Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE"

Transcriptie

1 Opleiding Duurzaam Gebouw : ENERGIE Leefmilieu Brussel Financiering van grote bouwcomplexen: Steunmaatregelen en subsidies in het BHG, financiering door derden Charline Langerock FACILITATOR DUURZAME GEBOUWEN

2 Doel(en) van de presentatie De GRATIS dienst van de Facilitator Duurzame Gebouwen bekendmaken Het publiek informeren over de technische en financiële steunmaatregelen in verband met energie in het BHG Het concept van investering door derden introduceren 2

3 Indeling van de presentatie A. De Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen B. De technische en financiële steunmaatregelen in het BHG C. Investering door derden 3

4 A. Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen Dienst van deskundigen voor elke thematiek Ten dienste van elke professional die actief is in de bouwsector in het BHG GRATIS dienst Bereikbaar per telefoon: 0800/ per (FR) (NL) Levering van algemeen en technisch advies 4

5 A. Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen Algemeen advies: de beschikbare financiële steunmaatregelen (energiepremies,...) de reglementen de wetgeving (zoals de verordening op de energieprestatie van gebouwen (EPB)) de geldende voorschriften en bestekken innovatieve praktijken en technologieën installaties met hoge prestaties voorbeelduitvoeringen uitvoerders hulp bij het ontwerpen van duurzame gebouwen Uitsluitend per en telefoon 5

6 A. Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen Technisch / specifiek advies Maatoplossingen Quickscan van uw gebouw / van een specifiek thema Controle van bestekken Vergelijking van aanbiedingen Deelname aan commissies, algemene vergaderingen, seminaries,... DOEL = Geavanceerd technisch vakmanschap bieden vanuit een neutrale benadering. Per of telefoon + bezoek indien nodig 6

7 A. Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen De Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen omvat: Een eerste lijn Specialisten: Specialist Energie Huidige gebouwen Specialist Energie Nieuwbouw en zware renovatie Specialist Milieu Specialist WKK en WP Specialist Hernieuwbare Energie Specialist Windmolen 7

8 A. Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen Service du Facilitateur Bâtiment Durable pour la Région de Bruxelles-Capitale Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Tel: 0800/ Op het internet: 8

9 B. De technische en financiële steunmaatregelen in het BHG Een gemeenschappelijk basishulpmiddel: de praktische handleiding voor professionelen geeft een overzicht van de uitdagingen en keuzes waarmee de professional wordt geconfronteerd biedt daar passende technische oplossingen voor maakt een goed ontwerp en een geïntegreerde ontwikkeling van een duurzaam gebouw mogelijk integratie van de aspecten met betrekking tot: energie materie water gebied gezondheid en comfort 9

10 B. De technische en financiële steunmaatregelen in het BHG Een gemeenschappelijk basishulpmiddel: de praktische gids voor professionals Te downloaden op: 10

11 B. De technische en financiële steunmaatregelen in het BHG 11

12 B. De technische en financiële steunmaatregelen in het BHG Andere interessante hulpmiddelen: Vademecum REG Checklist audits Energie+ 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Nee: de situatie is ongunstig Ja: de situatie is gunstig Ik weet het niet: dit kan negatief zijn Frequentie: is het voor het hele gebouw of een gedeelte? 1: marginaal 2: frequent 3: algemeen

23

24 Impact 1: Laag 2: Gemiddeld 3: Hoog Rentabiliteit 1: Laag 2: Gemiddeld 3: Hoog Frequentie 1: Marginaal 2: Frequent 3: Algemeen Zie vragenlijst Prioriteit = Impact * Rentabiliteit * Frequent Van 1 (bijkomstig) tot 27 (echt prioritair)

25

26 Beheer en concept - De cd-rom Energie+ (versie 6) De bijbel voor het energetisch ontwerp van een tertiair gebouw Compleet, afgestemd op architecten en begrijpelijk voor uitvoerders Ontwikkeld door de UCL Architecture et Climat met steun van het Waalse Gewest Versie 6 beschikbaar in het Fr Versie 1 beschikbaar in het Nl Online beschikbaar:

27 B. De technische en financiële steunmaatregelen in het BHG Federale steunmaatregelen: Energiebesparende investeringen voor particulieren (30 % voor het dak) informatie en voorwaarden via Facilitator of FOD Financiën Home» Thema's» Woning» Belastingvermindering» Energiebesparing voor bedrijven (~ 13,5 %) informatie en voorwaarden via Facilitator Investeringen en O&O Voor bedrijven (15,5 %) informatie en voorwaarden via Facilitator of website Leefmilieu Brussel ID=4132&langtype=2060

28 B. De technische en financiële steunmaatregelen in het BHG Regionale steunmaatregelen: Energiepremies Financiële steun aan bedrijven die investeren in energiebesparing Niet cumuleerbaar met energiepremies Financiële steun varieert afhankelijk van de grootte van het bedrijf Informatie en voorwaarden via facilitator of website Leefmilieu Brussel meer informatie over alle financiële steunmaatregelen in het BHG op

29 B. De technische en financiële steunmaatregelen in het BHG: energiepremies Informatie op:

30 Energiepremies

31 Primes Energie

32 Energiepremies Geldig van 1-01 tot , totdat het beschikbare budget op is Cumuleerbaar met belastingaftrek RVOHR-bonus 10 % Revitalisation urbaine > EDRLR Financiële steun afhankelijk van het inkomen 3 inkomenscategorieën: Basiscategorie / Gemiddelde inkomens / lage inkomens Nieuw/Renovatie: R: Renovatie: ouderdom van het gebouw > 10 jaar N+R: Nieuw + Renovatie: ouderdom van het gebouw is niet van belang

33 Energiepremies Financiële steun afhankelijk van het inkomen; voor te leggen bewijzen: Samenstelling van het huishouden (geleverd door de gemeente) Document minder dan drie maanden voor de aanvangsdatum van het dossier geleverd Kopie van het laatste aanslagbiljet (van de belastingdienst) Inkomensgegevens van elk lid van het huishouden Agentschappen voor sociale huisvesting = Lage inkomens In geval van een premie met betrekking tot werken die zijn uitgevoerd in het kader van een overeenkomst met een ASH Als het verhuurbeheer van het betreffende woongebouw voor minimaal 9 jaar is toevertrouwd aan een ASH

34 Energiepremies Administratieve voorwaarden /1 Maximumbedrag subsidie per gebouw per jaar Standaardprocedure: Aanvraag tot betaling na uitvoering van de werken Het formulier indienen binnen 4 maanden vanaf de laatste factuur voor de werken Het aanvraagdossier sturen naar Sibelga: per aangetekende post (de datum van verzending geldt als bewijs): Dienst Premies / Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel per

35 Energiepremies Administratieve voorwaarden /2 Aanvraagprocedure voor premiebelofte: Vóór uitvoering van de werken Mogelijk voor bepaalde premies, uitsluitend voor premies > Verplicht voor andere premies (E6, G) Procedure in 2 fasen: Aanvraagdossier premiebelofte (in 2 exemplaren, voor aanvang van de werken) Liquidatiedossier premiebelofte (in 2 exemplaren, na uitvoering van de werken) De 2 formulieren goed lezen: Algemene voorwaarden van toepassing op alle premieaanvragen Technisch formulier, specifiek voor de aangevraagde premie

36 Energiepremies Verschillende categorieën A: premie voor onderzoek en audits B: Isolatie en ventilatie C: performante verwarming D: Duurzame energie E: energetisch performante investeringen

37 B. Technische en financiële steun in BHG: Voorbeeldgebouwen Wat? Voorbeeldgebouw op vlak van : Voor wie? Energie Duurzaam bouwen Rendabiliteit en reproduceerbaarheid Architecturale kwaliteit zichtbaarheid Alle bouwheren die (ver)bouwen in BHG Eengezinswoningen Collectieve huisvesteging Collectieve voorzieningen Kantoor-, commerciële en industriële gebouwen

38 B. Technische en financiële steun in BHG: Voorbeeldgebouwen Steun? 100 Eur/m² 90 Eur/m² voor de bouwheer 10 Eur/m² voor de ontwerper (architect, studiebureau, ) Gratis technische begeleiding Gratis promotie Hoe deelnemen? Projectoproep 2014??? + meer info :

39 C. Investering door derden De verschillende financieringsmogelijkheden voor een project: Uit eigen kapitaal Met een lening van de bank Door huurkoop via de bank Partnerschap met een energieleverancier Investering door derden geen tijd? geen geld? geen kennis? 39

40 C. Investering door derden Investering door derden: Financieringsformule waarmee de voordelen van performante technologieën benut kunnen worden zonder geld uit te geven De derdeninvesteerder neemt de volledige financiering op zich en garandeert de performantie van de geïnstalleerde technologieën. De derdeninvesteerder krijgt een vergoeding in de vorm van de gedeeltelijke of volledige besparing die gedurende een contractueel vastgelegde periode wordt gerealiseerd. Na afloop van het contract wordt de klant eigenaar van de installaties en blijft hij profiteren van de gerealiseerde besparingen. 40

41 C. Investering door derden Investering door derden: 41

42 C. Investering door derden De investering door derden: integrale dienst 1. Audit, toepasselijkheidsonderzoek, uitvoerbaarheidsonderzoek 2. Opstellen van bestek 3. Analyse van prijsopgaven en keuze van installateurs 4. Financiering van het totale project 5. Begeleiding bij het verkrijgen van de verschillende subsidies 6. Opvolging van het project 7. Berekening van de gerealiseerde besparing op basis van het werkelijke verbruik De derdeninvesteerder neemt het volledige traject op zich Het risico gaat over van de klant op de derdeninvesteerder 42

43 C. Investering door derden Investering door derden: waar te beginnen? 1. Keuze van een derdeninvesteerder 2. Overeenkomst met de derdeninvesteerder waarin de spelregels zijn vastgelegd 3. De derdeninvesteerder gaat aan de slag en laat de klant zijn werk zien Technisch onderzoek Economisch onderzoek Bepaling van de berekeningsmethode voor de besparing 4. Opstellen van bestekken, analyse van prijsopgaven 5. Opvolging van de uitvoering en berekening van de besparing op basis van het werkelijke verbruik 43

44 C. Investering door derden Investering door derden: voordelen Technische integratie Integrale financiering De derdeninvesteerder zorgt voor alles Er kan zonder investering worden bespaard Er kunnen zonder investering kwaliteitsinstallaties worden verkregen De derdeninvesteerder heeft belang bij het optimaliseren van de installaties 44

45 C. Investering door derden Investering door derden: nadelen De derdeninvesteerder krijgt een percentage over de werken in verband met De bankrente Het genomen risico Het beheer van het project Zekerheid met betrekking tot het gedrag van de gebruikers Noodzaak van een duidelijk en ondubbelzinnig contract 45

46 C. Investering door derden Enkele derdeninvesteringsmaatschappijen: TPF Econoler Green Invest Sophia Eneas Fedesco Vanparijs Maes Cofely Services Dalkia 46

47 Wat u van deze presentatie moet onthouden Het BHG stelt hulpmiddelen + een GRATIS hulpdienst ter beschikking. Het zou zonde zijn daar geen gebruik van te maken Profiteer van alle financiële hulpmiddelen die u ter beschikking staan. Investering door derden is een financieringsformule die een uitweg biedt uit bepaalde situaties. 47

48 Contact Thomas DEVILLE Facilitator Duurzame Gebouwen Gegevens : 0800/

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE

OPGELET: PREMIE ONDERWORPEN AAN VERPLICHTE BELOFTE NEE ENERGIEPREMIE E6 ALLE ANDERE TOESTELLEN OF SYSTEMEN TER VERBETERING VAN DE ENERGIE- EFFICIËNTIE VAN EEN GEBOUW OF TECHNISCHE INSTALLATIE Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december

Nadere informatie

Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren

Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren Energiepremies en goedkope leningen om uw woning te renoveren 2012 Inhoudsopgave Inleiding door de Minister.... 3 Waarom investeren in uw woning?... 4 Steunmaatregelen voor iedereen.... 6 Alle steunmaatregelen

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE

ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Dienstensector > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN SYNTHESE Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be > ondernemingen

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk

Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk HANDBOEK VOOR HAALBAARHEIDSSTUDIES NAAR ALTERNATIEVE ENERGIESYSTEMEN IN GEBOUWEN Uitleg van een methode om haalbaarheidsstudie naar alternatieve energiesystemen te integreren in de bouwpraktijk Specificaties

Nadere informatie

Partner worden: de 9 van SamenGroen

Partner worden: de 9 van SamenGroen Partner worden: de 9 van SamenGroen 1Wat speelt er? Alle hens aan dek! In 2050 zullen alle gebouwen energiezero moeten zijn. Om dat te bereiken zal het gemiddelde gebouw in 2030 minimaal aan energielabel

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Handboek van het Programma

Handboek van het Programma INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 Handboek van het Programma Richtlijnen betreffende Subsidiabiliteit en Projectbeheer Versie 19/11/2010 Grensoverschrijdend

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

De huurgids TREVI G R O U P

De huurgids TREVI G R O U P De huurgids TREVI G R O U P Gratis bijlage bij de krant Le Soir van 22 maart 2012 P 1 EDITORIAL Een goed verhuren, kan voor de eigenaar heel wat rompslomp meebrengen. Van een kandidaat zoeken, over onbetaalde

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie