KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIPOR aggregaten INSTRUCTIEBOEKJE. Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600"

Transcriptie

1 CE verklaring Hierbij verklaart de ondertekenaar: Euromac b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden Nederland Dat de volgende apparaten: Benzine aggregaten Bekend onder het merk KIPOR Type Sinemaster IG1000, Sinemaster IG2000, Sinemaster IG2600 Voldoen aan de volgende normen en richtlijnen: Normen: EN292, EN , EN , EN55014, EN55011 Richtlijnen; 89/392/EEC, 93/68/EEC, 89/336EEC, 73/23/EEC. 2000/14/EF INSTRUCTIEBOEKJE KIPOR aggregaten Sinemaster IG1000 Sinemaster IG2000 Sinemaster IG2600 Genemuiden, 14 januari 2005 J. Bakker, alg. dir. EUROMAC b.v., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden tel fax

2 TECHNISCHE GEGEVENS KIPOR Sinemaster aggregaten Afmetingen en gewicht Model IG1000 IG2000 IG2600 Lxbxh 460x248x395mm 520x300x425mm 564x317x453 Gewicht 14 kg 22 kg 26,0 kg Motor Model IG1000 IG2000 IG2600 Motor KG144 KG158 KG166 Cilinderinhoud 53,5 cc 105,6 cc 171 cc Motortype Eéncilinder, Eéncilinder, Eéncilinder, 4-4-takt, OHV 4-takt, OHV takt, OHV Compressieverh. 8,5 : 1 8,5 : 1 8,5 : 1 Motorsnelheid 5500 rpm 4500 rpm 3600 rpm smartthrottle OFF smartthrottle OFF smartthrottle OFF Koelsysteem Geforceerde lucht Geforceerde lucht Geforceerde lucht Ontsteking T.C.I T.C.I. T.C.I Bougie A7RTC A7RTC F6RTC Olie-capaciteit 0,25 ltr 0,4 ltr 0,6 ltr Tankinhoud 2,6 ltr 3,5 ltr 4,6 ltr Geluidsniveau db(a) / 7m db(a) / 7m db(a)/7m Generator Model IG1000 IG2000 IG2600 Frequentie 50 Hz 50 Hz 50 Hz Voltage 230 V 230 V 230 V Amperage 3,9 A 7 A 10,86 A Capaciteit 0,9 kva cont. 1,0 kva max. 1,6 kva cont. 2,0 kva max. 2,3 kva cont. 2,6 kva max. Gelijkstroomcap. 12V 5A 12V 5A 12V 5A Inverter + + +

3 PROBLEMEN EN HUN OPLOSSING De motor wil niet starten: Zit er brandstof in de tank? Nee? Bijvullen. Staat de motorschakelaar op ON? Nee? Zet hem op ON. Zit er genoeg olie in de motor? Nee? Vul olie bij. Vonkt de bougie? Om dat te controleren verwijdert u de bougiedop en maakt u de omgeving van de bougie schoon. Neem de bougie uit en plaats de dop erop. Leg de bougie met de zijelektrode kant op het metaal van de motor. Pas op dat er geen brandstof op de grond ligt, die kan ontbranden!trek nu aan het trekkoord, er moet nu een vonk de elektroderuimte overspringen. Vonkt hij niet? Vervang de bougie. Nog geen vonk? Wend u dan tot uw leverancier Start de motor nog niet? Wend u dan tot uw leverancier. Het apparaat werkt niet: Het in werking -lampje en het overbelast -lampje branden geen van beide. Breng het aggregaat naar uw leverancier. Het in werking -lampje brandt niet, het overbelast -lampje brandt wel. Het aggregaat is ofwel overbelast, of er is defecte apparatuur aangesloten. Neem de oorzaak zo mogelijk weg. Kunt u geen oorzaak vinden, wend u dan tot uw leverancier. Het in werking -lampje brandt wel. Controleer de aangesloten apparatuur op defecten en vervang of repareer ze INHOUD: Vooraf 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Samenstelling 6 Controlepaneel 7 Smart throttle 8 Controle voor gebruik 9 Het starten van de motor 12 Gebruik van het aggregaat 13 Het stoppen van de motor 16 Onderhoud 17 Transport en opslag 20 Problemen en hun oplossing 22 Technische gegevens 23 Er staat geen stroom op de 12V-aansluiting Is de 12V-beveiliging uitgeschakeld? Ja? Druk op de reset -knop. Nee? Wend u dan tot uw leverancier.

4 - 4 - VOORAF Hartelijk dank dat u voor een KIPOR aggregaat gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Als u het aggregaat voor langere tijd op wilt slaan: A. Zorg dan voor een opslagplaats die niet vochtig of stoffig is B. Verwijder de brandstof uit het aggregaat. Ga daarbij als volgt te werk: KIPOR aggregaten zijn ontworpen om u veilig en betrouwbaar van dienst te zijn. Dit instructieboekje vertelt u hoe u met dit aggregaat om moet gaan, en hoe u het moet onderhouden. Lees het daarom aandachtig en in zijn geheel door voordat u het aggregaat in gebruik neemt, en ga volgens de instructies te werk. Dat kan verwondingen en schade voorkomen. Dit boekje bevat de laatste productinformatie die bij de publicatie bekend was. De fabrikant behoudt zich evenwel het recht voor zonder aankondiging of verplichting wijzigingen door te voeren. Niets uit dit boekje mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant worden overgenomen of gereproduceerd. Dit boekje moet worden beschouwd als een blijvend onderdeel van het aggregaat dat ook bij eventuele verkoop meegeleverd dient te worden. Schenk in het bijzonder aandacht aan alinea s, aangekondigd met het volgende teken: waarschuwing. Zij wijzen op serieus gevaar voor ernstige persoonlijke verwondingen (mogelijk zelfs tot de dood leidend!) en/of materiële schade wanneer de aanwijzingen niet worden gevolgd. Doen zich ondanks de instructies problemen voor, of hebt u vragen over het aggregaat, wend u dan tot uw leverancier: hij kan u zeker verder helpen! 1) Pomp de benzine vanuit de brandstoftank in een goede jerrycan. 2) Draai de motorschakelaar op ON, draai de carburateur-aftapschroef open en laat de brandstof vanuit de carburateur in een geschikte opvangbak lopen. 3) Met de aftapschroef open verwijdert u de bougiedop. Trek het trekkoord nu 3 tot 4 keer uit, om de benzine uit de brandstofpomp te laten lopen. 4) Draai tenslotte de motorschakelaar op OFF en draai de aftapschroef weer zorgvuldig dicht. C. Ververs de motorolie D. Verwijder de bougie en druppel ongeveer een theelepel schone motorolie in de cilinder. Draai de motor enkele malen rond om de olie te verdelen en bevestig de bougie dan weer E. Trek het trekkoord langzaam uit tot u weerstand voelt. Op dit punt komt de piston omhoog en zijn de in- en uitlaatkleppen gesloten. Wanneer u het aggregaat in deze stand opslaat, helpt dat inwendige verwering voorkomen.

5 TRANSPORT EN OPSLAG VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Benzine is onder bepaalde omstandigheden buitengewoon brandbaar en explosief; Zorg ervoor dat er in de buurt van het aggregaat nooit wordt gerookt, en dat er geen vuur of vonken voorkomen: ook niet tijdens het transport van het aggregaat en ook niet tijdens de opslag. Om morsen met brandstof te voorkomen dient het aggregaat tijdens transport of tijdelijke opslag altijd rechtop te staan, in zijn normale werkstand. De motorschakelaar en het beluchtingschuifje op de tankdop dienen op OFF te staan. Laat de motor eerst afkoelen voordat u het schuifje sluit! EN BIJ TRANSPORT: Zorg dat de tank niet overvol is tijdens transport: geen brandstof in de smalle vulopening! Gebruik het aggregaat niet terwijl het in of op een voertuig staat. Neem het eraf c.q. eruit en gebruik het op een goedgeventileerde plaats. Voorkom dat het aggregaat in de felle zon staat, waneer u het in/op een voertuig zet. Wanneer een aggregaat urenlang wordt achtergelaten in een afgesloten voertuig dat warm wordt, kan de hoge temperatuur in het voertuig brandstof laten verdampen wat tot explosiegevaar leidt. Rijd niet geruime tijd op een hobbelweg met het aggregaat aan boord; Als dat niet te voorkomen is, tap dan de brandstof van tevoren af. KIPOR aggregaten zijn ontworpen om u veilig en betrouwbaar van dienst te zijn mits bediend volgens de instructies. Lees daarom dit instructieboekje en zorg dat u het begrijpt voordat u het aggregaat in werking stelt. Wanneer u dit nalaat kan dat tot ernstig persoonlijk letsel leiden en/of materiële schade veroorzaken. Uitlaatgassen bevatten het giftige koolmonoxide. Laat het aggregaat daarom nooit in een afgesloten ruimte draaien. Gebruik het bij voorkeur buiten; is dat niet mogelijk, zorg dan voor voldoende ventilatie en houd de ventilatie in de gaten! De demper wordt tijdens de werking erg warm en blijft ook na het stoppen van het aggregaat nog een tijdje heet. Let erop hem dan niet aan te raken! Laat de motor afkoelen voordat u het aggregaat binnen opbergt. Ook het tijdens de werking heet geworden uitlaatsysteem heeft enige tijd nodig om af te koelen Let, om verbranding of schroeien te voorkomen, ook op de waarschuwingen op het aggregaat. Benzine is onder bepaalde omstandigheden buitengewoon ontvlambaar en explosief. Vul de tank altijd bij in een goed geventileerde omgeving, met een uitgeschakelde motor. Vul het aggregaat niet bij in de buurt van brandende sigaretten, rook of vonken. Dep gemorste brandstof onmiddellijk op. Verbindingen met het elektriciteitsnet (als noodstroomvoorziening) moeten altijd door een erkend elektricien worden aangebracht en dienen te voldoen aan alle wettelijke en elektrotechnische eisen. Bij onjuiste aansluiting kunnen de beide stroomleveranciers met elkaar in contact komen, wat in het uiterste geval tot elektrocutie van mensen kan leiden. Het aggregaat kan verder exploderen, verbranden of brand veroorzaken in het elektrische systeem. Voer altijd een inspectiebeurt uit voordat u het aggregaat in gebruik neemt. Dat kan ongelukken en schade voorkomen. Zorg voor minimaal een meter vrije ruimte rondom een aggregaat in werking. Een aggregaat in werking moet altijd op een effen, horizontaal oppervlak staan. Zorg ervoor dat degene die het aggregaat bedient weet hoe het snel kan worden uitgeschakeld en hoe alle voorzieningen werken. Laat nooit iemand het aggregaat bedienen zonder duidelijke bedieningsinstructies! Houd kinderen en (huis)dieren uit de buurt als het aggregaat werkt. Een aggregaat in werking is een potentiële bron van elektrische schokken; bedien het nooit met natte handen. Laat het aggregaat nooit in regen of sneeuw werken en voorkom dat het nat wordt.

6 SAMENSTELLING 3. Bougie-onderhoud Om de motor probleemloos te laten werken dient de bougie de juiste afstelling te hebben en neerslagvrij te zijn. 1. Verwijder het bougiedekseltje 2. Verwijder de bougiedop 3. Verwijder al het vuil in de buurt van de bougie 4. Gebruik de sleutel om de bougie uit te nemen 5. Controleer de bougie op het oog. Dank hem af wanneer de isolatie gebroken of afgeschilferd is. Maak de bougie met een staalborstel schoon wanneer hij nog bruikbaar is. 6. Meet de elektrodeafstand. Die dient 0,6 tot 0,7 mm. te zijn Corrigeer dit zonodig door voorzichtig de zijelektrode bij te buigen. 7. Breng de bougie weer voorzichtig op z n plaats. Doe dit handmatig, om de schroefdraad niet te beschadigen. 8. Wanneer handmatig een nieuwe bougie is aangebracht dient deze d.m.v. een halve slag met de sleutel te worden aangedraaid, om zijn sluitringen te verdichten. Als een gebruikte bougie opnieuw wordt aangebracht is 1/8 tot 1/4 slag met de sleutel nadat hij handmatig is vastgedraaid, genoeg. 9. Bevestig de bougiedop weer zorgvuldig op z n plaats. 10. Bevestig het dekseltje weer. De bougie moet zorgvuldig worden vastgeschroefd. Een bougie die niet goed is bevestigd kan erg heet worden en het aggregaat beschadigen! Gebruik nooit een fout type bougie!

7 Laat de vuile olie in zijn geheel in een opvangbak lopen. Kantel daartoe het aggregaat naar de linkerzijde. 5. Giet nieuwe olie in het reservoir tot het maximum peil. 6. Controleer het peil en bevestig afsluitdop met peilstok weer op z n plaats. 7. Bevestig het onderhoudsdeksel weer en sluit de schroef nauwkeurig. 8. Was uw handen zorgvuldig me water en zeep nadat u met de olie bezig bent geweest. CONTROLEPANEEL De vuile, afgewerkte olie dient u volgens de wettelijke voorschriften af te voeren naar een milieudepot. Stort het niet bij het vuil en laat het niet weglopen in riool of bodem! 2. Luchtfilter Een vuil luchtfilter belemmert de luchtstroom naar de carburateur. Om te voorkomen dat die slecht gaat functioneren dient u het luchtfilter regelmatig te onderhouden. Hoe stoffiger de omgeving, hoe vaker er onderhoud gepleegd dient te worden! Gebruik geen benzine of andere lichtontvlambare vloeistof bij het schoonmaken van het luchtfilter. Dat kan onder bepaalde omstandigheden tot ontbranding of explosie leiden! 1. Verwijder het onderhoudsdeksel aan de linkerzijde 2. Verwijder het dekseltje van het luchtfilter zoals beschreven op pag Was het filterelement met een niet-ontvlambaar schoonmaakmiddel en laat het door-en-door droog worden. 4. Drenk het filter in schone motorolie en knijp de overtollige olie eruit. 5. Breng het element weer op zijn plaats en bevestig het dekseltje weer. 6. Bevestig het onderhoudsdeksel weer en sluit de schroef nauwkeurig.

8 SMART THROTTLE (brandstofverbruik-beheersing) ONDERHOUD Uw KIPOR-aggregaat is voorzien van een brandstofverbruik-beheersingssysteem, de smart throttle. Deze voorziening houdt het toerental automatisch laag als de belasting is afgekoppeld, en brengt het terug op de juiste snelheid wanneer de belasting wordt aangesloten. Het bedieningspaneel is voorzien van de smart throttle drukschakelaar, met een ON (aan)- en een OFF (uit)-stand. De ON -stand wordt aanbevolen om het brandstofverbruik tijdens de werking zo minimaal mogelijk te houden. LET OP!: Het Smart throttle-systeem werkt niet effectief als de aangesloten elektrische apparatuur piekstroom vraagt. Wanneer er achtereenvolgens relatief zware belastingen worden aangesloten, schakel de smart throttle dan uit (OFF) om voltageschommelingen te voorkomen. Als u 12V afneemt dient de smart throttle uit (OFF) te staan. In de OFF (uit)-stand werkt het smart-throttle-systeem niet. Het toerental van de motor wordt boven de ingestelde snelheid gehouden. De bedoeling van het onderhoudschema is het aggregaat in de best mogelijke conditie te houden. Gebruik daarom zonodig ook uitsluitend originele KIPOR onderdelen, afkomstig van de fabrikant. Vergelijkbare onderdelen kunnen het aggregaat beschadigen. Koppel alle belasting af en schakel de motor van het aggregaat uit voordat u onderhoud uitvoert. Item Actie Wanneer Motorolie Controleren Voor elk gebruik Vervangen - Na eerste maand of 10 draaiuren - Elke 6 maanden of 100 draaiuren Luchtfilter Controleren Voor elk gebruik Bougie Kleppen Brandstoftank en filter Schoonmaken - Elke 3 maanden of 50 draaiuren - in stoffige omgeving vaker Schoonmaken/ Halfjaarlijks of na 100 draaiuren Bijstellen Vervangen Controleren/ Bijstellen Schoonmaken Brandstofleiding Controleren en zonodig vervangen Jaarlijks of na 200 draaiuren Jaarlijks of na 200 draaiuren, door uw dealer Halfjaarlijks of na 100 draaiuren, door uw dealer Tweejaarlijks, door uw dealer 1. Olie verversen Ververs de olie terwijl de motor nog warm is, zodat de olie snel en volledig wegloopt. 1. Controleer of de motorschakelaar en het beluchtingsschuifje op de tankdop in de OFF -stand staan (uit, dicht). 2. Verwijder het onderhoudsdeksel aan de linkerzijde 3. Neem de oliesluitdop met de peilstok uit het oliereservoir

9 Verbind de positieve accupool met de positieve kabel. Verwissel de kabels niet, dat veroorzaakt ernstige schade aan aggregaat en/of accu! De accu produceert explosieve gassen; houd vonken, vlammen en sigaretten uit de buurt en zorg voor adequate ventilatie tijdens het laden! De accu bevat (zwavel)zuur. Contact met huid of ogen kan ernstige brandwonden veroorzaken. Draag beschermende kleding en een gezichtsmasker. Als het accuzuur toch op uw huid komt, spoel dan overvloedig met water. Komt het in uw ogen, spoel dan minimaal 15 minuten met water en consulteer een arts. Accuzuur is giftig. Wanneer u het per ongeluk binnenkrijgt drink dan grote hoeveelheden water of melk en consulteer onmiddellijk een arts. Olie alert-systeem Het olie alert-systeem is ontwikkeld om schade aan de motor door onvoldoende olie in het carter te voorkomen. Voordat het oliepeil in het carter tot onder het veilige peil zakt zal het olie-alert-systeem de motor automatisch uitschakelen (de motorschakelaar blijft wel in de ON -stand staan!). Als het olie-alert-systeem de motor uitschakelt begint het rode olie-alertlampje op het paneel te branden wanneer u hem weer probeert te starten. Als dit gebeurt dient u motorolie bij te vullen CONTROLE VOOR GEBRUIK Zorg ervoor dat het aggregaat op een stevig, horizontaal oppervlak staat en dat de motor uitgeschakeld is als u een controlebeurt uitvoert. 1 Controleer het oliepeil Draai de schroef open en verwijder het onderhoudsdeksel aan de linkerzijde. Draai de sluitdop los, neem de peilstok uit en maak hem schoon. Controleer nu het oliepeil door de peilstok helemaal in de vulopening te steken, zonder de dop vast te schroeven. Als het oliepeil onder het einde van de peilstok staat, vul dan olie bij tot de rand van de vulopening. Gebruik altijd een zuivere, eerste kwaliteit 4-takt motorolie, 15W40. Het gebruik van vervuilde- of 2-taktolie kan de levensduur van de motor bekorten! De motor met te weinig olie laten draaien kan hem ernstig beschadigen! In principe stopt het Olie-Alert-Systeem automatisch de motor voordat het oliepeil tot onder het veilige niveau daalt. Om evenwel het ongemak van onverwachte uitval te voorkomen verdient het aanbeveling de normale visuele inspecties van het oliepeil ui te voeren. HET STOPPEN VAN DE MOTOR Om de motor in noodgevallen te stoppen draait u simpelweg de motorschakelaar in de OFF (uit)-stand. Bij normaal gebruik: 1. Schakel de aangesloten apparatuur uit en haal de stekker uit het stopcontact van het aggregaat. 2. Draai vervolgens de motorschakelaar in in OFF-stand (uit). 3. Draai het beluchtingssschuifje op de tankdop in de OFF -stand (dicht). Zorg er altijd voor dat zowel het beluchtingsschuifje op de tankdop als de motorschakelaar in de OFF -stand staan wanneer u het aggregaat uitschakelt, transporteert of opslaat.

10 Controleer het brandstofpeil Gebruik normale, ongelode benzine: EURO loodvrij 95. Wanneer de tank bijna leeg is, vul hem dan bij tot het aangegeven niveau. Gebruik géén mengsmering of vervuilde brandstof Voorkom dat er vuil, stof of water in de tank komt. Sluit, na het bijvullen, de tankdop weer zorgvuldig. wordt of plotseling stopt, schakel dan onmiddellijk het aggregaat uit d.m.v. de motorschakelaar. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact en controleer het apparaat op storingen. Wanneer het apparaat dat u aansluit ingeschakeld staat tijdens het aansluiten zal het plotseling beginnen te werken, wat letsel, schade en ongelukken kan veroorzaken. Benzine is onder bepaalde omstandigheden erg brandbaar en explosief! Zorg op de plaats van de brandstofopslag en tijdens het bijvullen voor een goede ventilatie. Rook er niet bij en zorg dat er geen vlammen of vonken in de buurt van de brandstof kunnen komen! Tijdens het brandstofbijvullen de motor uitschakelen! Overvul de tank niet: geen brandstof boven het bovengrens-teken! Sluit de tankdop na het vullen weer zorgvuldig en correct. Zorg ervoor geen benzine te morsen tijdens het bijvullen. Gemorste brandstof (of brandstofdamp) kan ontsteken! Verwijder eventueel gemorste brandstof zorgvuldig voordat u de motor start. Voorkom herhaaldelijk of langdurig contact van de brandstof met de huid en het inademen van benzinedamp. HOUD BRANDSTOF ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN! 12V-aansluitingen De 12V-aansluiting mag uitsluitend worden gebruikt voor het opladen van 12V-accu s. De 12V-aansluiting kan worden gebruikt terwijl er ook 230V wordt afgenomen, maar de gezamenlijke stroomafname mag het maximum vermogen van het aggregaat niet overschrijden! 1. Controleer, als u de 12V-aansluiting wilt gebruiken, of de smart throttleschakelaar OFF (uit) staat 2. Sluit, om vonkvorming bij de accu te voorkomen, de accukabels éérst op de 12V-aansluiting van het aggregaat aan en dan pas op de polen van de accu. 3. Start de motor volgens de hiervoor beschreven instructies. Wanneer het 12V-circuit wordt overbelast, zal de 12V-beveiliging het uitschakelen. Wanneer dit gebeurt dient u de belasting aan te passen, enkele minuten te wachten, de 12V-beveiliging weer in te schakelen door de betreffende knop op het paneel weer in te drukken en de werking te hervatten. De tankdop is voorzien van een luchtinlaat-opening, om te voorkomen dat de tank tijdens het gebruik vacuüm zuigt. Tijdens het gebruik dient deze geopend (ON) te staan; tijdens transport en opslag dient u het schuifje te sluiten (OFF). EN Voordat u de kabels aansluit op een accu die in een voertuig gemonteerd zit dient u de accuklemmen van het voertuig af te koppelen (en na het loskoppelen van het aggregaat weer aan te sluiten). Deze procedure voorkomt kortsluiting en vonken wanneer u per ongeluk contact zou maken tussen een accupool en het voertuigframe. Probeer de motor van een voertuig niet te starten terwijl het aggregaat nog met de accu is verbonden. Dat kan het aggregaat beschadigen!

11 230V-aansluitingen 1. Sluit de aardleiding aan Controleer of er geen apparatuur op het aggregaat is aangesloten. 3. Start de motor volgens de hiervoor beschreven instructies. Controleer of het groene in werking -lampje brandt. Als dat niet het geval is maar het rode lampje brandt wel, stop dan onmiddellijk de motor d.m.v. de motorschakelaar en probeer het opnieuw. Blijft het rode lampje branden, consulteer dan uw leverancier. 4. Controleer of de aan te sluiten apparatuur uitgeschakeld staat, 230V. behoeft, in goede staat verkeert en of het vermogen ervan dat van het aggregaat niet overschrijdt. Steek dan de stekker in het 230Vstopcontact en schakel het apparaat in. Het groene lampje dat aangeeft dat het aggregaat in werking is, blijft branden zolang het aggregaat normaal wordt gebruikt. Als een elektromotor wordt gestart kunnen de beide lampjes ( in werking en overbelast, groen en rood) even tegelijkertijd gaan branden i.v.m. piekstroomafname tijdens de start. Dit is normaal mits het rode lampje na ongeveer 4 seconden weer dooft. Als het blijft branden dient u uw dealer te consulteren. Als het aggregaat overbelast wordt, als er problemen zijn met de aangesloten apparatuur of wanneer er kortsluiting optreedt gaat het in werking -lampje uit en begint het rode overbelast -lampje te branden. De stroomtoevoer naar de aangesloten apparatuur wordt dan afgesloten. In dit geval stopt de motor niet vanzelf: u dient de motor onmiddellijk te stoppen d.m.v. de motorschakelaar en de bron van de overbelasting op te sporen en te verhelpen Controleer het luchtfilter Controleer het luchtfilter (c.q. de luchtfilters) om er zeker van te zijn dat ze schoon is en in goede staat verkeren. Schroef het onderhoudsdeksel aan de linkerzijde van het aggregaat open en verwijder het. Druk op het sluitklepje bovenop het luchtfilterlichaam (of schroef het dekseltje van het luchtfilterlichaam open, afhankelijk van het type aggregaat); verwijder het deksel van de luchtfilter en controleer het filterelement. Zonodig dient u het te reinigen of te vervangen (zie pag. 18). Laat de motor nooit zonder luchtfilter lopen. De motor raakt dan sneller versleten door verontreinigingen als stof en vuil vanuit de carburateur. EN Serieuze overbelasting, waarbij het rode indicatielampje overbelast continu brandt, kan het aggregaat beschadigen. Marginale overbelasting, waarbij het lampje zo nu en dan oplicht, verkort de levensduur van het aggregaat. Zorg ervoor uitsluitend goed werkende apparatuur op het aggregaat aan te sluiten. Wanneer de apparatuur abnormaal begint te werken, traag

12 HET STARTEN VAN DE MOTOR Voordat u de motor start dient alle belasting losgekoppeld te zijn van het 230V stopcontact. 1. Zet het beluchtingschuifje op de tankdop in de ON stand (open). Tijdens transport dient dit schuifje dicht (OFF) te staan! 2. Zet de motorschakelaar op de ON-stand. 3. Zet de chokeknop in de CLOSED (dicht) stand. De schakelaar staat dan rechts, richting pijl. 4. Trek het trekkoord uit tot u weerstand voelt. Trek dan het trekkoord fors uit, in de richting van de pijl (zie tekening) 5. Zet de choke knop weer open (naar links) als de motor enkele seconden gelopen heeft. Gebruik de choke niet wanneer de motor warm is, of de omgevingstemperatuur hoog. Laat het trekkoord niet terugspringen, maar leidt het rustig handmatig terug. Als de motor stopt en niet weer wil starten, controleer dan eerst het motoroliepeil voordat u het probleem elders zoekt GEBRUIK VAN HET AGGREGAAT Zorg ervoor dat het aggregaat tijdens gebruik geaard is. Bevestig daartoe een stuk zware elektrokabel tussen de aardeaansluiting van het aggregaat en een externe aardpen. Niet aarden kan tot elektrische schokken leiden! Verbindingen met het elektriciteitsnet (als noodstroomvoorziening) moeten altijd door een erkend elektricien worden aangebracht en dienen te voldoen aan alle wettelijke en elektrotechnische eisen. Bij onjuiste aansluiting kunnen de beide stroomleveranciers met elkaar in contact komen, wat in het uiterste geval tot elektrocutie van mensen kan leiden. Het aggregaat kan verder exploderen, verbranden of brand veroorzaken in het elektrische systeem. Overschrijd het opgegeven vermogen van het aggregaat niet. Houdt het gezamenlijke wattage van de aangesloten apparatuur in de gaten! Overschrijd het op het stopcontact aangegeven amperage niet. Beperk werking op het maximale vermogen tot 30 minuten. Sluit het aggregaat niet aan op een huishoudelijk net; dit kan schade aan het aggregaat of aan de aangesloten apparatuur veroorzaken. Breng geen veranderingen aan en gebruik het aggregaat niet voor andere doeleinden dan waar het voor is bedoeld. Schakel geen aggregaten parallel Verleng de uitlaat niet. Als een verlengkabel nodig is, gebruik dan een flexibele rubberen kabel (IEC 245 of vergelijkbaar). De kabel mag niet langer zijn dan 60meter x ø1,5 mm. of 100meter x ø2,5 mm. Lange verlengkabels verminderen het af te nemen vermogen vanwege de weerstand in het kabel. Laat het aggregaat niet in contact komen met andere elektrische kabels van bijv. commerciële stroomleveranciers. * Er kan gebruik worden gemaakt van het 230V stopcontact terwijl gelijktijdig de 12V-aansluiting wordt gebruikt. Let er wel op het maximale gezamenlijke vermogen niet te overschrijden! * Houd ook in de gaten dat de meeste aan te sluiten elektromotors bij de start een piekstroom vragen, hoger dan hun opgegeven vermogen!

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl

MD 500H MINI RUPS DUMPER. Gebruiksaanwijzing. Voor nadere informatie zie www.matom.nl MD 500H MINI RUPS DUMPER Gebruiksaanwijzing Voor nadere informatie zie www.matom.nl Gebruiksaanwijzing LET OP! De motorolie en hydraulische olie is NORMAAL verwijderd voor transport (OF DE MACHINE IS STARTKLAAR

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem

INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q. airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem INSTRUCTIEBOEKJE WAC9Q WAC12Q - WAC18Q airconditioner (split-unit) wandmodel met met warmtepomp en snelkoppelsysteem 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor deze EUROM airconditioner gekozen hebt: u

Nadere informatie

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch

BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V. Dutch BEDIENINGSHANDLEIDING SCHEEPSMOTOREN 1GM10 1GM10C 1GM10V nl Dutch California Proposition 65 Waarschuwing De uitlaatgassen van dieselmotoren en sommige bestanddelen daarvan kunnen volgens de staat California

Nadere informatie

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany

HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany HANDLEIDING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43380607-NL -12.05-0.1 Printed in Germany 33 Een HATZ dieselmotor gaat voor U werken Deze motor is uitsluitend voor gebruik in de machine, waarin de motor door

Nadere informatie

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt

HANDLEIDING. Scooter Mio 50 4-takt HANDLEIDING Scooter Mio 50 4-takt INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...1 2. Locatie bedieningsorganen... 2 3. Voor het rijden... 3 4. Veilig rijden... 3 5. Het rijden... 3 6. Gebruik originele onderdelen...

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing

cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding crafted with craftsman marine voortstuwing cm2.16 & CM3.27 Motor handleiding voortstuwing 2 1 Verantwoording Craftsman Marine CM 2.16 & CM 3.27 Verantwoording De specificaties en de beschrijvingen in deze handleidingen waren correct ten tijde van

Nadere informatie

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 58-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789

Gebruikershandleiding. Maart 2010 Artikelnummer 19789 Gebruikershandleiding Maart 2010 Artikelnummer 19789 Serienummer : Registratienummer : Telefoonnummer service : Leverancier : Inhoudsopgave Inleiding...4 Veiligheidsinstructies...5 Specificaties...7 Beschrijving

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding

M4.15 M4.17. Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Bedieningshandleiding VD01047 M4.17 Copyright 2007 Vetus n.v. Schiedam Holland Bedieningshandleiding M4.15 M4.17 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve

Nadere informatie

M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09. Bedieningshandleiding

M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09. Bedieningshandleiding M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09 Bedieningshandleiding VD01027 M2.06 Bedieningshandleiding M2.C5 M2.D5 M2.06 M3.09 Serienummers Motornummer Vetus: Mitsubishi: Keerkoppeling-serienummer: Gelieve hier de serienummers

Nadere informatie

Handleiding ECO.30. Kernboormachine

Handleiding ECO.30. Kernboormachine Handleiding ECO.30 Kernboormachine SERIE NO. AANKOOPDATUM Gefeliciteerd met de aanschaf van deze Euroboor ECO.30 kernboormachine. Deze machine is ontwikkeld om snel en efficiënt gaten in diverse staalsoorten

Nadere informatie

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator

Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Defibtech LIFELINE Semi-Automatische Externe Defibrillator Gebruikershandleiding AHA /ERC 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal,

Nadere informatie

Acoustic Chorus AC-60

Acoustic Chorus AC-60 Acoustic Chorus AC-60 Dank u en gefeliciteerd met uw keuze van de Roland AC-60 Acoustic Chorus. Voordat u het apparaat gaat gebruiken, lees eerst de hoofdstukken getiteld: Belangrijke Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp

MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp MS 16A Spuitpomp MS 26 Spuitpomp Gebruiksaanwijzing 0473 Zorg ervoor dat de gebruiksaanwijzing gegeven wordt aan de persoon die verantwoordelijk is voor het gebruik van de spuitpomp. Uitgegeven door SIMS

Nadere informatie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT 1.Verwijderen van de verpakking en inspectie 30106300aNL.fm Page 1 Friday, January 8, 2010 5:08 PM GEBRUIKSOMSCHRIJVING Deze wasmachine is uitsluitend bestemd voor het wassen en centrifugeren van in de machine wasbaar wasgoed, in hoeveelheden die

Nadere informatie

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º

MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º I MACCHINA DA CAFFÈ COFFEE MAKER KAFFEEMASCHINE MACHINE À CAFÉ KOFFIEZETAPPARAAT CAFETERA MÁQUINA DE CAFÉ ª Ã À º êìëëäàâ KÁVÉFŐZŐGÉP âe TINA EKSPRES DO KAWY ESPRESSOMASKIN KAFFEMASKIN KAFFEMASKINE KAHVIAUTOMAATTI

Nadere informatie

Elektrische rolstoel SQUOD

Elektrische rolstoel SQUOD Handleiding Elektrische rolstoel SQUOD 6 km/u NV VERMEIREN BEGIE Vermeirenplein 1/15 2920 Kalmthout Telefoon: 00 32 (0)3 620 20 20 Telefax: 00 32 (0)3 666 48 94 Instructies voor de vakhandelaar: Deze handleiding

Nadere informatie

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator

Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Defibtech DDU-120 Volautomatische externe defibrillator Gebruikershandleiding Software V2.0 Belangrijk! Defibtech is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van dit materiaal, voor bijkomstige of

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Win Equipment B.V. De Kronkels 31 3752 LM Bunschoten Nederland Tel.: +31 (0)33 299 22 66 Fax: +31 (0)33 299 22 50 E-mail: info@winequipment.nl Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 2 Documentnr.: P-1076 Hoofdstuk

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie