In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014"

Transcriptie

1 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei en meer

2 Opvoedtafels 2014: Social media en opvoeding Als vervolg op de succesvolle opvoedweek van 2013 heeft het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit ook dit jaar opvoedtafels in de stad georganiseerd. Dit jaar was het thema Social Media & Opvoeding Waarom social media? In 2013 werd de opvoedweek groots aangepakt. Ruim 3000 opvoeders namen enthousiast deel aan gesprekstafels waar uiteenlopende onderwerpen over opvoeden zijn besproken. Het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit (RKD) heeft hier, samen met Kenniscentrum Emancipatie Dona Daria, een vervolg aan gegeven. In de periode van 6 t/m 12 oktober zijn daarom nieuwe opvoedtafels georganiseerd. Uit de opvoedweek in 2013 bleek dat opvoeders grote behoefte hebben aan meer informatie over social media. Ouders en opvoeders vinden social media maar knap ingewikkeld. Deze opvoedtafels zijn een ideale kans om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar te gebruiken als klankbord. Veel vragen Deelnemers aan de opvoedtafels maken zich zorgen over het gebruik van social media. Niet alleen de technische kant levert veel vragen op: hoe werkt Facebook, Twitter of Whatsapp? Maar ook praktische vragen zijn er in overvloed: Wanneer mag mijn kind een Facebook-account? Moet ik haar of hem controleren? Hoe stel je regels over gebruik t.o.v. speeltijd? Waar moet je op letten bij de aanschaf van een smartphone? Met databundel of alleen WiFi? Vanaf welke leeftijd? Het antwoord hierop is lastig want wat is normaal? Ouders geven verder aan dat het bespreken van het gebruik van smartphone / tablet taboe is. Dit levert vrijwel altijd conflicten en confrontaties op en dat wil je soms gewoonweg liever vermijden. Behoefte aan vaardigheden en uitleg Opvoeders geven aan soms niet in staat te zijn de ontwikkelingen te volgen. De ontwikkelingen gaan razendsnel en het is niet bij te houden welke apps er allemaal op de markt zijn, laat staan dat men weet welke hun kinderen allemaal gebruiken. Om een indicatie te geven: er staan maar liefst apps alleen al in de Apple app store. Deelnemers geven aan behoefte te hebben aan vaardigheden en voorlichting. Vaak moeten ze hun uitleg nu juist van hun eigen kinderen krijgen. Terwijl kinderen lang niet altijd geduld hebben om alles stap voor stap en rustig uit te leggen. De opvoedtafels & onze aanpak Opvoeden is een gevoelig thema. Als je wilt bereiken dat mensen elkaar als klankbord gebruiken, is het erg belangrijk dat deelnemers zich op hun gemak voelen. Wanneer mensen sociale druk ervaren is het delen van persoonlijke dilemma s rond de opvoeding lastig. Elke ouder heeft het beste met zijn kind voor en ieder probeert dat op zijn eigen manier vorm te geven. Het kan confronterend zijn en soms schaamte oproepen als andere ouders hun oplossing als de beste presenteren terwijl jij die mening niet deelt. Om conflicten te vermijden zijn mensen dan vaak terughoudend met het delen van hun eigen ervaringen. Een evenwichtige samenstelling van de groep is daarom ook belangrijk. RKD heeft een informatiepakket samengesteld voor de deelnemers met algemene informatie, dilemma s en handige websites als het gaat om social media. Onder leiding van een ervaren gespreksleider worden stellingen en thema s open en eerlijk besproken. 2 Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws November 2014

3 Workshop diversiteit bij Buurt Bestuurt Millinxbuurt Een voorbeeld van een dilemma is verslaving aan social media. Dat is iets wat veel deelnemers herkennen. Dit speelt echter niet alleen bij kinderen. Ook ouders kunnen behoorlijk verslaafd zijn aan hun telefoon, tablet of computer. Het is van belang ook zelf de verantwoording te nemen en een voorbeeld te zijn voor je kinderen. Tablets en telefoons zijn vaak een eenvoudig middel om een kind even rustig en bezig te houden, maar dat kan alleen met mate. Anders ben je indirect ook zelf verantwoordelijk voor het in de hand werken van de verslaving. Pesten via social media een grote zorg Pesten is ook een thema dat ouders aan het hart gaat. Ze weten dat het op social media vaak voorkomt maar hebben hier nauwelijks zicht op. Berichtgeving in de media maakt hen bezorgd. Waar ligt de verantwoordelijkheid? Op school of juist bij de ouders? Wie kan de nodige sturing en ondersteuning geven wanneer dit nodig is? Uit de evaluatie is gebleken dat ouders het prettig vinden om met elkaar opvoedthema s te bespreken. Het is fijn om erkenning te krijgen en te horen hoe anderen omgaan met uitdagingen in de opvoeding. Ouders weten ook niet altijd goed bij welke instantie ze moeten aankloppen en vragen zich ook af in hoeverre zij daar dan nadelen van ondervinden. Zo is er angst voor gedwongen ingrijpen. Toch geven deelnemers aan dat wanneer het echt noodzakelijk is, hulp gezocht wordt in het belang van het kind. Bijvoorbeeld bij verslaving aan social media, kinderen die zich in de schulden steken of liegen en onhandelbaar worden. Op maandag 15 september verzorgde het RKD een workshop over diversiteit en (cultuur)sensitief werken voor betrokkenen bij Buurt Bestuurt in de Millinxbuurt in Rotterdam Charlois. Deelnemers waren onder meer bewoners en betrokkenen van de politie, stadstoezicht, gemeente en jongerenwerk. Onder leiding van gespreksleiders van het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit zijn onder andere voorbeeldsituaties en stellingen besproken over wat diversiteit betekent en de invloed daarvan op hetgeen Buurt Bestuurt voor de wijk wil doen. Dat leverde een levendig gesprek en open discussie op. Een van de belangrijkste conclusies was dat sensitief werken in een diverse wijk als de Millinxbuurt een absolute voorwaarde is om effectief te kunnen zijn. Bewustzijn, een open blik en vaardigheden van betrokkenen om problemen te benoemen en te bespreken staan daarbij centraal. Het is essentieel om de valkuil van stereotypering (bijv. op basis van culturele achtergrond) te vermijden. De aanwezigen deelden een sterk gevoel van urgentie om in de brede samenleving te werken aan erkenning van het belang van diversiteit. Daarnaast is het stimuleren van en bijdragen aan de nodige instelling en vaardigheden, bijvoorbeeld in het onderwijs, erg belangrijk Dé allochtoon bestaat niet Een van de stellingen was allochtonen moeten op een speciale manier benaderd worden. De meningen hierover liepen uiteen. De ene deelnemer vond dat je iedereen gelijk moet behandelen en daarom een speciale manier van benaderen niet nodig is. De andere deelnemer vond het juist terecht om allochtonen op een eigen manier te benaderen omdat dat effectiever is. Vaak worden alle allochtonen op een hoop gegooid. Dat terwijl de allochtoon eigenlijk niet bestaat. Zo is er gediscussieerd over het feit dat niet alle allochtonen hetzelfde zijn. Besproken is dat je onderling ook veel verschillen ziet. Een Turk is geen Surinamer, een Antilliaan is geen Marokkaan. Daarnaast zijn er binnen verschillende etnische groepen ook weer veel individuele verschillen.net als bij autochtonen. Maatwerk is daarom cruciaal. Maatwerk maakt het verschil De belangrijkste conclusie van deze workshop is dan ook dat ieder persoon uniek is en dat er geen one size fits all oplossing kan zijn voor problemen in de wijk. Hier moet men rekening mee houden en cultuur- en misschien zelfs wel wijk-sensitief te werk te gaan. Men moet maatwerk bieden. Is deze workshop ook iets voor uw organisatie? Neem dan contact op met RKD via of Wij maken deze workshop graag voor u op maat. Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws November

4 Vervolg succesvol project Veilig achter alle voordeuren Huiselijk geweld komt helaas onder alle bevolkingsgroepen voor. Hoe erover wordt gedacht en mee wordt omgegaan, is echter verschillend. Daarom is het van belang in de aanpak rekening te houden met diversiteit. Eerder dit jaar is er een aantal bijeenkomsten geweest over de preventie van huiselijk geweld. Na het succes van de eerste serie bijeenkomsten geeft RKD aan dit project een vervolg om meer organisaties en doelgroepen te betrekken. In totaal zijn eerder 15 voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd bij verschillende organisaties in Rotterdam. Hiermee hebben 366 Rotterdammers van verschillende achtergronden voorlichting gekregen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De bijeenkomsten zijn georganiseerd voor zowel vrouwen, mannen als jongeren. Per bijeenkomst is de insteek afgestemd op de specifieke doelgroep. De basis was bij alle bijeenkomsten gelijk: wat is huiselijk geweld en waar kunnen mensen terecht voor hulp? Waar bij vrouwen vooral is gesproken over slachtofferschap, is bij mannen de nadruk gelegd op hoe je met elkaar omgaat en het voorkomen van geweld binnen het gezin. De deelnemers hadden veel vragen. Dat zorgde voor een levendige discussie. Sommige deelnemers gaven aan dat de informatie voor hen helemaal nieuw was en dat zij er normaliter niet bij stil staan. Anderen vonden het confronterend dat dit overal plaats kan vinden, in alle sociale lagen van de samenleving. Verder kwam naar voren dat men de hulpverlening, zoals jeugdzorg en pleegzorg, vaak wantrouwt. Dit wordt deels veroorzaakt door berichtgeving in de media. Deze verhalen rondom jeugdzorg en pleegzorg werken belemmerend om hulpverlening in te schakelen. Men is bang dat kinderen uit huis geplaatst worden. Deelnemers vonden de bijeenkomsten erg nuttig. Ze gaven aan extra alert te zijn op huiselijk geweld en kindermishandeling en de informatie te delen met hun omgeving. Bevindingen Wat is huiselijk geweld nou eigenlijk? Wat het meest opvalt bij de gehouden bijeenkomsten is, dat er veel onduidelijkheid heerst over wat huiselijk geweld nu precies inhoudt. Vaak wordt het alleen geïnterpreteerd als fysiek geweld. Maar zaken zoals bedreiging, vernedering of het continu controleren van partner of kind wordt niet door iedereen gezien als een vorm van huiselijk geweld. Dat maakte veel discussie los. Uitleg en voorlichting moeten hier duidelijkheid over geven. Voorlichting in de eigen taal met een laagdrempelige terminologie en taalniveau zijn hierbij belangrijk. Alleen algemene informatiecampagnes bereiken niet iedereen. Weinig bekendheid over, en slecht imago hulp Het hulpaanbod van verschillende instellingen, zoals het Steunpunt Huiselijk Geweld, is zeer beperkt of zelfs helemaal onbekend. Daarnaast kampen hulpverleners zoals de po- 4 Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws November 2014

5 litie en Bureau Jeugdzorg met een slecht imago. Zo ontstaan er allerlei wilde verhalen over ingrepen in - en het uit elkaar halen van - gezinnen door bijvoorbeeld uithuisplaatsing van kinderen. Dit leidt er toe dat men niet tijdig hulp zoekt en angst heeft voor betrokkenheid van instellingen. Deze angst speelt ook bij slachtoffers een rol. Daardoor kiezen zij er vaak voor om bij de daders te blijven in plaats van hulp te zoeken. De radicaliseringsthermometer Radicalisering is een zorg voor veel Rotterdammers. Via expertmeetings wordt van oktober tot en met december gesproken met Rotterdammers met een verschillende achtergrond. RKD wil op deze manier willen we de thermometer in Rotterdam steken. Huiselijk geweld is meer dan alleen slaan. Behoefte aan bemiddeling In het verlengde hiervan gaven deelnemers aan dat er grote behoefte is aan bemiddelings- en begeleidingsgesprekken. Juist voordat de situatie escaleert en dwangmaatregelen genomen moeten worden. Bij dit soort interventies zou gebruik gemaakt moeten worden van de inzet van mensen uit de eigen gemeenschap. Daarvoor is het wel nodig om nader stil te staan bij de kwalificaties waaraan deze personen moeten voldoen en hoe onder meer de privacy van betrokkenen gewaarborgd kan worden. RKD gaat zich verder inzetten om informatie over huiselijk geweld laagdrempelig beschikbaar te maken. Houd onze website in de gaten voor meer informatie. Waarom? Wereldwijd ziet men spanningen toenemen. Deze hebben ook hun effect op onze samenleving. De internationale discussie wordt ook hier in de wijken gevoerd en jongeren sympathiseren met, of vertrekken zelfs naar bijvoorbeeld Irak of Syrië om deel te nemen aan de strijd daar. Ook in Rotterdam maken steeds meer mensen zich zorgen. Zorgen over gewelddadige radicalisering onder jongeren, zorgen over hoe bevolkingsgroepen hier reageren op wat aan de andere kant van de wereld gebeurt en zorgen over hoe de politiek erop reageert. Deze ontwikkelingen hebben een grote invloed op de samenleving en vragen om reacties vanuit zowel de politiek als de samenleving. Als kenniscentrum zien en volgen we deze ontwikkelingen ook, en merken we dat deze een bijdrage leveren aan tweedeling en zorgen in de samenleving. Hoe wordt binnen verschillende gemeenschappen (gewelddadige) radicalisering ervaren? Herkent men het? Ziet men het? Maakt men zich zorgen over de jongeren? Hoe beleeft men radicalisering binnen eigen kring? Allemaal vragen waar over gesproken wordt. Ook wordt onderzocht hoe mensen de bestaande inzet ervaren, wat ze denken dat er nodig is en vooral ook wat de rol van de verschillende gemeenschappen kan, of zou moeten zijn. Wat doen we met deze informatie? De informatie uit de bijeenkomsten wordt samengevoegd en geanalyseerd. De presentatie daarvan vindt plaats op een kennislab in januari Tijdens dit kennislab wordt met Rotterdammers en professionals gesproken en gezocht naar hoe men radicalisering kan herkennen, erkennen en tegengaan in Rotterdam. De uitkomsten hiervan worden aan de Gemeente Rotterdam aangeboden. Houd onze website in de gaten voor de datum van dit kennislab of geef uw interesse alvast door via Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws November

6 Studenten Thomas More Hogeschool maken kennis met diversiteit Sinds 2013 werkt RKD samen met de Thomas More Hogeschool in het kader van aandacht voor diversiteit in de opleiding van Pabo studenten. Centrale vraag van het project diversiteit is: Hoe sluit ik als leraar aan bij de individuele verschillen tussen leerlingen met verschillende etnische, culturele, sociale en economische achtergronden? Voor RKD en de Thomas More Hogeschool is het belangrijk dat de toekomstige leraren zo vroeg mogelijk met een diversiteitsbril leren kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Studenten richten zich binnen dit thema richten op de specifieke kenmerken van het lesgeven op scholen in grote steden en de rol die stedelijk onderwijsbeleid hierbij speelt. Ook dit jaar levert RKD een bijdrage aan verschillende activiteiten die tot doel hebben de studenten kennis te laten maken met de diversiteit die Rotterdam rijk is. (1) Kick-off op 17 november 2014 Op 17 november a.s. start het project Diversiteit. Hieraan nemen ruim 90 Pabo-3 studenten deel. Eerst gaan de studenten in groepjes naar verschillenden Rotterdamse wijken om daar de diversiteit van Rotterdam te ontdekken. Daarna krijgen zij op verschillende plekken in de wijk persoonlijke verhalen van Rotterdammers over diversiteit te horen. Een deel van de studenten komt ook naar het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit. Terug op de hogeschool delen de studenten hun bevindingen met elkaar. (2) Dialoog tussen studenten, leerlingen en medewerkers Op 8 december worden, net als vorig jaar, gesprekstafels in samenwerking de Thomas More Hogeschool en de Lucia Petrus MAVO gehouden. Het is de bedoeling dat studenten met leerlingen en medewerkers van de Lucia Petrus MAVO in dialoog gaan. Dit jaar is het thema Diversiteit: De energie van Rotterdam! Op deze manier krijgen studenten de mogelijkheid in gesprek te gaan met leerlingen van diverse achtergronden. 6 Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws November 2014

7 Ook interessant RKD ondersteunt 13e Dag van Dialoog Energie van Rotterdam! Van 7 t/m 16 november wordt voor de dertiende keer de Dag van Dialoog georganiseerd in Rotterdam. Kijk voor meer informatie op (3) Bezoek aan diverse basisscholen in Rotterdam Op 12 december brengen de studenten een bezoek aan verschillende basisscholen in Rotterdam. De bedoeling is dat de toekomstige professionals kennismaken met de verscheidenheid aan basisscholen in Rotterdam. Zo zullen de studenten een presentatie krijgen over de school, hun werkwijze, eventuele specifieke problemen binnen de school en buurt en hun positie binnen de stad. De studenten krijgen een rondleiding op school, waarna er gelegenheid is voor vragen en discussie. Onder andere wordt besproken hoe de scholen het vak geestelijke stromingen inrichten. Nieuwe serie workshops met RTV Rijnmond Deze workshops zijn een vervolg op eerdere series in twee voorgaande jaren over religieuze en culturele diversiteit in Rotterdam. In de workshops gaan verslaggevers en redacteuren in gesprek met Rotterdammers met verschillende culturele achtergronden. Allochtonen en geluk Bevolkingstrends 2014 Een publicatie van het CBS met een opmerkelijke uitkomst: Marokkanen in Nederland zijn tevredener met hun leven dan Turken. Het complete rapport kun je vinden op onder het kopje Publicaties Wil uw school studenten van Thomas More ontvangen, of heeft u contact met mensen binnen scholen die mogelijk geïnteresseerd zijn? Neem dan contact met ons op via of Het project loopt nog tot februari Bij de officiële afsluiting op 4 februari 2015 brengt burgemeester Aboutaleb een bezoek aan de Thomas More Hogeschool. Hier zal hij ook met de studenten in gesprek gaan. Meer hierover lees je in een van onze volgende nieuwsbrieven. Kent u onze kennisbank al? De kennisbank van de Rotterdamse kenniscentra biedt informatie over diversiteit en vraagstukken die samenhangen met diversiteit. De kennisbank omvat meer dan titelbeschrijvingen van diverse documenten zoals boeken, studies, nota s, congresverslagen, artikelen, handleidingen, leermiddelen, en televisieprogramma s. U vindt de kennisbank via Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws November

8 Diversiteit op de markt een column van Alfred Jansen Het is al jaren een goede gewoonte van me. Eens per week naar de markt om bloemen te kopen. Daarvoor moet ik de stad in. Terwijl er een goede bloemenzaak naast m n voordeur is. Nog even los van het feit dat er nogal een prijsverschil is tussen mijn buurmans exclusieve zaak en de kraampjes waar je soms vijf bossen voor drie euro kunt kopen, gaat het me eigenlijk om iets anders. Ik ben me dat eigenlijk nog nooit zo bewust geweest maar vandaag, terwijl ik me voorbereidde op het schrijven van deze column, werd het me opeens duidelijk. De markt is een ongelofelijke inspiratiebron en een weerspiegeling van de cultuur van de stad. Van de culturen van de stad, kun je gerust stellen. Dat is niet alleen in het geval op onze Rotterdamse markt, maar eigenlijk is dat overal ter wereld zo. Iedereen komt er en iedereen voelt zich er thuis. Let maar op. Voor koopjes en aanbiedingen, of een breed aanbod, zijn er genoeg winkels maar er is geen winkel die de sfeer en persoonlijkheid van de markt weerspiegelt. Op de markt hoor je verschillende talen en zie je verschillende mensen. Iedereen neemt, net als ik, de tijd om rond te struinen en af en toe zomaar een praatje te maken. Ook al kun je er over de hoofden lopen, het blijft een prettige mengelmoes van mooie mensen. Ik kom nooit teleurgesteld thuis, hoewel ik soms meer betaal voor de bloemen dan ik van plan was. Ik betaal er nooit te veel. Hoewel Het verbinden van mensen met verschillende achtergronden is iets dat me boeit. In mijn werk als communicatieadviseur heb ik vaak met verschillende culturen te maken. Het helpt dat ik in mijn jeugd in het buitenland heb gewoond. Dat heeft bijgedragen aan een flexibele houding ten opzichte van eigenlijk alles. Daar ben ik absoluut niet uniek in. De kooplieden op de markt hebben er niet voor hoeven te reizen. Diversiteit is hier, om het wat moderner te zeggen, geen issue. Ik heb het snel gegoogled: de markt aan de Rotterdamse Binnenrotte telt jaarlijks 6,7 miljoen bezoekers. Vooral interessant om te weten is dat gezelligheid, ná voedingswaar en koopjes scoren, een goede derde reden is om naar de markt te gaan. Dat klopt. Als de sfeer goed is, ben je bereid om tóch ietsje meer voor je bloemen te betalen. Ik heb het geluk om samen met de Rotterdamse kenniscentra vorm te mogen geven aan Open Mind Rotterdam. Voor ons is diversiteit wél een issue. De formule van Open Mind Rotterdam heeft wel iets weg van de markt, die als een goed voorbeeld fungeert voor hoe we diversiteit willen benaderen. In onze maandelijkse bijeenkomsten benaderen we onderwerpen vanuit een perspectief dat mensen vanuit verschillende achtergronden aanspreekt. We starten zo het gesprek. We sluiten aan op de gezamenlijke behoefte om elkaar beter te leren kennen én we doen dat op een plek die qua sfeer past bij het onderwerp. Het zou aanmatigend zijn om te beweren dat we net zo n belangrijke rol als de markt vervullen. Maar we halen er wél een deel van onze inspiratie vandaan. Alfred Jansen foto: Karin Oppelland Waarvoor kunt u terecht bij het RKD? Het Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit (RKD) zet zijn kennis en kunde maximaal in om inwoners en organisaties in de stad met elkaar te verbinden. Zo willen we iedereen de mogelijkheden bieden hun talenten te ontwikkelen en optimaal in te zetten voor de samenleving. RKD biedt onder meer workshops en trainingen over cultuursensitief werken, geeft gastlessen op het HBO en het WO, geeft informatie en advies over diversiteit, brengt diverse organisaties bij elkaar en ondersteunt bij de opzet en uitvoering van seminars en congressen. RKD is er voor alle Rotterdammers, maatschappelijke organisaties, beleidsmakers, politiek en gemeentelijke diensten. Voor een compleet overzicht van al onze diensten kunt u kijken op onze website Dit is een uitgave van Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Grotekerkplein GC Rotterdam Redactie: RKD / Nenad Haak Ontwerp: Pressure Line Druk: Grafisch Kralingen Foto omslag: Nenad Haak 2014

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

ZELF AAN DE SLAG MET LIFEGUARDS [SCHOOL] - LESPAKKET

ZELF AAN DE SLAG MET LIFEGUARDS [SCHOOL] - LESPAKKET ZELF AAN DE SLAG MET LIFEGUARDS [SCHOOL] - LESPAKKET Het project Lifeguards is uitgevoerd door CNV Jongeren en mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lifeguards is uitgevoerd

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Vluchtelingenjeugd Centraal

Vluchtelingenjeugd Centraal pilot cursus Vluchtelingenjeugd Centraal Trainerspool VWMN april 2012 Programma Introductie Uitleg project en cursus Informatie over vluchtelingenjeugd ~ korte pauze ~ Rol VluchtelingenWerk Houding, tips

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013

Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Avanti Anders in Gesprek op locatie 18 april 2013 Anders in Gesprek over pleegzorg Hoe verschillend zijn pleeggezinnen? Dat en meer heeft Avanti als Stedelijk Platform

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

PIJLERS VOOR VEILIGHEID

PIJLERS VOOR VEILIGHEID PIJLERS VOOR VEILIGHEID Een definitieve oplossing voor veiligheid op school is er niet. Wel is duidelijk dat er een nauwe samenhang is met het soort onderwijs dat een school biedt, de gemeenschap die zij

Nadere informatie

PRIMAIR ONDERWIJS BEOORDEEL N BOEK NOOIT A.D.H.V. DE KAFT

PRIMAIR ONDERWIJS BEOORDEEL N BOEK NOOIT A.D.H.V. DE KAFT PRIMAIR ONDERWIJS BEOORDEEL N BOEK NOOIT A.D.H.V. DE KAFT Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit vanuit RADAR. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Ambulant Arrangement Hulpverlening

Ambulant Arrangement Hulpverlening Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening Cursus Krachtige Vrouwen/Mannen Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening Cursus "Krachtige Vrouwen/Mannen" Voordat

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas

Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws in de klas Auteur: Michelle Knijff, projectleider onderwijs, Nieuws in de klas Datum: juni 2015 Inhoud Uitslag enquête Verbetering digitale aanbod Nieuws

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Scheiden doe je samen. Ieder kind reageert anders

Scheiden doe je samen. Ieder kind reageert anders Scheiden doe je samen Ieder kind reageert anders Scheiden. Ook al is het misschien beter voor iedereen, het blijft een ingrijpende gebeurtenis. Vooral voor kinderen. Het gezin dat al die tijd zo vanzelfsprekend

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Bij huiselijk geweld tussen (ex) partners worden KINDEREN vaak over het hoofd gezien. Toch hebben zij meer in de gaten dan u denkt. Dit kan

Nadere informatie

Dr. Xavier M.H. Moonen

Dr. Xavier M.H. Moonen Dr. Xavier M.H. Moonen Orthopedagoog/GZ-psycholoog Bijzonder lector inclusie van mensen met een verstandelijke beperking Zuyd Hogeschool Docent en onderzoeker UvA in het bijzonder voor het vakgebied zorg

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Er zijn leuke en fijne momenten in de opvoeding, maar ook moeilijke en zware momenten. Deze moeilijke momenten hebben soms te maken met een bepaalde fase

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Nummer 0, Jaargang 1, Mei 2014. In dit nummer: Lustrumcongres Cedo Nulli: leve de verschillen! Superdiversiteit Diversiteit bestuurt....

Nummer 0, Jaargang 1, Mei 2014. In dit nummer: Lustrumcongres Cedo Nulli: leve de verschillen! Superdiversiteit Diversiteit bestuurt.... Nummer 0, Jaargang 1, Mei 2014 In dit nummer: Lustrumcongres Cedo Nulli: leve de verschillen! Superdiversiteit Diversiteit bestuurt...en meer Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014 Lustrumcongres

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker

Tactus Verslavingszorg. Programma. Tactus op De Rede. Gamen & Internet. Gamen. Bianca Swart Preventiewerker Tactus Verslavingszorg Stedendriehoek, Twente, Zwolle/Noord Veluwe en Flevoland Informatie, advies en hulp Alcohol, drugs, medicijnen, gamen, gokken Bianca Swart Preventiewerker Preventie basisonderwijs

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

TKM Online, april 2012

TKM Online, april 2012 TKM- enquête onder ruim 1.400 professionals Het zwarte gat na een melding Marie-José Linders voor Tijdschrift Kindermishandeling 'Je ziet niet hoe het verder gaat met een kind. Wat gebeurt er? Wat doen

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Leer uw kind De Ondergoedregel.

Leer uw kind De Ondergoedregel. 1. Leer uw kind De Ondergoedregel. Ongeveer één op de vijf kinderen is slachtoffer van seksueel geweld, waaronder seksueel misbruik. U kunt helpen voorkomen dat het uw kind overkomt. Leer uw kind De Ondergoedregel.

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Daten is weten. Resultaten van een onderzoek in de gemeente Roosendaal onder jongeren over de transitie jeugdzorg

Daten is weten. Resultaten van een onderzoek in de gemeente Roosendaal onder jongeren over de transitie jeugdzorg Daten is weten Resultaten van een onderzoek in de gemeente Roosendaal onder jongeren over de transitie jeugdzorg Roosendaal: een gemeente met een missie Net als elke andere gemeente in Nederland krijgt

Nadere informatie

V.U. Sofie Heyrman - Grote Markt 1-9100 Sint-Niklaas Versie Maart 2012. Help! Huiswerk! Huistaak en Studiebegeleiding in Sint-Niklaas

V.U. Sofie Heyrman - Grote Markt 1-9100 Sint-Niklaas Versie Maart 2012. Help! Huiswerk! Huistaak en Studiebegeleiding in Sint-Niklaas V.U. Sofie Heyrman - Grote Markt 1-9100 Sint-Niklaas Versie Maart 2012 Help! Huiswerk! Huistaak en Studiebegeleiding in Sint-Niklaas Opvangcentrum Rode Kruis Niet-begeleide, minderjarige vluchtelingen

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp?

Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? Wat verandert er voor jeugdigen en gezinnen met jeugdhulp? De nieuwe jeugdhulp begint bij het eerder signaleren en het sneller en effectiever aanpakken van problemen. Met de nieuwe Jeugdwet gaat de gemeente

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Bloos je van bloot? Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Bloot, naakt, privé, persoonlijk, cultuur, grenzen aangeven, respect, meisjes, jongens

Bloos je van bloot? Benodigheden. Lesdoelen. Begrippen. Bloot, naakt, privé, persoonlijk, cultuur, grenzen aangeven, respect, meisjes, jongens Kriebels in je buik Bloos je van bloot? 1 Bloos je van bloot? Groep 6 120 min Begrippen Bloot, naakt, privé, persoonlijk, cultuur, grenzen aangeven, respect, meisjes, jongens Benodigheden Knutselmateriaal

Nadere informatie

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 Inleiding De Stichting Dialooghuis heeft zich in de periode vanaf november 2013 - april 2014 intensief ingezet op het thema

Nadere informatie

Praten met kinderen!!

Praten met kinderen!! Praten met kinderen!! over (intiem) geweld www.seksueelmisbruikbijkinderenvoorkomen.nl Kindermishandeling moet stoppen Wie ben ik? Petra van der Pool Oprichter COB Laat je horen! Maatschappelijk werkster

Nadere informatie

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet

Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Crisiskaart Een crisiskaart omdat je het voor jezelf het beste weet Consulent Crisiskaart Nel van kempen Diane Hek Crisiskaart Wat is een crisiskaart: Een uitvouwbaar kaartje van bankpasformaat. Samenvatting

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

42 reacties. Overzicht. Aan welke sociale netwerken neemt u deel? Welke social media kent u? Dit formulier bewerken. Alle reacties weergeven

42 reacties. Overzicht. Aan welke sociale netwerken neemt u deel? Welke social media kent u? Dit formulier bewerken. Alle reacties weergeven gerl1202@student.nhl.nl Dit formulier bewerken 42 reacties Alle reacties weergeven Overzicht Aan welke sociale netwerken neemt u deel? Linkedin 19 15% Twitter 8 7% Facebook 27 22% MSN 3 2% YouTube 20 16%

Nadere informatie

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen.

N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. ADHD Wachtkamerspecial Onderbehandeling van ADHD bij allochtonen: kinderen en volwassenen N. Buitelaar, psychiater en V. Yildirim, psycholoog. Beiden werkzaam bij Altrecht Centrum ADHD Volwassenen. Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs

Aanbevelingen voor scholen. Visie. Onderwijs Aanbevelingen voor scholen, ouders en andere betrokkenen, om inclusief onderwijs mogelijk te maken. Uit de ervaringen van ouders, scholen en hun netwerk in het project Van hinderpaal naar mijlpaal (2012-2014)

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen

Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Verslag focusgroep ouders met jongeren in secundaire scholen Doelgroep Methodiek Thema s 11 ouders van jongeren in secundaire scholen (2014) Waarderende benadering Ouderbetrokkenheid- Communicatie Ondersteuning

Nadere informatie

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren

ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren ixperium: schoolvoorbeeld voor samenwerking in vier succesfactoren In een bijzonder gebouw op de Nijmeegse HAN-campus zijn niet alleen de pabo en lerarenopleidingen (vo) gevestigd, maar sinds begin 2015

Nadere informatie

De Islam en de omgeving

De Islam en de omgeving De Islam en de omgeving POSE-2 ISLAM HAV0/VWO 4 - CSG CALVIJN GODSDIENST Presenteer een actueel onderwerp aan de klas dat te maken heeft met de islam in de Nederlandse samenleving, en leg vervolgens een

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode

Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode Inleiding Dit document beschrijft de basistraining Huiselijk Geweld en Kindermishandeling / Meldcode van trainingsbureau Moetd. Doelgroep

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden?

seksueel geweld De interculturele aanpak van huiselijk en Wat heeft TransAct u te bieden? De interculturele aanpak van huiselijk en seksueel geweld Wat heeft TransAct u te bieden? Huiselijk en seksueel geweld komt in alle lagen van de Nederlandse samenleving voor, onder autochtonen en allochtonen.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Meldcode Meldcode/Richtlijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat is misbruik en mishandeling? 3 Wat is huiselijk geweld? 4 Meldcode 5 Meldcode/Richtlijn 6 Wie gaat het gesprek voeren? 6 Mogelijke gevolgen Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie

Overzicht Groepsaanbod. Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Overzicht Groepsaanbod Mindfulness Chronische pijn Instapgroep Kerngroep SOVA Weerbaarheid Angst en depressie Waarom een groep of cursus? Waarom in een groep? Het kan zijn dat je het zelf prettiger vindt

Nadere informatie

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter?

Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Samen op zoek naar verandering of Hoe maak ik het contact met de cliënt efficiënter? Inleiding In deze notitie staan de tips en adviezen uit het project Samen op zoek naar verandering. Ze zijn het resultaat

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen.

Programma. Dilemma s. Hoe gewelddadig is het? Moet het geweld direct stoppen? Duur van de situatie. Hoe lang speelt dit al? Ernst van de gevolgen. Programma Rudy Bonnet Senior adviseur Trainer Coach Stade Advies Utrecht 1. Kennis maken 2. Opwarmer: Dilemma s 3. 4. De meldcode 5. in subgroepen 6. Pauze 7. Plenaire nabespreking 8. Conclusies 9. Evaluatie

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee

Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Opvoeden na partner geweld Trees Pels Katinka Lunneman Jodi Mak Susanne Tan Meta Flikweert Marjolijn Distelbrin Majone Steketee Financiers: Gemeente Rotterdam Gemeente Amsterdam Gemeente Utrecht Gemeente

Nadere informatie

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014

Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 Tolerantieklimaat sportverenigingen Noord-Holland Noord Samenvatting I&O Research Art.1 Bureau Discriminatiezaken NHN Maart 2014 I Handen schudden voor de wedstrijd, heldere communicatie met ouders en

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Nypels Speelt 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Inleiding Het Nypels wordt steeds leuker, doe jij ook mee? Nypels Speelt, onder die titel wordt op een nieuwe manier gewerkt aan de betrokkenheid

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek GASTLESSEN 2016-2017 Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek Het afgelopen schooljaar is het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek met veel plezier en succes gestart met het geven van gastlessen

Nadere informatie

Voor wie is het project bedoeld?

Voor wie is het project bedoeld? Voor wie is het project bedoeld? Het Merel van Groningen-project is er voor verschillende groepen jongeren. De belangrijkste doelgroep is de categorie jongeren in de leeftijd 12-16 jaar. We maken daarbij

Nadere informatie

MEE. Voor ouders. Ondersteuning bij leven met een beperking. Passend onderwijs

MEE. Voor ouders. Ondersteuning bij leven met een beperking. Passend onderwijs MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor ouders Passend onderwijs Passend onderwijs Voor ouders Hoe kan ik invloed uitoefenen op de ontwikkeling van mijn kind? Welke ondersteuning heeft mijn

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar

nformatie» Solidariteit» Geluk Ogen en oren amen» Collega's» Minder werkdruk Balans uisterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar Werkplezier» Samenwerken Samen Collega's choolcontactpersoon Tijd Gezelligheid» T isterend oor Hulp» Klaarstaan voor elkaar I st» Overzicht Steuntje in de rug Goed Prachtig vak» Geluk Betrokken Solidariteit

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie