Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector"

Transcriptie

1 Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 5 Klantgericht werken Op onze Klantendag van 18 april toonden wij u een greep uit de vernieuwingen in ons aanbod. Deze Klantendag werd opnieuw erg gewaardeerd door zowel onze gebruikers als onze leveranciers. Meer dan 40 ses sies waarop onder andere gebruikers hun ervaringen met onze toepassingen getuigden, meer dan 500 deelnemers en 12 stands waarop u onze leveranciers recht streeks kon bevragen: het hoeft geen betoog dat de feedback van alle deelnemers erg positief was. Deze newsletter licht enkele sessies toe zodat u een beeld hebt over de oplossingen die wij u bieden voor de dagelijkse ondersteuning van de uitdagingen waarmee u als lokale pu blieke sector vandaag en morgen wordt geconfronteerd. Zo kunt u meer realiseren met minder, uw dienstverlening verder optimaliseren en inspelen op moderne communicatiemiddelen zoals smartphone en tablet. ir. Eddy Pacquée Algemeen directeur Dirk de Vetter, secretaris/algemeen directeur gemeente Stekene getuigt: Een modern bestuur hecht veel belang aan tevreden burgers die klantvriendelijk worden behandeld en zo goed mogelijk worden geïnformeerd over het beleid van de gemeente. Die klantvriendelijke dienstverlening aan de burger is één van de drie pijlers van modern bestuur, naast een correcte dienstverlening aan de raadsleden en een efficiënte werking van de interne organisatie. We organiseren onze gemeentelijke dienstverlening dus niet langer vanuit onze eigen organisatie en vanuit onze eigen diensten, maar vertrekken vanuit de logica van de klant en vanuit zijn vragen. De front- en midoffice oplossingen van Cevi sluiten goed aan bij onze visie en helpen onze medewerkers om de visie om te zetten naar de praktijk. De Cevi midoffice suite ondersteunt Stekene in het realiseren van bovenstaande visie. Zo gebruikt men concreet volgende oplossingen. Lokale Producten- en DienstenCatalogus De Lokale Producten- en DienstenCatalogus bevat een eenduidige omschrijving van alle producten en diensten die u aanbiedt. De productinformatie wordt aan de balie geraadpleegd in het a-loket en op uw website gepubliceerd dankzij de open interface naar uw CMS-systeem. Inhoud a-loket Een dienstoverkoepelende tool waarmee de baliemedewerker uw klanten de juiste (product)informatie geeft. De baliemedewerker heeft door integratie met ook direct zicht op de verschillende interacties tussen uw bestuur en een burger of die nu via website, e Loket, balie of telefoon is gebeurd. Deze toepassing vormt de tussenlaag tussen Vervolg op blz. 2 Klantgericht werken in het gemeentebestuur van Stekene p1 Cobra als belangrijke schakel in digitalisering besluitvormingsproces Mechelen p3 Praktijkervaring Cobra in OCMW Berlare, OCMW Bredene en gemeente Knokke-Heist p3 Dienst bevolking Zottegem registreert ontvangsten met module Financieel Transactiebeheer p4 Synergieën bij de nieuwe vreemdelingenkaart en het nieuwe biometrische paspoort p4 Begeleide opbouw vreemdelingendossiers in Oostende en Evergem p5 GIS: uitdagingen en kansen voor de toekomst p5 SmartBudget: vereenvoudigde begeleiding van cliënten in budgetbeheer met maandelijkse steun OCMW p6 Nieuwe toepassing Vergunningen.Net p6 Stad Zottegem verwerkt elektronische facturen in BBC-boekhouding p7 Steeds meer besturen stappen over naar de BBC-toepassing van Cevi/Logins p7 Referentiekader kwaliteit en kwaliteitsindicatoren in de ouderenzorgvoorzieningen p7 Hosted Monitoring ondersteunt systeembeheer Wortegem-Petegem p8 Dendermonde introduceert WiFi voor burgers en personeel p8 Cevi wint Channel Award 2012 voor beste partner België van Ruckus Wireless p9 IPDC operationeel en werkend met LPDC (Lokale Producten- en DienstenCatalogus) p9 Esri website vermeldt geoloket Ronse als internationale referentie p9 Gemeentelijke Administratieve Sancties en de beleidsrapportering p10 Nieuwe versie Lokovest, onmisbare bron van informatie voor uw belastingen in Unibel p10 Bibliotheken: leners kunnen elektronisch betalen of herinneringen ontvangen per SMS p11 Nieuwe toepassing Parkeerkaarten.Net voor efficiënt parkeerbeheer p11 Nieuwe toepassingen voor kinderopvang p12 Elektronisch zorgdossier opgestart in WZC Hof ter Veldeken (OCMW Lebbeke) p12 ecarmed: twee besturen testen de medische kaart p13 Sfeerfoto s Cevi Klantendag - 18 april 2013 p13 1

2 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Vervolg van blz. 1 uw frontoffice en uw backoffice applicaties. ondersteunt u in een vernieuwende en efficiënte dienstverlening. In houdt u de contactgegevens bij, maar ook alle interacties / contacten tussen uw bestuur en de burgers / bedrijven / verenigingen. Dit open systeem is integreerbaar met uw backoffices. Daarnaast bevat deze toepassing een mailing- en een extractiemodule zodat u altijd kunt beschikken over uw gegevens. kunt u als interne authentieke bron gebruiken. De backofficetoepassingen gebruiken de contactgegevens uit en schrijven op hun beurt nieuwe activiteiten weg in is onmisbaar voor de besturen die proactieve dienst verlening nastreven. e-loket platform Via e-loket kan de burger van thuis uit aanvragen doen en zijn dossiers via een persoonlijke informatiepagina (mijngemeente) opvolgen. Zo kunnen al zijn gegevens uit getoond worden op de website. Naast de e-loketten, die volledig geïntegreerd zijn met de backoffice toepas- singen, maakt en volgt u met de e-loket Formulierengenerator eenvoudig eigen formulieren op. ARCO-DMS en Workflow Met de webtoepassing Mail Manager van Arco Information biedt Cevi u een standaardoplossing voor de registratie en verwerking van inkomende en uitgaande post en elke andere vorm van communicatie en melding die een opvolging vereist. Aan een ingescand document kan een workflow gekoppeld worden zodat de taakverdeling voor een dergelijk stuk automatisch verloopt. Deze newsletter is een uitgave van: Cevi NV Bisdomplein Gent Logins NV Gnrl De Wittelaan 17 B Mechelen Redactie: Christine Boeve, Katie Bouckaert, Michiel Denecker, Paul De Taeye, Paul Roegis, Francis Goossens, Marjan Hellin, Eddy Janssen, Daniëlle Koole, Lynn Ottevaere, Jan Reynaert, Johnny Slos, Anne Scheurweg, Joris Standaert, Dirk Van den Bossche, Christoph Verheecke, Pieter Vervaet, Jonathan De Paepe, Serge Vermeersch Eindredactie: Katie Bouckaert Verantwoordelijke uitgever: Eddy Pacquée 2

3 Cobra als belangrijke schakel in digitalisering van besluitvormingsproces in Mechelen Ranja van Asbroeck, stafmedewerkster van de dienst Strategie en ontwikkeling bij stad Mechelen vertelt ons hoe Cobra een cruciale rol speelt binnen het beslissingsproces van de stad Mechelen. Door middel van Cobra kon stad Mechelen de voorgaande omslachtige procedures en de vele manuele handelingen vereenvoudigen en standaardiseren. Volgens Ranja past Cobra binnen het grote digitaliseringsproject, E-Link, dat aan de hand van administratieve vereenvoudiging en een klantgerichte benadering de dienstverlening naar de burger, maar ook hun interne medewerkers, toegankelijker wil maken. Wanneer een bestuur dergelijke ingrijpende wijzigingen doorvoert, dient men er ook over te waken dat deze veranderingen door de medewerkers worden ondersteund en toegepast. Bovendien zijn veranderingsmanagement en de meerwaarde van een duidelijke en transparante communicatie naar de medewerkers en partners van groot belang De voordelen van Cobra werden al heel snel duidelijk. Zo werd gewezen op een uniforme huisstijl en mooie, gebruiks vriendelijke sjablonen met een vaste opmaak die consequent door de gebruikers worden toegepast. In Mechelen wordt nu veel tijd uitgespaard doordat ze maar eenmaal gegevens moeten ingeven en veel knip- en plakwerk achterwege kunnen laten. Cobra biedt ook uitgebreide zoekmogelijkheden om, onder andere, specifieke agendapunten uit het verleden op te zoeken. Het bevordert ook de samenwerking tussen de verschillende diensten omdat er nu integraal aan een bepaald ontwerpbesluit kan worden gewerkt. Ook de mogelijk heid om ontwerpbesluiten te hergebruiken betekent een enorme tijd winst. Het wordt bovendien een stuk eenvoudiger om adviezen en visums te verkrijgen aangezien die via Cobra digitaal kunnen worden aangevraagd en nagelezen. De digitalisering van de dienstverle ning en het beslissingsproces gaat nog steeds verder in Mechelen. Nu wordt er nog volop gekeken naar waarbij de verschillende raadsleden van thuis uit de Gemeenteraad kunnen bijwonen. Verder zal geïnvesteerd worden in digitale boeken voor het College en de Gemeenteraad, die uiteraard een immens ecologisch maar ook praktisch voordeel met zich meebrengen. Praktijkervaring Cobra in OCMW Berlare, OCMW Bredene en gemeente Knokke-Heist Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector In een interessante sessie deelden de OCMW s van Berlare en Bredene en het gemeentebestuur Knokke-Heist hun praktijkervaringen met Cobra. Het efficiënter werken met Cobra kwam hier duidelijk naar voren. De verschillende mogelijkheden die de toepassing biedt, maken het mogelijk om een verbeterde voorbereiding, verwerking en ontsluiting van de zittingen te genereren. Hierbij werd op het volgende gewezen: 1. Een gereduceerde werklast voor het secretariaat door standaardsjablonen en eenvoudige workflows te gebruiken. Terwijl vroeger elk agendapunt afzonderlijk geregistreerd werd, gebeurt dit nu een stuk sneller door het gebruik van vooraf ingestelde procedures. 2. De transparantie van de toepassing. Zo is nu duidelijk wie aan wie en wanneer het advies of het visum aangevraagd en verleend is geweest. Bijkomend werd gewezen op de module waarmee raadsleden om het even waar en om het even wanneer de zittingen kunnen voorbereiden (op pc of tablet). Het feit dat de raadsleden zich toeleggen op de raad wanneer zij daar zelf de tijd voor vinden, wekt een hogere betrokkenheid op. Emily Lhoëst (stafmederker OCMW Bredene) - Joachim Gryson (coördinator Knokke-Heist) - Hilde Van Der Jeugt (secretaris OCMW Berlare) 3

4 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Dienst bevolking Zottegem registreert ontvangsten met de module Financieel Transactiebeheer Met de nieuwe module Financieel transactiebeheer kunt u als bestuur producten registeren, gebruikers toewijzen aan een kassa, en de ontvangsten van elke kassa registeren. Marc Holderbeke, diensthoofd burgerzaken van de stad Zottegem, getuigde op de Klantendag over de opstart en het gebruik van de nieuwe module Financieel Transactiebeheer. De stad gebruikt de toepassing sinds januari voor de registratie van ontvangsten inzake paspoorten en identiteitskaarten en sinds mei ook rij bewijzen. Na het eerste scepticisme van de medewerkers bij de opstart is vandaag iedereen heel positief over de module en wordt ze vlot gebruikt. Volgens Marc Holderbeke is het belangrijkste voordeel dat u als bestuur de mogelijkheid hebt om op dagelijkse of wekelijkse basis de ontvang sten te controleren. Aangezien ontvangsten uit diensten aan burgers gebruikt worden voor de financiering van gemeenschapsgerichte uitgaven, is de juiste registratie en verwerking alsook een duidelijk en regelmatig overzicht van deze ontvangsten cruciaal. Aangezien in een bestuur meerdere personeelsleden actief zijn, is het belangrijk om te weten wie welke ontvangsten heeft gedaan. Daarom is het via de toepassing mogelijk om elke bevolkingsmedewerker een persoonlijke kassa toe te wijzen. Hierdoor krijgt u een transparant zicht op de ontvangsten van elke aparte kassa. Gedeelde kassa s hebben het nadeel dat als iedereen verantwoordelijk is, in de praktijk niemand verantwoordelijkheid opneemt. Marc Holderbeke, diensthoofd burgerzaken stad Zottegem Aan de kant van de bevolkingstoepassing is er geen extra installatie vereist. Cruciaal is echter wel dat elke gebruiker over een individuele kassa beschikt. Aan de kant van de financiële beheerder is het belangrijk om de New Horizon-kassamo dule te gebruiken. De koppeling van de kassaoverzichten met een ander boekhoudpakket is ook mogelijk. Het Financieel Transactiebeheer biedt u heel wat voordelen. Het zorgt voor tijdswinst en correcte gegevens. Daarnaast is het mogelijk om de kassa s te controleren, een ontvangstbewijs af te drukken en als bestuur zelf de toepassing te beheren. Ook aan extraatjes zoals een terugbetaling aan een burger of de verwerking van een kasverschil werd gedacht. Synergieën bij de nieuwe vreemdelingenkaart en het nieuwe biometrische paspoort De FOD Buitenlandse Zaken werkt al enkele jaren aan de integratie van een biometrisch paspoort. Dit project zit nu in de testfase. Paspoorten moeten vanaf nu worden afgeleverd conform de Europese ICAO-normen die vereisen dat er biometrische gegevens worden opgenomen. Dat houdt in dat de ambtenaar van dienst bij elke aanvraag, naast de elektronisch geregistreerde handtekening en een ingescande foto, ook digitale afdrukken moet nemen van de tien vingers. Dit trio van gegevens vormt de sleutel tot identificatie van de persoon. Om al deze gegevens te verzamelen, wordt gebruik gemaakt van een vingerafdrukscanner, een signature PAD voor de opname van de ingescande handtekening, een A6-scanner voor de pasfoto en een documentenlezer om de nieuwe kaarten te activeren. Ook worden er twee verschillende eid-kaartlezers gebruikt voor respectievelijk de ambtenaar en de persoon in kwestie. Biobox met integratie van de vier apparaten De vier nieuwe toestellen zijn geïntegreerd in één behuizing, waardoor de koppeling via één usb-poort op de RA-PC wordt gerealiseerd. Een wanordelijke installatie van de diverse toestellen wordt vervangen door een gesloten box, met een bijkomende bescherming van de toestellen. Er zijn twee uitvoeringen van de biobox beschikbaar: De biokit basis is een box met twee kanten, een ambtenarengedeelte en een burgergedeelte. De biokit met extensie bestaat uit 2 boxen en is geschikt voor een loketopstelling met een fysische scheiding tussen het ambtenarengedeelte en het burgergedeelte. Cevi biedt naast opleiding en bijstand met de Biobox een geïntegreerde hardware-oplossing voor deze diverse toestellen, met inbegrip van een servicecontract. Eén van de testgemeenten is de stad Oostende. De officiële rollout van dit innovatieve project wordt verwacht in september Dan zal de installatie bij 578 steden en gemeenten worden uitgevoerd. Onze medewerkers staan in voor de correcte installatie van de software en hardware en voor de opleiding van uw medewerkers. 4

5 Begeleide opbouw van vreemdelingendossiers in Oostende en Evergem De vreemdelingenmodule is de eerste in een reeks nieuwe toepassingen die zijn gebaseerd op de nieuwe bevolkingsinterface WebBv. Ze heeft als voornaamste doel dat de papieren vreemdelingendossiers volledig verdwijnen. Zo stapt u over naar een systeem van centraal beheer van digitale vreemdelingendossiers, met als belangrijke voordeel dat verschillende mensen op elk moment het dossier kunnen aanvullen of behandelen. Een van de grote troeven van de vreemdelingmodule is de aanmaak van een vreemdelingendossier via de wizard. Per statuut werd er voorafgaand een schema opgesteld, waaruit de verschillende stappenplannen voortvloeiden. Deze stappenplannen begeleiden de gebruiker stap voor stap bij de behandeling van de verblijfsaanvraag. Zo wordt de wettelijke basis op een vlotte manier door elke ambtenaar juist toegepast. De bewijsstukken zoals paspoorten, documenten, beslissingen van andere diensten - die de vreemdeling meebrengt bij zijn aanbieding, worden opgeladen in het systeem. Tanja Neirynck, administratief hoofd- Dit is wat we nodig hebben medewerker dienst burgerzaken van het testbestuur Oostende getuigt: Wij waren onmiddellijk enthousiast. Momenteel werken we met papieren dossiers in een bakjes vakjessysteem. Dat zorgt voor een moeilijk overzicht van de dossiers, waardoor er aan het loket heel wat opzoekwerk moet gebeuren. We zitten ook met een groot archiveringsprobleem. Daarvoor is de digitalisering van onze dossiers een uitstekende oplossing. Een tweede pluspunt is het relatieve gemak waarmee je de vreemdelingenmodule onder de knie krijgt. Daardoor kunnen nieuwe medewerkers zich in enkele weken in de materie inwerken, wat vroeger verschillende maanden duurde. Ze onderschrijft haar getuigenis met een kleine demo. Aan de hand van enkele dossiers voor gezinshereniging, maakt ze de aanwezigen wegwijs in de vreemdelingenmodule. Daarnaast demonstreert ze het gemak waarmee u tussen verschillende dossiers kunt wisselen en hoe u bijlagen kunt creëren, opzoeken en afdrukken. Uiteindelijk toont ze nog even hoe u een notitie toevoegt aan een dossier. Daarbij kunt u belangrijke extra informatie voor het dossier of de behandeling delen met collega s. Veel deelnemers aan de sessie toonden zich bijzonder geïnteresseerd. Dit is wat we nodig hebben, was één van de vele reacties. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector GIS: uitdagingen en kansen voor de toekomst De informaticabusiness is niet schuw om regelmatig buzzwords te lanceren. Sommige daarvan zijn blijvers, andere verdwijnen snel en nog andere verdwijnen en komen nadien terug onder een nieuwe vorm. De nieuwe termen waarmee we de laatste tijd om de oren worden geslagen zijn in the cloud, mobiele apps, SaaS, PaaS, IaaS Een nieuwe trend is ook het gebruik van mobiele apps op smartphones en tabletcomputer. Dankzij het commerciële succes van beide is de vraag naar en aanbod van dergelijke toepassingen incrementeel toegenomen. Ook voor GIS gerelateerde mobiele e apps is er een aanzienlijke interesse. Cevi is gestart met het onderzoek naar ar de keuze van de ontwikkeltools en het aanmaken van een programmatie framework, waarop deze ontwikkelingen en kunnen gebeuren. Om dit uit te bouwen zijn we gestart met de effectieve ontwikkeling van enkele apps. Zoals een app voor een smartphone waarbij de burger meldingen kan doorgeven aan uw bestuur en waarbij u die direct kunt koppelen aan een fronten/of backoffice verwerking. Een andere app is gericht op intern gebruik op een tabletcomputer, waarbij medewerkers ter plaatse CRAB-adressen kunnen controleren en aanpassingen initiëren. We houden u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 5

6 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Smartbudget: vereenvoudigde begeleiding van cliënten in budgetbeheer met maandelijkse steun van het OCMW Voor uw cliënten in budgetbeheer die ook maandelijkse steun ontvangen van uw OCMW kan het werk voor de beheerder nu nog vereenvoudigen en verminderen. De budgettoepassing wordt door gebruikers positief ervaren. Daar zijn goede redenen voor: U krijgt een overzicht van alle budgetdossiers die worden beheerd door een maatschappelijk werker. Dit overzicht bevat duidelijke blikvangers om uw dossier nog beter op te volgen. U ziet prachtige visuele jaar- en maandoverzichten. Ze helpen u een duidelijke visie en stand van zaken over te brengen aan uw cliënt. Kosten en schulden worden eenmalig geregistreerd en opgevolgd. Het programma houdt alles bij en signaleert wanneer staving van betaling nodig is, een schuld aan zijn laatste afbetalingsschijf gekomen is De maatschappelijk werker krijgt een gecontroleerde vrijheid om in overleg met de cliënt gemakkelijk betalingen uit te voeren. Waaruit bestaat de integratie van de budgettoepassing op dit moment? Ze maakt gebruik van de centrale dossierregistratie. Ze neemt de registraties van de intake over uit de module Cliëntonthaal en trajectopvolging. Ze stelt de actuele financiële situatie voor aan de intaker, wanneer de cliënt met een nieuwe hulpvraag komt. Wanneer uw dienstverlening financiële steun voor de cliënt verder gaat dan het louter uitbetalen van de financiële steun, wanneer u ervoor zorgt dat prioritaire betalingen zoals huur tijdig gebeuren, wanneer u helpt bij het terugbetalen van schulden dan kunt u dit beheer van de financiële steun nu eenvoudig overhevelen naar de budget toepassing. Dit spaart werk en communicatie binnen uw OCMW. Inkomstenplan In het inkomstenplan Smartbudget moet u de inkomsten niet ramen, maar krijgt u online een volledig overzicht van de uit te betalen steun aan de cliënt. Dit inkomsten plan blijft steeds up-to-date met de genomen beslissingen uit de sociale dienst. U kunt in dit inkomstenplan de uitbetaling van de steun ook visueel volgen. De betalingen steun die op een betaallijst komen, worden direct gevlagd in dit overzicht. Betaallijst Saldo einde maand Voor de cliënten waarvan u het beheer van de financiële steun op u neemt, volstaat het voor de maatschappelijk werker de uit te betalen kosten en schulden in een eenvoudig plan te gieten. Een maandelijkse betaallijst Saldo einde maand zorgt dat kosten en schulden tijdig betaald worden en dat het saldo van de steun naar de cliënt gaat. De maatschappelijk werker kan altijd onmiddellijk een duidelijk jaar- of maandoverzicht maken voor de cliënt of zichzelf. Nieuwe toepassing Vergunningen.Net Ook in de vergunningenwereld staat de digitalisering niet stil. Daarom krijgen ook onze vergunningentoepassingen Cemos en CeviRO een grondige upgrade. De vernieuwde suite Vergunningen.Net is momenteel in volle ontwikkeling. Het huidige client/server verhaal zal plaats maken voor een webomgeving met alle voordelen vandien. Vanuit de nieuwe toepassing zal evenwel met dezelfde database worden gewerkt die nu al door CeviRO en Cemos wordt gebruikt. Hierdoor zult u bij de overschake ling naar de webtoepassing niet met een moeilijke, tijdrovende, kostelijke en imperfecte conversie geconfronteerd worden. U werkt immers op dezelfde gegevens verder. De schermen krijgen een nieuwe look en feel, en alle functies en registraties worden herbekeken opdat het pakket tegemoet komt aan de geldende wetgeving en procedures én aan de manier waarop u die wilt registreren. Anderzijds staan we bij deze startfase aan de vooravond van een aantal heel belangrijke evoluties: het emil-loket, de digitale bouwaanvraag en uiteindelijk de omgevingsvergunning. Ook voor deze nieuwe projecten streven we naar een optimale integratie. 6

7 Stad Zottegem verwerkt elektronische facturen in BBC-boekhouding Vanaf de opstart van de BBC-boekhouding kan elk bestuur de verwerking van elektronische facturen integreren. U kunt kiezen tussen verschillende methodes van verwerking van een factuur. Daarnaast bestaan er een aantal mogelijke manieren waarop de facturen binnenkomen. Ongeacht de keuze is de leidraad dezelfde: digitalisering die leidt tot administratieve vereenvoudiging. Afhankelijk van uw noden zult u eerst een methode kiezen om facturen elektronisch te verwerken. U kunt de facturen zelf scannen zonder OCR, waarna u de scan koppelt aan de overeenkomstige documenten in de boekhouding. Eventueel maakt u intracomptabel gebruik van een traject om de factuur in te boeken. U kunt de scanning met OCR-software (Optical Character Recognition) uitvoeren. Dan wordt een preregistratie uitgevoerd van de factuur in de boekhouding op basis van de digitale herkenningsgegevens. Vul de registratie van de factuur dan verder aan en koppel de scan, waarna u intracomptabel gebruik kunt maken van een traject om de factuur in te boeken. De derde methode is de elektronische verwerking van facturen via een DMS (Document Management Systeem). In dit geval wordt de preregistratie van de factuur en de manuele aanvulling van de factuurgegevens en de workflow in DMS zelf uitgevoerd. Het resultaat is de automatische aanmaak van de facturen in de boekhouding. Een inkomende factuur kan binnenkomen onder de vorm van een papieren document, een PDF-document of een e-document (PDF- en XML-document). Dit hangt af van de beschikbare vormen die de leverancier aanbiedt. In de maand mei startte een campagne om zoveel mogelijk leveranciers te overtuigen om in te stappen in dit project. Naast de nutsmaatschappijen neemt Cevi hier ook aan deel. Steeds meer besturen stappen van hun boekhoudpakket over naar de BBC-toepassing van Cevi/Logins De omschakeling naar de BBC vereist veel inspanningen van zowel de besturen als van de ondersteunende dienstenleveranciers. De positieve ervaringen van de besturen die de BBC van Cevi/Logins al invoerden, overtuigden ook andere besturen om over stappen van hun huidig boekhoudpakket naar de BBC van Cev/Logins. E-kantoor is niet langer toekomstmuziek Marnic Fort, financieel beheerder Zottegem Sinds 15 april 2013 ontvangt stad Zottegem facturen in elektronische vorm. Verschillende leveranciers sturen de facturen op door middel van XML- en PDF-bestanden, die binnengelezen en gekoppeld worden in de BBC-boekhouding. Geniet mee van de voordelen door mee in te stappen in dit project. U kunt op eigen tempo naargelang uw eigen noden de meest geschikte methode kiezen om elektronische facturen te ontvangen en te verwerken in uw bestuur. Referentiekader kwali teit en kwaliteitsindicatoren in ouderenzorgvoorzieningen Vanaf 31/07/2013 moet u halfjaarlijks gegevens invullen over kwali teitsindicatoren op een website van het Vlaams Agentschap Zorg en Beleid. U zult hiervoor optimaal gebruik kunnen maken van de gegevens uit RBS Zorg+. Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector 7

8 Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Hosted Monitoring ondersteunt systeembeheer in Wortegem-Petegem Met Hosted Monitoring houdt u uw infrastructuur (servers, netwerk, verbindingen ) in de gaten en wordt uw systeemverantwoordelijke per mail verwittigd van eventuele anomalieën (schijven die vol geraken, te langdurig en te hoog CPU-verbruik, waarschuwingen over hardware die in de problemen komt ) Ik kan het beleid een reëel beeld van de situatie geven Christophe Poupaert, systeembeheerder Wortegem-Petegem Christophe Poupaert, systeembeheerder en milieuambtenaar van Wortegem-Petegem, gebruikt Hosted Monitoring sinds een jaar en getuigt. Als kleine gemeente bieden wij dezelfde dienstverlening als een stad, maar beschikken niet over de middelen om een voltijdse systeembeheerder in dienst te nemen. Als ICT-verantwoordelijke combineer ik dan ook verschillende functies. Hosted Monitoring van Cevi is voor mij de ideale tool om een juist beeld te hebben van onze ICT-infrastructuur, of ik nu al dan niet op kantoor ben. Hosted Monitoring heeft al meerdere malen zijn nut bewezen bij het uitvallen van een server of de firewall, onze gemeentelijke websites, alle datacomapparatuur zoals switches en routers, het al of niet lopen van updates van antiviruspakketten, haperende back-uppolicies tot zelfs onze telefooncentrale Deze laatste viel door een stroompanne uit tussen kerst en nieuw, waardoor we proactief onze operator de vaste lijnnummers konden laten doorschakelen naar verschillende mobiele smartphones, zonder dat onze inwoners hiervan iets hebben gemerkt. Wij staan voor een grote vernieuwing van onze infrastructuur, maar op dit moment kampen we met een ondercapaciteit op Citrix. Ik gebruik de grafieken uit Hosted Monitoring dan ook intensief om het gebruik van Citrix te monitoren. Dit laat mij toe om proactief software te verplaatsen of gebruikers te vragen in te loggen op een specifieke server. Ook geeft Hosted Monitoring mij de nodige ondersteu ning bij de rapportering naar het beleid. In plaats van het weergeven van subjectieve gevoelens als die server ligt meer plat dan iets anders, kan ik het beleid een reëel beeld van de situatie geven. Na de vernieuwing van onze infrastructuur zal het aantal incidenten ongetwijfeld verminderen. Maar Hosted Monitoring zal ook dan zijn meerwaarde terugverdienen, ik denk aan monitoring van back-up, connectiviteit van externe locaties (gemeenteschool en sporthal). Ik kan Hosted Monitoring aan ieder bestuur aanbevelen. Het feit dat ik over deze dienst geen enkele helpdesk heb gemeld sinds de ingebruikname spreekt voor zich! Dendermonde introduceert WiFi voor burgers en personeel Paul Van Royen, diensthoofd / coördinator stad Dendermonde getuigt: De stad Dendermonde ( inwoners en ongeveer 500 personeelsleden) ont komt niet aan trends zoals verhoogd laptopgebruik, thuiswerken, smartphones, BYOD (Bring Your Own Device) Ook onze typische vergadercultuur zorgt ervoor dat werknemers minder vaak op hun vaste werkplek aanwezig zijn. Er waren dus redenen genoeg om, naast het vaste netwerk, uit te kijken naar een makkelijk, veilig en krachtig draadloos netwerk. De stadsadministratie is gecentraliseerd in het administratief centrum. Daarnaast zijn het stad huis, cultuur centrum, sportcomplex, technisch centrum en bibliotheek via dark fiber of via een draadloze link met het administratief centrum verbonden. Een ruime marktverkenning bracht ons via Cevi bij een oplossing van Ruckus wireless. Wij waren vooral gecharmeerd door het beperkte aantal access points dat Ruckus vooropstelt om in ons administratief centrum een degelijke WiFi-dekking te garanderen. Wij vonden het immers belangrijk om zo weinig mogelijk extra netwerk bekabeling te moeten bijtrekken. Ook de BeamFlex technologie, eigen aan de Ruckus-oplossing, levert een groter bereik, een stabiele dekking en efficiënter energieverbruik. Vermits onze netwerkswitchen Power-over-Ethernet ondersteunen is geen afzonderlijke stroomvoorziening voor de draadloze stations nodig. Ook dit laat een vlottere plaatsing toe. Ten slotte kunnen de access points via mesh met elkaar worden verbonden, een voordeel op plaatsen waar geen netwerkbekabeling voor handen is of voor tijdelijke opstellingen. Uiteraard speelde ook de schaal baarheid en uitstekende prijs/kwaliteitverhouding een belang rijke rol. De centrale WiFi-controller is met minimale opleiding te bedienen en laat toe het draadloze netwerk te beheren en van kortbij op te volgen. In Dendermonde zijn intussen de belangrijk ste administratieve stadsgebouwen uitgerust met WiFi, zowel voor personeel als burger. Personeel en mandatarissen kunnen voortaan draadloos op het netwerk, handig en nodig in een tijd waarin efficiëntiewinsten worden gezocht in het digitaliseren van de informatie. Vermits Ruckus afgestemd is op onze Windows-omgeving merken de meeste personeelsleden zelfs niet of ze al dan niet bedraad zijn geconnecteerd. Voor de burger maken wij gebruik van de bestaande internetverbinding van de bibliotheek (via VLAN) om louter internet aan te bieden. Zo scheiden wij op een veilige manier het stadsnetwerk van het publieke internet. De burger kan via het WiFi-portaal en mits een wachtwoord aanmelden op dit draadloze netwerk. Indien nodig kunnen wij ook tijdelijke toegangen via tickets aanbieden. Kortom, dit draadloze netwerk voldoet aan onze stoutste verwachtingen en is een van de slimmere investeringen die zichzelf snel terugverdient. 8

Op stapel. Katie Bouckaert

Op stapel. Katie Bouckaert Katie Bouckaert Unibel 1.50 gemeentebelastingen in eigen beheer: Nieuwe geg. belastingplichtigen en belaste goederen, nieuwe zoekmogelijkheid Historiek zendadressen en adressen verzonden documenten Uitbreiding

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS)

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) 10 de Cevi Klantendag 1 GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES (GAS) Cindy Herrebaut GAS-toepassing Volledig aangepast en afgestemd op de GAS-wet van 24 juni 2013 stilstaan en parkeren Ondersteunt de GAS-ambtenaar

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi)

Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten. Fien De Keulenaer (Cevi) Notuleringstoepassing Cobra Cevi Opvolging Beheer Registratie Agendapunten Fien De Keulenaer (Cevi) Doel: Notulering van elk soort zitting Gemeenteraad en College van burgemeester en schepenen Raad voor

Nadere informatie

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012

Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Ontsluiten van backoffice data Guy Rammant, Daniëlle Koole en Joris Standaert Cevi userdag 13 november 2012 Vraag en antwoord Hoe staat Cevi tegenover open standaarden? Hoe wordt de data in de back-office

Nadere informatie

Uw dienstverlening gebundeld in de Lokale Producten-en Dienstencataloog

Uw dienstverlening gebundeld in de Lokale Producten-en Dienstencataloog 10 de Cevi Klantendag 1 Uw dienstverlening gebundeld in de Lokale Producten-en Dienstencataloog Domein Midoffice Agenda sessie Deel 1: Introductie ( Micheline Van Bogaert, Cevi) Lokale Producten-en Dienstencataloog:

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke

Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke Naar een nieuw organisatie- en dienstverleningsmodel in Harelbeke inhoud 1. Het veranderingsproject Dynamo 2. Onze vroegere ervaring : De productencatalogus als digitale invulling van het sociaal huis

Nadere informatie

MEER TIJD. voor uw patiënt

MEER TIJD. voor uw patiënt MEER TIJD voor uw patiënt Het EMD (Elektronisch Medisch Dossier) is uitgegroeid tot een onmisbaar instrument in de huisartsenpraktijk. Het is daarom belangrijk dat u over een programma beschikt dat naadloos

Nadere informatie

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub

Administratie. Communicatie. Medische opvolging. Sportieve opvolging. Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub s ccer nline Het online werkkader voor elke medewerker van de voetbalclub Administratie Aanwezigheden, rapporten, busregeling, terrein- en kleedkamerregeling, spelersfiches Smartphone Communicatie, kalender,

Nadere informatie

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?!

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?! 11 de Cevi Klantendag 1 Burger@Verhuizen De elektronische en volautomatische afhandeling van adreswijzigingen Jasper Vervaert (Cevi) Jan De Ridder & Joris Fouquaet (Aalst) #BurgerAtVerhuizen Inhoud Situering

Nadere informatie

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent

Infodag Ticketingsoftware. 3 oktober 2011. Zwijnaarde - Gent Mid- en Front Office Infodag Ticketingsoftware 3 oktober 2011 Zwijnaarde - Gent Uw uniek interlokaal samenwerkingsverband CIPAL DV oko LOCUS VVC HELIUS DSH - FC - 1 Mid- en Front Office STRATEGISCHE PIJLERS

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Verwerking van elektronische facturen in de BBC-boekhouding

Verwerking van elektronische facturen in de BBC-boekhouding Verwerking van elektronische facturen in de BBC-boekhouding Marnic Fort (Stad Zottegem) Eric Steppe (Basware)/Paul Van Coillie (Arco) Christoph Verheecke (Cevi) E-invoice? PDF-invoice E-invoice VRS CAAS

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

Shopt IT CCSP goes on!

Shopt IT CCSP goes on! Shopt IT CCSP goes on! Uw CRM OSLO compliant 30 april 2015 10.40 11.30 uur V-ICT-OR Vlaamse ICT Organisatie CCSP agenda 10.40 CCSP - Johan van der Waal 10.55 Aalter - Els De Wulf 11.10 Samenvatting 11.20

Nadere informatie

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers

Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers VEA 1 Energieprestatiedatabank - Meerdere registratiemogelijkheden voor verslaggevers inhoud 1 Algemeen 2 Invoeren van nieuwe registratiegegevens 2.1 Ik ben een nieuwe verslaggever en ik wil mij registreren

Nadere informatie

Verwerking van elektronische facturen in uw brandweer- en politieboekhouding

Verwerking van elektronische facturen in uw brandweer- en politieboekhouding 10 de Cevi Klantendag 1 Verwerking van elektronische facturen in uw brandweer- en politieboekhouding Liesbeth Janssens Politie- en brandweerboekhouding Boekhouding conform NGB wetgeving Hervorming brandweer

Nadere informatie

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING

ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING ISABEL 6. VLOTTE SAMENWERKING TEAMWORK IMPROVED VLOT SAMENWERKEN IN ALLE VEILIGHEID: IDEAAL, OOK VOOR UW BEDRIJF. BETER TEAMWERK DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6 is speciaal ontworpen voor bedrijven zoals het

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen.

Team. Tijd. Tools. Functionaliteiten In de onderstaande afbeelding wordt aangegeven welke behoeften TeamPlayer voor u kan invullen. TeamPlayer? TeamPlayer is een compleet en flexibel systeem voor tijdsregistratie en planning dat de grootste knelpunten in vele administraties aanpakt, daar waar de standaardsystemen nog te beperkt zijn.

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Optimaliseer de digitalisering in uw BBC-boekhouding

Optimaliseer de digitalisering in uw BBC-boekhouding 10 de Cevi Klantendag 1 Optimaliseer de digitalisering in uw BBC-boekhouding Sander De Bo, financieel beheerder van gemeente en OCMW Zwevegem en Inge Vander Beke (Cevi NV) 10 de Cevi Klantendag 2 Inhoud

Nadere informatie

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning

Team. Tijd. Tools. Eenvoudige, gebruiksvriendelijke en vlotte mobiele planning Waarom? U beschikt over een onderneming van minstens 5 gebruikers en constateert dat u naast uw administratieve software meer en meer zaken moet bijhouden buiten deze software. biedt een volledig geautomatiseerd

Nadere informatie

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen.

Nuance Power PDF staat voor PDF zonder compromissen. staat voor PDF zonder compromissen. Samenwerking en productiviteit voor een prijs die te verantwoorden valt. 2 is een vernieuwende PDF-oplossing met toegevoegde waarde, ongeëvenaarde prestaties en gebruiksgemak.

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1

De integratie van het OCMW in de gemeente technisch bekeken Shopt-IT 2015 Slide 1 We willen het in deze presentatie hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan voorstellen. Uiteraard

Nadere informatie

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding.

IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers. Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Zomeractie IRIS heeft TEC Documents geselecteerd als één van haar beste resellers Om dat te vieren doet TEC u een bijzondere aanbieding. Als u nu IRIS Capture Pro aanschaft bieden wij u 20% korting op

Nadere informatie

Software voor het moderne verhuurkantoor.

Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools Software voor het moderne verhuurkantoor. immotools is een gebruiksvriendelijk, uiterst compleet en onmisbaar software pakket in het moderne immokantoor. immotools garandeert u een optimaal beheer

Nadere informatie

een kwestie van de juiste invalshoek Geïntegreerde OCMWoplossingen Dienst en Thuisdiensten NESTOR Grondgebiedzaken

een kwestie van de juiste invalshoek Geïntegreerde OCMWoplossingen Dienst en Thuisdiensten NESTOR Grondgebiedzaken een kwestie van de juiste invalshoek Geïntegreerde OCMWoplossingen Sociale Dienst en Thuisdiensten NESTOR Grondgebiedzaken Burgerzaken Centraal cliëntenbeheer De cliënten worden bewaard in een centraal

Nadere informatie

Archipol 6 voor gebruikers

Archipol 6 voor gebruikers Archipol 6 voor gebruikers Agenda Evolutie installed base Sterkten Archipol versie 6 Extra document types Module wapens Beheer Notulen 3 Archipol installed base Versie 4 : 31 % Versie 5 : 29 % Versie 6

Nadere informatie

MyCareNet in uw Apotheek?

MyCareNet in uw Apotheek? MyCareNet in uw Apotheek? Met deze brochure willen we onze klanten informeren over de invoering van MyCareNet MyCareNet in uw apotheek MyCareNet is een initiatief van het NIC (Nationaal Intermutualistisch

Nadere informatie

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016

Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking. 21 september 2016 Presentatie praktijkdag scannen, herkennen en elektronische factuurverwerking 21 september 2016 HLB Van Daal & Partners, opgericht in 1979, is een ambitieuze accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 3 Oost- en West-Vlaamse steden en gemeenten scoren hoog in enquête e-government

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Digitale bouwaanvraag (DBA) Ervaring in de praktijkl

Digitale bouwaanvraag (DBA) Ervaring in de praktijkl Digitale bouwaanvraag (DBA) Ervaring in de praktijkl Algemeen Cijfertjes: 2015: 14 DBA-dossiers 13 bouwaanvragen ingediend, 12 vergund, 1 ingetrokken door aanvrager 1 melding waarvan akte werd genomen

Nadere informatie

Optimaal beheer van uw derden in BBC

Optimaal beheer van uw derden in BBC 10 de Cevi Klantendag 1 Optimaal beheer van uw derden in BBC Daisy Vercruysse De uitnodiging De BBC-boekhouding biedt ruime mogelijkheden inzake een optimaal derdenbeheer: link met CRM/Lokovest/Rijksregister,

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+

Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+ Overzicht van de gerealiseerde en toekomstige vernieuwingen in RBS Zorg+ KELA-module Elektronische aftekenmodule Link RBS Zorg+ met domotica (Televic/NikoProjects) Link RBS Zorg+ met apotheeksoftware Toekomstige

Nadere informatie

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net)

Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Handleiding Installatie kadastrale leggers 2011 (Kadaster.Net) Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 1 INSTALLATIEVOORSCHRIFT KADASTRALE LEGGERS -

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1)

Cliëntenonthaal en trajectopvolging. Varianten in gebruik bij opstart (1) Cliëntenonthaal en trajectopvolging Veronique Waeytens (Cevi) Varianten in gebruik bij opstart (1) OCMW Leuven: centraal onthaal met centrale spreekkamers Geen onthaal en geen balie: tickets worden gemaakt

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN

HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / handleiding HANDLEIDING E-LOKET VOOR KWALITEITSINDICATOREN / versie 1.1-4.06.2015 4.06.2015 Handleiding e-loket voor kwaliteitsindicatoren 1/11 Inhoudstafel 1 Inleiding 3 2 Toegang tot het e-loket 3

Nadere informatie

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering FAQ BBC Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Pro Management biedt de nieuwe versie van een totaaloplossing aan Voor alle kantoorprocessen, behalve de boekhouding en salarisverwerkingen, beschikt u over een geïntegreerde

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module

Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module Product fiche: SynPeople e-hr employee self services module SynPeople e-hr werkt 100% geïntegreerd in SynPeople en staat voor employee en managers self services. Dank zij SynPeople e-hr kan het volledige

Nadere informatie

Vernieuwd e-loket Burgerzaken

Vernieuwd e-loket Burgerzaken 11 de Cevi Klantendag 1 Burgerzaken Digitale afhandeling van attesten en uittreksels Hilde Mortier Senem Mavzer Freddy Van der Heyden e-loketaanvraag Principe Aanvraag Opmaak digitaal Afhandeling E-mail

Nadere informatie

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente!

MELDDESK. Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren. van meldingen in de gemeente! MELDDESK Het systeem voor het registreren, afhandelen en rapporteren van meldingen in de gemeente! MELDDESK WANT UW BURGER IS TOCH GEEN BIJZAAK! MeldDesk is een toonaangevend informatiesysteem voor gemeenten

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Scope van deze namiddag.

Scope van deze namiddag. Slide 1 Scope van deze namiddag. We willen het deze namiddag hebben over technische concepten die een optimale werking van onze nieuwe organisatie mogelijk maken. Tevens willen we jullie een mogelijk stappenplan

Nadere informatie

Activiteitenrapport in BRIO4YOU

Activiteitenrapport in BRIO4YOU Quick User Guide Activiteitenrapport in BRIO4YOU Inleiding Met het activiteitenrapport in BRIO4YOU kunt u meldingen die aan minstens één gebruiker gekoppeld zijn bewaren en beheren. Bijvoorbeeld: taken,

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Voorstel bachelor proef Phara

Voorstel bachelor proef Phara Voorstel bachelor proef 2015 Phara Inhoud: voorstel Bachelor proef Referentie: 20150904 Voorstel bachelor proef Phara 2015 Laatste wijziging: 7/09/2015 Aantal pagina s: 9 Voorstel bachelor proef 2015-7/09/2015

Nadere informatie

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1

Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1 Isabel 6 Een overzicht van de nieuwigheden in versie 2.1 Beste Isabel-gebruiker, Isabel 6 versie 2.1 bevat heel wat nieuwigheden. Dankzij uw opmerkingen via de helpdesk of via tevredenheidsenquêtes, hebben

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

App4Broker : uw nieuwe app!

App4Broker : uw nieuwe app! App4Broker : uw nieuwe app! Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave 1. U GEBRUIKT MYBROKER AL... 3 1.1. APP4BROKER DOWNLOADEN OP UW TABLET... 3 1.2. INSTALLATIE VAN HET CERTIFICAAT... 4 2. U HEEFT NOG NOOIT MET

Nadere informatie

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector

Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Newsletter Cevi / Logins nieuwsbrief voor de lokale & regionale besturen en voor de professional in de zorgsector Editie 1 jaargang 1 Blankenberge wint e-gov Award met het Geoloket Bouwvoorschriften De

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK

Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK studiedag Een klantgerichte dienstverlening en toch besparen: een haalbare kaart? Burgemeester Wim Dries Peter Olaerts Luc Stinissen Stad GENK INSTITUTE vzw Studiedag Een klantgerichte dienstverlening

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1

STP & COMPLIANCE. Doel van deze Whitepaper. Inleiding. Probleemstelling. ELEMENTS VOLMACHT - STP & Compliance 1 STP & COMPLIANCE Versie 1.0 Inleiding Faster Forward lanceert Elements Volmacht. Een nieuwe generatie volmacht schade software waar de markt eigenlijk al jaren op wacht. De volmacht module is onderdeel

Nadere informatie

Klantendag Cevi. Verandering: waarom?

Klantendag Cevi. Verandering: waarom? Klantendag Cevi Hoe maakt u van Cobra een succesverhaal? Ranja Van Asbroeck Strategie en ontwikkeling Stad Mechelen 18/04/2013 Verandering: waarom? Huidige macro s Acces 97 verouderd, werd niet meer ondersteund

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Thuisloket. 12 mei 2016

Thuisloket. 12 mei 2016 Thuisloket 12 mei 2016 Kortrijk E-loket scenario 1: Het manuele werk Lage kostprijs software (eenvoudig webform) Lage drempel gebruiker Afschrift geboorte akte Uittreksel strafregister (tot 2016) Personeelsinzet

Nadere informatie

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23

Notarisbrieven automatisch in Lier 2014.09.23 ICT & GIS Overleg Oost-Vlaanderen Luc Janssens Data-, Analyse- & GIS Coördinator Stadsbestuur van Lier Notarisbrieven automatisch in Lier V. 1.0 2014.09.23 Doelstelling Volledig automatische afhandeling

Nadere informatie

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING

ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ISABEL 6. SLIMME BOEKHOUDING ACCOUNTING OPTIMIZED OPTIMALISEER UW BOEKHOUDING EN TEL UW TIJDSWINST. BETER BOEKHOUDEN DANKZIJ ISABEL 6. Isabel 6, één oplossing met tal van voordelen. Isabel 6 is de enige

Nadere informatie

Regionale Overlegtafels Economie VVSG Gemeentelijke cadeaucheques

Regionale Overlegtafels Economie VVSG Gemeentelijke cadeaucheques Regionale Overlegtafels Economie VVSG Gemeentelijke cadeaucheques December 2013 Januari 2014 2 - Introductie Waarom een bon? Voordelen Ambities Afwegingen Waarover hebben we het? Over dragers en technologieën

Nadere informatie

Hoe optimaal gebruik maken van de nieuwe Archipol? Ivan Vanhaecht Arco Digital Paperflow

Hoe optimaal gebruik maken van de nieuwe Archipol? Ivan Vanhaecht Arco Digital Paperflow Hoe optimaal gebruik maken van de nieuwe Archipol? Ivan Vanhaecht Arco Digital Paperflow Agenda Overzicht versies Archipol Automated Login AAL Scansplitter 3.4 Vernieuwde OCR Finetuning rapportering Inscannen

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat.

PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. PrintOnderweg Eenvoudig printen via de cloud. Altijd, overal, iedereen, vanaf elk apparaat. Eenvoudig en betrouwbaar onderweg printen via de cloud Werken en studeren kan overal. Op kantoor, school, de

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

Net2 Anywhere - Installatie

Net2 Anywhere - Installatie Anywhere - Installatie Wat is Anywhere? Anywhere is een reeks van applicaties die gebruik maken van het internet om extra functies toe te voegen aan uw toegangscontrolesysteem. De beveiligde webserver

Nadere informatie

Elektronische indiening van offertes

Elektronische indiening van offertes Elektronische indiening van offertes Een checklist voor inschrijvers van overheidsopdrachten Wat heb ik nodig om via de applicatie e-tendering elektronische offertes in te dienen? Hoe ga ik te werk om

Nadere informatie

Infosessies IMJV 2009

Infosessies IMJV 2009 21 januari 2009 Elektronische Nieuwsbrief In de kijker: Uw gepersonaliseerde aangifteformulier NIEUWE EXCELTOOL VOOR DE AFVALSTOFFEN- MELDING -internetloket: wat wijzigt er? Inhoud: aangifte 2009 2 Wat

Nadere informatie

Meldingenkaart. Nieuws

Meldingenkaart. Nieuws Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 1 Nieuws Nieuwe MeldDesk module: Meldingenkaart MeldDesk App (nieuwe versie) BeheerVisie helpt met applicatiebeheer MeldDesk Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Handleiding. MyCareNet in Baltes

Handleiding. MyCareNet in Baltes Handleiding MyCareNet in Baltes 26/02/2015 Handleiding MyCareNet in Baltes Colofon Nr versie van de Software: Nr revisie handleiding: 1.5 Datum: 26 februari 2015 Adres: Corilus NV Hogenakkerhoek 5 9150

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing!

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing! Zorgeloos communiceren Ook voor uw totaaloplossing! Aangenaam Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren. Dit doen we met een

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014

Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Handleiding Zelfservice Cloud voor Workspace365 Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Zelfservice Cloud 4 2.1 Inloggen op Zelfservice Cloud 4 2.2 Rechten kopen of wijzigen

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

dé online facturenservice

dé online facturenservice dé online facturenservice Digitaal factureren is niet alleen goedkoper dan papieren facturatie, het legt ook minder beslag op uw organisatie, kent een hogere service gerichtheid naar uw klanten en het

Nadere informatie

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing.

U begrijpt dat een deel van uw administratie weinig geautomatiseerd is. TeamPlayer biedt nu voor u de oplossing. Waarom TeamPlayer? Wellicht heeft u reeds een administratief programma waarmee uw boekhouding, facturatie of bestellingen worden beheerd. Deze programma s schieten echter tekort als het gaat over nog andere

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud

Productbeschrijving. Arco Mail Manager. Productbeschrijving. Inhoud Inhoud 1 Arco Mail Manager Algemene beschrijving... 2 1.1 Doelstelling... 2 1.2 Concept... 2 1.3 Infrastructuur... 3 1.4 Voordelen... 3 2 Arco Mail Manager Workflow... 4 2.1 De Gebruikersinterface... 4

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

Vernieuwingen voor efficiënte budgetbegeleiding

Vernieuwingen voor efficiënte budgetbegeleiding 10 de Cevi Klantendag 1 Vernieuwingen voor efficiënte budgetbegeleiding Stavingsdocumenten Smartbudget - BI Budget Sofie Oerlemans en Maja Moyson (Logins NV) Stavingsdocumenten Module Budget- en Schuldhulpverlening

Nadere informatie

Self Service Desk Huis van de Mechelaar

Self Service Desk Huis van de Mechelaar Huis van de Mechelaar & Gebruikte jargon: Hera: Helena: Dodona: Cassandra: SSD : lokale toepassing bevolking lokale toepassing burgerlijke stand lokale toepassing begraafplaatsen lokale toepassing digitaal

Nadere informatie

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo.

Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. Ontdek de e-business oplossingen van Cebeo. flyer_eshop.indd 3 27-09-2007 11:08:11 Cebeo e-shop, ook open buiten de kantooruren! De Cebeo e-shop is zeer gebruiksvriendelijk en omvat onder meer volgende

Nadere informatie