juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt"

Transcriptie

1 juli 2006 Stadsvernieuwing Schepenlaanbuurt

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 STADSVERNIEUWINGSKANDIDAAT WAT HOUDT DAT IN 4 Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat 4 Voorrang op woningen in de WoningNet krant 4 Voorrang op woningen buiten Amsterdam 4 Herhuisvestingmogelijkheden Fase I 4 Het Sociaal Plan Banne 4 Wie worden er stadsvernieuwingskandidaat? 4 Wie worden er semi-stadsvernieuwingskandidaat? 4 Op wie heeft u voorrang? 5 HOE ZOEKT U NAAR EEN GESCHIKTE WONING? 6 U zoekt een huurwoning in Amsterdam 6 Op welke woningen kunt u reageren? 6 Toewijzingsvoorwaarden Amsterdam 7 Voorrang begane grond of eerste verdieping 7 Verhuizen naar een woning die wordt gesloopt 7 U zoekt een huurwoning buiten Amsterdam 7 U wilt een woning kopen 7 Als u geen geschikte woning vindt? 7 U HEEFT EEN ANDERE WONING GEVONDEN, EN DAN? 8 Huurcontract opzeggen 8 Hoe moet u de woning achterlaten? 8 Interim-beheer 8 Tijdelijke verhuur 8 WELKE FINANCIËLE AFSPRAKEN ZIJN ER VOOR U? 9 U krijgt een verhuiskostenvergoeding 9 U krijgt een vergoeding voor zelfaangebrachte voorzieningen 9 Huurtoeslag 9 Huurgewenning 9 WAT VOOR BEGELEIDING KRIJGT U? 10 Persoonlijk begeleider 10 Spreekuur 10 BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS 10 Persoonlijk begeleiders 10 Begeleiding herhuisvesting 10 VUISTREGELS WONINGTOEWIJZING AMSTERDAM 11 Ieder huishouden mag op elke woning reageren 11 Woninggrootte en huishoudengrootte 11 Grote huishoudens krijgen voorrang bij grote woningen 11 Voorrang voor ouderen en mensen met een medische of WVG-indicatie 11 Voorrang bij sloop of renovatie en sociale of medische problemen 11 - Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend -

3 INLEIDING Voor u ligt een informatiebrochure, bedoeld voor alle bewoners van de Schepenlaanbuurt in het stadsdeel Amsterdam Noord. In deze brochure staat het totale pakket aan afspraken en regelingen over de positie van bewoners die te maken krijgen met sloop van hun woning en daarom moeten verhuizen. Het Sociaal Plan Banne is als uitgangspunt gebruikt. Het Stadsdeel en de betrokken woningcorporaties hebben de afgelopen tijd plannen gemaakt voor een vernieuwing van de gehele Banne. Deze plannen passen binnen de meer globale afspraken voor de vernieuwing van de Banne. Die plannen, in 2003 goedgekeurd door de Stadsdeelraad, betekenen dat uw woning gesloopt wordt en dat u binnenkort stadsvernieuwingskandidaat wordt. Deze brochure bevat belangrijke informatie over de afspraken en regelingen die vanaf dat moment voor u van toepassing zijn. Welke woningen liggen in de Schepenlaanbuurt? 1e Fase: - Statenjachtstraat (bezit Eigen Haard) - Kopjachtstraat (bezit Eigen Haard) - Kustvaardersstraat (bezit Eigen Haard) - Fregatstraat (bezit Eigen Haard) - Raderbootstraat (bezit Rochdale) 2e Fase: - Sleepbootstraat (bezit Rochdale) - Kofschipstraat (bezit Rochdale) - Fluitschipstraat (bezit Rochdale) - Galjoenstraat (bezit Rochdale)

4 Stadsvernieuwingskandidaat, wat houdt dat in? Wanneer wordt u stadsvernieuwingskandidaat? De datum waarop u stadsvernieuwingskandidaat wordt, heet de peildatum. Voor alle bewoners van de Schepenlaanbuurt 1e Fase is de peildatum 1 juli Vanaf deze datum kunt u met voorrang op zoek gaan naar een andere woning in Amsterdam. Bovendien komt u in aanmerking voor alle regelingen in het Sociaal Plan Banne. De start van de sloop is gepland in 1 juli Dit betekent dat u twee jaar de tijd heeft om een nieuwe woning te vinden. Voorrang op woningen in de WoningNet krant Als stadsvernieuwingskandidaat heeft u voorrang op andere woningzoekenden in Amsterdam. De woningen worden in de WoningNet krant aangeboden. Hoe u een woning kunt zoeken, leest u verderop in deze brochure. Voorrang op woningen buiten Amsterdam Als stadsvernieuwingskandidaat heeft u voorrang op andere woningzoekenden in de gemeenten Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. Iedere gemeente heeft een maximaal aantal woningen voor stadsvernieuwingskandidaten uit Amsterdam. Hoe u een woning kunt zoeken, leest u verderop in de brochure. Herhuisvestingmogelijkheden Fase 1 - Garantie op een bestaande woning in de Banne - Rest Amsterdam en de regio - Nieuwbouw stadsdeel * Let op: Wanneer binnen uw herhuisvestingtermijn nieuwbouw wordt opgeleverd kunt u voor een nieuwbouwwoning in aanmerking komen. U heeft geen garantie op een nieuwbouwwoning! Ook nieuwbouwwoningen worden op volgorde van passendheid en woonduur toegewezen. Het Sociaal Plan Banne Woningcorporaties, de overheid en bewonersorganisaties hebben afspraken gemaakt over de positie van bewoners in vernieuwingsprojecten in De Banne. Deze afspraken staan in het Sociaal Plan Banne. Vanaf de peildatum komt u in aanmerking voor de regelingen die in het Sociaal Plan worden genoemd. Verderop in deze brochure worden de regelingen besproken. Wie worden er stadsvernieuwingskandidaat? Na de peildatum wordt de officiële hoofdbewoner van het adres (en zijn/haar gezin ) stadsvernieuwingskandidaat. Voor de gezinsgrootte tellen mee: - uw echtgenoot/echtgenote; - medehuurders die op het huurcontract zijn vermeld; - medebewoners die op de peildatum langer dan vijf jaar in het Bevolkingsregister staan ingeschreven op het betreffende adres. Wie worden er semi-stadsvernieuwingskandidaat? Wanneer u stadsvernieuwingskandidaat wordt, kunnen ook uw inwonende kinderen van 18 jaar of ouder met voorrang in aanmerking komen voor een zelfstandige woonruimte. U kunt dan naar een kleinere woning zoeken en dat vergroot uw kansen op de woningmarkt. Aan deze semi-stadsvernieuwingsurgentie zijn voor uw kinderen drie voorwaarden verbonden: - zij moeten minimaal 18 jaar oud zijn en bij u in huis wonen; - zij moeten minimaal vijf aaneengesloten jaren voor de peildatum bij u en op het betreffende adres staan ingeschreven; - zij moeten een inkomen hebben waarmee zij in staat zijn de huur te betalen. 4

5 In de leeftijd van 18 tot 23 jaar heeft uw kind voor een éénpersoonshuishouden recht op een woning van maximaal 40 m 2. Een tweepersoonshuishouden in de leeftijd van 18 tot 23 jaar heeft recht op een woning van maximaal 50 m 2. Vanaf de leeftijd van 23 jaar heeft uw kind voor een één- of tweepersoonshuishouden recht op een woning van maximaal 50 m 2. Tijdens het huisbezoek kan uw kind aangeven of hij/zij in aanmerking wil komen voor deze urgentie. Uw kind heeft geen recht op de verhuiskostenvergoeding. Wanneer uw kind geen passende woonruimte vindt vóór de sloopdatum, vervalt de semi-stadsvernieuwingsurgentie. Deze regeling is ook van toepassing op inwonenden (bv. een nicht, een vriend). Op wie heeft u voorrang? Als stadsvernieuwingskandidaat heeft u voorrang op een groot deel van de overige woningzoekenden in Amsterdam. De voorrangsvolgorde is als volgt: 1. Kandidaten die acuut moeten worden geherhuisvest (bijvoorbeeld bij brand); 2. Stadsvernieuwingskandidaten (dit bent u vanaf de peildatum); (Voor woningen in de Banne heeft u voorrang op stadsvernieuwingskandidaten uit een ander stadsdeel) 3. Overige voorrangskandidaten (bv. medisch/sociaal) en semi-stadsvernieuwingskandidaten (kinderen/inwonenden van stadsvernieuwingskandidaten); 4. Reguliere woningzoekenden. U ziet: u staat als stadsvernieuwingskandidaat bijna boven aan de lijst. Daardoor heeft u, wanneer u op een woning reageert, een grote kans de woning te krijgen. U moet daarbij wel rekening houden met de voorwaarden van de aangeboden woning met betrekking tot uw inkomen en uw gezinssamenstelling. Verderop in deze brochure leest u hier meer over. Daarnaast kan ook uw persoonlijk begeleider u informeren over de voorwaarden die op uw situatie van toepassing zijn. Wanneer meerdere stadsvernieuwingskandidaten reageren op dezelfde woning geldt de volgende voorrangsvolgorde: 1. Stadsvernieuwingskandidaten die het eerst hun woning moeten verlaten, vanwege sloop of renovatie; 2. In geval van dezelfde sloop- of renovatiedatum, de langst wonende op het huidige adres (langste woonduur). 5

6 Hoe zoekt u naar een geschikte woning? U zoekt een huurwoning in Amsterdam Vanaf de peildatum kunt u met voorrang zoeken naar een andere woning in Amsterdam. U heeft twee jaar de tijd om een geschikte woning te vinden. Tijdens het huisbezoek van de persoonlijk begeleider hoort u welke informatie nodig is om u bij WoningNet aan te kunnen melden als stadsvernieuwingskandidaat. Rochdale betaalt deze aanmelding. U ontvangt van WoningNet een brief met uw inschrijvingsnummer en de datum waarop u als stadsvernieuwingskandidaat bent ingeschreven. Als u al ingeschreven staat bij WoningNet, worden uw gegevens door uw persoonlijk begeleider gecontroleerd en krijgt u de voorrangsstatus toegekend. U ontvangt bericht vanaf welke datum u als stadsvernieuwingskandidaat bent ingeschreven. Na de inschrijving kunt u, vanaf de peildatum, op twee manieren op vrijgekomen woningen in Amsterdam reageren: 1. U bekijkt het vrijgekomen aanbod in de WoningNet krant. Deze is één keer in de twee weken gratis af te halen op een groot aantal adressen; in diverse winkels en supermarkten, bij het WoonServicePunt Noord en het stadsdeel. U kunt reageren op woningen die u geschikt lijken. Dan stuurt u de Woonbon op naar WoningNet, of u belt de Reactielijn ( / 0,45/minuut). 2. U bekijkt het vrijgekomen aanbod via de website Via deze site kunt u ook reageren op woningen die u geschikt vindt. U bepaalt zelf op welke woningen u reageert. U kunt per twee weken op maximaal drie woningen reageren. Wanneer u bent geselecteerd voor een woning, krijgt u een oproep om de woning te bezichtigen. Meestal krijgen de eerste tien kandidaten een uitnodiging voor bezichtiging. Sommige corporaties sturen alleen de eerste drie kandidaten een uitnodiging. Als de woning u niet bevalt, heeft u het recht deze te weigeren. Laat het wel aan de verhuurder van de woning weten wanneer u na de bezichtiging niet geïnteresseerd bent in de woning. Er bestaat géén maximum aantal weigeringen. U moet natuurlijk wél rekening houden met de datum waarop u uw huidige woning moet hebben verlaten in verband met de sloop. U kunt ook hulp van uw persoonlijk begeleider krijgen bij het zoeken naar een andere woning. Op welke woningen kunt u reageren? U kunt met voorrang reageren op woningen die passen bij uw persoonlijke situatie (het zogenaamde zoekprofiel ). Uw persoonlijk begeleider informeert u hierover. Uw zoekprofiel hangt af van: - of u stadsvernieuwingskandidaat of semi-stadsvernieuwingskandidaat bent; - de grootte van uw huishouden (dit bepaalt de oppervlakte van de woning waarop u kunt reageren); - de verdieping waarvoor u in aanmerking komt (voor woningzoekenden met een medische urgentie); - de verhouding tussen de hoogte van de huur van de nieuwe woning en uw inkomen, met andere woorden: bent u in staat de huur betalen of verdient u teveel voor de goedkope woningvoorraad (huur tot 387,00)? 6

7 Toewijzingsvoorwaarden Amsterdam Bij het zoeken naar een woning moet u rekening houden met de voorwaarden die de Gemeente Amsterdam stelt. Deze bepalen mede uw zoekprofiel (zie de vuistregels voor de toewijzing achter in deze brochure): 1. Uw gezinssamenstelling bepaalt de woninggrootte. Er zijn niet veel grote woningen beschikbaar. Daarom hebben huishoudens die uit ten minste 3 personen bestaan, voorrang op woningen met een oppervlakte groter dan 60m 2. Een één- of tweepersoonshuishouden mag wel reageren op woningen vanaf 60m 2, maar grotere huishoudens hebben voorrang. Hetzelfde geldt voor woningen vanaf 80 m 2, dan geldt een voorrang voor huishoudens van minimaal 5 personen. Uitzondering: u bent met één of twee personen en woont nu op een woning met een oppervlakte groter dan 60 m 2. U heeft dan ook voorrang op een woning groter dan 60 m Uw gezinsinkomen (= het gezamenlijk inkomen van alle personen in uw huishouden die verdienen en ouder zijn dan 18 jaar) bepaalt in welke huurklasse u een woning kunt zoeken. Woningen met een huur tot 387, - (prijspeil 1 januari 2006) zijn alleen toegankelijk voor huurders met een belastbaar jaarinkomen tot maximaal , - (prijspeil 1 januari 2006). Als u een woning huurt met een huurprijs boven 615,01 (prijspeil 1 juli 2006) dan gelden geen regels rond de gezinssamenstelling. U moet dan wel over voldoende inkomen beschikken (netto maandinkomen bedraagt minimaal drie keer de bruto maandhuur). Voorrang begane grond of eerste verdieping 65-plussers en mensen met een medische indicatie van de Dienst Wonen hebben voorrang op alle andere woningzoekenden voor woningen op de begane grond, woningen op de 1e verdieping en WIBO-woningen. Ook als stadsvernieuwingskandidaat zonder indicatie, of jonger dan 65 jaar, mag u inschrijven op deze woningen, maar de kandidaten uit deze twee groepen gaan voor. Ook als ze geen stadsvernieuwingskandidaat zijn. Een WIBO-woning (wonen in beschermde omgeving) ligt in de buurt van een zorgcentrum, de vroegere aanleunwoning ). Deze woningen zijn gelijkvloers en zijn - indien nodig - met een lift bereikbaar. Verhuizen naar een woning die wordt gesloopt Om te voorkomen dat u twee keer wegens sloop moet verhuizen, wordt in de advertenties van WoningNet aangegeven of er plannen bestaan om de geadverteerde woning te slopen, ook als dat op wat langere termijn is. Ondanks deze voorzorgmaatregel komt het soms voor dat bewoners opnieuw te maken krijgen met een stedelijke vernieuwingsingreep. In Amsterdam geldt de afspraak dat als bewoners binnen vijf jaar opnieuw ongewild - stadsvernieuwingskandidaat worden, zij wederom gebruik kunnen maken van de woonduur die ze op het voorgaande adres hadden opgebouwd. Ook hebben ze weer recht op een verhuiskostenvergoeding. U kunt vóór het tekenen van een nieuw huurcontract voor de zekerheid navragen of er geen sloop- of renovatieplannen zijn voor deze woning. U zoekt een huurwoning buiten Amsterdam U kunt ook zoeken naar een woning buiten Amsterdam. Buiten Amsterdam heeft u voorrang bij toewijzing van woningen in de gemeenten Almere, Amstelveen, Haarlemmermeer, Purmerend en Zaanstad. Deze gemeenten stellen een maximum aantal woningen ter beschikking voor stadsvernieuwingskandidaten uit Amsterdam. Wanneer u interesse hebt in een woning in een van deze gemeenten kunt u dit aangeven bij uw persoonlijk begeleider. Hoe u in aanmerking kunt komen voor een woning buiten Amsterdam, kunt u het best bespreken met uw persoonlijk begeleider. U wilt een woning kopen Veel mensen denken dat het kopen van een woning voor hen financieel niet haalbaar is. Maar tegenwoordig bestaan er enkele subsidiemogelijkheden die het kopen van een woning ook voor mensen met lagere inkomens mogelijk maken. Bijvoorbeeld de koopsubsidie van het Ministerie van VROM ( en de Amsterdamse Middensegment Hypotheek ( Beide regelingen zijn afhankelijk van uw inkomen en de koopprijs van de woning. U kunt bij uw persoonlijk begeleider aangeven dat u interesse heeft in het kopen van een woning. U kunt natuurlijk ook zelf bij een makelaar informeren. Voor koopwoningen van Rochdale kunt u kijken op de website of Voor andere koopwoningen in of buiten Amsterdam is een handige website. Als u geen geschikte woning vindt? Rochdale heeft gemerkt dat, dankzij het grote aanbod van woningen via WoningNet, de meeste stadsvernieuwingskandidaten een geschikte, passende woning kunnen vinden. Wanneer u tóch problemen heeft met het vinden van een andere woning, kunt u contact opnemen met uw persoonlijk begeleider. Hij/zij kan u dan verder helpen. 7

8 U heeft een andere woning gevonden, en dan? Huurcontract opzeggen Als u een geschikte woning heeft gevonden, ondertekent u eerst het huurcontract van uw nieuwe woning. Daarna zegt u de huur van de huidige woning bij Rochdale op. U kunt bij Rochdale op iedere werkdag opzeggen, het is dus niet nodig dat u per de 1e van de maand de huur opzegt. U heeft een opzegtermijn van één maand. Ook als u nog geen andere woning gevonden heeft, zegt Rochdale zes maanden voor de sloopdatum schriftelijk uw huurcontract op. Rochdale is namelijk wettelijk verplicht een half jaar voor de sloopdatum de huur op te zeggen wegens dringend eigen gebruik. In de opzeggingsbrief verplicht Rochdale zich wel tot het aanbieden van een andere woning. Voordat deze huuropzegging verzonden wordt, ontvangt u eerst nog een vooraankondiging. Hoe moet u de woning achterlaten? U moet de woning heel (in goede staat), leeg en schoon achterlaten. Wanneer u de huur opzegt, komt de opzichter van Rochdale bij u langs om met u te bespreken hoe de woning moet worden opgeleverd, en om afspraken te maken over de eventuele vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen. Als u de woning voor de start van de sloopwerkzaamheden verlaat, verhuurt Rochdale de woning aan tijdelijke huurders. U kunt in dat geval met de opzichter overleggen of u de gordijnen, kachel en vloerbedekking kunt achterlaten, zodat u deze niet hoeft te verwijderen tijdens uw verhuizing. Dit wordt op een formulier vastgelegd door de opzichter. U kunt geen overnamekosten vragen. Los meubilair kunt u niet in de woning achterlaten. Ook de berging moet leeg zijn. Als na uw verhuizing toch spullen of afval in de berging of woning achter zijn gebleven, worden deze op uw kosten verwijderd. Interim-beheer Wanneer veel mensen uit een wijk verhuizen, levert dat extra afval en overlast op voor de buurt. Om dit zoveel mogelijk te beperken, stellen Rochdale en Eigen Haard in samenwerking met het stadsdeel een plan voor het tijdelijke beheer op. Tijdelijke verhuur Ook tijdelijke verhuur is een onderdeel van interim-beheer. Het tijdelijk verhuren van woningen is een maatregel om de leefbaarheid in de buurt op peil te houden. Net als andere huurders kunnen tijdelijke huurders overlast veroorzaken. Het is erg belangrijk dat bewoners die overlast ondervinden, dit direct melden bij Rochdale of bij de persoonlijk begeleider. De woningcorporatie kan dan maatregelen nemen, waardoor het in uw straat prettig wonen blijft. De betreffende telefoonnummers staan achter in deze brochure. De tijdelijke huurders in het Schepenlaangebied krijgen geen stadsvernieuwingsstatus. Zij zijn vóór de ondertekening van het tijdelijke huurcontract geïnformeerd over de plannen. Zij komen ook niet in aanmerking voor de regelingen in het Sociaal Plan. 8

9 Welke financiële afspraken zijn er voor u? U krijgt een verhuiskostenvergoeding Als stadsvernieuwingskandidaat heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding van 5.000, -. U krijgt het eerste deel van de vergoeding op uw rekening gestort, uiterlijk twee weken nadat u de huur van uw huidige woning heeft opgezegd. Het tweede deel van de vergoeding ontvangt u uiterlijk twee weken na inlevering van de sleutel bij Rochdale. Om te zorgen dat u zo snel mogelijk uw geld op uw rekening gestort krijgt, verzoeken wij u contact op te nemen met uw persoonlijk begeleider nadat u de huur hebt opgezegd en wanneer u de sleutels hebt ingeleverd. Als Rochdale kosten moet maken om achtergebleven spullen of afval uit de woning te verwijderen, wordt dit met de verhuiskostenvergoeding verrekend. Dit geldt ook voor eventuele huurachterstand. U krijgt een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV) zijn verbeteringen die huurders zelf in hun woning aanbrengen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een nieuwe keuken of tegels in de badkamer. Als stadsvernieuwingskandidaat heeft u recht op een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen. Hierover zijn een aantal afspraken gemaakt: - de materiaal- en installatiekosten moet u met kassabonnen of bankafschriften kunnen aantonen; - de voorzieningen moeten in de badkamer, keuken of het toilet zijn aangebracht en in een technisch goede staat verkeren; - voor voorzieningen ouder dan 10 jaar krijgt u geen vergoeding; - de dagwaarde van de zelf aangebrachte voorzieningen wordt berekend op basis van een afschrijving van 10% per jaar van de oorspronkelijke kostprijs. Wanneer u de huur van uw huidige woning opzegt, komt een opzichter van Rochdale de woning inspecteren (de voorinspectie). Dan kijkt hij of zij ook naar de zelf aangebrachte voorzieningen. De opzichter laat u weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog de vergoeding is. Na dit bezoek ontvangt u een brief met daarin de gemaakte afspraken tussen u en de opzichter. De vergoeding krijgt u na de verhuizing op uw bank- of girorekening gestort. Huurtoeslag Wanneer u verhuist naar uw nieuwe woning, komt u misschien in aanmerking voor huurtoeslag. Dit is de nieuwe naam voor huursubsidie. Of, en hoeveel huurtoeslag u krijgt hangt af van: - de huur van de nieuwe woning; - uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden; - het bruto jaarinkomen van u en uw eventuele partner samen; - of u een vermogen heeft en hoe groot dit is. Als u nu huurtoeslag ontvangt en uw inkomen of gezinssamenstelling blijft onveranderd, dan kunt u ervan uitgaan dat u ook op het nieuwe adres voor huurtoeslag in aanmerking komt. Uw persoonlijk begeleider kan u hier tijdens het spreekuur of het huisbezoek meer over vertellen. U kunt dit ook zelf nakijken op Huurgewenning Als u een bruto jaarinkomen heeft tussen de huurtoeslaggrens en de (voorheen) ziekenfondsgrens ( , - prijspeil 1 januari 2006) en u komt niet in aanmerking voor huurtoeslag, heeft u recht op een huurgewenningsbijdrage als de nieuwe huur meer dan 50, - per maand hoger is dan uw huidige huur. Deze bijdrage is het eerste jaar 75%, het tweede jaar 50% en het derde jaar 25% van het verschil tussen de oude en de nieuwe huur minus 50, -. De maximale huurstijging waarbij een huurgewenningsbijdrage wordt gegeven is 180, -. De eerste 50, - huurstijging (verschil tussen oude en nieuwe huurprijs) moet u zelf betalen. Een voorbeeld ter verduidelijking: Stel, u moet 100, - per maand meer huur gaan betalen. U betaalt dan zelf in ieder geval 50, - per maand (minimum eigen bedrag). Van de overige 50, -: - Betaalt u 25% = 12,50 per maand (in het eerste jaar); - In totaal krijgt u dus 75% = 37,50 per maand vergoed. 9

10 Wat voor begeleiding krijgt u? Persoonlijk begeleider Iedere bewoner krijgt een persoonlijk begeleider. Deze persoon komt bij u langs om uw woonwensen te bespreken en al uw vragen te beantwoorden. Hij of zij zal tevens uw stadsvernieuwingsurgentie regelen. De persoonlijk begeleider kan meerdere afspraken maken als u dat wilt. U kunt ook langskomen op het spreekuur. Spreekuur Met al uw vragen over verhuizen, stadsvernieuwingsurgentie, vergoedingen et cetera kunt u terecht op het spreekuur. Op dit spreekuur is uw persoonlijk begeleider aanwezig. Op donderdag 5 oktober start het eerste spreekuur. Daarna om de week en op de donderdag dat de Woningnetkrant uitkomt. Adres: Ankerplaats 22, Amsterdam. Tijd: van 12:30 tot 13:30 uur. Belangrijke adressen en telefoonnummers Voor vragen over stadsvernieuwing en herhuisvesting kunt u contact opnemen met uw persoonlijk begeleider. Dat is een van de volgende personen: - Marina Muusse T E - Irma Hartog T E Begeleiding van de herhuisvesting vanuit Delta Forte wordt verzorgd door: - Irene de Bruin T E Voor algemene vragen over de stedelijke vernieuwing in de Banne kunt u ook bellen met het projectbureau De Banne, telefoonnummer U kunt ook een sturen naar Algemene informatie over de vernieuwing van De Banne vindt u op Voor reparaties die volgens het Onderhouds-ABC vallen onder verantwoordelijkheid van Rochdale, kunt u bellen met het gratis telefoonnummer Bij overlast: probeer altijd eerst in contact te komen met degene die de overlast veroorzaakt. Praten met elkaar kan veel oplossen. Komt u er samen niet uit, stuur dan een brief aan de vestiging Zaandam van Rochdale, t.a.v. de afdeling Sociaal Beheer (Postbus 23031, 1100 DM Amsterdam Zuidoost). Beschrijf duidelijk in uw brief om welk soort overlast het gaat, wie de overlast veroorzaakt en welke stappen u zelf heeft ondernomen. Voor vragen over huuropzegging, huurbetaling en overige zaken met betrekking tot het huren kunt u op werkdagen van uur (op vrijdag tot 12.30) bellen met het WoonServicePunt van Rochdale via

11 Vuistregels woningtoewijzing amsterdam Ieder huishouden mag op elke woning reageren In de woningadvertenties wordt niet meer voorgeschreven voor hoeveel personen de woning is bestemd. Zo mag een alleenstaande reageren op een grote vijfkamerwoning van 100 m 2. Maar omgekeerd mag een gezin met drie kinderen ook reageren op een kleine vierkamerwoning van 55 m 2. Er wordt van uitgegaan dat u zelf het beste kunt inschatten of een woning past bij de grootte van uw huishouden. Woninggrootte en huishoudengrootte Bij de bepaling van de woninggrootte wordt voortaan uitgegaan van het aantal vierkante meters woonoppervlak. Het aantal kamers bepaalt niet langer de woninggrootte. Ter informatie wordt in de woningadvertentie het aantal kamers en de oppervlakte van de kamers wel vermeld. Voor de bepaling van de huishoudengrootte telt voortaan alleen het totale aantal personen, zonder onderscheid te maken tussen volwassenen en kinderen. Een moeder met een kind telt voortaan dus als een tweepersoonshuishouden. Een samenwonend stel zonder kinderen telt ook als een huishouden van twee personen en een eenoudergezin met drie kinderen telt als vier personen. Grote huishoudens krijgen voorrang bij grote woningen Omdat in Amsterdam grote woningen schaars zijn, worden deze woningen met voorrang aangeboden aan grote huishoudens. De regels zijn als volgt: - Woonoppervlak van 0 t/m 59 m 2 ; normale toewijzing, geen voorrang voor bepaalde huishoudens; - Woonoppervlak van 60 t/m 79 m 2 ; voorrang voor huishoudens bestaande uit ten minste 3 personen; - Woonoppervlak groter dan 80 m 2 ; voorrang voor huishoudens bestaande uit ten minste 5 personen. De voorrang houdt in dat ieder huishouden op de woning mag reageren, maar dat grote huishoudens met het hierboven genoemde aantal personen als eerste kandidaat eindigen. Wanneer geen grote huishoudens reageren, wordt de woning volgens de normale volgordebepaling aangeboden aan de kandidaat met de langste woonduur of inschrijfduur. Het betekent niet dat andere woningzoekenden geen kans meer maken op deze woningen. Integendeel, de ervaring leert dat woningen op de begane grond, eerste etage of bereikbaar met lift maar in 30% van de gevallen terechtkomen bij ouderen en mensen met een medische of WVG-indicatie. Andere woningzoekenden blijven dus een grote kans houden op deze woningen. Voorrang betekent dus niet dat andere groepen niet meer mogen reageren. Het betekent ook niet dat andere groepen geen kans meer maken. Voorrang bij sloop of renovatie en sociale of medische problemen Amsterdam kent verder nog een voorrangsregeling voor mensen die door sloop of renovatie gedwongen hun woning moeten verlaten (stadsvernieuwingskandidaten) en voor mensen die om sociale of medische redenen dringend een woning nodig hebben. Stadsvernieuwingskandidaten hebben voor alle woningen in Amsterdam voorrang op alle andere woningzoekenden. Mensen met sociale of medische problemen (voorrangskandidaten) krijgen niet voor alle woningen voorrang. Wanneer voorrangskandidaten voorrang hebben, staat dat in de woningadvertentie vermeld met de tekst: voorrangskandidaten kunnen reageren. Voorrang voor ouderen en mensen met een medische of WVG-indicatie In Amsterdam krijgen ouderen (65 +) en mensen met een medische of WVG-indicatie (Wet Voorzieningen Gehandicapten) voorrang op alle woningen die op de begane grond liggen, op de eerste etage of die bereikbaar zijn met een lift. Zulke woningen worden eerst aan deze personen aangeboden. In de advertentie staat dan Voorrang 65+ / MI / WVG. 11

12 Bezoekadres Karspeldreef CJ Amsterdam Zuidoost T F Postadres Postbus AJ Amsterdam Zuidoost

stadsvernieuwing Banne-Zuid

stadsvernieuwing Banne-Zuid www.eigenhaard.nl 200300345_Banne_Zuid.indd 40-1 stadsvernieuwing Banne-Zuid 20-10-2006 12:01:25 inhoudsopgave Stadsvernieuwing Banne-Zuid 4 Wat houdt dat in: stadsvernieuwingskandidaat? 6 Hoe zoekt u

Nadere informatie

Stedelijk Vernieuwingsurgent

Stedelijk Vernieuwingsurgent Stedelijk Vernieuwingsurgent beleid: november 2008, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt 12.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving

Stadsvernieuwingsurgent. Informatie en regelgeving Stadsvernieuwingsurgent Informatie en regelgeving 2 Aan deze uitgave kunnen geen rechten ontleend worden. Inhoud Inleiding 1. Stadsvernieuwingsurgent 1.1 Stadsvernieuwingsurgent, wat is dat? 5 1.2 Wanneer

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Plan ParkStad 2009 Wat is het Sociaal Plan ParkStad? In deze folder kunt u lezen over de afspraken en regelingen waar bewoners mee te maken krijgen als hun huis gesloopt of gerenoveerd wordt. Woningcorporaties,

Nadere informatie

Sociaal Plan ParkStad

Sociaal Plan ParkStad Sociaal Sociaal Plan ParkStad 2006-2007 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de

Nadere informatie

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet

Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Sociaal Plan bewoners Spatter/Fortuin de belangrijkste zaken puntsgewijs voor u op een rij gezet Uw flat aan de Spatter- en Fortuinstraat wordt gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Als bewoner

Nadere informatie

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam

Sociaal. Plan ParkStad. juli ParkStad Amsterdam Sociaal Plan ParkStad juli 2005 ParkStad Amsterdam 2 Sociaal Plan ParkStad / juli 2005 Wat is het Sociaal Plan? Het Sociaal Plan ParkStad is een totaal pakket aan afspraken en regelingen over de positie

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Eengezinswoningen Van den Boschstraat

Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat Eengezinswoningen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van zes eengezinswoningen in de Van den Boschstraat

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Sociaal Plan Kadoeler Breek

Sociaal Plan Kadoeler Breek Sociaal Plan Kadoeler Breek 2 Inhoud 1 Wat is het Sociaal Plan? 4 2 Het project en de ingreep 5 3 Herhuisvesting 6 4 Wat is een passende woning? 9 5 Financiële regelingen 10 6 Verhuizing eerste fase 11

Nadere informatie

Appartementen t Doel van Benthuizen

Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen Appartementen t Doel van Benthuizen In deze brochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van de twaalf appartementen in ons project t Doel van

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Appartementen Van den Boschstraat

Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat Appartementen Van den Boschstraat In deze verhuurbrochure vindt u alle informatie over de procedure rondom de verhuur van 24 appartementen in de Van den Boschstraat in

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014

Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond. 17 september 2014 Spatter-Fortuinstraat 3e informatieavond 17 september 2014 2 Welkom Dirk van der Grijn 3 Inhoud Terugblik Uitkomst huisbezoeken Sociaal plan Vervolg sociaal plan Verder traject 4 Terugblik Draagvlak voorop

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13

1. Wat is het Sociaal Plan? 2. 2. Het project en de ingreep 3. 3. Herhuisvesting 5. 4. Wat is een passende woning? 11. 5. Financiële regelingen 13 Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 2 2. Het project en de ingreep 3 3. Herhuisvesting 5 4. Wat is een passende woning? 11 5. Financiële regelingen 13 6. Overige afspraken 16 7. Planning 18 8. Nuttige adressen

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder?

vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? vraag & antwoord - wat betekenen de sloop- en nieuwbouwplannen in Europarei voor mij als huurder? Eind mei bent u, als bewoner van Europarei, per brief geïnformeerd over het besluit van de gemeenteraad

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing

afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing afspraken herhuisvesting bij wijkvernieuwing contact Beukenlaan 3 Hoogezand t 088 20 33 000 Postbus 7104 9701 JC Groningen info@lefier.nl www.lefier.nl inhoudsopgave inleiding 4 1 hoe en wanneer informeren

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT

VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT VIJF KEUZES VOOR DE BEWONERS VAN DE GROENE WONINGEN IN DE ZEEHELDENBUURT Beste bewoner, In dit boekje leest u welke vijf keuzes u heeft als bewoner van de te slopen woningen in de Zeeheldenbuurt. Mocht

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19

SOCIAAL PLAN. - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 SOCIAAL PLAN - Rozenbuurt 3 - Asterstraat 17 t/m 53 6 & 8 Hatertseveldweg 55 t/m 81 Leliestraat 50 t/m 70 Resedastraat 1 t/m 19 Portaal Nijmegen Januari 2013 ALGEMEEN Dit Sociaal Plan gaat in op 1 januari

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

afspraken herhuisvesting

afspraken herhuisvesting afspraken herhuisvesting 1 inhoudsopgave inleiding 3 1 hoe en wanneer informeren wij u? 3 2 herhuisvesting 4 3 tegemoetkoming voor herhuisvesting 4 4 wisselwoningen bij sloop 5 5 maatregelen leefbaarheid

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje

Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan. Informatieboekje Sloop en nieuwbouw Linschotensingel en Vronesteinlaan Informatieboekje Inleiding Portaal heeft besloten om uw woning te slopen. Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over de sloopplannen. Inmiddels

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp

Informatieboekje. Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Informatieboekje Sloop Wat nu? Pinksterbloem 2 t/m 144 (even nummers) Leiderdorp Maart 2017 Inleiding 1. Sloop Rijnhart Wonen heeft besloten om de woningen aan de Pinksterbloem 2 t/m 144, even nummers,

Nadere informatie

Sociaal Plan Woonservice IJsselland

Sociaal Plan Woonservice IJsselland Sociaal Plan Woonservice IJsselland MAART 2009 Inleiding Artikel 1 : Algemeen Artikel 2 : Procedure Artikel 3 : Herhuisvesting Artikel 4 : Tegemoetkoming in de verhuis- en inrichtingskosten Artikel 5 :

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden

Veelgestelde vragen en antwoorden Veelgestelde vragen en antwoorden Herhuisvesting bewoners Jan van Beieren Versie: 15 september 2014 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van De Goede Woning aan de Jan

Nadere informatie

Highlights Sociaal plan Floraplein eo

Highlights Sociaal plan Floraplein eo Highlights Sociaal plan Floraplein eo Het sociaal plan geldt voor de woningen Floraplein 16 t/m 69 even en oneven, Wilgenroosstraat 54 t/m 64 even, Clematisstraat 1 t/m 25 oneven, Resedastraat 1 t/m 7

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g

Sociaal Plan Jeruzalem S a m e n v a t t i n g Sociaal Plan Jeruzalem 2009 S a m e n v a t t i n g De eerste palen voor een nieuwe wijk gaan de grond in (foto: Gemeente Archief). Sociaal Plan Jeruzalem 2009 samenvatting 2 De huidige situatie, ruim

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK

RIJNVESTE 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN HAZERSWOUDE-RIJNDIJK 30 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN RIJNVESTE HAZERSWOUDE-RIJNDIJK Inhoudsopgave Algemene informatie 3 De bouw is gestart 3 Levensloopbestendig, voor alle leeftijden 3 Een eigen berging 3 Parkeerplaatsen 3 Veiligheid

Nadere informatie

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam)

1 (naam verhuurder), gevestigd te (plaatsnaam), vertegenwoordigd door (naam) M O D E L - S O C I A A L S T A T U UT BIJ WIJKVERNIEUWING BIJLAGE 3 Het onderstaande sociaal statuut is het model dat de Woonbond landelijk als uitgangspunt neemt voor de regeling van de rechten van individuele

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Sociaal Plan Boschveld

Sociaal Plan Boschveld Sociaal Plan Boschveld Wijkvernieuwing fase 1 16 oktober 2006 1 van 6 ZEKERHEID BIJ VERHUIZING Boschveld wordt stap voor stap verbeterd en is over pakweg vijftien tot twintig jaar veranderd. Het gaat om

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice

Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Op zoek naar een woning? Zo werkt het bij Woonservice Bij Woonservice hebben we het vinden van een woning opgedeeld in 6 stappen. In deze brochure leest u er alles over. Op zoek naar een woning? Zo werkt

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85

Sociaal Plan. Steenstraat 15 t/m 85 Sociaal Plan Steenstraat 15 t/m 85 8 maart 2011 Inhoudsopgave Inleiding pag. 4 1. Algemeen 5 2. Procedure 5 3. Beëindiging huurovereenkomst in verband met sloop 5 4. Herhuisvesting en woningtoewijzing

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

WONEN IN HULZEBRAAK INHOUDSOPGAVE

WONEN IN HULZEBRAAK INHOUDSOPGAVE WONEN IN HULZEBRAAK In de wijk Hulzebraak zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. Tussen de straten de Dierenriem en de Schorpioen komen nieuwe eengezinswoningen van Huis & Erf. Graag laten we u zien

Nadere informatie

14 Juli 20 U zoekt een woning

14 Juli 20 U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden.

Aarzelt u niet om uw vraag te stellen. Wij helpen u graag. Deze vragenlijst wordt regelmatig aangevuld met veel gestelde vragen en antwoorden. Versie: 10 december 2013 Deze vragen- en antwoordenlijst is bestemd voor de huurders in de flat van Vidomes aan de Florens van Brederodelaan in Zoetermeer. De lijst geeft antwoord op vragen naar aanleiding

Nadere informatie

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen

SLOOPREGLEMENT. FidesWonen SLOOPREGLEMENT FidesWonen Versie 2.0 Middelharnis, maart 2016 Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van in de Woningbouwfederatie Goeree- Overflakkee samenwerkende woningbouwverenigingen

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk in een andere plaats of heeft

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

In vijf stappen naar een nieuwe woning

In vijf stappen naar een nieuwe woning In vijf stappen naar een nieuwe woning Zoekt u een huurwoning in Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout? Dan heeft u zelf een actieve rol. Hieronder vertellen we hoe u in vijf stappen een geschikte woning

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Woningruil

Huurdersinformatie. Woningruil 1 Huurdersinformatie Woningruil Woningruil Bent u op zoek naar een nieuwe woning? Maar komt u met uw inschrijftijd of woonduur nog niet in aanmerking voor een andere woning via WoningNet? Dan kunt u denken

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren

SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN. Stichting Woningbouw Slochteren SOCIAAL STATUUT BIJ WIJKVERNIEUWING EN VERKOOP VAN HUURWONINGEN Stichting Woningbouw Slochteren Schildwolde 15 februari 2005 2 SOCIAAL STATUUT De ondergetekenden: 1 Stichting Woningbouw Slochteren, gevestigd

Nadere informatie

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten

Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten Sociaal plan Sloop-, groot onderhoud- en renovatieprojecten [Geef tekst op] Inhoud Pagina Intentieverklaring 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemeen 4 Artikel 3 Procedure bij ingrijpende

Nadere informatie

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING?

HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? HOE VIND JE EEN HUIS OP TERSCHELLING? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals je vast wel weet, is de vraag naar (sociale) huurwoningen groter dan het aanbod. Zeker op Terschelling.

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Ruilen van huurwoning

Ruilen van huurwoning wonen begint bij mensen Ruilen van huurwoning Woningruil, hoe werkt dat? Als u graag een andere woning wilt, kunt u reageren op huurwoningen via WoningNet. Een andere mogelijkheid om aan een nieuwe woning

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin

Sociaal Plan Spatter/Fortuin Wormer definitief 7 oktober 2014. Sociaal Plan Spatter/Fortuin Sociaal Plan Spatter/Fortuin 1 Sociaal Plan voor Spatter/Fortuin Wormer Inleiding Dit sociaal plan is voor de bewoners van de flat Spatter/Fortuin die vanwege de voorgenomen sloop te maken krijgen met

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Samen bouwen aan beter wonen Op zoek naar een woning 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan, krijgt werk

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 97 appartementen Zuiderspoorflat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 97 appartementen Zuiderspoorflat 1 Inleiding We begrijpen dat het besluit van sloop voor u erg ingrijpend is. En dat u mogelijk met allerlei vragen zit. Daarom vindt u in deze

Nadere informatie

Het sloopbesluit, en dan...?

Het sloopbesluit, en dan...? Het sloopbesluit, en dan...? fase 3 In het Middengebied is en wordt er de komende jaren flink vernieuwd. De wijk ondergaat een ware metamorfose en dit jaar start het uitverhuizingstraject van de derde

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen

Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch. Afspraken bij sloop van huurwoningen Stedelijke Verhuisregeling s-hertogenbosch Afspraken bij sloop van huurwoningen s-hertogenbosch bouwt aan de toekomst. Om ervoor te zorgen dat iedereen in deze gemeente prettig kan blijven wonen, worden

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag

Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Aanvullende informatie bij een woningruilaanvraag Eén van de mogelijkheden om een andere woning te krijgen is het aangaan van een woningruil. Het ruilen van woningen tussen twee of meer huurders is lang

Nadere informatie

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen

Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement Arcade Mensen en Wonen Sloopreglement, als bedoeld in artikel 55b van de Woningwet, van Arcade mensen en wonen Arcade streeft naar een woningvoorraad die tegemoet komt aan de vraag naar

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting

Sociaal Statuut. bij. Sloop en herhuisvesting Sociaal Statuut bij Sloop en herhuisvesting Emmen, 31 mei 2010 Sociaal Statuut De ondergetekenden: 1. Stichting Lefier, gevestigd Hooggoorns 16 te 7812 AM Emmen, vertegenwoordigd door haar directeur: de

Nadere informatie

Ik zoek een huurwoning

Ik zoek een huurwoning Ik zoek een huurwoning Bij ons bent u aan het goede adres Zoekt u een huurwoning? Dan bent u bij Leystromen aan het goede adres. Wij verhuren zo n 10.000 woningen. Van appartementen tot eengezinswoningen,

Nadere informatie

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com De huur opzeggen Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com Als u van plan bent om de huur op te zeggen, komt er van alles op u af. Wat is de opzegtermijn? En hoe zit het met zelf aangebrachte

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen

Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Veelgestelde vragen over Passend Toewijzen Waar heeft u als woningzoekende met een inkomen tot 35.739 recht op? Voorbeeld 1 Kees is 28 jaar en wil gaan samenwonen met zijn vriendin. Samen verdienen ze

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN

Snel een woning vinden In de regio Haaglanden. Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden In de regio Haaglanden Haaglanden WOONNET HAAGLANDEN Snel een woning vinden Niet iedere woningzoekende is hetzelfde. Sommigen maakt het weinig uit waar, hoe groot of welk type de

Nadere informatie

Op zoek naar een woning

Op zoek naar een woning Hier zit het goed Op zoek naar een woning Op zoek naar woonruimte 3 Welkom U bent op zoek naar een woning. Misschien wilt u een grotere woning, of juist een kleinere woning. U gaat op eigen benen staan,

Nadere informatie

Sociaal plan bij wijkontwikkeling

Sociaal plan bij wijkontwikkeling Sociaal plan bij wijkontwikkeling De ondergetekenden: Stichting Actium, hierna te noemen Actium, vertegenwoordigd door de heer M. van Halteren, manager Wonen en Stichting Huurdersplatform MEVM hierna te

Nadere informatie

Huren voor iedereen. Huren en de nieuwe Woningwet? Wij helpen u graag op weg!

Huren voor iedereen. Huren en de nieuwe Woningwet? Wij helpen u graag op weg! Huren voor iedereen Huren en de nieuwe Woningwet? Wij helpen u graag op weg! Wonen Zuid is er voor alle mensen. Of u nu op zoek bent naar uw eerste woning, ruimer wilt gaan wonen in verband met gezinsuitbreiding,

Nadere informatie