Tabel 1 Overzicht SGR-gegevens - Wettelijke grondslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel 1 Overzicht SGR-gegevens - Wettelijke grondslag"

Transcriptie

1 Aangifte verblijfplaats Code gemeente van inschrijving GBA Datum van inschrijving bij gemeente GBA Datum aanvang adreshouding GBA Code aangifte adreshouding GBA Aanspraak op inkomen Code soort aanspraak op inkomen GSD Datum aanvang aanspraak op inkomen GSD Datum einde aanspraak op inkomen GSD Aansprakelijke Datum registratie aansprakelijkheid RDW Datum einde aansprakelijkheid RDW Aantekening kadastraal object Datum einde aantekening kadastraal object KADASTER Omschrijving aantekening kadastraal object KADASTER Aanvraag WWB Code reden aanvraag WWB GSD Aanvraag Ioaw Aanvraag reintegratieadvies GSD-CWI Indicatie broodnood GSD Indicatie gesplitste betaling gewenst GSD Indicatie uitsluiting partner GSD Indicatie mogelijk beroep op Bijzondere bijstand GSD Bedrag verzekerde waarde inboedelverzekering GSD Omschrijving reden aanvraag WWB door client GSD Indicatie voorliggende voorzieningen GSD Omschrijving voorliggende voorzieningen GSD Code reden aanvraag Ioaw GSD Indicatie broodnood GSD Indicatie gesplitste betaling gewenst GSD Indicatie uitsluiting partner GSD Indicatie mogelijk beroep op Bijzondere bijstand GSD Code aanleiding aanvraag reintegratieadvies Datum aanvraag reintegratieadvies Toelichting aanvraag reintegratieadvies Aanvraag uitkering Datum aanvraag uitkering UWV & GSD & SVB Datum aanvang periode aanvraag uitkering UWV & GSD Datum einde periode aanvraag uitkering UWV & GSD Toelichting periode aanvraag uitkering GSD Indicatie overige uitkeringen GSD Omschrijving reden te late aanvraag uitkering GSD Code leefvorm GSD Aanvraag WW Code reden aanvraag WW UWV Datum vermoedelijke eerste werkloosheidsdag Indicatie werkgeversverklaring ontvangen Indicatie bezwaar werkgeversverklaring Toelichting bezwaar werkgeversverklaring Indicatie hoger loon bij andere werkgever Indicatie voorschot gewenst Code prepensioen Datum (vermoedelijke) aanvang prepensioen Indicatie aanvulling SUWAS-2 gewenst Indicatie aanvulling AVW gewenst Indicatie aanvulling AVT gewenst Indicatie aanvulling APP gewenst Aanvulling op uitkering Indicatie aanvulling op uitkering UWV Datum aanvang aanvulling op uitkering UWV Datum einde aanvulling op uitkering UWV Aard inkomstenverhouding Code aard inkomstenverhouding UWV Datum aanvang aard inkomstenverhouding UWV Datum einde aard inkomstenverhouding UWV Achterstand onderhoudsplicht Bedrag achterstand onderhoudsplicht GSD Aantal maanden achterstand onderhoudsplicht GSD Activiteit ter voorkoming uitkering Omschrijving activiteit ter voorkoming uitkering GSD Administratieve eenheid Naam administratieve eenheid UWV Loonheffingennummer UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 1

2 Adres buitenland Datum aanvang administratieve eenheid UWV Datum einde administratieve eenheid UWV Indicatie blokkade administratieve eenheid UWV Locatieomschrijving buitenland Postcode buitenland UWV Woonplaatsnaam buitenland UWV Regionaam buitenland Landencode ISO UWV Landsnaam UWV Adres Nederland Locatieomschrijving UWV Postcode GBA/KVK Woonplaatsnaam KVK Gemeentenaam GBA Gemeentedeel GBA Advocaat Naam advocaat GSD Afspraak klant met Code type afspraak klant Omschrijving onderwerp afspraak klant Datum tijd aanvang afspraak klant Datum tijd einde afspraak klant Omschrijving motivering afspraak Poortwachtertoets Antwoordnummeradres Antwoordnummer UWV Arbeidsgeschiktheid Client Code arbeidsongeschiktheidsklasse UWV Datum aanvang AO-klasse UWV Code arbeidsongeschiktheidsklasse geschat per einde wachttijd WAO UWV Datum eerste AO-dag UWV Code categorie medische beperkingen Indicatie Wet Rea Arbeidsmarktkwalificaties Code taalbeheersing mondeling Code taalbeheersing schriftelijk Code opleidingsniveau client Toelichting arbeidsmarktkwalificaties Code aansluiting werkervaring op bemiddelingsberoep Toelichting aansluiting werkervaring op bemiddelingsberoep Code aansluiting werkervaring op arbeidsmarkt Toelichting aansluiting werkervaring op arbeidsmarkt Code aansluiting opleiding op bemiddelingsberoep Toelichting aansluiting opleiding op bemiddelingsberoep Code aansluiting opleiding op arbeidsmarkt Toelichting aansluiting opleiding op arbeidsmarkt Code aansluiting competentie op bemiddelingsberoep Toelichting aansluiting competentie op bemiddelingsberoep Code aansluiting competentie op arbeidsmarkt Toelichting aansluiting competentie op arbeidsmarkt Conclusie arbeidsmarktkwalificaties Arbeidsmarktorientatie Code realiteitszin werkgerichtheid Toelichting realiteitszin werkgerichtheid Code gebruik informatiekanalen Toelichting gebruik informatiekanalen Conclusie arbeidsmarktorientatie Arbeidsperiode Datum aanvang arbeidsperiode UWV Datum einde arbeidsperiode UWV Gemiddeld aantal werkuren per week UWV Aantal werkuren per week maandag Aantal werkuren per week dinsdag Aantal werkuren per week woensdag Aantal werkuren per week donderdag Afspraak Poortwachtertoets Code afspraak Poortwachtertoets Omschrijving afspraak Poortwachtertoets Toelichting afspraak Poortwachtertoets Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 2

3 Aantal werkuren per week vrijdag Aantal werkuren per week zaterdag Aantal werkuren per week zondag Indicatie CAO-regeling van toepassing Indicatie verplicht verzekerd ZFW UWV Toelichting beroep Arbeidsverhouding Datum aanvang arbeidsverhouding UWV Arbeidsverledenbeschikking Datum einde arbeidsverhouding UWV Code aard arbeidsverhouding Code totstandkoming arbeidsovereenkomst Datum laatste werkdag Indicatie tijdelijke arbeidsverhouding Indicatie regelmatig arbeidspatroon UWV Code invloed verzekeringsplicht Omschrijving familierelatie werkgever Indicatie werkzaam in buitenland UWV Code land werkzaamheden in buitenland UWV Indicatie dreiging werkloosheid Omschrijving reden einde arbeidsverhouding ATL relatie Datum aanvang ATL-relatie Bedrijfsvereniging Beeindiging eigen bedrijf Beeindiging huwelijk/geregistreerd partnerschap Jaar aanvang arbeidsverledenbeschikking Jaar einde arbeidsverledenbeschikking Datum verzending arbeidsverledenbeschikking UWV UWV Datum einde ATL-relatie Indicatie WIW mogelijk van toepassing BV-nummer Naam BV Indicatie surseance GSD Indicatie faillissement eigen bedrijf GSD Indicatie positief saldo beeindiging eigen bedrijf Bedrag opbrengst beeindiging eigen bedrijf GSD GSD Datum verlating GSD Toelichting verlating GSD Indicatie echtscheiding aangevraagd GSD Omschrijving reden geen echtscheiding aangevraagd GSD Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GSD Datum van opneming echtscheiding GSD Gemeente inschrijving echtscheiding GSD Indicatie boedelscheiding GSD Omschrijving reden geen boedelscheiding GSD Indicatie voorlopige voorzieningen na beeindiging partnerschap Omschrijving voorlopige voorzieningen na beeindiging partnerschap GSD GSD Indicatie echtscheidingsconvenant GSD Belemmering arbeidsinpassing Code belemmering arbeidsinpassing Omschrijving andere belemmering arbeidsinpassing Belemmering werkaanvaarding Code belemmeringen werkaanvaarding Toelichting belemmeringen werkaanvaarding Bemiddelingsberoep Toelichting beroep Beroepschrift Datum dagtekening beroepschrift UWV Beroepsnaam gecodeerd Code beroepsnaam Omschrijving beroepsnaam Code soort beroepsnaam Indicatie beroepsnaam actief Beroepsnaam ongecodeerd Naam beroep ongecodeerd Beroepsperspectief en realiteitszin Conclusie beroepsperspectief en realiteitszin Toelichting vastgestelde bemiddelingsberoepen Beroepspraktijkovereenkomst Datum aanvang beroepspraktijkvorming Datum einde berepspraktijkvorming werkelijk Aantal uren beroepspraktijkvorming Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 3

4 Datum afsluiting beroepspraktijkovereenkomst Beschikbaarheid client voor arbeid Datum aanvang beschikbaar voor arbeid Beschikbaarheid client voor bemiddeling Datum einde beschikbaar voor arbeid Aantal uren per week beschikbaar voor arbeid Indicatie bereidheid solliciteren naast deeltijdbaan GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid maandag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid dinsdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid woensdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid donderdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid vrijdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid zaterdag GSD Aantal uren beschikbaar voor arbeid zondag GSD Indicatie nog werkzaam GSD Indicatie beschikbaarheid conform richtlijn passende arbeid GSD Toelichting beschikbaarheid voor arbeid GSD Indicatie direct bemiddelbaar Datum einde periode niet bemiddelbaar Beslissing op aanvraag uitkering Code beslissing op aanvraag uitkering UWV & GSD Datum dagtekening beslissing op aanvraag uitkering UWV & GSD Beslissing op beroepschrift Code beslissing op beroepschrift UWV Datum dagtekening beslissing op beroepschrift UWV Beslissing op bezwaarschrift Code beslissing op bezwaarschrift UWV Besluit naar aanleiding van kennisgeving Datum dagtekening beslissing op bezwaarschrift UWV Code besluit naar aanleiding van kennisgeving Toelichting besluit naar aanleiding van kennisgeving Betalingsachterstand verplichting Bedrag betalingsachterstand verplichting GSD Bevindingen trajectplan Bedrag aflossing betalingsachterstand verplichting GSD Aantal maanden resterende looptijd aflossing betalingsachterstand GSD Beoordeling client bevindingen trajectplan Mening client bevindingen trajectplan Bezittingen huishouden Bedrag totaal bezittingen GSD Bezwaarschrift Datum dagtekening bezwaarschrift UWV Referentienummer bezwaarschrift Bijzonderheid werkaanvaarding Code bijzonderheid werkaanvaarding Toelichting bijzonderheid werkaanvaarding Bruto uitkeringsbedrag Code munteenheid UWV & GSD & SVB Waarde bedrag UWV & GSD & SVB Code uitkeringsperiode UWV & GSD & SVB Datum aanvang bruto uitkeringsbedrag UWV Datum einde bruto uitkeringsbedrag UWV CAO Code CAO UWV Caravan Advies nav bevindingen trajectplan Datum aanvang CAO UWV Datum einde CAO UWV Registratienummer caravan Merk caravan Type caravan Bouwjaar caravan Client SUWI Datum overlijden UWV Burgerlijke staat GBA Code leefvorm GSD Code land doelgroep Verblijfplaatstype Bank-/gironummer Indicatie inkomen Constatering mogelijk verwijtbaarheid client WW Code constatering mogelijk verwijtbaarheid WW Toelichting constatering mogelijk verwijtbaarheid WW Constatering mogelijk verwijtbaarheid client WWB Code constatering mogelijk verwijtbaarheid client WWB Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 4

5 Constatering verwijtbaarheid overeenkomst Poortwachtertoets Omschrijving motivering overeenkomst Poortwachtertoets Omschrijving verweer overeenkomst Poortwachtertoets Code verwijtbaarheid overeenkomst Poortwachtertoets Toelichting verwijtbaarheid overeenkomst Poortwachtertoets & Contactpersoon/-afdeling Naam contactpersoon/-afdeling UWV & GSD Curator Naam curator GSD Deelname opleiding geregistreerd bij IB-Groep Datum inschrijving opleiding Datum uitschrijving opleiding Datum uitschrijving opleiding gepland Code inschrijvingsvorm Aanduiding leerjaar Detentie Datum aanvang detentie UWV Datum ontslag uit detentie GSD Dienst activiteit CWI Code soort dienst activiteit CWI Datum aanvang dienst activiteit CWI Datum einde dienst activiteit CWI Dienst CWI Code soort dienst CWI Datum aanvang dienst CWI Datum einde dienst CWI Dienst instrument CWI Omschrijving Werkinstrument Datum aanvang dienst instrument CWI Datum einde dienst instrument CWI Dienstverlening Referentienummer dienstverlening Datum aanvang dienstverlening Datum einde dienstverlening Code reden einde dienstverleling Dienstverleningspad CWI Referentie Dienstverlening Datum aanvang dienstverleningspad CWI Datum einde dienstverleningspad CWI Code reden einde dienstverleningspad CWI Doelgroep reintegratie Code doelgroep reintegratie GSD Dossier GSD Dossiercode Groepscode Eigen bedrijf Handelsnaam organisatie GSD Code rechtsvorm GSD Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel GSD Indicatie beeindiging eigen bedrijf GSD Eigendom Indicatie eigendom van onroerende zaak in het verleden KADASTER Eigenrisicodrager Datum aanvang eigenrisicodrager UWV Datum einde eigenrisicodrager UWV Eigen woning Indicatie zelfbewoond GSD Indicatie woning op naam van GSD Indicatie hypotheken GSD Bedrag taxatiewaarde eigen woning GSD Bedrag WOZ waarde GSD adres client adres & adres Contactpersoon/-afdeling adres UWV & GSD Indicatie SUWI adres Emigratie Datum vertrek uit Nederland GBA Land waarnaar vertrokken GBA Ex-partnerschap Datum einde samenwonen GSD Omschrijving einde samenwonen met partner GSD Indicatie geen contact opnemen met ex-partner GSD Omschrijving reden geen contact opnemen met ex-partner GSD Extern Contactpersoon Code soort contactpersoon Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 5

6 Faillissement surseance Fase gegevens Fasebepaling gegevens Naam contactpersoon Code faillissement surseance Code reden einde faillissement surseance Datum aanvang faillissement surseance Datum einde faillissement surseance Datum fase-indeling Tijdstip fase-indeling Code fase-indeling Code reden fase-indeling Code afwijkende fase-indeling Indicatie eens met fase-indeling Toelichting fase-indeling Code score beroepsperspectief Code score arbeidsmarktkwalificaties Indicatie vrijstelling arbeidsplicht Code score persoonlijke kwalificaties Toelichting score beroepsperspectief Toelichting score arbeidsmarktkwalificaties Toelichting score persoonlijke kwalificaties Code afwijkende score beroepsperspectief Code afwijkende score arbeidsmarktkwalificaties Code afwijkende score persoonlijke kwalificaties Toelichting belemmeringen werkaanvaarding Fase indeling WFZ Code fase indeling WFZ UWV Faxnummer contactpersoon Datum aanvang fase indeling WFZ UWV Datum einde fase indeling WFZ UWV Netnummer Abonneenummer & Faxnummer Contactpersoon Afdeling Netnummer UWV & GSD & Abonneenummer UWV & GSD Flexibiliteit Indicatie ingeschreven bij uitzendbureaus Gebouwontzegging Gedragscompetentie Indicatie bereidheid zoeken buiten beroepswens Indicatie bereidheid beroep onder eigen niveau Indicatie bereidheid verrichten zwaar/vuil werk Indicatie bereidheid verrichten onregelmatig werk of ploegendienst Datum aanvang gebouwontzegging Datum einde gebouwontzegging Code gedragscompetentie Omschrijving gedragscompetentie Datum einde vastgestelde gedragscompetentie Geldgever Naam geldgever GSD Gemachtigde Gemoedsbezwaardheid Score reeel arbeidsmarktperspectief Bank-/gironummer Datum aanvang gemoedsbezwaardheid Datum einde gemoedsbezwaardheid Gevolmachtigde Code gevolmachtigde RDW Naam gevolmachtigde RDW Gewenste ziektekostenverzekering Indicatie verzekerd tegen ziektekosten GSD Indicatie beroep toekomstige verzekering GSD Gezagsverhouding Code gezag minderjarige GBA Indicatie curatelestelling GBA Handelaarskenteken Kenteken voertuig RDW Heffingskorting Code soort recht op heffingskorting GSD Indicatie heffingskorting aangevraagd GSD Datum beschikking belastingdienst GSD Huisvesting Code soort huisvesting GSD Toelichting huisvesting GSD Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 6

7 Code relatie bewoner tot huisvesting GSD Toelichting relatie bewoner tot huisvesting GSD Indicatie zelfstandige woonruimte GSD Indicatie zelfstandige slaapruimte GSD Indicatie zelfstandige was- en kookgelegenheid GSD Indicatie zelfstandig toilet GSD Huwelijk/geregistreerd partnerschap Code soort verbintenis GBA Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap GBA Plaats huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap GBA Land huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap GBA Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GBA Plaats ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GBA Land ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GBA Code reden ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap GBA Hypotheek Omschrijving soort hypotheek GSD Bedrag hoofdsom hypotheek GSD Bedrag restschuld hypotheek GSD Bedrag hypotheekrente GSD Bedrag aflossing/-spremie GSD Code tenaamstelling hypotheek GSD Bedrag opgebouwde waarde GSD Immigratie Land vanwaar ingeschreven GBA Datum vestiging in Nederland GBA Incidentele inkomstenvermindering Code incidentele inkomstenvermindering UWV Datum aanvang incidentele inkomstenvermindering UWV Datum einde incidentele inkomstenvermindering UWV Inhoud opleiding volgens IB-Groep Code studiecontractvorm Code onderwijsvorm Code opleidingstelsel IB-Groep Code opleiding IB-Groep Naam opleiding kort IB-Groep Naam opleiding IB-Groep Naam opleiding alternatief onderwijsinstelling Studielast zwaarte Studielast eenheid Omschrijving studiegebied Omschrijving studie-uitstroom Omschrijving studie-inhoud Inhoud vak Omschrijving inhoud vak Inkomsten invloed op GSD-uitkering Code soort overige inkomsten GSD Inkomsten kind Code soort inkomen kind GSD Toelichting inkomen kind GSD Bedrag bruto inkomen kind GSD Bedrag netto inkomen kind GSD Inkomstenopgave Datum aanvang inkomstenopgave UWV Datum einde inkomstenopgave UWV Aantal SV-dagen inkomstenopgave UWV Aantal verloonde uren UWV Bedrag brutoloon SV UWV Bedrag loon loonbelasting/premie volksverzekeringen Bedrag ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen Bedrag vakantietoeslag UWV Bedrag opgebouwd recht extra periode salaris UWV Bedrag extra periode salaris UWV Bedrag opgebouwd recht vakantietoeslag UWV Bedrag WW premie AWF inkomstenopgave UWV Bedrag WW premie wachtgeldfonds inkomstenopgave UWV Bedrag UFO premie inkomstenopgave UWV Bedrag ingehouden bijdrage ZVW inkomstenopgave UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 7

8 Inkomstenperiode Bedrag vergoeding ZVW inkomstenopgave UWV Bedrag basispremie WAO/WIA inkomstenopgave UWV Bedrag verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering Bedrag verrekende arbeidskorting Bedrag gespaard levensloopregeling Bedrag levensloopverlofkorting toegepast Bedrag werkgeversbijdrage kinderopvang Bedrag vergoeding reiskosten onbelast Bedrag privegebruik auto Bedrag werknemersbijdrage privegebruik auto Bedrag genoten zeedagenaftrek Bedrag in WWB-uitkering begrepen betaalde alimentatie Bedrag loon in geld Bedrag loon uit overwerk Bedrag loon belast volgens tabel bijzondere beloningen Bedrag premie WW AWF Bedrag premieloon WW AWF Bedrag premie sectorfonds Bedrag premie UFO Bedrag premieloon UFO Bedrag vergoeding ZVW Bedrag ingehouden bijdrage ZVW Bedrag basispremie WAO/WIA Bedrag premieloon WAO/WIA Bedrag premie WAO/WGA Bedrag premieloon WAO/WGA Bedrag gedifferentieerde premie WAO/WIA inkomstenopgave Datum aanvang inkomstenperiode Datum einde inkomstenperiode Code type arbeidscontract Code invloed verzekeringsplicht Indicatie loonheffingskorting toegepast Indicatie regelmatig arbeiderspatroon Indicatie verzekerd WAO/WIA Indicatie verzekerd WW Indicatie verzekerd ZW Code verzekeringssituatie ZVW Indicatie vervoer vanwege de Inhoudingsplichtige Indicatie personeelslening niet in loon Indicatie loon is (mede) AOW voor alleenstande Indicatie loon inclusief WAJONG uitkering Indicatie vakantiebonnnen toegepast Indicatie aanvulling op uitkering Code aard inkomstenverhouding Code premiekorting Indicatie premiekorting arbeidsgehandicapten Indicatie premiekorting nieuwe arbeidsverhouding oudere werknemers Indicatie premiekorting oudere werknemers Indicatie wachtgeld oude regeling Indicatie premievrijstelling marginale arbeid Code CAO Code fase indeling WFZ Code reden geen bijtelling auto Code incidentele inkomstenvermindering Code loonbelastingtabel Code soort inkomstenverhouding Bedrag gedifferentieerde premie WAO/WIA inkomstenopgave UWV Inkomstenverhouding Volgnummer inkomstenverhouding UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 8

9 Aanduiding inkomstenverhouding werkgever UWV Code reden einde inkomstenverhouding flexwerker Datum aanvang inkomstenverhouding UWV Datum einde inkomstenverhouding UWV Personeelsnummer UWV Inschrijvingsgegevens CWI Datum inschrijving CWI Code inschrijfreden CWI Datum einde inschrijving CWI Datum einde geldigheidstermijn inschrijving CWI Code reden einde inschrijving CWI Indicatie bezwaar gegevens naar bemiddelingsbureau Code anonimiteitsniveau Indicatie voorrang bij bemiddeling Inschrijvingsgegevens GBA Datum eerste inschrijving GBA GBA Inschrijvingsgegevens Code gemeente waar Persoonskaart zich bevindt GBA Code Persoonskaart volledig geconverteerd GBA Datum inschrijving Code inschrijfreden Datum einde inschrijving Datum einde geldigheidstermin inschrijving Code reden einde inschrijving Instelling Naam instelling GSD Intakegesprek Code soort intakegesprek GSD Datum intakegesprek GSD Omschrijving afspraken intakegesprek GSD Toelichting intakegesprek GSD Inzet instrument trajectplan Code soort instrument UWV Datum aanvang inzet instrument UWV Datum einde inzet instrument UWV Code resultaat inzet instrument UWV Toelichting resultaat inzet instrument Omschrijving activiteit Kadastrale aanduiding Kadastrale gemeentenaam KADASTER Kennisgeving-mededeling Kennisgeving-verwijtbaar Kadastrale sectie KADASTER Kadastraal perceelnummer KADASTER Kadastraal deelperceelnummer KADASTER Kadastraal appartementsindex KADASTER Code kadastrale gemeente KADASTER Datum kennisgeving Toelichting kennisgeving Datum kennisgeving Toelichting kennisgeving Keuring Datum einde geldigheid APK RDW Kind GBA Datum aanvang verzorging GSD Datum einde verzorging GSD Indicatie inkomen kind GSD Indicatie kinderbijslag SVB Indicatie co-ouderschap GSD Knelpunt klantsituatie Code type knelpunt klant Kolom SUWI Datum aanvang knelpunt klant Datum einde knelpunt klant Omschrijving knelpunt klant Code reden einde knelpunt klant Omschrijving reden afmelden knelpunt klant Code kolom SUWI Naam kolom SUWI Naam kolom SUWI (verkort) Kostgeld Bedrag kostgeld GSD Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 9

10 Kwalificerende intake Code opdrachtgever kwalificerende intake Kwaliteitstoets reintegratieadvies Kwaliteitstoets uitkeringsintake gemeenten Datum aanvang kwalificerende intake Datum einde kwalificerende intake Code fase-indeling Datum fase-indeling Code aanleiding kwalificerende intake Code kwaliteitseis reintegratieadvies Indicatie voldaan aan kwaliteitseis Code voldaan aan kwaliteitseis Toelichting kwaliteitstoets Code soort kwaliteitseis Code kwaliteitseis uitkeringsintake gemeenten Indicatie voldaan aan kwaliteitseis volgens CWI Indicatie voldaan aan kwaliteitseis volgens GSD Toelichting kwaliteitstoets uitkeringsintake Legitimatiebewijs Code soort legitimatiebewijs GSD Nummer legitimatiebewijs GSD Lening Bedrag lening GSD Bedrag restschuld lening GSD Bedrag aflossing lening GSD Bedrag rente lening GSD Aantal maanden resterende looptijd lening GSD Indicatie betalingsachterstand lening GSD Bedrag achterstand lening GSD Aantal maanden achterstand lening GSD Loonbelastingtabel Code loonbelastingtabel UWV Datum aanvang loonbelastingtabel UWV Datum einde loonbelastingtabel UWV Loonkostensubsidie Code soort financiering trajectplan GSD Datum aanvang loonkostensubsidie GSD Datum einde loonkostensubsidie GSD Loonperiode Datum aanvang loonperiode UWV Datum einde loonperiode UWV Bedrag brutoloon SV UWV Bedrag nettoloon Indicatie loonheffingskorting toegepast Bedrag loonheffingskorting Code toegepaste loonbelastingtabel Maatregel mbt uitkering Datum aanvang maatregel mbt uitkering UWV & GSD Datum einde maatregel mbt uitkering UWV & GSD Percentage korting uitkering UWV Medebewoner Code soort relatie huisgenoot GSD Mededeling CWI-GSD Mededeling CWI-UWV Mededeling GSD-CWI Mededeling in kennisgeving Melding Toelichting relatie huisgenoot GSD Code mededeling CWI-GSD Omschrijving mededeling CWI-UWV Code mededeling GSD-CWI Toelichting mededeling GSD-CWI Code soort mededeling in kennisgeving Datum aanvang medegedeelde situatie Datum einde medegedeelde situatie Datum afspraak gesprek Samenloopcode Datum aanvang melding Datum einde melding Code actualiteit melding Melding CRIHO Code inschrijving CRIHO Code voltijd/deeltijd Melding CWI Datum melding CWI Omschrijving reden te late melding werkloosheid Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 10

11 Datum afspraak uitkeringsintake Melding dienstverband Bedrag brutoloon SV UWV Datum aanvang loonperiode UWV Datum einde loonperiode UWV Code uitvoeringsinstelling UWV Code locatie van administratie UWV Melding studiefinanciering Indicatie studiefinanciering Melding uitkering GSD Datum aanvang uitkeringsperiode GSD Datum einde uitkeringsperiode GSD Melding uitkering SV Code munteenheid UWV Waarde bedrag UWV Code uitkeringsperiode UWV Datum aanvang bruto uitkeringsbedrag UWV Datum einde bruto uitkeringsbedrag UWV Code uitvoeringsinstelling UWV Code locatie van administratie UWV Melding vermogensindicatie Bank-/gironummer RBD Bankcode RBD Banknaam RBD Bedrag rente bank-/girorekening RBD Bedrag saldo bank-/girorekening mbt rente RBD Mobiliteit Indicatie bereidheid te verhuizen Motivatie client Motorrijtuig Reistijd Bemiddelingspostcode Bemiddelingsstraal Code zoekgedrag verkrijgen arbeid Indicatie bereidheid tot scholing Indicatie bereidheid tot opdoen van werkervaring Code beoordeling aantal sollicitaties Toelichting beoordeling aantal sollicitaties Code gerichtheid op vinden van werk Toelichting gerichtheid op vinden van werk Code bereidheid tot het volgen van reintegratieactiviteiten Toelichting bereidheid tot het volgen van reintegratieactiviteiten Conclusie sollicitatiegedrag en bereidheid reintegratieactiviteiten Kenteken Merk motorrijtuig Type motorrijtuig Bouwjaar motorrijtuig Naam onderneming/instelling Handelsnaam organisatie RDW Nationaliteit Code nationaliteit GBA Natuurlijk persoon Natuurlijk rechtspersoon Datum aanvang nationaliteit UWV Datum einde nationaliteit UWV Code reden verkrijging Nederlandse nationaliteit GBA Code reden verlies Nederlandse nationaliteit GBA Code bijzonder Nederlanderschap GBA Sofi-nummer Naam rechtspersoon Netto uitkeringsbedrag Code munteenheid SVB Niet natuurlijk rechtspersoon Waarde bedrag SVB Code uitkeringsperiode SVB Datum aanvang netto uitkeringsbedrag Datum einde netto uitkeringsbedrag Fi-nummer Naam rechtspersoon Normbedrag Code soort normbedrag GSD Code munteenheid GSD Waarde bedrag GSD Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 11

12 Onderhoudsplicht Code soort onderhoudsplicht GSD Bedrag onderhoudsplicht GSD Onderneming/Instelling Code type onderneming/instelling KVK Code rechtsvorm KVK Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel KVK Omschrijving statutaire zetel KADASTER Ongestructureerd adres buitenland Adresregel 1 buitenland GBA Adresregel 2 buitenland GBA Adresregel 3 buitenland GBA Landsnaam GBA Onroerende zaak Code type onroerende zaak KADASTER Datum ontstaan KADASTER Omschrijving kadastraal object KADASTER Bedrag koopsom KADASTER Jaar aankoop KADASTER Indicatie meer gerechtigden KADASTER Ontslag Code aard ontslag GSD Omschrijving reden ontslag GSD Indicatie ontslag gekregen GSD Indicatie inkomsten ivm beeindiging GSD Datum kennisgeving ontslag GSD Indicatie ontslagbevestiging GSD Datum ontslagbevestiging GSD Code bezwaar ontslag GSD Aantal uren ontslag GSD Indicatie zwangerschap GSD Vermoedelijke bevallingsdatum GSD Indicatie lidmaatschap OR/OR-commissie GSD Datum aanvang lidmaatschap OR/OR-commissie GSD Datum einde lidmaatschap OR/OR-commissie GSD Indicatie kandidaat lidmaatschap OR GSD Indicatie poging verlenging arbeidsverhouding GSD Omschrijving reden niet gepoogd arbeidsverhouding te verlengen GSD Indicatie procedure tegen ontslag GSD Omschrijving reden geen procedure tegen ontslag GSD Ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten Toelichting aanwezige kwaliteiten Opdracht verzending melding Toelichting te ontwikkelen kwaliteiten Conclusie ontwikkelingsmogelijkheden en kwaliteiten Datum opdracht tot verzending bericht Tijdstip opdracht tot verzending bericht Opleiding Datum aanvang volgen opleiding Datum einde volgen opleiding Code status opleiding Indicatie diploma Aantal jaren succesvol afgerond Aantal uren opleiding Code tijdsbeslag opleiding Indicatie deeltijdopleiding Toelichting opleiding Opleidingsnaam gecodeerd Code opleidingsnaam Omschrijving opleidingsnaam Code soort opleidingsnaam Indicatie opleidingsnaam actief Opleidingsnaam ongecodeerd Naam opleiding ongecodeerd Opleidingsniveau Omschrijving opleidingsniveau kort Omschrijving opleidingsniveau Oplossing knelpunt klantsituatie Code actor oplossing knelpunt klant Code status oplossing knelpunt klant Datum oplossing knelpunt klant Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 12

13 Omschrijving oplossing knelpunt klant Code reden einde oplossing knelpunt klant Toelichting oplossing knelpunt klant Ouder 1 Datum aanvang familierechtelijke betrekking GBA Ouder 2 Datum aanvang familierechtelijke betrekking GBA Overdracht uitkeringsintake gemeenten Overeenkomst dienstverlening Overeenkomst Poortwachtertoets Datum overdracht uitkeringsintake Code soort overdracht uitkeringsintake Datum verzending uitkeringsdossier Omschrijving reden overeenkomst diensverlening UWV WERKbedrijf Datum overeenkomst dienstverlening Omschrijving overeenkomst dienstverlening Toelichting overeenkomst dienstverleing Code status overeenkomst dienstverlening Code conclusie overeenkomst dienstverlening UWV WERKbedrijf Overlijden Datum overlijden GBA Plaats overlijden GBA Land overlijden GBA Overige bezittingen Omschrijving overige bezittingen GSD Overige Inkomsten Bedrag totaal overige inkomsten GSD Overige inkomsten component Code soort overige inkomsten GSD Overige schuld Bedrag overige inkomstencomponent GSD Omschrijving overige inkomsten GSD Bedrag oorspronkelijke schuld Bedrag restschuld Datum ontstaan schuld GSD Indicatie terugbetalingsverplichting GSD Termijnbedrag schuld GSD Participatieplaats Indicatie inzet participatieplaats GSD Partij SUWI Datum aanvang participatieplaats GSD Datum einde participatieplaats GSD Code partij SUWI Naam partij SUWI Partner GBA Indicatie inkomen partner GSD Indicatie ex-partner GSD Periode niet beschikbaar voor arbeid Code reden niet beschikbaar voor arbeid GSD Datum aanvang niet beschikbaar voor arbeid GSD Datum einde niet beschikbaar voor arbeid GSD Toelichting reden niet beschikbaar voor arbeid GSD Periode SV-dagen arbeidsverleden Code basis arbeidsverleden UWV Datum aanvang periode arbeidsverleden UWV Datum einde periode arbeidsverleden UWV Aantal SV-dagen periode arbeidsverleden UWV Persoon Burgerservicenummer GBA Sofi-nummer A-nummer GBA Voornamen GBA Voorletters GBA Voorvoegsel GBA Significant deel van de achternaam GBA Aanduiding naamgebruik GBA Voorvoegsel echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner UWV Significant deel van de achternaam echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner UWV Geslacht GBA Geboortedatum GBA Geboorteplaats GBA Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 13

14 Geboorteland GBA Code verificatie sofinummer Code verificatie GBA Code VIPtype UWV Code GBA-gegevens geheim GBA Persoon in Aanvraag Code rol persoon in aanvraag GSD Toelichting rol persoon in aanvraag Postbusadres Postbusnummer UWV Postbusadres buitenland Postbusnummer buitenland UWV Premiepercentage individueel Premiepercentage individueel UWV Rechtspersoon Datum aanvang premiepercentage individueel UWV Datum einde premiepercentage individueel UWV Reden maatregel mbt uitkering GSD Code reden maatregel mbt uitkering GSD GSD Reden maatregel mbt uitkering UWV Code reden maatregel mbt uitkering UWV UWV Regeling co-ouderschap Indicatie client ontvanger kinderbijslag GSD Toelichting regeling co-ouderschap GSD Regeling met betrekking tot levensonderhoud Code soort regeling levensonderhoud GSD Bedrag regeling levensonderhoud GSD Regelmatig arbeidspatroon Indicatie regelmatig arbeidspatroon UWV Datum aanvang regelmatig arbeidspatroon UWV Datum einde regelmatig arbeidspatroon UWV Registratie Code registratie GSD Reintegratieactiviteit Code reintegratieactiviteit Toelichting reintegratieactiviteit Reintegratieadvies Datum reintegratieadvies Datum ondertekening reintegratieadvies Toelichting reintegratieadvies Datum vermoedelijke eerste werkloosheidsdag Code uitkeringssituatie Toelichting uitkeringssituatie Reisdocument Code soort Nederlands reisdocument GBA Nummer Nederlands reisdocument GBA Datum uitgifte Nederlands reisdocument GBA Code autoriteit van afgifte Nederlands reisdocument GBA Datum einde geldigheid Nederlands reisdocument GBA Datum inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument GBA Code inhouding dan wel vermissing Nederlands reisdocument GBA Lengte houder Nederlands reisdocument GBA Code signaal niet verstrekken Nederlands reisdocument GBA Code bezit buitenlands reisdocument GBA Resultaat examen Code resultaat examen Datum resultaat examen Jaar afgelegd examen Rijbewijs Code soort rijbewijs Routering Code route-indeling Datum route-indeling Saldo bank-/girorekening Bank-/gironummer GSD Banknaam GSD Datum rekeningafschrift GSD Schenking Datum schenking GSD Bedrag schenking GSD Omschrijving schenking GSD Schuld Code soort schuld GSD Indicatie schuldsanering/hulpverlening GSD Indicatie WNSP GSD Indicatie faillissement client GSD Sector beroeps- en bedrijfsleven Code sector UWV Naam sector UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 14

15 Sector risicogroep Code sector risicogroep UWV Sector risicogroep inkomstenopgave Signaal Code risicopremiegroep Datum aanvang sector risicogroep UWV Datum einde sector risicogroep UWV Code risicopremiegroep Bedrag premie sectorfonds Bedrag premieloon sectorfonds Signaal ID Indicatie conclusie signaal Datum wijziging signaal Tijdstip wijziging signaal Code status signaal Indicatie signaal afgehandeld Datum conclusie signaal Tijdstip conclusie signaal Situatie client arbeidsinpassing Toelichting persoonlijke situatie Conclusie persoonlijke situatie Sociale verzekering buitenland Sociaal verzekeringsnummer buitenland UWV Landencode ISO UWV Datum aanvang sociaal verzekeringsnummer buitenland UWV Datum einde sociaal verzekeringsnummer buitenland UWV Sollicitatie Indicatie sollicitaties Omschrijving reden niet gesolliciteerd Datum aanvang periode sollicitaties Datum einde periode sollicitaties Aantal zelfstandig verrichte sollicitaties Aantal verwijzingen naar vacature Aantal verrichte sollicitaties Code respons op sollicitaties Toelichting respons op sollicitaties Code beoordeling persoonlijke presentatie Toelichting beoordeling persoonlijke presentatie Conclusie solliciteren Soort inkomstenverhouding Code soort inkomstenverhouding UWV Datum aanvang soort inkomstenverhouding UWV Datum einde soort inkomstenverhouding UWV Specifieke gegevens AOW Indicatie partnertoeslag AOW SVB Percentage toegekende AOW SVB Specifieke gegevens Bijzondere Bijstand Code soort kosten Bijzondere Bijstand GSD Datum betaalbaarstelling Bijzondere Bijstand GSD Specifieke gegevens GSD-uitkering Code aanleiding GSD-uitkering GSD Code aanleiding beeindiging GSD-uitkering GSD Code classificatie Bbz GSD Specifieke gegevens Kinderbijslag Code woonsituatie kind SVB Code land verblijf kind SVB Specifieke gegevens WW uitkering Datum einde loongerelateerde uitkering WW UWV Datum einde vervolguitkering WW UWV Standaard Aansluitingsnummer BV BV-nummer UWV Standaard bedrag Standaard percentage Werkgeversnummer BV UWV Code munteenheid Code positief/negatief Waarde bedrag Code periode eenheid geldigheid bedrag Code positief/negatief Percentage Status voertuig Code status voertuig RDW Datum aanvang status voertuig RDW Datum einde status voertuig RDW Straatadres Straatnaam GBA/KVK Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 15

16 Huisnummer GBA/KVK Huisletter GBA Huisnummertoevoeging GBA/KVK Aanduiding bij huisnummer GBA Woonbootverwijzing UWV Woonwagenverwijzing UWV Straatadres buitenland Straatnaam buitenland UWV Huisnummer buitenland UWV Studiefinanciering Indicatie studiefinanciering GSD Datum einde studiefinanciering GSD SV-dagen arbeidsverleden Jaar SV-dagen arbeidsverleden UWV Aantal SV-dagen arbeidsverleden UWV Percentage jaar arbeidsverleden UWV Indicatie halfjaar WW UWV Indicatie zorgforfait UWV Indicatie mantelzorgforfait UWV SZ-wet Code SZ-wet UWV & GSD & SVB Telefoonnummer Abonneenummer Netnummer Telefoonnummer Client Netnummer Telefoonnummer contactpersoon Abonneenummer Indicatie geheim telefoonnummer Netnummer Abonneenummer & Telefoonnummer Contactpersoon Afdeling Netnummer UWV & GSD & Abonneenummer UWV & GSD Telefoonnummer niet Nederland Terugmelding kennisgeving Terugmelding overdracht uitkeringsintake gemeenten Terugmelding reintegratieadvies Telefoon landnummer Telefoonnummer buitenland Datum terugmelding kennisgeving Datum terugmelding overdracht uitkeringsintake Datum ontvangst uitkeringsdossier Indicatie nader contact met client noodzakelijk Indicatie maatregel en/of boete Indicatie aanvraag uitkering toegewezen Toelichting terugmelding overdracht uitkeringsintake gemeenten Datum terugmelding reintegratieadvies Datum ondertekening terugmelding reintegratieadvies Toelichting terugmelding reintegratieadvies Datum eerste werkloosheidsdag Code conclusie reintegratietraject UWV Code reden doorzending reintegratieadvies UWV Titulatuur Code adellijke titel/predikaat GBA & UWV Trajectplan Indicatie trajectplan Datum aanbod trajectplan GSD Code reïntegratiepositie aanvang traject GSD Datum aanvang trajectplan UWV & GSD Code reïntegratiepositie einde traject GSD Datum einde trajectplan UWV & GSD Code reden einde trajectplan GSD Bedrag kosten trajectplan Financieringsafspraak trajectplan Type arbeidscontract Code type arbeidscontract UWV Datum aanvang type arbeidscontract UWV Datum einde type arbeidscontract UWV Uitkeringsintakegesprek Toelichting reden aanvraag uitkering door contactpersoon GSD Omschrijving woon- en leefsituatie GSD Omschrijving financiele situatie GSD Uitkeringsperiode Datum aanvang uitkeringsperiode UWV & GSD & SVB Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 16

17 Datum einde uitkeringsperiode UWV & GSD & SVB Indicatie verplicht verzekerd ZFW Uitkeringsverhouding Datum aanvang uitkeringsverhouding UWV & GSD & SVB Datum einde maximale uitkeringsduur Omschrijving reden einde uitkeringsverhouding Datum einde uitkeringsverhouding UWV & GSD & SVB Code leefvorm GSD Aantal werkuren per week grondslag uitkering UWV Uitzendperiode Naam inlener GSD Datum aanvang uitzendperiode GSD Datum einde uitzendperiode GSD Vakantiebonnen toegepast Indicatie vakantiebonnen toegepast UWV Datum aanvang vakantiebonnen toegepast UWV Datum einde vakantiebonnen toegepast UWV Verblijfschema co-ouderschap Code weekdag GSD Code periode eenheid verblijf kind GSD Verblijfstitel Code verblijfstitel GBA Verificatie sofi-nummer Datum aanvang verblijfstitel GBA Datum einde verblijfstitel GBA Datum einde rechtmatig verblijf GBA Code resultaat verificatie sofi-nummer Verlating ouderlijk huis Datum verlating ouderlijk huis GSD Omschrijving reden verlating ouderlijk huis GSD Indicatie hulpverlening bij verlating ouderlijk huis GSD Vermogenscomponent Code soort vermogenscomponent GSD Bedrag waarde vermogenscomponent GSD Verwijtbaarheid afspraak Poortwachtertoets Omschrijving verweer afspraak Poortwachtertoets Code schade reïntegratie afspraak Poortwachtertoets Code verwijtbaarheid afspraak Poortwachtertoets Toelichting verwijtbaarheid afspraak Poortwachtertoets Verwijzing naar vacature Datum verwijzing naar vacature Indicatie plaatsing Reactie client verwijzing naar vacature Reactie werkgever verwijzing naar vacature Oordeel contactpersoon/afdeling verwijzing naar vacature Verzekerd WAO/WIA Indicatie verzekerd WAO/WIA UWV Datum aanvang verzekerd WAO/WIA UWV Datum einde verzekerd WAO/WIA UWV Verzekerd WW Indicatie verzekerd WW UWV Datum aanvang verzekerd WW UWV Datum einde verzekerd WW UWV Verzekerd ZW Indicatie verzekerd ZW UWV Datum aanvang verzekerd ZW UWV Datum einde verzekerd ZW UWV Verzekering Code soort dekking RDW Polisnummer RDW Datum aanvang verzekering RDW Datum einde verzekering RDW Verzekeringsmaatschappij Code verzekeringsmaatschappij RDW RDW Naam verzekeringsmaatschappij RDW RDW Verzekeringssituatie ZVW Code verzekeringssituatie ZVW UWV Verzorging in buitenland Datum aanvang verzekeringssituatie ZVW UWV Datum einde verzekeringssituatie ZVW UWV Jaar verzorging in buitenland Indicatie verzorging in buitenland Vestiging onderneming/instelling Vestigingsvolgnummer Kamer van Koophandel KVK Vestiging SUWI Code type vestiging KVK Code vestiging SUWI Naam vestiging SUWI Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 17

18 VIS document VIS toetsing Code soort VIS document Code land van uitgifte VIS document Datum toetsing VIS Tijdstip toetsing VIS Indicatie klant aan de balie Code resultaat toetsing VIS Visie dienstverlening Omschrijving voorgeschiedenins Omschrijving visie klant Omschrijving visie Omschrijving motivering aanpak dienstverlening UWV WERKbedrijf Omschrijving informatie voor reintegratiebedrijven Voertuig Code soort voertuig RDW Code classificatie voertuig RDW Kenteken voertuig RDW Merk voertuig RDW Type voertuig RDW Hoofdkleur voertuig RDW Nevenkleur voertuig RDW Code soort brandstof RDW Datum eerste inschrijving voertuig nationaal RDW Datum eerste inschrijving voertuig internationaal RDW Bedrag BPM RDW Vooraankondiging aanvraag WW Datum vooraankondiging aanvraag WW UWV Datum vermoedelijke eerste werkloosheidsdag UWV Omschrijving reden werkloosheid UWV Indicatie vooraankondiging verkorte aanvraag WW UWV Toelichting vooraankondiging aanvraag WW UWV Indicatie werkzaam in buitenland UWV Code land werkzaamheden in buitenland UWV Datum opdracht tot verzending bericht Tijdstip opdracht tot verzending bericht Datum ontvangst bericht Tijdstip ontvangst bericht Voortzettingsrelatie Percentage loonsom overgegaan in opvolger UWV Datum voortzettingsrelatie UWV Loonheffingennummer UWV Vordering Identificatienummer vordering GSD Datum besluit vordering GSD Code reden vordering GSD Bedrag aanvang vordering GSD Code status vordering GSD Bedrag saldo vordering GSD Vreemdelingendocument Code soort vreemdelingendocument GBA Nummer vreemdelingendocument GBA Datum einde geldigheid vreemdelingendocument GBA Indicatie arbeid toegestaan Indicatie tewerkstellingsvergunning vereist Indicatie verlenging aangevraagd Vrijstelling arbeidsplicht Indicatie vrijstelling arbeidsplicht Code formele vrijstellingsgronden arbeidsplicht Datum aanvang vrijstelling arbeidsplicht Waardepapier Omschrijving soort waardepapier Werkervaring Aantal jaren werkzaam in beroep Toelichting beroep Werkintakegesprek Omschrijving arbeidsmarktactiviteiten GSD Conclusie werkintakegesprek GSD Werkgever Handelsnaam organisatie UWV Code standaardbedrijfsindeling Code bedrijfsaard UWV Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 18

19 Code bedrijfsklasse UWV Code bedrijfstak UWV Aansluitingsnummer BV UWV Werkinstrument Omschrijving reden inzet werkinstrument Omschrijving werkinstrument Datum aanvang werkinstrument Datum einde werkinstrument Code reden einde werkinstrument Werkloosheid Client Datum eerste werkloosheidsdag UWV Omschrijving reden werkloosheid UWV Indicatie AO voorafgaand aan eerste werkloosheidsdag Code maatschappelijke context werkzaamheden anders dan in Werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding arbeidsverhouding GSD Wijze van solliciteren Omschrijving werkzaamheden GSD Datum aanvang werkzaamheden GSD Datum einde werkzaamheden GSD Omschrijving reden einde werkzaamheden GSD Aantal uren werkzaamheden gemiddeld per week GSD Bedrag netto inkomsten uit werkzaamheden anders dan in arbeidsverhouding GSD Code weekdag Code wijze van solliciteren Toelichting wijze van solliciteren Wijze verkrijging eigendom Code wijze verkrijging eigendom KADASTER Woonlasten Datum wijze verkrijging eigendom KADASTER Bedrag totaal woonlasten Woonlasten eigen woning Bedrag eigenaarsgedeelte OZB GSD Bedrag rioolrechten GSD Bedrag premie opstalverzekering GSD Bedrag waterschaps- en polderlasten GSD Bedrag erfpachtcanon GSD Bedrag bijdrage vereniging van eigenaren GSD Bedrag kosten onderhoud GSD Bedrag ontvangen rijkspremie GSD Woonlasten huurwoning Bedrag huur GSD Bedrag huursubsidie GSD Bedrag vangnetregeling huursubsidie GSD Indicatie bijdrage in woonkosten huurwoning GSD Omschrijving reden geen bijdrage in woonkosten GSD Bedrag kosten onderhoud huurwoning GSD Zakelijk recht Omschrijving zakelijk recht KADASTER Datum einde zakelijk recht KADASTER Zelfredzaamheid op de arbeidsplaats Code belemmering taalbeheersing Toelichting belemmering taalbeheersing Indicatie aandachtspunten houding-gedragverantwoordelijkheidsgevoel Toelichting aandachtspunten houding-gedragverantwoordelijkheidsgevoel Conclusie zelfredzaamheid op de arbeidsplaats Ziektekostenverzekering Verzekerdennummer GSD Bedrag premie ziektekostenverzekering GSD Indicatie aanvullend verzekerd GSD Bedrag premie aanvullende ziektekostenverzekering GSD Zorgverzekeraar Naam zorgverzekeraar verkort GSD Code soort zorgverzekeraar GSD Toelichting: Dit overzicht is opgebouwd door op de -as de sociale wetten zijn gepositioneerd ten opzichte van, op de Y-as, de gegevens. Een extra kolom wordt toegevoegd aan de -as waarin per gegeven is aangegeven wie bronhouder van/ voor dat gegeven is. Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 19

20 Dit overzicht bevat alle gegevens, die in het SGR 5.0 zijn gedefinieerd. In het SGR worden niet alléén de persoongerelateerde gegevens gedefinieerd, maar ook de niet-persoonsgerelateerde gegevens zoals procesgegevens, bericht-identificerende gegevens en bron-/partijgegevens. In dit overzicht worden slechts de persoonsgerelateerde gegevens t.o.v. de wettelijke grondslag aangekruisd. Binnen de sector Werk en Inkomen wordt onderscheid gemaakt in de verschillende gegevensuitwisselingen: - de gegevens die on-line worden opgevraagd door de afnemende partij. De gegevens blijven opgeslagen bij de bronhouder (leverende partij) bijv. UWV - de gegevens die slechts worden doorgegeven door de naar de uitkerende partij, UWV of GSD, afhankelijk van de soort uitkering. bijv. GSD - de gegevens die door de aan de ketenpartijen (UWV of GSD) worden overgedragen in het kader van kennisgeving of reïntegratieadvies. bijv. Definitie: "Bronhouder" is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van het gegeven en de beschikbaarstelling daarvan aan een verwerker (WBP). "Verwerker" is de partij die is opgedragen om bepaalde wet uit te voeren en gebruik te maken van de uitgewisselde gegevens. UWV voor: WW, Toeslagenwet (TW), ZW, WAO/ WIA/ WGA/ Wajong/ WAZ GSD voor WWB, IOAW/ IOAZ, WWIK SVB voor AOW, ANW, AKB, RW De overige afnemers kunnen zijn AI, SIOD, IND, etc. en de autorisatie (doelbinding) wordt geregeld door en met de afspraken tussen de partijen onderling Bijlage SGR 5.0 Deel 1: Beschrijving en gegevensmodel 20

Tabel 2 Berichtenindex. GBA Inkijk Bewonersvraag. GBA Inkijk Persoonsvraag. CWI Dossier Persoon

Tabel 2 Berichtenindex. GBA Inkijk Bewonersvraag. GBA Inkijk Persoonsvraag. CWI Dossier Persoon GBA-V GBA Inkijk Persoonsvraag GBA Inkijk Bewonersvraag Dossier Persoon UWV Dossier Persoon UWV Dossier Arbeidsverleden GSD Dossier Persoon VIS Toets RDW Dossier SVB Dossier Kadaster Aangifte verblijfplaats

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5294 31 maart Rectificatie Regeling tot wijziging van de Regeling SUWI in verband met eenmalige gegevensuitvraag en de

Nadere informatie

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA

Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / beheerder Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Gegevensgroep Context SGR-entiteit SGR-attribuut/gegevenselement Bron / Persoonsgegevens Client SUWI Persoon Burgerservicenummer GBA Aanvullende persoonsgegevens Arbeids- en/of sgegevens Voornamen Voorvoegsel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 41 Besluit van 22 januari 2014 tot wijziging van het Besluit in verband met aanpassing van bijlage I over gegevens polisadministratie 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

UWV gegevens tbv inlezen en voorinvullen door GSD

UWV gegevens tbv inlezen en voorinvullen door GSD Burgerservicenummer ClientSuwi Burgerservicenr x x B Code kolom SUWI ClientSuwi/Bron CdKolomSuwi x x B Code partij SUWI ClientSuwi/Bron CdPartijSuwi x x B Code vestiging SUWI ClientSuwi/Bron CdVestigingSuwi

Nadere informatie

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional

GBA gegevens tbv inlezen door GSD Professional Voornamen ClientSuwi Voornamen x Voorvoegsel ClientSuwi Voorvoegsel x Significant deel van de achternaam ClientSuwi SignificantDeelVanDeAchternaam x Geboortedatum ClientSuwi Geboortedat x servicenummer

Nadere informatie

Bedrijfsvereniging Indicatie hoger loon bij andere werkgever Besluit naar aanleiding van kennisgeving Contactgegevens ATL relatie

Bedrijfsvereniging Indicatie hoger loon bij andere werkgever Besluit naar aanleiding van kennisgeving Contactgegevens ATL relatie Bedrijfsvereniging Een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging, die is opgericht door ORGANISATIEs van WERKGEVERs en WERKNEMERs voor het uitvoeren van de SOCIALE VERZEKERINGSWETten en die als zodanig

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Taak Landelijke wettelijke taak Het behandelen van het verzoek van een persoon met een beperking die een woonvervoersvoorziening en/of rolstoel bij de gemeente

Nadere informatie

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008

Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 12345 december 2007 Toelichting Controles bij het indienen van de aangifte loonheffingen 2008 Waarom deze toelichting? Vanaf 1 januari 2008 verandert de controle op de aangiften loonheffingen. In de aangiften

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen;

Gelet op de artikelen 49 en 50 van de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen; Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ontwerp Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, nr. UB/K/2008/6899, tot Verstrekking van

Nadere informatie

Elem.nr. Soort Rubrieknaam

Elem.nr. Soort Rubrieknaam Bijlage 1 behorende bij de verning gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, bevattende de gegevens per afnemer waarnaar wordt verwezen in artikel 3. - Beheer : Dienst Informatie en Dienstverlening,

Nadere informatie

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet

Bijlage bij Reglement gegevensverstrekking BRP. Bijzondere opn in psych ziekenhuizen. Gehandicaptenparkeerkaart. Volmachtverlening Kieswet Bevoegd tot inzage in GBA-V x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x - - - - - - Bevoegd tot plaatsen indicatie - x x x x x x x x - - - - - x - x - x x - - - x - - - - - - 01 Persoon 01.10 A-nummer

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND WWB Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters

Burgerservicenummer. Naam en voorlettters Behorende bij aanvraag: Werkprocesnummer: Datum: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens Burgerservicenummer Naam en voorletters Inlichtingenformulier bij aanvraag bijstand (Wet werk en bijstand) Aanvrager MV

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG ART. 36 PARTICIPATIEWET Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: 1. Persoonsgegevens en verblijfadres Burgerservicenummer ()

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats

INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB. Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats INLICHTINGENFORMULIER BIJ AANVRAAG LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 1. Persoonsgegevens Burger Service Nummer (BSN) Achternaam Adres Postcode / woonplaats Aanvrager Echtgeno(o)t(e)/partner Telefoonnummer Nationaliteit

Nadere informatie

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties:

Profiel 5A. - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken. Naturalisatie BRP VOLLEDIGE PERSOONSLIJST. Afnemersindicaties: Profiel 5A - Publieke Dienstverlening 1, unit Burgerzaken Wettelijke ta(a)k(en): Burgerlijke Stand Naturalisatie BRP Afnemersindicaties: GBA-V: NEE JA VOLLEDIGE PERSOONSLIJST 01 PERSOON 01.01.10 A-nummer

Nadere informatie

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95.

Spontane Gegevensverstrekking 95.40 95.41 95.42 95.43 95.44. Selectie gegevensverstrekking 95.50 95.51 95.52 95.53 95.54 95.55 95. 95.10 Afnemersindicatie 611504 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam 95.30 95.31 95.32 95.33 95.35 95.36 Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA

Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen persoonslijst GBA versus PIVA Verschillen in namen van elementen tussen GBA en PIVA/BES zijn rood gemarkeerd. Een lege cel in de kolom PIVA geeft aan dat dat element niet voorkomt in PIVA.

Nadere informatie

Inlichtingenformulier aanvraag bijstand

Inlichtingenformulier aanvraag bijstand Inlichtingenformulier aanvraag bijstand Algemeen (in te vullen door gemeente) Klantnummer Werkprocesnummer Naam en paraaf behandelend consulent Gedateerde GBA-uidraai met bewoning Aanwezig? ja paraaf consulent

Nadere informatie

Samenwerkingsverband West-Friesland via Suwinet/Werk en inkomen

Samenwerkingsverband West-Friesland via Suwinet/Werk en inkomen 95.10 Afnemersindicatie 414702 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Samenwerkingsverband West-Friesland via Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Hoeksche Waard

Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Hoeksche Waard 95.10 Afnemersindicatie 410701 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Volksverzekeringen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Volksverzekeringen 95.10 Afnemersindicatie 852102 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Verzekeringsbank (SVB)/Basisadministratie Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken

Loonaangifte volledig en correct invullen. Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken Loonaangifte volledig en correct invullen Zo kan de belastingdienst uw aangifte zonder problemen verwerken De loonaangifte invullen Het is van belang dat u de loonaangifte tijdig en correct aanlevert.

Nadere informatie

Intakeformulier Duurzaam Bewind

Intakeformulier Duurzaam Bewind Intakeformulier Duurzaam Bewind Gegevens aanvrager Voornaam Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Woonadres: Straat

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Uitkeringsraad

Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Uitkeringsraad 95.10 Afnemersindicatie 800101 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Verzekeringsbank/Pensioen- en Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

SVB/VVA/AOW-ANW

SVB/VVA/AOW-ANW 95.10 Afnemersindicatie 852102 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam SVB/VVA/AOW-ANW Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41

Nadere informatie

Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet)

Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet) 95.10 Afnemersindicatie 412702 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Sociale Dienst Veluwerand (Suwinet) Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe

510050 Afnemer Epe. 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe 95.10 Afnemersindicatie 510050 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Afnemer Epe Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41

Nadere informatie

Intakeformulier TYGEO Inkomensbeheer. Naam : Datum : Tijdstip :

Intakeformulier TYGEO Inkomensbeheer. Naam : Datum : Tijdstip : Intakeformulier TYGEO Inkomensbeheer Naam : Datum : Tijdstip : Gegevens aanvrager Voornaam Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

UWV Afnemersindicatie Indicatie geheimhouding Verstrekkingsbeperking 0 95.

UWV Afnemersindicatie Indicatie geheimhouding Verstrekkingsbeperking 0 95. 95.10 Afnemersindicatie 852018 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam UWV Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie volgende pagina" 95.41 95.42 Sleutelrubriek

Nadere informatie

Intakeformulier RaadzaamBewind

Intakeformulier RaadzaamBewind Intakeformulier RaadzaamBewind Gegevens aanvrager Voornaam Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Identiteitsdocument Nummer ID Geldig tot Woonadres: Straat

Nadere informatie

Naam : Datum : Tijdstip : Intakeformulier TYGEO Inkomensbeheer Inzicht, Rust en Vertrouwen

Naam : Datum : Tijdstip : Intakeformulier TYGEO Inkomensbeheer Inzicht, Rust en Vertrouwen Naam : Datum : Tijdstip : Intakeformulier TYGEO Inkomensbeheer Inzicht, Rust en Vertrouwen Gegevens aanvrager Voornaam Achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer

Nadere informatie

016401 Gemeente Hengelo (O)

016401 Gemeente Hengelo (O) 95.10 Afnemersindicatie 016401 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Gemeente Hengelo (O) Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44 gegevensverstrekking

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 95.10 Afnemersindicatie 607301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Academisch ziekenhuis Leids Universitair Medisch Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 95.10 Afnemersindicatie 890201 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van OCW/Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Datum afgifte formulier Datum aanvraag Naam medewerker liëntnummer Regionaal formulier van de gemeenten: TOELIHTING AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Voor u ligt

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Transformatie CBS-SGR versie 8.0 per2015.xlsx. (CBS) Naam gegeven (CBS) Waardebereik SGR Naam gegeven SGR Waardebereik Opmerkingen

Transformatie CBS-SGR versie 8.0 per2015.xlsx. (CBS) Naam gegeven (CBS) Waardebereik SGR Naam gegeven SGR Waardebereik Opmerkingen () Naam () Waardebereik SGR Naam SGR Waardebereik Opmerkingen Dit document is bedoeld als hulpmiddel om vanuit de terminologie de juiste vertalingen te kunnen maken en de juiste codes in het waardebereik

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars

Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Rapport modelautorisatie WIA+ verzekeraars Versie 1.1 Datum 18 maart 2013 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor WIA+ verzekeraars. Het geeft een opsomming van de

Nadere informatie

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1)

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1) 95.10 Afnemersindicatie 890201 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) (1) Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres

35- Profiel Integrale Veiligheid + GBA-V. 32- Profiel Administratie en Onderzoek. 39- Profiel WS AllesAktueel+HistAdres 29- Profiel Secretariaat burgemeester 31- Profiel Juridische Zaken 32- Profiel Administratie en Onderzoek 33- Profiel Project Ontwikkeling 34- Profiel BO Heerlen-Schoon 35- Profiel Integrale Veiligheid

Nadere informatie

Min. van Financiën/Belastingdienst

Min. van Financiën/Belastingdienst 95.10 Afnemersindicatie 250001 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van Financiën/Belastingdienst Spontane Gegevensverstrekking Rubrieknummer "Zie

Nadere informatie

Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt. bijlage 3 Verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt. Conform artikel 5 Reglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking:

2. De verstrekking van gegevens betreft de volgende wijzen van verstrekking: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Velsen 2014 Artikel 1. Verstrekkingen aan organen van de gemeente 1. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan een overheidsorgaan

Nadere informatie

Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand 2013

Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand 2013 Datum aanvraag : Gemeente Súdwest-Fryslân Postbus 10.000 8600 HA Sneek Cliënt nummer : Werkproces nummer : Naam consulent : 1. Persoonsgegevens Naam en voorletter(s) Burgerservicenummer (BSN) Aanvraag-

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars

Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Rapport modelautorisatie zorgverzekeraars Versie 1.0 Datum 24 februari 2012 Status Definitief 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de modelautorisatie voor zorgverzekeraars. Het geeft een opsomming van

Nadere informatie

de aan te leveren gegevens Onderscheid tussen primaire en secundaire gegevens

de aan te leveren gegevens Onderscheid tussen primaire en secundaire gegevens Bijlage I de aan te leveren gegevens Onderscheid tussen primaire en secundaire gegevens Bij het inleveren van bewijsstukken ten behoeve van het vaststellen van het recht op bijstand of voortzetting hiervan,

Nadere informatie

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap

O Moeder O Vader O Beiden even veel tijd, co-ouderschap Gegevens aanvrager: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Adres Plaats Telefoonnummer / mobiel E-mail adres Geboortedatum Gegevens partner: Man / Vrouw Achternaam Voorletters Roepnaam Geboortedatum

Nadere informatie

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer

Voorletters Naam Geboortedatum Burgerservicenummer Aanvraagformulier voor cliënten, u kunt dit formulier uitprinten of hem invullen en direct via de website versturen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND of INKOMENSBEHEER

Nadere informatie

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer

Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Aanvraag beschermingsbewind of inkomensbeheer Persoonlijke gegevens Gegevens aanvrager Naam Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Geslacht Nationaliteit Burgerservicenummer Gegevens partner Naam Voornamen

Nadere informatie

MvVenJ/Agentschap SZW

MvVenJ/Agentschap SZW 95.10 Afnemersindicatie 702301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam MvVenJ/Agentschap SZW Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44 gegevensverstrekking

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier WWB 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet

team Participatie Raalte Inlichtingenformulier Participatiewet 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij (geen rijbewijs) als u dit formulier voor het eerst invult of als u uw legitimatie na de vorige keer verlengd heeft. (Meisjes)naam,

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Autoriteit Consument en Markt

Autoriteit Consument en Markt 95.10 Afnemersindicatie 701801 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Autoriteit Consument en Markt Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43 95.44

Nadere informatie

Spontane Gegevensverstrekking Selectie gegevensverstrekking

Spontane Gegevensverstrekking Selectie gegevensverstrekking 95.10 Afnemersindicatie 700108 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam 95.30 95.31 95.32 95.33 95.35 95.36 Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42 95.43

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 23 januari 2014, 2014-000060585, heeft de minister van Defensie verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen ten behoeve van

Nadere informatie

Inlichtingenformulier langdurigheidstoeslag

Inlichtingenformulier langdurigheidstoeslag Inlichtingenformulier langdurigheidstoeslag Algemeen (in te vullen door gemeente) Klantnummer Werkprocesnummer Naam en paraaf behandelend consulent Gedateerde GBA-uidraai met bewoning Aanwezig? ja paraaf

Nadere informatie

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING

Formulier aanvraag beschermingsbewind/budgetbeheer DE MAAS DIENSTVERLENING DE MAAS DIENSTVERLENING LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer aan door: dit formulier volledig en

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. Syntrus Achmea doorkiesnummer : 088-008 4048 pagina 1-5 AANVRAAGFORMULIER VOOR VERVROEGD PENSIOEN ons kenmerk : 856-VP-(website) 1. Gegevens aanvrager a. Naam :.. b. Eerste voornaam :.. c. Adres *) :... d. Burgerservicenummer :.. e. Geboortedatum

Nadere informatie

Ingekomen: Reg. nr: Par:

Ingekomen: Reg. nr: Par: AANVRAAG OM BIJZONDERE BIJSTAND ingevolge de Participatiewet Niet in te vullen door aanvrager. Wijze identificatie aanvr./gemachtigde: Ingekomen: Reg. nr: Par: Ondergetekende (naam en voornamen aanvrager)

Nadere informatie

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden!

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden! Het ingevulde formulier met bijlagen sturen naar uw regiokantoor. Procedure U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening met of zonder budgetbeheer. Om tot

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden

Geregistreerd partnerschap Huwelijk met voorwaarden Huwelijk zonder voorwaarden Aanmeldingsformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Curatele Mentorschap Budgetbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Geboorteplaats Burgerservicenummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Postadres Bezoekadres Postbus 3020 Dampten 2 INLICHTINGENFORMULIER VOOR AANVRAAG 1620 GA Hoorn Tel. 0229-750850 Bijzondere Bijstand Werkproces nr: contactpersoon 1. PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening

Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Rapport modelautorisatie Regionale Sociale Werkvoorziening Versie 1.0 1 Inleiding Datum 2 februari 2012 Status Definitief Autorisatie regionale sociale werkvoorziening De Wet sociale werkvoorziening (Wsw

Nadere informatie

Arbeids- en werkgeversgegevens

Arbeids- en werkgeversgegevens Aanvraag WW (volledige aanvraag) 1201 versie 01.1/01.01.05 CWI locatie Naam CWI adviseur Afdrukdatum 1 van 11 1 Persoonsgegevens 1.1 De hiernaast ingevulde gegevens zijn over u bekend bij CWI. Van (gehuwde)

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door gemeente/dmo: datum verzending: datum ontvangst: werkprocesnummer: afdeling: cliëntnr.: Aanvraag bijzondere bijstand invullen op de computer of met zwarte pen en in blokletters Om uw

Nadere informatie

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering.

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij ProAdminCare Bewindvoering wordt alleen

Nadere informatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie

Aanvraag via : Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder- en Partneralimentatie Aanvraag via : Naam kantoor Advocaat / mediator / notaris / accountant / financieel planner / particulier E-mail adres Telefoonnummer Berekening voor : O Kinderalimentatie O Partneralimentatie O Kinder-

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Lees dit eerst U gaat bijzondere bijstand aanvragen. Daarom hebben wij een groot aantal gegevens nodig. Vaak zijn dat nogal persoonlijke zaken. Toch moeten wij die

Nadere informatie

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres

Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Leningnummer Persoon 1 Persoon 2 Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer privé Mobielnummer E-mailadres Burgerlijkestaat Gehuwd, gemeenschap van goederen Gehuwd, huwelijkse voorwaarden Geregistreerd

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Om uw recht op bijzondere bijstand vast te stellen hebben wij informatie nodig over uw gezinssituatie, woonkosten en over uw inkomen en vermogen. Uw gegevens worden

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 2 september 2013, 2013-0000541806 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND

AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND AANVRAAGFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND Datum aanvraag: 1. Persoonsgegevens Aanvrager echtgeno(o)t(e) / partner Burger service nummer Naam en voorletters Geslacht M / V M / V Geboortedatum Huidig adres

Nadere informatie

Inlichtingenformulier Gehuwden en samenwonenden

Inlichtingenformulier Gehuwden en samenwonenden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Post Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Inlichtingenformulier Gehuwden en samenwonenden In te vullen door medewerker Sociale

Nadere informatie

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook.

SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. SALARISSTROOK WGI Iedere maand ontvangen werknemers van Werkgeversinstituut (WGI) een salarisbetaling en een salarisstrook. Hieronder wordt beschreven wat u op de salarisstrook kunt tegenkomen en wat dit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8765 30 maart 2016 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Registratienummer (in te vullen door ) 1. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Geboortenaam Voornamen (voluit) BSN / Sofinummer Nationaliteit Soort identiteitsbewijs¹ Nummer identiteitsbewijs Burgerlijke staat Alleenstaand

Nadere informatie

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens

Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens Belastingdienst Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2017 (1e halfjaar) Inleiding Voor de aangiften loonheffingen over het 1e halfjaar van 2017 hebben de Belastingdienst

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER / BASISGEGEVENS

AANMELDFORMULIER / BASISGEGEVENS AANMELDFORMULIER / BASISGEGEVENS Om een aanmelding bij Selectel Support te kunnen beoordelen moeten de gevraagde gegevens op dit formulier zo volledig mogelijk worden ingevuld. Dit formulier dient tevens

Nadere informatie

Checklist Poortwachter

Checklist Poortwachter Checklist Poortwachter 1. NAW gegevens Naam + roepnaam BSN Gemeente Opsterland Meldingsdatum Leeftijd Naam poortwachter Datum poort Korte omschrijving reden aanvraag Heb je een geldig ID bewijs? Let op:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Bedrijfsnaam: Contactpersoon: Straatnaam en huisnummer

Nadere informatie

BRONPAGINA OVERZICHTSPAGINA ZOEKPAGINA OVERIGE. Terugvordering&Verhaal. Kostendelerstoets. Rechtmatigheid+ Re-integratie.

BRONPAGINA OVERZICHTSPAGINA ZOEKPAGINA OVERIGE. Terugvordering&Verhaal. Kostendelerstoets. Rechtmatigheid+ Re-integratie. Autorisatiematrix Suwinet DDFK 2017 BRONPAGINA OVERZICHTSPAGINA ZOEKPAGINA OVERIGE Bedrijvenregister GBA Bijstandsregelingen Fraudevorderingen Belastingdienst Kadaster RDW RDW-peildata RDW+ UWV-wb SVB

Nadere informatie

Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob

Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob 95.10 Afnemersindicatie 701301 95.11 95.12 Indicatie geheimhouding 0 95.13 Verstrekkingsbeperking 0 95.20 Afnemernaam Min. van VenJ/Justis/Landelijk Bureau Bibob Spontane Gegevensverstrekking 95.41 95.42

Nadere informatie

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning :

Budget & Bewind. Intakeformulier. Burgerservicenummer : Identiteitsbewijs + nummer : Geldig tot : Nationaliteit : Verblijfsvergunning : Budget & Bewind Postbus 229 5201 AE 's-hertogenbosch T. 06 456 925 70 E info@budget-bewind.nl W www.budget-bewind.nl Intakeformulier A. Persoonsgegevens Naam : Voorletters : Voornamen : Roepnaam : Geslacht

Nadere informatie

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS)

Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Aanvraag- en Inlichtingenformulier Schuldhulpverlening Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling (ABS) Beschermingsbewindvoerder Naam Adres Telefoonnummer E-mailadres Contactpersoon Vraagt schuldbemiddeling

Nadere informatie

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer

Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats. Naam & voornamen Man Vrouw Geboorteplaats Burgerservicenummer Aanmeldingsformulier Aanmelding voor: Beschermingsbewind Curatele Mentorschap Budgetbeheer Naam & voornamen Man Vrouw Burgerservicenummer Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Gegevens

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK

TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK TOELICHTING OP DE FOM-SALARISSTROOK Hieronder volgt een beknopte toelichting op de salarisstrook. In deze toelichting wordt ingegaan op de meest voorkomende gegevens. Indien u nog vragen heeft na het lezen

Nadere informatie

Inlichtingenformulier Participatiewet (bijzondere bijstand)

Inlichtingenformulier Participatiewet (bijzondere bijstand) Inlichtingenformulier Participatiewet (bijzondere bijstand) Ingekomen: Leest u de vragen eerst goed door voordat u het formulier invult. U dient de vragen volledig in te vullen en bewijsstukken bij te

Nadere informatie

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer

0-10. Ziekteaangifte. In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering - - In te vullen door UWV. Formuliercode 109860 Volgnummer Ziekteaangifte In verband met aanvraag Ziektewet-uitkering 0-10 Invullen door UWV In te vullen door UWV Bedrijfsgegevens Formuliercode 109860 Volgnummer Waarom dit formulier? U heeft een (ex-)werknemer

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand onbekende klant

Aanvraagformulier bijzondere bijstand onbekende klant Aanvraagformulier bijzondere bijstand onbekende klant Let op: Een aanvraag bijzondere bijstand moet ingediend worden vóórdat de kosten zijn gemaakt! Slechts onder zeer dringende bijzondere omstandigheden

Nadere informatie