risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in de zorgsector aart de zitter jerry de brie"

Transcriptie

1 controlling CFO BAROMETER ata riven cfo De CFO Barometer is een onafhankelijk research initiatief van e reactie van CFO Magazine in samenwerking met EY. Bij een representatief staal van om en bij e tweehoner Belgische CFO s van mielgrote tot grote multinationale onernemingen een vragenlijst omtrent een actuele CFO-topic afgenomen. De focus van e CFO Barometer is lokaal, waaroor e resultaten heel representatief zijn voor e Belgische markt en e CFO Barometer een benchmarktool wort voor e in België actieve CFO. De resultaten woren hier weergegeven en becommentarieer oor specialisten en geïllustreer met praktijkervaringen. risico beheersen maakt het verschil cfo van senior living group over performance management in e zorgsector Goee ata, goee kennis van e personeelskost en een goee tool voor forecasting: op eze manier wil Senior Living Group het verschil met e concurrenten maken. Na enkele jaren van forse groei heeft CFO Dominiek Beelen het gros van e finance activiteiten in regionale hubs onergebracht. Op ie manier nemen lokale managers hun verantwoorelijkhei op, én krijgt e centrale CFO e juiste ata op zijn ashboar te zien. Een goe performance management is gebaseer op een beheersing van risico. En zo maak je het verschil, horen we in een interview met Beelen. aart e zitter jerry e brie Senior Living Group is een van e grootste commerciële spelers op e Belgische markt van e rusthuizen en wer opgericht in 2004 oor e investeringsfirma Waterlan. Die verkocht het in 2013 aan e Franse groep Meica, at in het voorjaar van 2014 fuseere met het (ook al Franse) Korian. In eigen lan opereert SRL verer oner eigen naam. En het berijf raait bijzoner goe: het zal 2014 afsluiten met een omzet van ongeveer 209 miljoen euro (en een jaarlijks batig salo), gerealiseer in 49 woonzorgcentra (alles samen goe voor 5750 been en nog eens 800 been in portefeuille oner anere in 5 nieuwbouwprojecten in ontwikkeling). Er werken ongeveer 3000 meewerkers (2.500 FTE s). Opvallen is aarbij e heel kleine overhea: op het hoofkantoor werken 28 mensen, 14 van hen zijn actief in finance. CFO is Dominiek Beelen. We zijn vooral gegroei oor een oorgereven buy&buil strategie, in combinatie met een organische groei van ongeveer 20%, en hebben aarmee onze oelstelling bereikt: marktleier en é referentie in België. Wat meteen opvallen is, is e geecentraliseere werking van finance. Beelen: We houen bewust een heel slanke structuur, zoner tussenniveaus, met een irecte verantwoorelijkhei bij e woonzorgcentra, gerun oor mensen met voloene entrepeneurship in zich. Op het hoofkantoor hebben we een senior controller, een chief accountant en een eeltijse accountant. De rest van finance is onergebracht in zogenaame hubs : at zijn afelingen ie e financiën regelen voor een aantal woonzorgcentra in e regio. Je zou het met wat goee wil kleine, lokale share financial service centers kunnen noemen, ie telkens fysiek ìn een van e woonzorgcentra zijn onergebracht. Beelen: Initieel haen we accountants in alle rusthuizen apart, maar oor groei hebben we ie in hubs gegroepeer. Elke hub wort gelei oor een regionale financial controller. Elke week bezoekt ie e woonzorgcentra in zijn regio, om er oner anere e maanafsluiting en ook e voortgang in rolling forecast te bespreken. Elke hub beient op ie manier een vijf- tot tiental woonzorgcentra, in functie van e grootte van e instellingen: accounting, controlling, cash-flow beheer, forecasting, bugetting en reporting naar het hoofkantoor in combinatie met het beheer van e Rizivfinanciering. Maanelijkse reforecasting En het is precies ie Riziv-financiering ie ervoor zorgt at forecasting bij Senior Living Group zo cruciaal belangrijk is. Hoe at komt, legt Beelen uit: Ongeveer e helft van onze inkomsten komt van het Riziv. Het berag wort bepaal oor 42 cfo magazine november 2014

2 Dominiek Beelen, CFO Senior Living Group: We willen een goee inschatting kunnen maken van e bezetting en e evolutie van ons personeel, omat ie een irecte impact hebben op e te verwachten Riziv-forfaits. parameters ie ongeveer anerhalf jaar teruggrijpen. Denk aarbij oner anere aan e zorgtegraa of typologie van e bewoners en het aantal personeelsleen. Om aar snel op te kunnen inspelen, hebben we onze finance in hubs veranker. Zo kunnen we supersnel reageren op eventuele lokale veraneringen. Stel at e zorgtegraa van onze bewoners veranert, an kan at mogelijks tot een lager Riziv-forfait leien als er niet tijig wort ingegrepen. Het is us zaak om e vinger aan e pols te houen. Senior Living Group maakt maanelijkse forecasts per hub. Dat gebeurt in een vooraf vastgeleg stramien. Iem ito trouwens voor e maanelijkse P&Lafsluiting en e trimestriële volleige balansafsluiting. Beelen: Belangrijk is at we elke vijftiene van e maan een reforecasting maken. Dat rollen maken van onze forecasts heeft twee reenen. Vooreerst willen we een goee inschatting kunnen maken van e bezettingsevolutie en e evolutie van ons personeel (enk aarbij oner anere aan gekene afwezigheen zoals zwangerschappen, tijskreieten, enzovoort), omat ie een irecte impact hebben op e te verwachten Riziv-forfaits. Ten tweee willen we onvoorziene werkzaamheen of kosten tijig kunnen inschatten en vervolgens gepaste acties kunnen onernemen. We willen een sterke lokale kostenbeheersing kunnen oorvoeren. Beelen hamert op e lokale bugetverantwoorelijkhei. Logisch us at we een slank centraal en sterk lokaal finance team hebben. Data-analyse Wat opvalt, is at een berijf met zoveel naruk op forecasting toch geen ERP-systeem heeft. Wél werkt SRL met één stanaar rusthuis beheerspakket: Corilus, en at bevat oner anere het elektronische zorgossier, personeelsbeheer en alle uitgaane facturen naar e resienten. Maar evenzeer en at is in eze sector uiterst belangrijk ook alle Riziv-gegevens en stromen. Corilus wort gekoppel aan het stanaar boekhoupakket at oor alle hubs wort gebruikt. Beelen: Vroeger haen we voor e consoliatie en reporting ons inhouse ontworpen pakket in Visual Basic, maar oor e sterke groei barstte at uit zijn voegen, en zijn we overgestapt op Prophix. Daarin beheren we naast e maanafsluitingen, reforecastings en bugetten ook alle operationele De primoriale taken van finance bij Senior Living Group Rolling forecasts Beheersing van het werkkapitaal Beheer van ubieuze ebiteuren Reforecasting ten behoeve van e Rizivfinanciering: je maakt het verschil oor at Rizivrisico te beheersen, zegt CFO Dominiek Beelen hierover. KPI s en benchmark analyses. Een automatische link met het boekhoupakket is aanwezig. In een sector waar e belangrijkste parameters zorgbehoevene bewoners erg onvoorspelbaar zijn, is niet alleen forecasting cruciaal. Ook het analyseren van grote hoeveelheen ata kan zowel CFO als e lokale finance units tot een beter belei brengen. Dagelijks sturen we via push-mails benchmarks over bezetting naar e lokale irecties. Alle ata ie we analyseren zijn trouwens gelinkt aan benchmarks per resient of per be. Op ie manier kan je makkelijk interne vergelijkingen maken: at is hanig voor lokale irecteurs ie een zorg- en geen financeachtergron hebben. Om ata goe te kunnen analyseren, is het belangrijk at e basiskwaliteit van e ataset van hoog niveau is. Dat klopt, weet ook Beelen. In e perioe hebben we vijftien overnames geaan. Dat leie oner anere tot situaties met verschillene sociale secretariaten ie elk hun eigen taal spraken en bijvoorbeel hun eigen efinities haen van het begrip FTE. We hebben alles tot één sociaal secretariaat gebracht en e FTE-efinitie van het Riziv als enige efinitie weerhouen samen met een uniforme toepassing van kostencentra. Dat leit tot transparante, uniforme ata. Die basisinformatie over loonkost ie in onze ata zit, vormt e ruggenmerg van ons berijf. Die moet je us absoluut goe oner controle kunnen cfo magazine november

3 IT oet innovatieve projecten in ons berijf Helemaal niet akkoor 8,5 % Niet helemaal akkoor 8,5 % Neutraal 22 % Reelijk akkoor 37,3 % Onervint uw berijf kwaliteitsproblemen bij e beschikbare ata? 52,5 % Ja 47,5 % Neen Dominiek Beelen, CFO Senior Living Group: We kiezen bewust voor een slank centraal en sterk lokaal finance team. Helemaal akkoor 23,7 % Een hype 10,3 % Als u enkt aan 'Big Data', wat is an het eerste at in u opkomt? Een IT-gerelateere hype 17,2 % houen. Want ze vertegenwoorigt ongeveer 63% van ons zakencijfer. Wie van slechte wil is, zou enken at in een geecentraliseere finance-afeling niet veel werk overblijft op het bor van e CFO zelf. Maar ie reenering hout geen steek. Enerzijs houen wij ons bezig met oner anere raamfinanciering, raamcontracten met leveranciers, overall juriische en fiscale topics, verzekeringen, beheer van het wagenpark en natuurlijk e centrale rapportering naar e aaneelhouer. Anerzijs moeten wij natuurlijk e rapporten van e verschillene hubs bespreken en goekeuren. En het meest essentiële voor ons blijft het continu controleren van e ashboars. Die staan me toe om mee te kijken over e schouers van e lokale controllers. Ik zie an snel e (eventuele) roe cijfers en kan snel bijsturen. Uit al ie ashboars kan ik ook tenensen afleien. Stel at ik eruit kan opmaken at onze bezettingsgraa langzaam aalt in één of anere regio of onze zorgtegraa alene is: an kan ik acties initiëren om ie bezetting terug op te krikken. Want opnieuw: als we at niét zouen oen, an merken we at over twee jaar in onze Riziv-financiering. Een laatste typische CFO-taak bestaat erin om in e verschillene hubs e best practices te gaan plukken en ie an oner e anere hubs te gaan propageren. Beelen: De lokale financiële en operationele verantwoorelijken en ik spreken wekelijks met elkaar. Dat geeft me een goe overzicht. En goe overzicht leit tot goe inzicht en us tot goe beheer. Ik zie e toegevoege waare maar we investeren er niet in 25,9 % Ik zie e toegevoege waare en we investeren er in 41,4 % Iets aners 5,2 % Wat big ata betreft, waar moet an volgens u e focus op liggen? Klant-georiënteere oelstellingen 36,7 % Intern georiënteere oelstellingen Operationele optimalisatie 45 % Risk en financieel management 8,3 % Ontwikkeling van nieuwe business 5 % Samenwerking tussen werknemers Anere Wat betekent Performance Management voornamelijk voor uw onerneming? Het vermogen op scorecars te kunnen maken 3,3 % Definiëring en waarering van KPI's 33,3 % Verbetering van opwaartse processen 4 Meer transparantie creëren in het berijf 16,7 % Geen van e bovenstaane, maar wel 5 % Heeft u het gevoel at eze kwaliteitsproblemen het nemen van beslissingen belemmeren? 59,4 % Ja 40,6 % Neen Staat e verbetering van e atakwaliteit op e agena van IT voor e komene jaren? 72,1 % Ja 16,4 % Neen 11,5 % Dat weet ik niet 44 cfo magazine november 2014

4 e verschillene talen bij finance en it analyse van big ata staat nog in kinerschoenen Big ata zijn hot: e term rolt over e tongen bij veel finance professionals. Maar uit e resultaten van e CFO Barometer Data Driven CFO blijkt een erg grote iscrepantie te bestaan tussen e theorie en e praktijk. Struikelblok nummer één lijkt aarbij e kloof te zijn tussen finance en IT. Zolang ze ezelfe taal niet spreken, is er nog veel werk aan e winkel, conclueert Ingmar Christiaens van EY Belgium. Tot an blijven big ata vaak niet meer an een moieuze term. aart e zitter jerry e brie u e toekomst voorspellen? was e centrale vraag in e recentste CFO Barometer. Dat klinkt ietwat Kan uitagen, maar aar zijn uielijk reenen voor. In economisch miner florissante tijen is het essentieel at financiële verantwoorelijken met e juiste mielen aan planning, forecasting en bugettering kunnen oen. Ingmar Christiaens, vennoot Avisory Services bij EY Belgium, geeft tekst en uitleg bij e meest opvallene resultaten uit eze boeiene barometer. Zijn er resultaten ie u meteen opvallen? ingmar christiaens: Zeker. Op e vraag of IT aan innovatieve projecten oet, antwoort 60 procent van e onervraage CFO s reelijk akkoor of helemaal akkoor. Ze beseffen at innovatie tot mielen leit ie hen op een meer gefuneere manier aan voorspellingen kunnen helpen oen. Dat blijkt trouwens ook uit het antwoor op e stelling innovatieve projecten zijn strategie-onersteunen : aar is bij 80 % het reelijk tot helemaal mee eens. ingmar christiaens, ey belgium: We gebruiken e term Big Data vanaag te vaak als excuus om een heleboel ingen op één hoop te gooien. Dat kan tot misverstanen leien. Dat klinkt als goe nieuws? christiaens: Er zit een ja maar aan it verhaal. Uit e barometer blijkt namelijk ook at meer an 70 % van e responenten zijn forecasting oet in Excel. Dat kunnen we toch bezwaarlijk innovatief noemen? Ik kan het alleen maar verklaren oor vast te stellen at e mens en us ook e CFO een gewoonteier is. Het is typisch bij veel vormen van change management: men start goe, maar het verwatert snel. Ten slotte kom je an met innovatieve tools te zitten ie nauwelijks woren gebruikt. Hoe zit het eigenlijk met het spanningsvel tussen IT en finance? Want voor e ontwikkeling van beleistools moeten beie epartementen goe samenwerken. christiaens: Daar wringt nog stees het schoentje. Vroeger kon IT vrij over zijn eigen bugetten beschikken, maar later hebben we een shift gezien naar een situatie waarbij e bugetten oor finance woren uitgeeel en IT miner vrijhei kreeg om ermee te oen wat het zelf wile. IT is geëvolueer naar een afeling ie allerlei processen waaroner finance moet onersteunen. En at is natuurlijk een goee zaak. Toch merken we nog geregel een alleenheerschappij van IT. Dat komt omat er een gezamenlijke taal ontbreekt. Beie werelen spreken verschillene talen en begrijpen elkaar niet goe. Geloof ons maar, zeggen ze an bij IT. En an ontwikkelen ze tools ie te weinig of niet op volle kracht woren gebruikt. En aaroor zie je in e cfo magazine november

5 ingmar christiaens, ey belgium: Vaak heeft IT nog een alleenheerschappij. Dat komt omat er een gezamenlijke taal ontbreekt. praktijk at veel finance afelingen in e werel van Excel sheets blijven hangen en erg huiverachtig staan tegenover nieuw ontwikkele tools. Hoe los je at probleem op? christiaens: Er is noo aan bereiwillighei om elkaars taal te begrijpen. Het gaat vaak over complexe high en etails. Gebruik e juiste termen en zorg ervoor at ieereen er e juiste betekenis van kent. Het is een kwestie van ezelfe taal te spreken. Wat zijn volgens u e belangrijkste uitagingen waar Business Intelligence vanaag mee te kampen heeft? christiaens: Al jaren staat BI bij zowel e CFO als e CIO in e top-3 van e belangrijkste uitagingen. Als je oorvraagt, merk je snel at men het begrip aners invult, en BI als een coverterm ziet waar veel oner valt. Denk aarbij oner anere aan big ata, waarvan ieereen zegt ermee bezig te zijn. De belangrijkste uitaging is om eerst te leren stappen en pas naien te willen lopen. De eerste stap is ervoor te zorgen at e kwaliteit van e basisata goe is. Te vaak merk je nog at berijven niet eens een volleig correcte klantenatabase hebben. Er ontbreken bijvoorbeel BTW-nummers, of er zitten fouten in e aressen. Data governance is essentieel: het verzamelen, organiseren, onerhouen en beheren van ata is cruciaal. Data moeten goe woren gefilter, gezuiver. Ontwikkel een roamap ie uitstippelt hoe je vervolgens met ie ata aan e slag wil. En het mag aarbij niet zo zijn at e tools aarvoor IT-technisch gefuneer zijn. Men mag niet aan finance voorbijgaan. En e BI-uitagingen voor gevorere berijven? christiaens: Daar is mijn booschap uielijk: blijf bij e uitgestippele koers. Het is niet omat je collega s in anere berijven lopen te pochen over een aner ERP-pakket at jij meteen moet overschakelen. Het gras is niet altij groener aan e overkant. Hou je aan e uitgestippele roamap en welke ata en parameters je met big ata wil bereiken. Op KPI-niveau mag je niet veraneren. Hier en aar kan je jaarlijks wel wat bijschaven natuurlijk. En an is er het hoofstuk big ata. Het lijkt een hype, een moewoor te zijn. christiaens: Soms heb ik het gevoel at het ook echt een hype ìs. Al sins e jaren tachtig verzamelt men ata en hout men atabases bij. Op een bepaal moment kan je an letterlijk van big ata spreken. De werkelijkhei is veel meer an at: ook al weten we op allerlei manieren echt ontzetten veel over klanten, proucten, processen, toch slagen we er nauwelijks in om aar echte meerwaare uit te halen. We gebruiken e term vanaag te vaak als excuus om een heleboel ingen op één hoop te gooien. Dat kan tot misverstanen leien. Soms gaat het om eerer triviale etails. Stel at men in sales het begrip omzet efinieert zoner BTW, en in finance mét BTW, an krijg je iscussies op boarniveau over wat nu e precieze term is. Big ata kunnen us tot averechtse effecten leien. Ze moeten je laten praten over concrete acties en niet over wie nu e juiste ata in hanen heeft. De top-conclusies over big ata uit e CFO Barometer 64 % van e responenten vint e kost te hoog ten gevolge van niet-aequate workflow en processen. Over het algemeen voelt finance zich onersteun oor IT. Deze rie peilers staan al lang bovenaan e agena van e CFO: business intelligence, entreprise performance management en ata analyse. Zes op e tien CFO s vint at kwaliteitsproblemen een impact op hun besluitvorming hebben. Zeven op e tien IT-epartementen wil investeren in e kwaliteit van ata. 41 % van e CFO s is overtuig van e toegevoege waare van big ata en gelooft niet at het hier om een hype gaat. Zowat ieereen ziet big ata als operationele of klantgerichte optimalisatie. In 80 % van e gevallen wort performance management gestart oor finance. Voor e helft van e CFO s is performance management een manier om e huiige processen te verbeteren. Negen op e tien responenten hout forecast- en bugetteringsoefeningen. 72 % van hen oet forecasting via Excel. Over het algemeen is forecasting en bugettering op tien parameters gebaseer. Drie op e tien CFO s vint forecasting echt nuttig, maar te tijsintensief. Wat kan je met big ata eigenlijk écht aanvangen? christiaens: Grosso moo onerscheien we rie types van acties. Descriptieve (waartoe zal een actie leien), prescriptieve (welke acties moet ik onernemen om tot een vooropgestel resultaat te komen) en atamining (waarbij men statistische onerzoeken op grote hoeveelheen ata oet). Denk aarbij aan verzekeraars ie via big ata risicoprofielen kunnen voorspellen, of frauegevoelighei kunnen meten. Een viere toepassing is louter escriptief van aar: het beschrijven van e actuals en het meten 46 cfo magazine november 2014

6 CFO BAROMETER Finance IT HR Operationele epartementen Sales Anere ervan tegenover het buget, om inzicht te krijgen hoe we het er e afgelopen perioe van hebben afgebracht. Geïnitieer oor 76,7% 11,7% 6,7% 33,3% 21,7% 8,3% Uitgevoer oor 68,3% 30,0% 10,0% 50,0% 21,7% 6,7% Ontweken oor 0,0% 7,4% 7,4% 40,7% 40,7% 14,8% ata riven cfo Het gaat blijkbaar vaak over waarschijnlijkheen. christiaens: Klopt. En waarschijnlijkhei blijft een woor at moeilijk ligt in e werel van finance. Te vaak nog oet finance voorspellingen en bugetteringen oor naar het meest recente verleen te kijken. Als een positieve verkooptren is ingezet, zal men geneig zijn ie naar e nabije toekomst oor te trekken. Dankzij goeie atamining tools kan je totaal anere inzichten bereiken. Big ata moeten je uit je comfortzone trekken en je innovatief en open mine leren kijken. Forecasting: nog zo n omein waar veel berijven huiverachtig te werk blijven gaan. Welke evoluties verwacht u aar? christiaens: Forecasting is heel belangrijk. En toch zijn er nog altij veel berijven ie niet verer komen an bugettering. Qua forecasting kijken ze naar e vorige maan, passen wat nattevingerwerk toe in een Excel sheet en voorspellen an e komene maan. Voor grote berijven, beursgenoteere berijven en onernemingen met hoge volatiliteit biet een goee forecasting nochtans een bijzoner hoge toegevoege waare. Denk aarbij aan e mogelijkhei om winstwaarschuwingen uit te sturen. We moeten almaar meer naar uiteenlopene parameters gaan kijken in big ata om betrouwbare voorspellingen te kunnen oen. Laten we tot slot nog even op e barometer terugkomen. Frappant aarin is at nieman happig lijkt om het ownership bij performance management op zich te nemen. Klopt at? christiaens: Vooral e operationele epartementen en sales lijken performance management te ontwijken, zien we in e onervraging. Volgens mij moet het ownership bij performance management functioneel zijn. Ik enk aarbij aan e CFO of e CCO. Sowieso op executive niveau us. Ik enk at velen bang zijn om e leiing te nemen omat succesverhalen nogal un bezaai liggen. Nieman heeft an zin om zijn hoof boven het korenvel uit te steken en als eerstvolgene weggemaai te woren. Dat is menselijk. Als u een moel gebruikt, benut at an Enkel interne relaties en parameters 60,7 % Ook externe parameters over concurrentie en e sector 39,3% Ook bree macro economische parameters 28,6 % Weet niet 3,6 % Niet van toepassing 1,8 % 0 tot 5 31 % 6 tot 10 29,3 % 11 tot 20 5,2 % Meer an 20 17,2 % Weet niet 17,2 % Hoeveel primaire forecast parameters zijn er? Vint u forecasting nuttig? Ja, vanwege nieuwe inzichten 49,1 % Ja, oor zijn informatie heeft het het werk op finance vergemakkelijkt 10,5 % Ja, maar het neemt te veel werktij 29,8 % Neen, e inspanning is e moeite niet waar 5,3 % Neen, er zijn te veel vaste kosten zoals personeelsbezetting 1,8 % Ja, omwille van 3,5 % Omzet 82,8 % Wat zijn steevast e afwijkene posten? Directe kosten 31 % Inirecte kosten 29,3 % Financiële kosten 3,4 % Kosten van gronstoffen 19 % Er zijn geen afwijkene posten Ik weet het niet 5,2 % Gelooft u er in at e toekomst kan voorspel woren aan e han van e ata beschikbaar in uw berijf? 49,2 % Ja 50,8 % Neen Doet u aan forecasting (in het berijf waar u werkt)? 86,9 % Ja, in combinatie met een buget 8,2 % Ja, en we maken geen buget meer 4,9 % Neen Gebeurt e forecast op basis van een moel 72,4 % In Excel 15,5 % Met een BI software 10,3 % Met een gespecialiseere software Aners cfo magazine november lange uitl lange uitl lange uitl lange uitl lange uitl lange uitl

15 Financiële reorganisatie

15 Financiële reorganisatie 15 Finaniële reorganisatie hoofstuk 15.1 A 15.2 C 15.3 A 15.4 B 15.5 C 15.6 D 15.7 D 15.8 A 15.9 C 15.10 D 15.11 B 3.000.000 + 4.000.000 3.000.000 = 4.000.000 15.12 C 15.13 C ((3.000 + 2.000 4.000) / 3.000)

Nadere informatie

BSO Giekerk locatie nieuws

BSO Giekerk locatie nieuws BSO Giekerk locatie nieuws Oktober 2015 Beste ouers/verzorgers, Wij vinen het fijn at we u oor miel van een nieuwsbrief e sfeer kunnen laten proeven van e Kinerwou groep/locatie van uw kin(eren). Leuke

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO Giekerk Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO Giekerk Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan

Nadere informatie

4.2.6 I. Betreft opgave 4.2.2: a. B f = {a, b } d. B f = {a, b, c } = C f II. Betreft opgave 4.2.4: e. B f e = IR + 0 = IR. f. B f f. g.

4.2.6 I. Betreft opgave 4.2.2: a. B f = {a, b } d. B f = {a, b, c } = C f II. Betreft opgave 4.2.4: e. B f e = IR + 0 = IR. f. B f f. g. g. x=2y+1 2y = x - 1 y = 1 2 x- 1 2 Duielijk zal zijn at bij elke x-waare precies één y-waare hoort, ofwel: bij elk origineel hoort precies één beel. Het is us een functie. (N.B.: als het coomein geen

Nadere informatie

Voorkennis + lijst met standaardintegralen

Voorkennis + lijst met standaardintegralen Scheien van variabelen een oplosmethoe voor eerste ore-ifferentiaalvergelijkingen WISNET-HBO NHL upate mei 2009 Inleiing Het met pen en papier berekenen van e analytische oplossing van een eerste ore ifferentiaalverglijking

Nadere informatie

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be

Optimising work environments. www.sirksekuur.be. www.idewe.be 2012 Optimising work environments www.iewe.be Fluiten mag bij veilig gerag 2012 Januari m 2 9 16 23 30 3 10 17 24 31 w 4 11 18 25 5 12 19 26 v 6 13 20 27 7 14 21 28 1 8 15 22 29 www.iewe.be Optimising

Nadere informatie

Afgeleiden berekenen met DERIVE

Afgeleiden berekenen met DERIVE /09/007 Afgeleien met DERIVE.fw 18:48:0 Afgeleien berekenen met DERIVE In DERIVE zijn alle regels ingebouw waarmee je ook op papier afgeleien berekent: lineariteit, prouct- en quotiëntregel, kettingregel.

Nadere informatie

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM

VAN DER LOUW GRAFISCH CENTRUM Op onze Special Projects af - eling woren innovatieve promotieartikelen en verpakkingen ontworpen ie aan al uw wensen voloen. Heeft u zelf een goe iee, an werken wij at verer uit. Heeft u zelf géén iee,

Nadere informatie

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland

Wijken voor bewoners Asset-Based Community Development in Nederland AB Wijken voor bewoners Asset-Base Community Development in Neerlan AB Wat is e ABCD-aanpak? De Asset-Base Community Development (ABCD)-benaering is een van oorsprong Amerikaanse methoe, ie lokale talenten

Nadere informatie

Aanpak geweld Peelland

Aanpak geweld Peelland Aanpak gewel Peellan Waarom gewel? We willen at ieereen zich veilig kan voelen in zijn of haar woning, in e buurt, en in het orp of e sta. Ook moeten mensen zich veilig kunnen voelen tijens e uitvoer van

Nadere informatie

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad

Bijlage A bij hoofdstuk 1 1 Het kostprijsmodel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraad Bijlagen Bijlage A bij hoofstuk 1 1 Het kostprijsmoel van Dienst Regelingen 2 Tariefnota Bestuursraa Bijlage B bij hoofstuk 3 Begrotings- en jaarplancyclus Bijlage C bij hoofstuk 4 1 Verantwooring 2 Begrippen

Nadere informatie

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11

WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT3 - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 03 1.doc 1/11 VAK: WISKUNDE - HWTK Set Proeftoets AT WISKUNDE- HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN - EX 0.oc / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tij: 00 minuten Uw naam:...

Nadere informatie

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV 't Healtsje BSO de Beamhutte Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV 't Healtsje BSO e Beamhutte Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e POV en BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen

Locatienieuws. BSO de Reinbôge Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Even voorstellen Locatienieuws BSO e Reinbôge Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te

Nadere informatie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie

Uitgebreid Informatierapport Besteldatum 10 jan 2013 Klantnummer 870-096052 Referentie Kees van er Hart Van: kees@elsenga.nl Verzonen: onerag 10 januari 201314:07 Aan: Kees van er Hart Onerwerp: Elsenga Installatietechniek B.V. leuk he Uitgebrei Informatierapport Bestelatum 10 jan 2013 Klantnummer

Nadere informatie

Energienota gemeente Emmen

Energienota gemeente Emmen RIS.5449 Energienota gemeente Emmen Deel 2: Werken aan groene groei Energieprogramma 2012-2015 November 2011 Inhousopgave pagina 1. Inleiing 3 2. Big Five 3 3. Green Deal Noor-Neerlan 4 4. De opgave 5

Nadere informatie

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. t Protternêst Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws t Protternêst Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Locatienieuws. POV Hummelhof Januari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV Hummelhof Januari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV Hummelhof Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen

De kleur van. In dit nummer o.a.: Denktank Staatsliedenbuurt Wooninitiatief TaDaiMah Actieve bewonerscommissies Uw huurcontract opzeggen Bewonersmagazine van Tablis Wonen Verschijnt rie keer per jaar Jaargang 1, nummer 03 ecember 2012 wonen De kleur van In it nummer o.a.: Nieuwe voorzitter aan e slag Werken aan kwaliteit Een (bran)veilige

Nadere informatie

Calculus I, 20/10/2014

Calculus I, 20/10/2014 Calculus I, 20/0/20. Gegeven e kromme yx waarvoor arctan y x = 2 lnx2 + y 2 a Bereken e afgeleie y voor een punt x,y at voloet aan het functievoorschrift. b Gebruik e gevonen uitrukking voor e afgeleie

Nadere informatie

Christelijk-sociaal over GOA-program

Christelijk-sociaal over GOA-program Commentaar uit het Wetenschappelijk /nstituut Christelijk-sociaal over GOA-program f Het antwerp-program van het COA heeft heel wat reacties uit e sociale organisaties opgeroepen. Enerzijs zijn er tweemaal

Nadere informatie

REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV)

REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV) REACTIE VAN DE NEDERLANDSCHE BANK INZAKE DE CONSULTATIE VAN HET WETSVOORSTEL TER IMPLEMENTATIE VAN DE CAPITAL REQUIREMENTS DIRECTIVE (CRD IV) Deze reactie is oor De Neerlansche Bank aangeboen via e internet

Nadere informatie

Dankzij uw reactie kunnen we onze ondersteuning en waardering van de vrijwilligers nog meer afstemmen op de noden en behoeften van de vrijwilligers.

Dankzij uw reactie kunnen we onze ondersteuning en waardering van de vrijwilligers nog meer afstemmen op de noden en behoeften van de vrijwilligers. Betreft: Enquête over vrijwilligerswerk in het OCMW. Beste vrijwilliger We vinen het belangrijk at u als vrijwilligers bij ons zinvol kan bezig zijn en we willen hier zorg voor ragen. Samen maken we werk

Nadere informatie

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten

Proeftentamen Onderhoudsmanagement B-M / OHT richttijd: 90 minuten 1. Wat is e efinitie van een organisatiestrutuur? a. De taakomshrijving van afelingen en meewerkers, alsmee e ingeouwe ommuniatiekanalen waaroor afelingen en meewerkers met elkaar in verining staan.. Een

Nadere informatie

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd:

Adres: Kerkstraat 26 Postcode en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447. Datum start: 15 december 2012 Datum goedgekeurd: Plan van aanpak Huisartsenpost 't Hellegat Ares: Kerkstraat 26 Postcoe en plaats: 3286 AK Klaaswaal Telefoonnummer: 0187-480 447 E-mailares: Scope van eze RIE: Gebruikte inventarisatievragenlijst: info@haphellegat.nl

Nadere informatie

1.3 De produktregel. Laat zien dat bijvoorbeeld [ x x. ] niet gelijk is aan 2x

1.3 De produktregel. Laat zien dat bijvoorbeeld [ x x. ] niet gelijk is aan 2x .3 De prouktregel Eerer heb je geleer at je e som van twee (of meer) functies kunt ifferentiëren, oor termsgewijs te ifferentiëren. Bijvoorbeel: 3 [ x + x ] = x + 3 x.7 Een ergelijke mooie regel gelt niet

Nadere informatie

It Protternest locatienieuws

It Protternest locatienieuws It Protternest locatienieuws juni 2015 Beste ouers/verzorgers, Het mooie weer wacht op ons, e zomervakantie staat voor eur En at betekent at wij met het nieuwe thema Zomerlab aan e slag gaan! Kineren onerzoeken

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Het Zonnetje Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Het Zonnetje Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na e Kerstvakantie achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV Protternêst Januari 2016. Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV Protternêst Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Locatienieuws. Piipba Februari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. Piipba Februari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws Piipba Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone werkweken,

Nadere informatie

Grondwater, wie. doet wat?

Grondwater, wie. doet wat? Gronwater, wie oet wat? Gronwater, wie oet wat? Inhou 1 Wat is gronwater? 3 2 Wat kunt u zelf oen? 3 3 Wat kan e gemeente voor u betekenen? 4 4 Wat is e rol van van het waterschap? 6 5 Wat oet e provincie?

Nadere informatie

Bevraging Op weg naar het Zuiden i.s.m. Kwaliteitszorg

Bevraging Op weg naar het Zuiden i.s.m. Kwaliteitszorg Bevraging Op weg naar het Zuien i.s.m. Kwaliteitszorg Respons Groep Aantal Percentage LER - Lerarenopleiing 4 12,50% M&T - Management & Technologie 4 12,50% G&W - Gezonhei en Welzijn 24 75,00% Afname:

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Personeelsbeleid Leiden

Hoofdstuk 11. Personeelsbeleid Leiden Hoofstuk 11. Personeelsbelei Leien Samenvatting Als Leienaren gevraag wort aan wat voor soort werk zij enken als het gaat over een baan/werken bij e gemeente Leien, an heeft vier op e tien hier wel een

Nadere informatie

Lokale besturen op zoek naar managementrapportering Waar halen we die? Ilse Bracke

Lokale besturen op zoek naar managementrapportering Waar halen we die? Ilse Bracke studiedag beleid & financiën: een broos evenwicht? Lokale besturen op zoek naar managementrapportering Waar halen we die? Ilse Bracke a3o Agenda Introductie Performance Management en BBC BI Maturiteitsmodel

Nadere informatie

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee.

VerzuimZorgPakket. verzekeringen. uw (financiële) klappenvangers. Goes, Bergen op Zoom, Middelburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. VerzuimPakket uw (financiële) klappenvangers verzekeringen Goes, Bergen op Zoom, Mielburg, Spijkenisse, Terneuzen, Zierikzee. De exclusieve totaaloplossing van zorg en verzuim voor e onernemers in Zuiwest-

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 4 Voorkennis V-1 a De oörinaten zijn A( 2, 1), B(2, 3) en C(5, 4 Qw ). V-2 a Per stap van 1 naar rehts gaat e lijn Qw omhoog. Vanuit C ga je 7 stappen naar rehts en us 7 Qw = 3 Qw omhoog. Omat 4 Qw + 3

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Wiskunde AEO V. Afdeling Kwantitatieve Economie. Uitwerking tentamen 6 januari 2010

Wiskunde AEO V. Afdeling Kwantitatieve Economie. Uitwerking tentamen 6 januari 2010 Afeling Kwantitatieve Economie Wiskune AEO V Uitwerking tentamen 6 januari 00 Een stelling ( punten) Laat c een ifferentieerbare kromme zijn, ie op een niveauverzameling van een ifferentieerbare functie

Nadere informatie

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008

Zomercursus Wiskunde. Katholieke Universiteit Leuven Groep Wetenschap & Technologie. September 2008 Zomercursus Wiskune Katholieke Universiteit Leuven September 2008 Rekenregels voor het berekenen van afgeleien (versie 27 juni 2008) Inleiing De afgeleie van een functie f in een punt R is e helling (richtingscoëfficiënt)

Nadere informatie

Locatienieuws. KDV Mearkelân Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Welkom! Prietpraatje

Locatienieuws. KDV Mearkelân Februari 2016. Beste ouders/verzorgers, Welkom! Prietpraatje Locatienieuws KDV Mearkelân Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL

steun prijs 0,20 Zaterdag normale werkdag volgens PostNL steun prijs 0,20 Post in beweging 27-2-2014 - Uitgave Roe Morgen Amsteram CAO PostNL Confrontatie voorbereien hebben vaak te weinig uren om ron te kunnen komen en zij hebben e TOT har noig om nog iets

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem

Huishoudelijk Reglement van. Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer. statutair gevestigd Ursem Huishouelijk Reglement van Uitvaartvereniging De Laatste Eer Ursem-Schermer statutair gevestig Ursem 1 Inhousopgave huishouelijk reglement Blazije 2 Blazije 3 Blazije 4 Blazije 5 Blazije 6 Inhousopgave

Nadere informatie

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn

1 Functies die aan verandering onderhevig zijn Veraneringsprocessen in e tij (eerste ore) upate april 2009 copyright WISNET-NHL Lees eerst aanachtig e inleiing 0 Inleiing In eze les, ie niet beslist van begin tot ein oorgewerkt hoeft te woren, vin

Nadere informatie

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10

De maximale waarderingscijfers van de opgaven verhouden zich als 30:30:20:20 deel cijfer=score./10 Universiteit Twente, Werktuigbouwkune Vak : Programmeren en Moelleren Datum : 0 oktober 20 Tij : 08.45-0.5 uur TOETS Deze eeltoets bestaat uit 4 opgaven. Geef niet alleen e antwooren maar toon ook e geane

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving

Wet- en regelgeving voor de externe verslaggeving 4 Wet- en regelgeving voor e externe verslaggeving 401 a Afleggen van verantwooring aan vermogensvershaffers. Informatievershaffing aan elangheenen. De informatie wort vershaft om (potentiële) vermogensvershaffers

Nadere informatie

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie.

Allemaal naar de peuterspeelzaal. Een planmatige aanpak van werving en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie. Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor- en vroegschoolse eucatie Allemaal naar e peuterspeelzaal Een planmatige aanpak van werving en toeleiing naar voor-

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Hoofstuk 6 - Nieuwe grafieken Voorkennis V-a Van lijn k is het hellingsgetal en het startgetal en e formule is = +. Van lijn l is het hellingsgetal en het startgetal en e

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO 2017

Correctievoorschrift VWO 2017 Correctievoorschrift VWO 07 tijvak wiskune A Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor e beooreling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoorelingsmoel 5 Aanleveren scores Regels voor e beooreling

Nadere informatie

Locatienieuws. POV Wâldpykjes Februari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. POV Wâldpykjes Februari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws POV Wâlpykjes Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen wij ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Black-Scholes op de TI-83

Black-Scholes op de TI-83 Een van e plenaire lezingen op NWD 007 ging over e Black-Scholeformule; een formule waarmee e waare van optie op aanelen bepaal kan woren. De lezing wer oor velen al bijzoner ingewikkel ervaren, waarchijnlijk

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Voorkennis. Hoekmeting

Voorkennis. Hoekmeting Hoekmeting Hoeken meten we in graen of in raialen. Hiernaast zie je e eenheiscirkel in het vlak (e cirkel met straal en e oorsprong als mielpunt) waarop e beie verelingen zijn aangegeven. Een volleige

Nadere informatie

Blok 2 - Vaardigheden

Blok 2 - Vaardigheden Blok - Vaarigheen lazije a Het startgetal is en het hellingsgetal is De formule ie ij e lijn ast is y x De lijn k heeft het zelfe hellingsgetal als e lijn l, us De formule is y x+ 7 e Het hellingsgetal

Nadere informatie

met Minder in een dynamische markt

met Minder in een dynamische markt Meer met Minder in een dynamische markt TUSSEN OPTIMALISEREN & MAXIMALISEREN VAN RENDEMENT bij woningcorporatie de Alliantie 19 september 2007 Okura Hotel te Amsterdam drs A. Pureveen RA CFO de Alliantie

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv 0 Voorkennis: Differentiëren en rekenregels lazije 0 V-a h ( ) 0 f () t 6 t + t 0 t + t n () t t t 7 t 6t e k ( p) p p + 0 0p 7 p g ( ) + 08 V-a f( ) ( + ) 6 f ( ) 6 h ( ) ( + 9) 8 gt () tt ( + t ) t +

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Meten en kijken

Hoofdstuk 7 Meten en kijken Opstap Hoeken, shaal en aanzihten O-1 /A = 48, /B = 125, /C = 85 en /D = 118 O-2a 20 80 135 167 O-3a 10 km = 10 000 m 4500 m = 4,5 km 560 m = 5600 m e 12 000 m = 120 m 2,9 m = 0,29 m f 1300 m = 13 m O-4

Nadere informatie

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les 1

Wiskunde D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les 1 Wiskune D Online uitwerking 4 VWO blok 4 les aragraaf. Opgave a et e stelling van thagoras volgt at (, ) ( ) + ( ) ( 3 ) + ( ) + 3 3 b De roosterpunten met afstan 3 tot liggen op e cirkel met als mielpunt

Nadere informatie

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet

Doorstromen of op tijd rijden? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet 1 Doorstromen of op tij rijen? Of allebei? De besturing van knelpunten in het spoorwegnet Alfons Schaafsma 1 Bijrage aan het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk 2006 http://www.vervoersplanologischspeurwerk.nl

Nadere informatie

Notatieafspraken bovenbouw, wiskunde B

Notatieafspraken bovenbouw, wiskunde B Notatieafspraken bovenbouw, wiskune B Bewaar it ocument zorgvulig Het wort slechts éénmaal verstrekt Dit ocument bevat afspraken voor e correcte notatie volgens e gehele sectie wiskune van het Steelijk

Nadere informatie

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s)

8 a. x K (in euro s) x K (in euro s) Hoofstuk 6 RECHTE LIJNEN 6.0 INTRO b, =, km c k = l a km kost,0: =,0 b rankje kost : =,0, us e entree is,0,0 = 0,-. Nee, als je bij e onerste lijn 8 naar rechts gaat ga je omhoog, us als je naar rechts

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1401 Januari 2014

Nieuwsbrief 1401 Januari 2014 Nieuwsbrief 1401 Januari 2014 Zomeractiviteit 29 juni 2013 I Pagina 3 Inhousopgave Voorwoor Even voorstellen: Ellen Hermans De Zomeractiviteit in twee verhalen Marion Suijker, een Gouwenaar aan het woor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009

Tentamen Signalen en Systemen 2: 3BB32, 10 maart 2009 Tentamen Signalen en Systemen : 3BB3, 10 maart 009 Omerkingen ij het tentamen - O het tentamen mag een (grafisch) rekenaaraat geruikt woren - Geruik van aner materiaal zoals oeken, aantekeningen of lato

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM

INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM INTENTIEVERKLARING AS HUURDER STUDENTEN HUISVESTINGS COMPLEX BLUE GRAY AMSTERDAM Algemene informatie m.b.t. project en Veruurer/eigenaar: Het project Blue Gray is een initiatief van een particuliere partij

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.

Pascal De Splenter. Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit. Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet. Pascal De Splenter Masterclass Corporate Finance, Vlerick Master TEW Postgraduaat Fiscaliteit Contact: GSM 0475/75.58.27 Email pascal.des@skynet.be 1 12 jaar ervaring als Financieel Directeur (o.a. bij

Nadere informatie

Hoofdstuk 11A - Rekenen

Hoofdstuk 11A - Rekenen Voorkennis V- aantal grammen 000 00 aantal euro s 6,0 0,006, Je moet e, etalen. V-a aantal m 00 aantal euro s 4 000 6 V-a Hij moet e 6.,- etalen. aantal m 00 0,00 aantal euro s 4 000 6 6 Hij krijgt m mortel

Nadere informatie

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies

Hoofdstuk 12B - Breuken en functies Hoofstuk B - Breuken en funties Voorkennis V-a g V-a h 0 0 i 9 j 0 0 0 9 0 9 e k 0 f l 9 9 Elk stukje wort : 0 0, meter. a 0 0 0 00 L 0, 0, 0,0 0,0 0,0 De lengte van elk stukje wort an twee keer zo klein.

Nadere informatie

Locatienieuws. De Einekoer Januari Beste ouders/verzorgers, Hatsjoe!

Locatienieuws. De Einekoer Januari Beste ouders/verzorgers, Hatsjoe! Locatienieuws De Einekoer Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Onlangs hoore ik at je tot 14 februari ieereen nog een gelukkig nieuwjaar mag wensen Daarom wil ik u bij eze alsnog een heel gelukkig en gezon

Nadere informatie

de Wageningse Methode Antwoorden H26 RECHTE LIJNEN HAVO 1

de Wageningse Methode Antwoorden H26 RECHTE LIJNEN HAVO 1 H6 RECHTE LIJNEN HAVO 6.0 INTRO a km kost,0: =,0 b rankje kost : =,0, us e entree is,0,0 = 0,-. Nee, als je bij e onerste lijn naar rechts gaat ga je omhoog, us als je naar rechts zou gaan, zou je omhoog

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a V-a Hoofstuk - Getallen Voorkennis In het ontrekene stuk van e vlaai passen stukken. De hele vlaai eston uit stukken. Twee van e vijf stukken zijn verkoht, us eel van e vlaai is verkoht. Van e reuk

Nadere informatie

Infoblok Het gedrag van mensapen

Infoblok Het gedrag van mensapen Route G - Apen en hun gerag Infoblok Het gerag van mensapen In ierentuinen komen we stees vaker grotere groepen ieren tegen ie in hun samenlevingsverban getoon woren. Dit komt het welzijn van e ieren ten

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955.

ZMC is een van de grootste Europese producenten op het gebied van transportkettingen. Het bedrijf is opgericht in 1955. ZMC Transportketting ZMC is een van e grootste Europese proucenten op het gebie van transportkettingen. Het berijf is opgericht in 1955. ZMC prouceert genormaliseere transportkettingen volgens DIN 8181,

Nadere informatie

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten

Groeien doe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voedingsfeiten Groeien oe je maar 1 keer... Daarom 10 belangrijke voeingsfeiten Inleiing De groeifase is van groot belang voor het toekomstige leven van e pup. Tijens e groeifase krijgt het lichaam zijn uiteinelijke

Nadere informatie

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid

hardheid en uithoudingsvermogen hardheid en snelheid Trainingsprogramma Okt Nov Dec,2014 Dit trainingsprogramma is een hanleiing en onersteuning en is afhankelijk van je oel: beginnene lopers pakken 1 of 2 traingen per week en er intensief Wil je wat meer

Nadere informatie

Stoommachineromantiek voor wiskundigen

Stoommachineromantiek voor wiskundigen Stoomlocomotieven rijen ankzij hun stoomschuif. Van een stoomschuif kun je een Zeuneriagram tekenen en aar kan an vervolgens e loop van e locomotief geoptimaliseer woren. Het spoor bijster? Niet meer na

Nadere informatie

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION Powered by LucaNet Astrid van den Oever Henk Schobben Sander van Triet Agenda Uitdagingen & Behoeften Samenwerking voor het beste resultaat Exact Consolidation

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv B-1a 32 B-2a Extra oefening - Basis Met een volle tank kunnen ze 48 16 = 768 km rijen. Het aantal liters keer 16 is gelijk aan het aantal kilometers. 2785 : 16 = 174,1 liter enzine. 174,1 : 48 = 3,626,

Nadere informatie

ZELF AAN DE SLAG VOOR DE NATUUR!

ZELF AAN DE SLAG VOOR DE NATUUR! ZELF AAN DE SLAG VOOR DE NATUUR! woorzoeker beer olfijn esperanza glasbak gorilla greenpeace greenteam hamerhaai ijsschots krokoil leew lipaar nijlpaar noorzee octops orka opapier platvis regenwo schilpa

Nadere informatie

Locatienieuws. BSO Mijnheer Nilsson Januari Beste ouders/verzorgers,

Locatienieuws. BSO Mijnheer Nilsson Januari Beste ouders/verzorgers, Locatienieuws BSO Mijnheer Nilsson Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen vanuit e BSO een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Logeren in een cottage aan de kust

Logeren in een cottage aan de kust Logeren in een cottage aan e kust Op het eilan Wight oner aan e Engelse kust ligt het oue plaatsje Shankin. Een plek bij uitstek om eens een weekje een romantische cottage te huren. Kijk mee en geniet

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Krachten binnen het standaardmodel. N.G. Schultheiss

Krachten binnen het standaardmodel. N.G. Schultheiss 1 Krachten binnen het stanaarmoel N.G. Schltheiss 1 Inleiing Deze mole volgt op e mole Deeltjes binnen het stanaarmoel en wort vervolg met e mole Deeltjes in airshowers. Aan e han van het netron verval

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

Locatienieuws. Het Mierennest Februari Beste ouders/verzorgers, Landelijke wetswijziging Van Peuterspeelzaal naar Peuteropvang

Locatienieuws. Het Mierennest Februari Beste ouders/verzorgers, Landelijke wetswijziging Van Peuterspeelzaal naar Peuteropvang Locatienieuws Het Mierennest Februari 2016 Beste ouers/verzorgers, Allereerst wensen we ieereen een goe en gelukkig 2016! Na Sinterklaas en Kerst achten we vanaf 4 januari weer van start te gaan met gewone

Nadere informatie

Het perfecte alternatief voor een maximale effi ciëntie en kleurweergave

Het perfecte alternatief voor een maximale effi ciëntie en kleurweergave www.osram-benelux.com Het perfecte alternatief voor een maximale effi ciëntie en kleurweergave OSRAM POWERBALL HCI halogeen metaalamplampen met keramiektechnologie PERFECTE OPLOSSINGEN Als kwaliteit en

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Noordhoff Uitgevers bv

Noordhoff Uitgevers bv V-a 4 Hoofstuk - Ruimtefiguren Voorkennis De verpakking heeft rie vershillene vormen. De ovenkant en e onerkant heen ezelfe vorm. Hetzelfe gelt voor e voorkant en e ahterkant en voor e twee zijkanten.

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Locatienieuws. Oeps / de Roerganger Januari Beste ouders/verzorgers, Personele wisseling

Locatienieuws. Oeps / de Roerganger Januari Beste ouders/verzorgers, Personele wisseling Locatienieuws Oeps / e Roerganger Januari 2016 Beste ouers/verzorgers, Onlangs hoore ik at je tot 14 februari ieereen nog een gelukkig nieuwjaar mag wensen Daarom wil ik u bij eze alsnog een heel gelukkig

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie