ICT Visie Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding"

Transcriptie

1 ICT Visie Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding

2 januari Klein Opzet structuur januari 2012 Nouwens Inhoud februari 2012 Klein Inhoud februari 2012 Klein / Nouwens Eerste concept Bert van Zomeren februari 2012 Nouwens correcties februari 2012 Klein correcties Peter van Schaik februari 2012 Nouwens Aanvullingen februari 2012 Klein Aanvullingen Peter van Schaik februari 2012 Klein Aanpassingen Hans Nouwens en Bert van Zomeren februari 2012 Klein Aanpassingen Peter van Schaik, Hans Nouwens en Bert van Zomeren februari 2012 Klein Aanpassingen Peter van Schaik, Hans Nouwens en Bert van Zomeren februari 2012 Klein Aanpassingen n.a.v. opm. Hans Nouwens Peter van Schaik, Hans Nouwens en Bert van Zomeren februari 2012 Nouwens Laatste puntjes Peter van Schaik, Jan Klein en Bert van Zomeren februari 2012 Klein/Nouwens Aanpassingen n.a.v. Review MT en Fimmers Peter van Schaik 2/21

3 1 Inleiding Managementsamenvatting Context Missie TU Delft Cloud Computing als mega-trend Ontwikkelingen volgens Gartner Ontwikkelingen vanuit SURF ICT in het Onderwijs (ICTO) ICT voor Onderzoek Nieuwe generatie studenten, jonge medewerkers Social media Organisatie Governance processen Governance Centrale aanpak Doorontwikkeling volwassenheidniveau (CMM) Innovatie thema s Any time, any place, any device, mobiele communicatie Consumerisation & self-service Unified communications Infrastructuur Informatiesystemen Bronnen /21

4 1 Inleiding Met de contourschetsen 2020 zet de TU Delft haar koers uit voor de komende jaren. De kern van de contourschetsen 2020 omvat zeven, in par van dit document beschreven kritische succesfactoren. TU Delft wil samenwerken met (potentieel) toonaangevende universiteiten in de wereld, zij wil aantrekkelijk zijn voor studenten in binnen- en buitenland en wil kennis en kennisdragers (ingenieurs) leveren aan de samenleving. ICT is binnen de TU Delft een onderzoeksonderwerp maar word daarnaast door de TU Delft ook ingezet als middel om de doelen van de primaire- en de bedrijfsprocessen te realiseren. Docenten en onderzoekers dienen in hun werk gefaciliteerd te worden door hoogwaardige ICT voorzieningen. ICT speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Hierbij moeten vele uitdagingen overwonnen worden. Flexibiliteit is noodzakelijk om in de pas te blijven met de snel veranderende technologie. Tenslotte kloppen er nieuwe cohorten studenten aan de poort die op een geheel eigen wijze ICT in hun leven en werken een rol laten spelen. De zogenaamde netgeneratie. De infrastructuur dient hun nieuwe manier van communiceren te ondersteunen. In de afgelopen jaren heeft het Shared Service Center ICT sterk ingezet op de standaardisering van het ICT beheer, teneinde schaalvoordelen te behalen. De komende planperiode zal het accent verschuiven naar verdere klantgerichtheid en flexibilisering. De nu reeds goed lopende samenwerking met de directie Onderwijs en Studentenzaken zal verder worden uitgebouwd met de omarming van het ICTO Beleidsplan Onderwijs & Technologie ( ). Tegelijk zullen de banden met het onderzoek verder worden aangehaald. In het voorliggend document geeft het Shared Service Center ICT op hoofdlijnen aan op welke wijze ICT ingezet zal worden ter ondersteuning van het primaire proces en van de bedrijfsvoering. Het document geeft richting aan de activiteiten van het Shared Service Centre ICT. In hoofdstuk drie wordt de context beschreven, met betrekking tot de externe ontwikkelingen. Hoofdstuk vier beschrijft de ontwikkeling van de interne organisatie. De innovatie thema s staan beschreven in hoofdstuk vijf. Het document gaat niet in op de financiële aspecten van de aan de visie gekoppelde ICT strategie. Nadere concretisering en financiële uitwerking vinden plaats in de ICT programma- en projectplannen die jaarlijks door het SSC ICT worden opgesteld in overleg met College, faculteiten en directeuren, en die de onderbouwing vormen van de ICT begroting. 4/21

5 2 Managementsamenvatting Dit document beschrijft de ICT visie van de TU Delft voor de periode Kenmerken van die visie zijn: De visie beoogt de totstandkoming van een ICT infrastructuur die gericht is op de ondersteuning van de ambities van de TU Delft, zoals die verwoord zijn in de contourschetsen De visie sluit aan op de trends in ICT, zoals die in de wereld zichtbaar zijn. Na een periode van van in control komen middels standaardiseren en centraliseren, breekt een tijdperk aan van consument gedreven faciliteren. De ICT organisatie ziet er voortdurend op toe dat aspecten standaardisatie en flexibel faciliteren met elkaar in balans blijven. De ICT omgevingen voor medewerkers en studenten ondersteunen vooral samenwerking, en zijn tegelijkertijd personaliseerbaar. Moderne, gevarieerde digitale onderwijsvormen worden ondersteund. Onderzoeksfaciliteiten zoals opslag- of rekencapaciteit worden inzichtelijk gemaakt op daadwerkelijk gebruik en worden elastisch beschikbaar gesteld. De innovatie thema s vanuit het ter ondersteuning van de doelstellingen van de primaire processen en de bedrijfssystemen zijn: Any time, any place, any device, mobiele communicatie, consumerisation, self-service en persoonsgebonden budgetten. De Service Oriented Architecture (SOA) zal verder worden doorgevoerd. Voor de informatiesystemen zal de best of breed strategie worden behouden. De informatie vanuit de informatiesystemen zal via een Enterprise Service Bus (ESB) beschikbaar worden gesteld aan andere systemen. Het flexibele netwerk met location aware services wordt doorontwikkeld. De duurzaamheid van de infrastructuur krijgt extra aandacht. Portalen zullen in de aanstaande planperiode persoonlijk in te richten omgevingen worden met koppelingen naar sociale netwerken Het realiseren van transparante en consistente management informatie. Sourcing wordt een van de vaste bedrijfsprocessen. Een Strategie zal hiervoor worden uitgewerkt. Digitale samenwerking, zowel binnen de campus als daar buiten wordt maximaal gefaciliteerd. Het nieuwe werken zal hierdoor worden mogelijk gemaakt. De financiële aspecten worden niet in dit document behandeld maar komen aan de orde in de programma- en projectplannen van het SSC ICT. Uitgangspunt daarbij is dat de programma s worden gerealiseerd binnen de grenzen van de begroting. 5/21

6 3 Context 3.1 Missie TU Delft De TU Delft is een University of Technology van internationaal erkend wereldniveau. Het verrichten van excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van first class onderwijs staat centraal. Met focus op het realiseren van internationaal erkende kwaliteit leidt de TU Delft haar BSc s, MSc s, PDEngtrainees en PhD s op. Hierbij gaat zij uit van de verwevenheid en nevengeschiktheid van onderwijs en onderzoek. Haar alumni zijn geëquipeerd om een positieve en verantwoorde bijdrage te leveren aan de hoogtechnologische ontwikkeling van onze maatschappij. De TU Delft wil zo substantieel bijdragen aan het realiseren van een concurrerende kenniseconomie, aan het via kennisvalorisatie stimuleren van nieuwe bedrijvigheid en aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken Strategische agenda De TU Delft ontwikkelt een nieuwe visie. De concepten zijn beschreven in het document contourschetsen Het bevat een aantal kritische succesfactoren die voor de TU Delft van belang zijn: Getalenteerde studenten Hoge kwaliteit wetenschappelijke staf en daardoor hoge kwaliteit Erkende onderwijs- en onderzoeksprestaties en uitstekende wetenschappelijke reputatie Krachtige (inter)nationale aanwezigheid en samenwerking Brede portfolio aan disciplines en een sterk wetenschappelijk profiel Hoogwaardige infrastructuur Slagvaardige en uitstekende dienstverlening Vanuit de kritische succesfactoren zijn de speerpunten vastgesteld. De punten relevant voor de visie van de ICT dienstverlening zijn: Toepassen van moderne didactische concepten (Open CourseWare) Krachtige (inter)nationale aanwezigheid en samenwerking o Realiseren alliantie met Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit; o versterken samenwerking met HBO-instellingen; o continueren sectorplan drie technische universiteiten; o versterken samenwerking met universiteiten in China, Singapore en Brazilië. Verhelderen spelregels bedrijfsvoering Moderniseren bestuurlijke informatievoorziening Verbeteren kwaliteit en samenhang dienstverlening Realisatie van de HR-strategie Freedom to Excel 6/21

7 3.1.2 HR-strategie Freedom to Excel Overgenomen uit de HR-strategie: De favoriete werkgever biedt faciliteiten op maat De mogelijkheid om je werk anytime, anywhere te doen, sturen op resultaat in plaats van op aanwezigheid, onder werktijd dingen mogen doen die ogenschijnlijk niets met het werk te maken hebben het leidt allemaal tot een hogere arbeidsproductiviteit en creatievere oplossingen. Faciliteiten op maat bevorderen niet alleen de kwaliteit van het personeel, maar maken de TU Delft ook aantrekkelijker als werkgever. 3.2 Cloud Computing als mega-trend Cloud computing is een volgende golf in de ontwikkeling van de automatisering en informatisering. (Meervoudige perspectieven op cloud computing, Prentice, 2010) In de cloud golf zijn Services en webgebaseerde architecturen nodig als lijm tussen de verschillende clouddiensten en de diensten die geleverd worden vanuit de eigen infrastructuur. 3.3 Ontwikkelingen volgens Gartner De hypecycle van Gartner beschrijft niet alleen de ontwikkelingen op gebied van de ICT maar geeft ook aan in welke fase van de ontwikkeling ze zitten en hoe snel de ontwikkelingen lopen. 7/21

8 Vanuit de ontwikkelingen die weergegeven zijn in de Gartner hypecycle hebben de volgende componenten de specifieke aandacht van het : Location aware applications Consumerisation (private) cloud computing Hosted virtual Desktops 3.4 Ontwikkelingen vanuit SURF Cloud computing De gezamenlijke bestuurders van de deelnemende instellingen van SURF hebben uitgesproken de cloud-first strategie te gaan hanteren SURFconext De SURFconext middleware infrastructuur biedt functionaliteit om samenwerking mogelijk te maken binnen de context van HO Nederland en mogelijk daarbuiten Surf ontwikkelingen onderzoek Vanuit het (met positief resultaat) afgesloten SURFshare-programma komen naijlend nog vele aanvullingen beschikbaar om een gemeenschappelijke infrastructuur te realiseren die de toegankelijkheid èn de uitwisseling van onderzoeksinformatie verder bevorderen Netwerk infrastructuur SURFnet werkt aan een nieuwe versie van de infrastructuur: SURFnet7, het schaalbare hybride netwerk. Het project Gigaport3 heeft als doel de lichtpaden schaalbaar en aanstuurbaar te maken voor gebruikersgroepen. 8/21

9 SURFnet stimuleert het gebruik van IPv6. De nummers van het TCP/IP netwerk (IPv4) zijn op. Grote groepen gebruikers (te beginnen in Azië) zullen alleen nog maar gebruik kunnen maken van IPv6. Gezien de samenwerking met dit continent zal de TU Delft hier meer voorop moeten lopen dan andere instellingen. 3.5 ICT in het Onderwijs (ICTO) Het ICTO Beleidsplan Onderwijs & Technologie ( ) beschrijft een aantal thema s en knelpunten waaraan in de planperiode aandacht dient te worden geschonken: - de onderwijsvisie en de plaats van ICTO daarin - samenwerkend en activerend leren - TU Delft distance & on-line Education (op basis van ervaring met OpenCourseWare) - mobiel leren - onderwijsruimtes (Next Generation Classroom) - systemen en middelen (waaronder Digitale Leeromgeving, toetssystemen e.d.) - bewustwording (docenten en ondersteuners) Om dit te realiseren moet, voor studenten, deels plaats- en tijd onafhankelijke toegangkelijkheid tot de leertrajecten gerealiseerd worden. Virtual classroom, next generation classroom, digitale toetsing, OpenCourseWare, virtuele studiegroepen (OpenStudy), digitale leeromgeving, etc. De ICT visie sluit aan bij dit beleidsplan. 3.6 ICT voor Onderzoek Specifiek onderzoek wordt vaak ondersteund door middel van zeer specialistische software op bijzondere hardware. Het beheer van deze middelen vindt centraal plaats, maar de daarbij behorende ondersteuning zo veel mogelijk decentraal, zo dicht mogelijk bij de onderzoeker. Uitdagingen binnen het onderzoek zijn: Toegang tot een personaliseerbare omgeving die de voor allerlei vormen van samenwerking de benodigde voorzieningen bevat. Communicatie die plaats kan vinden door middel van geavanceerde netwerkfaciliteiten, bijvoorbeeld lichtpaden. Het explosief groeien van onderzoeksdata (Big Data) vraagt om het aanbieden van Opslag- en reken faciliteiten die flexibel en naar behoefte schaalbaar en uitbreidbaar zijn. De verdere vormgeving van de Digitale Bibliotheek en open access functionaliteiten. Verbetering van de registratie van het onderzoek door invoering van een nieuw of optimaler functionerend Research Information System. 9/21

10 Het kunnen aanhaken op landelijke initiatieven en ICT-voorzieningen. Het gaat met name om E-science, supercomputing, grid en andere voorzieningen van het Platform ICT en Onderzoek van SURF. 3.7 Nieuwe generatie studenten, jonge medewerkers Studenten laten ICT op geheel eigen wijze in hun leven en werken een rol spelen. De zogenaamde netgeneratie maakt bijzonder intensief gebruik van alles wat los en vast zit, altijd en overal communiceren is gewoongoed. Diensten dienen liefst gisteren zonder drempels beschikbaar te zijn. Studenten en jonge medewerkers komen de organisatie binnen met een bestaand digitaal sociaal netwerk en met hun Own Technology en hebben geen behoefte aan een nieuwe identiteit. Ze bouwen hun bestaande netwerk liever uit met nieuwe contacten en maken liever gebruik van hun eigen technologie. De TU Delft zal moeten aansluiten bij de belevingswereld van deze nieuwe generatie studenten en jonge medewerkers. 3.8 Social media Sociale netwerken en media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven. De publieke componenten vinden hun weg in de zakelijke systemen en zakelijke communicatie. De grens tussen zakelijke en privé communicatie is aan het vervagen. Was voorheen alleen de privé of MSN op het werk beschikbaar is nu met de introductie van Unified Communications de zakelijke communcatie ook thuis beschikbaar. Dit heeft impact op de werkwijze van medewerkers en studenten. 10/21

11 4 Organisatie 4.1 Governance processen De organisatie van de ICT ondersteuning is in 2011 geoptimaliseerd naar de laatste inzichten op gebied van ICT-Governance processen. De Supply-processen zijn belegd binnen de afdelingen Operations (front en Back-office) en Development. Project Management is ondergebracht bij Supply Management. De afdeling Demand Management is als nieuwe afdeling toegevoegd om de vertaalslag van informatiebehoefte (Demand) naar ICT-oplossingen te maken. SSC ICT Staff Demand projecten Demand Management Supply Management Supply Day-to-day De projectaanvragen (Demand) worden na het gezamenlijk opstellen van eisenpakketten, een globale businesscase en een stakeholders analyse door Demand management overgedragen aan Supply Management. Supply Management verzorgt na acceptatie van de aanvraag conform programmaplan, projectmatig (Prince2), de projectuitvoering. Bij de afsluiting van een project wordt het technisch beheer vanuit Supply Management overgedragen aan de Supply beheerprocessen en de gerealiseerde functionaliteit aangeboden ter acceptatie aan de opdrachtgever. Vanuit Supply en Demand zijn er daarnaast mogelijkheden om op day-to-day basis technisch/functionele zaken tussen Demand en Supply processen af te stemmen, dit om de ondersteuning optimaal af te stemmen op klantvragen. Het omarmt het concept Veranderen onder Architectuur. Dit zorgt er voor dat veranderingen het IT landschap ten goede komen, en niet verslechteren. Worden de opgestelde principes gevolgd door het project? De veranderingen moeten richting de gewenste Soll situatie leiden, en er niet vandaan. De architect heeft inbreng in het project en zorgt er voor dat de veranderingen passen binnen de gewenste architectuur. 11/21

12 4.2 Governance Demand Management stelt in goed overleg met de UD domeinen en de faculteiten (Demand) het ICT programmaplan op. Dit programmaplan omvat de gewenste innovaties voor de UD domeinen en de faculteiten voor het komende jaar. Het opgestelde ICT programmaplan dient daarbij verschillende doelen: communicatiemiddel met interne opdrachtgevers aanvraagmiddel voor projecten uit het innovatiebudget uitgangspunt voor het interne ICT innovatieproces De uit het programmaplan volgende project-aanvragen worden naast de wenselijkheid, haalbaarheid en impact daarvan ook getoetst op hun bijdrage aan de 7 kritische succesfactoren van de TU Delft. Aanvragen komen en worden proactief vanuit Demand Management afgestemd met de UD domeinen en de faculteiten. Het daaruitvolgende programmaplan wordt voorgelegd aan het ter ovename en de inpasbaarheid binnen het innovatiebudget. 4.3 Centrale aanpak Het succes van het functioneren van is mede te danken aan een aantal fundamentele keuzes: de centralisatie van de ICT-organisatie, het centraal beheren van de ICT-infrastructuur. Met name de centrale financiering voor zowel de exploitiatie van de infrastructuur als de innovatie projecten is de basis voor een efficiente ICT dienstverlening. 12/21

13 4.4 Doorontwikkeling volwassenheidniveau (CMM) Het heeft de professionaliteit van de ICT organisatie hoog in het vaandel staan. Om de ambities die het op dit gebied heeft te kunnen realiseren wordt de volwassenheid van de ICT organisatie gemeten met het CMM volwassenheids-model van KPMG. Het ambitieniveau waar het SSC ICT naar streeft is, in samenspraak met KPMG en het College van Bestuur vastgesteld op niveau 4: Service georiënteerd. 13/21

14 5 Innovatie thema s 5.1 Any time, any place, any device, mobiele communicatie. De diensten die vanuit de ICT infrastructuur geleverd worden dienen 24x7 beschikbaar te zijn. Er is altijd wel een gebruiker (op de campus, thuis, in een andere tijdzone) die gebruik wil maken van de diensten. Communicatie zal voornamelijk plaatsvinden over het publieke internet. De gebruikte communicatieprotocollen dienen deze relatief onveilige vorm van communicatie te ondervangen door hogere vormen van beveiliging. De multi-platform werkplek principes, de formele ondersteuning van zowel Windows, Linux als MacOSX zal gehandhaafd blijven. Leveranciers blijven uitgedaagd worden minstens voor deze drie platformen optimale ondersteuning te leveren. Mobiele platformen zoals IOS en Android gaan ook ondersteund worden. De informatiesystemen worden geschikt gemaakt om op mobiele devices te gebruiken. Denk hierbij aan de toepassing van HTML-5. Gebruikers kiezen zelf hun device wat op dat moment het beste van toepassing is. We zien daarin drie groepen: Informatiesystemen kunnen gebruikt worden op alle drie de groepen. Via deskstopvirtualisatie kan een gebruiker naadloos overgaan van de ene naar de andere device, de toepassingen blijven actief op de achterliggende consistente virtuele desktop. De kracht van de desktop wordt gebruikt in combinatie met applicatie virtualisatie. Hiermee kan de gevraagde performance en applicatiebeschikbaarheid geleverd worden. Toepassingen worden op verzoek van de gebruiker geleverd, uiteraard via selfservice. 14/21

15 De uitwerking van dit thema sluit aan op de ontwikkelingen zoals gevraagd in de HR strategie en het ICTO beleidsplan en zal studenten en jonge medewerkers sterk aanspreken. 5.2 Consumerisation & self-service. Na een periode van controleren en standaardiseren breekt een tijdperk aan van consument gedreven faciliteren (consumerisation). Het streeft er naar om de meeste dienstverlening van ICT en andere ondersteunende diensten van de TU Delft beschikbaar te maken via het self-service principe. Er zal een self-service omgeving komen waarbij deze persoonlijke keuzes verzameld worden. Vanaf hier kunnen diensten in- en uitgeschakeld worden en voorkeuren ingeregeld worden. De diensten blijven niet beperkt tot eigen diensten, dit zijn ook de diensten die derden via de cloud aanbieden. Aan de achterkant zullen veel processen van de ICT dienstverlening geautomatiseerd moeten worden. De beschrijvingen zoals nu te lezen zijn in de Producten en Diensten Catalogus (PDC) zullen verrijkt worden met informatie die de gebruikers in staat stelt zelf een overwogen keuze te maken. De gebruikers hebben een gevarieerde behoefte aan gereedschappen. Waar nodig moeten medewerkers van het hun klanten bijstaan met deze diversiteit aan meegebrachte devices en toepassingen. De gebruiker zal moeten accepteren dat dit soms niet meer dan een best-effort ondersteuning is. Een uitdagende conceptschets van een selfservice pagina. Bring your own vrijheid betekent ook verantwoordelijkheid. Gebruikers worden mede verantwoordelijk voor het beheer van hun apparatuur en zijn verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de door hun gemaakte keuzes voor apparatuur, diensten en software. Het persoonsgebonden ICT budget is een van de mogelijkheden om aan het voorgaande invulling te geven. Niet alle apparatuur biedt voldoende waarborgen om vertrouwelijke informatie te bewerken. Er zal een campagne gestart moeten worden hoe hiermee bewust om kan worden gegaan. Ook dit thema sluit aan op de ontwikkelingen zoals gevraagd in de HR strategie en het ICTO beleidsplan en zal studenten en jonge medewerkers sterk aanspreken. 15/21

16 16/21

17 5.3 Unified communications Met Unified Communications (UC) zal vanaf 2012 de klassieke telefonie geleidelijk plaats maken voor een geïntegreerde vorm van communicatie. Telefonie wordt aangevuld met presence, instant messaging, video conferencing, voic in de , desktop en documentsharing. UC zal niet alleen gebruikt worden door de eigen medewerkers. De omgeving zal ook gebruikt worden ten behoeve van de samenwerking tussen studenten, tussen docenten en studenten en in (inter)nationale projecten met derden. Bovenstaande thema s; Any time, any place, any device, mobiele communicatie, Consumerisation, self-service en Unified Communications zijn randvoorwaardelijk voor de optimale implementatie van Het Nieuwe Werken. 5.4 Infrastructuur De ontwikkelingen die vrijheid geven aan het gebruik van ICT diensten hebben een continu beschikbaar, snel, betrouwbaar en flexibel te gebruiken netwerk nodig. Niet alleen voor eigen medewerkers maar ook voor gasten. Resultaten van het project flexnetwerk leverden hiervoor de basis die aankomende jaren verder ontwikkeld wordt. Dit geldt niet alleen op de campus maar ook thuis, onderweg in Nederland en op reis. Het zal niet zelf applicaties ontwikkelen die location aware zijn. Het is wel van belang deze applicaties te ondersteunen door middel van de infrastructuur die deze plaatsinformatie beschikbaar stelt. Energie is duur en datacenters gebruiken veel energie. Ook de vele computers en devices die men meesleept gebruiken veel energie. Met succes is de gemiddelde werktemperatuur van de datacenters omhoog gebracht, dit scheelt enorm veel 17/21

18 energie voor de koeling. Innovatieve ontwikkelingen worden ingezet die ons helpen zuinig te zijn met energie en andere uitputbare bronnen. Dit thema sluit aan op de ontwikkelingen zoals gevraagd in de HR strategie en het ICTO beleidsplan en het SURF meerjarenplan. 5.5 Informatiesystemen Transparante consistente management informatie Een transparante organisatie van de informatiehuishouding van de universiteit is mission critical, zowel voor de primaire processen als interne bedrijfsvoering. De informatiehuishouding van de TU Delft is gebaseerd op vier basisinformatiesystemen: een HRM-systeem, een Financieel-systeem, een Onderwijs-systeem en een Research Informatie Systeem. Deze systemen maken allemaal onderdeel uit van de top in hun specifieke informatie segment en zijn essentieel voor het in uiteenlopende vormen leveren van verantwoordingsinformatie voor externe stakeholders, bestuurlijke informatie voor interne procesbeheersing en domein specifieke management informatie. Deze systemen worden gekoppeld door een Enterprise Service Bus om gegevens uitwisseling tussen de systemen optimaal te kunnen beheren. De TU Delft zal een aantal van haar basisinformatiesystemen vernieuwen of upgraden om deze in de toekomst op de laatst beschikbare releaseniveau te gaan houden. Daarnaast zal het instrumentarium voor het genereren van bestuurlijke informatie gemoderniseerd worden. De focus bij de vernieuwingen van de informatie systemen zal mede liggen op het realiseren van self service functionaliteiten Best of breed, SOA en EDA TU Delft maakt gebruikt van het beste product voor iedere functionele vraag, de best of breed strategie. Dit betekent dat er meer aandacht nodig is voor het uitwisselen van informatie tussen de systemen. Het ontsluiten van de informatie ten behoeve van integrale rapportages en hergebruik in andere producten ging tot nu toe met behulp van koppelingen op het vlak van de dataopslag. Vanaf 2012 wordt een Service Oriented Architecture (SOA) als standaard gebruikt voor het koppelingen tussen informatiesystemen. EDA (Event Driven Architecture) is een verbijzondering, een SOA toepassingspatroon dat helpt met het continu actueel houden van informatie in de systemen (Master Data Management). De SOA gebaseerde koppelingen worden bij voorkeur geleverd door de leveranciers van de applicaties, anders worden ze intern ontwikkeld. Het ontwikkelen van de services en uitbouwen van het ICT landschap zal worden uitgevoerd op basis van het door het omarmde Veranderen onder architectuur. SOA dient een tweede doel: het ontsluiten van de informatie naar nieuwe toepassingen zoals gadgets die geleverd worden in portalen. 18/21

19 Doordat er met een SOA een heldere beschrijving is van een koppelvlak kan de leverende applicatie vervangen worden zolang de vervanger maar vergelijkbare web services kan leveren. Dit is de strategie van losjes gekoppelde (loosly coupled) systemen. De services worden beheerd en beschikbaar gesteld via een Enterprise Service Bus (ESB). In de contourschetsen 2020 wordt expliciet gevraagd om aandacht voor de twee bovenstaande thema s Portalen De vele aangeboden informatiesystemen worden verzameld via een portaal. De portalen die de TU Delft momenteel inzet zijn niet door gebruikers zelf in te richten. Komende periode worden de bestaande portalen aangepakt en klantgericht gemaakt. In ontwikkeling is een programma met drie doel(groep)gerichte omgevingen: samen leven (social networking), samen werken (Collaboratie) en samen leren (Electronische Leer Omgeving). Via portal technologie (SURFconext) zijn de omgevingen naar eigen believen in te richten. Het doel is om aangeboden gadgets die de informatie tonen van onderliggende systemen ook beschikbaar te maken voor hergebruik in portalen van derden : bring your own portal. Dit thema sluit aan op de internationaliseringsbehoefte uit de contourschetsen 2020, het ICTO beleidsplan en de SURFconext ontwikkeling. 19/21

20 5.5.4 Sourcing Sourcing is het proces van zoeken, vinden, selecteren, betrekken van en samenwerken met interne en externe leveranciers voor (een deel van) de Informatiediensten. Geeft antwoord op de vraag: wat doe ik zelf, wat koop ik in, bij wie, en hoe lang. Binnen het wordt veelal op ad-hoc manier besluiten genomen over in te kopen zaken. Aankomende periode wordt sourcing structureel opgenomen in de organisatie en de processen. Life Cycle Management en contractmanagement geven het moment aan (triggers) waarop sourcing-besluiten genomen worden. Er is een behoefte aan expertise rondom de randvoorwaarden zoals (internationale) wet- en regelgeving en privacy. Deze expertise is niet uniek, veelal zal dit in groter verband (zoals SURF) ontwikkeld worden Cloud computing als nieuwe sourcings optie. Waren voorheen de voornaamste opties het aanbieden van ICT diensten vanuit de eigen infrastructuur en datacentres of het inkopen van de diensten bij een leverancier, is er nu een goed alternatief bij gekomen: leveranciers bieden hun diensten als totaalpakket aan. Meetbaar en elastisch (zowel snel opschalen, als neerschalen). Alleen het daadwerkelijke gebruik wordt betaald. Grote leveranciers als Google en Microsoft bieden sommige diensten kosteloos aan voor toepassingen binnen het onderwijs. De twee bovenstaande thema s komen voort uit de SURF strategie op gebied van cloud computing Cloud computing visie Er zijn vele aanbieders van online diensten, dit zal alleen maar meer worden. Het heeft niet een duidelijke voorkeur voor bepaalde leveranciers, open of gesloten, smaak X of Y. Het faciliteert die cloud diensten waar klanten om vragen, ook als daar een functionele overlap is. De visie is gebaseerd op A tale of two clouds van de Universiteit van Washington. Our community is already using and benefiting from a wide variety of cloud-based services, and it would be counterproductive to oppose their use despite the institutional concerns that come with the cloud. De informatiediensten worden gefaciliteerd via self-service. Echter is niet iedere cloud computing dienst altijd geschikt voor alle soorten informatie. Aan ieder systeem kleven risico s. Het zal de risico s moeten inventariseren en het gebruik van een deel van de systemen zeer sterk afraden. Van de overgebleven systemen zullen de risico s geen reden zijn om er geen gebruik van te maken. Deze risico s zullen uitgelegd moeten worden zodat gebruikers zelf hun afweging kunnen maken. De self-service interface moet deze ondersteuning bieden. Eindgebruikers dienen zelf een onderbouwd besluit te nemen over wat ze gaan gebruiken. 20/21

21 6 Bronnen Contourenschets TU Delft 2020 kader voor discussie voor de strategische roadmap (15 maart 2011) HR-strategie ( ) Freedom to Excel ICT jaarplan 2012 () ICT visie 2015 (/TDB) applicatie delivery en dynamisch netwerk Beleidsplan Onderwijs & Technologie ( ) Nellie van de Griend, Cock Huizer Trends in Business & IT 2012/2013 (Barry Derksen, Business & IT Trends Institute) A tale of two clouds. EDUCAUSEQuarterlyMagazineVolum/ATaleofTwoClouds/ SURFfoundation cloud strategie (Met Surf in de Wolken 2011) SURF Meerjarenplan (Samen Excelleren) 21/21

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians

SAMENWERKEN TO THE MAX. Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians SAMENWERKEN TO THE MAX Derk-Jan Hilberding Lead UC Cloud & Managed Services bij Axians 1 GARTNER UC TRENDS 2016 DELIVERY MODEL INTEGRATIE BEREIKBAARHEID FUNCTIONEEL UC is commodity Broken promise S4B Gevaren

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO

TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO TU/e DLWO: Concept voor interne en externe koppeling Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO Inhoud Historie DLWO Randvoorwaarden sourcing Ontwikkelingen DLWO Grensoverstijgende ICT uitdagingen Conclusies

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015

Maak kennis met. donderdag 19 november 2015 Maak kennis met wie is GeeFirm GeeFirm Ervaring en referenties in allerlei sectoren Synmotive Internet Overal Cloud - Telecom - Web - IT 24 x 7 support 100% web based office onderdeel van AllSolutions

Nadere informatie

Deltion College Zwolle

Deltion College Zwolle Wie Wat Waar (ook wel ) Regionaal Opleidingencentrum in Zwolle (ROC). Het college verzorgt voor ruim 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau. Bij Deltion werken ruim 1.200

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers)

Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Draadvrije communicatie voor de campus(gebruikers) Maurice van den Akker 22 november 2017 Doel van vandaag: starten van samenwerking Wat willen we (vandaag) bereiken? Visie en scope delen over draadvrije

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud

ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud ImtechCloud, het platform voor een Hybride cloud Erik Scholten Solution Architect Agenda Introductie Waarom cloud-oplossingen en wat zijn de uitdagingen? Wat is ImtechCloud? Toepassingen van Hybride Cloud

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet Conferentie Dienstenoverzicht SURFnet Remco Rutten, 17 september 2010 Agenda 1. Kort dienstenoverzicht SURFnet 2. Vragen/opmerkingen? 3. Discussie a.h.v. vragen a) Wat is uw verwachting van deze bijeenkomst?

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN Het is tijd om de belofte van Unified Communications waar te maken HET IS TIJD OM DE BELOFTE VAN UNIFIED COMMUNICATIONS WAAR TE MAKEN

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda:

Cloud Computing. Broodje IT: Cloud Computing. Agenda: Broodje IT: Cloud Computing Agenda: Welkomstwoord door Jan Mudde Breedband Drechtsteden door Wico Lunch Cloud Computing door William Geluk Cloud Computing Agenda Opening (Jan Mudde) Breedband Drechtsteden

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau

Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Strategisch en tactisch advies van hoog niveau Mark Jenniskens MARK JENNISKENS, SENIOR CONSULTANT MOBILE ENTERPRISE M.Jenniskens@strict.nl 06-54 24 69 57 @markjenniskens www.linkedin.com/in/markjenniskens

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services

Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services Factsheet CLOUD DESIGN Managed Services CLOUD DESIGN Managed Services We ontwerpen flexibele en kosteneffectieve cloud-architecturen als fundament voor uw digitale platform(en). De ontwikkelingen binnen

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015

Mitel User Group. Mitel-licentiestructuur. Jan Jansen. Account Director april 2015 Mitel User Group Mitel-licentiestructuur Jan Jansen Account Director april 2015 De concrete vraag Kan iemand van Mitel de licentiestructuur uitleggen? 2 Agenda Waarom licenties Basis Mitel-licentiestructuur

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Sambo-ICT 27 januari

Sambo-ICT 27 januari Sambo-ICT 27 januari 2017 1 Education Online een robuust KRD met een rijke functionele onderwijsondersteuning Sambo-ICT 27 januari 2017 2 agenda Onze situatie en uitdagingen Onze uitgangspunten Onderzoek

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Deltion Scense. 8 December 2010

Deltion Scense. 8 December 2010 Deltion Scense 8 December 2010 Wie Wat - Waar Regionaal Opleidingscentrum in Zwolle (ROC) 16.000 jongeren en volwassenen beroeps onderwijs op middelbaar niveau 1.200 mensen in onderwijsgevende en ondersteunende

Nadere informatie

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Cloud. Collaboration. Ronald Zondervan David Betlem September, 2011. Presentation_ID 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Cloud Collaboration Ronald Zondervan David Betlem September, 2011 1 E Open architectuur Uitgangspunten Gebaseerd op Open Standaarden telefonie, video, desktop integratie, beschikbaarheidsstatus (presence)

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Een Digitale Leer- en Werkomgeving uit de cloud Beat Nideröst Cloud vendor dagen 21 september 2011 Agenda DLWO case Hogeschool van Amsterdam Extended DLWO EduGroepen Demo Inzichten ICT Landschap Hogeschool

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek

Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek Green Community Cloud voor Onderwijs en Onderzoek Ir. Eric Heemskerk Vancis BV SARA en Vancis SARA BV heeft een nationale rol als Supercomputer en e-science Support Center voor Onderwijs en Wetenschap.

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

BYOD, Outsourcing van de ICT naar de werknemer? Handvatten voor besluitvorming en invoering.

BYOD, Outsourcing van de ICT naar de werknemer? Handvatten voor besluitvorming en invoering. BYOD, Outsourcing van de ICT naar de werknemer? Handvatten voor besluitvorming en invoering. Ruud Kurver Platform Outsourcing Nederland, 28 juni 2012 Introductie Product Manager Services, Telindus-ISIT

Nadere informatie

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn

Office 365 Implementeren. Joël de Bruijn Office 365 Implementeren Joël de Bruijn Programma Inleiding Waar komen we vandaan? Waar willen we heen? Hoe denken we dat te bereiken? Wat is daar voor nodig? Welke uitdagingen zien we? Welk afspraken

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking Cloud? Cloud computing refers to on-demand network access to a shared pool of

Nadere informatie

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Mijn werkplek. Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen Mijn werkplek Productiviteit, effectiviteit en motivatie met de juiste ICT hulpmiddelen en voorzieningen

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017

VDI WORKSPACE. 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek. PTC Userdag 2017 VDI WORKSPACE 3D CAD virtualisatie & Next Gen. Grafische werkplek PTC Userdag 2017 CSN Groep & Portfolio Cloud Ecosysteem VDI Workspace Business drivers VDI GPU Powered VDI Voordelen Referenties Onze aanpak

Nadere informatie

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Vast Mobiel Innovatieve communicatie Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Inhoudsopgave Achtergrondschets Doel Huidige aanbesteding Spraak- en datacommunicatie Toekomstige

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Aeres Groep Groene sector in midden Nederland 20 locaties: Utrecht, Flevoland en Gelderland

Nadere informatie

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0

mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 mypurchasing Adoptie van uw inkoopprocessen met mypurchasing Mei 2013 - Versie 1.0 1 Introductie... 3 2 Overzicht van scenario s... 4 2.1 myrequisitions... 4 2.2 myguidedbuy... 6 2.3 myconfirmation...

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

End to End Virtualisation

End to End Virtualisation End to End Virtualisation Virtualisatie in een Citrix wereld Edwin van den Broek Valid ICT Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde De DSM visie Applicaties transparant aan gebruikers aanbieden, ongeacht

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com

Enabling Enterprise Mobility. Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Enabling Enterprise Mobility Chantal Smelik csmelik@microsoft.com Nieuwe werkplek & digitaal toetsen Hanzehogeschool Groningen Agenda 1. Introductie Chantal Smelik Microsoft Maaike van Mourik project

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

De wereld is mijn werkplek. IT Culinair Oktober 2012

De wereld is mijn werkplek. IT Culinair Oktober 2012 De wereld is mijn werkplek IT Culinair Oktober 2012 René Voortwist Adviseur Ictivity Begeleidt organisaties bij veranderings-trajecten in ICT omgevingen. Begeleidt relaties, bij het opstellen van Plannen

Nadere informatie

Presentatie NORA/MARIJ

Presentatie NORA/MARIJ Presentatie NORA/MARIJ 6 november 2009 Peter Bergman Adviseur Architectuur ICTU RENOIR RENOIR = REgie NuP Ondersteuning Implementatie en Realisatie Overzicht presentatie Families van (referentie-)architecturen

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie