Tabel 1 Overzicht SGR-gegevens - Wettelijke grondslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel 1 Overzicht SGR-gegevens - Wettelijke grondslag"

Transcriptie

1 Aangifte verblijfplaats Code gemeente van inschrijving GBA Datum van inschrijving bij gemeente GBA Datum aanvang adreshouding GBA Code aangifte adreshouding GBA Aanspraak op inkomen Code soort aanspraak op inkomen GSD Datum aanvang aanspraak op inkomen GSD Datum einde aanspraak op inkomen GSD Aansprakelijke Datum registratie aansprakelijkheid RDW Datum einde aansprakelijkheid RDW Aantekening kadastraal object Datum einde aantekening kadastraal object KADASTER Omschrijving aantekening kadastraal object KADASTER Aanvraag WWB Code reden aanvraag WWB GSD Aanvraag Ioaw Aanvraag reintegratieadvies GSD-CWI Indicatie broodnood GSD Indicatie gesplitste betaling gewenst GSD Indicatie uitsluiting partner GSD Indicatie mogelijk beroep op Bijzondere bijstand GSD Bedrag verzekerde waarde inboedelverzekering GSD Omschrijving reden aanvraag WWB door client GSD Indicatie voorliggende voorzieningen GSD Omschrijving voorliggende voorzieningen GSD Code reden aanvraag Ioaw GSD Indicatie broodnood GSD Indicatie gesplitste betaling gewenst GSD Indicatie uitsluiting partner GSD Indicatie mogelijk beroep op Bijzondere bijstand GSD Code aanleiding aanvraag reintegratieadvies Datum aanvraag reintegratieadvies Toelichting aanvraag reintegratieadvies Aanvraag uitkering Datum aanvraag uitkering UWV & GSD & SVB Datum aanvang periode aanvraag uitkering UWV & GSD Datum einde periode aanvraag uitkering UWV & GSD Toelichting periode aanvraag uitkering GSD Indicatie overige uitkeringen GSD Omschrijving reden te late aanvraag uitkering GSD Code leefvorm GSD Aanvraag WW Code reden aanvraag WW UWV Datum vermoedelijke eerste werkloosheidsdag Indicatie werkgeversverklaring ontvangen Indicatie bezwaar werkgeversverklaring Toelichting bezwaar werkgeversverklaring Indicatie hoger loon bij andere werkgever Indicatie voorschot gewenst Code prepensioen Datum (vermoedelijke) aanvang prepensioen Indicatie aanvulling SUWAS-2 gewenst Indicatie aanvulling AVW gewenst Indicatie aanvulling AVT gewenst Indicatie aanvulling APP gewenst Aanvulling op uitkering Indicatie aanvulling op uitkering UWV Datum aanvang aanvulling op uitkering UWV Datum einde aanvulling op uitkering UWV Aard inkomstenverhouding Code aard inkomstenverhouding UWV Datum aanvang aard inkomstenverhouding UWV Datum einde aard inkomstenverhouding UWV Achterstand onderhoudsplicht Bedrag achterstand onderhoudsplicht GSD Aantal maanden achterstand onderhoudsplicht GSD Activiteit ter voorkoming uitkering Omschrijving activiteit ter voorkoming uitkering GSD Administratieve eenheid Naam administratieve eenheid UWV Loonheffingennummer UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 1

2 Adres buitenland Datum aanvang administratieve eenheid UWV Datum einde administratieve eenheid UWV Indicatie blokkade administratieve eenheid UWV Locatieomschrijving buitenland Postcode buitenland UWV Woonplaatsnaam buitenland UWV Regionaam buitenland Landencode ISO UWV Landsnaam UWV Adres Nederland Locatieomschrijving UWV Postcode GBA/KVK Woonplaatsnaam KVK Gemeentenaam GBA Gemeentedeel GBA Advocaat Naam advocaat GSD Afspraak klant met Code type afspraak klant Omschrijving onderwerp afspraak klant Datum tijd aanvang afspraak klant Datum tijd einde afspraak klant Omschrijving motivering afspraak Poortwachtertoets Antwoordnummeradres Antwoordnummer UWV Arbeidsgeschiktheid Client Code arbeidsongeschiktheidsklasse UWV Datum aanvang AO-klasse UWV Code arbeidsongeschiktheidsklasse geschat per einde wachttijd WAO UWV Datum eerste AO-dag UWV Code categorie medische beperkingen Indicatie Wet Rea Arbeidsmarktkwalificaties Code taalbeheersing mondeling Code taalbeheersing schriftelijk Code opleidingsniveau client Toelichting arbeidsmarktkwalificaties Code aansluiting werkervaring op bemiddelingsberoep Toelichting aansluiting werkervaring op bemiddelingsberoep Code aansluiting werkervaring op arbeidsmarkt Toelichting aansluiting werkervaring op arbeidsmarkt Code aansluiting opleiding op bemiddelingsberoep Toelichting aansluiting opleiding op bemiddelingsberoep Code aansluiting opleiding op arbeidsmarkt Toelichting aansluiting opleiding op arbeidsmarkt Code aansluiting competentie op bemiddelingsberoep Toelichting aansluiting competentie op bemiddelingsberoep Code aansluiting competentie op arbeidsmarkt Toelichting aansluiting competentie op arbeidsmarkt Conclusie arbeidsmarktkwalificaties Arbeidsmarktorientatie Code realiteitszin werkgerichtheid Toelichting realiteitszin werkgerichtheid Code gebruik informatiekanalen Toelichting gebruik informatiekanalen Conclusie arbeidsmarktorientatie Arbeidsperiode Datum aanvang arbeidsperiode UWV Datum einde arbeidsperiode UWV Gemiddeld aantal werkuren per week UWV Aantal werkuren per week maandag Aantal werkuren per week dinsdag Aantal werkuren per week woensdag Aantal werkuren per week donderdag Afspraak Poortwachtertoets Code afspraak Poortwachtertoets Omschrijving afspraak Poortwachtertoets Toelichting afspraak Poortwachtertoets Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 2

3 Aantal werkuren per week vrijdag Aantal werkuren per week zaterdag Aantal werkuren per week zondag Indicatie CAO-regeling van toepassing Indicatie verplicht verzekerd ZFW UWV Toelichting beroep Arbeidsverhouding Datum aanvang arbeidsverhouding UWV Arbeidsverledenbeschikking Datum einde arbeidsverhouding UWV Code aard arbeidsverhouding Code totstandkoming arbeidsovereenkomst Datum laatste werkdag Indicatie tijdelijke arbeidsverhouding Indicatie regelmatig arbeidspatroon UWV Code invloed verzekeringsplicht Omschrijving familierelatie werkgever Indicatie werkzaam in buitenland UWV Code land werkzaamheden in buitenland UWV Indicatie dreiging werkloosheid Omschrijving reden einde arbeidsverhouding ATL relatie Datum aanvang ATL-relatie Bedrijfsvereniging Beeindiging eigen bedrijf Beeindiging huwelijk/geregistreerd partnerschap Jaar aanvang arbeidsverledenbeschikking Jaar einde arbeidsverledenbeschikking Datum verzending arbeidsverledenbeschikking UWV UWV Datum einde ATL-relatie Indicatie WIW mogelijk van toepassing BV-nummer Naam BV Indicatie surseance GSD Indicatie faillissement eigen bedrijf GSD Indicatie positief saldo beeindiging eigen bedrijf Bedrag opbrengst beeindiging eigen bedrijf GSD GSD Datum verlating GSD Toelichting verlating GSD Indicatie echtscheiding aangevraagd GSD Omschrijving reden geen echtscheiding aangevraagd GSD Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GSD Datum van opneming echtscheiding GSD Gemeente inschrijving echtscheiding GSD Indicatie boedelscheiding GSD Omschrijving reden geen boedelscheiding GSD Indicatie voorlopige voorzieningen na beeindiging partnerschap Omschrijving voorlopige voorzieningen na beeindiging partnerschap GSD GSD Indicatie echtscheidingsconvenant GSD Belemmering arbeidsinpassing Code belemmering arbeidsinpassing Omschrijving andere belemmering arbeidsinpassing Belemmering werkaanvaarding Code belemmeringen werkaanvaarding Toelichting belemmeringen werkaanvaarding Bemiddelingsberoep Toelichting beroep Beroepschrift Datum dagtekening beroepschrift UWV Beroepsnaam gecodeerd Code beroepsnaam Omschrijving beroepsnaam Code soort beroepsnaam Indicatie beroepsnaam actief Beroepsnaam ongecodeerd Naam beroep ongecodeerd Beroepsperspectief en realiteitszin Conclusie beroepsperspectief en realiteitszin Toelichting vastgestelde bemiddelingsberoepen Beroepspraktijkovereenkomst Datum aanvang beroepspraktijkvorming Datum einde berepspraktijkvorming werkelijk Aantal uren beroepspraktijkvorming Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 3

4 Datum afsluiting beroepspraktijkovereenkomst Beschikbaarheid client voor arbeid Datum aanvang beschikbaar voor arbeid Beschikbaarheid client voor bemiddeling Datum einde beschikbaar voor arbeid Aantal uren per week beschikbaar voor arbeid Indicatie bereidheid solliciteren naast deeltijdbaan GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid maandag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid dinsdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid woensdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid donderdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid vrijdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid zaterdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid zondag GSD Indicatie nog werkzaam GSD Indicatie beschikbaarheid conform richtlijn passende arbeid GSD Toelichting beschikbaarheid voor arbeid GSD Indicatie direct bemiddelbaar Datum einde periode niet bemiddelbaar Beslissing op aanvraag uitkering Code beslissing op aanvraag uitkering UWV & GSD Datum dagtekening beslissing op aanvraag uitkering UWV & GSD Beslissing op beroepschrift Code beslissing op beroepschrift UWV Datum dagtekening beslissing op beroepschrift UWV Beslissing op bezwaarschrift Code beslissing op bezwaarschrift UWV Besluit naar aanleiding van kennisgeving Datum dagtekening beslissing op bezwaarschrift UWV Code besluit naar aanleiding van kennisgeving Toelichting besluit naar aanleiding van kennisgeving Betalingsachterstand verplichting Bedrag betalingsachterstand verplichting GSD Bevindingen trajectplan Bedrag aflossing betalingsachterstand verplichting GSD Aantal maanden resterende looptijd aflossing betalingsachterstand GSD Beoordeling client bevindingen trajectplan Mening client bevindingen trajectplan Bezittingen huishouden Bedrag totaal bezittingen GSD Bezwaarschrift Datum dagtekening bezwaarschrift UWV Referentienummer bezwaarschrift Bijzonderheid werkaanvaarding Code bijzonderheid werkaanvaarding Toelichting bijzonderheid werkaanvaarding Bruto uitkeringsbedrag Code munteenheid UWV & GSD & SVB Waarde bedrag UWV & GSD & SVB Code uitkeringsperiode UWV & GSD & SVB Datum aanvang bruto uitkeringsbedrag UWV Datum einde bruto uitkeringsbedrag UWV CAO Code CAO UWV Caravan Advies nav bevindingen trajectplan Datum aanvang CAO UWV Datum einde CAO UWV Registratienummer caravan Merk caravan Type caravan Bouwjaar caravan Client SUWI Datum overlijden UWV Burgerlijke staat GBA Code leefvorm GSD Code land doelgroep Verblijfplaatstype Bank-/gironummer Indicatie inkomen Constatering mogelijk verwijtbaarheid client WW Code constatering mogelijk verwijtbaarheid WW Toelichting constatering mogelijk verwijtbaarheid WW Constatering mogelijk verwijtbaarheid client WWB Code constatering mogelijk verwijtbaarheid client WWB Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 4

5 Constatering verwijtbaarheid overeenkomst Poortwachtertoets Omschrijving motivering overeenkomst Poortwachtertoets Omschrijving verweer overeenkomst Poortwachtertoets Code verwijtbaarheid overeenkomst Poortwachtertoets Toelichting verwijtbaarheid overeenkomst Poortwachtertoets & Contactpersoon/-afdeling Naam contactpersoon/-afdeling UWV & GSD Curator Naam curator GSD Deelname opleiding geregistreerd bij IB-Groep Datum inschrijving opleiding Datum uitschrijving opleiding Datum uitschrijving opleiding gepland Code inschrijvingsvorm Aanduiding leerjaar Detentie Datum aanvang detentie UWV Datum ontslag uit detentie GSD Dienst activiteit CWI Code soort dienst activiteit CWI Datum aanvang dienst activiteit CWI Datum einde dienst activiteit CWI Dienst CWI Code soort dienst CWI Datum aanvang dienst CWI Datum einde dienst CWI Dienst instrument CWI Omschrijving Werkinstrument Datum aanvang dienst instrument CWI Datum einde dienst instrument CWI Dienstverlening Referentienummer dienstverlening Datum aanvang dienstverlening Datum einde dienstverlening Code reden einde dienstverleling Dienstverleningspad CWI Referentie Dienstverlening Datum aanvang dienstverleningspad CWI Datum einde dienstverleningspad CWI Code reden einde dienstverleningspad CWI Doelgroep reintegratie Code doelgroep reintegratie GSD Dossier GSD Dossiercode Groepscode Eigen bedrijf Handelsnaam organisatie GSD Code rechtsvorm GSD Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel GSD Indicatie beeindiging eigen bedrijf GSD Eigendom Indicatie eigendom van onroerende zaak in het verleden KADASTER Eigenrisicodrager Datum aanvang eigenrisicodrager UWV Datum einde eigenrisicodrager UWV Eigen woning Indicatie zelfbewoond GSD Indicatie woning op naam van GSD Indicatie hypotheken GSD Bedrag taxatiewaarde eigen woning GSD Bedrag WOZ waarde GSD adres client adres & adres Contactpersoon/-afdeling adres UWV & GSD Indicatie SUWI adres Emigratie Datum vertrek uit Nederland GBA Land waarnaar vertrokken GBA Ex-partnerschap Datum einde samenwonen GSD Omschrijving einde samenwonen met partner GSD Indicatie geen contact opnemen met ex-partner GSD Omschrijving reden geen contact opnemen met ex-partner GSD Extern Contactpersoon Code soort contactpersoon Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 5

6 Faillissement surseance Fase gegevens Fasebepaling gegevens Naam contactpersoon Code faillissement surseance Code reden einde faillissement surseance Datum aanvang faillissement surseance Datum einde faillissement surseance Datum fase-indeling Tijdstip fase-indeling Code fase-indeling Code reden fase-indeling Code afwijkende fase-indeling Indicatie eens met fase-indeling Toelichting fase-indeling Code score beroepsperspectief Code score arbeidsmarktkwalificaties Indicatie vrijstelling arbeidsplicht Code score persoonlijke kwalificaties Toelichting score beroepsperspectief Toelichting score arbeidsmarktkwalificaties Toelichting score persoonlijke kwalificaties Code afwijkende score beroepsperspectief Code afwijkende score arbeidsmarktkwalificaties Code afwijkende score persoonlijke kwalificaties Toelichting belemmeringen werkaanvaarding Fase indeling WFZ Code fase indeling WFZ UWV Faxnummer contactpersoon Datum aanvang fase indeling WFZ UWV Datum einde fase indeling WFZ UWV Netnummer Abonneenummer & Faxnummer Contactpersoon Afdeling Netnummer UWV & GSD & Abonneenummer UWV & GSD Flexibiliteit Indicatie ingeschreven bij uitzendbureaus Gebouwontzegging Gedragscompetentie Indicatie bereidheid zoeken buiten beroepswens Indicatie bereidheid beroep onder eigen niveau Indicatie bereidheid verrichten zwaar/vuil werk Indicatie bereidheid verrichten onregelmatig werk of ploegendienst Datum aanvang gebouwontzegging Datum einde gebouwontzegging Code gedragscompetentie Omschrijving gedragscompetentie Datum einde vastgestelde gedragscompetentie Geldgever Naam geldgever GSD Gemachtigde Gemoedsbezwaardheid Score reeel arbeidsmarktperspectief Bank-/gironummer Datum aanvang gemoedsbezwaardheid Datum einde gemoedsbezwaardheid Gevolmachtigde Code gevolmachtigde RDW Naam gevolmachtigde RDW Gewenste ziektekostenverzekering Indicatie verzekerd tegen ziektekosten GSD Indicatie beroep toekomstige verzekering GSD Gezagsverhouding Code gezag minderjarige GBA Indicatie curatelestelling GBA Handelaarskenteken Kenteken voertuig RDW Heffingskorting Code soort recht op heffingskorting GSD Indicatie heffingskorting aangevraagd GSD Datum beschikking belastingdienst GSD Huisvesting Code soort huisvesting GSD Toelichting huisvesting GSD Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 6

7 Code relatie bewoner tot huisvesting GSD Toelichting relatie bewoner tot huisvesting GSD Indicatie zelfstandige woonruimte GSD Indicatie zelfstandige slaapruimte GSD Indicatie zelfstandige was- en kookgelegenheid GSD Indicatie zelfstandig toilet GSD Huwelijk/geregistreerd partnerschap Code soort verbintenis GBA Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap GBA Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap GBA Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap GBA Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GBA Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GBA Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GBA Code reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GBA Hypotheek Omschrijving soort hypotheek GSD Bedrag hoofdsom hypotheek GSD Bedrag restschuld hypotheek GSD Bedrag hypotheekrente GSD Bedrag aflossing/-spremie GSD Code tenaamstelling hypotheek GSD Bedrag opgebouwde waarde GSD Immigratie Land vanwaar ingeschreven GBA Datum vestiging in Nederland GBA Incidentele inkomstenvermindering Code incidentele inkomstenvermindering UWV Datum aanvang incidentele inkomstenvermindering UWV Datum einde incidentele inkomstenvermindering UWV Inhoud opleiding volgens IB-Groep Code studiecontractvorm Code onderwijsvorm Code opleidingstelsel IB-Groep Code opleiding IB-Groep Naam opleiding kort IB-Groep Naam opleiding IB-Groep Naam opleiding alternatief onderwijsinstelling Studielast zwaarte Studielast eenheid Omschrijving studiegebied Omschrijving studie-uitstroom Omschrijving studie-inhoud Inhoud vak Omschrijving inhoud vak Inkomsten invloed op GSD-uitkering Code soort overige inkomsten GSD Inkomsten kind Code soort inkomen kind GSD Toelichting inkomen kind GSD Bedrag bruto inkomen kind GSD Bedrag netto inkomen kind GSD Inkomstenopgave Datum aanvang inkomstenopgave UWV Datum einde inkomstenopgave UWV Aantal SV-dagen inkomstenopgave UWV Aantal verloonde uren UWV Bedrag brutoloon SV UWV Bedrag loon loonbelasting/premie volksverzekeringen Bedrag ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen Bedrag vakantietoeslag UWV Bedrag opgebouwd recht extra periode salaris UWV Bedrag extra periode salaris UWV Bedrag opgebouwd recht vakantietoeslag UWV Bedrag WW premie AWF inkomstenopgave UWV Bedrag WW premie wachtgeldfonds inkomstenopgave UWV Bedrag UFO premie inkomstenopgave UWV Bedrag ingehouden bijdrage ZVW inkomstenopgave UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 7

8 Inkomstenperiode Bedrag vergoeding ZVW inkomstenopgave UWV Bedrag basispremie WAO/WIA inkomstenopgave UWV Bedrag verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering Bedrag verrekende arbeidskorting Bedrag gespaard levensloopregeling Bedrag levensloopverlofkorting toegepast Bedrag werkgeversbijdrage kinderopvang Bedrag vergoeding reiskosten onbelast Bedrag privegebruik auto Bedrag werknemersbijdrage privegebruik auto Bedrag genoten zeedagenaftrek Bedrag in WWB-uitkering begrepen betaalde alimentatie Bedrag loon in geld Bedrag loon uit overwerk Bedrag loon belast volgens tabel bijzondere beloningen Bedrag premie WW AWF Bedrag premieloon WW AWF Bedrag premie sectorfonds Bedrag premie UFO Bedrag premieloon UFO Bedrag vergoeding ZVW Bedrag ingehouden bijdrage ZVW Bedrag basispremie WAO/WIA Bedrag premieloon WAO/WIA Bedrag premie WAO/WGA Bedrag premieloon WAO/WGA Bedrag gedifferentieerde premie WAO/WIA inkomstenopgave Datum aanvang inkomstenperiode Datum einde inkomstenperiode Code type arbeidscontract Code invloed verzekeringsplicht Indicatie loonheffingskorting toegepast Indicatie regelmatig arbeiderspatroon Indicatie verzekerd WAO/WIA Indicatie verzekerd WW Indicatie verzekerd ZW Code verzekeringssituatie ZVW Indicatie vervoer vanwege de Inhoudingsplichtige Indicatie personeelslening niet in loon Indicatie loon is (mede) AOW voor alleenstande Indicatie loon inclusief WAJONG uitkering Indicatie vakantiebonnnen toegepast Indicatie aanvulling op uitkering Code aard inkomstenverhouding Code premiekorting Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapten Indicatie premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere werknemers Indicatie premiekorting oudere werknemers Indicatie wachtgeld oude regeling Indicatie premievrijstelling marginale arbeid Code CAO Code fase indeling WFZ Code reden geen bijtelling auto Code incidentele inkomstenvermindering Code loonbelastingtabel Code soort inkomstenverhouding Bedrag gedifferentieerde premie WAO/WIA inkomstenopgave UWV Inkomstenverhouding Volgnummer inkomstenverhouding UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 8

9 Aanduiding inkomstenverhouding werkgever UWV Code reden einde inkomstenverhouding flexwerker Datum aanvang inkomstenverhouding UWV Datum einde inkomstenverhouding UWV Personeelsnummer UWV Inschrijvingsgegevens CWI Datum inschrijving CWI Code inschrijfreden CWI Datum einde inschrijving CWI Datum einde geldigheidstermijn inschrijving CWI Code reden einde inschrijving CWI Indicatie bezwaar gegevens naar bemiddelingsbureau Code anonimiteitsniveau Indicatie voorrang bij bemiddeling Inschrijvingsgegevens GBA Datum eerste inschrijving GBA GBA Inschrijvingsgegevens Code gemeente waar Persoonskaart zich bevindt GBA Code Persoonskaart volledig geconverteerd GBA Datum inschrijving Code inschrijfreden Datum einde inschrijving Datum einde geldigheidstermin inschrijving Code reden einde inschrijving Instelling Naam instelling GSD Intakegesprek Code soort intakegesprek GSD Datum intakegesprek GSD Omschrijving afspraken intakegesprek GSD Toelichting intakegesprek GSD Inzet instrument trajectplan Code soort instrument UWV Datum aanvang inzet instrument UWV Datum einde inzet instrument UWV Code resultaat inzet instrument UWV Toelichting resultaat inzet instrument Omschrijving activiteit Kadastrale aanduiding Kadastrale gemeentenaam KADASTER Kennisgeving-mededeling Kennisgeving-verwijtbaar Kadastrale sectie KADASTER Kadastraal perceelnummer KADASTER Kadastraal deelperceelnummer KADASTER Kadastraal appartementsindex KADASTER Code kadastrale gemeente KADASTER Datum kennisgeving Toelichting kennisgeving Datum kennisgeving Toelichting kennisgeving Keuring Datum einde geldigheid APK RDW Kind GBA Datum aanvang verzorging GSD Datum einde verzorging GSD Indicatie inkomen kind GSD Indicatie kinderbijslag SVB Indicatie co-ouderschap GSD Knelpunt klantsituatie Code type knelpunt klant Kolom SUWI Datum aanvang knelpunt klant Datum einde knelpunt klant Omschrijving knelpunt klant Code reden einde knelpunt klant Omschrijving reden afmelden knelpunt klant Code kolom SUWI Naam kolom SUWI Naam kolom SUWI (verkort) Kostgeld Bedrag kostgeld GSD Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 9

10 Kwalificerende intake Code opdrachtgever kwalificerende intake Kwaliteitstoets reintegratieadvies Kwaliteitstoets uitkeringsintake gemeenten Datum aanvang kwalificerende intake Datum einde kwalificerende intake Code fase-indeling Datum fase-indeling Code aanleiding kwalificerende intake Code kwaliteitseis reintegratieadvies Indicatie voldaan aan kwaliteitseis Code voldaan aan kwaliteitseis Toelichting kwaliteitstoets Code soort kwaliteitseis Code kwaliteitseis uitkeringsintake gemeenten Indicatie voldaan aan kwaliteitseis volgens CWI Indicatie voldaan aan kwaliteitseis volgens GSD Toelichting kwaliteitstoets uitkeringsintake Legitimatiebewijs Code soort legitimatiebewijs GSD Nummer legitimatiebewijs GSD Lening Bedrag lening GSD Bedrag restschuld lening GSD Bedrag aflossing lening GSD Bedrag rente lening GSD Aantal maanden resterende looptijd lening GSD Indicatie betalingsachterstand lening GSD Bedrag achterstand lening GSD Aantal maanden achterstand lening GSD Loonbelastingtabel Code loonbelastingtabel UWV Datum aanvang loonbelastingtabel UWV Datum einde loonbelastingtabel UWV Loonkostensubsidie Code soort financiering trajectplan GSD Datum aanvang loonkostensubsidie GSD Datum einde loonkostensubsidie GSD Loonperiode Datum aanvang loonperiode UWV Datum einde loonperiode UWV Bedrag brutoloon SV UWV Bedrag nettoloon Indicatie loonheffingskorting toegepast Bedrag loonheffingskorting Code toegepaste loonbelastingtabel Maatregel mbt uitkering Datum aanvang maatregel mbt uitkering UWV & GSD Datum einde maatregel mbt uitkering UWV & GSD Percentage korting uitkering UWV Medebewoner Code soort relatie huisgenoot GSD Mededeling CWI-GSD Mededeling CWI-UWV Mededeling GSD-CWI Mededeling in kennisgeving Melding Toelichting relatie huisgenoot GSD Code mededeling CWI-GSD Omschrijving mededeling CWI-UWV Code mededeling GSD-CWI Toelichting mededeling GSD-CWI Code soort mededeling in kennisgeving Datum aanvang medegedeelde situatie Datum einde medegedeelde situatie Datum afspraak gesprek Samenloopcode Datum aanvang melding Datum einde melding Code actualiteit melding Melding CRIHO Code inschrijving CRIHO Code voltijd/deeltijd Melding CWI Datum melding CWI Omschrijving reden te late melding werkloosheid Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 10

11 Datum afspraak uitkeringsintake Melding dienstverband Bedrag brutoloon SV UWV Datum aanvang loonperiode UWV Datum einde loonperiode UWV Code uitvoeringsinstelling UWV Code locatie van administratie UWV Melding studiefinanciering Indicatie studiefinanciering Melding uitkering GSD Datum aanvang uitkeringsperiode GSD Datum einde uitkeringsperiode GSD Melding uitkering SV Code munteenheid UWV Waarde bedrag UWV Code uitkeringsperiode UWV Datum aanvang bruto uitkeringsbedrag UWV Datum einde bruto uitkeringsbedrag UWV Code uitvoeringsinstelling UWV Code locatie van administratie UWV Melding vermogensindicatie Bank-/gironummer RBD Bankcode RBD Banknaam RBD Bedrag rente bank-/girorekening RBD Bedrag saldo bank-/girorekening mbt rente RBD Mobiliteit Indicatie bereidheid te verhuizen Motivatie client Motorrijtuig Reistijd Bemiddelingspostcode Bemiddelingsstraal Code zoekgedrag verkrijgen arbeid Indicatie bereidheid tot scholing Indicatie bereidheid tot opdoen van werkervaring Code beoordeling aantal sollicitaties Toelichting beoordeling aantal sollicitaties Code gerichtheid op vinden van werk Toelichting gerichtheid op vinden van werk Code bereidheid tot het volgen van reintegratieactiviteiten Toelichting bereidheid tot het volgen van reintegratieactiviteiten Conclusie sollicitatiegedrag en bereidheid reintegratieactiviteiten Kenteken Merk motorrijtuig Type motorrijtuig Bouwjaar motorrijtuig Naam onderneming/instelling Handelsnaam organisatie RDW Nationaliteit Code nationaliteit GBA Natuurlijk persoon Natuurlijk rechtspersoon Datum aanvang nationaliteit UWV Datum einde nationaliteit UWV Code reden verkrijging Nederlandse nationaliteit GBA Code reden verlies Nederlandse nationaliteit GBA Code bijzonder Nederlanderschap GBA Sofi-nummer Naam rechtspersoon Netto uitkeringsbedrag Code munteenheid SVB Niet natuurlijk rechtspersoon Waarde bedrag SVB Code uitkeringsperiode SVB Datum aanvang netto uitkeringsbedrag Datum einde netto uitkeringsbedrag Fi-nummer Naam rechtspersoon Normbedrag Code soort normbedrag GSD Code munteenheid GSD Waarde bedrag GSD Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 11

12 Onderhoudsplicht Code soort onderhoudsplicht GSD Bedrag onderhoudsplicht GSD Onderneming/Instelling Code type onderneming/instelling KVK Code rechtsvorm KVK Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel KVK Omschrijving statutaire zetel KADASTER Ongestructureerd adres buitenland Adresregel 1 buitenland GBA Adresregel 2 buitenland GBA Adresregel 3 buitenland GBA Landsnaam GBA Onroerende zaak Code type onroerende zaak KADASTER Datum ontstaan KADASTER Omschrijving kadastraal object KADASTER Bedrag koopsom KADASTER Jaar aankoop KADASTER Indicatie meer gerechtigden KADASTER Ontslag Code aard ontslag GSD Omschrijving reden ontslag GSD Indicatie ontslag gekregen GSD Indicatie inkomsten ivm beeindiging GSD Datum kennisgeving ontslag GSD Indicatie ontslagbevestiging GSD Datum ontslagbevestiging GSD Code bezwaar ontslag GSD Aantal uren ontslag GSD Indicatie zwangerschap GSD Vermoedelijke bevallingsdatum GSD Indicatie lidmaatschap OR/OR-commissie GSD Datum aanvang lidmaatschap OR/OR-commissie GSD Datum einde lidmaatschap OR/OR-commissie GSD Indicatie kandidaat lidmaatschap OR GSD Indicatie poging verlenging arbeidsverhouding GSD Omschrijving reden niet gepoogd arbeidsverhouding te verlengen GSD Indicatie procedure tegen ontslag GSD Omschrijving reden geen procedure tegen ontslag GSD Ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten Toelichting aanwezige kwaliteiten Opdracht verzending melding Toelichting te ontwikkelen kwaliteiten Conclusie ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten Datum opdracht tot verzending bericht Tijdstip opdracht tot verzending bericht Opleiding Datum aanvang volgen opleiding Datum einde volgen opleiding Code status opleiding Indicatie diploma Aantal jaren succesvol afgerond Aantal uren opleiding Code tijdsbeslag opleiding Indicatie deeltijdopleiding Toelichting opleiding Opleidingsnaam gecodeerd Code opleidingsnaam Omschrijving opleidingsnaam Code soort opleidingsnaam Indicatie opleidingsnaam actief Opleidingsnaam ongecodeerd Naam opleiding ongecodeerd Opleidingsniveau Omschrijving opleidingsniveau kort Omschrijving opleidingsniveau Oplossing knelpunt klantsituatie Code actor oplossing knelpunt klant Code status oplossing knelpunt klant Datum oplossing knelpunt klant Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 12

13 Omschrijving oplossing knelpunt klant Code reden einde oplossing knelpunt klant Toelichting oplossing knelpunt klant Ouder 1 Datum aanvang familierechtelijke betrekking GBA Ouder 2 Datum aanvang familierechtelijke betrekking GBA Overdracht uitkeringsintake gemeenten Overeenkomst dienstverlening Overeenkomst Poortwachtertoets Datum overdracht uitkeringsintake Code soort overdracht uitkeringsintake Datum verzending uitkeringsdossier Omschrijving reden overeenkomst diensverlening UWV WERKbedrijf Datum overeenkomst dienstverlening Omschrijving overeenkomst dienstverlening Toelichting overeenkomst dienstverleing Code status overeenkomst dienstverlening Code conclusie overeenkomst dienstverlening UWV WERKbedrijf Overlijden Datum overlijden GBA Plaats overlijden GBA Land overlijden GBA Overige bezittingen Omschrijving overige bezittingen GSD Overige Inkomsten Bedrag totaal overige inkomsten GSD Overige inkomsten component Code soort overige inkomsten GSD Overige schuld Bedrag overige inkomstencomponent GSD Omschrijving overige inkomsten GSD Bedrag oorspronkelijke schuld Bedrag restschuld Datum ontstaan schuld GSD Indicatie terugbetalingsverplichting GSD Termijnbedrag schuld GSD Participatieplaats Indicatie inzet participatieplaats GSD Partij SUWI Datum aanvang participatieplaats GSD Datum einde participatieplaats GSD Code partij SUWI Naam partij SUWI Partner GBA Indicatie inkomen partner GSD Indicatie ex-partner GSD Periode niet beschikbaar voor arbeid Code reden niet beschikbaar voor arbeid GSD Datum aanvang niet beschikbaar voor arbeid GSD Datum einde niet beschikbaar voor arbeid GSD Toelichting reden niet beschikbaar voor arbeid GSD Periode SV-dagen arbeidsverleden Code basis arbeidsverleden UWV Datum aanvang periode arbeidsverleden UWV Datum einde periode arbeidsverleden UWV Aantal SV-dagen periode arbeidsverleden UWV Persoon Burgerservicenummer GBA Sofi-nummer A-nummer GBA Voornamen GBA Voorletters GBA Voorvoegsel GBA Significant deel van de achternaam GBA Aanduiding naamgebruik GBA Voorvoegsel echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner UWV Significant deel van de achternaam echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner UWV Geslacht GBA Geboortedatum GBA Geboorteplaats GBA Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 13

14 Geboorteland GBA Code verificatie sofinummer Code verificatie GBA Code VIPtype UWV Code GBA-gegevens geheim GBA Persoon in Aanvraag Code rol persoon in aanvraag GSD Toelichting rol persoon in aanvraag Postbusadres Postbusnummer UWV Postbusadres buitenland Postbusnummer buitenland UWV Premiepercentage individueel Premiepercentage individueel UWV Rechtspersoon Datum aanvang premiepercentage individueel UWV Datum einde premiepercentage individueel UWV Reden maatregel mbt uitkering GSD Code reden maatregel mbt uitkering GSD GSD Reden maatregel mbt uitkering UWV Code reden maatregel mbt uitkering UWV UWV Regeling co-ouderschap Indicatie client ontvanger kinderbijslag GSD Toelichting regeling co-ouderschap GSD Regeling met betrekking tot levensonderhoud Code soort regeling levensonderhoud GSD Bedrag regeling levensonderhoud GSD Regelmatig arbeidspatroon Indicatie regelmatig arbeidspatroon UWV Datum aanvang regelmatig arbeidspatroon UWV Datum einde regelmatig arbeidspatroon UWV Registratie Code registratie GSD Reintegratieactiviteit Code reintegratieactiviteit Toelichting reintegratieactiviteit Reintegratieadvies Datum reintegratieadvies Datum ondertekening reintegratieadvies Toelichting reintegratieadvies Datum vermoedelijke eerste werkloosheidsdag Code uitkeringssituatie Toelichting uitkeringssituatie Reisdocument Code soort Nederlands reisdocument GBA Nummer Nederlands reisdocument GBA Datum uitgifte Nederlands reisdocument GBA Code autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument GBA Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument GBA Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument GBA Code inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument GBA Lengte houder Nederlands reisdocument GBA Code signaal niet verstrekken Nederlands reisdocument GBA Code bezit buitenlands reisdocument GBA Resultaat examen Code resultaat examen Datum resultaat examen Jaar afgelegd examen Rijbewijs Code soort rijbewijs Routering Code route-indeling Datum route-indeling Saldo bank-/girorekening Bank-/gironummer GSD Banknaam GSD Datum rekeningafschrift GSD Schenking Datum schenking GSD Bedrag schenking GSD Omschrijving schenking GSD Schuld Code soort schuld GSD Indicatie schuldsanering/hulpverlening GSD Indicatie WNSP GSD Indicatie faillissement client GSD Sector beroeps- en bedrijfsleven Code sector UWV Naam sector UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 14

15 Sector risicogroep Code sector risicogroep UWV Sector risicogroep inkomstenopgave Signaal Code risicopremiegroep Datum aanvang sector risicogroep UWV Datum einde sector risicogroep UWV Code risicopremiegroep Bedrag premie sectorfonds Bedrag premieloon sectorfonds Signaal ID Indicatie conclusie signaal Datum wijziging signaal Tijdstip wijziging signaal Code status signaal Indicatie signaal afgehandeld Datum conclusie signaal Tijdstip conclusie signaal Situatie client arbeidsinpassing Toelichting persoonlijke situatie Conclusie persoonlijke situatie Sociale verzekering buitenland Sociaal verzekeringsnummer buitenland UWV Landencode ISO UWV Datum aanvang sociaal verzekeringsnummer buitenland UWV Datum einde sociaal verzekeringsnummer buitenland UWV Sollicitatie Indicatie sollicitaties Omschrijving reden niet gesolliciteerd Datum aanvang periode sollicitaties Datum einde periode sollicitaties Aantal zelfstandig verrichte sollicitaties Aantal verwijzingen naar vacature Aantal verrichte sollicitaties Code respons op sollicitaties Toelichting respons op sollicitaties Code beoordeling persoonlijke presentatie Toelichting beoordeling persoonlijke presentatie Conclusie solliciteren Soort inkomstenverhouding Code soort inkomstenverhouding UWV Datum aanvang soort inkomstenverhouding UWV Datum einde soort inkomstenverhouding UWV Specifieke gegevens AOW Indicatie partnertoeslag AOW SVB Percentage toegekende AOW SVB Specifieke gegevens Bijzondere Bijstand Code soort kosten Bijzondere Bijstand GSD Datum betaalbaarstelling Bijzondere Bijstand GSD Specifieke gegevens GSD-uitkering Code aanleiding GSD-uitkering GSD Code aanleiding beeindiging GSD-uitkering GSD Code classificatie Bbz GSD Specifieke gegevens Kinderbijslag Code woonsituatie kind SVB Code land verblijf kind SVB Specifieke gegevens WW uitkering Datum einde loongerelateerde uitkering WW UWV Datum einde vervolguitkering WW UWV Standaard Aansluitingsnummer BV BV-nummer UWV Standaard bedrag Standaard percentage Werkgeversnummer BV UWV Code munteenheid Code positief/negatief Waarde bedrag Code periode eenheid geldigheid bedrag Code positief/negatief Percentage Status voertuig Code status voertuig RDW Datum aanvang status voertuig RDW Datum einde status voertuig RDW Straatadres Straatnaam GBA/KVK Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 15

16 Huisnummer GBA/KVK Huisletter GBA Huisnummertoevoeging GBA/KVK Aanduiding bij huisnummer GBA Woonbootverwijzing UWV Woonwagenverwijzing UWV Straatadres buitenland Straatnaam buitenland UWV Huisnummer buitenland UWV Studiefinanciering Indicatie studiefinanciering GSD Datum einde studiefinanciering GSD SV-dagen arbeidsverleden Jaar SV-dagen arbeidsverleden UWV Aantal SV-dagen arbeidsverleden UWV Percentage jaar arbeidsverleden UWV Indicatie halfjaar WW UWV Indicatie zorgforfait UWV Indicatie mantelzorgforfait UWV SZ-wet Code SZ-wet UWV & GSD & SVB Telefoonnummer Abonneenummer Netnummer Telefoonnummer Client Netnummer Telefoonnummer contactpersoon Abonneenummer Indicatie geheim telefoonnummer Netnummer Abonneenummer & Telefoonnummer Contactpersoon Afdeling Netnummer UWV & GSD & Abonneenummer UWV & GSD Telefoonnummer niet Nederland Terugmelding kennisgeving Terugmelding overdracht uitkeringsintake gemeenten Terugmelding reintegratieadvies Telefoon landnummer Telefoonnummer buitenland Datum terugmelding kennisgeving Datum terugmelding overdracht uitkeringsintake Datum ontvangst uitkeringsdossier Indicatie nader contact met client noodzakelijk Indicatie maatregel en/of boete Indicatie aanvraag uitkering toegewezen Toelichting terugmelding overdracht uitkeringsintake gemeenten Datum terugmelding reintegratieadvies Datum ondertekening terugmelding reintegratieadvies Toelichting terugmelding reintegratieadvies Datum eerste werkloosheidsdag Code conclusie reintegratietraject UWV Code reden doorzending reintegratieadvies UWV Titulatuur Code adellijke titel/predikaat GBA & UWV Trajectplan Indicatie trajectplan Datum aanbod trajectplan GSD Code reïntegratiepositie aanvang traject GSD Datum aanvang trajectplan UWV & GSD Code reïntegratiepositie einde traject GSD Datum einde trajectplan UWV & GSD Code reden einde trajectplan GSD Bedrag kosten trajectplan Financieringsafspraak trajectplan Type arbeidscontract Code type arbeidscontract UWV Datum aanvang type arbeidscontract UWV Datum einde type arbeidscontract UWV Uitkeringsintakegesprek Toelichting reden aanvraag uitkering door contactpersoon GSD Omschrijving woon- en leefsituatie GSD Omschrijving financiele situatie GSD Uitkeringsperiode Datum aanvang uitkeringsperiode UWV & GSD & SVB Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 16

17 Datum einde uitkeringsperiode UWV & GSD & SVB Indicatie verplicht verzekerd ZFW Uitkeringsverhouding Datum aanvang uitkeringsverhouding UWV & GSD & SVB Datum einde maximale uitkeringsduur Omschrijving reden einde uitkeringsverhouding Datum einde uitkeringsverhouding UWV & GSD & SVB Code leefvorm GSD Aantal werkuren per week grondslag uitkering UWV Uitzendperiode Naam inlener GSD Datum aanvang uitzendperiode GSD Datum einde uitzendperiode GSD Vakantiebonnen toegepast Indicatie vakantiebonnen toegepast UWV Datum aanvang vakantiebonnen toegepast UWV Datum einde vakantiebonnen toegepast UWV Verblijfschema co-ouderschap Code weekdag GSD Code periode eenheid verblijf kind GSD Verblijfstitel Code verblijfstitel GBA Verificatie sofi-nummer Datum aanvang verblijfstitel GBA Datum einde verblijfstitel GBA Datum einde rechtmatig verblijf GBA Code resultaat verificatie sofi-nummer Verlating ouderlijk huis Datum verlating ouderlijk huis GSD Omschrijving reden verlating ouderlijk huis GSD Indicatie hulpverlening bij verlating ouderlijk huis GSD Vermogenscomponent Code soort vermogenscomponent GSD Bedrag waarde vermogenscomponent GSD Verwijtbaarheid afspraak Poortwachtertoets Omschrijving verweer afspraak Poortwachtertoets Code schade reïntegratie afspraak Poortwachtertoets Code verwijtbaarheid afspraak Poortwachtertoets Toelichting verwijtbaarheid afspraak Poortwachtertoets Verwijzing naar vacature Datum verwijzing naar vacature Indicatie plaatsing Reactie client verwijzing naar vacature Reactie werkgever verwijzing naar vacature Oordeel contactpersoon/afdeling verwijzing naar vacature Verzekerd WAO/WIA Indicatie verzekerd WAO/WIA UWV Datum aanvang verzekerd WAO/WIA UWV Datum einde verzekerd WAO/WIA UWV Verzekerd WW Indicatie verzekerd WW UWV Datum aanvang verzekerd WW UWV Datum einde verzekerd WW UWV Verzekerd ZW Indicatie verzekerd ZW UWV Datum aanvang verzekerd ZW UWV Datum einde verzekerd ZW UWV Verzekering Code soort dekking RDW Polisnummer RDW Datum aanvang verzekering RDW Datum einde verzekering RDW Verzekeringsmaatschappij Code verzekeringsmaatschappij RDW RDW Naam verzekeringsmaatschappij RDW RDW Verzekeringssituatie ZVW Code verzekeringssituatie ZVW UWV Verzorging in buitenland Datum aanvang verzekeringssituatie ZVW UWV Datum einde verzekeringssituatie ZVW UWV Jaar verzorging in buitenland Indicatie verzorging in buitenland Vestiging onderneming/instelling Vestigingsvolgnummer Kamer van Koophandel KVK Vestiging SUWI Code type vestiging KVK Code vestiging SUWI Naam vestiging SUWI Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 17

18 VIS document VIS toetsing Code soort VIS document Code land van uitgifte VIS document Datum toetsing VIS Tijdstip toetsing VIS Indicatie klant aan de balie Code resultaat toetsing VIS Visie dienstverlening Omschrijving voorgeschiedenins Omschrijving visie klant Omschrijving visie Omschrijving motivering aanpak dienstverlening UWV WERKbedrijf Omschrijving informatie voor reintegratiebedrijven Voertuig Code soort voertuig RDW Code classificatie voertuig RDW Kenteken voertuig RDW Merk voertuig RDW Type voertuig RDW Hoofdkleur voertuig RDW Nevenkleur voertuig RDW Code soort brandstof RDW Datum eerste inschrijving voertuig nationaal RDW Datum eerste inschrijving voertuig internationaal RDW Bedrag BPM RDW Vooraankondiging aanvraag WW Datum vooraankondiging aanvraag WW UWV Datum vermoedelijke eerste werkloosheidsdag UWV Omschrijving reden werkloosheid UWV Indicatie vooraankondiging verkorte aanvraag WW UWV Toelichting vooraankondiging aanvraag WW UWV Indicatie werkzaam in buitenland UWV Code land werkzaamheden in buitenland UWV Datum opdracht tot verzending bericht Tijdstip opdracht tot verzending bericht Datum ontvangst bericht Tijdstip ontvangst bericht Voortzettingsrelatie Percentage loonsom overgegaan in opvolger UWV Datum voortzettingsrelatie UWV Loonheffingennummer UWV Vordering Identificatienummer vordering GSD Datum besluit vordering GSD Code reden vordering GSD Bedrag aanvang vordering GSD Code status vordering GSD Bedrag saldo vordering GSD Vreemdelingendocument Code soort vreemdelingendocument GBA Nummer vreemdelingendocument GBA Datum einde geldigheid vreemdelingendocument GBA Indicatie arbeid toegestaan Indicatie tewerkstellingsvergunning vereist Indicatie verlenging aangevraagd Vrijstelling arbeidsplicht Indicatie vrijstelling arbeidsplicht Code formele vrijstellingsgronden arbeidsplicht Datum aanvang vrijstelling arbeidsplicht Waardepapier Omschrijving soort waardepapier Werkervaring Aantal jaren werkzaam in beroep Toelichting beroep Werkintakegesprek Omschrijving arbeidsmarktactiviteiten GSD Conclusie werkintakegesprek GSD Werkgever Handelsnaam organisatie UWV Code standaardbedrijfsindeling Code bedrijfsaard UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 18

19 Code bedrijfsklasse UWV Code bedrijfstak UWV Aansluitingsnummer BV UWV Werkinstrument Omschrijving reden inzet werkinstrument Omschrijving werkinstrument Datum aanvang werkinstrument Datum einde werkinstrument Code reden einde werkinstrument Werkloosheid Client Datum eerste werkloosheidsdag UWV Omschrijving reden werkloosheid UWV Indicatie AO voorafgaand aan eerste werkloosheidsdag Code maatschappelijke context werkzaamheden anders dan in Werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding arbeidsverhouding GSD Wijze van solliciteren Omschrijving werkzaamheden GSD Datum aanvang werkzaamheden GSD Datum einde werkzaamheden GSD Omschrijving reden einde werkzaamheden GSD Aantal uren werkzaamheden gemiddeld per week GSD Bedrag netto inkomsten uit werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding GSD Code weekdag Code wijze van solliciteren Toelichting wijze van solliciteren Wijze verkrijging eigendom Code wijze verkrijging eigendom KADASTER Woonlasten Datum wijze verkrijging eigendom KADASTER Bedrag totaal woonlasten Woonlasten eigen woning Bedrag eigenaarsgedeelte OZB GSD Bedrag rioolrechten GSD Bedrag premie opstalverzekering GSD Bedrag waterschaps- en polderlasten GSD Bedrag erfpachtcanon GSD Bedrag bijdrage vereniging van eigenaren GSD Bedrag kosten onderhoud GSD Bedrag ontvangen rijkspremie GSD Woonlasten huurwoning Bedrag huur GSD Bedrag huursubsidie GSD Bedrag vangnetregeling huursubsidie GSD Indicatie bijdrage in woonkosten huurwoning GSD Omschrijving reden geen bijdrage in woonkosten GSD Bedrag kosten onderhoud huurwoning GSD Zakelijk recht Omschrijving zakelijk recht KADASTER Datum einde zakelijk recht KADASTER Zelfredzaamheid op de arbeidsplaats Code belemmering taalbeheersing Toelichting belemmering taalbeheersing Indicatie aandachtspunten houding-gedragverantwoordelijkheidsgevoel Toelichting aandachtspunten houding-gedragverantwoordelijkheidsgevoel Conclusie zelfredzaamheid op de arbeidsplaats Ziektekostenverzekering Verzekerdennummer GSD Bedrag premie ziektekostenverzekering GSD Indicatie aanvullend verzekerd GSD Bedrag premie aanvullende ziektekostenverzekering GSD Zorgverzekeraar Naam zorgverzekeraar verkort GSD Code soort zorgverzekeraar GSD Toelichting: Dit overzicht is opgebouwd door op de -as de sociale wetten zijn gepositioneerd ten opzichte van, op de Y-as, de gegevens. Een extra kolom wordt toegevoegd aan de -as waarin per gegeven is aangegeven wie bronhouder van/ voor dat gegeven is. Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 19

20 Dit overzicht bevat alle gegevens, die in het SGR 5.0 zijn gedefinieerd. In het SGR worden niet alléén de persoongerelateerde gegevens gedefinieerd, maar ook de niet-persoonsgerelateerde gegevens zoals procesgegevens, bericht-identificerende gegevens en bron-/partijgegevens. In dit overzicht worden slechts de persoonsgerelateerde gegevens t.o.v. de wettelijke grondslag aangekruisd. Binnen de sector Werk en Inkomen wordt onderscheid gemaakt in de verschillende gegevensuitwisselingen: - de gegevens die on-line worden opgevraagd door de afnemende partij. De gegevens blijven opgeslagen bij de bronhouder (leverende partij) bijv. UWV - de gegevens die slechts worden doorgegeven door de naar de uitkerende partij, UWV of GSD, afhankelijk van de soort uitkering. bijv. GSD - de gegevens die door de aan de ketenpartijen (UWV of GSD) worden overgedragen in het kader van kennisgeving of reïntegratieadvies. bijv. Definitie: "Bronhouder" is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van het gegeven en de beschikbaarstelling daarvan aan een verwerker (WBP). "Verwerker" is de partij die is opgedragen om bepaalde wet uit te voeren en gebruik te maken van de uitgewisselde gegevens. UWV voor: WW, Toeslagenwet (TW), ZW, WAO/ WIA/ WGA/ Wajong/ WAZ GSD voor WWB, IOAW/ IOAZ, WWIK SVB voor AOW, ANW, AKB, RW De overige afnemers kunnen zijn AI, SIOD, IND, etc. en de autorisatie (doelbinding) wordt geregeld door en met de afspraken tussen de partijen onderling Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 20

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk

aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk aanvraagformulier Schuldregeling vertrouwelijk Postbus 2165, 1200 CD Hilversum A. Gegevens aanvrager Registratienummer: 1. Sofinummer: 2. Burgerservicenummer: man 1 vrouw 1 Achternaam (geboortenaam): Voornamen

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen

Handboek Loonheffingen Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2013 Werkkostenregeling Uitgave januari 2013 Voorwoord Beste lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2013: de loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen

Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB. Inhoudsopgave. Richtlijnen Bijstand Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Geconsolideerde tekst van de regeling BELEIDSREGELS WWB Inhoudsopgave Richtlijnen "Bijstand" Begrippen B001 - Voorbeelden van inrichtingen Aanvraag B142 - Verkorte aanvraagprocedure na korte onderbreking

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Huurkoop

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015

Handboek Loonheffingen 2015. Uitgave 1 januari 2015 Handboek Loonheffingen 2015 Uitgave 1 januari 2015 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 Stappenplan... 9 Stap 1 Nagaan of er een dienstbetrekking is... 9 1.1 Wat is een dienstbetrekking? 9 1.2 Opgaaf van uitbetaalde

Nadere informatie

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE

PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE PROSPECTUS HUURKOOP EN PARTICULIERE LEASE INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Prospectus huurkoop consumptief

Nadere informatie

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease

36-7514-424 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease 36-7514-424 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Huurkoop en Particuliere Lease Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN...

RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... RECHTSPOSITIEREGLEMENT VOOR PASTORAAL WERKERS IN HET BISDOM VAN... 1 januari 2015 Voorbericht bij de uitgave d.d. 1 januari 2015 Met deze editie van het Rechtspositiereglement is het RPW geactualiseerd.

Nadere informatie

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus Persoonlijke Lening

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014

Handboek Loonheffingen 2014. Uitgave 1 oktober 2014 Handboek Loonheffingen 2014 Uitgave 1 oktober 2014 Inhoudsopgave Versiebeheer... 8 1 Wijzigingen 1e kwartaal 8 2 Wijzigingen 2e kwartaal 9 3 Wijzigingen 3e kwartaal 10 Stappenplan... 15 Stap 1 Nagaan of

Nadere informatie

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING

PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING PROSPECTUS PERSOONLIJKE LENING INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 De persoonlijke lening 4 3.1 Belangrijkste

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie

PROSPECTUS PLUSKREDIET

PROSPECTUS PLUSKREDIET PROSPECTUS PLUSKREDIET INHOUDSOPGAVE PAG. 1 Waarom deze prospectus? 2 2 Verantwoord lenen bij InterBank 2 2.1 InterBank op internet 3 2.2 Uw adviseur 3 3 Het Pluskrediet 4 3.1 Belangrijkste kenmerken van

Nadere informatie