premie- en dekkingsoverzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "premie- en dekkingsoverzicht"

Transcriptie

1 770567(feb2011)a Expat Pakket

2 Expat Pakket   1. s.o.s hulpverlening De S.O.S.-Hulpverlening is een onderdeel van het Expat Pakket, waarbij men bij noodsituaties tijdens het verblijf in het buitenland kan terugvallen op de bekende en gerenommeerde Goudse Alarmcentrale (tel. nr ). Wanneer u in de Verenigde Staten verblijft, kunt u contact opnemen met Gouda Assistance op telefoonnummer De dekking voor S.O.S.-Hulpverlening moet u verplicht afsluiten als u zich ook voor de dekking Ziektekosten wilt verzekeren. De Goudse Alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar voor vragen over het land waar men naar toegaat (visa, inentingen en valuta) en voor noodzakelijke medische assistentie in het land waar men verblijft. Het S.O.S.-Hulpverleningspakket omvat de volgende onderdelen: (verzekerde bedragen per verzekerde per jaar) Medisch noodzakelijke bijstand en repatriëring ,- Vergoeding van vervoer per lijn- of ambulancevliegtuig, ziekenwagen, trein etc. voor medisch noodzakelijke repatriëring. Vergoeding van de heen- en terugreis van een begeleidende verzekerde. Indien gerepatrieerde niet terugkeert naar het land van tijdelijk verblijf, vergoeding van kosten van de heen- en terugreis van een zaakwaarnemer of vervangende medewerker. Vergoeding van medische repatriëring en/of evacuatie tijdens het verblijf buiten Nederland, die het gevolg is van molest. Controleren en bewaken medische voortgang Repatriëring na overlijden of begrafenis/crematie ter plaatse ,- Alle formaliteiten ter plaatse en vervoer van het stoffelijk overschot naar Nederland of: vergoeding van begrafenis-/crematiekosten ter plaatse en kosten van de heen- en terugreis van familieleden in de 1e of 2e graad tot maximaal het bedrag dat het vervoer van het stoffelijk overschot gekost zou hebben, echter tot een maximum van 6.250,-. Vergoeding van kosten van de heen- en terugreis van een zaakwaarnemer of vervangende medewerker. Extra reis- en verblijfkosten 7.500,- Vergoeding van kosten van de heen- en terugreis voor twee verzekerde personen bij overlijden of ernstige ziekte van een familielid in de 1e of 2e graad in Nederland of voor alle verzekerde personen tezamen alleen de reis naar Nederland. Verblijfkosten worden vergoed tot maximaal 125,- per dag voor alle verzekerden tezamen, met een maximum van 22 dagen. Vergoeding van de noodzakelijke overkomst van maximaal twee familieleden in de 1e of 2e graad, ingeval het in levensgevaar verkeren van verzekerde door ziekte of ongeval. Verblijfkosten worden vergoed tot maximaal 175,- per dag voor alle verzekerden tezamen, met een maximum van 15 dagen. Onvoorziene extra kosten tot maximaal 100,- voor alle verzekerden samen. Verwijsservice naar bekwaam medisch specialist Opsporings- en reddingsacties (per polis) ,- Telecommunicatiekosten Vergoeding van 125,- per gebeurtenis van de noodzakelijke telegram-, fax-, telex- en telefoonkosten voor alle verzekerden tezamen, die uit een door de S.O.S.-Hulpverlening gedekte gebeurtenis voortvloeien. jaarpremies sos hulpverlening (bedragen in euro s) Alleenstaande Gezin zonder kinderen* Gezin met kinderen* Europa 138,- 207,- 276,- Wereld 238,- 380,- 475,- * Jonger dan 21 jaar. 3

3 Â 2. ziektekosten U bent verplicht een ziektekostenverzekering (via het Expat Pakket of een andere verzekeraar) te hebben. De genoemde verzekerde bedragen gelden per verzekerde per verzekeringsjaar, tenzij anders vermeld. verzekerde rubrieken ziektekosten omvang dekking Standaard Optimaal Excellent ziekenhuis 100% 100% 100% specialist 100% 100% 100% geneesmiddelen 100% boven 500,- 100% boven 250,- 100% homeopatische geneesmiddelen niet gedekt niet gedekt 100% tot max 300,- ziekenvervoer per ambulance 100% 100% 100% tot max 375,- per keer tot max 375,- per keer tot max 375,- per keer huisarts 100% 100% 100% medische hulpmiddelen niet gedekt 75% tot max ,- 85% tot max 2.500,- brillenglazen en contactlezen niet gedekt niet gedekt max. 150,- per 3 verzekeringsjaren hoortoestellen niet gedekt niet gedekt max. 750,- per 5 verzekeringsjaren steunzolen niet gedekt 100% tot max 200,- 100% tot max 300,- nierdialyse in ziekenhuis niet gedekt 100% 100% thuisdialyse niet gedekt 100% 100% alternatieve geneeswijzen arts* niet gedekt niet gedekt 30,- per consult alternatieve geneeswijzen niet-arts* niet gedekt niet gedekt 20,- per consult hospital benefit 50 p/n, 50 p/n, 50 p/n, max 30 nachten max 30 nachten max 30 nachten bloemetjesgeld niet gedekt niet gedekt 100,- * maximum 10 consulten per verzekeringsjaar voor arts en niet-arts tezamen paramedische hulp fysiotherapie en oefentherapie niet gedekt 100% 100% na 20 behandelingen na 20 behandelingen per indicatie overleg per indicatie overleg logopedie, foniatrie niet gedekt niet gedekt 100% dieetadvisering niet gedekt 100% tot max 200,- 100% tot max 300,- arts fleboloog niet gedekt 100% tot max 200,- 100% tot max 300,- ergotherapie niet gedekt 100% tot max 200,- 100% tot max 300,- camouflagetherapie niet gedekt 100% tot max 200,- 100% tot max 300,- podotherapie niet gedekt 100% tot max 200,- 100% tot max 300,- psoriasisdagbehandeling niet gedekt 100% tot max 200,- 100% tot max 300,- stottertherapie niet gedekt 100% tot max 200,- 100% tot max 300,- geestelijke gezondheidszorg psychiatrische zorg* niet gedekt 50% 50% psychologische zorg* niet gedekt 50% 50% opname in psychiatrische inrichting niet gedekt 100% 100% * voor Psychiatrische zorg en Psychologische zorg tezamen max 2000,- per polis per verz.jaar bevalling verloskundige niet gedekt 100% 100% opname in ziekenhuis/kraaminrichting niet gedekt 100% 100% op medische indicatie opname in ziekenhuis/kraaminrichting niet gedekt vergoeding vergoeding zonder medische indicatie 125,- p/d max 8 dagen 125,- p/d max 10 dagen of 100% in landen waar of 100% in landen waar thuisbevalling niet thuisbevalling niet mogelijk is mogelijk is poliklinische bevalling niet gedekt 100% 100% thuisbevalling niet gedekt 100% 100% kraamzorg (onder aftrek van 125,- x niet gedekt 1.000, ,- aantal dagen in ziekenhuis) bevalling in de USA, Canada, Hong Kong, niet gedekt 1e verzekeringsjaar niet 1e verzekeringsjaar max Japan, Singapore en Zwitserland gedekt, vanaf 2e jaar 5.000,-, vanaf 2e jaar dekking conform boven- dekking conform boven- genoemde 6 rubrieken genoemde 6 rubrieken reiskosten in geval van bevalling in niet gedekt niet gedekt 50% van de reiskosten Nederland revalidatie hartrevalidatie, klinisch en poliklinisch niet gedekt 100% 100% klinische revalidatie niet gedekt niet gedekt 100% 4

4 Expat Pakket  bijzondere rechten en aanspraken buitenlanddekking 100% 100% 100% tussentijds verblijf in Nederland 100% 100% 100% orgaantransplantaties (donor) 100% na ongeval 100% na ongeval 100% na ongeval orgaantransplantaties 100% 100% 100% erfelijkheidsonderzoek niet gedekt niet gedekt 100% second opinion 100% 100% 100% preventieve geneeskunde niet gedekt niet gedekt 100% sterilisatie, abortus niet gedekt niet gedekt 100% IVF/ICSI niet gedekt niet gedekt max. 2 pogingen tot max 2.000,- per verzekeringsduur vaccinaties kinderen niet gedekt 50% 100% reisvaccinaties niet gedekt 50% 75% thuisverpleging door gediplomeerde niet gedekt niet gedekt 8 uur per dag 100 dagen overvliegen bloed uit Nederland niet gedekt niet gedekt 100% Ronald McDonald Huis eigen bijdrage niet gedekt 100% 100% molest 100% 100% 100% tandheelkundige hulp kinderen* niet gedekt 75% tot max 375,- 100% tot max 375,- volwassenen niet gedekt niet gedekt 75% tot max 125,- orthodontie lip-, kaak-, verhemelte-spleet niet gedekt niet gedekt 100% overige orthodontie kinderen* niet gedekt niet gedekt 75% max 1.000,- per verz./per verz. duur * jonger dan 21 jaar. 5

5 jaarpremies ziektekosten 2011 De premie stijgt per hoofdpremievervaldatum op het moment dat de (oudste) verzekerde de volgende leeftijdsgroep heeft bereikt (peildatum 1 januari). Het tarief kan aangepast worden aan de algemene kostenstijging van de gezondheidszorg. Men betaalt kindpremie voor elk kind tot 21 jaar. Voor premievaststelling van twee volwassenen wordt uitgegaan van de leeftijd van de oudste volwassene. Men kiest uit een eigen risico van 250,- of 500,- per verzekeringsjaar voor alle verzekerden tezamen. Alle genoemde premies zijn jaarpremies in Euro. Wanneer dit verzekeringsonderdeel als aanvullende dekking op de Nederlandse basisverzekering wordt gehanteerd, dan volgt er, na overleg van een kopie van dit verzekeringsbewijs, op de onderstaande premies van dit verzekeringsonderdeel een korting van: 30% voor dekkingsgebied Europa exclusief Zwitserland; 30% voor dekkingsgebied Wereld exclusief Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, USA en Zwitserland; 10% voor dekkingsgebied Wereld, inclusief Canada, Hong Kong, Japan, Singapore, USA en Zwitserland. Dekkingsgebied Voor spoedeisende hulp is er dekking in de gehele wereld, onafhankelijk van het gekozen dekkingsgebied. Voor spoedeisende hulp belt u in dit geval eerst met uw zorgverzekeraar in Nederland. Andere kosten van medische aard declareert u ook eerst bij uw zorgverzekeraar. dekkingsgebied europa exclusief zwitserland (jaarpremies in Euro s) 1 volw. standaard optimaal excellent <30 783,- 622,- 944,- 784,- 1081,- 920, ,- 667,- 1003,- 838,- 1146,- 984, ,- 745,- 1106,- 939,- 1281,- 1115, ,- 891,- 1300,- 1132,- 1468,- 1300, ,- 1100,- 1534,- 1362,- 1699,- 1528, ,- 1310,- 1809,- 1635,- 1962,- 1789, ,- 1676,- 2228,- 2051,- 2411,- 2234, ,- 2210,- 2869,- 2690,- 3104,- 2926,- kind 575,- 575,- 668,- 668,- 737,- 737,- 2 volw. standaard optimaal excellent < ,- 1566,- 1892,- 1747,- 2183,- 2000, ,- 1661,- 2034,- 1888,- 2318,- 2121, ,- 1820,- 2266,- 2116,- 2582,- 2370, ,- 2120,- 2622,- 2470,- 2970,- 2759, ,- 2543,- 3100,- 2944,- 3420,- 3207, ,- 2967,- 3774,- 3617,- 4081,- 3925, ,- 3706,- 4614,- 4455,- 4980,- 4820, ,- 4779,- 5902,- 5741,- 6370,- 6209,- kind 575,- 575,- 668,- 668,- 737,- 737,- dekkingsgebied wereld exclusief canada, hong kong, japan, singapore, u.s.a. en zwitserland 1 volw. standaard optimaal excellent <30 828,- 668,- 997,- 836,- 1140,- 979, ,- 816,- 1179,- 1016,- 1349,- 1186, ,- 919,- 1319,- 1152,- 1508,- 1343, ,- 1028,- 1464,- 1296,- 1655,- 1487, ,- 1220,- 1679,- 1507,- 1858,- 1687, ,- 1444,- 1973,- 1799,- 2141,- 1968, ,- 2033,- 2654,- 2477,- 2870,- 2694, ,- 2656,- 3406,- 3226,- 3685,- 3506,- kind 607,- 607,- 706,- 706,- 781,- 781,- 2 volw. standaard optimaal excellent < ,- 1762,- 2229,- 2084,- 2448,- 2219, ,- 1958,- 2395,- 2248,- 2700,- 2442, ,- 2169,- 2658,- 2439,- 3060,- 2802, ,- 2392,- 3031,- 2879,- 3330,- 3178, ,- 2783,- 3460,- 3306,- 3748,- 3559, ,- 3236,- 4104,- 3948,- 4439,- 4283, ,- 4419,- 5467,- 5308,- 5901,- 5742, ,- 5671,- 6973,- 6812,- 7532,- 7369,- kind 607,- 607,- 706,- 706,- 781,- 781,- 6

6 Expat Pakket  dekkingsgebied wereld inclusief canada, hong kong, japan, singapore, u.s.a. en zwitserland 1 volw. standaard optimaal excellent < ,- 1342,- 1809,- 1647,- 2068,- 1906, ,- 1565,- 2082,- 1919,- 2381,- 2217, ,- 1737,- 2313,- 2147,- 2644,- 2477, ,- 2019,- 2679,- 2510,- 3026,- 2858, ,- 2394,- 3095,- 2923,- 3427,- 3255, ,- 2973,- 3838,- 3442,- 4165,- 3992, ,- 3854,- 4842,- 4665,- 5237,- 5061, ,- 4968,- 6183,- 6004,- 6689,- 6510,- kind 1020,- 1020,- 1185,- 1185,- 1309,- 1309,- 2 volw. standaard optimaal excellent < ,- 3002,- 3761,- 3616,- 4280,- 4135, ,- 3456,- 4311,- 4164,- 4907,- 4760, ,- 3806,- 4775,- 4626,- 5437,- 5287, ,- 4373,- 5509,- 5357,- 6205,- 6021, ,- 5130,- 6343,- 6188,- 7008,- 6854, ,- 6294,- 7833,- 7676,- 8486,- 8329, ,- 8062,- 9843,- 9683, , , , , , , , ,- kind 1020,- 1020,- 1185,- 1185,- 1309,- 1309,- Jaarpremie in euro's. Er geldt voor bovengenoemde landen een maximaal verzekerd bedrag van ,- per verzekerde per gebeurtenis.  3. tandheelkundige hulp Deze verzekering is alleen beschikbaar in combinatie met het onderdeel ziektekosten. Dekking Vergoeding van 80% voor tandheelkundige behandelingen met een maximum van 1.500,- per verzekerde per verzekeringsjaar. Orthodontie en puur esthetische behandelingen, zoals het bleken van tanden en kiezen, vallen niet onder de dekking. Premie 395,- per verzekerde per jaar.  4. arbeidsongeschiktheid Omschrijving doelgroep AOV voor expatriates is voor iedereen die na arbeidsongeschiktheid een terugval in het inkomen verwacht. De AOV is een verzekering voor expatriates die een doorlopend stuk financiële zekerheid willen hebben voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Een uitgebreide en complete AOV met vele keuzemogelijkheden, is geheel naar de wens van de expatriate vast te stellen. Maximum jaarrente De hoogte van de jaarrente wordt mede bepaald door het inkomen. Maximaal 80% van dit inkomen kan worden verzekerd. De maximale verzekerde bedragen zijn hieronder vermeld. Bijzonderheden In geval van een veblijf in een land in Afrika dient eerst overleg met De Goudse plaats te vinden. Niet in alle Afrikaanse landen kan het arbeidsongeschiktheidsrisico worden verzekerd. verzekerde rubrieken arbeidsongeschiktheid Maximale verzekerde bedragen gelijkblijvend ,- stijgend ,- Vaste premie De leeftijd bij het aangaan van de verzekering is bepalend voor de premie. Deze premie blijft, behoudens een gekozen stijging, ongewijzigd. Vorm verzekering Verzekerd bedrag/uitkering bij arbeidsongeschiktheid (AO): gelijkblijvend/gelijkblijvend; 3% stijgend/3% stijgend. 7

7 Uitkeringstabel vanaf 45% arbeidsongeschiktheid vanaf 65% arbeidsongeschiktheid vanaf 55% arbeidsongeschiktheid vanaf 80% arbeidsongeschiktheid Eigen-risicotermijn 90 dagen 180 dagen 365 dagen 720 dagen Eindleeftijd 55 jaar 60 jaar 62 jaar 65 jaar Acceptatie Tot 55 jaar Premievrijstelling Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid Beoordeling Beroepsarbeidsongeschiktheid Premie De premie kunt u opvragen bij uw assurantieadviseur of bij de relatiebeheerder van De Goudse. Medische keuring Tot een aanvangsleeftijd van 50 jaar en een te verzekeren jaarrente tot kan volstaan worden met beantwoording van de gezondheidsvragen. Bij een te verzekeren jaarrente vanaf is een huisartsenkeuring nodig met bloedonderzoek op cholesterol, glucose en HIV. Bij een aanvangsleeftijd vanaf 50 jaar, is ook tot een te verzekeren jaarrente van een huisartsenkeuring keuring met bloedonderzoek op cholesterol en glucose nodig met rust ECG en op indicatie (roken) een X-thorax. Vanaf een jaarrente van ,- is het bloedonderzoek inclusief HIV. Â 5. doorlopende reisbagage Deze verzekering dekt schade aan bagage tijdens zaken- en privéreizen in het land van tijdelijk verblijf en buiten het land van tijdelijk verblijf door verlies, diefstal of vermissing. dekkingsoverzicht (in euro s) Standaard Optimaal Excellent rubriek 1 bagage 3.000, , ,- eigen risico per gebeurtenis 50,- 50,- 50,- (tele)communicatie-apparatuur (inclusief autotelefoons en pda s) 250,- 500,- 750,- horloges en sieraden 500,- 750, ,- foto- film-, beeld en geluidsapparatuur, optische- en 1.000, , ,- muziekinstrumenten, bont, suède en lederen kleding en andere kostbaarheden met bijbehorende accessoires computers, laptops, note books, electronische agenda s 1.000, , ,- geld en geldwaardige papieren 250,- 300,- 500,- rijbewijzen, paspoorten, toeristenkaarten, reisbiljetten en andere kostprijs kostprijs kostprijs reisdocumenten brillen, zonnebrillen, contactlenzen, prothesen, tandbeugels, 200,- 375,- 625,- hoorapparaturen fietsen, surfmateriaal, opvouwbare- of opblaasbare boten 250,- 375,- 500,- Boven de verzekerde som komen voor vergoeding in aanmerking: verlies kluissleutel 125,- 250,- 375,- noodzakelijk aan te schaffen vervangende kleding en toiletartikelen met een maximum bedrag per gebeurtenis - per verzekerde 250,- 375,- 750,- - alle verzekerden tezamen 500,- 750, ,- rubriek 2 annuleringskosten (zaken- en privéreizen) annuleringskosten maximaal per jaar per polis 2.000, , ,- jaarpremies doorlopende reisbagage (in euro) Standaard Optimaal Excellent per polis 132,- 198,- 263,- 8

8 Expat Pakket   6. rechtsbijstand Deze verzekering dekt de kosten van juridisch advies en juridische bijstand door juridisch deskundigen en advocaten, afhankelijk van de gekozen dekking. dekkingsoverzicht (in euro s) verzekerde bedragen Standaard Excellent franchise per gebeurtenis 450,- 450,- verhaalsrechtbijstand verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK onbeperkt onbeperkt externe kosten , ,- strafrechtsbijstand verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK onbeperkt onbeperkt externe kosten , ,- contractrechtsbijstand (koop binnen eu) verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK onbeperkt onbeperkt externe kosten , ,- Cautie / waarborgsom , ,- arbeidsrechtelijke en sociaalrechtelijke bijstand verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK niet gedekt onbeperkt externe kosten niet gedekt ,- rechtsbijstand op het gebied van personen- en familierecht verleend in Nederland door deskundigen/advocaten van SRK niet gedekt onbeperkt externe kosten niet gedekt ,- jaarpremies rechtsbijstand (in euro s) Standaard Excellent alleenstaande 65,- 170,- gezin zonder kinderen* 123,- 238,- gezin met kinderen* 128,- 243,- * Jonger dan 21 jaar.  7. inboedel Dit onderdeel is niet beschikbaar voor het Caraïbisch gebied en de Bahamas. De Inboedelverzekering dekt de financiële gevolgen van schade aan de inboedel, afhankelijk van de door de verzekerde gekozen dekking. dekkingsoverzicht (in euro s) Standaard Optimaal Excellent Verzekerd is schade aan de inboedel in het omschreven gebouw door: brand, brandblussing, blikseminslag gedekt gedekt gedekt ontploffing gedekt gedekt gedekt enig gebrek of eigen bederf met brand of ontploffing als gevolg gedekt gedekt gedekt het vallen van lucht- en ruimtevaartuigen of voorwerpen daaruit gedekt gedekt gedekt diefstal na braak van buitenaf niet gedekt gedekt gedekt vandalisme door iemand die wederrechtelijk het gebouw is binnengedrongen niet gedekt gedekt gedekt (na braak van buitenaf) storm niet gedekt niet gedekt gedekt water, stoom, neerslag niet gedekt niet gedekt gedekt olie, rook, roet niet gedekt niet gedekt gedekt aanrijding en aanvaring, alsmede schade door afgevallen of uitgevloeide lading niet gedekt niet gedekt gedekt het breken van glas van aquaria niet gedekt niet gedekt gedekt onvoorzien uitstromen van water uit aquaria niet gedekt niet gedekt gedekt afpersing en beroving (in het woonhuis) niet gedekt niet gedekt gedekt extra kosten (ten gevolge van een gedekte oorzaak) wegens verblijf in hotel, niet gedekt niet gedekt gedekt pension of elders, tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag schade aan antennes niet gedekt niet gedekt gedekt Boven de verzekerde som voorts vergoeding voor: bereddingskosten; honoraria en kosten van experts voor vaststelling van de schade; opruimingskosten maximaal 10% boven het verzekerd bedrag. Maximum verzekerd bedrag Acceptatie en de hoogte van het te verzekeren bedrag zijn aan De Goudse voorbehouden. Indien de aard van het risico dit noodzakelijk maakt, bestaat de mogelijkheid dat De Goudse afwijkende premie en voorwaarden stelt en/of bijzondere bepalingen opneemt. In geen geval wordt dekking verleend voor objecten van hout. Vaststelling verzekerd bedrag Voor vaststelling van het te verzekeren bedrag voor de inboedel kan gebruik gemaakt worden van de inboedelwaardemeter. Beperkende voorwaarden Voor kostbaarheden zoals lijfsieraden, juwelen, kunst en antiek geldt een premie van 15 en dient verzekerde aankoopnota s en/of taxatierapporten te overleggen. De maximale dekking voor audiovisuele-, foto- en filmapparatuur voor het inbraak-/diefstalrisico 9

9 bedraagt 3.000,-. Audiovisuele-, foto- en filmapparatuur zijn gedefinieerd als: alle beeld-, geluids-, ontvangst- en zendapparatuur zoals radio- en televiesietoestellen, videocamera s, cd-/dvd- en platenspelers, band-, en video- en dvd-recorders; alle soorten computerapparatuur zoals personal computers, spel- en microcomputers; foto- en filmapparatuur. Alles met inbegrip van gebruikelijke randapparatuur, hulpmiddelen en dragers, zoals cd s, dvd s, platen, banden, cassettes, boxen, monitoren, schijf- en afdrukeenheden. Huurdersaansprakelijkheid In verschillende landen (o.a. België, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Zwitserland) zijn huurders aansprakelijk voor schade aan de gehuurde woning. Deze aansprakelijkheid kan op de inboedelverzekering worden meeverzekerd. Premie is 1,4% van het jaarlijks huurbedrag. Huurdersaansprakelijkheid kan alleen worden meeverzekerd bij Europadekking. Maximum te verzekeren bedrag voor huurdersaansprakelijkheid is ,- per gebeurtenis. Eigen risico Voor inboedel en aansprakelijkheid particulieren geldt een gecombineerd eigen risico. U kunt kiezen uit een eigen risico van 250,- of 500,- per verzekeringsjaar voor deze onderdelen tezamen. jaarpremies inboedel per verzekerd bedrag (in euro s) Standaard Optimaal Excellent eigen risico 250,- 3,75 5,25 6,50 eigen risico 500,- 3,25 4,75 6,00 Minimum jaarpremie: Basis 20,-, Optimaal 35,-, Excellent 45,-. Â 8. aansprakelijkheid particulieren Dekking De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan: personen (letsel en overlijden); goederen van anderen dan de verzekerde(n) (beschadiging, vernietiging en/of verloren gaan). Eigen risico Voor inboedel en aansprakelijkheid particulieren geldt een gecombineerd eigen risico. U kunt kiezen uit een eigen risico van 250,- of 500,- per verzekeringsjaar voor deze onderdelen tezamen. Maximaal verzekerd bedrag per gebeurtenis Standaard ,- Optimaal ,- Excellent ,- U.S.A. Bij verblijf in de U.S.A. bedraagt het maximaal te verzekeren bedrag ,-. jaarpremies aansprakelijkheid particulieren (in euro s) Standaard Optimaal Excellent eigen risico 250,- alleenstaande, Europa 55,- 59,- 63,- alleenstaande, Wereld exclusief U.S.A. 63,- 68,- 70,- alleenstaande, Wereld inclusief U.S.A. 104,- gezin zonder kinderen*, Europa 68,- 70,- 74,- gezin zonder kinderen*, Wereld exclusief U.S.A. 74,- 78,- 82,- gezin zonder kinderen*, Wereld inclusief U.S.A. 127,- gezin met kinderen*, Europa 74,- 78,- 82,- gezin met kinderen*, Wereld exclusief U.S.A. 89,- 93,- 97,- gezin met kinderen*, Wereld inclusief U.S.A. 138,- eigen risico 500,- alleenstaande, Europa 50,- 54,- 57,- alleenstaande, Wereld exclusief U.S.A. 57,- 61,- 63,- alleenstaande, Wereld inclusief U.S.A. 93,- gezin zonder kinderen*, Europa 61,- 63,- 68,- gezin zonder kinderen*, Wereld exclusief U.S.A. 68,- 70,- 73,- gezin zonder kinderen*, Wereld inclusief U.S.A. 113,- gezin met kinderen*, Europa 68,- 70,- 73,- gezin met kinderen*, Wereld exclusief U.S.A. 80,- 84,- 86,- gezin met kinderen*, Wereld inclusief U.S.A. 124,- * Jonger dan 21 jaar. 10

10 Expatriates Pakket   9. (gezins) ongevallen Ook in het buitenland kunnen de gevolgen van een ongeluk ernstig zijn: blijvende invaliditeit of, in het ergste geval overlijden. Een ongevallenverzekering kan de financiële consequenties van dit leed verzachten. Tijdens verblijf buiten Nederland is ook dekking voor ongevallen, die het gevolg zijn van molest. verzekerde bedragen (gezins)ongevallen (in euro s) Standaard Optimaal Excellent bij overlijden volwassenen 7.500, , ,- kinderen* 5.000, , ,- bij blijvende invaliditeit volwassenen , , ,- kinderen* , , ,- jaarpremies (gezins)ongevallen (in euro s) Standaard Optimaal Excellent alleenstaande 56,- 85,- 130,- gezin zonder kinderen* 100,- 148,- 250,- gezin met kinderen* 131,- 185,- 300,- * Jonger dan 21 jaar. Assurantiebelasting Voor de onderdelen rechtsbijstand, inboedel en aansprakelijkheid wordt 9,7 % assurantiebelasting in rekening gebracht. Polis- en administratiekosten De poliskosten bedragen éénmalig 3,75. Bij prolongaties en mutaties wordt 0,52 in rekening gebracht. Bij bovenstaande kan in de totale afrekening sprake zijn van een klein afrondingsverschil. Premie afhankelijk van beroep Voor alle administratieve, commerciële beroepen en toezichthoudende en leidinggevende functies kunnen de hierboven vermelde premies worden aangehouden. Voor hen die handenarbeid verrichten of met machines werken geldt over het algemeen een hogere premie (op aanvraag). Leeftijdsgrens Voor deze verzekering komen in aanmerking personen beneden de leeftijd van 60 jaar. De verzekering eindigt voor de ouders automatisch op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin zij de 65-jarige leeftijd hebben bereikt en voor de kinderen op de laatste dag van het verzekeringsjaar waarin zij de 21-jarige leeftijd hebben bereikt of wanneer zij in het huwelijk treden. N.B.: Alleen aan de polisvoorwaarden kunnen rechten worden ontleend. Voor de onderdelen brand en aansprakelijkheid en rechtsbijstand zal assurantiebelasting in rekening worden gebracht. Goudse Schadeverzekeringen N.V. is als schadeverzekeraar geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Goudse is een aanbieder van verzekeringen en andere financiële producten. De Goudse is gevestigd te Gouda aan het Bouwmeesterplein 1 (Postbus 9, 2800 MA Gouda). Goudse Schadeverzekeringen N.V., Postbus 9, 2800 MA Gouda, T (0182) , F (0182) , E 11

Expat Pakket Individueel

Expat Pakket Individueel Expat Pakket Individueel Informatie voor de particulier Expat Pakket Individueel Grenzeloos goed verzekerd Expat Pakket Individueel Alles in één keer goed voor elkaar Een tijd in het buitenland werken

Nadere informatie

Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn

Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn NnL Inhoudsopgave 1 Buitenlandverzekeringen 3 Ziektekosten 6 Aansprakelijkheid 8 Inboedel 11 Kostbaarheden 13 Woonhuis 15 Ongevallen 17

Nadere informatie

Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering (standaard of uitgebreid) vallen, ook als ze gemaakt

Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering (standaard of uitgebreid) vallen, ook als ze gemaakt oom VERZEKERINGEN Dekkingsoverzicht Global Traveler-Verzekering Ziektekostenverzekering bijbehorende polisvoorwaarden: GTZ2010 Kosten door molest Wij vergoeden de kosten die onder de dekking van de ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze ervaring

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis

Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Bijzondere voorwaarden Vrij Op Reis Voorwaarden modelnummer P-R415 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 4439D-14-11 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

Doorlopend Reis. Privé Pakket Online. Aanvullende Voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0

Doorlopend Reis. Privé Pakket Online. Aanvullende Voorwaarden. Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0 Privé Pakket Online Doorlopend Reis Aanvullende Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 1.0 Uw bagage wordt gestolen tijdens uw vakantie in Spanje. U komt in het ziekenhuis terecht in Amerika.

Nadere informatie

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties

Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen. Passende combinaties Turien & Co. Particuliere Schadeverzekeringen Passende combinaties Passende combinaties Al jaren is Turien & Co. Assuradeuren, opgericht in 1921, specialist op het gebied van verzekeringen. Door onze ervaring

Nadere informatie

Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn

Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn Buitenlandverzekeringen om over de grenzen goed verzekerd te zijn NnL Inhoudsopgave 1 Buitenlandverzekeringen 3 Aansprakelijkheid 5 Inboedel 8 Kostbaarheden 10 Woonhuis 12 Ongevallen 13 Doorlopende reisverzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering

Voorwaarden. Inboedelverzekering Voorwaarden Inboedelverzekering 2 Besured inboedelverzekering Versie B2012.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden excellente inboedelverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering

Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Model 202L3 blad 1 Bijzondere voorwaarden Doorlopende Reisverzekering Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en de woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter is

Nadere informatie

Globetrotter Verzekering

Globetrotter Verzekering Allianz Global Assistance Globetrotter Verzekering Productvoorwaarden De verzekering bestaat uit een polisblad, de Algemene voorwaarden en de Productvoorwaarden. Je leest nu de Productvoorwaarden. Hierin

Nadere informatie

Van Loon Privé Compleet Plan

Van Loon Privé Compleet Plan U wilt uw risico s op een betaalbare en gemakkelijke manier afdekken? Dan is het Van Loon Privé Compleet Plan de oplossing. Het biedt u niet alleen bescherming van uw woning, inboedel, auto, motor, caravan

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN VRIJ OP REISVERZEKERING Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer CFP-R406 In deze bijzondere voorwaarden zijn per dekking onze rechten

Nadere informatie

Het gemak van de complete Combipolis

Het gemak van de complete Combipolis Het gemak van de complete Combipolis Alles over de pluspunten van de Combipolis! Verzeker wat noodzakelijk is, combineer verzekeringen en profiteer zo van de unieke kortingsregeling: hoe meer verzekeringen,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering

Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering Polisvoorwaarden Nedasco Stapelpolis Particulieren Doorlopende Reisverzekering www.nedasco.nl Serviceprovider in schade, zorg en inkomen. Inhoudsopgave Algemeen voorwaarden 1. Algemeen 3 1.1 Hoe gaan wij

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering

Verzekerd Wonen Pakket. Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen. Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Inhoud Het verzekeringspakket voor zorgeloos wonen 3 Woonhuis 4 Glas 5 Inboedel

Nadere informatie

DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN

DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN DOORLOPENDE EN KORTLOPENDE REISVERZEKERING ALGEMENE POLISVOORWAARDEN Formulier NL-AMEX-KDR-2015a De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook, zijn

Nadere informatie

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Poliswaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 1 / 13 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag 3 Artikel

Nadere informatie

De dekkingen van uw Privé Pakket Online

De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online De dekkingen van uw Privé Pakket Online U kunt in uw Privé Pakket Online verschillende verzekeringen opnemen. Maar ook als u nu een losse verzekering heeft, kunt

Nadere informatie

American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a

American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a American Express Doorlopende en Kortlopende Reisverzekering Algemene voorwaarden NL-AMEX-KDR-2013a De door verzekeringnemer en verzekerde aan verzekeraar verstrekte inlichtingen, in welke vorm dan ook,

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Verzekerd Wonen Pakket. Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Verzekerd Wonen Pakket Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Alle verzekeringen voor in en om uw woonhuis Zorgeloos wonen met het Allianz Verzekerd Wonen

Nadere informatie

Adventure & Survival Verzekering

Adventure & Survival Verzekering Allianz Global Assistance Adventure & Survival Verzekering Productvoorwaarden Je leest nu de Productvoorwaarden van de Adventure & Survival Verzekering. Dit is een verzekering speciaal voor reizen waarin

Nadere informatie

Expatriates Pakket Algemene Voorwaarden

Expatriates Pakket Algemene Voorwaarden Correspondentieadres De Goudse n.v. Postbus 9 2800 ma Gouda Nederland Expatriates Pakket Algemene Voorwaarden T +31 (0)182 544 916 F +31 (0)182 544 337 E expatriates@goudse.com inhoud Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering

Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Allianz Global Assistance Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering Productvoorwaarden De verzekering bestaat uit een polisblad, de Algemene voorwaarden en de Productvoorwaarden. Je leest nu de Product

Nadere informatie

Van der Fluit Privé Compleet Plan

Van der Fluit Privé Compleet Plan U wilt uw risico s op een betaalbare en gemakkelijke manier afdekken? Dan is het Van der Fluit Privé Compleet Plan de oplossing. Het biedt u niet alleen bescherming van uw woning, inboedel, auto, motor,

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN REISVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN REISVERZEKERING POLISVOORWAARDEN REISVERZEKERING 2014 Houttuinlaan 16a Postbus 225 3440 AE Woerden Tel.nr. 0348-409521 Fax nr. 0348-409534 E-mail: info@nkbv.nl www.nkbv.nl Rabobank 16.14.17.213 IBAN NL84RABO0161417213

Nadere informatie

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn.

In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. HP voor werknemers Het HP TotaalPakket In een tijd waarin alles complexer wordt, is er meer vraag naar producten die eenvoudig en doeltreffend zijn. Bij particulier verzekerden is er steeds meer vraag

Nadere informatie

Inboedel Excellent Plus

Inboedel Excellent Plus Inboedel Excellent Plus Aanvullende Polisvoorwaarden (de Algemene Polisvoorwaarden zijn achter deze Aanvullende Polisvoorwaarden opgenomen) Privé Pakket Online Vrij Verzekerd B.V. Uw fiets wordt gestolen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01

Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Polisvoorwaarden Zelf.nl/Doorlopende Reisverzekering Z.R.10.01 Dit polisvoorwaardenboekje bevat: Algemene Richtlijnen 3 Zelf.nl Doorlopende Reisverzekering Dekkingsoverzicht 4 Algemene Voorwaarden 5 Speciale

Nadere informatie