Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 5 Klantgericht werken Op onze Klantendag van 18 april toonden wij u een greep uit de vernieuwingen in ons aanbod. Deze Klantendag werd opnieuw erg gewaardeerd door zowel onze gebruikers als onze leveranciers. Meer dan 40 ses sies waarop onder andere gebruikers hun ervaringen met onze toepassingen getuigden, meer dan 500 deelnemers en 12 stands waarop u onze leveranciers recht streeks kon bevragen: het hoeft geen betoog dat de feedback van alle deelnemers erg positief was. Deze newsletter licht enkele sessies toe zodat u een beeld hebt over de oplossingen die wij u bieden voor de dagelijkse ondersteuning van de uitdagingen waarmee u als lokale pu blieke sector vandaag en morgen wordt geconfronteerd. Zo kunt u meer realiseren met minder, uw dienstverlening verder optimaliseren en inspelen op moderne communicatiemiddelen zoals smartphone en tablet. ir. Eddy Pacquée Algemeen directeur Dirk de Vetter, secretaris/algemeen directeur gemeente Stekene getuigt: Een modern bestuur hecht veel belang aan tevreden burgers die klantvriendelijk worden behandeld en zo goed mogelijk worden geïnformeerd over het beleid van de gemeente. Die klantvriendelijke dienstverlening aan de burger is één van de drie pijlers van modern bestuur, naast een correcte dienstverlening aan de raadsleden en een efficiënte werking van de interne organisatie. We organiseren onze gemeentelijke dienstverlening dus niet langer vanuit onze eigen organisatie en vanuit onze eigen diensten, maar vertrekken vanuit de logica van de klant en vanuit zijn vragen. De front- en midoffice oplossingen van Cevi sluiten goed aan bij onze visie en helpen onze medewerkers om de visie om te zetten naar de praktijk. De Cevi midoffice suite ondersteunt Stekene in het realiseren van bovenstaande visie. Zo gebruikt men concreet volgende oplossingen. Lokale Producten- en DienstenCatalogus De Lokale Producten- en DienstenCatalogus bevat een eenduidige omschrijving van alle producten en diensten die u aanbiedt. De productinformatie wordt aan de balie geraadpleegd in het a-loket en op uw website gepubliceerd dankzij de open interface naar uw CMS-systeem. Inhoud a-loket Een dienstoverkoepelende tool waarmee de baliemedewerker uw klanten de juiste (product)informatie geeft. De baliemedewerker heeft door integratie met ook direct zicht op de verschillende interacties tussen uw bestuur en een burger of die nu via website, e Loket, balie of telefoon is gebeurd. Deze toepassing vormt de tussenlaag tussen Vervolg op blz. 2 Klantgericht werken in het gemeentebestuur van Stekene p1 Cobra als belangrijke schakel in digitalisering besluitvormingsproces Mechelen p3 Praktijkervaring Cobra in OCMW Berlare, OCMW Bredene en gemeente Knokke-Heist p3 Dienst bevolking Zottegem registreert ontvangsten met module Financieel Transactiebeheer p4 Synergieën bij de nieuwe vreemdelingenkaart en het nieuwe biometrische paspoort p4 Begeleide opbouw vreemdelingendossiers in Oostende en Evergem p5 GIS: uitdagingen en kansen voor de toekomst p5 SmartBudget: vereenvoudigde begeleiding van cliënten in budgetbeheer met maandelijkse steun OCMW p6 Nieuwe toepassing Vergunningen.Net p6 Stad Zottegem verwerkt elektronische facturen in BBC-boekhouding p7 Steeds meer besturen stappen over naar de BBC-toepassing van Cevi/Logins p7 Referentiekader kwaliteit en kwaliteitsindicatoren in de ouderenzorgvoorzieningen p7 Hosted Monitoring ondersteunt systeembeheer Wortegem-Petegem p8 Dendermonde introduceert WiFi voor burgers en personeel p8 Cevi wint Channel Award 2012 voor beste partner België van Ruckus Wireless p9 IPDC operationeel en werkend met LPDC (Lokale Producten- en DienstenCatalogus) p9 Esri website vermeldt geoloket Ronse als internationale referentie p9 Gemeentelijke Administratieve Sancties en de beleidsrapportering p10 Nieuwe versie Lokovest, onmisbare bron van informatie voor uw belastingen in Unibel p10 Bibliotheken: leners kunnen elektronisch betalen of herinneringen ontvangen per SMS p11 Nieuwe toepassing Parkeerkaarten.Net voor efficiënt parkeerbeheer p11 Nieuwe toepassingen voor kinderopvang p12 Elektronisch zorgdossier opgestart in WZC Hof ter Veldeken (OCMW Lebbeke) p12 ecarmed: twee besturen testen de medische kaart p13 Sfeerfoto s Cevi Klantendag - 18 april 2013 p13 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Vervolg van blz. 1 uw frontoffice en uw backoffice applicaties. ondersteunt u in een vernieuwende en efficiënte dienstverlening. In houdt u de contactgegevens bij, maar ook alle interacties / contacten tussen uw bestuur en de burgers / bedrijven / verenigingen. Dit open systeem is integreerbaar met uw backoffices. Daarnaast bevat deze toepassing een mailing- en een extractiemodule zodat u altijd kunt beschikken over uw gegevens. kunt u als interne authentieke bron gebruiken. De backofficetoepassingen gebruiken de contactgegevens uit en schrijven op hun beurt nieuwe activiteiten weg in is onmisbaar voor de besturen die proactieve dienst verlening nastreven. e-loket platform Via e-loket kan de burger van thuis uit aanvragen doen en zijn dossiers via een persoonlijke informatiepagina (mijngemeente) opvolgen. Zo kunnen al zijn gegevens uit getoond worden op de website. Naast de e-loketten, die volledig geïntegreerd zijn met de backoffice toepas- singen, maakt en volgt u met de e-loket Formulierengenerator eenvoudig eigen formulieren op. ARCO-DMS en Workflow Met de webtoepassing Mail Manager van Arco Information biedt Cevi u een standaardoplossing voor de registratie en verwerking van inkomende en uitgaande post en elke andere vorm van communicatie en melding die een opvolging vereist. Aan een ingescand document kan een workflow gekoppeld worden zodat de taakverdeling voor een dergelijk stuk automatisch verloopt. Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein Gent Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B Mechelen Redactie: Christine Boeve, Katie Bouckaert, Michiel Denecker, Paul De Taeye, Paul Roegis, Francis Goossens, Marjan Hellin, Eddy Janssen, Daniëlle Koole, Lynn Ottevaere, Jan Reynaert, Johnny Slos, Anne Scheurweg, Joris Standaert, Dirk Van den Bossche, Christoph Verheecke, Pieter Vervaet, Jonathan De Paepe, Serge Vermeersch Eindredactie: Katie Bouckaert Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée 2

3 Cobra als belangrijke schakel in digitalisering van besluitvormingsproces in Mechelen Ranja van Asbroeck, stafmedewerkster van de dienst Strategie en ontwikkeling bij stad Mechelen vertelt ons hoe Cobra een cruciale rol speelt binnen het beslissingsproces van de stad Mechelen. Door middel van Cobra kon stad Mechelen de voorgaande omslachtige procedures en de vele manuele handelingen vereenvoudigen en standaardiseren. Volgens Ranja past Cobra binnen het grote digitaliseringsproject, E-Link, dat aan de hand van administratieve vereenvoudiging en een klantgerichte benadering de dienstverlening naar de burger, maar ook hun interne medewerkers, toegankelijker wil maken. Wanneer een bestuur dergelijke ingrijpende wijzigingen doorvoert, dient men er ook over te waken dat deze veranderingen door de medewerkers worden ondersteund en toegepast. Bovendien zijn veranderingsmanagement en de meerwaarde van een duidelijke en transparante communicatie naar de medewerkers en partners van groot belang De voordelen van Cobra werden al heel snel duidelijk. Zo werd gewezen op een uniforme huisstijl en mooie, gebruiks vriendelijke sjablonen met een vaste opmaak die consequent door de gebruikers worden toegepast. In Mechelen wordt nu veel tijd uitgespaard doordat ze maar eenmaal gegevens moeten ingeven en veel knip- en plakwerk achterwege kunnen laten. Cobra biedt ook uitgebreide zoekmogelijkheden om, onder andere, specifieke agendapunten uit het verleden op te zoeken. Het bevordert ook de samenwerking tussen de verschillende diensten omdat er nu integraal aan een bepaald ontwerpbesluit kan worden gewerkt. Ook de mogelijk heid om ontwerpbesluiten te hergebruiken betekent een enorme tijd winst. Het wordt bovendien een stuk eenvoudiger om adviezen en visums te verkrijgen aangezien die via Cobra digitaal kunnen worden aangevraagd en nagelezen. De digitalisering van de dienstverle ning en het beslissingsproces gaat nog steeds verder in Mechelen. Nu wordt er nog volop gekeken naar waarbij de verschillende raadsleden van thuis uit de Gemeenteraad kunnen bijwonen. Verder zal geïnvesteerd worden in digitale boeken voor het College en de Gemeenteraad, die uiteraard een immens ecologisch maar ook praktisch voordeel met zich meebrengen. Praktijkervaring Cobra in OCMW Berlare, OCMW Bredene en gemeente Knokke-Heist Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector In een interessante sessie deelden de OCMW s van Berlare en Bredene en het gemeentebestuur Knokke-Heist hun praktijkervaringen met Cobra. Het efficiënter werken met Cobra kwam hier duidelijk naar voren. De verschillende mogelijkheden die de toepassing biedt, maken het mogelijk om een verbeterde voorbereiding, verwerking en ontsluiting van de zittingen te genereren. Hierbij werd op het volgende gewezen: 1. Een gereduceerde werklast voor het secretariaat door standaardsjablonen en eenvoudige workflows te gebruiken. Terwijl vroeger elk agendapunt afzonderlijk geregistreerd werd, gebeurt dit nu een stuk sneller door het gebruik van vooraf ingestelde procedures. 2. De transparantie van de toepassing. Zo is nu duidelijk wie aan wie en wanneer het advies of het visum aangevraagd en verleend is geweest. Bijkomend werd gewezen op de module waarmee raadsleden om het even waar en om het even wanneer de zittingen kunnen voorbereiden (op pc of tablet). Het feit dat de raadsleden zich toeleggen op de raad wanneer zij daar zelf de tijd voor vinden, wekt een hogere betrokkenheid op. Emily Lhoëst (stafmederker OCMW Bredene) - Joachim Gryson (coördinator Knokke-Heist) - Hilde Van Der Jeugt (secretaris OCMW Berlare) 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Dienst bevolking Zottegem registreert ontvangsten met de module Financieel Transactiebeheer Met de nieuwe module Financieel transactiebeheer kunt u als bestuur producten registeren, gebruikers toewijzen aan een kassa, en de ontvangsten van elke kassa registeren. Marc Holderbeke, diensthoofd burgerzaken van de stad Zottegem, getuigde op de Klantendag over de opstart en het gebruik van de nieuwe module Financieel Transactiebeheer. De stad gebruikt de toepassing sinds januari voor de registratie van ontvangsten inzake paspoorten en identiteitskaarten en sinds mei ook rij bewijzen. Na het eerste scepticisme van de medewerkers bij de opstart is vandaag iedereen heel positief over de module en wordt ze vlot gebruikt. Volgens Marc Holderbeke is het belangrijkste voordeel dat u als bestuur de mogelijkheid hebt om op dagelijkse of wekelijkse basis de ontvang sten te controleren. Aangezien ontvangsten uit diensten aan burgers gebruikt worden voor de financiering van gemeenschapsgerichte uitgaven, is de juiste registratie en verwerking alsook een duidelijk en regelmatig overzicht van deze ontvangsten cruciaal. Aangezien in een bestuur meerdere personeelsleden actief zijn, is het belangrijk om te weten wie welke ontvangsten heeft gedaan. Daarom is het via de toepassing mogelijk om elke bevolkingsmedewerker een persoonlijke kassa toe te wijzen. Hierdoor krijgt u een transparant zicht op de ontvangsten van elke aparte kassa. Gedeelde kassa s hebben het nadeel dat als iedereen verantwoordelijk is, in de praktijk niemand verantwoordelijkheid opneemt. Marc Holderbeke, diensthoofd burgerzaken stad Zottegem Aan de kant van de bevolkingstoepassing is er geen extra installatie vereist. Cruciaal is echter wel dat elke gebruiker over een individuele kassa beschikt. Aan de kant van de financiële beheerder is het belangrijk om de New Horizon-kassamo dule te gebruiken. De koppeling van de kassaoverzichten met een ander boekhoudpakket is ook mogelijk. Het Financieel Transactiebeheer biedt u heel wat voordelen. Het zorgt voor tijdswinst en correcte gegevens. Daarnaast is het mogelijk om de kassa s te controleren, een ontvangstbewijs af te drukken en als bestuur zelf de toepassing te beheren. Ook aan extraatjes zoals een terugbetaling aan een burger of de verwerking van een kasverschil werd gedacht. Synergieën bij de nieuwe vreemdelingenkaart en het nieuwe biometrische paspoort De FOD Buitenlandse Zaken werkt al enkele jaren aan de integratie van een biometrisch paspoort. Dit project zit nu in de testfase. Paspoorten moeten vanaf nu worden afgeleverd conform de Europese ICAO-normen die vereisen dat er biometrische gegevens worden opgenomen. Dat houdt in dat de ambtenaar van dienst bij elke aanvraag, naast de elektronisch geregistreerde handtekening en een ingescande foto, ook digitale afdrukken moet nemen van de tien vingers. Dit trio van gegevens vormt de sleutel tot identificatie van de persoon. Om al deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van een vingerafdrukscanner, een signature PAD voor de opname van de ingescande handtekening, een A6-scanner voor de pasfoto en een documentenlezer om de nieuwe kaarten te activeren. Ook worden er twee verschillende eid-kaartlezers gebruikt voor respectievelijk de ambtenaar en de persoon in kwestie. Biobox met integratie van de vier apparaten De vier nieuwe toestellen zijn geïntegreerd in één behuizing, waardoor de koppeling via één usb-poort op de RA-PC wordt gerealiseerd. Een wanordelijke installatie van de diverse toestellen wordt vervangen door een gesloten box, met een bijkomende bescherming van de toestellen. Er zijn twee uitvoeringen van de biobox beschikbaar: De biokit basis is een box met twee kanten, een ambtenarengedeelte en een burgergedeelte. De biokit met extensie bestaat uit 2 boxen en is geschikt voor een loketopstelling met een fysische scheiding tussen het ambtenarengedeelte en het burgergedeelte. Cevi biedt naast opleiding en bijstand met de Biobox een geïntegreerde hardware-oplossing voor deze diverse toestellen, met inbegrip van een servicecontract. Eén van de testgemeenten is de stad Oostende. De officiële rollout van dit innovatieve project wordt verwacht in september Dan zal de installatie bij 578 steden en gemeenten worden uitgevoerd. Onze medewerkers staan in voor de correcte installatie van de software en hardware en voor de opleiding van uw medewerkers. 4

5 Begeleide opbouw van vreemdelingendossiers in Oostende en Evergem De vreemdelingenmodule is de eerste in een reeks nieuwe toepassingen die zijn gebaseerd op de nieuwe bevolkingsinterface WebBv. Ze heeft als voornaamste doel dat de papieren vreemdelingendossiers volledig verdwijnen. Zo stapt u over naar een systeem van centraal beheer van digitale vreemdelingendossiers, met als belangrijke voordeel dat verschillende mensen op elk moment het dossier kunnen aanvullen of behandelen. Een van de grote troeven van de vreemdelingmodule is de aanmaak van een vreemdelingendossier via de wizard. Per statuut werd er voorafgaand een schema opgesteld, waaruit de verschillende stappenplannen voortvloeiden. Deze stappenplannen begeleiden de gebruiker stap voor stap bij de behandeling van de verblijfsaanvraag. Zo wordt de wettelijke basis op een vlotte manier door elke ambtenaar juist toegepast. De bewijsstukken zoals paspoorten, documenten, beslissingen van andere diensten - die de vreemdeling meebrengt bij zijn aanbieding, worden opgeladen in het systeem. Tanja Neirynck, administratief hoofd- Dit is wat we nodig hebben medewerker dienst burgerzaken van het testbestuur Oostende getuigt: Wij waren onmiddellijk enthousiast. Momenteel werken we met papieren dossiers in een bakjes vakjessysteem. Dat zorgt voor een moeilijk overzicht van de dossiers, waardoor er aan het loket heel wat opzoekwerk moet gebeuren. We zitten ook met een groot archiveringsprobleem. Daarvoor is de digitalisering van onze dossiers een uitstekende oplossing. Een tweede pluspunt is het relatieve gemak waarmee je de vreemdelingenmodule onder de knie krijgt. Daardoor kunnen nieuwe medewerkers zich in enkele weken in de materie inwerken, wat vroeger verschillende maanden duurde. Ze onderschrijft haar getuigenis met een kleine demo. Aan de hand van enkele dossiers voor gezinshereniging, maakt ze de aanwezigen wegwijs in de vreemdelingenmodule. Daarnaast demonstreert ze het gemak waarmee u tussen verschillende dossiers kunt wisselen en hoe u bijlagen kunt creëren, opzoeken en afdrukken. Uiteindelijk toont ze nog even hoe u een notitie toevoegt aan een dossier. Daarbij kunt u belangrijke extra informatie voor het dossier of de behandeling delen met collega s. Veel deelnemers aan de sessie toonden zich bijzonder geïnteresseerd. Dit is wat we nodig hebben, was één van de vele reacties. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector GIS: uitdagingen en kansen voor de toekomst De informaticabusiness is niet schuw om regelmatig buzzwords te lanceren. Sommige daarvan zijn blijvers, andere verdwijnen snel en nog andere verdwijnen en komen nadien terug onder een nieuwe vorm. De nieuwe termen waarmee we de laatste tijd om de oren worden geslagen zijn in the cloud, mobiele apps, SaaS, PaaS, IaaS Een nieuwe trend is ook het gebruik van mobiele apps op smartphones en tabletcomputer. Dankzij het commerciële succes van beide is de vraag naar en aanbod van dergelijke toepassingen incrementeel toegenomen. Ook voor GIS gerelateerde mobiele e apps is er een aanzienlijke interesse. Cevi is gestart met het onderzoek naar ar de keuze van de ontwikkeltools en het aanmaken van een programmatie framework, waarop deze ontwikkelingen en kunnen gebeuren. Om dit uit te bouwen zijn we gestart met de effectieve ontwikkeling van enkele apps. Zoals een app voor een smartphone waarbij de burger meldingen kan doorgeven aan uw bestuur en waarbij u die direct kunt koppelen aan een fronten/of backoffice verwerking. Een andere app is gericht op intern gebruik op een tabletcomputer, waarbij medewerkers ter plaatse CRAB-adressen kunnen controleren en aanpassingen initiëren. We houden u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 5

6 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Smartbudget: vereenvoudigde begeleiding van cliënten in budgetbeheer met maandelijkse steun van het OCMW Voor uw cliënten in budgetbeheer die ook maandelijkse steun ontvangen van uw OCMW kan het werk voor de beheerder nu nog vereenvoudigen en verminderen. De budgettoepassing wordt door gebruikers positief ervaren. Daar zijn goede redenen voor: U krijgt een overzicht van alle budgetdossiers die worden beheerd door een maatschappelijk werker. Dit overzicht bevat duidelijke blikvangers om uw dossier nog beter op te volgen. U ziet prachtige visuele jaar- en maandoverzichten. Ze helpen u een duidelijke visie en stand van zaken over te brengen aan uw cliënt. Kosten en schulden worden eenmalig geregistreerd en opgevolgd. Het programma houdt alles bij en signaleert wanneer staving van betaling nodig is, een schuld aan zijn laatste afbetalingsschijf gekomen is De maatschappelijk werker krijgt een gecontroleerde vrijheid om in overleg met de cliënt gemakkelijk betalingen uit te voeren. Waaruit bestaat de integratie van de budgettoepassing op dit moment? Ze maakt gebruik van de centrale dossierregistratie. Ze neemt de registraties van de intake over uit de module Cliëntonthaal en trajectopvolging. Ze stelt de actuele financiële situatie voor aan de intaker, wanneer de cliënt met een nieuwe hulpvraag komt. Wanneer uw dienstverlening financiële steun voor de cliënt verder gaat dan het louter uitbetalen van de financiële steun, wanneer u ervoor zorgt dat prioritaire betalingen zoals huur tijdig gebeuren, wanneer u helpt bij het terugbetalen van schulden dan kunt u dit beheer van de financiële steun nu eenvoudig overhevelen naar de budget toepassing. Dit spaart werk en communicatie binnen uw OCMW. Inkomstenplan In het inkomstenplan Smartbudget moet u de inkomsten niet ramen, maar krijgt u online een volledig overzicht van de uit te betalen steun aan de cliënt. Dit inkomsten plan blijft steeds up-to-date met de genomen beslissingen uit de sociale dienst. U kunt in dit inkomstenplan de uitbetaling van de steun ook visueel volgen. De betalingen steun die op een betaallijst komen, worden direct gevlagd in dit overzicht. Betaallijst Saldo einde maand Voor de cliënten waarvan u het beheer van de financiële steun op u neemt, volstaat het voor de maatschappelijk werker de uit te betalen kosten en schulden in een eenvoudig plan te gieten. Een maandelijkse betaallijst Saldo einde maand zorgt dat kosten en schulden tijdig betaald worden en dat het saldo van de steun naar de cliënt gaat. De maatschappelijk werker kan altijd onmiddellijk een duidelijk jaar- of maandoverzicht maken voor de cliënt of zichzelf. Nieuwe toepassing Vergunningen.Net Ook in de vergunningenwereld staat de digitalisering niet stil. Daarom krijgen ook onze vergunningentoepassingen Cemos en CeviRO een grondige upgrade. De vernieuwde suite Vergunningen.Net is momenteel in volle ontwikkeling. Het huidige client/server verhaal zal plaats maken voor een webomgeving met alle voordelen vandien. Vanuit de nieuwe toepassing zal evenwel met dezelfde database worden gewerkt die nu al door CeviRO en Cemos wordt gebruikt. Hierdoor zult u bij de overschake ling naar de webtoepassing niet met een moeilijke, tijdrovende, kostelijke en imperfecte conversie geconfronteerd worden. U werkt immers op dezelfde gegevens verder. De schermen krijgen een nieuwe look en feel, en alle functies en registraties worden herbekeken opdat het pakket tegemoet komt aan de geldende wetgeving en procedures én aan de manier waarop u die wilt registreren. Anderzijds staan we bij deze startfase aan de vooravond van een aantal heel belangrijke evoluties: het emil-loket, de digitale bouwaanvraag en uiteindelijk de omgevingsvergunning. Ook voor deze nieuwe projecten streven we naar een optimale integratie. 6

7 Stad Zottegem verwerkt elektronische facturen in BBC-boekhouding Vanaf de opstart van de BBC-boekhouding kan elk bestuur de verwerking van elektronische facturen integreren. U kunt kiezen tussen verschillende methodes van verwerking van een factuur. Daarnaast bestaan er een aantal mogelijke manieren waarop de facturen binnenkomen. Ongeacht de keuze is de leidraad dezelfde: digitalisering die leidt tot administratieve vereenvoudiging. Afhankelijk van uw noden zult u eerst een methode kiezen om facturen elektronisch te verwerken. U kunt de facturen zelf scannen zonder OCR, waarna u de scan koppelt aan de overeenkomstige documenten in de boekhouding. Eventueel maakt u intracomptabel gebruik van een traject om de factuur in te boeken. U kunt de scanning met OCR-software (Optical Character Recognition) uitvoeren. Dan wordt een preregistratie uitgevoerd van de factuur in de boekhouding op basis van de digitale herkenningsgegevens. Vul de registratie van de factuur dan verder aan en koppel de scan, waarna u intracomptabel gebruik kunt maken van een traject om de factuur in te boeken. De derde methode is de elektronische verwerking van facturen via een DMS (Document Management Systeem). In dit geval wordt de preregistratie van de factuur en de manuele aanvulling van de factuurgegevens en de workflow in DMS zelf uitgevoerd. Het resultaat is de automatische aanmaak van de facturen in de boekhouding. Een inkomende factuur kan binnenkomen onder de vorm van een papieren document, een PDF-document of een e-document (PDF- en XML-document). Dit hangt af van de beschikbare vormen die de leverancier aanbiedt. In de maand mei startte een campagne om zoveel mogelijk leveranciers te overtuigen om in te stappen in dit project. Naast de nutsmaatschappijen neemt Cevi hier ook aan deel. Steeds meer besturen stappen van hun boekhoudpakket over naar de BBC-toepassing van Cevi/Logins De omschakeling naar de BBC vereist veel inspanningen van zowel de besturen als van de ondersteunende dienstenleveranciers. De positieve ervaringen van de besturen die de BBC van Cevi/Logins al invoerden, overtuigden ook andere besturen om over stappen van hun huidig boekhoudpakket naar de BBC van Cev/Logins. E-kantoor is niet langer toekomstmuziek Marnic Fort, financieel beheerder Zottegem Sinds 15 april 2013 ontvangt stad Zottegem facturen in elektronische vorm. Verschillende leveranciers sturen de facturen op door middel van XML- en PDF-bestanden, die binnengelezen en gekoppeld worden in de BBC-boekhouding. Geniet mee van de voordelen door mee in te stappen in dit project. U kunt op eigen tempo naargelang uw eigen noden de meest geschikte methode kiezen om elektronische facturen te ontvangen en te verwerken in uw bestuur. Referentiekader kwali teit en kwaliteitsindicatoren in ouderenzorgvoorzieningen Vanaf 31/07/2013 moet u halfjaarlijks gegevens invullen over kwali teitsindicatoren op een website van het Vlaams Agentschap Zorg en Beleid. U zult hiervoor optimaal gebruik kunnen maken van de gegevens uit RBS Zorg+. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 7

8 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Hosted Monitoring ondersteunt systeembeheer in Wortegem-Petegem Met Hosted Monitoring houdt u uw infrastructuur (servers, netwerk, verbindingen ) in de gaten en wordt uw systeemverantwoordelijke per mail verwittigd van eventuele anomalieën (schijven die vol geraken, te langdurig en te hoog CPU-verbruik, waarschuwingen over hardware die in de problemen komt ) Ik kan het beleid een reëel beeld van de situatie geven Christophe Poupaert, systeembeheerder Wortegem-Petegem Christophe Poupaert, systeembeheerder en milieuambtenaar van Wortegem-Petegem, gebruikt Hosted Monitoring sinds een jaar en getuigt. Als kleine gemeente bieden wij dezelfde dienstverlening als een stad, maar beschikken niet over de middelen om een voltijdse systeembeheerder in dienst te nemen. Als ICT-verantwoordelijke combineer ik dan ook verschillende functies. Hosted Monitoring van Cevi is voor mij de ideale tool om een juist beeld te hebben van onze ICT-infrastructuur, of ik nu al dan niet op kantoor ben. Hosted Monitoring heeft al meerdere malen zijn nut bewezen bij het uitvallen van een server of de firewall, onze gemeentelijke websites, alle datacomapparatuur zoals switches en routers, het al of niet lopen van updates van antiviruspakketten, haperende back-uppolicies tot zelfs onze telefooncentrale Deze laatste viel door een stroompanne uit tussen kerst en nieuw, waardoor we proactief onze operator de vaste lijnnummers konden laten doorschakelen naar verschillende mobiele smartphones, zonder dat onze inwoners hiervan iets hebben gemerkt. Wij staan voor een grote vernieuwing van onze infrastructuur, maar op dit moment kampen we met een ondercapaciteit op Citrix. Ik gebruik de grafieken uit Hosted Monitoring dan ook intensief om het gebruik van Citrix te monitoren. Dit laat mij toe om proactief software te verplaatsen of gebruikers te vragen in te loggen op een specifieke server. Ook geeft Hosted Monitoring mij de nodige ondersteu ning bij de rapportering naar het beleid. In plaats van het weergeven van subjectieve gevoelens als die server ligt meer plat dan iets anders, kan ik het beleid een reëel beeld van de situatie geven. Na de vernieuwing van onze infrastructuur zal het aantal incidenten ongetwijfeld verminderen. Maar Hosted Monitoring zal ook dan zijn meerwaarde terugverdienen, ik denk aan monitoring van back-up, connectiviteit van externe locaties (gemeenteschool en sporthal). Ik kan Hosted Monitoring aan ieder bestuur aanbevelen. Het feit dat ik over deze dienst geen enkele helpdesk heb gemeld sinds de ingebruikname spreekt voor zich! Dendermonde introduceert WiFi voor burgers en personeel Paul Van Royen, diensthoofd / coördinator stad Dendermonde getuigt: De stad Dendermonde ( inwoners en ongeveer 500 personeelsleden) ont komt niet aan trends zoals verhoogd laptopgebruik, thuiswerken, smartphones, BYOD (Bring Your Own Device) Ook onze typische vergadercultuur zorgt ervoor dat werknemers minder vaak op hun vaste werkplek aanwezig zijn. Er waren dus redenen genoeg om, naast het vaste netwerk, uit te kijken naar een makkelijk, veilig en krachtig draadloos netwerk. De stadsadministratie is gecentraliseerd in het administratief centrum. Daarnaast zijn het stad huis, cultuur centrum, sportcomplex, technisch centrum en bibliotheek via dark fiber of via een draadloze link met het administratief centrum verbonden. Een ruime marktverkenning bracht ons via Cevi bij een oplossing van Ruckus wireless. Wij waren vooral gecharmeerd door het beperkte aantal access points dat Ruckus vooropstelt om in ons administratief centrum een degelijke WiFi-dekking te garanderen. Wij vonden het immers belangrijk om zo weinig mogelijk extra netwerk bekabeling te moeten bijtrekken. Ook de BeamFlex technologie, eigen aan de Ruckus-oplossing, levert een groter bereik, een stabiele dekking en efficiënter energieverbruik. Vermits onze netwerkswitchen Power-over-Ethernet ondersteunen is geen afzonderlijke stroomvoorziening voor de draadloze stations nodig. Ook dit laat een vlottere plaatsing toe. Ten slotte kunnen de access points via mesh met elkaar worden verbonden, een voordeel op plaatsen waar geen netwerkbekabeling voor handen is of voor tijdelijke opstellingen. Uiteraard speelde ook de schaal baarheid en uitstekende prijs/kwaliteitverhouding een belang rijke rol. De centrale WiFi-controller is met minimale opleiding te bedienen en laat toe het draadloze netwerk te beheren en van kortbij op te volgen. In Dendermonde zijn intussen de belangrijk ste administratieve stadsgebouwen uitgerust met WiFi, zowel voor personeel als burger. Personeel en mandatarissen kunnen voortaan draadloos op het netwerk, handig en nodig in een tijd waarin efficiëntiewinsten worden gezocht in het digitaliseren van de informatie. Vermits Ruckus afgestemd is op onze Windows-omgeving merken de meeste personeelsleden zelfs niet of ze al dan niet bedraad zijn geconnecteerd. Voor de burger maken wij gebruik van de bestaande internetverbinding van de bibliotheek (via VLAN) om louter internet aan te bieden. Zo scheiden wij op een veilige manier het stadsnetwerk van het publieke internet. De burger kan via het WiFi-portaal en mits een wachtwoord aanmelden op dit draadloze netwerk. Indien nodig kunnen wij ook tijdelijke toegangen via tickets aanbieden. Kortom, dit draadloze netwerk voldoet aan onze stoutste verwachtingen en is een van de slimmere investeringen die zichzelf snel terugverdient. 8

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 4 Impact van de digitale bouwaanvraag op uw werking Er beweegt momenteel

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 4 Vernieuwing: attesten online aanvragen en efficiënt verwerken voor

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 2 jaargang 3 De invloed van het CRAB decreet op uw dagelijkse werking Op 1 juni

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw

Kerndata. Informatie aan. uw bestuur. Een uitgave van V-ICT-OR vzw Kerndata Informatie aan het werk in uw bestuur Een uitgave van V-ICT-OR vzw 1010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 Colofon Deze tekst kwam tot stand tijdens zes

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2009 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Zorgbedrijf Antwerpen > Lokale politie

Nadere informatie

Inhoud. Nieuwsbrief. Verkiezingen? Verzamel de kiezerslijsten en start de drukpersen! Document aanvragen? Dat doe je toch via het web!

Inhoud. Nieuwsbrief. Verkiezingen? Verzamel de kiezerslijsten en start de drukpersen! Document aanvragen? Dat doe je toch via het web! Inhoud Werken en feesten op de klantendagen OCMW en AGB gaan voor BBC Document aanvragen? Dat doe je toch via het web! Nieuws en weetjes Verkiezingen? Verzamel de kiezerslijsten en start de drukpersen!

Nadere informatie

Digitaal vergaderen in Zemst

Digitaal vergaderen in Zemst juni 2015 - nr. 6 Digitaal vergaderen in Zemst Integratie gemeente-ocmw: morgen één team? Surfen en bellen anno 1 2015 Vlaams-Brabants steunpunt e-government Vlaams-Brabants steunpunt e-government 2 Voorwoord

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud

Remcoh MAGAZINE. Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel. Innovatie & Trends Windows 8 & werken in de cloud magazine voor ondernemers Remcoh MAGAZINE 2 de editie 2013 www.remcoh.nl Proactief meedenken met Alphacan Interview Paul Maas, Rode Kruis Eindhoven Remcoh is snel en flexibel Innovatie & Trends Windows

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Wie ontwart dit kluwen?

Wie ontwart dit kluwen? nieuwsbrief oktober 2014 - nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen? 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar

Justin Schlee, strategisch directeur ANVA. De directie van ANVA legt uit. Hanneke Hartman, Adfiz. CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar november 2014 / jaargang 4 CRM-college Maak uw toegevoegde waarde zichtbaar Justin Schlee, strategisch directeur ANVA Dubbelinterview Klaar om het nieuwe ANVA uit te rollen De directie van ANVA legt uit

Nadere informatie

IN DE CLOUD TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365. Alleen maar voordelen voor de kmo

IN DE CLOUD TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365. Alleen maar voordelen voor de kmo Microsoft IN DE CLOUD Alleen maar voordelen voor de kmo ALLES WAT U NOG NIET WIST OVER OFFICE 365 Financiële verrassingen bij Office 365 zijn vandaag uit den boze. (Stageco) TIPS OM EFFICIËNTER TE WERKEN

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

december magazine 2008

december magazine 2008 portimagazine december 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Editoriaal 4 Twee nieuwe BRIO-producten BRIOstartup en BRIOclassic zien het levenslicht 6 Port-e-Mail Beheer uw e-mailverkeer vanop uw pda 7 Cyberrisico

Nadere informatie

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken

Invoering ipad. En andere tablets. De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Invoering ipad En andere tablets De opstap naar digitaal werken, procesgericht werken en Het Nieuwe Werken Alle succes en faal factoren op een rijtje Met concept Plan van Aanpak invoering ipad Met uitgewerkte

Nadere informatie

Internet onmisbaar voor sanitair Vandenbulcke

Internet onmisbaar voor sanitair Vandenbulcke NOVEMBER 2004 Een initiatief van Microsoft voor de KMO in samenwerking met HP, Belgacom, Proximus en Intel Internet onmisbaar voor sanitair Vandenbulcke Service Pack 2 : revolutionaire beveiligingstechnologie

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie