INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1"

Transcriptie

1 INFORMATIE OKTOBER 2014 NUMMER 1 schooljaar Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, In de eerste weken van dit schooljaar zijn wij vaak met u in gesprek geweest. De informatieavond in de groepen werd door veel ouders bezocht. Verrassend in positieve zin vond ik dat velen van u het gezamenlijke deel van de avond bezochten. Erg fijn dat u hiermee aantoont betrokken te willen zijn bij de ontwikkeling van uw kind(eren) en van de school. Voor het eerst nodigden we u en uw kind(eren) uit voor het startgesprek. Deze vernieuwde vorm van gesprek krijgt vast en zeker een vervolg. Na de evaluatie met het team en de medezeggenschapsraad bepalen we de voortgang. Een korte samenvatting van de afspraken kunt u in ons administratiesysteem ParnasSys nalezen. Stap voor stap vullen de leerkrachten het systeem met gegevens over de resultaten van uw kind op school. Hieronder vindt u de weg naar de handleiding en de manier waarop u kunt inloggen. In november ontvangt u het eerste rapport dat geheel over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind op school gaat. Na de eerste toetsperiode (zie schoolkalender) volgt een digitaal rapport. Momenteel bereiden enkele leerkrachten het nieuwe rapport voor. U ontvangt in een volgende nieuwsbrief inhoudelijke informatie. Met vriendelijke groet namens het team, Harm Schoneveld VEILIG OP SCHOOL: NIEUWE MEDIATOREN De Vreedzame School is op de Van Hasseltschool helemaal ingeburgerd. Elke dag hebben 2 mediatoren dienst op het schoolplein. Zij zorgen samen met de leerkrachten voor de veiligheid. Elk kind kan z n verhaal doen. Eventuele conflicten worden aan het einde van de dag opgelost. In november nemen we in alle groepen de veiligheidsthermometer af. De resultaten bespreken we in de medezeggenschapsraad.

2 2 E HANDS BOEKENMARKT IN DE SCHOOL Op donderdag 9 oktober organiseren we een 2 e hands boekenmarkt van tot uur. De kinderen van de groepen 4 tot en met 8 mogen hun 'oude' leesboeken aan de man brengen. Bovendien kunnen alle kinderen een nieuw leesboek aanschaffen voor een klein bedrag. De kleuters en de kinderen van groep 3 mogen ook door de school lopen, maar alleen onder begeleiding van een ouder. PARNASSYS OUDERPORTAAL ParnasSys is een webbased administratiesysteem waar onze school gebruik van maakt om de gegevens van de leerlingen in bij te houden. Als ouders kunt u met de persoonlijke inloggegevens (die u per mail ontvangen hebt), inloggen in het systeem, om zo de gegevens van uw kind(eren) te kunnen bekijken. Hier kunt u de handleiding voor het gebruik van het ouderportaal lezen. Om in te loggen in het ouderportaal, kunt u deze link gebruiken: https://ouders.parnassys.net/ouderportaal Op maandag 27 oktober bent u van harte welkom om tussen 15:00 en 15:30 uur vragen te stellen over het ouderportaal. Ook op woensdag 5 november is daar gelegenheid voor tussen 12:45 en 13:15 uur. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. NIEUWE NORMERING CITO TOETSEN Zoals gewoonlijk nemen we begin volgend jaar weer de CITO toets af. Met deze landelijke toets meten we hoe uw kind leest, rekent en taal spelt. Daarmee kunnen we het niveau van uw kind vergelijken met een landelijk gemiddelde. De uitslagen van zo'n toets geven, samen met het advies van de juf of meester, een idee van het schoolniveau van uw kind. Een CITO toets bepaalt dat dus niet alleen. CITO toetsen worden al heel lang afgenomen, maar komend jaar verandert er iets. Daarover vertellen wij u in deze brief meer. De belangrijkste verandering is, dat CITO de lat wat hoger heeft gelegd. Met andere woorden: uw kind moet hoger scoren dan voorgaande jaren om voor een bepaald type voortgezet onderwijs in aanmerking te komen. Verandert dat iets aan de prestaties van uw dochter of zoon? Nee, maar zijn of haar scores zullen lager zijn dan voorgaande jaren. Alle CITO scores van uw kind zijn al aangepast in Parnassys (het systeem waarin wij de scores noteren), ook die van de voorgaande jaren. Een overgangsmoment van oude naar nieuwe normering was technisch niet mogelijk. De resultaten van voorgaande jaren zijn dus nu ook met de nieuwe normering berekend. Uw kind kan dus een ander profiel hebben dan vorig schooljaar. Stond uw kind eerst een C voor rekenen, kan dat nu met de nieuwe

3 normering een D zijn. Dit is voor ons allemaal een hele verandering. Handelingsplannen moeten aangepast worden en er zal nog harder gewerkt moeten worden om toch op een goed landelijk gemiddelde te blijven presteren. Maar uw kind blijft uw kind en onze leerling. Daar verandert niets aan. De nieuwe CITO scores geven, net als voorheen, aanwijzing voor de ontwikkeling van uw kind. Bovendien telt het advies van de juf of meester van uw kind minstens net zo zwaar. Wij sturen u deze brief, omdat wij ons kunnen voorstellen, dat de nieuwe 'lat' of de hogere normering vragen zou kunnen oproepen. Wij hopen, dat we u duidelijk gemaakt hebben, dat u zich daarover geen zorgen hoeft te maken. En als u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u natuurlijk altijd terecht bij de juf of meester van uw kind. Hoe dan ook: uw kind is uniek en blijft dat ook. DE MR IN HET SCHOOLJAAR De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit een vertegenwoordiging van het onderwijzend personeel en directie (Jannemiek Hanszens, Quinten Huisman, Nicoline van der Poel, Harm Schoneveld) en ouders (Martine Bakker, Danielle Niesing en Johan Krottje). De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies over schoolse zaken en mag over een aantal zaken meebeslissen. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan en deze behartigt. De MR probeert een sfeer van openheid en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt en daarop kunnen reageren. Vanaf mei van dit jaar, ben ik bij de MR aangesloten. Als vader van Rens (groep 2 in de combinatie 2/3) ken ik inmiddels de school alweer een tijdje. De eerste indruk is dat er op een professionele en kritische manier naar de verschillende activiteiten binnen de Van Hasselschool wordt gekeken en er op een constructieve manier wordt gediscussieerd. Voor het lopende jaar zijn er een aantal punten waarmee de MR zich met name zal bezighouden. Zo staat er onder meer op het programma het opknappen van het kleuterplein en de bijbehorende schuur en eventueel het aanleggen van een moestuintje; het uitwerken van een vast jaarplan, afronden en openen Schoolplein 14, mogelijke verandering van de schooltijden en hoe we een gezondere school kunnen worden voor kinderen en personeel. Voor de nodige input van ouders worden er koffieochtenden georganiseerd. U kunt natuurlijk ook direct met een van de MR leden contact opnemen. De telefoonnummers van de oudervertegenwoordiging vindt u op de brievenbus bij de ingang. In deze brievenbus kunt u ook suggesties kwijt. Johan Krottje

4 IN GESPREK MET DE MR Tijdens de koffieochtenden die de MR enkele keren per jaar organiseert bent u van harte welkom. Er wordt gesproken over onderwerpen die door ouders worden aangedragen. Woensdag 8 oktober is er met elkaar gesproken over de avondvierdaagse en de ouderbijdrage. Groetjes Daniëlle SOCIAL MEDIA U heeft het vast wel gemerkt of gehoord: de Van Hasseltschool is ook actief op Social Media. Het doel hiervan is: naamsbekendheid van de school vergroten, en direct en snel contact met u als ouders. Op Facebook kunt u direct reageren op berichten, foto s en filmpjes. Als u onze pagina leuk vindt krijgt u al onze updates in uw timeline! We streven ernaar om foto s direct te uploaden als ze gemaakt zijn. Zo kunt u gedurende een evenement thuis als het ware met ons meekijken. En natuurlijk meegenieten! Heeft u ook leuke foto s van schoolevenementen? Stuurt u ze dan naar Meester Rick of Meester Quinten. Wij zetten de highlights op Facebook! Twitter is weer een heel ander medium, dat we vooral gebruiken om te laten zien wie we zijn en waar we mee bezig zijn. Voor ons als school is het erg belangrijk om bekend te zijn en te blijven in de buurt en in Hilversum. Daarom zijn onze tweets vooral gericht op evenementen en activiteiten, en op de momenten waarop nieuwe ouders kunnen kennismaken met onze school. Helpt u ons een handje op de Social Media? Like onze Facebookpagina! Deel onze berichten op Facebook! Volg ons op Twitter! Retweet onze tweets! Meester Quinten NIEUWS VANUIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC) Een aantal AC leden heeft dit schooljaar het stokje doorgegeven aan nieuwe leden. We heten hen welkom en bedanken hierbij de oude leden. De AC bestaat momenteel uit 9 leden: Josefine Kremer Denise Vink Chantal Christ

5 Vanessa Brouwer Patricia Dijs Sandra v.d. Beukel Vicky Hulleman Inge van Olst Saskia Sikkema De taak van de AC is het ondersteunen van de leerkrachten bij het organiseren van feestelijke activiteiten voor de kinderen, zoals Sinterklaas, Kerst en de sportdag. De AC is momenteel goed bemand, maar we zijn wel op zoek naar ouders die incidenteel kunnen helpen. Wij hopen binnenkort ons eigen adres te krijgen, zodat wij alle ouders makkelijk kunnen bereiken en andersom. Tot die tijd kunnen jullie ons persoonlijk aanspreken met vragen of via We hopen op weer een fijn schooljaar vol met gezellige en leerzame activiteiten! Namens de AC Saskia Sikkema LESSEN LEVENSBESCHOUWING OP SCHOOL Onze school is een plek waar gebeden wordt, waar we verhalen lezen uit de Bijbel en waar we vieren dat Jezus geboren wordt en opstaat uit de dood. Onze school is ook een plek waar respect is voor iedereen en waar we de dialoog zoeken, zodat we met elkaar een veilige en leerzame plek behouden. Met deze gedachte heeft Coby Wouda, een collega vanuit Proceon, een lessenserie ontworpen waarin alle wereldgodsdiensten in de verschillende groepen aan de orde komen. Deze lessenserie loopt al enkele jaren met veel succes. Graag wil ik u het programma van dit schooljaar presenteren. Groep 5 maandagochtend 3 nov. leskist Christendom en dinsdagmiddag 4 nov. bezoek kerk. Groep 6 maandagochtend 10 nov. leskist Jodendom en woensdag 12 nov. bezoek synagoge. Groep 7 maandag 17 nov. leskist Islam en woensdag 19 nov. bezoek moskee. Groep 8 maandag 20 okt. leskist dialoog en woensdag 22 okt. bezoek Catharijneconvent Utrecht. Collega s zullen een beroep op u doen voor het vervoer van de leerlingen. Ik hoop dat u zich enthousiast aanmeldt om deze leerzame bezoeken mogelijk te maken. Vriendelijke groet, Juf Else

6 MUZIEK IN IEDER KIND Door het grote succes en het enthousiasme van leerlingen en collega s gaan we weer mee doen aan dit bijzondere muziekproject. Het project bestaat uit: een aantal muzieklessen in alle groepen o.l.v. een vakleerkracht, bezoeken aan repetities van het Radio Filharmonisch Orkest in het MCO (Muziekcentrum van de omroep) en het GIO project waarbij kinderen uit groep 5 en 6 leren omgaan met instrumenten. Deze instrumenten worden kosteloos uitgeleend zodat de kinderen ook thuis kunnen oefenen. Verder komen er in de groepen 3 en 4 muzikanten in de klas om te vertellen over hun instrument. Groep 8 gaat naar het MCO waar ze met elkaar een meesterwerk gaan componeren om dit later in de klas via een computerprogramma verder uit te werken. Een muzikaal programma voor alle groepen waarin de kinderen hun bijzondere talenten kunnen laten zien. Groet, Juf Else PUZZELTOCHT MET BEWONERS ZORGCENTRUM ZUIDERHEIDE Dinsdag 30 september hebben de leerlingen van groep 8, samen met een aantal vrijwilligers en bewoners van Zuiderheide een puzzeltocht gelopen door de wijk. Deze puzzeltocht maakt deel uit van een project om meer samen te werken met onze buurtbewoners. Zo delen onze leerlingen al enkele jaren kerst- en paaspakketten uit aan de bewoners van Zuiderheide. De leerlingen leren zich zo bewust te worden van hun omgeving en zich sociaal in te zetten voor anderen. Meneer Boomkens (zie foto) genoot zichtbaar van de jongelui om hem heen. Hij kende de wijk niet goed, want hij komt zelf uit Hilversum Noord en woont nog niet zo heel lang in Zuiderheide. Wat een leuke buurt. Hé, hier hebben ze ook een Hoogvliet. Wat een prachtige school hebben jullie! Alle bewoners die hebben meegelopen, waren zichtbaar enthousiast. En onze kinderen? Die waren behulpzaam, beleefd en heel erg betrokken bij hun bejaarde buurtbewoners. Juf Else KALENDER Oktober 09 Boekenmarkt van 14:30-15:15 uur

7 13 t/m 17 Herfstvakantie 20 Preventieve controle hoofdluis 27 Vragen uur over ouderportaal ParnasSys 31 Groep 1 t/m 4 heeft geen school November 05 Nationaal schoolontbijt voor alle kinderen groep 1 t/m 8 05 Kennismakingsmorgen ouders nieuwe leerlingen van 9:00-10:00 uur 05 Vragen uur over ouderportaal ParnasSys 12 Rapport over de sociaal-emotionele ontwikkeling mee naar huis 13 nieuwsbrief nr Studiedag natuur, wetenschap en techniek: alle groepen hebben geen school 28 Groep 1 t/m 4 heeft geen school

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie!

De Wijckwijzer. Deze week was de Avondvierdaagse. Alle kinderen die meededen: gefeliciteerd met deze sportieve prestatie! De Wijckwijzer is de nieuwsbrief van onze school en wordt maandelijks per mail verstuurd aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de van Asch van Wijckschool. Ook is de Wijckwijzer te vinden op het

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers,

8 juni 2015. Beste ouders en verzorgers, 8 juni 2015 14 Beste ouders en verzorgers, Vertrek In dit Schoolnieuws wil ik maar meteen met de deur in huisvallen met het volgende bericht: Afgelopen week heb ik het bestuur gevraagd mij ontslag te verlenen,

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12

M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 M ei 2015, schooljaar 2014-2015 Nummer 12 Vrijdag 26 juni 2015 is het EINDfeest. Komt u ons weer helpen? Inhoud van deze Nieuwsbrief: I nleiding Uit de groepen 1 2 Van de ouderraad Tot slot Geachte ouders,

Nadere informatie

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015

Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 19 17 juni 2015 Jaargang 2014-2015 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum.2 Berichten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer 16, 22 mei 2015 Kalender: 25 mei Tweede Pinksterdag 26 mei Waardendag studiedag voor de leerkrachten, alle leerlingen vrij 28 mei Verjaardag juf Mascha 28 mei Hercontrole hoofdluis

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2-3

Informatieboekje groep 1-2-3 Informatieboekje groep 1-2-3 Welkom op de Vlieger! De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en ouders. Jarenlang is er diezelfde weg, van huis naar school en weer terug. In de loop van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

No. 4 Nieuwsbrief 4 december 2014

No. 4 Nieuwsbrief 4 december 2014 No. 4 Nieuwsbrief 4 december 2014 PCB De Regenboog, Dorpsstraat 6, 8152 BL Lemelerveld; 0572 373541, info.regenboog@pco-dalfsen.nl Geachte ouder/verzorger, Sinterklaas En dan is de laatste maand van het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen

Agenda 16-29 mei 2009 schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij. Jarigen Jaargang 17 nummer 17 Vrijdag 15 mei 2009 Agenda 16-29 mei 2009 maandag 18 mei schoolkamp groep 8, groep 3 & 4 vrij dinsdag 19 mei schoolkamp groep 8, groep 0, 1 & 2 vrij woensdag 20 mei schoolkamp groep

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie