Herman Reynders, gouverneur van Belgisch Limburg en voorzitter van de EMR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herman Reynders, gouverneur van Belgisch Limburg en voorzitter van de EMR"

Transcriptie

1 Als gouverneur van de provincie Belgisch Limburg ben ik uitermate tevreden met de doorstart van het Euregio Maas-Rijnproject Emric+. Een betere en intensere samenwerking bij interventies in crisissituaties over de grenzen heen verdient de grenzeloze steun en inzet van allen: zowel van de beleidsverantwoordelijken als van alle medewerkers op het terrein. Belgisch Limburg focust in Emric+ op Oefenen. Oefening baart immers kunst. Bij het oefenen met grensoverschrijdende cases komen zowat alle aspecten van crisisinterventie aan bod. Maar Belgisch Limburg is ook betrokken bij het totaalproject. De experts in de werkgroepen leggen de basis voor een gezamenlijke uitbouw van kennis en ervaring in het samenwerken over de grens. Als gouverneur, verantwoordelijk voor de coördinatie van de civiele veiligheid, zal ik er zelf over waken dat de resultaten van het project een structureel draagvlak krijgen binnen de provincie. Daarvoor moeten allereerst praktische belemmeringen en administratieve beslommeringen worden weggewerkt, aangezien die de samenwerking tussen de disciplines op het terrein in noodsituaties alleen maar bemoeilijken. Emric+ wil hier op inzetten. Als voorzitter van deeuregio Maas-Rijn ben ik trots dat Emric+ een voorbeeldproject wordt voor grensoverschrijdende samenwerking in Europa. Door samen te werken en de krachten te bundelen kan de Euregio verder uitgroeien tot een topregio, ook op het vlak van veiligheid. Herman Reynders, gouverneur van Belgisch Limburg en voorzitter van de EMR In Emric+ werken organisaties die verantwoordelijk zijn voor publieke veiligheid uit België, Duitsland en Nederland samen om rampen en crises zoveel mogelijk te voorkomen én snel en efficiënt te kunnen optreden wanneer het toch misgaat. Snelle en adequate hulpverlening wordt bereikt door goede bijstandsafspraken en een goede informatieuitwisseling en gezamenlijke oefeningen. Dat zijn dan ook de thema s van Emric+. Om de reeds jarenlang bestaande samenwerking te verbreden en te verdiepen, werken deskundigen uit de deelnemende regio s in deelprojectgroepen samen. Uiteindelijk doel van Emric+ is dat de samenwerking structureel wordt ingebed en structureel wordt gefinancierd.

2 Binnen Emric+ wordt gewerkt in deelprojecten rond een bepaald thema. In de deelprojectgroepen werken deskundigen uit de Euregio Maas-Rijn samen. De deelprojectleiders zijn inmiddels benoemd, zij stellen zich kort voor in deze nieuwsbrief. In de volgende nieuwsbrieven zullen zij uitgebreider aan bod komen, want in elke volgende nieuwsbrief focussen we op een ander deelproject. Als projectleider houd ik mij bezig met de algehele projectsturing, zowel beheersmatig als inhoudelijk. Daarnaast ben ik ook deelprojectleider van de drie deelprojecten Emric+bureau, Innovatie en Juridische zaken. Ik ben de vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg in het project. Ik ben plaatsvervangend Kreisbrandmeister van de regio Heinsberg. In het project Emric+ ben ik werkzaam in de communicatie. Mijn verantwoordelijkheden omvatten de verbetering van de technische communicatie en de oprichting van permanente structuren. Ik vertegenwoordig tevens de Kreis Heinsberg in het project. Het bureau geeft beleidsadviezen aan de directeuren van de deelnemende diensten, onder andere in de stuurgroep Ösikat (zie kader). Ook onderhoudt het bureau contacten met hogere overheden om de problemen van de grensregio blijvend onder de aandacht te brengen. Verder organiseert het bureau alle Euregionale vergaderingen uit haar taakveld, zoals de stuurgroep Ösikat en de vakgremia Focusgroep brandweer, Focusgroep Het ondersteuningsbureau Eumed Ambu, Focusgroep Eumed adviseert onder andere de Hospital, Focusgroep Eumed Infectieziekten, Hoofden Meldka- stuurgroep Ösikat (Duitse afkorting voor Öffentliche Sicherheit und Katastrophenmers en de diverse werkgroepen. schutz), waarin de directeuren In het bureau zijn alle partners uit van de deelnemende organisaties vergaderen. Ösikat is zowel vertegenwoordigd als deelproject- Duitsland, België en Nederland opdrachtgever als klant van leider of als schakel met de eigen Emric+. regio. Of beide. Ik ben Beleidsadviseur Communicatie bij de Brandweer Zuid-Limburg en verzorg daar samen met een collega de interne en externe communicatie. Daarnaast ben ik zeer nauw betrokken bij de crisiscommunicatie voor de Veiligheidsregio Zuid- Limburg. In Emric+ zorg ik voor de communicatie over het project en maak ik deel uit van de werkgroep crisiscommunicatie.

3 Met zoveel grenzen in een regio is het essentieel om goed met de buren te communiceren en daar afspraken mee te maken. Daarom worden procedures afgesproken en de juiste communicatiemiddelen en methodes vastgesteld. Uiteraard moet er bij een crisis niet alleen met de partners en overheden goed gecommuniceerd worden, maar juist ook met de burgers. De partners stemmen hun openbare mededelingen op elkaar af, waardoor verwarring en onrust voorkomen worden. De gemaakte afspraken op het gebied van grensoverschrijdende bijstand (Eumed en Emric) worden geïmplementeerd, geoefend, geëvalueerd en bijgesteld. Nieuwe afspraken (bijvoorbeeld over crisis- en risicocommunicatie, infectieziekten of CBRN) worden vastgelegd en geborgd in plannen en protocollen en beoefend. Er wordt al lang samengewerkt op het gebied van rampenbestrijding, maar crisisbeheersing is breder: denk aan infectieziekten, overstromingen, stroomuitval en CBRN (chemische, biologische, radiologische en nucleaire bedreigingen). Deze thema s worden eveneens uitgewerkt in deelprojecten. Verder krijgt risicowatching aandacht: welke gevaren bedreigen mogelijk onze burgers en hoe dammen we die risico s in? Daartoe zal samengewerkt worden met onder andere universiteiten en hogescholen, stroomleveranciers, netwerkbeheerders en defensie. Zoveel landen, zoveel wetten en systemen. Wat in het ene land niet mag, is in het andere verplicht. Hoe gaan we om met die verschillen? Het Bureau Task Force Net in Aken is aan het Emric+project gekoppeld om juridisch advies te geven en om onderzoek te doen op verzoek van Emric+. Om realistisch te oefenen zijn ook realistische slachtoffers nodig. Deze projectgroep werkt aan een pool van opgeleide Lotuspatiënten, die bij Euregionale oefeningen en trainingen kunnen worden ingezet. Binnen Emric+ geef ik leiding aan de subgroep Communicatie. Het doel van de groep is het opstellen van een grensoverschrijdend crisis- en risicocommunicatieplan. Verder werken we bijvoorbeeld in de provincie Luik aan cursussen Nederlands en Duits en ontwikkelen we videoconferentie om communicatie tussen de gouverneur en de burgemeesters sneller te laten verlopen. Ik vertegenwoordig tevens de Provincie Luik in het project. Ik ben projectleider van het deelproject Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO). Met de Euregionale werkgroep ga ik opleidingen en oefeningen ontwikkelen om bestaande en nieuwe afspraken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking te implementeren, te toetsen en te verbeteren. Help! Au Secours! Hilfe! Hulpverlening in crisissituaties verloopt kort en snel met vaste procedures. Elkaar goed kennen en begrijpen is dan van levensbelang. Wie is wie en wie doet wat? Niet evident, zeker niet bij grensoverschrijdende samenwerking in crisissituaties. In EM- RIC+ beogen we via gezamenlijke opleiding, trainen en oefenen om de samenwerking in de Euregio Maas-Rijn op alle niveaus en tussen alle disciplines in de praktijk te toetsen, bij te stellen en te onderhouden. Ik werk bij de brandweer van Herzogenrath als CBRNspecialist. Vrijgekomen gassen en gifwolken trekken zich niets aan van landsgrenzen, dus moeten we internationaal kunnen optreden bij de bestrijding ervan. Daarom ontwikkelen we een concept dat de samenwerking bij CBRNincidenten verbetert. Tijdens oefeningen wordt dit concept uitgetest en gestroomlijnd.

4 Wist je dat de Feuerwehr Stadt Aachen dit jaar 175 jaar bestaat en dat dat uitbundig gevierd zal worden? Wist je dat op 23 maart 2011 een belangrijk grensoverschrijdend seminar gehouden wordt, waar de Nederlandse minister van Veiligheid & Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken van NRW bij aanwezig zullen zijn en dat Emric+ daar een prominente rol in zal spelen? Wist je dat de Nederlandse provincie Limburg experimenteerregio voor grensoverschrijdende samenwerking is en dat Emric+ is voorgedragen als proefproject voor het thema veiligheid? "Bij de brandweer van Hückelhoven ben ik CBRNdeskundige en commandant van het ABC-peloton (CBRN) voor de Kreis Heinsberg. Als fysicus en pedagoog ben ik bij de Handwerkskammer voor de Regio Aken onder andere verantwoordelijk voor innovatieve onderwijsprojecten. Samen met Hartmut Prast geef ik leiding aan het deelproject Innovatie CBRN binnen Emric+." Ik ben als toxicoloog/ milieugezondheidkundige werkzaam als coördinator Medische Milieukunde bij de GGD Zuid Limburg. Ook ben ik lid van het landelijke programmacollege Milieu&Gezondheid en ben secretaris van de Nederlands Vereniging voor Medische Milieukunde. Daarnaast heb ik een eigen adviesbureau van waaruit ik cursussen en workshops geef. In Emric+ ga ik de grensoverschrijdende samenwerking van de medische kant van CBRNincidenten verder ontwikkelen. Ik ben als coördinator Infectieziektezorg werkzaam op de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Zuid Limburg. Binnen EMRIC+ werk ik aan de ontwikkeling van een geïntegreerd Euregionaal infectieziektenetwerk inclusief protocollen. Het doel hiervan is het verbeteren van crossborder preparedness en surveillance, detectie en response aangaande infectieziektecalamiteiten (zoals pandemische influenza). Ik ben werknemer van het Duitse Rode Kruis in Aachen- Stadt. In het project Emric+ ben ik verantwoordelijk voor het project realistische ongevallensimulatie. Het doet me veel deugd te werken in dit bijzondere project dat de EMR samenbindt.

5 Mevrouw M. Cremer Städteregion Aachen Duitsland Meneer G. Mannheims Kreis Heinsberg Duitsland Mevrouw B. Jamaer Provincie Limburg België De heer T. Brasseur Provincie Luik België De heer A. Bimmermann Duitse Rode Kruis Städteregion Aachen Duitsland Mevrouw M. Ramakers Veiligheidsregio Zuid-Limburg Nederland Brandweer Zuid-Limburg Nederland lead partner Provincie Luik België Provincie Limburg België Deutsches Rotes Kreuz Städteregion Aachen Duitsland Städteregion Aachen Duitsland Kreis Heinsberg Duitsland GGD Zuid Limburg Nederland Interreg EU Provincie Limburg Nederland Nordrhein-Westfalen Duitsland Région Wallonne België Provincie Limburg België MCC Prins Bisschopsingel AB Maastricht Brandweer Zuid-Limburg Emric+ T.a.v. M.Ramakers Postbus ZG Margraten

Drs. G.J.M. Cox - Waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Burgemeester Gemeente Sittard-Geleen Nederland

Drs. G.J.M. Cox - Waarnemend voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Burgemeester Gemeente Sittard-Geleen Nederland "Grensoverschrijdend samenwerken ligt voor de hand in onze regio: we hebben 200 kilometer grens met het buitenland en maar zes kilometer met het eigen land. Het gaat bovendien om een bedrijvig stukje land,

Nadere informatie

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID. Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking. 27 februari 2013 EENHEID IN VERSCHEIDENHEID Uitwerking Advies Bestuurlijke Werkgroep Bovenregionale Samenwerking 27 februari 2013 Inhoud Inleiding... 4 1 Unité de doctrine... 6 2 GRIP Rijk... 10 3 Het koppelvlak tussen

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact

IMPACT JAARVERSLAG. De richting van Impact IMPACT JAARVERSLAG 2008 De richting van Impact Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: juni 2009 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 4

Nadere informatie

GESTRUCTUREERDE TRAINING VERBETERT COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS

GESTRUCTUREERDE TRAINING VERBETERT COMMUNICATIE TUSSEN ZORGVERLENERS Nieuwsbrief nr#6 april 2012 Door Gert-Jan Ludden Projectleider Simultaan VOORWOORD Op 12 januari jl. heeft het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) ingestemd met het meerjarenbeleidsplan Opleiden, Trainen

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS

IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS IMPACT JAARVERSLAG 2009 STERKE SCHOUDERS Landelijk Kennis & Adviescentrum psychosociale zorg na rampen www.impact-kenniscentrum.nl VOORWOORD... 3 1. IMPACT... 5 1.1 Landelijk Kennis & adviescentrum...

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIES

BEROEPSKWALIFICATIES Euregio Maas-Rijn Conferentie BEROEPSKWALIFICATIES 28/06/2013 C-mine * Genk (B) Verslag EMR conferentie Beroepskwalificaties 28.06.2013 Genk 1 Welkomstwoord Gedeputeerde van economie Marc Vandeput (Belgisch

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden

ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden ommunicat ver ilieu-communiceren over milieu-incidenten Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten en branden Communicatietips over gezondheidsaspecten van chemische incidenten

Nadere informatie

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013

MAGAZINE. Veiligezorg. 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten. februari 2013 MAGAZINE Veiligezorg februari 2013 10 jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten INHOUD Magazine Veiligezorg COLUMN Elise Merlijn De rol van de Ondernemingsraad (OR) bij Veiligezorg COLUMN Tjitte Alkema

Nadere informatie

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij

Vrijwilligers doen ertoe. Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij Vrijwilligers doen ertoe Het vrijwilligersbeleid van Humanitas: alle uitgangspunten en afspraken op een rij 4 5 6 8 10 Inhoud 1 De kern van ons vrijwilligersbeleid 2 Vrijwilligerswerk bij Humanitas: voor

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Grensoverschrijdende samenwerking Actielijst Nedersaksen - Nederland t.b.v. het oplossen van grensoverschrijdende knelpunten

Grensoverschrijdende samenwerking Actielijst Nedersaksen - Nederland t.b.v. het oplossen van grensoverschrijdende knelpunten 1 Grensoverschrijdende samenwerking Actielijst Nedersaksen - Nederland t.b.v. het oplossen van grensoverschrijdende knelpunten Inleiding Voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de grensregio s is goede

Nadere informatie

Oefenen als professie

Oefenen als professie Algemeen adres Academie voor Crisisbeheersing Postadres: Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Bezoekadres: Kemperbergerweg 783, 6816 RW Arnhem Telefoon: 026 355 24 30 Concept, tekst en realisatie: Turnaround Communicatie

Nadere informatie

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises

Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Handreiking Bestuurlijk handelen bij crises Deze 'Handreiking bestuurlijk handelen bij crises' richt zich op de burgemeester en zijn of haar aandachtsgebieden tijdens crises. Van het crisismanagement in

Nadere informatie

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN

BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN BINNENZIJDE COVER NIET AFDRUKKEN Beleidsplan 2008 2012 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Inhoudsopgave BELEIDSPLAN 2008 2012 1 Documentinformatie 1.1 Grondslag beleidsplan 07 1.2 Doelstelling beleidsplan

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 december 2007 Inlichtingen bij drs. M.M.S. Mekel Uw kenmerk

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio

Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal. Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Strategische Agenda 2020 Euregio Rijn-Waal Grensallianties in de Rhein-Waal-Regio Inhoud Voorwoord voorzitter Inleiding Euregionale Verankering Draagvlak Overeenkomsten Verbindingen en kansen Euregionale

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E,

C O M M U N I C A T I E, In deze brochure vind je Een korte inleiding over de studie communicatie Studiebelasting Welke stagemogelijkheden zijn er bij de studie communicatie? Hoeveel kan ik gaan verdienen als communicatiedeskundige?

Nadere informatie

Multidisciplinaire Oefening Riverside

Multidisciplinaire Oefening Riverside Evaluatie Multidisciplinaire Oefening Riverside Uitgevoerd op 19 september 2007 Kantooradres Het Nieuwe Diep 34 A7 1781 AD Den Helder Correspondentieadres Postbus 6004 1780 KA Den Helder Telefoon/telefax

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie