Social Media & LOB. Zes suggesties om social media in te zetten voor loopbaanoriëntatie en begeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Social Media & LOB. Zes suggesties om social media in te zetten voor loopbaanoriëntatie en begeleiding"

Transcriptie

1 i Social Media & LOB Zes suggesties om social media in te zetten voor loopbaanoriëntatie en begeleiding

2 Inhoudsopgave Suggestie 1 k Scholieren ontdekken en benoemen interesses met Pinterest Scholieren leren hoe interesses hun leven kleuren en keuzes beïnvloeden. Ze maken hun eigen interesses visueel zichtbaar met het sociale medium Pinterest. Hierbij kunnen ze zich laten inspireren door andere pinboards en reageren op elkaars pinbord. Suggestie 2 k Scholieren maken hun kwaliteiten zichtbaar via sociale media Scholieren leren hun kwaliteiten herkennen en onder woorden brengen. Ze vertalen hun kwaliteiten in een online profiel. Er wordt antwoord gevonden op de vraag: wat heb je eraan als anderen weten wat jouw kwaliteiten zijn? Suggestie 3 k Decanen informeren scholieren over LOB via Twitter en Facebook Praktische stappen voor de decaan om Twitter of Facebook te gebruiken in het contact met de leerlingen over LOB. De nadruk ligt op het bewerkstellingen van interactiviteit, zodat scholieren de LOB-info actief gebruiken en elkaar stimuleren. Suggestie 4 k Scholieren delen LOB-ervaringen met elkaar via Facebook Scholieren verkennen wat LOB-ervaringen zijn en wat de waarde kan zijn om hierover te communiceren. In een experiment met de klas worden ze gestimuleerd om hun komende zinvolle LOB-ervaring te delen via Facebook en op andermans ervaringen te reageren. Suggestie 5 k Scholieren komen in contact met oud-leerlingen via Facebook Een suggestie voor de decaan om huidige leerlingen en oud-leerlingen met elkaar in contact te brengen via Facebook, Sociale media helpen op deze manier het leren van elkaar te bevorderen. Suggestie 6 k Scholieren zetten sociale media in voor hun ideale vakantiebaan Scholieren beschrijven hun ideale vakantiebaantje. Via social media proberen ze vervolgens in contact te komen met mensen die dat baantje op dit moment hebben. Ze achterhalen hoe anderen daar zijn gekomen. Wie lukt het om een ochtendje mee te lopen?

3 Pagina's Vereiste ervaring met social media Social media Loopbaancompetenties 4 7 M K W L N 8 11 i i i i M = Motievenreflectie K = Kwaliteitenreflectie W = Werkexploratie L = Loopbaansturing N = Netwerken

4 Inleiding Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft in april 2013 een onderzoeksrapport gepubliceerd over de wensen en voorkeuren van jongeren bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding 1. Zij hebben onder andere gekeken naar het bestaande LOBinstrumentarium, het oordeel van de scholieren hierover en eventuele behoeftes waarin de huidige instrumenten niet voorzien. Tot deze laatste categorie hoort de inzet van social media ten behoeve van LOB. Het onderzoek wees uit dat Social Media nog maar zeer weinig gebruikt worden als instrument voor LOB, terwijl leerlingen wel beschikken over de apparatuur en ook hun weg weten te vinden binnen de Social Media. Een citaat uit het rapport: Negen op de tien respondenten heeft Facebook, tweederde gebruikt het ook op school. Zes op de tien respondenten heeft Twitter, meer dan de helft gebruikt dit ook op school. [ ] Gezien het aantal gebruikers van social media en scholieren met een device welke sociale media toegankelijk maakt, is het potentieel een interessant instrument om loopbaancompetenties verder te ontwikkelen. Het project Stimulering LOB heeft zich gecommitteerd aan een nadere uitwerking hoe de aanbevelingen van het LAKS in de praktijk gebracht kunnen worden. We zijn daarom op zoek gegaan naar praktische antwoorden op de vraag Hoe kun je social media inzetten voor LOB? In samenwerking met het onderzoeksbureau OiG hebben wij in deze publicatie zes suggesties verzameld. Elke suggestie wordt beschreven aan de hand van een format dat de suggestie zo bruikbaar en praktisch mogelijk moet maken voor LOB-coördinatoren op scholen. 1 Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan, LAKS en OiG, Utrecht, april 2013, zie ook

5 Het format bevat onder andere de volgende informatie: Wat houdt de activiteit in en met welk social medium wordt gewerkt? Voor welk schooltype en welke leerjaren is de activiteit geschikt? Wat heb je nodig om de activiteit uit te voeren (hardware/ software, betrokken personeelsleden, evt maximum aantal leerlingen,.)? Wie is bij de activiteit betrokken? Welke LOB-leeropbrengsten kun je met de activiteit bereiken? Praktische tips voor de inbedding van de activiteit in de les. Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Wij hopen dat deze zes suggesties scholen zullen inspireren om social media als instrument te zien dat goed kan worden ingezet ten behoeve van LOB. Project Stimulering gaat in de komende maanden in ieder geval nog verder aan de slag met het thema Social media en LOB. Project Stimulering LOB Oktober 2013

6 Suggestie 1 Social media en LOB Scholieren ontdekken en benoemen interesses met Pinterest Samenvatting Scholieren leren hoe interesses hun leven kleuren en keuzes beïnvloeden. Ze maken hun eigen interesses visueel zichtbaar met het sociale medium Pinterest. Hierbij kunnen ze zich laten inspireren door andere pinboards en reageren op elkaars pinbord. Leeropbrengsten Het doel van deze activiteit is dat een scholier......zich bewust is van de persoonlijke interesses die hem of haar typeren...inzicht heeft in wat je met deze interesses kunt in een vervolgstudie of werk...vaardig is in het visueel maken en kunnen verwoorden van interesses Werken aan motievenreflectie

7 5 Kenmerken Social media LOB betrokkene(n) Mentor Ervaring met social media Duur Voorbereiding ca. 1/2 uur + Begeleiding ca. 1 uur (verdeeld over twee lessen) + Thuiswerk voor scholieren ca. 1 uur Pinterest = een visueel online prikbord. Hierop kunnen afbeeldingen en video s op thema worden verzameld en gedeeld. Voorbereiding voor LOB betrokkene(n): Bezoek Pinterest.com en maak een eigen account voor jou als mentor. Selecteer voorbeelden van goede pinborden. Maak eventueel een eigen pinbord. Benodigde ruimte(s) Schoollokaal met digibord Maximum aantal scholieren Maximaal 30 leerlingen Voorbereiding voor LOB betrokkene(n) Niet noodzakelijk Social media

8 Suggestie 1: Scholieren ontdekken en benoemen interesses met Pinterest Suggestie voor uitwerking van deze activiteit in de les De activiteit op basis van Pinterest kan worden uitgevoerd tijdens het gezamenlijke mentoruur. De activiteit bestaat uit drie onderdelen: 3) tenslotte mogen ze bij de pinborden van minimaal twee klasgenoten suggesties geven hoe de klasgenoot in de toekomst de interesses zou kunnen verwezenlijken, in studie of werk. Ze kunnen reageren door elkaar op te zoeken via pinners en suggesties geven via reactie toevoegen. Onderdeel 1: bewustzijn eigen interesses en inzicht in invloed (20 min.) Tijdens het mentoruur toon je een paar pinborden en stel je vragen: Wat zien scholieren? Wat drukt het uit? Wat zegt dit over de makers? Bespreek het bestaan van interesses; wat zijn het? hoe kleuren ze je leven? hoe beïnvloeden ze keuzes? Mogelijk opdracht: vraag scholieren vijf persoonlijke interesses te noteren en te rangschikken op mate van invloed op hun leven. Bespreek na. Onderdeel 2: thuiswerk toelichten; visueel maken van interesses (10 min.) Licht de thuiswerkopdracht toe. Te maken in voorbereiding op het volgende mentoruur. Vraag hen: 1) een eigen Pinterest account te maken en passend bij hun vijf persoonlijke interesses enkele foto s te pinnen op hun eigen pinbord. 2) vervolgens bij elke pin te omschrijven welke relatie de foto zou kunnen hebben met hun toekomst (in studie of werk). Bijvoorbeeld, de pin voetbal kan een beschrijving krijgen ALO of Voorzitter sportclub ). Onderdeel 3: verwoorden van interesses (30 min.) Vraag enkele leerlingen hun eigen pinbord toe te lichten voor de klas. Wees stimulerend en vriendelijk onderzoekend. Hoe is er tot bepaalde keuzes gekomen? Doe een quiz: bekijk enkele pinborden van klasgenoten zonder de naam te tonen: van wie zou deze zijn? Maak het leuk! Eindig door te reflecteren met hen: wat kun je met je eigen interesses? Hoe neem je je interesses mee in keuzes in LOB? Wat zijn voor jou nu goede vervolgstappen?

9 7 Schooltype/leerjaar vmbo jaar 2/3 havo jaar 2/3 vwo jaar 2/3/4 Loopbaancompetentie Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Meer informatie Voor meer informatie over het sociale medium, kijk op of vraag om hulp, bijvoorbeeld je ICT-coördinator.

10 Suggestie 2 Social media en LOB Scholieren maken hun kwaliteiten zichtbaar via social media Samenvatting Scholieren leren hun kwaliteiten herkennen en onder woorden brengen. Ze vertalen hun kwaliteiten in een online profiel. Er wordt antwoord gevonden op de vraag: wat heb je eraan als anderen weten wat jouw kwaliteiten zijn? Leeropbrengsten Het doel van deze activiteit is dat een scholier......zich bewust is van de persoonlijke kwaliteiten die hem of haar typeren...inzicht heeft in het verband tussen de eigen kwaliteiten en vervolgstudie of werk...vaardig is in het visueel maken en verwoorden van kwaliteiten Werken aan kwaliteitenreflectie

11 9 Kenmerken Social media LOB betrokkene(n) Mentor Ervaring met social media Facebook = een gratis sociaalnetwerksite om online contact te maken of houden. Gebruikers kunnen er een persoonlijk profiel samenstellen en informatie en interesses delen. Voor buitenstaanders zijn de profielen zichtbaar. Scholieren zijn enigszins terughoudend om eigen accounts te gebruiken voor schooldoeleinden. Duur Begeleiden ca. 2 uur (vertaald over twee lessen) + thuiswerken voor scholieren ca. 1 uur Google+ = een gratis sociaal netwerksite bedoeld om gebruikers in contact met elkaar te brengen. Biedt de mogelijkheid af geschermde omgevingen te creëren, die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Benodigde ruimte(s) Schoollokaal met digibord Maximum aantal scholieren Maximaal 30 leerlingen Voorbereiding voor LOB betrokkene(n) Niet noodzakelijk i Eigen ELO = een betaalde elektronische leeromgeving die kan worden gezien als een sociaal systeem waarbinnen men leert, gebruik makend van ICT-hulpmiddelen. Biedt de mogelijkheid afgeschermde omgevingen te creëren, die niet publiekelijk zichtbaar zijn. NING.com = Een online platform dat mensen en organisaties de mogelijkheid biedt om, tegen betaling, een eigen afgeschermd social netwerk te maken en te gebruiken. Social media i LinkedIn = een gratis online sociaal netwerk, gericht op vakmensen. Geregistreerden kunnen gebruik maken van elkaars (zakelijke) netwerk. Voor buitenstaanders zijn de profielen zichtbaar. Pas vanaf 18 jr.

12 Suggestie 2: Scholieren maken hun kwaliteiten zichtbaar via social media Suggestie voor uitwerking van deze activiteit in de les De activiteit voor het zichtbaar maken van kwaliteiten kan worden uitgevoerd tijdens het gezamenlijke mentoruur. De activiteit bestaat uit drie onderdelen: Onderdeel 1: Bewustzijn van eigen kwaliteiten (20 minuten) Licht het concept kwaliteiten toe, geef voorbeelden. Vraag naar bekende personen: wat zijn hun kwaliteiten? Vraag naar kwaliteiten: kunnen ze hier een bekend persoon bij bedenken? Welke kwaliteiten horen bij welke beroepen? Opdracht: Omschrijf welke kwaliteiten je in je klasgenoot sterk aanwezig vindt. Geef vervolgens voorbeelden hoe je deze zou kunnen herkennen als je je klasgenoot over 10 jaar aan het werk ziet. Onderdeel 2: Inzicht in de toepassing van de eigen kwaliteiten in de praktijk (20 minuten) Vraag scholieren drie persoonlijke kwaliteiten op een rijtje te zetten. Laat ze vervolgens in twee- of drietallen met elkaar overleggen over de vraag: hoe heb jij je kwaliteiten ingezet in het verleden? Bespreek na: als je met je kwaliteit werkt, hoe merk je dat? Wat hoor je anderen daar wel eens over zeggen? Behandel het verband tussen kwaliteiten en studie/werk. Onderdeel 3: Vaardig in het vertalen van kwaliteiten in een persoonlijk profiel (60 minuten) Online profielen: behandel met de klas; wat heb je eraan om je kwaliteiten te kennen en te kunnen tonen? Met welke online media kun je dit? Toon voorbeelden van heldere online profielen in het sociale medium van jouw keuze. Thuiswerkopdracht: - Maak je eigen individuele online profiel o.b.v. je kwaliteiten. - Geef twee medeleerlingen feedback op hun profiel: wat valt je op? Wat vind je sterk aan hun profiel? Bij volgende les reflecteer je met hen op de online profielen van de scholieren. - Beantwoord met hen de vraag: voor wat voor soort vakantiebaantje zou je scholier x o.b.v. zijn/haar online profiel vragen? Check bij scholier x: wil je daar ook voor gevraagd worden? Zo nee, hoe zou je je online profiel kunnen aanpassen? - Je kunt de profielen en het netwerk vervolgens verder ontwikkelen en social interactief maken met endorsements, likes, etc.

13 11 Schooltype/leerjaar vmbo jaar 3 havo jaar 3 vwo jaar 3/4 Loopbaancompetentie Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Meer informatie Voor meer informatie over de sociale media, kijk op plus.google.com, ning. com, linkedin.com of facebook.com of vraag om hulp, bijvoorbeeld bij je ICTcoördinator.

14 Suggestie 3 Social media en LOB Decanen informeren scholieren over LOB via Twitter en Facebook Samenvatting Praktische stappen voor de decaan om Twitter of Facebook te gebruiken in het contact met de leerlingen over LOB. De nadruk ligt op het bewerkstellingen van interactiviteit, zodat scholieren de LOBinfo actief gebruiken en elkaar stimuleren. Leeropbrengsten Het doel van deze activiteit is dat een scholier......bewust is dat deze elke dag met LOB bezig is en een positieve associatie heeft met LOB...inzicht heeft in de relatie tussen LOB-info en hun keuzes voor studie of werk...vaardig is in het toepassen van LOB-info om kennis en ervaring op te doen Werken aan werkexploratie en loopbaansturing

15 13 Kenmerken Social media LOB betrokkene(n) Decaan of LOB-coördinator Ervaring met social media Duur Begeleiding ca. 2 uur per week Maak zelf een keuze uit: Twitter = een sociaalnetwerksite waarmee gebruikers korte berichtjes van maximaal 140 tekens kunnen publiceren. Mensen kunnen elkaar volgen en op elkaar reageren. Facebook = een gratis sociaalnetwerksite om online contact te maken of houden. Gebruikers kunnen er een persoonlijk profiel samenstellen en informatie en interesses delen. Benodigde ruimte(s) Naar eigen keuze Maximum aantal scholieren Maximaal 30 leerlingen Voorbereiding voor LOB betrokkene(n) Niet noodzakelijk Social media

16 Suggestie 3: Decanen informeren scholieren over LOB via Twitter en Facebook Suggestie voor nadere uitwerking van deze activiteit Social media zijn uitermate geschikt om informatie rechtstreeks aan te bieden aan je doelgroep en onderling contact te bevorderen. Met name het interactieve aspect biedt voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld digitale nieuwsbrieven en . Hieronder lees je hoe in korte stappen Twitter en Facebook kunt inzetten voor LOB. LOB-info via Twitter Uit het LAKS onderzoek blijkt dat ruim 60% van de scholieren een Twitteraccount heeft. Stel voor jezelf een concreet doel vast. Bijvoorbeeld: Ik wil dat 10% van de scholieren mij volgt of 10 retweets op een bericht van mij. Maak vervolgens een twitter account aan als LOB-begeleider of decaan en richt je pagina summier in. Stimuleer interactiviteit door te reageren op tweets van scholieren Ha Youri, zag dat je een dagje hebt meegelopen bij de Hogeschool Utrecht: hoe kijk je er op terug?. Of nodig ze uit voor een wedstrijdje: Wie heeft de mafste foto van zichzelf op een open dag? Gebruik #schoolnaam en #opendag. LOB-info via Facebook Uit het LAKS onderzoek blijkt dat ruim 90% van de scholieren een facebook-account heeft. Stel voor jezelf een concreet doel vast. Bijvoorbeeld: 10 likes op jouw berichten in een maand. Maak vervolgens een facebook account aan als LOB-begeleider of decaan en richt je pagina summier in. Kijk eventueel hoe collega-decanen het doen. Post regelmatig berichten over open dagen, online tests, maar vooral ook veel positieve berichten. Bijvoorbeeld: een leuke video van iemand met bijzondere vaardigheden met een prikkelende vraag: wat is haar talent? Of kun jij laten zien waar je goed in bent?. Vuistregels die interactiviteit bevorderen: - Communiceer kort en krachtig: beperk tekst tot maximaal drie zinnen per bericht. - Gebruik veel visuele middelen zoals plaatjes, video s. - Probeer de ratio leuke berichten: informatieve berichten te houden op minimaal 4:1, dat lokt interactiviteit uit.

17 15 Schooltype/leerjaar vmbo jaar 2/3/4 havo jaar 2/3/4/5 vwo jaar 2/3/4/5/6 Loopbaancompetentie Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Meer informatie Voor meer informatie over het sociale medium, kijk op of of vraag om hulp, bijvoorbeeld bij je ICT-coördinator.

18 Suggestie 4 Social media en LOB Scholieren delen LOBervaringen met elkaar via Facebook Samenvatting Scholieren verkennen wat LOB-ervaringen zijn en wat de waarde kan zijn om hierover te communiceren. In een experiment met de klas worden ze gestimuleerd om hun komende zinvolle LOB-ervaring te delen via Facebook en op andermans ervaringen te reageren. Leeropbrengsten Het doel van deze activiteit is dat een scholier......zich bewust is van het belang en voordelen van het delen van eigen LOB-ervaringen...inzicht heeft wanneer, met welk social medium en hoe hij of zij dit kan doen...vaardig is in kunnen omschrijven en betekenis geven van de LOB-ervaring Werken aan kwaliteitenreflectie en motievenreflectie

19 17 Kenmerken Social media LOB betrokkene(n) Decaan of Mentor Ervaring met social media Facebook = een gratis sociaalnetwerksite om online contact te maken of houden. Gebruikers kunnen er een persoonlijk profiel samenstellen en informatie en interesses delen. Of kies een alternatieve social medium zoals: Duur Begeleiding ca. 1 uur + Thuiswerk voor scholieren ca.1 uur Benodigde ruimte(s) Schoollokaal met digibord Maximum aantal scholieren Geen maximum i Google+ = een gratis sociaal netwerksite bedoeld om gebruikers in contact met elkaar te brengen. Biedt de mogelijkheid af geschermde omgevingen te creëren, die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Eigen ELO = een betaalde elektronische leeromgeving die kan worden gezien als een sociaal systeem waarbinnen men leert, gebruik makend van ICT-hulpmiddelen. Biedt de mogelijkheid afgeschermde omgevingen te creëren, die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Voorbereiding voor LOB betrokkene(n) Niet noodzakelijk Social media i NING.com = Een online platform dat mensen en organisaties de mogelijkheid biedt om, tegen betaling, een eigen afgeschermd social netwerk te maken en te gebruiken. LinkedIn = een gratis online sociaal netwerk, gericht op vakmensen. Geregistreerden kunnen gebruik maken van elkaars (zakelijke) netwerk. Voor buitenstaanders zijn de profielen zichtbaar. Pas vanaf 18 jr.

20 Suggestie 4: Scholieren delen LOB-ervaringen met elkaar via Facebook Suggestie voor uitwerking van deze activiteit in de les De activiteit bestaat uit twee onderdelen: Onderdeel 1: Bewust delen van LOB ervaringen (10 minuten) Kijk terug op gezamenlijke LOB activiteiten die je met de klas in het recente verleden hebt gedaan. Vraag welke tests, instrumenten, meeloopdag, open dag of personen ze behulpzaam vonden voor LOB. Hebben ze deze ervaring gedeeld met anderen? Zo niet, bespreek wat hen belemmert en hen zou helpen. Vraag wat de meerwaarde zou kunnen zijn om je LOB ervaringen te delen via social media, zoals Facebook. Bijvoorbeeld met je klas, hoe zou dat zijn? Onderdeel 2: Social media gebruiken voor reflectie (50 minuten) Zeg dat je een experiment wilt doen deze maand: - Geef de scholieren de opdracht om na de komende zinvolle ervaring een Facebook bericht te plaatsen. Iedereen minimaal twee berichten. - Vervolgens kunnen klasgenoten via Facebook op elkaars berichten reageren. Stimuleer dit. - Wees zelf actief op Facebook om ze gedurende de maand te herinneren en te inspireren. Bespreek na een maand de oogst. Als decaan: heroverweeg of formele open-dag bezoekbriefjes door scholieren d.m.v. Facebook-posts kunnen worden gedaan. Dit zorgt ervoor dat scholieren geregeld LOB-informatie zien van andere scholieren,waarop ze kunnen reageren (via facebook of real-time). Daarnaast kan je als de decaan ook via Facebook reageren, complimenteren en andere scholieren extra motiveren.

21 19 Schooltype/leerjaar vmbo jaar 2/3 havo jaar 2/3/4 vwo jaar 2/3/4 Loopbaancompetentie Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Meer informatie Voor meer informatie over het sociale medium kijk dan op https://www.facebook.com/help/groups of vraag om hulp, bijvoorbeeld bij je ICT-coördinator.

22 Suggestie 5 Social media en LOB Scholieren komen in contact met oudleerlingen via Facebook Samenvatting Een suggestie voor de decaan om huidige leerlingen en oud-leerlingen met elkaar in contact te brengen via Facebook, Sociale media helpen op deze manier het leren van elkaar te bevorderen. Leeropbrengsten Het doel van deze activiteit is dat een scholier......zich bewust is van het begrip netwerken...inzicht en ervaren heeft dat netwerken je een stapje verder kan helpen..vaardig is in het benutten van het netwerk voor eigen LOB doeleinden Werken aan netwerken

23 21 Kenmerken Social media LOB betrokkene(n) LOB-coördinator of Decaan Ervaring met social media Facebook = een gratis sociaalnetwerksite om online contact te maken of houden. Gebruikers kunnen er een persoonlijk profiel samenstellen en informatie en interesses delen. Of kies een alternatieve social medium zoals: Duur Voorbereiding ca. 2 uur + uitvoering per week ca. 1 uur Benodigde ruimte(s) Naar eigen keuze Maximum aantal scholieren Geen maximum i Google+ = een gratis sociaal netwerksite bedoeld om gebruikers in contact met elkaar te brengen. Biedt de mogelijkheid af geschermde omgevingen te creëren, die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Eigen ELO = een betaalde elektronische leeromgeving die kan worden gezien als een sociaal systeem waarbinnen men leert, gebruik makend van ICT-hulpmiddelen. Biedt de mogelijkheid afgeschermde omgevingen te creëren, die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Voorbereiding voor LOB betrokkene(n) Niet noodzakelijk Social media i NING.com = Een online platform dat mensen en organisaties de mogelijkheid biedt om, tegen betaling, een eigen afgeschermd social netwerk te maken en te gebruiken. LinkedIn = een gratis online sociaal netwerk, gericht op vakmensen. Geregistreerden kunnen gebruik maken van elkaars (zakelijke) netwerk. Voor buitenstaanders zijn de profielen zichtbaar. Pas vanaf 18 jr.

24 Suggestie 5: Scholieren komen in contact met oud-leerlingen via Facebook Suggestie voor uitwerking van deze activiteit in de les De activiteit bestaat uit drie onderdelen: Onderdeel 1: Facebook wordt een brug tussen scholieren en oud-leerlingen (60 minuten) Creëer een Facebookpagina (selecteer [bedrijven/instellingen]) en geef deze een passende naam. Zoals: Ontmoetingsplek scholieren en oud-scholieren [schoolnaam]. Richt de pagina beperkt in. Maak berichten (topics) waar scholieren vragen kunnen stellen aan oud-scholieren. Denk aan studiekeuze, studiefinanciering, meelopen, etc. Ondersteun zelf de Facebookgroep door vervolgens reacties te plaatsen en de vragen/gesprekken minimaal wekelijks te volgen. Onderdeel 3: Stimuleer leerlingen te participeren (30 minuten) Communiceer de mogelijkheid die is gecre erd om in contact te komen met oud-leerlingen. Toon de Facebook pagina op het Digibord. Prikkel met vragen: wil je weten hoe het werkt op de Hogeschool Utrecht? Vraag een oud-scholier of je een dagje mee kan lopen. Of onze oudscholieren kunnen je vertellen waar de beste studentenfeesten zijn! Maak het leuk en interessant om te participeren! Onthoud dat je de moderator bent; hou het forum regelmatig in de gaten en inspireer gebruik. Onderdeel 2: Stimuleer oud-leerlingen te participeren (30 minuten) Vraag namenlijsten van voorgaande examenjaren op bij de schooladministratie. Benader oud-leerlingen, vertel ze wat je wilt bereiken en nodig ze uit de gecre erde pagina te liken.

25 23 Schooltype/leerjaar vmbo jaar 3/4 havo jaar 4/5 vwo jaar 5/6 Loopbaancompetentie Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Meer informatie Voor meer informatie over het sociale medium kijk dan op https://www.facebook.com/help/groups of vraag om hulp, bijvoorbeeld bij je ICT-coördinator.

26 Suggestie 6 Social media en LOB Scholieren zetten sociale media in voor hun ideale vakantiebaan Samenvatting Scholieren beschrijven hun ideale vakantiebaantje. Via social media proberen ze vervolgens in contact te komen met mensen die dat baantje op dit moment hebben. Ze achterhalen hoe anderen daar zijn gekomen. Wie lukt het om een ochtendje mee te lopen? Leeropbrengsten Het doel van deze activiteit is dat een scholier......zich bewust is van de eigen wensen omtrent werk...kan ervaren dat netwerken via sociale media hem of haar een stapje verder kan helpen naar dat ideaal...vaardig is in het benutten van het netwerk voor eigen LOB doeleinden Werken aan loopbaansturing en netwerken

27 25 Kenmerken Social media LOB betrokkene(n) Mentor Ervaring met social media Facebook = een gratis sociaalnetwerksite om online contact te maken of houden. Gebruikers kunnen er een persoonlijk profiel samenstellen en informatie en interesses delen. Of kies een alternatieve social medium zoals: Duur Begeleiding ca. 2 uur + thuiswerken voor scholieren ca. 1 uur Benodigde ruimte(s) Schoollokaal met digibord Maximum aantal scholieren Maximaal 30 scholieren i Google+ = een gratis sociaal netwerksite bedoeld om gebruikers in contact met elkaar te brengen. Biedt de mogelijkheid af geschermde omgevingen te creëren, die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Eigen ELO = een betaalde elektronische leeromgeving die kan worden gezien als een sociaal systeem waarbinnen men leert, gebruik makend van ICT-hulpmiddelen. Biedt de mogelijkheid afgeschermde omgevingen te creëren, die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Voorbereiding voor LOB betrokkene(n) Niet noodzakelijk Social media i NING.com = Een online platform dat mensen en organisaties de mogelijkheid biedt om, tegen betaling, een eigen afgeschermd social netwerk te maken en te gebruiken. LinkedIn = een gratis online sociaal netwerk, gericht op vakmensen. Geregistreerden kunnen gebruik maken van elkaars (zakelijke) netwerk. Voor buitenstaanders zijn de profielen zichtbaar. Pas vanaf 18 jr.

28 Suggestie 6: Scholieren zetten sociale media in voor hun ideale vakantiebaan Suggestie voor uitwerking van deze activiteit in de les Deze activiteit kan worden uitgevoerd tijdens het gezamenlijke mentoruur. De activiteit bestaat uit drie onderdelen. Onderdeel 1: Je ideale vakantiebaan samenstellen (20 min.) Vraag scholieren hun ideale vakantiebaantje te beschrijven. Op basis van hun kwaliteiten en interesses. Maak het concreet. Laat enkelen het mondeling toelichten aan de klas. Wees vriendelijk onderzoekend en stimuleer de verbeelding: wat doe je in je baantje? Hoe laat start je? Heb je collega s? Etc. - Werkvraag: Probeer via social media in contact te komen met een persoon die jullie ideale vakantiebaantje doet. Gebruik hiervoor sociale media bronnen zoals Facebook, Twitter, Linkedin van de ouders, etc. Achterhaal hoe deze persoon daar is gekomen. En welke kwaliteiten hij/zij gebruikt voor het werk. Onderdeel 3: Terugkoppeling (50 min.) Behandel na een aantal weken de oogst. Wat zijn de resultaten? Hoe ging men te werk? Welke sociale media zijn effectief hiervoor? Een eventuele verdieping kan worden gemaakt door dezelfde oefening te herhalen, maar dan voor de droombaan van de scholier. Onderdeel 2: Achterhalen; wie doet jouw ideale vakantiebaantje en hoe komt die daar? (60 min.) Behandel in de les het nut van netwerken. Hoe je dat al dagelijks online en offline doet. Licht de thuiswerkopdracht toe. Te maken in voorbereiding op het volgende mentoruur. Vraag hen: - Doel: als scholier te kunnen vertellen wie jouw ideale vakantiebaantje doet en hoe hij/zij daar is gekomen En verder, wie lukt het om een ochtendje mee te lopen? - Laat scholieren tweetallen maken o.b.v. gelijke werkinteresses.

29 27 Schooltype/leerjaar vmbo jaar 3/4 havo jaar 4/5 vwo jaar 5/6 Loopbaancompetentie Kwaliteitenreflectie Motievenreflectie Werkexploratie Loopbaansturing Netwerken Meer informatie Voor meer informatie over het sociale medium kijk dan op https://www.facebook.com/help/groups of vraag om hulp, bijvoorbeeld bij je ICT-coördinator.

30 COLOFON Deze publicatie is een uitgave van Project Stimulering LOB van de VO-raad, de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs Tekst Roeland Stehmann, Onderwijs Innovatie Groep Ontwerp Osage / Communicatie en ontwerp, Utrecht Fotografie istockphoto Druk Fennema Drukkers, Werkendam Utrecht, oktober 2013

31 i

32 VO-RAAD Postbus 8282 / 3503 RG Utrecht T / F /

Keuzes in ontwikkeling

Keuzes in ontwikkeling Stichting Platforms Vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes in ontwikkeling Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD

MEDIA & MESSAGE DOCENTENINSTRUCTIE. gratis inspiratie INHOUD gratis inspiratie MEDIA & MESSAGE lesplan Mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs beeldengeluid.nl/onderwijs DOCENTENINSTRUCTIE Mediawijsheid staat centraal in de missie van Beeld en Geluid: we ontwikkelen

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs

Samen media maken. Mediatoolkit voor het basisonderwijs Samen media maken Mediatoolkit voor het basisonderwijs EEN UITGAVE VAN IN SAMENWERKING MET MOGELIJK GEMAAKT DOOR De toolkit Samen Media Maken kwam tot stand dankzij financiele steun van Mediawijzer.net

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

1 Een zakelijke Facebookpagina opzetten 7. Persoonlijke profiel 8 Facebookgroep 14 Facebookpagina 15

1 Een zakelijke Facebookpagina opzetten 7. Persoonlijke profiel 8 Facebookgroep 14 Facebookpagina 15 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1 Facebook feiten en cijfers 2 Is Facebook gratis? 3 Grote bedrijven versus kleinere ondernemingen 3 Communiceer als persoon, niet als bedrijf 4 Fluisteren mag, maar ga niet schreeuwen

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Handleiding gebruik Facebook en Twitter

Handleiding gebruik Facebook en Twitter Handleiding gebruik Facebook en Twitter Hoe maak je effectief gebruik van deze social media kanalen? Datum : 17-05-2013 Auteur : Rico Kramers (stagiaire) Organisatie : Adyta Relatie : - Project : - PAGINA

Nadere informatie

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel

Sociale media. en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf. multifunctioneel Sociale media en de verkoop van producten en diensten op een multifunctioneel bedrijf multifunctioneel Anno 2012 zijn sociale media een nieuwe klanten binnen te halen, wat er speelt en het gesprek aangaan.

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl

ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl ontwikkel je talent! Handleiding www.coachkaarten.nl Inhoudsopgave Coachkaarten, ontwikkel je talent 3 Visie op leren & ontwikkelen 3 Foto s 3 Twee spelregels 4 Werkvormen 5 In gesprek met Coachkaarten

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer

Werkzoekende wordt loopbaanondernemer Werkzoekende wordt loopbaanondernemer 1 WERKR8! werd gerealiseerd met de steun van het Europees Sociaal Fonds. Jobcentrum is promotor van dit project. JES en Dominiek Savio Instituut zijn partners. Redactie:

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs

Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Ideeënboek Sociale media in het onderwijs Versie 1.0 Redactie: Erno Mijland 1 Inleiding Sociale media zijn internettoepassingen, waarmee mensen online met elkaar in contact kunnen komen. Je kunt ze op

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie