Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-"

Transcriptie

1 CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, Madrid Ingeschreven in het Handelsregister van Madrid Algemeen Vlume 2245, Fli 179, Vak 8e, Blad M-39662, Inschrijving A 435 BTW-nummer: A Md.: K B Pagina: 1

2 INHOUDSOPGAVE DEKKINGSOVERZICHT...4 ALGEMENE VOORWAARDEN...7 UW VERZEKERINGSOVEREENKOMST... 7 BELANGRIJKE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 7 ARTIKEL 1 - BASISDEKKING ARTIKEL 2 - WATERSCHADE ARTIKEL3 - DIEFSTAL ARTIKEL 4 - BREUKSCHADE ARTIKEL 5 ESTHETISCH HERSTEL ARTIKEL 6. BEDERF VAN VOEDINGSMIDDELEN ARTIKEL 7. TIJDELIJKE VERPLAATSING EN VAKANTIE ARTIKEL 8. OVERIGE DEKKINGEN ARTIKEL 9. MAXIMUM VERGOEDING IN GEVAL VAN VOORNOEMDE GEDEKTE SCHADEGEVALLEN ARTIKEL 10. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 11. THUISASSISTENTIE ARTIKEL 12. REISASSISTENTIE ARTIKEL 13 - KEUZEDEKKINGEN ALL RISK MATERIËLE SCHADE GESTALDE VOER- EN VAARTUIGEN LETSELSCHADE SCHADE AAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEVAARLIJKE HONDEN...48 ARTIKEL 14 ALGEMENE UITSLUITINGEN OP ALLE DEKKINGEN VAN DEZE POLIS ARTIKEL 15- ACTUALISERING VAN DE POLIS ARTIKEL 16 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN ARTIKEL 17- WIJZIGING VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 18. WIE KAN DE VERZEKERING OPZEGGEN EN HOE ARTIKEL 19 - MEDEDELINGEN ARTIKEL HYPOTHEEKNEMERSCLAUSULE Pagina: 2

3 ARTIKEL 21 SCHADEGEVALLEN WAT TE DOEN IN GEVAL VAN SCHADE? TE NEMEN MAATREGELEN HOE WORDT DE SCHADE GERAAMD? HOE WORDT DE SCHADEVERGOEDING BEPAALD? REGELS VOOR DE BEPALING VAN DE SCHADEVERGOEDING UITKERING VAN DE SCHADEVERGOEDING SUBROGATIE EN VERHAAL AFKOOP...60 ARTIKEL 22 - VERJARING ARTIKEL 23 - JURISDICTIE ARTIKEL 24 - CLAUSULE INZAKE SCHADEVERGOEDING DOOR HET WAARBORGFONDS VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN SAMENVATTING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN...61 RECHTSBIJSTAND...64 VOLLEDIGE RECHTSBIJSTAND...68 KLANTENSERVICE...70 Pagina: 3

4 DEKKINGSOVERZICHT DEKKINGEN LIMIETEN EN EIGEN RISICO ARTIKEL 1. BASISDEKKING 1. Brand, blikseminslag en explsie 2. Atmsferische verschijnselen (regen, wind, hagel, sneeuw) 3. Overstrming 4. Opzettelijke beschadiging f vernieling 5. Rk- en retschade 6. Van buitenkmend nheil verrzaakt dr dieren, land-, zee- en luchtvertuigen. 7. Geluidsglven 8. Elektrische schade Tt 100% van het verzekerd bedrag. Tt 100% van het verzekerd bedrag. Cmputerapparatuur: maximum 10 jaar ud. Overige elektrische apparatuur: Znder levensduurbeperking. Niet verzekerd: apparaten met een waarde van minder dan Onvrziene lekkage f verstrming van de autmatische blusinstallaties Tt 100% van het verzekerd bedrag. ARTIKEL 2. WATERSCHADE Opspren en lkaliseren van de schade (in geval van pstalverzekering) Ldgieterswerk (in geval van pstalverzekering) Tt 100% van het verzekerd bedrag. Inbegrepen Inbegrepen ARTIKEL 3. DIEFSTAL DIEFSTAL IN DE WONING Schade aan de OPSTAL dr diefstal Diefstal f schade aan de OPSTAL dr pging tt diefstal Tuinmeubilair en gereedschap Cntant geld Tt 100% van het verzekerd bedrag Tt 100% van het verzekerd bedrag Tt 5% van de inbedel In de kluis tt 600 Buiten de kluis tt 300 DIEFSTAL BUITEN DE WONING Gewelddadige berving inbedel Tt Gewelddadige berving cntant geld Tt 300 ONTVREEMDING Tt 100% van het verzekerd bedrag FRAUDULEUS GEBRUIK VAN CREDITKAARTEN Tt 600 ARTIKEL 4. BREUKSCHADE Tt 100% van het verzekerd bedrag ARTIKEL 5. ESTHETISCH HERSTEL Límiet aangegeven in de Bijzndere Vrwaarden ARTIKEL 6. BEDERF VAN VOEDINGSMIDDELEN Tt 300 ARTIKEL 7. TIJDELIJKE VERPLAATSING EN VAKANTIE Meubilair: tt IN HOTELKAMERS. IN WONINGEN DIE GEEN EIGENDOM VAN U ZIJN. IN HET INTERIEUR VAN EEN TRANSPORTMIDDEL TIJDENS VERHUIZINGEN OF VERVOER UITGEVOERD DOOR TRANSPORTBEDRIJVEN (alleen inbedel en vrwerpen met een speciale waarde) Juwelen in de kluis: tt Vrwerpen met een speciale waarde: tt Cntant geld: tt 300 Tt 15% van het verzekerd bedrag van de INBOEDEL ARTIKEL 8. ANDERE DEKKINGEN 1. Onksten Maatregelen die ndig zijn m de brandschade te beperken Reddingsacties Slp en puinruiming van de wning Tt 100% van het verzekerd bedrag Schnmaken en verwijderen van mdder dr verstrming Vervangen van penbare dcumenten Pagina: 4

5 DEKKINGEN LIMIETEN EN EIGEN RISICO Gehele f gedeeltelijke vervanging van sleutels in geval van Diefstal f Ontvreemding Inbegrepen Verhuisksten in geval van nbewnbaarheid Meubelpslag in geval van nbewnbaarheid Restaurant en/f wasseretteksten Htelksten Inbegrepen Maximum 6 maanden 120 per dag gedurende een maximum van 10 dagen 180 per dag gedurende een maximum van 10 dagen 2. Onbewnbaarheid van de wning Huurksten dr nbewnbaarheid Verlies van huurpbrengst dr nbewnbaarheid ARTIKEL 9. MAXIMUM SCHADEVERGOEDING IN GEVAL VAN VOORNOEMDE GEDEKTE SCHADEGEVALLEN (ARTIKELS 1 TOT 8). ARTIKEL 10. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Maximum 1 jaar huur Maximum 1 jaar huur Tt 100% van het verzekerd bedrag. Het verzekerde bedrag staat vermeld in de Bijzndere Vrwaarden WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID ONROERENDE ZAKEN (IN GEVAL VAN OPSTALVERZEKERING) Vr reparatie-, verbuwings- f decratiewerkzaamheden aan de wning Tt 100% van het verzekerd bedrag Tt 10% van het verzekerd bedrag Vr waterschade WETTELIJKE AANGSPRAKELIJKHEID GEZIN (IN GEVAL VAN INBOEDELVERZEKERING) Vr waterschade Huur Tt 50% van het verzekerd bedrag Tt 100% van het verzekerd bedrag Tt 50% van het verzekerd bedrag Tt 100% van het verzekerd bedrag Schade pgelpen dr huishudelijk persneel tijdens hun werkzaamheden Tt JURIDISCHE KOSTEN Inbegrepen In geval van strijdige belangen Tt ARTIKEL 11. THUISASSISTENTIE Het sturen van vakmensen in geval van schade Bewaking van de wning Tijdelijke vervanging van de TV en DVD speler Urgente sltenmaker Urgente glaszetter Ndelektriciteit Urgent ldgieterswerk Garantie van de diensten Inbegrepen Tt 72 uur Tt 15 dagen Maximum 3 uur arbeidsln Inbegrepen Maximum 3 uur arbeidsln Maximum 3 uur arbeidsln 6 MAANDEN ARTIKEL 12. REISASSISTENTIE Dkters-, aptheek- en ziekenhuisksten in het buitenland Tt Urgente tandartsksten Tt 150 Verlening van een verblijf in het buitenland dr ziekte f ngeval Maximum 10 dagen in een DRIE STERREN HOTEL Verver en verblijf in het htel van een begeleider Maximum 10 dagen in een DRIE STERREN HOTEL Overbrenging f repatriëring van de verzekerde zieke en de begeleider Inbegrepen Overbrenging f repatriëring van de verzekerde minderjarigen Repatriëring van de verledenen en verbrenging van de verzekerde persnen Het testuren van medicijnen naar het buitenland Vervregde terugkeer wegens ernstige ziekte, ernstig ngeval f verlijden van familie. Vervregde terugkeer wegens ernstige schade in het wnhuis f winkel/kantr van de verzekerde persn. Opspren en lkaliseren van bagage Schadevergeding wegens verlies, diefstal f gehele f gedeeltelijke vernietiging van de ingecheckte bagage. Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Pagina: 5

6 KEUZEDEKKINGEN DEKKINGEN LIMIETEN EN EIGEN RISICO ARTIKEL 13. KEUZEDEKKINGEN 1. All risk materiële schade Eigen risic Gestalde ver- en vaartuigen Tt het aantal vertuigen en het bedrag per vertuig zals vermeld in de Bijzndere Vrwaarden 3. Letselschade Tt de limiet zals vermeld in de Bijzndere Vrwaarden 4. Schade aan huishudelijke apparaten Maximum 10 jaar ud 5. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID gevaarlijke hnden Tt 100% van het verzekerd bedrag ARTIKEL 24. BUITENGEWONE RISICO S VOOR REKENING VAN HET WAARBORGFONDS Vergeding van de ksten Het claimen van de schade Rechten met betrekking tt de wning Dienstvereenkmst Fiscaal recht Buitengerechtelijk advies Juridische begeleiding Arbitrage VOLLEDIGE RECHTSBIJSTAND (OPTIONEEL) RECHTSBIJSTAND per gebeurtenis, met een maximum van per verzekerd jaar Rechten met betrekking tt de wning: Het claimen van de rzaak van de schade. Het claimen wegens verbuwingswerkzaamheden Cnstructiefuten Arbeidsclaims BELANGRIJKE NOOT: Dit verzicht met dekkingen en limieten maakt deel uit van de Algemene Vrwaarden. In geval van een geschil naar aanleiding van de interpretatie hiervan zal het bepaalde in de Algemene Vrwaarden bindend zijn. Pagina: 6

7 ALGEMENE VOORWAARDEN UW VERZEKERINGSOVEREENKOMST Welke wetten zijn van tepassing p deze vereenkmst? Op uw verzekeringsvereenkmst is de Spaanse wet van tepassing. De basisrichtlijn is De Wet 50/1980 van 8 ktber inzake Verzekeringsvereenkmsten. Deze wet bepaalt de essentiële richtlijnen die van tepassing zijn p dit srt vereenkmsten, zals bijvrbeeld de rechten en plichten van Caser en van uzelf. Het [Spaanse] Kninklijk Besluit 6/2004 van 29 ktber die de herziene tekst van de Wet inzake Ordening en Tezicht p Particuliere Verzekeringen gedkeurt en de nrmen die deze wet verder ntwikkelen. Het Spaanse Ministerie van Ecnmische Zaken en Financieën is de autriteit die zrgdraagt vr het tezicht via het Directraat-Generaal van Verzekeringen en Pensienfndsen. Welke dcumenten maken nderdeel uit van de verzekeringsvereenkmst?. Deze Algemene Vrwaarden waarin de mvang van iedere dekking beschreven wrdt (wat wel en wat niet gedekt wrdt) en de nrmen die p deze vereenkmst van tepassing zijn. De Bijzndere Vrwaarden f, indien van tepassing, het Verzekeringscertificaat die tt del hebben de vereenkmst aan uw persnlijke mstandigheden aan te passen, waarbij de belangrijkste gegevens de persnsgegevens van de Plishuder en/f de Verzekerde zijn (nrmaal gesprken bent u dit zelf), het vrwerp van de verzekering (uw wning), het verzekerd kapitaal (de pstal en/f de inbedel), de hgte van de verzekering, de dekkingen die dr u afgeslten zijn, de uitsluitingen en de duur van de vereenkmst. Indien het ndig mcht zijn een aanvullende clausule in de vereenkmst p te nemen die een in de Algemene Vrwaarden beschreven mstandigheid wijzigt, telicht f nader mschrijft, dan kan de vereenkmst tevens de Bijzndere Vrwaarden bevatten. De dr u ndertekende verzekeringsaanvraag f, c.q. het aan u verhandigde verzekeringsvrstel, waarin alle gegevens vermeld staan die in verweging zijn genmen vr het accepteren van de vereenkmst dr Caser en het bepalen van de hgte van de verzekering. De inhud van deze dcumenten dient vereen te kmen met het bepaalde in de Algemene en Bijzndere Vrwaarden. Indien u dr ndertekening van de aanvraag, de Bijzndere Vrwaarden, c.q het Verzekeringscertificaat, als Plishuder vermeld staat, dan aanvaart u hierbij uitdrukkelijk de bepalingen die de rechten van de verzekerde beperken en die in de Algemene Vrwaarden vetgedrukt zijn. BELANGRIJKE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HET VOORWERP VAN DE VERZEKERING Het verzekeren van de OPSTAL en/f de INBOEDEL, eigendm van de Verzekerde, gelegen p het risicadres beschreven in de Bijzndere Vrwaarden. Pagina: 7

8 DEFINITIES MET BETREKKING TOT PERSONEN DE VERZEKERAAR: De Verzekeringsmaatschappij is CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A., -CASER-, hierna genemd CASER, die zich verplicht tt betaling van de desbetreffende uitkering vr elk van de verzekerde gebeurtenissen die in de Bijzndere Vrwaarde f in het Verzekeringscertificaat vermeld wrden. DE POLISHOUDER: Dit is de natuurlijke f rechtspersn die de verzekeringsvereenkmst met CASER afsluit. DE VERZEKERDE: De persn wiens belangen verzekerd wrden, zwel met betrekking tt zijn eigendmmen als tt zichzelf zals in het geval van letselschade. Bij afwezigheid van een Plishuder zal de Verzekerde alle verplichtingen die uit deze vereenkmst vrtvleien p zich nemen. Indien in Bijzndere Vrwaarden f in het Verzekeringscertificaat geen uitdrukkelijke vermelding wrdt gemaakt met betrekking tt de persn van de Verzekerde, wrden Plishuder en Verzekerde als één en dezelfde persn beschuwd. De vlgende persnen bezitten tevens de hedanigheid van Verzekerden mits zij met de Verzekerde samenwnen: De echtgen()t(e) van wie de verzekerde niet wettelijk gescheiden is f in een vergelijkbare situatie verkeert. De ngehuwde kinderen van de echtgenten. De wettelijk handelingsnbekwaam verklaarde persnen f de persnen waarvan algemeen bekend is dat zij niet in hun nderhud kunnen vrzien. Bledverwanten in pgaande en nederdalende lijn. In verband met deze verzekering wrdt nder SAMENWONEN verstaan, het p vrtdurende wijze samenwnen met de Verzekerde. Men verliest echter de hedanigheid van Verzekerde niet indien men tijdelijk buiten de verzekerde wning wnt m redenen van gezndheid f studie. Met betrekking tt de dekking van LETSELSCHADE is alleen de natuurlijke persn die als Verzekerde in de Bijzndere Vrwaarden aangeduid wrdt f, indien van tepassing, de Plishuder. Met betrekking tt de dekking van RECHTSBIJSTAND, kan de Plishuder zich verzetten tegen de verlening van de diensten f dekkingen van deze verzekering aan de meeverzekerden. DERDEN: De natuurlijke f rechtspersnen die geen Verzekerde f Plishuder zijn. Met betrekking tt deze verzekering zullen niet als derden wrden beschuwd, de persnen die met de Plishuder samenwnen, nch de familieleden tt de derde graad van bled- f aanverwantschap van de Plishuder f Verzekerde, behalve vr wat betreft de schade die vrtkmt uit de vlgende gebeurtenissen die dr de plis gedekt zijn: - Brand en explsie - Waterschade dr lekkages in de leidingen f verkeerde aansluitingen van hfdkranen en waterkranen. - Materiële f letselschade waarvr de Verzekerde aansprakelijk is als eigenaar van een huisdier. DE BEGUNSTIGDEN: Met betrekking tt de dekking van ngelukken met letselschade zullen, in geval van verlijden van de Verzekerde, de hierna vermelde persnen als begunstigden beschuwd wrden, behalve indien de Verzekerde uitdrukkelijk anders heeft bepaald, met strikte naleving van deze vlgrde van preferentie: 1e Zijn/haar echten()t(e) die niet wettelijk van hem/haar gescheiden is; 2 e Zijn/haar kinderen; 3e De wettelijke erfgenamen. Pagina: 8

9 DEFINITIES MET BETREKKING TOT DE WONING TYPE WONING. Met betrekking tt de plis gelden de vlgende definities: FLAT: De wning die deel uitmaakt van een flatgebuw en waarvan de ramen, terrassen, balkns f andere tegankelijke peningen zich p meer dan 3 meter afstand van de grnd bevinden. Van deze definitie zijn uitgeznderd de flatwningen die als penthuse beschuwd wrden. PENTHOUSE. De flat p de bvenste verdieping van een flatgebuw waar sms het dakterras deel van uitmaakt en die in andere gevallen deel uitmaakt van het begin van het dak van het gebuw. FLAT OP DE BENEDENVERDIEPING: De wning die nderdeel uitmaakt van een flatgebuw en waarvan de ramen, terrassen, balkns f andere tegankelijke peningen zich p minder dan 3 meter afstand van de grnd bevinden. VRIJSTAANDE WONING: De vrijstaande wning met een f meerdere verdiepingen vr exclusief gebruik van de Verzekerde die geen muur deelt met een ander gebuw, hewel zij wel een gezamelijke mheining f hek kunnen delen. EENGEZINS OF GESCHAKELDE WONING: De wning die bestaat uit een f meerdere verdieping vr exclusief gebruik van de verzekerde, aaneengeschakeld aan andere wningen waarmee het een f meerdere zijmuren deelt. GEBRUIK VAN DE WONING. Met betrekking tt de plis gelden de vlgende definities: HOOFDWONING: de wning waarin u (Verzekerde) uw vaste verblijfplaats hebt, als eigenaar f als huurder in geval van het bestaan van een huurvereenkmst. TWEEDE WONING: de wning waarin u (Verzekerde) niet uw vaste verblijfplaats hebt, dat wil zeggen, de wning die u spradisch gebruikt tijdens weekeinden, vakanties f perides met een duur van minder dan 6 maanden. VERHUURD AAN DERDEN: de wning die dr middel van een huurvereenkmst aan derden verhuurd wrdt. Met verhuur wrdt gelijkgesteld het gratis afstaan van de wning aan derden f aan persnen die niet de verzekerde persn van de wning zijn. ONBEWOONDE WONING: de wning die niet de vaste verblijfplaats is, nch de tweede wning en waarvan het gebruik niet aan andere persnen die niet de verzekerde persn zijn is tegestaan. LEGE WONING: Met betrekking tt de plis wrdt nder lege wning verstaan de tijdelijke peride waarin de Verzekerde f de verige persnen die met hem/haar samenwnen niet in de verzekerde wning vernachten. De wningen die bestemd zijn vr deeltijdsgebruik-vereenkmsten (timesharing), teristisch verhuur, htels, plattelandsterisme en andere vergelijkbare deleinden vrmen niet het vrwerp van deze verzekering en wrden dus niet verzekerd. LIGGING VAN DE WONING. Met betrekking tt de wning gelden de vlgende definities: STADSKERN: De bebuwde km van een gemeente, waarnder begrepen wrdt een geheel van ten minste 50 bij elkaar staande wningen en/f 500 inwners. Pagina: 9

10 URBANISATIE: Grep van meer dan 50 wningen die een geheel vrmen en niet in de stadskern liggen. Zij beschikken ver alle vlgende penbare vrzieningen: verlichting, water, rilering en telefn. Grepering van minder dan 50 wningen die echter ver een 24-uurs bewakingsdienst beschikken zullen, met betrekking tt de plis, als urbanisatie beschuwd wrden. ONBEVOLKT GEBIED: Wning gelegen buiten de stadskern die geen deel uitmaakt van een urbanisatie. BOUWTYPE: Met betrekking tt de plis gelden de vlgende definities: WONINGEN DIE GEHEEL UIT BAKSTEEN OF STEEN BESTAAN. De wningen waarvan de afsluitingen, structuur en het dak geheel uit nvlambare materialen zals baksteen, steen, dakpannen f betn bestaan. WONINGEN MET HOUTEN BALKEN IN DE STRUCTUUR OF HET DAK. De wningen die ndanks het gebruik van nvlambare afsluitingen, huten balken in de structuur van het gebuw f de afdekking (het dak) bezitten. HOUTEN, STROLEMEN OF GEPREFABRICEERDE WONINGEN. De wningen waarvan het belangrijkste buwelement hut en/f strleem is. Onder geprefabriceerde wning wrdt verstaan de wning die uit mdulepanelen en/f piepschuimplaten f ieder ander srt materiaal met srtgelijke kenmerken bestaat. BEJEGENING VAN LOFTS: Een lft is een pand met een pen ruimte znder kamerindeling waardr deze zich van een wning nderscheidt. Met betrekking tt deze verzekering wrden lfts geaccepteerd die als wning dienst den k al zijn zij wettelijk ng steeds vr een ander gebruik bestemd. BEVEILIGINGSMAATREGELEN: Met betrekking tt de plis gelden de vlgende definities: TRALIES OF VERGELIJKBARE BEVEILIGING VOOR DE RAMEN: De beveiliging van de wning dr middel van tralies vr de ramen, huten vensterluiken f beveiligingsglas in alle tegangspeningen tt de wning, zwel aan de buitenkant als in lichtkkers. Onder beveiligingsglas wrdt verstaan dubbele beglazing bestaande uit ten minste twee glasplaten, ieder met een dikte van 4 mm met een tussenlaag van gelamineerd PVB. ALARMINSTALLATIE VERBONDEN MET EEN ALARMCENTRALE: Een alarminstallatie verbnden met een alarmcentale f de plitie. BEVEILIGINGSDEUR: Deuren van massief hut met een dikte van meer dan 45 mm., gepantserd met stalen deurplaten met een dikte van 0,8 mm. aan iedere zijde. In het geval van metalen deuren met een dikte van meer dan 45 mm bestaan ze uit twee staalplaten met een dikte van meer dan 1,5 mm. met elkaar verbnden dr aan elkaar gesldeerde metaalprfielen. In beide gevallen dienen ze ten minste 3 pennen f dievenklauwen met een diameter van meer dan 10 mm elk en een extra verstevigd deurkzijn te hebben. PERMANENTE BEWAKING IN DE URBANISATIE: Bewaking gedurende 24 uur per dag en 365 dagen per jaar dr een bewakingsdienst f een cnciërge. KLUIS: Een kluis van hard staal en betn met een gewicht van meer dan 100 kil f een kluis met minder gewicht die ingebuwd wrdt f dr middel van betn aan vaste buwelementen is verankerd. De kluis wrdt geslten met een cdeslt f met twee slten f twee cdes. Pagina: 10

11 VERZEKERBARE ZAKEN OPSTAL: Met betrekking tt deze verzekering bestaat de pstal uit de vlgende elementen: De muren, daken, afdekkingen, vleren, deuren en ramen van de verzekerde wning. De bijbehrende gebuwen zals bergruimtes, garages en kelders mits zij zich in hetzelfde gebuw f p hetzelfde perceel als de verzekerde wning bevinden en de buwelementen vereenkmen met die van de wning. De vaste installaties die deel uitmaken van de wning en vr exclusief gebruik hiervan bestemd zijn, de verwarmingsinstallaties (inclusief ketels en bilers) en kelinstallaties; water, elektriciteit en gas; het sanitair (inclusief de badkamertegels, wastafels, vaste ducheschermen, gtstenen en gelijksrtig sanitair die eigen zijn aan keukens, badkamers en washkken; de telefnaansluitingen en de beveiligingsinstallaties, - apparaten en elementen. De hekken, mheiningen, muren (inclusief de steunmuren vr aarde hellingen) en ieder ander mheiningswerk dat het eigendm van de verzekerde wning afbakent, evenals de stepen en wegen die bij de verzekerde wning hren. De vaste sprtinstallaties, zwembaden, recreatieznes en verige vaste elementen in de tuin. Onder deze paragraaf zijn k de zwembadafdekkingen inbegrepen. De vaste radi- en televisieantennes, evenals de znneschermen, rlgrdijnen en vensterluiken f ieder willekeurig ander geïnstalleerd sluitingselement. De znnepanelen en straatlantaarns. De decratieve installaties (verf, geschilderd behang, gips, linnen behang, vaste vlerbedekking, marmeren platen, parket, enz.) mits zij aan de vleren, plafnds en/f muren bevestigd zijn. De bmen, struiken, planten en grasperken van de tuin, indien vantepassing. De dekking van deze zaken wrdt alleen verleend vr de vlgende gebeurtenissen: brand, explsie, blikseminslag, pzettelijke beschadiging f vernieling, van buitenkmend nheil verrzaakt dr dieren en land-, zee- en luchtvertuigen f de vrwerpen die hiermee ververd wrden. De bmen zijn gedekt tegen strmschade. Fruitbmen bestemd vr industriële f cmmerciële deleinden wrden uitdrukkelijk uitgeslten. In het geval van hrizntaal f nverdeeld eigendm is het prprtinele gedeelte dat aan de Verzekerde tekmt inbegrepen mits er geen gemeenschappelijke verzekering is afgeslten dr de mede-eigenaren dr nvrijwillige nalatigheid f in het geval dat deze verzekering niet vldende blijkt te zijn. Indien u de wning als huurder bewnt f het gebruik ervan hebt gekregen en indien er een bedrag aan OPSTAL wrdt verzekerd, zullen alleen de vlledige renvatie f bijkmende buwwerkzaamheden die dr u als huurder f gebruiker van de wning uitgeverd zijn verzekerd wrden, evenals alle elementen die in de vrgaande paragrafen beschreven wrden en aan de wning zijn tegevegd en eigendm van u zijn. OPSTAL BIJ EERSTE SCHADE: U hebt de keuze m een kapitaal aan OPSTAL BIJ EERSTE SCHADE te verzekeren. In dit geval zal het bedrag van de schade uitgekeerd wrden tt de in Pagina: 11

12 de Bijzndere Vrwaarden vastgesteld limiet waarbij CASER afziet van het tepassen van de evenredigheidsregel. INBOEDEL: Het geheel van zaken die uw eigendm zijn f van uw familie en andere persnen die p duurzame basis in de verzekerde wning met u samenleven en dat, nder meer, uit de vlgende vrwerpen bestaat: Het meubilair, de huisraad en persnlijke zaken, inclusief de vrwerpen bekleed met edelmetaal en bijuterieën; gereedschap en materialen die ndig zijn vr reparaties in huis, inclusief het gereedschap bestemd vr de-het-zelven en tuinieren; huishudelijke apparaten en ft-, geluids- en elektrnische apparatuur; cmputerapparatuur; keramische kkplaten; versierings- en decratie vrwerpen van het huis, inclusief wand- en hanglampen k als zij aan de muren f plafnds bevestigd zijn; levensmiddelen en prviand bestemd vr cnsumptie van de Verzekerde en zijn/haar gezin. Meubilair en instrumenten bedeld vr berepsdeleinden indien er in de wning berepsactiviteiten wrden uitgeefend, dch mits deze niet haar belangrijkste hedanigheid als wnhuis verliest en bestemd blijft als hfdwning van de Verzekerde. JUWELEN zijn vrwerpen die geheel f gedeeltelijk uit edelmetalen, parels f edelstenen f halfedelstenen bestaan en die bestemd zijn vr persnlijke versiering. Edelmetaalstaven wrden als JUWELEN beschuwd. VOORWERPEN VAN SPECIALE WAARDE. De zaken en vrwerpen die hierna beschreven wrden en een eenheidswaarde van meer dan hebben: Kunstwerken en -artikelen (schilderijen, antiek, gelimiteerde series). Ambachtswerk. Vler- en wandkleden die handgeweven zijn f weefsels die uit draden van edelmetaal bestaan. Serviesged en andere vrwerpen die geheel f gedeeltelijk uit gud en/f zilver bestaan en niet als juwelen beschuwd wrden aangezien niet bestemd zijn vr persnlijke versiering. Leer. Pstzegel- en muntenverzamelingen. De pstzegel en/f muntenverzamelingen zullen met het g p hun eenheidswaarde als één enkel vrwerp beschuwd wrden. Ivr. Tt 5% van het verzekerd inbedelkapitaal wrden zaken van derden gedekt die zich in de verzekerde wning bevnden ten er een gebeurtenis plaatsvnd die nder de BASISDEKKING, WATERSCHADE, GLASSCHADE en DIEFSTAL valt. Met uitzndering van keuzeverzekeringen en dekkingen die dit wel insluiten, wrden de vlgende zaken niet als INBOEDEL beschuwd: Mtrvertuigen, aanhangwagens en bten en hun accessires. Deze plis biedt u de mgelijkheid de keuzeverzekering GESTALDE VOER- EN VAARTUIGEN af te sluiten. Cntant geld, waardepapieren en andere dcumenten f kwitanties die een waarde vertegenwrdigen f een zekerheid in geld. Pagina: 12

13 Vrwerpen en handelswaar die nderdeel uitmaken van mnsters f catalgi f die vr de verkp bestemd zijn. Alle srten dieren, nverlet het bepaalde met betrekking tt dieren met het g p de WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. ANDERE BEGRIPPEN DIE U MOET KENNEN: DE POLIS: De verzekeringsvereenkmst inclusief de eventuele wijzigingen die in de tekmst als bijlage tegevegd wrden. VERZEKERD KAPITAAL: De waarde die u hebt pgegeven vr de zaken die in de plis verzekerd wrden en waarvan de hgte het maximumbedrag is dat CASER verplicht is uit te keren bij schade. PREMIE: De prijs van de verzekering. GEBEURTENIS: Alle nvrziene vrvallen waarvan de schade dr de plis gedekt wrdt. EENHEID VAN GEBEURTENISSEN: Het geheel aan schade dat vrtvleit uit een en hetzelfde vrval en als één enkele gebeurtenis beschuwd wrdt. Met betrekking tt de dekking van de WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID wrdt het geheel aan schadeclaims die dezelfde rzaak hebben als één gebeurtenis f vrval beschuwd. Met betrekking tt de dekking van de Rechtsbijstand wrdt alle schade die dezelfde rzaak heeft als één gebeurtenis f vrval beschuwd, zelfs als de schade zich niet tegelijkertijd vrdet f dr verschillende persnen f zaken geleden is. EIGEN RISICO: Het bedrag, in de plis aangegeven, dat bij iedere gebeurtenis van de schadevergeding wrdt afgetrkken. ELEKTRISCHE INSTALLATIE: Het geheel van leidingen, structuren, strmdraden, accessires en mechanieken die de strmtever naar de wning mgelijk maakt ten beheve van de appartuur die znder elektriciteit niet functineert. BUITENCONTRACTUELE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID: Uw aansprakelijkheid als gevlg van schade verrzaakt aan een derde dr een handeling f nalatigheid die niet vrtkmt uit een cntractuele verplichting. EERSTE RISICO VERZEKERING. Indien uw kapitaal f dekking nder deze frmule vereengekmen bent wrdt de schade uitbetaald tt het bedrag dat in de plis bepaald is, znder tepassing van de evenredigheidsregel. NIET RESIDENT: De natuurlijke f rechtspersn die cnfrm de huidige Spaanse wetgeving zijn/haar vaste wnplaats f zetel niet in Spanje heeft. Pagina: 13

14 ARTIKEL 1 - BASISDEKKING 1. Brand, bliksem en explsie Wat wrdt hiernder verstaan? Een BRAND is de verbranding en verschreing dr vlammen, die zich kunnen verspreiden, van een f meerder vrwerpen die niet vr verbranding bestemd zijn. Een EXPLOSIE is een pltselige en gewelddadige krachtsuiting van gassen met een hge f lage druk, dampen f stf. BLIKSEM is een heftige ntlading ten gevlge van een string in het elektrische veld van de atmsfeer. Wat dekt uw verzekering? De schade aan de verzekerde zaken ten gevlge van de directe werking van vuur, explsie f het inslaan van bliksem. Wat dekt uw verzekering niet? De ngelukken verrzaakt dr rkers (brandplekken) f vrwerpen die afznderlijk in het vuur vallen. De ngevallen thuis ten gevlge van de vrtdurende nabijheid van een warmtebrn zals kachels, verlichting, aircnditining f schrstenen. De explsies ten gevlge van het gebruik van substanties f apparaten die de huishudelijke dienst niet kent en niet gewend is te gebruiken, zals verwarmings- en keukenketels, zwel p gas als p diesellie. Dr blikseminslag verrzaakte schade aan verzekerde zaken wanneer deze p indirecte wijze plaatsvindt. Bijvrbeeld, elektrische schade ten gevlge van verspanning verrzaakt dr de bliksem. In dit geval wrdt de schade gedekt dr de elektrische schadedekking. 2. Atmsferische verschijnselen: Wat wrdt hier nder verstaan? De gebeurtenissen die in de atmsfeer plaatsvinden en belangrijke schade aan uw wning kunnen verrzaken als zij een bepaalde intensiteit verschrijden. Pagina: 14

15 Wat dekt uw verzekering? De schade verrzaakt dr: REGENWATER, mits de regenval een intensiteit heeft van meer dan 40 liter per vierkante meter en uur. Mcht de wning geheel f gedeeltelijk vernield wrden ten gevlge van strm, hagel f sneeuw, dan wrdt de schade verrzaakt dr de neerslag gedurende de 72 uur nadat het meterlgische verschijnsel dat de vernieling heeft verrzaakt zich heeft vrgedaan, altijd uitbetaald, nafhankelijk van de intensiteit. HET DOORSIJPELEN van regenwater, dr daken, plafnds, binnen- f buitenmuren, indien de intensiteit hger is dan 40 liter per vierkante meter en uur. STORM, mits de snelheid van de wind hger is dan 80 km/uur. Tevens is de schade aan verzekerde zaken gedekt die wrdt verrzaakt dr dr de wind meegenmen f mver gewrpen vrwerpen, mits de snelheid hger is dan 80 km/uur. HAGEL OF SNEEUW, nafhankelijk van de intensiteit. He wrdt de intensiteit van de REGEN f WIND aangetnd? Dr rapprten pgemaakt dr de bevegde fficiële instanties. Bij afwezigheid van rapprten, dr middel van het verleggen van andere bewijzen waarmee u kunt aantnen welk atmsferisch verschijnsel de schade verrzaakt heeft en die tecnisch berdeeld kunnen wrden. Wat dekt uw verzekering niet? Wanneer deze atmsferische verschijnselen: Dr deuren, ramen f andere peningen binnenkmen die niet afgeslten zijn f een slecht werkende afsluiting hebben. Slechts rest verrzaken. Verrzaakt wrden dr gebeurtenissen f verschijnselen die vallen nder de buitengewne risic s die gedekt en beschermd wrden dr het Waarbrgfnds. De schade aan zaken gedepneerd in tuinen, terrassen f vrprtalen en, in het algemeen, aan zaken die in de pen lucht staan f in ruimtes die nch aan de bvenkant nch aan de buitenkant afgedekt zijn. De schade verrzaakt dr vrst, ku f getijen, zelfs als deze verschijnselen het gevlg zijn van strm. De schade verrzaakt dr znne- f reclamepanelen f installaties van welke aard dan k. Pagina: 15

16 3. Overstrming. Wat is verstrming? Het buiten de evers treden van een natuurlijke f kunstmatige bedding. Wat dekt uw verzekering? De materiële schade als direct gevlg van: Het nvrzien verstrmen f afwijken van meren van hun natuurlijke uitmnding f kers. Het nvrzien verstrmen f afwijken van kanalen, slten f andere dr de mens gebuwde ppervlakte waterwegen. Overstrming f lekkage van rileringen, afwateringsputten f andere ndergrndse waterwegen. Overlpen f bezwijken van stuwdammen f dijken. De schade dr verstrmingen is verzekerd mits ze niet het gevlg is van gebeurtenissen f verschijnselen die gedekt wrden dr het Waarbrgfnds. Wat dekt uw verzekering niet? De schade verrzaakt: Dr directe neerslag van regenwater. In dit geval beschikt uw verzekering ver de dekking Atmsferische Verschijnselen. Dr het water afkmstig van het smelten van de sneeuw, natuurlijke f kunstmatige meren met een natuurlijke uitmnding. Dr het water van de rivieren f estuaria, zelfs als deze niet altijd met water staan. Dr de getijdebeweging en, ver het algemeen, dr het water afkmstig uit zee. Dr verschuivingen f verzakkingen van land f lawines, aardverschuivingen f verweking van de grnd. Wanneer de deuren, ramen f andere peningen niet afgeslten zijn f een slecht werkende afsluiting hebben. De ksten van reparatie f ntstpping van afver- f gelijksrtige buizen. Pagina: 16

17 4. Opzettelijke beschadiging en vernieling. Wat wrdt hier nder verstaan? Dit zijn handelingen uitgeverd dr persnen anders dan uzelf f persnen vr wie u wettelijk aansprakelijk bent, met het del schade aan te richten. Wat dekt uw verzekering? De directe materiële schade aan uw eigendmmen, zwel ten gevlge van individueel als gezamenlijk handelen. De schade aan uw zaken ten gevlge van wanrdelijke handelingen verricht tijdens betgingen f manifestaties cnfrm het bepaalde in de Organieke Wet 9/1983 van 15 juli, alsmede tijdens fficiële stakingen. Wat dekt uw verzekering niet? Diefstal en ntvreemding van verzekerde zaken. Dit wrdt gedekt dr de diefstalverzekering als u deze afgeslten hebt. De schade en nksten verrzaakt dr het bevestigen van aanplakbiljetten p de verzekerde zaken. De handelingen die als vlksprer- f pstand, intern psttje, sabtage f terrrisme bestempeld wrden. Bij de Buitengewne Risic s kunt u de vlledige infrmatie vinden ver de gebeurtenissen die gedekt wrden dr het Waarbrgfnds. De schade die in geval van verhuur dr de huurders en in het geval van het testaan van bewning dr de gebruiker aangericht is. Wanneer u de tegang tt de wning mgelijk gemaakt hebt dr de vrijwillige verhandiging van de sleutels f indien u de slten niet vervangen hebt, in het geval u de kper van de wning bent. Het breken van spiegelruiten en glas. Dit wrdt gedekt dr de verzekering breukschade indien u deze afgeslten hebt. Pagina: 17

18 5. Rk en retschade Wat dekt uw verzekering? De schade verrzaakt dr rk f ret wanneer deze nverwacht en pltseling nstaat. Wat dekt uw verzekering niet? Wanneer de schade is ntstaan ten gevlge van een vrtdurende situatie van rk f ret. Onder vrtdurende situatie wrdt verstaan een situatie die zich in de tijd herhaald. 6. Van buiten kmend nheil van dieren en land-, zee- en luchtvertuigen. Wat dekt uw verzekering? De directe materiële schade aan de verzekerde zaken dr btsing f van buitenkmend nheil verrzaakt dr dieren en/f vertuigen, alsmede dr de vrwerpen die ververd wrden. Wat dekt uw verzekering niet?: De schade verrzaakt dr dieren en/f vertuigen die uw eigendm zijn, die in uw bezit zijn f nder uw tezicht staan f dat van persnen die van uw afhankelijk zijn. 7. Geluidsglven. Wat dekt uw verzekering? De directe materiële schade ten gevlge van de geluidsglven van ruimte- f luchtschepen. 8. Elektrische schade Wat wrdt hier nder verstaan? De schade verrzaakt aan de verzekerde zaken dr elektriciteit. Wat dekt uw verzekering? Indien u de OPSTAL verzekert, de schade aan elektrische installaties verrzaakt dr krtsluiting, verspanning, zelfntbranding, ngewne strmhgte f blikseminslag. Pagina: 18

19 Indien u de INBOEDEL verzekert, de schade aan elektrische, elektrnische en de gebruikelijke huishudelijke apparaten verrzaakt dr krtsluiting, verspanning, zelfntbranding, ngewne strmhgte f blikseminslag. Wat dekt uw verzekering niet? De schade gedekt dr de garantie van de fabrikant f leverancier. De schade ten gevlge van geleidelijke slijtage f kwaliteitsverlies dr nrmaal gebruik en werking, ersie, crrsie, xidatie, rest f aanslag. De schade aan cmputerapparatuur van meer dan 10 jaar ud behalve de schade verrzaakt dr blikseminslag. De schade aan elektrische installaties, elektrische en/f elektrnische apparaten waarvan de nieuwwaarde minder dan 60. De schade aan buiteninstallaties, zwel in de pen lucht als ndergrnds, en aan strmtransfrmatrs. De schade wanneer de installatie niet vldet aan de geldende wetgeving. De esthetische defecten die niet van invled zijn p de werking van het apparaat. De schade aan gleilampen, lichtkleppen, lampen, nenlichten en verlichtingsapparatuur. 9. Onvrziene lekkage f verstrming van de autmatische blusinstallaties. Wat dekt uw verzekering? De lekkage f verstrming van water in de brandblussystemen die ten gevlge van een STORING schade aan de verzekerde zaken aanricht. Wat dekt uw verzekering niet? String in het blussysteem zelf. Het gebruik van het blussysteem vr andere deleinden dan waar het vr bestemd is. De schade verrzaakt dr ndergrndse leidingen f dr installaties gelegen buiten het perceel van de wning. De schade verrzaakt dr het pgeslagen water bestemd vr het brandblussysteem. Pagina: 19

20 ARTIKEL 2 - WATERSCHADE. Wat wrdt hier nder verstaan? De schade aan de verzekerde zaken verrzaakt dr de waterleidingen f dr apparaten die water gebruiken. Wat dekt uw verzekering? De waterschade verrzaakt dr: De lekkages f verstrmingen van water dr leidingen f vaste apparatuur van uzelf f van derden De breuk f verstpping van waterleidingen van uzelf f van derden, inclusief die in aangrenzende gebuwen De waterlekkages van apparaten in de wning f van derden die water ndig hebben vr hun gebruik f werking. Het breken van acuaria f andere permanente decratieve installaties van de wning die water bevatten. Het nalaten van het sluiten van hfd(kranen) van de wning f van derden De vlgende nksten: Het pspren en lkaliseren van het lek dat de gedekte gebeurtenis verrzaakt, alsmede het herstel van de materialen met behulp van materialen met een srtgelijke kwaliteit, die dr de zek- en lkalisatiewerkzaamheden beschadigd zijn. Deze ksten wrden alleen verged als u de Opstal verzekerd hebt. De ldgieterswerkzaamheden en materialen die ndig zijn vr het repareren van de lekkage die de gedekte gebeurtenis verrzaakt. Deze ksten wrden alleen verged als u de Opstal verzekerd hebt. Wat dekt uw verzekering niet? De schade waarvan de rzaak een gevlg is van regenwater, strm, hagel f sneeuw. In dit geval heeft uw verzekering de dekking vr atmsferische verschijnselen. De schade die vrtkmt uit het niet tepassen van de elementaire veiligheidsmaatregelen tegen bevriezing in de verzekerde wning zals, bijvrbeeld, het legen van reservirs f leidingen wanneer u gedurende 48 uur vóór het ntdekken van de gebeurtenis niet in de wning vernacht hebt. De schade dr vcht en/f cndensatie. De schade verrzaakt dr lekkages, verstrmingen, breuk f verstpping van zwembaden en hun installaties. De reparatieksten van kranen en/f hfdkranen, alsmede van de huishudelijke apparaten die de schade verrzaakt hebben. Pagina: 20

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen: INBOEDELVERZEKERING Uw waardevlle bezittingen wilt u natuurlijk beschermen tegen allelei mgelijke risic s. Met de Guijt Inbedelverzekering bent u verzekerd van een zeer ruime dekking. Onderstaand geven

Nadere informatie

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk

Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk Checklist verzekeringen en vrijwilligerswerk 1. Verzekeringen algemeen Is het belangrijk als vrijwilliger verzekerd te zijn? Ja, bij het den van vrijwilligerswerk kunnen ngelukken gebeuren. Als vrijwilliger

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014)

Algemene Voorwaarden Personenalarmering Zorgalarm Nederland (versie januari 2014) ZrgAlarm Nederland Klantenservice Antwrdnummer 68 7940 VB Meppel Telefn: 088-126 85 55 inf@zrgalarmnederland.nl www.zrgalarmnederland.nl Algemene Vrwaarden Persnenalarmering Zrgalarm Nederland (versie

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl}

Algemene voorwaarden www.grandesvillasdefrance.{be nl} Algemene vrwaarden Grandes Villas de France stelt haar webplatfrm www.grandesvillasdefrance.{be nl} ter beschikking van de verhuurder/eigenaar/aanbieder vr de prmtie en de publiciteit van diens vakantievilla.

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten

Aanvraagformulier subsidieregeling woonboten Klant, Markt & Relaties Planadvies & Vergunningen v.201102 Aanvraagfrmulier subsidieregeling wnbten De aanvraag wrdt ingediend p grnd van de Subsidieregeling rilering wnbten AGV, 22 mei 2008, nr. AB 08/018;

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties

Algemene afspraken Gemeente Zwolle/ sportvereniging gemeentelijke buitensportaccommodaties vr elkaar Algemene afspraken Gemeente Zwlle/ sprtvereniging gemeentelijke buitensprtaccmmdaties Algemene afspraken In dit dcument wrden alle afspraken tussen de gemeente Zwlle en de sprtverenigingen beschreven.

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming

Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Algemeen Reglement vr de arbeidsbescherming Titel II - Algemene bepalingen betreffende de arbeidshygiëne alsmede de veiligheid en de gezndheid van de arbeiders Hfdstuk I: Bepalingen betreffende de veiligheid

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst.

Begunstigde De persoon die de schadevergoeding ontvangt, in dit geval de Aangeslotene die zich heeft aangesloten bij deze collectieve overeenkomst. Algemene vrwaarden van Extra Prtectin U hebt zich aangeslten bij de cllectieve verzekeringsvereenkmst nr. 113/B tussen Alpha Credit N.V. en Cardif Assurance Risques Divers N.V. Deze algemene vrwaarden

Nadere informatie

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd: Artikel 20 Wnen 20.1 Bestemmingsmschrijving De vr "Wnen" (W) aangewezen grnden zijn bestemd vr: a. het wnen in een wning; b. bijbehrende erven, terreinen en vrzieningen, zals ntsluitingswegen ten beheve

Nadere informatie

PROJECT : IN DER OSTERBACH

PROJECT : IN DER OSTERBACH Brusselsesteenweg 6-2800 Mechelen tel 0475/478.477 - fax 015/340.310 www.vac-nline.be e-mail: inf@vac-nline.be U kan ns van maandag tem zaterdag bereiken van 8u tt 22u PROJECT : IN DER OSTERBACH ROUTE

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004

VOORWAARDEN DITZO AUTOVERZEKERING MT 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen

Technische en bouwkundige voorschriften voor meterlokalen Technische en buwkundige vrschriften vr meterlkalen Referentie: SIB10 CCLB 110 Datum:22/10/2010 Pagina 1/9 Inhudstafel 1 INLEIDING... 3 2 AFKORTINGEN... 3 3 TOEGANKELIJKHEID INSTALLATIES... 3 4 LOKAAL...

Nadere informatie

Ids Veiligheidscoördinatie

Ids Veiligheidscoördinatie Ids Veiligheidscördinatie 1 / 5 IDS-1119 - AG Vespa - Viletstraat 39-2060 Antwerpen - Ontwerpanalyse 01 COÖRDINATIEDAGBOEK Datum: 19-7-2005 Aanwezige partijen: COO: Jhan De Kninck Inf vr: BH AR Karlien.Vanmerhaeghe@vespa.antwerpen.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING

VOORWAARDEN CRISPER AUTOVERZEKERING He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v.

Algemene Voorwaarden Stepwise b.v. Algemene Vrwaarden Stepwise b.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze algemene vrwaarden wrdt verstaan nder: Opdrachtnemer: Stepwise bv te Bemmel Opdrachtgever De natuurlijke persn f rechtspersn die met

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Van der Hoopstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Van der Hpstraat 8 B 2921 LR Krimpen aan den IJssel Te kp : Bedrijfsruimte

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Gouda van 29 november 2011; I 00007777 besluit van de gemeenteraad vrstelnummer 723668 nderwerp Teslagenverrdening Wet werk en bijstand Guda 2012 de raad van de gemeente guda 29 nvember 2011 Gezien het vrstel van burgemeester en

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004

VOORWAARDEN AUTOWEEK AUTOVERZEKERING MTAutoWeek 1004 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar naar de geest

Nadere informatie

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten

Veiligheidsinstructie voor opslag van gevaarlijke producten in recipiënten Interne Dienst vr Preventie en Bescherming p het Werk Afdeling Risicbeheer Veiligheidsinstructie vr pslag van gevaarlijke prducten in recipiënten Datum 20 januari 2011 Inleiding Opslag wrdt gedefinieerd

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Concept APV-tekst reclameverordening. Artikel 1

Concept APV-tekst reclameverordening. Artikel 1 Cncept APV-tekst reclameverrdening Artikel 1 lid 1. Het is verbden in de landelijke gebieden, waar de penheid als kwaliteit bescherming beheft, pschriften, aankndigingen, afbeeldingen, kennelijk vr reclame-

Nadere informatie

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam

Vrijblijvende object informatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rotterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a 3011 EK Rtterdam Email: rijnmnd@hwmakelaars.nl Vrijblijvende bject infrmatie TE KOOP Schiedamsedijk 70a - 71a

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

Voorwaarden en bepalingen: Mercedes-Benz Used 1 garantie

Voorwaarden en bepalingen: Mercedes-Benz Used 1 garantie Vrwaarden en bepalingen: Mercedes-Benz Used 1 garantie Sec. 1 Onderwerp van de garantie 1. De Garantieverstrekker is de Used 1 Partner die het vertuig dat het nderwerp van deze vereenkmst vrmt leverde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De algemene vrwaarden pgenmen in dit dcument zijn van tepassing p uw deelname aan halaluitvaart. Halaluitvaart is nderdeel van Stichting Takaaful Nederland. De algemene vrwaarden zijn

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten

Certificatieschema BEI-BLS-VP LS-netten Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 14.1 Bestemmingsmschrijving De vr 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen grnden zijn bestemd vr: verblijfsrecreatie, met de nadere bestemming welke is weergegeven in de nderstaande tabel: Adres Nadere

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

WAARDEVOLLE VOORWERPEN WAARDEVOLLE VOORWERPEN Elk huis bevat wel interessante spullen: tv, dvd-speler, juwelen, spelcnsle, mp3-speler,... Hiernder vind je een aantal tips die je de burgers kunt geven m hun waardevlle spullen

Nadere informatie

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering

Normalisatie van gevelelementen Actualiteit en vooruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenzonwering Nrmalisatie van gevelelementen Actualiteit en vruitblik Nieuwigheden veiligheidseisen kinderen en binnenznwering Achtergrnd nieuwe nrmering kinderveiligheid met binnenznwering Ongevallen gerapprteerd met

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast

Certificatieschema VIAG-VP G-meterkast Pagina 1 van 7 Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam

Dit formulier betreft: o nieuwe aanvraag o wijziging op polisnummer. o verzoek tot offerte o ingangsdatum. Eventueel handelsnaam Aanvraag Aansprakelijkheidsverzekering vr bedrijven en berepen (AVB) (niet vr buwbedrijven en zrginstellingen) Amlin Eurpe NV Van Heuven Gedhartlaan 939 1181 LD Amstelveen Nederland Telefn 020-5031100

Nadere informatie

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Biblitheekreglement 1-1-2015 Algemene bepalingen 1. Als in dit reglement gesprken wrdt ver de biblitheek, dan wrden alle vestigingen van de Biblitheek Haarlemmermeer bedeld. 2. De biblitheek is vrij tegankelijk

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0760, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsfrmulier Onderwerp Cnvenant Operatinele Grenzen Brandweerzrg Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest BESLUITEN Behudens advies van de cmmissie 1. in te stemmen

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A.

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Burgerlijke Aansprakelijkheid. Privé leven. B.A. Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Burgerlijke Aansprakelijkheid Privé leven B.A. Familiale Inhudstafel 1. Lexicn 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753

Arbo Rapport. Darren Arendse M2a1 66753 Arb Rapprt Darren Arendse M2a1 66753 Inhudspgave Inleiding blz 3 Hfdstuk 1 Arb- wet blz 4 Hfdstuk 2 Nrmen en Richtlijnen vr beeldschermwerkplekken blz 5 Hfdstuk 3 Verbeterpunten werkplaats blz 6 Hfdstuk

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011

Verzekeringsvoorwaarden, voorzover relevant en declaratieafspraken inzake de zorg verleend door een huidtherapeut 2011 Bijlage 1 Verzekeringsvrwaarden, vrzver relevant en declaratieafspraken inzake de zrg verleend dr een huidtherapeut 2011 Plisvrmen: Basisverzekering: -Basisverzekering Nrd-Nederland Dit is een cmbinatieplis

Nadere informatie

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.

Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Algemene Vrwaarden Algemene Vrwaarden bij de uitvering van webbuw, webdiensten, advies-, trainings- en cachingspdrachten dr Sparkling Business Innvatin (Papiermlen 30, 3994 DK, Huten, KVK:30262720), hierna

Nadere informatie

VOORWAARDEN DITZO DOORLOPENDE REISVERZEKERING RE 1203

VOORWAARDEN DITZO DOORLOPENDE REISVERZEKERING RE 1203 He gaan wij m met deze vrwaarden? Alles vastleggen in vrwaarden kan niet. Dat prberen we daarm k niet. Onze vrwaarden zijn daardr simpel en leesbaar. We handelen niet naar de letter maar in alle redelijkheid

Nadere informatie

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast

Certificatieschema VIAG-WV G-meterkast Pagina 1 van 7 nderdeel van Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, f penbaar

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013

Rapportage inspectiebezoek aan Woon- en zorgcentrum Boschoord te Lunteren op 18 juli 2013. Zwolle, juli 2013 Rapprtage inspectiebezek aan Wn- en zrgcentrum Bschrd te Lunteren p 18 juli 2013 Zwlle, juli 2013 Inhud 1 Inleiding 3 2 Resultaten verbetermaatregelen 4 3 Bevindingen en Cnclusie 7 Pagina 2 van 7 1 Inleiding

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1.

Scope: Deze norm heeft betrekking op alle vormen van leegstandbeheer 1. Inspectielijst Ingangsdatum: 1 januari 2015 (deze inspectielijst is van tepassing p leegstandbeheer waarvan de cntracten tussen eigenaar/pdrachtgever en leegstandbeheerder geslten zijn p f na 1 januari

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET Met dit frmulier kunt u een vergunning tt tijdelijke verhuur van leegstaande wnruimte aanvragen. Lees vr u dit frmulier invult

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s

Aioi Nissay Dowa Insurance Co. of Europe Ltd. Belgian Branch. Algemene Voorwaarden. Brand. Eenvoudige risico s Aii Nissay Dwa Insurance C. f Eurpe Ltd. Belgian Branch Algemene Vrwaarden Brand Eenvudige risic s Inhudstafel 1. Lexicn en verzekerbare risic s 2. Inleiding 3. Waarbrgen 4. Gemeenschappelijke bepalingen

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Accuntants 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast

Certificatieschema BEI-BLS-WV LS-meterkast Pagina 1 van 8 nderdeel van BEI-BLS- WV LS-meterkast Stichting Persnscertificatie Energietechniek Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd

Nadere informatie