Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPEC02. Energietarieven standplaatsen en evenementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OOPEC02. Energietarieven standplaatsen en evenementen"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Inleiding De gemeente heeft in de openbare ruimte diverse stroomvoorzieningen aangebracht. Deze worden onder meer gebruikt voor standplaatsen en evenementen. Tot en met 2008 was in de leges tarieventabel een opslag voor stroomverbruik opgenomen. Met ingang van 2009 is dit uit de legesverordening gehaald en moet een andere doorrekening van de stroomkosten plaatsvinden. De afnemers van stroom zijn hiervan op de hoogte gesteld en hebben sindsdien nog geen stroomkosten betaald. Doel van dit voorstel is het vaststellen van tarieven voor stroomverbruik (voor standplaatshouders en organisatoren van evenementen) die op het werkelijk verbruik zijn gebaseerd. Feitelijke informatie Tot en met 2008 werden tarieven voor stroomverbruik doorberekend vanuit de legesverordening. Bij het in rekening brengen van leges is het moment van aanvragen bepalend voor de leges die in rekening gebracht mogen worden. De meeste aanvragen worden vooraf, soms al langer vooraf, gedaan. De tarieven zijn de afgelopen jaren met het vastgestelde inflatiepercentage gecorrigeerd en niet op basis van de werkelijke kosten. Hierdoor bleven de inkomsten fors achter bij de kosten. Daarbij is het leveren van stroom geen publiekrechtelijke taak. Het is oneigenlijk om via de legesverordening daar belasting voor te rekenen. Gezien de gestegen energiekosten en de veranderde apparatuur zijn de in rekening gebrachte kosten niet meer in overeenstemming met het reële verbruik. Ditzelfde zien we bij het gebruik van stroom voor evenementen. Indien één standplaatshouder als enige altijd hetzelfde stroompunt in gebruik heeft, is het mogelijk om de werkelijke kosten van dat stroompunt door te rekenen. De meeste stroompunten worden wekelijks door diverse afnemers gebruikt (standplaatsen, markten, kermissen en evenementen). Bij deze stroompunten is het niet mogelijk het werkelijk verbruik per afnemer inzichtelijk te krijgen. Om een indicatie te krijgen van het verbruik per afnemer is tijdelijk van een achttal stroompunten het daadwerkelijke stroomverbruik gemeten per gebruiker. Deze gegevens zijn opgenomen in bijlage 1. Uit deze analyse blijkt dat de groente/fruit en frietkramen het minste gebruiken. Vooral omdat zij respectievelijk alleen verlichting e.d. gebruiken en in de huidige frietkramen draait de meeste koelen verwarmingsapparatuur op gas. Het hoogste verbruik is gemeten bij de kraam van Turkse specialiteiten, die voor alle apparatuur gebruik maakt van stroom en aan een enkele 10 of 16 ampère aansluiting (normale stekker) niet genoeg heeft. Bij het berekenen van het verbruik per uur naar kosten per uur, zijn ook de vaste kosten en onderhoudskosten meegenomen. Deze vormen een wezenlijk percentage van de totale kosten. Uit de berekening volgt dat de kosten voor het gebruik van een stroompunt van 10 of 16 ampère per uur, gemiddeld neerkomen op 0,29 per uur (prijspeil 2009). De kosten per uur voor een zwaarder stroompunt (32 ampère) zijn hoger. Voor de onderbouwing van de bedragen wordt verwezen naar bijlage 2. Voor het aantal uren is hierbij uitgegaan van het aantal uren (per week) dat men conform de vergunning gebruik mag maken van een standplaats. 1

2 Afweging Energietarieven standplaatshouders Voorstel is de standplaatshouders die als enige van een locatie en stroompunt gebruik maken de volledige vaste en variabele kosten conform de rekeningen van Enexis en stroomleverancier in rekening te brengen plus een opslag van 10% voor onderhoud en instandhouding van de stroomvoorzieningen. Voor de overige stroompunten is het voorstel twee tarieven per uur te hanteren. Een tarief voor kleinverbruik per uur en een tarief voor zwaarder gebruik per uur. Deze tarieven worden naar rato van het aantal uren dat men gebruik mag maken van een standplaats in rekening gebracht (dus niet de uren dat men er daadwerkelijk staat). Zwaarte tarief per uur (prijspeil 2009) Per stroompunt 10 of 16 ampère 0,29 Per stroompunt 32 ampère 0,88 Deze tarieven zijn gebaseerd op de berekening in bijlage 2. Energietarieven evenementen Voorstel is voor evenementen de volgende tarieven per dag te hanteren: tarief per dag (prijspeil 2009) Aansluiting amp 2,32 per dag 32 amp 7,05 per dag 63 amp 83,20 per dag 125 amp 208,00 per dag In de tarieven van 63 & 125 ampère is een vergoeding voor de aansluitkosten (arbeidsloon) door gemeente opgenomen. Veel (niet commerciële) evenementen zijn vrijgesteld van leges. Ook het stroomverbruik wordt dan niet in rekening gebracht. Voorstel is dit voor één stroomaansluiting tot en met 32 ampère zo te laten. Anders worden de kosten van het maken en innen van de rekening in verhouding te hoog. Wenst men een grotere aansluiting, 63 ampère of meer, dan zal afhankelijk van de sterkte van de stroomaansluiting het stroomverbruik in rekening worden gebracht. Inzet van Middelen dekking In de meerjarenbegroting 2011 is in verband met deze nieuwe opzet rekening gehouden met een jaarlijkse opbrengst van ,--. Omdat de afrekening van 2010 alsnog in 2011 zal plaats vinden, zal de geraamde opbrengst dit jaar naar verwachting worden gehaald. Voor volgende jaren zal op basis van de huidige berekening rekening moeten worden gehouden met een opbrengst van 5.000,--, hetgeen in de meerjarenbegroting van 2012 kan worden verwerkt. Risico's Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel. 2

3 Procedure vervolgstappen informeren betrokken dmv rekeningen & begeleidend schrijven communicatie zie vervolgstappen, kort bericht op de gemeentepagina & informatie op website bij 'producten & diensten' bij de producten 'standplaatsvergunning' en 'evenementenvergunning' Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 3

4 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 5 april 2011 besloten: 1. ingaande 2010 de tarieven voor energieverbruik door standplaatshouders te baseren op de werkelijke kosten. 2. ingaande 2011 de tarieven voor energieverbruik door evenementen te baseren op de werkelijke kosten. 3. voor 2010 de tarieven, zoals opgenomen in het voorstel, vast te stellen. 4. met ingang van 2011 jaarlijks de tarieven te indexeren conform de indexeringen van de stroomleverancier/enexis. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4

5 Voorbeeldberekeningen stroomkosten 2009 energiekosten NIEUW OUD Op basis van de tarieven tarief/uur dag/week huur/week week maand jaar leges 2007 verschil in % groente/fruit nieuwkuijksestraat, nieuwkuijk 0, ,45 6,28 75,40 21,15 54,25 257% vis nieuwkuijksestraat, nieuwkuijk 0, ,87 3,77 45,24 10,85 34,39 317% turkse spec burg. Van houtplein, vlijmen 0, ,80 38,13 457,60 21,15 436, % friet burg. Van houtplein, vlijmen 0, ,5 11,17 48,38 580,58 106,20 474,38 447% energiekosten *) NIEUW OUD Op basis van alleenverbruik dag/week huur/week enexis verbruik jaar leges 2007 verschil in % friet plein de Stulp, drunen ,00 189,55 259,11 106,20 152,91 144% friet parkeerplein brug, Drunen ,00 188,89 258,38 106,20 152,18 143% friet curielaan, Vlijmen 5 32,5 103,78 211,07 346,34 106,20 240,14 226% *) bron voor deze bedragen zijn de rekeningen van 2008

6

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 26 februari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand.

Inmiddels is ook op de meeste locatie voor bewoners internet beschikbaar. Het tarief voor internet bedraagt 9,50 per maand. Memo Voor: Wettelijk vertegenwoordigers Van: Peter Lensselink Datum: 7 februari 2014 Betreft: Beleidstuk niet AWBZ 1 -diensten 1) Inleiding Deze memo beschrijft het beleid van DeSeizoenen met betrekking

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie aan kleinverbruikers 2013 Robin Energie B.V. Standaardruiter 7 3905 PT Veenendaal Postbus 116 3900 AC Veenendaal ROBIN ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN 2013 Algemene voorwaarden geldend vanaf 2013 voor de levering van energie

Nadere informatie

Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden voor teruggaaf van betaalde ecotaks?

Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden voor teruggaaf van betaalde ecotaks? Ecotaks 2012 Wat zijn de (aangescherpte) voorwaarden voor teruggaaf van betaalde ecotaks? SAMENVATTING 1. Lees alle voorwaarden in de onderstaand bericht aandachtig en volledig. 2. Check alle aanvullende

Nadere informatie

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE Versie januari 2014 2 Servicekostenbeleid Huurcommissie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 7 Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode 9 All in-prijzen 15 Eigendomsoverdracht

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 4 1 Tevredenheid en vertrouwen van de consument... 5 2 Tevredenheid over

Nadere informatie

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Eneco In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Eneco. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn

Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Particulieren met zonnepanelen kunnen ondernemer voor de btw zijn Voor de levering van elektriciteit aan uw energieleverancier met behulp van zonnepanelen kunt u aangemerkt worden als ondernemer voor de

Nadere informatie

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld ~AANSLUITING_E_E IND ~ ~AANSLUITING_G _BE GIN~ Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld Huismerk Energie N.V., gevestigd in Nijmegen, postbus 125, 6500 AC Nijmegen, en klant: Klantgegevens Klantnummer:

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen

De Minister van Economische Zaken, Gelet op artikel 26b van de Elektriciteitswet 1998; Besluit: 1. Begripsbepalingen Kenmerk Opschrift Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr., houdende regels inzake tariefstructuren en voorwaarden voor elektriciteit (Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden elektriciteit)

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015

TARIEVEN PER 1 JANUARI 2015 PER 1 JANUARI 2015 INHOUD ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Aard van de tarieven 4 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Kosten van de aansluiting 5 Artikel 4 Minimum kosten aansluiting 5 OPBOUW VAN

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Hieronder vindt u de leveringstarieven van Groene Stroom voor een vaste prijs gedurende 1 jaar. De tarieven gelden gedurende 1 jaar vanaf de ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie