programma welke groepen bij vermogenstekort vrijgegeven en geblokkeerd moeten worden volgens een geprogrammeerde volgorde van preferentie Voeding van installaties in tunnels tot m vindt plaats vanaf een centrale hoofdverdeling. De voeding op de centrale hoofdverdeelinrichting wordt geleverd door: a. het openbare net b. de noodstroominstallatie c. alternatieve energie, bijvoorbeeld een windmolen. Vanaf de centrale hoofdverdeelinrichting wordt energie over de tunnelinstallaties verdeeld en wordt de eventuele no-breakvoorziening gevoed Bij tunnels type A-lang met een lengte van m, wordt uit economische overwegingen de stroomvoorziening verdeeld over 2 verdeelinrichtingen; een hoofdverdeelinrichting in het landhoofd aan de hoofdvoedingszijde van de tunnel en een onderverdeelinrichting in het andere landhoofd. In principe wordt vanuit elk landhoofd een halve tunnellengte gevoed. De hoofdverdeling voorziet de onderverdeelinrichting van stroom d.m.v. een step-up/step-down middenspanningsaansluiting als volgt: De voedingsspanning vanaf de hoofdverdeling aan de hoofdvoedingszijde van de tunnel wordt door middel van een step-up transformator omhoog getransformeerd tot 10 kv, door de tunnel getransporteerd door middel van een lokv-middenspanningskabel en bij de onderverdeel inrichting(en) elders in de tunnel dmv. step-down transformatoren weer omlaag getransformeerd en aangesloten op de te voeden onderverdeelinrichting. Deze wijze van stroomvoorziening heeft als voordeel dat alle voedingsbronnen op de hoofdverdeling (dus ook noodstroom en eventuele alternatieve energie) via de step-up/step down voorziening kunnen worden gedistribueerd over alle onderverdeelinrichtingen Bij tunnels type A-lang met een lengte > m, is het noodzakelijk in de tunnel een of meer trafostations, aangesloten op een middenspanningsvoeding, te plaatsen (bv. iedere m), vanwaaruit secties van de tunnel van laagspanning worden voorzien. Hiervoor moeten binnen de tunnelconstructie midden- en laagspanningsruimten worden ingericht, bijvoorbeeld in het middenkanaal. Eventuele noodstroomaggregaten moeten in deze situatie d.m.v. een stepup trafo worden aangesloten op de centrale middenspanningsvoeding Op de verdeelinrichtingen worden alle tunnelinstallaties aangesloten. Indien voeding aanwezig is uit het openbare net, moet voldoende energie aanwezig zijn om alle installaties volledig te voeden, eventueel met vermogensuppletie door middel van de eigen noodstroominstallatie (zgn. piekstroombedrijf).

12 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 9 Bij het wegvallen van het openbare net wordt door de PLC-besturing van de tunnel een aantal gebruikers automatisch geblokkeerd volgens een geprogrammeerde volgorde van preferentie. Indien alle noodstroom- en no-breakvoorzieningen normaal werken, dan kunnen alle installaties genoemd in de hoofdstukken noodstroomvoorziening en no-breakstroomvoorziening worden gevoed...-* Bij het wegvallen of gedeeltelijk falen van noodstroomvoorzieningen worden stroomgebruikers volgens de aangegeven preferenties geblokkeerd (nr. 1 is het minst preferent en wordt dus het eerste geblokkeerd). 1. liften/roltrappen 2. verwarming brandblusleiding + hulpposten 3. deel gebouwverlichting klimaatinstallaties in gebouw deel tunnelverlichting 6. CO-meting en/of zichtmeting 7. gebouwbewaking 8. 50% drainagepompen 9. vluchtgangventilatie 10. deel verkeersgeleidingssysteem (slagbomen) 11. tunnelventilatie 12. brandblusinstallatie 13. koelventilatoren van de dieselinstallatie (14). Alle systemen aangesloten op de no-breakinstallatie. Toelichting: De no-breakinstallatie kan niet automatisch van de nood/netrail worden afgeschakeld; ofwel alle installaties aangesloten op de no-breakinstallatie blijven in bedrijf tot het volledig wegvallen van de noodstroomvoorziening, tenzij zij met de hand worden afgeschakeld.

13 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Noods t roomvoorz iening Noodstroom wordt verzorgd door middel van (bij voorkeur) 3 watergekoelde dieselaggregaten, die rechtstreeks op de hoofdvoedingrail zijn geschakeld. De noodstroominstallatie moet van zodanige capaciteit zijn dat geclurende tenminste 5x24 uur het tunnelbedrijf op veilige wijze kan worden ; voorgezet met behulp van de energielevering uit deze NSA-installatie. De noodstroomvoorziening moet toereikend zijn voor het gelijktijdig voeden van de volgende installaties, waarbij inbegrepen de installaties aangesloten op de no-break, die immers bij wegvallen van de netspanning wordt gevoed door de noodstroomvoorziening: 1. deel van de tunnelverlichting 2. 50% drainage-pompcapaciteit 3. 1 tunnelbuis 100% ventileren 4. de tunnel besturingssystemen 5. de afstandsmeldingen en besturingen 6. verwarming brandblusleiding + hulpposten 7. alle communicatiemiddelen 8. de brandblusinstallatie 9. alle vluchtroutevoorzieningen, incl. vluchtgangventilatie 10. de verlichting van de hulpposten + SOS-bordjes 11. de CO-meting en/of zichtmeting 12. de verkeersgeleidingssystemen 13. de TV-installatie 14. het hoogtedetektiesysteem 15. een deel van de dienstruimtenverlichting en verwarming 16. de gebouwbewaking 17. liften 18. brandmeldapparatuur 19. de voeding van het dieselmotor koelingsysteem. De overige installaties zijn niet-preferent en worden bij noodstroombedrijf geblokkeerd De noodstroomsituatie vangt aan bij wegvallen van de elektrische voeding uit het openbare net. Het noodstroombedrijf verloopt als volgt: 1. de voeding uit het openbare net valt weg; 2. alle dieselmotoren starten; 3a. de eerste generator die op spanning is wordt op het tunnelnet geschakeld; 3b. de belasting die direct moet worden opgebracht is die van de no-breakinstallatie en de nullast van step-up transformatoren; Indien het vermogen van 1 noodstroomaggregaat onvoldoende is om de inschakelstroom van de no-breakinstallaties en de stepup transformatoren op te nemen, moeten eerst twee noodstroomaggregaten worden gesynchroniseerd, waarna zij beide op het tunnelnet kunnen worden geschakeld; 4. de volgende generator(en) worden, zodra zij op spanning zijn, gesynchroniseerd aan de voorgaande en op het tunnelnet geschakeld. De tijd tussen netspanningswegval en volledig noodstroombedrijf is max. 3 0 sec. 5. het gevraagde vermogen zoveel mogelijk gelijk verdelen over de beschikbare aggregaten; 6. alle drie de aggregaten blijven in bedrijf zolang de noodstroomsituatie aanwezig is; 7. Optie: Indien voldoende vermogen ter beschikking is omdat niet alle preferente installaties in bedrijf zijn, kunnen door de programmeerbare besturingsinstallatie van de tunnel (PLC),

14 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad 11 installaties worden vrijgegeven totdat maximaal noodstroomvermogen wordt afgenomen; 8. bij terugkomen van het openbare net synchroniseert het noodstroombedri j f aan het openbare net, waarna op netbedrijf wordt ove rge s chake1d; 9. na een nadraaitijd van + 10 min. de aggregaten stoppen. ^ Bij installaties waarmee regelmatig piekstroombedrijf zal worden gedraaid, is het rendabel om warmteterugwinningsvoorzieningen te treffen indien voor deze warmte een nuttige bestemming (binnen of buiten de tunnel) kan worden gevonden. Door middel van deze voorzieningen kan warmte uit het koelwater van de dieselmotoren worden gebruikt voor ruimteverwarming Elke dieselmotor voorzien van een eigen koelwaterradiateur. De radiateurkoeling wordt verzorgd door minimaal twee koelluchtventilatoren, die opgesteld staan in een eigen luchtcirculatiekanaal, via kleppen verbonden met de ruimtecirculatie. Als de dieselaggregaten in bedrijf komen wordt 1 koelventilator gestart. Bij het aanspreken van een verschildrukschakelaar of bij een te hoge retour-koelwatertemperatuur, wordt de 2e koelventilator gestart De ruimteventilatie van de dieselruimte wordt verzorgd door een in de normale situatie op laag toeren draaiende ventilator, die lucht van buitenaf aanzuigt. De ventilatielucht wordt de dieselruimte ingeblazen via naast de diesels gelegen, door beloopbare roosters afgedekte inblaaskanalen. Alle ventilatielucht wordt eerst gefilterd en afhankelijk van de ruimtetemperatuur, bij draaiende diesels, gemengd met radiateurkoellucht. Indien de dieselaggregaten niet in bedrijf zijn en de ruimte temperatuur onder de gewenste waarde daalt, wordt de buitenluchtregelklep dichtgestuurd en een recirculatieklep opengestuurd. Is dit niet voldoende, dan wordt een luchtverwarmer ingeschakeld. Overschrijdt daarna de ruimtetemperatuur de ingestelde waarde, dan wordt de buitenluchtcirculatie door een regeling in omgekeerde volgorde weer hersteld. Indien de ruimtetemperatuur de ingestelde waarde met meer dan 5 C overschrijdt, schakelt de buitenluchtventilator over op hoog toeren.

15 printdatum: 8 maart 1999 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad No-breakstroomvoorziening: Voor een veilig tunnelbedrijf is het van belang dat een aantal vitale installaties permanent in bedrijf blijft. Om de stroomloze periode tussen het wegvallen van de netspanning en het in bedrijf komen van de noodstroominstallatie te overbruggen, moet*een op elke hoofdstroomverdeling een no-breakstroomvoorziening worden geinstalleerd. Zodra op noodstroomvermogen kan worden overgegaan neemt de noodstroomvoorziening het no-breakvermogen over. De no-breakinstallatie moet voldoende vermogen hebben voor het gedurende tenminste 10 min. gelijktijdig voeden van de volgende installaties, voorzover deze niet van een eigen permanente spanningsbron zijn voorzien: 1. (een deel van de) tunnelverlichting 2. de tunnelbesturingssystemen 3. de afstandsmeldingen en besturingen 4. alle communicatiemiddelen zoals: - intercom - luidsprekers - mobilofooninstallatie - hoogfrequent systeem - telefoon 5. alle vluchtroutevoorzieningen 6. de verlichting van de hulpposten + SOS-bordjes 7. (een deel van de) verkeersgeleidingssystemen (lichten + signaalgevers) 8. verkeersdetectiesysteem 9. de CCTV-installatie 10. het hoogtedetektiesysteem 11. een deel van de dienstruimtenverlichting 12. brandmeld/detectieapparatuur 13. CO- en/of zichtmeting Voor toepassing in tunnel installaties komen twee no-breakvoedingsystemen in aanmerking: a. een dieselmotor-vliegwiel/electrische koppeling-generator combinatie b. een statische no-break (statische omvormer/accubatterij combinatie). Thans wordt voorkeur gegeven aan toepassing van een statische no-break. Hierin zijn geen draaiende delen aanwezig en het ruimtebeslag is gering. Als statische no-break kan worden gekozen uit serieele no-breaks en parallelle no-breaks. Bij serieele no-breaks staat de no-breakinstallatie in serie met de afgaande voeding, d.w.z. het op de no-break geschakelde vermogen gaat ook tijdens aanwezigheid van het net volledig door de no-break. Voordeel is dat de no-break altijd paraat is; storing is direct merkbaar. Nadeel is blind-stroom en warmteverlies. Bij parallelle no-breaks is de no-break via een smoorspoel op het net aangesloten en wordt het op de no-break geschakelde vermogen bij aanwezigheid van het net buiten de no-break om aan het net onttrokken. Pas bij uitvallen van het net wordt het volledige no-breakvermogen aan de no-break onttrokken. Energetisch zijn parallelle no-breaks in het voordeel t.o.v. serieele no-breaks gezien het -in de stand-by toestandgeringere warmte en blindstroomverlies. standard/080399

16 printdatum: 8 maart 1999 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad No-break in de hoofdstroom laagspanningsverdelingen: Elke no-breakvoorziening omvat in hoofdzaak: een afgaand veld waarop aangesloten een 3-fase systeem statische no-break en een no-break verdeelinrichting De no-break installaties voorzien van onderhoudsvrije loodaccu's. Enige standaard output specif icaties: Normaal volbelast bedrijf: output 3 fase 400V +1% z Bij belastingvariatie van 0-100% : output 400V + 3% Frequentie 50 Hz ± 1% Overbelasting 120% gedurende 90 sec Elke no-breakinstallatie omvat in hoofdzaak de volgende componenten: een laad/gelijkrichter; een statische omvormer; een een automatische, statische by-pass schakelaar; accubatterij met accuschakelaar; een handbediende mechanische onderhouds by-pass. een serieele uitgang voor storings- en bedrijfsmeldingen Werking: a. Onder normale bedrijfsomstandigheden zal het net de no-breakinstallatie voeden. De gelijkrichter zet de ingangs-wisselspanning om in een constante gelijkspanning. Bij serieele no-breaks wordt met deze gelijkspanning een statische omvormer gevoed. Deze statische omvormer levert een gestabiliseerde wisselspanning aan de kritische verbruikers. Indien zich netstoringen voordoen wordt de statische omvormer automatisch en zonder onderbreking door de accubatterij gevoed. Bij parallelle no-breaks wordt met de gelijkspanning de batterij gevoed en op spanning gehouden; de hoofdvoeding gaat echter buiten de de gelijkrichter om rechtstreeks naar de kritische gebruikers. Bij netstoringen schakelt een statische schakelaar de hoofdvoeding naar de kritische gebruikers om naar batterijvoeding via een statische omvormer. b. Statisch by-passbedrijf: Indien de installatie wordt overbelast of indien er in de installatie een storing optreedt, moet de statische by-pass-schakelaar de verbruikers automatisch en zonder onderbreking overschakelen naar netbedrijf. c. Onderhouds by-pass bedrijf: In dien voor onderhoud of vervanging de gehele no-break installatie buiten werking moet worden gesteld, moet dmv. een onderhouds by-pass schakelaar de no-break krachtlichtverdeling direct op het net geschakeld kunnen worden, zonder stroomonderbreking tengevolge van het schakelen Bij een storing van de no-breakinstallatie, moeten -indien een NSAinstallatie aanwezig is- bij wijze van voorzorg tenminste twee dieselaggregaten worden gestart, gesynchroniseerd en parallel aan het net worden geschakeld. standard/080399

17 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Voorzieningen voor piek- en sperstroombedriif Piekstroombedrij f Tijdens normaal bedrijf is het mogelijk piekbelastingen door de eigen installatie over te laten nemen. Afhankelijk van de tariefafspraken met het stroomleverend bedrijf wordt een maximale netstroomafnamecapaciteit ingesteld. Indien het door de tunnelinstallatie af te nemen vermogen boven deze capaciteit uitstijgt, wordt een van de noodstroomaggregaten gestart, aan het net gesynchroniseerd en bijgeschakeld. Dit aggregaat moet zo hoog mogelijk worden belast om een rendabel piekstroombedrijf mogelijk te maken. Uit veiligheidsoverwegingen moet een minimale netstroomafname worden gehandhaafd (20-50% van de maximaal ingestelde afnamecapaciteit) en mag niet het gehele net afgeschakeld indien het beschikbare aggregaatvermogen hoger is dan de ingestelde maximale netstroomafnamecapaciteit. Het totaal afgenomen vermogen wordt voor zover mogelijk gelijk verdeeld tussen net en aggregaat, waarbij het aggregaat voor maximaal 80% mag worden belast. Indien in deze situatie het aggregaat met meer dan 80% van zijn maximale vermogen gaat worden belast, moet een tweede aggregaat worden gestart en bijgeschakeld. Het afgenomen vermogen wordt nu weer gelijk verdeeld over de twee beschikbare aggregaten en het net waarbij weer een minimale netstroomafname moet worden gehandhaafd. Dezelfde situatie herhaalt zich voor het derde aggregaat. Wanneer de aggregaten met minder dan 2 0% van hun maximale capaciteit worden belast, wordt het laatst ingekomen aggregaat gestopt, en wordt het benodigde vermogen herverdeeld over de overgebleven aggregaten en het net. Wanneer het totaal door de installatie afgenomen vermogen uit het openbaar net kleiner wordt dan + 80% van de ingestelde maximale netstroomafnamecapaciteit, worden de aggregaten afgeschakeld. De installatie moet tegen pendelen worden beveiligd door middel van een minimumdraaitijdregeling. Piekstroombedrijf maakt het mogelijk voordelige tariefsafspraken met de stroomleverancier te maken, danwel het door het GEB te installeren (en te reserveren) vermogen te beperken. Piekstroomdraaien is vooral rendabel indien de afvalwarmte van de dieselmotoren op een of andere wijze nuttig kan worden gemaakt Sperstroombedrii f Sperstroombedrijf wordt gedraaid gedurende de uren dat een spertarief van kracht is en is in hoofdzaak gelijk aan piekstroombedrijf. Gedurende spertijd wordt zo weinig mogelijk vermogen vanuit het openbare net afgenomen en wordt zoveel mogelijk vermogen door de eigen installatie gedraaid, waarbij het vermogen gelijk wordt verdeeld over elk van de bijgeschakelde aggregaten. De stroomafname uit het openbare net wordt niet geheel uitgeschakeld, doch beperkt tot een soort stand-by-vermogen van minimaal ca. 10 kw. standard/.30498

18 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Middenspannings installatie Zoals reeds omschreven is het in verband met de vaak grote afstanden in een tunnel, rendabel om op meer plaatsen in de tunnel (bij tunnels tussen m in beide landhoofden en in zeer lange tunnels > 2500 m een of meermalen tussen beide landhoofden) een voedingverdeling op*te ; stellen. De stroom vanaf de hoofdvoedingverdeling naar de andere voeding- ". verdeling(en) wordt getransporteerd via (10 kv) step-up/step-down trafo's gekoppeld door middenspanningskabels. De step-up en step-down transformatoren moeten in een aparte ruimte worden opgesteld, ofwel door middel van stalen, geaarde hekken van de overige installaties worden afgeschermd. Droge transformatoren genieten de voorkeur. Voorzieningen moeten worden aangebracht voor het afvoeren van de door de transformatoren ontwikkelde warmte.

19 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Alternatieve energievoorziening Op de hoofdvoeding verdeling kunnen velden worden gereserveerd voor de aansluiting van alternatieve energiebronnen, zoals windmolens, een waterkrachtvoorziening of zonnepanelen.

20 printdatum: 17 februari 1999 STANDAARDISATIE VAN TUNNELINSTALLATIES blad Algemene installaties Tunnelverlichting: Grondslag voor de verlichtingsberekening van de tunnel zijn de "Standard for the lighting of road traffic tunnels", CEN/TC169/WG6, 7th draft, d.d. 21 maart (N.B. Latere drafts van de "Standard for the lighting of road traffic tunnels" zijn vereenvoudigde iversies en mogen alleen in overleg met de opdrachtgever worden toegepast) of eventueel de (iets verouderde) "Aanbevelingen voor verlichting van lange autotunnels", uitgave Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSW 1990) De richtlijnen geven aanwijzingen voor de aanleg van conventionele- (symmetrische) verlichting en voor tegenstraal- (assymmetrische) verlichting. Tegenstraal verlichting onderscheidt zich van conventionele verlichting doordat d.m.v. schuine plaatsing van het armatuur in combinatie met een assymmetrische spiegeloptiek, het licht onder een bepaalde hoek tegen de verkeersrichting in wordt gestraald. Hierdoor ontstaat een versterkte contrastwerking. Bij tegenstraalverlichting is de invloed van reflectie van de tunnelwanden minder dan bij conventionele symmetrische verlichting. Voor tunnels type A in autosnelwegen wordt in het algemeen een ontwerpsnelheid aangehouden van 120 km/u Vrijwel alle bestaande tunnels zijn voorzien van TL-verlichting.Alle tunneltypen voorzien van een lijnverlichting. Bij de tunneltypen A met 2 rijstroken, de lijnverlichting bij voorkeur in het hart van de tunnelbuis, boven de scheidingslijnen tussen de rijstroken opgehangen. Lichtlijnen mogen geen "knik" vertonen. Bij verlichting met TL in een tunnel met 3 rijstroken kan in het algemeen nog voldoende lichtniveau worden bereikt met een lichtlijn in het hart van de tunnel boven het hart van de middelste rijstrook. Bij 4 r i j stroken zal een TL-lichtlijn niet meer voldoen en moeten 2 lichtlijnen worden aangebracht (bij voorkeur aan de zijwanden). Bij tegenstraalverlichting zal een voldoende niveau uitsluitend bereikt kunnen worden door toepassing van SON. In tunnels voorzien van een tegenstraalverlichting zal het voordelen hebben de gehele tunnel met SON te verlichten. Er zijn geen overwegende bezwaren tegen toepassing van lage druk natriumverlichting SOX. Hierbij kan worden opgemerkt dat SOX een hoge specifieke lichtstroom (lm/w) geeft en er is een hoge kontrastwerking. Echter de golflengte van SOX ligt ongunstig t.o.v. de ooggevoeligheidskromme (Purkinje-effekt) waardoor het positieve effect van de hoge konstrastwerking teniet wordt gedaan. Voorts geeft SOX een zeer slechte kleurweergave Ingangsverlichting; Alle tunneltypen A, uitgezonderd die met een lengte minder dan + 80 m, voorzien van een ingangsverlichting over een lengte van m (afhankelijk van de ontwerpsnelheid), verdeeld in twee of meer zones. Deze ingangsverlichting vormt een overgang tussen de hoge lichtniveaus buiten de tunnel en de lagere verlichtingsniveaus in het gesloten deel van de tunnel. De overgang van de hoge verlichtingsniveaus buiten de tunnel naar het lagere verlichtingsniveau binnen de tunnel moet verlopen conform de teolaatbare oog-adaptatie. Bij tunnels type B is bij uitzondering een ingangsverlichting noodzakelijk; meestal hebben deze tunnels voldoende doorzicht om zwarte gat effecten te vermijden. Voorts is de verkeerssnelheid laag. standard/170299

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7

0. Inleiding. Afb. 0.01 HOOFDSTUK 0: INLEIDING 7 Inhoud Hoofdstuk 0: Inleiding Hoofdstuk 1: Draaistroommotoren Hoofdstuk 2: Frequentie-omvormers Hoofdstuk 3: Frequentie-omvormers en draaistoomm. Hoofdstuk 4: Bescherming en Veiligheid Bijlage I: Algemene

Nadere informatie

Vluchten op rolletjes

Vluchten op rolletjes Vluchten op rolletjes een verkenning naar de mogelijkheden van roltrappen in vluchtroutes als gelijkwaardige oplossing Rijswijk, Mei 2007 Status: vastgesteld in LNB van de NVBR, 3 mei 2007 opdrachtgever:

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

Syllabus workshop Dimmen 2011 Presentatie Het hoe, wat en wanneer Netbeheer Nederland

Syllabus workshop Dimmen 2011 Presentatie Het hoe, wat en wanneer Netbeheer Nederland Syllabus workshop Dimmen 2011 Presentatie Het hoe, wat en wanneer Netbeheer Nederland ter introductie Zeker al vanaf 1669 (het jaar waarin de stad Amsterdam werd verlicht met 1.800 exemplaren van de straatlantaarn

Nadere informatie

Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra

Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra Vakkennis Machinist Cluster 5: Railinfra Huidige versie: Eerdere versies: Versie 1.0 Vóór review (TT 14-07-13) Versie 2.0 Na review (RvS 29-07-13) Versie 2.1 Na review (TT 02-08-13) Versie 3.0 (TT 11-12-13)

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Rapport CE Delft, oktober 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman A.H. (Anouk) van Grinsven A. (Ab) de Buck Energiebesparing

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

rapport ENERGO-project

rapport ENERGO-project rapport ENERGO-project PZEM rijkswaterstaat BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUKSVVATERSTAAT m l J a. ^ M * BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaxcrstaat Po&uVue 20.000 3502 LA Utfccht Voorstudie Proefproject ENERGO Een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties

Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Gebruikershandleiding Montagehandleiding Technische specificaties Universele Regelset AGPO URS ELEGANCE ΙΙ AGPO b.v. Postbus 3364, 4800 DJ Breda Konijnenberg 24, 4825 BD Breda Internet: www.agpo.nl E-mail:

Nadere informatie

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton)

RICHTLIJN CPR 15-1 OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN IN EMBALLAGE (opslag van vloeistoffen en vaste stoffen 0-10 ton) 1. Doel en functie 1. Doel en functie van richtlijnen van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke stoffen In onze steeds gecompliceerder wordende samenleving wordt een toenemend gebruik gemaakt

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

Data Centers, Algemeen

Data Centers, Algemeen Data Centers, Algemeen Door Eric Lavrijsen LGSR Experts in Green Data Center Solutions White Paper 20 January 2009 www.greenserverroom.org Rev 2009-1 Page 1 of 19 SAMENVATTING Toekomstvastheid van Datacenters

Nadere informatie

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40

vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Onder poeder lassen vm 123 Vereniging FME-CWM vereniging van ondernemers in de technologisch-industriële sector Boerhaavelaan 40 Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer Telefoon: (079) 353 11 00 Telefax: (079)

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING

GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING GALAXY 16/16 PLUS INSTALLATEURSHANDLEIDING Versie: mei 2002 Art.nr.: 16.225 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Direct beginnen 5 3. Configuraties 6 3.1 Inleiding 6 3.2 GalaXy 16 6 3.3 GalaXy 16plus 6 4. Verschillende

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen I ZON DEVENTER Leidraad bij de aanschaf van Zonnepanelen Voorwoord: Voor u ligt het informatieboekje van stichting Zon Deventer. Dit is versie 9.0, die is bijgewerkt tot juni 2015. Stichting Zon Deventer

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER

GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER GEBRUIKSVOORSCHRIFT ZANTINGH VENTILATORGASBRANDER IJK Beslist lezen! Op al onze leveringen en diensten aan Nederlandse (contracts)partijen zijn de FME-CWM voorwaarden van toepassing (gedeponeerd bij de

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Energiewinning uit weginfrastructuur

Energiewinning uit weginfrastructuur Energiewinning uit weginfrastructuur Inventarisatie in opdracht van Wegen naar de Toekomst (Innovatieprogramma Rijkswaterstaat) E.P. Weijers G.J. de Groot ECN-E--07-057 Verantwoording Dit werk is uitgevoerd

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie