KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600"

Transcriptie

1 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000, Sinemaster IG2000, Sinemaster IG2600 Voldoen aan de volgende normen en richtlijnen: Normen: EN292, EN , EN , EN55014, EN55011 Richtlijnen; 89/392/EEC, 93/68/EEC, 89/336EEC, 73/23/EEC. 2000/14/EF INSTRUCTIEBOEKJE KIPOR aggregaten Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 Genemuiden, 14 januari 2005 J. Bakker, alg. dir. EUROMAC b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden tel fax

2 TECHNISCHE GEGEVENS KIPOR Sinemaster aggregaten Afmetingen en gewicht Model IG1000 IG2000 IG2600 Lxbxh 460x248x395mm 520x300x425mm 564x317x453 Gewicht 14 kg 22 kg 26,0 kg Motor Model IG1000 IG2000 IG2600 Motor KG144 KG158 KG166 Cilinderinhoud 53,5 cc 105,6 cc 171 cc Motortype Eéncilinder, Eéncilinder, Eéncilinder, 4-4-takt, OHV 4-takt, OHV takt, OHV Compressieverh. 8,5 : 1 8,5 : 1 8,5 : 1 Motorsnelheid 5500 rpm 4500 rpm 3600 rpm smartthrottle OFF smartthrottle OFF smartthrottle OFF Koelsysteem Geforceerde lucht Geforceerde lucht Geforceerde lucht Ontsteking T.C.I T.C.I. T.C.I Bougie A7RTC A7RTC F6RTC Olie-capaciteit 0,25 ltr 0,4 ltr 0,6 ltr Tankinhoud 2,6 ltr 3,5 ltr 4,6 ltr Geluidsniveau db(a) / 7m db(a) / 7m db(a)/7m Generator Model IG1000 IG2000 IG2600 Frequentie 50 Hz 50 Hz 50 Hz Voltage 230 V 230 V 230 V Amperage 3,9 A 7 A 10,86 A Capaciteit 0,9 kva cont. 1,0 kva max. 1,6 kva cont. 2,0 kva max. 2,3 kva cont. 2,6 kva max. Gelijkstroomcap. 12V 5A 12V 5A 12V 5A Inverter + + +

3 PROBLEMEN EN HUN OPLOSSING De motor wil niet starten: Zit er brandstof in de tank? Nee? Bijvullen. Staat de motorschakelaar op ON? Nee? Zet hem op ON. Zit er genoeg olie in de motor? Nee? Vul olie bij. Vonkt de bougie? Om dat te controleren verwijdert u de bougiedop en maakt u de omgeving van de bougie schoon. Neem de bougie uit en plaats de dop erop. Leg de bougie met de zijelektrode kant op het metaal van de motor. Pas op dat er geen brandstof op de grond ligt, die kan ontbranden!trek nu aan het trekkoord, er moet nu een vonk de elektroderuimte overspringen. Vonkt hij niet? Vervang de bougie. Nog geen vonk? Wend u dan tot uw leverancier Start de motor nog niet? Wend u dan tot uw leverancier. Het apparaat werkt niet: Het in werking -lampje en het overbelast -lampje branden geen van beide. Breng het aggregaat naar uw leverancier. Het in werking -lampje brandt niet, het overbelast -lampje brandt wel. Het aggregaat is ofwel overbelast, of er is defecte apparatuur aangesloten. Neem de oorzaak zo mogelijk weg. Kunt u geen oorzaak vinden, wend u dan tot uw leverancier. Het in werking -lampje brandt wel. Controleer de aangesloten apparatuur op defecten en vervang of repareer ze INHOUD: Vooraf 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Samenstelling 6 Controlepaneel 7 Smart throttle 8 Controle voor gebruik 9 Het starten van de motor 12 Gebruik van het aggregaat 13 Het stoppen van de motor 16 Onderhoud 17 Transport en opslag 20 Problemen en hun oplossing 22 Technische gegevens 23 Er staat geen stroom op de 12V-aansluiting Is de 12V-beveiliging uitgeschakeld? Ja? Druk op de reset -knop. Nee? Wend u dan tot uw leverancier.

4 - 4 - VOORAF Hartelijk dank dat u voor een KIPOR aggregaat gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Als u het aggregaat voor langere tijd op wilt slaan: A. Zorg dan voor een opslagplaats die niet vochtig of stoffig is B. Verwijder de brandstof uit het aggregaat. Ga daarbij als volgt te werk: KIPOR aggregaten zijn ontworpen om u veilig en betrouwbaar van dienst te zijn. Dit instructieboekje vertelt u hoe u met dit aggregaat om moet gaan, en hoe u het moet onderhouden. Lees het daarom aandachtig en in zijn geheel door voordat u het aggregaat in gebruik neemt, en ga volgens de instructies te werk. Dat kan verwondingen en schade voorkomen. Dit boekje bevat de laatste productinformatie die bij de publicatie bekend was. De fabrikant behoudt zich evenwel het recht voor zonder aankondiging of verplichting wijzigingen door te voeren. Niets uit dit boekje mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant worden overgenomen of gereproduceerd. Dit boekje moet worden beschouwd als een blijvend onderdeel van het aggregaat dat ook bij eventuele verkoop meegeleverd dient te worden. Schenk in het bijzonder aandacht aan alinea s, aangekondigd met het volgende teken: waarschuwing. Zij wijzen op serieus gevaar voor ernstige persoonlijke verwondingen (mogelijk zelfs tot de dood leidend!) en/of materiële schade wanneer de aanwijzingen niet worden gevolgd. Doen zich ondanks de instructies problemen voor, of hebt u vragen over het aggregaat, wend u dan tot uw leverancier: hij kan u zeker verder helpen! 1) Pomp de benzine vanuit de brandstoftank in een goede jerrycan. 2) Draai de motorschakelaar op ON, draai de carburateur-aftapschroef open en laat de brandstof vanuit de carburateur in een geschikte opvangbak lopen. 3) Met de aftapschroef open verwijdert u de bougiedop. Trek het trekkoord nu 3 tot 4 keer uit, om de benzine uit de brandstofpomp te laten lopen. 4) Draai tenslotte de motorschakelaar op OFF en draai de aftapschroef weer zorgvuldig dicht. C. Ververs de motorolie D. Verwijder de bougie en druppel ongeveer een theelepel schone motorolie in de cilinder. Draai de motor enkele malen rond om de olie te verdelen en bevestig de bougie dan weer E. Trek het trekkoord langzaam uit tot u weerstand voelt. Op dit punt komt de piston omhoog en zijn de in- en uitlaatkleppen gesloten. Wanneer u het aggregaat in deze stand opslaat, helpt dat inwendige verwering voorkomen.

5 TRANSPORT EN OPSLAG VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Benzine is onder bepaalde omstandigheden buitengewoon brandbaar en explosief; Zorg ervoor dat er in de buurt van het aggregaat nooit wordt gerookt, en dat er geen vuur of vonken voorkomen: ook niet tijdens het transport van het aggregaat en ook niet tijdens de opslag. Om morsen met brandstof te voorkomen dient het aggregaat tijdens transport of tijdelijke opslag altijd rechtop te staan, in zijn normale werkstand. De motorschakelaar en het beluchtingschuifje op de tankdop dienen op OFF te staan. Laat de motor eerst afkoelen voordat u het schuifje sluit! EN BIJ TRANSPORT: Zorg dat de tank niet overvol is tijdens transport: geen brandstof in de smalle vulopening! Gebruik het aggregaat niet terwijl het in of op een voertuig staat. Neem het eraf c.q. eruit en gebruik het op een goedgeventileerde plaats. Voorkom dat het aggregaat in de felle zon staat, waneer u het in/op een voertuig zet. Wanneer een aggregaat urenlang wordt achtergelaten in een afgesloten voertuig dat warm wordt, kan de hoge temperatuur in het voertuig brandstof laten verdampen wat tot explosiegevaar leidt. Rijd niet geruime tijd op een hobbelweg met het aggregaat aan boord; Als dat niet te voorkomen is, tap dan de brandstof van tevoren af. KIPOR aggregaten zijn ontworpen om u veilig en betrouwbaar van dienst te zijn mits bediend volgens de instructies. Lees daarom dit instructieboekje en zorg dat u het begrijpt voordat u het aggregaat in werking stelt. Wanneer u dit nalaat kan dat tot ernstig persoonlijk letsel leiden en/of materiële schade veroorzaken. Uitlaatgassen bevatten het giftige koolmonoxide. Laat het aggregaat daarom nooit in een afgesloten ruimte draaien. Gebruik het bij voorkeur buiten; is dat niet mogelijk, zorg dan voor voldoende ventilatie en houd de ventilatie in de gaten! De demper wordt tijdens de werking erg warm en blijft ook na het stoppen van het aggregaat nog een tijdje heet. Let erop hem dan niet aan te raken! Laat de motor afkoelen voordat u het aggregaat binnen opbergt. Ook het tijdens de werking heet geworden uitlaatsysteem heeft enige tijd nodig om af te koelen Let, om verbranding of schroeien te voorkomen, ook op de waarschuwingen op het aggregaat. Benzine is onder bepaalde omstandigheden buitengewoon ontvlambaar en explosief. Vul de tank altijd bij in een goed geventileerde omgeving, met een uitgeschakelde motor. Vul het aggregaat niet bij in de buurt van brandende sigaretten, rook of vonken. Dep gemorste brandstof onmiddellijk op. Verbindingen met het elektriciteitsnet (als noodstroomvoorziening) moeten altijd door een erkend elektricien worden aangebracht en dienen te voldoen aan alle wettelijke en elektrotechnische eisen. Bij onjuiste aansluiting kunnen de beide stroomleveranciers met elkaar in contact komen, wat in het uiterste geval tot elektrocutie van mensen kan leiden. Het aggregaat kan verder exploderen, verbranden of brand veroorzaken in het elektrische systeem. Voer altijd een inspectiebeurt uit voordat u het aggregaat in gebruik neemt. Dat kan ongelukken en schade voorkomen. Zorg voor minimaal een meter vrije ruimte rondom een aggregaat in werking. Een aggregaat in werking moet altijd op een effen, horizontaal oppervlak staan. Zorg ervoor dat degene die het aggregaat bedient weet hoe het snel kan worden uitgeschakeld en hoe alle voorzieningen werken. Laat nooit iemand het aggregaat bedienen zonder duidelijke bedieningsinstructies! Houd kinderen en (huis)dieren uit de buurt als het aggregaat werkt. Een aggregaat in werking is een potentiële bron van elektrische schokken; bedien het nooit met natte handen. Laat het aggregaat nooit in regen of sneeuw werken en voorkom dat het nat wordt.

6 SAMENSTELLING 3. Bougie-onderhoud Om de motor probleemloos te laten werken dient de bougie de juiste afstelling te hebben en neerslagvrij te zijn. 1. Verwijder het bougiedekseltje 2. Verwijder de bougiedop 3. Verwijder al het vuil in de buurt van de bougie 4. Gebruik de sleutel om de bougie uit te nemen 5. Controleer de bougie op het oog. Dank hem af wanneer de isolatie gebroken of afgeschilferd is. Maak de bougie met een staalborstel schoon wanneer hij nog bruikbaar is. 6. Meet de elektrodeafstand. Die dient 0,6 tot 0,7 mm. te zijn Corrigeer dit zonodig door voorzichtig de zijelektrode bij te buigen. 7. Breng de bougie weer voorzichtig op z n plaats. Doe dit handmatig, om de schroefdraad niet te beschadigen. 8. Wanneer handmatig een nieuwe bougie is aangebracht dient deze d.m.v. een halve slag met de sleutel te worden aangedraaid, om zijn sluitringen te verdichten. Als een gebruikte bougie opnieuw wordt aangebracht is 1/8 tot 1/4 slag met de sleutel nadat hij handmatig is vastgedraaid, genoeg. 9. Bevestig de bougiedop weer zorgvuldig op z n plaats. 10. Bevestig het dekseltje weer. De bougie moet zorgvuldig worden vastgeschroefd. Een bougie die niet goed is bevestigd kan erg heet worden en het aggregaat beschadigen! Gebruik nooit een fout type bougie!

7 Laat de vuile olie in zijn geheel in een opvangbak lopen. Kantel daartoe het aggregaat naar de linkerzijde. 5. Giet nieuwe olie in het reservoir tot het maximum peil. 6. Controleer het peil en bevestig afsluitdop met peilstok weer op z n plaats. 7. Bevestig het onderhoudsdeksel weer en sluit de schroef nauwkeurig. 8. Was uw handen zorgvuldig me water en zeep nadat u met de olie bezig bent geweest. CONTROLEPANEEL De vuile, afgewerkte olie dient u volgens de wettelijke voorschriften af te voeren naar een milieudepot. Stort het niet bij het vuil en laat het niet weglopen in riool of bodem! 2. Luchtfilter Een vuil luchtfilter belemmert de luchtstroom naar de carburateur. Om te voorkomen dat die slecht gaat functioneren dient u het luchtfilter regelmatig te onderhouden. Hoe stoffiger de omgeving, hoe vaker er onderhoud gepleegd dient te worden! Gebruik geen benzine of andere lichtontvlambare vloeistof bij het schoonmaken van het luchtfilter. Dat kan onder bepaalde omstandigheden tot ontbranding of explosie leiden! 1. Verwijder het onderhoudsdeksel aan de linkerzijde 2. Verwijder het dekseltje van het luchtfilter zoals beschreven op pag Was het filterelement met een niet-ontvlambaar schoonmaakmiddel en laat het door-en-door droog worden. 4. Drenk het filter in schone motorolie en knijp de overtollige olie eruit. 5. Breng het element weer op zijn plaats en bevestig het dekseltje weer. 6. Bevestig het onderhoudsdeksel weer en sluit de schroef nauwkeurig.

8 SMART THROTTLE (brandstofverbruik-beheersing) ONDERHOUD Uw KIPOR-aggregaat is voorzien van een brandstofverbruik-beheersingssysteem, de smart throttle. Deze voorziening houdt het toerental automatisch laag als de belasting is afgekoppeld, en brengt het terug op de juiste snelheid wanneer de belasting wordt aangesloten. Het bedieningspaneel is voorzien van de smart throttle drukschakelaar, met een ON (aan)- en een OFF (uit)-stand. De ON -stand wordt aanbevolen om het brandstofverbruik tijdens de werking zo minimaal mogelijk te houden. LET OP!: Het Smart throttle-systeem werkt niet effectief als de aangesloten elektrische apparatuur piekstroom vraagt. Wanneer er achtereenvolgens relatief zware belastingen worden aangesloten, schakel de smart throttle dan uit (OFF) om voltageschommelingen te voorkomen. Als u 12V afneemt dient de smart throttle uit (OFF) te staan. In de OFF (uit)-stand werkt het smart-throttle-systeem niet. Het toerental van de motor wordt boven de ingestelde snelheid gehouden. De bedoeling van het onderhoudschema is het aggregaat in de best mogelijke conditie te houden. Gebruik daarom zonodig ook uitsluitend originele KIPOR onderdelen, afkomstig van de fabrikant. Vergelijkbare onderdelen kunnen het aggregaat beschadigen. Koppel alle belasting af en schakel de motor van het aggregaat uit voordat u onderhoud uitvoert. Item Actie Wanneer Motorolie Controleren Voor elk gebruik Vervangen - Na eerste maand of 10 draaiuren - Elke 6 maanden of 100 draaiuren Luchtfilter Controleren Voor elk gebruik Bougie Kleppen Brandstoftank en filter Schoonmaken - Elke 3 maanden of 50 draaiuren - in stoffige omgeving vaker Schoonmaken/ Halfjaarlijks of na 100 draaiuren Bijstellen Vervangen Controleren/ Bijstellen Schoonmaken Brandstofleiding Controleren en zonodig vervangen Jaarlijks of na 200 draaiuren Jaarlijks of na 200 draaiuren, door uw dealer Halfjaarlijks of na 100 draaiuren, door uw dealer Tweejaarlijks, door uw dealer 1. Olie verversen Ververs de olie terwijl de motor nog warm is, zodat de olie snel en volledig wegloopt. 1. Controleer of de motorschakelaar en het beluchtingsschuifje op de tankdop in de OFF -stand staan (uit, dicht). 2. Verwijder het onderhoudsdeksel aan de linkerzijde 3. Neem de oliesluitdop met de peilstok uit het oliereservoir

9 Verbind de positieve accupool met de positieve kabel. Verwissel de kabels niet, dat veroorzaakt ernstige schade aan aggregaat en/of accu! De accu produceert explosieve gassen; houd vonken, vlammen en sigaretten uit de buurt en zorg voor adequate ventilatie tijdens het laden! De accu bevat (zwavel)zuur. Contact met huid of ogen kan ernstige brandwonden veroorzaken. Draag beschermende kleding en een gezichtsmasker. Als het accuzuur toch op uw huid komt, spoel dan overvloedig met water. Komt het in uw ogen, spoel dan minimaal 15 minuten met water en consulteer een arts. Accuzuur is giftig. Wanneer u het per ongeluk binnenkrijgt drink dan grote hoeveelheden water of melk en consulteer onmiddellijk een arts. Olie alert-systeem Het olie alert-systeem is ontwikkeld om schade aan de motor door onvoldoende olie in het carter te voorkomen. Voordat het oliepeil in het carter tot onder het veilige peil zakt zal het olie-alert-systeem de motor automatisch uitschakelen (de motorschakelaar blijft wel in de ON -stand staan!). Als het olie-alert-systeem de motor uitschakelt begint het rode olie-alertlampje op het paneel te branden wanneer u hem weer probeert te starten. Als dit gebeurt dient u motorolie bij te vullen CONTROLE VOOR GEBRUIK Zorg ervoor dat het aggregaat op een stevig, horizontaal oppervlak staat en dat de motor uitgeschakeld is als u een controlebeurt uitvoert. 1 Controleer het oliepeil Draai de schroef open en verwijder het onderhoudsdeksel aan de linkerzijde. Draai de sluitdop los, neem de peilstok uit en maak hem schoon. Controleer nu het oliepeil door de peilstok helemaal in de vulopening te steken, zonder de dop vast te schroeven. Als het oliepeil onder het einde van de peilstok staat, vul dan olie bij tot de rand van de vulopening. Gebruik altijd een zuivere, eerste kwaliteit 4-takt motorolie, 15W40. Het gebruik van vervuilde- of 2-taktolie kan de levensduur van de motor bekorten! De motor met te weinig olie laten draaien kan hem ernstig beschadigen! In principe stopt het Olie-Alert-Systeem automatisch de motor voordat het oliepeil tot onder het veilige niveau daalt. Om evenwel het ongemak van onverwachte uitval te voorkomen verdient het aanbeveling de normale visuele inspecties van het oliepeil ui te voeren. HET STOPPEN VAN DE MOTOR Om de motor in noodgevallen te stoppen draait u simpelweg de motorschakelaar in de OFF (uit)-stand. Bij normaal gebruik: 1. Schakel de aangesloten apparatuur uit en haal de stekker uit het stopcontact van het aggregaat. 2. Draai vervolgens de motorschakelaar in in OFF-stand (uit). 3. Draai het beluchtingssschuifje op de tankdop in de OFF -stand (dicht). Zorg er altijd voor dat zowel het beluchtingsschuifje op de tankdop als de motorschakelaar in de OFF -stand staan wanneer u het aggregaat uitschakelt, transporteert of opslaat.

10 Controleer het brandstofpeil Gebruik normale, ongelode benzine: EURO loodvrij 95. Wanneer de tank bijna leeg is, vul hem dan bij tot het aangegeven niveau. Gebruik géén mengsmering of vervuilde brandstof Voorkom dat er vuil, stof of water in de tank komt. Sluit, na het bijvullen, de tankdop weer zorgvuldig. wordt of plotseling stopt, schakel dan onmiddellijk het aggregaat uit d.m.v. de motorschakelaar. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact en controleer het apparaat op storingen. Wanneer het apparaat dat u aansluit ingeschakeld staat tijdens het aansluiten zal het plotseling beginnen te werken, wat letsel, schade en ongelukken kan veroorzaken. Benzine is onder bepaalde omstandigheden erg brandbaar en explosief! Zorg op de plaats van de brandstofopslag en tijdens het bijvullen voor een goede ventilatie. Rook er niet bij en zorg dat er geen vlammen of vonken in de buurt van de brandstof kunnen komen! Tijdens het brandstofbijvullen de motor uitschakelen! Overvul de tank niet: geen brandstof boven het bovengrens-teken! Sluit de tankdop na het vullen weer zorgvuldig en correct. Zorg ervoor geen benzine te morsen tijdens het bijvullen. Gemorste brandstof (of brandstofdamp) kan ontsteken! Verwijder eventueel gemorste brandstof zorgvuldig voordat u de motor start. Voorkom herhaaldelijk of langdurig contact van de brandstof met de huid en het inademen van benzinedamp. HOUD BRANDSTOF ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN! 12V-aansluitingen De 12V-aansluiting mag uitsluitend worden gebruikt voor het opladen van 12V-accu s. De 12V-aansluiting kan worden gebruikt terwijl er ook 230V wordt afgenomen, maar de gezamenlijke stroomafname mag het maximum vermogen van het aggregaat niet overschrijden! 1. Controleer, als u de 12V-aansluiting wilt gebruiken, of de smart throttleschakelaar OFF (uit) staat 2. Sluit, om vonkvorming bij de accu te voorkomen, de accukabels éérst op de 12V-aansluiting van het aggregaat aan en dan pas op de polen van de accu. 3. Start de motor volgens de hiervoor beschreven instructies. Wanneer het 12V-circuit wordt overbelast, zal de 12V-beveiliging het uitschakelen. Wanneer dit gebeurt dient u de belasting aan te passen, enkele minuten te wachten, de 12V-beveiliging weer in te schakelen door de betreffende knop op het paneel weer in te drukken en de werking te hervatten. De tankdop is voorzien van een luchtinlaat-opening, om te voorkomen dat de tank tijdens het gebruik vacuüm zuigt. Tijdens het gebruik dient deze geopend (ON) te staan; tijdens transport en opslag dient u het schuifje te sluiten (OFF). EN Voordat u de kabels aansluit op een accu die in een voertuig gemonteerd zit dient u de accuklemmen van het voertuig af te koppelen (en na het loskoppelen van het aggregaat weer aan te sluiten). Deze procedure voorkomt kortsluiting en vonken wanneer u per ongeluk contact zou maken tussen een accupool en het voertuigframe. Probeer de motor van een voertuig niet te starten terwijl het aggregaat nog met de accu is verbonden. Dat kan het aggregaat beschadigen!

11 230V-aansluitingen 1. Sluit de aardleiding aan Controleer of er geen apparatuur op het aggregaat is aangesloten. 3. Start de motor volgens de hiervoor beschreven instructies. Controleer of het groene in werking -lampje brandt. Als dat niet het geval is maar het rode lampje brandt wel, stop dan onmiddellijk de motor d.m.v. de motorschakelaar en probeer het opnieuw. Blijft het rode lampje branden, consulteer dan uw leverancier. 4. Controleer of de aan te sluiten apparatuur uitgeschakeld staat, 230V. behoeft, in goede staat verkeert en of het vermogen ervan dat van het aggregaat niet overschrijdt. Steek dan de stekker in het 230Vstopcontact en schakel het apparaat in. Het groene lampje dat aangeeft dat het aggregaat in werking is, blijft branden zolang het aggregaat normaal wordt gebruikt. Als een elektromotor wordt gestart kunnen de beide lampjes ( in werking en overbelast, groen en rood) even tegelijkertijd gaan branden i.v.m. piekstroomafname tijdens de start. Dit is normaal mits het rode lampje na ongeveer 4 seconden weer dooft. Als het blijft branden dient u uw dealer te consulteren. Als het aggregaat overbelast wordt, als er problemen zijn met de aangesloten apparatuur of wanneer er kortsluiting optreedt gaat het in werking -lampje uit en begint het rode overbelast -lampje te branden. De stroomtoevoer naar de aangesloten apparatuur wordt dan afgesloten. In dit geval stopt de motor niet vanzelf: u dient de motor onmiddellijk te stoppen d.m.v. de motorschakelaar en de bron van de overbelasting op te sporen en te verhelpen Controleer het luchtfilter Controleer het luchtfilter (c.q. de luchtfilters) om er zeker van te zijn dat ze schoon is en in goede staat verkeren. Schroef het onderhoudsdeksel aan de linkerzijde van het aggregaat open en verwijder het. Druk op het sluitklepje bovenop het luchtfilterlichaam (of schroef het dekseltje van het luchtfilterlichaam open, afhankelijk van het type aggregaat); verwijder het deksel van de luchtfilter en controleer het filterelement. Zonodig dient u het te reinigen of te vervangen (zie pag. 18). Laat de motor nooit zonder luchtfilter lopen. De motor raakt dan sneller versleten door verontreinigingen als stof en vuil vanuit de carburateur. EN Serieuze overbelasting, waarbij het rode indicatielampje overbelast continu brandt, kan het aggregaat beschadigen. Marginale overbelasting, waarbij het lampje zo nu en dan oplicht, verkort de levensduur van het aggregaat. Zorg ervoor uitsluitend goed werkende apparatuur op het aggregaat aan te sluiten. Wanneer de apparatuur abnormaal begint te werken, traag

12 HET STARTEN VAN DE MOTOR Voordat u de motor start dient alle belasting losgekoppeld te zijn van het 230V stopcontact. 1. Zet het beluchtingschuifje op de tankdop in de ON stand (open). Tijdens transport dient dit schuifje dicht (OFF) te staan! 2. Zet de motorschakelaar op de ON-stand. 3. Zet de chokeknop in de CLOSED (dicht) stand. De schakelaar staat dan rechts, richting pijl. 4. Trek het trekkoord uit tot u weerstand voelt. Trek dan het trekkoord fors uit, in de richting van de pijl (zie tekening) 5. Zet de choke knop weer open (naar links) als de motor enkele seconden gelopen heeft. Gebruik de choke niet wanneer de motor warm is, of de omgevingstemperatuur hoog. Laat het trekkoord niet terugspringen, maar leidt het rustig handmatig terug. Als de motor stopt en niet weer wil starten, controleer dan eerst het motoroliepeil voordat u het probleem elders zoekt GEBRUIK VAN HET AGGREGAAT Zorg ervoor dat het aggregaat tijdens gebruik geaard is. Bevestig daartoe een stuk zware elektrokabel tussen de aardeaansluiting van het aggregaat en een externe aardpen. Niet aarden kan tot elektrische schokken leiden! Verbindingen met het elektriciteitsnet (als noodstroomvoorziening) moeten altijd door een erkend elektricien worden aangebracht en dienen te voldoen aan alle wettelijke en elektrotechnische eisen. Bij onjuiste aansluiting kunnen de beide stroomleveranciers met elkaar in contact komen, wat in het uiterste geval tot elektrocutie van mensen kan leiden. Het aggregaat kan verder exploderen, verbranden of brand veroorzaken in het elektrische systeem. Overschrijd het opgegeven vermogen van het aggregaat niet. Houdt het gezamenlijke wattage van de aangesloten apparatuur in de gaten! Overschrijd het op het stopcontact aangegeven amperage niet. Beperk werking op het maximale vermogen tot 30 minuten. Sluit het aggregaat niet aan op een huishoudelijk net; dit kan schade aan het aggregaat of aan de aangesloten apparatuur veroorzaken. Breng geen veranderingen aan en gebruik het aggregaat niet voor andere doeleinden dan waar het voor is bedoeld. Schakel geen aggregaten parallel Verleng de uitlaat niet. Als een verlengkabel nodig is, gebruik dan een flexibele rubberen kabel (IEC 245 of vergelijkbaar). De kabel mag niet langer zijn dan 60meter x ø1,5 mm. of 100meter x ø2,5 mm. Lange verlengkabels verminderen het af te nemen vermogen vanwege de weerstand in het kabel. Laat het aggregaat niet in contact komen met andere elektrische kabels van bijv. commerciële stroomleveranciers. * Er kan gebruik worden gemaakt van het 230V stopcontact terwijl gelijktijdig de 12V-aansluiting wordt gebruikt. Let er wel op het maximale gezamenlijke vermogen niet te overschrijden! * Houd ook in de gaten dat de meeste aan te sluiten elektromotors bij de start een piekstroom vragen, hoger dan hun opgegeven vermogen!

GE720 Benzineaggregaat

GE720 Benzineaggregaat Instructieboekje GE720 Benzineaggregaat 2 INHOUD Dank......................... 2 Veiligheidsvoorschriften............... 3 Inspectie voor gebruik................. 3 Starten & Stoppen aggregaat............

Nadere informatie

HANDLEIDING. KIPOR aggregaten. Sinemaster IG770 Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

HANDLEIDING. KIPOR aggregaten. Sinemaster IG770 Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 1 HANDLEIDING KIPOR aggregaten Sinemaster IG770 Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 2 INHOUD: Vooraf 3 Veiligheidsvoorschriften 4 Beschrijving 5 Controle voor gebruik 7 Het starten van

Nadere informatie

GE2501 Benzineaggregaat

GE2501 Benzineaggregaat Instructieboekje GE2501 Benzineaggregaat 2 INHOUD Veiligheidsvoorschriften............... 3 Beschrijving..................... 4 Inspectie voor gebruik................ 4 Starten aggregaat..................

Nadere informatie

Handleiding: Stroomgroep Benzine 2000 Watt

Handleiding: Stroomgroep Benzine 2000 Watt Handleiding: Stroomgroep Benzine 2000 Watt Veiligheidsvoorzieningen Plaats de stroomgroep op een vlakke ondergrond. De stroomgroep mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel)

VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel) Instructieboekje VTV1200 Infraroodstraler (vloermodel) 2 DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM infraroodstraler hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Instructieboekje. VB12 boxventilator

Instructieboekje. VB12 boxventilator Instructieboekje VB12 boxventilator 2 DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM VB12-ventilator gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Lees voor gebruik het instructieboekje aandachtig en in

Nadere informatie

AC2400 Mobiele Caravanairco

AC2400 Mobiele Caravanairco Instructieboekje AC2400 Mobiele Caravanairco 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM caravanairco hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal

Nadere informatie

Neem deze gebruikershandleiding uitgebreid door alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen.

Neem deze gebruikershandleiding uitgebreid door alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen. GEBRUIKSAANWIJZING KAWASAKI GE 900A 400 WATT AGGREGAAT / GENERATOR Neem deze gebruikershandleiding uitgebreid door alvorens de werkzaamheden met de machine aan te vangen. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Gebruik

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen

INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R. hydrofoorgroepen INSTRUCTIEBOEKJE HG800P / HG1200R hydrofoorgroepen 2 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HG hydrofoorgroep gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw

Nadere informatie

Gebruikshandleiding - NL. Benzinemotor. Luchtgekoelde benzinemotoren met horizontale uitgaande as

Gebruikshandleiding - NL. Benzinemotor. Luchtgekoelde benzinemotoren met horizontale uitgaande as Gebruikshandleiding - NL Benzinemotor Luchtgekoelde benzinemotoren met horizontale uitgaande as PTM 160, PTM 200, PTM 270, PTM 390, PTM 440, PTM 620 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van dit kwaliteitsproduct.

Nadere informatie

Instructieboekje TH elektrische terrasstraler

Instructieboekje TH elektrische terrasstraler Instructieboekje TH 2007 elektrische terrasstraler - 2 - DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R. tuinpompen

INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R. tuinpompen INSTRUCTIEBOEKJE TP800P-TP800R-TP1200R tuinpompen Hartelijk dank! 2 Hartelijk dank dat u voor een EUROM TP tuinpomp gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid

Nadere informatie

Professional Supplies ELEKTRISCHE FRITEUSES. Modelnr.: * * Model 5 liter / 2x 5 liter

Professional Supplies ELEKTRISCHE FRITEUSES. Modelnr.: * * Model 5 liter / 2x 5 liter Professional Supplies ELEKTRISCHE FRITEUSES Modelnr.: 688.005-688.055 Model 5 liter / 2x 5 liter GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Instructieboekje MM3500 / MM5500 / MM6500. benzineaggregaten met Mitsubishi motor

Instructieboekje MM3500 / MM5500 / MM6500. benzineaggregaten met Mitsubishi motor Instructieboekje MM3500 / MM5500 / MM6500 benzineaggregaten met Mitsubishi motor INHOUD 2 Vooraf................................ 2 Veiligheidsvoorschriften....................... 2 Waarschuwingslabel.........................

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C.

2. Geadviseerde omgevingstemperatuur van 0 C tot 50 C. BT111 ACCU TESTER BT222 ACCU / LAADSTART / TESTER BEDIENINGSHANDLEIDING BELANGRIJK! 1. Voor het testen van 12 V accu's: SAE : 200~1200 CCA DIN : 110~670 CCA IEC : 130~790 CCA EN : 185~1125 CCA CA(MCA)

Nadere informatie

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens

Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens Accu en oplader instructies: Eigen bedrijfsgegevens 1. Als u de accu helemaal leeg hebt gereden, zorg er dan voor dat u uw accu kort hierna weer aan de lader zet (binnen enkele uren). 2. Laat de accu nooit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE LO10H. luchtontvochtiger

INSTRUCTIEBOEKJE LO10H. luchtontvochtiger INSTRUCTIEBOEKJE LO10H luchtontvochtiger - 2 - Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor de EUROM LO10H luchtontvochtiger gekozen hebt. U hebt daarmee gekozen voor een functioneel apparaat, uitgevoerd

Nadere informatie

Instructieboekje PD2000B. elektrische terrasstraler met halogeenlampen

Instructieboekje PD2000B. elektrische terrasstraler met halogeenlampen Instructieboekje PD2000B elektrische terrasstraler met halogeenlampen 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

Garagekrik 3 ton + assteunen 3 ton Handleiding

Garagekrik 3 ton + assteunen 3 ton Handleiding Garagekrik 3 ton + assteunen 3 ton 9706554 Handleiding Gebruiksaanwijzing en onderdelenlijst Lees voor uw eigen veiligheid de instructies, voor gebruik, goed door Onderdeel Omschrijving Aantal A Krik 1

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING

TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING Professional Supplies TOSTI APPARAAT GEBRUIKSAANWIJZING (*680.100 /*680.200) Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig alvorens het apparaat in gebruik te nemen. -1- INDEX Hoofdstuk Omschrijving Blz 1 Inleiding...2

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS

Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gebruikershandleiding Puch Radius, State of the Art, Boogy BMS Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektrische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u door zijn elektrische ondersteuning

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie BEDIENINGSELEMENTEN 1. Temperatuurregeling. Afzonderlijk instelbaar voor de bestuurder en de passagier voorin. 2. Programma voor maximaal ontdooien. 3. Luchtverdeling. In de geselecteerde

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000

HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 HANDLEIDING RO-STEAM 1000 / 2000 Waterkracht B.V. Postbus 65 7050 AB Varsseveld Tel. : +31 (0)315 25 81 81 Fax : +31 (0)315 25 81 91 E-Mail : info@waterkracht.nl Internet : www.waterkracht.nl 2 INHOUD:

Nadere informatie

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing

EcoAir 60. Gebruiksaanwijzing EcoAir 60 Gebruiksaanwijzing Technische specificaties. Algemeen Netspanning: 230V/50Hz Ampère: 16 Wattage: 3000 Afmeting: 515x975x40mm (BxHxD) Gewicht leeg: 42 kg Pompen Aantal: 2x (douche- en afvalwater)

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u meer mogelijkheden

Nadere informatie

Papiervernietiger X10 CD

Papiervernietiger X10 CD Papiervernietiger X10 CD met aparte snij-eenheid voor cd's/dvd's en creditcards Handleiding 91608 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het versnipperen/vernietigen van een maximum van 10 (niet-geniete)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Instructieboekje P1500. elektrische terrasstraler met 3 x 500W halogeenlampen

Instructieboekje P1500. elektrische terrasstraler met 3 x 500W halogeenlampen Instructieboekje P1500 elektrische terrasstraler met 3 x 500W halogeenlampen 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding

Hoogfrequent batterijladers. PM-24 serie. Handleiding Hoogfrequent batterijladers PM-24 serie Handleiding Inhoud. 1. Belangrijke veiligheidsinstructies 1.1 Algemeen 1.2 Voorzorgsmaatregelen bij het werken met batterijen 2. Eigenschappen 2.1 Algemene specificatie

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Welke functies heeft het apparaat? 5 functies in 1: te gebruiken als auto starthulp, LED lamp, oplader voor diverse apparaten zoals mobiele telefoons, laptops, PSP, MP3/MP4. Hoe kan

Nadere informatie

Vloeistofpe ilcontro les

Vloeistofpe ilcontro les Vloeistofpe ilcontro les HET MOTOROLIEPEIL Zorg dat het motoroliepeil nooit onder het merkteken MIN op de peilstok komt. Dit kan leiden tot schade aan de motor. Controleer het peil terwijl de motor koud

Nadere informatie

Gumax Terrasverwarmer

Gumax Terrasverwarmer Gumax Terrasverwarmer De energiezuinige terrasverwarmer op infraroodbasis zonder rode gloed Handleiding Model PAH-2011-1 3200 watt Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens dit apparaat te installeren

Nadere informatie

Instructieboekje PD1500. elektrische tafelterrasstraler met halogeenlamp

Instructieboekje PD1500. elektrische tafelterrasstraler met halogeenlamp Instructieboekje PD1500 elektrische tafelterrasstraler met halogeenlamp 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Periodiek onderhoud. Olie aftappen. Oliefilters

Periodiek onderhoud. Olie aftappen. Oliefilters Periodiek onderhoud Periodiek onderhoud is het behoud van je machines. Het eerste gereedschap dat je daarbij nodig hebt is niet meer dan het instructieboekje en een goede draaiurenregistratie. Naast het

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen.

Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. CBT12XS BATTERIJTESTTOESTEL Batterijdiagnosetoestel voor het testen van alle types 12 V-batterijen. TESTVERLOOP / GEBRUIKSAANWIJZINGEN BELANGRIJK: 1. Voor het testen van de prestatie van 12 V-accu s (CCA:

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

E-Bike. Gebruikers handleiding versie B2

E-Bike. Gebruikers handleiding versie B2 E-Bike Gebruikers handleiding versie 160609-B2 Gebruikers handleiding 1. Ingebruikname Een Target fiets met elektrische ondersteuning rijdt als een gewone fiets, waarbij het elektrisch systeem zorgt voor

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1 Overzicht onderdelen...4 2 Display en bediening... 6 2.1 Functies stuurbediening... 6 2.2 Functies display... 7 2.3 Gashendel (Optioneel)... 9 3 atterijpakket en lader...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1 Overzicht onderdelen...4 2 Display en bediening... 6 2.1 Functies stuurbediening... 6 2.2 Functies display... 8 2.3 Gashendel... 11 3 Batterijpakket en lader... 12 3.1 Batterijpakket

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona *dt-57834man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Montage

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees de veiligheidsinstructies aandachtig door. Indien de instructies niet zorgvuldig worden toegepast, kunnen er risico s onstaan of kan er schade worden aangericht met als gevolg

Nadere informatie

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing

KRUPS F380. Gebruiksaanwijzing KRUPS F380 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 max. 30 cm 7 8 9 max. 3 /4 10 11 12 13 14 15 Nederland Veiligheidsvoorschriften Dit apparaat dient aangesloten te worden op een geaard stopcontact. Het voltage

Nadere informatie

Instructieboekje PD2100. elektrische terrasstraler met halogeenlampen

Instructieboekje PD2100. elektrische terrasstraler met halogeenlampen Instructieboekje PD2100 elektrische terrasstraler met halogeenlampen 2 DANK Hartelijk dank dat u voor een EUROM terrasverwarmer hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot

Nadere informatie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie Veiligheidsvoorschriften Al onze pompen werden na assemblage, getest in de fabriek op hun correcte werking. Daarna werd de olie uit de pomp afgelaten om te vermijden

Nadere informatie

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE

INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE INFRAROODSTRALER FUEL IS 40 INSTRUCTIEBOEKJE 1 1. ALGEMENE VEILIGHEIDSMAATREGELEN U dient dit instructieboekje zorgvuldig te bewaren voor verdere raadpleging. Het toestel dient geïnstalleerd en gebruikt

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING 360 Turbo Luchtverwarmer NL Cat. Nr.: 25963 Lees deze handleiding alvorens het product te gebruiken. Waarschuwing 1. Deze verwarmer is alleen voor algemene verwarming binnenshuis.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075

Gebruiksaanwijzing. EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Gebruiksaanwijzing EUROM Stofzuigers RVS 1030 2050/40 2040/50 3075 Dit boekwerkje Dit instructieboekje voorziet u van alle informatie die nodig is om op de juiste wijze, veilig en volgens de voorschriften

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Telescopische afzuigkap TEL06

Telescopische afzuigkap TEL06 Telescopische afzuigkap TEL06 2 Gelieve de volgende informatie van het typeplaatje voor een later gebruik te noteren, alsook de aankoopdatum, zoals op de rekening / factuur staat vermeld: Model... Serienummer...

Nadere informatie

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650

Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Gebruik en functies van de 6 wegklep voor filtersets FS350- FS400- FS450- FS500- FS650 Filteren (Filtering) Normale functie Het water van het zwembad wordt na het zand van de filter gepasseerd te zijn,

Nadere informatie

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING:

Algemene Veiligheidsvoorschriften. Algemene Veiligheidsvoorschriften WAARSCHUWING WAARSCHUWING: 18 18 19 19 20 21 22 Algemene Veiligheidsvoorschriften Algemene Veiligheidsvoorschriften BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de barbecue gebruikt, om brand,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin

Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin Koffiemachine Bravilor Bonomat Mondo Twin 1. Aan/uit schakelaar voor het apparaat (en onderste warmhoudplaatje) 2. Aan/uit schakelaar voor bovenste warmhoudplaatje 3. Warmhoudplaatje 4. Glazen kan, thermoskan

Nadere informatie

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit

1. Naam van het product Bubbelpaneel. 2. Product code Kleur Zwart of wit 1. Naam van het product Bubbelpaneel 2. Product code 18523 3. Kleur Zwart of wit 4. Korte beschrijving Het best van twee werelden - een paneel en een bubbelunit in één! Een schitterend product van ROMPA.

Nadere informatie

Instructieboekje. Onkruidborstel

Instructieboekje. Onkruidborstel Instructieboekje Onkruidborstel - 2 - DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM onkruidborstel hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding LT-2008.02 Limo-konijn Leeftijd: 2 tot 14 Transportmaat: 50-70-90 cm Gewicht: 16 kg. Vermogen: 250watt Spanning: 230 volt Lees voor het opzetten en gebruiken van het speeltoestel

Nadere informatie

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de

Handleiding. New LaundryPure. goed voor uw kleding. goed voor uw gezondheid. goed voor uw beurs. goed voor het milieu. voor de Handleiding voor de New LaundryPure goed voor uw kleding goed voor uw gezondheid goed voor uw beurs goed voor het milieu Lees goed deze gebruiksaanwijzing door voor de juiste aansluiting en werking. Juli

Nadere informatie

06/12/01 19:52:14 39Z2L600_001 GC135E GC160E SERIENUMMER EN MOTORTYPE INSTRUKTIEHANDLEIDING. Honda Motor Co., Ltd. 2003

06/12/01 19:52:14 39Z2L600_001 GC135E GC160E SERIENUMMER EN MOTORTYPE INSTRUKTIEHANDLEIDING. Honda Motor Co., Ltd. 2003 06/12/01 19:52:14 39Z2L600_001 GC135E GC160E SERIENUMMER EN MOTORTYPE INSTRUKTIEHANDLEIDING 1 Honda Motor Co., Ltd. 2003 06/12/01 19:52:23 39Z2L600_002 Wij danken U voor de aankoop van een Honda-motor.

Nadere informatie

NL handleiding supplement Mug Press MPR-2

NL handleiding supplement Mug Press MPR-2 NL handleiding supplement Mug Press MPR-2 Dit is een supplement met daarin de belangrijkste instellingen in het Nederlands. Dit supplement dient niet ter vervanging van de meegeleverde handleiding. Neem

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK

PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK PL Instrukcja obsługi DE Bedienungsanleitung EN User's manual NL Gebruiksaanwijzing PURE WHITE MR. BLUE JUICY LIME HOT ORANGE THINK PINK NL GEBRUIKSAANWIJZING DE COTTIEN NICK>

Nadere informatie

Compressor H V CE

Compressor H V CE GebruikershandleidingError! Compressor H1100 400V CE Deze compressor is specifiek ontworpen om te gebruiken in combinatie met spackspuit MC3V 400V 80L Roza of MC4V 400V 90L Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

XT6.5, XT6.75, XT8 Gebruikershandleiding

XT6.5, XT6.75, XT8 Gebruikershandleiding XT6.5, XT6.75, XT8 Gebruikershandleiding NL BELANGRIJK: Lees alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en -instructies aandachtig door voordat u de apparatuur bedient. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

SV471-SV601 Gebruikershandleiding

SV471-SV601 Gebruikershandleiding SV471-SV601 Gebruikershandleiding NL BELANGRIJK: Lees alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en -instructies aandachtig door voordat u de apparatuur bedient. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de apparatuur

Nadere informatie

Smoke Alarm FERION 4000 O

Smoke Alarm FERION 4000 O Smoke Alarm FERION 4000 O nl Smoke Alarm Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Graphics 4 2 Inleiding 6 3 Montage 7 4 Onderhoud 9 5 Technische specificaties 10 6 Klantenservice 12 Bosch Sicherheitssysteme

Nadere informatie

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat

AT Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat AT-5461 Multifunctioneel luchtbehandelingsapparaat Veiligheid Lees en bewaar deze instructies. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar oud en door personen met verminderde lichamelijke,

Nadere informatie

Waviduo 315 Elektrolasapparaat

Waviduo 315 Elektrolasapparaat Waviduo 315 Elektrolasapparaat geschikt voor WaviDuo Elektrolasmoffen 40-315 Onderdelen: 1] Voedingskabel 2] Temperatuursensor 3] Aan/uit knop (op de zijkant) 4] Ingang voor lassnoer 5] Scherm 6] Startknop

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit

STAKA. Handleiding elektrische bediening. Dakluiken Flachdachausstiege Roof access hatches Trappes de toit STAKA Handleiding elektrische bediening Algemeen Deze handleiding geeft u de juiste instructies voor een correcte aansluiting en een goede bediening van de elektrische bedieningsset van Staka. De installatie

Nadere informatie

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies

STIHL AK 10, 20, 30. Veiligheidsinstructies { STIHL AK 10, 20, 30 Veiligheidsinstructies Nederlands Inhoudsopgave Vertaling van de originele handleiding 1 Veiligheidsinstructies................................ 1 1.1 Waarschuwingssymbolen...........................

Nadere informatie

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden.

INSTALLATIE INSTRUCTIES Alleen geschikt als permanente installatie, onderdelen genoemd in de handleiding kunnen niet buiten gemonteerd worden. NETVOEDINGEN AC-1200 1200.190813 1201EL, 1202EL, 1203EXL, 1205EXL ALGEMENE INFORMATIE Deze netvoedingen zijn alleen bedoeld voor installatie door gekwalificeerde installateurs. Er zijn geen door de gebruiker

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie