Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie. Door Maxim Ivashkov

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie. Door Maxim Ivashkov"

Transcriptie

1 Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie Door Maxim Ivashkov Voorwoord Plansis wil iedereen bedanken die aan dit onderzoek hebben meegewerkt: Charles Koks, Leun Pronk, Johan Tisscher, Kris van Drooge, Bauke de Boer, Brydel Miguel, Samenvatting De huidige forecast omgeving biedt meerdere mogelijkheden tot verbeteringen. De uitkomst van het huidige planningsproces wordt rechtstreeks geprognosticeerd d.m.v. het aantal transporten per week. In dit onderzoek worden de risico s en consequenties van de huidige omgeving toegelicht. Op basis van deze analyse wordt geadviseerd voor een geïntegreerde planning en forecasting cyclus. Door een bredere inzet van beschikbare management informatie en aanwezige forecasting technieken kan een geautomatiseerde forecasting gerealiseerd worden op de middellange termijn. Verder hebben wij twee scenario s vergeleken met de huidige omgeving. Een essentieel verschil is dat de benodigde capaciteit van huurauto s berekend wordt. Wij verwachten dat met deze benadering een tussen vijf en tien procent hogere bezettingsgraad haalbaar is. Doorvertaalt per jaar zijn dit besparingen tussen en

2 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 2 van 12 Introductie... 3 De bestaande situatie... 3 Risico s... 3 Advies voor proces... 4 Advies voor forecasting en planning methodiek... 5 Advies voor de tooling... 6 Vergelijking van drie scenario s... 7 Appendix A Totaal bezettingsgraad Appendix B. Analyse van historische data... 9 Appendix C Forecast algorithm Appendix D Reforecast... 12

3 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 3 van 12 Introductie Plansis is een bureau dat zich specialiseert in: 1. Advies 2. Maatwerk planning 3. Forecasting. Sinds 2010 gebruikt de ANWB een Variant forecast applicatie voor de Alarmcentrale en sinds 2011 ook voor twee andere afdelingen. Onze kennis van forecast processen en de opgebouwde ervaring met de ANWB informatie was de aanleiding voor het verzoek naar dit onderzoek. Binnen het programma FIT en zijn onderdeel Huurauto s optimalisatie is er behoefte om op de middellange termijn de bezettingsgraad van huurauto s te vergroten. De focus van dit onderzoek lag op de processen forecast en planning. In drie dagen tijd werd door middel van gebruikte databronnen het uitleningproces van huurauto s kwantitatief en kwalitatief onderzocht. Belangrijke input voor dit onderzoek waren de interviews met de medewerkers die betrokken zijn bij de planning. De bestaande situatie Het succes van het huidige planningsproces wordt bepaald door de bezettingsgraad van huurauto s van Logicx. Als basis voor de forecast methodiek wordt wekelijks de voorgeschiedenis van transporten van de huurauto s naar de punten van uitgifte gebruikt. Deze forecast wordt één keer per jaar gedaan. De uitkomst van deze forecast is het aantal benodigde transporten per week. Het aantal verwachte transporten wordt verder handmatig bijgesteld in verband met de wisselende begin en eindtijden van vakantie periodes van jaar tot jaar. Tijdens het hoogseizoen wordt het aantal transporten vervolgens wekelijks handmatig aangepast door de regionale planners. Hier wordt rekening gehouden met de actuele bezetting en plaatselijke factoren. Belangrijk is de constatering dat de benodigde aantalen niet berekend worden maar handmatig worden voorspeld en bijgesteld. De daadwerkelijke vraag naar vervangend vervoer wordt daarbij niet geforecast. Een analyse van de bezettingsgraad (Appendix A) laat wekelijks per locatie zien dat met de bestaande forecast techniek de bezettingsgraad een sterke variatie heeft. Dit leid tot een relatief lage bezettingsgraad in vergelijking met de in de literatuur opgenomen bezettingsgraad van huurauto s in Nederland van rond 75%. Risico s Het aantal benodigde transporten wordt in de bestaande situatie beschouwd als iets wat je direct zou willen voorspellen terwijl het een resultaat zou moeten zijn van een planningsproces. Door forecasting van de uitkomst van het planningsproces loopt de ANWB onnodige risico s: Stochastische risico s. o Huurauto s aanvragen is een stochastisch proces. o Een betere forecasting- en plannings-methodiek zou rekening moeten houden met kansverdeling van de aanvragen en de verwerking daarvan Financiele risico s. o Financiele belangen van de stakeholders zijn niet expliciet opgenomen in het planning proces; het is niet inzichtelijk wat de financiele impact is van de keuzes van het huidige planningsproces en ook niet van de alternatieven Leer en groei risico s. o De resulteerde bezetting van beschikbare auto s is niet het resultaat van een gestructureerd planninsproces. o Zonder bewaking van onderliggende factoren is de analyse problematisch en procesverbeteringen moeilijk te realiseren. Efficiëntie risico s. o Extra kosten door handmatige en fout gevoelige processen binnen de Excel omgeving o Het niet optimaal gebruiken van beschikbare actuele informatie binnen de ANWB o Het niet tijdig reageren op veranderingen in de markt.

4 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 4 van 12 Advies voor proces Forecasting maakt deel uit van een planningsproces en dit moet goed aansluiten op de overige operationele processen, zodat waarde wordt toegevoegd. Als inspiratie gebruiken wij de planningsmethodiek voor contact centers. Bij deze geldt een vergelijkbare doelstelling hoge service en bezettingsgraad door een optimale match tussen de benodigde capaciteit en de aanwezige capaciteit. Binnen de contact centers is het planning proces verdeeld in subprocessen: routing, forecast, planning, roostering, traffic management, reporting en eventuele business performance management processen. Het woord planning wordt vaak gebruikt als de paraplu naam voor alle processen of voor een onderdeel van het proces. Servicelevel % Vervangend- Plansis vervoer binnen SLA Occupancy Bezettingsgraad Aantal medewerkers Aantal auto s Een gestructureerd forecasting proces met duidelijke stappen, rollen en verantwoordelijkheden is wezenlijk van belang naast teamwork en goede communicatie. Zij dragen bij aan de primaire doelstelling van de vraagvoorspelling en het plan: het ondersteunen van adequate besluit vorming! (ControllersMagazine, sept 2006). Forecasting. De input voor het forecasting-proces is het routingsproces dat resulteert in historische data over de werkstromen. In de huidige context betreft dit de werkverdeling tussen regio s / uitgifte punten. Het doel van het forecasting-proces is de voorspelling van het aantal aanvragen voor huurauto s per dag/week per regio / uitgiftepunt per auto type. Over het algemeen moet met het forecast proces gekeken worden naar de externe (onafhankelijke) variabelen van een bepaalde gebeurtenis, bijv. de vraag naar vervangend vervoer Het aantal benodigde transporten per week is een variabele die voor een deel afhankelijk is van beslissingen, regels en meerdere externe of interne factoren. Alleen wanneer onderliggende keuzes en factoren hetzelfde blijven kunnen wij de historie van transporten gebruiken voor de toekomst. Het is van belang dat forecasting-fouten gemeten worden. Hier worden vaak percentages van het afwijken van actuele en geforecaste aantallen gebruikt. Voorbeelden van factoren. Bij een uitgifte punt worden huurauto s vaker terug gebracht dan bij de andere; of er wordt een categorie van auto s vaker gevraagd dan de andere; of moeten huurauto s van derden voor een bepaald percentage Met de bestaande methodiek zijn de actuele aantallen (benodigde transporten) onbekend. Daardoor is de forecast fout ook niet te meten. Planning. Het forecast proces wordt gevolgd door het planning proces. Tijdens het planningsproces wordt de ingezet worden.

5 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 5 van 12 forecast van het aantal aanvragen vertaald naar de benodigde capaciteit van huurauto s per locatie. Dit zal moeten gebeuren op basis van nog te ontwikkelen rekenkundige modellen. Bijvoorbeeld, stel dat er iedere dag een aanvraag voor een huurauto binnenkomt met een gemiddelde uitgifte-tijd van 3 dagen. In dit scenario kunnen wij ons met drie huurauto s redden omdat op de vierde dag de eerste auto wordt terug gebracht. Voor goede capaciteitsberekeningen moeten wij ook rekening gehouden met statistische onzekerheden. Een voorbeeld uit de contact centers branche is de ErlangC formule. Deze formule vertaalt de hoeveelheid werkaanbod naar de benodigde bezetting. Tijdens de planning moet er ook rekening gehouden worden met regionale verschillen, typen capaciteit, gemiddelde uitgifte tijd, economische belangen, businessregels en het stochastisch karakter van het proces. Zodra de benodigde capaciteit is bepaald kan het roostering proces worden uitgevoerd. Roostering. Tijdens het roostering proces wordt de benodigde capaciteit doorvertaald naar de reeds aanwezige soorten capaciteit zoals huurauto s van Logicx en van derden. Hier worden eventuele tekorten in kaart gebracht wat de input levert voor het benodigde transport schema. Traffic management. Routing, forecast, planning en roostering processen gebeuren lang van tevoren zodat roosters reëel kunnen zijn. Het doel van het traffic management proces is de correctie van fouten of het verminderen van de invloed van alle onverwachte factoren. Dit proces maakt aanpassingen van de roosters 1 kort van te voeren of op de dag zelf. Hoe beter de roosters bij de actuele situatie aansluiten hoe minder aanpassingen traffic heeft te doen. Advies voor forecasting en planning methodiek Voor een betere keuze van de forecasting methodiek is het karakter van het aanvraagproces van huurauto s belangrijk. Een analyse van de historie van aanvragen (Appendix B) laat de volgende eigenschappen zien: Seizoensinvloeden Langere termijn (jaar) trends Invloed van meerdere factoren b.v. het weer Voor bovenstaande kenmerken wordt geadviseerd om hybride forecasting technieken te gebruiken. Het gaat bij hybride forecastingtechnieken om een combinatie van tijdrekalgoritmes en oorzaak-gevolgmodellen. Je kunt hiemee de kracht van algoritmes combineren met proceskennis van experts binnen en buiten de organisatie. Voor de forecast van het aantal transporten op basis van tijdrekanalyses hebben we gebruik gemaakt van een algoritme van CCMATH (zie Appendix C). Dit algoritme wordt nu al gebruikt binnen een ANWB forecast omgeving. Door meerdere instellingen kan dit algoritme flexibel worden ingezet voor de forecast van aanvragen van huurauto s. Wij hebben een simpele versie van instellingen gebruikt puur op basis van tijdreeks analyse en regressie om zo de acties met huurauto s te voorspellen. De kwaliteit van de forecast is met twee tests gemeten: U test en DW test. De algoritme scoorde gemiddeld rond 0.6 op de U statistiek test. Wanneer de waarde van de U- test <1 is, is er sprake van betere forecasting dan met simpele technieken. Op de Durbin-Watson test scoorde de CCMATH algoritme rond Deze uitkomst betekende dat forecast fouten niet willekeurig zijn. Op een aantal perioden is systematische afwijking duidelijk te zien. Dit versterkt de conclusie over de aanwezigheid van extra factoren dat met hybride modellen gestuurd kan worden. Na aanleiding van de analyse en interviews werden een aantal factoren in kaart gebracht. Deze factoren kunnen in twee soorten verdeeld worden: Forecast proces factoren (invloed op het aantal aanvragen) o Het weer (pech risico is afhankelijk van het weer ) o De verkeersdrukte (meer reizigers leid tot meer pech gevallen. Ook is verkeersdrukte afhankelijk van weersomstandigheden. 1 Het woord rooster is vaker gebruikt in de context van contact centers. Het betekent hier een logistiek rooster voor de huurauto s.

6 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 6 van 12 o Vakantie trends (mensen gaan richting de nieuwe EU staten in plaats van populaire bestemmingen.), o Langere termijn economische trends (meer mensen gaan per vliegtuig als benzine prijzen verder stijgen). Planning factoren (invloed op capaciteitsberekeningen) o Business regels voor het gebruik van de huurauto s van derden (in een aantal regio s zijn afspraken over de inzet van huurauto s van derden.) o Locatie specifieke vakanties die invloed hebben op transport tijden in dagen (in Frankrijk zijn een aantal wegen gesloten tijdens vakanties) o Gemiddelde uitgifte in dagen o Kans dat de auto wordt terug gebracht op de plaats van uitgifte in plaats van in Nederland o transporttijd (shipment tijd) o Garanties per type huurauto per uitgifte punt. o Flexibiliteit factoren (hoe makkelijk/mogelijk is om capaciteit verhogen/verlagen) De forecast methodiek kan verder versterkt worden door een bredere inzet van de bestaande management informatie en regelmatige herziening van forecasting proces. Advies voor de tooling Met het breder inzetten van management informatie en van berekeningen heeft het proces rekenkundige steun nodig. Binnen ANWB ALC was een forecasting tool van CCMATH-Plansis al in 2010 geïntroduceerd. Recent waren er capaciteitsberekeningen voor PHV en VHV ingebouwd. Tijdens dit onderzoek keken wij naar de reeds aanwezige informatie in de tool en de benodigde aanpassingen. Dit leidde tot de conclusie dat de tool ingezet kan worden voor de planning van huurauto s. Hiervoor zijn een enkele uitbreidingen nodig (zie de scenario s hieronder). De capaciteitsberekening maakt essentieel verschil tussen scenario s 1 en 2. Met scenario 1 is het resultaat van de tool de voorspelling van het aantal aanvragen. Dit kan verder geëxporteerd worden naar Excel voor de capaciteitsberekeningen. Met scenario 2 worden de berekeningen binnen de tool uitgevoerd. Dit heeft als extra voordeel automatisering van management informatie. Door beter inzicht in management informatie heeft een planner betere controle zodat dit leidt tot een beter resultaat. Tabel 1. Forecasting tool criteria en de scenario s Criteria Nu, door ANWB Scenario 1, Plansis advies Software platform Excel MS Access ANWB forecasting tool Forecast basis Benodigde Aanvragen huuraanvragen transporten (onafhankelijk variabel) (afhankelijk variabel) Gebruik van geautomatiseerde forecasting Capaciteit berekeningen Aantal factoren Forecast aggregatie Scenario 2, Plansis advies MS Access ANWB forecasting tool Aanvragen huuraanvragen (onafhankelijk variabel) Nee Ja, CCMATH Ja, CCMATH Geen Geen Ja, expliciet Beperkt tot vakanties en regionale handmatige wijzigingen Week, Steunpunt Langere trends, kortere trends (met re-forecast optie voor de recente trends), drukte factoren, seizoen invloeden, dayofweek factor. ) Maanden, weken, dagen, steunpunt, cluster, land, auto categorie Langere trends, kortere trends (met reforecast optie voor de recente trends), dag drukte factoren, seizoen invloeden, dayofweek factor. Maanden, weken, dagen, steunpunt, cluster, land, auto categorie

7 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 7 van 12 Breedte van input Breedte van output Plan van transporten uit voortgaande jaren, vakanties Wekelijks transport Informatie uit ALIAS, LOGICX Rentpro, vakantie trends, het weer Aanvragen per locatie per dag per auto s type planning Gebruikers gemak Laag Grafische weergave van aanvragen, jaar, week, dag overzicht per locatie Forecasting afwijking Indicatie van Implementatie tijd Niet te meten, naar inschatting >20% Informatie uit ALIAS, LOGICX Rentpro, vakantie trends, het weer Aanvragen per locatie per dag, capaciteit plan, wekelijks transporten Grafische weergave van aanvragen, jaar, week, dag overzicht per locatie, capaciteit planning MI <10 % totaal op week basis <10 % totaal op week basis 10 dagen 2 20 dagen Vergelijking van drie scenario s Hier onder vergelijken wij de drie scenario s met elkaar op de verwachte uitkomst van eerder genoemde risico s. Tabel 2. Vergelijking van de scenario s Criteria Nu, door ANWB Scenario 1, Plansis advies Stochastische risico s. 6 (handmatig, veel aanpassingen op het laatste moment) 8 (Jaar forecast, 6 of 4 weken reforecast), gedeeltelijk traffic management steun Scenario 2, Plansis advies 9 (Jaar forecast, 6 of 4 weken reforecast, uitgebreid traffic management steun Economische risico s 6 (handmatig door eigen rapporten) 6 ( geautomatiseerd door export van data) 9 ( geautomatiseerd door inzicht van onderliggende factoren en consequenties Efficiëntie risico s 5 (Handmatig) 9 (Geautomatiseerd) 9 (Geautomatiseerd) Leer en groei risico s Eind resultaat over twee jaar termijn 6 (Totaal Bezettingsgraa d) 8 (Bezettingsgraad per week, forecast fout, transport inefficiency) - 5 % 3 >3% eerste jaar, >5% tweede jaar 8 (Bezettingsgraad per week, forecast fout, transport inefficiency) >7% eerste jaar, >10% tweede jaar 2 Inschatting op basis van eisen opgenomen in dit document 3 Door snellere ontwikkelingen op de markt wordt verwacht dat vorige jaar transporten schema gaat steeds minder kloppen

8 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 8 van 12 Appendix A Totaal bezettingsgraad 2009 Grafiek A-1. Analyse van totale bezetting van huurauto s van Logix op basis van Prorent data. In 2009 was het wagenpark van huur auto s vanaf week 23 verhoogd tot het maximum in week 31. De verhoging begon eerder dan de stijging van aanvragen. Dit resulteerde in de groei van het aantal stil staande auto s met de maximum piek in week 28. Grafiek A-2. De totale bezettinggraad per week. De bezettinggraad varieert tussen 20% tijdens het begin van het hoogseizoen en 60% tijdens het einde van het hoogseizoen met het maximum rond week 31 (70%).

9 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 9 van 12 Appendix B. Analyse van historische data Grafiek B-1 Garanderen vervangend vervoer actie (totaal per week) Actuele aanvragen hebben een sterk seizoen karakter met drie pieken in het voorjaar (weken 1-3, weken 6-10, weken 17-19), een scherpe piek tijdens het hoog seizoen (weken 22-38) en een piek in het najaar (weken 42-43). Het toppunt van het hoogseizoen ligt tussen de weken 29 en 33. Deze piek heeft een asymmetrische vorm met de scheefheid naar de rechts. De waarde van deze piek komt elk jaar rond 1700 acties per week. De verschillen tussen de jaren zijn goed te zien op de voorjaarspieken.

10 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 10 van 12 Grafiek C-1. Forecast van totaal aantal acties vanaf 1 mei 2010 tot 31 december Forecasting algoritme bepaald een linieer dalende trend en voorspelt minder acties voor 2011 dan voorheen (dit is wel op basis van data uit ). Bij deze forecast gebruiken wij management informatie van voorafhande acties tot 1 mei Appendix C Forecast met CCMATH algorithm Grafiek C-2. Forecast van aantal acties in Frankrijk

11 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 11 van 12 Grafiek C-3. Forecast van aantal acties in Italie

12 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 12 van 12 Appendix D Reforecast Grafiek D-1. Reforecast van totaal aantal acties op basis van meer historische informatie op basis van data tot 9 mei Forecast in de periode van 9 mei tot 31 december De reforecast laat zien nog sterkere dalende trend en voorspelt nog lagere piek in 2011 (ruim 1500 per week in plaat van 1600)

Van kosten tot resultaat

Van kosten tot resultaat Van kosten tot resultaat Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Eindrapport Openbare versie Student Angelo Jonkers Studentnummer: 0206202 Universiteit Twente Begeleider Universiteit Twente drs. H. van

Nadere informatie

Logistieke. sierteeltsector

Logistieke. sierteeltsector Logistieke samenwerking in de sierteeltsector Succesvolle samenwerking in de distributie: de casus van marktplaats Plantion in Ede. Datum: 25 september 2012 Projectnummer: 052.0253 TNO-060-DTM-2012-02532

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap

Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 9 280 74 21 E-mail: info@mobius.eu Web: www.mobius.eu BTW/TVA/VAT: BE 0472 582 515 RPR Gent Optimalisering van het call center van de Directie-generaal Personen met een handicap 13-2-2013 Eindrapport Möbius

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Business case één reclasseringsorganisatie

Business case één reclasseringsorganisatie Business case één reclasseringsorganisatie Eindrapport Den Haag, 10 november 2014 PS/PD/AV/KtW/14P000530B5 Inleiding Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat wij in de afgelopen periode in opdracht

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Kosten en baten van schuldhulpverlening

Kosten en baten van schuldhulpverlening Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Op weg naar effectieve schuldhulp Kosten en baten van schuldhulpverlening Kosten en baten van schuldhulpverlening Voorwoord De schuldhulpverlening is flink

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Business case. Online contact centers

Business case. Online contact centers Business case Online contact centers 1 Versie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. De verschillende alternatieven... 3 2.1 Optie 1: inhouse contactcenter... 3 2.2 Optie 2: facilitair contactcenter... 4 2.3 Online

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie