CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBR. 01/11 wordt gebruikt in volgende gevallen: o de afgifte van een VRB. De in te voeren gegevens zijn deze van het theoretisch examen"

Transcriptie

1 1 CBR 1. Afgifte van een dcument 01/11 afgifte van een dcument na een geslaagd examen Anders dan bij de registratie van een dcument, hudt deze cmbinatie autmatisch een intrekking in van een vrgaand dcument(en). vb.: De afgifte van een RB geldig vr A3, B, C1 en C. Het vrgaande RB geldig vr A3 en B en het M3 categrie C wrden autmatisch buiten mlp gesteld. 01/11 wrdt gebruikt in vlgende gevallen: de afgifte van een VRB. De in te veren gegevens zijn deze van het theretisch examen de afgifte van een eerste, rigineel RB na een geslaagd examen. De in te veren gegevens zijn deze van het praktisch examen de uitbreiding van categrie vb.: de titularis van een RB geldig vr A3 en B bekmt later categrie D. de afgifte van een nieuw VRB 18m f 36m na een M1/M2/M3 de aflevering van een VRB 18m na VRB 36m als het VRB 18m niet meer geldig is de aflevering van een VRB 36m na VRB 18m als het VRB 36m niet meer geldig is de huder van een rijbewijs geldig vr de categrie A-, die een vrlpig rijbewijs geldig vr de categrie A vraagt de huder van een rijbewijs geldig vr de categrie A- f A, die een vrlpig rijbewijs geldig vr de categrie B vraagt de huder van een rijbewijs geldig vr de subcategrie C1, die een vrlpig rijbewijs geldig vr de categrie C vraagt de huder van een rijbewijs geldig vr de subcategrie D1, die een vrlpig rijbewijs geldig vr de categrie D vraagt de huder van een rijbewijs geldig vr de categrie B, die een vrlpig rijbewijs geldig vr de categrie A- f A vraagt de huder van de categrie B, C1, C, D1 f D die een vrlpig rijbewijs geldig van de categrie BE, C1E, CE, D1E f DE vraagt

2 2 01/12 mwisseling Eurpees rijbewijs Belgisch rijbewijs 1. Geldt enkel vr de mwisseling van dcumenten uitgereikt binnen de EU. 2. Het m te wisselen dcument (Eurpees rijbewijs) met vraf geregistreerd wrden met 06/ Autmatische intrekking van het vrafgaande dcument. Opgelet: U zrgt ervr dat de landencde crrect ingevuld is alsk cde 70! Het registreren van een Belgisch rijbewijs na mwisseling van een Frans gebeurt als vlgt: Land ERB actueel : B Land ERB rigine : FR Plaats : plaats afgifte 01/13 mwisseling militair RB f een RB afgegeven dr SHAPE In dit geval dient er geen examencentrum ingegeven te wrden maar bij de mwisseling van een militair RB vermeldt de rubriek dssiernummer de letters ABL + het nummer van het militair rijbewijs. Hetzelfde systeem is van tepassing vr de mwisseling van een rijbewijs van de SHAPE: SHA + nummer van het rijbewijs Examencentrum Dssiernr. Categrie Date Militair RB (leeg) ABL1234 hgste cat. SHAPE RB (leeg) SHA11345 hgste cat. Datum afgifte militair / Shape RB Examengegevens:

3 3 dssiernummer: ABL + nr. van het militair rijbewijs datum: datum afgifte van het militair rijbewijs Gegevens geneeskundig nderzek cde geneeskundig nderzek: E001 datum: datum van het medisch nderzek 01/14 examen afgelegd bij een penbare verversmaatschappij Enkel van tepassing vr de persneelsleden van de TEC, STIB / MIVB f DE LIJN die hun examens hebben afgelegd na een interne pleiding. Bij deze maatschappijen is het examenvertuig meestal uitgerust met een autmatische versnellingsbak cde 78 met vermeld wrden, zelfs indien p het medisch getuigschrift geschikt znder aanpassing f beperking vermeld staat; de beperking autmatische versnelling heeft als medische beperkingscde 10.02). Cde examencentrum = L.. 01/15 examen afgelegd in een Federale plitieschl Enkel van tepassing p leden van de Federale Plitie die de examens hebben afgelegd na een interne vrming. Cde medisch centrum = E001 01/16 examen afgelegd met de VDAB / Frem / IBFFP De instellingen FOREM, VDAB, IBFFP rganiseren zelf lessen vr tekmstige vrachtwagen- f autbusbestuurders en nemen daarna zelf een praktisch examen af. De leerlingen met een getuigschrift van vakbekwaamheid, die de pleiding vrachtwagenchauffeur f autbuschauffeur hebben gevlgd, kunnen een rijbewijs C, C1, CE, C1E, D, D1, DE f D1E bekmen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Cde examencentrum = V 01/17 afgifte van een dcument na een pleiding in het berepsnderwijs De leerlingen die een attest van secundair berepsnderricht vrleggen, na het vlgen van de pleiding vrachtwagenchauffeur, kunnen een rijbewijs vr de categrie C en/f CE aanvragen vanaf de leeftijd van 18 jaar. 01/18 afgifte van een internatinaal rijbewijs (IN)

4 4 Deze handeling vereist dat eerst een natinaal f Eurpees (mwisselbaar naar een Belgisch RB) rijbewijs werd geregistreerd p naam van de aanvrager. De aanvrager mag niet vervallen zijn van het recht tt sturen. Categrieën met een einddatum kleiner dan de afleveringsdatum wrden niet tegekend p een internatinaal rijbewijs. Indien er p het internatinaal rijbewijs categrieën vrkmen nderhevig aan een geneeskundige schifting, dan wrdt de einddatum van het dcument gelijk aan de kleinste waarde. Vb.: Natinaal rijbewijs met de categrie A3 / B / C / C1. C + C1 geldig tt 23/05/2010. Op 12/12/2006 vraagt betrkkene een INT aan. B geldig tt 11/12/2009. C + C1 geldig tt 11/12/2009. Natinaal rijbewijs met de categrie A3 / B / C / C1. C + C1 geldig tt 23/05/2007. Op 12/12/2006 vraagt betrkkene een INT aan B geldig tt 11/12/2009. C + C1 geldig tt 23/05/2007.

5 5 01/19 mwisseling vreemd rijbewijs Belgisch rijbewijs Deze cmbinatie wrdt p dezelfde manier gebruikt als 01/12 behalve dat het vreemd rijbewijs niet vrafgaandelijk met geregistreerd zijn. Opgelet: U zrgt ervr dat de landencde crrect invuld is alsk cde 70! Het registreren van een Belgisch rijbewijs na mwisseling van een Cubaans gebeurt als vlgt: Land ERB actueel : B Land ERB rigine : CU Plaats : plaats afgifte Niet vergeten de Buitenlandse plaats in te vullen; znder speciaal karakter. 01/23 uitreiking van een dcument m administratieve redenen - gratis Een afgifte mwille van administratieve redenen is vrnamelijk bedeld m de afgifte te te laten van een dcument ter vervanging van een reeds uitgereikt futief dcument (geannuleerd dcument). Vraleer tt de afgifte m administratieve redenen ver te gaan, met het te vervangen dcument buiten mlp gesteld wrden (04/23). Deze transactie wrdt enkel gebruikt indien het pnieuw uitreiken van een dcument het gevlg is van een fut bij de gemeentelijke administratie. 01/24 nterechte aflevering van een dcument

6 6 Deze cde met de registratie telaten van een dcument dat pgemaakt en afgeleverd werd (en dus in mlp is) en waarbij, bij de inbreng van de gegevens, vastgesteld wrdt dat de afgifte nterecht is. Vr deze transactie dienen alle gegevens ingeverd wrden. Retributie: het bedrag dat geïnd werd bij het nterecht afleveren van het dcument 01/25 uitreiking van een dcument m administratieve redenen - betalend 1. De fut die leidt tt mwisseling een dcument kan eventueel te wijten zijn aan een handeling van een andere gemeente dan de gemeente die tt mwisseling vergaat. 2. Het te vervangen dcument met uitdrukkelijk buiten mlp gesteld wrden dr de transactiecde 04/.. 01/30 afgifte van een dcument vr een hgere categrie znder examen De cmbinatie 01/30 wrdt aangewend vr verhging in categrie znder dat slagen in het theretische en/f praktische examen wrdt vereist. Vb.: de vergang van de categrie A- naar de categrie A kan na 2 jaar in het bezit zijn van de categrie A-. M.a.w. dit is niet hetzelfde als 01/33 waar enkel sprake is van de vrijstelling van het theretische examen. Vb.: iemand die ng geen 21 jaar is, slaagt vr het examen categrie C. Betrkkene krijgt enkel de C1. Op de dag dat hij 21 wrdt, krijgt hij een nieuw rijbewijs geldig vr de categrie C. Vb.: de titularis (gebren na 01/10/1982) van een rijbewijs geldig vr A3/B en rijgetuigschrift T (allebei behaald vóór 15/09/2006) bekmt later categrie G. 01/31 uitreiking f hernieuwing van een dcument aangevraagd dr een asielzeker / vluchteling De dcumenten die afgegeven wrden aan de persnen die ingeschreven zijn in het wachtregister zijn maar geldig vr 1 jaar. Deze dcumenten kunnen hernieuwd wrden vr een nieuwe peride van 1 jaar zlang er geen wijziging ptreedt in hun administratieve testand (nl. wachtregister + attest van immatriculatie). Wanneer betrkkene in het wachtregister staat. 01/32 regularisatie van een RB van een asielzeker / vluchteling De verzeker die het statuut van vluchteling heeft gekregen en vrheen titularis was van een rijbewijs beperkt in de tijd, kan een permanent rijbewijs aanvragen.

7 7 Wanneer betrkkene in het vreemdelingenregister staat. 01/33 vrijstelling van het theretisch examen In bepaalde gevallen is de titularis van een geldig rijbewijs vrijgesteld van het afleggen van het theretische examen vr een categrie. Cde 01/33 laat te de vrlpige rijbewijzen in te veren waarvr de vrijstelling van het theretisch examen geldt. Deze verantwrding kan enkel in het hiernavlgende geval wrden gegeven: de huder van een rijbewijs met vermelding autmatisch f met de beperkingscde 78 vraagt een vrlpig rijbewijs vr dezelfde categrie, met het g p het examen met een handgeschakeld vertuig 01/34 inrepen van een theretisch f praktisch herstelexamen Een persn kan vervallen zijn van het recht tt sturen vr een categrie waarvan hij ng geen huder is, met de verplichting m theretisch en/f praktisch examen af te leggen. Indien betrkkene, na het herstel, effectief titularis van deze categrie wenst te wrden, kan betrkkene zich berepen p het slagen in de theretische en/f praktische herstelexamens. Opgelet: betrkkene wrdt daarvr niet vrijgesteld van schling. 01/35 mwisseling Eurpees f vreemd rijbewijs met vrijstelling van schling De huders van een Eurpees f buitenlands rijbewijs wrden vrijgesteld van de schling m een Belgisch rijbewjis vr dezelfde categrie te behalen. Dit geldt vr elk Eurpees f buitenlands rijbewijs, zelfs als het niet erkend f niet meer geldig is. Een internatinaal rijbewijs stelt daarentegen niet vrij van schling. De kandidaten meten vanzelfsprekend wel vr het theretisch en praktisch examen slagen. 01/40 mwisseling van een ud mdel naar een nieuw De huders van een ud mdel van rijbewijs kunnen een nieuw mdel van rijbewijs bekmen. Dit brengt mee dat het ude rijbewijs autmatisch wrdt ingetrkken. 01/41 wijziging categriegegevens als gevlg van een geneeskundig

8 8 nderzek Deze cmbinatie wrdt gebruikt vr het vernieuwen van het rijbewijsdcument na een medisch nderzek vr de bestuurders van grep 1 f 2; dit hudt autmatisch de intrekking van het vrige dcument in. Vr de kandidaten van grep 1 dient er geen cde vr het medisch centrum te wrden vermeld, behalve als het CARA betreft. De datum van het medisch nderzek wrdt in de desbetreffende rubriek ingevuld. De kandidaten van grep 2 leggen een rijgeschiktheidsattest van grep 2 vr, afgegeven dr een erkend medisch centrum. De cde van het medisch centrum met aangeduid zijn p het attest, met vermelding van de geldigheidsperide en de eventuele beperkingen Opgelet: het gebeurt meermaals dat de arts een geldigheidsduur bepaalt die de maximumduur verschrijdt! In dergelijk geval met er een nieuw medisch attest wrden gevraagd. 01/42 afgifte van een dcument tengevlge van een verandering van begeleider Deze cmbinatie wrdt gebruikt bij de afgifte van een M1/M2/M3, indien één van de twee begeleiders met wrden geschrapt f indien een begeleider met wrden vervangen dr een andere. Indien alleen de begeleider gewijzigd wrdt, vlstaat het m de algemene gegevens en de examengegevens in te veren. 01/43 mwisseling van een VRB naar een ander VRB zlang een vrlpig rijbewijs (M1/M2/M3) ng geldig is, kan het mgewisseld wrden naar een ander mdel van vrlpig rijbewijs (18m, 36m) mwisseling van een VRB 18m naar VRB 36m, wanneer het VRB 18m ng geldig is mwisseling van een VRB 36m naar VRB 18m, wanneer het VRB 36 ng geldig is (1-malig) deze mwisseling is slechts 1 maal tegestaan deze cmbinatie brengt autmatisch de intrekking van het vrgaande dcument met zich mee 01/44 aflevering rijbewijs m redenen rijschl (instructietelating) 101: cat. B vr de huder van brevet I en III 102: cat. B vr de huder van brevet III 103: cat. B vr de huder van brevet II cat. A vr de huder van brevet IV cat. BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE vr de huder van brevet V

9 9 01/50 aflevering van een internatinaal rijbewijs tengevlge diefstal 01/51 aflevering van een internatinaal rijbewijs tengevlge verlies 01/52 aflevering van een internatinaal rijbewijs tengevlge vernietiging 01/53 aflevering van een internatinaal rijbewijs tengevlge beschadiging f niet gelijkende ft Omdat er geen duplicaten van internatinale rijbewijzen bestaan en mdat meestal een nieuw dcument een nieuwe einddatum meebrengt, wrdt deze afgifte beschuwd als de uitreiking van een nieuw dcument. 01/54 intrekking dr buitenlandse verheid 01/55 uitwissing vermelding verval 01/57 afgifte van een Belgisch RB tengevlge van een diefstal van een Eurpees rijbewijs Het Eurpees rijbewijs met reeds vrafgaandelijk geregistreerd zijn (06/22). Is dit niet het geval, dan met de aanvrager een attest van het land van afgifte vrleggen waaruit blijkt dat hij f zij daadwerkelijk beschikte ver een gelijkwaardig rijbewijs. Het Eurpees rijbewijs zal dan ingeverd wrden p basis van dit attest. 01/58 afgifte van een Belgisch RB tengevlge van verlies van een Eurpees RB Het Eurpees rijbewijs met reeds vrafgaandelijk geregistreerd zijn (06/22). Is dit niet het geval, dan met de aanvrager een attest van het land van afgifte vrleggen waaruit blijkt dat hij f zij daadwerkelijk beschikte ver een gelijkwaardig rijbewijs. Het Eurpees rijbewijs zal dan ingeverd wrden p basis van dit attest. 01/72 wijziging van de categriegegevens tengevlge van een verval Twee situaties zijn mgelijk: het verval slaat enkel p bepaalde categrieën en de huder vraagt een rijbewijs dat geldig is vr die categrieën waarp het verval niet van tepassing is dr herstelexamen krijgt betrkkene een rijbewijs beperkt in tijd

10 10 De categrieën waarp het verval van tepassing is, meten eveneens wrden ingeverd, met als einddatum de dag vr aflevering van het rijbewijs Cncrete situatie 1 (verval slaat p enkele categrieën): De huder van een rijbewijs geldig vr A3, B, C en C1 is gedeeltelijk vervallen tt het recht van sturen: een verval van 60 dagen vanaf 18/08/2001 vr de categrieën A3 en B. Hij haalt p 18/08/2001 een nieuw rijbewijs af geldig vr de cat. C en C1. Werkwijze: Op het rijbewijs zelf wrden de vervallen categrieën met kruisjes drgehaald. Alle categrieën meten ingeverd wrden MAAR de categrieën nderwrpen aan het verval (A3 en B) zullen als einddatum de vrige dag van ingang van het verval hebben. De inver in het CBR gebeurt als vlgt: 01/72: wijziging van de categriegegevens tengevlge van een verval: Op 18/08/2001: betrkkene kmt zijn rijbewijs halen geldig vr de categrieën niet nderwrpen aan het verval (C en C1). Categrie Begindatum Einddatum A3 15/12/ /08/2001 geldig tt de dag vr aflevering rijbewijs B 15/12/ /08/2001 geldig tt de dag vr aflevering rijbewijs C1 16/07/ /03/2005 vlgens het medisch attest C 16/07/ /03/2005 vlgens het medisch attest

11 11 Cncrete situatie 2 (rijbewijs beperkt in tijd): De huder van een rijbewijs geldig vr A3, B, C en C1 krijgt een rijbewijs beperkt in tijd wegens psychlgische en medische herstelnderzeken. Vr de categrie C + C1 is betrkkene gedeeltelijk hersteld vr 18 mnd. Hij haalt p 18/08/2001 een nieuw rijbewijs af geldig vr de cat. A3 / B / C / C1. Werkwijze: De inver in het CBR gebeurt als vlgt: 01/72: wijziging van de categriegegevens tengevlge van een verval: Op 18/08/2001: betrkkene kmt zijn rijbewijs halen beperkt in tijd. De invering in het CBR: 01/72 (afleveringsdatum 18/08/2001) Categrie Begindatum Einddatum A3 15/12/ /12/2199 B 15/12/ /12/2199 C1 16/07/ /02/2003 vlgens dc. van welslagen C 16/07/ /02/2003 vlgens dc. van welslagen

12 12 2. Verbetering wijziging van gegevens uit het bestand 02/23 verbetering m administratieve redenen - gratis Dit geldt vr verbeteringen aan andere gegevens dan deze bedeld nder 02/26, met uitzndering van het rijksregisternummer en van het nummer van het rijbewijsdcument die gewijzigd wrden dr de FOD Mbiliteit en Verver. Alle gegevens van het te verbeteren dcument meten pnieuw ingeverd wrden. De p te geven retributie is 0. 02/24 nterechte aflevering van een dcument Laat te m wijzigingen aan te brengen p een nterecht afgeleverd dcument, dat ng in mlp is. Het met z vlug mgelijk wrden ingehuden. 02/26 wijziging afleveringsdatum, afgifteplaats (NIS) en retributie Deze cmbinatie laat te m de afgiftedatum, de afgifteplaats en de retributie van een dcument te verbeteren. Dit zijn de enige gegevens die meten ingeverd wrden vr deze bewerking met het rijbewijsnummer en het rijksregisternummer van de titularis. De retributie die ingeverd met wrden is de vereiste retributie vr de afgifte van het dcument. 02/27 synchrnisatie naar het rijksregister Bij verbindingsprblemen tussen het CBR en het RR, is het rijbewijs wel zichtbaar p het CBR maar niet p het RR. Wanneer het rijbewijs niet zichtbaar is p het RR, kan een 02/27 uitgeverd wrden. De p te geven retributie is 0.

13 13 3. Tevegingen p een dcument 03/23 teveging m administratieve redenen - gratis Wanneer er wijzigingen wrden aangebracht p het dcument EN in het bestand. 03/41 tevegen van gegevens betreffend het bezldigd verver Dezelfde pmerkingen als deze vermeld bij 01/41 zijn van tepassing maar er zijn wel enkele verschillen: er wrdt geen nieuw dcument afgegeven, dus er met geen retributie wrden tegekend enkel de V-categrieën (bezldigd verver) meten ingeverd wrden, de andere categrieën zijn reeds ingeverd. Enkel en alleen te gebruiken wanneer iemand vr de allereerste keer een RGA grep 2 vrlegt m het BV te krijgen p het RB en wanneer zijn rijbewijs dateert na 01/10/1998. Afgeleverd te: plaats waar RB rigineel uitgereikt is Datum feit: datum van uitreiking en niet datum van wijziging 03/42 teveging van een begeleider p een dcument Deze cmbinatie wrdt gebruikt als er naast de begeleider die vermeld is p een schlingsdcument een tweede begeleider wrdt tegevegd p het dcument. Vr deze bewerking meten de beide rijksregisternummers van de begeleiders ingeverd wrden. Alle gegevens meten ingevuld wrden, de retributie is 0. 03/71 verlenging van een schlingsdcument na aflp van het verval In de rubriek verlengd tt van het bestaande dcument zal de nieuwe einddatum aangebracht wrden. De nieuwe einddatum met wrden aangebracht ter hgte van de betrkken categrie.

14 14 4. Intrekking / buitenmlpstelling van een dcument De reden van intrekking zijn de vlgende: 04/23 intrekking m administratieve redenen gratis een RB wrdt futief afgedrukt: buitenmlp stellen met 04/23 er wrdt een nieuw rijbewijs pgemaakt: inveren met 01/23 04/24 nterecht afgeleverd dcument 04/50 diefstal van het dcument 04/51 verlies van het dcument 04/52 vernietiging van het dcument 04/54 intrekking dr een vreemde verheid 04/60 fysisch ngeschikt 04/62 verlijden titularis 04/63 tijdelijke bewaring 04/64 nietig verklaring 04/65 terugsturing na mwisseling in Lidstaat 04/66 vrijwillige herrepbare teruggave (inlevering dr de titularis) 04/67 vrijwillige nherrepbare teruggave (inlevering dr de titularis) 04/68 vertrek naar het buitenland 04/69 inlevering ud dcument 04/70 verval

15 15 5. Terugbezrging van een rijbewijsdcument aan de titularis Transactiecde 05 kan slechts gebruikt wrden m dcumenten p nieuw uit te reiken, indien p het niveau van het dcument geen gegevens wrden gewijzigd. Indien gegevens wrden gewijzigd, met een nieuw dcument wrden afgegeven. 05/60 fysisch geschikt 05/63 tijdelijke bewaring 05/70 terugbezrging van het dcument na verlp van het verval Wanneer betrkkene het ud rijbewijs terugkrijgt, znder aanpassingen. Wanneer betrkkene een nieuw rijbwijs krijgt na verval, met vb. beperkingscde /56

16 16 6. Registratie van een reeds afgeleverd dcument 06/20 fiche niet aanwezig bij de gemeente Registratie van een dcument waarvan de fiche niet aanwezig is p de gemeente. 06/21 fiche aanwezig bij de gemeente Deze cmbinatie wrdt gebruikt in twee gevallen: vr de dcumenten uitgereikt vóór 01/10/1998 vr de dcumenten afgeleverd dr een andere gemeente dan de gemeente die het rijbewijs registreert alle beschikbare gegevens meten ingeverd wrden retributie: 0 06/22 registratie Eurpees rijbewijs Alle rijbewijzen, uitgereikt in de EU en tebehrend aan burgers, verblijvend in België, meten geregistreerd wrden. De in te veren categrieën zijn deze die vrkmen p het te registreren rijbewijs en niet de vereenkmstige Belgische categrieën. Gegevens die meten ingeverd wrden: het nummer van het rijbewijs land ERB actueel (landencde van het Eurpees rijbewijs) land ERB rigine (landencde van het Eurpees rijbewijs) uw NIS-cde (aangezien u het Eurpees rijbewijs registreert) retributie 0 (handeling = registratie) afgiftedatum van het Eurpese rijbewijs vervaldatum van het Eurpese rijbewijs (in vrkmend geval) de categrieën van het Eurpese rijbewijs (gezien het dit rijbewijs is dat wrdt geregistreerd) de landencde en de plaats van afgifte (meestal stad, indien nleesbaar: het land ingeven)

17 17 Opgelet: U zrgt ervr dat de landencde crrect invuld is. Het registreren van een Frans rijbewijs gebeurt als vlgt: Land ERB actueel : FR Land ERB rigine : FR Plaats : plaats afgifte Niet vergeten de Buitenlandse plaats in te vullen, znder speciaal karakter. 06/91 laden van de database

18 18 7. De afgifte van een duplicaat Vr de afgifte van duplicaten is de registratie van het riginele dcument in het bestand vereist. Wanneer iemand tegelijkertijd een rijgeschiktheidsattest grep 2 en een aanvraag m duplicaat binnenbrengt, zal het nieuwe dcument niet als een duplicaat wrden beschuwd. Hier met cde 01/41 wrden gebruikt en NIET cde 07/ Onderstaande cmbinaties betekenen autmatisch de intrekking van het vrgaande dcument. De mgelijke mtieven kunnen de vlgende zijn: 07/50 diefstal 07/51 verlies 07/52 vernietiging 07/53 beschadiging f niet gelijkende ft 07/54 intrekking dr een buitenlandse verheid 07/55 schrapping van de vermelding verval 07/56 afgifte van een duplicaat na het verval

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle

Centraal Bestand van de Rijbewijzen. Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle Centraal Bestand van de Rijbewijzen Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Ilse Rigolle CBR: inleiding wat? waarom? wanneer? verschil RR MVI IT-194 IT-191 interface gebruiker interface FOD Interface

Nadere informatie

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door.

Foutmeldingen. Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Foutmeldingen Categorie reeds toegekend Een categorie is 2x toegekend. Kijk na en stuur opnieuw door. Code rijschool niet gekend De rijschool moet gekend zijn op het MVI alsook bij uw softwareprovider.

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit

Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mobiliteit Aandachtspunten Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Mbiliteit 1 De mzetting van de nieuwe Eurpese Richtlijn (2006/126/EG) ver het mtrrijbewijs is nu uiteindelijk in de Belgische wetgeving vergenmen en

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorzijde... 2 1.1. Voorbeeld... 2 1.2. Legende... 3 2. Achterzijde... 4 2.1. Voorbeeld... 4 2.2. Legende... 6 3.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS HOOFDSTUK 19 AFGIFTE VAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AANVRAAG RIJBEWIJS NA SLAGEN IN PRAKTISCH EXAMEN... 3 1. NIEUWE CATEGORIE ZONDER VRIJSTELLING VAN HET THEORETISCH EXAMEN...

Nadere informatie

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS

AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 20 AANVRAAG OM EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DE AANVRAAG... 2 1. Voorbeeld aanvraag... 2 1.1. Legende voorzijde... 3 1.2. Legende achterzijde... 3 2. Geldigheid aanvraag... 3 3.

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN HOOFDSTUK 11 THEORETISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. CATEGORIEËN WAARVOOR AL DAN NIET EEN THEORETISCH EXAMEN IS VEREIST...2 II. WIE KAN DEELNEMEN AAN EEN THEORETISCH EXAMEN?...3 III. VOOR TE LEGGEN

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1

VERVAL HOOFDSTUK 26 OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA. 15/10/2013 Hoofdstuk 26- Pagina 1 HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE BELASTINGEN EN RETRIBUTIES OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

REGLEMENT INZAKE DE BELASTINGEN EN RETRIBUTIES OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN REGLEMENT INZAKE DE BELASTINGEN EN RETRIBUTIES OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN Artikel 1 Er wrdt dr het gemeentebestuur vr de dienstjaren 2016-2019 een reglement ingeverd dat de belasting f retributie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN

HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN HOOFDSTUK 13 VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN 36 MAANDEN EN 18 MAANDEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...4 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 4 1.1 Voorlopig rijbewijs M18 of voorlopig rijbewijs M36:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak

HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak HOOFDSTUK 06 Code 78 Automatische versnellingsbak INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VERKRIJGEN / WEGLATEN VAN CODE 78 - AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK... 2 1. Definitie... 2 2. Verkrijgen van code 78... 2 2.1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS

HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS HOOFDSTUK 10 SCHOLING EN EXAMENS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...2 II. SCHOLING...2 1. Principe... 2 2. Vrijstellingen... 3 III. EXAMENS...3 1. Vrijstellingen... 3 1.1 Theoretisch examen... 3

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 26 VERVAL INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN... 3 1. Territorialiteit van het verval... 3 2. Verval en onmiddellijke intrekking... 3 II. INLEIDING... 3 1. Soorten verval...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

Vademecum over landbouwtrekkers

Vademecum over landbouwtrekkers Vademecum ver landbuwtrekkers Inhud: 1. Landbuwtrekkers: definities en categrieën 2. Verversvergunning 3. Tachgraaf: vrijstelling 4. Rijbewijs 5. Technische keuring (gereginaliseerde materie) 6. Verzekering

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

VAKBEKWAAMHEID EN DE NASCHOLING VAN BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN VAN DE CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE DE BELASTINGEN EN RETRIBUTIES OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN

REGLEMENT INZAKE DE BELASTINGEN EN RETRIBUTIES OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN REGLEMENT INZAKE DE BELASTINGEN EN RETRIBUTIES OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN Artikel 1 Er wrdt dr het gemeentebestuur vr de dienstjaren 2016-2019 een reglement ingeverd dat de belasting f retributie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID

HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D EN DE EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET RIJBEWIJS,

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

Registratie na opleiding in het buitenland

Registratie na opleiding in het buitenland Registratie na pleiding in het buitenland Beleidsregel Uitwerking van de bepalingen inzake de registratie als verpleegkundig specialist na het vlgen van een pleiding in het buitenland, zals vastgelegd

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 08 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID VOOR BEROEPSCHAUFFEURS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D EN D+E EUROPESE RICHTLIJN 2003/59/EG KONINKLIJK BESLUIT VAN 04/05/2007 BETREFFENDE HET

Nadere informatie

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten

Er zijn twee types mandatarissen: Sociale Dienstverrichters Erkende Sociale Secretariaten GUIDELINES : RELATIE WERKGEVER DIENSTVERRICHTERS - RSZ 1. Algemene principes Werkgevers handelen in principe in eigen naam en cmmuniceren met de RSZ vr de nakming van hun administratieve verplichtingen.

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6

Schoolreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN. Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audiovisuele Kunsten 1/6 Schlreglement KUNSTACADEMIE MAASMECHELEN BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN Kunstacademie Maasmechelen Beeldende en Audivisuele Kunsten 1/6 Hfdstuk 1 Tepassingsgebied Art. 1 Dit schlreglement is van tepassing

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs.

Telling GON-leerlingen Buitengewoon Basis- en Secundair onderwijs. Telling GON-leerlingen Buitengewn Basis- en Secundair nderwijs. Vanaf wis@d versie 3.7.0 Het GON (geïntegreerd nderwijs) is een samenwerking tussen het gewn nderwijs en het buitengewn nderwijs. Het is

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen

Standaard voor de certificeringsproef sociaal vertalen Standaard vr de certificeringspref sciaal vertalen Januari 2013 1. Omschrijving van het berep De sciaal vertaler zet geschreven bdschappen in een sciale cntext m uit een brntaal in een deltaal. Hij vertaalt

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat bovenvermeld decreet en besluit in werking getreden zijn op 11 augustus 2013;

DE GEMEENTERAAD. Overwegende dat bovenvermeld decreet en besluit in werking getreden zijn op 11 augustus 2013; UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2013 Aanwezig: Simn Lagrange, burgemeester, Sphie Delaere, Olivier Peirs, Michaël Vandemeulebrecke, Michaël Devriendt, Frederic Hesters

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen

Deel 1 Actuele verplaatsingsmiddelen Nieuwe verplaatsingstestellen: lpt technlgie vr p de wettelijke regeling van de verzekering van aansprakelijkheid? C. Van Schubreck Hgleraar KU Leuven, advcaat Balie Turnhut FOD Ecnmie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3

HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 HOOFDSTUK 14 HET VOORLOPIG RIJBEWIJS MODEL 3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN...6 1. Soorten voorlopige rijbewijzen... 6 2. Territorialiteit... 6 3. Retributie... 6 4. Verplichte voorwaarden voor

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

Toegangscontrole en (voor)aanmelding

Toegangscontrole en (voor)aanmelding Tegangscntrle en (vr)aanmelding Telichting ISPS Sinds 1 juli 2004 zijn passagiersschepen en vrachtschepen (BT 500 en meer) die internatinale reizen maken en havenfaciliteiten die deze vr internatinale

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen

Gemeenteraadsverkiezing. 21 maart 2018 Deelname politieke partijen Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018 Deelname plitieke partijen depubliekszaak 2017 Inhud Inleiding... 3 1. Registreren nieuwe plitieke partijen... 3 1.1 Overzicht van de te verleggen stukken bij registratie...

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Vorming Rijbewijzen mei 2013

Vorming Rijbewijzen mei 2013 Vorming Rijbewijzen mei 2013 Docent: Stefan Debruyn Stefan.Debruyn@leuven.be Vanden Broele Programma 09.00 u 10.15 u nieuwe onderrichtingen sinds 1 mei 2013 - Mercurius 10.15 u 10.30 u pauze 10.30 u 11.45u

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën... 4 4. Rijverbod... 4 5. Medisch onderzoek...

Nadere informatie

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32

EUROPESE EN INTERNATIONALE BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE RIJBEWIJZEN HOOFDSTUK 32 HOOFDSTUK 32 EUROPESE EN BUITENLANDSE NATIONALE RIJBEWIJZEN BUITENLANDSE INTERNATIONALE RIJBEWIJZEN INHOUDSOPGAVE o EUROPEES NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS NATIONAAL RIJBEWIJS o BUITENLANDS INTERNATIONAAL

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:...

Gegevens vader/verzorger Voorletters en achternaam:.. Opleiding gevolgd in:... Inschrijffrmulier nieuwe leerling Wij vragen u dit vrlpig inschrijffrmulier vlledig in te vullen en ged te letten p de spelling van de naam van het kind. De naam met precies z geschreven zijn als in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod

Algemene Voorwaarden Artikel 1- Identiteit van de ondernemer Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbod Algemene Vrwaarden Artikel 1- Identiteit van de ndernemer Trend mda Oudemansstraat 82 1504 KP Zaandam Telefnnummer: (0031) 0623281926 Tussen 09;00 / 17;00 E-mailadres: inf@trendmda.nl KvK-nummer: 54290228

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN

HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS KRIJGEN OMZENDRIEF AAN DE GEMEENTEESTUREN HOOFDSTUK 18 WIE KAN EEN ELGISCH RIJEWIJS KRIJGEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Verblijfsvoorwaarden... 2 2. Leeftijdsvoorwaarden... 3 3. Vooraf vereiste categorieën...

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een:

BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN. Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersoon namens een: Mdel 3: frmulier vr gemachtigd aanvrager namens rechtspersn n.a.v. nieuwe wet BIBOB ktber 2013 BIBOB VRAGENFORMULIER RECHTSPERSONEN Gemachtigd aanvrager namens de rechtspersn namens een: Beslten venntschap

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.)

Bestemd voor NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Mdel 2: frmulier vr vennt in een v..f. f c.v. Frmulier vr: vennt in v..f. f c.v. BIBOB VRAGENFORMULIER Bestemd vr NATUURLIJKE PERSONEN - VENNOOT in: Venntschap nder firma (v..f.) Cmmanditaire venntschap

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

VERO-Count Domicilieringen (SEPA).

VERO-Count Domicilieringen (SEPA). VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA) 1. Releases Versie Beschikbaar Vanaf VERO-Vng VERO-Vxp Ja Ja Zmer 2011 (71) 2. Van tepassing p VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA). 3. Omschrijving van de functie Vrtaan kunnen

Nadere informatie

Civiele Testen: Reglement

Civiele Testen: Reglement 1 AUGUSTUS 2017 Civiele Testen: Reglement Wrdenlijst - ERK: Eurpees Referentiekader vr Mderne Vreemde Talen. - Medewerker: een medewerker van het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas Antwerpen,

Nadere informatie

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn.

RIZIV: Opleiden van werkzoekenden, die erkend arbeidsongeschikt zijn. RIZIV: Opleiden van werkzekenden, die erkend arbeidsngeschikt zijn. VERSIE 2015 Inhudspgave OOK ERKEND ARBEIDSONGESCHIKTE PERSONEN HEBBEN RECHT OP OPLEIDING...2 Visie...2 Delgrep...2 Partners in het traject...2

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

Sanitaire voorwaarden Agriflanders 2015

Sanitaire voorwaarden Agriflanders 2015 Sanitaire vrwaarden Agriflanders 2015 Aanvraag telating verzamelcentrum vr landbuwhuisdieren bij FAVV Tijdelijke verzamelplaatsen vr landbuwhuisdieren hebben een telating cde 12.4 ndig vlgens het KB van

Nadere informatie

Vergunning exploiteren van een taxidienst

Vergunning exploiteren van een taxidienst Inf Vergunning expliteren van een taxidienst Neem vr bijkmende inf cntact p met de dienst lkale ecnmie: ecnmie@rijkevrsel.be - 03 340 00 30 (*) verplicht in te vullen Dit frmulier gebruik je m: een vergunning

Nadere informatie