Schoolgids Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!"

Transcriptie

1 Schoolgids llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

2 Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening Bereikbaarheid Boekentas kleuters Brede school Kloosterbuurt BSO de Waaltjes Fietsen Foto s en films Gescheiden ouders Gevonden voorwerpen Gezonde school Goed doel Groepsindeling Gymspullen Hoofdluis Huiswerk Hulpouders Inspectie van onderwijs Kanjerregels Kanjertraining Klachtenregeling en vertrouwenspersonen Klassendienst Medezeggenschapsraad Meedoen verplicht M eldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Mobiele telefoons Ontruiming Ouderportaal Social Schools Oudergesprekken Ouderraad Op tijd zijn Overblijven met Edith Parkeren Priorlaan en Kloosterhof Passend onderwijs (BePO) Pestprotocol Schoolbestuur CPOB Schoolfotograaf Schoolgids en schoolkalender Schoolplan Schoolreis en schoolkamp Schoolspullen Schooltijden en vrije dagen Schorsing en verwijdering Sponsoring Stageschool Sociale media Tablets Telefoonboom Telefoonnummercontrole Vakanties schooljaar Verjaardagen leerkrachten Verjaardagen leerlingen Verkeersexamen Vervanging bij afwezigheid personeel Verzekeringen Vrij vragen Vrijwillige ouderbijdrage Wijkteam Noord Ziekte of afwezigheid leerling Zwemmen voor groep 3-4

3 Aanmelden broertje / zusje Wordt uw kind 3 jaar dan kunt u het aanmelden als nieuwe leerling. Vraag de leerkracht om een inschrijfformulier. U kunt ook via de website een inschrijfformulier downloaden. Administratie Op donderdagochtend is Petra Schuyt, administratief medewerker, op school. Voor vragen over inschrijving, verlofbriefjes, overblijf etc. kunt u ook bij haar terecht. Adressen De adressen en telefoonnummers van geledingen en instanties staan in de jaarkalender vermeld. De leerkrachten zijn vanwege de privacy uitsluitend via de school te bereiken. Allergie en medisch handelen De school hanteert een protocol voor het omgaan met kinderen met een allergie. U hebt aangegeven welke allergie uw kind heeft en waar de school met bijvoorbeeld traktaties tijdens activiteiten rekening mee kan houden. Als u van school verwacht dat het uw kind helpt met de medicatie, dan wordt er een overeenkomst opgesteld, zodat u de school vrijwaart van aansprakelijkheid. Avondvierdaagse In mei organiseert een groep ouders de deelname van leerlingen en ouders voor de avondvierdaagse. Bedrijfshulpverlening Scholen moeten beschikken over een aantal geschoolde bedrijfshulpverleners. In het kort komt de taak van deze leerkrachten neer op leiding geven bij ontruiming en calamiteiten en het verlenen van eerste hulp bij verwondingen en levensbedreigende situaties. Jaarlijks worden de BHV-ers geschoold. Juf Geke van de kleutergroep is hoofd-bhv-er. Juf Diana van groep 7-8 is BHV-er. Bereikbaarheid U kunt ons voor schooltijd vanaf 8.15 uur bellen. Wij verzoeken u ons tijdens de middagpauze alleen in noodgeval te bellen. Na schooltijd zijn we tot uur bereikbaar. Op woensdag tot uur. U kunt ook via het ouderportaal met de leerkrachten contact opnemen. Boekentas kleuters Voorlezen is van groot belang voor de ontwikkeling van kleuters. Het uitleenprogramma Boekentas kan u hiervoor inspireren. In groep 1 en 2 krijgt uw kind 8x per jaar Boekentas mee. In de tas zit een prentenboek en een snelhechter met voorleestips, tips om de woordenschat te vergroten en vragen die bij het verhaal gesteld kunnen worden. Ook is er bij elk boek een leuke verwerkingsopdracht. Op deze manier hopen we het voorlezen extra aantrekkelijk te maken. Brede school Kloosterbuurt De drie gezamenlijke basisscholen zoeken samenwerking met elkaar en de partners die mee willen doen. Door deze samenwerking bereiken we dat er meer faciliteiten zijn en komen voor de ouders en leerlingen. Partners die zich hebben aangesloten zijn: Kinderopvang Rivierenland met psz. Tibbe. Allez-Kidz met kinderopvang t Rozenpoortje, BSO de Waaltjes en voorschoolse opvang De vroege vogeltjes. Daarnaast zijn gehuisvest Wijkteam Jeugd Noord. Praktijk voor (kinder)oefentherapie Cesar, Logo4Kids logopediepraktijk, Dynamiek en Be-Fit, Kienstra oefentherapie.

4 BSO de Waaltjes In de Prinses Margrietschool bevindt zich de BSO groep de Waaltjes van Allez Kidz. Zij geven een brochure uit met allerlei nuttige informatie. Deze brochure is te vinden op de leesplanken bij de kleuteringang en tegenover groep 5-6. Opvangadres: telefoon: (groepstelefoon + afmelden) mail: Correspondentieadres: Willemsweg 89, 6531 DE Nijmegen telefoon: (kantoor en administratieve zaken) Locatiemanager telefoon: Daphne Hoekstra: mail: Website: Fietsen De fietsen moeten in de fietsenrekken worden geplaatst en op slot worden gezet! De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging en/of vernieling. Foto s en films Op school worden foto s en filmpjes gemaakt waarbij leerlingen, de groepen en hun activiteiten in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld tijdens de sportactiviteiten of de kerstviering of tijdens de techniekdagen. Wij gaan er van uit dat ouders geen bezwaar hebben dat dit soort foto s en filmpjes van leerlingen gebruikt worden op onze website of op het ouderportaal of voor de schoolgids en andere uitingen. Mocht u dat liever niet willen, stuur dan een mailtje of een brief naar de directeur. De school zorgt er dan voor dat uw kind niet voorkomt op een foto of een filmpje. Zie ook: Sociale media. Gescheiden ouders Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over wie over wat geïnformeerd moet worden. De school is neutraal ten opzichte van beide partijen. Wel moeten wij weten welke ouder wij moeten benaderen voor alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie, zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht tegenover gescheiden ouders. Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Mocht een ouder geen ouderlijk gezag meer hebben, kan hij of zij een schriftelijk verzoek indienen bij de directie voor het verstrekken van informatie. Gevonden voorwerpen Is uw kind de dure jas of een gymschoen of een spelletje kwijt? En uw kind kan het echt niet vinden? Zowel bij de onderbouw als bovenbouw staat een Wat mis je? kist. Kijk regelmatig even in die kist of loop de kapstokken langs. Kinderen willen zich wel eens in een haakje vergissen. Aan het eind van elk schooljaar worden de niet opgehaalde gevonden voorwerpen of meegegeven aan een kledinginzamelaar of weggegooid. Om te voorkomen dat spullen zoekraken, vragen we u, vooral bij jongere kinderen, kleding, bekers en trommels van naam te voorzien.

5 Gezonde school Een van de doelen van de Prinses Margrietschool is het bevorderen van de gezondheid en de veiligheid. Uiteraard op een manier die past bij onze school. Activiteiten rond gezonde leefstijl geven we een duidelijke plek. Hierdoor maken we onze school sterker en gezonder. Gezonde scholen presteren beter! Daarbij moet u denken aan: vakleerkracht gymnastiek, Be-fitprogramma, stimuleren van fruit en groente als pauzesnack, stimuleren van gezonde traktaties bij verjaardagen, meedoen aan EU-fruit, meedoen aan avondvierdaagse, tuinieren in kratten met Moesie. Goed doel Jaarlijks houden we een sportieve actie om een goed doel te ondersteunen. De helft van het bedrag gaat naar een goed doel als de dierenambulance of Kika of Cliniclowns of ZOA wandelen voor water. De andere helft wordt besteed aan een extraatje voor school zoals aanschaf buitenspelmateriaal of aanvulling van de bibliotheek. Groepsindeling Kleutergroep Juf Geke werkt de hele week. Juf Hilde zal op dinsdagochtend en woensdag als onderwijsassistent in de kleutergroep helpen. Groep 3 en 4 Juf Suzanne werkt van maandag t/m vrijdag. Juf Evelien werkt de vrijdagochtend. In het eerste halfjaar werkt juf Suzanne ook op de vrijdagochtend als extra ondersteuning. Dat kan zijn individuele of groepjeshulp voor lezen in groep 3 of groep 4 leren zelfstandiger te werken. Groep 5 en 6 Juf Janneke werkt op maandag en dinsdag. Juf Anouk is er de rest van de week. Groep 7 en 8 Juf Diana werkt de hele dagen en meester Boonstra zal de woensdag voor zijn rekening nemen. Extra ondersteuning Juf Reinie werkt individueel of met groepjes leerlingen voor alle groepen. Dat noemen we pre-teaching. Leerlingen krijgen al uitleg buiten de groep voordat een onderdeel in de klas wordt uitgelegd (instructie) en verwerkt. Het is de beste manier om leerlingen met het gewone lestempo mee te laten doen. Zij weten al wat er komen gaat en dat werkt stimulerend. Zij kunnen dan zeggen: Dit weet ik en ik kan het. Het zijn niet altijd dezelfde kinderen die bij juf Reinie les krijgen. Dat hangt af of je het nodig hebt bij een bepaald vak of niet. Interne begeleiding Juf Anne is onze interne begeleider. Haar vaste werkdag is op dinsdag. Gym Meester Cyril is vakleerkracht gymnastiek. Op woensdag geeft hij les aan de groepen 3 t/m 8. Gymspullen De leerlingen van groep 1 en 2 hebben gymnastiek in de eigen speellokaal. Speciale kleding is hiervoor niet nodig. Gymschoentjes zijn raadzaam. Voor groep 1 en 2 zijn gymschoentjes met klittenband handig. Die kunnen op school blijven, in een sporttasje, dat ieder kind zelf meeneemt van thuis. De leerlingen van de overige groepen dragen sportkleding en sportschoenen. Dat is verplicht. Gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben.

6 Hoofdluis Als u bij uw kind hoofdluis ontdekt, wilt u dit dan alstublieft meteen melden bij de groepsleerkracht. Het kan iedereen overkomen en het tijdig melden helpt een uitbraak tegen te gaan. Na iedere vakantie controleren hulpmoeders alle kinderen op hoofdluis. Als u daarna geen bericht ontvangt, is uw kind luizenvrij. De controles gaan een stuk beter als u er voor zorgt dat de haren los hangen en er geen gel in zit. Huiswerk Thuis leerstof inoefenen met hulp en onder toezicht van de ouders zorgt er voor dat uw kind meer tijd besteed aan dat specifieke vak. Dat helpt om de leerstof beter en sneller onder de knie te krijgen. Voor oudere leerlingen is het plannen van huiswerk en gemotiveerd zijn om te leren buiten schooltijd erg belangrijk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Op het ouderportaal zullen de leerkrachten aangeven of en wanneer er huiswerk is voor uw kind. U kunt uw kind ook op een leuke en efficiënte manier helpen door voor te lezen en een spel te spelen. Daarvoor zijn de Boekentas bij de kleuters en de Speltas voor groep 3-4 ontwikkeld. Elke kind krijgt een inlogcode voor thuis om te oefenen met de opgaven voor taal en rekenen uit het softwareprogramma Ambrasoft. Hier zijn voor ouders geen kosten aan verbonden. Hulpouders De school kan niet zonder ouders. Aan het begin van het schooljaar wordt u gevraagd om de ouderhulplijst in te vullen. U kunt kiezen uit verschillende activiteiten. In de een na laatste schoolweek houden we op de donderdag een Ouderbedankmiddag. U wordt dan als actieve ouder door leerlingen en personeel in het zonnetje gezet. Een middag om niet te missen! Inspectie van onderwijs Inspectie van het Onderwijs Contactinspecteur mw. drs. M. Roders - Soeters Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bezoekadres: Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg Correspondentieadres: Postbus 88, 5000 AB Tilburg Telefoonnummer: adres: Website: Vragen over onderwijs: tel. (0800) (gratis); Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, fundamentalisme, onverdraagzaamheid, radicalisering: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. (0900) (lokaal tarief) Kanjerregels We willen graag dat de kinderen zich prettig voelen binnen onze school. Daarvoor hebben we regels afgesproken waar we ons aan moeten houden in de groepen en op het plein. Tijdens de Kanjerlessen leren we de leerlingen hoe we op een goede manier met elkaar om kunnen gaan.

7 De basisregels hiervoor zijn: We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand doet zielig Zie ook Pestprotocol Kanjertraining Wilt u opvoedadviezen die aansluiten bij onze kanjerlessen? Wij verwijzen u naar de website van de kanjertraining: Onder het kopje opvoedtips vindt u artikelen over gedragsproblemen, gezinsvormen, kindermishandeling, ontwikkel- en functiestoornissen, opvoeding en socialisatie, seksualiteit, verslavende middelen, voeding en eetgedrag en zindelijkheid. Klachtenregeling en vertrouwenspersonen Het is niet alleen wettelijk verplicht, maar de school vindt het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers de gelegenheid wordt geboden hun klachten over de gang van zaken op school op een goede manier kwijt te kunnen. Afhankelijk van de situatie zijn de contactpersoon van onze school (juf Geke), de onafhankelijke vertrouwenspersoon (mevr. M. Hornstra van de GGD Gelderland-Zuid ( )) en de landelijke klachtencommissie beschikbaar om ervoor te zorgen dat klachten serieus behandeld en afgewikkeld worden. Uiteraard is het van belang allereerst in gesprek met de directbetrokkenen een klacht te bespreken en zo mogelijk te voorkomen. Als dat niet mogelijk is of niet lukt dan geven de regeling hoe om te gaan met klachten binnen CPOB en de klachtenregeling PO en VO inzicht in de gang van zaken. Zie voor verdere uitleg Klassendienst Iedere groep kent als taak: klassendienst. Het is een goede gewoonte om kinderen zorg te laten dragen voor hun omgeving. Zo hebben kinderen in de hogere groepen naast klassendienst nog andere klusjes te doen. De klassendienst neemt in de regel niet meer dan 15 minuten in beslag. Uw kind kan weten wanneer het aan de beurt is, want daarvoor is er in de groep een rooster opgesteld. Medezeggenschapsraad Voorzitter: Mevr. Hilde van Loenen - Olislagers tel: mail: Secretaris: Dhr. Martijn van Bokkum Leden personeel: De school levert twee leden. Meedoen verplicht De school heeft een breed aanbod aan onderwijs en sociale activiteiten. Wij willen het kind veel leren, maar ook de sociale omgang met andere kinderen en het meedoen aan de door school georganiseerde sociaalculturele activiteiten vinden wij erg belangrijk. Alle leerlingen van onze school doen mee aan het volledige lesprogramma. Dus ook aan schoolreizen, schoolkamp, uitstapjes, kerstviering in de kerk enzovoort.

8 De ouders beseffen dat voor sommige activiteiten een eigen bijdrage wordt gevraagd om de activiteit mogelijk te maken. Niet alles kan uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald worden. Let wel: Schoolreis en schoolkamp dient betaald te worden, anders kan het kind niet mee. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Helaas krijgen kinderen soms te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is de verantwoordelijkheid van de school dat de leerkrachten in hun contacten met leerlingen en ouders alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het team moet effectief reageren op deze signalen. Het landelijk protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gevolgd. Het stappenplan bij signalen is: 1 In kaart brengen van de signalen. 2 Collegiale consultatie. 3 Gesprek met ouders en/of leerling. 4 Wegen van de aard en de ernst er van. 5 Beslissen: zelf hulp organiseren op melden bij AMK (algemeen meldpunt kindermishandeling) 6 Volgen en afsluiten. Mobiele telefoons Vele leerlingen, veelal uit de bovenbouw, zijn in het bezit van een mobieltje. Het gebruik van mobieltjes is onder schooltijd niet toegestaan. De kinderen leveren de mobieltjes elke keer als ze op school komen in bij de leerkrachten. Gaat men naar huis dan wordt het mobieltje weer meegegeven. Leerlingen die zich niet aan de regel houden en er toch onder schooltijd om welke reden dan ook zonder toestemming gebruik van maken, moeten het mobieltje in het vervolg thuis laten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal. Ontruiming In geval van calamiteiten bv. brand moeten de kinderen en leerkrachten op een vlotte en veilige wijze het pand kunnen verlaten om zich in veiligheid te brengen. Het ontruimen oefenen we op een bepaald moment in het schooljaar. De ouders worden achteraf via het ouderportaal geïnformeerd als er een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden. Ouderportaal Social Schools Social Schools is een online en interactief platform, waardoor leerkrachten en ouders effectief met elkaar kunnen communiceren binnen een beveiligde omgeving. Elk gezin maakt door middel van een inlog en wachtwoord deel uit van de groep van hun kind. Bij inschrijving ontvangt u de inloggegevens. Het is een belangrijk communicatiemiddel geworden. U en wij kunnen niet meer zonder. Geen losse berichten en briefjes meer.

9 Oudergesprekken Driemaal per jaar worden de rapportgesprekken gehouden. U wordt uitgenodigd om het rapport te komen ophalen tijdens de 1 ste en 2 de rapport. U kunt zelf aangeven of u op gesprek wil komen voor het laatste rapport. Het kan zijn dat de juf u wel uitgenodigd omdat daar redenen voor zijn. Aan het begin van het jaar wordt u uitgenodigd om op de omgekeerde oudergesprekken te komen. Is uw kind nieuw in de groep en nieuw voor de leerkracht? Vertelt u dan hoe uw kind is en welke behoeften het heeft om goed te kunnen functioneren. Er worden door leerkrachten en intern begeleiders ook zorggesprekken gehouden met ouders die een kind hebben met extra ondersteuningsbehoefte. Wij dringen er op aan dat u altijd in gesprek blijft met de leerkracht en/of directeur. Voor ons bestaan er geen zeurouders, alleen maar betrokken ouders. Ouderraad Voorzitter: Mw. Marian van Heerewaarden tel: mail: Mw. Monique Jansen Secretaris: Penningmeester: Dhr. Dennis van Marm Leden: Mw. Linda Hoets Mw. Mirella Doeser Dhr. Roland Versteegh Op tijd zijn De ouders van de kleuters zijn vanaf 8.15 uur van harte welkom in de groep. Ze kunnen samen met hun kind een boekje lezen totdat de bel gaat. De schoolbel gaat 5 minuten voor de officiële lestijd. De vijf minuten zijn nodig om geen lestijd te verliezen. Komt uw kind te laat, dan moet het aanbellen. Het is verstandig om de school te bellen als uw kind te laat dreigt te komen. Wij weten dan dat het onderweg is. Missen we een leerling zonder dat bericht van verhindering is ontvangen, dan zoekt de leerkracht binnen een kwartier met de ouders om navraag te doen. Te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. Overblijven met Edith Het overblijven (TSO) wordt door de school geregeld. Een stel enthousiaste ouders zijn overblijfouders. Marian van Heerewaarden (voorzitter Ouderraad) is de contactpersoon voor u. U kunt zich aanmelden via een inschrijfbrief welke u bij de juf kunt aanvragen. U logt dan in op de site Wij hanteren automatische incasso. Daarvoor moet u toestemming geven. U betaalt 1,60 per keer. U kunt dagelijks tot uur uw kind opgeven via de site. U kunt het ook op deze wijze afmelden. U kunt van onze site het overblijfprotocol als pdf-bestand downloaden of een papieren exemplaar aanvragen bij de leerkracht van uw kind.

10 Parkeren Priorlaan of parkeervakken Kloosterhof Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het halen en brengen uw auto op de juiste plekken te parkeren? De scholen en de buurt willen graag dat ouders tijdens de piekuren zich als verantwoordelijke automobilisten gedragen. Niemand zit te wachten op een ongeluk en gevaarlijk en onbeleefd rijgedrag. Zet uw auto s.v.p. als u toch uit moet stappen zo ver mogelijk in de wijk, dan is iedereen in staat om vlot te brengen en/of te halen. Passend Onderwijs BePO Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben. Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen. De opgerichte stichting heet Betuws Passend Onderwijs (BePO). De zorg voor kinderen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom werkt BePO samen met bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp verlening en maatschappelijk werk. Zie: Pestprotocol De school heeft een pestprotocol. Er staat een stappenplan welke gehanteerd wordt mocht er sprake zijn van pesten. Het protocol kunt u aanvragen. Schoolbestuur De Prinses Margrietschool maakt deel uit van stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (CPOB). De stichting is een jonge onderwijsorganisatie met 17 basisscholen en 1 speciale basisschool in de gemeenten Buren (Maurik, Ravenswaaij en Asch), Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen (Neerijnen, Haaften, Hellouw en Tuil), Tiel en Zaltbommel. Door 390 gemotiveerde medewerkers wordt in 22 modern ingerichte onderwijsgebouwen dagelijks de kinderen begeleid. Voor de organisatiestructuur verwijzen we naar de website van de stichting. Contactpersoon: Dhr. H.J. Huibers, voorzitter bestuur Postadres: postbus 167, 4000 AD Tiel Bezoekadres: Grotebrugse Grintweg 52 te Tiel Telefoon: (0344) Website: Schoolfotograaf Jaarlijks worden er van de hele school, de groepen en individuele kinderen foto s gemaakt. Er is ook een sessie voor broertjes en zusjes al of niet leerling van school. De ouderraad verzorgt de organisatie. De fotograaf Rene Matthijssen komt op maandag 31 augustus. Schoolgids en kalender De schoolgids kent een tweetal uitgaven. Het Margriet Magazine is een prettig leesbaar blad welke tweejaarlijks wordt uitgegeven. Volgende uitgave is in augustus Jaarlijks staat de Schoolgids op Allerlei op Alfabet als pdf-bestand op het ouderportaal en de website en ontvangt u via uw kind de Schoolkalender. Daarnaast zijn er de brochures de Plusklas (voor meerbegaafde leerlingen) en De eerste schooldag (voor ouders van nieuwe kleuters) beschikbaar.

11 Schoolplan Het schoolplan geeft aan welke verbeteringsof vernieuwingsthema s de komende vier jaren worden uitgevoerd. In het jaarplan voor komend schooljaar wordt het accent gelegd op: Verdiepen van IPC (thematisch werken voor zaakvakken en de creatieve vakken) Verdiepen van leerkrachtvaardigheden voor woordenschatonderwijs Start met verbeteren leerkrachtvaardigheden begrijpend lezen Het verhogen van het didactisch handelen van de leerkrachten op complexere vaardigheden die nodig zijn voor het werken met combinatiegroepen. Uitwerken en uitvoeren van het Passend onderwijs. Schoolreis en schoolkamp De groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis in de maand juni. De ouderraad zoekt in overleg met het team een leuke bestemming uit. Leerlingen uit groep 7 8 gaan dit jaar op kamp. Zij gaan het ene jaar op schoolkamp en het andere jaar op schoolreis. Schoolreis en kamp zijn kosten die buiten de vrijwillige ouderbijdrage vallen. Alle informatie ontvangt u via het ouderportaal. Er is een strikte regel die zegt: Kleuters moeten op de dag van het schoolreisje 4 jaar zijn om mee te kunnen. Schoolspullen Kinderen hebben op school spullen nodig die tamelijk kostbaar zijn. Kinderen in groep 3 starten niet meer met een vulpen, maar met de Rollerpen Schneider breeze blauw met vullingen. Kinderen vanaf groep 7 een agenda nodig. Die kunt u zelf kopen en het zo duur maken als u zelf wilt. Vernieling of verlies wordt niet door de school vergoed. Elke leerling heeft een eigen etui met de nodige schrijfmaterialen. We leren de kinderen om zuinig te zijn op hun eigen en andermans spullen. Daarom mogen boeken van school alleen in een tas worden vervoer. Beschadiging van boeken leidt tot een boetebedrag. Schooltijden en vrije dagen De schooltijden zijn: Maandag t/m vrijdag: uur en Woensdag: Groep 1 t/m 4 heeft op vrijdagmiddag geen les. Leerlingen van groep 1 / 2 en 3 mogen 10 minuten voor de aanvangstijd naar binnen, de andere kinderen blijven op het plein tot de bel gaat. Hebben leerlingen tussen de middag thuis gegeten, dan mogen ze pas om uur op school komen. Op die tijd start het toezicht door de leerkracht. Groep 1 en 2 hebben meerdere vrijdagen geen les. De data zijn: 16 oktober 27 november 18 december 19 februari 3 juni 24 juni Extra vrije (mid-)dagen: studiedagen alle groepen 3 en 4 maart

12 Koningsspelen 22 mei middag gr. 5 t/m 8 vrij Laatste schooldag 8 juli middag gr. 5 t/m 8 vrij Er kunnen nog extra vrije studie(mid-)dagen gepland worden. Ze zullen tijdig via het ouderportaal worden aangekondigd. In het schooljaar is er onder ouders een enquête gehouden over schooltijden en overblijven. Het resultaat is dat er nog onvoldoende draagvlak is voor het invoeren van een vorm van continurooster. In 2017 wordt er opnieuw een enquête gehouden. Wij houden dus de traditionele schooltijden. Schorsing en verwijdering In zeer uitzonderlijke gevallen kan het gedrag van een leerling of ouder aanleiding geven voor schorsing of zelfs verwijdering van een leerling. Ook kan de directie een ouder de toegang tot school ontzeggen. Daarover wordt eerst overleg gevoerd met het bestuur, de vertrouwenspersoon, Leerplichtzaken en/of de inspectie. De Prinses Margrietschool werkt met een Protocol Schorsing en Verwijdering. Dit protocol moet ervoor zorgen dat de school handelend kan optreden, om zo de veiligheid en continuïteit van het onderwijs te garanderen. Het protocol treedt in werking als er sprake is van één of meer van de volgende gevallen: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Diefstal of vandalisme. Negeren of systematisch overtreden van schoolregels en/of algemene gedragsregels, waaronder schelden en pesten. Ontoelaatbaar gedrag richting de leerkracht. Alle overige incidenten die zo ernstig zijn dat de rust en veiligheid van de school in het geding zijn. Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in de wet is opgenomen heeft de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving daarvan. Schorsen is onder voorwaarden op grond van Artikel 40c WPO mogelijk vanaf 1 augustus Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de inspectie te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen worden. Artikel 40c. Schorsing 1 Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 2 Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. 3 Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Sponsoring De Prinses Margrietschool voert een terughoudend beleid wat betreft sponsoring. Toch kunnen we de commercie niet helemaal buiten de deur te houden. Jeugdbladen worden nu eenmaal uitgegeven door een uitgeverij, en de groente- en fruithapjes worden gesponsord door de Europese Unie. We varen een financieel onafhankelijke koers. Daarom streven we sponsoring alleen

13 na als het direct het schoolbelang en de leerlingen dient, zónder dat de sponsoring effect heeft op ons beleid en het lesgeven in de klas. Stageschool De stichting werkt samen met de pabo de Marnixacademie uit Utrecht aan het opleiden van studenten op de basisschool. Wij hebben ons verplicht om 1 ste en 2 de jaarsstudenten te plaatsen en te begeleiden op de eerste stappen naar het beroep van leerkracht. Sociale media Dit schooljaar wordt voor de school een protocol Sociale media opgesteld. Er zijn richtlijnen nodig voor medewerkers, leerlingen en ouders over hoe we willen dat er om wordt gegaan met elkaar als dit communicatiemiddel wordt gebruikt. De school start met een Facebookpagina, welke vooral bedoeld is als wervingsinstrument. Tablets Onze leerlingen zijn in de 21ste eeuw geboren. Hun leefwereld zal ook een digitale wereld zijn. De Prinses Margrietschool gaat met de tijd mee en zet de tablets in voor alle groepen. Tablets zijn een middel om leerlingen te motiveren en om beter te kunnen aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling. Telefoonboom Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een telefoonboom mee. Bewaar die bij deze kalender. Zo kan iedereen snel worden geïnformeerd als onverhoopt een leerkracht ziek wordt en er geen vervanging mogelijk is. Telefoonnummercontrole Aan het begin van het schooljaar wordt u gevraagd een formulier telefoonnummercontrole in te vullen. U geeft dan aan welke telefoon nummers we kunnen gebruiken om u of uw oppas aan de lijn te krijgen. Het is handig in geval van nood, maar tevens gebruiken wij het om ons telefoonbestand te controleren en te actualiseren. Mocht u van telefoonnummer veranderen, geef dat dan s.v.p. direct door aan de groepsleerkracht. Vakanties schooljaar De vakanties voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in onze regio zijn als volgt ingeroosterd. 19 okt 23 okt Herfstvakantie 21 dec 01 jan 16 Kerstvakantie 22 febr 26 febr Voorjaarsvakantie 25 mrt en 28 mrt Goede vrijdag + 2 de Paasdag 25 apr 6 mei Meivakantie (inclusief Hemelvaartsdag) 16 mei 2 de Pinksterdag 11 juli 19 aug Zomervakantie Verjaardagen leerkrachten De leerkrachten van elke groep plannen zelf hun gezamenlijk verjaardagsfeestje voor de leerlingen in. Verjaardag leerlingen Als uw kind jarig is mag het een kleinigheidje trakteren in de eigen groep. Als het kind wil, mogen broertjes, zusjes en de leerkrachten in de andere groepen ook getrakteerd worden.

14 Wij zijn er sterk voorstander van om gezond en met verstand te trakteren. Te denken valt aan traktaties, zoals fruit, kaas, worst en zoutjes. Potloodjes, ballonnen e.d. zijn ook heel leuk. Op internet zijn leuke en voordelige ideeën hiervoor te vinden. Houdt u rekening met de eetgewoontes van kinderen uit een andere cultuur en met dieetkinderen. Informatie hierover kunt u bij de leerkracht krijgen. Verkeersexamen In het voorjaar doet groep 7 mee aan het theoretisch verkeersexamen. Om het jaar legt groep 7/8 tegelijk dit praktijkexamen af. Dit jaar wordt er geen praktisch fietsexamen afgelegd. Voor het praktijkexamen is het nodig dat ouders met hun kinderen een (paar) keer de examenroute fietsen en dat de kinderen beschikken over een veilige fiets. Als het zover is krijgt u bericht via het ouderportaal. Om het praktijkonderdeel goed en veilig te kunnen laten verlopen is de organisatie afhankelijk van hulpouders. Iedere school moet hierin een bijdrage leveren anders bestaat de kans dat de school wordt uitgesloten van deelname. Uw hulp is dus hard nodig! Vervanging bij afwezigheid personeel De volgende stappen worden doorlopen als er vervanging nodig mocht zijn: Bij ziekte van een leerkracht wordt getracht eerst de vervangingspooler in te zetten (dit is een leerkracht die in dienst is van een organisatie die vervangers levert voor heel veel basisscholen) Als er geen pooler beschikbaar is, dan zoeken we vervanging op de lijst van vervangers. Mocht dat niet lukken, dan vragen we een leerkracht die vanwege de deeltijdbaan die dag niet werkt om in te vallen. Het is op vrijwillige basis, want die leerkracht heeft een bewuste keuze gemaakt om in deeltijd te gaan werken. Mocht dat ook niet lukken, dan verdelen we een groep over de andere groepen. Maar dat kan niet langer duren dan een dag. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep kinderen de dag vrijaf krijgt. Natuurlijk worden de ouders hierover persoonlijk d.m.v. een brief of via het telefooncircuit geïnformeerd. Kinderen worden nooit zomaar teruggestuurd. De school verzorgt de opvang van die kinderen die niet naar huis kunnen. Uiteraard hopen wij dat dit niet vaak nodig zal zijn. Verzekeringen Uw kind is via school verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en de gevolgen van lichamelijk letsel voor de tijd dat het op school aanwezig is, maar ook voor de tijd die nodig is om naar school en naar huis te gaan. Bovendien is uw kind verzekerd bij door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten. De schoolverzekering kan worden aangesproken wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Als een bril per ongeluk door een bal wordt geraakt, zal de schoolverzekering dit niet als schade accepteren. De schoolverzekering dekt niet de gevolgen van het gedrag van de leerlingen zelf, bijvoorbeeld ten opzichte van een

15 andere leerling. Daar zijn de betreffende ouders in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het blijft dus van belang dat ouders zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Voor alle kinderen is een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Die geldt voor de kortste weg naar en van school en natuurlijk voor de schooltijd zelf. Voor alle in de school werkende en helpende volwassenen hebben we bovendien een aansprakelijkheidsverzekering. Bij eventuele schade dient altijd eerst de eigen verzekering te worden aangesproken. Vrij vragen U dient, als u een vrije dag wilt voor uw kind, de directie schriftelijk om verlof te vragen. Het vrijvraagformulier is op school verkrijgbaar en dient ruim van te voren te worden ingediend. De directie kan voor bepaalde soorten verlof zelfstandig verlof geven. Het kan zijn dat u om een bewijs wordt gevraagd, zoals een afschrift van een trouwkaart, andere documenten of een werkgeversverklaring. De directie wijst vakantieverlof buiten de reguliere vakanties af. Dat wordt in de volksmond ook wel luxe verlof genoemd. Voor en na elke vakantieperiode wordt nauwgezet op het vermoeden van ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Dit vermoeden van ongeoorloofd verzuim wordt aan de ouders kenbaar gemaakt en aan de leerplichtambtenaar gemeld. De ouders wordt gevraagd helderheid te verschaffen over de ongeoorloofde afwezigheid van het kind en de eventuele (financiële) consequenties onder ogen te zien. Afdeling Leerplichtzaken Mevr. Sylvia Deniz - Reuvers Postbus 6325, 4000 HH Tiel tel: Vrijwillige ouderbijdrage In september ontvangt u van de penningmeester van de ouderraad een betalingsverzoek voor de ouderbijdrage. Deze kan op de volgende wijze worden betaald: Contant bij de directeur of penningmeester van de ouderraad. In één keer d.m.v. overschrijving op de bankrekening van de ouderraad Rekeningnummer NL63 RABO t.n.v. Ouderraad Prinses Margrietschool. Voor een leerling uit groep 1 t/m 6 is de ouderbijdrage 55. Het bedrag is inclusief het schoolreisje Voor leerlingen uit groep 7 en 8 bedraagt de ouderbijdrage 80 inclusief schoolkamp. Vanaf het vierde kind wordt geen bijdrage meer gevraagd. Voor een kleuter die vanaf 1 januari instroomt, is alleen het schoolreisje verschuldigd. Onder voorwaarden kunt u bij stichting Leergeld een verzoek tot ondersteuning aanvragen. Dat kan alleen voor het schoolreis en schoolkampgedeelte.

16 Stichting Leergeld West-Betuwe Postbus HB Tiel Telefonisch bereikbaar op maandag van tot uur op En elke dag via Wijkteam Noord Wijkteam Tiel Noord, gehuisvest op de basisschool de Molenwerf. Elk lid van het wijkteam is als Jeugd- en gezinswerker ook contactpersoon van de basisscholen in deze wijk. Voor de Prinses Margrietschool is het Anouk Nikkelen, Waarom een Wijkteam? Het wijkteam is het loket voor zorg voor Jeugd en Gezin. Vandaag de dag wordt steeds meer gevraagd van ouders en kinderen, hierdoor kan het gezinsleven soms erg hectisch zijn. Soms kun je de grip even kwijt zijn of ontstaan er moeilijke situaties. De jeugd- en gezinswerker van het wijkteam kan, zonder extra kosten, ondersteuning bieden om de thuissituatie weer op orde te krijgen. Voor wie is het Wijkteam er? Het is er voor jongeren, ouders en iedereen die om hen heen staat zoals: opa`s en oma`s, vrijwilligers, buurbewoners en professionals om allerlei hulpvragen te beantwoorden. Komt u er even niet meer uit, en zou u graag ondersteuning willen neem dan gerust contact met hen op. Op het wijkteam telefoonnummer zijn wij alle werkdagen bereikbaar. Of stel uw vraag via de mail naar: Hoe werkt het Wijkteam? Men gaat uit van uw vraag en ondersteunen u bij het zoeken naar een oplossing die bij uw gezin past. Wij bieden ondersteuning om daarna weer op eigen kracht verder te kunnen. We kunnen u ondersteunen met alles wat er speelt binnen het gezin. Het kan hier gaan over bijvoorbeeld vragen over de opvoeding, hulp bij financiën of administratie en vragen over de relaties/scheiding. Indien nodig kunnen wij u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Verder kunt u bij ons terecht over wat er leeft in de buurt en kunnen we mogelijkheden en ideeën uitwisselen. Ziekte of afwezigheid leerling Als uw kind ziek of afwezig is dan gelden de volgende regels: U meldt uw kind telefonisch ziek s ochtends tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Geef geen briefje mee met broertje of zusje. Wij spreken u graag persoonlijk. Als u dat vergeet, dan mist de juf uw kind. Zij neemt meteen contact op met een van de ouders. Wij willen niet dat uw kind onderweg van huis naar school iets overkomt en ouders en school van niets weten. Als uw kind op school ziek wordt, bellen wij u, zodat u uw kind kunt ophalen. Kunnen wij u niet bereiken dan blijft het kind op school. Als uw kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, verwachten wij van u dat u uw kind daarvoor komt ophalen. We kunnen uw kind niet alleen op pad laten gaan, vanwege de verantwoordelijkheid die wij dragen.

17 Heeft uw kind onder schooltijd therapie nodig, dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen bij de directeur. Er is hiervoor op stichtingsniveau een protocol opgesteld. U plant een dokters- of tandartsbezoek buiten de officiële schooltijden. Zwemmen groep 3-4 De kinderen van groep 3 en 4 zwemmen vanaf september 2014 tot februari 2015 een half jaar op donderdagmiddag van uur tot uur. Ze moeten om uur door de ouders bij het zwembad worden opgehaald. De vrijdaggymles vervalt, zodat er toch door het hele schooljaar twee uren bewegingsonderwijs wordt gegeven en de kinderen voldoende leertijd voor andere vakken overhouden.

18 Adres: Predikbroedersweg 3 / Priorlaan, 4003 AL Tiel Telefoon: (0344) Website: Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Welkom op de school waar je de wereld mag ontdekken. Je bent nieuwsgierig en initiatiefrijk en wil je talenten volop inzetten. Taal, lezen en rekenen beheers je goed. Door onze aanpak van het thematisch onderwijs in zaakvakken en creatieve vakken leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leren. We werken graag samen en je voelt je gewaardeerd en snel thuis bij ons. Doe met ons mee!

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school

INLEIDING 4. 2.DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 Bestuur van de school De organisatie van de school INHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 1. WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 5 Identiteit van de school Schoolgrootte Doelen Missie en Visie Het werk- en leefklimaat in de school Zelfstandig werken en leren 2.DE ORGANISATIE

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN

SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN SCHOOLGIDS O.B.S. T EENSPAN Naam school: obs t Eenspan Adres school: Oosterstraat 58 7822 HG Emmen Telefoon: 0591-65 98 40 E-mail: administratie@obs-eenspan.nl Website: www.obs-eenspan.nl 1853 1893 Kerkpad

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SO Het Mozaïek onderbouw

SO Het Mozaïek onderbouw SO Het Mozaïek onderbouw specialisten in begeleiden en onderwijzen van jonge kinderen met specifieke (onderwijs) behoeften SCHOOLGIDS 202-203 door volgen en sturen naar opbrengst en groei Het Mozaïek onderbouw

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie