ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product"

Transcriptie

1 ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat optimaal kunt gebruiken en veilig en correct kunt installeren, gebruiken en onderhouden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een gemakkelijk bereikbare plaats, zodat u deze altijd direct kunt raadplegen om uw apparaat veilig en correct te kunnen blijven gebruiken. Als u het apparaat doorverkoopt, weggeeft of achterlaat wanneer u verhuist, geef deze gebruiksaanwijzing dan aan de nieuwe eigenaar, zodat hij of zij met het apparaat en de veiligheidswaarschuwingen vertrouwd kan raken. 1

2 INDEX Waarschuwingen... 3 Voordat u het apparaat in gebruik neemt... 7 Functies Onderhoud Problemen oplossen Servicecentrum Legenda Ja Nee Let op Waarschuwing Afdanken Als op het apparaat of de bijgeleverde accessoires en materialen dit symbool aanwezig is, dan mag u deze aan het einde van de levensduur niet met het gewone huisvuil meegeven. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid als gevolg van ongereguleerde afvalverwerking te voorkomen, moeten deze voorwerpen worden gescheiden van ander afval en worden gerecycled. Dit bevordert het duurzame hergebruik van materiaalbronnen. Huishoudelijke gebruikers dienen contact op te nemen met de winkelier van wie ze het product hebben gekocht of met de plaatselijke autoriteiten voor informatie over hoe het apparaat op een milieuvriendelijke en veilige wijze kan worden verwerkt. Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden van de aankoop te controleren. Dit product en de bijbehorende accessoires mogen niet worden gecombineerd met ander afval. 2

3 WAARSCHUWINGEN Voordat u het apparaat de eerste keer gebruikt Dingen die u moet doen Zorg ervoor dat het netsnoer en de stekker niet vast komen te zitten onder de koelkast. Zorg ervoor dat u, tijdens het verplaatsen van de koelkast, hier niet mee over het netsnoer rolt. Controleer of de stekker niet beschadigd is. Indien dit wel het geval is, dient u deze uit het stropcontact te halen en contact op te nemen met een erkende servicevertegenwoordiger voor een vervanging. Zorg ervoor dat er geen (ontvlambare) gassen lekken in de buurt van de koelkast. Als dit wel gebeurt, draait u de kraan waaruit het gas lekt dicht, opent u deuren en vensters en steekt u de stekker van de koelkast of van andere apparaten niet in het stopcontact en haalt u deze er ook niet uit. Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact in het geval van onderhoud of bij vervanging van de lamp. Maak gebruik van de handvatten voor het openen van de deuren. De opening tussen de deuren kan heel smal zijn. Wacht minimaal 5 minuten nadat u de stekker van de koelkast uit het stopcontact hebt verwijderd voordat u het apparaat opnieuw inschakelt. Bij vaak herhaaldelijk starten kan de compressor beschadigd raken. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen vrij van obstakels blijven. Dingen die u niet moet doen Als de koelkast wordt aangesloten op een onjuist voltage, kunnen schommelingen in de spanning tot gevolg hebben dat de koelkast niet start, dat de temperatuurregelaar of compressor beschadigd raakt of dat de koelkast abnormaal veel geluid maakt terwijl de compressor in gebruik is. In dit geval moet er een automatische regulator worden geïnstalleerd. De koelkast moet worden aangesloten op een apart stopcontact met een betrouwbare aarding. Het netsnoer van de koelkast is uitgerust met een geaarde stekker die in een standaard geaard stopcontact past. De aarding van het netsnoer mag onder geen beding worden verwijderd. Wanneer de koelkast is geplaatst, dient het netsnoer toegankelijk te zijn. Bewaar nooit ontvlambare, explosieve of corrosieve materialen in de koelkast. Bewaar geen medicijnen, bacteriën of chemische stoffen in de koelkast. Deze koelkast is een huishoudelijk apparaat. Het wordt niet aanbevolen om materialen op te slaan waarvoor een nauwlettende temperatuurbewaking is vereist. 3

4 WAARSCHUWINGEN Bewaar en gebruik geen benzine of andere ontvlambare stoffen in de buurt van de koelkast om brand te voorkomen. Plaats geen instabiele voorwerpen (zware voorwerpen, bakken met water) boven op het apparaat, om persoonlijk letsel door vallen of elektrische schokken als gevolg van contact met water te voorkomen. Raak het binnenoppervlak van het bewaarcompartiment van de vriezer niet aan wanneer deze in gebruik is. Vooral wanneer uw handen nat zijn, kunnen deze aan het oppervlak vastvriezen. Reinig de koelkast niet door met water te spuiten of te spoelen. Dit kan de elektrische isolatie van de koelkast beschadigen. Plaats de koelkast niet op een vochtige plaats of waar de koelkast kan worden bespat met water. Voor demontage van of wijzigingen aan de koelkast is toestemming vereist. Bij schuddende bewegingen van de koelkast kunnen de koelleidingen beschadigd raken. Schade en letsel kunnen hiervan het gevolg zijn. Reparatie van de koelkast moet worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Bewaar geen flessen bier of andere dranken in de vriezer aangezien deze kunnen barsten tijdens het bevriezen. Plaats de koelkast niet in direct zonlicht of op een plaats waar deze wordt blootgesteld aan warmte van fornuizen, kachels of andere apparaten. Laat de deuren van de koelkast niet open staan zonder dat er een volwassene aanwezig is; laat kinderen niet de koelkast in gaan. Gebruik alleen elektrische apparaten binnen de koelkast die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Gebruik geen haardroger om de koelkast van binnen te drogen. Plaats geen brandende kaarsjes in de koelkast om geurtjes te verwijderen. Spuit geen licht ontvlambare stoffen zoals insecticide op het oppervlak van het apparaat. 4

5 WAARSCHUWINGEN Over de koelruimte Warm voedsel moet worden afgekoeld tot kamertemperatuur voor dit in de koelkast mag worden geplaatst. Maak levensmiddelen schoon en verwijder vocht voor u ze in de koelkast plaatst. Opgeslagen voedsel dient deugdelijk te zijn verpakt. Zo wordt voorkomen dat vocht in het voedsel verdampt, of dat het voedsel bederven. Voedsel gescheiden bewaren. Verschillende soorten voedsel dienen gescheiden te worden bewaard. Voedsel dat dagelijks wordt gebruikt, dient voorin te worden bewaard. Zo voorkomt u onnodige vertraging tijdens perioden dat de deur open is. U voorkomt tevens dat de houdbaarheidsdatum van producten verloopt doordat u het product niet ziet. Sla geen grote hoeveelheden voedsel op. Tussen voedsel dient enige ruimte te worden gehouden. Zo kan koude lucht ongehinderd rondgaan en worden betere koelresultaten verkregen. Plaats voedsel niet te dicht bij de binnenwand. Plaats geen voedsel met hoge vochtigheidsgraad tegen de binnenwand. Dit kan anders aan de wand vastvriezen. Houd een geringe afstand aan tussen voedsel en binnenwand. Vermijd direct contact van (met name oliehoudend) voedsel met de binnenbekleding. De binnenbekleding kan door olie beschadigd raken. Verwijder oliesporen zodra u ze ziet. Verwijder bladeren van knolraap, radijsjes en soortgelijke groenten om te voorkomen dat de voedingsstoffen in de bladeren trekken. Ontdooi diepgevroren voedsel in de koelkast. U gebruikt het bevroren voedsel om de temperatuur in de koelkast te verlagen en energie te besparen. Sommige groenten, zoals ui, knoflook, gember en kastanjes, kunnen langere tijd bij normale temperaturen worden bewaard. Deze hoeven niet in de koelkast te worden bewaard. Het metabolisme van producten als pompoen, meloen, papaja, banaan en ananas kan in de koelkast worden versneld. Deze producten zijn daarom niet geschikt om in de koelkast te bewaren. Het gedurende een bepaalde periode bewaren van groen fruit in de koelkast kan de rijping bevorderen. Warm voedsel moet worden afgekoeld tot kamertemperatuur voor dit in de koelkast mag worden geplaatst. Voedsel dat in kleine porties is verpakt, bevriest sneller en is sneller te ontdooien en bereiden. Het aanbevolen gewicht voor een portie is maximaal 2,5 kg. 5

6 WAARSCHUWINGEN Het is beter voedsel te verpakken voordat u het in de vriezer plaatst. De buitenkant van de verpakking moet droog zijn om te voorkomen dat zakken aan elkaar vriezen. Verpakkingsmateriaal moet geurvrij en luchtdicht zijn en mag geen giftige stoffen bevatten. Noteer de datum van invriezen, naam van het product en houdbaarheidstermijn op de verpakking om verlopen van de houdbaarheidsdatum te voorkomen. Haal slechts de hoeveelheid voedsel uit de vriezer die u nodig hebt. Ontdooid voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren tenzij het eerst wordt gekookt. De smaak kan anders verloren gaan. Plaats geen grote hoeveelheden vers voedsel in de vriezer. Raadpleeg de koelcapaciteit van de koelkast. (Zie Technische gegevens.) Tips voor energiebesparing Installeer het apparaat in een koele, droge ruimte met voldoende ventilatie. Blokkeer geen ventilatiekanalen of -roosters van het apparaat. Laat warm voedsel afkoelen alvorens dit in de vriezer te plaatsen. Plaats bevroren voedsel in de koelkast om het te laten ontdooien. Zo maakt u gebruik van de kou van de bevroren producten om het voedsel in de koelkast te koelen. Laat de deur van het apparaat niet te lang open staan wanneer u er voedsel in plaatst of uithaalt. Hoe korter de deur open blijft, hoe minder ijs zich ophoopt in de vriezer. Maak de achterkant van de koelkast regelmatig schoon. Stof verhoogt het energieverbruik. Zet de temperatuur niet lager dan nodig. Zorg voor voldoende ruimte onder de koelkast en tussen de koelkast en de muur aan de achterzijde. Bedek de luchtopeningen niet. Let er tijdens het plaatsen op dat er voldoende ruimte overblijft aan de rechter-, linker-, achter- en bovenkant. Hierdoor beperkt u het energieverbruik en houdt u uw energierekening laag. 6

7 VOORDAT U DE KOELKAST IN GEBRUIK NEEMT Omschrijving Dit diagram kan iets anders zijn dan de indeling van de koelkast die u hebt gekocht. Model: D1FE671CW/D1FE671CF Model: D1FE671WF/D1FE671WX 7

8 VOORDAT U DE KOELKAST IN GEBRUIK NEEMT Omgeving van plaatsing Zet de kast waterpas. De koelkast moet op een plat en solide oppervlak worden geplaatst. Indien de koelkast op een verhoging wordt geplaatst, moet deze verhoging vlak, sterk en vuurbestendig zijn. Gebruik nooit schuimmateriaal als verhoging. Als de koelkast instabiel is, kunt u de stelpootjes van de koelkast langer of korter maken door ze links- of rechtsom te draaien. Plaats de koelkast nooit in een vochtige locatie of waar deze kan worden bespat met water. Verwijder en droog waterspatten en vlekken met een zachte doek. Bewaar niet te veel voedsel in het vriesgedeelte, om te voorkomen dat de compressor te lang werkt of dat het voedsel valt. Het wordt aanbevolen de capaciteitlijn van de laden niet te overschrijden. Het totale gewicht van het voedsel mag niet meer zijn dan 30 kg. Trek de vriezerlade niet te hard of onder een hoek open. Zo voorkomt u dat er voedsel op de grond valt. De koelkast moet worden geplaatst op een goed geventileerde locatie, niet te ver van een bron van drinkwater. Zorg voor een ruimte van minimaal 20 cm en 10 cm boven en rondom de koelkast. Houd de ventilatieopeningen in de behuizing van de koelkast en binnen in de koelkast vrij van obstakels. 8

9 VOORDAT U DE KOELKAST IN GEBRUIK NEEMT Voorbereiding voor gebruik Alle verpakkingsmaterialen verwijderen Verwijder ook de schuimbasis en het plakband waarmee de accessoires zijn bevestigd. Controleren of alle accessoires en documenten zijn meegeleverd Controleer of alle artikelen op de verpakkingslijst ook daadwerkelijk in de doos zitten. Neem contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht als er iets ontbreekt. De koelkast op een goede locatie plaatsen Zie ook het gedeelte Omgeving van plaatsing De koelkast reinigen voor het eerste gebruik Maak de binnen- en buitenkant van de koelkast schoon met water voordat u deze in gebruik neemt. De koelkast leeg laten staan Nadat het apparaat waterpas is geplaatst en gereinigd, moet het minstens 6 uur leeg blijven voordat het wordt ingeschakeld om voor een normale werking te zorgen. 9

10 VOORDAT U DE KOELKAST IN GEBRUIK NEEMT Werkingsmodus van de koelkast Handmatige bedieningsmodus: stel de temperatuur in door op de temperatuurtoets te drukken (zie 'Functiebeschrijving' verderop) Voedsel in de koelkast plaatsen Plaats uw voedsel in de koelkast nadat deze is ingeschakeld en de temperatuur binnenin koud genoeg is. 10

11 FUNCTIES Bedieningspaneel (voor D1FE671CW/D1FE671CF/D1FE671WF/D1FE671WX) Fuzzy-modus In de Fuzzy-modus wordt de temperatuur binnen in het apparaat automatisch aangepast bij schommelingen in de omgevingstemperatuur. Druk hiervoor op de toets (E). Het indicatielampje (A) gaat branden en de Fuzzy-modus wordt ingeschakeld. Druk nogmaals op de toets (E). Het indicatielampje (A) gaat uit en de Fuzzy-modus wordt uitgeschakeld. Power Freezer Het is wetenschappelijk bewezen dat een apparaat met Power Freezer-functie vereist is om voedsel snel en op een goede manier in te vriezen. Druk op de toets (E). Het indicatielampje (B) gaat branden en de functie Power Freezer wordt ingeschakeld. Druk nogmaals op de toets (E). Het indicatielampje (B) gaat uit. Energy Saving De koelkast verbruikt zo min mogelijk energie maar houdt de temperatuurinstelling aan. Druk op de toets (E). Het indicatielampje (C) gaat branden en de functie Energy Saving wordt ingeschakeld. Druk nogmaals op de toets (E). Het indicatielampje (C) gaat uit. Opmerking: als Power Freezer of Energy Saving wordt ingeschakeld in de Fuzzy-modus, kan de temperatuur van de koelkast en de vriezer niet worden aangepast. 11

12 FUNCTIES De temperatuur van de vriezer aanpassen Druk op G. Het indicatielampje (F) gaat knipperen. Blijf op de G-toets drukken om de temperatuur steeds met 1 o C te verlagen. Als u nogmaals drukt nadat de minimumtemperatuur van -24 o C is bereikt, springt de temperatuur weer terug naar -14 o C. De temperatuur van de koelkast aanpassen Druk op I. Het indicatielampje (H) gaat knipperen. Blijf op de I-toets drukken om de temperatuur steeds met 1 o C te verhogen. Als u nogmaals drukt nadat de maximumtemperatuur van 8 o C is bereikt, springt de temperatuur weer terug naar 1 o C. Opmerking: de temperatuur van de vriezer/koelkast geeft de laatst ingestelde temperatuur weer. Het apparaat vergrendelen of ontgrendelen Als u het apparaat wilt vergrendelen, houdt u de toets (E) 5 seconden ingedrukt. Het indicatielampje (D) gaat branden. Als u het apparaat wilt ontgrendelen, houdt u de toets (E) 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje (D) gaat uit. Opmerking: u kunt de instellingen en de temperatuur niet aanpassen als het apparaat is vergrendeld. Sabbat-functie bij vergrendeling Als u de Sabbat-functie wilt inschakelen terwijl het apparaat is vergrendeld, houdt u de toetsen (E) en (G) 5 seconden ingedrukt. Met de Sabbat-functie blijven de lamp aan de binnenkant en het vriezerdisplay uit als de deur wordt geopend. Druk 5 seconden op de toetsen (E) en (G) om de Sabbat-functie uit te schakelen. Waarschuwing Open deur Als een deur meer dan 1 minuut open staat, wordt de alarmfunctie ingeschakeld om u eraan te herinneren de deur te sluiten. 12

13 FUNCTIES Display van de waterkraan (D1FE671WF/D1FE671WX) Lamp 1 Druk op de toets (A). Lamp 1 (blauw licht) gaat branden en gaat weer uit nadat er 10 seconden geen toets is ingedrukt. Houd de toets (A) 3 seconden ingedrukt. Lamp 1 blijft nu branden. Houd de toets (A) opnieuw 3 seconden ingedrukt om de lamp weer uit te schakelen. Lamp 2 Druk op de toets (C). Lamp 2 (wit licht) gaat branden en gaat weer uit nadat er 10 seconden geen toets is ingedrukt. Houd de toets (C) 3 seconden ingedrukt. Lamp 2 blijft nu branden. Houd de toets (C) opnieuw 3 seconden ingedrukt om de lamp weer uit te schakelen. Display van de watertemperatuur De watertemperatuur heeft 5 verschillende niveaus, Niveau 5 is het koudste. Sabbat-functie Houd de toetsen (A) en (C) 5 seconden ingedrukt om de Sabbat-functie in te schakelen. Als deze functie is ingeschakeld worden Lamp 1 en 2 niet ingeschakeld als u gekoeld water gebruikt of op een toets drukt van het display van de waterkraan. Houd de toetsen (A) en (C) opnieuw 5 seconden ingedrukt om de Sabbat-functie weer uit te schakelen. Opmerking: Als u normaal gekoeld water gebruikt, gaan Lamp 1 en 2 branden. De lampen gaan 10 seconden nadat er voor het laatst op een toets is gedrukt weer uit. Als het apparaat is vergrendeld, is er geen gekoeld water beschikbaar. 13

14 FUNCTIES Het opslagcompartiment van de koelkast Plaats het voedsel dat u voor korte tijd wilt bewaren of voor dagelijks gebruik in het opslagcompartiment van de koelkast. Hoewel de gemiddelde temperatuur bijna overal in het opslagcompartiment van de koelkast kan worden ingesteld tussen 0 o C en 10 o C, wordt het niet aangeraden om hier voor langere tijd voedsel te bewaren. Het opslagcompartiment dient alleen voor een korte opslagperiode te worden gebruikt. De plankhoogte aanpassen U kunt de plank verplaatsen om voedsel met een afwijkende hoogte of omvang te kunnen opslaan. Verwijder de plank als volgt om de hoogte te veranderen: til de voorkant omhoog en trek de plank naar voren. Plaats de plank terug door de nopjes aan weerszijden op de ribbels te plaatsen en de plank naar binnen te schuiven. Groente- en fruitlade De koelkast heeft een vershoudlade. U kunt de vochtigheid van de lade aanpassen aan het soort voedsel dat u erin bewaart. Draai de vochtigheidsknop naar rechts om de vochtigheidsgraad te verhogen. Dit is met name geschikt voor het bewaren van komkommers, druiven, kiwi's, kaki's, enz. Draai de vochtigheidsknop naar links om de vochtigheidsgraad te verlagen. Dit is met name geschikt voor het bewaren van aardbeien, sinaasappels, bonen, knoflook, watermeloenen, pruimen, tomaten, enz. Koelruimte De temperatuur in deze ruimte wordt constant gehouden op ongeveer 0oC. Dit kan enigszins afwijken door een veranderde omgevingstemperatuur of werking van de koelkast. Deze ruimte is geschikt om verse vis, vlees en bereid voedsel 1 tot 2 dagen in te bewaren. De flessensteun verwijderen Als u de flessensteun wilt verwijderen, pakt u de steun aan de uiteinden vast en tilt u deze omhoog. Na reiniging plaatst u de steun weer terug door de uiteinden weer op hun plaats te drukken. 14

15 FUNCTIES Aanbevolen opslag voor verschillende etenswaren. Omdat er koude lucht in de koelkast circuleert, is er temperatuurverschil in het opslagcompartiment. Verschillende etenswaren dienen te worden geplaatst in verschillende delen, in overeenstemming met hun eigenschappen. 1. IJs, bevroren voedsel, enz. 2. Eieren kazen, enz. 3. Water 4. Water, melk, enz 5. IJsblokje 6. Fruit, groenten, salades, enz. 7. Gekookt vlees, verse vis en vers vlees, enz. 15

16 FUNCTIES Koelkastverlichting en vervanging Eigenschappen van de lamp: 12 V, max 5 W (voeding verschilt per model). De lamp neemt licht over van de LED, wat resulteert in een laag energieverbruik en lange levensduur. Als er zich problemen voordoen, neem dan contact op met het servicecentrum. De OK -sticker Met OK -temperatuurmonitor kunnen temperaturen van onder +4 o C worden vastgesteld. Verlaag geleidelijk de temperatuur als de sticker geen OK weergeeft. Opmerking: wanneer de machine wordt ingeschakeld, kan het 12 uur duren voordat deze op temperatuur is. 16

17 ONDERHOUD Ontdooien en reinigen De vriezer ontdooien De vriezer ontdooit automatisch. Er is geen handmatige tussenkomst vereist. Reinigen De koelkast moet regelmatig worden gereinigd om geurtjes van etenswaren te voorkomen. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact voordat u de koelkast reinigt Reinig de koelkast met een zachte doek of spons met warm water (eventueel met een mild schoonmaakmiddel) Droog waterdruppels op oppervlakken af met een droge doek Houd de deurafdichting altijd schoon. De koelkast is zeer zwaar. Let er bij het verplaatsen voor reiniging of reparatie op dat u de vloer niet beschadigt. Houd de koelkast rechtop tijdens het verplaatsen. Verplaats de koelkast niet door te kantelen. Zo voorkomt u schade aan de vloer. Bespuit de koelkast niet met water en gebruik geen water om de vriezer door te spoelen om schade aan de elektrische isolatie te voorkomen. Reinig niet met een harde borstel, staalborstel, reinigingspoeder, benzine, pentylacetaat, aceton en vergelijkbare organische oplossingen, of oplossingen met warm water of zuur of basen. Reinig met speciale koelkastreiniger om schade te voorkomen. Raak koude ijzeren delen niet met natte handen aan. Uw huid kan vast blijven zitten. Neem tijdens het reinigen de koude glazen planken niet met warm water af. Het glas kan breken door de plotselinge temperatuurwisseling en resulteren in persoonlijke verwonding of verlies van eigendom 17

18 ONDERHOUD Maatregelen omtrent stroomstoringen Zelfs in de zomer kunnen etenswaren enkele uren na een stroomstoring in de koelkast bewaard blijven. Als zich een stroomstoring voordoet, neem dan contact op met de stroomleverancier om informatie te vragen over de duur van de stroomstoring. Plaats tijdens de stroomstoring geen nieuwe etenswaren in de koelkast en probeer de deur zo min mogelijk te openen. Als een stroomonderbreking die langer dan 24 uur duurt vooraf is aangekondigd, maak dan wat ijs en plaats dit in een houder bovenin het opslagcompartiment van de koelkast. Omdat de temperatuur in de koelkast zal stijgen tijdens een stroomstoring of andere problemen, wordt de opslagtijd en eetbaarheid van de etenswaren verminderd. Als het apparaat niet wordt gebruikt Als de koelkast voor een langdurige periode niet zal worden gebruikt, sluit dan de watertoevoer af en reinig het apparaat volgens een van de hierboven beschreven methodes. Laat de deur van de koelkast open staan om te voorkomen dat voedselresten in het vak onaangename geuren veroorzaken. Voor een optimale levensduur van de koelkast wordt aanbevolen het apparaat niet uit te schakelen tenzij dit nodig is. Voordat u op vakantie gaat Als u langdurig op vakantie gaat, sluit dan de stroom- en watervoorziening af. Verwijder alle etenswaren; wacht tot de ijslaag is ontdooid. Reinig vervolgens de binnenkant, droog deze af en zorg dat de deur geopend blijft om te voorkomen dat achtergebleven etenswaren onaangename geuren veroorzaken. Als u verwacht dat de kamertemperatuur zal dalen onder 0 o C, vraag dan een gekwalificeerde persoon om het water uit het watertoevoersysteem te verwijderen. De koelkast kan anders onbruikbaar worden door overstroming in de waterleiding of gebroken koppelingen. 18

19 ONDERHOUD De koelkast verplaatsen Haal de stekker van de koelkast uit het stopcontact. Verwijder alle etenswaren. Zet met plakband de planken en vershoudladen in het koelgedeelte vast en doe hetzelfde met de planken en andere uitneembare onderdelen in de vriezer. Sluit de deur en zet deze vast met plakband. Kantel de vriezer niet meer dan 45 graden, zodat het koelsysteem niet wordt beschadigd. Verplaats de koelkast niet aan het handvat om schade aan het apparaat of persoonlijk letsel te voorkomen. Plaats de koelkast nooit horizontaal. 19

20 PROBLEMEN OPLOSSEN Lees eerst de volgende probleemoplossingstabel voordat u belt voor service. Dit kan u zowel tijd als geld besparen. De tabel bevat veelvoorkomende problemen, met uitzondering van problemen die worden veroorzaakt door defecten in afwerking of materiaal van de koelkast. Probleem Oorzaak Oplossing Bediening van de koelkast De compressor werkt niet De koelkast staat in ontdooimodus. De stekker van de koelkast zit niet in een stopcontact. Dit is normaal voor een automatisch ontdooiende koelkast. Controleer of de stekker stevig in het stopcontact is gestoken. De koelkast koelt vaak of veel te lang De binnen- of buitentemperatuur is te hoog. De koelkast is enige tijd uitgeschakeld geweest. De deur wordt te vaak of te lang geopend. De deur van de koelkast/het vriesvak is niet volledig afgesloten. De temperatuurinstelling is te laag. De deurpakking van de koelkast/het vriesvak is vuil, versleten, gescheurd of past niet. In dat geval is het normaal dat de koelkast langer koelt. Normaal gesproken duurt het 8 tot 12 uur voordat de koelkast volledig is afgekoeld. Warme lucht komt de vriezer binnen, waardoor deze vaak aanslaat. Open de deur niet te vaak. Zorg dat de koelkast zich op een vlakke ondergrond bevindt en dat de deur niet wordt geblokkeerd door voedsel of verpakkingen. Raadpleeg het gedeelte deur/lade openen/sluiten in sectie Probleem Stel een hogere temperatuur in totdat de gewenste koeltemperatuur is bereikt. Het duurt 24 uur voordat de koeltemperatuur stabiel is. Reinig en vervang de deurpakking. Een lekkage of opening in de deurpakking kan ertoe leiden dat de koelkast langer werkt om de gewenste temperatuur te behouden. 20

21 PROBLEMEN OPLOSSEN Te hoge temperatuur in de koelkast/het vriesvak De temperatuur in de vriezer is te hoog terwijl de temperatuur in de koelkast goed is Vocht hoopt zich aan de buitenzijde van de koelkast of tussen twee deuren op Te hoge temperatuur De deur wordt te vaak of te lang per keer geopend. De temperatuur is te hoog ingesteld. De deur is niet goed gesloten. De temperatuur van de vriezer is te hoog ingesteld. Water/vocht/ijs aan de buitenzijde van de koelkast Vochtig klimaat. De koelkastdeur is niet goed gesloten. Dit leidt ertoe dat koude lucht in de vriezer en de warme lucht erbuiten condenseert. Er komt warme lucht de koelkast binnen wanneer de deur geopend is. Probeer de deur zo weinig mogelijk te openen. De temperatuur herstellen. Raadpleeg het gedeelte deur/lade openen/sluiten in sectie Probleem. Zet de temperatuur van de vriezer lager. De koelkast heeft 24 uur nodig om de temperatuur te stabiliseren. Dit is normaal in een vochtig klimaat. Het vocht neemt af wanneer de luchtvochtigheid vermindert. Raadpleeg het gedeelte deur/lade openen/sluiten in sectie Probleem. De binnenkant van de koelkast is niet schoon ongewone geluiden Zacht geluid dat lijkt op stromend water De kast wordt warm Onprettige geuren in de vriezer De binnenzijde van de koelkast dient te worden gereinigd Er ligt sterk ruikend voedsel in de koelkast U hoort De koelkast staat niet op een horizontaal vlak. De koelkast staat in contact met een object in de buurt. Dit is het geluid van het koelsysteem Het decondensatiesysteem slaat aan. Reinig de binnenzijde van de koelkast. Wikkel het voedsel goed in. Stel de voeten bij om de koelkast horizontaal te plaatsen. Verwijder objecten eromheen. Normaal Dit voorkomt condensatie en is normaal. 21

22 Servicecentrum Als met de informatie onder het hoofdstuk Problemen oplossen het probleem niet wordt opgelost. Controleer de garantiekaart die bij product wordt geleverd. Identificatie- en serienummerplaat Als het apparaat defecten vertoont of niet werkt, raadpleeg dan het hoofdstuk Probleemoplossing achterin dit handboek. Als het probleem niet wordt opgelost, bel dan het servicecentrum en geef de gevens op de identificatie- en serienummerplaat door: Deze is laag op de linkerzijde aan de binnenzijde van het koelcompartiment gelijmd (raadpleeg alinea Apparaatbeschrijving ) en mag niet worden verwijderd of gewijzigd. A: Type en hoeveelheid koelmiddel B: Serienummer C: Productcode D: Model E: Elektrische specificaties F: Klimaatklasse G: Vriescapaciteit (in aantal kilo's bevroren etenswaar in 24 uur) H: Netto-inhoud van vriezer L: Netto-inhoud van koelcompartiment M: Bruto-inhoud De identificatie- en serienummerplaat bevat belangrijke informatie over het apparaat Bruikbare informatie Haier Italië AS telefoonnummer; Haier Spanje AS telefoonnummer (ES & PT); Haier Duitsland AS telefoonnummer (DE/ AT); / Haier UK AS telefoonnummer;

23 Technische gegevens PRODUCTSPECIFICATIE VOOR KLANT Model Classificatie Beschikbare inhoud Inhoud door: Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) Totale bruto-inhoud (liter / kubieke voet) Totale opslaginhoud (liter) Opslaginhoud vriezer (liter) Opslagruimte verse etenswaar (liter) Koelcompartiment (liter) D1FE671CW D1FE671CF D1FE671WF D1FE671WX Aanslagloze koelkast met twee deuren Specificatie Energieklasse Klimaatklasse Ontdooitype Voltage/frequentie Multiluchtstroomsysteem Zijluchtstroomsysteem Koelmiddel Jaarlijks energieverbruik kwu/jaar Stroomstoringsbeveiliging / stijgingstijd -18 o C -9 o C Akoestische geluidsemissie uitgedrukt in db(a) re1 pw, Vriesruimte Vriescapaciteit Semi-automatische ijsmaker met draaiknop Compartiment voor ijsblokjes Vriezerplank Groot deurvak met deksel Half deurvak met deksel - - Vershoudcompartiment Koelruimte Glasplank Glasplank (vershoudbak) Vershoudlade Groentelade Eiervak Eiervak met deksel Multifunctioneel vak Medicijnenvak Flessenvak Koelkastverlichting Gewicht Nettogewicht (kg.) Brutogewicht (kg.) Afmetingen (breedte x diepte x hoogte (mm.)) Algemene afmetingen 23

24 24

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN)

AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) AGA VIER-TWEE SERIE - GEBRUIKERSHANDLEIDING (AARDGAS EN PROPAAN) Bevat instructies voor onderhoud, installatie en gebruik en kookaanwijzingen DESN 513534 Onthoud dat als u een onderdeel van dit fornuis

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer

Inhoud. Hoofdstuk 4. Instellingen en upgrade. Hoofdstuk 2. Windows 8 gebruiken. Hoofdstuk 5. Problemen oplossen. Hoofdstuk 3. Werken met de computer Handleiding Inhoud Hoofdstuk 1. Aan de slag 1 Hoofdstuk 1. Aan de slag 3 Voor u begint 6 Veiligheidsinstructies 23 Juiste houding tijdens computergebruik 26 Overzicht 32 De computer aan- en uitzetten Hoofdstuk

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding

System One verwarmde luchtbevochtiger. Gebruikshandleiding System One verwarmde luchtbevochtiger Gebruikshandleiding 2009 Respironics Inc. en gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave Beoogd gebruik...2 Waarschuwingen...2 Aandachtspunten...2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding r Gebruikershandleiding WAARSCHUWING om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot. This product complies with the requirements of European Directive EMC

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding DB22D-P De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

Nadere informatie