Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)"

Transcriptie

1 Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen Master in Controlling (st.) Post Graduate Controlling H.E.A.O. Cursussen Web analyses Essbase Excel IFRS SOX Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Talenkennis Nederlands (moedertaal) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Software MS Office WIXI (web builder) Time Tell Proactis Planon Samenvatting professionele vaardigheden Oracle crediteuren Oracle debiteuren Oracle grootboek Oracle vaste activa Hyperion reporting Essbase SAP Business Objects Cognos People Soft Coda Financials - Dagelijkse leiding aan ca. 20 man in een financiële omgeving; - Functionele verantwoordelijkheid financiële systemen; - In de rol van controller, beheren P&C cyclus evenals project control (ICT & nieuwbouw); - In de rol van projectleider verantwoordelijk voor o.a. het implementeren van: Activa consolidatie (materieel en immaterieel); Urenregistratie systeem en kostprijsmodellen - Opzetten nieuwe branches in het buitenland ( o.a. Duitsland, Spanje, België). 1

2 Samenvatting persoonlijke vaardigheden Motiverend - Mijn doel is de omgeving te motiveren afdelings- en bedrijfsdoelen te realiseren People manager - Mijn persoonlijke benadering mbt leidinggeven heeft vele malen succes gehad. Zeker bij grote afdelingen met veel niveau verschillen. Commercieel - Commercieel ingesteld en denk vanuit de klant ook als het gaat om financiële verantwoording - Voor mij geldt: doorgaan tot het resultaat is bereikt! Mijn opdrachtgevers: 2

3 2015- heden : Hogeschool Inholland Functie: Controller Sector: Non Profit Subsector: Onderwijs Projectduur: Heden Planning & Control cyclus voor de opleiding Techniek, Ontwerp en Informatica. (Wederom gevraagd ivm vertrek medewerker zie 2013) 1. Opstellen van de opleidingsbegroting 2. Opstellen van financiële rapportages en forecasting modellen 3. De financiële beheersing en rapportage van Europese- en nationale subsidieprojecten (Nuffic, Efro, RAAK) 4. Overleg met het management team inzake budget en realisatie : Project Directie AL-t (RIVM) Functie: Hoofd bedrijfsvoering Sector: Non Profit Subsector: Rijksoverheid Projectduur: 1 jaar De dagelijkse leiding over de afdeling bedrijfsvoering binnen PD-ALt waaronder een financial controller, financieel/ inkoop medewerker, vier medewerkers Service meldpunt en secretariaat. Tevens lid van het MT. 1. Opstellen en beheersing van de begroting voor het facilitair bedrijf 2. Beoordelen van financiële rapportages en forecasting modellen 3. Trekker van het transitieproject i.h.k.v. de bedrijfsovername 4. Het inrichten van het inkoopbeheer conform richtlijnen en aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer m.b.t. Europese aanbestedingen 3

4 : Hogeschool Inholland Functie: Controller Sector: Non Profit Subsector: Onderwijs Projectduur: 12 mnd Planning & Control cyclus voor de opleiding Techniek, Ontwerp en Informatica. 1. Opstellen van de opleidingsbegroting t.b.v. de opleiding 2. Opstellen van financiële rapportages en forecasting modellen 3. De financiële beheersing en rapportage van Europese- en nationale subsidieprojecten (Nuffic, Efro, RAAK) 4. Overleg met het management team inzake budget en realisatie 2012 : Ministerie van Financiën Functie: Controller / FMA (Financieel management adviseur) Sector: Non Profit Subsector: Rijksoverheid Projectduur: 12 mnd Planning & Control cyclus voor de Auditdienst Rijk en opzetten sturingsmodel huisvestingskosten. 1. Opstellen van een startbegroting voor de nieuwe Auditdienst Rijk als gevolg van de rijks brede samenvoeging van auditdiensten 2. Opstellen van financiële rapportages en forecasting modellen 3. Bijdrage verbetering financiële processen rondom betalingen, ontvangsten en autorisatie 4. Financieel adviseur van het MT Auditdienst Rijk 5. Ontwikkelen van een financieel sturingsmodel met betrekking tot het huisvestingscontract ( 25 mln. per jaar) van het Ministerie van Financiën (PPS) 4

5 2011 : Hogeschool INHOLLAND Functie: Controller Sector: Non Profit / Profit Subsector: Onderwijs Projectduur: 12 mnd Planning & Control cyclus voor de stafdienst ICT binnen de hogeschool. 1. Opstellen van de begroting voor het nieuwe schooljaar voor de stafdiensten 2. Opstellen van financiële rapportages en forecasting modellen 3. Optimalisering van projectcontrol mbt grote ICT en nieuwbouw projecten tbv de hogeschool : Ministerie van Economische zaken Landbouw & Innovatie Functie: Controller Sector: Non Profit Subsector: Rijksoverheid Projectduur: 5 jr Advisering management team inzake financiën Tijdelijk waarnemend hoofd afdeling Planning & Control Contactpersoon voor stakeholders (accountants, klanten). 1. Ten behoeve van de ICT dienstverlening aan andere diensten binnen het Ministerie een commerciële kostprijs ontwikkeld 2. Totale verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van de P&C cyclus met interne kostprijzen en commerciële verkoopprijzen. Daarnaast de communicatie richting accountants, Secretaris Generaal en het Ministerie van Financiën als toezichthouder 3. Projectleider migratie activa administraties (MVA / IMVA) van diensten binnen het Ministerie van LNV. Totale consolidatie van activa administraties en het organiseren van de financiering vanuit het Ministerie van Financiën 4. Monitoring grote projecten (> 10 mln) binnen de ICT dienstverlening 5. Treasury functie mbt financiering van grote projecten 5

6 2006 : Hogeschool INHOLLAND Functie: Controller Sector: Non Profit / Profit Subsector: Onderwijs Projectduur: 12 mnd Business Case inzake uitbreiding commerciële ICT dienstverlening aan derden. 1. Voorafgaand aan het opstellen van de Business Case heeft een uitvoerige analyse plaatsgevonden met als doel een realistisch beeld te schetsen over de mogelijke financiële consequenties ten aanzien van het besluit om de ICT dienstverlening te commercialiseren 2. Het beheer van de contracten na de launch van de nieuwe dienstverlening, waaronder de volledige financiële verslaggeving 2005 : Gemeente Den Haag Functie: Hoofd Financiële afhandeling Sector: Non Profit Subsector: Lokale overheid Projectduur: 5 mnd Dagelijkse leiding van de afdeling Financiën bij de Dienst Sociale zaken en werkgelegenheidsprojecten van de gemeente Den Haag. Deze afdeling verzorgt de volledige financiële afhandeling van bijstandsuitkeringen en inkoopfacturen samen met een kas-functie in het stadhuis. Deze afdeling die uit 25 personen bestaat is verdeeld in 3 teams die direct rapporteren aan het Hoofd Financiële afhandeling. 1. Dagelijkse leiding, aansturing, controleren en motiveren van het personeel 2. Opstellen jaarrekening en balansdossiers 3. Projectmatige activiteiten zoals het stroomlijnen van het incassoproces, crediteuren afhandeling en organisatorische ondersteuning bij een interne reorganisatie 6

7 2005 : UWV Functie: Programma Controller Sector: Non Profit Subsector: Sociale verzekeringen Projectduur: 3 mnd Projectcontrol voor huisvestingsproject Front-Backoffice. 1. Tijdelijke vervanging van de controller binnen de programma-divisie van deze organisatie. Doel van dit project was het realiseren van een centralisatieslag van UWV kantoren verspreid over heel Nederland waarbij sturing op tijd, geld en organisatie plaatsvond 2. Verzorgen van de volledige financiële verslaggeving rondom de voortgang van dit project Aandachtspunten binnen dit project: activeringen van (lease) systemen verwerking van doorbelaste uren vanuit de interne organisatie 7

8 2005 : Handelsonderneming Soda Club Functie: Supervisor Finance & Accounting Sector: Profit Subsector: Softdrinks Projectduur: 5 mnd Dagelijkse leiding van de afdeling Finance & Accounting (F&A). Daarnaast het optimaliseren van het gebruik van Oracle Financials. 1. Aansturing van 4 personen belast met de accounting voor de markten waarin deze onderneming actief is. F&A is voornamelijk geografisch ingericht met voor elke geografische markt zijn specifieke kenmerken, wetgeving en procedures 2. Coördineren van de maandafsluiting voor de hele organisatie over de verschillende geografische business units heen. Tevens het ontwikkelen en beschikbaar stellen van financiële rapportages. Daarnaast de coördinatie van de Zweedse en Engelse eindejaarscontrole door een externe accountant 3. Projectmatige activiteiten met betrekking tot de geografische expansie van Soda Club Worldwide BV 4. Het formuleren van system requirements voor Oracle Financials met als doel de toegevoegde waarde van dit systeem te vergroten 2003 : Hogeschool INHOLLAND Functie: Medewerker bedrijfsvoering Sector: Non Profit / Profit Subsector: Onderwijs Projectduur: 1,5 jaar Ondersteuning bij complexe problematiek rondom de jaarrekening na afronding fusie van Hogescholen. 1. Analyseren, corrigeren en consolideren van de salaris interface waarbij als gevolg van de fusie onjuistheden waren geconstateerd 2. Het opzetten van een liquiditeitsbeheer procedure als basis voor het afgeven van liquiditeitsprognoses 3. Implementatie van E-assets (activa module Coda) en overdracht aan de interne organisatie 4. Ondersteuning bij de migratie studentenadministratie-systeem. 8

9 2000 : De Nederlandse Staatsloterij Functie: Hoofd Financiële Informatie Voorziening Sector: Non Profit Subsector: Loterij Projectduur: 3 jr De dagelijkse leiding over de financiële administratie en verantwoordelijk voor de gehele financiële informatie voorziening. 1. Opstellen jaarrekening, waaronder voortgangsbewaking en evaluatie met accountants en belastingadviseurs. Ontwikkelen van procedures rondom de bewaking van balansposten 2. Dagelijkse leiding over de financiële administratie waar 11 man werkzaam zijn verdeeld over de afdelingen grootboek, debiteurenbeheer, crediteuren en de kasfunctie waar o.a. prijzen uitbetaald worden 3. Specifieke personeelsgerelateerde werkzaamheden zoals het opleiden, motiveren, herplaatsen, aannemen en ontslaan van medewerkers evenals het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 4. Functioneel verantwoordelijk voor de implementatie van een nieuw financieel systeem, Oracle Financials. Werkzaamheden binnen deze implementatie zijn onder te verdelen in migratie en transitie werkzaamheden, overdracht en communicatie richting personeel en organisatie 5. In house zijn trainingen ontwikkeld voor de modules AP/AR/GL en Assets 6. Als gevolg van deze migratie en transitie is ook een strategisch plan voor de financiële afdeling ontwikkeld om beter te kunnen voldoen aan de vraag van de organisatie 7. Contactpersoon voor toezichthouder College van toezicht kansspelen 9

10 1999 : TNT Functie: Projectcontrol Sector: Profit Subsector: Post Projectduur: 12 mnd Inrichting van een projectenbureau t.b.v. de Control op grote ICT projecten binnen de afdeling Commerciële Informatie en Organisatie bij TNT. 1. Opstellen van een planning & control cyclus tbv de sturing op ICT projecten. Door middel van een detail procedure voorzien van werkinstructies en rekenmodellen is een stuurmiddel ontwikkeld voor het management 2. Formaliseren van afdelingsbudgetten in samenwerking met projectleiders 3. Analyseren en rapporteren van budgetposities en het formuleren van acties tbv het management 1996 : TIME WARNER (Time Life Books) Functie: General Accountant Sector: Profit Subsector: Uitgeverij Projectduur: 3 jr Volledige administratie van Time Life producten in Spanje, Hongarije Slovakia en Italië. 1. Het verzamelen en verwerken van financiële feiten uit verscheidene geografische gebieden voor wat betreft de verkoop van Time Life producten zoals cd s, boeken en films 2. Afstemming met lokale agenten m.b.t. de tijdige oplevering van financiële gegevens 3. Eerder als "inventory accountant" met verantwoordelijkheid voor de voorraadadministratie en waardering 4. Intensieve betrokkenheid bij een Customer Care project waar in een multidisciplinair team werd gezocht naar oplossingen voor problemen rond om klantenservice 10

11 1996 : Ernst & Young Functie: Stagiair Sector: Financiele dienstverlening Subsector: Accountancy Projectduur: 6 mnd Stageperiode voor de HES, waar ik bij de registeraccountancy-tak van Ernst & Young werd ingezet bij diverse klanten t.b.v. de einde jaarscontrole. De werkzaamheden betroffen voornamelijk het analyseren van balansposten en onderzoek naar autorisaties van facturen. Deze stage periode heb ik succesvol afgerond. Overige : In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van een kleine stichting die zich inzet voor scholen in rurale gebieden in Azië, Afrika en Zuid Amerika. 11

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO controller opleiding) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC

Gustos Finance. Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen - Overijssel Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 45 28 63 13 E-mail m.maathuis@gustosfinance.nl

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie CURRICULUM VITAE Algemeen Naam : Erik Stolk Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda Introductie Ik ben een professioneel en gedreven persoon met humor. Tevens ben ik een sterke teamplayer, beschik ik over

Nadere informatie

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist CV van Lennart Profiel Lennart is een echte professional die door zijn brede ervaring binnen vrijwel iedere organisatie uit de voeten kan. Door zijn klantgerichte aanpak, doorzettingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

Opleiding en cursussen

Opleiding en cursussen CURRICULUM VITAE Drs. C.J.W.M.Doesburg RA Naam : Lian Doesburg Voornamen : Cornelia Johanna Wilhelmina Maria Geboortedatum en plaats : 30 augustus 1971 te Waalwijk Adres : Voorweiden 49 Postcode en plaats

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae Tineke Mantel

Curriculum Vitae Tineke Mantel Curriculum Vitae Tineke Mantel NAW-gegevens Naam: Tineke Mantel Adres: Furkabaan 738 Postcode/Woonplaats: 3524 ZM UTRECHT Mobiel: +31 6 41 97 14 49 Geboortedatum: 21 april 1977 E-mail: tineke@tinekemantel.com

Nadere informatie

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller CV van Tom Profiel Tom is een ervaren financial met meer dan 10 jaar ervaring, toch wil hij zich constant blijven ontwikkelen. Dit door diverse opdrachten met succes af te ronden, maar ook door het volgen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja Curriculum Vitae Philip Haring Philip Haring is een dynamische, representatieve interim manager met een brede ervaring in financieel en niet-financieel beheer. Een echte Teamleider met oog voor innovatie

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst

CURRICULUM VITAE. ALGEMENE GEGEVENS Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst CURRICULUM VITAE ALGEMENE GEGEVENS Naam Sander Voorwinden Adres De Kievit 40 3921 CX Elst Nationaliteit Nederlandse Geboortedatum 28 december 1972 E-mail Sander.voorwinden@gmail.com Linkedin nl.linkedin.com/in/sandervoorwinden

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013

Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Curriculum Vitae Ronald van Roon 01-07-2013 Personalia Naam drs. Ronald (Peter) van Roon RA Geboortedatum 07-11-1966 Woonplaats Veenendaal Burgerlijke staat gehuwd, drie kinderen Telefoon 06-51572753 E-mail

Nadere informatie

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop

Curriculum Vitae Daniëlle Benschop Curriculum Vitae Personalia Naam Mw. Drs. D. Benschop (Daniëlle) Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 12-11-1966 Cursussen & Opleidingen 2008 Introductie Agile 2007 Presteren met Processen, Hanze Hogeschool

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979

CURRICULUM VITAE. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 CURRICULUM VITAE NAAM: Engelhart VOORNAAM: Vanessa Marissa Titel: Ing. Burgerlijke staat: Ongehuwd GEBOORTEDATUM: 16-03-1979 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats Den Haag Rijbewijs: Ja TELEFOON: (+31)

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN

OPLEIDINGEN/CURSUSSEN PERSONALIA Naam: Monique de Groot RE CISA Geboortedatum: 10 mei 1969 Nationaliteit: Nederlandse Woonplaats: Vleuten Functies: Directrice Centro Consulting / Consultant / Business Analist / Business Engineer

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Profielschets Juan Rikken

Profielschets Juan Rikken Profielschets Juan Rikken Personalia Geboorte datum 29 april 1975 Woonplaats Amsterdam Land Nederland Functie(s) Project manager / Senior Consultant / Senior Business Analyst Specialisatie Talenkennis

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN

CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS RESUMÉ LOOPBAAN CURRICULUM VITAE - Rob Kool (1956) PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 Mobiel : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia

Curriculum Vitae. Personalia Curriculum Vitae Personalia Naam: van Halem Voornaam: Olaf Adres: Schipperstraat 44, 1825 DJ, Alkmaar Geboortedatum: 6 september 1973 Geboorteplaats: Alkmaar Burgerlijke staat: Alleenstaand Telefoonnr.:

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter Kalk

Curriculum Vitae Peter Kalk Curriculum Vitae Peter Kalk Persoonlijke gegevens Naam: P.H. Kalk (Peter) Geboortedatum: 26 januari 1969 Adres: Speenkruid 4 Geboorteplaats: Voorschoten PC + Plaats: 3941 TE Doorn Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

20120522 cv Rob van Gerven 1/7

20120522 cv Rob van Gerven 1/7 20120522 cv Rob van Gerven 1/7 naam : Robert van Gerven adres : Willem Barentszstraat 17, 3572 PA Utrecht telefoon : 06 3000.4631 geboortedatum en -plaats : 6 april 1957 te Rotterdam Profiel Rob van Gerven

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS PROFIELSCHETS WERKERVARING INTERIM MANAGER CURRICULUM VITAE PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam : drs. Rob Kool MBA Adres : Grote Belt 148 Woonplaats : 2133 GD Hoofddorp Telefoon : 023-5631378 GSM-nummer : 06-51690311 E-mailadres : r.kool@prokalo.nl Geboortedatum

Nadere informatie

Curriculum Vitae - Ron van Toledo

Curriculum Vitae - Ron van Toledo Personalia Naam Geboortejaar Werkervaring sinds Werkzaam in IT Karaktereigenschappen Klantwaardering door Ron van Toledo 1957 1976 1983 gericht, Gestructureerd Inzet, aanpassingsvermogen, resultaatgedrevenheid,

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens

C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens C u r r i c u l u m v i t a e Persoonlijke gegevens Naam Peter-Paul Gras Geboortejaar 1964 Woonplaats Berlicum Opleiding 1984-1987 HEAO Hogeschool s-hertogenbosch (Geen diploma) 1981-1984 MEAO Katholieke

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie