Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren"

Transcriptie

1 IBM ANTWOORD OP HET REQUEST FOR INFORMATION: Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren Voor SCHOOLINFO IBM Nederland B.V. 24 januari 2014

2 Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren Datum 24 januari 2014 Aantal kopieën 1 Schoolinfo Contactpersoon t.a.v. Rens van den Boogaard Adres Postbus BH Utrecht IBM Nederland B.V. Contactpersoon Jacqueline van Eyndhoven Accountmanager SPSS Telefoon Adres Johan Huizingalaan VH Amsterdam IBM Nederland B.V. Contactpersoon Robin van Tilburg Solution Architect Telefoon Adres Johan Huizingalaan VH Amsterdam IBM Nederland B.V. Contactpersoon Selina Stoelwinder Clientmanager Onderwijs Telefoon Adres Johan Huizingalaan VH Amsterdam IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 1

3 Inhoudsopgave Introductie 3 RFI Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren 4 Vraagstelling 5 1 Algemeen 5 2 Leermateriaal 9 3 Persoonlijke leeromgeving 9 4 Adaptiviteit 10 5 Inzicht gegevens 10 6 Uitwisseling gegevens 10 IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 2

4 Introductie Amsterdam, 24 januari Onderwerp: RFI platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren Geachte heer van den Boogaard, Met genoegen bieden wij u hierbij onze beantwoording aan betreffende uw aanvraag RFI platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren. IBM vertrouwt erop u met dit voorstel een goed beeld te geven van de wijze waarop IBM dergelijke oplossingen aanbiedt en efficiënt en betrouwbaar implementeert. Uiteraard kijken wij uit naar een plezierige en succesvolle samenwerking tussen Schoolinfo en IBM en/of een van onze IBM Business Partners. Indien u vragen heeft over deze beantwoording of nadere informatie wenst dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met ondergetekenden. Met vriendelijke groet, IBM Nederland B.V. Jacqueline van Eyndhoven Accountmanager SPSS Robin van Tilburg Solution Architect IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 3

5 RFI Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren Versie december 2013 Inleiding In het onderwijs is een gemeenschappelijke tendens zichtbaar naar het bieden van meer maatwerk en het inzetten van ict daarbij. In het VO wordt vaak gesproken in termen van maatwerk, gedifferentieerd en/of gepersonaliseerd leren. In het PO over maatwerk en adaptief onderwijs. Met gepersonaliseerd leren als parapluterm wordt bedoeld: onderwijs waarin de talenten en behoeften van de individuele leerling centraal staan, differentiatie en maatwerk worden ingezet, en dat (waar van toegevoegde waarde) ondersteund met de inzet van ict. Zowel bij de scholen aan de vraagkant, als bij private partijen aan de aanbodzijde, vindt veel beweging plaats op dit onderwerp. Om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en de gewenste innovatieve doorbraak te bewerkstelligen is in 2013 een drietal initiatieven gestart: Via het project Leerling 2020 (uitgevoerd door Schoolinfo) ondersteunt de VO-raad een aantal koploperinitiatieven van scholen, ontsluit die resultaten voor de rest van de sector en bundelt daarbij input op de randvoorwaarden t.b.v. sectorale belangenbehartiging. Via het Sectoraal Leermiddelenbeleid voeren PO-Raad en VO-raad regie op de vraag en keten van leermiddelen en zijn aan de hand van een visiedocument en concept Programma van Eisen in gesprek met de aanbodzijde. In het Doorbraakproject willen de PO-raad, VO-raad en de ministeries van EZ en OCW samen met het onderwijs en publieke en private partijen de randvoorwaarden en condities creëren waardoor scholen die dat willen, hun eigen invulling kunnen geven aan gepersonaliseerd leren met ict. De bij deze projecten betrokken initiatiefnemers werken in onderlinge samenhang aan hun gewenste resultaat. In de activiteiten van Leerling 2020 is bij aanvang een RFI rond platforms opgenomen. De resultaten daarvan moeten onder andere leiden tot verdere invulling van het PvE voor het Sectoraal Leermiddelenbeleid. Daarbij voorzien de betrokken partijen van alle drie de projecten ook een publiek-private tafel rond dit thema voor het Doorbraakproject. Daarom ontvangt u deze RFI en wordt u verzocht onderstaande vragenlijst in te vullen als u meent dat de RFI op uw organisatie of een van uw producten van toepassing is RFI Platforms In de ontwikkelingen rond gepersonaliseerd leren komt vaak het begrip platform naar voren. Er wordt in de markt geen eenduidige afgebakende definitie voor platform gehanteerd, maar in het algemeen wordt gedoeld op een ICT-oplossing die gepersonaliseerd leren met behulp van digitale content mogelijk maakt. Genoemde ICT-oplossingen variëren van een adaptief systeem tot een ontsluitmechanisme voor digitale content, van omgeving voor arrangeren en variëren tot een nieuwe generatie elektronische leeromgevingen. Scholen die zich oriënteren op gebruik van een platform geven aan overzicht in het aanbod en onderscheid in functionaliteiten te missen, terwijl aanbieders in de (door)ontwikkeling van deze producten ruis ervaren in de functionele vraag van scholen. Om overzicht in vraag en aanbod m.b.t. platforms ten behoeve gepersonaliseerd leren te verkrijgen is deze RFI (Request for Information) opgezet. Ontwikkelaars van producten die onder de term Platform kunnen vallen, worden uitgenodigd bijgevoegde vragenlijst in te vullen. De vragenlijst met antwoorden kan schriftelijk, per naar tot uiterlijk maandag 27 januari 2014 worden aangeleverd. Eenzelfde vraag gaat uit naar de scholen die hebben aangegeven behoefte te hebben aan een platform. De functionele vragen worden daarbij waar nodig omgezet naar gebruikersperspectief. IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 4

6 Vervolg De resultaten van de RFI onder zowel aanbieders als scholen: worden in het kader van Leerling 2020 in Q1 van 2014 door de VO-raad aangeboden aan de scholen, tezamen met de andere resultaten van fase 1 van Leerling 2020; worden waar mogelijk vertaald naar principes voor de uitwerking van de visiedocumenten in het kader van het Sectoraal Leermiddelenbeleid; dienen als input m.b.t. marktcondities en benodigde publieke voorzieningen voor de nog te vormen publiek-private tafel over de verbindingslaag in het Doorbraakproject; worden in februari 2014 teruggekoppeld aan de aanbiedende partijen die hun input op de RFI hebben geleverd. Vraagstelling 1 Algemeen 1.1 Wat is uw naam? Jacqueline van Eyndhoven Accountmanager SPSS Mobiel nummer: Robin van Tilburg Solution Architect Mobiel nummer: Wat is de naam van uw organisatie? 1.3 Wat is de naam van uw product? IBM Nederland B.V. IBM Smarter Education IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 5

7 1.4 Kunt u kort uw product, zoals dat nu in gebruik is, beschrijven? Kunt u daarbij aangeven voor welke doelgroep (niveau/leerjaar/vakken/ ) het systeem gebruikt kan worden? Onze oplossing helpt de succesratio van leerlingen te verhogen, door enerzijds inzicht te geven in het gedrag en de vorderingen van de leerlingen en anderzijds door inzicht te geven in de effectiviteit van bepaalde onderwijsmiddelen voor een specifieke leerling of groep van leerlingen. Met deze inzichten kan een leerling effectiever bediend worden met onderwijs op maat. Voorbeeld voortgangsrapport Deze oplossing ontsluit de databronnen met studenteninformatie (voortgangsrapporten, cijfers, toetsen, absentie, enz.) en gebruikt deze informatie om inzicht te geven in hoe een individuele student het doet en hoe hij het ten opzichte van zijn medestudenten doet. Via data mining technologie kunnen patronen uit deze data worden gehaald om voorspellende modellen te maken over welke methoden het beste voor een bepaalde student zou werken, om zo te zien wat er verbeterd kan worden. IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 6

8 Voorbeeld overzicht studentinformatie. Deze oplossing geeft antwoorden op vragen zoals: -Hoe groot is het slagingspercentage? -Welke studenten vorderen goed? -Welke studenten lopen risico de studie niet succesvol af te ronden? -Welke leermethoden geven het beste resultaat voor een bepaalde student of een bepaalde groep van studenten? -Welke leermethode past het beste bij een bepaalde student? Deze oplossing kan verder worden uitgebreid naar effectieve inzet van personeel en middelen, of de aansluiting van de studie naar baan te vergroten: IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 7

9 Overzicht van drie hoofdinitiatieven van IBM Smarter Education Smarter Education Initiatives Goal How New Capabilities Benefits 1 Improve Operational Efficiency Utilize shared services and analytics to better manage operations Ability to use cloud based technologies and shared data centers to consolidate and reduce IT and business process costs statewide for core operational services Ability to use analytics to provide dashboards and insights into operational efficiencies based upon KPIs and to manage changes to realize identified savings opportunities More efficient management of resources Lower operating costs Expanded access to instructional resources 2 Improve Student Oucomes Utilize advanced analytics and business rules engines to better manage instructional resources Identify which students were at risk of dropping out and take action to intervene Identify which education programs have been most effective based upon KPIs Personalize education for each student Embed best practices into instructional materials Advanced warnings and the ability to monitor student progress in real time Reduce dropout rates More effective instructional materials 3 Align Education and Employment Utilize analytics, master data management, and security engines to better manage alignments Use data to assist students in understanding how to achieve career goals Align employer requirements with educational pathways Match students with employers based upon alignment of information about each Better alignment between workforce needs and education system Assistance for students to plan career and gain employment IBM Corporation Deze oplossing is al meerdere malen wereldwijd toegepast. Veelal in het hogeronderwijs, maar deze oplossing wordt ook gebruikt voor het PO en VO. Enkele voorbeelden van toepassingen: K12 Successes Miami-Dade Public Schools Miami-Dade Public Schools: Tight integration with PeopleSoft and Oracle; district-wide budgeting and forecasting process; better decision-making with one version of the truth; accelerated superintendent initiatives. Palm Beach County School District Palm Beach County School District: Achieved greater level of access to critical information at teacher and administrative level; faster, easier access to historical data to better map trends and evaluate performance. 37 Gwinnett County Public Schools Gwinnett County Public Schools: GCPS uses IBM s predictive analytics to allow the school system to identify the contributing factors to success and failure, keeping students on a path to success and intervening quickly when they stray. Mobile County Public Schools Mobile County (Alabama) Public Schools: The Mobile County school district engaged IBM to implement a comprehensive business intelligence solution that provides a single, reliable, real-time source for student data and proactively alerts staff if a student crosses atrisk threshold IBM Corporation Meer uitleg over de diverse oplossingen die onder Smarter Education vallen, kunnen worden gevonden onder deze link: as/index.html IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 8

10 1.5 Kunt u een korte roadmap schetsen van de verwachte ontwikkeling en uw toekomstbeeld van uw systeem? Deze oplossing bestaat uit reeds bestaande componenten. De verwachting is dat componenten meeverbeterd zullen worden met nieuwe ontwikkelingen. 2 Leermateriaal 2.1 Welke vormen van leeractiviteiten ondersteunt u? (oefenen, instructie, kennisreproductie, toetsen, ) 2.2 In hoeverre is het mogelijk om andere materialen toe te voegen danwel te verbinden/koppelen? 2.3 Zo ja, wie kunnen dat doen? (denk zowel aan gebruikers binnen de school als daarbuiten, zoals ontwikkelaars en andere leveranciers) Deze oplossing ondersteunt het aanbieden van de juiste leer-/instructiemethoden aan de leerlingen en het volgen van de vooruitgang van de leerlingen die gebruik maken van de diverse methoden. Alle informatiebronnen (met open standaard) kunnen worden gebruikt voor analyse. Het toevoegen van databronnen kan door de plaatselijke IT-afdeling, of door proffessionals van diverse leveranciers worden gedaan. Vaak wordt de eerste ondersteuning door IBM of door een van onze business partners geleverd. 3 Persoonlijke leeromgeving 3.1 Welke beperkingen zijn er voor het plaatsonafhankelijk gebruiken van het systeem? 3.2 Welke beperkingen zijn er om het systeem tijdonafhankelijk te gebruiken? 3.3 Welke beperkingen zijn er om het systeem device-onafhankelijk te gebruiken? 3.4 Welke mogelijkheden biedt het systeem voor het faciliteren van communicatie en samenwerking binnen of tussen gebruikersgroepen (leerlingen, docenten, ouders, )? En op welke manieren is dit mogelijk? Het systeem kan vanaf overal benaderd worden. Rapportages kunnen zowel via een computernetwerk als op mobiele systemen geconsumeerd worden. Geen IBM streeft er naar zoveel mogelijk devices te ondersteunen. Bij de definitieve vaststelling welke componenten gebruikt gaan worden, kan worden bekeken welke devices worden ondersteund. Bij deze oplossingen krijgen docenten en leerlingen een inlogmogelijkheid om de diverse (voortgangs)rapportages of geadviseerd studiemateriaal te raadplegen. Het hangt van de uiteindelijk besloten configuratie af, wie toegang krijgt tot welke capaciteiten. IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 9

11 4 Adaptiviteit 4.1 In hoeverre past het systeem zijn gedrag aan individuele resultaten, gedrag en kenmerken van de leerling aan? Op welke elementen wordt daarbij onderscheid gemaakt (tempo, niveau, leerstijl, volgorde en keuze leerdoelen en materiaal, )? 4.2 Welke beslissingen maakt het systeem daarin zelf en welke legt hij voor aan de gebruiker (leerling dan wel docent)? De oplossing volgt en ondersteunt de advisering van individuele leerlingen. Het systeem zal aan de hand van predictive modellen een voorstel doen aan de verantwoordelijke studiebegeleider. 5 Inzicht gegevens 5.1 Welke gegevens worden (in welke vorm) beschikbaar gesteld binnen de context van de school? En aan wie (leerlingen, docenten, ouders, schoolmanagement, )? Is er onderscheid tussen informatie op het niveau van de individuele leerling en op groepsniveau (klas/leerjaar)? 5.2 Welke mogelijkheid tot benchmarken biedt uw systeem (om bijvoorbeeld te vergelijken met andere instellingen)? 5.3 Welke gegevens worden (in welke vorm) beschikbaar gesteld buiten de context van de school op basis van het gebruik van het systeem? En aan wie (uitgevers, leveranciers,...)? 5.4 In hoeverre bent u bereid gegevens uit uw systeem beschikbaar te stellen voor onderzoek? De achterliggende gedachte is dat zoveel mogelijk informatie over het gedrag en de vorderingen van de leerlingen gebruikt wordt voor adviezen. Hier kan naar gekeken worden op het niveau van een individuele leerling, maar ook op groepsniveau ter vergelijking. Het is aan de organisatie om vast te stellen welke informatie ze aan wie wil tonen. Indien de data beschikbaar is, kan er gebenchmarkt worden. De oplossing kan dat op verschillende aggregatieniveau s doen. De gebruikende organisatie kan zelf besluiten welke gegevens beschikbaar worden gesteld aan welke betrokkenen. De gebruikte gegevens, inclusief de modellen zijn van de organisatie zelf, dus die kunnen dat zelf besluiten. Er kunnen gegevens beschikbaar gesteld worden voor benchmarking. In dat geval worden de door de deelnemers aangeleverde onderliggende gegevens in beveiligde opslag bij de leveranciers bewaard t.b.v. de benchmarkanalyse. De deelnemers krijgen alleen de geaggregeerde (anonieme) benchmarkgegevens. 6 Uitwisseling gegevens 6.1 In hoeverre is het mogelijk om geaggregeerde gegevens over de voortgang van leerlingen te exporteren naar een integraal dashboard? Kunt u daar een voorbeeld van geven? De gegevens kunnen over elk aggregatieniveau worden gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan slagingspercentages, aantal risicostudenten, aantal afnemers van bepaalde leermethoden, enz. IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 10

12 Meer informatie Meer informatie over genoemde projecten en gerelateerde marktconsultaties is te vinden op: Website Leerling 2020: Website VO-raad, dossiers Gepersonaliseerd Leren en Leermiddelen: Website PO-Raad: Website Doorbraakproject: Vragen over deze RFI kunt u stellen aan Schoolinfo via IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 11

13 Disclaimer Belangrijk De intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document berusten bij IBM. Degenen, die dit document van IBM Nederland B.V. ontvangen, zijn geautoriseerd om het document of delen ervan te kopiëren of te dupliceren voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan: het document of delen ervan te overhandigen aan derden, behoudens PO Raad, VO Raad, Initiatiefnemers Doorbraakproject Onderwijs en ICT, aanbiedende partijen RFI Platforms t.b.v. gepersonaliseerd leren, aanbiedende partijen Doorbraakproject Onderwijs en ICT, Ministeries OCW en EZ ( Geauthoriseerde Lezers ) derden te informeren over de inhoud van het document, behoudens Geauthoriseerde Lezers of het document voor enig ander doel te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IBM Nederland B.V. Op deze aanbieding zijn de Algemene Voorwaarden van IBM Nederland B.V. (2008) van toepassing. 05.ibm.com/nl/legal/algemene_voorwaarden/Algemene_Voorwaarden_IBM_Nederland_BV 2008_.pdf IBM Nederland B.V. 24 januari 2014 Schoolinfo en IBM - vertrouwelijk 12

2 Leermateriaal 2.1 Welke vormen van leeractiviteiten ondersteunt u? (oefenen, instructie, kennisreproductie, toetsen, )

2 Leermateriaal 2.1 Welke vormen van leeractiviteiten ondersteunt u? (oefenen, instructie, kennisreproductie, toetsen, ) Vragenlijst 14 november 2014 1 Algemeen 1.1 Wat is uw naam? Pascal Scheurink 1.2 Wat is de naam van uw organisatie? itslearning Nederland 1.3 Wat is de naam van uw product? itslearning leerplatform 1.4

Nadere informatie

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO

Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO Programma van Eisen (PvE 2013) Leermaterialenketen PO/VO 30 september 2013, versie 0.86 20130930.PvE 2013 PO-VO.v086 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Ontwikkelingen rond leermaterialen... 3 1.2 Een

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

Onderzoek portalen. Universitair Informatiemanagement SB/UIM/13/1114/FS. Meer inzicht in portalen. Document Historie. Kenmerken:

Onderzoek portalen. Universitair Informatiemanagement SB/UIM/13/1114/FS. Meer inzicht in portalen. Document Historie. Kenmerken: Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/13/1114/FS Datum: 24 april 2014 Onderzoek portalen Meer inzicht in portalen Frank Snels Universitair informatiemanagement Universiteit Twente Document

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015

NedDat Foundation. Informatie over het open data proces voor de data aanbieder. Datum: januari 2015 NedDat Foundation Informatie over het open data proces voor de data aanbieder Datum: januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding Stap 1: De inventarisatie 1.1 Inventariseer de datasets 1.2 De juridische check

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Business Service Management. BSM volgens Logica

Business Service Management. BSM volgens Logica Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and business process outsourcing services.

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

Cloud sourcing model

Cloud sourcing model Cloud sourcing model Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele IT-afdelingen zichzelf

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen

Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Business Intelligence en de dagelijkse werkpraktijk van middelmanagers De kloof tussen twee sturingsopvattingen Afstudeeronderzoek Master Zorgmanagement Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg Erasmus

Nadere informatie

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services

Portals en SOA. Competence Center Infrastructural Software Services Portals en SOA Competence Center Infrastructural Software Services Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0)

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt

VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE VMS-systemen op de Nederlandse & Belgische markt EDITIE HOOFDSPONSOREN Workforce Management System Powered by SPONSOREN DEELNEMERS CARERIX CONNECTING-EXPERTISE CONNEXYS EASYCONTRACT ESIZE HAYS INHUURPROCES.NL

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie