risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie"

Transcriptie

1 controlling CFO BAROMETER ata riven cfo De CFO Barometer is een onafhankelijk research initiatief van e reactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van om en bij e tweehoner Belgische CFO s van mielgrote tot grote multinationale onernemingen een vragenlijst omtrent een actuele CFO-topic afgenomen. De focus van e CFO Barometer is lokaal, waaroor e resultaten heel representatief zijn voor e Belgische markt en e CFO Barometer een benchmarktool wort voor e in België actieve CFO. De resultaten woren hier weergegeven en becommentarieer oor specialisten en geïllustreer met praktijkervaringen. risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in e zorgsector Goee ata, goee kennis van e personeelskost en een goee tool voor forecasting: op eze manier wil Senior Living Group het verschil met e concurrenten maken. Na enkele jaren van forse groei heeft CFO Dominiek Beelen het gros van e finance activiteiten in regionale hubs onergebracht. Op ie manier nemen lokale managers hun verantwoorelijkhei op, én krijgt e centrale CFO e juiste ata op zijn ashboar te zien. Een goe performance management is gebaseer op een beheersing van risico. En zo maak je het verschil, horen we in een interview met Beelen. aart e zitter jerry e brie Senior Living Group is een van e grootste commerciële spelers op e Belgische markt van e rusthuizen en wer opgericht in 2004 oor e investeringsfirma Waterlan. Die verkocht het in 2013 aan e Franse groep Meica, at in het voorjaar van 2014 fuseere met het (ook al Franse) Korian. In eigen lan opereert SRL verer oner eigen naam. En het berijf raait bijzoner goe: het zal 2014 afsluiten met een omzet van ongeveer 209 miljoen euro (en een jaarlijks batig salo), gerealiseer in 49 woonzorgcentra (alles samen goe voor 5750 been en nog eens 800 been in portefeuille oner anere in 5 nieuwbouwprojecten in ontwikkeling). Er werken ongeveer 3000 meewerkers (2.500 FTE s). Opvallen is aarbij e heel kleine overhea: op het hoofkantoor werken 28 mensen, 14 van hen zijn actief in finance. CFO is Dominiek Beelen. We zijn vooral gegroei oor een oorgereven buy&buil strategie, in combinatie met een organische groei van ongeveer 20%, en hebben aarmee onze oelstelling bereikt: marktleier en é referentie in België. Wat meteen opvallen is, is e geecentraliseere werking van finance. Beelen: We houen bewust een heel slanke structuur, zoner tussenniveaus, met een irecte verantwoorelijkhei bij e woonzorgcentra, gerun oor mensen met voloene entrepeneurship in zich. Op het hoofkantoor hebben we een senior controller, een chief accountant en een eeltijse accountant. De rest van finance is onergebracht in zogenaame hubs : at zijn afelingen ie e financiën regelen voor een aantal woonzorgcentra in e regio. Je zou het met wat goee wil kleine, lokale share financial service centers kunnen noemen, ie telkens fysiek ìn een van e woonzorgcentra zijn onergebracht. Beelen: Initieel haen we accountants in alle rusthuizen apart, maar oor groei hebben we ie in hubs gegroepeer. Elke hub wort gelei oor een regionale financial controller. Elke week bezoekt ie e woonzorgcentra in zijn regio, om er oner anere e maanafsluiting en ook e voortgang in rolling forecast te bespreken. Elke hub beient op ie manier een vijf- tot tiental woonzorgcentra, in functie van e grootte van e instellingen: accounting, controlling, cash-flow beheer, forecasting, bugetting en reporting naar het hoofkantoor in combinatie met het beheer van e Rizivfinanciering. Maanelijkse reforecasting En het is precies ie Riziv-financiering ie ervoor zorgt at forecasting bij Senior Living Group zo cruciaal belangrijk is. Hoe at komt, legt Beelen uit: Ongeveer e helft van onze inkomsten komt van het Riziv. Het berag wort bepaal oor 42 cfo magazine november 2014

2 Dominiek Beelen, CFO Senior Living Group: We willen een goee inschatting kunnen maken van e bezetting en e evolutie van ons personeel, omat ie een irecte impact hebben op e te verwachten Riziv-forfaits. parameters ie ongeveer anerhalf jaar teruggrijpen. Denk aarbij oner anere aan e zorgtegraa of typologie van e bewoners en het aantal personeelsleen. Om aar snel op te kunnen inspelen, hebben we onze finance in hubs veranker. Zo kunnen we supersnel reageren op eventuele lokale veraneringen. Stel at e zorgtegraa van onze bewoners veranert, an kan at mogelijks tot een lager Riziv-forfait leien als er niet tijig wort ingegrepen. Het is us zaak om e vinger aan e pols te houen. Senior Living Group maakt maanelijkse forecasts per hub. Dat gebeurt in een vooraf vastgeleg stramien. Iem ito trouwens voor e maanelijkse P&Lafsluiting en e trimestriële volleige balansafsluiting. Beelen: Belangrijk is at we elke vijftiene van e maan een reforecasting maken. Dat rollen maken van onze forecasts heeft twee reenen. Vooreerst willen we een goee inschatting kunnen maken van e bezettingsevolutie en e evolutie van ons personeel (enk aarbij oner anere aan gekene afwezigheen zoals zwangerschappen, tijskreieten, enzovoort), omat ie een irecte impact hebben op e te verwachten Riziv-forfaits. Ten tweee willen we onvoorziene werkzaamheen of kosten tijig kunnen inschatten en vervolgens gepaste acties kunnen onernemen. We willen een sterke lokale kostenbeheersing kunnen oorvoeren. Beelen hamert op e lokale bugetverantwoorelijkhei. Logisch us at we een slank centraal en sterk lokaal finance team hebben. Data-analyse Wat opvalt, is at een berijf met zoveel naruk op forecasting toch geen ERP-systeem heeft. Wél werkt SRL met één stanaar rusthuis beheerspakket: Corilus, en at bevat oner anere het elektronische zorgossier, personeelsbeheer en alle uitgaane facturen naar e resienten. Maar evenzeer en at is in eze sector uiterst belangrijk ook alle Riziv-gegevens en stromen. Corilus wort gekoppel aan het stanaar boekhoupakket at oor alle hubs wort gebruikt. Beelen: Vroeger haen we voor e consoliatie en reporting ons inhouse ontworpen pakket in Visual Basic, maar oor e sterke groei barstte at uit zijn voegen, en zijn we overgestapt op Prophix. Daarin beheren we naast e maanafsluitingen, reforecastings en bugetten ook alle operationele De primoriale taken van finance bij Senior Living Group Rolling forecasts Beheersing van het werkkapitaal Beheer van ubieuze ebiteuren Reforecasting ten behoeve van e Rizivfinanciering: je maakt het verschil oor at Rizivrisico te beheersen, zegt CFO Dominiek Beelen hierover. KPI s en benchmark analyses. Een automatische link met het boekhoupakket is aanwezig. In een sector waar e belangrijkste parameters zorgbehoevene bewoners erg onvoorspelbaar zijn, is niet alleen forecasting cruciaal. Ook het analyseren van grote hoeveelheen ata kan zowel CFO als e lokale finance units tot een beter belei brengen. Dagelijks sturen we via push-mails benchmarks over bezetting naar e lokale irecties. Alle ata ie we analyseren zijn trouwens gelinkt aan benchmarks per resient of per be. Op ie manier kan je makkelijk interne vergelijkingen maken: at is hanig voor lokale irecteurs ie een zorg- en geen financeachtergron hebben. Om ata goe te kunnen analyseren, is het belangrijk at e basiskwaliteit van e ataset van hoog niveau is. Dat klopt, weet ook Beelen. In e perioe hebben we vijftien overnames geaan. Dat leie oner anere tot situaties met verschillene sociale secretariaten ie elk hun eigen taal spraken en bijvoorbeel hun eigen efinities haen van het begrip FTE. We hebben alles tot één sociaal secretariaat gebracht en e FTE-efinitie van het Riziv als enige efinitie weerhouen samen met een uniforme toepassing van kostencentra. Dat leit tot transparante, uniforme ata. Die basisinformatie over loonkost ie in onze ata zit, vormt e ruggenmerg van ons berijf. Die moet je us absoluut goe oner controle kunnen cfo magazine november

3 IT oet innovatieve projecten in ons berijf Helemaal niet akkoor 8,5 % Niet helemaal akkoor 8,5 % Neutraal 22 % Reelijk akkoor 37,3 % Onervint uw berijf kwaliteitsproblemen bij e beschikbare ata? 52,5 % Ja 47,5 % Neen Dominiek Beelen, CFO Senior Living Group: We kiezen bewust voor een slank centraal en sterk lokaal finance team. Helemaal akkoor 23,7 % Een hype 10,3 % Als u enkt aan 'Big Data', wat is an het eerste at in u opkomt? Een IT-gerelateere hype 17,2 % houen. Want ze vertegenwoorigt ongeveer 63% van ons zakencijfer. Wie van slechte wil is, zou enken at in een geecentraliseere finance-afeling niet veel werk overblijft op het bor van e CFO zelf. Maar ie reenering hout geen steek. Enerzijs houen wij ons bezig met oner anere raamfinanciering, raamcontracten met leveranciers, overall juriische en fiscale topics, verzekeringen, beheer van het wagenpark en natuurlijk e centrale rapportering naar e aaneelhouer. Anerzijs moeten wij natuurlijk e rapporten van e verschillene hubs bespreken en goekeuren. En het meest essentiële voor ons blijft het continu controleren van e ashboars. Die staan me toe om mee te kijken over e schouers van e lokale controllers. Ik zie an snel e (eventuele) roe cijfers en kan snel bijsturen. Uit al ie ashboars kan ik ook tenensen afleien. Stel at ik eruit kan opmaken at onze bezettingsgraa langzaam aalt in één of anere regio of onze zorgtegraa alene is: an kan ik acties initiëren om ie bezetting terug op te krikken. Want opnieuw: als we at niét zouen oen, an merken we at over twee jaar in onze Riziv-financiering. Een laatste typische CFO-taak bestaat erin om in e verschillene hubs e best practices te gaan plukken en ie an oner e anere hubs te gaan propageren. Beelen: De lokale financiële en operationele verantwoorelijken en ik spreken wekelijks met elkaar. Dat geeft me een goe overzicht. En goe overzicht leit tot goe inzicht en us tot goe beheer. Ik zie e toegevoege waare maar we investeren er niet in 25,9 % Ik zie e toegevoege waare en we investeren er in 41,4 % Iets aners 5,2 % Wat big ata betreft, waar moet an volgens u e focus op liggen? Klant-georiënteere oelstellingen 36,7 % Intern georiënteere oelstellingen Operationele optimalisatie 45 % Risk en financieel management 8,3 % Ontwikkeling van nieuwe business 5 % Samenwerking tussen werknemers Anere Wat betekent Performance Management voornamelijk voor uw onerneming? Het vermogen op scorecars te kunnen maken 3,3 % Definiëring en waarering van KPI's 33,3 % Verbetering van opwaartse processen 4 Meer transparantie creëren in het berijf 16,7 % Geen van e bovenstaane, maar wel 5 % Heeft u het gevoel at eze kwaliteitsproblemen het nemen van beslissingen belemmeren? 59,4 % Ja 40,6 % Neen Staat e verbetering van e atakwaliteit op e agena van IT voor e komene jaren? 72,1 % Ja 16,4 % Neen 11,5 % Dat weet ik niet 44 cfo magazine november 2014

4 e verschillene talen bij finance en it analyse van big ata staat nog in kinerschoenen Big ata zijn hot: e term rolt over e tongen bij veel finance professionals. Maar uit e resultaten van e CFO Barometer Data Driven CFO blijkt een erg grote iscrepantie te bestaan tussen e theorie en e praktijk. Struikelblok nummer één lijkt aarbij e kloof te zijn tussen finance en IT. Zolang ze ezelfe taal niet spreken, is er nog veel werk aan e winkel, conclueert Ingmar Christiaens van EY Belgium. Tot an blijven big ata vaak niet meer an een moieuze term. aart e zitter jerry e brie u e toekomst voorspellen? was e centrale vraag in e recentste CFO Barometer. Dat klinkt ietwat Kan uitagen, maar aar zijn uielijk reenen voor. In economisch miner florissante tijen is het essentieel at financiële verantwoorelijken met e juiste mielen aan planning, forecasting en bugettering kunnen oen. Ingmar Christiaens, vennoot Avisory Services bij EY Belgium, geeft tekst en uitleg bij e meest opvallene resultaten uit eze boeiene barometer. Zijn er resultaten ie u meteen opvallen? ingmar christiaens: Zeker. Op e vraag of IT aan innovatieve projecten oet, antwoort 60 procent van e onervraage CFO s reelijk akkoor of helemaal akkoor. Ze beseffen at innovatie tot mielen leit ie hen op een meer gefuneere manier aan voorspellingen kunnen helpen oen. Dat blijkt trouwens ook uit het antwoor op e stelling innovatieve projecten zijn strategie-onersteunen : aar is bij 80 % het reelijk tot helemaal mee eens. ingmar christiaens, ey belgium: We gebruiken e term Big Data vanaag te vaak als excuus om een heleboel ingen op één hoop te gooien. Dat kan tot misverstanen leien. Dat klinkt als goe nieuws? christiaens: Er zit een ja maar aan it verhaal. Uit e barometer blijkt namelijk ook at meer an 70 % van e responenten zijn forecasting oet in Excel. Dat kunnen we toch bezwaarlijk innovatief noemen? Ik kan het alleen maar verklaren oor vast te stellen at e mens en us ook e CFO een gewoonteier is. Het is typisch bij veel vormen van change management: men start goe, maar het verwatert snel. Ten slotte kom je an met innovatieve tools te zitten ie nauwelijks woren gebruikt. Hoe zit het eigenlijk met het spanningsvel tussen IT en finance? Want voor e ontwikkeling van beleistools moeten beie epartementen goe samenwerken. christiaens: Daar wringt nog stees het schoentje. Vroeger kon IT vrij over zijn eigen bugetten beschikken, maar later hebben we een shift gezien naar een situatie waarbij e bugetten oor finance woren uitgeeel en IT miner vrijhei kreeg om ermee te oen wat het zelf wile. IT is geëvolueer naar een afeling ie allerlei processen waaroner finance moet onersteunen. En at is natuurlijk een goee zaak. Toch merken we nog geregel een alleenheerschappij van IT. Dat komt omat er een gezamenlijke taal ontbreekt. Beie werelen spreken verschillene talen en begrijpen elkaar niet goe. Geloof ons maar, zeggen ze an bij IT. En an ontwikkelen ze tools ie te weinig of niet op volle kracht woren gebruikt. En aaroor zie je in e cfo magazine november

5 ingmar christiaens, ey belgium: Vaak heeft IT nog een alleenheerschappij. Dat komt omat er een gezamenlijke taal ontbreekt. praktijk at veel finance afelingen in e werel van Excel sheets blijven hangen en erg huiverachtig staan tegenover nieuw ontwikkele tools. Hoe los je at probleem op? christiaens: Er is noo aan bereiwillighei om elkaars taal te begrijpen. Het gaat vaak over complexe high en etails. Gebruik e juiste termen en zorg ervoor at ieereen er e juiste betekenis van kent. Het is een kwestie van ezelfe taal te spreken. Wat zijn volgens u e belangrijkste uitagingen waar Business Intelligence vanaag mee te kampen heeft? christiaens: Al jaren staat BI bij zowel e CFO als e CIO in e top-3 van e belangrijkste uitagingen. Als je oorvraagt, merk je snel at men het begrip aners invult, en BI als een coverterm ziet waar veel oner valt. Denk aarbij oner anere aan big ata, waarvan ieereen zegt ermee bezig te zijn. De belangrijkste uitaging is om eerst te leren stappen en pas naien te willen lopen. De eerste stap is ervoor te zorgen at e kwaliteit van e basisata goe is. Te vaak merk je nog at berijven niet eens een volleig correcte klantenatabase hebben. Er ontbreken bijvoorbeel BTW-nummers, of er zitten fouten in e aressen. Data governance is essentieel: het verzamelen, organiseren, onerhouen en beheren van ata is cruciaal. Data moeten goe woren gefilter, gezuiver. Ontwikkel een roamap ie uitstippelt hoe je vervolgens met ie ata aan e slag wil. En het mag aarbij niet zo zijn at e tools aarvoor IT-technisch gefuneer zijn. Men mag niet aan finance voorbijgaan. En e BI-uitagingen voor gevorere berijven? christiaens: Daar is mijn booschap uielijk: blijf bij e uitgestippele koers. Het is niet omat je collega s in anere berijven lopen te pochen over een aner ERP-pakket at jij meteen moet overschakelen. Het gras is niet altij groener aan e overkant. Hou je aan e uitgestippele roamap en welke ata en parameters je met big ata wil bereiken. Op KPI-niveau mag je niet veraneren. Hier en aar kan je jaarlijks wel wat bijschaven natuurlijk. En an is er het hoofstuk big ata. Het lijkt een hype, een moewoor te zijn. christiaens: Soms heb ik het gevoel at het ook echt een hype ìs. Al sins e jaren tachtig verzamelt men ata en hout men atabases bij. Op een bepaal moment kan je an letterlijk van big ata spreken. De werkelijkhei is veel meer an at: ook al weten we op allerlei manieren echt ontzetten veel over klanten, proucten, processen, toch slagen we er nauwelijks in om aar echte meerwaare uit te halen. We gebruiken e term vanaag te vaak als excuus om een heleboel ingen op één hoop te gooien. Dat kan tot misverstanen leien. Soms gaat het om eerer triviale etails. Stel at men in sales het begrip omzet efinieert zoner BTW, en in finance mét BTW, an krijg je iscussies op boarniveau over wat nu e precieze term is. Big ata kunnen us tot averechtse effecten leien. Ze moeten je laten praten over concrete acties en niet over wie nu e juiste ata in hanen heeft. De top-conclusies over big ata uit e CFO Barometer 64 % van e responenten vint e kost te hoog ten gevolge van niet-aequate workflow en processen. Over het algemeen voelt finance zich onersteun oor IT. Deze rie peilers staan al lang bovenaan e agena van e CFO: business intelligence, entreprise performance management en ata analyse. Zes op e tien CFO s vint at kwaliteitsproblemen een impact op hun besluitvorming hebben. Zeven op e tien IT-epartementen wil investeren in e kwaliteit van ata. 41 % van e CFO s is overtuig van e toegevoege waare van big ata en gelooft niet at het hier om een hype gaat. Zowat ieereen ziet big ata als operationele of klantgerichte optimalisatie. In 80 % van e gevallen wort performance management gestart oor finance. Voor e helft van e CFO s is performance management een manier om e huiige processen te verbeteren. Negen op e tien responenten hout forecast- en bugetteringsoefeningen. 72 % van hen oet forecasting via Excel. Over het algemeen is forecasting en bugettering op tien parameters gebaseer. Drie op e tien CFO s vint forecasting echt nuttig, maar te tijsintensief. Wat kan je met big ata eigenlijk écht aanvangen? christiaens: Grosso moo onerscheien we rie types van acties. Descriptieve (waartoe zal een actie leien), prescriptieve (welke acties moet ik onernemen om tot een vooropgestel resultaat te komen) en atamining (waarbij men statistische onerzoeken op grote hoeveelheen ata oet). Denk aarbij aan verzekeraars ie via big ata risicoprofielen kunnen voorspellen, of frauegevoelighei kunnen meten. Een viere toepassing is louter escriptief van aar: het beschrijven van e actuals en het meten 46 cfo magazine november 2014

6 CFO BAROMETER Finance IT HR Operationele epartementen Sales Anere ervan tegenover het buget, om inzicht te krijgen hoe we het er e afgelopen perioe van hebben afgebracht. Geïnitieer oor 76,7% 11,7% 6,7% 33,3% 21,7% 8,3% Uitgevoer oor 68,3% 30,0% 10,0% 50,0% 21,7% 6,7% Ontweken oor 0,0% 7,4% 7,4% 40,7% 40,7% 14,8% ata riven cfo Het gaat blijkbaar vaak over waarschijnlijkheen. christiaens: Klopt. En waarschijnlijkhei blijft een woor at moeilijk ligt in e werel van finance. Te vaak nog oet finance voorspellingen en bugetteringen oor naar het meest recente verleen te kijken. Als een positieve verkooptren is ingezet, zal men geneig zijn ie naar e nabije toekomst oor te trekken. Dankzij goeie atamining tools kan je totaal anere inzichten bereiken. Big ata moeten je uit je comfortzone trekken en je innovatief en open mine leren kijken. Forecasting: nog zo n omein waar veel berijven huiverachtig te werk blijven gaan. Welke evoluties verwacht u aar? christiaens: Forecasting is heel belangrijk. En toch zijn er nog altij veel berijven ie niet verer komen an bugettering. Qua forecasting kijken ze naar e vorige maan, passen wat nattevingerwerk toe in een Excel sheet en voorspellen an e komene maan. Voor grote berijven, beursgenoteere berijven en onernemingen met hoge volatiliteit biet een goee forecasting nochtans een bijzoner hoge toegevoege waare. Denk aarbij aan e mogelijkhei om winstwaarschuwingen uit te sturen. We moeten almaar meer naar uiteenlopene parameters gaan kijken in big ata om betrouwbare voorspellingen te kunnen oen. Laten we tot slot nog even op e barometer terugkomen. Frappant aarin is at nieman happig lijkt om het ownership bij performance management op zich te nemen. Klopt at? christiaens: Vooral e operationele epartementen en sales lijken performance management te ontwijken, zien we in e onervraging. Volgens mij moet het ownership bij performance management functioneel zijn. Ik enk aarbij aan e CFO of e CCO. Sowieso op executive niveau us. Ik enk at velen bang zijn om e leiing te nemen omat succesverhalen nogal un bezaai liggen. Nieman heeft an zin om zijn hoof boven het korenvel uit te steken en als eerstvolgene weggemaai te woren. Dat is menselijk. Als u een moel gebruikt, benut at an Enkel interne relaties en parameters 60,7 % Ook externe parameters over concurrentie en e sector 39,3% Ook bree macro economische parameters 28,6 % Weet niet 3,6 % Niet van toepassing 1,8 % 0 tot 5 31 % 6 tot 10 29,3 % 11 tot 20 5,2 % Meer an 20 17,2 % Weet niet 17,2 % Hoeveel primaire forecast parameters zijn er? Vint u forecasting nuttig? Ja, vanwege nieuwe inzichten 49,1 % Ja, oor zijn informatie heeft het het werk op finance vergemakkelijkt 10,5 % Ja, maar het neemt te veel werktij 29,8 % Neen, e inspanning is e moeite niet waar 5,3 % Neen, er zijn te veel vaste kosten zoals personeelsbezetting 1,8 % Ja, omwille van 3,5 % Omzet 82,8 % Wat zijn steevast e afwijkene posten? Directe kosten 31 % Inirecte kosten 29,3 % Financiële kosten 3,4 % Kosten van gronstoffen 19 % Er zijn geen afwijkene posten Ik weet het niet 5,2 % Gelooft u er in at e toekomst kan voorspel woren aan e han van e ata beschikbaar in uw berijf? 49,2 % Ja 50,8 % Neen Doet u aan forecasting (in het berijf waar u werkt)? 86,9 % Ja, in combinatie met een buget 8,2 % Ja, en we maken geen buget meer 4,9 % Neen Gebeurt e forecast op basis van een moel 72,4 % In Excel 15,5 % Met een BI software 10,3 % Met een gespecialiseere software Aners cfo magazine november lange uitl lange uitl lange uitl lange uitl lange uitl lange uitl

Zorgkosten van ongezond gedrag

Zorgkosten van ongezond gedrag Zorgkosten van ongezon gerag Kosten van ziekten notities 2012-2 Marjanne in t Panhuis - Plasmans Guus Luijben Ruolf Hoogenveen A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

finance moet in het dna van elke werknemer zitten interview finance meets supply chain

finance moet in het dna van elke werknemer zitten interview finance meets supply chain MAANDELIJKS - NIET IN JULI EN AUGUSTUS - AFGIFTEKANTOOR 1099 GENT X - P 209166 CFO BAROMETER data driven cfo jaargang 18 november 2014 Cashreserves als een goed huisvader beheren is vandaag geen evidentie

Nadere informatie

Black-Scholes op de TI-83

Black-Scholes op de TI-83 Een van e plenaire lezingen op NWD 007 ging over e Black-Scholeformule; een formule waarmee e waare van optie op aanelen bepaal kan woren. De lezing wer oor velen al bijzoner ingewikkel ervaren, waarchijnlijk

Nadere informatie

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen

Veilig van bits naar business. 7 Het einde van de papieren omweg. Slimme gegevens - privacy doet meer dan alleen de wet volgen 21 E E N I N I T I A T I E F V A N E R N S T & Y O U N G I N S A M E N W E R K I N G M E T D E T I J D E N L E C H O l 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 2 Van techniek naar business Interview met Andy Deprez,

Nadere informatie

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met klanten van The Brown Paper Company en

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

Financial reporting: de gps van uw onderneming

Financial reporting: de gps van uw onderneming 27 E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I N S A M E N W E R K I N G M E T T I J D C O N N E C T E N E C H O C O N N E C T 1 3 J U N I 2 0 1 4 Geïntegreerde 2 rapportering Financiële departement als business

Nadere informatie

Elektronische tax audits. Audit 2.0. Van data tot gerichte beslissing

Elektronische tax audits. Audit 2.0. Van data tot gerichte beslissing 26 2 Niet meer informatie is nodig, wel betere analyse Interview met Frank Staelens (EY) en Luc Burgelman (NGData) Van bricks tot bits Risico s en opportuniteiten E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT

OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Management accounting control Resultaatverbetering en cultuurverandering OPEN-BOOK MANAGEMENT ALS ZINVOL INSTRUMENT Open-Book Management is een manier van bedrijfsvoering die past bij organisaties die

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Interim. Creëren. Herinrichten. Presenteren. Ombuigen. Sponsoren. Leiden. Informeren. Financieel Interim Management Advies

Interim. Creëren. Herinrichten. Presenteren. Ombuigen. Sponsoren. Leiden. Informeren. Financieel Interim Management Advies Interim NR 2 2008 Creëren Herinrichten Presenteren Ombuigen Sponsoren Leiden Informeren Financieel Interim Management Advies Specialist in Freelance Financiële Professionals INTERIM TIMES 2 2008 Colofon

Nadere informatie

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 ROIT return on investment in talent WHITEPAPER 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 2 De methodiek, ontwikkeld door Acerta, kent zijn gelijke op de huidige HR-consultancymarkt niet. Tijd, ervaring

Nadere informatie

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz hr academy whitepaper toegevoegde waarde van hrm Met onder meer: inhoud p6 p3 P3 P6 P9 P12 De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz Debat: HR kan de directietafel overnemen Luk Smeyers: Analytics

Nadere informatie

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine

jaargang 3 - oktober 2013 LEF magazine IALOGUE magazine LEF jaargang 3 - oktober 2013 Vanderlande: Het lef om vasthoudend te standaardiseren Alliander: Tempeltje van Kees model voor de financial Arcadis: Het lef van echt leiderschap Achmea:

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Personeelswerk EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN HOE KAN SOCIALE MEDIA BIJDRAGEN AAN DE PROFILERING VAN EEN ORGANISATIE? Scriptie van Christophe PROOST tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES

BoardroomIT. Sturen op informatie. Big-datatrend is begin van nieuw tijdperk. En verder... JAARCONGRES Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT Information Management www.cioday.nl www.cioportal.nl www.bosscheboardroom.nl JAARCONGRES 12 maart 2013 Information

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014

Het Goede Evenwicht. Difference KPMG THE. Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid. Magazine / november 2014 THE KPMG Difference Magazine / november 2014 Euronext : naar een hoger niveau dankzij transparante beurshandel Het Goede Evenwicht Op zoek naar harmonie tussen zakendoen, ethiek en klantgerichtheid Herman

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie