Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-"

Transcriptie

1 CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, Madrid Ingeschreven in het Handelsregister van Madrid Algemeen Vlume 2245, Fli 179, Vak 8e, Blad M-39662, Inschrijving A 435 BTW-nummer: A Md.: K B Pagina: 1

2 INHOUDSOPGAVE DEKKINGSOVERZICHT...4 ALGEMENE VOORWAARDEN...7 UW VERZEKERINGSOVEREENKOMST... 7 BELANGRIJKE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 7 ARTIKEL 1 - BASISDEKKING ARTIKEL 2 - WATERSCHADE ARTIKEL3 - DIEFSTAL ARTIKEL 4 - BREUKSCHADE ARTIKEL 5 ESTHETISCH HERSTEL ARTIKEL 6. BEDERF VAN VOEDINGSMIDDELEN ARTIKEL 7. TIJDELIJKE VERPLAATSING EN VAKANTIE ARTIKEL 8. OVERIGE DEKKINGEN ARTIKEL 9. MAXIMUM VERGOEDING IN GEVAL VAN VOORNOEMDE GEDEKTE SCHADEGEVALLEN ARTIKEL 10. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 11. THUISASSISTENTIE ARTIKEL 12. REISASSISTENTIE ARTIKEL 13 - KEUZEDEKKINGEN ALL RISK MATERIËLE SCHADE GESTALDE VOER- EN VAARTUIGEN LETSELSCHADE SCHADE AAN HUISHOUDELIJKE APPARATUUR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID GEVAARLIJKE HONDEN...48 ARTIKEL 14 ALGEMENE UITSLUITINGEN OP ALLE DEKKINGEN VAN DEZE POLIS ARTIKEL 15- ACTUALISERING VAN DE POLIS ARTIKEL 16 RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN ARTIKEL 17- WIJZIGING VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 18. WIE KAN DE VERZEKERING OPZEGGEN EN HOE ARTIKEL 19 - MEDEDELINGEN ARTIKEL HYPOTHEEKNEMERSCLAUSULE Pagina: 2

3 ARTIKEL 21 SCHADEGEVALLEN WAT TE DOEN IN GEVAL VAN SCHADE? TE NEMEN MAATREGELEN HOE WORDT DE SCHADE GERAAMD? HOE WORDT DE SCHADEVERGOEDING BEPAALD? REGELS VOOR DE BEPALING VAN DE SCHADEVERGOEDING UITKERING VAN DE SCHADEVERGOEDING SUBROGATIE EN VERHAAL AFKOOP...60 ARTIKEL 22 - VERJARING ARTIKEL 23 - JURISDICTIE ARTIKEL 24 - CLAUSULE INZAKE SCHADEVERGOEDING DOOR HET WAARBORGFONDS VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN SAMENVATTING VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN...61 RECHTSBIJSTAND...64 VOLLEDIGE RECHTSBIJSTAND...68 KLANTENSERVICE...70 Pagina: 3

4 DEKKINGSOVERZICHT DEKKINGEN LIMIETEN EN EIGEN RISICO ARTIKEL 1. BASISDEKKING 1. Brand, blikseminslag en explsie 2. Atmsferische verschijnselen (regen, wind, hagel, sneeuw) 3. Overstrming 4. Opzettelijke beschadiging f vernieling 5. Rk- en retschade 6. Van buitenkmend nheil verrzaakt dr dieren, land-, zee- en luchtvertuigen. 7. Geluidsglven 8. Elektrische schade Tt 100% van het verzekerd bedrag. Tt 100% van het verzekerd bedrag. Cmputerapparatuur: maximum 10 jaar ud. Overige elektrische apparatuur: Znder levensduurbeperking. Niet verzekerd: apparaten met een waarde van minder dan Onvrziene lekkage f verstrming van de autmatische blusinstallaties Tt 100% van het verzekerd bedrag. ARTIKEL 2. WATERSCHADE Opspren en lkaliseren van de schade (in geval van pstalverzekering) Ldgieterswerk (in geval van pstalverzekering) Tt 100% van het verzekerd bedrag. Inbegrepen Inbegrepen ARTIKEL 3. DIEFSTAL DIEFSTAL IN DE WONING Schade aan de OPSTAL dr diefstal Diefstal f schade aan de OPSTAL dr pging tt diefstal Tuinmeubilair en gereedschap Cntant geld Tt 100% van het verzekerd bedrag Tt 100% van het verzekerd bedrag Tt 5% van de inbedel In de kluis tt 600 Buiten de kluis tt 300 DIEFSTAL BUITEN DE WONING Gewelddadige berving inbedel Tt Gewelddadige berving cntant geld Tt 300 ONTVREEMDING Tt 100% van het verzekerd bedrag FRAUDULEUS GEBRUIK VAN CREDITKAARTEN Tt 600 ARTIKEL 4. BREUKSCHADE Tt 100% van het verzekerd bedrag ARTIKEL 5. ESTHETISCH HERSTEL Límiet aangegeven in de Bijzndere Vrwaarden ARTIKEL 6. BEDERF VAN VOEDINGSMIDDELEN Tt 300 ARTIKEL 7. TIJDELIJKE VERPLAATSING EN VAKANTIE Meubilair: tt IN HOTELKAMERS. IN WONINGEN DIE GEEN EIGENDOM VAN U ZIJN. IN HET INTERIEUR VAN EEN TRANSPORTMIDDEL TIJDENS VERHUIZINGEN OF VERVOER UITGEVOERD DOOR TRANSPORTBEDRIJVEN (alleen inbedel en vrwerpen met een speciale waarde) Juwelen in de kluis: tt Vrwerpen met een speciale waarde: tt Cntant geld: tt 300 Tt 15% van het verzekerd bedrag van de INBOEDEL ARTIKEL 8. ANDERE DEKKINGEN 1. Onksten Maatregelen die ndig zijn m de brandschade te beperken Reddingsacties Slp en puinruiming van de wning Tt 100% van het verzekerd bedrag Schnmaken en verwijderen van mdder dr verstrming Vervangen van penbare dcumenten Pagina: 4

5 DEKKINGEN LIMIETEN EN EIGEN RISICO Gehele f gedeeltelijke vervanging van sleutels in geval van Diefstal f Ontvreemding Inbegrepen Verhuisksten in geval van nbewnbaarheid Meubelpslag in geval van nbewnbaarheid Restaurant en/f wasseretteksten Htelksten Inbegrepen Maximum 6 maanden 120 per dag gedurende een maximum van 10 dagen 180 per dag gedurende een maximum van 10 dagen 2. Onbewnbaarheid van de wning Huurksten dr nbewnbaarheid Verlies van huurpbrengst dr nbewnbaarheid ARTIKEL 9. MAXIMUM SCHADEVERGOEDING IN GEVAL VAN VOORNOEMDE GEDEKTE SCHADEGEVALLEN (ARTIKELS 1 TOT 8). ARTIKEL 10. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Maximum 1 jaar huur Maximum 1 jaar huur Tt 100% van het verzekerd bedrag. Het verzekerde bedrag staat vermeld in de Bijzndere Vrwaarden WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID ONROERENDE ZAKEN (IN GEVAL VAN OPSTALVERZEKERING) Vr reparatie-, verbuwings- f decratiewerkzaamheden aan de wning Tt 100% van het verzekerd bedrag Tt 10% van het verzekerd bedrag Vr waterschade WETTELIJKE AANGSPRAKELIJKHEID GEZIN (IN GEVAL VAN INBOEDELVERZEKERING) Vr waterschade Huur Tt 50% van het verzekerd bedrag Tt 100% van het verzekerd bedrag Tt 50% van het verzekerd bedrag Tt 100% van het verzekerd bedrag Schade pgelpen dr huishudelijk persneel tijdens hun werkzaamheden Tt JURIDISCHE KOSTEN Inbegrepen In geval van strijdige belangen Tt ARTIKEL 11. THUISASSISTENTIE Het sturen van vakmensen in geval van schade Bewaking van de wning Tijdelijke vervanging van de TV en DVD speler Urgente sltenmaker Urgente glaszetter Ndelektriciteit Urgent ldgieterswerk Garantie van de diensten Inbegrepen Tt 72 uur Tt 15 dagen Maximum 3 uur arbeidsln Inbegrepen Maximum 3 uur arbeidsln Maximum 3 uur arbeidsln 6 MAANDEN ARTIKEL 12. REISASSISTENTIE Dkters-, aptheek- en ziekenhuisksten in het buitenland Tt Urgente tandartsksten Tt 150 Verlening van een verblijf in het buitenland dr ziekte f ngeval Maximum 10 dagen in een DRIE STERREN HOTEL Verver en verblijf in het htel van een begeleider Maximum 10 dagen in een DRIE STERREN HOTEL Overbrenging f repatriëring van de verzekerde zieke en de begeleider Inbegrepen Overbrenging f repatriëring van de verzekerde minderjarigen Repatriëring van de verledenen en verbrenging van de verzekerde persnen Het testuren van medicijnen naar het buitenland Vervregde terugkeer wegens ernstige ziekte, ernstig ngeval f verlijden van familie. Vervregde terugkeer wegens ernstige schade in het wnhuis f winkel/kantr van de verzekerde persn. Opspren en lkaliseren van bagage Schadevergeding wegens verlies, diefstal f gehele f gedeeltelijke vernietiging van de ingecheckte bagage. Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Pagina: 5

6 KEUZEDEKKINGEN DEKKINGEN LIMIETEN EN EIGEN RISICO ARTIKEL 13. KEUZEDEKKINGEN 1. All risk materiële schade Eigen risic Gestalde ver- en vaartuigen Tt het aantal vertuigen en het bedrag per vertuig zals vermeld in de Bijzndere Vrwaarden 3. Letselschade Tt de limiet zals vermeld in de Bijzndere Vrwaarden 4. Schade aan huishudelijke apparaten Maximum 10 jaar ud 5. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID gevaarlijke hnden Tt 100% van het verzekerd bedrag ARTIKEL 24. BUITENGEWONE RISICO S VOOR REKENING VAN HET WAARBORGFONDS Vergeding van de ksten Het claimen van de schade Rechten met betrekking tt de wning Dienstvereenkmst Fiscaal recht Buitengerechtelijk advies Juridische begeleiding Arbitrage VOLLEDIGE RECHTSBIJSTAND (OPTIONEEL) RECHTSBIJSTAND per gebeurtenis, met een maximum van per verzekerd jaar Rechten met betrekking tt de wning: Het claimen van de rzaak van de schade. Het claimen wegens verbuwingswerkzaamheden Cnstructiefuten Arbeidsclaims BELANGRIJKE NOOT: Dit verzicht met dekkingen en limieten maakt deel uit van de Algemene Vrwaarden. In geval van een geschil naar aanleiding van de interpretatie hiervan zal het bepaalde in de Algemene Vrwaarden bindend zijn. Pagina: 6

7 ALGEMENE VOORWAARDEN UW VERZEKERINGSOVEREENKOMST Welke wetten zijn van tepassing p deze vereenkmst? Op uw verzekeringsvereenkmst is de Spaanse wet van tepassing. De basisrichtlijn is De Wet 50/1980 van 8 ktber inzake Verzekeringsvereenkmsten. Deze wet bepaalt de essentiële richtlijnen die van tepassing zijn p dit srt vereenkmsten, zals bijvrbeeld de rechten en plichten van Caser en van uzelf. Het [Spaanse] Kninklijk Besluit 6/2004 van 29 ktber die de herziene tekst van de Wet inzake Ordening en Tezicht p Particuliere Verzekeringen gedkeurt en de nrmen die deze wet verder ntwikkelen. Het Spaanse Ministerie van Ecnmische Zaken en Financieën is de autriteit die zrgdraagt vr het tezicht via het Directraat-Generaal van Verzekeringen en Pensienfndsen. Welke dcumenten maken nderdeel uit van de verzekeringsvereenkmst?. Deze Algemene Vrwaarden waarin de mvang van iedere dekking beschreven wrdt (wat wel en wat niet gedekt wrdt) en de nrmen die p deze vereenkmst van tepassing zijn. De Bijzndere Vrwaarden f, indien van tepassing, het Verzekeringscertificaat die tt del hebben de vereenkmst aan uw persnlijke mstandigheden aan te passen, waarbij de belangrijkste gegevens de persnsgegevens van de Plishuder en/f de Verzekerde zijn (nrmaal gesprken bent u dit zelf), het vrwerp van de verzekering (uw wning), het verzekerd kapitaal (de pstal en/f de inbedel), de hgte van de verzekering, de dekkingen die dr u afgeslten zijn, de uitsluitingen en de duur van de vereenkmst. Indien het ndig mcht zijn een aanvullende clausule in de vereenkmst p te nemen die een in de Algemene Vrwaarden beschreven mstandigheid wijzigt, telicht f nader mschrijft, dan kan de vereenkmst tevens de Bijzndere Vrwaarden bevatten. De dr u ndertekende verzekeringsaanvraag f, c.q. het aan u verhandigde verzekeringsvrstel, waarin alle gegevens vermeld staan die in verweging zijn genmen vr het accepteren van de vereenkmst dr Caser en het bepalen van de hgte van de verzekering. De inhud van deze dcumenten dient vereen te kmen met het bepaalde in de Algemene en Bijzndere Vrwaarden. Indien u dr ndertekening van de aanvraag, de Bijzndere Vrwaarden, c.q het Verzekeringscertificaat, als Plishuder vermeld staat, dan aanvaart u hierbij uitdrukkelijk de bepalingen die de rechten van de verzekerde beperken en die in de Algemene Vrwaarden vetgedrukt zijn. BELANGRIJKE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HET VOORWERP VAN DE VERZEKERING Het verzekeren van de OPSTAL en/f de INBOEDEL, eigendm van de Verzekerde, gelegen p het risicadres beschreven in de Bijzndere Vrwaarden. Pagina: 7

8 DEFINITIES MET BETREKKING TOT PERSONEN DE VERZEKERAAR: De Verzekeringsmaatschappij is CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A., -CASER-, hierna genemd CASER, die zich verplicht tt betaling van de desbetreffende uitkering vr elk van de verzekerde gebeurtenissen die in de Bijzndere Vrwaarde f in het Verzekeringscertificaat vermeld wrden. DE POLISHOUDER: Dit is de natuurlijke f rechtspersn die de verzekeringsvereenkmst met CASER afsluit. DE VERZEKERDE: De persn wiens belangen verzekerd wrden, zwel met betrekking tt zijn eigendmmen als tt zichzelf zals in het geval van letselschade. Bij afwezigheid van een Plishuder zal de Verzekerde alle verplichtingen die uit deze vereenkmst vrtvleien p zich nemen. Indien in Bijzndere Vrwaarden f in het Verzekeringscertificaat geen uitdrukkelijke vermelding wrdt gemaakt met betrekking tt de persn van de Verzekerde, wrden Plishuder en Verzekerde als één en dezelfde persn beschuwd. De vlgende persnen bezitten tevens de hedanigheid van Verzekerden mits zij met de Verzekerde samenwnen: De echtgen()t(e) van wie de verzekerde niet wettelijk gescheiden is f in een vergelijkbare situatie verkeert. De ngehuwde kinderen van de echtgenten. De wettelijk handelingsnbekwaam verklaarde persnen f de persnen waarvan algemeen bekend is dat zij niet in hun nderhud kunnen vrzien. Bledverwanten in pgaande en nederdalende lijn. In verband met deze verzekering wrdt nder SAMENWONEN verstaan, het p vrtdurende wijze samenwnen met de Verzekerde. Men verliest echter de hedanigheid van Verzekerde niet indien men tijdelijk buiten de verzekerde wning wnt m redenen van gezndheid f studie. Met betrekking tt de dekking van LETSELSCHADE is alleen de natuurlijke persn die als Verzekerde in de Bijzndere Vrwaarden aangeduid wrdt f, indien van tepassing, de Plishuder. Met betrekking tt de dekking van RECHTSBIJSTAND, kan de Plishuder zich verzetten tegen de verlening van de diensten f dekkingen van deze verzekering aan de meeverzekerden. DERDEN: De natuurlijke f rechtspersnen die geen Verzekerde f Plishuder zijn. Met betrekking tt deze verzekering zullen niet als derden wrden beschuwd, de persnen die met de Plishuder samenwnen, nch de familieleden tt de derde graad van bled- f aanverwantschap van de Plishuder f Verzekerde, behalve vr wat betreft de schade die vrtkmt uit de vlgende gebeurtenissen die dr de plis gedekt zijn: - Brand en explsie - Waterschade dr lekkages in de leidingen f verkeerde aansluitingen van hfdkranen en waterkranen. - Materiële f letselschade waarvr de Verzekerde aansprakelijk is als eigenaar van een huisdier. DE BEGUNSTIGDEN: Met betrekking tt de dekking van ngelukken met letselschade zullen, in geval van verlijden van de Verzekerde, de hierna vermelde persnen als begunstigden beschuwd wrden, behalve indien de Verzekerde uitdrukkelijk anders heeft bepaald, met strikte naleving van deze vlgrde van preferentie: 1e Zijn/haar echten()t(e) die niet wettelijk van hem/haar gescheiden is; 2 e Zijn/haar kinderen; 3e De wettelijke erfgenamen. Pagina: 8

9 DEFINITIES MET BETREKKING TOT DE WONING TYPE WONING. Met betrekking tt de plis gelden de vlgende definities: FLAT: De wning die deel uitmaakt van een flatgebuw en waarvan de ramen, terrassen, balkns f andere tegankelijke peningen zich p meer dan 3 meter afstand van de grnd bevinden. Van deze definitie zijn uitgeznderd de flatwningen die als penthuse beschuwd wrden. PENTHOUSE. De flat p de bvenste verdieping van een flatgebuw waar sms het dakterras deel van uitmaakt en die in andere gevallen deel uitmaakt van het begin van het dak van het gebuw. FLAT OP DE BENEDENVERDIEPING: De wning die nderdeel uitmaakt van een flatgebuw en waarvan de ramen, terrassen, balkns f andere tegankelijke peningen zich p minder dan 3 meter afstand van de grnd bevinden. VRIJSTAANDE WONING: De vrijstaande wning met een f meerdere verdiepingen vr exclusief gebruik van de Verzekerde die geen muur deelt met een ander gebuw, hewel zij wel een gezamelijke mheining f hek kunnen delen. EENGEZINS OF GESCHAKELDE WONING: De wning die bestaat uit een f meerdere verdieping vr exclusief gebruik van de verzekerde, aaneengeschakeld aan andere wningen waarmee het een f meerdere zijmuren deelt. GEBRUIK VAN DE WONING. Met betrekking tt de plis gelden de vlgende definities: HOOFDWONING: de wning waarin u (Verzekerde) uw vaste verblijfplaats hebt, als eigenaar f als huurder in geval van het bestaan van een huurvereenkmst. TWEEDE WONING: de wning waarin u (Verzekerde) niet uw vaste verblijfplaats hebt, dat wil zeggen, de wning die u spradisch gebruikt tijdens weekeinden, vakanties f perides met een duur van minder dan 6 maanden. VERHUURD AAN DERDEN: de wning die dr middel van een huurvereenkmst aan derden verhuurd wrdt. Met verhuur wrdt gelijkgesteld het gratis afstaan van de wning aan derden f aan persnen die niet de verzekerde persn van de wning zijn. ONBEWOONDE WONING: de wning die niet de vaste verblijfplaats is, nch de tweede wning en waarvan het gebruik niet aan andere persnen die niet de verzekerde persn zijn is tegestaan. LEGE WONING: Met betrekking tt de plis wrdt nder lege wning verstaan de tijdelijke peride waarin de Verzekerde f de verige persnen die met hem/haar samenwnen niet in de verzekerde wning vernachten. De wningen die bestemd zijn vr deeltijdsgebruik-vereenkmsten (timesharing), teristisch verhuur, htels, plattelandsterisme en andere vergelijkbare deleinden vrmen niet het vrwerp van deze verzekering en wrden dus niet verzekerd. LIGGING VAN DE WONING. Met betrekking tt de wning gelden de vlgende definities: STADSKERN: De bebuwde km van een gemeente, waarnder begrepen wrdt een geheel van ten minste 50 bij elkaar staande wningen en/f 500 inwners. Pagina: 9

10 URBANISATIE: Grep van meer dan 50 wningen die een geheel vrmen en niet in de stadskern liggen. Zij beschikken ver alle vlgende penbare vrzieningen: verlichting, water, rilering en telefn. Grepering van minder dan 50 wningen die echter ver een 24-uurs bewakingsdienst beschikken zullen, met betrekking tt de plis, als urbanisatie beschuwd wrden. ONBEVOLKT GEBIED: Wning gelegen buiten de stadskern die geen deel uitmaakt van een urbanisatie. BOUWTYPE: Met betrekking tt de plis gelden de vlgende definities: WONINGEN DIE GEHEEL UIT BAKSTEEN OF STEEN BESTAAN. De wningen waarvan de afsluitingen, structuur en het dak geheel uit nvlambare materialen zals baksteen, steen, dakpannen f betn bestaan. WONINGEN MET HOUTEN BALKEN IN DE STRUCTUUR OF HET DAK. De wningen die ndanks het gebruik van nvlambare afsluitingen, huten balken in de structuur van het gebuw f de afdekking (het dak) bezitten. HOUTEN, STROLEMEN OF GEPREFABRICEERDE WONINGEN. De wningen waarvan het belangrijkste buwelement hut en/f strleem is. Onder geprefabriceerde wning wrdt verstaan de wning die uit mdulepanelen en/f piepschuimplaten f ieder ander srt materiaal met srtgelijke kenmerken bestaat. BEJEGENING VAN LOFTS: Een lft is een pand met een pen ruimte znder kamerindeling waardr deze zich van een wning nderscheidt. Met betrekking tt deze verzekering wrden lfts geaccepteerd die als wning dienst den k al zijn zij wettelijk ng steeds vr een ander gebruik bestemd. BEVEILIGINGSMAATREGELEN: Met betrekking tt de plis gelden de vlgende definities: TRALIES OF VERGELIJKBARE BEVEILIGING VOOR DE RAMEN: De beveiliging van de wning dr middel van tralies vr de ramen, huten vensterluiken f beveiligingsglas in alle tegangspeningen tt de wning, zwel aan de buitenkant als in lichtkkers. Onder beveiligingsglas wrdt verstaan dubbele beglazing bestaande uit ten minste twee glasplaten, ieder met een dikte van 4 mm met een tussenlaag van gelamineerd PVB. ALARMINSTALLATIE VERBONDEN MET EEN ALARMCENTRALE: Een alarminstallatie verbnden met een alarmcentale f de plitie. BEVEILIGINGSDEUR: Deuren van massief hut met een dikte van meer dan 45 mm., gepantserd met stalen deurplaten met een dikte van 0,8 mm. aan iedere zijde. In het geval van metalen deuren met een dikte van meer dan 45 mm bestaan ze uit twee staalplaten met een dikte van meer dan 1,5 mm. met elkaar verbnden dr aan elkaar gesldeerde metaalprfielen. In beide gevallen dienen ze ten minste 3 pennen f dievenklauwen met een diameter van meer dan 10 mm elk en een extra verstevigd deurkzijn te hebben. PERMANENTE BEWAKING IN DE URBANISATIE: Bewaking gedurende 24 uur per dag en 365 dagen per jaar dr een bewakingsdienst f een cnciërge. KLUIS: Een kluis van hard staal en betn met een gewicht van meer dan 100 kil f een kluis met minder gewicht die ingebuwd wrdt f dr middel van betn aan vaste buwelementen is verankerd. De kluis wrdt geslten met een cdeslt f met twee slten f twee cdes. Pagina: 10

11 VERZEKERBARE ZAKEN OPSTAL: Met betrekking tt deze verzekering bestaat de pstal uit de vlgende elementen: De muren, daken, afdekkingen, vleren, deuren en ramen van de verzekerde wning. De bijbehrende gebuwen zals bergruimtes, garages en kelders mits zij zich in hetzelfde gebuw f p hetzelfde perceel als de verzekerde wning bevinden en de buwelementen vereenkmen met die van de wning. De vaste installaties die deel uitmaken van de wning en vr exclusief gebruik hiervan bestemd zijn, de verwarmingsinstallaties (inclusief ketels en bilers) en kelinstallaties; water, elektriciteit en gas; het sanitair (inclusief de badkamertegels, wastafels, vaste ducheschermen, gtstenen en gelijksrtig sanitair die eigen zijn aan keukens, badkamers en washkken; de telefnaansluitingen en de beveiligingsinstallaties, - apparaten en elementen. De hekken, mheiningen, muren (inclusief de steunmuren vr aarde hellingen) en ieder ander mheiningswerk dat het eigendm van de verzekerde wning afbakent, evenals de stepen en wegen die bij de verzekerde wning hren. De vaste sprtinstallaties, zwembaden, recreatieznes en verige vaste elementen in de tuin. Onder deze paragraaf zijn k de zwembadafdekkingen inbegrepen. De vaste radi- en televisieantennes, evenals de znneschermen, rlgrdijnen en vensterluiken f ieder willekeurig ander geïnstalleerd sluitingselement. De znnepanelen en straatlantaarns. De decratieve installaties (verf, geschilderd behang, gips, linnen behang, vaste vlerbedekking, marmeren platen, parket, enz.) mits zij aan de vleren, plafnds en/f muren bevestigd zijn. De bmen, struiken, planten en grasperken van de tuin, indien vantepassing. De dekking van deze zaken wrdt alleen verleend vr de vlgende gebeurtenissen: brand, explsie, blikseminslag, pzettelijke beschadiging f vernieling, van buitenkmend nheil verrzaakt dr dieren en land-, zee- en luchtvertuigen f de vrwerpen die hiermee ververd wrden. De bmen zijn gedekt tegen strmschade. Fruitbmen bestemd vr industriële f cmmerciële deleinden wrden uitdrukkelijk uitgeslten. In het geval van hrizntaal f nverdeeld eigendm is het prprtinele gedeelte dat aan de Verzekerde tekmt inbegrepen mits er geen gemeenschappelijke verzekering is afgeslten dr de mede-eigenaren dr nvrijwillige nalatigheid f in het geval dat deze verzekering niet vldende blijkt te zijn. Indien u de wning als huurder bewnt f het gebruik ervan hebt gekregen en indien er een bedrag aan OPSTAL wrdt verzekerd, zullen alleen de vlledige renvatie f bijkmende buwwerkzaamheden die dr u als huurder f gebruiker van de wning uitgeverd zijn verzekerd wrden, evenals alle elementen die in de vrgaande paragrafen beschreven wrden en aan de wning zijn tegevegd en eigendm van u zijn. OPSTAL BIJ EERSTE SCHADE: U hebt de keuze m een kapitaal aan OPSTAL BIJ EERSTE SCHADE te verzekeren. In dit geval zal het bedrag van de schade uitgekeerd wrden tt de in Pagina: 11

12 de Bijzndere Vrwaarden vastgesteld limiet waarbij CASER afziet van het tepassen van de evenredigheidsregel. INBOEDEL: Het geheel van zaken die uw eigendm zijn f van uw familie en andere persnen die p duurzame basis in de verzekerde wning met u samenleven en dat, nder meer, uit de vlgende vrwerpen bestaat: Het meubilair, de huisraad en persnlijke zaken, inclusief de vrwerpen bekleed met edelmetaal en bijuterieën; gereedschap en materialen die ndig zijn vr reparaties in huis, inclusief het gereedschap bestemd vr de-het-zelven en tuinieren; huishudelijke apparaten en ft-, geluids- en elektrnische apparatuur; cmputerapparatuur; keramische kkplaten; versierings- en decratie vrwerpen van het huis, inclusief wand- en hanglampen k als zij aan de muren f plafnds bevestigd zijn; levensmiddelen en prviand bestemd vr cnsumptie van de Verzekerde en zijn/haar gezin. Meubilair en instrumenten bedeld vr berepsdeleinden indien er in de wning berepsactiviteiten wrden uitgeefend, dch mits deze niet haar belangrijkste hedanigheid als wnhuis verliest en bestemd blijft als hfdwning van de Verzekerde. JUWELEN zijn vrwerpen die geheel f gedeeltelijk uit edelmetalen, parels f edelstenen f halfedelstenen bestaan en die bestemd zijn vr persnlijke versiering. Edelmetaalstaven wrden als JUWELEN beschuwd. VOORWERPEN VAN SPECIALE WAARDE. De zaken en vrwerpen die hierna beschreven wrden en een eenheidswaarde van meer dan hebben: Kunstwerken en -artikelen (schilderijen, antiek, gelimiteerde series). Ambachtswerk. Vler- en wandkleden die handgeweven zijn f weefsels die uit draden van edelmetaal bestaan. Serviesged en andere vrwerpen die geheel f gedeeltelijk uit gud en/f zilver bestaan en niet als juwelen beschuwd wrden aangezien niet bestemd zijn vr persnlijke versiering. Leer. Pstzegel- en muntenverzamelingen. De pstzegel en/f muntenverzamelingen zullen met het g p hun eenheidswaarde als één enkel vrwerp beschuwd wrden. Ivr. Tt 5% van het verzekerd inbedelkapitaal wrden zaken van derden gedekt die zich in de verzekerde wning bevnden ten er een gebeurtenis plaatsvnd die nder de BASISDEKKING, WATERSCHADE, GLASSCHADE en DIEFSTAL valt. Met uitzndering van keuzeverzekeringen en dekkingen die dit wel insluiten, wrden de vlgende zaken niet als INBOEDEL beschuwd: Mtrvertuigen, aanhangwagens en bten en hun accessires. Deze plis biedt u de mgelijkheid de keuzeverzekering GESTALDE VOER- EN VAARTUIGEN af te sluiten. Cntant geld, waardepapieren en andere dcumenten f kwitanties die een waarde vertegenwrdigen f een zekerheid in geld. Pagina: 12

13 Vrwerpen en handelswaar die nderdeel uitmaken van mnsters f catalgi f die vr de verkp bestemd zijn. Alle srten dieren, nverlet het bepaalde met betrekking tt dieren met het g p de WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. ANDERE BEGRIPPEN DIE U MOET KENNEN: DE POLIS: De verzekeringsvereenkmst inclusief de eventuele wijzigingen die in de tekmst als bijlage tegevegd wrden. VERZEKERD KAPITAAL: De waarde die u hebt pgegeven vr de zaken die in de plis verzekerd wrden en waarvan de hgte het maximumbedrag is dat CASER verplicht is uit te keren bij schade. PREMIE: De prijs van de verzekering. GEBEURTENIS: Alle nvrziene vrvallen waarvan de schade dr de plis gedekt wrdt. EENHEID VAN GEBEURTENISSEN: Het geheel aan schade dat vrtvleit uit een en hetzelfde vrval en als één enkele gebeurtenis beschuwd wrdt. Met betrekking tt de dekking van de WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID wrdt het geheel aan schadeclaims die dezelfde rzaak hebben als één gebeurtenis f vrval beschuwd. Met betrekking tt de dekking van de Rechtsbijstand wrdt alle schade die dezelfde rzaak heeft als één gebeurtenis f vrval beschuwd, zelfs als de schade zich niet tegelijkertijd vrdet f dr verschillende persnen f zaken geleden is. EIGEN RISICO: Het bedrag, in de plis aangegeven, dat bij iedere gebeurtenis van de schadevergeding wrdt afgetrkken. ELEKTRISCHE INSTALLATIE: Het geheel van leidingen, structuren, strmdraden, accessires en mechanieken die de strmtever naar de wning mgelijk maakt ten beheve van de appartuur die znder elektriciteit niet functineert. BUITENCONTRACTUELE WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID: Uw aansprakelijkheid als gevlg van schade verrzaakt aan een derde dr een handeling f nalatigheid die niet vrtkmt uit een cntractuele verplichting. EERSTE RISICO VERZEKERING. Indien uw kapitaal f dekking nder deze frmule vereengekmen bent wrdt de schade uitbetaald tt het bedrag dat in de plis bepaald is, znder tepassing van de evenredigheidsregel. NIET RESIDENT: De natuurlijke f rechtspersn die cnfrm de huidige Spaanse wetgeving zijn/haar vaste wnplaats f zetel niet in Spanje heeft. Pagina: 13

14 ARTIKEL 1 - BASISDEKKING 1. Brand, bliksem en explsie Wat wrdt hiernder verstaan? Een BRAND is de verbranding en verschreing dr vlammen, die zich kunnen verspreiden, van een f meerder vrwerpen die niet vr verbranding bestemd zijn. Een EXPLOSIE is een pltselige en gewelddadige krachtsuiting van gassen met een hge f lage druk, dampen f stf. BLIKSEM is een heftige ntlading ten gevlge van een string in het elektrische veld van de atmsfeer. Wat dekt uw verzekering? De schade aan de verzekerde zaken ten gevlge van de directe werking van vuur, explsie f het inslaan van bliksem. Wat dekt uw verzekering niet? De ngelukken verrzaakt dr rkers (brandplekken) f vrwerpen die afznderlijk in het vuur vallen. De ngevallen thuis ten gevlge van de vrtdurende nabijheid van een warmtebrn zals kachels, verlichting, aircnditining f schrstenen. De explsies ten gevlge van het gebruik van substanties f apparaten die de huishudelijke dienst niet kent en niet gewend is te gebruiken, zals verwarmings- en keukenketels, zwel p gas als p diesellie. Dr blikseminslag verrzaakte schade aan verzekerde zaken wanneer deze p indirecte wijze plaatsvindt. Bijvrbeeld, elektrische schade ten gevlge van verspanning verrzaakt dr de bliksem. In dit geval wrdt de schade gedekt dr de elektrische schadedekking. 2. Atmsferische verschijnselen: Wat wrdt hier nder verstaan? De gebeurtenissen die in de atmsfeer plaatsvinden en belangrijke schade aan uw wning kunnen verrzaken als zij een bepaalde intensiteit verschrijden. Pagina: 14

15 Wat dekt uw verzekering? De schade verrzaakt dr: REGENWATER, mits de regenval een intensiteit heeft van meer dan 40 liter per vierkante meter en uur. Mcht de wning geheel f gedeeltelijk vernield wrden ten gevlge van strm, hagel f sneeuw, dan wrdt de schade verrzaakt dr de neerslag gedurende de 72 uur nadat het meterlgische verschijnsel dat de vernieling heeft verrzaakt zich heeft vrgedaan, altijd uitbetaald, nafhankelijk van de intensiteit. HET DOORSIJPELEN van regenwater, dr daken, plafnds, binnen- f buitenmuren, indien de intensiteit hger is dan 40 liter per vierkante meter en uur. STORM, mits de snelheid van de wind hger is dan 80 km/uur. Tevens is de schade aan verzekerde zaken gedekt die wrdt verrzaakt dr dr de wind meegenmen f mver gewrpen vrwerpen, mits de snelheid hger is dan 80 km/uur. HAGEL OF SNEEUW, nafhankelijk van de intensiteit. He wrdt de intensiteit van de REGEN f WIND aangetnd? Dr rapprten pgemaakt dr de bevegde fficiële instanties. Bij afwezigheid van rapprten, dr middel van het verleggen van andere bewijzen waarmee u kunt aantnen welk atmsferisch verschijnsel de schade verrzaakt heeft en die tecnisch berdeeld kunnen wrden. Wat dekt uw verzekering niet? Wanneer deze atmsferische verschijnselen: Dr deuren, ramen f andere peningen binnenkmen die niet afgeslten zijn f een slecht werkende afsluiting hebben. Slechts rest verrzaken. Verrzaakt wrden dr gebeurtenissen f verschijnselen die vallen nder de buitengewne risic s die gedekt en beschermd wrden dr het Waarbrgfnds. De schade aan zaken gedepneerd in tuinen, terrassen f vrprtalen en, in het algemeen, aan zaken die in de pen lucht staan f in ruimtes die nch aan de bvenkant nch aan de buitenkant afgedekt zijn. De schade verrzaakt dr vrst, ku f getijen, zelfs als deze verschijnselen het gevlg zijn van strm. De schade verrzaakt dr znne- f reclamepanelen f installaties van welke aard dan k. Pagina: 15

16 3. Overstrming. Wat is verstrming? Het buiten de evers treden van een natuurlijke f kunstmatige bedding. Wat dekt uw verzekering? De materiële schade als direct gevlg van: Het nvrzien verstrmen f afwijken van meren van hun natuurlijke uitmnding f kers. Het nvrzien verstrmen f afwijken van kanalen, slten f andere dr de mens gebuwde ppervlakte waterwegen. Overstrming f lekkage van rileringen, afwateringsputten f andere ndergrndse waterwegen. Overlpen f bezwijken van stuwdammen f dijken. De schade dr verstrmingen is verzekerd mits ze niet het gevlg is van gebeurtenissen f verschijnselen die gedekt wrden dr het Waarbrgfnds. Wat dekt uw verzekering niet? De schade verrzaakt: Dr directe neerslag van regenwater. In dit geval beschikt uw verzekering ver de dekking Atmsferische Verschijnselen. Dr het water afkmstig van het smelten van de sneeuw, natuurlijke f kunstmatige meren met een natuurlijke uitmnding. Dr het water van de rivieren f estuaria, zelfs als deze niet altijd met water staan. Dr de getijdebeweging en, ver het algemeen, dr het water afkmstig uit zee. Dr verschuivingen f verzakkingen van land f lawines, aardverschuivingen f verweking van de grnd. Wanneer de deuren, ramen f andere peningen niet afgeslten zijn f een slecht werkende afsluiting hebben. De ksten van reparatie f ntstpping van afver- f gelijksrtige buizen. Pagina: 16

17 4. Opzettelijke beschadiging en vernieling. Wat wrdt hier nder verstaan? Dit zijn handelingen uitgeverd dr persnen anders dan uzelf f persnen vr wie u wettelijk aansprakelijk bent, met het del schade aan te richten. Wat dekt uw verzekering? De directe materiële schade aan uw eigendmmen, zwel ten gevlge van individueel als gezamenlijk handelen. De schade aan uw zaken ten gevlge van wanrdelijke handelingen verricht tijdens betgingen f manifestaties cnfrm het bepaalde in de Organieke Wet 9/1983 van 15 juli, alsmede tijdens fficiële stakingen. Wat dekt uw verzekering niet? Diefstal en ntvreemding van verzekerde zaken. Dit wrdt gedekt dr de diefstalverzekering als u deze afgeslten hebt. De schade en nksten verrzaakt dr het bevestigen van aanplakbiljetten p de verzekerde zaken. De handelingen die als vlksprer- f pstand, intern psttje, sabtage f terrrisme bestempeld wrden. Bij de Buitengewne Risic s kunt u de vlledige infrmatie vinden ver de gebeurtenissen die gedekt wrden dr het Waarbrgfnds. De schade die in geval van verhuur dr de huurders en in het geval van het testaan van bewning dr de gebruiker aangericht is. Wanneer u de tegang tt de wning mgelijk gemaakt hebt dr de vrijwillige verhandiging van de sleutels f indien u de slten niet vervangen hebt, in het geval u de kper van de wning bent. Het breken van spiegelruiten en glas. Dit wrdt gedekt dr de verzekering breukschade indien u deze afgeslten hebt. Pagina: 17

18 5. Rk en retschade Wat dekt uw verzekering? De schade verrzaakt dr rk f ret wanneer deze nverwacht en pltseling nstaat. Wat dekt uw verzekering niet? Wanneer de schade is ntstaan ten gevlge van een vrtdurende situatie van rk f ret. Onder vrtdurende situatie wrdt verstaan een situatie die zich in de tijd herhaald. 6. Van buiten kmend nheil van dieren en land-, zee- en luchtvertuigen. Wat dekt uw verzekering? De directe materiële schade aan de verzekerde zaken dr btsing f van buitenkmend nheil verrzaakt dr dieren en/f vertuigen, alsmede dr de vrwerpen die ververd wrden. Wat dekt uw verzekering niet?: De schade verrzaakt dr dieren en/f vertuigen die uw eigendm zijn, die in uw bezit zijn f nder uw tezicht staan f dat van persnen die van uw afhankelijk zijn. 7. Geluidsglven. Wat dekt uw verzekering? De directe materiële schade ten gevlge van de geluidsglven van ruimte- f luchtschepen. 8. Elektrische schade Wat wrdt hier nder verstaan? De schade verrzaakt aan de verzekerde zaken dr elektriciteit. Wat dekt uw verzekering? Indien u de OPSTAL verzekert, de schade aan elektrische installaties verrzaakt dr krtsluiting, verspanning, zelfntbranding, ngewne strmhgte f blikseminslag. Pagina: 18

19 Indien u de INBOEDEL verzekert, de schade aan elektrische, elektrnische en de gebruikelijke huishudelijke apparaten verrzaakt dr krtsluiting, verspanning, zelfntbranding, ngewne strmhgte f blikseminslag. Wat dekt uw verzekering niet? De schade gedekt dr de garantie van de fabrikant f leverancier. De schade ten gevlge van geleidelijke slijtage f kwaliteitsverlies dr nrmaal gebruik en werking, ersie, crrsie, xidatie, rest f aanslag. De schade aan cmputerapparatuur van meer dan 10 jaar ud behalve de schade verrzaakt dr blikseminslag. De schade aan elektrische installaties, elektrische en/f elektrnische apparaten waarvan de nieuwwaarde minder dan 60. De schade aan buiteninstallaties, zwel in de pen lucht als ndergrnds, en aan strmtransfrmatrs. De schade wanneer de installatie niet vldet aan de geldende wetgeving. De esthetische defecten die niet van invled zijn p de werking van het apparaat. De schade aan gleilampen, lichtkleppen, lampen, nenlichten en verlichtingsapparatuur. 9. Onvrziene lekkage f verstrming van de autmatische blusinstallaties. Wat dekt uw verzekering? De lekkage f verstrming van water in de brandblussystemen die ten gevlge van een STORING schade aan de verzekerde zaken aanricht. Wat dekt uw verzekering niet? String in het blussysteem zelf. Het gebruik van het blussysteem vr andere deleinden dan waar het vr bestemd is. De schade verrzaakt dr ndergrndse leidingen f dr installaties gelegen buiten het perceel van de wning. De schade verrzaakt dr het pgeslagen water bestemd vr het brandblussysteem. Pagina: 19

20 ARTIKEL 2 - WATERSCHADE. Wat wrdt hier nder verstaan? De schade aan de verzekerde zaken verrzaakt dr de waterleidingen f dr apparaten die water gebruiken. Wat dekt uw verzekering? De waterschade verrzaakt dr: De lekkages f verstrmingen van water dr leidingen f vaste apparatuur van uzelf f van derden De breuk f verstpping van waterleidingen van uzelf f van derden, inclusief die in aangrenzende gebuwen De waterlekkages van apparaten in de wning f van derden die water ndig hebben vr hun gebruik f werking. Het breken van acuaria f andere permanente decratieve installaties van de wning die water bevatten. Het nalaten van het sluiten van hfd(kranen) van de wning f van derden De vlgende nksten: Het pspren en lkaliseren van het lek dat de gedekte gebeurtenis verrzaakt, alsmede het herstel van de materialen met behulp van materialen met een srtgelijke kwaliteit, die dr de zek- en lkalisatiewerkzaamheden beschadigd zijn. Deze ksten wrden alleen verged als u de Opstal verzekerd hebt. De ldgieterswerkzaamheden en materialen die ndig zijn vr het repareren van de lekkage die de gedekte gebeurtenis verrzaakt. Deze ksten wrden alleen verged als u de Opstal verzekerd hebt. Wat dekt uw verzekering niet? De schade waarvan de rzaak een gevlg is van regenwater, strm, hagel f sneeuw. In dit geval heeft uw verzekering de dekking vr atmsferische verschijnselen. De schade die vrtkmt uit het niet tepassen van de elementaire veiligheidsmaatregelen tegen bevriezing in de verzekerde wning zals, bijvrbeeld, het legen van reservirs f leidingen wanneer u gedurende 48 uur vóór het ntdekken van de gebeurtenis niet in de wning vernacht hebt. De schade dr vcht en/f cndensatie. De schade verrzaakt dr lekkages, verstrmingen, breuk f verstpping van zwembaden en hun installaties. De reparatieksten van kranen en/f hfdkranen, alsmede van de huishudelijke apparaten die de schade verrzaakt hebben. Pagina: 20

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen:

Bij diefstal, (poging tot) gewelddadige beroving en (poging tot) afpersing gelden de volgende bepalingen: INBOEDELVERZEKERING Uw waardevlle bezittingen wilt u natuurlijk beschermen tegen allelei mgelijke risic s. Met de Guijt Inbedelverzekering bent u verzekerd van een zeer ruime dekking. Onderstaand geven

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B

POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B POLISVOORWAARDEN t HUIS- EN REISPAKKET HRA UGB-B Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) ALGEMENE VOORWAARDEN Model VKG(01.01.2011) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Dekking van de verzekering Rubriek: Inboedel Rubriek: Woonhuis Rubriek: Aansprakelijkheid Rubriek:

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB

POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB POLISVOORWAARDEN ANWB PAKKETVERZEKERING PKT ANB Artikel 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Begripsomschrijvingen De begrippen in deze polisvoorwaarden hebben een omschrijving zoals hieronder aangegeven. 1. Wij, ons,

Nadere informatie

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Optimaal inboedel. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Optimaal inboedel Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Grondslag van de verzekering Omvang van de dekking 3 Algemeen 4 Binnen het woonhuis 5 Uitbreidingen

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Inboedelverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Inboedelverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Waarvoor bent u verzekerd? 2 Artikel 3 Wat is niet verzekerd? 4 Artikel 4 Wat doen wij bij schade? 5 Artikel 5 Hoe berekenen wij uw premie? 7 Artikel 6 Wat gebeurt

Nadere informatie

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL. polismantel 2207. Begripsomschrijvingen. Welke schade vergoeden wij niet (uitsluitingen) 7

Inhoud BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL. polismantel 2207. Begripsomschrijvingen. Welke schade vergoeden wij niet (uitsluitingen) 7 polismantel 2207 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING OPTIMAAL Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Wie bedoelen wij met verzekerden 2 1.2 Wat bedoelen wij met schadegebeurtenis 2 1.3 Wat bedoelen

Nadere informatie

STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A.

STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A. STATUTEN, REGLEMENT EN AANVULLENDE VERZEKERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING TOT ONDERLINGE VERZEKERING STEENWIJKERWOLD W.A. ALGEMENE VOORWAARDEN Overal waar in deze voorwaarden hij staat, kan ook zij

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01 Voorwaarden Inboedel FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 4 Artikel 3 Nadere regelingen 4 Artikel 4 Uitbreiding van de verzekering

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Woongarantverzekering

Polisvoorwaarden Woongarantverzekering www.centraalbeheer.nl Polisvoorwaarden Woongarantverzekering Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn 27124 05.11 De Woongarantverzekering Dit boekje bevat de polisvoorwaarden die betrekking

Nadere informatie

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden

Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden Inboedelverzekering Bijzondere voorwaarden De Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden vormen een geheel. Inhoud Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omschrijving van de dekking Art. 3 Inboedel

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409

Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Polisvoorwaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 Poliswaarden InboedelVoordeelPolis IVP0409 1 / 13 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Grondslag 3 Artikel

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Speciaal (ELM.INB001)

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Speciaal (ELM.INB001) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Speciaal () Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 7 Verhuizing; wijziging van het risico Artikel 2 Risico omschrijving Artikel 8 Verplichtingen

Nadere informatie

Royaal inboedelverzekering

Royaal inboedelverzekering Klaverblad Verzekeringen Royaal inboedelverzekering Voorwaarden van verzekering nr. IR 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Artikel 18 Begripsomschrijvingen 16 Artikel 19 Dekking 17 Artikel 20 Uitsluitingen 18 Artikel 21 Schaderegeling 21

Artikel 18 Begripsomschrijvingen 16 Artikel 19 Dekking 17 Artikel 20 Uitsluitingen 18 Artikel 21 Schaderegeling 21 POLISVOORWAARDEN STUDENTENPAKKET DELTA LLOYD: Inhoudsopgave Algemeen Pagina Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 3 Premie 6 Artikel 4 Gewijzigde omstandigheden 7 Artikel 5 Einde

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING BVW-BRI(0109b) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509

BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509 BIJZONDERE VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING P-B509 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.avéroachmea.nl 4413B-13-11 / P-B509 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Woonschepen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.20 C INHOUD ALGEMEEN ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Prudent (ELM.INB003)

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Prudent (ELM.INB003) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Prudent () Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 7 Verhuizing; wijziging van het risico Artikel 2 Risico omschrijving Artikel 8 Verplichtingen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Extra Uitgebreid/Compleet INHOUD VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Compleet Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL BE 03.6.02 B INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3

Nadere informatie

VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Van buitenkomende onheilen INHOUD

VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Van buitenkomende onheilen INHOUD VOORWAARDEN Inboedelverzekering Extra Uitgebreid/Van buitenkomende onheilen MODEL GHA Inboedel 0210 INHOUD ALGEMEEN Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 3 Premie 4 Artikel 4 Gewijzigde

Nadere informatie

BIJzondere voorwaarden

BIJzondere voorwaarden BIJzondere voorwaarden inboedelverzekering Voorwaarden modelnummer P-B509 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene

Nadere informatie

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11 véro chmea Postbus 909 8901 S Leeuwarden www.averoachmea.nl Inhoudsopgave rt. 1 egripsomschrijvingen rt. 2 Wat is verzekerd? rt. 3 Nadere regelingen rt. 4 Eigen risico rt. 5 ewoond rt. 6 Verzekering op

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Standaard (ELM.INB002)

Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Standaard (ELM.INB002) ELMAC Assuradeuren bv Bijzondere Voorwaarden Inboedelverzekering Standaard () Inhoudsopgave Artikel 1 Definities Artikel 7 Verhuizing; wijziging van het risico Artikel 2 Risico omschrijving Artikel 8 Verplichtingen

Nadere informatie