Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren"

Transcriptie

1 IBM ANTWOORD OP HET REQUEST FOR INFORMATION: Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren Voor SCHOOLINFO IBM Nederland B.V. 24 januari 2014

2 Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren Datum 24 januari 2014 Aantal kopieën 1 Schoolinfo Contactpersoon t.a.v. Rens van den Boogaard Adres Postbus BH Utrecht IBM Nederland B.V. Contactpersoon Jacqueline van Eyndhoven Accountmanager SPSS Telefoon Adres Johan Huizingalaan VH Amsterdam IBM Nederland B.V. Contactpersoon Robin van Tilburg Solution Architect Telefoon Adres Johan Huizingalaan VH Amsterdam IBM Nederland B.V. Contactpersoon Selina Stoelwinder Clientmanager Onderwijs Telefoon Adres Johan Huizingalaan VH Amsterdam IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 1

3 Inhoudsopgave Introductie 3 RFI Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren 4 Vraagstelling 5 1 Algemeen 5 2 Leermateriaal 9 3 Persoonlijke leeromgeving 9 4 Adaptiviteit 10 5 Inzicht gegevens 10 6 Uitwisseling gegevens 10 IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 2

4 Introductie Amsterdam, 24 januari Onderwerp: RFI platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren Geachte heer van den Boogaard, Met genoegen bieden wij u hierbij onze beantwoording aan betreffende uw aanvraag RFI platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren. IBM vertrouwt erop u met dit voorstel een goed beeld te geven van de wijze waarop IBM dergelijke oplossingen aanbiedt en efficiënt en betrouwbaar implementeert. Uiteraard kijken wij uit naar een plezierige en succesvolle samenwerking tussen Schoolinfo en IBM en/of een van onze IBM Business Partners. Indien u vragen heeft over deze beantwoording of nadere informatie wenst dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ondergetekenden. Met vriendelijke groet, IBM Nederland B.V. Jacqueline van Eyndhoven Accountmanager SPSS Robin van Tilburg Solution Architect IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 3

5 RFI Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren Versie december 2013 Inleiding In het onderwijs is een gemeenschappelijke tendens zichtbaar naar het bieden van meer maatwerk en het inzetten van ict daarbij. In het VO wordt vaak gesproken in termen van maatwerk, gedifferentieerd en/of gepersonaliseerd leren. In het PO over maatwerk en adaptief onderwijs. Met gepersonaliseerd leren als parapluterm wordt bedoeld: onderwijs waarin de talenten en behoeften van de individuele leerling centraal staan, differentiatie en maatwerk worden ingezet, en dat (waar van toegevoegde waarde) ondersteund met de inzet van ict. Zowel bij de scholen aan de vraagkant, als bij private partijen aan de aanbodzijde, vindt veel beweging plaats op dit onderwerp. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en de gewenste innovatieve doorbraak te bewerkstelligen is in 2013 een drietal initiatieven gestart: Via het project Leerling 2020 (uitgevoerd door Schoolinfo) ondersteunt de VO-raad een aantal koploperinitiatieven van scholen, ontsluit die resultaten voor de rest van de sector en bundelt daarbij input op de randvoorwaarden t.b.v. sectorale belangenbehartiging. Via het Sectoraal Leermiddelenbeleid voeren PO-Raad en VO-raad regie op de vraag en keten van leermiddelen en zijn aan de hand van een visiedocument en concept Programma van Eisen in gesprek met de aanbodzijde. In het Doorbraakproject willen de PO-raad, VO-raad en de ministeries van EZ en OCW samen met het onderwijs en publieke en private partijen de randvoorwaarden en condities creëren waardoor scholen die dat willen, hun eigen invulling kunnen geven aan gepersonaliseerd leren met ict. De bij deze projecten betrokken initiatiefnemers werken in onderlinge samenhang aan hun gewenste resultaat. In de activiteiten van Leerling 2020 is bij aanvang een RFI rond platforms opgenomen. De resultaten daarvan moeten onder andere leiden tot verdere invulling van het PvE voor het Sectoraal Leermiddelenbeleid. Daarbij voorzien de betrokken partijen van alle drie de projecten ook een publiek-private tafel rond dit thema voor het Doorbraakproject. Daarom ontvangt u deze RFI en wordt u verzocht onderstaande vragenlijst in te vullen als u meent dat de RFI op uw organisatie of een van uw producten van toepassing is RFI Platforms In de ontwikkelingen rond gepersonaliseerd leren komt vaak het begrip platform naar voren. Er wordt in de markt geen eenduidige afgebakende definitie voor platform gehanteerd, maar in het algemeen wordt gedoeld op een ICT-oplossing die gepersonaliseerd leren met behulp van digitale content mogelijk maakt. Genoemde ICT-oplossingen variëren van een adaptief systeem tot een ontsluitmechanisme voor digitale content, van omgeving voor arrangeren en variëren tot een nieuwe generatie elektronische leeromgevingen. Scholen die zich oriënteren op gebruik van een platform geven aan overzicht in het aanbod en onderscheid in functionaliteiten te missen, terwijl aanbieders in de (door)ontwikkeling van deze producten ruis ervaren in de functionele vraag van scholen. Om overzicht in vraag en aanbod m.b.t. platforms ten behoeve gepersonaliseerd leren te verkrijgen is deze RFI (Request for Information) opgezet. Ontwikkelaars van producten die onder de term Platform kunnen vallen, worden uitgenodigd bijgevoegde vragenlijst in te vullen. De vragenlijst met antwoorden kan schriftelijk, per naar tot uiterlijk maandag 27 januari 2014 worden aangeleverd. Eenzelfde vraag gaat uit naar de scholen die hebben aangegeven behoefte te hebben aan een platform. De functionele vragen worden daarbij waar nodig omgezet naar gebruikersperspectief. IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 4

6 Vervolg De resultaten van de RFI onder zowel aanbieders als scholen: worden in het kader van Leerling 2020 in Q1 van 2014 door de VO-raad aangeboden aan de scholen, tezamen met de andere resultaten van fase 1 van Leerling 2020; worden waar mogelijk vertaald naar principes voor de uitwerking van de visiedocumenten in het kader van het Sectoraal Leermiddelenbeleid; dienen als input m.b.t. marktcondities en benodigde publieke voorzieningen voor de nog te vormen publiek-private tafel over de verbindingslaag in het Doorbraakproject; worden in februari 2014 teruggekoppeld aan de aanbiedende partijen die hun input op de RFI hebben geleverd. Vraagstelling 1 Algemeen 1.1 Wat is uw naam? Jacqueline van Eyndhoven Accountmanager SPSS Mobiel nummer: Robin van Tilburg Solution Architect Mobiel nummer: Wat is de naam van uw organisatie? 1.3 Wat is de naam van uw product? IBM Nederland B.V. IBM Smarter Education IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 5

7 1.4 Kunt u kort uw product, zoals dat nu in gebruik is, beschrijven? Kunt u daarbij aangeven voor welke doelgroep (niveau/leerjaar/vakken/ ) het systeem gebruikt kan worden? Onze oplossing helpt de succesratio van leerlingen te verhogen, door enerzijds inzicht te geven in het gedrag en de vorderingen van de leerlingen en anderzijds door inzicht te geven in de effectiviteit van bepaalde onderwijsmiddelen voor een specifieke leerling of groep van leerlingen. Met deze inzichten kan een leerling effectiever bediend worden met onderwijs op maat. Voorbeeld voortgangsrapport Deze oplossing ontsluit de databronnen met studenteninformatie (voortgangsrapporten, cijfers, toetsen, absentie, enz.) en gebruikt deze informatie om inzicht te geven in hoe een individuele student het doet en hoe hij het ten opzichte van zijn medestudenten doet. Via data mining technologie kunnen patronen uit deze data worden gehaald om voorspellende modellen te maken over welke methoden het beste voor een bepaalde student zou werken, om zo te zien wat er verbeterd kan worden. IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 6

8 Voorbeeld overzicht studentinformatie. Deze oplossing geeft antwoorden op vragen zoals: -Hoe groot is het slagingspercentage? -Welke studenten vorderen goed? -Welke studenten lopen risico de studie niet succesvol af te ronden? -Welke leermethoden geven het beste resultaat voor een bepaalde student of een bepaalde groep van studenten? -Welke leermethode past het beste bij een bepaalde student? Deze oplossing kan verder worden uitgebreid naar effectieve inzet van personeel en middelen, of de aansluiting van de studie naar baan te vergroten: IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 7

9 Overzicht van drie hoofdinitiatieven van IBM Smarter Education Smarter Education Initiatives Goal How New Capabilities Benefits 1 Improve Operational Efficiency Utilize shared services and analytics to better manage operations Ability to use cloud based technologies and shared data centers to consolidate and reduce IT and business process costs statewide for core operational services Ability to use analytics to provide dashboards and insights into operational efficiencies based upon KPIs and to manage changes to realize identified savings opportunities More efficient management of resources Lower operating costs Expanded access to instructional resources 2 Improve Student Oucomes Utilize advanced analytics and business rules engines to better manage instructional resources Identify which students were at risk of dropping out and take action to intervene Identify which education programs have been most effective based upon KPIs Personalize education for each student Embed best practices into instructional materials Advanced warnings and the ability to monitor student progress in real time Reduce dropout rates More effective instructional materials 3 Align Education and Employment Utilize analytics, master data management, and security engines to better manage alignments Use data to assist students in understanding how to achieve career goals Align employer requirements with educational pathways Match students with employers based upon alignment of information about each Better alignment between workforce needs and education system Assistance for students to plan career and gain employment IBM Corporation Deze oplossing is al meerdere malen wereldwijd toegepast. Veelal in het hogeronderwijs, maar deze oplossing wordt ook gebruikt voor het PO en VO. Enkele voorbeelden van toepassingen: K12 Successes Miami-Dade Public Schools Miami-Dade Public Schools: Tight integration with PeopleSoft and Oracle; district-wide budgeting and forecasting process; better decision-making with one version of the truth; accelerated superintendent initiatives. Palm Beach County School District Palm Beach County School District: Achieved greater level of access to critical information at teacher and administrative level; faster, easier access to historical data to better map trends and evaluate performance. 37 Gwinnett County Public Schools Gwinnett County Public Schools: GCPS uses IBM s predictive analytics to allow the school system to identify the contributing factors to success and failure, keeping students on a path to success and intervening quickly when they stray. Mobile County Public Schools Mobile County (Alabama) Public Schools: The Mobile County school district engaged IBM to implement a comprehensive business intelligence solution that provides a single, reliable, real-time source for student data and proactively alerts staff if a student crosses atrisk threshold IBM Corporation Meer uitleg over de diverse oplossingen die onder Smarter Education vallen, kunnen worden gevonden onder deze link: as/index.html IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 8

10 1.5 Kunt u een korte roadmap schetsen van de verwachte ontwikkeling en uw toekomstbeeld van uw systeem? Deze oplossing bestaat uit reeds bestaande componenten. De verwachting is dat componenten meeverbeterd zullen worden met nieuwe ontwikkelingen. 2 Leermateriaal 2.1 Welke vormen van leeractiviteiten ondersteunt u? (oefenen, instructie, kennisreproductie, toetsen, ) 2.2 In hoeverre is het mogelijk om andere materialen toe te voegen danwel te verbinden/koppelen? 2.3 Zo ja, wie kunnen dat doen? (denk zowel aan gebruikers binnen de school als daarbuiten, zoals ontwikkelaars en andere leveranciers) Deze oplossing ondersteunt het aanbieden van de juiste leer-/instructiemethoden aan de leerlingen en het volgen van de vooruitgang van de leerlingen die gebruik maken van de diverse methoden. Alle informatiebronnen (met open standaard) kunnen worden gebruikt voor analyse. Het toevoegen van databronnen kan door de plaatselijke IT-afdeling, of door proffessionals van diverse leveranciers worden gedaan. Vaak wordt de eerste ondersteuning door IBM of door een van onze business partners geleverd. 3 Persoonlijke leeromgeving 3.1 Welke beperkingen zijn er voor het plaatsonafhankelijk gebruiken van het systeem? 3.2 Welke beperkingen zijn er om het systeem tijdonafhankelijk te gebruiken? 3.3 Welke beperkingen zijn er om het systeem device-onafhankelijk te gebruiken? 3.4 Welke mogelijkheden biedt het systeem voor het faciliteren van communicatie en samenwerking binnen of tussen gebruikersgroepen (leerlingen, docenten, ouders, )? En op welke manieren is dit mogelijk? Het systeem kan vanaf overal benaderd worden. Rapportages kunnen zowel via een computernetwerk als op mobiele systemen geconsumeerd worden. Geen IBM streeft er naar zoveel mogelijk devices te ondersteunen. Bij de definitieve vaststelling welke componenten gebruikt gaan worden, kan worden bekeken welke devices worden ondersteund. Bij deze oplossingen krijgen docenten en leerlingen een inlogmogelijkheid om de diverse (voortgangs)rapportages of geadviseerd studiemateriaal te raadplegen. Het hangt van de uiteindelijk besloten configuratie af, wie toegang krijgt tot welke capaciteiten. IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 9

11 4 Adaptiviteit 4.1 In hoeverre past het systeem zijn gedrag aan individuele resultaten, gedrag en kenmerken van de leerling aan? Op welke elementen wordt daarbij onderscheid gemaakt (tempo, niveau, leerstijl, volgorde en keuze leerdoelen en materiaal, )? 4.2 Welke beslissingen maakt het systeem daarin zelf en welke legt hij voor aan de gebruiker (leerling dan wel docent)? De oplossing volgt en ondersteunt de advisering van individuele leerlingen. Het systeem zal aan de hand van predictive modellen een voorstel doen aan de verantwoordelijke studiebegeleider. 5 Inzicht gegevens 5.1 Welke gegevens worden (in welke vorm) beschikbaar gesteld binnen de context van de school? En aan wie (leerlingen, docenten, ouders, schoolmanagement, )? Is er onderscheid tussen informatie op het niveau van de individuele leerling en op groepsniveau (klas/leerjaar)? 5.2 Welke mogelijkheid tot benchmarken biedt uw systeem (om bijvoorbeeld te vergelijken met andere instellingen)? 5.3 Welke gegevens worden (in welke vorm) beschikbaar gesteld buiten de context van de school op basis van het gebruik van het systeem? En aan wie (uitgevers, leveranciers,...)? 5.4 In hoeverre bent u bereid gegevens uit uw systeem beschikbaar te stellen voor onderzoek? De achterliggende gedachte is dat zoveel mogelijk informatie over het gedrag en de vorderingen van de leerlingen gebruikt wordt voor adviezen. Hier kan naar gekeken worden op het niveau van een individuele leerling, maar ook op groepsniveau ter vergelijking. Het is aan de organisatie om vast te stellen welke informatie ze aan wie wil tonen. Indien de data beschikbaar is, kan er gebenchmarkt worden. De oplossing kan dat op verschillende aggregatieniveau s doen. De gebruikende organisatie kan zelf besluiten welke gegevens beschikbaar worden gesteld aan welke betrokkenen. De gebruikte gegevens, inclusief de modellen zijn van de organisatie zelf, dus die kunnen dat zelf besluiten. Er kunnen gegevens beschikbaar gesteld worden voor benchmarking. In dat geval worden de door de deelnemers aangeleverde onderliggende gegevens in beveiligde opslag bij de leveranciers bewaard t.b.v. de benchmarkanalyse. De deelnemers krijgen alleen de geaggregeerde (anonieme) benchmarkgegevens. 6 Uitwisseling gegevens 6.1 In hoeverre is het mogelijk om geaggregeerde gegevens over de voortgang van leerlingen te exporteren naar een integraal dashboard? Kunt u daar een voorbeeld van geven? De gegevens kunnen over elk aggregatieniveau worden gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan slagingspercentages, aantal risicostudenten, aantal afnemers van bepaalde leermethoden, enz. IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 10

12 Meer informatie Meer informatie over genoemde projecten en gerelateerde marktconsultaties is te vinden op: Website Leerling 2020: Website VO-raad, dossiers Gepersonaliseerd Leren en Leermiddelen: Website PO-Raad: Website Doorbraakproject: Vragen over deze RFI kunt u stellen aan Schoolinfo via IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 11

13 Disclaimer Belangrijk De intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document berusten bij IBM. Degenen, die dit document van IBM Nederland B.V. ontvangen, zijn geautoriseerd om het document of delen ervan te kopiëren of te dupliceren voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan: het document of delen ervan te overhandigen aan derden, behoudens PO Raad, VO Raad, Initiatiefnemers Doorbraakproject Onderwijs en ICT, aanbiedende partijen RFI Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren, aanbiedende partijen Doorbraakproject Onderwijs en ICT, Ministeries OCW en EZ ( Geauthoriseerde Lezers ) derden te informeren over de inhoud van het document, behoudens Geauthoriseerde Lezers of het document voor enig ander doel te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBM Nederland B.V. Op deze aanbieding zijn de Algemene Voorwaarden van IBM Nederland B.V. (2008) van toepassing ibm.com/nl/legal/algemene_voorwaarden/Algemene_Voorwaarden_IBM_Nederland_BV 2008_.pdf IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 12

Vragenlijst. 1.5 Kunt u een korte roadmap schetsen van de verwachte ontwikkeling en uw toekomstbeeld van uw systeem?

Vragenlijst. 1.5 Kunt u een korte roadmap schetsen van de verwachte ontwikkeling en uw toekomstbeeld van uw systeem? Vragenlijst 1 Algemeen 1.1 Wat is uw naam? Koen Strous 1.2 Wat is de naam van uw organisatie? Dedact 1.3 Wat is de naam van uw product? Learnbeat 1.4 Kunt u kort uw product, zoals dat nu in gebruik is,

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict Inleiding Dit document beschrijft de 10 thema s die samen de agenda voor de publiek- private tafels voor het Doorbraakproject Onderwijs en ict vormen. Deze agenda is samengesteld op basis van de input

Nadere informatie

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017

De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht. Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 De impact van fintech en regtech op het integriteitstoezicht Willemieke van Gorkum Risk & Compliance Congres, 20 juni 2017 0 1 Outline A. Nieuwe ontwikkelingen; wat is het speelveld? B. Hoe ziet de toekomst

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER?

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? POWERED BY INHOUDSOPGAVE Inleiding 02 Wat zijn de redenen tot aanschaf? 03 Wat levert XtremIO organisaties in de praktijk op? 03 Voor welke bedrijfskritische applicaties

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Beter leren met ICT )

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Beter leren met ICT ) 1 Doorbraakproject 11.00 11.45 Doorbraakprojectsessies 11 november 2015 Inkoop: versterken en ontzorgen Goudriaan I Anita Vlonk & Margreet Vermeer 2 11.00 11.45 Een andere blik op financiën (vanuit Beter

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

2 Leermateriaal 2.1 Welke vormen van leeractiviteiten ondersteunt u? (oefenen, instructie, kennisreproductie, toetsen, )

2 Leermateriaal 2.1 Welke vormen van leeractiviteiten ondersteunt u? (oefenen, instructie, kennisreproductie, toetsen, ) Vragenlijst 14 november 2014 1 Algemeen 1.1 Wat is uw naam? Pascal Scheurink 1.2 Wat is de naam van uw organisatie? itslearning Nederland 1.3 Wat is de naam van uw product? itslearning leerplatform 1.4

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil

Linked Data & Innovatie. Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil Linked Data & Innovatie Linked Data 21 april 2016 Marcel Kuil 1. Innovatie 2. Big Data 3. API s & Open Banking 4. Linked Data 2 Kernactiviteiten trendrapport visie & strategie 3 thought leadership participatie

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Visieworkshop Zuyd Hogeschool

Visieworkshop Zuyd Hogeschool Visieworkshop Zuyd Hogeschool VANUIT ONDERWIJSVISIE NAAR EEN VISIE OP DLWO Harry Renting Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Web2.0 applicatie vrij beschikbaar Ontwikkelingen

Nadere informatie

PROCESGERICHT WERKEN. Wat zijn de trends en ontwikkelingen

PROCESGERICHT WERKEN. Wat zijn de trends en ontwikkelingen PROCESGERICHT WERKEN Wat zijn de trends en ontwikkelingen VOORSTELLEN Lourens Siderius Business development manager EEN VRAAG, VOOR WE BEGINNEN Waarom willen we procesgericht werken? VERANDERINGEN Lean

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Arrangeren. Arrangeren/ Algemene inleiding. ( Eerste ervaringen/ aandachtspunten vanuit het loket en context arrangeren/ passend onderwijs)

Arrangeren. Arrangeren/ Algemene inleiding. ( Eerste ervaringen/ aandachtspunten vanuit het loket en context arrangeren/ passend onderwijs) Arrangeren Arrangeren/ Algemene inleiding ( Eerste ervaringen/ aandachtspunten vanuit het loket en context arrangeren/ passend onderwijs) Good Practice 1. Arrangement 1 casus instromer half jaar 2. Arrangement

Nadere informatie

Patrick Billens "Citizen-centric" the evolution to e-government continues Leuven, June 1st

Patrick Billens Citizen-centric the evolution to e-government continues Leuven, June 1st Patrick Billens "Citizen-centric" the evolution to e-government continues Leuven, June 1st Een slimme stad gebruikt innovatieve IT ter verbetering van haar leefbaarheid, duurzaamheid, efficiëntie en economische

Nadere informatie

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574

Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 Peter de Haas peter.dehaas@breinwave.nl +31655776574 business context Innovatie Platform Klantinteractie Klantinzicht Mobiel Social Analytics Productiviteit Processen Integratie Apps Architectuur Wat is

Nadere informatie

De waarde van weten. EduAnalytics. Verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit

De waarde van weten. EduAnalytics. Verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit De waarde van weten EduAnalytics Verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit De waarde van weten EduAnalytics verhoogt uw studiesucces en onderwijskwaliteit Doelgericht aan de slag met EduAnalytics

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager

Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions. Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Welkom Presentatie: Sander Nijenhuis Managing director Fortes Solutions Host: Erik Aalbersberg Accountmanager Praktische zaken Gebruik van headset aanbevolen Vragen stellen kan via Aan het einde van het

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Nieuwe media. Ander onderwijs?

Nieuwe media. Ander onderwijs? Nieuwe media. Ander onderwijs? Joke Voogt Typ hier de footer 1 Wij streven ernaar dat over vijf tot tien jaar alle leerlingen voor hun toekomstig beroep, voor het deelnemen aan het maatschappelijk leven

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas

Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Formatief toetsen: Randvoorwaarden & concrete handvaten voor in de klas Kim Schildkamp Contact: k.schildkamp@utwente.nl Programma Formatief toetsen Voorwaarden voor formatief toetsen Voorbeelden van technieken

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

IBM Cognos Performance 2010

IBM Cognos Performance 2010 IBM Cognos Performance 2010 Smart Decisions. Better Results. De Meervaart, Amsterdam Woensdag 10 november 2010 09.30-18.15 uur Kom naar IBM Cognos Performance 2010 op 10 november in Amsterdam 33% meer

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

TURNAROUND SCHEDULING 2.0

TURNAROUND SCHEDULING 2.0 TURNAROUND SCHEDULING 2.0 Edwin van Doeselaar KicMPi Turnaround event 21/09/2017 EVEN VOORSTELLEN Consulting Support TURNAROUND MANAGEMENT Academy Software Solutions Verbinden Kennis - Passie Digitalisering

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Slimmer leren met ICT )

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Slimmer leren met ICT ) Doorbraakprojectsessies 11 november 2015 1 11.00 11.45 Inkoop: versterken en ontzorgen Goudriaan I Anita Vlonk & Margreet Vermeer 2 11.00 11.45 Een andere blik op financiën (vanuit Slimmer leren met ICT

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Retail analytics. Business Intelligence Cloud Services

Retail analytics. Business Intelligence Cloud Services Retail analytics Business Intelligence Cloud Services Retail Analytics De juiste informatie op het juiste tijdstip Insights Krijg antwoorden! Tegenwoordig worden Retail organisaties geconfronteerd met

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Op naar 2025. Vivian Clement

Op naar 2025. Vivian Clement Op naar 2025 Vivian Clement Veel is nog onzeker, een ding staat vast, de studenten van 2025 zijn nu al met leren begonnen Vandaag aandacht voor Ontwikkelingen Impact op het onderwijs Werkvormen ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden

Game Usability. Les 3 jaar 2. Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Game Usability Les 3 jaar 2 Ontwerp doelstellingen en randvoorwaarden Wat gaan we doen? Herhaling vorige week Ontwerpdoelen en ontwerpdoelstellingen ISO Definition of Usability (9241-11) Usability is the

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent)

JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) JoTondeur (VUB), Koen Aesaert & Johan van Braak (UGent) Inhoud Context en theorie ICT-competenties studentleraren Strategieën lerarenopleiding (SQD) Probleemstelling Methode Survey Multilevel analyse Resultaten

Nadere informatie

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud

Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Door Maarten Kooijman, November 2016? Mijn kennismaking met SAP BusinessObjects Cloud Op dit moment zijn er veel nieuwe ontwikkelingen op het gebied van cloud analytics en business intelligence. Eén van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Kennis Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling. De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar

Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling. De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar 1 Inhoud 1 2 3 4 Maar ik zit nog 5 jaar aan mijn leermiddelencontract vast!

Nadere informatie

Strategisch management en vertrouwen

Strategisch management en vertrouwen Strategisch management en vertrouwen Niels van der Weerdt PhD Dept. Strategic Management Rotterdam School of Management, Erasmus University Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie Strategisch management

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Advies Inkoop publieksversie -

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Advies Inkoop publieksversie - Doorbraakproject Onderwijs & ICT Advies Inkoop publieksversie - september 2015 - 1 - DOORBRAAKPROJECT ONDERWIJS & ICT Eigentijds onderwijs vraagt om leermethoden die de leerling centraal stellen en die

Nadere informatie

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014

Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Innovatie door samenwerken - Slim gebruik maken van de aanwezige informatievoorziening - September 2014 Wladimir Moen Director Business Development wmoen@agtinternational.com 0031 6 31 95 48 77 A leader

Nadere informatie

100% voorspelbaar onderhoud? Vitale assets Proces optimalisatie Een data gedreven RWS!

100% voorspelbaar onderhoud? Vitale assets Proces optimalisatie Een data gedreven RWS! 100% voorspelbaar onderhoud? Proces optimalisatie Een data gedreven RWS! 1 2 3 8 stappenplan 4 5 1) Installatie sensoren (incl. ontsluiten SCADA-data) 2) Verzenden data (veilig!) 3) Opslag data 4) Combineren

Nadere informatie

Make IT work Identify your threats Improve your systems

Make IT work Identify your threats Improve your systems Make IT work Identify your threats Improve your systems Victorem Solution PLatform 2 5 Company Profile Victorem Victorem staat garant voor het innovatief en efficiënt oplossen van de ICT-problemen die

Nadere informatie

MSS Micro SCADA Systeem

MSS Micro SCADA Systeem Wijnand van Asseldonk / Alex Otten MSS Micro SCADA Systeem Agenda ICT in een oogopslag Aanleiding ontwikkeling MSS Keuzemogelijkheden Uitwerking van de keuze Aanvullende wensen ICT in een oogopslag Opgericht

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Training Leermateriaal Ontwikkelen Basis

Training Leermateriaal Ontwikkelen Basis Training Leermateriaal Ontwikkelen Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de Zorg

Het Nieuwe Werken in de Zorg HP Care & Cure seminar Het Nieuwe Werken in de Zorg Harry Verbunt, Healthcare Lead HP NL Harry.verbunt@hp.com Agenda 12.45 uur Introductie Harry Verbunt 13.15 uur Mobiele ontsluiting van informatie Terrence

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Kernvraag Is het testen van Big Data omgevingen, applicaties en de data anders dan het testen van meer traditionele

Nadere informatie

Disrupt Or Die Bart Strijker

Disrupt Or Die Bart Strijker Managing Director Digital Jaarbeurs, VNU EE @bartstrijker Meer praktijk dan theorie? Doet Overal verantwoordelijk digitaal VNU onderdeel jaarbeurs VNU internationaal China Snelle ontwikkeling Full time

Nadere informatie

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken.

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken. Memo Aan Van Leden van de Tactische Overleggen po, vo en mbo Programma Implementatie nummervoorziening Datum 19 oktober 2016 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 0 Proces In het Tactisch Overleg vo/mbo van

Nadere informatie

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011

en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Zaaksysteem koppelvlak en DMS koppelvlak Utrecht, 14 april 2011 Agenda Doel van koppelvlak Welke uitgangspunten zijn gehanteerd Werking van koppelvlak Wat is CMIS en waarom CMIS gebruiken? Doel Zaaksysteem

Nadere informatie

BOM s horen niet in spreadsheets

BOM s horen niet in spreadsheets BOM s horen niet in spreadsheets Innoveer met vertrouwen, wetende dat iedereen de juiste versie heeft van de BOM. Alles wat je nodig hebt om je product te bouwen De bill of materials (BOM) bevat de onderdelen

Nadere informatie

Wees in control over uw digitale landschap

Wees in control over uw digitale landschap Managed Services Managed Services We zorgen ervoor dat uw complete beheerketen soepel functioneert, zodat uw eindgebruikers optimaal worden bediend. Zorgenvrij beheer is cruciaal voor de continuïteit van

Nadere informatie

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design

Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Nieuwe dimensies in gebruikerservaring en design Vanaf Planon Accelerator 6.0 en Planon Software Suite Release 2014 Een innovatieve specialist met dertig jaar ervaring in het IWMSdomein Een partner die

Nadere informatie

Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014. SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen

Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014. SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen Nieuwe mogelijkheden Campus Solutions SIS-Congres HvA/UvA 2014 SaNS-Expertisecentrum Hans Janssen Agenda Bredere inzet bestaande mogelijkheden Campus Solutions Modules Campus Solutions Functionaliteit

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Op weg naar persoonlijk leren

Op weg naar persoonlijk leren Op weg naar persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke missie, visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Ruim de helft van de docenten kan er goed mee uit de voeten en buigt

Nadere informatie

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker

Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Process & IT: eerst KIEZEN maakt het DOEN daarna zoveel makkelijker Wim Tindemans Manager Business Applications Business and Automation Solutions Egemin NV Agenda Probleemstelling Tegenstelling tussen

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas

IPFOS. Bestuurders Conferentie. Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas IPFOS Bestuurders Conferentie Scenario planning voor verzekeraars onder solvency II Onno de Vrij, Head of Risk andfraud-sas SCENARIO PLANNING DE TOEKOMST VOOR PENSIOENFONDSEN? Onno de Vrij, SAS HET

Nadere informatie

Real-time data Warehousing

Real-time data Warehousing Real-time data Warehousing Hoe ICT de business ontzorgt? Jan-Paul Meijer EclipseIT BIS B.V. Datum: 13-10-2011 Wie maakt er al gebruik van RT DWH Agenda Introductie Business uitdagingen bij Real-time Data

Nadere informatie

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming

Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming faculteit economie en bedrijfskunde center for operational excellence 18-05-2016 1 18-05-2016 1 Ontwikkeling van simulationbased serious games ten behoeve van logistieke besluitvorming Durk-Jouke van der

Nadere informatie

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management

InforValue. Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken. Informatie Management Laat de waarde van Informatie uw bedrijfsdoelstellingen versterken Informatie Informatie on Demand Referentie Architectuur Informatie Technologie is belangrijk voor Informatie. Uw organisatie heeft stabiele

Nadere informatie