Vrije nederlandse vertaling: Yves de Roder ETW (B)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije nederlandse vertaling: Yves de Roder ETW (B)"

Transcriptie

1 De Europese Arboriculturele Raad De lucht Verrichtingen van het Werk van de Boom Richtlijnen voor veilige werkmethodes in de boomverzorging 2 Verwijzingen Gepubliceerd door: De Europese Arboricultural Raad e. V. (EAC), Haus der Landschaft, Alexander-von-Humboldt-Streptokok. 4, D Slechte Honnef, Geestelijke en conceptuele uitwerking: Het Comité van de Praktijk van de publicatie en van het Werk van EAC: Stoel van Comité: Aki Männistö, Finland Leden van het Comité: Chris Cooper-Abbs, het UK Craig Johnson, het UK Toni Marik, Oostenrijk Concept: K2. agentur für kommunikation, Bonn Uitgebreid dankzij John Coles voor zijn steun en begeleiding in de revisie van deze gids. Derde uitgave, 11/2008, 1000 exemplaren Vrije nederlandse vertaling: Yves de Roder ETW (B)

2 Gids voor een Veilige Werkpraktijk 1. Inleiding Deze tekst vormt een leidraad voor minimum normen voor een veilige werkpraktijk bij het werken in en rond bomen, met inbegrip van werken op hoogte, het gebruik van zagen in bomen en de organisatie op de betreffende werkplaatsen. 1.2 Werken in en rond bomen zijn potentieel gevaarlijk voor mensen, materieel en omgeving. Zij mogen slechts door bekwame, goed opgeleide mensen worden uitgevoerd. 1.3 Deze tekst beschrijft veilige werkmethodes en geeft raad voor arbeiders, werkgevers, cliënten en diensten voor veiligheid en preventie op het werk. 1.4 Deze richtlijnen zouden intern moeten worden gebruikt in combinatie met alle relevante EU en nationale veiligheidsverordeningen, de wetgeving en aanbevelingen. Deze leidraad is niet bedoeld om richtlijnen te vervangen die door de regelgevende organismen of overheid wordt uitgegeven. 1.5 De Europese Arboriculturele Raad is het forum van de vertegenwoordigers van de arboriculturele organisaties in heel Europa (in Belgïe : BAA s, Belgian Arborist Association s), dat tot doelstelling heeft om de beroepsnormen in boomzorg te verhogen. 2. Algemeen Het werken in bomen stelt hoge fysieke eisen. De arbeiders moeten in goede vorm verkeren, zowel fysisch als geestelijk. Regelmatige medische controle voor de arbeiders is aangewezen. Bijzondere maatregelen zouden moeten worden genomen indien de uitvoerders te maken hebben met: Alcohol- of drugs- afhankelijkheid Voorgeschreven gebruik van bepaalde medicijnen die invloed kunnen hebben bij het gebruik van een kettingzaag en/of het werk bij hoogte) 2.1 Alle arbeiders moeten over de nodige opleiding en certificaten beschikken, waar dit nationaal verreist is, voor de taken die zij dienen te presteren. Boomverzorging die het werk op hoogte impliceert zou behoorlijk moeten worden gepland, en waar nodig, gecontroleerd. 2.2 Boomverzorging op hoogte moet worden uitgevoerd door een team van twee of meer personen. Minstens 1 lid in het team lid zou de rol moeten vervullen van bekwame grondman, met de capaciteit en het nodige materiaal om een redding op hoogte uit te voeren. 2.3 Voorzieningen voor eerste hulp bij ongevallen moeten steeds op de werkplaats aanwezig zijn. Alle arbeiders zouden moeten worden opgeleid in eerste hulp bij noodsituaties, met een regelmatige update van de procedures en technieken. Het dragen van een duidelijk zichtbare en bereikbare eerste-hulp-kit door klimmers is aangewezen.

3 2.4 Een risico-inventarisatie van de werkplaats, de te gebruiken machines, de uit te voeren werken en elke individuele boom moet voorafgaandelijk worden opgemaakt en opgevolgd voor de duur van de werken. Deze risico-inventarisatie moet ook de mogelijkheden en/of beperkingen voor een nood- afdaling en/of redding op hoogte in kaart brengen. Uit deze risico-analyse moet blijken of het uitvoeren van het werk, klimmend met touw redelijk uitvoerbaar is. Dit betekent dat andere methodes, zoals het gebruik van een stokzaag van op de grond, het gebruik van een hoogwerker, enz. niet rechtvaardigbaar is door de extra tijd en/of kosten, of niet beduidend het risico verlagen voor de klimmer of omgeving (het publiek, de medewerkers, enz.). Als deel van het risicoplan ter plaatse, is een omschrijving van de noodsituatie-informatie over de plaats aangewezen. Dit kan bijvoorbeeld omvatten : een nauwkeurige plaatsomschrijving, het meest dichtbijgelegen ziekenhuis, contactgegevens verantwoordelijken, een lijst met (mobiele) telefoonnummers, enz. 2.5 Extreme weersomstandigheden kunnen de capaciteiten van de arbeiders verminderen. Met voldoende onderbrekingen kan men het risico minimaliseren van vermoeidheid en dehydratie. Boomverzorgers moeten er zich van vergewissen, dat bij werk op hoogte, de weersomstandigheden geen gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid en veiligheid van de personen betrokken bij het werk. 2.6 Al het werkmateriaal moet worden opgeslagen en behandeld overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. Gebruik en toepassing van het werk- en klimmateriaal (b.v. karabiners, ascenders, klemknopen, stopknopen, enz.) moet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de fabrikant, de nationale industrienormen, degelijke praktijkliteratuur of gepubliceerd onderzoeksmateriaal. 2.7 Alle materiaal moet vooraf en periodiek worden geïnspecteerd, in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en nationale verordeningen. 2.8 Uitvoerende boomverzorgers moeten zich er van verzekeren dat alle personen die met om het even welke activiteit belast zijn, met inbegrip van de organisatie, de planning en supervisie, met betrekking tot het werk op hoogte of het werkmateriaal voor gebruik bij dergelijk werk, bekwaam is dit te doen of, indien in opleiding, wordt gecontroleerd door een bekwaam persoon. 2.9 Waar het beklimmen van de boom is bepaald als de meest aangewezen werkmethode, moeten de uitvoerders de boom eerst grondig visueel controleren. Deze inspectie moet duidelijk maken of de boom veilig is om te beklimmen, wat de beste toegangsmethode is, de beste ankerpunten, en de werkplanning. De lijst van volgende punten is een leidraad waar men zeker op moet letten bij deze pre-klim inspectie. Holten, houtrot of houtrotzwammen Dode en gebroken takken Dode of afschilferende schors V-vormige takaanzetten (plakoksels) Barsten, scheuren Nestelende vogels of beschermde diersoorten Externe gevaren voor de boom met inbegrip van gebouwen, voetpaden, stroomdraden, enz. Er moet ook aandacht gegeven worden aan voorschriften die bijzondere beschermingsrechten geven aan de boom, en zo het uitvoeren van werken aan de boom kunnen verhinderen.

4 3. Werken op hoogte Werkzaamheden in bomen kunnen worden uitgevoerd door gebruik te maken van een hoogwerker of door klimtechnieken met touw en klimgordel. 3.1 Klimtechnieken met touw en gordel Om spierkwetsuren te minimaliseren is het aangewezen om de nodige opwarmingsoefeningen uit te voeren Er bestaan gespecialiseerde touwen en klimuitrustingen voor het werk in bomen en deze moeten worden gebruikt. Al het klimmateriaal dat na 1 Juli 1995 wordt geproduceerd, moet beschikken over de relevante CEspecificaties Een heupgordel met beenlussen mag worden gebruikt voor werkpositionering, bijvoorbeeld voor het werken onder het ankerpunt met een strakke lijn of met een minimum aan slack Indien er bij het klimwerk risico bestaat op een verticale val (boven het ankerpunt, in een hoogwerker), is geschikt klimmateriaal aangewezen, zijnde een integraalgordel en een energieabsorber Karabiners die worden gebruikt om de klimuitrusting te verbinden met de touwen of layards (korte zekering), moeten voorzien zijn van een automatisch zelfsluitingsmechanisme welke minstens drie opeenvolgende bewegingen vraagt om deze te openen. Karabiners moet in een correcte positie gebruikt blijven en mogen niet de gechained worden Boomklimmers moeten zich er van vergewissen dat de gebruikte klimlijnen, wrijvingsknopen en/of toestellen worden geselecteerd die voor het werk op hoogte geschikt zijn rekening houdend met de lengte, diameter, veilige werklast, gebruikseigenschappen en de interactie tussen de verschillende systeemcomponenten b.v. de relatie prussik-klimtouw Single Rope Technic (SRT) of éénlijnssysteem mag worden gebruikt om toegang te krijgen tot de boom, maar zou moeten worden gecombineerd met een geschikt hulpsysteem. De klimmers moeten zich bewust zijn van de mogelijke significante krachten op het ankerpunt (tot twee keer hoger) wanneer er gebruik wordt gemaakt van het éénlijnssysteem De Footlocktechniek mag slechts worden gebruikt als de klimmer beveiligd is door middel van een geschikte wrijvingsknoop of mechanisch stijgapparaat. Waar aangewezen, zou deze toegangstechniek moeten worden gebackuped met een geschikt hulpsysteem. Klimmers die mechanische stijgapparaten gebruiken moeten zich er van verzekeren dat het bebruikte back-up systeem geschikt en onfeilbaar is, bvb een klemknoop De ankerpunten zouden zorgvuldig moeten zijn geselecteerd zodat de klimlijn steeds vrij kan lopen en veilig genoeg om het gewicht van klimmer ruim te dragen. De ankerpunten worden visueel beoordeeld en getest door een klimmer die op de lijn vóór het stijgen stuitert, in het bijzonder waanneer het ankerpunt geïnstalleerd is geweest door middel van een werplijn. Bijzondere aandacht aan het ankerpunt is verreist wanneer een éénlijnssysteem wordt gebruikt (Poulieeffect)

5 Cambiumsavers zouden moeten worden gebruikt waar mogelijk om schade aan de boom en klimlijnen te verminderen en om het rendement te verbeteren de gebruikte klimtechniek De klimmer moet op elk moment aan de boom worden beveiligd door middel van de klimlijn en/of de korte zekering Eens in de boom, bijkomende verankering moeten worden voorzien daar waar er risico bestaat op bijvoorbeeld een pendelval, bijvoorbeeld daar waar de sterkte van het ankerpunt onzeker is of gecompromitteerd, of waar er een risico van doorsnijden van de klimlijn bestaat De gebruikte klimlijn zou lang genoeg moeten zijn om de afdaling toe te staan vanop het positie punt tot op de grond. Zeer lange klimlijnen kunnen onpraktisch zijn om te gebruiken, andere voorzieningen om af te dalen kunnen noodzakelijk zijn bij uitzonderlijk hoge bomen Het einde van de klimlijn zou moeten worden afgeknoopt om te verhinderen dat de wrijvingsknoop of het daalapparaat er voorbij glijden De klimijzers (of sporen) mogen slechts worden gebruikt bij demontagewerkzaamheden of bij een redding op hoogte. De klimmer moet steeds veilig verbonden blijven met de boom door gebruik te maken van extra kabels of stroppen bij het voorbijgaan van hindernissen zoals zijtakken. 3.2 Gebruik van hoogwerkers De aanbevelingen van de fabrikanten met land-specifieke begeleiding, de wetgeving of gepubliceerd onderzoekmateriaal op het gebruik van de mobiele werkplatforms moeten ten allen tijde worden gevolgd De draagcapaciteit van de grond moet zorgvuldig worden beoordeeld om de stabiliteit van het platform te verzekeren Het platform mag slechts worden gebruikt voor de arbeiders en noodzakelijke hulpmiddelen ter plaatse te brengen. Het platform mag zeker niet als ankerpunt worden gebruikt voor heffen van boomdelen of voor het vervoeren boomdelen Wanneer het platform wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de boom voor het snoeien of het ontmantelen, moeten de arbeiders opgeleid zijn in juiste takverwijderings technieken De nodige zorg moet worden genomen om het vallen te verhinderen takken, van het raken van om het even welk deel van het platform, de arm of het voertuig De arbeiders mogen niet uit de kooi komen en het wordt geadviseerd dat zij zijn beveiligd aan een geschikt ankerpunt met de geschikte uitrusting en regelbare lanyard De veilige werkbelasting van het platform (kooi) mag niet worden overschreden. De gebruikte hoogwerker moet van voldoende capaciteit en starheid zijn voor het doel voor welke het wordt gebruikt In het geval van zelfrijdende hoogwerkers, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om te verhinderen dat per ongeluk het toestel in beweging komt tijdens het werk op hoogte De bodem van de kooi van de hoogwerker moet een geschikte bodem hebben om te verhinderen dat een persoon of voorwerp kan vallen.

6 3.3 ladders/stellingen Ladders worden hoofdzakelijk gebruikt voor de toegang tot de kroon van de boom. Als er gewerkt van op de ladder, moet de arbeider verbonden zijn met de boom door een touw/strop en klimuitrusting. De bovenkant van de ladder zou ook moeten bevestigd zijn aan de boom. Waar een ladder wordt gebruikt voor herhaalde toegang vanop de zelfde positie, moet de bovenkant van de ladder ook worden beveiligd De ladder moet stevig worden geplaatst om te verhinderen dat hij uitglijdt of het verdraait, onder een hoek van ongeveer 75 graden (basis afstand van de boom gelijk aan ¼ ladder hoogte). Speciale ladderpositionerings-apparaten kunnen noodzakelijk zijn om stabiliteit op ongelijk bodem te verbeteren of op gladde oppervlakken Statische werkplatforms zoals stellingen moeten worden geplaatst zo dat zij stabiel zijn en geen risico vormen bij de uitgevoerde werken Een grondige risicoberekening is nodig voorafgaand aan het gebruik van ladders, gebruik is slechts verantwoord als die risicoberekening heeft aangetoond dat het gebruik ervan het meest geschikt is Overlap en uitbreidingssets van ladders moeten worden gebruikt overeenkomstig de fabrikanteninstructies, met inbegrip van het correcte aantal van overlappende sporten. 4. Gebruik van Zagen in Bomen 4.1 Handzagen zouden bij voorkeur moeten krijgen op kettingzagen in de boom waar mogelijk. 4.2 De kettingzagen mogen slechts voor werk op hoogte worden gebruikt door bekwame klimmers die zijn opgeleid in het gebruik en houder zijn van een nationaal certificaat van bekwaamheid waar dit beschikbaar is. 4.3 De kettingzagen stellen de gebruikers bloot aan bovenmatig hoge niveaus van zowel lawaai als trilling, die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsrisico's voor de gebruikers. Goede organisatie en management moeten er toe leiden om deze risico's te verminderen - maar niet beperkt tot - regelmatig kettingzaag onderhoud programma's, informatie voor werknemers op de gezondheidsrisico's en geschikte PBM. 4.4 De kettingzaag zou van een grootte moeten zijn die aangewezen aan het materiaal dat wordt gezaagd. De tophandled-kettingzagen die worden ontworpen, zijn slechts geschikt voor gebruik op hoogte. In het bijzonder op hoogte is het gebruik met twee handen noodzakelijk. De kettingzagen moeten onderhouden zijn overeenkomstig fabrikanten' instructies met de geadviseerde intervallen. Het is belangrijk dat de machines slechts in werking worden gesteld met nodige beveiligingen aanwezig en dat deze ook volledig functioneren waar vereist De kettingzagen moeten worden gestart en worden gebruikt volgens fabrikanten' aanbevelingen. De arbeiders moeten de aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

7 4.6 De kettingsrem moet voor aanvang worden getest. De motor moet worden afgezet of de kettingsrem opgezet wanneer veranderd wordt van werkpositie. Als de zaag niet in gebruik is voor meer dan 30 seconden, zou hij moeten worden uitgeschakeld. 4.7 Wanneer het gebruik van een kettingzaag nodig is tijdens het klimmen met touw en gordel, moeten veilige werkposities gekozen worden waar er geen risico is voor de klimlijnen en is het gebruik van secundaire ankerpunten aangewezen waar de risicoberekening dit dicteert. Secundaire of supplementaire anker punten zouden altijd moeten worden verkozen om het risico te minimaliseren op zowel het doorsnijden van het hoofdankerpunt, als het secundaire systeem. Gewapende lanyards zouden moeten worden gebruikt waar zaagsneden worden gemaakt dicht bij het ankerpunt, bijvoorbeeld tijdens demontagewerk. 5. Persoonlijk Beschermend Materiaal (PBM) 5.1 Alle personen op de werkplaats moeten de aangewezen Persoonlijk Beschermend Materialen (PBM) dragen. De gebruiker moet PBM vóór gebruik inspecteren. Beschadigde PBM moet worden verworpen en vervangen. PBM zouden de huidige EN moeten dragen voor dat materiaal typen waar aangewezen en toepasselijk. 5.2 Bij het gebruik van kettingzagen, moeten de gebruikers PBM dragen overeenkomstig nationaal verordeningen en aanbevelingen. 5.3 Arbeiders die geen kettingzagen gebruiken dragen veiligheidslaarzen en een veiligheidshelm. Oog- en oorbescherming zou ook moeten worden gedragen wanneer gewerkt wordt in dichte nabijheid van kettingzaaggebruikers of andere machines. 6. Organisatie op de werkplaats Alle arbeiders zouden van zich bewust moeten zijn van: het uit te voeren werk; hun persoonlijke verantwoordelijkheden; de werkplanning; de taken in kwestie. 6.1 Geschikte communicatiesystemen tussen arbeiders moeten worden voorzien. De werkers moeten de gevarenzone controleren alvorens om het even welke secties van de boom vrij te geven. 6.2 Het het werkgebied moet worden aangeduid en beveiligd door het gebruik van geschikte tekens en barrières of andere aangewezen middelen. 6.3 Veilige werkafstanden en praktijken met betrekking tot (hoog-)spanningsleidingen moeten worden gehandhaafd overeenkomstig de voorschriften van de stroomleveranciers en nationale verordeningen.

8 6.4 Het werk op, of dicht bij, openbare wegen of spoorwegen moeten aan nationale en lokale vereisten voldoen betreffende signalisatie en het gebruik van de hoge-zichtbaarheidskleding. 6.5 Het grondpersoneel moet klimmers informeren alvorens de dropzone in te gaan onder de boom of wanneer zij lawaaierige machines zoals kettingzagen en houtchippers gaan gebruiken die de communicatie kunnen belemmeren. 6.6 De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen voor ongevallen en noodsituaties. Alle personeel moet intern worden opgeleid op noodsituatie-procedures, met inbegrip van het bijwonen aerial rescue situaties. Dit is van toepassing op boomverzorgingswerken die worden ondernomen met gebruik van touwen of hoogwerker. 6.7 Werken bij ongunstig weer of slecht licht zouden slechts mogen worden uitgevoerd als de veiligheid voldoende kan worden gegarandeerd. 6.8 Veilige werkmethodes zouden moeten worden afgesproken tussen alle werknemers op de werkplaats. Deze werkmethodes zouden ondermeer veilige werkafstanden moeten omvatten bij het gebruik van een kettingzaag, bij het bomen vellen of het verzagen van hout. Indien de veilige werkafstanden niet kunnen gehandhaafd worden, dienen alle werknemers binnen deze periferie zich te voorzien van de nodige PBM, overeenkomstig de nationale voorschriften. Voor inlichtingen contacteer uw nationale vertegenwoordiger EAC of bezoek De tekst van dit pamflet mag vrij worden gereproduceerd met vermelding van de bron België Belgian Arborists Associations Tel.: Fax Wim Peeters

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie

Gids met optimale richtlijnen voor hoogwerkers. Voorkomen van letsel doordat personen op het platform worden ingesloten of ingeklemd

Gids met optimale richtlijnen voor hoogwerkers. Voorkomen van letsel doordat personen op het platform worden ingesloten of ingeklemd Gids met optimale richtlijnen voor hoogwerkers Voorkomen van letsel doordat personen op het platform worden ingesloten of ingeklemd Strategisch forum voor Construction Plant Safety Group Ref. IPAF NLT1

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Versie 2015 01/01/2015 VEILIGHEIDSINSTRUCTIE WERKEN MET DERDEN Interne dienst voor Preventie en Bescherming DENV Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Gezondheid en veiligheidsbeleid (zorgsysteem voor veiligheid,

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats

Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats Werken op hoogte Ir. Christl BOLLE Adviseur AD Humanisering van de arbeid Afdeling Promotie van de arbeid Directie van de Modelwerkplaats 03/10/2012 1 Inhoud 1. Overzicht wetgeving 2. Werken van op ladders

Nadere informatie

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp

Gebr. Kooijman B.V. Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Omschrijving Bladzijde Titelblad Inhoudsopgave 0.1 1. Voorwoord 1.1 2. Persoonlijke gegevens 2.1 2.1. Identificatie 2.1 2.2. Gegevens 2.1 2.3. Opleiding 2.1 2.4. Wijzigingen en

Nadere informatie

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel

VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN. KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel VEILIGHEIDS EN GEZONHEIDPLAN KAZERNE DE WIYTE DE HAELEN Renovatie van het dak van blok H Cavalerielaan, 2 1040 Brussel Opdrachtgever : De Regie der Gebouwen Gulder Vlieslaan 87 bus 2 1060 Bruxel JPN Projects

Nadere informatie

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011

Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Bijlage 1 van E-01 15-5-2011 Matrix middelen E-01 E-02 E-03 E-04 E-10 E-11 E-12 E-13 E-20 E-21 E-22 E-23 E-24 E-25 E-26 E-27 E-40 E-41 E-42 E-44 E-45 E-46 E-47 E-48 E-60 E-61 E-62 E-63 E-64 E-65 E-66 E-67

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer

Voorbeeld kantoorhandboek Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Bijlage 4 van module 1 Gids Praktijkbeheer Juni 2013 Dit voorbeeld van een kantoorhandboek dient u aan te passen aan de eigen kantoorpraktijk Het voorbeeld kantoorhandboek betreft bijlage 4 van Module

Nadere informatie

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL)

VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL) HOOFDSTUK 1: WETGEVING 1. Aan wie legt de welzijnswetgeving verplichtingen op? a. Aan de werkgever en aan de werknemers. b. Alleen aan de werkgever.

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL

BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT HET AEO-COMPACT-MODEL EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL BELASTINGEN EN DOUANE-UNIE Douanebeleid Risicobeheer, veiligheid en specifieke controles Brussel, 13 juni 2006 WERKDOCUMENT TAXUD/2006/1452 BEDRIJVEN MET EEN AEO-CERTIFICAAT

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

Veilig werken en zich verplaatsen bij de

Veilig werken en zich verplaatsen bij de Veilig werken en zich verplaatsen bij de WOORD VOORAF Dit boekje is geen reglement. Het is een instrument om praktische informatie inzake veiligheid en gezondheid te verstrekken aan de werknemers van

Nadere informatie

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland

GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland GLOBALG.A.P. Risk-Assessment on Social Practice (GRASP) GRASP Module Interpretatiedocument voor Nederland Versie: 1.1, Mar13 na input stakeholder bijeenkomst 4 maart 2013 Naast de Nederlandse relevante

Nadere informatie

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties

Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties Gerard de Groot, MSc Praktijkopleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden van Uitzendorganisaties VIL-VCU op basis van VCA 2008/05 en Eind- en toetstermen 2009/07, aangepast 1-4-2010 Uitgave

Nadere informatie

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers

Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s bij de behandeling van containers Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer

Nadere informatie

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 27.12.2006 L 377/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) nr. 1899/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 december 2006 houdende wijziging van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie