Vrije nederlandse vertaling: Yves de Roder ETW (B)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije nederlandse vertaling: Yves de Roder ETW (B)"

Transcriptie

1 De Europese Arboriculturele Raad De lucht Verrichtingen van het Werk van de Boom Richtlijnen voor veilige werkmethodes in de boomverzorging 2 Verwijzingen Gepubliceerd door: De Europese Arboricultural Raad e. V. (EAC), Haus der Landschaft, Alexander-von-Humboldt-Streptokok. 4, D Slechte Honnef, Geestelijke en conceptuele uitwerking: Het Comité van de Praktijk van de publicatie en van het Werk van EAC: Stoel van Comité: Aki Männistö, Finland Leden van het Comité: Chris Cooper-Abbs, het UK Craig Johnson, het UK Toni Marik, Oostenrijk Concept: K2. agentur für kommunikation, Bonn Uitgebreid dankzij John Coles voor zijn steun en begeleiding in de revisie van deze gids. Derde uitgave, 11/2008, 1000 exemplaren Vrije nederlandse vertaling: Yves de Roder ETW (B)

2 Gids voor een Veilige Werkpraktijk 1. Inleiding Deze tekst vormt een leidraad voor minimum normen voor een veilige werkpraktijk bij het werken in en rond bomen, met inbegrip van werken op hoogte, het gebruik van zagen in bomen en de organisatie op de betreffende werkplaatsen. 1.2 Werken in en rond bomen zijn potentieel gevaarlijk voor mensen, materieel en omgeving. Zij mogen slechts door bekwame, goed opgeleide mensen worden uitgevoerd. 1.3 Deze tekst beschrijft veilige werkmethodes en geeft raad voor arbeiders, werkgevers, cliënten en diensten voor veiligheid en preventie op het werk. 1.4 Deze richtlijnen zouden intern moeten worden gebruikt in combinatie met alle relevante EU en nationale veiligheidsverordeningen, de wetgeving en aanbevelingen. Deze leidraad is niet bedoeld om richtlijnen te vervangen die door de regelgevende organismen of overheid wordt uitgegeven. 1.5 De Europese Arboriculturele Raad is het forum van de vertegenwoordigers van de arboriculturele organisaties in heel Europa (in Belgïe : BAA s, Belgian Arborist Association s), dat tot doelstelling heeft om de beroepsnormen in boomzorg te verhogen. 2. Algemeen Het werken in bomen stelt hoge fysieke eisen. De arbeiders moeten in goede vorm verkeren, zowel fysisch als geestelijk. Regelmatige medische controle voor de arbeiders is aangewezen. Bijzondere maatregelen zouden moeten worden genomen indien de uitvoerders te maken hebben met: Alcohol- of drugs- afhankelijkheid Voorgeschreven gebruik van bepaalde medicijnen die invloed kunnen hebben bij het gebruik van een kettingzaag en/of het werk bij hoogte) 2.1 Alle arbeiders moeten over de nodige opleiding en certificaten beschikken, waar dit nationaal verreist is, voor de taken die zij dienen te presteren. Boomverzorging die het werk op hoogte impliceert zou behoorlijk moeten worden gepland, en waar nodig, gecontroleerd. 2.2 Boomverzorging op hoogte moet worden uitgevoerd door een team van twee of meer personen. Minstens 1 lid in het team lid zou de rol moeten vervullen van bekwame grondman, met de capaciteit en het nodige materiaal om een redding op hoogte uit te voeren. 2.3 Voorzieningen voor eerste hulp bij ongevallen moeten steeds op de werkplaats aanwezig zijn. Alle arbeiders zouden moeten worden opgeleid in eerste hulp bij noodsituaties, met een regelmatige update van de procedures en technieken. Het dragen van een duidelijk zichtbare en bereikbare eerste-hulp-kit door klimmers is aangewezen.

3 2.4 Een risico-inventarisatie van de werkplaats, de te gebruiken machines, de uit te voeren werken en elke individuele boom moet voorafgaandelijk worden opgemaakt en opgevolgd voor de duur van de werken. Deze risico-inventarisatie moet ook de mogelijkheden en/of beperkingen voor een nood- afdaling en/of redding op hoogte in kaart brengen. Uit deze risico-analyse moet blijken of het uitvoeren van het werk, klimmend met touw redelijk uitvoerbaar is. Dit betekent dat andere methodes, zoals het gebruik van een stokzaag van op de grond, het gebruik van een hoogwerker, enz. niet rechtvaardigbaar is door de extra tijd en/of kosten, of niet beduidend het risico verlagen voor de klimmer of omgeving (het publiek, de medewerkers, enz.). Als deel van het risicoplan ter plaatse, is een omschrijving van de noodsituatie-informatie over de plaats aangewezen. Dit kan bijvoorbeeld omvatten : een nauwkeurige plaatsomschrijving, het meest dichtbijgelegen ziekenhuis, contactgegevens verantwoordelijken, een lijst met (mobiele) telefoonnummers, enz. 2.5 Extreme weersomstandigheden kunnen de capaciteiten van de arbeiders verminderen. Met voldoende onderbrekingen kan men het risico minimaliseren van vermoeidheid en dehydratie. Boomverzorgers moeten er zich van vergewissen, dat bij werk op hoogte, de weersomstandigheden geen gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid en veiligheid van de personen betrokken bij het werk. 2.6 Al het werkmateriaal moet worden opgeslagen en behandeld overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. Gebruik en toepassing van het werk- en klimmateriaal (b.v. karabiners, ascenders, klemknopen, stopknopen, enz.) moet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de fabrikant, de nationale industrienormen, degelijke praktijkliteratuur of gepubliceerd onderzoeksmateriaal. 2.7 Alle materiaal moet vooraf en periodiek worden geïnspecteerd, in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en nationale verordeningen. 2.8 Uitvoerende boomverzorgers moeten zich er van verzekeren dat alle personen die met om het even welke activiteit belast zijn, met inbegrip van de organisatie, de planning en supervisie, met betrekking tot het werk op hoogte of het werkmateriaal voor gebruik bij dergelijk werk, bekwaam is dit te doen of, indien in opleiding, wordt gecontroleerd door een bekwaam persoon. 2.9 Waar het beklimmen van de boom is bepaald als de meest aangewezen werkmethode, moeten de uitvoerders de boom eerst grondig visueel controleren. Deze inspectie moet duidelijk maken of de boom veilig is om te beklimmen, wat de beste toegangsmethode is, de beste ankerpunten, en de werkplanning. De lijst van volgende punten is een leidraad waar men zeker op moet letten bij deze pre-klim inspectie. Holten, houtrot of houtrotzwammen Dode en gebroken takken Dode of afschilferende schors V-vormige takaanzetten (plakoksels) Barsten, scheuren Nestelende vogels of beschermde diersoorten Externe gevaren voor de boom met inbegrip van gebouwen, voetpaden, stroomdraden, enz. Er moet ook aandacht gegeven worden aan voorschriften die bijzondere beschermingsrechten geven aan de boom, en zo het uitvoeren van werken aan de boom kunnen verhinderen.

4 3. Werken op hoogte Werkzaamheden in bomen kunnen worden uitgevoerd door gebruik te maken van een hoogwerker of door klimtechnieken met touw en klimgordel. 3.1 Klimtechnieken met touw en gordel Om spierkwetsuren te minimaliseren is het aangewezen om de nodige opwarmingsoefeningen uit te voeren Er bestaan gespecialiseerde touwen en klimuitrustingen voor het werk in bomen en deze moeten worden gebruikt. Al het klimmateriaal dat na 1 Juli 1995 wordt geproduceerd, moet beschikken over de relevante CEspecificaties Een heupgordel met beenlussen mag worden gebruikt voor werkpositionering, bijvoorbeeld voor het werken onder het ankerpunt met een strakke lijn of met een minimum aan slack Indien er bij het klimwerk risico bestaat op een verticale val (boven het ankerpunt, in een hoogwerker), is geschikt klimmateriaal aangewezen, zijnde een integraalgordel en een energieabsorber Karabiners die worden gebruikt om de klimuitrusting te verbinden met de touwen of layards (korte zekering), moeten voorzien zijn van een automatisch zelfsluitingsmechanisme welke minstens drie opeenvolgende bewegingen vraagt om deze te openen. Karabiners moet in een correcte positie gebruikt blijven en mogen niet de gechained worden Boomklimmers moeten zich er van vergewissen dat de gebruikte klimlijnen, wrijvingsknopen en/of toestellen worden geselecteerd die voor het werk op hoogte geschikt zijn rekening houdend met de lengte, diameter, veilige werklast, gebruikseigenschappen en de interactie tussen de verschillende systeemcomponenten b.v. de relatie prussik-klimtouw Single Rope Technic (SRT) of éénlijnssysteem mag worden gebruikt om toegang te krijgen tot de boom, maar zou moeten worden gecombineerd met een geschikt hulpsysteem. De klimmers moeten zich bewust zijn van de mogelijke significante krachten op het ankerpunt (tot twee keer hoger) wanneer er gebruik wordt gemaakt van het éénlijnssysteem De Footlocktechniek mag slechts worden gebruikt als de klimmer beveiligd is door middel van een geschikte wrijvingsknoop of mechanisch stijgapparaat. Waar aangewezen, zou deze toegangstechniek moeten worden gebackuped met een geschikt hulpsysteem. Klimmers die mechanische stijgapparaten gebruiken moeten zich er van verzekeren dat het bebruikte back-up systeem geschikt en onfeilbaar is, bvb een klemknoop De ankerpunten zouden zorgvuldig moeten zijn geselecteerd zodat de klimlijn steeds vrij kan lopen en veilig genoeg om het gewicht van klimmer ruim te dragen. De ankerpunten worden visueel beoordeeld en getest door een klimmer die op de lijn vóór het stijgen stuitert, in het bijzonder waanneer het ankerpunt geïnstalleerd is geweest door middel van een werplijn. Bijzondere aandacht aan het ankerpunt is verreist wanneer een éénlijnssysteem wordt gebruikt (Poulieeffect)

5 Cambiumsavers zouden moeten worden gebruikt waar mogelijk om schade aan de boom en klimlijnen te verminderen en om het rendement te verbeteren de gebruikte klimtechniek De klimmer moet op elk moment aan de boom worden beveiligd door middel van de klimlijn en/of de korte zekering Eens in de boom, bijkomende verankering moeten worden voorzien daar waar er risico bestaat op bijvoorbeeld een pendelval, bijvoorbeeld daar waar de sterkte van het ankerpunt onzeker is of gecompromitteerd, of waar er een risico van doorsnijden van de klimlijn bestaat De gebruikte klimlijn zou lang genoeg moeten zijn om de afdaling toe te staan vanop het positie punt tot op de grond. Zeer lange klimlijnen kunnen onpraktisch zijn om te gebruiken, andere voorzieningen om af te dalen kunnen noodzakelijk zijn bij uitzonderlijk hoge bomen Het einde van de klimlijn zou moeten worden afgeknoopt om te verhinderen dat de wrijvingsknoop of het daalapparaat er voorbij glijden De klimijzers (of sporen) mogen slechts worden gebruikt bij demontagewerkzaamheden of bij een redding op hoogte. De klimmer moet steeds veilig verbonden blijven met de boom door gebruik te maken van extra kabels of stroppen bij het voorbijgaan van hindernissen zoals zijtakken. 3.2 Gebruik van hoogwerkers De aanbevelingen van de fabrikanten met land-specifieke begeleiding, de wetgeving of gepubliceerd onderzoekmateriaal op het gebruik van de mobiele werkplatforms moeten ten allen tijde worden gevolgd De draagcapaciteit van de grond moet zorgvuldig worden beoordeeld om de stabiliteit van het platform te verzekeren Het platform mag slechts worden gebruikt voor de arbeiders en noodzakelijke hulpmiddelen ter plaatse te brengen. Het platform mag zeker niet als ankerpunt worden gebruikt voor heffen van boomdelen of voor het vervoeren boomdelen Wanneer het platform wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de boom voor het snoeien of het ontmantelen, moeten de arbeiders opgeleid zijn in juiste takverwijderings technieken De nodige zorg moet worden genomen om het vallen te verhinderen takken, van het raken van om het even welk deel van het platform, de arm of het voertuig De arbeiders mogen niet uit de kooi komen en het wordt geadviseerd dat zij zijn beveiligd aan een geschikt ankerpunt met de geschikte uitrusting en regelbare lanyard De veilige werkbelasting van het platform (kooi) mag niet worden overschreden. De gebruikte hoogwerker moet van voldoende capaciteit en starheid zijn voor het doel voor welke het wordt gebruikt In het geval van zelfrijdende hoogwerkers, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om te verhinderen dat per ongeluk het toestel in beweging komt tijdens het werk op hoogte De bodem van de kooi van de hoogwerker moet een geschikte bodem hebben om te verhinderen dat een persoon of voorwerp kan vallen.

6 3.3 ladders/stellingen Ladders worden hoofdzakelijk gebruikt voor de toegang tot de kroon van de boom. Als er gewerkt van op de ladder, moet de arbeider verbonden zijn met de boom door een touw/strop en klimuitrusting. De bovenkant van de ladder zou ook moeten bevestigd zijn aan de boom. Waar een ladder wordt gebruikt voor herhaalde toegang vanop de zelfde positie, moet de bovenkant van de ladder ook worden beveiligd De ladder moet stevig worden geplaatst om te verhinderen dat hij uitglijdt of het verdraait, onder een hoek van ongeveer 75 graden (basis afstand van de boom gelijk aan ¼ ladder hoogte). Speciale ladderpositionerings-apparaten kunnen noodzakelijk zijn om stabiliteit op ongelijk bodem te verbeteren of op gladde oppervlakken Statische werkplatforms zoals stellingen moeten worden geplaatst zo dat zij stabiel zijn en geen risico vormen bij de uitgevoerde werken Een grondige risicoberekening is nodig voorafgaand aan het gebruik van ladders, gebruik is slechts verantwoord als die risicoberekening heeft aangetoond dat het gebruik ervan het meest geschikt is Overlap en uitbreidingssets van ladders moeten worden gebruikt overeenkomstig de fabrikanteninstructies, met inbegrip van het correcte aantal van overlappende sporten. 4. Gebruik van Zagen in Bomen 4.1 Handzagen zouden bij voorkeur moeten krijgen op kettingzagen in de boom waar mogelijk. 4.2 De kettingzagen mogen slechts voor werk op hoogte worden gebruikt door bekwame klimmers die zijn opgeleid in het gebruik en houder zijn van een nationaal certificaat van bekwaamheid waar dit beschikbaar is. 4.3 De kettingzagen stellen de gebruikers bloot aan bovenmatig hoge niveaus van zowel lawaai als trilling, die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsrisico's voor de gebruikers. Goede organisatie en management moeten er toe leiden om deze risico's te verminderen - maar niet beperkt tot - regelmatig kettingzaag onderhoud programma's, informatie voor werknemers op de gezondheidsrisico's en geschikte PBM. 4.4 De kettingzaag zou van een grootte moeten zijn die aangewezen aan het materiaal dat wordt gezaagd. De tophandled-kettingzagen die worden ontworpen, zijn slechts geschikt voor gebruik op hoogte. In het bijzonder op hoogte is het gebruik met twee handen noodzakelijk. De kettingzagen moeten onderhouden zijn overeenkomstig fabrikanten' instructies met de geadviseerde intervallen. Het is belangrijk dat de machines slechts in werking worden gesteld met nodige beveiligingen aanwezig en dat deze ook volledig functioneren waar vereist De kettingzagen moeten worden gestart en worden gebruikt volgens fabrikanten' aanbevelingen. De arbeiders moeten de aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

7 4.6 De kettingsrem moet voor aanvang worden getest. De motor moet worden afgezet of de kettingsrem opgezet wanneer veranderd wordt van werkpositie. Als de zaag niet in gebruik is voor meer dan 30 seconden, zou hij moeten worden uitgeschakeld. 4.7 Wanneer het gebruik van een kettingzaag nodig is tijdens het klimmen met touw en gordel, moeten veilige werkposities gekozen worden waar er geen risico is voor de klimlijnen en is het gebruik van secundaire ankerpunten aangewezen waar de risicoberekening dit dicteert. Secundaire of supplementaire anker punten zouden altijd moeten worden verkozen om het risico te minimaliseren op zowel het doorsnijden van het hoofdankerpunt, als het secundaire systeem. Gewapende lanyards zouden moeten worden gebruikt waar zaagsneden worden gemaakt dicht bij het ankerpunt, bijvoorbeeld tijdens demontagewerk. 5. Persoonlijk Beschermend Materiaal (PBM) 5.1 Alle personen op de werkplaats moeten de aangewezen Persoonlijk Beschermend Materialen (PBM) dragen. De gebruiker moet PBM vóór gebruik inspecteren. Beschadigde PBM moet worden verworpen en vervangen. PBM zouden de huidige EN moeten dragen voor dat materiaal typen waar aangewezen en toepasselijk. 5.2 Bij het gebruik van kettingzagen, moeten de gebruikers PBM dragen overeenkomstig nationaal verordeningen en aanbevelingen. 5.3 Arbeiders die geen kettingzagen gebruiken dragen veiligheidslaarzen en een veiligheidshelm. Oog- en oorbescherming zou ook moeten worden gedragen wanneer gewerkt wordt in dichte nabijheid van kettingzaaggebruikers of andere machines. 6. Organisatie op de werkplaats Alle arbeiders zouden van zich bewust moeten zijn van: het uit te voeren werk; hun persoonlijke verantwoordelijkheden; de werkplanning; de taken in kwestie. 6.1 Geschikte communicatiesystemen tussen arbeiders moeten worden voorzien. De werkers moeten de gevarenzone controleren alvorens om het even welke secties van de boom vrij te geven. 6.2 Het het werkgebied moet worden aangeduid en beveiligd door het gebruik van geschikte tekens en barrières of andere aangewezen middelen. 6.3 Veilige werkafstanden en praktijken met betrekking tot (hoog-)spanningsleidingen moeten worden gehandhaafd overeenkomstig de voorschriften van de stroomleveranciers en nationale verordeningen.

8 6.4 Het werk op, of dicht bij, openbare wegen of spoorwegen moeten aan nationale en lokale vereisten voldoen betreffende signalisatie en het gebruik van de hoge-zichtbaarheidskleding. 6.5 Het grondpersoneel moet klimmers informeren alvorens de dropzone in te gaan onder de boom of wanneer zij lawaaierige machines zoals kettingzagen en houtchippers gaan gebruiken die de communicatie kunnen belemmeren. 6.6 De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen voor ongevallen en noodsituaties. Alle personeel moet intern worden opgeleid op noodsituatie-procedures, met inbegrip van het bijwonen aerial rescue situaties. Dit is van toepassing op boomverzorgingswerken die worden ondernomen met gebruik van touwen of hoogwerker. 6.7 Werken bij ongunstig weer of slecht licht zouden slechts mogen worden uitgevoerd als de veiligheid voldoende kan worden gegarandeerd. 6.8 Veilige werkmethodes zouden moeten worden afgesproken tussen alle werknemers op de werkplaats. Deze werkmethodes zouden ondermeer veilige werkafstanden moeten omvatten bij het gebruik van een kettingzaag, bij het bomen vellen of het verzagen van hout. Indien de veilige werkafstanden niet kunnen gehandhaafd worden, dienen alle werknemers binnen deze periferie zich te voorzien van de nodige PBM, overeenkomstig de nationale voorschriften. Voor inlichtingen contacteer uw nationale vertegenwoordiger EAC of bezoek De tekst van dit pamflet mag vrij worden gereproduceerd met vermelding van de bron België Belgian Arborists Associations Tel.: Fax Wim Peeters

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN

WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN WERKEN OP HOOGTE MET LADDERS EN TRAPPEN Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande

Nadere informatie

Toolboxfiche U-008-v01

Toolboxfiche U-008-v01 Toolboxfiche U-008-v01 Gebruik van ladders op de werf Een defecte, slecht geïnstalleerde ladder of een ladder die niet geschikt is voor het uit te voeren werk, kan aan de basis van ernstige ongevallen

Nadere informatie

Reid Lifting PORTA-GANTRY AGF500-3000. (+ varianten) Gebruikaanwijzing: Assemblage & Werkinstructies

Reid Lifting PORTA-GANTRY AGF500-3000. (+ varianten) Gebruikaanwijzing: Assemblage & Werkinstructies Reid Lifting PORTA-GANTRY AGF500-3000 (+ varianten) Gebruikaanwijzing: Assemblage & Werkinstructies Inhoud Blz 2 1. Inleidingen 2. Werkinstructies 2.1 De correcte instructies Maximum capaciteit Gevarenzones

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos

VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL. Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Jan Goos VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN EEN SCHOOL Bij het uitvoeren van werken op hoogte moet men steeds rekening houden met het valgevaar. Geïntegreerde veiligheid,

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Veiligheid, onderhoud en correct gebruik van een kabelbaan:

Veiligheid, onderhoud en correct gebruik van een kabelbaan: Veiligheid, onderhoud en correct gebruik van een kabelbaan: De kabelbaan en al zijn onderdelen moeten regelmatig worden geïnspecteerd en getest om de risico s op schade en ongevallen, die zouden veroorzaakt

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Gevareninventaris: gebruik van PBM ingeval van «normaal» werk op hoogte van de brandweer en Civiele Bescherming (uitgezonderd GRIMP-opdrachten)

Gevareninventaris: gebruik van PBM ingeval van «normaal» werk op hoogte van de brandweer en Civiele Bescherming (uitgezonderd GRIMP-opdrachten) Gevareninventaris: gebruik van PBM ingeval van «normaal» werk op hoogte van de brandweer en Civiele Bescherming (uitgezonderd GRIMP-opdrachten) 1. Interventies/Taken die risico s inhouden De onderstaande

Nadere informatie

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7)

Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Veiligheidsinstructiekaart Rolsteiger ARAB - artikel 54 quater 4. en het KB Arbeidsmiddelen (Codex Titel VI Hoofdstuk I artikel 7) Onderwerp Algemene veiligheidsvoorschriften. Het gebruik van de rolsteiger

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Europese regelgeving m.b.t. touwenparcours: EN 15567-1 en EN 15567-2

Europese regelgeving m.b.t. touwenparcours: EN 15567-1 en EN 15567-2 Europese regelgeving m.b.t. touwenparcours: EN 15567-1 en EN 15567-2 BFNO- studienamiddag Leuven, 14 december 2010 Johan Hovelynck Agenda Regelgeving m.b.t. touwenparcours Bouw en onderhoud: EN 15567-1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW RLLL-RLLL-ADV-004bijl09 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Boomverzorger BO LT 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Inhoud bladzijde Arbo-plan, aanleiding en doel 3 Organisatie en werkzaamheden 3 Risico-inventarisatie (en -evaluatie) 3 Begeleiding en toezicht 4 Instructie, voorlichting

Nadere informatie

De definitieve beveiliging van uw platte daken

De definitieve beveiliging van uw platte daken ACCESS PLATFORMS NV Boudewijnlaan 5c 2243 Pulle ( Zandhoven) Tel.: 03/484 65 65 Fax.: 03/484 65 70 www.accessplatforms.be info@accessplatforms.be De definitieve beveiliging van uw platte daken De Europese

Nadere informatie

Skyworks Vouwsteiger Gebruikershandleiding

Skyworks Vouwsteiger Gebruikershandleiding Skyworks Vouwsteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks BV Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website:

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Ladders en Trappen Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is draagbaar klimmateriaal? Met draagbaar

Nadere informatie

OPLEIDINGEN.

OPLEIDINGEN. OPLEIDINGEN www.tigrebenelux.be AV-006 VEILIG WERKEN OP HOOGTE NIVEAU 1 Werknemers die zich verplaatsen en werkzaamheden uitvoeren op hoogte.(industrie, steigerbouwers, bouwvakkers, havenarbeiders, ) Algemene

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED LAND- EN TUINBOUW Opleiding Boomverzorger BO LT 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken op hoogte

Toolbox-meeting Werken op hoogte Toolbox-meeting Werken op hoogte Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Volgens de Arbowet is werken op hoogte: al het werk dat op hoogte

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Dit hoofdstuk beschrijft in algemene termen een aantal fundamentele overwegingen m.b.t. menselijke factoren voor het maken en in stand houden van een veilige werkomgeving

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar je gaat werken, zo snel mogelijk kennen; wie/wat bevindt zich waar? Lees

Nadere informatie

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex.

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374 760260 www.altrex.com Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik art. nr. 760260 versie 01/09 Copyright Altrex B.V. 09 Alle

Nadere informatie

Bijlage 11, Rope Access risico-analyse - checklist

Bijlage 11, Rope Access risico-analyse - checklist Bijlage 11, Rope Access risico-analyse - checklist Doel/ omschrijving Deze controlelijst is ENKEL bedoeld om te gebruiken wanneer het werk dat moet worden uitgevoerd tijdens een Rope Access een significant

Nadere informatie

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden op een installatie. Ieder jaar gebeuren er ernstige ongelukken. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen,

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging INLEIDING Volgens de Arbo-wet is 2,5 meter de kritische hoogte. Zodra er boven deze hoogte gewerkt moet worden, zijn maatregelen vereist en een ieder dient

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS Lees altijd aandachtig de inlichtingen uit de handleiding door, in het bijzonder de de veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsborden op de machine! De bediener

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2005 02/2017 Toegang tot het dak Je verplaatsen naar een hoger gelegen vlak: niet zonder risico 1 Risico s Vallen is het belangrijkste risico bij de toegang tot een dak, zeker als je daarvoor

Nadere informatie

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 7 A. INLEIDING ALGEMENE EISEN Voor elke werf of werkplaats van KPNWE, ongeacht welk taak men uitvoert, gelden steeds algemene regels op het vlak van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2031 05/2017 Steigers met schragen Schragen worden vaak overbelast of verkeerd gebruikt! 1 Beschrijving Steigers met schragen worden erg vaak gebruikt op de bouwplaatsen. We moeten er wel

Nadere informatie

Toolboxfiche /2017

Toolboxfiche /2017 Toolboxfiche 2041 09/2017 Hoogwerker met mobiel hefplatform (hoogwerker, schaarlift) In vele gevallen zijn hoogwerkers een veilig arbeidsmiddel om werken uit te voeren op moeilijk bereikbare plaatsen.

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker die voldoen aan de voorwaarden voor het specifieke gebruikersprofiel. Hij zal speciale aandacht geven aan de volgende punten: Hij overtuigt zich ervan dat alle gebruikers de instructie gelezen en begrepen

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 TOEPASSINGSGEBIED 3.1 Definitie van een ladder: 3.2 Definitie van een trapladder: 3.3 Typen ladders/trappen: 3.4 Deze richtlijn geldt niet voor:

Nadere informatie

Werken op hoogte vanuit een werkbak

Werken op hoogte vanuit een werkbak Werken op hoogte vanuit een werkbak Bij het werken op hoogte kan gebruik worden gemaakt van een hijs- of hefmachine met een al dan niet geïntegreerde werkbak. Een dergelijke machine moet voor personenvervoer

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

Veilig gebruik van Hoogwerkers Leidraad bij het vaststellen van de bodemcondities

Veilig gebruik van Hoogwerkers Leidraad bij het vaststellen van de bodemcondities Introductie Alle hoogwerkers vertrouwen voor hun stabiliteit op de gesteldheid van de ondergrond waarop zij zich bevinden. Dit geldt zowel voor machines die alleen kunnen werken met het gebruik van afstempeling

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

- Beklim nooit de bovenste 3 treden.

- Beklim nooit de bovenste 3 treden. LADDERS Staat van de ladder. Slechte ladder - Ladder gebruiken aangepast aan het werk. - Voldoende stevige ladder gebruiken. - Goed onderhouden ladder gebruiken. - De ladder op de correcte manier gebruiken.

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

EIND- EN TOETSTERMEN HULPMONTEUR STEIGERBOUW HULPMONTEUR. 6 februari 2015 revisie 01 1

EIND- EN TOETSTERMEN HULPMONTEUR STEIGERBOUW HULPMONTEUR. 6 februari 2015 revisie 01 1 HULPMONTEUR 6 februari 2015 revisie 01 1 INHOUDSOPGAVE DOCUMENT HULPMONTEUR LEERROUTE BLAD 3 EINDTERMEN BLAD 4 TOETSTERMEN BLAD 5 t/m 10 6 februari 2015 revisie 01 2 VERPLICHTE LEERROUTE NAAR HULPMONTEUR

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing

Montage- en gebruiksaanwijzing Telescoopladders Multifunctionele ladders Werkplatformen Aanlegladders Trapladders Functionele ladders Montage- en gebruiksaanwijzing overeenkomstig EN 131-3: 2007 (D) Inhoudsoverzicht 1. Inleiding 2.

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Instructiekaart. Elektrische risico s

Instructiekaart. Elektrische risico s Elektrische risico s Trek nooit aan de elektrische kabel om een stekker uit het stopcontact te halen Trek aan de stekker terwijl je met de andere hand het stopcontact vasthoudt Raak met natte handen nooit

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector

Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Pijn aan mijn lijf! Praktische tools ter voorkoming van overbelastingsletsels in de bouwsector Wettelijk kader Musculoskeletale Aandoeningen Yves De Groeve FOD WASO RD TWW Oost-Vlaanderen Kennisdirectie

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid

Codex over het welzijn op het werk. Boek I.- Algemene beginselen. Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Codex over het welzijn op het werk Boek I.- Algemene beginselen Titel 2. Algemene beginselen betreffende het welzijnsbeleid Omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 89/391/EEG van de Raad

Nadere informatie

Werken op hoogte. Ladders en steigers

Werken op hoogte. Ladders en steigers Werken op hoogte Ladders en steigers 1 Wetgeving Wetvan 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (welzijnswet) Hoofdstuk V bijzondere bepalingen bepalingen

Nadere informatie

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries Veiligheidsregels Welke zijn ze? Ik werk niet onder invloed van drugs of alcohol Ik rook niet buiten de daarvoor voorziene zones Ik draag de Persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken.

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9 EN 795:1996 Class B Ref: AT011 Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. De Aluminium Driepoot TM-9 is een onderdeel van de valbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

PREVENTIEMAATREGELEN ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S AR RR NVT. Risicoanalyse : WERKEN OP HELLENDE DAKEN

PREVENTIEMAATREGELEN ACTIVITEIT ARBEIDSMIDDELEN RISICO S AR RR NVT. Risicoanalyse : WERKEN OP HELLENDE DAKEN ACTIVITEIT Dakstructuur Gebinte Prefabspanten ARBEIDSMIDDELEN RISICO S Val van een persoon van hoogte Niet werken bij sterke wind. Toegangsmiddelen binnen voorzien ; de spanten niet beklimmen. DAKWERKEN

Nadere informatie

COMMUNICATIE MET DE KRAANMACHINIST

COMMUNICATIE MET DE KRAANMACHINIST PORTOFOONCOMMUNICATIE Wordt er voor de communicatie gebruik gemaakt van portofoons, denk dan aan de volgende zaken: Noem de naam van de aan te spreken persoon altijd eerst, zodat die persoon weet dat hij

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken met ladders

Toolbox-meeting Werken met ladders Toolbox-meeting Werken met ladders Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Werken op hoogte Werken op hoogte is een risicovolle bezigheid. Jaarlijks

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Algemene privacyverklaring

Algemene privacyverklaring Algemene privacyverklaring 1. Inleiding 1.1. Respect voor privacy De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor de Federale overheid van het hoogste belang. Alle persoonsgegevens die in het kader

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN Hoofdstuk 23 AANMEREN Dit hoofdstuk behandelt de voorbereidingen en procedures die nodig zijn om efficiënt aan te meren en aangemeerd te blijven, terwijl de tanker langszij een steiger ligt. Uitwisseling

Nadere informatie

Publicatie (EU) PBM Verordening 2016/425 (31 maart 2016)

Publicatie (EU) PBM Verordening 2016/425 (31 maart 2016) Publicatie (EU) PBM Verordening 2016/425 (31 maart 2016) Gevolgen voor PBM fabrikanten / Economic Operators Rinus Brinks bestuurslid 29 april 2016 Publicatie PBM Verordening 2016-425 1 Publicatie PBM verordening

Nadere informatie

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen

1. Beschrijving. 1.1 Algemeen. 1.2 De verschillende soorten leuningen Preventiefiche Gebruik van een systeem van tijdelijke randbeveiligingen 1. Beschrijving Een systeem van tijdelijke randbeveiliging is een tijdelijk collectief beschermingsmiddel dat als belangrijkste functie

Nadere informatie

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Wij vinden dat iedereen die op hoogte werkt toegang moet hebben tot kwaliteitsproducten die zelfs de

Nadere informatie

Klimtechniek Slim klimmen om kracht te besparen. Een goede klimtechniek helpt kracht te besparen!

Klimtechniek Slim klimmen om kracht te besparen. Een goede klimtechniek helpt kracht te besparen! Een goede klimtechniek helpt kracht te besparen! Om te voorkomen dat men gedurende een lange route teveel kracht verliest en uitgeput raakt, is het belangrijk om een goede klimtechniek te hebben. Aangezien

Nadere informatie

Checklist. Last Minute Risk Assessment

Checklist. Last Minute Risk Assessment Checklist Last Minute Risk Assessment Opgemaakt door Controle door Goedgekeurd door Naam Demey Bruno Vermaete Christophe Smismans Ronny Datum 09/04/2013 31/07/2013 Functie EHS Officer EHS Officer Director

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

compacte graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines

compacte graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze compacte graafmachine aan de Europese wetgeving? INLEIDING Grondverzetmachines die voor

Nadere informatie

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften 1 AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften Publicatiedatum: 1 editie juni 2007 Producent:

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Risico s. Preventiefiche /2016. Theoretische informatie: correct gebruik van valbeveiligingsharnas 1/6

1 Beschrijving. 2 Risico s. Preventiefiche /2016. Theoretische informatie: correct gebruik van valbeveiligingsharnas 1/6 Preventiefiche 1041 01/2016 Theoretische informatie: correct gebruik van valbeveiligingsharnas Referentienormen: Het harnas moet volledig zijn, met ten minste één vasthechtingspunt op de rug (aangeduid

Nadere informatie

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen

Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig opslaan van glas op glasbokken en -karren, schuif- en rolstellingen Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie

Nadere informatie

Leidraad veilig werken met ladders

Leidraad veilig werken met ladders Leidraad veilig werken met ladders De ladder valt onder de richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze richtlijn verplicht de werkgever de werknemers met zodanige arbeidsmiddelen (ladders, trappen en rolsteigers)

Nadere informatie

Participatieve risico-inventarisatie op maat van kleine ondernemingen. De SOBANE-strategie

Participatieve risico-inventarisatie op maat van kleine ondernemingen. De SOBANE-strategie Participatieve risico-inventarisatie op maat van kleine ondernemingen De SOBANE-strategie De preventiestrategie SOBANE (Screening, Observation, Analysis, Expertise) en de DEPARIS-opsporingsmethode gaan

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN

OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN OVEREENKOMST VOOR DE STAGE MASTER KUNSTWETENSCHAPPEN - Gegevens organisatie/ bedrijf Naam:..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer: Hierbij vertegenwoordigd door:... Functie vertegenwoordiger:.....

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Collectieve valbeschermingsmiddelen

Collectieve valbeschermingsmiddelen Collectieve valbeschermingsmiddelen Regelgeving m.b.t. valbescherming - Vanaf welke hoogte? - Hiërarchie - Collectieve beschermingsmiddelen - Persoonlijke beschermingsmiddelen 2 Regelgeving CBM Toepassingsgebied

Nadere informatie

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ref. NLT3 07/ Pagina 1 van 5

Ref. NLT3 07/ Pagina 1 van 5 Ref. NLT3 07/12-001 Gids bij de keuze van het te gebruiken hoogwerkertype, als het risico bestaat van het onopzettelijk in werking treden van de bediening/regelingen en/of 1.0 Introductie Een mobiele hoogwerker

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIE WI-XX. Werkinstructie. Plaatsen van randbeveiliging

WERKINSTRUCTIE WI-XX. Werkinstructie. Plaatsen van randbeveiliging Werkinstructie Plaatsen van randbeveiliging Niets van dit rapport en/of ontwerp mag worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of overhandigd aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Jasper van Stiphout Anthonie v/d Heimstraat CD Zwolle Inhoudsopgave

Jasper van Stiphout Anthonie v/d Heimstraat CD Zwolle Inhoudsopgave Jasper van Stiphout Anthonie v/d Heimstraat 38 8022 CD Zwolle 06-44 04 22 55 Gebruikershandleiding: luchtkussen Kasteel Inhoudsopgave A. Gebruik opblaasbaar object B. Controle opblaasbaar object C. Omgeving

Nadere informatie

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen.

Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. BIJLAGE GROEN Deze bijlage is er voor die personen die de veiligheidscursus Basisveiligheid GROEN volgen. 3 VEILIG WERKEN BINNEN DE GROENVOORZIENING Bij werkzaamheden in de groenvoorziening kunnen gevaarlijke

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 6 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding May 2014 INTRODUCTIE Deze handleiding bevat informatie en instructies voor het installeren van de D- Vise dakbeveiliging. Deze handleiding moet te allen tijde beschikbaar zijn voor

Nadere informatie

Bijscholing Speelom 2009

Bijscholing Speelom 2009 Bijscholing Speelom 2009 Laag en hoog touwenparcours Spel of sport? 1 2 EN 15567-1:2007 EN 15567-2:2007 EN 15567-1 behelst de productie en veiligheidsvereisten van touwenparcours EN 15567-2 behelst de

Nadere informatie

graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines

graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze graafmachine aan de Europese wetgeving? INLEIDING Grondverzetmachines die voor de eerste

Nadere informatie

Toolboxfiche U011 09/2016

Toolboxfiche U011 09/2016 Toolboxfiche U011 09/2016 Gebruik van een rolsteiger Onjuist gebruik van rolsteigers ligt aan de basis van ernstige ongevallen! 1 Risico s Om rolsteigers gemakkelijk hanteerbaar te houden, worden deze

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel. Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013

De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel. Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 Onderwerpen Introductie Werkwijze implementatie Aandachtspunten/knelpunten

Nadere informatie