Bestnr Belkin Conserve Insight EKM F7C005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestnr. 10 48 54 Belkin Conserve Insight EKM F7C005"

Transcriptie

1 Bestnr Belkin Conserve Insight EKM F7C005 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Nadruk, ook als uittreksel is niet toegestaan. Druk- en vertaalfouten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het in druk gaan. Wijzigingen in de techniek en uitvoering voorbehouden. Copyright 2012 by CONRAD ELECTRONIC BENELUX B.V. Internet: of

2 Introductie U kunt zien hoeveel energie uw apparatuur werkelijk verbruikt, inclusief hoeveel watt en de bedrijfskosten en hoeveel kooldioxide (CO2) die ontstaat bij het opwekken van deze energie. U ziet in één oogopslag wat de gevolgen zijn voor uw portemonnee én het milieu. Meer informatie over Belkin Conserve energiebesparende producten vindt u onder belkin.com/. Inhoud van de verpakking Conserve Insight controleapparaat voor het energieverbruik Gebruiksaanwijzing en informatie over de garantie 2

3 Energiekostenmeter "Conserve Insight" 3

4 Korte handleiding 1 De Conserve Insight aansluiten Op het Conserve Insight-display wordt 0-1,0 W weergegeven, tot u een apparaat aansluit. Als het stroomverbruik van het aangesloten apparaat lager is dan 1,0 Watt, blijft de weergave op 1,0 Watt staan. 2 Het gewenste huishoudelijke apparaat op de Conserve Insight aansluiten Op het display worden automatisch de jaarlijkse stroomkosten van het apparaat in de actuele bedrijfsmode weergegeven. (Voor deze weergave is er geen toets te bedienen op de Conserve Insight.) 4

5 3 Conserve Insight- toetsen Controleer of het huishoudelijke apparaat aangesloten is op de Conserve Insight en druk de toets voor de gewenste bedrijfsmode. Door meermaals op de CO2- of de Euro- toets te drukken wisselt u tussen de maand- en de jaarweergave, die door het kalendersymbool rechtsonder op het display aangeduid wordt. ( 30 voor de maandaanduiding, 365 voor de jaaraanduiding). Gebruiksaanwijzing 1 Indicatie energieverbruik De grafische energiemeter (balkje onder in het midden van het display) toont telkens het energieverbruik van het aangesloten apparaat. Na het inschakelen van de Conserve Insight wordt het energieverbruik door de bewegende grafische meetaanduiding aangegeven. Na 45 gebruiksminuten schakelt de Conserve Insight over in de "gemiddelde- mode" en het energieverbruik wordt weergegeven in drie bewegende balken. De gemiddelde-berekeningsmode: de Conserve Insight wordt na 45 gebruiksminuten in deze mode overgeschakeld. Hier kan de Conserve Insight de kosten voor het aangesloten apparaat op basis van het daadwerkelijke verbruik nauwkeuriger berekenen. De Conserve Insight leest het verbruik gedurende de dag doorlopend af, ook als het apparaat uitgeschakeld is. De aflezing geeft de gemiddelde waarde voor de stroomkosten en de milieubelasting weer op basis van het daadwerkelijke verbruik. 5

6 2 Tariefwerking In de Conserve Insight is een vooraf ingestelde tarief voor de stroomkosten geprogrammeerd, welke overeenkomt met het gemiddelde tarief van een stroomleverancier in uw regio. Deze vooraf ingestelde waarde kan anders zijn dan het tarief van uw stroomleverancier. Voor een nauwkeurige kostenberekening kunt u het stroomtarief van uw stroomleverancier in de Conserve Insight invoeren bij het veld stroomkosten per kwh. Het tarief kunt u uit uw stroomrekening halen. Tariefwerking programmeren: als u tijdens bedrijf de Euro- toets ten minste 3 seconden ingedrukt houdt, wisselt de Conserve Insight naar de tariefwerking. In deze mode kunt u het stroomtarief uit uw stroomrekening invoeren. In de tariefwerking kunt u met de Watt- toets het stroomtarief (per kwh) verhogen en met de CO2- toets de waarde verlagen. Als u de Euro- toets langer dan 3 seconden indrukt, wordt het tarief teruggezet op fabrieksinstelling. Met de Euro- toets beëindigd u de tariefwerking. Als er 5 seconden lang geen toets bediend wordt, wordt de tariefwerking automatisch beëindigd. 6

7 3 CO2- omrekeningsfactor- mode De stroom voor privé huishoudingen komt uit verschillende bronnen. Vaak worden fossiele brandstoffen verbrand, zodat CO2 terecht komt in de atmosfeer. In uw Conserve Insight is een CO2- factor vooraf ingesteld, welke overeenkomt met het gemiddelde voor uw regio. Om een nauwkeurigere waarde voor uw lokatie vast te leggen kunt u zelf een CO2-factor invoeren en hiertoe de informatie van uw stroomleverancier of van de internationale energieagentuur (IEA) gebruiken. Daardoor verkrijgt u een nauwkeurigere berekening van de CO2- emissie, die met het gebruik van de telkens aangesloten apparaat verbonden is. CO2- omrekeningsfactor programmeren: als u tijdens gebruik de CO2- toets ten minste 3 seconden ingedrukt houdt, wissel te Conserve Insight naar de CO2- omrekeningsfactormode. In deze gebruiksmode kunt u de CO2- omrekeningsfactor instellen. Voer de CO2- omrekeningsfactor in, dit kan in pond (lbs) CO2 per kilowattuur of in kilogram (kg) CO2 per kilowattuur, afhankelijk van de eenheid op het display. U kunt de waarde van de CO2- omrekeningsfactor met de Watt- toets verhogen of met de CO2- toets verlagen. Als u de Euro- toets langer dan 3 seconden indrukt, wordt de CO2- omrekeningsfactor teruggezet op fabrieksinstelling. De eenheid voor het gewicht kunt u in de CO2- omrekeningsfactor- mode met de Euro- toets veranderen. De gewichtseenheid voor de CO2- weergave gaat knipperen. Met de Watt- toets of de CO2- toets kunt u de gewichtseenheid veranderen. Door twee keer op de Euro- toets te drukken beëindigd u de CO2- omrekeningsfactor- mode. Als er 5 seconden lang geen toets bediend wordt, wordt de CO2- omrekeningsfactor- mode automatisch beëindigd. 7

8 Technische gegevens TECHNISCHE DATEN LCD-scherm 3- toetsen bediening - CO2- toets: milieubelasting (CO2- uitstoot door opwekking van stroom voor gebruik van het apparaat) - Euro- toets: Kosten - Watt- toets: energieverbruik (verbruik van uw apparaat in Watt) 1,5 m lange geïntegreerde kabel tussen stopcontact en display- unit - Gemakkelijk aflezen van het display. Het display- unit kan op een tafel gelegd worden. Eenvoudig te begrijpen grafische symbolen Weergave van de gegevens naar keuze als maand- of jaarprognose Verbruiksberekening naar keuze actuele of gemiddelde waarden. - Actuele mode: de berekening gebeurt volgens het actuele stroomverbruik. Geschikt voor de weergave van de kosten en de milieubelasting van het aangesloten apparaat in verschillende bedrijfsmodi. - Gemiddelde- mode: de berekening gebeurt volgens de gemiddelde waarde van het verbruik over de gehele tijdsperiode die het apparaat aangesloten is. Deze bedrijfsmode maakt een nauwkeurigere controle mogelijk van de stroomkosten en de daadwerkelijke milieubelasting door het apparaat. 8

9 Verhelpen van fouten Bij het aansluiten van verschillende apparaten op mijn Conserve Insight veranderen zich de waarden op het display slechts minimaal en boven de meetindicatie verschijnt een vreemd symbool. Als u de Conserve Insight langer dan 45 minuten op een stopcontact aansluit, wisselt hij in de gemiddelde berekeningsmode. Deze is noodzakelijk voor een nauwkeurige schatting van de daadwerkelijke kosten voor het aangesloten apparaat. Heeft u echter meerdere verschillende apparaten aangesloten en u wilt de verschillende bedrijfsmodi testen, is de actuele mode beter. Om in de actuele mode terug te keren trekt u de Conserve Insight uit het stopcontact en sluit u deze weer aan. Nu heeft u de actuele mode weer 45 minuten ter beschikking. OPMERKING: als het display in de actuele mode zal blijven, houdt u de CO2- toets en de Watt- toets 3 seconden lang tegelijkertijd ingedrukt. Als het gemiddelde- symbool knippert, heeft u de gemiddelde- mode met succes uitgeschakeld. Een beschrijving over de verschillende bedrijfsmodi vindt u in de paragraaf "Productkenmerken". TECHNISCHE DATEN Bij het aansluiten van apparaten op de Conserve Insight wordt soms 0-1,0 Watt weergegeven. Wat betekent dit? Uw Conserve Insight meet met gevoelige elektronica de toegevoerde energie naar het aangesloten apparaat. Als het apparaat alleen een minimale energieverbruik heeft, kan men de daadwerkelijk stroomverbruik slechts moeilijk van het elektrische ruisen scheiden, die alle stopcontacten kenmerken. Om nauwkeurige weergavenwaarden te waarborgen, geeft de Conserve Insight waarden onder 1,0 Watt niet weer en laat in plaats daarvan 0-1,0 Watt zien. Technische gegevens 1,5-meter-kabel voor het aansluiten op het stopcontact Elektrische gegevens: 250 V~/16 A/50 Hz/4000 W Weergave van de maximale Watt- waarde: 4000 Weergave van de maximale waarde voor de kosten:

10 Veiligheidsaanwijzingen Belangrijke aanwijzing: alleen gebruiken in droge binnenruimtes! OPMERKING: Dit apparaat is aantoonbaar overeenkomstig met de grenswaarden voor digitale installaties klasse B volgens deel 15 van de FCC- voorschriften. Deze grenswaarden dienen ter bescherming tegen schadelijke straling tijdens gebruik van apparaten in woonbereiken. Door dit apparaat wordt hoogfrequente energie geproduceerd, gebruikt en eventueel uitgestraald en kan om die reden bij een onvakkundige installatie en gebruik zendstoringen veroorzaken. Het kan niet gegarandeerd worden, dat zulke storingen op de concrete installatieplaats uitgesloten zijn. Als het apparaat schadelijke storingen bij zendontvangers of televisie- ontvangst veroorzaakt dit kan vastgesteld worden door het aan- en uitschakelen van het apparaat dient de gebruiker de storing op te heffen door volgende stappen te ondernemen: Ontvangstantenne anders richten of op een andere plek plaatsen De afstand tussen apparaat en ontvanger vergroten Het apparaat op een stopcontact aansluiten met een ander stroomcircuit dan de ontvanger Een servicedienst of een andere vakman raadplegen Belkin International, Inc. is niet aansprakelijk voor storingen die door niet geautoriseerde veranderingen aan het apparaat veroorzaakt worden. De gebruiker kan het recht verliezen het apparaat te gebruiken indien hij zulke modificaties uitvoert. CE- verklaring Opmerking: dit product voldoet aan de wezenlijke eisen van de EU- laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en de EMC- richtlijn 2004/108/EG. Op de internetsite vindt u de CE- verklaring van de Europese unie. Twee jaar fabrieksgarantie van Belkin International, Inc. Garantie Belkin International, Inc. ( Belkin ) garandeert de oorspronkelijke koper, dat dit Belkinproduct geen ontwerp-, montage-, materiaal- of fabricagemankementen heeft. Garantieperiode Belkin geeft voor dit Belkin- product twee jaar garantie. 10

11 Verhelpen van problemen Fabrieksgarantie Belkin zal het product volgens hun beslissing of kosteloos (behalve de verzendkosten) repareren of vervangen. Belkin behoud het recht voor, hun producten, zonder vooraf aan te kondigen, niet meer te produceren en verleent geen recht op beperkte garantie voor een reparatie of een product welke niet meer in productie is. Indien Belkin het product niet kan repareren of vervangen (bijv. omdat het uit de productie is) biedt Belkin u een terugbetaling aan of een creditnota voor een ander product onder Belkin.com voor de productprijs op de originele nota, met vermindering van een bedrag overeenkomstig natuurlijke slijtage. Uitsluiting garantie Alle hiervoor genoemde garanties vervallen, indien het Belkin- product niet aan Belkin, op kosten van de koper, ter controle beschikbaar gesteld wordt of als Belkin vaststelt dat het product niet vakkundig is geïnstalleerd en als er ongeoorloofde modificaties aan het product uitgevoerd zijn. De fabrieksgarantie geldt niet bij (natuur)rampen, zoals overstromingen, blikseminslag, aardbeving, oorlog, vandalisme, diefstal, normale slijtage, waardevermindering, veroudering, slechte behandeling, beschadiging door storingen vanwege te lage spanning (bijv. spanningsverlies of verlaging) of niet toegestane programma- of systeemveranderingen. DEZE GARANTIE IS DE ENIGSTE GARANTIE VAN BELKIN. HET WORDT GEEN ANDERE UITDRUKKELIJKE OF CONCLUDENTE GARANTIE OF WAARBORG OVERGENOMEN, ZOVER NIET WETTELIJK VOORGESCHREVEN, INCLUSIEF DE CONCLUDENTE WAARBORG VAN DE KWALITEITSTOESTAND, DE ALGEMENE GEBRUIKSGESCHIKTHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EVENTUELE CONCLUDENTE WAARBORGEN GELDEN UITSLUITEND VOOR DE GENOEMDE GARANTIEPERIODE BELKIN IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR TOEVALLIGE, BIJZONDERE, DIRECTE, INDIRECTE, MEERVOUDIGE OF GEVOLGSCHADEN, ZOALS WERKVERMINDERING OF WINSTDERVING VANWEGE HET VERKOOP OF HET GEBRUIK VAN EEN BELKIN- PRODUCT, OOK WERD DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADES KENBAAR GEMAAKT. Naast de in het kader van het recht op garantie, heeft u eventueel nog andere rechten, die per land verschillend kunnen zijn. In sommige landen is het niet toegestaan garantie uit te sluiten of te beperken bij door toeval opgetreden schade of gevolgschade. Daardoor zijn de bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen eventueel voor u niet geldig. Belkin Technischer Support Meer informatie over de Belkin Conserve Energiebesparingproducten vindt u onder belkin.com/conserve 8820de00553 F7C005 11

12 12

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25

Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Bestnr. 86 03 25 Beurer Polshartslagmeter PM 25 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM

Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Bestnr. 61 08 08 Gembird Programmeerbare stekkerdoos SIS - PM Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100

Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Bestnr. 38 03 89 DAEWOO DVD + VCR-combirecorder DF-7100 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT

Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Bestnr. 67 14 99 YUKON Nachtkijker Ranger 5x42 LT Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Bewegingsmelder 180. Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 59 82 - wit - Bestnr.: 75 58 18 - zwart - Bewegingsmelder 180 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV NL Bedieningshandleiding Gelijkrichter voor netgekoppelde fotovoltaïsche installaties 42,0410,0898

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12

Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Uitgave 1.1 NL Gebruikershandleiding Draagbare draadloze luidspreker MD-12 Inhoudsopgave Veiligheid 3 Aan de slag 4 Over uw accessoire 4 Toetsen

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia

Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Gebruikershandleiding Universele draagbare USB-lader DC-18 van Nokia Uitgave 1.3 NL Onderdelen Leer uw draagbare lader kennen. 1 Micro-USB-aansluiting 2 Aansluitingshandvat 3 Indicator voor het batterijniveau

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM

ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM ALGEMENE VOORWAARDEN SMARTALARM Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van de ondernemer Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick

EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick 2 NEDERLANDS EM6600 - Slimme Energy Reader met Z-wave Stick Inhoudsopgave 1.0 Introductie...3 1.1 Functies en kenmerken...3 1.2 Inhoud van de verpakking...3

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) Internet Control Station Kijk op www.klikaanklikuit.nl /page/ mijn-ics-1000/ voor de meest recente gebruiksaanwijzing en updates. Snel aan de slag Installatiegids (versie 4.2) ICS-1000 Het grootste gemak

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-218 Uitgave 1.0 2 Over uw headset Met de Nokia Bluetooth Mono Headset BH 218 kunt u oproepen eenvoudiger dan ooit tevoren beantwoorden. Als u een oproep

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50

Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Bestnr. 85 13 29 WAECO Cruise Control Magic Speed MS 50 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of

Nadere informatie

HP Pocket Media Drive Handleiding

HP Pocket Media Drive Handleiding HP Pocket Media Drive Handleiding De enige garanties voor HP-producten en -diensten worden vermeld in de garantieverklaringen bij de desbetreffende producten en diensten. De informatie in deze publicatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Assisted Global Positioning System (A-GPS) 5 Netwerkdiensten 6 Toshiba Corporation 7 EU-garantiebepalingen 10 Licenties 11 Overeenkomstigheidsverklaring 13 Gezondheid en veiligheid

Nadere informatie

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren

Pro-Line 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren ProLine 16 Aandrijfsysteem voor industriële deuren NL Montage en bedieningshandleiding 1. Verklaring van de symbolen 2. Inhoudsopgave Aanwijzingen i Voorzichtig! Gevaar voor lichamelijk letsel! Hier volgen

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x

VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING. Versie Firmware: 3.1x NL VEILIGHEID EN GEBRUIKSAANWIJZING Versie Firmware: 3.1x Gelukwensen met de aankoop van een Nolan N-Com product. N-Com B4 is ontworpen door gebruik te maken van de meest moderne technologieёn en de beste

Nadere informatie

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion

Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS. Your music + our passion Geïntegreerde versterker Gebruikershandleiding 2 NEDERLANDS Your music + our passion Inhoud Belangrijk! The Minx Xi is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe functies en updates worden van

Nadere informatie

Draadloze G USB-netwerkadapter

Draadloze G USB-netwerkadapter Draadloze G USB-netwerkadapter Belkin Ltd. Express Business Park Shipton Way Rushden NN10 6GL Groot-Brittannië Tel: +44 (0) 1933 35 2000 Fax: +44 (0) 1933 31 2000 Belkin B.V. Starparc Building Boeing Avenue

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. MINIMALE SYSTEEMVEREISTEN... 2 3. INSTALLATIE... 2 3.1. Eerste installatie... 2 3.2. DJ Control MP3 en de geluidskaart van uw computer... 4 4. PRESENTATIE... 4 4.1. De

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie