Curriculum Vitae. Personalia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum Vitae. Personalia"

Transcriptie

1 Personalia Curriculum Vitae Naam Peter Rooze Geboortejaar 1964 Woonplaats Amsterdam Tel Website Functies Manager, projectleider, adviseur en trainer. Opleiding Bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Specialisatie: kunde en Informatica, afgestudeerd in Karakteristiek Waarderend onderzoeken. Technology assessment (gevolgen van technologie voor organisatie, klant en medewerker bepalen), klantenreis, co-creatie, optimaliseren van werkprocessen met oog op effectiviteit en efficiëntie, organisatieverandering, ontwikkelen van expertsystemen, sociale innovatie, inzetbaarheid en vitaliteit verhogen van mensen. Profiel Ervaring Centrale Overheid Automatisering Gezondheidzorg Telecom Onderwijs Industrie Sociale Zekerheid OC&W, Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Economische Zaken Raet, Centrum voor ICT van de Belastingdienst, SSCS Global IT Service Nederland BV, PinkRoccade Verschillende Ziekenhuisorganisaties waaronder Leyenburg, AMC, Jan van Breemen Instituut, UMC St Radboud, Kliniek voor parodontologie Amsterdam, Orbis KPN Primair onderwijs Klerk s Plastic Industrie, Gebrema, FMI Group, Båld UWV Decentrale overheid Gemeente Dordrecht, SES-West Brabant (vertegenwoordiging van 16 gemeenten), Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Etten Leur 1994 heden : Peter Rooze Consultancy BV Adviespraktijk voor organisatieverandering; verschillende diensten en producten worden ingezet: Innoveren met personeel, voor het verhogen van inzetbaarheid en vitaliteit, bestaand uit: Een leergang, individuele coaching, win-win toolkit voor diagnose en 1

2 implementatie. HR-toolbox, applicatie voor het maken van expertsystemen, e-learning en assessments (bijvoorbeeld enquêtes en on line beoordelingsystemen met feedback). Duojob, voor productief werken in deeltijd: optimaliseren werkprocessen, leren samenwerken, duobanen. HR-kiosk.nl, kennisbank voor alles over de arbeidsrelatie, bezoekers per maand. Overzicht projecten : 2014 : Vortx Programma hard werken en toch vitaal blijven voor professionals, : Gedragsverandering: High Performance Lifestyle : Business Developer en trainer/adviseur Verantwoordelijkheden : - Ontwikkeling van concept - Marktintroductie - Uitvoering workshops : 2013 : AFAS software BV : Minimaliseren van negatieve effecten van financiële problemen van werknemers op de inzetbaarheid: loonstrook als bron van motivatie: : Onderzoeker/adviseur Verantwoordelijkheden : - Ontwikkeling van model - Onderzoek - Formulering nieuwe business propositie : 2012 heden : Kennisbank over de arbeidsrelatie; bezoekers per maand : Commercialiseren en technisch verbeteren van de website : Business Developer Verantwoordelijkheden : - Verhogen van aantal bezoekers - Content Management: verbeteren van kwaliteit - Commerciële exploitatie van website : SSCS Global IT Service Nederland BV IT hardware support organisatie : Ontwikkelen van algemene arbeidsvoorwaarden : adviseur Verantwoordelijkheden : - Opstellen van arbeidsvoorwaarden - Ontwerpen van personeelsreglement 2

3 : 2011 : KvPA Topklinisch centrum voor parodontogie, halitose en implantologie : Het verhogen van de patiënttevredenheid : adviseur Verantwoordelijkheden : - Patiëntenreis als co-creatie voor verbetering van patiënttevredenheid - Procesoptimalisatie - Ontwikkeling en implementatie van expertsysteem ten behoeve van anamnese (geautomatiseerde gezondheidsvragenlijsten) - Ontwikkeling en implementatie van CRM (in FileMakerpro) voor verwijzers (tandartsen) in de cloud : 2010 : UMC St Radboud : Het verhogen effectiviteit en efficiëntie van Zorgadministratie. : adviseur/change agent Verantwoordelijkheden : - Opzet nieuwe organisatiestructuur: centralisatie - Inzet workflowtechnologie (Marval) voor procesoptimalisatie - Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling : Telartis : Ontwikkeling van E-learning applicatie voor cardiovasculair risicomanagement : Adviseur/ontwikkelaar Verantwoordelijkheden : - Kennisacquisitie - Ontwerp van applicatie - Realisatie van applicatie : 2009 : Innoveren met Personeel : Verhogen van de inzetbaarheid en de vitaliteit bij 30 organisaties. : Projectmanager, docent en organisatieadviseur Verantwoordelijkheden : - Uitvoering van leergang - Implementatie concepten bij organisaties : 2008 : Danthe : De ontwikkeling van een online beslissingsondersteunend systeem voor het beoordelen van de kwaliteit van OR adviesaanvragen. Verantwoordelijkheden : - Functionele en technische realisatie - en uitvoering van workshops : 2007 : DUOjob en KNMG : De ontwikkeling en verspreiding van online evaluatiesysteem voor medisch specialisten (EVM) voor toetsen van competenties. Verantwoordelijkheden : - Functionele en technische realisatie - en uitvoering van workshops 3

4 : SES West Brabant SES (strategische samenwerking van achttien gemeenten voor het stimuleren van de economie) : Het opleiden en adviseren van 15 bedrijven betreffende levensfasebewust personeelsbeleid: Innoveren met personeel. Verantwoordelijkheden : - Ontwikkeling en uitvoering van programma - Acquisitie van deelnemers : : Syntens, Agentschap van Ministerie van Economische Zaken voor het stimuleren van innovatie : Het invoeren van levensfasebewust personeelsbeleid en vernieuwing van flexibele arbeidsvoorwaarden. Implementatie ondersteunend E-HRM systeem FEBO. Verantwoordelijkheden : - Planning en organisatie - Opzet expertisebijeenkomsten en workshops - Ontwikkeling van levensfasescan en loopbaanpotentiemeter (e-hrm tools) : 2006 (mei) 2006 (september): 5 maanden : Ministerie van Financiën, Belastingdienst Centrum voor ICT : Het ontwikkelen en implementeren van een Voorbereiding Inwerkprogramma (VIP) voor de nieuwe medewerkers EP en IP (circa 400 fte per jaar). ad interim Verantwoordelijkheden : - Planning en organisatie. - Inrichting administratieve organisatie - Opzet opleidingsprogramma (materiedeskundigen (EP) werden ingezet als opleiders voor de verschillende modulen - Ontwikkeling van inhoud van opleidingsprogramma; waaronder de technische infrastructuur, organisatie en processen van B/CICT, Arbeidsvoorwaarden : 2005 (april) 2006 (april): 13 maanden : Ministerie van Financiën, Belastingdienst Centrum voor ICT : De implementatie van nieuw resourcemanagement concept InzetHRM voor programma s: 1. Toeslagen (Huur, Zorg en Kinder) (april juli); 2. Vernieuwing Infrastructuur (VI) (juli april 2006) : InzetHRM ad interim Verantwoordelijkheden : - Inzetvragen vanuit de projecten vertalen naar inzetplannen zowel kwalitatief als kwantitatief; met name aandacht naar juiste verhouding Eigen Personeel/Inhuur Personeel - Structureel overleg (co-creatie)met leveranciers en HRM (vakpoolmanager) ten behoeve van optimaliseren van in- en uitstroom - Planning: In, door- en uitstroom van ICT professionals - Opleidingsplan voor VI (SOA, broker e.d.) - Advisering opzet programma en teamsamenstelling (multi-rollen ten behoeve van flexibiliteit en minimaliseren van span of control ). 4

5 : 2004 (juli) 2005 (maart): 9 maanden : UWV : Het ontwerp van een nieuwe Polisadministratie (organisatie eenheid ten behoeve van de implementatie Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in de Sociale Verzekeringen (Walvis). : Senior organisatieadviseur Verantwoordelijkheden : - Ontwerp procesmodel GDU - Strategische HRM plan (incl. opleidingsplan) ten behoeve van de bezetting toekomstige Polisorganisatie: Peopleless office : 2003 en 2004 : DUOjob : De ontwikkeling en implementatie van de Barrièremeter ten behoeve van een beter balans tussen zorg en arbeid. Een internationaal project Breaking Barriers in samenwerking met Nederlandse Ingenieursvereniging, VHTO, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Co-Labora.con (diverse Spaanse organisaties). Verantwoordelijkheden : - Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar belemmeringen bij hoog opgeleide taakcombineerders - Ontwerp en implementatie van een expertsysteem op internet voor het bepalen van knelpunten bij het combineren van arbeid en zorg: de barrièremeter : : Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap : Het implementeren van 25 duobanen voor directiefuncties in het primair onderwijs. Uitvoering van emancipatienota kristal van kansen. Verantwoordelijkheden : - Ontwerp en implementatie methode voor duobanen voor het onderwijs - Leiden van expertmeetings en workshops - Ontwikkelen van functie- en competentieprofielen - advies aan schoolbesturen : 2001 : DUOjob : Het maken van internetapplicatie om deeltijdfuncties te organiseren: de DUOjobdiagnosetool. : Projectleiding Verantwoordelijkheden : - Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar succes- en faalfactoren van effectief efficiënt werken in deeltijd - Ontwerp en implementatie van een expertsysteem op internet voor beoordelen van deeltijdmogelijkheden 5

6 : 2000 (juli) 2001 (april): 9 maanden : Ministerie van Financiën, Belastingdienst Automatisering Centrum : Het ontwerpen en ontwikkelingen van management- en technical development met oog op een nieuwe organisatiestructuur : Adviseur Management Development & Technical Development ad interim Verantwoordelijkheden : - Ontwerp en implementatie Management Development voor sector Beheer - Ontwerp en implementatie van Technical Development voor sector Beheer - Ontwikkeling van concept voor toekomstige Service (voorloper Shared Service Centrum) : 1999 (december) 2000 (juni): 7 maanden : Digitale uitgeverij (new business initiatief van uitgeversconcern PCM) gespecialiseerd in multimedia toepassingen en contentmanagement. : Het ontwerpen en implementeren van personeelsbeleid en resourcemanagement : Human Resource Manager ad interim Verantwoordelijkheden : - Inrichting organisatie nieuwe stijl - Functiewaardering en aanpassen beloningsstructuur (aan de hand van een bench mark onderzoek) - Ontwikkelen en implementeren van afdeling voor contentmanagement - Integratie van afdeling informatie- en documentatie met zusterafdelingen binnen concern : 1998 (februari september): 7 maanden : Getronics (RAET) Automatiseringsbedrijf gespecialiseerd in Personele Systemen en Inkomensberekeningen : Het ontwerpen en implementeren van een SAP Competence Centre voor HR. : Manager Competence Centre SAP/HR ad interim Verantwoordelijkheden : - Ontwikkelen van een SAP Competence Centre voor HR - Business development: marktonderzoek, productontwikkeling en communicatie - Werving en selectie, opleiding & training : 1996 (september) 1998 (januari): 19 maanden : Ministerie van Financiën, Belastingdienst Automatisering Centrum : Het implementeren van het concept resourcemangement : Human Resource Adviseur ad interim Verantwoordelijkheden : - Ontwerp HRA functie en processen - Opzetten van loopbaan en trainingsprogramma voor ICT-architectenfunctie - Functiebeschrijvingen en competentieprofielen - Ontwikkeling van een HR-forecasting instrument en behoeve van advisering projectmanagement en management : 1995 (januari) 1996 (juli): 19 maanden : PTT Telecom, afdeling Informatievoorziening & Automatisering : Het implementeren van resourcemanagement (scheiding tussen HRMverantwoordelijkheid en projectverantwoordelijkheid) als onderdeel van 6

7 Verantwoordelijkheden reorganisatie "Transit". : Fieldmanager ad interim. : Leidinggeven aan 90 automatiseringsprofessionals: - Ontwerpen en implementeren nieuwe werkprocessen; - In-, door- en uitstroom ICT professionals voor Toepassings Unit Customer Care en Billing. : : Engineeringbureau in Zuid Holland : Ontwikkelen en implementeren van personeelsmanagement. Verantwoordelijkheden : - Herontwerp organisatiestructuur - Invoering diverse personeelsinstrumenten Verantwoordelijkheden : Ministerie van Buitenlandse Zaken : Het herinrichting afdeling automatisering. : adviseur : Functiewaardering en functieomschrijvingen ICT functies : : Amsterdam Consultants en Stanton Chase (Marlar international) : Het opzetten van een eigen adviespraktijk. Projecten : Personeelsmanager ad interim (Klerk's Plastic Industrie BV) Onderzoek naar kwaliteit van personeelsinformatiesystemen (NVP) Executive search Efficiency onderzoek in Grond-, weg en waterbouwsector. : : Counterpart Management Consultant Den Haag (dochter Bussy Ellerman BV) : adviseur Projecten : Herontwerp van het bedrijfsproces en herontwerp administratieve organisatie van de personeelsadministratie en salarisadministratie, Invoering personeelsinformatiesysteem (Leyenburg Ziekenhuis) Ontwerp en ontwikkeling van een evaluatie-instrument op basis van sociale kengetallen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) Doorlichting en herontwerp van de organisatiestructuur (Architectenbureau in Amsterdam) Invoering integraal management (Ministerie van Rijkswaterstaat) 7

Project- en verandermanagement in de rol van project- of verandermanager of procesbegeleider/trainer/coach.

Project- en verandermanagement in de rol van project- of verandermanager of procesbegeleider/trainer/coach. CURRICULUM VITAE De heer B.N.M. van de Laar (1952) Westfalen 42 3524 KH Utrecht T 030-2803039 M 06-55783381 E bvdlaar@plex.nl Opleiding HBS-B, Doctoraal Analytische Scheikunde; Eerste graads lesbevoegdheid

Nadere informatie

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat

CV John van Beem januari 2014 ALGEMENE GEGEVENS. Geboortedatum 17 oktober 1957. Burgerlijke staat ALGEMENE GEGEVENS Naam kandidaat John van Beem Geboortedatum 17 oktober 1957 Nationaliteit Nederlandse Burgerlijke staat Gehuwd SUMMARY Na 20 jaar operationeel leiding te hebben gegeven, begeleid, adviseer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort Interim Manager ervaring sinds 1989 In het kort In de afgelopen tweeëntwintig jaar heeft Peter een uniek ervaringsprofiel als ICT manager opgebouwd. Hij heeft fundamentele kennis van ICT en de organisatievormen

Nadere informatie

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten

Professionele ervaring: Ervaringsgebieden en enkele relevante projecten Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: drs. Lieke A.M. Thijssen MMC Geboortedatum: 6 mei 1967 Adres: Julianalaan 133, 3722 GH Bilthoven Telefoon: +31 6 24553799 Email: lieke@leiderschapshuis.nl Website:

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.

Versie 25 januari 2012. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP. Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink. Profiel van Raymond Roesink (1971) Schiphollaan 13 2631MN NOOTDORP Contact 06 24 22 96 61 raymond@roesink.nl www.roesink.nl Kernkwaliteiten Analytisch vermogen. Doelgerichtheid. Managementvaardigheden.

Nadere informatie

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01

Pleasure@Work CURRICULUM VITAE. Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Pleasure@Work CURRICULUM VITAE Thoughts2Vision KvK Eindhoven No. 17188286 BTW-nr. NL-1590.91.123.B.01 Persoonsgegevens Achternaam Voorletter(s) Roepnaam Geslacht Engel B.C. Bruce Man Geboortedatum 28 augustus

Nadere informatie

ing. Dick J. Costeris

ing. Dick J. Costeris CURRICULUM VITAE ing. Dick J. Costeris Dick Co st eris A DRES Arubastraat 8 2405 EX Alphen aan den Rijn T E LE FO O N ( + 31) 172 478 19 5 INTERNET w ww. c o s t eri s. co m E -MA IL di c k@ co st eri

Nadere informatie

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen

Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Curriculum Vitae Hans Vijfhuizen Personalia Naam drs. ir. W.J. Vijfhuizen Adres Ekster 12 Postcode/woonplaats 2411 MT Bodegraven Telefoon (mobiel, huis) 06 43113221 E-mail Website Nationaliteit hans@5huizen.com

Nadere informatie

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau

Automatiseringservaring sinds 1995. Werk- & denkniveau PERSONALIA Naam Arjan Fraaij Geboortedatum 16 april 1974 Woonplaats Oosterhout Automatiseringservaring sinds 1995 Werk- & denkniveau HBO FUNCTIE Business Intelligence consultant / Informatie analist Verantwoordelijk

Nadere informatie

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl

Telefoon : 0346 575026 ; 06 28088536 : hfwerf@gmail.com, www.informatiewerf.nl info@informatiewerf.nl CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Naam : Werf, van der Voornamen : Haye Frans Geboortedatum en plaats : 14 februari 1957, Grouw Adres : Marco Pololaan 19 Woonplaats : 3603 GA Maarssen Telefoon : 0346

Nadere informatie

Profielschets Pieter Priems

Profielschets Pieter Priems Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@UrsaMajor.nl Internetsite: ww.ursamajor.nl Profielschets Pieter Priems Versie juli 2011 INLEIDING Dit is de profielschets

Nadere informatie

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager

B. (Bart) J.M. van Gaal. : Interim- programma- en projectmanager CURRICULUM VITAE B. (Bart) J.M. van Gaal Personalia Naam : B. (Bart) J.M. van Gaal Geboortedatum : 8-2-1961 Geslacht : M Woonplaats : UDEN Telefoonnummer : 06-51563011 Inzetbaar als : Interim- programma-

Nadere informatie

Caroline Jetske Algra ((verander) management) mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33

Caroline Jetske Algra ((verander) management) mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33 Curriculum Vitae Caroline Jetske Algra ((verander) management) Email: info@cajera.nl Coehoornsingel 106 en Jelle Paad 4 7201 AG Zutphen 8493 RG Terherne mobiel: 06 55 163 654 fax: 084 882 61 33 Personalia

Nadere informatie

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 45 28 63 13 E-mail m.maathuis@gustosfinance.nl

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard

PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL NAAM WOONPLAATS. Roy van Gellekom Valkenswaard. VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard PERSOONLIJKHEIDSPROFI ERSOONLIJKHEIDSPROFIEL EL NAAM WOONPLAATS Roy van Gellekom Valkenswaard VIER5 Ooistraat 1 5555 KB Valkenswaard T: +31 (0) 6 205 62 842 E: info@vier5.nl W: www.vier5.nl KvK 17.277.384

Nadere informatie

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten.

Paul Bloemen. Profiel. Opleiding. Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Profiel Paul heeft ruime ervaring met het leiden van verandertrajecten en projecten. Zijn focus ligt op het realiseren van resultaten waarbij de verandering in de organisatie tot stand komt door een aanpak

Nadere informatie

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf

Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Curriculum Vitae van Drs. ing. G.J. de Graaf Naam Gregor Josephus de Graaf (Gregor, 1964) Adres Telefoon Mobiel e-mail Bocht van Guinea 44 2515 MA Den Haag +31 70 3 650 700 +31 6 54 66 11 21 gregor@e-factive.nl

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V.

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Profielschets Pieter Priems Versie februari 2013 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Curriculum Vitae Bart Nieuwdorp

Curriculum Vitae Bart Nieuwdorp Naam B. (Bart) Nieuwdorp Geboortejaar en - plaats 1962, Bergen op Zoom Woonplaats & bereikbaarheid Breda info@nieuwdorp- hr.nl 06 24 19 52 45 Burgerlijke staat Ongehuwd samenwonend Drie kinderen: Thijs

Nadere informatie

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener

Lighthouse-ICT B.V. Curriculum Vitae. Gemeentelijke overheid Financiële sector Zorginstellingen Sociale verzekeringen ICT dienstverlener Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Voornaam: Lucas Alex Contact: Lighthouse-ICT B.V Adres: van Blaaderenweg 10a Postcode / plaats: 1862 JP Bergen NH Telefoon: 06 234 06 721 e-mailadres: alex@lighthouse-ict.com

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700

Curriculum Vitae. Personalia. Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend. Mobiel 06-43827700 Curriculum Vitae Personalia Naam Jardy Leek Geboorteplaats en datum Alkmaar, 14-01-1972 Burgerlijke staat Samenwonend Woonplaats Alkmaar Mobiel 06-43827700 e-mail adres jardyleek@advinti.nl Profiel Ik

Nadere informatie

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301

Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 PERSOONLIJKE GEGEVENS Drs. Michel Verweij MBA Ed Hoornikweg 7 1628 VA, Hoorn NH, Nederland e-mail: Michel@MichelVerweij.nl telefoon: 06 49 362 301 Functies: Projectmanager, Veranderingsmanager, CMMI Implementatiemanager,

Nadere informatie

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987)

HEAO Bedrijfsinformatica (Hanzehoge School Groningen, diploma 1987) Personalia Naam Jaap W. Kooij Geboortedatum 28 februari 1963 Adres Meindert Hobbemastraat 17, 2102 BH Heemstede Telefoon +31 (0)6 51 522 588 E-mail jaap@kooij.org Website www.kooij.org Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae

Personalia. Branch ervaring. Skills samenvatting. Carrière samenvatting. Curriculum Vitae Personalia Naam: Drs. Dennis Janssen Adres: Haya van Someren Downerstraat 6 Postcode Woonplaats: 1067 WR Amsterdam Geboortedatum: 21-09-1969 Telefoon: 020-4634493 Telefoon mobiel: 06-41340346 E-mail: Dennisj@xs4all.nl

Nadere informatie

Overzicht Opdrachtgevers en Werkgevers Banking Insurance ING, Postbank, Robeco, Rabobank, ABN AMRO Stater, Unive, Trias, IZA, VGZ Transport KLM, NS

Overzicht Opdrachtgevers en Werkgevers Banking Insurance ING, Postbank, Robeco, Rabobank, ABN AMRO Stater, Unive, Trias, IZA, VGZ Transport KLM, NS Curriculum Vitae Personalia Naam Niek Leijnse Woonplaats Houten Functie DGA Oprichter / Directeur Eigenaar Uniekon BV sinds 2006 Inzetbaar als Consultant / Senior Projectmanager / Interim Lijn Manager

Nadere informatie

Robert Elbers. Curriculum Vitae

Robert Elbers. Curriculum Vitae The Collective is een onafhankelijk bureau voor advies over en organisatie van ICT. Vanuit een heldere visie en puur ondernemerschap werken we op het snijvlak tussen Business en ICT. Ons focus ligt hierbij

Nadere informatie