SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door"

Transcriptie

1 SmartView Synergy Gebruikershandleiding Een product van Verdeeld door

2 Handleiding Revision vertaald door Sensotec nv Handleiding SmartView Synergy Copyright 2010 HumanWare Limited, vertaling door Sensotec nv. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, of opgeslagen in een gegevensbank of zoeksysteem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HumanWare Limited of Sensotec nv Deze handleiding werd met zorg samengesteld. Noch HumanWare, noch zijn verdelers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten of ontbrekende gegevens in deze handleiding of voor schade, ontstaan door het gebruik van de hierin vermelde informatie.

3 Belangrijke veiligheidsinstructies Neem alle waarschuwingen, gevaarmeldingen en instructies, vermeld op het product, in acht. Lees de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig alvorens de SmartView Synergy te gebruiken. Plaats de SmartView Synergy enkel op een stabiel en stevig oppervlak, zowel voor gebruik als om het toestel op te bergen. Breng het toestel niet in contact met water of hoge vochtigheid. Dompel het niet onder. Gebruik alleen de bijgeleverde kabels. De netstroomkabel wordt gebruikt om het toestel aan en uit te zetten. Gebruik een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de nabijheid van het toestel. De stroomtoevoer moet overeenstemmen met de stroom, vermeld op het label. Indien je er niet zeker van bent dat de stroom van hetzelfde type is, informeer dan eerst bij je stroomleverancier. Laat onderhoud of herstellingen aan dit toestel uitvoeren door gekwalificeerde technici. Probeer het toestel niet zelf te herstellen, vermits het openen van het toestel of het verwijderen van afdekplaten kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke stroomstoten of andere risico s. De hierboven afgebeelde driehoek met uitroepingsteken duidt erop dat er een belangrijke gebruiks en/of onderhoudsinstructie staat in het bij het toestel bijgeleverde instructieboekje en/of handleiding. iii

4 Het hierboven afgebeelde LED lamp waarschuwingslabel is bedoeld om de gebruiker ervan te verwittigen dat er een klasse 2 LED product aanwezig is. Dit waarschuwingslabel staat onderaan de plastic kop van het onderstel, zoals te zien op onderstaande tekening. De gebruiker mag niet in de klasse 2 LEDlampjes kijken die zich aan de onderkant van de plastic kop bevinden; de klasse 2 LED lampjes zijn de twee witte lampjes en het Page locator (zoeklicht) lampje. iv

5 Waarschuwing v

6 Gevoeligheid voor storing Er is een tijdelijke verslechtering van het beeld mogelijk, wanneer de SmartView Synergy beïnvloed wordt door een radiofrequentieveld, een elektrostatische ontlading of elektrische ruis. Een elektrostatische ontlading (veroorzaakt door statische elektriciteit) kan resulteren in een leeg scherm. Indien dit gebeurt, schakel het toestel dan uit en weer aan. Waarschuwing ivm compatibiliteit medische richtlijn. Dit product is voorzien van een stroomaansluiting die bestaat uit 3 geleiders waarvan één voor de aarding omwille van de veiligheid. Deze aansluiting heeft een derde contact speciaal voor de aarding en kan ook enkel in een geaard stopcontact gestoken worden. Contacteer een elektricien om uw stopcontacten na te zien en eventueel te vervangen indien noodzakelijk. Dit product moet gebruikt worden met de externe stroomadapter zoals voorzien op het label om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de eisen van de norm IEC De externe stroomadapter moet van het volgende merk en type zijn: Fabrikant: Globtek, Inc. Modelnummer: GTM9100P10012 Elektromagnetische compatibiliteit: Het gebruik van andere kabels en accessoires dan deze gespecificeerd door HumanWare kan resulteren in een verhoogde elektromagnetische emissie en verlaagde immuniteit van de SmartView Synergy. Plaatsing van het toestel: De SmartView Synergy niet vlak naast een ander elektrisch toestel zetten of er bovenop zetten. De aansluitingen voor TV OUT, VGA OUT en VGA IN mogen enkel verbonden worden met SELV circuits die voldoen aan de medische richtlijn of met toestellen waarvan de interne schakelingen voldoen aan de medische richtlijn. vi

7 Inhoud 1 SmartView Synergy: een overzicht Inleiding Het toestel uitpakken Combinatie Opstellen Beschrijving van de SmartView Synergy SmartView Synergy Achterpaneel De leestafel gebruiken De positie van het LCD scherm aanpassen Bedieningspaneel en knoppen Beschrijving van de knoppen op de bedieningspanelen Aan / Uit knop Contrast Verscherpen Kleurenweergave Zoeklicht (Enkel op uitgebreid bedieningspaneel) Vergroting Lijnen en Afdekking (enkel op uitgebreid bedieningspaneel) Knop Helderheid Hoofdmenu Navigeren in het menu vii

8 3.2 De schuifbalken gebruiken Hoofdmenu Menu Weergave Gebruik van VGA IN, VGA OUT en TV Output VGA IN VGA OUT (enkel met uitgebreid bedieningspaneel) TV output Onderhoud en Problemen oplossen Onderhoud Mogelijke problemen oplossen Herstellingen Verwijdering na afdanking Technische specificaties Dienst na verkoop Support viii

9 1 SmartView Synergy: een overzicht 1.1 Inleiding De SmartView Synergy is een elektronische beeldschermloep, te gebruiken om tekst, voorwerpen en handelingen vergroot weer te geven en zo de onafhankelijkheid te helpen herstellen en in stand houden van mensen die leiden aan maculadegeneratie, diabetische renitopathie of andere vormen van slechtziendheid. 1.2 Het toestel uitpakken Volgende onderdelen bevinden zich in de verpakking: Synergy onderstel LCD scherm en bedieningspaneel Voeding (AC voedingskabel en universele stekker) Gebruikershandleiding Snelstartgids Oefen DVD 1.3 Combinatie De standaard combinatie van de SmartView Synergy bestaat uit een onderstel met een geïntegreerd LCD scherm en een vast bedieningspaneel. Er zijn twee maten van schermen beschikbaar: 19 en 22. Een vast uitgebreid bedieningspaneel en een uitgebreide afstandsbediening zijn optioneel. Opmerking: afstandsbedieningen zijn met een kabel aan het onderstel verbonden. Vaste bedieningspanelen hangen vast aan het geïntegreerde LCDscherm. Alle functies van het standaard bedieningspaneel zijn ook terug te vinden op het uitgebreide bedieningspaneel. Het uitgebreide bedieningspaneel beschikt daarenboven over twee bijkomende knoppen. 9

10 1.4 Opstellen 1. Haal het onderstel uit de doos. Hou het onderstel hierbij vast aan de onderkant. 2. Verwijder de afdekplaat aan de bovenkant van het onderstel. 10

11 3. Til het LCD scherm op met het scherm naar je toe en de arm van je weg. Sta voor het onderstel en plaats de pinnen onderaan de arm van het scherm in de twee gleuven op de metalen constructie die zichtbaar worden wanneer je de afdekplaat hebt verwijderd. Laat het scherm zo zakken dat de pinnen in de gleuven passen en schuif het scherm naar achteren. Het scherm zou nu moeten blijven staan op de schermarm. 4. Draai de twee schroeven aan beide kanten van de arm vast. Verbind de kabel met het verbindingsstuk via het gat in de bovenkant. Zet het verbindingsstuk vast met een schroevendraaier. 11

12 5. Plaats de twee plastic afdekstukken zoals afgebeeld. 6. Sluit de kabel voor de elektriciteitstoevoer aan op het toestel en steek daarna de stekker in een stopcontact. 7. Schakel de SmartView Synergy aan om te controleren of de aansluiting werkt. Opgelet: Til het onderstel niet op aan de draagarm. Til het enkel op door het aan de onderkant vast te nemen. 12

13 1.5 Beschrijving van de SmartView Synergy SmartView Synergy 1 LCD scherm 2 Bedieningspaneel 3 Camera en zoeklicht 4 Leestafelblokkering 5 Leestafel 6 Achterpaneel 13

14 1.5.2 Achterpaneel 1 Aansluiting netvoeding 2 USB poort voor onderhoud 3 Aansluiting voor afstandsbediening 4 TV OUT aansluiting 5 VGA OUT aansluiting 6 VGA IN aansluiting De leestafel gebruiken Gebruik de leestafel om voorwerpen te verplaatsen terwijl je ze vergroot bekijkt. Om een tekst te lezen, breng je de leestafel naar je toe en zorg je ervoor dat het begin van de zin op het scherm verschijnt. Terwijl je leest, verschuif je de tafel naar links om de zin te volgen. Om naar een nieuwe lijn te springen, verschuif je de tafel naar rechts en iets verder van je weg. De leestafel heeft een tafelblokkering. Deze staat in het midden aan de voorzijde van de leestafel. Hiermee kun je de weerstand van de leestafel instellen. Om de weerstand te verhogen, schuif je de knop meer naar rechts. Hoe verder naar rechts, hoe meer kracht je moet zetten om de leestafel te bewegen. Dit geeft je meer controle over de leestafel en verhindert dat je per ongeluk weg beweegt van de plaats waar je aan het lezen of kijken was. Wanneer de knop helemaal rechts staat, blijft de leestafel geblokkeerd. Om de weerstand te verminderen, verschuif je de knop naar links. 14

15 1.5.4 De positie van het LCD-scherm aanpassen De kantelhoek en de verticale positie van het LCD scherm kunnen aangepast worden om een optimaal beeld te verkrijgen. Pas de positie van het scherm aan door het scherm aan beide zijden vast te nemen en Het scherm op en neer te bewegen om het aan je ooghoogte aan te passen. Het scherm meer naar voor of naar achter, of meer naar links of rechts te kantelen tot je de best passende positie gevonden hebt. 2 Bedieningspaneel en knoppen. Het bedieningspaneel heeft volgende knoppen, van links naar rechts: 1 Contrast Verscherpen 2 Kleur 3 Zoeklicht (enkel op uitgebreid bedieningspaneel) 4 Vergroting 5 Lijnen en Afdekking (enkel op uitgebreid bedieningspaneel) 6 Helderheid 7 Aan / Uit knop Standaard bedieningspaneel Uitgebreid bedieningspaneel 15

16 2.1 Beschrijving van de knoppen op de bedieningspanelen Aan / Uit-knop De Aan/Uit knop is de knop helemaal rechts op het bedieningspaneel. Je gebruikt het om de SmartView Synergy aan of uit te zetten. Wanneer het toestel ingeschakeld is, wordt de leestafel verlicht en brandt het groene lichtje van de aan/uit knop Contrast Verscherpen De knop Contrast Verscherpen is de eerste knop aan de linkerkant van het bedieningspaneel. Wanneer de afbeelding in kleur weergegeven wordt, kun je met deze knop overschakelen naar een weergavemodus met verscherpt contrast. Een weergave in verscherpte contrastkleuren kan de tekst leesbaarder maken. De Synergy geeft je de mogelijkheid om tekst in verschillende kleurencombinaties te bekijken. Contrast Verscherpen alle kleurencombinaties Wanneer je de weergave in verscherpt contrast gezet hebt, dan zal de weergave, telkens je op de knop Contrast Verscherpen drukt, schakelen tussen een reeks van 16 combinaties van voor en achtergrondkleuren. De geselecteerde kleurencombinatie zal bewaard worden als je voorkeurselectie wanneer je het toestel uitschakelt. Contrast Verscherpen beperkte kleurencombinaties Je kunt ook het aantal kleurencombinaties beperken. Om tussen de volledige kleurenset en de beperkte kleurenset te wisselen, druk je op de knop Contrast Verscherpen en blijf je knop vijf seconden ingedrukt houden. Je hoort een pieptoon ter bevestiging (wanneer de pieptonen in het hoofdmenu ingeschakeld zijn). Door vijf seconden op de knop Contrast Verscherpen te drukken wissel je zo van een set van 16 kleurencombinaties naar een set met beperkte combinaties: de huidige voor en achtergrondkleur, een omwisseling van diezelfde kleuren van voor naar achtergrond en omgekeerd, zwart op wit en wit op zwart. Indien de weergave reeds ingesteld was op zwart/wit, zal deze knop de keuze beperken tot zwart op wit of wit op zwart. Opmerking: De knop Contrast Verscherpen wordt ook gebruikt om het menu en de functie Lijnen en Afdekking te verlaten. 16

17 2.1.3 Kleurenweergave Wanneer de weergave in verhoogde contrastkleuren staat, kun je met de knop Kleur overschakelen naar kleurenweergave. In deze modus wordt het beeld in natuurlijke kleuren weergegeven. Opmerking: Wanneer de Synergy in kijkmodus staat, kun je met de Kleur knop het hoofdmenu activeren, door de knop Kleur 2 seconden ingedrukt te houden. In het hoofdmenu kun je met de knop Kleur selecties bevestigen Zoeklicht (Enkel op uitgebreid bedieningspaneel) Het zoeklicht toont het midden van het vlak dat door de camera wordt opgenomen. Druk op de Zoeklicht om het LED lampje van het zoeklicht aan of uit te zetten. De knop Zoeklicht dient ook om de videoconfiguratie te veranderen. Hou de knop Zoeklicht 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen input en output video. Voor meer informatie over de instellingen voor video input of output, verwijzen we naar het onderdeel Menu Weergave, punt Video Omschakelen Vergroting De knop Vergroting dient om de vergrotingsfactor van een beeld op het scherm aan te passen. Wanneer je de knop Vergroting in wijzerzin (met de klok mee) draait, vergroot de vergrotingsfactor, wanneer je de knop in tegenwijzerzin draait, verlaagt de vergrotingsfactor. Er zijn 24 verschillende vergrotingsniveaus Lijnen en Afdekking (enkel op uitgebreid bedieningspaneel) Lijnen en Afdekking is een functie die je kan helpen om te controleren wat er op je scherm verschijnt. De lijn kan je helpen om wat er op het scherm getoond wordt duidelijk af te scheiden en de afdekking kan nuttig zijn om onnodige stukken tekst te bedekken. Wanneer je telkens kort op de knop Lijnen en Afdekking drukt, doorloop je na elkaar volgende opties: Eén horizontale lijn over het scherm Eén verticale lijn over het scherm Horizontale lijnen over het scherm Verticale lijnen over het scherm Geen lijnen of afdekkingen 17

18 De plaats van de lijnen en de breedte van de afdekking kunnen aangepast worden. Met de knop Helderheid kun je de plaats van de lijn aanpassen. Om de breedte van de afdekking aan te passen, druk je gedurende twee seconden op de knop Lijnen en afdekking. Na een korte pieptoon kun je de knop Helderheid nu gebruiken om de breedte van de afdekkingslijnen aan te passen Knop Helderheid Wanneer het beeld in kleur of in verscherpt contrast staat, kun je de knop Helderheid in wijzerzin of in tegenwijzerzin draaien om de helderheid te verlagen of te verhogen. De niveaus van helderheid voor beeldweergave in kleur en voor beeldweergave in verscherpt contrast worden allebei bewaard. Opmerking: Wanneer je aanpassingen doet in het menu, zal de knop Helderheid dienen om door de menu opties te navigeren. De knop Helderheid dient ook om de helderheid, kleur en contrast in het menu aan te passen. Wanneer je de optie Lijnen en Afdekking gebruikt (enkel op uitgebreid bedieningspaneel), kun je met de knop Helderheid de lijnen en afdekkingsvlakken verschuiven en aanpassen. Wanneer je de knop Helderheid gebruikt om in het menu te navigeren of om de lijnen en afdekkingsvlakken aan te passen, zal het bewegen van de knop Helderheid geen invloed hebben op de helderheid van het beeld op dat moment. 3 Hoofdmenu Om het hoofdmenu te bereiken, druk je tenminste twee seconden op de Color toets. Een pieptoon weerklinkt en het hoofdmenu verschijnt op het scherm. Je kunt de pieptoon uitschakelen via het hoofdmenu (behalve voor foutmeldingen). 3.1 Navigeren in het menu Terwijl je het menu doorloopt, worden de gewone functies van de toetsen op het bedieningspaneel vervangen door de menu functies. Met de knop Helderheid kun je in het menu op en neer navigeren. Met de knop Kleur kun je een optie te selecteren. 18

19 Met de knop Contrast verscherpen kun je van het Menu Weergave terug naar het Hoofdmenu schakelen, en kun je het Hoofdmenu verlaten om de Synergy verder te gebruiken. 3.2 De schuifbalken gebruiken De menu onderdelen helderheid, contrast en kleur werken met schuifbalken. Wanneer een schuifbalk op het scherm verschijnt, gebruik je de knop Helderheid om het niveau aan te passen. Wanneer je de knop Helderheid in wijzerzin (met de klok mee) draait, verhoogt de waarde op de schuifbalk, wanneer je de knop in tegenwijzerzin draait, verlaagt de waarde op de schuifbalk. Met de knop Kleur bevestig je de waarde. Om de wijzigingen te annuleren en terug te keren naar het hoofdmenu, druk je op de knop Contrast Verscherpen. 3.3 Hoofdmenu Het hoofdmenu bevat volgende onderdelen: Helderheid Bij de selectie van dit onderdeel verschijnt er een schuifbalk op het scherm waarmee je de helderheid kunt instellen. Voor verhoogde contrastkleuren en voor kleurenweergave kunnen verschillende helderheidsniveaus ingesteld worden. Contrast (enkel in kleurenmodus) Bij de selectie van dit onderdeel verschijnt er een schuifbalk op het scherm waarmee je het contrastniveau kunt instellen. Contrast kan alleen in kleurenweergave worden aangepast. Wanneer je in verhoogde contrastweergave het contrast probeert aan te passen, krijg je een foutmelding (pieptoon). Kleur (enkel in kleurenmodus) Bij de selectie van dit onderdeel verschijnt ere en schuifbalk op het scherm waarmee je het kleurniveau kunt aanpassen. Kleuren kunnen enkel in kleurenmodus aangepast worden. Wanneer je in tekstmodus de kleur probeert aan te passen, krijg je een foutmelding (pieptoon). Kleurinstelling (enkel in kleurenmodus) Hiermee kun je snel wisselen tussen twee kleureninstellingen. Standaard zijn dit de instellingen natuurlijke kleuren en contrast verscherpen. Je kunt deze instellingen wijzigen om je eigen voorkeur van kleurinstellingen snel op te roepen. 19

20 Focus Hiermee kun je wisselen tussen automatische en vaste focus (scherpstelling). De vaste focus is nuttig in situaties waarbij je niet wil dat de camera zich gaat richten op een voorwerp dat je blikveld binnenkomt. Wanneer je bijvoorbeeld aan het schrijven bent, moet de camera zich niet instellen op je hand of je pen, maar moet hij op de tekst ingesteld blijven. Belichting Hiermee kun je de lampjes die de leestafel verlichten, aan of uitschakelen. Pieptoon Op deze plaats in het menu kun je de niet noodzakelijke pieptonen uitschakelen. Pieptonen voor foutmeldingen worden niet uitgeschakeld. Weergave Vanuit dit menu item kun je naar het submenu Weergave. Het menu Weergave omvat volgende onderdelen: Taal, Land, Systeeminformatie, Vergroting, Vergrotingsweergave, Splash Screen, Schermgrootte, Video Omschakelen en PC naar scherm. Meer uitleg over deze menu onderdelen vind je in het hoofdstuk Menu Weergave. Fabrieksinstellingen Gebruik deze optie om het toestel weer in de standaard instellingen te zetten. 3.4 Menu Weergave Taal Hier kun je de taal van de schermmeldingen selecteren: Engels (US), Frans, Engels (UK). Land Afhankelijk van het geselecteerde land, verschijnt een aangepaste telefoonlijst voor technische support op het opstartscherm. Systeeminformatie Bij dit menu item wordt het opstartscherm getoond dat je normaalgezien te zien krijgt bij het inschakelen van het toestel. Vergrotingsweergave Selecteer deze optie om het vergrotingsniveau te laten weergeven wanneer je de vergroting aanpast. 20

21 Splash Screen Hiermee kun je regelen of het opstartscherm bij het inschakelen van het toestel verschijnt of niet verschijnt. Schermgrootte Hier kun je ingeven met welke schermgrootte je werkt, zodat de verhoudingen van het beeld juist aangepast zijn bij vergroting. Video Omschakelen Er zijn twee opties beschikbaar: input en output. Met de optie Input selecteer je de beeldbron: camera of VGA IN. Met de optie Output kun je schakelen tussen het LCD scherm op de arm van het onderstel (indien aanwezig) en een externe monitor, verbonden via de VGA OUT poort. In beide gevallen kun je de selectie bevestigen door de knop Zoeklicht gedurende 2 seconden ingedrukt te houden (alleen beschikbaar op uitgebreid bedieningspaneel). De video instellingen worden bewaard wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. PC naar scherm Schakel deze optie in wanneer je het VGA IN signaal naar het scherm wilt sturen wanneer de loep niet ingeschakeld is. Dit kan nuttig zijn wanneer je computer verbonden is met de VGA IN poort en je het beeld op het scherm wilt zien zonder de video verbindingen te wijzigen. Belichting Er zijn twee opties: Fluorescent en Normaal. Selecteer Fluorescent wanneer er in de ruimte fluorescerende lichten zijn. Selecteer Normaal wanneer er geen fluorescerende lichten zijn. De optie Fluorescent zal in de meeste gevallen een goed resultaat geven. 21

22 4 Gebruik van VGA IN, VGA OUT en TV Output SmartView Synergy beschikt over verschillende video opties. 4.1 VGA IN Met het Uitgebreid bedieningspaneel kan de SmartView Synergy via de VGA INport beelden van een externe videobron weergeven. De belangrijkste toepassing hiervan zal zijn om het LCD scherm van de Synergy te delen met je PC. Volg hiervoor de volgende instructies: Verbind de VGA OUT poort van je computer met de VGA IN poort van de SmartView Synergy. Vergewis je ervan dat de optie voor Video Omschakelen op INPUT staat. Meer uitleg hierover vind je terug in het hoofdstuk 3.4: Menu Weergave, punt Video Omschakelen. De optie PC naar Scherm moet Aan staan. Meer uitleg hierover vind je terug in het hoofdstuk 3.4: Menu Weergave, punt PC naar scherm. Terwijl zowel de computer als de SmartView ingeschakeld zijn, hou je de knop Zoeklicht even ingedrukt om te schakelen tussen de beeldbronnen camera (van de Synergy) en VGA IN (de computer). 4.2 VGA OUT (enkel met uitgebreid bedieningspaneel) Het is mogelijk om de VGA OUT poort te gebruiken om beelden op een ander scherm weer te geven. Volg hiervoor de volgende instructies: Verbind het secundaire scherm met de SmartView Synergy via de VGA OUT poort. Vergewis je ervan dat de optie voor Video Omschakelen op OUTPUT staat. Meer uitleg hierover vind je terug in het hoofdstuk 3.4: Menu Weergave, punt Video Omschakelen. Vergewis je ervan dat het scherm ingeschakeld is. Hou de knop Zoeklicht even ingedrukt om te schakelen tussen de schermen. 4.3 TV output De SmartView kan beelden op een TV scherm weergeven. Hiervoor moet je de TV via een composiet videokabel met de TV OUT poort van de SmartView verbinden. Wanneer een TV aan de SmartView geschakeld is, zal het LCDscherm niets weergeven. 22

23 5 Onderhoud en Problemen oplossen 5.1 Onderhoud Veeg de SmartView Synergy schoon met een zachte doek. 5.2 Mogelijke problemen oplossen Het scherm geeft niets weer: Kijk na of de stroomtoevoerkabel verbonden is met het blok voor de stroomvoorziening. Kijk na of kabel aan de ene kant in het toestel zit en aan de andere kant in het stopcontact. Kijk na of de elektriciteitsvoorziening via het gebruikte stopcontact werkt. Kijk na of het toestel ingeschakeld is: brandt het groene lichtje? Kijk na of alle kabels aangesloten zijn. Kijk na of de instellingen voor Helderheid en Contrast niet helemaal op nul staan. Draai aan de knop voor Vergroting in tegenwijzerzin om de vergroting zo klein mogelijk te zetten. Het beeld van de computer verschijnt niet op het scherm wanneer mijn computer met de SmartView verbonden is: Kijk na of alle verbindingskabels juist aangeschakeld zijn. Kijk vooral na of de computerkabel met de Synergy verbonden is en niet met het scherm van de computer. Druk op de knop Zoeklicht. Kijk na of de computer aan staat en correct werkt door de computer even met het computerscherm te verbinden. Kijk of het menu voor de configuratie juist ingesteld is. Zie hoofdstuk Menu Weergave voor verdere informatie. Blijft het probleem aanhouden, vraag dan een vakman om raad. Het beeld wordt niet scherp weergegeven: Neem hetgeen je aan het bekijken of aan het lezen bent even van de leestafel en leg het er terug op. Maak het scherm schoon met een schoonmaakmiddel voor glas. Kijk na of de focus (scherpstelling van de camera) ingesteld staat op automatisch of vast. Meer informatie over de focusinstelling vind je terug in hoofdstuk 3.3: het hoofdmenu. 23

24 De tekst ziet er grijs uit of vertoont geen goed contrast: Druk op de knop Contrast Verscherpen om het toestel te doen omschakelen naar verhoogde contrastweergave. Kijk de instellingen voor Helderheid en Contrast na. Deze moeten op minstens 50% ingesteld zijn. Hou er rekening mee dat het contrast niet kan aangepast worden wanneer je het Verscherpt Contrast ingeschakeld is. Meer informatie over Contrast Verscherpen vind je terug in hoofdstuk 2.1.2: Contrast verscherpen. Kijk na of de lichtjes van de leestafel branden. Indien ze niet branden, verifieer dan de optie belichting in het hoofdmenu. De kleuren zijn moeilijk te onderscheiden: Kijk na of de kleurinstelling in het menu op 100% staat. Kijk na of de lichtjes van de leestafel branden. Er is weinig contrast: Kijk de contrastinstellingen na in het menu. Het contrast kan alleen aangepast worden bij Kleurenweergave. Er is weinig helderheid: Kijk de helderheid na. Gebruik de knop Helderheid om de helderheid aan te passen. Denk eraan dat de instellingen anders zijn voor Kleurenweergave en Weergave in verscherpt contrast. Kijk na of beide lichtjes boven de leestafel branden. Er is veel glans: Verminder de helderheid. Verminder de verlichting rondom. Hou het voorwerp anders zodat het een andere hoek maakt ten opzichte van de camera. Het zoeklicht verschijnt niet: Verwijder alles van de leestafel en controleer dan of je het zoeklicht ziet op de leestafel. Het is mogelijk dat het zoeklicht moeilijk te zien is tussen bepaalde kleuren op het voorwerp of de tekst die je bekijkt. Je ziet het zoeklicht het best op wit papier. Er is maar een beperkt aantal contrastkleuren beschikbaar: Druk op de knop Contrast Verscherpen om er zeker van te zijn dat de SmartView Synergy in Verscherpte Contrastweergave staat. 24

25 Hou de knop Contrast Verscherpen vijf seconden ingedrukt tot je een pieptoon hoort. Ik raak niet weg uit het menu Druk op de knop Contrast Verscherpen. Zet het toestel uit en daarna weer aan met de Aan/Uit knop. Het opstartscherm blijft staan: Zet het toestel uit en daarna weer aan met de Aan/Uit knop. Contacteer je verdeler of de technische supportdienst wanneer het probleem zich blijft voordoen. De SmartView Synergy schakelt zelf uit en start opnieuw op: Kijk na of alle kabels en verbindingen goed zijn aangesloten. Contacteer je verdeler of de technische supportdienst wanneer het probleem zich blijft voordoen. De leestafel beweegt niet: Kijk na of de tafelblokkering niet vast staat. De tafel is geblokkeerd wanneer de schuifknop helemaal rechts staat. Schuif de knop naar links om de blokkering te lossen en de weerstand te verminderen. Kijk na of er geen obstakels rond de tafel staan die de beweging van de tafel belemmeren. Ook het vlak waar de tafel overheen beweegt, moet vrij zijn. Andere problemen: Schakel de SmartView Synergy uit en weer aan. 6 Herstellingen Contacteer je verdeler of de technische supportdienst bij problemen met de SmartView Synergy. 25

26 7 Verwijdering na afdanking Aan het einde van de levensduur van de SmartView Synergy, moeten de onderdelen ervan als afgedankt elektronisch toestel worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale wetgeving. De SmartView Synergy bevat geen gevaarlijke stoffen. 8 Technische specificaties Afmetingen en gewicht van het toestel Combinatie Breedte Diepte Minimale hoogte Maximale hoogte Gewicht Onderstel 355mm 482 mm 292 mm 292 mm 10kg Onderstel met 19 LCD scherm Onderstel met 22 LCD scherm 406 mm 533 mm 533 mm 635 mm 15.6 kg 508 mm 533 mm 533 mm 635 mm 15.7 kg Vergroting De vergroting is afhankelijk van de grootte van het gebruikte scherm. 19" scherm: 2.6x tot 57x 21" scherm: 3.1x tot 69x Belichting Klasse 2 LED Product Gemiddelde levensduur van de lampen: meer dan uren Stroomtoevoer Input: V AC, 2.0 A Frequentie: Hz Verbruik: 77W 26

27 Computercompatibiliteit De SmartView Synergy kan verbonden worden met een desktop, laptop, of notebook computer met VGA scherm, en kan de beelden van de PC en de camera afwisselend tonen. Video modes: 19 LCD scherm 75Hz 75Hz 75Hz 22 LCD scherm 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz Klassering materiaal (IEC 601 1) Aard van bescherming Klasse 1 Beschermingsgraad behuizing: IP20 Werking: continu Omgevingsvoorwaarden Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruik: 10 tot 40º C Toegestane omgevingstemperatuur voor transport en stockage: 20 to 60º C Toegestane luchtvochtigheid bij gebruik: 20% to 80% (Relatieve vochtigheid) Toegestane luchtvochtigheid bij transport en stockage: 10% to 95% (RH) Toegestane hoogte bij gebruik: 200 to 2000 m Toegestane hoogte voor transport en stockage: 200 to m Toegestane luchtdruk bij transport & stockage: kpa 27

28 9 Dienst na verkoop - Support Low Vision & Braille Center b.v handelend onder Iris Huys De dienst na verkoop en de supportdienst, kunt u contact opnemen in geval van problemen of technisch defect James Wattstraat 13 b 2809PA Gouda Tel Fax Web:

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren

HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren HP ZR2040w, ZR2240w, ZR2440w en ZR2740w lcd-monitoren Gebruikershandleiding 2011, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 943NW http://nl.yourpdfguides.com/dref/778268 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241VW 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2007 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding Digital Projector MW870UST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding Digital Projector MX766/MW767/MX822ST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

VN247 Serie LCD-monitor. Gebruikshandleiding

VN247 Serie LCD-monitor. Gebruikshandleiding VN247 Serie LCD-monitor Gebruikshandleiding Inhoudsopgave Opmerkingen... iii Veiligheidsinformatie... iv Onderhoud en reiniging... v 1.1 Welkom!... 1-1 1.2 Inhoud van verpakking... 1-1 1.3 De voet van

Nadere informatie

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk

Tips voor deze handleiding. Doelgroep. Persoonlijk Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Solo TV Sound System

Solo TV Sound System Solo TV Sound System Gebruikershandleiding Inhoud Veiligheidsinformatie Inleiding Hartelijk dank... 6 Uitpakken... 6 Installeren van het systeem Stap 1: Het systeem plaatsen... 7 Stap 2: Het Solo-systeem

Nadere informatie

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm

De inhoud van het pakket controleren. SD-kaart. Recorder R-05. USB-kabel (mini-b-type) Batterijen (twee AA) Windscherm De inhoud van het pakket controleren De volgende items worden meegeleverd met de R-05. Controleer dat de volgende items in het pakket zitten zodra u het pakket opent. Neem contact op met uw dealer als

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262

Uw gebruiksaanwijzing. SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://nl.yourpdfguides.com/dref/778262 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie

Gebruikershandleiding. pc VGN-A-serie/VGN-FS-serie Gebruikershandleiding pc VG-A-serie/VG-FS-serie n 2 Inhoud Voor gebruik...6 Opmerking...6 EERGY STAR...7 Documentatie...8 Ergonomische overwegingen...11 Aan de slag...13 De besturingselementen en poorten...14

Nadere informatie

[ w w w. q - f o r c e. b e ] handleiding. duranote 8300-serie www.q-force.be helpdesk: 0800 / 92 671

[ w w w. q - f o r c e. b e ] handleiding. duranote 8300-serie www.q-force.be helpdesk: 0800 / 92 671 [ w w w. q - f o r c e. b e ] 1011101101000 1010010 10010 101 0 10 1 0111010010100111010101101001 handleiding duranote 8300-serie www.q-force.be helpdesk: 0800 / 92 671 Inhoudsopgave Voorwoord & kennisgeving...

Nadere informatie

Performance SSD PC. MEDION Akoya P5365 D. Handleiding MD 8815

Performance SSD PC. MEDION Akoya P5365 D. Handleiding MD 8815 Performance SSD PC MEDION Akoya P5365 D Handleiding MD 8815 Aansluitingen achterzijde Voorkant A B C D O N E F G H P I M R T L K B S J De aansluitingen die hier staan afgebeeld zijn symbolisch Belangrijk:

Nadere informatie

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr.

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr. Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HC-V160 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. SQW0089

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie