NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 5 France

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 5 France"

Transcriptie

1 NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 5 France DE - Belgien Montage- und Bedienungsanleitung p. 8 Deutschland EN Operating and installation Instructions p. 11 NL - Nederland Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 1 4/04/13 11:11

2 ALGEMENE INFORMATIE Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing vóór de installatie en ingebruikname van dit toestel. Dit toestel is enkel geschikt voor huishoudelijk gebruik. Het is aanbevolen om de installatie te laten uitvoeren door een bevoegd persoon. Voor schade die door niet voorschriftmatige of door verkeerde installatie veroorzaakt wordt, wijst de fabrikant elke vorm van aansprakelijkheid af. Controleer de staat van het toestel en het montagemateriaal zodra u ze uit de verpakking haalt. Neem het toestel met zorg uit de verpakking. Gebruik geen scherpe messen om de verpakking te openen. Installeer het toestel niet indien het beschadigd is en richt u in dat geval tot NOVY. Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef ze door aan de persoon die het toestel eventueel na u gebruikt. Recyclage van de transportverpakking en het oude toestel. Dit toestel is beschermd door verpakking. De gebruikte materialen zijn niet schadelijk voor het milieu en geschikt voor recyclage. Opteer voor een milieuvriendelijke afvoer van de verpakking. Uw apparaat bevat tevens vele recycleerbare materialen. Daarom dienen gebruikte apparaten van ander afval te worden gescheiden. De recyclage van de apparaten die door uw fabrikant wordt georganiseerd wordt op deze manier onder de beste omstandigheden uitgevoerd, overeenkomstig de Europese richtlijn 2002/96/CE betreffende elektrisch en elektronisch afval. Informeer bij uw gemeente of bij uw verkoper naar de dichtstbijzijnde inzamelplaats voor uw oude apparaten. Storing In geval van storing, aarzel niet om onze Hersteldienst te contacteren: Voor België: Tel.: 056/ Voor Frankrijk: Tel.: Voor Duitsland: Tel.: Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/ Voor een goede en vlotte afhandeling is het noodzakelijk dat de Hersteldienst weet welk type apparaat u heeft. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje achter de vetfilter en kunt u het best hier noteren: Typenummer:. Voor alle andere opmerkingen of vragen waar deze gebruiksaanwijzing geen antwoord op biedt, contacteer onze Customer Service: Voor België: Tel.: 056/ Voor Frankrijk: Tel.: Voor Duitsland: Tel.: Voor alle andere landen: uw lokale installateur of Novy in België: +32 (0)56/ a BE Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 2 4/04/13 11:11

3 Gebruik OPMERKING: deze gebruiksaanwijzing geldt voor verschillende uitvoeringen van het toestel. Het is mogelijk dat er kenmerken worden beschreven die niet van toepassing zijn op uw toestel. Bij gebruik van de dampkap dient er in de ruimte altijd een luchttoevoer aanwezig te zijn, waardoor verse lucht kan toestromen. Het aanvoeren van verse lucht kan geschieden door een raam te kantelen, een deur te openen of door een toevoerrooster aan te brengen. Hoe groot de keuken of de ruimte met open keuken ook is, er kan slechts zoveel lucht uit de ruimte worden afgezogen als er wordt aangevoerd. Te weinig luchttoevoer kan een rendementsverlies van 50% en meer veroorzaken. Door te weinig luchttoevoer kan terugslag ontstaan in andere aanwezige afvoerkanalen, zoals bijvoorbeeld het rookafvoerkanaal van de open haard of andere verbrandingstoestellen. Dit veroorzaakt een vergiftigingsgevaar door teruggezogen gassen en verbrandingsgassen. Bij gelijktijdig gebruik van de dampkap en toestellen gevoed met energie, anders dan elektrisch, mag de onderdruk in de ruimte niet groter zijn dan 4 Pa (=0,04 mbar). Veiligheid Alleen onder voortdurend toezicht mag onder de dampkap gefrituurd worden. Flamberen onder de dampkap is in geen geval toegestaan. In geval van brand schakel altijd uw dampkap uit. Blus brandende vetten nooit met water, maar dek de pan af met een passend deksel of een blusdeken. Tips De keukendampen worden het meest doeltreffend verwijderd door: Inschakelen van de dampkap enkele minuten voor de aanvang van het koken. Uitschakelen van de dampkap ongeveer 10 minuten na het beëindigen van het koken (Uitschakelen met naloopstand, indien beschikbaar). Vermijd elke tocht boven het kookvlak. Plaats uw kookgerei zodanig dat opwellende dampen onder het aanzuigoppervlak van de kap terechtkomen. Koken met inductie: de intensiteit van dampkap en kookplaat zo laag mogelijk instellen om overproductie van dampen te beperken. Bediening Aan de voorzijde van de dampkap bevindt zich het bedieningsdisplay. Toelichting bedieningsknopen: Aan- en uitzetten ventilator Met deze toets 6 kunt u de ventilator aan- en uitschakelen. Ventilatorstand Met deze toetsen 3 5 kunt u de ventilatorstand respectievelijk verlagen en verhogen. Deze dampkap is voorzien van vier snelheden. Display Het display 4 geeft de ingeschakelde ventilatorstand aan. Timer De dampkap is voorzien van een timer. Om de dampkap uit te schakelen en de nalooptijd in te schakelen, drukt u 1 maal op deze toets 2. Nu wordt een nalooptijd van ca. 10 minuten gestart. In het display zal nu de ingeschakelde ventilatorstand gaan knipperen. Na verloop van ca. 10 minuten wordt de motor en de verlichting uitgeschakeld. Indien u de nalooptijd niet meer wenst te gebruiken, druk dan nogmaals op de timer-toets om de nalooptijd te deactiveren. Verlichting Met deze toets 1 kunt u de verlichting aan- en uitschakelen. De verlichting kan op elk moment worden gebruikt, ook als de ventilator is uitgeschakeld. Overige informatie De dampkap is uitgerust met een dubbel aanzuigende centrifugaalventilator die voorzien is van kogellagers zodat een trillingvrije werking is verzekerd. De ingebouwde verlichting is zo aangebracht dat het hele oppervlak van de kookplaat gelijkmatig verlicht wordt. Een zelfheersend thermocontact in de motor zorgt ervoor dat de motor bij oververhitting wordt uitgeschakeld. Na afkoeling zal de motor weer inschakelen. Vaststelling van de oorzaak van de oververhitting is dan wel noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld door vlam in de pan, doordat de waaier in het waaierhuis geblokkeerd wordt door een bepaald voorwerp of dat de uitblaasopening gedeeltelijk of volledig is afgesloten. BE Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 3 4/04/13 11:11

4 Let op: Nooit flamberen onder de dampkap. Randafzuiging De dampkap is voorzien van randafzuiging. Dit houdt in dat de afzuiging geconcentreerd wordt aan de randen van de dampkap. Hierdoor ontstaat aan de randen een hogere luchtsnelheid met als resultaat een beter afzuigrendement. Onderhoud Onderhoud van de vetfilter In de dampkap bevindt zich 1 metalen vetfilter. Zodra de dampkap na 30 uur draaien van de ventilator wordt uitgezet, blijft het middelste streepje gedurende 30 seconden op het display branden. Nu dient de vetfilter gereinigd te worden (ook uit het oogpunt van brandveiligheid). De vetfilter kan verwijderd worden door eerst de roestvrijstalen onderplaat van de dampkap naar beneden te trekken. vochtige doek en een mild reinigingsmiddel schoongemaakt worden. De roestvrijstalen oppervlakten dienen altijd in de richting van de borsteling gereinigd worden. Gebruik geen agressieve of krassende producten op het roestvrijstaal. Het onderhoud van de dampkap kan u doen met de Novy inox-cleaner (artikelnummer ). De ventilator van de afzuigkap heeft geen onderhoud nodig. Vervanging van de verlichting Verwijder eerst de stekker uit het stopcontact of schakel de stoomgroep uit. Wacht tot de lamp is afgekoeld voordat deze vervangen wordt. In de afzuigkap zitten 2 halogeenlampjes van elk 20 Watt. De halogeenlampjes kunt u vervangen door een kleine schroevendraaier in de uitsparing van het randje rond het spotje te steken. Druk nu de rand (A) voorzichtig omlaag met de punt van de schroevendraaier Hiermee komt gelijk het glaasje (B) uit het spotje. Het halogeenlampje kan nu uit het spotje verwijdert worden. Let op dat het lampje direct naar beneden valt, dus leg te bescherming iets op de kookplaat. Raak het nieuwe halogeenlampje niet met de handen aan, dit verkleint de lichtopbrengst. Vervang het defecte lampje door een nieuw lampje van hetzelfde type met hetzelfde vermogen (20 Watt). Monteer vervolgens het glas en het randje weer terug in het spotje. Zodra de onderplaat naar beneden hangt ziet u de vetfilter. Deze vetfilter kan uit de kap genomen worden door het handgreepje in te drukken. De vetfilter kan als volgt gereinigd worden: In de vaatwasser: laat de filter hierna eerst uitlekken. Let wel dat bij reiniging in de vaatwasser de filters door het zoutgehalte kunnen verkleuren, echter heeft dit geen gevolgen voor de werking. Handmatig: dompel de filter in een oplossing van kokend water waaraan een ontvettend afwasmiddel is toegevoegd. Spoel vervolgens de filter onder de kraan met warm water en laat ze daarna uitlekken. Reset van de filterreinigingsindicatie Om de filterreinigingsindicatie te resetten drukt u gedurende 5 seconden de timer knop in. Onderhoud van de dampkap De buitenkant van de dampkap kan met een Elektrische aansluiting De dampkap is voorzien van een snoer met randaarde steker en dient aangesloten te worden op een wandcontactdoos met randaarde. Stoomsterkte en verbruik zijn aangegeven op de specificatie sticker dat zich aan de binnenzijde van de dampkap bevindt. De steker dient goed bereikbaar gemonteerd te worden. Het vervangen van het aansluitsnoer dient te gebeuren door een erkende installateur. BE Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 4 4/04/13 11:11

5 INFORMATIONS GENERALES Veuillez lire les instructions attentivement avant de procéder, au montage de l appareil. La mise en place de cet appareil doit être réalisée par un installateur qualifié. Le non-respect de cette condition entraîne la suppression de la garantie constructeur et tout recours en cas d accident. Contrôlez l état de l appareil et les pièces de montage au déballage. Déballez l appareil avec soin. Evitez d utiliser des couteaux ou objets tranchants pour ouvrir l emballage. Si l appareil est endommagé stopper l installation et contacter NOVY. Conservez soigneusement ce mode d emploi. Transmettez-le au propriétaire suivant. Mise au rebut de l emballage de transport et de l ancien appareil. Pour son transport, votre nouvel appareil a été protégé par un emballage dont tous les composants sont compatibles avec l environnement et recyclables. Aidez-nous à éliminer l emballage dans le respect de l environnement. Les appareils usagés ne sont pas des déchets dénués de valeur. Un retraitement adapté à l environnement peut permettre d en tirer des matières premières de valeur. Cet appareil est labélisé conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés. Pour connaître les circuits actuels d élimination, adressezvous s.v.p. à votre revendeur ou à l administration de votre commune. En cas de problèmes techniques, n hésitez pas à contacter notre Service de réparation: Pour la Belgique: Tel.: 056/ Pour la France: Tel.: Pour l Allemagne: Tel.: Pour les autres Pays: votre installateur local ou Novy en Belgique: +32 (0)56/ Pour une intervention rapide il est nécessaire de communiquer le numéro de type de l appareil figurant sur la plaque de contrôle située derrière le filtre à graisse. Notez le numéro de type ici: Numéro de type:. Pour toute autre remarque ou question auxquels ce mode d emploi ne réponds pas, veuillez contacter notre Customer Service: Pour la Belgique: Tel.: 056/ Pour la France: Tel.: Pour l Allemagne: Tel.: Pour les autres Pays: votre installateur local ou Novy en Belgique: +32 (0)56/ FR Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 5 4/04/13 11:11

6 Fonctionnement REMARQUE: Cette notice de montage vaut pour plusieurs modèles. Certains équipements, qui ne s appliquent pas à votre appareil, peuvent y être décrits. Quelles que soient les dimensions de votre cuisine, votre hotte ne peut évacuer que l équivalent de l air de remplacement que vous laissez entrer dans la pièce. C est pourquoi, lors de l utilisation de la hotte, il est important que de l air frais puisse entrer dans la cuisine par une grille d aération ou par une porte ou une fenêtre entrouverte. Le rendement de la hotte peut être diminué jusqu à 50% et plus à cause d un manque d aération. En cas d entrée d air insuffisante, une dépression peut apparaître dans le conduits de chauffage, par exemple feu ouvert, chaudière. Lors de l emploi simultané de la hotte et d appareils utilisant une énergie autre que l électricité (par exemple gaz, charbon) la dépression dans la cuisine ne peut pas dépasser 4 Pa (= 0,04 mbar). Sécurité Ne jamais laisser votre friteuse sans surveillance. Il est strictement interdit de flamber sous la hotte. En cas de feu éteindre la hotte. Ne jamais éteindre des graisses ou huiles brûlantes avec de l eau. Couvrez la casserole avec un couvercle ou une couverture (humide). Conseils Pour une bonne efficacité, il est conseillé: De mettre la hotte en marche quelques minutes avant le début de la cuisson. De l arrêter 10 minutes après la fin de la cuisson (Arrêt avec permanence, si disponible). D éviter des courants d air au-dessus du plan de cuisson. De placer les casseroles de façon que les buées ne sortent pas du plan inférieur de votre hotte. Cuisson sur induction: utiliser la taque et la hotte sur les niveaux les plus bas possible pour éviter la formation excessive de buées. Commande L écran de commande se trouve à l avant de la hotte. Signification des boutons de commande : Mise en marche et extinction du ventilateur Ce bouton 6 vous permet d allumer et d éteindre le ventilateur. Vitesse du ventilateur Ces boutons 3 5 vous permettent respectivement de réduire et d augmenter la vitesse du ventilateur. Cette hotte est dotée de quatre vitesses. Écran L écran 4 affiche la vitesse du ventilateur sélectionnée. Minuteur Cette hotte est dotée d un minuteur. Appuyez 1 fois sur ce bouton 2 pour arrêter la hotte et activer la temporisation d arrêt. Une temporisation d arrêt d env. 10 minutes se met alors en marche. La vitesse sélectionnée du ventilateur se mettra à clignoter sur l écran. Après écoulement d env. 10 minutes, le moteur s arrête et l éclairage s éteint. Si vous ne souhaitez plus utiliser la temporisation d arrêt, appuyez encore une fois sur le bouton du minuteur pour désactiver la temporisation d arrêt. Éclairage Ce bouton 1 vous permet d allumer et d éteindre l éclairage. L éclairage peut être utilisé à tout moment, même si le ventilateur est éteint. Autres informations La hotte est équipée d un ventilateur centrifuge à double extraction, muni de roulements à billes de pour assurer un fonctionnement sans vibrations. L éclairage encastré est disposé de telle sorte que toute la surface de la table de cuisson soit uniformément éclairée. Un contact thermique auto-contrôlant dans le moteur veille à ce que le moteur s arrête en cas de surchauffe. Une fois refroidi, le moteur se remet en marche. L identification de la cause de la surchauffe est, par contre, indispensable. Parmi les causes possibles on peut citer : la présence de flamme dans la casserole, le blocage du ventilateur dans le logement de ventilateur par un objet donné ou la fermeture partielle ou totale de la bouche de soufflage. Attention: Ne jamais flamber sous la hotte. FR Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 6 4/04/13 11:11

7 Extraction périphérique Cette hotte est dotée d une extraction périphérique. Cela consiste à ce que l extraction est concentrée aux bords de la hotte. Ainsi, se développe une vitesse d air plus élevée aux bords de la hotte dont le résultat est un meilleur rendement de l extraction. Entretien Filtre à graisse La hotte est équipée d un filtre 100% métallique. Suivant la fréquence d utilisation, et au moins 2 fois par mois, le filtre doit être enlevé et nettoyé. Indication nettoyage du filtre à graisse Après 30 heures de cuisson le trait commencent à clignoter pendant 30 secondes, ceci indique que le filtre à graisse doît être nettoyer. Après le nettoyage du filtre, il faut reprogrammer la hotte en appuyant 5 secondes sur la touche du minuterie. Entretien de la hotte Avant toute intervention, laissez refroidir les lampes suffisamment. L extérieur de la hotte se nettoie avec un chiffon humide et un détergent doux. N utiliser pas des produits agressifs, abrasifs ou chlorés. L utilisation de l eau de javel est également à proscrire. Entretenez les surfaces en inox avec NOVY Inoxcleaner (906060). Remplacement des lumières Retirez la fiche de la prise électrique ou arrêtez l électricité. Attendez avant de remplacer la lampe jusqu à ce qu elle soit refroidi. La hotte contient quatre spots halogènes de 20 Watt. Chacun pouvez remplacer les spots en mettant un petit tournevis dans la fente d encadrement autour du spot. Pressez maintenant prudemment le bord (A) vers le bas avec la pointe du tournevis. Le petit verre sort du spot. Accès au filtre à graisse Le filtre est accessible par l ouverture en bascule du carter en inox. pour ouvrir: tirer le carter vers le bas en le maintenant fermement de chaque côté. pour ôter le filtre: poussez du même temps sur les 2 verouillages de filtre La petite lampe halogène peut maintenant être retirée du spot. Soyez prudent afin que la lampe ne tombe pas directement vers le bas, mettre alors quelque chose sur votre taque de cuisson pour la protéger. Ne touchez pas la nouvelle lampe halogène avec les mains, ça réduit l intensité de la lumière. Remplacez la lampe défectueuse par une nouvelle lampe du même type avec la même puissance (20 Watt). Montez ensuite le verre et le bord à nouveau dans le spot. Branchement électrique Nettoyage: Dans le lave-vaisselle Préparez dans l évier de l eau chaude additionnée d un détergent liquide. Laissez tremper le filtre et nettoyez-le pour en éliminer toutes les particules. Rincez et contrôlez la propreté par mirage à contre-jour. Egouttez séchez et remettez-le en place. Ne pas utiliser de poudre non dissoute. La hotte est dotée d équipé d un cordon avec fiche à prise de terre et doit être raccordée à une prise murale mise à la terre. Intensité et consommation de courant sont indiquées sur l étiquette des spécifications techniques située à l intérieur de la hotte. La fiche doit être montée de manière à qu elle soit facilement accessible. Le remplacement du cordon doit être effectué par un installateur agréé. Important! Un filtre trop chargé dégorge et peut présenter un risque d incendie. Ne négligez jamais le nettoyage périodique. FR Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 7 4/04/13 11:11

8 ALLGEMEINE INFORMATIONEN Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme und Installation der Dunstabzugshaube aufmerksam durch. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsgebrauch bestimmt. Lassen Sie die Montage von geschultem Personal durchführen. Für Schäden, die durch nicht vorschriftsgemäße oder unsachgemäße Anbringung verursacht werden, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab. Kontrollieren Sie den optischen und technischen Zustand des Geräts und des Montagematerials. Nehmen Sie die Haube vorsichtig aus der Verpackung. Benutzen Sie dazu bitte kein Messer oder andere scharfe Gegenstände. Prüfen Sie bitte unbedingt Funktion und Oberfläche vor dem Einbau! Installieren Sie das Gerät nicht im Falle der etwaigen Beschädigung und wenden Sie sich an NOVY. Heben Sie diese Anleitung sorgfältig auf und übergeben Sie sie der Person, die das Gerät eventuell nach Ihnen verwendet. Entsorgung der Transportverpackung und der Altgerätes Ihr neues Gerät wurde auf dem Weg zu Ihnen durch die Verpackung geschützt. Alle eingesetzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit und entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Altgeräte sind kein wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Über aktuelle Entsorgungswege informieren Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Kundendienst Bei technischen Mängeln können Sie den Kundendienst des für Sie zuständigen Landes kontaktieren: Für Belgien: Tel.: 056/ Für Frankreich: Tel.: Für Deutschland: Tel.: Für die andere länder: Ihren Händler oder Novy Belgien: +32 (0)56/ Für eine schnelle Abwicklung muss der Reparaturdienst wissen, welchen Gerätetyp Sie haben. Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild hinter dem Fettfilter. Bitte notieren Sie den Code hier:. Für alle anderen Bemerkungen oder Fragen, auf die diese Gebrauchsanleitung keine Antwort bietet, kontaktieren Sie unseren Customer Service: Für Belgien: Tel.: 056/ Für Frankreich: Tel.: Für Deutschland: Tel.: Für die andere länder: Ihren Hersteller oder Novy Belgien: +32 (0)56/ DE Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 8 4/04/13 11:11

9 Wirkung HINWEIS: Diese Gebrauchsanleitung gilt für mehrere Geräteausführungen. Es ist möglich, daß einzelne Ausstattungsmerkmale beschrieben sind, die nicht auf Ihr Gerät zutreffen. Bei Abluft: Wie groß Ihre Küche oder der offene Raum auch ist, man kann nur die Menge Left absaugen die nachströmt. Beim Gebrauch der Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb öffnen Sie bitte ein Fenster oder sorgen Sie für eine andere geeignete Zuluft. Eine zu kleine oder fehlende Luftzuft ergibt einen Leistungsverlust und eine mangelhafte Fettabscheidung. Bei gleichzeitigem Betrieb einer offenen Brennstelle und einer Abluftdunsthaube besteht Vergiftungsgefahr! Beim gleichzeitigen Gebrauch einer Ablufthaube und einer offenen Brennstelle darf der Unterdruck nicht größer als 4 Pa (= 0,04 mbar) sein. Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften und sprechen Sie mit Ihrem Schornsteinfeger. Sicherheitshinweise Bitte flambieren Sie nicht unter der Dunsthaube. Fritieren Sie nur unter Aufsicht. Bei einem eventuellen Feuer schalten Sie den Motor aus. Löschen Sie das Feuer nicht mit Wasser. Benutzen Sie einen Deckel, ein feuchtes Tuch oder eine Decke. Tipps Der Dunst wird wirkungsvoll erfasst durch: Einschalten der Dunstabzugshaube zu Beginn des Kochvorgangs. Ausschalten der Dunstabzugshaube einige Minuten nach dem Ende des Kochens (durch Nutzung der Nachlaufzeit). Setzen Sie Kochtöpfe oder Bratpfannen mit aufwallenden Dampfen so auf das Kochfeld, dass diese unter der Absaugfläche ziehen. Vermeiden Sie Querströmung zwischen Kochfeld und Dunstabzughaube. Bedienung Auf der Vorderseite der Dunstabzugshaube befindet sich das Bedienungsdisplay. Erläuterung zu den Bedienungsknöpfen: Ein- und Ausschalten des Lüfters Mit dieser Taste 6 können Sie den Lüfter ein- und ausschalten. Lüfterstufe Mit diesen Tasten 3 5 können Sie die Lüfterstufe erhöhen bzw. verringern. Diese Dunstabzugshaube hat vier Lüfterstufen. Display Das Display 4 zeigt die eingestellte Lüfterstufe an. Timer Die Dunstabzugshaube ist mit einem Timer ausgestattet. Um die Dunstabzugshaube auszuschalten und die Nachlaufzeit einzuschalten, drücken Sie diese Taste 2 1 Mal. Jetzt wird eine Nachlaufzeit von ca. 10 Minuten gestartet. In dem Display wird jetzt die eingeschaltete Lüfterstufe zu blinken beginnen. Nach Ablauf von ca. 10 Minuten werden der Motor und die Beleuchtung ausgeschaltet. Wenn Sie die Nachlaufzeit nicht mehr nutzen möchten, drücken Sie erneut die Timer-Taste, um die Nachlaufzeit zu deaktivieren. Beleuchtung Drücken Sie auf die Tatse 1 um die Kochfeldbeleuchtung ein-und auszuschalten. Die Beleuchtung kann immer benutzt werden, auch wenn der Motor ausgeschaltet ist. Weitere Informationen Die Dunstabzugshaube ist mit einem doppelt ansaugenden Zentrifugallüfter ausgestattet, der über Kugellager verfügt, so dass eine vibrationsfreie Funktion gewährleistet ist. Die integrierte Beleuchtung ist so angebracht, dass die gesamte Fläche des Kochfelds gleichmäßig erhellt wird. Ein automatischer Thermokontakt im Motor sorgt dafür, dass der Motor bei Überhitzung ausgeschaltet wird. Wenn der Motor sich ausreichend abgekühlt hat, wird er wieder eingeschaltet. Allerdings sollte dann der Grund für die Überhitzung ermittelt werden. Eventuell kann die Überhitzung durch Flammen im Topf verursacht DE Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 9 4/04/13 11:11

10 worden sein oder es kann sein, dass ein Laufrad im Lüftergehäuse wegen eines Fremdkörpers festklemmt oder die Ausblasöffnung teilweise oder vollständig verschlossen ist. Achtung: Flambieren Sie niemals unter der Dunstabzugshaube. Randabsaugung Die Dunstabzugshaube ist mit einer Randabsaugung ausgestattet. Das bedeutet, dass die Absaugung auf die Ränder der Dunstabzugshaube konzentriert wird. Dadurch entsteht an den Rändern eine höhere Luftströmungsgeschwindigkeit und eine entsprechend bessere Absaugleistung. Reinigung Reinigung des Fettfilters Je nach Benutzungsdauer, aber mindestens alle 2 Wochen, soll der Fettfilter herausgenommen und gereinigt werden. Fettfiltersättigungsanzeige Wir empfehlen eine 14 tägige Reinigung der Fettfilter. Zur Erinnerung blinken nach 30 Stunden Motorbenutzung der mittelsten Streife und zeigt an dass der Fettfilter gereinigt werden sollte. Nach Reinigung und Tracknen wird der Filter wieder eingesetzt. Es muss ein Reset durgeführt werden, indem Sie die Timer-Taste an der Schaltung 5 Sekunden lang gedrückt halten. Zum Öffnen der Bodenplatte fassen Sie rechts und links in den Spalt der Randabsaugung und klappen die Bodenplatte nach unten herunter. Den Fettfilter können Sie am Griff nach unten herausziehen. Der Filter kann in kochendem Wasser mit fetlösenden Reinigungsmitteln gesäubert werden. Nach den Reinigung den Fettfilter abtropfen und trocknen lassen. Sie können den Fettfilter auch in der Geschirrspülmaschine reinigen. Wichtig! Bitte folgen Sie den Reinigungsanweisungen, sonst kann eine starke Verschmutzung der Fettfilter und demzufolge Feuergefahr entstehen. Reinigung der Haube Lassen Sie die Lampen abkühlen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und eine Spülmittellauge. Verwenden Sie keinesfalls Scheuermittel, harte Schwämme o.ä., bzw. reinigen Sie nicht mit aggressiven oder chlorhaltigen Produkten. Ersatz der Spots Entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose oder unterbrechen Sie die Stromzuführung durch Ausschalten der Sicherung. Warten Sie mit dem Lampenwechsel, bis die Leuchten abgekühlt sind. Die Dunstabzugshaube hat zwei 20 Watt Halogenleuchten. Wenn Sie ein Leuchtmittel ersetzen möchten, müssen Sie die Lampenabdeckung entfernen. Hierzu greifen Sie mit einem kleinen Schraubendreher in die kleinen Öffnungen des Zierrings der Lampe. Drücken Sie so vorsichtig den Ring nach unten und passen dabei auf, dass das Glas nicht beschädigt wird oder herunter fällt. Nun kann das Leuchtmittel entfernt werden. Achten Sie darauf, dass das Leuchtmittel beim Herausziehen nicht herab fällt und zu Beschädigungen führt. Verwenden Sie zum Tausch ein baugleiches Leuchtmittel und benutzen Sie zum Einsetzen ein Tuch oder ähnliches. Berühren Sie das neue Leuchtmittel nicht mit den Fingern, den es kann dadurch die Lichtausbeute reduziert werden. Montieren Sie anschließend wieder das Glas und den Zierring durch Eindrücken in das Gehäuse. Elektrischer Anschluss Die Dunstabzugshaube ist mit einem Kabel mit Schuko-Stecker versehen und muss an eine Steckdose mit Schutzerdung angeschlossen werden. Stromstärke und Leistungsaufnahme sind auf dem Aufkleber angegeben, der sich auf der Innenseite der Dunstabzugshaube befindet. Der Stecker muss gut zugänglich montiert werden. Das Anschlusskabel darf nur durch einen autorisierten Installateur ausgewechselt werden. DE Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 10 4/04/13 11:11

11 GENERAL INFORMATION Please read these operating instructions carefully. They contain information about installation, operation, safety and maintenance you need to be aware of. This hood is for domestic use only It is recommended to have the installation done by a qualified professional. Any damage due to faulty or unprofessional installation relieves the manufacturer of any form of responsibility. Check the condition of the hood and the installation material before installing. Carefully remove the hood out of the packaging. Be careful not to use sharp knives to open the box. Please keep these instructions to pass on to future users. Disposal of transport packaging and old appliance Your new appliance was sent to you in protective packaging. All utilised materials are environmentally safe and recyclable. Please help us by disposing of the packaging in an environmentally friendly manner. Old appliances are not worthless rubbish. Valuable raw materials can be reclaimed by recycling old appliances. This appliance is identified according to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment. Please ask your dealer or inquire at your local authority about current means of disposal. Technical problem In case of technical problems please contact Novy Service Department: For Belgium: Tel.: 056/ For France: Tel.: For Germany: Tel.: For all other countries: your local installor or Novy Belgium: +32 (0)56/ Please supply us with the model number of your hood. The model number can be found on the engraved plaque behind the filter. You can make a note of the number here: For all remarks or questions to which this manual doesn t answer please contact our Customer Service: For Belgium: Tel.: 056/ For France: Tel.: For Germany: Tel.: For all other countrys: your local installor or Novy Belgium: +32 (0)56/ EN Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 11 4/04/13 11:11

12 Use NOTE: These operating instructions apply to several appliance models It is possible that individual features are described which do not apply to your appliance. When using a hood sufficient air flow is necessary. However large your kitchen may be, there is only so much air available in that space. Opening a door or window or the installation of a ventilation grid close to the hood insures a good quality of air flow. Insufficient air flow will impair the extraction efficiency of your hood immensely. Insufficient air flow can cause reflux from other air ducts such as chimneys or combustion appliances. When using a cooker hood and appliances using energy other than electrical in the same space, the pressure in the room may not surpass 4 Pa (= 0.04mBar). Safety Deep frying under the hood is only allowed under constant supervision. Under no circumstances is it allowed to flambé under the hood. In case of fire always switch off the hood. Never extinguish burning fat or oil with water. Cover the pot with a well fitting lid or a burnblanket. Advice For maximum efficiency please follow this advice: When cooking make sure pots are positioned properly under the hood surface. Activate the hood a few minutes prior to cooking. Switch the hood off 10 minutes after cooking is finished (use delay function when present). Avoid drafts under the hood surface. When using induction: adapt the intensity of both hob and hood to the lowest possible level in order to avoid excessive creation of damp fumes. Operation There is an operating display on the front side of the hood. Explanation of operating buttons: Switch the fan on and off This key 6 is for switching the fan on and off. Fan position These keys 3 5 are for decreasing or increasing the fan position. This hood has four speeds. Display The display 4 shows the active fan position. Timer The hood has a timer. Press this key 2 once to switch off the hood and enable the run-out time. Now a run-out time of about 10 minutes starts. The activated fan position will now flash on the display. The motor and the lighting are switched off after about 10 minutes. If you no longer want to make use of the run-out time, press the timer key again to disable the runout time. Lighting This key 1 is for switching the lighting on and off. The lighting can be used at any moment, also when the fan has been switched off. Other information The hood has a doubly drawing in centrifugal fan with ball bearings, which ensures vibration-free operation. The built-in lighting has been installed such, that the entire surface of the cooking plate is evenly lighted. A self-controlled thermal contact in the motor makes sure that the motor is switched off when overheated. The motor will switch on again after is has cooled down. The cause of the overheating is still to be determined, though. This may have been cause by, for example, the contents of the pan catching fire, because on object is blocking the fan in the fan housing or because the exhaust outlet is partly or fully blocked. Attention: Never flambé beneath the hood. EN Gebruik NL-FR-DE-EN.indd 12 4/04/13 11:11

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 5 France DE - Belgien Montage- und Bedienungsanleitung p. 8 Deutschland Östereich

Nadere informatie

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 6 France

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 6 France NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 6 France DE - Belgien Montage- und Bedienungsanleitung p. 10 Deutschland EN Operating and

Nadere informatie

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p.

NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland. FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. NL - België Gebruiksaanwijzing en installatievoorschriften p. 2 Nederland FR - Belgique Mode d emploi et d installation p. 6 France DE - Belgien Montage- und Bedienungsanleitung p. 10 Deutschland Österreich

Nadere informatie

Grill + Backofen Grill + oven Gril + Four Bakoven + Grill KB 14. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing

Grill + Backofen Grill + oven Gril + Four Bakoven + Grill KB 14. Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing TURBO Grill + Backofen Grill + oven Gril + Four Bakoven + Grill KB 14 Gebrauchsanweisung Instructions for use Mode d emploi Gebruiksaanwijzing STEBA Elektrogeräte GmbH & Co. KG Pointstraße 2. 96129 Strullendorf

Nadere informatie

Induktion IK 200 Gebrauchsanweisung 2 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.com

Induktion IK 200 Gebrauchsanweisung 2 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.com www.steba.com Induktion IK 200 Gebrauchsanweisung 2 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 Induktionskochfelder Induktion die moderne Art zu Kochen 1 Liter Flüssigkeit kocht in 4

Nadere informatie

High-Light Kochfeld HK20 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.

High-Light Kochfeld HK20 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba. www.steba.com High-Light Kochfeld HK20 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 Kochfeld Cooking area Restwärmeanzeige High temp. light

Nadere informatie

Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba.

Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16. www.steba. www.steba.com Induktion IK 30 die moderne Art zu Kochen Gebrauchsanweisung 3 Instructions for use 8 Mode d emploi 12 Gebruiksaanwijzing 16 2 D Induktion die moderne Art zu Kochen 1 Liter Flüssigkeit kocht

Nadere informatie

TYPE : R11199 CARLA 11 R11299 SORRENTO 11

TYPE : R11199 CARLA 11 R11299 SORRENTO 11 INSTALLATIE- ONDERHOUD- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFT VOOR DE GASHAARD MET SCHOORSTEENAFVOER INSTRUCTION D'INSTALLATION - ENTRETIEN ET MODE D'EMPLOI POUR LE FOYER A GAZ DE CHEMINEE INSTALLATIONS-, WARTUNGS-

Nadere informatie

TYPE / TYP : M5000 M7000 M9000 M11000

TYPE / TYP : M5000 M7000 M9000 M11000 INSTALLATIE- ONDERHOUD- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFT VOOR DE GASRADIATOR MET GEVELAFVOER INSTRUCTION D'INSTALLATION - ENTRETIEN ET MODE D'EMPLOI POUR LE RADIATEUR A VENTOUSE INSTALLATION WARTUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Nadere informatie

user instructions and warranty ELK

user instructions and warranty ELK user instructions and warranty ELK English Deutsch Français Nederlands English English The ELK by Mangar International, is a four compartment emergency lifting cushion, which, when operated by a person

Nadere informatie

Aanbrengen van het QM logo:

Aanbrengen van het QM logo: Aanbrengen van het QM logo: Application du logo QM : Anbringen des QM-Logos: Applying the QM logo: INDUSTRIESTRAAT 8 C 8755 RUISELEDE (BELGIE) Tel. +32 (051) 68 97 73 Fax. +32 (051) 68 99 92 Mobilofoon

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide

Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide Gebruiksaanwijzing Mode d emploi User Guide Analoge telefoon Téléphone analogique Analogue telephone (NL/B) (F/B/CH) (UK) Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Installatie... 3 Aansluiten van

Nadere informatie

Vor dem ersten Gebrauch...

Vor dem ersten Gebrauch... RZ_Transportpuffer_binary.fh10 25.07.2003 11:05 Uhr Seite 1 C M Y CM MY CY CMY K Vor dem ersten Gebrauch... Zur Gewährleistung des sicheren Transportes Ihres neuen Brotbackautomaten befinden sich Transportsicherungen

Nadere informatie

Betreff: RÜCKRUFMITTEILUNG Torx-T7-Schraubendreher Katalognummer 229 003 Chargennummern EJZM und ELD1.

Betreff: RÜCKRUFMITTEILUNG Torx-T7-Schraubendreher Katalognummer 229 003 Chargennummern EJZM und ELD1. Vertriebshändler Saint Priest, XX. März 2011 Betreff: RÜCKRUFMITTEILUNG Medizinisches Produkt: Torx-T7-Schraubendreher, Katalognummer 229 003 Hersteller: Newdeal SAS, 97 Allée Alexandre Borodine, 69800

Nadere informatie

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI

NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI NL - GEBRUIKSAANWIJZING FR - MODE D EMPLOI COA-26 2 De COA-26 is een CO-melder, speciaal ontwikkeld om koolmonoxide in uw NL woonomgeving te detecteren. Geadviseerd wordt om elke week de CO-melder te testen

Nadere informatie

PROFESSIONAL SOLID STATE PLAYER DN-F300 GEBRUIKSAANWIJZING

PROFESSIONAL SOLID STATE PLAYER DN-F300 GEBRUIKSAANWIJZING PROFESSIONAL SOLID STATE PLAYER DN-F300 GEBRUIKSAANWIJZING CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS

Nadere informatie

Ultrasone luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons

Ultrasone luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons Ultrasone luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons FC-28 NL HOOFDKENMERKEN: Het stijlvolle design geeft het toestel een meerwaarde. De ingebouwde ionisator komt uw gezondheid ten goede. Door het verwarmen

Nadere informatie

TSE 3004 Fingerscan. Bedienungsanleitung. Operating instructions Mode démploi. Gebruiksaanwijzing. Made in Germany. www.burg-waechter.

TSE 3004 Fingerscan. Bedienungsanleitung. Operating instructions Mode démploi. Gebruiksaanwijzing. Made in Germany. www.burg-waechter. TSE 3004 Fingerscan Made in Germany www.burg-waechter.de Bedienungsanleitung Operating instructions Mode démploi Gebruiksaanwijzing Inhalt / Contents / Contenu / Inhoud de en fr nl Bedienungsanleitung............................

Nadere informatie

BELANGRIJK! Bewaren voor later gebruik IMPORTANT! A conserver pour consultation ultérieure ACHTUNG! Für späteres Nachschlagen

BELANGRIJK! Bewaren voor later gebruik IMPORTANT! A conserver pour consultation ultérieure ACHTUNG! Für späteres Nachschlagen gebruiksaanwijzing 3,5-15 kg notice d emploi gebrauchsanleitung user s manual BELANGRIJK! Bewar voor later gebruik IMPORTANT! A conserver pour consultation ultérieure ACHTUNG! Für späteres Nachschlag auf

Nadere informatie

PERCO GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL BETRIEBSANLEITUNG MODE D'EMPLOI

PERCO GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL BETRIEBSANLEITUNG MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL BETRIEBSANLEITUNG MODE D'EMPLOI NL GB D F Nederlands... 1 English... 9 Deutsch... 15 Français... 21 NL GB D F Dit apparaat voldoet aan de EMC-richtlijn 89/336/EEG, 92/31/EEG en

Nadere informatie

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10

GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 GEBR UIKSAANWIJZING MODE D EMPL O I MPA-10 MOBIELE VERSTERKER Systèm e de SO NO RISATION 1 Inhoudsopgave FUNCTIES... 3 VOOR GEBRUIK... 4 Accu... 4 INSTELLINGEN VERSTERKER Power schakelaar... 5 Mastervolume...

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Ultrasone luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons

Ultrasone luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons Ultrasone luchtbevochtiger Humidificateur à ultrasons FC-25 NL HOOFDKENMERKEN: Het stijlvolle design geeft het toestel een meerwaarde. Het 7-kleurig nachtlampje maakt uw leven kleurrijker bij gebruik in

Nadere informatie

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators Contents User instructions Section Subject Page 1 Introduction 2 2 QUICK REFERENCE 2 3 Unpacking 4 4 Location and Installation

Nadere informatie

6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 1 10.12.14 14:32

6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 1 10.12.14 14:32 6695_NESP_BASIC_PICTO_UM_D_MAGIMIX_LEG.indd 1 10.12.14 14:32 1 EN 2 CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. AVERTISSEMENT:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel

Gebruiksaanwijzing. tiptel 220 VoIP. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL/B) tiptel 220 VoIP tiptel Voorwoord Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel 220 VoIP. De tiptel 220 VoIP is een telefoontoestel dat gebruikt kan worden in combinatie

Nadere informatie

203V5. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 26 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 31

203V5. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 26 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 31 203V5 www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 26 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 31 Inhoudsopgave 1. Belangrijk...1 1.1 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud.1 1.2

Nadere informatie

247E4. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1. Klantenzorg en garantie 30. Problemen oplossen & veelgestelde vragen 35

247E4. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1. Klantenzorg en garantie 30. Problemen oplossen & veelgestelde vragen 35 247E4 www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 30 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 35 Inhoudsopgave 1. Belangrijk...1 1.1 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud.. 1

Nadere informatie

Trainingsanleitung Guida all'addestramento Trainingshandleiding Guide de dressage

Trainingsanleitung Guida all'addestramento Trainingshandleiding Guide de dressage d Marke und Copyright Spin Master Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Aufsicht durch Erwachsene empfohlen. Der Packungsinhalt kann von den Fotos und/oder den Abbildungen abweichen. Alle Informationen, Adressen

Nadere informatie

Instructieboekje Manuel d'instructions EUROM. HK10 15 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane)

Instructieboekje Manuel d'instructions EUROM. HK10 15 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane) Instructieboekje Manuel d'instructions EUROM HK10 15 30-40 Heteluchtkanon op gas (propaan/butaan) Canon à air chaud au gaz (propane ou butane) 3 Hartelijk dank! Hartelijk dank dat u voor een EUROM HK-gaskanon

Nadere informatie