Welkom op het Meander College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom op het Meander College"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten 18 Afspraken en regels 19 Boekenfonds en ouderbijdrage 22 Buitenschoolse activiteiten 24 Kleinschalig, groot en verbonden 27

3 Welkom op het Meander College Het Meander College is een school voor vmbo-tl, havo en atheneum. In een veilige en uitnodigende leeromgeving geven wij ons onderwijs vorm. Onze leerlingen ervaren een fijne sfeer op school en durven zichzelf te zijn. Daar zijn wij terecht trots op. In de eerste plaats begeleiden we elke leerling naar het diploma dat hem of haar past. Creativiteit staat bij ons hoog in het vaandel. Hiertoe dagen we onze leerlingen dan ook uit. Creatief denken en handelen bindt ons en zorgt ervoor dat leerlingen maximaal presteren. Het Meander College biedt aan al haar leerlingen een podium voor zijn of haar talent, waarbij we kijken naar de mogelijkheden, interesses en talenten. Wij zijn een open christelijke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen en waar je gestimuleerd wordt eigen keuzes te maken. Wij willen onze leerlingen meer meegeven dan kennis alleen. We willen hen ontwikkelen tot sociaal vaardige en zelfverantwoordelijke wereldburgers. Daarnaast krijgen zij ook veel culturele bagage mee. Communicatie is voor ons een sleutelbegrip. Deze schoolgids is bedoeld om ouders, leerlingen en belangstellenden inzicht te geven in waar onze school voor staat. De veelal praktische informatie hebben we zo beknopt mogelijk weergegeven. Naast deze schoolgids is onze website een actuele bron van informatie Aangezien wij het contact met ouders/verzorgers belangrijk vinden, organiseren wij door het jaar heen diverse contactmomenten met mentor en vakdocent. De afdelingsleiders hebben telefonische spreekuren. Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Alle medewerkers wensen de leerlingen en ouders een mooi schooljaar toe! Kirsten Slot, directie 3

4 School en schoolleiding Meander College Dobbe JW Zwolle Postbus AN Zwolle Telefoon (038) per 1 januari (088) Fax (038) De schoolleiding bestaat uit Mevr. drs. K.M.L. Slot-Lim directie Afdelingsleiding: Dhr. H. Groen: afdelingsleider onderbouw havo en atheneum, klas 1 en 2 Dhr. A. Blom: afdelingsleider TH1, BBK2, KGT2 en TL2 t/m TL4 Dhr. W. Steenbergen: afdelingsleider atheneum 3, 4, 5 en 6 Mevr. W.M. Bruijnes: afdelingsleider havo 3, 4 en 5

5 Visie en identiteit Vanuit christelijke inspiratie werken wij aan het ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen en medewerkers. Als instelling willen we van waarde zijn voor onze omgeving en voor ieders ontwikkeling als mens. Daarbij zijn deze waarden leidend voor wat we denken en wat we doen: - het ontwikkelen van ieders talent - respect voor de eigenheid van alle mensen - ontmoeting met elkaar - aandacht voor zingeving - verantwoordelijk zijn voor jezelf, de ander en de samenleving Identiteit We zijn een christelijke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen en leren hun weg in het leven te vinden. Passie en ambitie zijn daarbij het vertrekpunt. Onze school daagt je uit je eigen ambities te ontdekken en waar te maken. We zijn graag innovatief om ervoor te zorgen dat werken en leren bij ons leuk, grensverleggend en uitdagend is. Onze identiteit komt tot uiting in de dagelijkse bezinningsmomenten en in de vieringen, en vooral ook in de manier waarop we met elkaar omgaan. Openheid en respect zijn daarbij de sleutelwoorden. We laten ons inspireren door de Bijbelse boodschap, maar ervaren ook inspiratie uit rituelen, tradities, ervaringen, kunst of muziek. In de lessen levensbeschouwing oriënteren we ons op uiteenlopende levensbeschouwelijke stromingen. Vanuit onze christelijke traditie benaderen we deze met respect. Onze visie op leren We werken vanuit christelijke waarden aan het ontplooien van individuele talenten van jongeren en we bieden je hiervoor een veilige en vertrouwde leer-, leef- en werkomgeving met veel sfeer. Ons doel is jou breed te ontwikkelen, je talenten te ontdekken en je méér mee te geven dan een diploma - hoe belangrijk dat diploma ook is! We dagen je uit je te ontplooien en geen genoegen te nemen met het minimum. Daarom bieden wij je in de onderbouw naast de verplichte lessen ook de mogelijkheid om zelf een Podiumvak te kiezen. Podiumvakken zijn vakken waarmee we aansluiten bij jouw interesse, passie, hobby of talent. Je zult op het Meander ontdekken dat leren ook leuk kan zijn! Dat je plezier kunt halen uit een onsje meer en uit kwaliteit. We werken nauw samen met andere scholen, waaronder TalentStad, Agnieten College Nieuwleusen, Wezep en Zwartsluis, zodat je van daaruit zonder problemen kunt overstappen naar hogere klassen van havo en atheneum (vwo) op het Meander. 5

6 Belangrijke principes zijn voor ons: leerlingen leren in een goede relatie met elkaar, leraren en assistenten het gaat om kennen, kunnen én om je te ontwikkelen en te groeien als mens actief leren: leren is niet absorberen, maar leerlingen construeren hun kennis leren is onthouden en begrijpen, maar ook samenhang zoeken en toepassen De niveaus in het voortgezet onderwijs op een rij Volledige omschrijving vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengde leerweg vmbo theoretische leerweg havo vwo: atheneum vwo: gymnasium praktijkonderwijs Afkorting bb kb gl tl havo ath gym pro Het Meander College biedt de paars gearceerde niveaus aan.

7 Inrichting van ons onderwijs Meander/12Learn Wij bieden een uniek onderwijsconcept dat we Meander/ 12Learn noemen. Binnen 12Learn leer je op de manier die het beste bij je past. Je krijgt gewone lessen op het Meander en werkt ook gewoon thuis aan je huiswerk, maar daarnaast werk je een deel van je tijd in de klas onder begeleiding van je eigen docent in groepjes aan vakopdrachten. Werken aan zelfstandigheid Soms is het goed om alleen te leren, soms is samenwerken beter. In Meander/12learn werk je regelmatig in groepjes samen, waardoor je elkaar kunt helpen. Belangrijk is ook dat je leert plannen: een belangrijke stap naar zelfstandigheid. Plannen bereidt je beter voor op wat in hogere jaren, in vervolgopleidingen en in je latere werk van je wordt gevraagd. Huiswerk in Magister Magister heeft een programma waarbij het huiswerk van de klassen online staat. Je kunt de huiswerkplanning vanaf vrijdagavond digitaal inzien in Magister. Per klas staat aangegeven wat de geplande leerstof voor de verschillende vakken is. Een en ander betekent niet dat docenten daarnaast geen (extra of ander) huiswerk en of toetsen op (mogen) geven. Leren 1: onthouden en begrijpen Leren 2: integreren en toepassen Belangrijke voordelen van het werken met Magister is: Wanneer je veel activiteiten in de week hebt, kun je het huiswerk beter plannen en bijvoorbeeld in het weekend al wat vooruit werken. Bij ziekte en/of afwezigheid kun je thuis doorwerken, zodat achterstanden beperkt blijven. Als er een les uitvalt door bijvoorbeeld ziekte van jouw docent, dan werk je onder toezicht van een vervanger. Deze invaldocenten kunnen jou met behulp van de planners beter aan het werk zetten met vakopdrachten. Praktische kennis Op het Meander zeggen we: je leert om er iets mee te kunnen doen. Het gaat er niet alleen om dat je allerlei feiten onthoudt (hoe belangrijk ook!), maar het is ook belangrijk dat je verbanden leert zien en kennis kunt toepassen. Ons onderwijs sluit aan op deze visie en om die reden zijn er aan het einde van elke periode projectdagen met vak-overstijgende opdrachten. Bovendien is er voor de atheneumklassen twee keer per jaar een Plusweek, waarbij je onderzoek gaat doen naar een eigen gekozen onderwerp. 7

8 Overgangsregelingen Zit je in de onderbouw, dan krijg je in december, maart en aan het eind van het schooljaar een rapport mee. In de bovenbouw krijg je na elke periode een cijferoverzicht mee. De leerlingen die voor het volgende jaar een richting, profiel of sector moeten kiezen, krijgen bij het tweede rapport naast hun cijfers informatie over hun inzet en inzicht. Leerlingen en ouders kunnen de cijfers online raadplegen. Het laatste rapport aan het eind van de cursus is bepalend voor de overgang. De overgangsnormen zijn vanaf oktober te vinden op de website van de school. Als bovenbouwleerling kun je de overgangsnormen lezen in het algemene deel van het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting), dat op de website te vinden is. Ontwikkeling Theoretische Leerweg vmbo Vanaf dit schooljaar biedt het Meander College weer alle leerjaren van het vmbo-tl aan. We zullen aan het einde van dit schooljaar de eerste examenleerlingen mogen feliciteren! Havo-op-maat Op het Meander bestaat sinds enkele jaren de leerstroom havo-op-maat. Die is bedoeld voor: (1) leerlingen die net niet bevorderd zijn naar havo 5, maar wel alvast hun studie in die klas mogen beginnen; (2) leerlingen die in de bovenbouw vwo zijn vastgelopen. Deze leerlingen brengen extra tijd op school door, krijgen op maat ondersteuning en begeleiding van een speciale mentor en mogen volgens een aparte op maat -regeling herkansen om hun kansen op succes te vergroten. Voor deelname aan havo-op-maat is een positief advies van de docentenvergadering nodig. Sprint-vwo Heb je met (zeer) goede resultaten je havo-diploma met een extra vak gehaald en wil je de mogelijkheid om een universitaire studie te volgen open laten, dan kun je op het Meander College in één jaar het atheneumdiploma bemachtigen. Hiervoor hebben we een aangepast programma ontwikkeld, aansluitend op het havo-examen. We noemen dit het sprint-vwo. Het programma begint al in de periode tussen het centraal examen en de zomervakantie. In atheneum 6 maak je naast de gewone toetsen en praktische opdrachten een aantal extra toetsen en praktische opdrachten over de stof van atheneum 5. Voor een aantal vakken (maatschappijleer, algemene natuurwetenschappen en culturele & kunstzinnige vorming) krijg je vrijstelling. Elke leerling een eigen device Een device is een laptop of tablet. Naast de tekst- en werkboeken wordt op het Meander College een device ingezet die leerlingen ter ondersteuning en verrijking van de lessen gebruiken. Op het Meander is een goed werkend draadloos internet aangelegd. Leerlingen nemen hun eigen device mee naar school om ook te werken aan werkstukken in tussenuren of om tijdens de lessen informatie op te zoeken. Leerlingen in de brugklas, klas 2, 4 en 5 worden sterk geadviseerd om een eigen device te hebben. Het Meander College adviseert haar leerlingen om gebruik te maken van een ipad. De keus voor de ipad is gemaakt omdat het apparaat van uitstekende kwaliteit is en de accu meer dan een volle lesdag mee gaat, zodat het niet nodig is tussentijds op te laden. Daarnaast zijn diverse ontwikkelingen in leermiddelen ook juist gericht op het gebruik van de ipad. Het device dient zelf verzekerd te worden. School kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of diefstal.

9 Lessentabel Klas TH1 TL2 TL3 TL4 HA1 H2 H3 H4 H5 A1 A2 A3 A4 A5 A6 Godsdienst , ,5 Maatschappijleer Algemene Natuurwetenschappen (ANW) 2 Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) 1 1 0,5 1 1 Lichamelijke Opvoeding (LO) , ,75 Nederlands 3 2, ,5 2,5 3, , Engels 3 2, ,5 2,5 3 3, ,5 2,5 2,5 2,5 Frans 2 2, ,5 2, ,5 2,5 3 2,5 3 Duits 2, , ,5 3 2,5 3 3 Geschiedenis , Aardrijkskunde , Economie 1 2,5 3 1,5 3,5 3,5 1,5 3 2,5 3 Management & Organisatie 3 2, Tekenen , ,5 3 Muziek , ,5 3 Drama Kunst Drama Wiskunde 3,5 2, ,5 2,5 3 3,5 2,5 3 Wiskunde A Wiskunde B 3 3, Wiskunde C Natuur & Techniek 2, Natuurkunde 2, ,5 3,5 2 2,5 3 3 Scheikunde 2 3 1,5 2,5 3 1, Mens & Natuur 2, Biologie 2, ,5 3, ,5 3 Filosofie 3 2,5 3 2,5 3 Mentorles Kunstvakken Beeldend 2,5 Handvaardigheid Steunlessen Podiumvakken Keuzekunst 2 2 Sectorwerkstuk 0,5 9

10 Podium voor jouw talent! Leerlingen krijgen op het Meander College volop de gelegenheid kennis, sociale vorming en talenten te ontwikkelen. Zij worden gekend, kennen elkaar en leren zichzelf kennen. Er wordt zichtbaar gewerkt aan culturele vorming; een kennismaking met allerlei kunstvormen. Dat werkt inspirerend en nodigt uit tot zelfontplooiing. De leerlingen van het Meander College zijn opvallend goed in het zichzelf te presenteren, zich te durven laten zien, zich kwetsbaar op te stellen en zichzelf te zijn. Leerlingen worden op een sociale, intellectuele en creatieve Meander-manier gestimuleerd en gemotiveerd om hun talenten te ontdekken en zich te uiten, zodat ze als zelfbewuste, gemotiveerde en verantwoordelijke persoonlijkheden in de samenleving leren staan. Van oudsher biedt het Meander College fantastische theaterproducties, indrukwekkende kerst- en paasvieringen en er is de geweldige Meander Bigband. Het leuke is dat die altijd aanwezige sfeer van actieve creativiteit op het gebied van kunst en cultuur aanstekelijk blijkt te werken voor andere vakgebieden. En dat is een groot voordeel. Creativiteit draagt bij aan de ontwikkeling van jou als mens. Zo kun je het beste uit jezelf halen! Op een creatieve manier worden niet alleen de leerlingen gekend, gezien en gehoord, maar ook hun talenten, op welk gebied dan ook. En wat is er stimulerender dan erkenning! Het Meander brengt leerlingen in en naast de lessen, waar mogelijk en zinvol, in aanraking met kunst en cultuur. De Podiumvakken worden na periode twee en periode vier afgesloten met een Podiumdag. Iedereen volgt sowieso twee jaar lang dramalessen. In klas 3 kies je vervolgens twee kunstvakken uit muziek, handvaardigheid, tekenen en drama. In de bovenbouw volg je het vak culturele & kunstzinnige vorming (ckv) en heb je de keuze uit de kunstvakken tekenen, muziek en drama als examenvak. Muzikanten kunnen op het Meander de vooropleiding voor het conservatorium volgen. Podiumvakken School kan ook best heel leuk zijn. En zeker als je zelf mag kiezen uit een Podiumvak dat bij jou past! In klas 1 en klas 2 volg je twee uur per week een Podiumvak. Je kiest een Podiumvak voor de duur van het hele schooljaar. In de tweede klas kun je opnieuw een keuze maken. Twee keer per jaar is er een Podiumdag. Tijdens deze dag wordt elk Podiumvak spetterend afgesloten met bijvoorbeeld een presentatie, excursie, actie of voorstelling. Je kunt kiezen uit de volgende Podiumvakken: Podium Beeldend Binnen het Podium Beeldend leer je een bijzondere taal: de taal van het beeld. Beeldtaal is een taal die iedereen begrijpt en die wereldwijd wordt gebruikt. Overal wordt immers gewerkt met afbeeldingen. Denk bijvoorbeeld aan films, boeken, tijdschriften, kranten en kunst natuurlijk. Een plaatje vertelt vaak meer dan woorden kunnen zeggen! Door beelden van vroeger en nu te bekijken en te bespreken, raak je geoefend in het lezen en begrijpen van de taal van het beeld. Ook leer je om deze beeldtaal zelf te spreken door je eigen ideeën om te zetten in beeld. Bijvoorbeeld een schilderij, een foto, een kledingstuk of een beeldhouwwerk. Podium Sport Bij Podium Sport gaan we dieper in op onderdelen die ook in het gewone sportprogramma aan bod komen. Daarnaast is er tijd voor onderwerpen die indirect met sport te maken hebben, zoals het menselijk lichaam, hygiëne, goede voeding en trainingsmethoden. Ook het organiseren van wedstrijden en toernooien komt aan de orde. Verder leer je over de verschillen tussen individuele sport en teamsport. Tijdens de lessen gaan we er ook op uit. Zo nemen we deel aan clinics. Dit zijn lessen die bij een vereniging worden gegeven door een sportdocent, coach, speler of trainer van deze sportclub.

11 Podium Muziek Bij Podium Muziek leer je instrumentaal musiceren (band/orkest), vocaal musiceren (zingen/koor) en krijg je theorie (gehoortraining/algemene muziekleer). Op één van de Podiumdagen is er een openbare presentatieavond van Podium Muziek. Tijdens deze avond kun je familieleden, vrienden en klasgenoten laten horen wat je hebt geleerd. Vanuit Podium Muziek werk je samen met de andere muzikale ensembles van het Meander: de Meander Bigband, de Meander Junior Bigband, Meander Vocaal en het Meander Strijkensemble. Hierbij staat plezier in het maken van muziek altijd voorop! Podium Musical Tijdens de wekelijkse lessen is er aandacht voor musicalrepertoire, inleving en beleving van spel, zang en dans (verschillende stijlen). Onder begeleiding van professionele docenten ontdek je waar jouw kracht ligt. Je hebt geen spel-, zang- of danservaring nodig om op dit podium te springen. Wel vragen we 100% inzet en doorzettingsvermogen! Het is belangrijk dat je jezelf durft te laten zien. Binnen het Podium Musical staat (spel)plezier altijd voorop. Licht uit, spot aan, geniet! Podium Engels Tijdens het Podium Engels verkennen we de Engelse taal en cultuur op een originele manier. We onderzoeken landen als Groot- Brittannië, Amerika, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland en verdiepen ons in Engelstalige songteksten, films en televisieseries. Waar eten ze fish & chips? Hoe klinkt het accent van een Amerikaan? Wat is het geheim van de humor van Mister Bean? Verder maak je kennis met vakgebieden en beroepen waarbij Engels dé communicatietaal is. Denk hierbij aan de luchtvaartsector, de wetenschap en de computerindustrie. Tijdens de Podiumdagen verkeren we helemaal in Engelse sferen door bijvoorbeeld een high tea te organiseren in de aula. Wil jij je verdiepen in de Engelse taal & cultuur en je Engelse vaardigheden versterken? Plunge into the deep! Dive into English! 11

12 Podium Techniek Bij het Podium Techniek houd je je bezig met het maken van uiteenlopende constructies, waarbij je naast je hersens ook je handen moet gebruiken om tot resultaat te komen. We doen bijvoorbeeld mee met de landelijke LEGO-league. Daarbij bouw je een robot van LEGO, die een aantal missies moet uitvoeren. Met deze robot neem je samen met andere scholen deel aan een wedstrijd. Een ander onderdeel binnen dit Podium is technisch ontwerpen: hier bouw je een kettingreactie. Tijdens de module Licht & Geluid leer je de licht- en geluidsinstallatie in de aula van het Meander College bedienen, zodat je bij voorstellingen, disco s en andere bijzondere avonden met een aantal leerlingen achter de knoppen kunt zitten. De module sterrenkunde leert je hoe ons heelal in elkaar zit. We kijken naar ons eigen zonnestelsel en de rest van het universum. De theorie vertalen we naar de praktijk door een object naar keuze uit het heelal op schaal na te maken. Bij Podium Techniek leer je door te doen! CultuurProfielSchool Het Meander College is een erkende Cultuurprofielschool. Dat betekent dat wij geaccrediteerd zijn door de vereniging van cultuurprofielscholen ( Wij zijn in de eerste plaats een gewone school voor middelbaar onderwijs, waar het in de eerste plaats draait om het leveren van kwaliteit. Kunst en cultuur zijn voor ons zowel middel als doel om het beste uit onze leerlingen te halen. Niet elke leerling heeft talent voor muziek, de beeldende vakken of drama. Dat verwachten wij ook niet. Wel zijn kunst en cultuur een belangrijke invalshoek van waaruit jongeren de wereld kunnen verkennen en leren begrijpen: een belangrijke ondersteuning voor veel schoolvakken. Daarnaast kunnen getalenteerde leerlingen op hun niveau uitgedaagd worden, waar het de kunstvakken betreft. Het Meander brengt daarom leerlingen in en naast de lessen, waar mogelijk en zinvol, in aanraking met kunst en cultuur. Cultuurtraject in de onderbouw Het cultuurtraject in de onderbouw laat jou kennismaken met allerlei uitingen van kunst en cultuur. Gedurende drie jaar komen alle kunstdisciplines aan bod. Je komt zowel actief (zelf doen) als passief (ervaren met je zintuigen) in aanraking met dans, beeldende kunst, muziek en theater. Deze culturele activiteiten vinden plaats buiten de lessen. We nodigen daarvoor kunstenaars en professionele (theater) gezelschappen uit om bij ons op school voorstellingen en workshops te verzorgen. De ene keer gaat het erom dat je kunt snuffelen aan zoveel mogelijk verschillende disciplines. Op een ander moment willen we juist dat je je kunt verdiepen in één discipline. Ook bij de reguliere schoolvakken ontmoet je zomaar kunst en cultuur. De resultaten van deze ontmoetingen verzamel je in je kunst-en cultuurportfolio. Dit portfolio groeit met je mee tot aan de bovenbouw. Het cultuurtraject is tevens de voorbereiding voor de lessen Culturele Kunstzinnige Vorming in de bovenbouw. Vanaf klas 4 wordt er veel meer zelfstandigheid van je gevraagd. Je moet dan ook zelf actie ondernemen om buiten de school voorstellingen, exposities etc. te bezoeken. Samenwerking met (culturele) organisaties Voor veel van deze activiteiten werken we samen met culturele instellingen en vervolgopleidingen voor kunstvakken. Partners zijn onder meer de Stadkamer (voorheen Muzerie), de Kunstuitleen, de Bibliotheek Zwolle, De Fundatie, Hedon, Cibap en ArtEZ.

13 Reguliere Lestijden Vakanties en vrije dagen Lesuur Tijd Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Meivakantie Zomervakantie Lesvrije dagen vrijdag 10 oktober t/m vrijdag 17 oktober maandag 22 december t/m vrijdag 2 januari vrijdag 20 februari t/m vrijdag 27 februari maandag 4 mei t/m vrijdag 8 mei maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus dinsdag 10 februari donderdag 12 maart woensdag 18 maart vrijdag 3 april (Goede Vrijdag) maandag 6 april (Tweede Paasdag) dinsdag 7 april maandag 27 april (Koningsdag) donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) vrijdag 15 mei maandag 25 mei (Tweede Pinksterdag) uur uur uur Pauze: uur uur uur uur Pauze: uur uur uur uur Incidentele Lestijden Deze lestijden worden gebruikt wanneer er bijvoorbeeld bepaalde middagactiviteiten of vergaderingen zijn BOM-rooster (een les duurt 35 min.) Lesuur Tijd uur uur uur Pauze: uur uur uur uur Pauze: uur uur uur uur 13

14 Begeleiding Wij vinden het belangrijk dat het goed gaat met de leerlingen. Om dat te bereiken bieden we leerlingen ondersteuning op verschillende terreinen, bijvoorbeeld bij sociaal-emotionele problemen, het verbeteren van de studieresultaten en begeleiding bij het keuzeproces. Mentor Iedere klas heeft één mentor of soms meerdere mentoren. De mentor is als eerste verantwoordelijk voor jouw begeleiding, zowel op het gebied van onderwijs (huiswerk maken, studieresultaten) als in andere, meer persoonlijke zaken. De mentor onderhoudt ook contacten met je ouders/verzorgers. Dit doet hij of zij om zoveel mogelijk informatie te krijgen waarmee we jou op school zo goed mogelijk kunnen begeleiden. De mentoren zijn de eerste lijn in de begeleiding. Dit betekent dus ook dat de mentor voor de ouders het eerste aanspreekpunt is. Afhankelijk van de specifieke problemen en zorgvraag kunnen zij één van de hierna genoemde specialisten inschakelen. Huiswerkbegeleiding Heb je moeite met het plannen en maken van huiswerk of wil je betere studieresultaten? Dan kun je, wanneer je dat zelf ook wilt, een beroep doen op huiswerkbegeleiding. Sinds dit jaar hebben wij dit uitbesteed aan huiswerkinstituut Lyceo. Zij verzorgen op onze eigen locatie een huiswerkklas, huiswerkbegeleiding of bijles. Kijk voor meer info op onze website onder het kopje voor ouders & leerlingen en dan huiswerkbegeleiding. Extra ondersteuning In de brugklas krijg je in het begin van het schooljaar een reken- en spellingtest. Blijkt daaruit dat je moeite hebt met één van deze onderdelen, dan krijg je gedurende het schooljaar extra spellinglessen of ondersteuning bij wiskunde.

15 Decanen Drie decanen staan klaar voor vragen over profiel-, studie- en beroepskeuze. Uitgebreide informatie, waaronder de contactgegevens, staat op de site Vertrouwenspersonen Bij problemen in de privésfeer, psychosociale problemen, seksuele intimidatie en dergelijke kun je terecht bij vertrouwenspersonen. Bij hen zijn de problemen in vertrouwde handen. Zij kunnen adviseren over mogelijke oplossingen en - als je daarmee instemt - een rol spelen in het oplossen van de problemen. Lessen zelfvertrouwen Voel je je vaak onzeker? Verschillende docenten op het Meander College zijn gespecialiseerd in het geven van lessen waarmee jij je zelfvertrouwen vergroot en je faalangst vermindert. Zorgcoördinator De zorgcoördinator houdt zich bezig met de extra zorg op school. Hieronder vallen de orthopedagoog, sociale remedial teacher, remedial teacher en jeugdhulpverlener. Orthopedagoog en remedial teacher Bij leerproblemen of concentratiestoornissen kun je terecht bij de orthopedagoog en een remedial teacher. Zij kunnen onderzoeken wat de oorzaak van de problemen is en jou advies geven over het oplossen ervan en zorgen voor de juiste begeleiding. Jeugdhulpverlener De mentor of de vertrouwenspersoon kan je na een aantal gesprekken doorverwijzen naar de jeugdhulpverlener. Deze biedt ondersteuning op het gebied van sociaal-emotionele problemen. Zorgadviesteam (ZAT) Dit team bestaat uit vertegenwoordigers van de school, Bureau Jeugdzorg, Team leerplicht gemeente Zwolle en de Jeugdgezondheidszorg. Dit team zorgt voor professionele begeleiding als je te maken krijgt met probleemsituaties. 15

16 Communicatie en meepraten Natuurlijk zorgen we ervoor dat jij als leerling, maar ook u als ouder goed op de hoogte bent van de voortgang, de ontwikkelingen en de mogelijkheden. Ook vinden we het belangrijk dat iedereen betrokken is bij de gang van zaken in onze school. Daarom besteden we veel aandacht aan communicatie en inspraak. Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit enthousiaste leerlingen die streven naar een betere school. De raad onderhoudt ook de contacten met het LAKS (Landelijk Actie Komitee Scholieren). Ouderraad Deze actieve raad onderhoudt het contact tussen ouders/verzorgers en de school en heeft als doel het leer- en leefklimaat op school te bevorderen. De raad behartigt de belangen van ouders/verzorgers. Bij de vergaderingen zijn een directielid en een van de afdelingsleiders aanwezig. (Deel)Medezeggenschapsraad De Landstede Groep, waar wij deel van uitmaken, heeft een medezeggenschapsraad. Het Meander College heeft bovendien een deelraad. Hierin zijn ouders/ verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school vertegenwoordigd en ze zijn gesprekspartner voor de locatieleiding voor allerlei organisatorische en onderwijskundige zaken. De raad heeft advies- en instemmingsrecht. Digitale Nieuwsbrief Zes keer per jaar krijgt u als ouder/verzorger een digitale nieuwsbrief met mededelingen uit de school en informatie over schoolactiviteiten en andere ontwikkelingen. De nieuwsbrief is ook het publicatiemiddel van de ouderraad.

17 Website Als ouder/verzorger vindt u ook informatie en nieuws op onze website: U treft daarop alle roosterinformatie aan en door middel van een persoonlijk wachtwoord heeft u toegang tot de informatie over de cijfers van uw kind en de afwezigheidregistratie. Onder het kopje voor ouders & leerlingen vindt u bij brieven/mededelingen de informatiebrieven die u per mail toegestuurd zijn. Voorlichtings- en contactavonden Aan het begin en halverwege het schooljaar zijn er voorlichtingsavonden waar ouders/verzorgers contact kunnen maken met de mentor, informatie krijgen over de voortgang, examens en vervolgopleidingen. Spreekavonden Ouders/verzorgers krijgen twee keer per jaar de gelegenheid om met vakdocenten of de mentor van gedachten te wisselen. Uiteraard kunt u bij vragen of problemen ook tussentijds contact met hen opnemen. De uitnodigingen voor deze avonden krijgt u via Magister. Middels dit digitale leerlingvolgssysteem (LVS) kunt u rechtreeks aangeven of u aanwezig zult zijn bij diverse (spreek)avonden en wie u daarbij precies wenst te spreken. Mentor spreekavond In november is er voor de ouders van de brugklassen de mogelijkheid om individueel met de mentor op school te spreken. Dit extra contactmoment is bedoeld om het welzijn van de leerling te kunnen bespreken. Klachtenregeling Wij willen klachten zo veel mogelijk voorkomen, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Ouders en leerlingen kunnen zaken aan de orde stellen, die wij snel en naar ieders tevredenheid proberen op te lossen. Interne klachtenafhandeling We proberen klachten zo veel mogelijk binnen onze school op te lossen. We hebben bij de klachtafhandeling de volgende uitgangspunten voor ogen: Een klacht gaat over het gedrag of een beslissing van de aangeklaagde en moet binnen een jaar, nadat het feit zich heeft voorgedaan, worden ingediend. De klacht moet betrekking hebben op schoolaangelegenheden. Klachten kunnen bijvoorbeeld gaan over begeleiding van leerlingen, toepassen van strafmaatregelen, inrichting van de schoolorganisatie, beoordeling van leerlingen, enzovoort. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden geuit. Externe klachtenafhandeling Klachten kunnen zowel online via het formulier op de website als schriftelijk worden ingediend. Het postadres hiervoor is: Landstede Bestuursbureau VO, o.v.v. Klachtenafhandeling, Postbus 1, 8000 AA Zwolle. De klachtenprocedure en wijze van afhandeling is te lezen op 17

18 Resultaten Doorstroom Van alle leerlingen die in het jaar op school zaten is het volgende resultaat in procenten te zien: Leerjaar Aantal leerlingen Niet bevorderd (zelfde opleiding binnen Meander College) Bevorderd (zelfde opleiding binnen Meander College) Andere opleiding binnen Meander College Vertrokken naar andere school/ locatie (99%) nvt 3 (1%) 2 vmbo (57%) 1 (1%) 41 (42%) 2 havo (93%) 3 (5%) 1 (2%) 2 atheneum (98%) 1 (2%) 0 3 vmbo (100%) havo (96%) 2 (3%) 1 (1%) 3 atheneum (96%) 2 (4%) 0 4 havo 81 8 (10%) 62 (77%) 0 11 (14%) 4 atheneum (85%) 9 (15%) 0 5 atheneum (89%) 5 (11%) 1 (2%) 755 De slagingspercentages van alle leerlingen die in het jaar op school zaten zijn: Aantal kandidaten Aantal geslaagden Percentage geslaagden Na "septemberexamen" (Deltion) alsnog geslaagd Totaal percentage geslaagd 5 havo % 4 78% 6 atheneum % 0 83% 164

19 Afspraken en regels We willen een school zijn waar iedereen op een leuke manier en zonder problemen met elkaar omgaat. Dit doen we vooral gewoon door respect en zorg te tonen voor medewerkers, voor elkaar, elkaars bezittingen en ons gebouw. Ook hebben we te maken met de leerplicht, waardoor er duidelijke regels zijn voor te laat komen en het afwezig zijn. We zetten de regels hier allemaal op een rijtje. Afwezig? Als een leerling wegens ziekte of andere omstandigheden één of meer lessen niet kan bijwonen, moet dit telefonisch aan het begin van de dag worden gemeld. Na afwezigheid weer op school? Meld je dan bij de conciërge (een briefje van je ouders meenemen). Te laat? Dan moet je eerst een briefje halen bij de conciërge voor je de les ingaat. Uit de klas gestuurd? Ziek naar huis? Meld je bij een afdelingsleider, het liefst die van je eigen afdeling. Hij of zij kan je toestemming verlenen. Opvallend veel of ongeoorloofd afwezig? Dan zijn we verplicht de leerplichtambtenaar in te schakelen. Als ouder kunt u een beroep doen op vrijstelling van de leerplicht. Wij mogen extra verlof verlenen als er bijzondere omstandigheden zijn, zoals: huwelijk, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten verhuizing gezinsuitbreiding medische redenen kennelijke onredelijkheid vakantie Het aanvraagformulier voor buitengewoon verlof leerlingen vindt u op de website onder het kopje voor ouders & leerlingen en dan verder klikken op ziekmelden en vrij vragen. De vrijstelling voor vakantie - voor maximaal 10 dagen - kan alleen verleend worden als ouders niet tijdens de schoolvakanties vrij kunnen nemen en als u dat kunt aantonen door bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Bij meer dagen (tot 15) is goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar. Er is sprake van kennelijke onredelijkheid als er geen toestemming voor extra verlof op basis van bovengenoemde redenen gegeven kan worden. Vooral het belang van de leerling wordt hierbij in ogenschouw genomen. De procedure is als volgt: 1. Ouders/verzorgers dienen het verzoek vooraf schriftelijk in bij de directeur, of als dat onmogelijk is uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering. 2. De directeur neemt een beslissing en meldt het besluit schriftelijk. 3. Bij een negatief besluit kunt u beroep aantekenen. 4. De afhandeling van dat beroep verloopt volgens een vaste procedure. U dient eerst een bezwaarschrift in bij de directeur. Als dat niet tot een oplossing leidt, legt u het bezwaar voor aan het bestuur. 5. Leidt ook dit niet tot een oplossing, dan kunt u in beroep gaan bij de (arrondissements)rechtbank. 19

20 Ouder dan 18 jaar Vanaf 18 jaar ben je meerderjarig. Dit betekent dat je, als je dat wilt, alle rechtshandelingen zelfstandig mag verrichten. Om een en ander goed te regelen is er voor leerlingen van 18 jaar en ouder een contract beschikbaar waarin de consequenties staan vermeld. Dit contract kun je ophalen bij de afdelingsleider en moet door jou worden ondertekend. Gedragscode Meander College Op het Meander College hebben wij de leerling continu in beeld en treedt de school waar nodig in overleg met ouders/verzorgers over de leerling. De pedagogische driehoek leerlingschool-ouders vinden wij belangrijk. De volgende waarden zijn voor ons leidend: Talentontwikkeling van iedereen (leerlingen en medewerkers) Respect (voor de eigenheid van alle mensen) Ontmoeting (met elkaar) Aandacht voor zingeving Verantwoordelijkheid tonen (voor jezelf, de ander en de samenleving) Deze waarden liggen ten grondslag aan onze gedragscode op het Meander College. Wij willen leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling tot sociaal vaardige en zelf verantwoordelijke burgers. Met elkaar vormen we een schoolgemeenschap waar we een inspirerende leeromgeving en een veilig leerklimaat willen scheppen. Veiligheid ontstaat niet zo maar, daar moet voortdurend aan gewerkt worden. We gaan ervan uit dat alle leden van onze schoolgemeenschap (ouders, leerlingen en personeel) in een open klimaat van wederzijds respect en acceptatie met elkaar omgaan. Bovengenoemde uitgangspunten vormen de basis voor onze gedragscode.

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

In deze brochure: Directie. Afdelingsleiders. Welkom op het Meander College 3. Christelijke school 3. Hoe leer je op het Meander? 4.

In deze brochure: Directie. Afdelingsleiders. Welkom op het Meander College 3. Christelijke school 3. Hoe leer je op het Meander? 4. In deze brochure: Welkom op het Meander College 3 Christelijke school 3 Hoe leer je op het Meander? 4 Begeleiding 5 De lestijden 5 Informatie en meepraten 6 Cultuurschool 6 Kies jouw podium! 7 Podium Beeldend

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

In deze brochure: Directie. Afdelingsleiders. Welkom op het Meander College 3. Christelijke school 3. Hoe leer je op het Meander? 4.

In deze brochure: Directie. Afdelingsleiders. Welkom op het Meander College 3. Christelijke school 3. Hoe leer je op het Meander? 4. In deze brochure: Welkom op het Meander College 3 Christelijke school 3 Hoe leer je op het Meander? 4 Begeleiding 5 De lestijden 5 Informatie en meepraten 6 Cultuurschool 6 Kies jouw podium! 7 Podium Beeldend

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar het Wessel Gansfortcollege vestiging

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke, maar ook leuke keuze: naar welke school wil je gaan als je straks van de basisschool

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

gymnasium atheneum havo

gymnasium atheneum havo Damstede gymnasium atheneum havo Brede oriëntatie & Talentontwikkeling Klassieke Vorming Informatie voor ouders van toekomstige brugklassers 2015-2016 exact (pilot Technasium) kunstzinnig-actief sportief

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Inhoudsopgave School en schoolleiding Visie en identiteit Inrichting van ons onderwijs Vakanties en vrije dagen, lestijden

Inhoudsopgave School en schoolleiding Visie en identiteit Inrichting van ons onderwijs Vakanties en vrije dagen, lestijden Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 6 Vakanties en vrije dagen, lestijden 9 Begeleiding 10 Communicatie en meepraten 12 Afspraken

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

kiezen voor het Gerrit van der Veen College

kiezen voor het Gerrit van der Veen College kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/vwo 2016 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke, maar ook leuke keuze: naar welke school wil je gaan als je straks van de basisschool

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Rotterdam. evangelische school Vmbo-tl havo atheneum gymnasium

Rotterdam. evangelische school Vmbo-tl havo atheneum gymnasium Jouw bestemming onze Passie 2017-2018 Rotterdam evangelische school Vmbo-tl havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten 2 Passie

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie, dit zijn waardevolle woorden voor het Laurens. De basisgedachte

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Persoonlijke school!

Schoolgids 2014-2015. Persoonlijke school! Schoolgids 2014-2015 Persoonlijke school! Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 6 Vakanties en vrije dagen, lestijden 9 Begeleiding 10 Communicatie

Nadere informatie

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1

Open Huis op vrijdag 22 januari 2016 maandag 1 woensdag 3 donderdag 4 februari 2016 Afdelingsleider klas 1 (Hoog)begaafd? Met onderwijs op maat, uitdagingen in je eigen interesses en jaren ervaring in onderwijs aan (hoog)begaafden ben je bij ons aan het goede adres! (Hoog)begaafd? Wat is (hoog)begaafdheid nou

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Inhoudsopgave School en schoolleiding De persoonlijke school Inrichting van ons onderwijs Lessentabel Vakanties en lestijden Begeleiding

Inhoudsopgave School en schoolleiding De persoonlijke school Inrichting van ons onderwijs Lessentabel Vakanties en lestijden Begeleiding Schoolgids 2015-2016 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 De persoonlijke school 5 Inrichting van ons onderwijs 6 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 10 Begeleiding 12 Communicatie en meepraten 14

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Lyceum volgens. Mischa. Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Lyceum volgens Mischa Hart voor jouw talent! Uitdagend leren Uitdagend leren De leerlingen op het Lyceum volgen een opleiding voor havo, atheneum of gymnasium.

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder havo-examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent!

Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Een fijne sfeer. Je kunt hier zijn wie je bent! Nog even en je gaat naar de brugklas. Hartstikke leuk, maar misschien ook een beetje spannend. Om alvast kennis te maken met onze school, hebben we niet

Nadere informatie

AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS BESTE. Actief in onderwijs

AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS BESTE. Actief in onderwijs 2016-2017 Actief in onderwijs BESTE AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS Openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo-b/k www.wdezwijger.nl H e t W i l l e m d e Z w i j g e

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Basisberoeps- en kaderberoepsgerichte. Informatie voor leerlingen en ouders Een school waar je gezien wordt!

Basisberoeps- en kaderberoepsgerichte. Informatie voor leerlingen en ouders Een school waar je gezien wordt! Basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Een school waar je gezien wordt! Welkom op het Openbaar VMBO Zeist Het Openbaar VMBO Zeist ligt in een oud en

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Eric van den Boogaard, teamleider vmbo Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool -> voortgezet Meer vakken, docenten, meer

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Technologie ipad Jij de baas Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met mavo of mavo + op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo

Hartelijk welkom op het Driestar College. Sector havo & vwo Hartelijk welkom op het Driestar College Sector havo & vwo Programma Opening Identiteit Driestar College Presentatie sector havo & vwo Pauze (schriftelijk vragen stellen) Beantwoorden van vragen Sluiting

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen.

Havo. Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Havo Al jaren een goede opleiding met ruimte voor je eigen talent, met eventueel vakken op vwo-niveau of eerder examen doen. Met havo op weg naar succes! Al jarenlang heeft onze havo-afdeling heel goede

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN

info MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN info 2017 2018 MET PLEZIER NAAR SCHOOL GAAN HOI! WIJ ZITTEN OP DE HEEMGAARD. EEN SUPERLEUKE SCHOOL IN APELDOORN. KOM JE OP ONZE OPEN DAG? OF OP EEN VOORLICHTINGSAVOND? DAN ZIEN WE JE DAAR! open dag 20

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Programma Eerste deel van de avond» Algemeen: leerjaar 3 Vmbo-TL» Regelementen en PTA» Onderweg naar kiezen : schooldecaan Vmbo-TL Laatste deel van de avond»

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie