Vrije nederlandse vertaling: Yves de Roder ETW (B)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrije nederlandse vertaling: Yves de Roder ETW (B)"

Transcriptie

1 De Europese Arboriculturele Raad De lucht Verrichtingen van het Werk van de Boom Richtlijnen voor veilige werkmethodes in de boomverzorging 2 Verwijzingen Gepubliceerd door: De Europese Arboricultural Raad e. V. (EAC), Haus der Landschaft, Alexander-von-Humboldt-Streptokok. 4, D Slechte Honnef, Geestelijke en conceptuele uitwerking: Het Comité van de Praktijk van de publicatie en van het Werk van EAC: Stoel van Comité: Aki Männistö, Finland Leden van het Comité: Chris Cooper-Abbs, het UK Craig Johnson, het UK Toni Marik, Oostenrijk Concept: K2. agentur für kommunikation, Bonn Uitgebreid dankzij John Coles voor zijn steun en begeleiding in de revisie van deze gids. Derde uitgave, 11/2008, 1000 exemplaren Vrije nederlandse vertaling: Yves de Roder ETW (B)

2 Gids voor een Veilige Werkpraktijk 1. Inleiding Deze tekst vormt een leidraad voor minimum normen voor een veilige werkpraktijk bij het werken in en rond bomen, met inbegrip van werken op hoogte, het gebruik van zagen in bomen en de organisatie op de betreffende werkplaatsen. 1.2 Werken in en rond bomen zijn potentieel gevaarlijk voor mensen, materieel en omgeving. Zij mogen slechts door bekwame, goed opgeleide mensen worden uitgevoerd. 1.3 Deze tekst beschrijft veilige werkmethodes en geeft raad voor arbeiders, werkgevers, cliënten en diensten voor veiligheid en preventie op het werk. 1.4 Deze richtlijnen zouden intern moeten worden gebruikt in combinatie met alle relevante EU en nationale veiligheidsverordeningen, de wetgeving en aanbevelingen. Deze leidraad is niet bedoeld om richtlijnen te vervangen die door de regelgevende organismen of overheid wordt uitgegeven. 1.5 De Europese Arboriculturele Raad is het forum van de vertegenwoordigers van de arboriculturele organisaties in heel Europa (in Belgïe : BAA s, Belgian Arborist Association s), dat tot doelstelling heeft om de beroepsnormen in boomzorg te verhogen. 2. Algemeen Het werken in bomen stelt hoge fysieke eisen. De arbeiders moeten in goede vorm verkeren, zowel fysisch als geestelijk. Regelmatige medische controle voor de arbeiders is aangewezen. Bijzondere maatregelen zouden moeten worden genomen indien de uitvoerders te maken hebben met: Alcohol- of drugs- afhankelijkheid Voorgeschreven gebruik van bepaalde medicijnen die invloed kunnen hebben bij het gebruik van een kettingzaag en/of het werk bij hoogte) 2.1 Alle arbeiders moeten over de nodige opleiding en certificaten beschikken, waar dit nationaal verreist is, voor de taken die zij dienen te presteren. Boomverzorging die het werk op hoogte impliceert zou behoorlijk moeten worden gepland, en waar nodig, gecontroleerd. 2.2 Boomverzorging op hoogte moet worden uitgevoerd door een team van twee of meer personen. Minstens 1 lid in het team lid zou de rol moeten vervullen van bekwame grondman, met de capaciteit en het nodige materiaal om een redding op hoogte uit te voeren. 2.3 Voorzieningen voor eerste hulp bij ongevallen moeten steeds op de werkplaats aanwezig zijn. Alle arbeiders zouden moeten worden opgeleid in eerste hulp bij noodsituaties, met een regelmatige update van de procedures en technieken. Het dragen van een duidelijk zichtbare en bereikbare eerste-hulp-kit door klimmers is aangewezen.

3 2.4 Een risico-inventarisatie van de werkplaats, de te gebruiken machines, de uit te voeren werken en elke individuele boom moet voorafgaandelijk worden opgemaakt en opgevolgd voor de duur van de werken. Deze risico-inventarisatie moet ook de mogelijkheden en/of beperkingen voor een nood- afdaling en/of redding op hoogte in kaart brengen. Uit deze risico-analyse moet blijken of het uitvoeren van het werk, klimmend met touw redelijk uitvoerbaar is. Dit betekent dat andere methodes, zoals het gebruik van een stokzaag van op de grond, het gebruik van een hoogwerker, enz. niet rechtvaardigbaar is door de extra tijd en/of kosten, of niet beduidend het risico verlagen voor de klimmer of omgeving (het publiek, de medewerkers, enz.). Als deel van het risicoplan ter plaatse, is een omschrijving van de noodsituatie-informatie over de plaats aangewezen. Dit kan bijvoorbeeld omvatten : een nauwkeurige plaatsomschrijving, het meest dichtbijgelegen ziekenhuis, contactgegevens verantwoordelijken, een lijst met (mobiele) telefoonnummers, enz. 2.5 Extreme weersomstandigheden kunnen de capaciteiten van de arbeiders verminderen. Met voldoende onderbrekingen kan men het risico minimaliseren van vermoeidheid en dehydratie. Boomverzorgers moeten er zich van vergewissen, dat bij werk op hoogte, de weersomstandigheden geen gevaar kunnen betekenen voor de gezondheid en veiligheid van de personen betrokken bij het werk. 2.6 Al het werkmateriaal moet worden opgeslagen en behandeld overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant. Gebruik en toepassing van het werk- en klimmateriaal (b.v. karabiners, ascenders, klemknopen, stopknopen, enz.) moet in overeenstemming zijn met de aanbevelingen van de fabrikant, de nationale industrienormen, degelijke praktijkliteratuur of gepubliceerd onderzoeksmateriaal. 2.7 Alle materiaal moet vooraf en periodiek worden geïnspecteerd, in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant en nationale verordeningen. 2.8 Uitvoerende boomverzorgers moeten zich er van verzekeren dat alle personen die met om het even welke activiteit belast zijn, met inbegrip van de organisatie, de planning en supervisie, met betrekking tot het werk op hoogte of het werkmateriaal voor gebruik bij dergelijk werk, bekwaam is dit te doen of, indien in opleiding, wordt gecontroleerd door een bekwaam persoon. 2.9 Waar het beklimmen van de boom is bepaald als de meest aangewezen werkmethode, moeten de uitvoerders de boom eerst grondig visueel controleren. Deze inspectie moet duidelijk maken of de boom veilig is om te beklimmen, wat de beste toegangsmethode is, de beste ankerpunten, en de werkplanning. De lijst van volgende punten is een leidraad waar men zeker op moet letten bij deze pre-klim inspectie. Holten, houtrot of houtrotzwammen Dode en gebroken takken Dode of afschilferende schors V-vormige takaanzetten (plakoksels) Barsten, scheuren Nestelende vogels of beschermde diersoorten Externe gevaren voor de boom met inbegrip van gebouwen, voetpaden, stroomdraden, enz. Er moet ook aandacht gegeven worden aan voorschriften die bijzondere beschermingsrechten geven aan de boom, en zo het uitvoeren van werken aan de boom kunnen verhinderen.

4 3. Werken op hoogte Werkzaamheden in bomen kunnen worden uitgevoerd door gebruik te maken van een hoogwerker of door klimtechnieken met touw en klimgordel. 3.1 Klimtechnieken met touw en gordel Om spierkwetsuren te minimaliseren is het aangewezen om de nodige opwarmingsoefeningen uit te voeren Er bestaan gespecialiseerde touwen en klimuitrustingen voor het werk in bomen en deze moeten worden gebruikt. Al het klimmateriaal dat na 1 Juli 1995 wordt geproduceerd, moet beschikken over de relevante CEspecificaties Een heupgordel met beenlussen mag worden gebruikt voor werkpositionering, bijvoorbeeld voor het werken onder het ankerpunt met een strakke lijn of met een minimum aan slack Indien er bij het klimwerk risico bestaat op een verticale val (boven het ankerpunt, in een hoogwerker), is geschikt klimmateriaal aangewezen, zijnde een integraalgordel en een energieabsorber Karabiners die worden gebruikt om de klimuitrusting te verbinden met de touwen of layards (korte zekering), moeten voorzien zijn van een automatisch zelfsluitingsmechanisme welke minstens drie opeenvolgende bewegingen vraagt om deze te openen. Karabiners moet in een correcte positie gebruikt blijven en mogen niet de gechained worden Boomklimmers moeten zich er van vergewissen dat de gebruikte klimlijnen, wrijvingsknopen en/of toestellen worden geselecteerd die voor het werk op hoogte geschikt zijn rekening houdend met de lengte, diameter, veilige werklast, gebruikseigenschappen en de interactie tussen de verschillende systeemcomponenten b.v. de relatie prussik-klimtouw Single Rope Technic (SRT) of éénlijnssysteem mag worden gebruikt om toegang te krijgen tot de boom, maar zou moeten worden gecombineerd met een geschikt hulpsysteem. De klimmers moeten zich bewust zijn van de mogelijke significante krachten op het ankerpunt (tot twee keer hoger) wanneer er gebruik wordt gemaakt van het éénlijnssysteem De Footlocktechniek mag slechts worden gebruikt als de klimmer beveiligd is door middel van een geschikte wrijvingsknoop of mechanisch stijgapparaat. Waar aangewezen, zou deze toegangstechniek moeten worden gebackuped met een geschikt hulpsysteem. Klimmers die mechanische stijgapparaten gebruiken moeten zich er van verzekeren dat het bebruikte back-up systeem geschikt en onfeilbaar is, bvb een klemknoop De ankerpunten zouden zorgvuldig moeten zijn geselecteerd zodat de klimlijn steeds vrij kan lopen en veilig genoeg om het gewicht van klimmer ruim te dragen. De ankerpunten worden visueel beoordeeld en getest door een klimmer die op de lijn vóór het stijgen stuitert, in het bijzonder waanneer het ankerpunt geïnstalleerd is geweest door middel van een werplijn. Bijzondere aandacht aan het ankerpunt is verreist wanneer een éénlijnssysteem wordt gebruikt (Poulieeffect)

5 Cambiumsavers zouden moeten worden gebruikt waar mogelijk om schade aan de boom en klimlijnen te verminderen en om het rendement te verbeteren de gebruikte klimtechniek De klimmer moet op elk moment aan de boom worden beveiligd door middel van de klimlijn en/of de korte zekering Eens in de boom, bijkomende verankering moeten worden voorzien daar waar er risico bestaat op bijvoorbeeld een pendelval, bijvoorbeeld daar waar de sterkte van het ankerpunt onzeker is of gecompromitteerd, of waar er een risico van doorsnijden van de klimlijn bestaat De gebruikte klimlijn zou lang genoeg moeten zijn om de afdaling toe te staan vanop het positie punt tot op de grond. Zeer lange klimlijnen kunnen onpraktisch zijn om te gebruiken, andere voorzieningen om af te dalen kunnen noodzakelijk zijn bij uitzonderlijk hoge bomen Het einde van de klimlijn zou moeten worden afgeknoopt om te verhinderen dat de wrijvingsknoop of het daalapparaat er voorbij glijden De klimijzers (of sporen) mogen slechts worden gebruikt bij demontagewerkzaamheden of bij een redding op hoogte. De klimmer moet steeds veilig verbonden blijven met de boom door gebruik te maken van extra kabels of stroppen bij het voorbijgaan van hindernissen zoals zijtakken. 3.2 Gebruik van hoogwerkers De aanbevelingen van de fabrikanten met land-specifieke begeleiding, de wetgeving of gepubliceerd onderzoekmateriaal op het gebruik van de mobiele werkplatforms moeten ten allen tijde worden gevolgd De draagcapaciteit van de grond moet zorgvuldig worden beoordeeld om de stabiliteit van het platform te verzekeren Het platform mag slechts worden gebruikt voor de arbeiders en noodzakelijke hulpmiddelen ter plaatse te brengen. Het platform mag zeker niet als ankerpunt worden gebruikt voor heffen van boomdelen of voor het vervoeren boomdelen Wanneer het platform wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de boom voor het snoeien of het ontmantelen, moeten de arbeiders opgeleid zijn in juiste takverwijderings technieken De nodige zorg moet worden genomen om het vallen te verhinderen takken, van het raken van om het even welk deel van het platform, de arm of het voertuig De arbeiders mogen niet uit de kooi komen en het wordt geadviseerd dat zij zijn beveiligd aan een geschikt ankerpunt met de geschikte uitrusting en regelbare lanyard De veilige werkbelasting van het platform (kooi) mag niet worden overschreden. De gebruikte hoogwerker moet van voldoende capaciteit en starheid zijn voor het doel voor welke het wordt gebruikt In het geval van zelfrijdende hoogwerkers, moeten de nodige maatregelen getroffen worden om te verhinderen dat per ongeluk het toestel in beweging komt tijdens het werk op hoogte De bodem van de kooi van de hoogwerker moet een geschikte bodem hebben om te verhinderen dat een persoon of voorwerp kan vallen.

6 3.3 ladders/stellingen Ladders worden hoofdzakelijk gebruikt voor de toegang tot de kroon van de boom. Als er gewerkt van op de ladder, moet de arbeider verbonden zijn met de boom door een touw/strop en klimuitrusting. De bovenkant van de ladder zou ook moeten bevestigd zijn aan de boom. Waar een ladder wordt gebruikt voor herhaalde toegang vanop de zelfde positie, moet de bovenkant van de ladder ook worden beveiligd De ladder moet stevig worden geplaatst om te verhinderen dat hij uitglijdt of het verdraait, onder een hoek van ongeveer 75 graden (basis afstand van de boom gelijk aan ¼ ladder hoogte). Speciale ladderpositionerings-apparaten kunnen noodzakelijk zijn om stabiliteit op ongelijk bodem te verbeteren of op gladde oppervlakken Statische werkplatforms zoals stellingen moeten worden geplaatst zo dat zij stabiel zijn en geen risico vormen bij de uitgevoerde werken Een grondige risicoberekening is nodig voorafgaand aan het gebruik van ladders, gebruik is slechts verantwoord als die risicoberekening heeft aangetoond dat het gebruik ervan het meest geschikt is Overlap en uitbreidingssets van ladders moeten worden gebruikt overeenkomstig de fabrikanteninstructies, met inbegrip van het correcte aantal van overlappende sporten. 4. Gebruik van Zagen in Bomen 4.1 Handzagen zouden bij voorkeur moeten krijgen op kettingzagen in de boom waar mogelijk. 4.2 De kettingzagen mogen slechts voor werk op hoogte worden gebruikt door bekwame klimmers die zijn opgeleid in het gebruik en houder zijn van een nationaal certificaat van bekwaamheid waar dit beschikbaar is. 4.3 De kettingzagen stellen de gebruikers bloot aan bovenmatig hoge niveaus van zowel lawaai als trilling, die kunnen leiden tot ernstige gezondheidsrisico's voor de gebruikers. Goede organisatie en management moeten er toe leiden om deze risico's te verminderen - maar niet beperkt tot - regelmatig kettingzaag onderhoud programma's, informatie voor werknemers op de gezondheidsrisico's en geschikte PBM. 4.4 De kettingzaag zou van een grootte moeten zijn die aangewezen aan het materiaal dat wordt gezaagd. De tophandled-kettingzagen die worden ontworpen, zijn slechts geschikt voor gebruik op hoogte. In het bijzonder op hoogte is het gebruik met twee handen noodzakelijk. De kettingzagen moeten onderhouden zijn overeenkomstig fabrikanten' instructies met de geadviseerde intervallen. Het is belangrijk dat de machines slechts in werking worden gesteld met nodige beveiligingen aanwezig en dat deze ook volledig functioneren waar vereist De kettingzagen moeten worden gestart en worden gebruikt volgens fabrikanten' aanbevelingen. De arbeiders moeten de aangewezen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

7 4.6 De kettingsrem moet voor aanvang worden getest. De motor moet worden afgezet of de kettingsrem opgezet wanneer veranderd wordt van werkpositie. Als de zaag niet in gebruik is voor meer dan 30 seconden, zou hij moeten worden uitgeschakeld. 4.7 Wanneer het gebruik van een kettingzaag nodig is tijdens het klimmen met touw en gordel, moeten veilige werkposities gekozen worden waar er geen risico is voor de klimlijnen en is het gebruik van secundaire ankerpunten aangewezen waar de risicoberekening dit dicteert. Secundaire of supplementaire anker punten zouden altijd moeten worden verkozen om het risico te minimaliseren op zowel het doorsnijden van het hoofdankerpunt, als het secundaire systeem. Gewapende lanyards zouden moeten worden gebruikt waar zaagsneden worden gemaakt dicht bij het ankerpunt, bijvoorbeeld tijdens demontagewerk. 5. Persoonlijk Beschermend Materiaal (PBM) 5.1 Alle personen op de werkplaats moeten de aangewezen Persoonlijk Beschermend Materialen (PBM) dragen. De gebruiker moet PBM vóór gebruik inspecteren. Beschadigde PBM moet worden verworpen en vervangen. PBM zouden de huidige EN moeten dragen voor dat materiaal typen waar aangewezen en toepasselijk. 5.2 Bij het gebruik van kettingzagen, moeten de gebruikers PBM dragen overeenkomstig nationaal verordeningen en aanbevelingen. 5.3 Arbeiders die geen kettingzagen gebruiken dragen veiligheidslaarzen en een veiligheidshelm. Oog- en oorbescherming zou ook moeten worden gedragen wanneer gewerkt wordt in dichte nabijheid van kettingzaaggebruikers of andere machines. 6. Organisatie op de werkplaats Alle arbeiders zouden van zich bewust moeten zijn van: het uit te voeren werk; hun persoonlijke verantwoordelijkheden; de werkplanning; de taken in kwestie. 6.1 Geschikte communicatiesystemen tussen arbeiders moeten worden voorzien. De werkers moeten de gevarenzone controleren alvorens om het even welke secties van de boom vrij te geven. 6.2 Het het werkgebied moet worden aangeduid en beveiligd door het gebruik van geschikte tekens en barrières of andere aangewezen middelen. 6.3 Veilige werkafstanden en praktijken met betrekking tot (hoog-)spanningsleidingen moeten worden gehandhaafd overeenkomstig de voorschriften van de stroomleveranciers en nationale verordeningen.

8 6.4 Het werk op, of dicht bij, openbare wegen of spoorwegen moeten aan nationale en lokale vereisten voldoen betreffende signalisatie en het gebruik van de hoge-zichtbaarheidskleding. 6.5 Het grondpersoneel moet klimmers informeren alvorens de dropzone in te gaan onder de boom of wanneer zij lawaaierige machines zoals kettingzagen en houtchippers gaan gebruiken die de communicatie kunnen belemmeren. 6.6 De nodige voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen voor ongevallen en noodsituaties. Alle personeel moet intern worden opgeleid op noodsituatie-procedures, met inbegrip van het bijwonen aerial rescue situaties. Dit is van toepassing op boomverzorgingswerken die worden ondernomen met gebruik van touwen of hoogwerker. 6.7 Werken bij ongunstig weer of slecht licht zouden slechts mogen worden uitgevoerd als de veiligheid voldoende kan worden gegarandeerd. 6.8 Veilige werkmethodes zouden moeten worden afgesproken tussen alle werknemers op de werkplaats. Deze werkmethodes zouden ondermeer veilige werkafstanden moeten omvatten bij het gebruik van een kettingzaag, bij het bomen vellen of het verzagen van hout. Indien de veilige werkafstanden niet kunnen gehandhaafd worden, dienen alle werknemers binnen deze periferie zich te voorzien van de nodige PBM, overeenkomstig de nationale voorschriften. Voor inlichtingen contacteer uw nationale vertegenwoordiger EAC of bezoek De tekst van dit pamflet mag vrij worden gereproduceerd met vermelding van de bron België Belgian Arborists Associations Tel.: Fax Wim Peeters

Reid Lifting PORTA-GANTRY AGF500-3000. (+ varianten) Gebruikaanwijzing: Assemblage & Werkinstructies

Reid Lifting PORTA-GANTRY AGF500-3000. (+ varianten) Gebruikaanwijzing: Assemblage & Werkinstructies Reid Lifting PORTA-GANTRY AGF500-3000 (+ varianten) Gebruikaanwijzing: Assemblage & Werkinstructies Inhoud Blz 2 1. Inleidingen 2. Werkinstructies 2.1 De correcte instructies Maximum capaciteit Gevarenzones

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Veiligheid, onderhoud en correct gebruik van een kabelbaan:

Veiligheid, onderhoud en correct gebruik van een kabelbaan: Veiligheid, onderhoud en correct gebruik van een kabelbaan: De kabelbaan en al zijn onderdelen moeten regelmatig worden geïnspecteerd en getest om de risico s op schade en ongevallen, die zouden veroorzaakt

Nadere informatie

Europese regelgeving m.b.t. touwenparcours: EN 15567-1 en EN 15567-2

Europese regelgeving m.b.t. touwenparcours: EN 15567-1 en EN 15567-2 Europese regelgeving m.b.t. touwenparcours: EN 15567-1 en EN 15567-2 BFNO- studienamiddag Leuven, 14 december 2010 Johan Hovelynck Agenda Regelgeving m.b.t. touwenparcours Bouw en onderhoud: EN 15567-1

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS

UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG DAKWERKERS UW DAK, UW EN ONZE VEILIGHEID! LIMBURG Veiligheidscoördinatie Vanaf het ogenblik dat er bij de uitvoering van werken op een bouwplaats twee of meer aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens activiteiten

Nadere informatie

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012

Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Arbo-plan Hoogstambrigade 2012 Inhoud bladzijde Arbo-plan, aanleiding en doel 3 Organisatie en werkzaamheden 3 Risico-inventarisatie (en -evaluatie) 3 Begeleiding en toezicht 4 Instructie, voorlichting

Nadere informatie

De definitieve beveiliging van uw platte daken

De definitieve beveiliging van uw platte daken ACCESS PLATFORMS NV Boudewijnlaan 5c 2243 Pulle ( Zandhoven) Tel.: 03/484 65 65 Fax.: 03/484 65 70 www.accessplatforms.be info@accessplatforms.be De definitieve beveiliging van uw platte daken De Europese

Nadere informatie

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex.

NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374. 760260 www.altrex.com. Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik Dakrandbeveiliging EN 13374 760260 www.altrex.com Relax. Het is een Altrex. NL Handleiding opbouw en gebruik art. nr. 760260 versie 01/09 Copyright Altrex B.V. 09 Alle

Nadere informatie

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland

Dé VCA-specialist van Zuid-Nederland Toolbox: Ladders en Trappen Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is draagbaar klimmateriaal? Met draagbaar

Nadere informatie

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN HOOGWERKERS Lees altijd aandachtig de inlichtingen uit de handleiding door, in het bijzonder de de veiligheidsvoorschriften en de veiligheidsborden op de machine! De bediener

Nadere informatie

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements General Requirements NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 7 A. INLEIDING ALGEMENE EISEN Voor elke werf of werkplaats van KPNWE, ongeacht welk taak men uitvoert, gelden steeds algemene regels op het vlak van gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu

Nadere informatie

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig.

Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Verreiker: Gebruik als multifunctioneel werktuig. Achtergrond Verreikers zijn bedoeld om lasten geleid te verplaatsen. Hierbij wordt een vorkenbord gebruikt met daaraan gekoppeld twee vorken om de last

Nadere informatie

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 TOEPASSINGSGEBIED 3.1 Definitie van een ladder: 3.2 Definitie van een trapladder: 3.3 Typen ladders/trappen: 3.4 Deze richtlijn geldt niet voor:

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging INLEIDING Volgens de Arbo-wet is 2,5 meter de kritische hoogte. Zodra er boven deze hoogte gewerkt moet worden, zijn maatregelen vereist en een ieder dient

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY

RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY RISICOANALYSE SPREADERBEAMS VOLGENS METHODE FINE EN KINNEY INHOUDSOPGAVE: Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 Inleiding 2 2 Risicoanalyse 2 3 Risicobeoordeling 4 4 Risicoreductie 7 1. INLEIDING: Het spreader

Nadere informatie

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker

vervolg VEILIG werken met de hoogwerker die voldoen aan de voorwaarden voor het specifieke gebruikersprofiel. Hij zal speciale aandacht geven aan de volgende punten: Hij overtuigt zich ervan dat alle gebruikers de instructie gelezen en begrepen

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries

The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries The Life Saving Rules Air Liquide Benelux Industries Veiligheidsregels Welke zijn ze? Ik werk niet onder invloed van drugs of alcohol Ik rook niet buiten de daarvoor voorziene zones Ik draag de Persoonlijke

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Veilig gebruik van Hoogwerkers Leidraad bij het vaststellen van de bodemcondities

Veilig gebruik van Hoogwerkers Leidraad bij het vaststellen van de bodemcondities Introductie Alle hoogwerkers vertrouwen voor hun stabiliteit op de gesteldheid van de ondergrond waarop zij zich bevinden. Dit geldt zowel voor machines die alleen kunnen werken met het gebruik van afstempeling

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Hoofdstuk 13 MENSELIJKE FACTOREN Dit hoofdstuk beschrijft in algemene termen een aantal fundamentele overwegingen m.b.t. menselijke factoren voor het maken en in stand houden van een veilige werkomgeving

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken met. Hijsen en heffen. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken met VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken met Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste prioriteit;

Nadere informatie

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken.

Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9. EN 795:1996 Class B Ref: AT011. Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. Handleiding Driepoot ELLERSAFE TM-9 EN 795:1996 Class B Ref: AT011 Lees aandachtig de handleiding alvorens het materiaal te gebruiken. De Aluminium Driepoot TM-9 is een onderdeel van de valbeschermingsmiddelen.

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert!

VGWM A WAY OF LIVING HIJSEN EN HEFFEN. Standaards voor professionals, wees alert! VGWM A WAY OF LIVING Standaards voor professionals, wees alert! Werk veilig of werk niet Leer de situatie op de installatie waar je gaat werken, zo snel mogelijk kennen; wie/wat bevindt zich waar? Lees

Nadere informatie

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken

Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Veiligheidsaspecten bij bekistingswerken Risico s bij bekistingswerken Vallen van hoogte; Val van voorwerpen; Gebruik van hijswerktuigen Rugbelasting (moeilijke werkhouding); Gebruik van draagbare machines;

Nadere informatie

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG

Overstapbordes. t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie. Gebruikershandleiding VEILIG WERKEN OP HOOG Overstapbordes t.b.v. Sky-Light hangbruginstallatie VEILIG WERKEN OP HOOG Skyworks B.V. Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs tel. 010-514 00 50 fax 010-514 00 55 e-mai: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken op hoogte

Toolbox-meeting Werken op hoogte Toolbox-meeting Werken op hoogte Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Volgens de Arbowet is werken op hoogte: al het werk dat op hoogte

Nadere informatie

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen

HIJSEN EN HEFFEN. Hijsen - heffen Hijsen en heffen behoren tot de meest risicovolle werkzaamheden op een installatie. Ieder jaar gebeuren er ernstige ongelukken. Het gaat steeds om het verplaatsen van zware lasten met zware materialen,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN

Internationale veiligheidsrichtlijnen Hoofdstuk 23 voor binnentankschepen en terminals. Hoofdstuk 23 AANMEREN Hoofdstuk 23 AANMEREN Dit hoofdstuk behandelt de voorbereidingen en procedures die nodig zijn om efficiënt aan te meren en aangemeerd te blijven, terwijl de tanker langszij een steiger ligt. Uitwisseling

Nadere informatie

COMMUNICATIE MET DE KRAANMACHINIST

COMMUNICATIE MET DE KRAANMACHINIST PORTOFOONCOMMUNICATIE Wordt er voor de communicatie gebruik gemaakt van portofoons, denk dan aan de volgende zaken: Noem de naam van de aan te spreken persoon altijd eerst, zodat die persoon weet dat hij

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken met ladders

Toolbox-meeting Werken met ladders Toolbox-meeting Werken met ladders Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Werken op hoogte Werken op hoogte is een risicovolle bezigheid. Jaarlijks

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Klimtechniek Slim klimmen om kracht te besparen. Een goede klimtechniek helpt kracht te besparen!

Klimtechniek Slim klimmen om kracht te besparen. Een goede klimtechniek helpt kracht te besparen! Een goede klimtechniek helpt kracht te besparen! Om te voorkomen dat men gedurende een lange route teveel kracht verliest en uitgeput raakt, is het belangrijk om een goede klimtechniek te hebben. Aangezien

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN

OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN OVEREENKOMST VOOR EEN INNOVATIESTAGE IN HET KADER VAN HET POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN - Gegevens organisatie/ bedrijf..... Adres maatschappelijke zetel: Ondernemingsnummer:.. Hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

Collectieve valbeschermingsmiddelen

Collectieve valbeschermingsmiddelen Collectieve valbeschermingsmiddelen Regelgeving m.b.t. valbescherming - Vanaf welke hoogte? - Hiërarchie - Collectieve beschermingsmiddelen - Persoonlijke beschermingsmiddelen 2 Regelgeving CBM Toepassingsgebied

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties

Veiligheid bij werken aan elektrische installaties Veiligheid bij werken aan elektrische installaties 1 BA4 BA5 Wettelijke voorschriften betreffende elektrische installaties Implementatie Art. 47 van het AREI 2 Situering Mag een onderwijzer of kleuterjuf

Nadere informatie

Vopak Fundamentals on Safety

Vopak Fundamentals on Safety Vopak Fundamentals on Safety Inleiding Iedereen die op een Vopak-lokatie werkt moet aan het eind van de werkdag naar huis kunnen gaan zonder op enigerlei wijze schade ondervonden of veroorzaakt te hebben.

Nadere informatie

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften

AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften 1 AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften AVANTI ANCHOR VEILIGHEIDSPUNT Gebruikershandleiding en installatievoorschriften Publicatiedatum: 1 editie juni 2007 Producent:

Nadere informatie

EXAMENVERLOOP Sporttechnische proef Initiator Muurklimmen

EXAMENVERLOOP Sporttechnische proef Initiator Muurklimmen 1 EXAMENVERLOOP Sporttechnische proef Initiator Muurklimmen 2 EXAMENVERLOOP Sporttechnische proef Initiator Muurklimmen 1. ALGEMEEN... 3 2. OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN... 3 3. VERLOOP VAN DE PROEF...

Nadere informatie

Leidraad veilig werken met ladders

Leidraad veilig werken met ladders Leidraad veilig werken met ladders De ladder valt onder de richtlijn Arbeidsmiddelen. Deze richtlijn verplicht de werkgever de werknemers met zodanige arbeidsmiddelen (ladders, trappen en rolsteigers)

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Publiceerbare aanvraag/melding. Aanvraagnummer 2055527. Ingediend op 11-11-2015. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van de d.d. 25 11 2015 no. 581065 Mij bekend, 487649Hoofd Afdeling Ruimte & Veiligheid Formulierversie

Nadere informatie

Asbest wordt opgedeeld in twee grote groepen:

Asbest wordt opgedeeld in twee grote groepen: ASBESTHOUDENDE PRODUKTEN. Blz. : 1 van 6 1. DOEL. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van de te volgen methodologie om alle Ineos-werknemers én ook het contractorpersoneel dat de

Nadere informatie

compacte graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines

compacte graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze compacte graafmachine aan de Europese wetgeving? INLEIDING Grondverzetmachines die voor

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding May 2014 INTRODUCTIE Deze handleiding bevat informatie en instructies voor het installeren van de D- Vise dakbeveiliging. Deze handleiding moet te allen tijde beschikbaar zijn voor

Nadere informatie

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Wij vinden dat iedereen die op hoogte werkt toegang moet hebben tot kwaliteitsproducten die zelfs de

Nadere informatie

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden

3. Betrokkenen: (specifieke) Verantwoordelijkheden / Bevoegdheden Bestand: Document6 Goedgekeurd door: Revisie: Eigenaar: Datum goedkeuring: Versienummer: 1 Opgesteld door: Functie opsteller: Code: Pagina 1 van 10 1. Doel en Toepassingsgebied Deze procedure legt de afspraken

Nadere informatie

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING

WETTELIJK KADER BELGIË ONDERHOUD VAN NOODVERLICHTING WETTELIJK KADER BELGIË WHITE PAPER SAMENVATTING De Belgische wetten en normen die de inspectie en het onderhoud van noodverlichting beschrijven, zijn duidelijk: de beheerder van het gebouw is verantwoordelijk

Nadere informatie

graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines

graafmachine Voldoet deze aan de Europese wetgeving? Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines Een korte gids voor het identificeren van grondverzetmachines die niet aan de voorschriften voldoen. Voldoet deze graafmachine aan de Europese wetgeving? INLEIDING Grondverzetmachines die voor de eerste

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Specialisten van de VRU Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Nederland gaat de lucht in. Figuurlijk althans. De druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter en dus wordt er steeds hoger

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte

Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte Beoordelingsrichtlijn verankeringsvoorzieningen (VAV) t.b.v. het vastzetten van PBM's tegen vallen van hoogte Uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut, Juli 2005 (30209404, Valbescherming)

Nadere informatie

Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012

Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012 06-12-1999 1 Veilig bedienen van Hangbruginstallaties 25-05-2012 Groen Training houdt u op (de) hoogte Permanente HBI Niet permanente HBI 06-12-1999 2 Wat zijn de verschillen tussen Permanente en niet

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Cursus korporaal PBO- kettingzagen

Cursus korporaal PBO- kettingzagen K ETTINGZAGEN Blancke Geert Verniest Bas INHOUD 1. Welke PBM s gebruiken. 2. Welke kettingzagen hebben wij. 3. Welke veiligheid biedt de kettingzaag ons. 4. Gebruik van de kettingzaag. 5. Hoe omgaan met

Nadere informatie

Programma van Eisen en Wensen BBT Testbaan

Programma van Eisen en Wensen BBT Testbaan Programma van en en Wensen BBT Testbaan 1. BBT Testbaan Medewerkers van de brandweer worden periodiek medisch en fysiek gekeurd. Dit Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) bestaat uit de volgende

Nadere informatie

De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel. Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013

De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel. Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 De nieuwe GDP: interpretatie en implementatie binnen de farmaceutische groothandel Erik P.L. Middelveldt Nieuwegein, 2 september 2013 Onderwerpen Introductie Werkwijze implementatie Aandachtspunten/knelpunten

Nadere informatie

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING

Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Pagina 1 van 10 Certificatieschema Certificatieschema VOP-HS VOLDOEND ONDERRICHT PERSOON HOOGSPANNING Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

European Tree Technician Nederlandstalige versie

European Tree Technician Nederlandstalige versie European Tree Technician Nederlandstalige versie Deze Nederlandstalige versie van het European Tree Technician curriculum is ondergeschikt aan de originele Engelstalige versie, zoals verspreid door de

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN?

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? Franky De Witte, Senior consultant veiligheid. Officiële versie 30 september 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

VEILIG UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERK

VEILIG UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERK VEILIG UITVOEREN VAN ONDERHOUDSWERK De campagne 2010-2011 voor een gezonde werkplek Provinciaal comité Vlaams Brabant http://hw.osha.europa.eu http://www.beswic.be Leuvenl, 7 oktober 2010 Willy IMBRECHTS

Nadere informatie

HOOGWERKERS HIJS- & HEFTOESTELLEN

HOOGWERKERS HIJS- & HEFTOESTELLEN ALGEMENE BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR HOOGWERKERS TE LEZEN VOOR INGEBRUIKNAME GEBRUIK DE HOOGWERKER NIET INDIEN U DE HIERNAVOLGENDE REGELS NIET KENT! ALGEMENE VEILIGHEID, RIJGEDRAG EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

www.vostersboomverzorging.be

www.vostersboomverzorging.be www.vostersboomverzorging.be Bomen zijn onmisbaar en een waardevol element in uw tuin. Ze vragen om een goede verzorging en begeleiding. Door deskundige snoei en controle kunnen bomen veilig oud worden.

Nadere informatie

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27

Werken met starre verreiker (IS-003) Versie TC-K 2012-03-27 Verduidelijking: Werken met verreiker Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen. Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met: - Voorwielsturing - Vierwielsturing

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05.

Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05. Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05.2003) Artikel 1.- 1. Dit besluit en zijn bijlagen zijn de omzetting

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1

VEILIGHEIDSPLAN. DEEL C : AFWERKING & SPECIALE TECHNIEKEN HOOFDTUK 2 : ELEKTRICITEIT pagina 1 VEILIGHEIDSPLA r. VERRICHTI- GE MOGELIJKE OGEVALSVORME PREVETIEMAATREGELE ISTRUCTIES IDICATOR VERZEKERIGE IVEAU DEEL C - HOOFDSTUK 2 : ELEKTRICITEIT 1. AAKOMST 1.2. Binnenbedrading 2. VERDELIG 2.1 Kabelbanen

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV Effectiviteit van voorlichting Wim van Alphen PHOV Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn Daarom wn in staat stellen deze verantwoordelijkheid op te pakken. Arbowet artikel 8 Wn voorlichting

Nadere informatie

Herinstructie NEN 3140

Herinstructie NEN 3140 Herinstructie NEN 3140 Danny v. Dam Kees Backx 11-07-2014 1 Programma Voorstel rondje Waarom her-instructie Functies binnen de NEN3140 NEN 3140 en de arbowet Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Het werkplan

Nadere informatie

vervolg werken op een ladder of trap

vervolg werken op een ladder of trap Verstoring werk door derden bijvoorbeeld door gebouwgebruikers. Windkracht bij een windkracht groter dan 6 Beaufort is er sprake van verhoogd valgevaar. Gebruik materiaal en/of hulpmiddelen bijvoorbeeld

Nadere informatie

Ontstekingsbronnen van mechanische oorsprong. - Relatie onderhoudsplan en EVD - Inspectieschema's - Inspectie en onderhoud

Ontstekingsbronnen van mechanische oorsprong. - Relatie onderhoudsplan en EVD - Inspectieschema's - Inspectie en onderhoud Ontstekingsbronnen van mechanische oorsprong - Relatie onderhoudsplan en EVD - Inspectieschema's - Inspectie en onderhoud 1 Bestaande situatie Onderhoudsplan gebaseerd op Proces specifieke risico s Bedrijfseconomische

Nadere informatie

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999

4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 4 MEI 1999. - Koninklijk besluit betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten. Belgisch Staatsblad 04 juni 1999 Gewijzigd door : KB van 28/08/02 - BS van 18/09/02 ALBERT

Nadere informatie

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1

DEEL B : GEBOUWEN/RUWBOUW HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN pagina 1 DEEL B - HOOFDSTUK 4 : GRONDWERKEN. Uitgraving in talud : val personen van hoger vlak : - tijdens het verplaatsen langs de rand en op het talud Verbod van opslag van materiaal en materieel op deze toegangswegen.

Nadere informatie

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen VALUES & rules Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen Veiligheidsverklaring De veiligheid van onze medewerkers is voor ons een kernwaarde. Zij zijn immers ons belangrijkste werkkapitaal. Ons doel:

Nadere informatie

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009

V.C.A. belang voor de industrie. Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 V.C.A. belang voor de industrie Koen Bollaerts Nationaal Adviseur Preventie & Kwaliteit Antwerpen 27 oktober 2009 Koen Bollaerts Veiligheidskundige niveau 1 15 jaar ervaring met veiligheid en kwaliteit

Nadere informatie

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen

CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen. CAMO, KNVvL Afdeling Zweefvliegen CAMO KNVvL, Afdeling Zweefvliegen Inhoud Cursus Opbouw organisatie CAMO Bevoegdheden organisatie CAMO Opbouw CAME ARC Inspecties Onderhoudsprogramma s Ondersteuning Website CTZ voor de CAMO. Wanneer van

Nadere informatie

Effectief, kostenbesparend, duurzaam en veilig werken op hoogte. Nederland Duitsland Engeland Australië België www.eurosafesolutions.

Effectief, kostenbesparend, duurzaam en veilig werken op hoogte. Nederland Duitsland Engeland Australië België www.eurosafesolutions. Rope Access Effectief, kostenbesparend, duurzaam en veilig werken op hoogte Marketing partner Nederland Duitsland Engeland Australië België www.eurosafesolutions.com Veilig op hoogte zonder compromis Als

Nadere informatie

Holte in de stamvoet en de stam:

Holte in de stamvoet en de stam: Visuele afwijkingen VTA (Visual Tree Assesment) = Visuele boomcontrole is controle van de boom. Middels deze methode wordt het breukrisico en de stabiliteit van een boom visueel beoordeeld op grond van

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Ladders

Gebruiksaanwijzing Ladders Gebruiksaanwijzing Ladders 1 2 3 4 Veilig gebruik van een ladder Alle ladders die in Nederland in de handel worden gebracht, moeten voldoen aan de Warenwet waarvan de eisen zijn vastgelegd in het Besluit

Nadere informatie