Groei Wintershall ondanks economische crisis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groei Wintershall ondanks economische crisis"

Transcriptie

1 Groei Wintershall ondanks economische crisis 18. maart 2010 Michael Sasse Olie- en gasproductie opnieuw gestegen Russische projecten dragen aanzienlijk bij aan succes Aardgasdochter WINGAS behaalt recordafzet Kassel. In een algemeen slechter economisch klimaat ligt de grootste, internationaal actieve Duitse aardolie- en aardgasproducent nog steeds op expansiekoers: Wintershall is er in 2009 in geslaagd, de olie- en gasproductie verder uit te breiden naar (2008: 130) miljoen vaten olie-equivalent (VOE). De 100-procent BASF-bedrijvengroep heeft daarmee haar olie- en gaswinning voor het einde van het eerste decennium ten opzichte van het jaar 2000 van 80 miljoen vaten olieequivalent met 70 procent weten te verhogen. De gestegen productie is door de duurzame uitbreiding van de reserves tegelijkertijd ook op de lange termijn gegarandeerd. In de aardgashandel, de tweede bedrijfstak, is WINGAS er in het afgelopen jaar niet alleen in geslaagd, haar recordafzet van 2008 tegen de algemene trend in te handhaven, maar zelfs nog licht te verbeteren. Ten opzichte van het jaar 2000 heeft WINGAS daarmee haar aardgasafzet verdrievoudigd. Wintershall krijgt ook in het volgende decennium te maken met verdere groei. De koers hiernaartoe is al uitgezet, kondigde Dr. Rainer Seele, bestuursvoorzitter van Wintershall op donderdag (18 maart 2010) naar aanleiding van de jaarlijkse persconferentie van het bedrijf in Kassel aan. In de toekomstige voorziening van Europa spelen Noorwegen en Rusland een doorslaggevende rol. En precies hier spelen we onze sterke punten uit. Zo moet na de duidelijke productiestijgingen van de afgelopen jaren de ontginning van aardolie en aardgas voor het einde van 2010 verder worden uitgebreid tot 140 miljoen VOE. In Noorwegen is Wintershall na de succesvolle integratie van Revus Energy ASA met ongeveer 50 licenties waarvan 19 met bedrijfsleiderschap, een van de grootste licentiehouders. Daarmee is een basis gelegd voor verdere groei in de Noordzee. Al tijdens de eerste in eigen beheer uitgevoerde exploratieboring Grosbeak zijn we nu voor de kust van Noorwegen op belangrijke olievelden gestuit. Verdere boringen met partners hebben het voorkomen van meer olie en gas aangetoond, zei de Wintershall-bestuursvoorzitter. Ook in Rusland staat Wintershall PI Tel Fax In deze hoeveelheden zijn aandelen van derden opgenomen, die terug te voeren zijn op de deelname van Gazprom aan de Duitse Wintershall-onderneming, die houder is van de Libische concessies 96 en 97. Productiehoeveelheden uit het Achimgaz-project zijn hierin niet meegerekend. De 50/50-joint venture Achimgaz heeft in ,2 miljoen VOE geproduceerd. Wintershall Holding GmbH Page 1 of 6

2 open voor nieuwe projecten. Onze succesvolle gaswinning met Gazprom in bijvoorbeeld het Achimgaz-project in Siberië vormt een goede basis voor verdere activiteiten in Rusland, verklaarde Seele: de combinatie van hypermoderne techniek en innovatieve ontginningsmethodes voor een verbeterd debiet in steeds complexere opslagplaatsen vormt de kwaliteit, waarop Wintershall met succes voortborduurt. Dat zou van Wintershall in de wereldwijde wedloop om de ressources een begeerd partner maken. Ook in de toekomst zullen we alles op alles zetten, om zelf nieuwe aantrekkelijke velden op te sporen, die groei mogelijk maken en de activiteiten in onze speerpuntregio s verder uit te breiden, verklaarde Seele. Voor de opsporing van nieuwe aardolie- en aardgasopslagplaatsen werden in 2009 in totaal 29 (2008: 16) exploratie- en uitbreidingsboringen afgerond. Bij 17 (2008: 5) boringen stuitte Wintershall op nieuwe bronnen, waarvan vier in Noorwegen, zes in de zuidelijke Noordzee (Nederland, UK, Denemarken) alsook twee in Argentinië, drie in Duitsland en twee in Noord-Afrika. Ook in 2010 wil Wintershall de opsporing van nieuwe opslagplaatsen in haar speerpuntregio s verder intensiveren en de komende jaren vaart zetten achter de ontwikkeling van de reeds ontdekte opslagplaatsen in met name de Noordzee resp. Noorwegen. Exploratie en productie wereldwijd versterkt De activiteiten in Rusland hebben ook in 2009 in belangrijke mate bijgedragen aan het zakelijke succes van Wintershall. De stijging van de totale productie met vier procent in het afgelopen jaar is vooral te danken aan de Duits-Russische samenwerking in West-Siberië. In het veld Yuzhno Russkoje, waaraan Wintershall via Severneftegazprom beschikt over een aandeel van 35 procent, hebben we vroeger dan gepland al midden vorig jaar de plateauwinning bereikt. Alle 142 productieboringen zijn in bedrijf, vertelde Seele. Ook het tweede project, de ontginning van een deelgebied van de diepgelegen Achimov-horizont van het Urengoiveld, waarin we een aandeel van 50 procent hebben, verloopt succesvol: alle zes geplande pilotboringen in de moeilijk ontginbare opslagplaats bij Nowy Urengoi zijn succesvol aan de gang. Naast de uitbreiding van de ontginning in Rusland konden in 2009 vooral de activiteiten in Noorwegen worden versterkt. De opening van het hoofdkantoor van Wintershall Norge in Stavanger is een verdere stap bij de implementatie van de Wintershall-strategie om uit te groeien tot een van de belangrijkste bedrijfsleiders op het Noorse continentaal plat. Op grond van de grote olie- en gasvelden en de bestaande verbinding met de West- Europese markten is Noorwegen naast Rusland de belangrijkste leverancier van Europa, lichtte Seele toe. Veel eerder dan gepland is in de Nederlandse Noordzee het platform E18- A begonnen met produceren. De appraisalboring Ravn-3 in het westelijke deel van de Deense Noordzee heeft het voorkomen van olie aangetoond. Om de efficiëntie bij het beheer van de activiteiten in het zuidelijke deel van de Noordzee verder te verbeteren, controleert Wintershall 19 van haar 26 offshore-platforms in de zuidelijke Noordzee centraal vanaf het land via een van de modernste radiocontrolesystemen ter wereld. Naast de olieen gaswinning in de Noordzee investeert Wintershall ook in de binnenlandse productie in Duitsland. Voor de innovatieve methode bij de winning van aardolie in Emlichheim in Nedersaksen werd Wintershall in maart 2009 onderscheiden door het initiatief Deutschland Land der Page 2 of 6

3 Ideen (Duitsland Land der ideeën). Met behulp van de stoominjectietechniek wordt hier bijzonder taaie olie gewonnen. In Argentinië is Wintershall Energía S.A, een 100-procentdochtermaatschappij van Wintershall, betrokken bij 15 olie- en gasvelden en met een productie van ongeveer 25 miljoen vaten olie-equivalent per jaar een van de grootste aardgasproducenten van het land. Ook de activiteiten in Argentinië werden verder uitgebreid: in 2009 ondertekenden Wintershall Energía en hun partners met de provinciale regering van Neuquén al een overeenkomst over de licentieverlenging van de concessies Aguada Pichana en San Roque in het Neuquén-Bekken met 10 jaar tot Momenteel worden de eerste horizontale productieboringen voor de Tight Gas-ontwikkeling van het veld Aguada Pichana Central-West uitgevoerd. Sinds maart 2010 participeert Wintershall in twee exploratieblokken in het zuiden van Chili. De beide blokken strekken zich uit over in totaal vierkante kilometer in de buurt van het zuidelijkste aardgaswinningsplatform ter wereld, dat Wintershall voor de kust van Vuurland samen met het Franse TOTAL en PanAmerican Energy (PAE) exploiteert. In Libië, waar Wintershall sinds 1958 aardolie produceert, werden de exploratieactiviteiten uitgebreid naar het zuiden van Libië in het Kufra- Bekken. Hier zoekt Wintershall naar nieuwe olie- en gasopslagplaatsen. Onshore werd de uitbreiding van de bestaande olievelden voortgezet en met de ontwikkeling van nieuwe olievondsten begonnen. Ook op het Arabisch Schiereiland is Wintershall is Wintershall versterkt actief: in Qatar staat in 2010 de eerste exploratieboring in de Khuff-formatie van het blok 4N gepland. Dit blok ligt in de directe nabijheid van het zogeheten North Field, het grootste aardgasveld ter wereld. Daarnaast opende Wintershall een eigen vertegenwoordiging in Abu Dhabi. Productiehoeveelheden duidelijk gestegen Wintershall is er in 2009 in geslaagd, met in totaal 136 miljoen vaten olieequivalent ten opzichte van het hoge niveau van procent meer aardolie en aardgas te produceren. Hoewel de aardolie- en condensaatwinning ten opzichte van 2008 met 12 procent daalde tot 6,8 (2008:7,7) miljoen ton, werd de aardgaswinning in 2009 met 18 procent verhoogd tot 13,6 (2008: 11,6) miljard kubieke meter. Lagere OPEC-quota en de natuurlijke windaling bij oudere velden leiden bij olie tot teruglopende hoeveelheden. De hogere aardgasproductie is terug te voeren op het eerder dan geplande bereiken van de plateauwinning in het veld Yuzhno Russkoje. De rekenkundige totale reikwijdte van de reserves, met betrekking tot het aandeel van Wintershall in de productie van 2009 en tot de reserves aan het einde van het jaar, bedraagt ongeveer 10 jaar. Omwille van contractuele redenen zijn in deze hoeveelheden geen reserves uit het Achimgaz-project opgenomen. Aardgasafzet groeit tegen de trend in In het tweede werkveld van Wintershall, de aardgashandel, heeft de grootste Duits-Russische gemeenschappelijke onderneming WINGAS zijn Page 3 of 6

4 positie op de Duitse en ook de Europese aardgasmarkt weten te handhaven en dat ondanks de cyclische daling van de energiebehoefte. Vooral de activiteiten in het buitenland en de handel aan de spotmarkten werden versterkt. De hieruit voortvloeiende groeiende hoeveelheden wisten de lichte afzetdaling in Duitsland bijna helemaal te compenseren: WINGAS slaagde er zelfs in, haar afzet licht te verhogen tot 300,1 (2008: 298,4) miljard kilowattuur en bereikte daarmee opnieuw het recordniveau van De totale afzet van alle drie met Gazprom bedreven joint venture-maatschappijen (WINGAS, WIEH en WIEE) daalde in 2009 in totaal slechts licht met ongeveer zeven procent tot 387,7 (2008: 417,0) miljard) kilowattuur. Vooral de afzetmarkten in Roemenië en Bulgarije werden door de economische en financiële crisis sterk getroffen. In Duitsland wist WINGAS in 2009 overeenkomsten te sluiten met herdistributeurs, grootverbruikers, gemeentebedrijven en industriële afnemers. Er werden 15 nieuwe klanten geworven, 16 bestaande overeenkomsten verlengd en extra hoeveelheden overeengekomen. WINGAS zet haar succeskoers ook als Europees energiebedrijf met succes voort. Met name in België en Groot-Brittannië konden nieuwe klanten worden binnengehaald en steeg de afzet verder. In België heeft WINGAS de eerste klanten in het segment herdistributeurs binnengehaald en is goed op weg naar een marktaandeel van 10 procent. En WINGAS levert aan de eerste klanten in Nederland. Ook in Frankrijk, Denemarken en de Tsjechische Republiek konden de activiteiten worden uitgebreid. Ongeveer 10 procent van de afzet behaalde WINGAS met maatschappijen uit de BASF-groep. Wintershall houdt vast aan uitbreiding infrastructuur Ondanks de moeilijke omstandigheden houdt Wintershall vast aan haar investeringsprojecten. Met de bouw van de Nord-Stream-pipeline van Rusland door de Oostzee naar de Duitse kust en de hierop aangesloten onshore- projecten die in april moet gaan beginnen, wordt de koppeling van de infrastructuur aanzienlijk verbeterd. Het Nord-Stream-project zal door het extra transport van aardgas naar Europa het transitrisico terugbrengen en de verzorgingszekerheid duurzaam verbeteren. Nordstream AG, waarin Wintershall met 20 procent participeert, heeft de voorbereidingen voor de aanleg van de pipeline verder gestimuleerd en intussen in alle door de pijpleiding betroffen aangrenzende landen Denemarken, Zweden, Rusland, Duitsland en Finland de vereiste vergunningprocedures afgerond. Na de afronding van de bestemmingsplanprocedure in het zuidelijke deel van Brandenburg zijn nu de vergunningen in de deelstaten Mecklenburg- Vorpommeren, Brandenburg en Saksen voor de verbindingsleiding OPAL aanwezig. De bouw van de OPAL is in de deelstaten Saksen en Mecklenburg-Voorpommeren al in de nazomer van 2009 van start gegaan. Op bijna 190 kilometer leidingentraject is de humus al afgevoerd, meer dan 50 kilometer buizen gelast en meer dan 30 kilometer pijpleiding al aangelegd. Intussen wordt ook in Brandenburg gebouwd. De tweede verbindingsleiding met de Nord Stream, de zogeheten NEL, die van Mecklenburg-Voorpommeren naar Nedersaksen loopt, bevindt zich momenteel in de bestemmingsplanprocedure. Vorig jaar investeerden WINGAS en haar dochterondernemingen ongeveer 300 miljoen euro in de Page 4 of 6

5 uitbreiding van pipelines en opslagplaatsen. In 2010 zal dit al bijna 600 miljoen euro zijn. De groeistrategie van de aardgashandel wordt aangevuld door de opbouw van extra opslagcapaciteiten. Terwijl de aardgasopslagplaats Saltfleetby in Groot-Brittannië zich nog in de vergunningsfase bevindt, zijn in Jemgum in Noord-Duitsland de eerste boringen voor de nieuwe caverneopslag van start gegaan. WINGAS werkt bij de lopende plannings- en vergunningsprocedure samen met de EWE Aktiengesellschaft (Oldenburg). EWE en WINGAS willen in de komende jaren in totaal 33 cavernes in de zoutlaag van Jemgum aanleggen. De opslagplaats Haidach in Oostenrijk bevindt zich reeds in de tweede uitbreidingsfase. Vanaf 2011 moet de door de Oostenrijkse RAG geëxploiteerde opslagplaats dan 2,4 miljard kubieke meter aardgas kunnen opslaan. Olieprijs stabiliseert zich Na een bewogen 2008 met een historisch hoogtepunt van de prijs voor ruwe olie in juli van meer dan 140 US-Dollar per vat (159 liter), stortte de vraag in, waarna de prijs voor ruwe olie drastisch daalde tot onder 40-US- Doller per vat. Intussen is de gemiddelde notering voor de ruwe oliesoort Brent, die als referentiekader dient, binnen een bandbreedte van 70 tot 80 Dollar per vat gestabiliseerd. Het jaargemiddelde voor 2009 lag met een notering van ongeveer 62 US-Dollar per vat echter 36 US-Dollar/vat resp. 37 procent onder de door het recordhoogtepunt beïnvloede referentiewaarde uit het vorig jaar. Door het herstel van de US-Dollar ten opzichte van de euro was er op eurobasis slechts sprake van een daling met 22 euro per vat resp. 33 procent tot ongeveer 44 euro/vat. Omdat de verkoopprijzen voor aardgas op grond van contractuele verplichtingen pas maanden later het verloop van de olieprijs volgen, profiteerde de aardgashandel in het eerste halfjaar van 2009 nog van de hooggenoteerde olieprijzen van midden Daardoor bleven de effecten van het duidelijke prijsverval aan de spotmarkten in het tweede halfjaar alsmede de lagere afzet grotendeels beperkt. Resultaten dalen afhankelijk van de olieprijs Op grond van de sterke prijsdaling liep de netto-omzet van de Wintershall- Groep met 3,089 miljard euro (-21,4 procent) 2 ten opzichte van het recordjaar 2008 terug tot 11,356 miljard (2008: 14,445) miljard euro. Daarvan kwam 3,847 (2008: 5,308) miljard euro voor rekening van de sector exploratie en productie (-27,5 procent). De netto-omzet (omzet excl. aardgasbelasting) met derden in de sector aardgashandel bedroeg 7,509 (2008: 9,137) miljard euro. (-17,8 procent). Het resultaat van de bedrijfsactiviteiten daalde met 1,555 miljard euro (- 40,5 procent) tot 2,289 (2008: 3,844) miljard euro.1,781 (2008: 3,319) miljard euro 3 uit het resultaat van de bedrijfsactiviteiten (-43,6 procent) 2 Cijfers komen overeen met het segment Oil & Gas van de BASF-groep. 3 Voor 2009 is hierin 870 miljoen euro (2008: miljoen euro) aan opbrengstbelasting op oliewinning in Noord-Afrika die niet in rekening kan worden gebracht, opgenomen. Deze wordt als opbrengstbelasting in de balans vermeld. Met de Libische Staatsoliemaatschappij Page 5 of 6

6 kwam daarbij voor rekening van de sector exploratie en productie. Deze daling werd bij de aardgasactiviteiten door de vertraagde aanpassing van de verkoopopbrengsten op de olieprijsontwikkeling (Time-Lag-Effect) in het eerste halfjaar teruggebracht. 508 (2008: 525) miljoen euro kwam voor rekening van de sector aardgashandel (-3,2 procent). Vooruitzichten Op grond van de wereldwijde economische ontwikkelingen gaat de BASFdochter Wintershall er voor het jaar 2010 vanuit, dat de olieprijs zich in vergelijking met de gemiddelde notering van het vorig jaar op een hoger niveau zal stabiliseren. Aan de planningen ligt een olieprijs van 75 US- Dollar per vat en een wisselkoers ter hoogte van 1,40 US-Dollar per euro als jaargemiddelde voor 2010 ten grondslag. In lijn hiermee rekent de onderneming op een stabilisatie op hoog niveau. Ondanks de huidige uitdagende situatie op de Europese aardgasmarkt zullen we de korte termijn plannen en de toekomstige strategische projecten met veel inzet en een groot persoonlijk engagement realiseren en onze groeidoelstellingen consequent nastreven, aldus de bestuursvoorzitter van Wintershall. Toekomstgerichte uitspraken en prognoses Dit bericht bevat toekomstgerichte uitspraken, die gebaseerd zijn op huidige verwachtingen, vermoedens en prognoses van de directie almede de momenteel beschikbare informatie. De toekomstgerichte uitspraken mogen niet verstaan worden als garanties voor de hierin genoemde toekomstige ontwikkelingen en resultaten. De toekomstige ontwikkelingen en resultaten zijn veeleer afhankelijk van een groot aantal factoren, ze gaan gepaard met diverse risico s en onzekerheden en berusten op aannames, die mogelijkerwijs niet blijken te kloppen. Wij aanvaarden geen enkele verplichting om de in dit bericht gedane toekomstgerichte uitspraken te actualiseren. Wintershall Holding GmbH met vestiging in Kassel is een 100 procentdochtermaatschappij van BASF in Ludwigshafen en al meer dan 75 jaar actief in het opsporen en winnen van aardolie en aardgas. Wintershall concentreert zich bewust op geselecteerde zwaartepuntregio s, waarin de onderneming beschikt over een hoge mate aan regionale en technologische expertise. Dit zijn Europa, Noord-Afrika, Zuid-Amerika, Rusland en het gebied rondom de Kaspische Zee. Het bedrijf is tegenwoordig de grootste aardolie- en aardgasproducent met vestiging in Duitsland en met de dochterondernemingen WINGAS en WINGAS TRANSPORT ook een belangrijke aardgasleverancier op de Duitse en Europese markt. Wintershall. Shaping the future. Meer informatie, achtergronden en fotomateriaal rondom het jaarlijkse persgesprek zijn te vinden op wordt momenteel nog onderhandeld over een aanpassing van de bestaande concessieovereenkomsten in Exploration and Production Sharing Agreements (EPSA). Page 6 of 6

Internationale activiteiten verder versterkt

Internationale activiteiten verder versterkt Exploratie en productie Internationale activiteiten verder versterkt Rusland: Yuzhno Russkoje produceert op plateau Noorwegen: Eerste projecten succesvol gestart Arabisch schiereiland: Boring in de buurt

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Wintershall Holding GmbH

Wintershall Holding GmbH Wintershall Holding GmbH Kassel Profiel Wij transporteren toekomst. Wintershall is een 100 procent-dochtermaatschappij van BASF in Ludwigshafen en een in energie gespecialiseerde onderneming. Wintershall

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten.

De in deze pdf vermelde gegevens zijn ter informatie en onder voorbehoud van type- en schrijffouten. Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktvisie Nu Vorige keer Verwachting komende week Hoogste 14/15 Laagste 14/15 Macroeconomisch Economische groei eurozone nog verrassend goed. AEX 443.76

Nadere informatie

Hierbij doe ik u toekomen het Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2010 van Energie Beheer Nederland B.V.

Hierbij doe ik u toekomen het Jaarverslag 2010, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en het Jaarverslag 2010 van Energie Beheer Nederland B.V. > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgas productie Oppenhuizen. MFC t Harspit Oppenhuizen 26 mei 2015

Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgas productie Oppenhuizen. MFC t Harspit Oppenhuizen 26 mei 2015 Vermilion Oil & Gas Netherlands BV Aardgas productie Oppenhuizen MFC t Harspit Oppenhuizen 26 mei 2015 PROGRAMMA 20.00 uur Opening 20.10 uur Presentatie 21.15 uur Vragen 22.00 uur Afsluiting 2 Inhoud Introductie:

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie

Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie Energiemarktanalyse voor Groenten & Fruit door Powerhouse Olie 12 Olie (volgende maand) 11 Prijs/vat 1 9 8 96,92 76,21 7 Brent (Dollar) Brent (EUR) Afgelopen week We zagen de afgelopen ween een lichte

Nadere informatie

Voorspellingen Peakoil Nederland. Realisten of doemdenkers?

Voorspellingen Peakoil Nederland. Realisten of doemdenkers? Voorspellingen Peakoil Nederland Realisten of doemdenkers? Lievelde, Erve Kots, 27 Mei 2009 World Oil Production & Peaking Outlook *Eerste Rapportage Peakoil Nederland met analyse van de toekomstige olieproductie

Nadere informatie

Winsten uit Shell s olie- en gaswinning in Nigeria. Een onderzoeksrapport voor Zembla

Winsten uit Shell s olie- en gaswinning in Nigeria. Een onderzoeksrapport voor Zembla Winsten uit Shell s olie- en gaswinning in Nigeria Een onderzoeksrapport voor Zembla Winsten uit Shell s olie- en gaswinning in Nigeria Een onderzoeksrapport voor Zembla Juni 2010 Jan Willem van Gelder

Nadere informatie

Gasveld Harlingen Boven-Krijt Onderzoek naar bodemdaling. 20 november 2014

Gasveld Harlingen Boven-Krijt Onderzoek naar bodemdaling. 20 november 2014 Gasveld Harlingen Boven-Krijt Onderzoek naar bodemdaling 20 november 2014 Wat kunt u vanavond verwachten? De resultaten van het onderzoek naar bodemdaling gaswinning De achtergrond van de resultaten De

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald.

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald. Energiemarktanalyse Powerhouse Olie Olie (volgende maand) De afgelopen week waren de ogen van beleggers vooral gericht op een eventuele aanval van de VS op Syrië. Omdat het lijkt dat Obama steeds meer

Nadere informatie

Persbericht van SMA Solar Technology AG. SMA Solar Technology AG overtreft recordresultaat van vorig jaar. Omzet verdubbeld naar 1,9 miljard euro

Persbericht van SMA Solar Technology AG. SMA Solar Technology AG overtreft recordresultaat van vorig jaar. Omzet verdubbeld naar 1,9 miljard euro Persbericht van SMA Solar Technology AG SMA Solar Technology AG overtreft recordresultaat van vorig jaar Omzet verdubbeld naar 1,9 miljard euro Record-EBIT-marge van 26,9 % Hogere cashflow door geringe

Nadere informatie

Olie crisis? 24 juni 2014

Olie crisis? 24 juni 2014 24 juni 2014 Olie crisis? De prijs van olie heeft invloed op financiële markten. Een stijgende olieprijs verhoogt de inflatie en heeft een remmend effect op de economische groei. In de jaren 2006-2011

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

Vervallen/Afstand gedaan

Vervallen/Afstand gedaan 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2012 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2011 staan in

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - januari 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Opdrogende bronnen en internationale spanning

Opdrogende bronnen en internationale spanning Opdrogende bronnen en internationale spanning NW-symposium 2008, Eindhoven, 1 November 2008 Inhoud De vraag naar energie en de menselijke natuur De beschikbaarheid van fossiele brandstoffen Energie, macht

Nadere informatie

Bijlage 4 Notitie Actieve marktpartijen en andere belanghebbenden in de diepe ondergrond van Flevoland Als onderdeel van #1360673

Bijlage 4 Notitie Actieve marktpartijen en andere belanghebbenden in de diepe ondergrond van Flevoland Als onderdeel van #1360673 Bijlage 4 Notitie Actieve marktpartijen en andere belanghebbenden in de diepe ondergrond van Flevoland Als onderdeel van #1360673 1. Inleiding Deze notitie bevat een overzicht van de verschillende vergunningen

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008

Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 PERSBERICHT Belgische kledingsector : redelijk goed klimaat in 2007 maar dreigende onweerswolken in 2008 Het jaar 2007 kan voor de kledingsector worden samengevat als een stabiel jaar. De omzetdaling was

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

WE KUKELEN DE AFGROND IN

WE KUKELEN DE AFGROND IN Fietsers komen de pont af bij steiger De Ruyterkade, februari 1951 Foto Ben van Meerendonk/Algemeen Hollands Fotopersbureau, collectie IISG, Amsterdam Heeft u wel eens van EROEI gehoord? De meeste mensen

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

Aardgas, elektriciteit en diensten

Aardgas, elektriciteit en diensten Panorama Uitgave 2013 Aardgas, elektriciteit en diensten Enovos, één en al energie Enovos is de belangrijkste energieleverancier in een regio die het hart vormt van industrieel Europa en die zich uitstrekt

Nadere informatie

Ondergrondse opslag van aardgas. Locaties Grijpskerk en Langelo

Ondergrondse opslag van aardgas. Locaties Grijpskerk en Langelo Ondergrondse opslag van aardgas Locaties Grijpskerk en Langelo Ondergrondse opslag van aardgas Elke dag voldoende aardgas voor iedereen. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld, maar dat is het niet.

Nadere informatie

Sociaal Economische Trends 2013 De Nederlandse economie. Werkloosheid. Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking.

Sociaal Economische Trends 2013 De Nederlandse economie. Werkloosheid. Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking. Sociaal Economische Trends 2013 De Nederlandse economie Werkloosheid 2004-2011 Oliestromen in de Stromen Nederlandse en duren economie Werkloosheidsduren op basis van de Enquête beroepsbevolking 2016 02

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Marktstatistieken

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Marktstatistieken De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/8 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006

Persbericht BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 Persbericht HAL BERICHT OVER HET EERSTE HALFJAAR 2006 De nettowinst voor aandeelhouders van HAL Holding N.V. bedroeg over de eerste zes maanden van 2006 300,7 miljoen ( 4,72 per aandeel) vergeleken met

Nadere informatie

Staatsolie Visie 2020

Staatsolie Visie 2020 Visie 2020 Staatsolie Visie 2020 Visie Leidend zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie industrie in Suriname Een significante bijdrage leveren aan de vooruitgang van de samenleving Een regionale

Nadere informatie

PERSINFORMATIE Oktober 2014

PERSINFORMATIE Oktober 2014 PERSINFORMATIE Oktober 2014 De wereldwijde levensmiddelenbranche goes bio Wereldwijd groeiende omzet in de branche van biologische levensmiddelen Een positieve internationale balans in de eerste helft

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Sapa heeft 13.000 medewerkers in circa 30 landen. Allen toegespitst op klantgerichtheid.

Sapa heeft 13.000 medewerkers in circa 30 landen. Allen toegespitst op klantgerichtheid. Sapa in het kort Sapa heeft 13.000 medewerkers in circa 30 landen. Allen toegespitst op klantgerichtheid. Activiteiten in het kort Profielextrusie België Canada China Denemarken Duitsland Engeland Frankrijk

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Marktanalyse Powerhouse

Marktanalyse Powerhouse Voorraadtoename neemt af, hoop op hogere prijzen neemt toe. Afgelopen week De afgelopen week zagen we weer forse schommelingen in de olieprijs. De markt wordt omhoog geduwd door hedgefunds die massaal

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur

Boskalis: 17-11-2010. Introductie in het bedrijf: Jurjen. Door: het bestuur Boskalis: 17-11-2010 Door: het bestuur Introductie in het bedrijf: Jurjen Koninklijke Boskalis Westminster NV is een Nederlands bedrijf en één van de grootste baggermaatschappijen van de wereld. De belangrijkste

Nadere informatie

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel

Winstgroei en buffers ondersteunen investerings herstel Na de snelle daling van de bedrijfswinsten door de kredietcrisis, is er recentelijk weer sprake van winstherstel. De crisis heeft echter geen gat geslagen in de grote financiële buffers van bedrijven.

Nadere informatie

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009

4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest presenteert Tussentijdse Resultaten voor de periode van zes maanden afgesloten op 30 juni 2009 4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 7: Energievoorziening. 7.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 7: Energievoorziening. 7.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 7.1 Overzicht Energievoorziening staat in Duitsland hoog op de prioriteitenlijst. De Bondsrepubliek moet tweederde van de grondstoffen voor energievoorziening importeren

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Maintenance Wintershall Noordzee

Maintenance Wintershall Noordzee Maintenance Wintershall Noordzee Maritime Maintenance 2013 H.J. ter Stege, Maintenance Superintendent Den Helder November 2013 1 BEDRIJVEN TERREIN NOORDZEE WEST Wintershall Noordzee BV Wintershall Nederland

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Les Ons gas raakt op

Les Ons gas raakt op LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Ons gas raakt op Werkblad Les Ons gas raakt op Werkblad Aardgas bij Slochteren In 1959 deed de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in opdracht van de regering een proefboring

Nadere informatie

Energie Monitor november

Energie Monitor november Energie Monitor november De grillige gasmarkt Economisch Bureau 8 november 2013 Olieprijzen dalen, maar Brent daalt minder snel dan WTI 2014: Olieprijzen blijven onder druk waar een gemengd beeld ontstaat

Nadere informatie

Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie

Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse. Olie Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Olie 1 Olie (volgende maand) 1 Prijs/vat 9 8 82,4 7 65,54 Brent (Dollar) Brent (EUR) Afgelopen week OPEC secretaris-generaal Abdullah al-badri liet

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten

Arm en Rijk. Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten Arm en Rijk Hoofdstuk 2: Arm en rijk in de Verenigde Staten 2.1 Rijk en arm in de Verenigde Staten De rijke Verenigde Staten Je kunt op verschillende manieren aantonen dat de VS een rijk land is. Het BNP

Nadere informatie

Presrelaties: Marc Langendorf Corporate Communications and Government Affairs Telefoon : +49 89 636-37035

Presrelaties: Marc Langendorf Corporate Communications and Government Affairs Telefoon : +49 89 636-37035 München, 29 juli 2008 Gezamenlijk persbericht van Siemens en de Gores Group Siemens en The Gores Group worden partners in een Joint Venture om SEN te doen groeien Siemens heeft een aandeel van 49% in de

Nadere informatie

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen

21-11-2014. Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 21-11-2014 Product Marktbeeld Poinsettia 2014 FloraHolland productteam Bloeiend seizoen 1 21-11-2014 Historie De kerstster, kerstroos of poinsettia (Euphorbia pulcherrima), behoort tot de wolfsmelkfamilie

Nadere informatie

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam

SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam SNS Securities Small & Midcap Seminar Amsterdam 15 november 2012 Organisatieoverzicht Groene segment Industriële segment DEELNEMING Kamps de Wild Reesink Staal THR (36%) Reesink Technische Handel Nederlandse

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan

Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Verregaande strategische samenwerking Daimler AG en Renault-Nissan Alliantie gaan verregaande strategische samenwerking aan Datum: 8 april 2010 Samenwerking bij de volgende generatie van de smart fortwo

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015

Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout. Halfjaarlijks financieel verslag 2015 Miko NV Steenweg op Mol 177 2300 Turnhout KBO nr. 0404.175.739 RPR Turnhout Halfjaarlijks financieel verslag 2015 GECONSOLIDEERDE RESULTATEN De omzet steeg met 11,5 % ten opzichte van dezelfde periode

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Analisten conference call

Analisten conference call Analisten conference call 31 augustus 2012 Financiële kernpunten H1 2012 Geconsolideerde omzet: stijging met 6,7% naar 110,5 miljoen (H1 2011: 103,6 miljoen) Autonome omzetgroei 6,4% Omzet in het groene

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage. Datum 25 januari 2013 Betreft Gaswinning Groningen-veld

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage. Datum 25 januari 2013 Betreft Gaswinning Groningen-veld > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Bioethanol in den Niëderlanden

Bioethanol in den Niëderlanden Bioethanol in den Niëderlanden Nationale Ziele und Bioethanol für Mobilität Age van der Mei 13 december 2007 DUINN Age van der Mei. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit dit stuk mag worden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte

Regio Amsterdam. Kantorenvisie. Januari 2010. Amstelveen. 40% minder opname kantoorruimte. Grootste transacties. 40% minder opname kantoorruimte Research Kantorenvisie Regio Amsterdam Januari 2010 40% minder opname kantoorruimte De negatieve economische ontwikkelingen in Nederland in 2009 hebben bijgedragen aan een terugval in de opname van kantoorruimte

Nadere informatie

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen

Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen Grensoverschrijdende aftrek van fiscale verliezen 20.01.2006-20.02.2006 220 antwoorden. Geef aan op welk gebied uw hoofdactiviteit ligt D - Industrie 58 26,4% G - Groothandel en kleinhandel; reparatie

Nadere informatie

40 1-7-2014 1-10-2014 1-1-2015

40 1-7-2014 1-10-2014 1-1-2015 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Olie Olie (volgende maand) 13 1 1 Prijs/vat 9 8 7 6 59,53 47,79 Brent (Dollar) Brent (EUR) Afgelopen week De olieprijs lijkt inmiddels bijna in een

Nadere informatie

Examen HAVO. Economie 1

Examen HAVO. Economie 1 Economie 1 Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 21 juni 13.30 16.00 uur 20 00 Dit examen bestaat uit 31 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed

Nadere informatie

Vertrouwen in Eigen Kunnen

Vertrouwen in Eigen Kunnen Vertrouwen in Eigen Kunnen Monument Dit is het Staatsolie monument dat staat bij het hoofdkantoor op Flora. Het is onthuld op 13 december 2005 bij de 25 ste verjaardag van Staatsolie. Dit monument laat

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

LANDEN ANALYSE DUITSLAND

LANDEN ANALYSE DUITSLAND LANDEN ANALYSE DUITSLAND Algemeen LANDEN ANALYSE ALGEMEEN De Landen Analyse gee7 de sector (cijferma@g) inzicht in de huidige (2013) en toekoms@ge (2018) waarde van de consump@e van snijbloemen en potplanten

Nadere informatie

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef

Energie Monitor juli. Olie: marktontwikkeling en risico s. 3 juli 2014. Economisch Bureau Hans van Cleef Energie Monitor juli Economisch Bureau Hans van Cleef Olie: marktontwikkeling en risico s De beperkte invloed van de crisis in Irak op de olieprijs Stabiele tot licht dalende olieprijzen verwacht maar

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN

Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Mondiale perspectieven voor energie, technologie en klimaatbeleid voor 2030 KERNPUNTEN Referentiescenario De WETO-studie (World Energy, Technology and climate policy Outlook 2030) bevat een referentiescenario

Nadere informatie

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel

Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel Bekaert ontwikkelt samen met klanten milieuvriendelijke gasbranders voor verwarmingsinstallaties. Een optimale verbranding van het gas/luchtmengsel wordt bekomen dankzij de structuur van het oppervlak,

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 Structuuronderzoek 23 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

DE PIEK KOMT ERAAN 1

DE PIEK KOMT ERAAN 1 DE PIEK KOMT ERAAN 1 Ook al praat niemand over een naderende oliekrapte, de prijs per vat wil maar niet onder de 100 dollar zakken. Kopers van olie hebben kennelijk iets door wat de rest van ons lijkt

Nadere informatie

Energie Marktinformatie 25-3-2014

Energie Marktinformatie 25-3-2014 ja 1 Marktvisie Macro-economisch Nu Vorige week Verwachting komende week Hoogste 2014 Laagste 2014 Herstel beurzen na val door Oekraïne zet door. Chinese, Europese en Amerikaanse cijfers houden groei beperkt.

Nadere informatie

1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2013

1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2013 1. Koolwaterstof VERGUNNINGEN, Nederlands Territoir per 1 januari 2013 Wijzigingen met betrekking tot vergunningen voor opsporing en winning van koolwaterstoffen op het territoir gedurende 2012 staan in

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - maart 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Afnemend aardolieaanbod voor 2020? De Rode Hoed, 20 januari 2007, Amsterdam

Afnemend aardolieaanbod voor 2020? De Rode Hoed, 20 januari 2007, Amsterdam Afnemend aardolieaanbod voor 2020? De Rode Hoed, 20 januari 2007, Amsterdam Het aardolietijdperk 1 vat = 159 liter Peak oil drijvende kracht in energiebeleid? Verwachtingen productie goedkope aardolie

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie