SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SmartView Synergy. Gebruikershandleiding. Een product van Verdeeld door"

Transcriptie

1 SmartView Synergy Gebruikershandleiding Een product van Verdeeld door

2 Handleiding Revision vertaald door Sensotec nv Handleiding SmartView Synergy Copyright 2010 HumanWare Limited, vertaling door Sensotec nv. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, of opgeslagen in een gegevensbank of zoeksysteem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HumanWare Limited of Sensotec nv Deze handleiding werd met zorg samengesteld. Noch HumanWare, noch zijn verdelers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten of ontbrekende gegevens in deze handleiding of voor schade, ontstaan door het gebruik van de hierin vermelde informatie.

3 Belangrijke veiligheidsinstructies Neem alle waarschuwingen, gevaarmeldingen en instructies, vermeld op het product, in acht. Lees de instructies in deze gebruikershandleiding zorgvuldig alvorens de SmartView Synergy te gebruiken. Plaats de SmartView Synergy enkel op een stabiel en stevig oppervlak, zowel voor gebruik als om het toestel op te bergen. Breng het toestel niet in contact met water of hoge vochtigheid. Dompel het niet onder. Gebruik alleen de bijgeleverde kabels. De netstroomkabel wordt gebruikt om het toestel aan en uit te zetten. Gebruik een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de nabijheid van het toestel. De stroomtoevoer moet overeenstemmen met de stroom, vermeld op het label. Indien je er niet zeker van bent dat de stroom van hetzelfde type is, informeer dan eerst bij je stroomleverancier. Laat onderhoud of herstellingen aan dit toestel uitvoeren door gekwalificeerde technici. Probeer het toestel niet zelf te herstellen, vermits het openen van het toestel of het verwijderen van afdekplaten kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke stroomstoten of andere risico s. De hierboven afgebeelde driehoek met uitroepingsteken duidt erop dat er een belangrijke gebruiks en/of onderhoudsinstructie staat in het bij het toestel bijgeleverde instructieboekje en/of handleiding. iii

4 Het hierboven afgebeelde LED lamp waarschuwingslabel is bedoeld om de gebruiker ervan te verwittigen dat er een klasse 2 LED product aanwezig is. Dit waarschuwingslabel staat onderaan de plastic kop van het onderstel, zoals te zien op onderstaande tekening. De gebruiker mag niet in de klasse 2 LEDlampjes kijken die zich aan de onderkant van de plastic kop bevinden; de klasse 2 LED lampjes zijn de twee witte lampjes en het Page locator (zoeklicht) lampje. iv

5 Waarschuwing v

6 Gevoeligheid voor storing Er is een tijdelijke verslechtering van het beeld mogelijk, wanneer de SmartView Synergy beïnvloed wordt door een radiofrequentieveld, een elektrostatische ontlading of elektrische ruis. Een elektrostatische ontlading (veroorzaakt door statische elektriciteit) kan resulteren in een leeg scherm. Indien dit gebeurt, schakel het toestel dan uit en weer aan. Waarschuwing ivm compatibiliteit medische richtlijn. Dit product is voorzien van een stroomaansluiting die bestaat uit 3 geleiders waarvan één voor de aarding omwille van de veiligheid. Deze aansluiting heeft een derde contact speciaal voor de aarding en kan ook enkel in een geaard stopcontact gestoken worden. Contacteer een elektricien om uw stopcontacten na te zien en eventueel te vervangen indien noodzakelijk. Dit product moet gebruikt worden met de externe stroomadapter zoals voorzien op het label om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de eisen van de norm IEC De externe stroomadapter moet van het volgende merk en type zijn: Fabrikant: Globtek, Inc. Modelnummer: GTM9100P10012 Elektromagnetische compatibiliteit: Het gebruik van andere kabels en accessoires dan deze gespecificeerd door HumanWare kan resulteren in een verhoogde elektromagnetische emissie en verlaagde immuniteit van de SmartView Synergy. Plaatsing van het toestel: De SmartView Synergy niet vlak naast een ander elektrisch toestel zetten of er bovenop zetten. De aansluitingen voor TV OUT, VGA OUT en VGA IN mogen enkel verbonden worden met SELV circuits die voldoen aan de medische richtlijn of met toestellen waarvan de interne schakelingen voldoen aan de medische richtlijn. vi

7 Inhoud 1 SmartView Synergy: een overzicht Inleiding Het toestel uitpakken Combinatie Opstellen Beschrijving van de SmartView Synergy SmartView Synergy Achterpaneel De leestafel gebruiken De positie van het LCD scherm aanpassen Bedieningspaneel en knoppen Beschrijving van de knoppen op de bedieningspanelen Aan / Uit knop Contrast Verscherpen Kleurenweergave Zoeklicht (Enkel op uitgebreid bedieningspaneel) Vergroting Lijnen en Afdekking (enkel op uitgebreid bedieningspaneel) Knop Helderheid Hoofdmenu Navigeren in het menu vii

8 3.2 De schuifbalken gebruiken Hoofdmenu Menu Weergave Gebruik van VGA IN, VGA OUT en TV Output VGA IN VGA OUT (enkel met uitgebreid bedieningspaneel) TV output Onderhoud en Problemen oplossen Onderhoud Mogelijke problemen oplossen Herstellingen Verwijdering na afdanking Technische specificaties Dienst na verkoop Support viii

9 1 SmartView Synergy: een overzicht 1.1 Inleiding De SmartView Synergy is een elektronische beeldschermloep, te gebruiken om tekst, voorwerpen en handelingen vergroot weer te geven en zo de onafhankelijkheid te helpen herstellen en in stand houden van mensen die leiden aan maculadegeneratie, diabetische renitopathie of andere vormen van slechtziendheid. 1.2 Het toestel uitpakken Volgende onderdelen bevinden zich in de verpakking: Synergy onderstel LCD scherm en bedieningspaneel Voeding (AC voedingskabel en universele stekker) Gebruikershandleiding Snelstartgids Oefen DVD 1.3 Combinatie De standaard combinatie van de SmartView Synergy bestaat uit een onderstel met een geïntegreerd LCD scherm en een vast bedieningspaneel. Er zijn twee maten van schermen beschikbaar: 19 en 22. Een vast uitgebreid bedieningspaneel en een uitgebreide afstandsbediening zijn optioneel. Opmerking: afstandsbedieningen zijn met een kabel aan het onderstel verbonden. Vaste bedieningspanelen hangen vast aan het geïntegreerde LCDscherm. Alle functies van het standaard bedieningspaneel zijn ook terug te vinden op het uitgebreide bedieningspaneel. Het uitgebreide bedieningspaneel beschikt daarenboven over twee bijkomende knoppen. 9

10 1.4 Opstellen 1. Haal het onderstel uit de doos. Hou het onderstel hierbij vast aan de onderkant. 2. Verwijder de afdekplaat aan de bovenkant van het onderstel. 10

11 3. Til het LCD scherm op met het scherm naar je toe en de arm van je weg. Sta voor het onderstel en plaats de pinnen onderaan de arm van het scherm in de twee gleuven op de metalen constructie die zichtbaar worden wanneer je de afdekplaat hebt verwijderd. Laat het scherm zo zakken dat de pinnen in de gleuven passen en schuif het scherm naar achteren. Het scherm zou nu moeten blijven staan op de schermarm. 4. Draai de twee schroeven aan beide kanten van de arm vast. Verbind de kabel met het verbindingsstuk via het gat in de bovenkant. Zet het verbindingsstuk vast met een schroevendraaier. 11

12 5. Plaats de twee plastic afdekstukken zoals afgebeeld. 6. Sluit de kabel voor de elektriciteitstoevoer aan op het toestel en steek daarna de stekker in een stopcontact. 7. Schakel de SmartView Synergy aan om te controleren of de aansluiting werkt. Opgelet: Til het onderstel niet op aan de draagarm. Til het enkel op door het aan de onderkant vast te nemen. 12

13 1.5 Beschrijving van de SmartView Synergy SmartView Synergy 1 LCD scherm 2 Bedieningspaneel 3 Camera en zoeklicht 4 Leestafelblokkering 5 Leestafel 6 Achterpaneel 13

14 1.5.2 Achterpaneel 1 Aansluiting netvoeding 2 USB poort voor onderhoud 3 Aansluiting voor afstandsbediening 4 TV OUT aansluiting 5 VGA OUT aansluiting 6 VGA IN aansluiting De leestafel gebruiken Gebruik de leestafel om voorwerpen te verplaatsen terwijl je ze vergroot bekijkt. Om een tekst te lezen, breng je de leestafel naar je toe en zorg je ervoor dat het begin van de zin op het scherm verschijnt. Terwijl je leest, verschuif je de tafel naar links om de zin te volgen. Om naar een nieuwe lijn te springen, verschuif je de tafel naar rechts en iets verder van je weg. De leestafel heeft een tafelblokkering. Deze staat in het midden aan de voorzijde van de leestafel. Hiermee kun je de weerstand van de leestafel instellen. Om de weerstand te verhogen, schuif je de knop meer naar rechts. Hoe verder naar rechts, hoe meer kracht je moet zetten om de leestafel te bewegen. Dit geeft je meer controle over de leestafel en verhindert dat je per ongeluk weg beweegt van de plaats waar je aan het lezen of kijken was. Wanneer de knop helemaal rechts staat, blijft de leestafel geblokkeerd. Om de weerstand te verminderen, verschuif je de knop naar links. 14

15 1.5.4 De positie van het LCD-scherm aanpassen De kantelhoek en de verticale positie van het LCD scherm kunnen aangepast worden om een optimaal beeld te verkrijgen. Pas de positie van het scherm aan door het scherm aan beide zijden vast te nemen en Het scherm op en neer te bewegen om het aan je ooghoogte aan te passen. Het scherm meer naar voor of naar achter, of meer naar links of rechts te kantelen tot je de best passende positie gevonden hebt. 2 Bedieningspaneel en knoppen. Het bedieningspaneel heeft volgende knoppen, van links naar rechts: 1 Contrast Verscherpen 2 Kleur 3 Zoeklicht (enkel op uitgebreid bedieningspaneel) 4 Vergroting 5 Lijnen en Afdekking (enkel op uitgebreid bedieningspaneel) 6 Helderheid 7 Aan / Uit knop Standaard bedieningspaneel Uitgebreid bedieningspaneel 15

16 2.1 Beschrijving van de knoppen op de bedieningspanelen Aan / Uit-knop De Aan/Uit knop is de knop helemaal rechts op het bedieningspaneel. Je gebruikt het om de SmartView Synergy aan of uit te zetten. Wanneer het toestel ingeschakeld is, wordt de leestafel verlicht en brandt het groene lichtje van de aan/uit knop Contrast Verscherpen De knop Contrast Verscherpen is de eerste knop aan de linkerkant van het bedieningspaneel. Wanneer de afbeelding in kleur weergegeven wordt, kun je met deze knop overschakelen naar een weergavemodus met verscherpt contrast. Een weergave in verscherpte contrastkleuren kan de tekst leesbaarder maken. De Synergy geeft je de mogelijkheid om tekst in verschillende kleurencombinaties te bekijken. Contrast Verscherpen alle kleurencombinaties Wanneer je de weergave in verscherpt contrast gezet hebt, dan zal de weergave, telkens je op de knop Contrast Verscherpen drukt, schakelen tussen een reeks van 16 combinaties van voor en achtergrondkleuren. De geselecteerde kleurencombinatie zal bewaard worden als je voorkeurselectie wanneer je het toestel uitschakelt. Contrast Verscherpen beperkte kleurencombinaties Je kunt ook het aantal kleurencombinaties beperken. Om tussen de volledige kleurenset en de beperkte kleurenset te wisselen, druk je op de knop Contrast Verscherpen en blijf je knop vijf seconden ingedrukt houden. Je hoort een pieptoon ter bevestiging (wanneer de pieptonen in het hoofdmenu ingeschakeld zijn). Door vijf seconden op de knop Contrast Verscherpen te drukken wissel je zo van een set van 16 kleurencombinaties naar een set met beperkte combinaties: de huidige voor en achtergrondkleur, een omwisseling van diezelfde kleuren van voor naar achtergrond en omgekeerd, zwart op wit en wit op zwart. Indien de weergave reeds ingesteld was op zwart/wit, zal deze knop de keuze beperken tot zwart op wit of wit op zwart. Opmerking: De knop Contrast Verscherpen wordt ook gebruikt om het menu en de functie Lijnen en Afdekking te verlaten. 16

17 2.1.3 Kleurenweergave Wanneer de weergave in verhoogde contrastkleuren staat, kun je met de knop Kleur overschakelen naar kleurenweergave. In deze modus wordt het beeld in natuurlijke kleuren weergegeven. Opmerking: Wanneer de Synergy in kijkmodus staat, kun je met de Kleur knop het hoofdmenu activeren, door de knop Kleur 2 seconden ingedrukt te houden. In het hoofdmenu kun je met de knop Kleur selecties bevestigen Zoeklicht (Enkel op uitgebreid bedieningspaneel) Het zoeklicht toont het midden van het vlak dat door de camera wordt opgenomen. Druk op de Zoeklicht om het LED lampje van het zoeklicht aan of uit te zetten. De knop Zoeklicht dient ook om de videoconfiguratie te veranderen. Hou de knop Zoeklicht 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen input en output video. Voor meer informatie over de instellingen voor video input of output, verwijzen we naar het onderdeel Menu Weergave, punt Video Omschakelen Vergroting De knop Vergroting dient om de vergrotingsfactor van een beeld op het scherm aan te passen. Wanneer je de knop Vergroting in wijzerzin (met de klok mee) draait, vergroot de vergrotingsfactor, wanneer je de knop in tegenwijzerzin draait, verlaagt de vergrotingsfactor. Er zijn 24 verschillende vergrotingsniveaus Lijnen en Afdekking (enkel op uitgebreid bedieningspaneel) Lijnen en Afdekking is een functie die je kan helpen om te controleren wat er op je scherm verschijnt. De lijn kan je helpen om wat er op het scherm getoond wordt duidelijk af te scheiden en de afdekking kan nuttig zijn om onnodige stukken tekst te bedekken. Wanneer je telkens kort op de knop Lijnen en Afdekking drukt, doorloop je na elkaar volgende opties: Eén horizontale lijn over het scherm Eén verticale lijn over het scherm Horizontale lijnen over het scherm Verticale lijnen over het scherm Geen lijnen of afdekkingen 17

18 De plaats van de lijnen en de breedte van de afdekking kunnen aangepast worden. Met de knop Helderheid kun je de plaats van de lijn aanpassen. Om de breedte van de afdekking aan te passen, druk je gedurende twee seconden op de knop Lijnen en afdekking. Na een korte pieptoon kun je de knop Helderheid nu gebruiken om de breedte van de afdekkingslijnen aan te passen Knop Helderheid Wanneer het beeld in kleur of in verscherpt contrast staat, kun je de knop Helderheid in wijzerzin of in tegenwijzerzin draaien om de helderheid te verlagen of te verhogen. De niveaus van helderheid voor beeldweergave in kleur en voor beeldweergave in verscherpt contrast worden allebei bewaard. Opmerking: Wanneer je aanpassingen doet in het menu, zal de knop Helderheid dienen om door de menu opties te navigeren. De knop Helderheid dient ook om de helderheid, kleur en contrast in het menu aan te passen. Wanneer je de optie Lijnen en Afdekking gebruikt (enkel op uitgebreid bedieningspaneel), kun je met de knop Helderheid de lijnen en afdekkingsvlakken verschuiven en aanpassen. Wanneer je de knop Helderheid gebruikt om in het menu te navigeren of om de lijnen en afdekkingsvlakken aan te passen, zal het bewegen van de knop Helderheid geen invloed hebben op de helderheid van het beeld op dat moment. 3 Hoofdmenu Om het hoofdmenu te bereiken, druk je tenminste twee seconden op de Color toets. Een pieptoon weerklinkt en het hoofdmenu verschijnt op het scherm. Je kunt de pieptoon uitschakelen via het hoofdmenu (behalve voor foutmeldingen). 3.1 Navigeren in het menu Terwijl je het menu doorloopt, worden de gewone functies van de toetsen op het bedieningspaneel vervangen door de menu functies. Met de knop Helderheid kun je in het menu op en neer navigeren. Met de knop Kleur kun je een optie te selecteren. 18

19 Met de knop Contrast verscherpen kun je van het Menu Weergave terug naar het Hoofdmenu schakelen, en kun je het Hoofdmenu verlaten om de Synergy verder te gebruiken. 3.2 De schuifbalken gebruiken De menu onderdelen helderheid, contrast en kleur werken met schuifbalken. Wanneer een schuifbalk op het scherm verschijnt, gebruik je de knop Helderheid om het niveau aan te passen. Wanneer je de knop Helderheid in wijzerzin (met de klok mee) draait, verhoogt de waarde op de schuifbalk, wanneer je de knop in tegenwijzerzin draait, verlaagt de waarde op de schuifbalk. Met de knop Kleur bevestig je de waarde. Om de wijzigingen te annuleren en terug te keren naar het hoofdmenu, druk je op de knop Contrast Verscherpen. 3.3 Hoofdmenu Het hoofdmenu bevat volgende onderdelen: Helderheid Bij de selectie van dit onderdeel verschijnt er een schuifbalk op het scherm waarmee je de helderheid kunt instellen. Voor verhoogde contrastkleuren en voor kleurenweergave kunnen verschillende helderheidsniveaus ingesteld worden. Contrast (enkel in kleurenmodus) Bij de selectie van dit onderdeel verschijnt er een schuifbalk op het scherm waarmee je het contrastniveau kunt instellen. Contrast kan alleen in kleurenweergave worden aangepast. Wanneer je in verhoogde contrastweergave het contrast probeert aan te passen, krijg je een foutmelding (pieptoon). Kleur (enkel in kleurenmodus) Bij de selectie van dit onderdeel verschijnt ere en schuifbalk op het scherm waarmee je het kleurniveau kunt aanpassen. Kleuren kunnen enkel in kleurenmodus aangepast worden. Wanneer je in tekstmodus de kleur probeert aan te passen, krijg je een foutmelding (pieptoon). Kleurinstelling (enkel in kleurenmodus) Hiermee kun je snel wisselen tussen twee kleureninstellingen. Standaard zijn dit de instellingen natuurlijke kleuren en contrast verscherpen. Je kunt deze instellingen wijzigen om je eigen voorkeur van kleurinstellingen snel op te roepen. 19

20 Focus Hiermee kun je wisselen tussen automatische en vaste focus (scherpstelling). De vaste focus is nuttig in situaties waarbij je niet wil dat de camera zich gaat richten op een voorwerp dat je blikveld binnenkomt. Wanneer je bijvoorbeeld aan het schrijven bent, moet de camera zich niet instellen op je hand of je pen, maar moet hij op de tekst ingesteld blijven. Belichting Hiermee kun je de lampjes die de leestafel verlichten, aan of uitschakelen. Pieptoon Op deze plaats in het menu kun je de niet noodzakelijke pieptonen uitschakelen. Pieptonen voor foutmeldingen worden niet uitgeschakeld. Weergave Vanuit dit menu item kun je naar het submenu Weergave. Het menu Weergave omvat volgende onderdelen: Taal, Land, Systeeminformatie, Vergroting, Vergrotingsweergave, Splash Screen, Schermgrootte, Video Omschakelen en PC naar scherm. Meer uitleg over deze menu onderdelen vind je in het hoofdstuk Menu Weergave. Fabrieksinstellingen Gebruik deze optie om het toestel weer in de standaard instellingen te zetten. 3.4 Menu Weergave Taal Hier kun je de taal van de schermmeldingen selecteren: Engels (US), Frans, Engels (UK). Land Afhankelijk van het geselecteerde land, verschijnt een aangepaste telefoonlijst voor technische support op het opstartscherm. Systeeminformatie Bij dit menu item wordt het opstartscherm getoond dat je normaalgezien te zien krijgt bij het inschakelen van het toestel. Vergrotingsweergave Selecteer deze optie om het vergrotingsniveau te laten weergeven wanneer je de vergroting aanpast. 20

21 Splash Screen Hiermee kun je regelen of het opstartscherm bij het inschakelen van het toestel verschijnt of niet verschijnt. Schermgrootte Hier kun je ingeven met welke schermgrootte je werkt, zodat de verhoudingen van het beeld juist aangepast zijn bij vergroting. Video Omschakelen Er zijn twee opties beschikbaar: input en output. Met de optie Input selecteer je de beeldbron: camera of VGA IN. Met de optie Output kun je schakelen tussen het LCD scherm op de arm van het onderstel (indien aanwezig) en een externe monitor, verbonden via de VGA OUT poort. In beide gevallen kun je de selectie bevestigen door de knop Zoeklicht gedurende 2 seconden ingedrukt te houden (alleen beschikbaar op uitgebreid bedieningspaneel). De video instellingen worden bewaard wanneer het toestel wordt uitgeschakeld. PC naar scherm Schakel deze optie in wanneer je het VGA IN signaal naar het scherm wilt sturen wanneer de loep niet ingeschakeld is. Dit kan nuttig zijn wanneer je computer verbonden is met de VGA IN poort en je het beeld op het scherm wilt zien zonder de video verbindingen te wijzigen. Belichting Er zijn twee opties: Fluorescent en Normaal. Selecteer Fluorescent wanneer er in de ruimte fluorescerende lichten zijn. Selecteer Normaal wanneer er geen fluorescerende lichten zijn. De optie Fluorescent zal in de meeste gevallen een goed resultaat geven. 21

22 4 Gebruik van VGA IN, VGA OUT en TV Output SmartView Synergy beschikt over verschillende video opties. 4.1 VGA IN Met het Uitgebreid bedieningspaneel kan de SmartView Synergy via de VGA INport beelden van een externe videobron weergeven. De belangrijkste toepassing hiervan zal zijn om het LCD scherm van de Synergy te delen met je PC. Volg hiervoor de volgende instructies: Verbind de VGA OUT poort van je computer met de VGA IN poort van de SmartView Synergy. Vergewis je ervan dat de optie voor Video Omschakelen op INPUT staat. Meer uitleg hierover vind je terug in het hoofdstuk 3.4: Menu Weergave, punt Video Omschakelen. De optie PC naar Scherm moet Aan staan. Meer uitleg hierover vind je terug in het hoofdstuk 3.4: Menu Weergave, punt PC naar scherm. Terwijl zowel de computer als de SmartView ingeschakeld zijn, hou je de knop Zoeklicht even ingedrukt om te schakelen tussen de beeldbronnen camera (van de Synergy) en VGA IN (de computer). 4.2 VGA OUT (enkel met uitgebreid bedieningspaneel) Het is mogelijk om de VGA OUT poort te gebruiken om beelden op een ander scherm weer te geven. Volg hiervoor de volgende instructies: Verbind het secundaire scherm met de SmartView Synergy via de VGA OUT poort. Vergewis je ervan dat de optie voor Video Omschakelen op OUTPUT staat. Meer uitleg hierover vind je terug in het hoofdstuk 3.4: Menu Weergave, punt Video Omschakelen. Vergewis je ervan dat het scherm ingeschakeld is. Hou de knop Zoeklicht even ingedrukt om te schakelen tussen de schermen. 4.3 TV output De SmartView kan beelden op een TV scherm weergeven. Hiervoor moet je de TV via een composiet videokabel met de TV OUT poort van de SmartView verbinden. Wanneer een TV aan de SmartView geschakeld is, zal het LCDscherm niets weergeven. 22

23 5 Onderhoud en Problemen oplossen 5.1 Onderhoud Veeg de SmartView Synergy schoon met een zachte doek. 5.2 Mogelijke problemen oplossen Het scherm geeft niets weer: Kijk na of de stroomtoevoerkabel verbonden is met het blok voor de stroomvoorziening. Kijk na of kabel aan de ene kant in het toestel zit en aan de andere kant in het stopcontact. Kijk na of de elektriciteitsvoorziening via het gebruikte stopcontact werkt. Kijk na of het toestel ingeschakeld is: brandt het groene lichtje? Kijk na of alle kabels aangesloten zijn. Kijk na of de instellingen voor Helderheid en Contrast niet helemaal op nul staan. Draai aan de knop voor Vergroting in tegenwijzerzin om de vergroting zo klein mogelijk te zetten. Het beeld van de computer verschijnt niet op het scherm wanneer mijn computer met de SmartView verbonden is: Kijk na of alle verbindingskabels juist aangeschakeld zijn. Kijk vooral na of de computerkabel met de Synergy verbonden is en niet met het scherm van de computer. Druk op de knop Zoeklicht. Kijk na of de computer aan staat en correct werkt door de computer even met het computerscherm te verbinden. Kijk of het menu voor de configuratie juist ingesteld is. Zie hoofdstuk Menu Weergave voor verdere informatie. Blijft het probleem aanhouden, vraag dan een vakman om raad. Het beeld wordt niet scherp weergegeven: Neem hetgeen je aan het bekijken of aan het lezen bent even van de leestafel en leg het er terug op. Maak het scherm schoon met een schoonmaakmiddel voor glas. Kijk na of de focus (scherpstelling van de camera) ingesteld staat op automatisch of vast. Meer informatie over de focusinstelling vind je terug in hoofdstuk 3.3: het hoofdmenu. 23

24 De tekst ziet er grijs uit of vertoont geen goed contrast: Druk op de knop Contrast Verscherpen om het toestel te doen omschakelen naar verhoogde contrastweergave. Kijk de instellingen voor Helderheid en Contrast na. Deze moeten op minstens 50% ingesteld zijn. Hou er rekening mee dat het contrast niet kan aangepast worden wanneer je het Verscherpt Contrast ingeschakeld is. Meer informatie over Contrast Verscherpen vind je terug in hoofdstuk 2.1.2: Contrast verscherpen. Kijk na of de lichtjes van de leestafel branden. Indien ze niet branden, verifieer dan de optie belichting in het hoofdmenu. De kleuren zijn moeilijk te onderscheiden: Kijk na of de kleurinstelling in het menu op 100% staat. Kijk na of de lichtjes van de leestafel branden. Er is weinig contrast: Kijk de contrastinstellingen na in het menu. Het contrast kan alleen aangepast worden bij Kleurenweergave. Er is weinig helderheid: Kijk de helderheid na. Gebruik de knop Helderheid om de helderheid aan te passen. Denk eraan dat de instellingen anders zijn voor Kleurenweergave en Weergave in verscherpt contrast. Kijk na of beide lichtjes boven de leestafel branden. Er is veel glans: Verminder de helderheid. Verminder de verlichting rondom. Hou het voorwerp anders zodat het een andere hoek maakt ten opzichte van de camera. Het zoeklicht verschijnt niet: Verwijder alles van de leestafel en controleer dan of je het zoeklicht ziet op de leestafel. Het is mogelijk dat het zoeklicht moeilijk te zien is tussen bepaalde kleuren op het voorwerp of de tekst die je bekijkt. Je ziet het zoeklicht het best op wit papier. Er is maar een beperkt aantal contrastkleuren beschikbaar: Druk op de knop Contrast Verscherpen om er zeker van te zijn dat de SmartView Synergy in Verscherpte Contrastweergave staat. 24

25 Hou de knop Contrast Verscherpen vijf seconden ingedrukt tot je een pieptoon hoort. Ik raak niet weg uit het menu Druk op de knop Contrast Verscherpen. Zet het toestel uit en daarna weer aan met de Aan/Uit knop. Het opstartscherm blijft staan: Zet het toestel uit en daarna weer aan met de Aan/Uit knop. Contacteer je verdeler of de technische supportdienst wanneer het probleem zich blijft voordoen. De SmartView Synergy schakelt zelf uit en start opnieuw op: Kijk na of alle kabels en verbindingen goed zijn aangesloten. Contacteer je verdeler of de technische supportdienst wanneer het probleem zich blijft voordoen. De leestafel beweegt niet: Kijk na of de tafelblokkering niet vast staat. De tafel is geblokkeerd wanneer de schuifknop helemaal rechts staat. Schuif de knop naar links om de blokkering te lossen en de weerstand te verminderen. Kijk na of er geen obstakels rond de tafel staan die de beweging van de tafel belemmeren. Ook het vlak waar de tafel overheen beweegt, moet vrij zijn. Andere problemen: Schakel de SmartView Synergy uit en weer aan. 6 Herstellingen Contacteer je verdeler of de technische supportdienst bij problemen met de SmartView Synergy. 25

26 7 Verwijdering na afdanking Aan het einde van de levensduur van de SmartView Synergy, moeten de onderdelen ervan als afgedankt elektronisch toestel worden afgevoerd in overeenstemming met de lokale wetgeving. De SmartView Synergy bevat geen gevaarlijke stoffen. 8 Technische specificaties Afmetingen en gewicht van het toestel Combinatie Breedte Diepte Minimale hoogte Maximale hoogte Gewicht Onderstel 355mm 482 mm 292 mm 292 mm 10kg Onderstel met 19 LCD scherm Onderstel met 22 LCD scherm 406 mm 533 mm 533 mm 635 mm 15.6 kg 508 mm 533 mm 533 mm 635 mm 15.7 kg Vergroting De vergroting is afhankelijk van de grootte van het gebruikte scherm. 19" scherm: 2.6x tot 57x 21" scherm: 3.1x tot 69x Belichting Klasse 2 LED Product Gemiddelde levensduur van de lampen: meer dan uren Stroomtoevoer Input: V AC, 2.0 A Frequentie: Hz Verbruik: 77W 26

27 Computercompatibiliteit De SmartView Synergy kan verbonden worden met een desktop, laptop, of notebook computer met VGA scherm, en kan de beelden van de PC en de camera afwisselend tonen. Video modes: 19 LCD scherm 75Hz 75Hz 75Hz 22 LCD scherm 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz Klassering materiaal (IEC 601 1) Aard van bescherming Klasse 1 Beschermingsgraad behuizing: IP20 Werking: continu Omgevingsvoorwaarden Toegestane omgevingstemperatuur bij gebruik: 10 tot 40º C Toegestane omgevingstemperatuur voor transport en stockage: 20 to 60º C Toegestane luchtvochtigheid bij gebruik: 20% to 80% (Relatieve vochtigheid) Toegestane luchtvochtigheid bij transport en stockage: 10% to 95% (RH) Toegestane hoogte bij gebruik: 200 to 2000 m Toegestane hoogte voor transport en stockage: 200 to m Toegestane luchtdruk bij transport & stockage: kpa 27

28 9 Dienst na verkoop - Support Low Vision & Braille Center b.v handelend onder Iris Huys De dienst na verkoop en de supportdienst, kunt u contact opnemen in geval van problemen of technisch defect James Wattstraat 13 b 2809PA Gouda Tel Fax Web:

handleiding beeldschermloep Basic Simpleview. (zie voor foto s de originele Engelstalige handleiding)

handleiding beeldschermloep Basic Simpleview. (zie voor foto s de originele Engelstalige handleiding) Gebruiksaanwijzing 409038 handleiding beeldschermloep Basic Simpleview Belangrijk (zie voor foto s de originele Engelstalige handleiding) Lees de handleiding aandachtig door. Als u de kabels aansluit,

Nadere informatie

Electronische loep "One"

Electronische loep One Electronische loep "One" Eenvoudige, betaalbare, elektronische loep voor mensen met visuele beperkingen Deze draagbare elektronische loep geeft een scherp beeld en hoog contrast met een vergroting van

Nadere informatie

SNOW 7HD GEBRUIKSHANDLEIDING

SNOW 7HD GEBRUIKSHANDLEIDING SNOW 7HD GEBRUIKSHANDLEIDING Opbouw Als je de Snow voor je houdt; dan bevinden zich rechts naast het scherm de volgende toetsen of aanduidingen van boven naar onder: Batterij-indicator Zoom + Zoom - Aan

Nadere informatie

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding

KOBA VISION. 5 HD beeldschermloep. Handleiding NL KOBA VISION 5 HD beeldschermloep Handleiding 1. Inhoud van de verpakking Draagbare beeldschermloep 5 HD SD kaart Adapter Draagzakje Handleiding Polsbandje TV-out kabel Microvezel doekje voor het reinigen

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Handleiding LifeGuard

Handleiding LifeGuard Handleiding LifeGuard I Introductie De LifeGuard bestaat uit een basisstation en een armband, die gebruikt kunnen worden als alarm bij onderdompeling in water en bij verdwalen. Ga naar www.manual-guide.com

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100

Gebruikershandleiding. Video endoscoop FVE 100 Gebruikershandleiding Video endoscoop FVE 100 SET BESTAAT UIT: FVE 100 (Artikelnr. 999420) Video-endoscoop, zwanenhals 100 cm, Video-kabel, USB kabel, Li-Ion-batterijen, oplader, (hulpsetje; magneet, haak,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MZ serie Instructies voor het vervangen van de harde schijf 7429170005 7429170005 Documentversie: 1.0 - Mei 2007 www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten TV Out gebruiken Bekijk het PC-beeld op de televisie! Uw nieuwe RAGE 128-grafische kaart beschikt over de voorziening TV Out. Sluit uw nieuwe kaart eenvoudigweg op een televisie en/of monitor aan. U kunt

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300

GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 GEBRUIKERSHANDLEIDING CDC300 Product overzicht 1. TF kaart sleuf 7. HDMI out poort 12. RESET 2. Omhoog knop 8. OK knop 13. Microfoon 3. Menu knop 9. Modus knop 14. Luidspreker 4. Omlaag knop 10. Vergrendeling

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER 2.0 GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding. 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig

Nadere informatie

KOBA VISION. SenseView P430. Handleiding

KOBA VISION. SenseView P430. Handleiding NL KOBA VISION SenseView P430 Handleiding 1. SenseView P430 Verpakking P430 AC adapter Handleiding Draagzakje Armstrap 2. Batterij gebruik / onderhoud De batterij moet ongeveer 3 uur volledig opgeladen

Nadere informatie

Bestnr Digitale fotolijst Intenso 8"

Bestnr Digitale fotolijst Intenso 8 Bestnr. 95 50 84 Digitale fotolijst Intenso 8" Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING

DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING DIGITAL DOOR VIEWER GEBRUIKERSHANDLEIDING Let op: 1. Lees voor gebruik eerst deze handleiding 2. Demonteer de camera of de hoofdunit niet. 3. Ga zorgvuldig te werk. 4. Wij raden u aan om regelmatig een

Nadere informatie

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor

15.4-Inch TFT LCD. Overhead Monitor 15.4-Inch TFT LCD Overhead Monitor Gebruikshandleiding Veiligheidswaarschuwingen - Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de monitor monteert en/of in gebruik neemt. - Monteer de monitor op een locatie waar

Nadere informatie

Video Intercom Systeem

Video Intercom Systeem Video Intercom Systeem VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 GEBRUIKERS HANDLEIDING 2 Functies VM-320 VM-670 VM-372M1 VM-670M1 / VM-670M4 AX-361 1 Microfoon 8 Luidspreker 2 Indicatie-led s

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

Waviduo 315 Elektrolasapparaat

Waviduo 315 Elektrolasapparaat Waviduo 315 Elektrolasapparaat geschikt voor WaviDuo Elektrolasmoffen 40-315 Onderdelen: 1] Voedingskabel 2] Temperatuursensor 3] Aan/uit knop (op de zijkant) 4] Ingang voor lassnoer 5] Scherm 6] Startknop

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Registreer uw product op SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren.

Registreer uw product op  SWW1890. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. Snelstartgids. Installeren. Registreer uw product op www.philips.com/welcome. Hier kunt u ook terecht voor ondersteuning. SWW1890 Snelstartgids 1 2 Installeren Genieten Wat zit er in de doos? Ontvanger Zender Gebruiksaanwijzing Quick

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Informatie voor de gebruiker: HD (High Definition) en HFR (High Frame Rate) video-opname apparaten, zijn een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van de gebruikersinstellingen,

Nadere informatie

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm

Installatiehandleiding. LCD-kleurenbeeldscherm handleiding LCD-kleurenbeeldscherm VEILIGHEIDSSYMBOLEN In deze handleiding worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven essentiële informatie. Lees de beschrijvingen nauwkeurig door. WAARSCHUWING

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 TELEVIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

KOBA VISION. 7 FULL HD beeldschermloep. Handleiding

KOBA VISION. 7 FULL HD beeldschermloep. Handleiding NL KOBA VISION 7 FULL HD beeldschermloep Handleiding 1. Inhoud van de verpakking Draagbare beeldschermloep 7 HD SD kaart Adapter Draagzakje Handleiding Microvezel doekje voor het reinigen van het display.

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1600. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het monitorbeeld van uw computer omzetten naar TV-beeld. De Televiewer werkt volledig

Nadere informatie

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009 Handleiding SeeTech Oogbesturing Technische gegevens Specificaties Processor Pentium processor met 1,5 GHz Geheugen 1 GB RAM Besturingssysteem Windows XP Aansluitingen

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

Multifunctionele detector Metaal- en stroomdetector

Multifunctionele detector Metaal- en stroomdetector De verpakking bevat volgende stukken: Omschrijving: Multifunctionele detector Metaal- en stroomdetector 1) Kantelbare metaaldetector 6) Metalen plaat voor gelijkstroomtest 2) Batterijvak 7) Controlelampje

Nadere informatie

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T

Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T Elektronische draadloze ruimtethermostaat D9380 RF-T 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Bediening en display 3 Bediening 3 Display 4 Handleiding voor gebruik 4 Gebruiksfuncties 5 Functie COMFORT 5 Functie ECO

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

MultiSport DV609 Nederlands

MultiSport DV609 Nederlands MultiSport DV609 Nederlands! Kennisgeving: High-definition video-opnameapparatuur met hoge beeldfrequentie vormt een zware belasting voor geheugenkaarten. Afhankelijk van uw instellingen wordt aanbevolen

Nadere informatie

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel.

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel. Nederlands Instructies voor vervanging Videokaart AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst

DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst DENVER DPF-721 Gebruikershandleiding Digitale Fotolijst WAARSCHUWING De kabel van de voedingsadapter en de uitschakelinrichting moeten altijd gemakkelijk te bedienen zijn. 1 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun

Gebruikershandleiding. Kleine elektrische muursteun Gebruikershandleiding Kleine elektrische muursteun op met Teknihall support: 0900 400 2001 2 INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 VERPAKKINGSINHOUD... 5 GEREEDSCHAP... 6 INSTALLATIE 1... 6 INSTALLATIE

Nadere informatie

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING Inhoudsopgave Tips 1 Veiligheidsinstructies 2 Instructies voor beamer 3 Beamer instellen 4 - Standaard instructies 4 - Instructies diverse mogelijkheden 5 - Verbindingen

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

PRODUCTBESCHRIJVING...

PRODUCTBESCHRIJVING... Naslaghandleiding Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 INHOUD VAN DE DOOS... 4 STROOMVERBRUIK... 4 PRAKTISCHE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN HET CONTROLEAPPARAAT... 5 2. PRODUCTBESCHRIJVING... 6 FUNCTIES VAN HET

Nadere informatie

Proteus EEC 2505 / 3000 / 3005

Proteus EEC 2505 / 3000 / 3005 Proteus EEC 2505 / 3000 / 3005 Korte handleiding van het computergedeelte Dit systeem is ontworpen voor een programmeerbare magnetische elliptical trainer. Er zijn 3 onderdelen die tot dit systeem behoren,

Nadere informatie

Copyright 2011 - Xsarius. Handleiding

Copyright 2011 - Xsarius. Handleiding Handleiding Op onze website kunt u uw product registreren. Door uw product te registreren kunnen wij u direct de best mogelijke ondersteuning bieden. Verleng hiermee tevens de fabrieksgarantie van 1 naar

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MX series Instructies voor het vervangen van de harde schijf www.packardbell.com Belangrijke veiligheidsinstructies U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u begint

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO

Duurzame energie. Aan de slag met de energiemeter van LEGO Duurzame energie Aan de slag met de energiemeter van LEGO LEGO, het LEGO logo, MINDSTORMS en het MINDSTORMS logo zijn handelsmerken van de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Inhoudsopgave 1. Overzicht

Nadere informatie

TREX 2G Handleiding Pagina 2

TREX 2G Handleiding Pagina 2 Informatie in deze handleiding is onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. NEAT Electronics AB behoudt zich het recht hun producten te wijzigen of te verbeteren en wijzigingen aan te

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System

PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System NL GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMust 400/600/1000 Offline UPS - Uninterruptible Power System 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Deze handleiding bevat belangrijke instructies voor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit 1. Naam van het product Bubbelpaneel 2. Product code 18523 3. Kleur Zwart of wit 4. Korte beschrijving Het best van twee werelden - een paneel en een bubbelunit in één! Een schitterend product van ROMPA.

Nadere informatie

Handleiding KP100a en KP210Di

Handleiding KP100a en KP210Di pagina 1 v. 6 1. Registreren Keuze kolom - De klok zal de registratie afdrukken in de kolom waarvan het lampje opgelicht is. - De kolom selectie kan automatisch of manueel gebeuren. - Bij een manuele selectie

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B

10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B 10 digitale fotolijst PL-DPF 1004B Gebruiksaanwijzing Wij danken u voor uw aankoop van deze 10 digitale fotolijst. U kunt uw favoriete foto s (* in.jpg) rechtstreeks van een geheugenkaart of USBstick afspelen,

Nadere informatie

Functies. Inhoud van de doos NED

Functies. Inhoud van de doos NED NED Functies De ASA-30 kan als een aanvullende sirene verbonden met uw alarmsysteem worden gebruikt of als een onafhankelijke sirene verbonden met een afstandsbediening en/of draadloze detectoren. - Draadloze

Nadere informatie

HANDLEIDING! " # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ ". +/

HANDLEIDING!  # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ . +/ HANDLEIDING! " # $ %! & ' ' ' % $ %! & ( % ) * +, -. +/ 0 +1 1 ". +/ 0 + 1 1 2 1. Instructie verstelling tafel De loungewerktafel is voor een correcte zithouding uitgerust met horizontale en verticale

Nadere informatie

CAMSET33-2-KANAALS VIDEO-DEURTELEFOON

CAMSET33-2-KANAALS VIDEO-DEURTELEFOON 1. Inleiding - 2-KANAALS VIDEO-DEURTELEFOON Dank u voor uw aankoop! Lees deze handleiding aandachtig voor u uw in gebruik neemt. De bestaat uit een binnenpost met monitor en een buitenpost met camera waardoor

Nadere informatie

RGBW RF wandbediening

RGBW RF wandbediening RGBW RF wandbediening Elegante wandbediening voor de bediening van RGBW led strips Hiermee stuurt u de GGS-RGBWCONT120 RGBW led controller(s) aan Touch-panel, afgewerkt met glazen plaat. Geen bedrading

Nadere informatie

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding

Handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Nederlands bij gebruik van de originele Engelse handleiding Teknatool houtdraaibank Nova DVRxp Artikelnummer: 24207 Besturingssysteem software versie: 4.54x Interface software versie: s03 Teknatool International, 13 juli 2006 1.0 Introductie 1.1 Algemeen Deze handleiding

Nadere informatie

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker:

Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: Handleiding 1. Model Deze handleiding is van toepassing op alle directe opgeladen LED Cube met Bluetooth Speaker: IOL-1515SP 2. Specificatie Onze LED Cube met Bluetooth Speaker is vervaardigd volgens een

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan.

Cijfers 1 t/m 4,8,16 hiermee kunt u van kanaal wisselen. Gebruik deze iconen om naar een split screen terug te gaan. Inhoudsopgave 1. Belangrijke veiligheidsinstructies... 2 2. Mee geleverde producten voor de DVR... 2 3. Uitleg bedieningspaneel... 2 4. Uitleg afstandsbediening... 3 5. Aan de slag met de DVR... 3 5.1

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

ClearView Speech. Gebruikershandleiding. Version 1.3 2014 Optelec, the Netherlands All rights reserved. Optelec

ClearView Speech. Gebruikershandleiding. Version 1.3 2014 Optelec, the Netherlands All rights reserved. Optelec Optelec ClearView Speech ClearView Speech Gebruikershandleiding Version 1.3 2014 Optelec, the Netherlands All rights reserved Optelec 2993 LT Barendrecht Nederland Phone: +31 (0)88 678 35 55 E-mail: info@optelec.nl

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

DENVER DPF 742 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst

DENVER DPF 742 Gebruikershandleiding. Digitale Fotolijst DENVER DPF 742 Gebruikershandleiding Digitale Fotolijst WAARSCHUWING De kabel van de voedingsadapter en de uitschakelinrichting moeten altijd gemakkelijk te bedienen zijn. 1 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output

RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output RGB wand bedieningspaneel DMX sturing en PWM output Mooi afgewerkt wandpaneel voor de bediening van RGB led strips Touch bediening 2 opties: rechtstreekse bediening + aansturing of bediening via het DMX-512

Nadere informatie

VZ-107W Achteruitrijcamera set

VZ-107W Achteruitrijcamera set VZ-107W Achteruitrijcamera set Gebruikshandleiding INHOUD SET 1. 1 X CCD Camera 2. 7 TFT LCD Colour Monitor 3. Kabelbosje met 2 Camera Inputs 4. Monitor afstandbediening 5. Monitor bracket 6. Gebruikershandleiding

Nadere informatie

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding

HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding HP Mobile Remote Control (alleen bepaalde modellen) Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows en Windows Vista zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41

GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon+31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING AC/DC Ampèretang PCE-DC 41 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen

Snelstartgids. Inhoud verpakking. De digitale pen Snelstartgids Waarschuwing Deze Snelstartgids biedt algemene richtlijnen voor de installatie en het gebruik van IRISnotes. Gedetailleerde instructies over het complete functiebereik van IRISnotes vindt

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair EasyNote MB Series Instructies voor het vervangen van het dvd-station 7440910005 7440910005 Documentversie: 1.0 - Februari 2008 www.packardbell.com Veiligheidsinstructies Lees

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie