Jaarverslag Studentenraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Studentenraad 2011-2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag Studentenraad

2 Inhoudsopgave Leden 3 Missie 4 Bericht van de voorzitter 5 Ontwikkelingen 6 Vooruitzicht 11 Jaarrekening 12 Scholing 13 Overig 14 Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 2

3 Leden van de Studentenraad Tim Edwards Saskia Versteeg Lars van Rooijen Peter van Hinsbergh Ikram Boujaadata Frank de Kievit Bob Kloes Nazli Tuzer Jessica de Vries Myrthe Woddema Alim Zulfiqar Verpleegkunde Voorzitter HBO-Rechten Vicevoorzitter Pabo Secretaris Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Penningmeester Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Raadslid Bio Informatica Raadslid Toegepaste Psychologie Raadslid Toegepaste Psychologie Raadslid Communicatie Raadslid Toegepaste Psychologie Raadslid Commerciële Economie Raadslid Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 3

4 Missie Aan het begin van het studiejaar hebben wij ons beleidsplan gepresenteerd. Hierin stond onze missie geschreven: De Studentenraad werkt initiërend, adviserend en controlerend met passie en inzet om te zorgen dat alle studenten naar vermogen en ambitie zich kunnen ontplooien, door zowel op bestuursniveau als op individueel niveau voor hen op te komen. In een school waarin passie, talent en menselijke maat voorop staan, staan wij als Studentenraad aan het roer om de belangen van de studenten hogeschoolbreed te behartigen door hen met raad en daad terzijde te staan. Wij hopen dat alle studenten van de Hogeschool Leiden het studiejaar zijn afgesloten met het gevoel dat de Studentenraad hun belangen heeft behartigd én altijd bereikbaar was voor advies, ideeën en/of een luisterend oor. Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 4

5 Bericht van de voorzitter Geachte lezer, Soms vergelijk ik de hogeschool met een sportschool. Niet omdat er flink gezweet en hard gewerkt wordt, maar omdat het principe enigszins overeen komt. Veel van onze studenten komen vrij recent van de middelbare school, waar tot het 16 de levensjaar een leerplicht geldt. Niemand is verplicht om naar het hbo te gaan, net als niemand gedwongen wordt te gaan sporten; het is een investering in jezelf, in je toekomst. Als je het serieus aanpakt kun je heel succesvol worden. Maar het belangrijkste is dat niemand achter je aan zit om je eigen doelen te halen. Dat moet vanuit jezelf komen. Een andere vergelijking zit in het feit dat je betaalt om te mogen genieten van alle faciliteiten. Klanten worden regelmatig gevraagd naar hun beleving van de school en de organisatie is benieuwd hoe zij zich kan ontwikkelen, om de concurrentie voor te blijven. Zelfs in de korte duur dat ik een deel uitmaak van deze hogeschool inmiddels vier studiejaren heb ik haar zien groeien. Wat mij het meeste is opgevallen, wellicht omdat ik er dicht bovenop heb gezeten, is de manier waarop studenten betrokken worden bij de hogeschool. In het studiejaar heb ik niet alleen gezien hoe de studentgeleding van de medezeggenschapsraad zichzelf op de kaart heeft gezet, maar ook hoe er nieuwe studieverenigingen zijn ontstaan, het Honoursprogramma meer naamsbekendheid heeft gekregen en studenten in opleidingscommissies hun taak steeds serieuzer nemen. Het lijkt bijna alsof er hogeschoolbreed een kwartje is gevallen: wij zijn inderdaad de toekomst. Na deze rit kijk ik terug op grote successen en pittige uitdagingen. Ik ben erg trots om een jaar lang de voorzitter te hebben mogen zijn van deze groep enthousiaste en ondernemende studenten. Door ons advies op de begroting is er maar liefst een miljoen euro extra vrijgemaakt voor het onderwijs, door onze inzet is er een profileringfonds opgezet die bestuurlijk actieve studenten financieel moet ondersteunen en door onze creativiteit en doorzettingsvermogen is er vanuit de studenten van de Hogeschool Leiden input geleverd voor het Instellingsplan Door dit te hebben gedaan hopen wij een weg vrij te maken voor nog meer studenten om nog meer voor de hogeschool te doen om het een nog betere leerplaats te maken. Met deze woorden presenteer ik u ons jaarverslag. Hierin kunt u een beter beeld krijgen van wat wij zoal hebben gedaan en hoe wij te werk zijn gegaan. Mijn dank gaat uit naar iedereen die een bijdrage heeft geleverd en ik kijk uit naar nog een jaar hard werken en flink zweten. Hoogachtend, Timothy David Edwards Voorzitter Studentenraad Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 5

6 Ontwikkelingen In dit hoofdstuk wordt zo helder en beknopt mogelijk geprobeerd weer te geven waar wij ons zoal op hebben gericht, op welke manier wij dit hebben gedaan en welke resultaten wij hebben behaald. In een verkorte versie van het beleidsplan zijn ten eerste vijf speerpunten opgenomen. Speerpunten 1. Strijden voor de rechten van de student. Wij willen deze rechten uitbreiden en zorgen dat deze bij alle studenten van de Hogeschool bekend zijn. 2. Ons hardmaken voor de (verdere) professionalisering van examencommissies (EC s) en opleidingscommissies (OC s). Wij willen de positie van OC s als democratische vertegenwoordiging van de opleidingen verstevigen en voor wat betreft de onpartijdigheid en deskundigheid van EC s houden wij een vinger aan de pols. 3. Alle faciliteiten van de Hogeschool, of het nu om uiteenlopende zaken als het restaurant, ICT-voorzieningen of roosters gaat, moeten optimaal worden afgestemd op de behoeften van de student. Ook zetten wij ons in voor milieuvriendelijker beleid. 4. Je kan het hele jaar door met je klachten over alles wat met de Hogeschool te maken heeft bij de Studentenraad terecht. Wij zetten je klachten om in actie! Inloopuur klachtenmeldpunt: van 10:00 tot 14:00 uur op maandag, woensdag en vrijdag in lokaal F De Studentraad zal dit jaar werken aan zijn eigen naamsbekendheid. Wij zullen zichtbaar aanwezig zijn als medezeggenschapsorgaan voor en door studenten. Commissies In september is de raad begonnen met een aantal commissies. Deze zijn ingedeeld per thema en hadden elk een eigen visie en/of doelstelling (schuingedrukt). Naast ontwikkeling leest u wat deze commissie heeft bereikt. Commissie BCA (Buiten Curriculaire Activiteiten) Hoger onderwijs genieten is niet alleen colleges volgen, toetsen maken en stagelopen. Het ontwikkelen van ondernemerschap door het (mede-)organiseren van events of deelnemen aan events is zeer gunstig voor je ontwikkeling. Ontwikkeling: De Studentenraad heeft bijgedragen aan het succes van de Dichterscafés die regelmatig in het Grand Café worden gehouden. Ook hebben zij steun betuigd bij de oprichting van de Hogeschool Activiteiten Commissie. Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 6

7 Commissie EC s, OC s en OM s De EC s en OC s vervullen binnen elke opleiding een centrale rol en hebben daarom invloed op de onderwijskwaliteit. Deze commissies wil de Studentenraad helpen ontwikkelen en professionaliseren. Ontwikkeling: De Studentenraad was o.a. betrokken bij een voorlichting voor leden van Opleidingscommissies. Tevens was de raad betrokken bij een onderzoek naar het imago van Examencommissies op de HL. Er zijn tijdens dit onderzoek veel reacties vanuit studenten gekomen. Commissie Rechten en plichten van de student Deze commissie heeft als hoofdtaak de studenten van informatie te voorzien over de rechten en plichten die ze op de Hogeschool hebben. Hierover voorlichting geven staat dan ook centraal. Ontwikkeling: De Studentenraad heeft een document gepubliceerd waarin beknopt het proces van (hoger)beroep wordt uitgelegd, omdat dit niet gemakkelijk op Blackboard te vinden was. Commissie Studentassessor De studentassessor vertegenwoordigt de student in het bestuur van de hogeschool. De Studentenraad strijdt voor het aanstellen van een studentassessor omdat hierdoor de stem van de student beter hoorbaar wordt bij het management van de Hogeschool. Ontwikkeling: Hoewel bepaalde leden van de Raad van Toezicht hier wel iets in zien, is het College van Bestuur hier geen voorstander van. Commissie Alumni Alumni zijn oud-studenten van de Hogeschool en het is goed voor de kwaliteit van het onderwijs om contact met ze te houden. Zo kunnen zij worden uitgenodigd om iets over het werkveld te vertellen, ervaringen te delen over hun eigen studententijd of meedenken met lectoraten. De studentenraad wil een duurzaam en professioneel netwerk van de Hogeschool met alumni opbouwen. Ontwikkeling: De Studentenraad is in gesprek geweest met personeel van de afdeling die de digitale alumninetwerken beheren. De conclusie was dat hier verder geen rol voor de Studenteraad weggelegd is. Commissie Detacheringsbureau Het werken met een eigen detacheringsbureau zal efficiënter, effectiever en kostenbesparender zijn dan het huidige systeem met een extern, commercieel uitzendbureau. Bovendien is de werkervaring die je als student hierin opdoet goed voor je carrière. De Studentenraad maakt zich daarom hard voor een intern detacheringsbureau. Ontwikkeling: Het College van Bestuur heeft aangegeven hier geen voorstander van te zijn. Het lectoraat Talentmanagement doet er momenteel echter wel onderzoek naar. Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 7

8 Commissie Faciliteiten Deze commissie heeft als hoofdtaak om de faciliteiten voor studenten in hun voordeel te verbeteren. De behoeften van studenten met betrekking tot milieu, sport, ICT, kantine en schoonmaak zullen gepeild worden, zodat deze optimaal bevredigd. Deze commissie heeft op maandelijkse basis overleg met het Facilitair Bedrijf van de Hogeschool. Ontwikkeling: Voor wat betreft de faciliteiten voor specifiek de Studentenraad is er veel gebeurd. Na enkele maanden onderhandelen hebben wij beschikking gekregen over een eigen budget. Op dezelfde manier hebben wij een nieuwe en meer zichtbare kamer mogen betrekken. In het kader van faciliteiten voor studenten hebben wij onderzocht welke behoefte er was aan sportvoorzieningen. Ondanks dat deze behoefte wel gebleken is, heeft het College van Bestuur aangegeven dat hier te weinig financiële mogelijkheden voor zijn. Op aandringen van de Studentenraad is het kopje Sportvoorzieningen vervolgens van de HL website afgehaald. Tot slot heeft Jessica de Vries afgelopen jaar zitting genomen in de commissie Europese Aanbesteding die heeft meebeslist over de keuze voor een schoonmaakbedrijf. Commissie Introductie Steeds meer studenten zouden graag willen dat de HL actiever betrokken wordt bij de EL CID. Om dit te realiseren zal de commissie Introductieweek onderzoeken om welk percentage studenten het hierbij momenteel gaat en wat de mogelijkheden zijn om actief mee te doen met de EL CID als Hogeschool. Ontwikkeling: Het onderzoek heeft bevestigd dat onze studenten graag meer van het verenigingsleven zou willen zien tijdens de introductiedagen. De Studentenraad heeft zich ingezet om de communicatie tussen de HL en de EL CID commissie te bevorderen en afgelopen jaar was er een record aantal hbo-deelnemers aan de EL CID week. Commissie Politieke ontwikkelingen en SOM Er zijn regelmatig ontwikkelingen in de politiek en het bestuur van Nederland die interessant zijn voor studenten. Medezeggenschap houdt in dat de Studentenraad zoveel mogelijk haar mening geeft, zowel over de landelijke ontwikkelingen als op de HL, en de raad ervoor zorgt dat studenten goed geïnformeerd blijven. Ontwikkeling: De Studentenraad is door één lid continu op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen m.b.t. de bekostiging van het Hoger Onderwijs. Aan de hand van deze informatie heeft de Studentenraad het College van Bestuur o.a. geadviseerd over de hoogte van het instellingscollegegeld. Commissie Student Events Deze commissie heeft als hoofdtaak om met het College van Bestuur en de afdeling Marketing en Communicatie actief mee te denken over evenementen die vanuit de Hogeschool voor de studenten worden georganiseerd. Bij sommige evenementen kan de Studentenraad eventueel een deelnemende rol op zich nemen. Ontwikkeling: De Studentenraad heeft bijgedragen aan het succes van Seriously Silver (het jubileum studentenfeest van de HL met ruim 900 bezoekers) en het 21 November Event, een paneldiscussie waaruit vijf speerpunten zijn geformuleerd als input voor het instellingsplan Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 8

9 Commissie Klachtenmeldpunt Voor alle klachten of vragen met betrekking tot (het studeren op) de Hogeschool kunnen studenten bij de Studentenraad terecht. Het inloopspreekuur is op maandag, woensdag en vrijdag van 10:00-14:00 uur in de Studentenraadskamer. Ontwikkeling: De Studentenraad heeft meerdere klachten ontvangen en heeft haar inloopspreekuur veranderd in een open deur beleid bij het verhuizen naar B Commissie Promotie De Studentenraad streeft ernaar om komend jaar meer bekendheid onder de studenten te creëren. Wij zorgen ervoor dat de Studentenraad meer onder de studenten gaat leven. Het is belangrijk dat de student weet dat de Studentenraad er voor hen is. Ontwikkeling: De Studentenraad heeft naast de nieuwe raadskamer ook veel aan digitale promotie gedaan. Het aantal Facebookvrienden steeg bijvoorbeeld van ruim 400 naar ruim Portfolio s Tegen het einde van 2011 werd duidelijk dat er behoefte was aan een andere aanpak. Begin januari is door de ambtelijke secretaris en de voorzitter een voorstel gedaan tot de overhang van commissies naar portfolio s. Nadat het een en ander werd samengevoegd zag het overzicht er als volgt uit. Dit is overigens tot nu toe niet naar buiten toe gecommuniceerd omdat het niet direct invloed had op de uitvoering van onze taken. Thema s Onderwijskwaliteit 1. Opleidingscommissies: Professionalisering Opleidingscommissies; 2. Hoger Management Team: In kaart brengen van en communicatie met Clusterdirecteuren, Opleidingsmanagers en Examencommissies; 3. (Hoger) Beroep: Het verdedigen van studentenbelangen m.b.t. (hoger)beroepszaken; Ontplooiing 4. Studenten Kapitaal: Alumni + BCA + Student Events; 5. Introductie/ELCID: Het verbeteren van de kwaliteit van de introdagen, c.q. het bevorderen van de samenwerking van de hogeschool met de El CID commissie; Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 9

10 Faciliteiten 6. Faciliteiten algemeen: De studentgerichtheid bij alle faciliteiten binnen de hogeschool bevorderen, evenals de duurzaamheid van voorzieningen; 7. ICT: Als hierboven met aandachtsgebied ICT; Communicatie 8. Interne communicatie: Contacten onderhouden en kennisuitwisseling met studenten van de hogeschool zelf en interne afdelingen als FB, M&C, BOOSA en HRM; 9. Externe communicatie: Contacten onderhouden met verenigingen en organisaties binnen het interessegebied studentenzaken en onderwijs. Bijvoorbeeld de LSVb, het SOM, het LOF, de vele studie- en studentenverenigingen en andere hogescholen; 10. Promotie: Het vergroten van onze naamsbekendheid. Voornamelijk binnen maar ook buiten de hogeschool. Ook social media viel hieronder. Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 10

11 Vooruitzicht Het is vrijwel onmogelijk om een jaar af te sluiten zonder een blik op de toekomst te werpen. Aan de verkiezingen te zien leeft medezeggenschap op onze hogeschool meer dan ooit. In totaal zijn er 16 kandidaten geweest voor 11 plekken, waarbij elk cluster minstens twee keer is vertegenwoordigd. Er zijn 1036 stemmen uitgebracht, wat betekent dat ruim één achtste van de studenten gestemd heeft. Twee studenten uit de huidige geleding zullen de Studentenraad komend jaar nogmaals versterken, te weten Tim Edwards en Peter van Hinsbergh. Komend studiejaar zal de medezeggenschap op onze hogeschool voor het eerst ongedeeld zijn. Dit betekent dat er formeel een aparte Studentenraad en Ondernemingsraad zal zijn, hoewel dat dit studiejaar al informeel het geval was. Wij verwachten dat de nieuwe raad minstens even nauw zal samenwerken met de OR als wij afgelopen jaar hebben gedaan. Hoewel studenten-, docenten- en personeelsbelangen deels verschillen, zijn er ook genoeg overeenkomsten. Wij delen immers een gebouw, een restaurant en onze faciliteiten worden betaald uit dezelfde knip. In het najaar van 2012 zal de Instellingstoets plaatsvinden. Afgelopen voorjaar is de Studentenraad betrokken geweest bij de interne audit, een soort proef toets. Hier heeft de raad haar mening mogen delen en wij hebben ook hier een toename gezien van studentenbetrokkenheid. Met geheven hoofd en positieve instelling zal de nieuwe raad hun taak als studentenvertegenwoordiging hopelijk voortzetten wanneer het om de echte toets gaat. Al met al vertrouwen wij erop dat de koers die de Studentenraad heeft uitgezet toonaangevend is voor de generaties aan medezeggenschap die zullen volgen. Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 11

12 Jaarekening Het boekjaar van de Studentenraad is van 1 januari t/m 31 december. Desondanks wordt hieronder kort weergegeven welke bestedingen zijn gedaan in de periode van 1 januari t/m 31 augustus (eigen budget). De kosten die de Studentenraad van 1 september t/m 31 december 2011 heeft gemaakt zijn ondergebracht bij de kostenpost van het College van Bestuur omdat de raad toen nog niet over een eigen budget beschikte. Eigen budget Training 5.236, Hotel 1.644, Borrel SR, Sodexo 128, Reiskosten SR-lid 308,30 Totaal credit 7.316,80 Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 12

13 Scholing Zoals u op de voorgaande pagina heeft kunnen lezen hebben de leden van de Studentenraad mogen genieten van enige scholing. Hieronder wordt beknopt uitgelegd wat deze scholing inhield. Medezeggenschap De leden van de Studentenraad hebben drie maal van een landelijk aangeboden scholingsmogelijkheid genoten. Deze evenementen zijn georganiseerd door SOM en LOF, twee stichtingen die onder de Landelijke Studenten Vakbond vallen. 1) Landelijk Inwerkweekend Op het IWW is een breed schala aan training aangeboden. De leden van de Studentenraad hebben o.a. gekozen voor de training Basis medezeggenschap op het hbo, de training Lobbyen, de training Social Media en de training In het hoofd van je bestuurder. 2) Mega Medezeggenschapsmanifestatie Op de MMM hebben zij mogen genieten van o.a. de training Snellezen en de training Prestatieafspraken. 3) Doorgewinterde Medezeggenschapsdag Op de DMD hebben zij mogen genieten van o.a. de training Medezeggenschap en je toekomst en de training Bologna afspraken Chaos 2 Work Tevens hebben de leden een tweedaagse training gevolgd van dhr. Bert Smeets van Chaos 2 Work. De trainingsonderdelen waren als volgt: - Mijn persoonlijke regelkring; over archetypen, effectief gedrag en aannames; - Omgaan met conflicten; - High-performing teams; - Effectief vergaderen. Howewel de training laat in het jaar viel hebben de leden er onmiddellijk profijt van gehad en heeft het allicht bijgedragen aan een succesvolle verkiezingsperiode en een effectieve overdracht aan de nieuwe raad. Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 13

14 Overig Hoewel de belangrijkste zaken omtrent de Studentenraad in voorgaande hoofdstukken zijn behandeld, worden hier nog enkele punten uitgelicht. Vertrek leden Tot onze spijt hebben wij voortijdig afscheid moeten nemen van drie van onze leden. Wegens studiegerelateerde zaken heeft Ikram Boujaadata de hogeschool verlaten, waardoor zij geen zitting meer mocht nemen in de Studentenraad. Enige tijd later voelde ook Nazli Tüzer zich om studiegerelateerde zaken gedwongen op te stoppen. Begin januari heeft tot slot Bob Kloes zijn ontslag ingediend wegens persoonlijke redenen. Successen van leden Ook willen wij graag enkele successen van leden benoemen. Frank de Kievit is afgelopen jaar de mede-oprichter geweest van EXON, de studievereniging van Bio-Informatica. Myrthe Woddema is tegenwoordig werkzaam bij de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). Lars van Rooijen is aangenomen als bestuurder van de stichting Studenten Overleg Medezeggenschap. Hij is na Bob Kloes de tweede student van de HL die deze functie bekleedt. Tim Edwards heeft dit studiejaar het initiatief genomen om de Leidse Studenten Belangenorganisatie op te richten. Jaarverslag Studentenraad Hogeschool Leiden Pagina 14

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014

Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Studenten Overleg Medezeggenschap BELEIDSPLAN 2014 Datum 23-10-2013 Auteurs: Sebas Veeke Abe Vleeming INHOUD INLEIDING... 3 DE DRIE PIJLERS... 4 INTERNE PROCESSEN... 7 KEURMERK EN ZWARTBOEK MEDEZEGGENSCHAP...

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vragenlijst opleidingsmanagers

Vragenlijst opleidingsmanagers De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 18 juni 2009 aan de Tweede Kamer een onderzoek toegezegd naar het functioneren van opleidingscommissies in het bekostigd hoger onderwijs. Centraal

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit (maximaal) 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen

Nadere informatie

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen

Student & Starter. Beleidsplan. Contents. Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht. Voorwoord. 1. Verenigingsdoelen Beleidsplan Student & Starter 2014 Student & Starter Hamburgerstraat 14bis 3512 NR Utrecht Contents Voorwoord 1. Verenigingsdoelen 1.1 Fractieondersteuning 1.2 Benadering achterban 1.3 Detecteren en aanpakken

Nadere informatie

F r a c t i e S t i m u l u s 1

F r a c t i e S t i m u l u s 1 F r a c t i e S t i m u l u s 1 L i s a n n e S w a g e r Beste TSB-student! Mijn naam is Lisanne Swager. Ik ben tweedejaars studente Personeelwetenschappen aan Tilburg University. Op dit moment ben ik

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis

Ondernemingsraad Westfriesgasthuis Ondernemingsraad Westfriesgasthuis 1 De OR van het Westfriesgasthuis De Ondernemingsraad (OR) van het Westfriesgasthuis bestaat uit 15 leden die door het personeel zijn gekozen. Deze leden behartigen de

Nadere informatie

Beleidsplan ASCI 2012-2013

Beleidsplan ASCI 2012-2013 Beleidsplan ASCI 2012-2013 Voorwoord Met dit plan willen we inzicht geven in waar het bestuur komend studiejaar met ASCI naar toe wil. Het plan is onderverdeeld in 4 delen, te weten: Algemeen, Continuering,

Nadere informatie

Email: ondernemingsraad@liante.nl

Email: ondernemingsraad@liante.nl Namens ondernemingsraad Zorggroep Liante, José Dillerop, secretaris Email: ondernemingsraad@liante.nl Pagina 16 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag

STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES. Hogeschool der Kunsten Den Haag STATUUT OPLEIDINGSCOMMISSIES Hogeschool der Kunsten Den Haag Statuut opleidingscommissies Inhoud 1. Inleiding 2. De taken van de commissie 3. De samenstelling van de commissie 4. Inbedding van de commissie

Nadere informatie

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster.

1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. REGELING CLIËNTENRAAD Artikel 1: Doelstelling Cliëntenraad 1. De cliëntenraad komt op voor cliënten in het cluster en praat mee over wat er gebeurt in het cluster. 2. De cliëntenraad helpt mee om alles

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 3

Inhoudsopgave. Pagina 3 Pagina Met trots presenteren wij het Jaarverslag van de Ondernemingsraad van Zorggroep Liante. In het jaarverslag krijgt u in vogelvlucht een indruk waar de ondernemingsraad in 2014 tijd en energie in

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling vrijwilligersbijeenkomst 2 oktober 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Deelnemers De deelnemers van deze bijeenkomst zijn betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen de organisatie

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Voor het academisch jaar 2015-2016 heeft het SOFv vacatures voor de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en politiek commissaris. Voor de

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids

S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl. Verenigingsgids S.V. Eudaimon Eudaimaon@live.nl www.eudaimon.nl Verenigingsgids Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Visie... 5 Activiteiten... 7 Algemene Ledenvergadering... 8 Kamer van Koophandel... 8 Financiën...

Nadere informatie

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013 Beleidsplan van het XXIIe bestuur der 2012-2013 I. Voorwoord II. Beleidspunten III. Belangenbehartiging IV. Begroting V. Toelichting op de begroting VI. Nawoord Pagina 1 van 10 I. Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

6. Medezeggenschap van studenten

6. Medezeggenschap van studenten 6. Medezeggenschap van studenten De medezeggenschap van studenten is vastgelegd in een drietal reglementen: de Structuurregeling, het reglement UGV/FGV en het reglement USR/FSR. 6.1 Medezeggenschap op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl

Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Vereniging Hogescholen T.a.v. het bestuur Prinsessegracht 21 2514 AP Den Haag Datum Onderwerp E-mail 11 juni 2014 Ideeën ter verbetering medezeggenschap secretariaat@lsvb.nl Geachte bestuursleden van de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015

FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 FUNCTIEPROFIEL VOOR: BESTUURSLID NAMENS DEELNEMERS EN LID GOVERNANCECOMMISSIE STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ 22 MEI 2015 Inhoudsopgave 1. Het pensioenfonds... 3 2. Het bestuur... 3 3. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarverslag: Sociaal... 4 Resultaten over het jaar 2014... 4 Leden... 4 Bestuur... 5 Doelen voor het jaar 2015...

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

FACULTEITSRAAD & PRO GEO

FACULTEITSRAAD & PRO GEO INFORMATIEDOCUMENT FACULTEITSRAAD & PRO GEO RUIMTELIJKE WETENSCHAPPEN 2011 (Duisenberg-gebouw) 5414 0023 050-3633884 info@progeo.nl www.progeo.nl INHOUDSOPGAVE INLEIDING.. 3 DE FACULTEITSRAAD. 4 Rechten

Nadere informatie

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg

ISO Trainingsdag. Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting door Evelien van Roemburg Adviseren over de begroting Programma Introductie Begrotingen: wat, hoe en wanneer? Rechten Begrotingen lezen Oefening 1 Strategisch adviseren Oefening

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Studenten Overleg Medezeggenschap

Studenten Overleg Medezeggenschap Studenten Overleg Medezeggenschap Beleidsplan 2015 Auteurs: Laurens Nuijten Roel Remy Inhoudsopgave Inleiding... 3 Missie en visie... 4 Externe activiteiten... 5 Ondersteuning... 5 Trainingen... 6 InWerkWeekend

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2015-2016 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4. Regelingen en beleidsplannen

Nadere informatie

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan.

Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. BELEIDSPLAN AFDELING OLDAMBT 2016 1. Inleiding Wie zijn wij, waar staan we voor, hoe doen we dat? Dat zijn kortweg de vragen waarop antwoord wordt gegeven in dit beleidsplan. Het beleidsplan dient daarmee

Nadere informatie

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011

TAKEN, BEVOEGDHEDEN en FACILITEITEN ONDERDEELCOMMISSIES OR 2008-2011 Artikel 15 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op de onderdeelcommissies. Het artikel luidt: De ondernemingsraad kan ( ) voor onderdelen van de onderneming onderdeelcommissies instellen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur

Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen info@sofv.nl www.sofv.nl Vacatureoverzicht algemene organisatie en bestuur Voor het academisch jaar 2013-2014

Nadere informatie

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015

Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis. jaarplan 2015 Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis jaarplan 2015 Missie Cliëntenraad De Cliëntenraad heeft als doelstelling: de patiënt centraal Zij heeft deze doelstelling vertaald in de missie: Om de beleving en het

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven.

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Nanobiology wordt uitsluitend in Delft gegeven. Naam opleiding: Nanobiology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN OPLEIDINGSCOMMISSIE BINNEN DE Faculteit XXX (NAAM INVULLEN) OC XXX (naam OC invullen) Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: faculteitsreglement:

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5.

JAARPLAN 2015-2016. verbinden 3.0. Inhoudsopgave. 1. inhoudsopgave 1. 2. inleiding 2. 3. visie en taakstelling 2. 4. speerpunten 3. 5. JAARPLAN 2015-2016 verbinden 3.0 Inhoudsopgave 1. inhoudsopgave 1 2. inleiding 2 3. visie en taakstelling 2 4. speerpunten 3 5. hoe te doen 3 6. jaarplan 5 Pagina - 1 - Inleiding Visie en taakstelling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015

Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 Huishoudelijk Reglement der K.A.V. Alcuinus Laatste wijziging 21-10-2015 I Algemene bepalingen 1. Het verenigingsjaar is verdeeld in twee semesters 2. Ieder semester wordt geopend d.m.v. een algemene ledenvergadering.

Nadere informatie

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden

Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Reglement ondernemingsraad Hogeschool Leiden Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. ondernemer: Stichting Hogeschool Leiden, gevestigd te Leiden; b. onderneming: Hogeschool

Nadere informatie

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015

Reglement Ondernemingsraad. Vastgesteld 15 oktober 2015 Reglement Ondernemingsraad Vastgesteld 15 oktober 2015 Inhoudsopgave: Begripsbepalingen 3 Samenstelling en zittingsduur 3 Voorbereiding van de verkiezing;actief en passief kiesrecht; kandidaatstelling

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016

Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 Verkiezingsprogramma Lijst VUUR Faculteitsraad Geesteswetenschappen 2015-2016 VOORWOORD VUUR doet weer mee in de medezeggenschap van de faculteit Geesteswetenschappen. Een faculteit waarbinnen een grote

Nadere informatie

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl

Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Pagina 1/5 Mekelweg 4, kamer LB02.800 2628 CD Delft 015-2781430 j.vandeluitgaarden-ninaber@tudelft.nl Aan: TU Delft, College van Bestuur Van: Betreft: Prestatieafspraken TU Delft Datum: 2 januari 2011

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Vraag jij om raad of geef jij raad?

Vraag jij om raad of geef jij raad? *** LET OP: DEADLINE KANDIDAATSTELLING IS OP 7 april 2016*** Vraag jij om raad of geef jij raad? Verkiezingen faculteitsraad & opleidingscommissies Undergraduate School en Veterinary School Diergeneeskunde

Nadere informatie

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers

Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Medezeggenschap cliënten en belangenbehartigers Stichting Philadelphia Zorg Afspraken voor locatiemanagers, regiodirecteuren en Raad van Bestuur rond medezeggenschap van cliëntenen belangenbehartigers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland

Waar kies je voor? Colofon: Dit is een uitgave van de Centrale Ondernemingsraad van Unilever in Nederland Waar kies je voor? We leven in een dynamische tijd. De wereldeconomie staat voor uitdagingen die in tientallen jaren niet zo groot zijn geweest. Ook het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen aan

Nadere informatie

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1

OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 OR Jaarverslag 2013 Versie 01-03-2014 1 Ondernemingsraad Jaarverslag 2013 Inhoud: pagnr: 1. Voorwoord 3 2. Doelstelling en ambities 2013 4 3. Verkiezingen 5 4. Werkgroepen 5 5. Werkwijze 6 6. Vergaderingen

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015

HHR MR Max Havelaar versie 22 januari 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD van de Max Havelaarschool behorend tot de Stichting Christelijke Onderwijs Delft e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 3.1 Aantal leden

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 24 april 2010 te Amersfoort VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad (MR) Anne Frank School Heemskerk Inhoudsopgave 1. Missie 2. Doelstelling MR 3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement

Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Inleiding en achtergrond huishoudelijk reglement Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van de Christelijke Basisschool Het Mozaïek. Met het huishoudelijk reglement worden

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion

Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Reglement Selectie- en benoemingscommissie Stichting Saxion Vastgesteld op: 28 september 2007 en bijgewerkt d.d. 1 februari 2015. Kenmerk: 2007003464 (0110.01) 1. Missie en doelstellingen De selectie-

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam ! De gemeente Appingedam wil jongeren actiever laten participeren in beleidsvorming, zodat ze beter kan inspelen op de behoeften van jongeren. Om dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. POR (pleegouderraad Parlan)

Jaarverslag 2014. POR (pleegouderraad Parlan) Jaarverslag 2014 POR (pleegouderraad Parlan) Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Verslag van bestuur... 3 2.1 Jaar 2014... 3 2.2 Samenstelling POR... 5 2.3 Jaar 2015... 5 3. Jaarrekening... 6 4. Conclusie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Uw (c)mr en deelraden nog effectiever? aanbod voor medezeggenschapsraden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2007/2008 Training, cursussen en

Uw (c)mr en deelraden nog effectiever? aanbod voor medezeggenschapsraden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2007/2008 Training, cursussen en Uw (c)mr en deelraden nog effectiever? aanbod voor medezeggenschapsraden in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs 2007/2008 Training, cursussen en coaching medezeggenschapsraden MBO / HBO Thema-trainingen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Beleidsplan. Leidse Studenten Belangenorganisatie. Versie 1.5 maart 2013 algemeen@lsbo.net www.lsbo.net

Beleidsplan. Leidse Studenten Belangenorganisatie. Versie 1.5 maart 2013 algemeen@lsbo.net www.lsbo.net Beleidsplan Leidse Studenten Belangenorganisatie Versie 1.5 maart 2013 algemeen@lsbo.net www.lsbo.net Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van de Leidse Studenten Belangenorganisatie. Deze is opgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. Huishoudelijk Reglement Vereniging Evangelisatie & Recreatie Aangenomen door de algemene vergadering, gehouden op 10 november 2012 te Utrecht. VERENIGINGSJAAR Artikel 1 Het verenigingsjaar en het boekjaar

Nadere informatie

REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE

REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE REGLEMENT ATLETENCOMMISSIE Nieuwegein, Versie januari 2009 Inhoudsopgave Pagina Voorblad 1 Inhoudsopgave 2 I. Instelling Atletencommissie Artikel 1 Doel 3 Artikel 2 Positie 3 Artikel 3 Taakstelling 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Korte introductie oudercommissie Skippy

Korte introductie oudercommissie Skippy Korte introductie oudercommissie Skippy 2009 Medezeggenschap Skippy: hoe zit dat? Wat doen de LOC s en COR? Samenstelling Communicatielijnen Mandaat en adviesaanvraag Reglementen en richtlijnen Rollen

Nadere informatie

Functieprofiel lid Raad van Toezicht

Functieprofiel lid Raad van Toezicht Functieprofiel lid Raad van Toezicht Deze notitie geeft u informatie over de positie en het profiel van leden van de Raden van Toezicht van Stichting EduDivers en Stichting GALE. Beide stichtingen doen

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie