Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014/2015 Rhenen"

Transcriptie

1 Schoolgids 2014/2015 Rhenen

2 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de leerlingbegeleiding, financiële zaken en contactgegevens van medewerkers van de school. Voor vragen waarop deze gids geen antwoord geeft, kunt u altijd contact opnemen met de school. Wij wensen u en uw kind een plezierig en succesvol schooljaar toe. Nieuwe leerlingen wensen wij een fijne schooltijd toe op onze locatie. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen. n Belangrijke data Begin schooljaar Na de zomervakantie verwachten we de leerlingen op maandag 1 september. Zij ontvangen dan hun lesrooster. Dinsdag 2 september volgen zij een introductieprogramma. Er volgt een aparte uitnodiging met een programma en aanvangstijden. Ouderavonden Gedurende het schooljaar organiseren we diverse ouderavonden rondom thema s waarmee u als ouder te maken krijgt. U krijgt hiervoor altijd een schriftelijke uitnodiging. Het vakantierooster voor Pantarijn schooljaar is als volgt: Herfstvakantie 20 t/m 24 oktober Kerstvakantie 22 dec t/m 2 januari Voorjaarsvakantie 23 t/m 27 februari Pasen 6 april Meivakantie 27 april t/m 8 mei Hemelvaart 14 & 15 mei Pinksteren mei 25 Zomervakantie 13 juli t/m 21 augustus Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 2

3 Inhoudsopgave n Belangrijke data 2 Contact 6 n Algemeen 6 n Bereikbaarheid medewerkers 6 n Oudercontactavonden 6 n Telefoonketen 7 Onderwijs 8 n Leiding 8 n MAVO 8 n Kader (klas 3 en 4) 10 n Lessentabel Dagelijkse gang van zaken 12 n Lestijden 12 n Opvang lessen 13 n Schoolregels 13 n Afmelding bij ziekte 13 n Ongeoorloofd verzuim 13 n Te laat 14 n Bijzonder verlof 14 n Verlof buiten schoolvakanties 14 n Uit de les gestuurd 14 n Verhuizen 14 n Verlaten van de school 15 n Website 15 n 15 n Leerlingenraad/PAC 15 n Consumpties/aula 15 n Buitenlesactiviteiten 15 Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 3

4 n Anti- pestbeleid 16 n Stage 16 n Resultaten 16 n Overgangsnormering 16 n Magister 17 n Ouderparticipatie/ouderraad 18 n Meerjarenoverzicht van de slagingspercentages 19 n Goedkope software 19 Leerlingbegeleiders 20 n Coach 20 n Vakdocent 20 n Decaan (dhr. F. Leune) 21 n Vertrouwenspersoon (mw. T. van Denderen) 21 n Contactpersoon ongewenste omgangsvormen (mw. A. Theeuwes) 21 n Leerlingbegeleider (mw. D. van Dam) 22 n Orthopedagoog (mw. S. Roodbeen) 22 n Zorgcoördinator (mw. T. Halici) 22 n Intern Zorgteam (IZT) 22 n Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 23 n Casusoverleg & ZAT n Verwijsindex 24 n Leerplichtambtenaar 24 n Schoolarts 24 n Wijkagent 24 Leerlingbegeleiding 25 n Handelingsplan (HP) 25 n LWOO 25 n Dyscalculie / Dyslexie 26 n Toetstijdverlenging 26 n Huiswerkbegeleiding 26 n Studiebegeleiding Taal /Rekenen 27 n Schoolvragenlijst (SVL) 27 n Trainingen 27 Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 4

5 Praktische zaken 28 n Aan te schaffen 28 n Busverbinding 29 Overige locaties Pantarijn 30 n Bevoegd gezag 30 n Pantarijn Wageningen MAVO, HAVO, VWO (met Gymnasium) 30 n Pantarijn Wageningen VMBO en PRO 30 n Pantarijn Kesteren 31 n Rekeningnummer 31 n Inspectie van het Onderwijs 31 n Vertrouwensinspecteur 31 n Externe vertrouwenspersoon 31 n Jeugdarts 31 n Leerplichtambtenaar gemeente Rhenen 31 Medewerkers 32 n Locatieleiding 32 n Teamleiding 32 n Coördinatie 32 n Onderwijsondersteunend personeel 33 n Onderwijzend personeel 33 Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 5

6 Contact RSG Pantarijn locatie Rhenen Nieuwe Veenendaalseweg MG Rhenen n Algemeen Informatiemateriaal, waaronder de rapporten, verstrekken we aan u via uw kind. Van uw kind verwachten we dat hij/zij onze informatie zo snel mogelijk thuis afgeeft. Persoonlijke brieven, uitnodigingen voor ouderavonden, acceptgirokaarten en dergelijke ontvangt u per post of per . Het is daarom prettig als u wijzigingen in uw contactgegevens (inclusief mobiel nummer en adres) zo spoedig mogelijk doorgeeft aan onze administratie. U kunt uw berichten ook via uw kind laten afgeven bij de administratie of de conciërge. n Bereikbaarheid medewerkers Administratie op werkdagen tijdens kantooruren, zie locatiegegevens. Directie, teamleiders, schooldecaan en zorgcoördinator op afspraak. Coaches op 10-minuten avonden of op afspraak. Docenten op 10-minuten avonden. Wilt u tussentijds contact met een docent, dan verloopt dit verzoek altijd via de coach. n Oudercontactavonden Na het eerste en tweede rapport ontvangt u een uitnodiging voor een 10-minuten oudercontactavond. U kunt dan op school met de coach en leerkrachten van uw kind praten over zijn/haar vorderingen. Na de zomervakantie is er een kennismakingsavond voor ouders van nieuwe leerlingen. Over deze en andere informatiebijeenkomsten wordt u telkens tijdig geïnformeerd, zoveel mogelijk via . Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 6

7 n Telefoonketen Per klas wordt bij de start van het schooljaar een telefoonketen gemaakt. Dankzij deze telefoonketen kan zeer snel een boodschap aan de gehele klas worden doorgegeven. Wij verwachten van u als ouder(s)/verzorger(s) dat u weet welke plaats uw kind in de keten heeft. Bij afwezigheid van uw kind gaan we ervan uit dat u het bericht via de keten doorgeeft. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 7

8 Onderwijs n Leiding De algehele leiding van de school berust bij de directie, bestaande uit de locatiedirecteur (dhr. O. Wijma) en de teamleider (dhr. H. Bremer). De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op onze locatie. De teamleider wordt ondersteund door de onderbouwcoördinator (dhr. H. van Vugt) en de bovenbouwcoördinator (mw. A. Theeuwes). n MAVO De Mavo richt zich op het optimaal tot uiting laten komen van het leertalent van elk kind. We streven ernaar om leerlingen op een hoger niveau te brengen. Dit doen wij in de vorm van kansklassen. In de Havokansklas stromen leerlingen in met Havo-ambitie, maar met een Mavo 1 - of Mavo/Havo-niveau. In twee jaar tijd kunnen zij laten zien dat zij het Havo-niveau aan kunnen. In de Mavokansklas stromen leerlingen in met Mavo-ambitie, maar met een Kader 2 of Kader/Mavo niveau. In twee jaar tijd kunnen zij laten zien dat zij het Mavo-niveau aankunnen. Op onze locatie kunnen leerlingen een Mavo- of een Kader-diploma behalen. Leerjaar 1 Havokansklas (niveau M/H) en keuzeklas sport of ICT Mavokansklas (niveau K/M) en keuzeklas sport of ICT Leerjaar 2 Havokansklas (niveau M/H) en keuzeklas sport of ICT Mavokansklas (niveau K/M) en keuzeklas sport of ICT 1 Mavo = VMBO Theoretische leerweg 2 Kader = VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 8

9 Determinatie In leerjaar 2 worden alle leerlingen gedetermineerd. De algemene docentenvergadering beslist dan welke leerroute in klas 3 het beste bij de leerling past. Daarbij wordt gelet op niveau (behaalde resultaten, geanalyseerd volgens de RTTI-methode), vaardigheden, motivatie, inzet en gedrag. Na klas 2 kunnen leerlingen doorstromen op onze locatie naar: n Mavo n Kader n Havo kansklas Indien doorstroming op Basisberoepsgerichte leerweg of Havo van toepassing is, zal dit op een andere locatie of school moeten gebeuren. Leerjaar 3 n Havokansklas (niveau M/H) en keuzeklas sport (LO2) of ICT (bij voldoende leerlingen) n Mavo (niveau M) en keuzeklas sport (LO2) of ICT Determinatie van de leerlingen in de Havokansklas vindt aan het eind van klas 3 plaats. Leerlingen met Havo-advies kunnen dan doorstromen naar 4 Havo op een andere locatie. Leerjaar 4 Mavo (niveau M) en keuzeklas sport (LO2) Doubleren/Zakken In de overgangsvergadering wordt bepaald of een leerling kan worden bevorderd naar een hoger leerjaar. Als dat niet het geval is, wordt vervolgens beslist of de leerling mag doubleren of zijn studie in een andere onderwijsstroom moet voortzetten. Indien een leerling zakt voor het eindexamen, beslist de locatieleiding of de leerling het jaar mag overdoen in dezelfde, of andere leerstroom op de locatie. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 9

10 n Kader (klas 3 en 4) De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt de leerling voor op de vak- en middenkaderopleidingen (niveau 3 en 4) van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Binnen de sectorvakken wordt aandacht besteed aan de andere sectoren, zodat het mogelijk wordt om aan het einde van klas 3 over te stappen naar een andere sector binnen de locatie of de studiekeuze uit te stellen. Leerjaar 3 n Sector ICT, Intersectoraal ICT en keuzeklas sport (LO2) n Sector ECO, Handel & Verkoop en keuzeklas sport (LO2) n Sector ZORG, Zorg en Welzijn en keuzeklas sport (LO2) Determinatie Eind leerjaar 3 worden alle leerlingen gedetermineerd. De algemene docentenvergadering beslist dan welke leerroute in klas 4 het beste bij de leerling past. Daarbij wordt gelet op niveau (behaalde resultaten, geanalyseerd volgens de RTTI-methode), sectorkeuze, stage, vaardigheden, motivatie, inzet en gedrag. Indien doorstroming op Basisberoepsgerichte leerweg van toepassing is, zal dit op een andere locatie of school moeten gebeuren. Leerjaar 4 Sector ICT, Intersectoraal ICT en keuzeklas sport (LO2) Sector ECO, Handel & Verkoop en keuzeklas sport (LO2) Sector ZORG, Zorg en Welzijn en keuzeklas sport (LO2) Doubleren/Zakken In de overgangsvergadering wordt bepaald of een leerling kan worden bevorderd naar een hoger leerjaar. Als dat niet het geval is, wordt vervolgens beslist of de leerling mag doubleren of zijn studie in een andere onderwijsstroom moet voortzetten. Indien een leerling zakt voor het eindexamen, beslist de locatieleiding of de leerling het jaar mag overdoen in dezelfde, of andere leerstroom op de locatie. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 10

11 n Lessentabel R3 R3 R3 R3 R4 R4 R4 R3m/ Kader Kader Kader R4 Kader Kader Kader R1km R1mh R2km R2mh R3mh*** ECO Zorg ICT Mavo ECO Zorg ICT b/k b/k Nederlands X X X X X X X X X X X X Engels X X X X X X X X X X X X Wiskunde X X X X X X X X X X X X Lich.Opvoeding X X X X X X X X X X X X Duits X X X X Frans X X X* Sport(LO-2) of ICT** X** X** X** X** X** X X X X X X X ict X X X X X X lgz bi/vz X X X X Lku te/hv/dr X X X X Lma ak/gs X X X X Ltn tn1/nask X X X X Taal/ Rekenen X X X X Taal X X X Economie X X X X X X X X Aardrijkskunde X X Geschiedenis X X Biologie X X X X Nask1 X X Nask2 X X CKV X X X X Maatschappijleer X X X Beroepsgericht ECO X X ZW X X ICT X X Stage X X X X X X Pantarijnuur-coach X X X X X X X X X X X X Godsdienst*** * alleen mh-groepen ** keuzevak *** bij voldoende leerlingen Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 11

12 Dagelijkse gang van zaken n Lestijden Op onze school hanteren we een 50-minutenrooster. In de wintermaanden mogen de leerlingen, indien nodig, het 1e uur iets later komen en het 8e uur iets eerder weg om de bus te halen. Deze leerlingen kunnen hiervoor toestemming vragen bij de directie. De directie verstrekt aan deze leerlingen een buspas waarmee de leer lingen wat later de les in mogen of eventueel iets eerder mogen vertrekken. Op bijzondere lesdagen hanteren we een 40-minutenrooster. Normale lestijden (50-mininutenrooster) 1e lesuur : van 8.30 tot 9.20 uur 2e lesuur : van 9.20 tot uur 3e lesuur : van tot uur kleine pauze : van tot uur 4e lesuur : van tot 12.05uur 5e lesuur : van tot uur middagpauze : van tot uur 6e lesuur : van tot uur 7e lesuur : van tot uur 8e lesuur : van tot uur Bijzondere lestijden (40-minutenrooster) 1e lesuur : van 8.30 tot 9.10 uur 2e lesuur : van 9.10 tot 9.50 uur 3e lesuur : van 9.50 tot uur kleine pauze : van tot uur 4e lesuur : van tot 11.25uur 5e lesuur : van tot uur middagpauze : van tot uur 6e lesuur : van tot uur 7e lesuur : van tot uur 8e lesuur : van tot uur Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 12

13 n Opvang lessen Op de locatie Rhenen wordt gewerkt met een systeem van opvanguren. Dit houdt in dat als een leerkracht een les niet kan geven, hij of zij zoveel mogelijk door een collega wordt vervangen. Vervanging van leerkrachten wordt zo mogelijk ingevuld met passende activiteiten (bv doorwerken aan het vak). n Schoolregels Waar mensen met elkaar samenwerken moet je met elkaar afspreken op welke manier dat moet gebeuren. Deze afspraken verwoorden we in onze schoolregels. Aan het begin van ieder schooljaar bespreekt de coach de schoolregels met de leerlingen en elke leerling ontvangt daarvan een exemplaar. n Afmelding bij ziekte Bij ziekte moet een van de ouders/verzorgers dit voor uur (per telefoon) doorgeven aan de school. De afwezigheid wordt ge admini streerd in Magister met code Ziek. Leerlingen waarbij achteraf ziek wordt gemeld lopen het risico datdit als ongeoorloofd verzuim wordt geregistreerd. Als een leerling boven matig ziekteverzuim vertoont, zal de school volgens verzuimprotocol de schoolarts inschakelen. Een leerling die tijdens schooltijd ziek wordt, meldt zich bij de teamleider/coördinator. De leerling krijgt een briefje mee, dat de ouders/verzorgers moeten ondertekenen en dat weer ingeleverd moet worden zodra de leerling op school komt. Bij thuiskomst krijgt de school bericht dat de leerling veilig is aangekomen. De afwezigheid wordt geadministreerd in Magister. n Ongeoorloofd verzuim Bij ongeoorloofd lesverzuim worden de ouders ingelicht. Als er meer dan 6 uren ongeoorloofd wordt verzuimd, ontvangen ouders een waarschuwingsbrief. Als het verzuim dan niet stopt, wordt het verzuim doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Leerlingen kunnen ook preventief worden opgeroepen op het leerplichtspreekuur. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 13

14 n Te laat Als de leerling te laat komt, moet hij/zij zich melden bij de conciërge. De conciërge registreert het te laat komen in Magister. De conciërge geeft tevens een te-laat briefje mee zodat de leerling de les in mag. Komt een leerling 3x ongeoorloofd te laat op school, volgt er straf. Leerlingen die te vaak te laat komen worden gemeld bij de leerplichtambtenaar. n Bijzonder verlof Onder bijzonder verlof wordt verstaan verlof voor verhuizing, bruiloften, begrafenissen en andere bijzondere gelegenheden. Bijzonder verlof moet minimaal 1 week van tevoren (of in ieder geval zo spoedig mogelijk) schriftelijk bij de teamleider worden aangevraagd. n Verlof buiten schoolvakanties Verlof buiten schoolvakanties moet minimaal 6 weken van tevoren door ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider. Verlof buiten schoolvakanties mag maximaal 10 schooldagen duren en kan maar één keer per schooljaar worden aangevraagd. Vakantieverlof buiten schoolvakanties mag tevens alleen verleend worden als één van de ouders een beroep heeft dat ervoor zorgt dat vakanties niet tijdens schoolvakanties kunnen worden opgenomen. n Uit de les gestuurd Als de leerling uit de les wordt gestuurd, meldt hij/zij zich onmidde l lijk bij de teamleider/coördinator. De teamleider maakt afspraken met de leerling en geeft zo nodig ook straf. De vakdocent registreert de uitgestuurde leerling in Magister. Dit wordt als ongeoorloofd verzuim geregistreerd en afgehandeld. Leerlingen die te vaak worden verwijderd worden geschorst en gemeld bij de leerplichtambtenaar. n Verhuizen Wijzigingen van adres, adres of telefoonnummer moeten schriftelijk of per aan de leerlingenadministratie van de locatie doorgegeven worden. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 14

15 n Verlaten van de school Indien een leerling de school verlaat, moet daarvan schriftelijk mededeling gedaan worden aan de locatiedirecteur. De leerling krijgt dan een bewijs van uitschrijving ten behoeve van de nieuwe school. n Website De meest actuele informatie over Pantarijn is te vinden op onze website Ook voor een actueel overzicht van de vacatures kunt u terecht op het internet. n Alle medewerkers van Pantarijn hebben een adres zodat zij eenvoudig bereikbaar zijn voor ouders en leerlingen. Deze adressen vindt u achterin deze gids. Wij verzoeken u zoveel mogelijk alle contacten via de coach te laten verlopen, zodat deze zijn rol als spin in het web rondom uw kind kan vervullen. n Leerlingenraad/PAC De locatie inventariseert ieder jaar of er behoefte is aan een leerlingenraad. Het komt vaak voor dat leerlingen er voor kiezen om niet van deze manier van inspraak gebruik te maken. De locatie draagt er wel zorg voor om leerlingen bij haar activiteiten te betrekken. De Pantarijn Activiteiten Commissie bestaat uit leerlingen die onder leiding van een docent activiteiten organiseert in school. n Consumpties/aula Eten en drinken is niet toegestaan in leslokalen. In de aula kunnen de leerlingen de meegebrachte lunchpakketten nuttigen. In de gang staan diverse frisdrankautomaten waar tegen betaling een flesje frisdrank gehaald kan worden. n Buitenlesactiviteiten Naast de schoolse zaken heeft de locatie een aanbod aan buitenschoolse activiteiten. U ontvangt hiervoor een acceptgiro voor een eigen bijdrage. Via brief of wordt u geïnformeerd over welke activiteit voor welke klas georganiseerd wordt. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 15

16 n Anti- pestbeleid Pantarijn kent een anti-pestbeleid dat erop gericht is om pesten te voorkomen en te bestrijden. Dit beleid is beschreven voor leerlingen, ouders en medewerkers. n Stage Alle leerlingen van de Kaderberoepsgerichte leerweg lopen in het 3e en/of het 4e leerjaar stage in diverse bedrijven en instellingen. Zo komen de leerlingen te weten hoe het bedrijf werkt, wat er op de afdelingen gedaan wordt en hoe het is om onder leiding te werken. De stage wordt georganiseerd in de vorm van een lintstage : In klas 4 lopen de leerlingen vanaf de herfstvakantie 1 dag per week stage. In klas 3 begint de stage vanaf de kerstvakantie. Alle leerlingen van de Mavo lopen in de 3e klas 1 week stage in een bedrijf of instelling naar keuze. Deze stage is bedoeld als oriëntatie op een studiekeuze of beroep. n Resultaten Om de leerling goed in beeld te hebben is naast een intensieve leerlingbegeleiding gekozen voor een systematische manier van toetsen en rapporteren. De leerling krijgt de leerstof op het klassenniveau aangeboden. De leerling wordt op twee niveaus beoordeeld (K/M en M/H) waarbij beide niveaus op het rapport in een aparte kolom staan vermeld. Niveaubewaking vindt plaats door middel van RTTI. Bij de beoordeling van de intellectuele prestaties wordt de inzet en werkhouding van de leerling meegewogen. Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorde ringen van hun kind door middel van rapporten en oudercontactavonden. Drie keer per schooljaar ontvangt u via uw kind een rapport. Tussentijdse informatie geschiedt, waar nodig, door de coach. n Overgangsnormering In Magister staat de overgangsnormering vermeld. Via uw inlogcode kunt u de normering inzien. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 16

17 n Leerlingbesprekingen In een leerlingbespreking bespreekt het team de voortgang van de leerlingen en de klassen. Onderwerpen zijn: resultaten, werkhouding, absentie, leerbelemmeringen, sociaal- emotionele ontwikkeling en de sociale processen binnen een klas. Tijdens een leerlingbespreking maakt het team afspraken die moeten leiden tot verbetering. De coach bespreekt afspraken met leerlingen en stelt ouders op de hoogte. n Magister Magister is een digitaal administratief systeem dat het onderwijs op onze locatie mogelijk maakt en ondersteunt. In Magister staat alle informatie over uw kind. Het vervangt het papieren dossier. Magister bestaat uit een aantal onderdelen: n Cijferadministratie: de resultaten worden in de vorm van cijfers door de vakdocenten ingevoerd in Magister. Coaches en ouders hebben op elk willekeurig moment inzage in de prestaties van het kind door in Magister in te loggen. n Aanwezigheid: in dit onderdeel wordt afwezigheid en ziekte geregistreerd. Ook wordt het hier geregistreerd wanneer uw kind de boeken vergeten is of huiswerk niet gemaakt heeft. n ELO: in de elektronische leeromgeving (ELO) plaatsen docenten huiswerk, maar ook opdrachten en digitale lessen. Bij sommige vakken worden opdrachten via de ELO ingeleverd en beoordeeld. De ELO vervangt het oude klassenboek. n LVS: in het leerling volgsysteem (LVS) worden alle belangrijke zaken rondom de voortgang van uw kind bijgehouden. U moet hierbij denken aan afspraken, handelingsplannen, verslagen van oudercontactavonden etc. Ouders ontvangen bij de start van het schooljaar een inlogcode (anders dan die van het kind) waarmee de cijfers, absenties, zaken rondom het huiswerk van uw kind bekeken kunnen worden. Daarnaast kunt u zich via Magister inschrijven voor 10-minuten oudercontactavonden. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 17

18 Van ouders wordt verwacht dat zij zich op de hoogte stellen van de resultaten, eventuele absentie en huiswerk van hun kind door geregeld Magister te raadplegen. Schroom niet om contact op te nemen met de coach als u in Magister iets ziet dat niet klopt, of u zorgen baart. n Ouderparticipatie/ouderraad Onze locatie heeft een ouderraad die bestaat uit 5 tot 7 leden. De ouderraad behartigt de belangen van ouders en leerlingen en iedere ouder die een kind heeft op de locatie Rhenen, kan zich voor deelname aan de raad aanmelden. Zo nodig worden de leden van de ouderraad d.m.v. een schriftelijke stemming gekozen. Vanzelfsprekend wordt er gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit de verschillende leerjaren en schooltypen. Tijdens de vergaderingen komen allerlei onderwerpen, ideeën en knelpunten met betrekking tot de school en het onderwijs aan de orde. Wij willen als ouderraad onze achterban vertegenwoordigen. Deze achter ban bent u. De ouderraad is een aanspreekpunt voor ouders. Wij informe ren de schoolleiding over wat onder de ouders speelt en denken namens de ouders mee over het beleid en de identiteit van onze locatie. Daarnaast bieden wij ondersteuning bij activiteiten zoals de oudercontactavonden, de open dag en de diploma-uitreikingen. Ook organiseert de ouderraad van tijd tot tijd een thema-avond. Gespreksonderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: begeleiding leerlingen, leerlingenraad, stimuleren en motiveren van buitenschoolse activiteiten, veiligheid op en rond school, antipestbeleid, en sociale media(wijsheid). We houden ons bezig met de gang van zaken m.b.t de ouderbijdrage, financiën, ict-klas. Verder hebben we regulier contact met de deelraad de gemeenschappelijke ouderraad GOR en de MR. Indien u onderwerpen heeft waarvan u vindt dat ze in de ouderraad kunnen of moeten worden besproken, neem dan contact met ons op. o.v.v. Ouderraad) De ouderraad bestaat in het schooljaar uit 5 tot 7 leden. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 18

19 n Meerjarenoverzicht van de slagingspercentages Op de opbrengstenkaart die de onderwijsinspectie jaarlijks publiceert, staan de cijfers en percentages wat betreft het rendement en examenresultaten. De kaart is te downloaden van de website van de onderwijsinspectie, Voor meer schoolgegevens/percentages kunt u kijken op onze website onder vensters van verantwoording. n Goedkope software De school heeft een bijzondere licentie afgesloten waardoor het mogelijk is via school software te bestellen die thuis gebruikt mag worden. U kunt hierbij denken aan besturings-, virus- en verwerkingssoftware. De software kan door leerlingen (en/of ouders) direct worden aangekocht via door een account te openen en daarbij het Pantarijn adres van de leerling in te voeren. De software wordt zonder tussenkomst van de school bij Slim aangeschaft. Na iedere bestelling ontvangt u thuis een factuur van Slim. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 19

20 Leerlingbegeleiders n Coach Elke leerling heeft een coach. De coach is eerste aanspreekpunt en spin in het web rondom de leerling. De belangrijkste taken van de coach zijn: n het fungeren als contactpersoon tussen school en thuis; n een vertrouwensband opbouwen met de leerling; n bespreken van resultaten en sociaal-emotioneel functioneren met leerling en ouders; n het signaleren van problemen en deze bespreekbaar maken bij de leerling en ouders; n regelmatig (begeleidings-)gesprekken voeren met de leerling; n overleg voeren met collega s over problemen aangaande de leerling; n zorg dragen voor het begeleiden van leerlingen bij de te maken keuzes, eventueel met medewerking van de decaan. n Vakdocent Ieder vak kent zijn eigen specifieke didactische en pedagogische aandachtspunten. Om deze reden werken we met vakdocenten. De vakdocent wordt door de coach op de hoogte gehouden van de individuele situatie van de leerling. Binnen de school wordt door de vakdocenten zoveel mogelijk volgens een eenduidige structuur gewerkt. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 20

21 n Decaan (dhr. F. Leune) De decaan verstrekt informatie over studie en beroep. Hij geeft adviezen over mogelijke studierichtingen en/of beroepsopleidingen. De decaan is hét aanspreekpunt voor de leerlingen, ouders/verzorgers en coaches met betrekking tot het te kiezen vakkenpakket en de vervolgopleidingen. De decaan begeleidt in de tweede en derde klassen, samen met de coaches, het traject waarin de leerlingen respectievelijk een vervolgtraject of een vakkenpakket kiezen. Hij geeft hierover informatie aan leerlingen en ouders/verzorgers. De schooldecaan verstrekt informatie en adviezen over mogelijke vervolgopleidingen. Hij coördineert de voorlichting over beroeps- en studiekeuze. n Vertrouwenspersoon (mw. T. van Denderen) De vertrouwenspersoon is een docent die naar leerlingen luistert als de leerling even liever niet met de coach praat. De vertrouwenspersoon zal altijd proberen om naar een oplossing te zoeken. Gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn altijd van kortdurende aard. Wanneer aard en gecompliceerdheid van het probleem dit noodzakelijk maken, wordt de leerling besproken in het Intern Zorgteam of Casusoverleg & ZAT 12+, waarover hieronder meer informatie. n Contactpersoon ongewenste omgangsvormen (mw. A. Theeuwes) De contactpersoon verzorgt de opvang van die leerlingen die zich geconfronteerd voelen met ongewenste intimiteiten, agressie of geweld. De contactpersoon biedt de leerling met een klacht emotionele en psychische steun, geeft advies en verwijst indien nodig. Als de leerling met een klacht besluit om een officiële klacht in te dienen, verwijst de contactpersoon de leerling met een klacht naar de externe vertrouwenspersoon. De contactpersoon verwijst, maar bemiddelt niet. Dat doet een extern vertrouwenspersoon. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 21

22 n Leerlingbegeleider (mw. D. van Dam) Leerlingen met een rugzak of arrangement krijgen extra ondersteuning van de leerlingbegeleider. De leerlingbegeleider voert daarnaast gesprekken met ouders en de aangewezen externe begeleider. Hiermee is de leerlingbegeleider naast de coach de belangrijkste contact persoon voor de rugzakleerling en/of leerling met arrangement. n Orthopedagoog (mw. S. Roodbeen) Op onze locatie is één orthopedagoge werkzaam. Zij verricht individuele onderzoekjes en verzorgt trainingen voor leerlingen op specifieke gebieden (zoals faalangst, sociale-vaardigheden). Zij is betrokken bij de toelating van plaatsing van leerling en is lid van het Intern Zorgteam. Inzet van de orthopedagoge verloopt via de zorgcoördinator. n Zorgcoördinator (mw. T. Halici) De zorgcoördinator coördineert de zorg, is procesbewaker en onderhoudt het interne en externe zorgnetwerk. Zij is verantwoordelijk voor leerlingzorg en ondersteunt het docententeam bij de uitvoering ervan. Bij de term leerlingzorg kunt u denken aan de benadering van leerlingen tijdens de lessen, maar ook aan extra begeleiding buiten de lessen om (studiebegeleiding, coachgesprekken, ambulante begeleiding, faalangst-reductietraining, sociale vaardigheidstraining, rots & water). De zorgcoördinator is tevens betrokken bij toelatingen, verwijzingen en overleggen over leerlingen. De zorgcoördinator is voorzitter van het interne zorgteam (IZT) waarin regelmatig leerlingen en/of beleidszaken rondom zorg worden besproken. Daarnaast vertegenwoordigt de zorgcoördinator de school in het Casusoverleg & ZAT 12+. n Intern Zorgteam (IZT) Het Intern Zorgteam ontwikkelt en bewaakt zorgbeleid en bespreekt leerlingen waar zorgen om zijn. Het IZT bestaat uit de teamleider, de zorgcoördinator en de orthopedagoge. Een coach kan ondersteuning vragen aan het IZT als hij vastloopt bij de begeleiding van een leerling. Ook zal het IZT adviezen geven aan docenten of coaches als er problemen zijn met een leerling. Het IZT verzorgt tevens scholingen voor het team over leerstoornissen of gedragsproblemen. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 22

23 n Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Pantarijn werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen. Pantarijn doet dat door ouders en jongeren door te verwijzen naar het CJG of door leerlingen te bespreken in het Casusoverleg & ZAT 12+. Als ouder of als leerling kunt u ook rechtstreeks bij het CJG terecht. Het CJG biedt informatie, advies en begeleiding over kleine en grote vraagstukken waarmee u te maken heeft bij het opvoeden. Het CJG biedt een mogelijkheid om uw vragen over bv. slapen, voeding of pesten aan een deskundige voor te leggen, maar er zijn ook themabijeenkomsten, spreekuren, cursussen en er is informatiemateriaal te vinden over veel verschillende onderwerpen. De CJG-medewerkers kunnen veel van uw vragen direct beantwoorden of helpen u bij het zoeken naar een andere deskundige. Het CJG is gevestigd aan de Nieuwe Veenendaalseweg 51 A, in het gezondheidscentrum. Tijdens de openingsuren kunt u zonder afspraak binnen lopen. U kunt het centrum ook bellen met uw vragen of een afspraak maken: , Kijk voor de openingstijden op de website van het CJG: Het CJG is op donderdag tijdens de grote pauze op school aanwezig. (Mevr. Visser). n Casusoverleg & ZAT 12+ In het Casusoverleg & ZAT 12+ wordt met verschillende externe partners zoals het CJG, leerplicht, politie, maatschappelijk werk en bureau jeugdzorg, leerlingen besproken. Het Casusoverleg & ZAT 12+ is er om te ondersteunen en te adviseren, maar ook om te analyseren of te verwijzen. Hiermee bereikt de school dat er optimaal zorg geboden kan worden aan haar leerlingen. Bij een bespreking in het Casusoverleg & Zat 12+ worden ouders hierover geïnformeerd en de adviezen aan ouders teruggekoppeld. Leerlingen die in het Casusoverleg & ZAT 12+ worden besproken, worden gemeld in de verwijsindex. Regionale scholengemeenschap Pantarijn Schoolgids Rhenen 2014/2015 Pagina 23

Schoolgids 2015/2016 Rhenen

Schoolgids 2015/2016 Rhenen Schoolgids 2015/2016 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas Welkom op onze school Informatie voor de brugklas 2016-2017 Welkom op onze school Na de zomervakantie is het zover, dan start je bij ons op school. In dit document staat globale informatie over allerlei

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016 Kesteren

Schoolgids 2015/2016 Kesteren Schoolgids 2015/2016 Kesteren Inhoudsopgave Voorwoord directeur 4 Belangrijke data 4 n Vakantierooster 2014-2015 4 Algemene gegevens 5 n Bevoegd gezag 5 n Bankrekeningnummer Pantarijn 5 n Inspectie van

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia Sandrode Akkermolenweg 2d 4881 BL Zundert Tel.: 076-5995050 Contactpersoon Mw. C. Cardon, zorgcoördinator www.mencia.nl Leerwegen sectoren Mavo

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen

overzicht vrijwillige meerdaagse reizen Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013 547 84 72 e-mail

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel

*Schoolondersteuningsprofiel *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon: 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, ondersteuningscoördinator Website: www.mencia.nl

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo

oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo oktober 2013 Informatieboekje voor ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen klas 4Mavo 1 Inhoudsopgave. Voorblad Blz 1. Inhoudsopgave: Blz 2. Examen informatie: Blz 3. Diploma: Blz 4. SchoolToetsenPlanner:

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound:

Individueel arrangement Rebound. Informatiegids Telefoonnummer rebound: Individueel arrangement Rebound Informatiegids 2016-2017 Telefoonnummer rebound: 06 20205474 Individueel arrangement rebound. In het individueel arrangement rebound wordt door onderwijs, leerling, ouders

Nadere informatie

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM

SCHOOLEXAMENREGLEMENT V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM SCHOOLEXAMENREGLEMENT 2015 2017 V.M.B.O. THEORETISCHE EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG HAARLEM PERIODEN VAN HET PTA 2015 2016 Periode I: 17 augustus t/m 20 november 2015 PTAWeek: 16 t/m 20 november 2015

Nadere informatie

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven Deel 1, in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht man vrouw Achternaam Geboortedatum

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015

Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 Rapportage en Overgangsrichtlijnen Afdeling Bovenbouw Mavo / Havo OSG Echnaton 2014-2015 1 Inhoud Rapportage... 3 Rapportage klas 1 en 2 mavo en klas 1, 2 en 3 havo/vwo... 3 Rapportage in de examenklassen

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Begeleiding en zorgstructuur.

Begeleiding en zorgstructuur. Begeleiding en zorgstructuur. Voor een succesvolle en plezierige opleiding is het noodzakelijk dat leerlingen ook leren de studie op een goede manier aan te pakken. Zij moeten bij iemand terechtkunnen

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

2016 magazine Kesteren. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 29 januari 16.00-21.00 u.

2016 magazine Kesteren. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 29 januari 16.00-21.00 u. 2016 magazine Kesteren Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 29 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2016 2 Pantarijn Kesteren Voorwoord Van boven naar beneden: J. Zijlstra, teamleider O. Wijma, locatiedirecteur

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2017-2018 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2017-2018. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan INFORMATIEBOEKJE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2016-2017 Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 30 augustus 2016 en Woensdag 31 augustus 2016 Klas 1 heeft op dinsdag 30 en

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

OVERGANGSNORMERINGEN

OVERGANGSNORMERINGEN OVERGANGSNORMERINGEN De overgangsnormering voor onze school is opgesplitst in een overgangsnormering voor de 1 e en 2 e klas en de normering voor de 3 e en 4 e klassen volgens het PTA van de opleiding.

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan INFORMATIE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2017-2018 Almere College Kampen locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 5 september 2017 tot en met Vrijdag 8 september 2017 Voor onze nieuwe eersteklassers

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2016 SCHOOLJAAR 2017 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding

Nadere informatie

2015 magazine Kesteren. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Kesteren. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Kesteren Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Kesteren Voorwoord Van boven naar beneden: J. Zijlstra, teamleider onderbouw B. Mensinga,

Nadere informatie

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld Vmbo theoretische leerweg Lisstraat 13 3202 JG SPIJKENISSE T: 0181-614583 E: info.cf@lmc-vo.nl www.cdfmavo.nl Brugklas 2015 / 2016 De school als wereld, de wereld

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw

Beste brugklassers, Emmeloord, 12 juni Mark Brijan Afdelingsleider onderbouw brugklasboekje Schooljaar 2017-2018 Beste brugklassers, Op maandag 4 september is de vakantie al weer afgelopen en begint voor jullie een nieuwe toekomst op de Bonifatius mavo. We hopen dat jullie je hier

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Het belang van een goede schooltijd is groot. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale vaardigheden,

Nadere informatie

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren!

zakboekje Buitenpost ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar Handig om te bewaren! zakboekje Buitenpost schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud

Week 17 Datum: 22 april 2015. Nieuwsbrief. Inhoud ! Week 17 Datum: 22 april 2015 Nieuwsbrief Inhoud 1. Rekentoets en overgangsregeling 1 2. Huiswerkbegeleiding Over t IJ 1. Examentraining wiskunde 2 4. Controle schoolexamencijfers 2 5. Openingstijden

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen

Bevorderingsnormen 2015-2016 VMBO Wageningen VMBO Wageningen Inleiding Op het vmbo Wageningen is het schooljaar verdeeld in 3 periodes van minimaal 13 weken. Aan het eind van elke periode - begin december, medio maart en in juni/juli wordt het rapport

Nadere informatie

Kleine school met eigen karakter

Kleine school met eigen karakter Kleine school met eigen karakter Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege Vakcollege Eindhoven Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2017 SCHOOLJAAR 2018 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2012 SCHOOLJAAR 2013 Gershwinstraat 8 5012 AR Tilburg Telefoon: 013-5313558 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie