Schoolgids Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!"

Transcriptie

1 Schoolgids llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

2 Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening Bereikbaarheid Boekentas kleuters Brede school Kloosterbuurt BSO de Waaltjes Fietsen Foto s en films Gescheiden ouders Gevonden voorwerpen Gezonde school Goed doel Groepsindeling Gymspullen Hoofdluis Huiswerk Hulpouders Inspectie van onderwijs Kanjerregels Kanjertraining Klachtenregeling en vertrouwenspersonen Klassendienst Medezeggenschapsraad Meedoen verplicht M eldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Mobiele telefoons Ontruiming Ouderportaal Social Schools Oudergesprekken Ouderraad Op tijd zijn Overblijven met Edith Parkeren Priorlaan en Kloosterhof Passend onderwijs (BePO) Pestprotocol Schoolbestuur CPOB Schoolfotograaf Schoolgids en schoolkalender Schoolplan Schoolreis en schoolkamp Schoolspullen Schooltijden en vrije dagen Schorsing en verwijdering Sponsoring Stageschool Sociale media Tablets Telefoonboom Telefoonnummercontrole Vakanties schooljaar Verjaardagen leerkrachten Verjaardagen leerlingen Verkeersexamen Vervanging bij afwezigheid personeel Verzekeringen Vrij vragen Vrijwillige ouderbijdrage Wijkteam Noord Ziekte of afwezigheid leerling Zwemmen voor groep 3-4

3 Aanmelden broertje / zusje Wordt uw kind 3 jaar dan kunt u het aanmelden als nieuwe leerling. Vraag de leerkracht om een inschrijfformulier. U kunt ook via de website een inschrijfformulier downloaden. Administratie Op donderdagochtend is Petra Schuyt, administratief medewerker, op school. Voor vragen over inschrijving, verlofbriefjes, overblijf etc. kunt u ook bij haar terecht. Adressen De adressen en telefoonnummers van geledingen en instanties staan in de jaarkalender vermeld. De leerkrachten zijn vanwege de privacy uitsluitend via de school te bereiken. Allergie en medisch handelen De school hanteert een protocol voor het omgaan met kinderen met een allergie. U hebt aangegeven welke allergie uw kind heeft en waar de school met bijvoorbeeld traktaties tijdens activiteiten rekening mee kan houden. Als u van school verwacht dat het uw kind helpt met de medicatie, dan wordt er een overeenkomst opgesteld, zodat u de school vrijwaart van aansprakelijkheid. Avondvierdaagse In mei organiseert een groep ouders de deelname van leerlingen en ouders voor de avondvierdaagse. Bedrijfshulpverlening Scholen moeten beschikken over een aantal geschoolde bedrijfshulpverleners. In het kort komt de taak van deze leerkrachten neer op leiding geven bij ontruiming en calamiteiten en het verlenen van eerste hulp bij verwondingen en levensbedreigende situaties. Jaarlijks worden de BHV-ers geschoold. Juf Geke van de kleutergroep is hoofd-bhv-er. Juf Diana van groep 7-8 is BHV-er. Bereikbaarheid U kunt ons voor schooltijd vanaf 8.15 uur bellen. Wij verzoeken u ons tijdens de middagpauze alleen in noodgeval te bellen. Na schooltijd zijn we tot uur bereikbaar. Op woensdag tot uur. U kunt ook via het ouderportaal met de leerkrachten contact opnemen. Boekentas kleuters Voorlezen is van groot belang voor de ontwikkeling van kleuters. Het uitleenprogramma Boekentas kan u hiervoor inspireren. In groep 1 en 2 krijgt uw kind 8x per jaar Boekentas mee. In de tas zit een prentenboek en een snelhechter met voorleestips, tips om de woordenschat te vergroten en vragen die bij het verhaal gesteld kunnen worden. Ook is er bij elk boek een leuke verwerkingsopdracht. Op deze manier hopen we het voorlezen extra aantrekkelijk te maken. Brede school Kloosterbuurt De drie gezamenlijke basisscholen zoeken samenwerking met elkaar en de partners die mee willen doen. Door deze samenwerking bereiken we dat er meer faciliteiten zijn en komen voor de ouders en leerlingen. Partners die zich hebben aangesloten zijn: Kinderopvang Rivierenland met psz. Tibbe. Allez-Kidz met kinderopvang t Rozenpoortje, BSO de Waaltjes en voorschoolse opvang De vroege vogeltjes. Daarnaast zijn gehuisvest Wijkteam Jeugd Noord. Praktijk voor (kinder)oefentherapie Cesar, Logo4Kids logopediepraktijk, Dynamiek en Be-Fit, Kienstra oefentherapie.

4 BSO de Waaltjes In de Prinses Margrietschool bevindt zich de BSO groep de Waaltjes van Allez Kidz. Zij geven een brochure uit met allerlei nuttige informatie. Deze brochure is te vinden op de leesplanken bij de kleuteringang en tegenover groep 5-6. Opvangadres: telefoon: (groepstelefoon + afmelden) mail: Correspondentieadres: Willemsweg 89, 6531 DE Nijmegen telefoon: (kantoor en administratieve zaken) Locatiemanager telefoon: Daphne Hoekstra: mail: Website: Fietsen De fietsen moeten in de fietsenrekken worden geplaatst en op slot worden gezet! De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging en/of vernieling. Foto s en films Op school worden foto s en filmpjes gemaakt waarbij leerlingen, de groepen en hun activiteiten in beeld worden gebracht. Bijvoorbeeld tijdens de sportactiviteiten of de kerstviering of tijdens de techniekdagen. Wij gaan er van uit dat ouders geen bezwaar hebben dat dit soort foto s en filmpjes van leerlingen gebruikt worden op onze website of op het ouderportaal of voor de schoolgids en andere uitingen. Mocht u dat liever niet willen, stuur dan een mailtje of een brief naar de directeur. De school zorgt er dan voor dat uw kind niet voorkomt op een foto of een filmpje. Zie ook: Sociale media. Gescheiden ouders Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over wie over wat geïnformeerd moet worden. De school is neutraal ten opzichte van beide partijen. Wel moeten wij weten welke ouder wij moeten benaderen voor alle relevante zaken betreffende de leerling en de schoolorganisatie, zoals rapporten, nieuwsbrieven, voortgangsrapportages, de schoolgids en ouderavonden. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht tegenover gescheiden ouders. Dat betekent dat wij ervan uitgaan dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Mocht een ouder geen ouderlijk gezag meer hebben, kan hij of zij een schriftelijk verzoek indienen bij de directie voor het verstrekken van informatie. Gevonden voorwerpen Is uw kind de dure jas of een gymschoen of een spelletje kwijt? En uw kind kan het echt niet vinden? Zowel bij de onderbouw als bovenbouw staat een Wat mis je? kist. Kijk regelmatig even in die kist of loop de kapstokken langs. Kinderen willen zich wel eens in een haakje vergissen. Aan het eind van elk schooljaar worden de niet opgehaalde gevonden voorwerpen of meegegeven aan een kledinginzamelaar of weggegooid. Om te voorkomen dat spullen zoekraken, vragen we u, vooral bij jongere kinderen, kleding, bekers en trommels van naam te voorzien.

5 Gezonde school Een van de doelen van de Prinses Margrietschool is het bevorderen van de gezondheid en de veiligheid. Uiteraard op een manier die past bij onze school. Activiteiten rond gezonde leefstijl geven we een duidelijke plek. Hierdoor maken we onze school sterker en gezonder. Gezonde scholen presteren beter! Daarbij moet u denken aan: vakleerkracht gymnastiek, Be-fitprogramma, stimuleren van fruit en groente als pauzesnack, stimuleren van gezonde traktaties bij verjaardagen, meedoen aan EU-fruit, meedoen aan avondvierdaagse, tuinieren in kratten met Moesie. Goed doel Jaarlijks houden we een sportieve actie om een goed doel te ondersteunen. De helft van het bedrag gaat naar een goed doel als de dierenambulance of Kika of Cliniclowns of ZOA wandelen voor water. De andere helft wordt besteed aan een extraatje voor school zoals aanschaf buitenspelmateriaal of aanvulling van de bibliotheek. Groepsindeling Kleutergroep Juf Geke werkt de hele week. Juf Hilde zal op dinsdagochtend en woensdag als onderwijsassistent in de kleutergroep helpen. Groep 3 en 4 Juf Suzanne werkt van maandag t/m vrijdag. Juf Evelien werkt de vrijdagochtend. In het eerste halfjaar werkt juf Suzanne ook op de vrijdagochtend als extra ondersteuning. Dat kan zijn individuele of groepjeshulp voor lezen in groep 3 of groep 4 leren zelfstandiger te werken. Groep 5 en 6 Juf Janneke werkt op maandag en dinsdag. Juf Anouk is er de rest van de week. Groep 7 en 8 Juf Diana werkt de hele dagen en meester Boonstra zal de woensdag voor zijn rekening nemen. Extra ondersteuning Juf Reinie werkt individueel of met groepjes leerlingen voor alle groepen. Dat noemen we pre-teaching. Leerlingen krijgen al uitleg buiten de groep voordat een onderdeel in de klas wordt uitgelegd (instructie) en verwerkt. Het is de beste manier om leerlingen met het gewone lestempo mee te laten doen. Zij weten al wat er komen gaat en dat werkt stimulerend. Zij kunnen dan zeggen: Dit weet ik en ik kan het. Het zijn niet altijd dezelfde kinderen die bij juf Reinie les krijgen. Dat hangt af of je het nodig hebt bij een bepaald vak of niet. Interne begeleiding Juf Anne is onze interne begeleider. Haar vaste werkdag is op dinsdag. Gym Meester Cyril is vakleerkracht gymnastiek. Op woensdag geeft hij les aan de groepen 3 t/m 8. Gymspullen De leerlingen van groep 1 en 2 hebben gymnastiek in de eigen speellokaal. Speciale kleding is hiervoor niet nodig. Gymschoentjes zijn raadzaam. Voor groep 1 en 2 zijn gymschoentjes met klittenband handig. Die kunnen op school blijven, in een sporttasje, dat ieder kind zelf meeneemt van thuis. De leerlingen van de overige groepen dragen sportkleding en sportschoenen. Dat is verplicht. Gymschoenen mogen geen zwarte zolen hebben.

6 Hoofdluis Als u bij uw kind hoofdluis ontdekt, wilt u dit dan alstublieft meteen melden bij de groepsleerkracht. Het kan iedereen overkomen en het tijdig melden helpt een uitbraak tegen te gaan. Na iedere vakantie controleren hulpmoeders alle kinderen op hoofdluis. Als u daarna geen bericht ontvangt, is uw kind luizenvrij. De controles gaan een stuk beter als u er voor zorgt dat de haren los hangen en er geen gel in zit. Huiswerk Thuis leerstof inoefenen met hulp en onder toezicht van de ouders zorgt er voor dat uw kind meer tijd besteed aan dat specifieke vak. Dat helpt om de leerstof beter en sneller onder de knie te krijgen. Voor oudere leerlingen is het plannen van huiswerk en gemotiveerd zijn om te leren buiten schooltijd erg belangrijk als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Op het ouderportaal zullen de leerkrachten aangeven of en wanneer er huiswerk is voor uw kind. U kunt uw kind ook op een leuke en efficiënte manier helpen door voor te lezen en een spel te spelen. Daarvoor zijn de Boekentas bij de kleuters en de Speltas voor groep 3-4 ontwikkeld. Elke kind krijgt een inlogcode voor thuis om te oefenen met de opgaven voor taal en rekenen uit het softwareprogramma Ambrasoft. Hier zijn voor ouders geen kosten aan verbonden. Hulpouders De school kan niet zonder ouders. Aan het begin van het schooljaar wordt u gevraagd om de ouderhulplijst in te vullen. U kunt kiezen uit verschillende activiteiten. In de een na laatste schoolweek houden we op de donderdag een Ouderbedankmiddag. U wordt dan als actieve ouder door leerlingen en personeel in het zonnetje gezet. Een middag om niet te missen! Inspectie van onderwijs Inspectie van het Onderwijs Contactinspecteur mw. drs. M. Roders - Soeters Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Bezoekadres: Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg Correspondentieadres: Postbus 88, 5000 AB Tilburg Telefoonnummer: adres: Website: Vragen over onderwijs: tel. (0800) (gratis); Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, fundamentalisme, onverdraagzaamheid, radicalisering: Meldpunt vertrouwensinspecteurs: tel. (0900) (lokaal tarief) Kanjerregels We willen graag dat de kinderen zich prettig voelen binnen onze school. Daarvoor hebben we regels afgesproken waar we ons aan moeten houden in de groepen en op het plein. Tijdens de Kanjerlessen leren we de leerlingen hoe we op een goede manier met elkaar om kunnen gaan.

7 De basisregels hiervoor zijn: We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas Niemand lacht uit Niemand doet zielig Zie ook Pestprotocol Kanjertraining Wilt u opvoedadviezen die aansluiten bij onze kanjerlessen? Wij verwijzen u naar de website van de kanjertraining: Onder het kopje opvoedtips vindt u artikelen over gedragsproblemen, gezinsvormen, kindermishandeling, ontwikkel- en functiestoornissen, opvoeding en socialisatie, seksualiteit, verslavende middelen, voeding en eetgedrag en zindelijkheid. Klachtenregeling en vertrouwenspersonen Het is niet alleen wettelijk verplicht, maar de school vindt het belangrijk dat ouders, leerlingen en medewerkers de gelegenheid wordt geboden hun klachten over de gang van zaken op school op een goede manier kwijt te kunnen. Afhankelijk van de situatie zijn de contactpersoon van onze school (juf Geke), de onafhankelijke vertrouwenspersoon (mevr. M. Hornstra van de GGD Gelderland-Zuid ( )) en de landelijke klachtencommissie beschikbaar om ervoor te zorgen dat klachten serieus behandeld en afgewikkeld worden. Uiteraard is het van belang allereerst in gesprek met de directbetrokkenen een klacht te bespreken en zo mogelijk te voorkomen. Als dat niet mogelijk is of niet lukt dan geven de regeling hoe om te gaan met klachten binnen CPOB en de klachtenregeling PO en VO inzicht in de gang van zaken. Zie voor verdere uitleg Klassendienst Iedere groep kent als taak: klassendienst. Het is een goede gewoonte om kinderen zorg te laten dragen voor hun omgeving. Zo hebben kinderen in de hogere groepen naast klassendienst nog andere klusjes te doen. De klassendienst neemt in de regel niet meer dan 15 minuten in beslag. Uw kind kan weten wanneer het aan de beurt is, want daarvoor is er in de groep een rooster opgesteld. Medezeggenschapsraad Voorzitter: Mevr. Hilde van Loenen - Olislagers tel: mail: Secretaris: Dhr. Martijn van Bokkum Leden personeel: De school levert twee leden. Meedoen verplicht De school heeft een breed aanbod aan onderwijs en sociale activiteiten. Wij willen het kind veel leren, maar ook de sociale omgang met andere kinderen en het meedoen aan de door school georganiseerde sociaalculturele activiteiten vinden wij erg belangrijk. Alle leerlingen van onze school doen mee aan het volledige lesprogramma. Dus ook aan schoolreizen, schoolkamp, uitstapjes, kerstviering in de kerk enzovoort.

8 De ouders beseffen dat voor sommige activiteiten een eigen bijdrage wordt gevraagd om de activiteit mogelijk te maken. Niet alles kan uit de vrijwillige ouderbijdrage betaald worden. Let wel: Schoolreis en schoolkamp dient betaald te worden, anders kan het kind niet mee. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Helaas krijgen kinderen soms te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is de verantwoordelijkheid van de school dat de leerkrachten in hun contacten met leerlingen en ouders alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Het team moet effectief reageren op deze signalen. Het landelijk protocol Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gevolgd. Het stappenplan bij signalen is: 1 In kaart brengen van de signalen. 2 Collegiale consultatie. 3 Gesprek met ouders en/of leerling. 4 Wegen van de aard en de ernst er van. 5 Beslissen: zelf hulp organiseren op melden bij AMK (algemeen meldpunt kindermishandeling) 6 Volgen en afsluiten. Mobiele telefoons Vele leerlingen, veelal uit de bovenbouw, zijn in het bezit van een mobieltje. Het gebruik van mobieltjes is onder schooltijd niet toegestaan. De kinderen leveren de mobieltjes elke keer als ze op school komen in bij de leerkrachten. Gaat men naar huis dan wordt het mobieltje weer meegegeven. Leerlingen die zich niet aan de regel houden en er toch onder schooltijd om welke reden dan ook zonder toestemming gebruik van maken, moeten het mobieltje in het vervolg thuis laten. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal. Ontruiming In geval van calamiteiten bv. brand moeten de kinderen en leerkrachten op een vlotte en veilige wijze het pand kunnen verlaten om zich in veiligheid te brengen. Het ontruimen oefenen we op een bepaald moment in het schooljaar. De ouders worden achteraf via het ouderportaal geïnformeerd als er een ontruimingsoefening heeft plaatsgevonden. Ouderportaal Social Schools Social Schools is een online en interactief platform, waardoor leerkrachten en ouders effectief met elkaar kunnen communiceren binnen een beveiligde omgeving. Elk gezin maakt door middel van een inlog en wachtwoord deel uit van de groep van hun kind. Bij inschrijving ontvangt u de inloggegevens. Het is een belangrijk communicatiemiddel geworden. U en wij kunnen niet meer zonder. Geen losse berichten en briefjes meer.

9 Oudergesprekken Driemaal per jaar worden de rapportgesprekken gehouden. U wordt uitgenodigd om het rapport te komen ophalen tijdens de 1 ste en 2 de rapport. U kunt zelf aangeven of u op gesprek wil komen voor het laatste rapport. Het kan zijn dat de juf u wel uitgenodigd omdat daar redenen voor zijn. Aan het begin van het jaar wordt u uitgenodigd om op de omgekeerde oudergesprekken te komen. Is uw kind nieuw in de groep en nieuw voor de leerkracht? Vertelt u dan hoe uw kind is en welke behoeften het heeft om goed te kunnen functioneren. Er worden door leerkrachten en intern begeleiders ook zorggesprekken gehouden met ouders die een kind hebben met extra ondersteuningsbehoefte. Wij dringen er op aan dat u altijd in gesprek blijft met de leerkracht en/of directeur. Voor ons bestaan er geen zeurouders, alleen maar betrokken ouders. Ouderraad Voorzitter: Mw. Marian van Heerewaarden tel: mail: Mw. Monique Jansen Secretaris: Penningmeester: Dhr. Dennis van Marm Leden: Mw. Linda Hoets Mw. Mirella Doeser Dhr. Roland Versteegh Op tijd zijn De ouders van de kleuters zijn vanaf 8.15 uur van harte welkom in de groep. Ze kunnen samen met hun kind een boekje lezen totdat de bel gaat. De schoolbel gaat 5 minuten voor de officiële lestijd. De vijf minuten zijn nodig om geen lestijd te verliezen. Komt uw kind te laat, dan moet het aanbellen. Het is verstandig om de school te bellen als uw kind te laat dreigt te komen. Wij weten dan dat het onderweg is. Missen we een leerling zonder dat bericht van verhindering is ontvangen, dan zoekt de leerkracht binnen een kwartier met de ouders om navraag te doen. Te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim. Overblijven met Edith Het overblijven (TSO) wordt door de school geregeld. Een stel enthousiaste ouders zijn overblijfouders. Marian van Heerewaarden (voorzitter Ouderraad) is de contactpersoon voor u. U kunt zich aanmelden via een inschrijfbrief welke u bij de juf kunt aanvragen. U logt dan in op de site Wij hanteren automatische incasso. Daarvoor moet u toestemming geven. U betaalt 1,60 per keer. U kunt dagelijks tot uur uw kind opgeven via de site. U kunt het ook op deze wijze afmelden. U kunt van onze site het overblijfprotocol als pdf-bestand downloaden of een papieren exemplaar aanvragen bij de leerkracht van uw kind.

10 Parkeren Priorlaan of parkeervakken Kloosterhof Wilt u zo vriendelijk zijn om bij het halen en brengen uw auto op de juiste plekken te parkeren? De scholen en de buurt willen graag dat ouders tijdens de piekuren zich als verantwoordelijke automobilisten gedragen. Niemand zit te wachten op een ongeluk en gevaarlijk en onbeleefd rijgedrag. Zet uw auto s.v.p. als u toch uit moet stappen zo ver mogelijk in de wijk, dan is iedereen in staat om vlot te brengen en/of te halen. Passend Onderwijs BePO Alle kinderen krijgen de onderwijsondersteuning die zij nodig hebben. Door gericht met elkaar samen te werken vullen schoolbesturen en scholen elkaar aan en versterken elkaars kwaliteiten. Hierdoor ontstaan meer en betere ondersteuningsmogelijkheden voor de leerlingen. De opgerichte stichting heet Betuws Passend Onderwijs (BePO). De zorg voor kinderen is niet alleen de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Daarom werkt BePO samen met bijvoorbeeld de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp verlening en maatschappelijk werk. Zie: Pestprotocol De school heeft een pestprotocol. Er staat een stappenplan welke gehanteerd wordt mocht er sprake zijn van pesten. Het protocol kunt u aanvragen. Schoolbestuur De Prinses Margrietschool maakt deel uit van stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe en Bommelerwaard (CPOB). De stichting is een jonge onderwijsorganisatie met 17 basisscholen en 1 speciale basisschool in de gemeenten Buren (Maurik, Ravenswaaij en Asch), Culemborg, Geldermalsen, Neerijnen (Neerijnen, Haaften, Hellouw en Tuil), Tiel en Zaltbommel. Door 390 gemotiveerde medewerkers wordt in 22 modern ingerichte onderwijsgebouwen dagelijks de kinderen begeleid. Voor de organisatiestructuur verwijzen we naar de website van de stichting. Contactpersoon: Dhr. H.J. Huibers, voorzitter bestuur Postadres: postbus 167, 4000 AD Tiel Bezoekadres: Grotebrugse Grintweg 52 te Tiel Telefoon: (0344) Website: Schoolfotograaf Jaarlijks worden er van de hele school, de groepen en individuele kinderen foto s gemaakt. Er is ook een sessie voor broertjes en zusjes al of niet leerling van school. De ouderraad verzorgt de organisatie. De fotograaf Rene Matthijssen komt op maandag 31 augustus. Schoolgids en kalender De schoolgids kent een tweetal uitgaven. Het Margriet Magazine is een prettig leesbaar blad welke tweejaarlijks wordt uitgegeven. Volgende uitgave is in augustus Jaarlijks staat de Schoolgids op Allerlei op Alfabet als pdf-bestand op het ouderportaal en de website en ontvangt u via uw kind de Schoolkalender. Daarnaast zijn er de brochures de Plusklas (voor meerbegaafde leerlingen) en De eerste schooldag (voor ouders van nieuwe kleuters) beschikbaar.

11 Schoolplan Het schoolplan geeft aan welke verbeteringsof vernieuwingsthema s de komende vier jaren worden uitgevoerd. In het jaarplan voor komend schooljaar wordt het accent gelegd op: Verdiepen van IPC (thematisch werken voor zaakvakken en de creatieve vakken) Verdiepen van leerkrachtvaardigheden voor woordenschatonderwijs Start met verbeteren leerkrachtvaardigheden begrijpend lezen Het verhogen van het didactisch handelen van de leerkrachten op complexere vaardigheden die nodig zijn voor het werken met combinatiegroepen. Uitwerken en uitvoeren van het Passend onderwijs. Schoolreis en schoolkamp De groepen 1 t/m 6 gaan op schoolreis in de maand juni. De ouderraad zoekt in overleg met het team een leuke bestemming uit. Leerlingen uit groep 7 8 gaan dit jaar op kamp. Zij gaan het ene jaar op schoolkamp en het andere jaar op schoolreis. Schoolreis en kamp zijn kosten die buiten de vrijwillige ouderbijdrage vallen. Alle informatie ontvangt u via het ouderportaal. Er is een strikte regel die zegt: Kleuters moeten op de dag van het schoolreisje 4 jaar zijn om mee te kunnen. Schoolspullen Kinderen hebben op school spullen nodig die tamelijk kostbaar zijn. Kinderen in groep 3 starten niet meer met een vulpen, maar met de Rollerpen Schneider breeze blauw met vullingen. Kinderen vanaf groep 7 een agenda nodig. Die kunt u zelf kopen en het zo duur maken als u zelf wilt. Vernieling of verlies wordt niet door de school vergoed. Elke leerling heeft een eigen etui met de nodige schrijfmaterialen. We leren de kinderen om zuinig te zijn op hun eigen en andermans spullen. Daarom mogen boeken van school alleen in een tas worden vervoer. Beschadiging van boeken leidt tot een boetebedrag. Schooltijden en vrije dagen De schooltijden zijn: Maandag t/m vrijdag: uur en Woensdag: Groep 1 t/m 4 heeft op vrijdagmiddag geen les. Leerlingen van groep 1 / 2 en 3 mogen 10 minuten voor de aanvangstijd naar binnen, de andere kinderen blijven op het plein tot de bel gaat. Hebben leerlingen tussen de middag thuis gegeten, dan mogen ze pas om uur op school komen. Op die tijd start het toezicht door de leerkracht. Groep 1 en 2 hebben meerdere vrijdagen geen les. De data zijn: 16 oktober 27 november 18 december 19 februari 3 juni 24 juni Extra vrije (mid-)dagen: studiedagen alle groepen 3 en 4 maart

12 Koningsspelen 22 mei middag gr. 5 t/m 8 vrij Laatste schooldag 8 juli middag gr. 5 t/m 8 vrij Er kunnen nog extra vrije studie(mid-)dagen gepland worden. Ze zullen tijdig via het ouderportaal worden aangekondigd. In het schooljaar is er onder ouders een enquête gehouden over schooltijden en overblijven. Het resultaat is dat er nog onvoldoende draagvlak is voor het invoeren van een vorm van continurooster. In 2017 wordt er opnieuw een enquête gehouden. Wij houden dus de traditionele schooltijden. Schorsing en verwijdering In zeer uitzonderlijke gevallen kan het gedrag van een leerling of ouder aanleiding geven voor schorsing of zelfs verwijdering van een leerling. Ook kan de directie een ouder de toegang tot school ontzeggen. Daarover wordt eerst overleg gevoerd met het bestuur, de vertrouwenspersoon, Leerplichtzaken en/of de inspectie. De Prinses Margrietschool werkt met een Protocol Schorsing en Verwijdering. Dit protocol moet ervoor zorgen dat de school handelend kan optreden, om zo de veiligheid en continuïteit van het onderwijs te garanderen. Het protocol treedt in werking als er sprake is van één of meer van de volgende gevallen: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Diefstal of vandalisme. Negeren of systematisch overtreden van schoolregels en/of algemene gedragsregels, waaronder schelden en pesten. Ontoelaatbaar gedrag richting de leerkracht. Alle overige incidenten die zo ernstig zijn dat de rust en veiligheid van de school in het geding zijn. Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van passend onderwijs ook de mogelijkheid tot schorsing in de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen. Nu schorsing in de wet is opgenomen heeft de inspectie de verantwoordelijkheid om toezicht te houden op de naleving daarvan. Schorsen is onder voorwaarden op grond van Artikel 40c WPO mogelijk vanaf 1 augustus Daarbij zijn scholen verplicht om schorsingen van langer dan een dag bij de inspectie te melden. Ook is opgenomen dat leerlingen voor ten hoogste één week geschorst kunnen worden. Artikel 40c. Schorsing 1 Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. 2 Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt. 3 Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Sponsoring De Prinses Margrietschool voert een terughoudend beleid wat betreft sponsoring. Toch kunnen we de commercie niet helemaal buiten de deur te houden. Jeugdbladen worden nu eenmaal uitgegeven door een uitgeverij, en de groente- en fruithapjes worden gesponsord door de Europese Unie. We varen een financieel onafhankelijke koers. Daarom streven we sponsoring alleen

13 na als het direct het schoolbelang en de leerlingen dient, zónder dat de sponsoring effect heeft op ons beleid en het lesgeven in de klas. Stageschool De stichting werkt samen met de pabo de Marnixacademie uit Utrecht aan het opleiden van studenten op de basisschool. Wij hebben ons verplicht om 1 ste en 2 de jaarsstudenten te plaatsen en te begeleiden op de eerste stappen naar het beroep van leerkracht. Sociale media Dit schooljaar wordt voor de school een protocol Sociale media opgesteld. Er zijn richtlijnen nodig voor medewerkers, leerlingen en ouders over hoe we willen dat er om wordt gegaan met elkaar als dit communicatiemiddel wordt gebruikt. De school start met een Facebookpagina, welke vooral bedoeld is als wervingsinstrument. Tablets Onze leerlingen zijn in de 21ste eeuw geboren. Hun leefwereld zal ook een digitale wereld zijn. De Prinses Margrietschool gaat met de tijd mee en zet de tablets in voor alle groepen. Tablets zijn een middel om leerlingen te motiveren en om beter te kunnen aansluiten bij de mogelijkheden van de leerling. Telefoonboom Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen een telefoonboom mee. Bewaar die bij deze kalender. Zo kan iedereen snel worden geïnformeerd als onverhoopt een leerkracht ziek wordt en er geen vervanging mogelijk is. Telefoonnummercontrole Aan het begin van het schooljaar wordt u gevraagd een formulier telefoonnummercontrole in te vullen. U geeft dan aan welke telefoon nummers we kunnen gebruiken om u of uw oppas aan de lijn te krijgen. Het is handig in geval van nood, maar tevens gebruiken wij het om ons telefoonbestand te controleren en te actualiseren. Mocht u van telefoonnummer veranderen, geef dat dan s.v.p. direct door aan de groepsleerkracht. Vakanties schooljaar De vakanties voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in onze regio zijn als volgt ingeroosterd. 19 okt 23 okt Herfstvakantie 21 dec 01 jan 16 Kerstvakantie 22 febr 26 febr Voorjaarsvakantie 25 mrt en 28 mrt Goede vrijdag + 2 de Paasdag 25 apr 6 mei Meivakantie (inclusief Hemelvaartsdag) 16 mei 2 de Pinksterdag 11 juli 19 aug Zomervakantie Verjaardagen leerkrachten De leerkrachten van elke groep plannen zelf hun gezamenlijk verjaardagsfeestje voor de leerlingen in. Verjaardag leerlingen Als uw kind jarig is mag het een kleinigheidje trakteren in de eigen groep. Als het kind wil, mogen broertjes, zusjes en de leerkrachten in de andere groepen ook getrakteerd worden.

14 Wij zijn er sterk voorstander van om gezond en met verstand te trakteren. Te denken valt aan traktaties, zoals fruit, kaas, worst en zoutjes. Potloodjes, ballonnen e.d. zijn ook heel leuk. Op internet zijn leuke en voordelige ideeën hiervoor te vinden. Houdt u rekening met de eetgewoontes van kinderen uit een andere cultuur en met dieetkinderen. Informatie hierover kunt u bij de leerkracht krijgen. Verkeersexamen In het voorjaar doet groep 7 mee aan het theoretisch verkeersexamen. Om het jaar legt groep 7/8 tegelijk dit praktijkexamen af. Dit jaar wordt er geen praktisch fietsexamen afgelegd. Voor het praktijkexamen is het nodig dat ouders met hun kinderen een (paar) keer de examenroute fietsen en dat de kinderen beschikken over een veilige fiets. Als het zover is krijgt u bericht via het ouderportaal. Om het praktijkonderdeel goed en veilig te kunnen laten verlopen is de organisatie afhankelijk van hulpouders. Iedere school moet hierin een bijdrage leveren anders bestaat de kans dat de school wordt uitgesloten van deelname. Uw hulp is dus hard nodig! Vervanging bij afwezigheid personeel De volgende stappen worden doorlopen als er vervanging nodig mocht zijn: Bij ziekte van een leerkracht wordt getracht eerst de vervangingspooler in te zetten (dit is een leerkracht die in dienst is van een organisatie die vervangers levert voor heel veel basisscholen) Als er geen pooler beschikbaar is, dan zoeken we vervanging op de lijst van vervangers. Mocht dat niet lukken, dan vragen we een leerkracht die vanwege de deeltijdbaan die dag niet werkt om in te vallen. Het is op vrijwillige basis, want die leerkracht heeft een bewuste keuze gemaakt om in deeltijd te gaan werken. Mocht dat ook niet lukken, dan verdelen we een groep over de andere groepen. Maar dat kan niet langer duren dan een dag. In het uiterste geval kan het voorkomen dat een groep kinderen de dag vrijaf krijgt. Natuurlijk worden de ouders hierover persoonlijk d.m.v. een brief of via het telefooncircuit geïnformeerd. Kinderen worden nooit zomaar teruggestuurd. De school verzorgt de opvang van die kinderen die niet naar huis kunnen. Uiteraard hopen wij dat dit niet vaak nodig zal zijn. Verzekeringen Uw kind is via school verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en de gevolgen van lichamelijk letsel voor de tijd dat het op school aanwezig is, maar ook voor de tijd die nodig is om naar school en naar huis te gaan. Bovendien is uw kind verzekerd bij door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten. De schoolverzekering kan worden aangesproken wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. Als een bril per ongeluk door een bal wordt geraakt, zal de schoolverzekering dit niet als schade accepteren. De schoolverzekering dekt niet de gevolgen van het gedrag van de leerlingen zelf, bijvoorbeeld ten opzichte van een

15 andere leerling. Daar zijn de betreffende ouders in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Het blijft dus van belang dat ouders zelf een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Voor alle kinderen is een collectieve scholierenongevallenverzekering afgesloten. Die geldt voor de kortste weg naar en van school en natuurlijk voor de schooltijd zelf. Voor alle in de school werkende en helpende volwassenen hebben we bovendien een aansprakelijkheidsverzekering. Bij eventuele schade dient altijd eerst de eigen verzekering te worden aangesproken. Vrij vragen U dient, als u een vrije dag wilt voor uw kind, de directie schriftelijk om verlof te vragen. Het vrijvraagformulier is op school verkrijgbaar en dient ruim van te voren te worden ingediend. De directie kan voor bepaalde soorten verlof zelfstandig verlof geven. Het kan zijn dat u om een bewijs wordt gevraagd, zoals een afschrift van een trouwkaart, andere documenten of een werkgeversverklaring. De directie wijst vakantieverlof buiten de reguliere vakanties af. Dat wordt in de volksmond ook wel luxe verlof genoemd. Voor en na elke vakantieperiode wordt nauwgezet op het vermoeden van ongeoorloofde afwezigheid van leerlingen gecontroleerd. Dit vermoeden van ongeoorloofd verzuim wordt aan de ouders kenbaar gemaakt en aan de leerplichtambtenaar gemeld. De ouders wordt gevraagd helderheid te verschaffen over de ongeoorloofde afwezigheid van het kind en de eventuele (financiële) consequenties onder ogen te zien. Afdeling Leerplichtzaken Mevr. Sylvia Deniz - Reuvers Postbus 6325, 4000 HH Tiel tel: Vrijwillige ouderbijdrage In september ontvangt u van de penningmeester van de ouderraad een betalingsverzoek voor de ouderbijdrage. Deze kan op de volgende wijze worden betaald: Contant bij de directeur of penningmeester van de ouderraad. In één keer d.m.v. overschrijving op de bankrekening van de ouderraad Rekeningnummer NL63 RABO t.n.v. Ouderraad Prinses Margrietschool. Voor een leerling uit groep 1 t/m 6 is de ouderbijdrage 55. Het bedrag is inclusief het schoolreisje Voor leerlingen uit groep 7 en 8 bedraagt de ouderbijdrage 80 inclusief schoolkamp. Vanaf het vierde kind wordt geen bijdrage meer gevraagd. Voor een kleuter die vanaf 1 januari instroomt, is alleen het schoolreisje verschuldigd. Onder voorwaarden kunt u bij stichting Leergeld een verzoek tot ondersteuning aanvragen. Dat kan alleen voor het schoolreis en schoolkampgedeelte.

16 Stichting Leergeld West-Betuwe Postbus HB Tiel Telefonisch bereikbaar op maandag van tot uur op En elke dag via Wijkteam Noord Wijkteam Tiel Noord, gehuisvest op de basisschool de Molenwerf. Elk lid van het wijkteam is als Jeugd- en gezinswerker ook contactpersoon van de basisscholen in deze wijk. Voor de Prinses Margrietschool is het Anouk Nikkelen, Waarom een Wijkteam? Het wijkteam is het loket voor zorg voor Jeugd en Gezin. Vandaag de dag wordt steeds meer gevraagd van ouders en kinderen, hierdoor kan het gezinsleven soms erg hectisch zijn. Soms kun je de grip even kwijt zijn of ontstaan er moeilijke situaties. De jeugd- en gezinswerker van het wijkteam kan, zonder extra kosten, ondersteuning bieden om de thuissituatie weer op orde te krijgen. Voor wie is het Wijkteam er? Het is er voor jongeren, ouders en iedereen die om hen heen staat zoals: opa`s en oma`s, vrijwilligers, buurbewoners en professionals om allerlei hulpvragen te beantwoorden. Komt u er even niet meer uit, en zou u graag ondersteuning willen neem dan gerust contact met hen op. Op het wijkteam telefoonnummer zijn wij alle werkdagen bereikbaar. Of stel uw vraag via de mail naar: Hoe werkt het Wijkteam? Men gaat uit van uw vraag en ondersteunen u bij het zoeken naar een oplossing die bij uw gezin past. Wij bieden ondersteuning om daarna weer op eigen kracht verder te kunnen. We kunnen u ondersteunen met alles wat er speelt binnen het gezin. Het kan hier gaan over bijvoorbeeld vragen over de opvoeding, hulp bij financiën of administratie en vragen over de relaties/scheiding. Indien nodig kunnen wij u ook doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening. Verder kunt u bij ons terecht over wat er leeft in de buurt en kunnen we mogelijkheden en ideeën uitwisselen. Ziekte of afwezigheid leerling Als uw kind ziek of afwezig is dan gelden de volgende regels: U meldt uw kind telefonisch ziek s ochtends tussen 8.15 uur en 8.30 uur. Geef geen briefje mee met broertje of zusje. Wij spreken u graag persoonlijk. Als u dat vergeet, dan mist de juf uw kind. Zij neemt meteen contact op met een van de ouders. Wij willen niet dat uw kind onderweg van huis naar school iets overkomt en ouders en school van niets weten. Als uw kind op school ziek wordt, bellen wij u, zodat u uw kind kunt ophalen. Kunnen wij u niet bereiken dan blijft het kind op school. Als uw kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, verwachten wij van u dat u uw kind daarvoor komt ophalen. We kunnen uw kind niet alleen op pad laten gaan, vanwege de verantwoordelijkheid die wij dragen.

17 Heeft uw kind onder schooltijd therapie nodig, dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te vragen bij de directeur. Er is hiervoor op stichtingsniveau een protocol opgesteld. U plant een dokters- of tandartsbezoek buiten de officiële schooltijden. Zwemmen groep 3-4 De kinderen van groep 3 en 4 zwemmen vanaf september 2014 tot februari 2015 een half jaar op donderdagmiddag van uur tot uur. Ze moeten om uur door de ouders bij het zwembad worden opgehaald. De vrijdaggymles vervalt, zodat er toch door het hele schooljaar twee uren bewegingsonderwijs wordt gegeven en de kinderen voldoende leertijd voor andere vakken overhouden.

18 Adres: Predikbroedersweg 3 / Priorlaan, 4003 AL Tiel Telefoon: (0344) Website: Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Welkom op de school waar je de wereld mag ontdekken. Je bent nieuwsgierig en initiatiefrijk en wil je talenten volop inzetten. Taal, lezen en rekenen beheers je goed. Door onze aanpak van het thematisch onderwijs in zaakvakken en creatieve vakken leer je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leren. We werken graag samen en je voelt je gewaardeerd en snel thuis bij ons. Doe met ons mee!

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

H. Allerlei op alfabet

H. Allerlei op alfabet H. Allerlei op alfabet Aanmelden broertje / zusje. Wordt uw kind 3 jaar dan kunt u het aanmelden als nieuwe leerling. Vraag de leerkracht om een inschrijfformulier. Ook kunt u via de website een inschrijfformulier

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters augustus 2015 Schooltijden van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag tot 12.30 uur. De kleuters zijn op woensdag vrij. De laatste 6 weken voor de zomervakantie hebben de kleuters ook op woensdag les tot 12.30

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Jaarkalender

Jaarkalender Augustus 2016 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 10 26 12 28 13 29 Start schooljaar 14 30 15 31 16 Schooltijden: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 8.30-12.00 / 13.15-15.15 uur 8.30-12.00 / 13.15-15.15

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17

Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 1 Nieuwsbrief juni 2017 Nummer 10 Schooljaar 16-17 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 19 20 21 22 23 24 25 Infoavond groep 7 en 8 Schoolfotograaf. Spelletjesmiddag 13.00 u.- 14.30u.

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2016-2017 // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 Website www.delangenoord.nl De Langenoord Afgelopen maandag hebben we inspectiebezoek

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar

Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 1 25 augustus schooljaar 2015-2016 AGENDA Dinsdag 1 september start Kanjer-drie-daagse Maandag 7 september informatieavond

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo

Kick off studenten. Informatiea vond. OR vergadering. Groep 4 en 7. Groep. Informatieavond. Groep 3 en 6 Prinsjesdag. Sporcktinfo kalender schooljaar 2016-2017 September 2016 30 31 2 1 2 3 4 Tilburg Ten Miles 5 6 7 8 9 10 11 Eerste schooldag Kick off studenten 12 13 14 15 16 17 18 Informatieavond Groep 1-2 en 5 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2017-2018 augustus september 1. Zomervakantie 1. Luizenkammen 2. Zomervakantie 2. 3. Zomervakantie 3. 4. Zomervakantie 4. 5. 5. 6. 6. 7. Zomervakantie 7. 8. Zomervakantie 8. 9. Zomervakantie

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35 augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 wk32 2 3 4 5 6 7 Wk33 8 9 20 2 22 23 24 Wk34 25 26 27 28 29 30 3 Wk 35 = Nieuwsbrief ouders = deze week hoofdluiscontrole Schooltijden Basisschool: ma t/m vrij: 8.30-4.45

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2016-2017 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel

Franciscusbericht. April 2014. Koningsspelen vrijdag 25 april. Wijzigingen personeel April 2014 Franciscusbericht Koningsspelen vrijdag 25 april Vrijdag 25 april doen we met de Franciscusschool mee aan de Koningsspelen. We denken hier een goede invulling te kunnen geven door een sponsorloop

Nadere informatie

G I D S. Schoolgids deel

G I D S. Schoolgids deel G I D S Schoolgids deel 2 2016-2017 G I D S 2016-2017 DEEL 2 Dit is het praktische deel van de schoolgids. In dit deel is alle informatie opgenomen die van be- lang kan zijn in het dagelijkse schoolleven

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe ouders

Informatie voor nieuwe ouders Informatie voor nieuwe ouders oecumenische basisschool Volkerakweg 1 1628 XH Hoorn 0229-263254 www.hetspectrumhoorn.nl e-mail: info@hetspectrumhoorn.nl Van harte welkom op Het Spectrum Beste ouders, Uw

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Oktober 2015. Kinderboekenweek Kosten schoolreis/kamp. Toezicht op het schoolplein Trakteren. groep 8 is vrij

Nieuwsbrief. Oktober 2015. Kinderboekenweek Kosten schoolreis/kamp. Toezicht op het schoolplein Trakteren. groep 8 is vrij In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Oktober 2015 Voor op de kalender Oud papier Babynieuws Fietscontrole Wijziging datum schoolreis Kinderboekenweek Kosten schoolreis/kamp Toezicht op het schoolplein Trakteren

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie