Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie. Door Maxim Ivashkov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie. Door Maxim Ivashkov"

Transcriptie

1 Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie Door Maxim Ivashkov Voorwoord Plansis wil iedereen bedanken die aan dit onderzoek hebben meegewerkt: Charles Koks, Leun Pronk, Johan Tisscher, Kris van Drooge, Bauke de Boer, Brydel Miguel, Samenvatting De huidige forecast omgeving biedt meerdere mogelijkheden tot verbeteringen. De uitkomst van het huidige planningsproces wordt rechtstreeks geprognosticeerd d.m.v. het aantal transporten per week. In dit onderzoek worden de risico s en consequenties van de huidige omgeving toegelicht. Op basis van deze analyse wordt geadviseerd voor een geïntegreerde planning en forecasting cyclus. Door een bredere inzet van beschikbare management informatie en aanwezige forecasting technieken kan een geautomatiseerde forecasting gerealiseerd worden op de middellange termijn. Verder hebben wij twee scenario s vergeleken met de huidige omgeving. Een essentieel verschil is dat de benodigde capaciteit van huurauto s berekend wordt. Wij verwachten dat met deze benadering een tussen vijf en tien procent hogere bezettingsgraad haalbaar is. Doorvertaalt per jaar zijn dit besparingen tussen en

2 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 2 van 12 Introductie... 3 De bestaande situatie... 3 Risico s... 3 Advies voor proces... 4 Advies voor forecasting en planning methodiek... 5 Advies voor de tooling... 6 Vergelijking van drie scenario s... 7 Appendix A Totaal bezettingsgraad Appendix B. Analyse van historische data... 9 Appendix C Forecast algorithm Appendix D Reforecast... 12

3 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 3 van 12 Introductie Plansis is een bureau dat zich specialiseert in: 1. Advies 2. Maatwerk planning 3. Forecasting. Sinds 2010 gebruikt de ANWB een Variant forecast applicatie voor de Alarmcentrale en sinds 2011 ook voor twee andere afdelingen. Onze kennis van forecast processen en de opgebouwde ervaring met de ANWB informatie was de aanleiding voor het verzoek naar dit onderzoek. Binnen het programma FIT en zijn onderdeel Huurauto s optimalisatie is er behoefte om op de middellange termijn de bezettingsgraad van huurauto s te vergroten. De focus van dit onderzoek lag op de processen forecast en planning. In drie dagen tijd werd door middel van gebruikte databronnen het uitleningproces van huurauto s kwantitatief en kwalitatief onderzocht. Belangrijke input voor dit onderzoek waren de interviews met de medewerkers die betrokken zijn bij de planning. De bestaande situatie Het succes van het huidige planningsproces wordt bepaald door de bezettingsgraad van huurauto s van Logicx. Als basis voor de forecast methodiek wordt wekelijks de voorgeschiedenis van transporten van de huurauto s naar de punten van uitgifte gebruikt. Deze forecast wordt één keer per jaar gedaan. De uitkomst van deze forecast is het aantal benodigde transporten per week. Het aantal verwachte transporten wordt verder handmatig bijgesteld in verband met de wisselende begin en eindtijden van vakantie periodes van jaar tot jaar. Tijdens het hoogseizoen wordt het aantal transporten vervolgens wekelijks handmatig aangepast door de regionale planners. Hier wordt rekening gehouden met de actuele bezetting en plaatselijke factoren. Belangrijk is de constatering dat de benodigde aantalen niet berekend worden maar handmatig worden voorspeld en bijgesteld. De daadwerkelijke vraag naar vervangend vervoer wordt daarbij niet geforecast. Een analyse van de bezettingsgraad (Appendix A) laat wekelijks per locatie zien dat met de bestaande forecast techniek de bezettingsgraad een sterke variatie heeft. Dit leid tot een relatief lage bezettingsgraad in vergelijking met de in de literatuur opgenomen bezettingsgraad van huurauto s in Nederland van rond 75%. Risico s Het aantal benodigde transporten wordt in de bestaande situatie beschouwd als iets wat je direct zou willen voorspellen terwijl het een resultaat zou moeten zijn van een planningsproces. Door forecasting van de uitkomst van het planningsproces loopt de ANWB onnodige risico s: Stochastische risico s. o Huurauto s aanvragen is een stochastisch proces. o Een betere forecasting- en plannings-methodiek zou rekening moeten houden met kansverdeling van de aanvragen en de verwerking daarvan Financiele risico s. o Financiele belangen van de stakeholders zijn niet expliciet opgenomen in het planning proces; het is niet inzichtelijk wat de financiele impact is van de keuzes van het huidige planningsproces en ook niet van de alternatieven Leer en groei risico s. o De resulteerde bezetting van beschikbare auto s is niet het resultaat van een gestructureerd planninsproces. o Zonder bewaking van onderliggende factoren is de analyse problematisch en procesverbeteringen moeilijk te realiseren. Efficiëntie risico s. o Extra kosten door handmatige en fout gevoelige processen binnen de Excel omgeving o Het niet optimaal gebruiken van beschikbare actuele informatie binnen de ANWB o Het niet tijdig reageren op veranderingen in de markt.

4 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 4 van 12 Advies voor proces Forecasting maakt deel uit van een planningsproces en dit moet goed aansluiten op de overige operationele processen, zodat waarde wordt toegevoegd. Als inspiratie gebruiken wij de planningsmethodiek voor contact centers. Bij deze geldt een vergelijkbare doelstelling hoge service en bezettingsgraad door een optimale match tussen de benodigde capaciteit en de aanwezige capaciteit. Binnen de contact centers is het planning proces verdeeld in subprocessen: routing, forecast, planning, roostering, traffic management, reporting en eventuele business performance management processen. Het woord planning wordt vaak gebruikt als de paraplu naam voor alle processen of voor een onderdeel van het proces. Servicelevel % Vervangend- Plansis vervoer binnen SLA Occupancy Bezettingsgraad Aantal medewerkers Aantal auto s Een gestructureerd forecasting proces met duidelijke stappen, rollen en verantwoordelijkheden is wezenlijk van belang naast teamwork en goede communicatie. Zij dragen bij aan de primaire doelstelling van de vraagvoorspelling en het plan: het ondersteunen van adequate besluit vorming! (ControllersMagazine, sept 2006). Forecasting. De input voor het forecasting-proces is het routingsproces dat resulteert in historische data over de werkstromen. In de huidige context betreft dit de werkverdeling tussen regio s / uitgifte punten. Het doel van het forecasting-proces is de voorspelling van het aantal aanvragen voor huurauto s per dag/week per regio / uitgiftepunt per auto type. Over het algemeen moet met het forecast proces gekeken worden naar de externe (onafhankelijke) variabelen van een bepaalde gebeurtenis, bijv. de vraag naar vervangend vervoer Het aantal benodigde transporten per week is een variabele die voor een deel afhankelijk is van beslissingen, regels en meerdere externe of interne factoren. Alleen wanneer onderliggende keuzes en factoren hetzelfde blijven kunnen wij de historie van transporten gebruiken voor de toekomst. Het is van belang dat forecasting-fouten gemeten worden. Hier worden vaak percentages van het afwijken van actuele en geforecaste aantallen gebruikt. Voorbeelden van factoren. Bij een uitgifte punt worden huurauto s vaker terug gebracht dan bij de andere; of er wordt een categorie van auto s vaker gevraagd dan de andere; of moeten huurauto s van derden voor een bepaald percentage Met de bestaande methodiek zijn de actuele aantallen (benodigde transporten) onbekend. Daardoor is de forecast fout ook niet te meten. Planning. Het forecast proces wordt gevolgd door het planning proces. Tijdens het planningsproces wordt de ingezet worden.

5 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 5 van 12 forecast van het aantal aanvragen vertaald naar de benodigde capaciteit van huurauto s per locatie. Dit zal moeten gebeuren op basis van nog te ontwikkelen rekenkundige modellen. Bijvoorbeeld, stel dat er iedere dag een aanvraag voor een huurauto binnenkomt met een gemiddelde uitgifte-tijd van 3 dagen. In dit scenario kunnen wij ons met drie huurauto s redden omdat op de vierde dag de eerste auto wordt terug gebracht. Voor goede capaciteitsberekeningen moeten wij ook rekening gehouden met statistische onzekerheden. Een voorbeeld uit de contact centers branche is de ErlangC formule. Deze formule vertaalt de hoeveelheid werkaanbod naar de benodigde bezetting. Tijdens de planning moet er ook rekening gehouden worden met regionale verschillen, typen capaciteit, gemiddelde uitgifte tijd, economische belangen, businessregels en het stochastisch karakter van het proces. Zodra de benodigde capaciteit is bepaald kan het roostering proces worden uitgevoerd. Roostering. Tijdens het roostering proces wordt de benodigde capaciteit doorvertaald naar de reeds aanwezige soorten capaciteit zoals huurauto s van Logicx en van derden. Hier worden eventuele tekorten in kaart gebracht wat de input levert voor het benodigde transport schema. Traffic management. Routing, forecast, planning en roostering processen gebeuren lang van tevoren zodat roosters reëel kunnen zijn. Het doel van het traffic management proces is de correctie van fouten of het verminderen van de invloed van alle onverwachte factoren. Dit proces maakt aanpassingen van de roosters 1 kort van te voeren of op de dag zelf. Hoe beter de roosters bij de actuele situatie aansluiten hoe minder aanpassingen traffic heeft te doen. Advies voor forecasting en planning methodiek Voor een betere keuze van de forecasting methodiek is het karakter van het aanvraagproces van huurauto s belangrijk. Een analyse van de historie van aanvragen (Appendix B) laat de volgende eigenschappen zien: Seizoensinvloeden Langere termijn (jaar) trends Invloed van meerdere factoren b.v. het weer Voor bovenstaande kenmerken wordt geadviseerd om hybride forecasting technieken te gebruiken. Het gaat bij hybride forecastingtechnieken om een combinatie van tijdrekalgoritmes en oorzaak-gevolgmodellen. Je kunt hiemee de kracht van algoritmes combineren met proceskennis van experts binnen en buiten de organisatie. Voor de forecast van het aantal transporten op basis van tijdrekanalyses hebben we gebruik gemaakt van een algoritme van CCMATH (zie Appendix C). Dit algoritme wordt nu al gebruikt binnen een ANWB forecast omgeving. Door meerdere instellingen kan dit algoritme flexibel worden ingezet voor de forecast van aanvragen van huurauto s. Wij hebben een simpele versie van instellingen gebruikt puur op basis van tijdreeks analyse en regressie om zo de acties met huurauto s te voorspellen. De kwaliteit van de forecast is met twee tests gemeten: U test en DW test. De algoritme scoorde gemiddeld rond 0.6 op de U statistiek test. Wanneer de waarde van de U- test <1 is, is er sprake van betere forecasting dan met simpele technieken. Op de Durbin-Watson test scoorde de CCMATH algoritme rond Deze uitkomst betekende dat forecast fouten niet willekeurig zijn. Op een aantal perioden is systematische afwijking duidelijk te zien. Dit versterkt de conclusie over de aanwezigheid van extra factoren dat met hybride modellen gestuurd kan worden. Na aanleiding van de analyse en interviews werden een aantal factoren in kaart gebracht. Deze factoren kunnen in twee soorten verdeeld worden: Forecast proces factoren (invloed op het aantal aanvragen) o Het weer (pech risico is afhankelijk van het weer ) o De verkeersdrukte (meer reizigers leid tot meer pech gevallen. Ook is verkeersdrukte afhankelijk van weersomstandigheden. 1 Het woord rooster is vaker gebruikt in de context van contact centers. Het betekent hier een logistiek rooster voor de huurauto s.

6 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 6 van 12 o Vakantie trends (mensen gaan richting de nieuwe EU staten in plaats van populaire bestemmingen.), o Langere termijn economische trends (meer mensen gaan per vliegtuig als benzine prijzen verder stijgen). Planning factoren (invloed op capaciteitsberekeningen) o Business regels voor het gebruik van de huurauto s van derden (in een aantal regio s zijn afspraken over de inzet van huurauto s van derden.) o Locatie specifieke vakanties die invloed hebben op transport tijden in dagen (in Frankrijk zijn een aantal wegen gesloten tijdens vakanties) o Gemiddelde uitgifte in dagen o Kans dat de auto wordt terug gebracht op de plaats van uitgifte in plaats van in Nederland o transporttijd (shipment tijd) o Garanties per type huurauto per uitgifte punt. o Flexibiliteit factoren (hoe makkelijk/mogelijk is om capaciteit verhogen/verlagen) De forecast methodiek kan verder versterkt worden door een bredere inzet van de bestaande management informatie en regelmatige herziening van forecasting proces. Advies voor de tooling Met het breder inzetten van management informatie en van berekeningen heeft het proces rekenkundige steun nodig. Binnen ANWB ALC was een forecasting tool van CCMATH-Plansis al in 2010 geïntroduceerd. Recent waren er capaciteitsberekeningen voor PHV en VHV ingebouwd. Tijdens dit onderzoek keken wij naar de reeds aanwezige informatie in de tool en de benodigde aanpassingen. Dit leidde tot de conclusie dat de tool ingezet kan worden voor de planning van huurauto s. Hiervoor zijn een enkele uitbreidingen nodig (zie de scenario s hieronder). De capaciteitsberekening maakt essentieel verschil tussen scenario s 1 en 2. Met scenario 1 is het resultaat van de tool de voorspelling van het aantal aanvragen. Dit kan verder geëxporteerd worden naar Excel voor de capaciteitsberekeningen. Met scenario 2 worden de berekeningen binnen de tool uitgevoerd. Dit heeft als extra voordeel automatisering van management informatie. Door beter inzicht in management informatie heeft een planner betere controle zodat dit leidt tot een beter resultaat. Tabel 1. Forecasting tool criteria en de scenario s Criteria Nu, door ANWB Scenario 1, Plansis advies Software platform Excel MS Access ANWB forecasting tool Forecast basis Benodigde Aanvragen huuraanvragen transporten (onafhankelijk variabel) (afhankelijk variabel) Gebruik van geautomatiseerde forecasting Capaciteit berekeningen Aantal factoren Forecast aggregatie Scenario 2, Plansis advies MS Access ANWB forecasting tool Aanvragen huuraanvragen (onafhankelijk variabel) Nee Ja, CCMATH Ja, CCMATH Geen Geen Ja, expliciet Beperkt tot vakanties en regionale handmatige wijzigingen Week, Steunpunt Langere trends, kortere trends (met re-forecast optie voor de recente trends), drukte factoren, seizoen invloeden, dayofweek factor. ) Maanden, weken, dagen, steunpunt, cluster, land, auto categorie Langere trends, kortere trends (met reforecast optie voor de recente trends), dag drukte factoren, seizoen invloeden, dayofweek factor. Maanden, weken, dagen, steunpunt, cluster, land, auto categorie

7 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 7 van 12 Breedte van input Breedte van output Plan van transporten uit voortgaande jaren, vakanties Wekelijks transport Informatie uit ALIAS, LOGICX Rentpro, vakantie trends, het weer Aanvragen per locatie per dag per auto s type planning Gebruikers gemak Laag Grafische weergave van aanvragen, jaar, week, dag overzicht per locatie Forecasting afwijking Indicatie van Implementatie tijd Niet te meten, naar inschatting >20% Informatie uit ALIAS, LOGICX Rentpro, vakantie trends, het weer Aanvragen per locatie per dag, capaciteit plan, wekelijks transporten Grafische weergave van aanvragen, jaar, week, dag overzicht per locatie, capaciteit planning MI <10 % totaal op week basis <10 % totaal op week basis 10 dagen 2 20 dagen Vergelijking van drie scenario s Hier onder vergelijken wij de drie scenario s met elkaar op de verwachte uitkomst van eerder genoemde risico s. Tabel 2. Vergelijking van de scenario s Criteria Nu, door ANWB Scenario 1, Plansis advies Stochastische risico s. 6 (handmatig, veel aanpassingen op het laatste moment) 8 (Jaar forecast, 6 of 4 weken reforecast), gedeeltelijk traffic management steun Scenario 2, Plansis advies 9 (Jaar forecast, 6 of 4 weken reforecast, uitgebreid traffic management steun Economische risico s 6 (handmatig door eigen rapporten) 6 ( geautomatiseerd door export van data) 9 ( geautomatiseerd door inzicht van onderliggende factoren en consequenties Efficiëntie risico s 5 (Handmatig) 9 (Geautomatiseerd) 9 (Geautomatiseerd) Leer en groei risico s Eind resultaat over twee jaar termijn 6 (Totaal Bezettingsgraa d) 8 (Bezettingsgraad per week, forecast fout, transport inefficiency) - 5 % 3 >3% eerste jaar, >5% tweede jaar 8 (Bezettingsgraad per week, forecast fout, transport inefficiency) >7% eerste jaar, >10% tweede jaar 2 Inschatting op basis van eisen opgenomen in dit document 3 Door snellere ontwikkelingen op de markt wordt verwacht dat vorige jaar transporten schema gaat steeds minder kloppen

8 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 8 van 12 Appendix A Totaal bezettingsgraad 2009 Grafiek A-1. Analyse van totale bezetting van huurauto s van Logix op basis van Prorent data. In 2009 was het wagenpark van huur auto s vanaf week 23 verhoogd tot het maximum in week 31. De verhoging begon eerder dan de stijging van aanvragen. Dit resulteerde in de groei van het aantal stil staande auto s met de maximum piek in week 28. Grafiek A-2. De totale bezettinggraad per week. De bezettinggraad varieert tussen 20% tijdens het begin van het hoogseizoen en 60% tijdens het einde van het hoogseizoen met het maximum rond week 31 (70%).

9 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 9 van 12 Appendix B. Analyse van historische data Grafiek B-1 Garanderen vervangend vervoer actie (totaal per week) Actuele aanvragen hebben een sterk seizoen karakter met drie pieken in het voorjaar (weken 1-3, weken 6-10, weken 17-19), een scherpe piek tijdens het hoog seizoen (weken 22-38) en een piek in het najaar (weken 42-43). Het toppunt van het hoogseizoen ligt tussen de weken 29 en 33. Deze piek heeft een asymmetrische vorm met de scheefheid naar de rechts. De waarde van deze piek komt elk jaar rond 1700 acties per week. De verschillen tussen de jaren zijn goed te zien op de voorjaarspieken.

10 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 10 van 12 Grafiek C-1. Forecast van totaal aantal acties vanaf 1 mei 2010 tot 31 december Forecasting algoritme bepaald een linieer dalende trend en voorspelt minder acties voor 2011 dan voorheen (dit is wel op basis van data uit ). Bij deze forecast gebruiken wij management informatie van voorafhande acties tot 1 mei Appendix C Forecast met CCMATH algorithm Grafiek C-2. Forecast van aantal acties in Frankrijk

11 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 11 van 12 Grafiek C-3. Forecast van aantal acties in Italie

12 Op weg naar beter forecasting voor huurauto s optimalisatie Pagina 12 van 12 Appendix D Reforecast Grafiek D-1. Reforecast van totaal aantal acties op basis van meer historische informatie op basis van data tot 9 mei Forecast in de periode van 9 mei tot 31 december De reforecast laat zien nog sterkere dalende trend en voorspelt nog lagere piek in 2011 (ruim 1500 per week in plaat van 1600)

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

TradeCloud Supply Chain Platform

TradeCloud Supply Chain Platform TradeCloud Supply Chain Platform Voorspelbaar inkopen & produceren Hogere marges Kortere doorlooptijden Sneller reageren op marktveranderingen Productiebedrijven & groothandel concurreren op flexibiliteit,

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

Xedule: stimulator en simulator voor de verbetering van plannen én roosteren

Xedule: stimulator en simulator voor de verbetering van plannen én roosteren Xedule: stimulator en simulator voor de verbetering van plannen én roosteren dr. ir. P.J.A. (Peter) Verdaasdonk 1 Agenda Introductie Onderwijslogistiek Wat is het? Plannen versus roosteren Werken met onzekerheid

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Enterprise Foundation. Optimaliseer het roosterproces om strategische doelen te behalen

Enterprise Foundation. Optimaliseer het roosterproces om strategische doelen te behalen Enterprise Foundation Optimaliseer het roosterproces om strategische doelen te behalen Optimaliseer het roosterproces met behulp van de roosteroplossing Enterprise Foundation en zorg dat strategische doelen

Nadere informatie

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version

BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version BluefieldFinance Samenvatting Quickscan Administratieve Processen Light Version Introductie Quickscan De financiële organisatie moet, net zo als alle andere ondersteunende diensten, volledig gericht zijn

Nadere informatie

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant

PromotieRegie. Complete ondersteuning van het promotieproces. De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van het promotieproces De tool waarmee u uw promoties doelmatig plant PromotieRegie Complete ondersteuning van uw promotieproces De concurrentie binnen supermarkten

Nadere informatie

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg

Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg Minder logistieke zorgen én efficiëntere zorg De logistieke scan van CB ontdekt het verbeterpotentieel van uw goederenlogistiek Een efficiëntere logistiek levert (soms onverwacht) belangrijke bijdragen

Nadere informatie

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning

Sneller en gemakkelijker. plannen met Time-Wize Planning Sneller en gemakkelijker plannen met Time-Wize Planning Time-Wize Planning Betere grip op arbeidstijd en daarmee personeelskosten Hoeveel medewerkers zijn er? Wie is er wanneer? Wie gaat het werk doen?

Nadere informatie

Capaciteitsmanagement nader verklaard

Capaciteitsmanagement nader verklaard Capaciteitsmanagement nader verklaard Michel Adang, Cvision Cvision B.V. Molenstraat 40 d Postbus 340 5240 AH Rosmalen Telefoon 073 522 67 18 Fax 073 522 67 17 E-mail mail@cvision.nl www.cvision.nl 2 Wat

Nadere informatie

Grip op planning van personeel en middelen

Grip op planning van personeel en middelen Grip op planning van personeel en middelen Grip op het planproces bij de HAN Introductie Selectie inzetplanningsysteem Grip op het planproces Waar willen we grip op hebben Hoe doen we dat nu / hoe gaan

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

Are you ready. Bart Kuipers, HR manager Bobbejaanland

Are you ready. Bart Kuipers, HR manager Bobbejaanland Are you ready Bart Kuipers, HR manager Bobbejaanland 2 Are you ready 3 (Optimaal) plannen in Bobbejaanland = FLEXIBILITEIT Fluctuerende bezoekersaantallen Wisselende openingsuren Periodes van laag seizoen,

Nadere informatie

Capaciteitsvitaminen 1

Capaciteitsvitaminen 1 1 Capaciteitsvitaminen Agenda vandaag: Arbeidscapaciteit & Veerkracht Korte introductie Tempo-Team Ontwikkelingen om ons heen Strategisch: Visie op een veerkrachtige arbeidscapaciteit Tactisch: Actie nu

Nadere informatie

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Organisatieprestatiescan. Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie. 1 Bijlage 2 De organisatieprestatiescan Techniek: Organisatieprestatiescan Toepassingsgebied: Achtergrond: Deze techniek wordt gebruikt in de focus- en analysefase bij het analyseren van de huidige situatie.

Nadere informatie

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem

PBM. PBM s. Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group. 5 maart 2009 De Montil - Affligem PBM PBM s Door Thierry Moens, directeur marketing & business development Z-group 5 maart 2009 De Montil - Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax. 011/28 83 49 info@prebes.be

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 ENGIE & Digitalisering Digital Energy Solutions SDS Energy Cloud Hoofdstuk 1 ENGIE & Digitalisering ENGIE wereldwijd Activiteiten en kengetallen Topspeler

Nadere informatie

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Regelgeving verhoogt de druk De huidige regelgeving verhoogt de druk op verzekeraars

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

CaseMaster RP ResellerProfiling

CaseMaster RP ResellerProfiling CaseMaster RP ResellerProfiling ResellerProfiling Het verzamelen van reseller informatie is een zeer belangrijke stap in het proces om bij te blijven in de huidige tijd. De performance van de resellers

Nadere informatie

KPI s en management dashboards. Concern Control binnen de gemeente Erwin Pilon

KPI s en management dashboards. Concern Control binnen de gemeente Erwin Pilon KPI s en management dashboards Concern Control binnen de gemeente Erwin Pilon 2 Agenda KPI s leading & lagging KPI s perverse effecten Management dashboards De 5 meest gemaakte fouten 26-1-2017 4 Key Performance

Nadere informatie

Proeftuinplan: Meten is weten!

Proeftuinplan: Meten is weten! Proeftuinplan: Meten is weten! Toetsen: hoog, laag, vooraf, achteraf? Werkt het nu wel? Middels een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken wat de effecten zijn van het verhogen cq. verlagen van

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

Efficiënte personeelsinzet door rekening te houden met medewerkervoorkeuren. Egbert van der Veen

Efficiënte personeelsinzet door rekening te houden met medewerkervoorkeuren. Egbert van der Veen Efficiënte personeelsinzet door rekening te houden met medewerkervoorkeuren About me 2009 2013: PhD Candidate @CHOIR - Universiteit Twente Proefschrift: Personnel Preferences in Personnel Planning and

Nadere informatie

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten

Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten Verschillen in QA aanpak tussen ERP projecten en niet-erp projecten SYSQA B.V. Almere Datum : 06 mei 2013 Status : definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 5 Overzicht

Nadere informatie

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen.

Simacan Connect verwerkt en harmoniseert verschillende databronnen, zodat deze te gebruiken zijn met eigen databronnen. Integratie van verkeersinformatie in logistieke processen Simacan, onderdeel van de OVSoftware Groep (www.ovsoftware.nl), richt zich op het verwerken, beschikbaar maken en inzichtelijk maken van grote

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor

Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor Casestudy Uitgebreide, nauwkeurige en flexibele planning van personenvervoer over het spoor NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI (NTV) In 2009 koos Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (NTV), de eerste private Italiaanse

Nadere informatie

Adaptief beheer van everzwijnen. 11/05/2012 Jim Casaer & Thomas Scheppers

Adaptief beheer van everzwijnen. 11/05/2012 Jim Casaer & Thomas Scheppers Adaptief beheer van everzwijnen 11/05/2012 Jim Casaer & Thomas Scheppers Adaptief beheer?? Maatwerk Onzekerheden Participatief overleg ~ belanghebbenden Monitoring Doelstellingen, indicatoren Leren door

Nadere informatie

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance Date 1-11-2013 1 Lang Lean, Perfecte Performance? De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance COPE 2013 Oskar Roemeling University of Groningen o.p.roemeling@rug.nl

Nadere informatie

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen

SAP Customer Success Story Farmaceutica Retail & distributie Multipharma. Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Meer daadkracht dankzij gestroomlijnde BI-oplossingen Multipharma Sector Farmaceutica Producten en diensten Retail en distributie Website multipharma.yours.be SAP oplossingen SAP BusinessObjects Business

Nadere informatie

Exponentieel (Leden historie)

Exponentieel (Leden historie) 7. Middelen In dit hoofdstuk staan de financiële middelen van de Lambertikerkgemeente centraal. Daarbij wordt alleen gekeken naar het levende geld, het geld dat via het college van kerkrentmeesters binnen

Nadere informatie

Beleef klantbeleving. Agenda

Beleef klantbeleving. Agenda Beleef klantbeleving De stem van de klant in de boardroom Agenda 13:30 13:45 Voorstellen en introductie 13:45 13:50 Nationale Klantbelevingsonderzoek 2010 13:50 14:00 Verint Speech Analytics 14:00 14:45

Nadere informatie

WFM@ Praxis. Ferry Peek. hoofd productiviteit en projectmanagement

WFM@ Praxis. Ferry Peek. hoofd productiviteit en projectmanagement WFM@ Praxis Ferry Peek hoofd productiviteit en projectmanagement WFM@ Praxis Introductie Waarom WFM bij Praxis Project time for sales Software tool Redprairie Resultaat 2 Introductie Praxis Onderdeel van

Nadere informatie

Kosten-baten analyse met behulp van health impact assessment

Kosten-baten analyse met behulp van health impact assessment Kosten-baten analyse met behulp van health impact assessment Effectiviteit van beheersmaatregelen ter verlaging van gezondheidsklachten onder bakkers Birgit van Duuren 2 Inhoud van deze presentatie Waarom

Nadere informatie

Tactisch plannen Peter de Haan

Tactisch plannen Peter de Haan Tactisch plannen Peter de Haan Even voorstellen U Peter de Haan Universiteit Twente Toegepaste Wiskunde ORTEC Sen. Solution Architect 2 Agenda Wat is tactisch plannen Voorbeelden van tactisch plannen Hoe

Nadere informatie

Tool Ambitie Resultaat

Tool Ambitie Resultaat Tool Ambitie Resultaat Testautomatisering door eindgebruikers en regressietesten in de keten Praktijkvoorbeelden van Tosca Ferrie Wolff - Practice lead Tosca - Implementation Partner Tricentis ferrie.wolff@sogeti.com

Nadere informatie

Succes is niet verzekerd!

Succes is niet verzekerd! Succes is niet verzekerd! Waarom is een goed roosterpakket alleen niet genoeg? Drs H.J. Messchendorp Senior adviseur duurzame inzetbaarheid en innovatie NZi.nu Essentie.C'est le ton qui fait la musique

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Data analyse Inleiding statistiek

Data analyse Inleiding statistiek Data analyse Inleiding statistiek Terugblik - Inductieve statistiek Afleiden van eigenschappen van een populatie op basis van een beperkt aantal metingen (steekproef) Kennis gemaakt met kans & kansverdelingen

Nadere informatie

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain

ShopReplenishment. Effectief beheer van uw winkelvoorraad. Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Effectief beheer van uw winkelvoorraad Ondersteuning van de retailketen als een geïntegreerde supply chain ShopReplenishment Efficiënter werken door beter voorraadbeheer Vandaag de dag

Nadere informatie

Tijdplein. Focus op Tijd en Arbeid

Tijdplein. Focus op Tijd en Arbeid Tijdplein Focus op Tijd en Arbeid Agenda Focus kerncijfers Het markt onderzoek (opzet, uitvoering) Enige afspraken: waar hebben we het over! Een definitie van Plannen (en van TR en UV) Belangrijke uitkomsten

Nadere informatie

Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek

Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek WIE ZIJN WE Meer rendement uit mens en organisatie De planningsschijf van zes Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek ontwikkeld om de processen

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (TLN, KNV, VVT, FNV en CNV) Meer

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

DOOR PLANNING IN CONTROL

DOOR PLANNING IN CONTROL DOOR PLANNING IN CONTROL Financiële planning en capaciteitsplanning: een gelukkig huwelijk!? Freek Aertsen 1 Uitdagingen Financiële planning in ziekenhuizen Missie Strategie Taak en kaderstellend Top Down

Nadere informatie

Testing University. A fool with a tool is still a fool

Testing University. A fool with a tool is still a fool Testing University A fool with a tool is still a fool Test Tooling is een must Must? Test Tooling? 2 Als je iets moet kun je dan wel de juiste keuzes maken? Moeten Willen 3 Van moeten naar willen Moeten

Nadere informatie

Service Virtualization @RABOBANK

Service Virtualization @RABOBANK Service Virtualization @RABOBANK TMA Dag 2015 eter Claassen RABOBANK Marc van Lint - IBM Agenda 1. Rabobank Context 2. DevOps Vision 3. roof en Implementeren 4. Voorbeelden 5. Ervaringen & Best ractices

Nadere informatie

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131)

Praktijkinstructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) instructie Oriëntatie op de informatie-analyse 4 (CIN08.4/CREBO:50131) pi.cin08.4.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

VIATA nieuwe generatie online apotheek

VIATA nieuwe generatie online apotheek VIATA nieuwe generatie online apotheek Live sinds april 2014 10 FTE s 1200 nieuwe klanten elke week 5 lokale websites Levering in heel Europa 30.000 producten Vezorgingsproducten Voedingssupplementen Geneesmiddelen

Nadere informatie

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi. Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor 10 en bias-correctie Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.nl Conclusies Bias-correctie:

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business

BUSINESS ACTIVITY MONITORING. Sla de brug tussen IT en business BUSINESS ACTIVITY MONITORING Sla de brug tussen IT en business Business Activity Monitoring-oplossing van PST Uw IT-infrastructuur is cruciaal voor de organisatie. Daarom is monitoring en visualisatie

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

HOTflo. Capaciteitsmanagement Integrale sturing Continu verbeteren +

HOTflo. Capaciteitsmanagement Integrale sturing Continu verbeteren + Capaciteitsmanagement Integrale sturing Continu verbeteren + HOTflo Analytics & simulation Reporting Capacity calculation Forecasting & planning Real time monitoring Ontbreken van volledige transparantie

Nadere informatie

Workshop Community Service Logistiek

Workshop Community Service Logistiek Workshop Community Service Logistiek vlm Voorjaarscongres Houten, 28 april 2010 Organisatie community Service Logistiek: Maarten Pruijmboom Jürgen Donders Programma Inleiding 13.00 13.10 Trends in service-

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding tot de beschrijvende statistiek Maatstaven voor ligging en spreiding Kansrekening 99

Inhoud. 1 Inleiding tot de beschrijvende statistiek Maatstaven voor ligging en spreiding Kansrekening 99 Inhoud 1 Inleiding tot de beschrijvende statistiek 13 1.1 Een eerste verkenning 14 1.2 Frequentieverdelingen 22 1.3 Grafische voorstellingen 30 1.4 Diverse diagrammen 35 1.5 Stamdiagram, histogram en frequentiepolygoon

Nadere informatie

Simulatie op het spoor ProRail Vervoer en Dienstregeling. Dick Middelkoop

Simulatie op het spoor ProRail Vervoer en Dienstregeling. Dick Middelkoop Simulatie op het spoor ProRail Vervoer en Dienstregeling Dick Middelkoop 2 december 2010 Master of Business in Rail systems - 7 mei 2009 Dienstregelingsontwerp en Treindienstsimulatie Agenda Introductie

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Snelgids voor het bouwen van een IT- RDBMS in EXCEL.

Snelgids voor het bouwen van een IT- RDBMS in EXCEL. Snelgids voor het bouwen van een IT- RDBMS in EXCEL. door Johan van der Maas. Tabel2 Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Tabel1 Kolom1 Kolom7 Kolom6 Kolom7FK Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom14 Tabel3 Kolom7

Nadere informatie

Casus 2: Capaciteitsmodel verpleegafdelingen. PICA mini-symposium 11 juni 2008 Sylvia Elkhuizen

Casus 2: Capaciteitsmodel verpleegafdelingen. PICA mini-symposium 11 juni 2008 Sylvia Elkhuizen Casus 2: Capaciteitsmodel verpleegafdelingen PICA mini-symposium 11 juni 2008 Sylvia Elkhuizen Inhoud Context en aanleiding Globaal idee van het model Excel oplossingen Data importeren Grafieken bedbezetting

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) In dit proefschrift worden een aantal psychometrische methoden beschreven waarmee de accuratesse en efficientie van psychodiagnostiek in de klinische praktijk verbeterd kan worden. Psychodiagnostiek wordt

Nadere informatie

Crew.NET Maakt verbindingen

Crew.NET Maakt verbindingen Maakt verbindingen Het plannen van aflossingen van scheeps bemanningen is een tijdrovende en complexe aangelegenheid. Alles moet kloppen en niets mag aan het toeval worden overgelaten. Met de introductie

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Klimaat Services. Opzet presentatie

Klimaat Services. Opzet presentatie Klimaat Services J. Bessembinder Opzet presentatie Basis voor klimaat-services Voorbeelden confectie Voorbeelden maatwerk Basis confectie en maatwerk : tijdreeksen voor de toekomst Activiteiten binnen

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

De beheerrisico s van architectuur

De beheerrisico s van architectuur De beheerrisico s van architectuur Een overzicht van de ArChimate Risico Extensie versie 0.2 Bert Dingemans Inleiding Het implementeren van een (enterprise) architectuur brengt altijd risico s met zich

Nadere informatie

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Functies toegevoegd voor Process productie, productie en logistiek in Dynamics AX Dit document is vertaald door een vertaalmachine en is niet door een menselijke vertaler bewerkt. Het wordt als zodanig

Nadere informatie

ˆ het voorkomen van bepaalde woorden in de body van de mail,

ˆ het voorkomen van bepaalde woorden in de body van de mail, Opdracht 1: Bayesiaanse Spam Filter Het doel van deze opdracht is het ontwerpen van een eenvoudige spam filter op basis van een Bayesiaans Netwerk. Je zal het model implementeren in Netica en het toepassen

Nadere informatie

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep

Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Technische keuzes Management Informatie Systeem MeanderGroep Dit document beschrijft de keuzes die gedaan worden ten aanzien van de hard en software voor het Management Informatie Systeem. Voor de presentatielaag

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Een H.R. oplossing voor het beheer van planners, aan- en afwezigheden, volledige interactieve met interne communicatie, simpel en efficiënt

Een H.R. oplossing voor het beheer van planners, aan- en afwezigheden, volledige interactieve met interne communicatie, simpel en efficiënt Een H.R. oplossing voor het beheer van planners, aan- en afwezigheden, volledige interactieve met interne communicatie, simpel en efficiënt AAN- & AFWEZIGHEDEN, TIJDREGISTRATIE, TOEGANGSCONTROLE, PLOEG

Nadere informatie

bij planning in contactcenters

bij planning in contactcenters Contactcenterplanning is een complexe aangelegenheid. Het maken van een langetermijn-forecast, capaciteitsplan, inhuurplan, shrinkage-plan en budgetten hiervoor is een complexe en moeilijke klus. Maar

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers

Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC. Roel Olivers Van weerstand naar dialoog: SPP bij Maastricht UMC Roel Olivers Ontdekkingstocht SPP / SPV Waarom SPP? Natuurwet: Niet het sterkste dier overwint maar het dier dat zich het beste kan aanpassen Flexibel

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2007-I

Eindexamen wiskunde A1-2 havo 2007-I Marathon De marathon is een hardloopwedstrijd over een afstand van 42 km en 195 m. In september 2003 verbeterde de Keniaan Paul Tergat in Berlijn het wereldrecord op de marathon tot 2 uur, 4 minuten en

Nadere informatie

Dillema s kunnen niet in een keer worden opgelost en voor de meeste is er niet een oplossing maar verschillende oplossingen.

Dillema s kunnen niet in een keer worden opgelost en voor de meeste is er niet een oplossing maar verschillende oplossingen. Solving complex problems Alexander de Haan & Pauline de Heer Bij zogeheten complex problems gaat het om problemen die niet een mogelijke oplossing hebben (of wellicht geen). Dit komt door het niveau van

Nadere informatie

Axoft Managed Router Rapportage

Axoft Managed Router Rapportage Axoft Managed Router Rapportage Toelichting week rapportage Als onderdeel van de Axoft managed router dienst monitoren wij 24 uur per dag, 7 dagen per week uw router en uw verbindingen. Onze bevindingen

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

En 15 maart 2016 Simply.Flexible

En 15 maart 2016 Simply.Flexible En 15 maart 2016 Simply.Flexible Agenda Even voorstellen Quadira Dennis Wolf Waarom Output Management met Advanced-Forms o Met Dynamics NAV Even voorstellen Advanced-Forms Advanced-Forms in de praktijk

Nadere informatie

Earned Value Management: Kansen, drempels en uitdagingen. Stageview Balance 13 juni 2013

Earned Value Management: Kansen, drempels en uitdagingen. Stageview Balance 13 juni 2013 Earned Value Management: Kansen, drempels en uitdagingen Stageview Balance 13 juni 2013 1 Agenda 1. Introductie 2. Earned Value Management: De basis, waarom wel en waarom niet? 3. EVM in de praktijk: de

Nadere informatie