Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties"

Transcriptie

1

2 DE START VAN UW ONDERNEMING Het is een zeer aantrekkelijk idee om eigen baas te zijn en zelf rechtstreeks te profiteren van de resultaten. Veel starters merken echter na korte of langere tijd dat ze de wedstrijd iets te licht hebben opgevat. Bij onvoldoende voorbereiding kan het gebeuren dat door tegenvallende resultaten niet aan de verplichtingen kan worden voldaan. Of dat de start te voorzichtig is ingezet, waardoor alsnog allerlei investeringen moeten worden gedaan. Zorgen die te voorkomen zijn. Net als iedere topsporter bereidt u zich zeer goed voor op een prestatie en probeert u deze misstappen te voorkomen. U denkt van tevoren uitgebreid na over zaken. Het begint met een ondernemingsplan. Vervolgens de keuze van de rechtsvorm voor uw organisatie. Daarnaast moet u nadenken over de administratieve zaken. Zo zal er een boekhouding opgezet moeten worden. Het ondernemingsplan is een goed overzicht van mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties HET ONDERNEMINGSPLAN Voor u zelf beginnen, begint bij uzelf. Met het invullen van een ondernemingsplan, hierin beschrijft u uw plannen, doelstellingen en werkwijze. Absoluut onmisbaar voor succesvol ondernemen. Het ondernemingssplan is een goed overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden, gekoppeld aan de financiële consequenties. Een ondernemer schrijft een ondernemingsplan niet alleen voor zichzelf, maar tevens voor een potentiële kredietverlener. Een kredietverlener moet immers aan de hand van een aantal factoren kunnen bepalen al dan niet in zee te gaan met de ondernemer. De ondernemer wordt onder andere op basis van ondernemerskwaliteiten (beschikt de ondernemer over diploma en/of heeft hij voldoende aantoonbare ervaring in de branche waarbinnen hij zijn bedrijf wil beginnen) en op basis van zijn ondernemingsplan beoordeeld. Een goed doortimmerd ondernemingsplan geeft zo een beeld van waar u en eventuele derde partijen aan beginnen. Deze derden zullen alleen met u in zee gaan als ze voldoende vertrouwen in u hebben. Een goed ondernemingsplan kan ze vertrouwen geven. Een ondernemingsplan is een persoonlijk plan. De persoonlijke gegevens, de omschrijving van het plan en het marketingplan dient u in eerste instantie ook zelf op te stellen. Het is raadzaam het plan met één van onze coaches op te zetten en te laten beoordelen. Onze coach kan u wijzen op onduidelijkheden en hiaten en kan u helpen met het opstellen van het financiële plan. INHOUD ONDERNEMINGSPLAN In het ondernemingsplan moet in ieder geval een antwoord te vinden zijn op de volgende vragen: 1. Wie bent u, welke motivatie en doelstellingen heeft u? 2. Wat gaat u aanbieden en waarom? 3. Aan wie? 4. Hoe gaat u zich onderscheiden in de markt? 5. Wat is uw plan van aanpak? 6. Wat kost het? 7. Waar haalt u het benodigde geld vandaan? 8. Wat moet het opleveren? - 2 -

3 DE KEUZE VAN DE RECHTSVORM VAN UW ONDERNEMING Welke ondernemersvorm u ook kiest, de VANDERLAANGROEP kan u coachen met de oprichting van uw onderneming, zodat u geen valse start maakt. U gaat alleen ondernemen Gaat u alleen ondernemen, dan kunt u kiezen uit de eenmanszaak, besloten vennootschap en naamloze vennootschap. Eenmanszaak De meeste ondernemers starten met een eenmanszaak. De oprichting van een eenmanszaak is vormvrij, u hoeft zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Als ondernemer kunt gebruik maken van verschillende regelingen in de inkomstenbelasting zoals, zelfstandigenaftrek, investeringaftrek en MKBwinstvrijstellingen. Bent u starter dan kunt u in 5 jaar tijd, 3 keer gebruik maken van de startersaftrek en willekeurige afschrijvingen. Om gebruik te maken van deze regelingen moet u voldoen aan het urencriterium van 1225 uur, omdat u dit moet kunnen aantonen, is het verstandig om de gema uren voor uw onderneming te registreren. Besloten vennootschap (B.V.) De oprichting van een B.V. geschiedt door een notariële oprichtings, uitgifte van aandelen en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Aandelen kunnen recht geven op dividend en/of stemrecht vertegenwoordigen. De verplichte storting van tenminste minimumkapitaal is met ingang van 1 oktober 2012 vervallen. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent in loondienst van de B.V., zodat u salaris ontvangt na inhouding van loonheffing. Uw winst wordt aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting, hierdoor is er geen gebruik mogelijk van verschillende regelingen (op de investeringsaftrek na) zoals bij de eenmanszaak. Gaat u de behaalde winst naar u privé over halen, dan moet u hierover dividendbelasting betalen en aangifte dividendbelasting doen. Fiscaal is de B.V. aantrekkelijk als u hoge winsten (verwacht) gaat behalen. Bij de B.V. is de aansprakelijkheid beperkt, maar bij wanbeheer en/of fraude kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid. Naamloze vennootschap (N.V.) De N.V. is vergelijkbaar met de B.V. met het verschil dat de minimale kapitaalvereiste is en de aandelen zijn vrij verhandelbaar. U gaat samen ondernemen Gaat u met anderen ondernemen dan kunt u kiezen uit de vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap, besloten vennootschap, naamloze vennootschap, stichting en vereniging. Bij samenwerking is het wel verstandig om onderlinge afspraken schriftelijk vast te leggen. Vennootschap onder firma (V.O.F.) De meeste ondernemers die gaan samenwerken starten met een V.O.F. U handelt samen onder gemeenschappelijk naam. De oprichting van een V.O.F. is vormvrij, u hoeft zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is wel aan te raden om onderlinge afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Als ondernemer kunt u gebruik maken van de verschillende regelingen in de inkomstenbelasting, welke zijn genoemd bij de eenmanszaak. Commanditaire vennootschap (C.V.) De C.V. is vergelijkbaar met de V.O.F. met het verschil dat een stille vennoot aanwezig is. Deze brengt alleen kapitaal in, treedt niet naar buiten en neemt geen beslissingen over de bedrijfsvoering. De aansprakelijkheid van deze stille vennoot is beperkt tot het bedrag welke hij/zij heeft ingebracht. Maatschap Bij een maatschap wordt geen bedrijf, maar een beroep uitgeoefend. Deze vorm is populair bij vrije beroepsoefenaars zoals bijvoorbeeld artsen en advocaten. De oprichting van een maatschap is vormvrij, u hoeft zich alleen in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is wel aan te raden om onderlinge afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Als ondernemer kunt u gebruik maken van de verschillende regelingen in de inkomstenbelasting, welke zijn genoemd bij de eenmanszaak. Stichting Een stichting wordt opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. De oprichting geschiedt met notariële n en inschrijving in de Kamer van Koophandel. De behaalde winst mag niet worden uitgekeerd aan de oprichters en bestuurders, maar moet gebruikt worden voor het doel van de stichting. Uw winst wordt aangegeven in de aangifte vennootschapsbelasting, als de stichting gedreven wordt met het oogmerk winst te behalen en deze in concurrentie treed met derden. In de vennootschapsbelasting is er geen gebruik mogelijk van verschillende regelingen (op de investeringsaftrek na) zoals bij de eenmanszaak. Bij de stichting is de aansprakelijkheid beperkt, maar bij wanbeheer kunt u in privé aansprakelijk worden gesteld. Vereniging Een vereniging is vergelijkbaar met een stichting, met het verschil dat het een verzameling mensen betreft voor een bepaald doel. Een vereniging heeft leden. Een vereniging kan zonder notariële worden opgericht, maar heeft dan beperkte bevoegdheden, zoals bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk

4 SCHEMATISCH OVERZICHT RECHTSVORMEN Eenmanszaak V.O.F. C.V. Maatschap B.V. N.V. Stichting Vereniging Oprichting Vormvrij Vormvrij/ schriftelijk Vormvrij/ schriftelijk Vormvrij/ schriftelijk Vormvrij/ Kapitaalvereiste Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Bestuur Eigenaar Vennoten Beherend vennoten Maten Directie Directie Bestuurders Bestuurders/ leden Aansprakelijkheid Privé 100% Alle vennoten privé 100% Beherend vennoten privé 100% Privé voor gelijke deel als maatschap verplichting niet nakomt Directie (bij onbehoorlijk Directie (bij onbehoorlijk Bestuurders (bij onbehoorlijk Bestuurders (bij onbehoorlijk Belastingen ENKELE VALKUILEN ADMINISTRATIE 1. Te hard van stapel. Concentreer maar op 1 ding tegelijk. 2. Geen rekening houden met de belastingen. Leg op tijd geld opzij. 3. Wanbetalers. Zorg voor een goed debiteurenbeleid. 4. Geen netwerk. Samenwerken met andere ondernemers verhoogt de kans op succes. 5. Te weinig klanten. Voorkom dat de omzet afhankelijk is van een klant. 6. Te krappe begroting. Voor aanvraag van een financiering zal een financieel plan gebaseerd zijn op haalbare inschattingen 7. Tegenvallende verkoop. Hou gevoel met de markt: praat met klanten en concurrenten, bezoek vakbeurzen. 8. Gebrekkige administratie. Werk dagelijks de administratie bij. Zo is een goed beeld van hoe de onderneming ervoor staat. 9. Slecht voorraadbeheer. Te veel voorraad kost geld; te kleine voorraad geeft leveringsproblemen 10. Onbegrip van het thuisfront. Een eigen bedrijf vraagt veel inspanning. Bespreek met partner of gezin de gevolgen van een eigen bedrijf voor de privésituatie. Net als iedere topsporter registreert u prestaties. Deze prestaties geven weer hoe goed u presteert, daarom houdt u een administratie bij. U kunt zo het overzicht houden, ontwikkelen en op tijd beslissingen nemen. Een administratie is niet alleen van belang voor uw eigen bedrijfsvoering. Het is ook wettelijk verplicht een administratie bij te houden en te bewaren. Daarnaast is de administratie de basis voor uw belastingaangiften. Met een goede boekhouding krijgt u inzicht in: de werkelijke kosten het reilen en zeilen van de onderneming het debiteurenbeheer de privé uitgaven de ontwikkeling van uw liquiditeiten Als ondernemer bent u wettelijk verplicht de administratie zeven jaar te bewaren. Het gaat hier in ieder geval om de volgende gegevens: het grootboek de debiteuren- en crediteurenadministratie de voorraadadministratie de in- en verkoopadministratie de loonadministratie Het is aan u de keuze of u de administratie zelf bijhoudt of deze uitbesteedt aan de VANDERLAANGROEP. Als u zelf de administratie invoert, kunt u gebruik maken van ons concept online boekhouden. U legt de gegevens vast en onze accountant of adviseur verwerkt deze gegevens en koppelt de resultaten terug via de website

5 DE OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE VANDERLAANGROEP maakt gebruik van online boekhouden. Met online boekhouden is het desgewenst mogelijk met maximale flexibiliteit gebruik te maken van boekhouden met toegang via internet, zodat u altijd en overal bij uw administratie kunt. Wij kunnen uw administratie verwerken of u kunt het (gedeeltelijk) zelf doen. U bepaalt zelf waar u de grens legt tussen activiteiten die u zelf doet of die door VANDERLAANGROEP worden uitgevoerd. Met online boekhouden is het mogelijk om externe gegevens te koppelen, zoals bankrekeningen. De mutaties hoeven niet meer handmatig te worden ingevoerd, daarnaast is het mogelijk vanuit online boekhouden te factureren. Dankzij de mogelijkheden van online boekhouden kunnen administraties efficiënter worden gevoerd, waardoor u bespaart op uw accountantskosten en u meer tijd heeft om te kunnen ondernemen. Houdt u uren bij voor het urencriterium van 1225 uur TIPS OM BELASTING TE BESPAREN 1. Vraag tijdig een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting aan. U bespaart hiermee heffingsrente en u kunt het belastingbedrag in termijnen betalen. U voorkomt hiermee dat u achteraf nog een fors bedrag moet betalen aan de Belastingdienst. 2. Registreer hoeveel uur u aan uw onderneming heeft gewerkt, als dit meer is dan 1225 uur dan kunt u gebruik maken verschillende ondernemersfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. 3. Bent u van plan om te investeren, dan kunt u gebruik maken van de investeringsaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. U moet dan wel meer dan hebben geïnvesteerd (zoals computer, bureau e.d.). 4. Investeert u meer dan in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel, dan u kunt gebruik maken van de milieuinvesteringaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting. U moet dan wel binnen 3 maanden na investering dit hebben aangemeld bij Bureau IRWA. 5. Als startende ondernemer kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting gebruik maken van willekeurige afschrijving. Vraag uw coach of dit voor u van toepassing is. 6. Rijdt u minder dan 500 kilometer privé met uw bedrijfsauto, houdt dan een sluitende kilometeradministratie bij. U heeft dan geen bijtelling voor de omzetbelasting en inkomstenbelasting. 7. Heeft u jaarlijks forse schommelingen in uw winst, dan kunt u om middeling vragen. U kunt dan optimaal gebruik maken van de verschillende tarieven in de inkomstenbelasting. Vraag uw coach of dit voor u van toepassing is. 8. Bent u starter, dan kunt u in een periode van 5 jaar 3 keer startersaftrek genieten in uw aangifte inkomstenbelasting. U moet dan wel voldoen aan het urencriteruim. 9. Bent u in een kalenderjaar minder dan aan omzetbelasting verschuldigd, dan kunt u gebruik maken van de Kleineondernemersregeling. Hierdoor hoeft u geen omzetbelasting te betalen. 10. Werkt uw partner mee in uw onderneming, dan kunt u gebruik maken van de meewerkaftrek in uw aangifte inkomstenbelasting. Uw partner moet dan meer dan 525 uur meerwerken en deze uren geregistreerd hebben. 11. Rijdt u met uw privé auto zakelijke kilometers, dan kunt u 0,19 per zakelijke kilometer declareren aan uw onderneming

6 STELT U ARBEIDSKRACHTEN TE BESCHIKKING? Stelt u als ondernemer arbeidskrachten ter beschikking? Leent u arbeidskrachten uit? Dan moet u dit aangeven bij uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt niet alleen voor uitzendbureaus, maar ook als u incidenteel uw personeel uitleent. GEBRUIKERS VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is in de eerste plaats van belang voor de ondernemer zelf. Maar informatie die nuttig is voor u, kan natuurlijk ook nuttig zijn voor derden. Zo willen bankiers en andere vermogensverschaffers graag weten hoe goed het bedrijf draait en hoe de vermogenspositie is. De fiscus moet weten over welk bedrag belasting moet worden geheven. Leveranciers willen graag inzicht in uw kredietwaardigheid. Deze belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de jaarrekening die het bedrijf presenteert. Tenslotte hebben zij (in beginsel) geen inzage in de achterliggende gegevens. Vaak wordt een accountant, vanwege diens deskundigheid, ingeschakeld om de jaarrekening op te stellen. Als u een eenmanszaak, C.V. of V.O.F. heeft, bent u niet verplicht om een jaarrekening te publiceren. Voor een besloten vennootschap geldt de verplichting tot het openbaar maken van de jaarrekening (of delen daaruit) wel. Elke B.V. dient ten minste de balans en de toelichting daarop ter inzage te leggen bij het handelsregister. Naarmate een B.V. groter is, moet er meer en gedetailleerdere informatie (ook de winst-en-verliesrekening en de toelichting daarop) voor iedereen ter inzage worden gelegd. UW BEDRIJF INSCHRIJVEN Binnen 1 week voor de start en 1 week na de start van uw onderneming (en eventuele nevenvestigingen) moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Start u een eenmanszaak, V.O.F., C.V. of een maatschap, dan moet u dat persoonlijk doen. De benodigde formulieren kunt u vinden op of bij de kantoren van de Kamer van Koophandel. Start u een B.V., N.V. stichting of een vereniging, dan zal de notaris de inschrijving verzorgen. Nadat u zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, ontvangt u een KvKnummer. Dit moet u vermelden op u briefpapier, factuur en . Als u zich inschrijft bij de Kamer van Koophandel, worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de Belastingdienst. Als de Belastingdienst aanvullende informatie nodig heeft, ontvangt u een vragenformulier. OPSTELLEN VAN EEN JAARREKENING Naast dat het nuttig is om een jaarrekening op te stellen is dit verplicht voor besloten vennootschappen. Een jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Zij bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting daarop. Op de balans worden aan de debetzijde (links) de bedrijfsbezittingen weergegeven, de zogenaamde activa. Aan de creditzijde (rechts) zijn de schulden opgenomen, de zogenaamde passiva. De winst-en-verliesrekening is een weergave van de omzet van het afgelopen boekjaar en het totaal van alle kosten die daarvoor gemaakt zijn. Het resultaat daarvan is per saldo winst of verlies. De jaarrekening geeft inzicht in hoe goed uw bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. De balans geeft de omvang weer van de bezittingen en schulden van het bedrijf. De winst-en-verliesrekening laat zien wat uw inspanningen het afgelopen jaar hebben opgeleverd. Uit de jaarrekening kunnen de zogenaamde kengetallen worden afgeleid. Deze verhoudingscijfers maken een vergelijking mogelijk met voorgaande jaren en met uw branchegenoten. Hoe goed of slecht doet u het ten opzichte van vorige jaren en vergeleken met uw collega s in dezelfde bedrijfstak? Op basis van deze informatie kunt u ook beslissingen nemen voor de (nabije) toekomst van uw onderneming

7 VANDERLAANGROEP, UW VAKKUNDIGE COACH VAR-VERKLARING Net als een topsporter wilt u succesvol zijn in uw vakgebied, u gaat voor de winst. Onderweg naar deze winst komt u enkele hordes tegen. Hordes zoals wet- en regelgeving, belastingen, administratieve en juridische kwesties. Om deze hordes makkelijker te kunnen nemen heeft u een vakkundige coach nodig, een coach die u begeleidt van start tot uw persoonlijke finish. Sinds 1928 coacht VANDERLAANGROEP ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Met onze diverse specialismen zijn wij als geen ander in staat uw bedrijfsvoering geheel te ondersteunen. Elk bedrijf coachen wij naar een topniveau. Creatief in onze advisering en efficiënt zijn wij in de uitvoering, met vertrouwelijkheid op de eerste plaats. Ons streven is een langdurige relatie, want hoe hechter de band des te meer je voor elkaar je kunt betekenen. Als zelfstandige wilt u uw opdrachtgevers de zekerheid geven dat zij geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen voor u hoeven te betalen. Met een Verklaring ArbeidsRelatie kunt u uw opdrachtgevers zekerheid geven. De verklaring moet dan aangeven dat u winst uit onderneming geniet of dat uw werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap zijn. Wij kunnen deze verklaring voor u verzorgen en aanvragen bij de Belastingdienst. Wilt u ook klaar zijn voor de start? Wij gaan graag de sportieve uitdaging met u aan! Voor meer informatie kijk op November 2013: VANDERLAANGROEP heeft bij de samenstelling gestreefd naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen daarvan. Assendelft Oranjeboomkade 1 Postbus 1, 1566 ZG Noord-Scharwoude Kokkel 20 Postbus 64, 1723 ZH Purmerend Wormerplein 111 Postbus 11, 1440 AA Zaandam Ronde tocht 3 Postbus 346, 1500 EH

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm

Rechtsvormen. Kiezen voor de juiste rechtsvorm Rechtsvormen Kiezen voor de juiste rechtsvorm Eenmanszaak Besloten vennootschap (bv) Naamloze vennootschap (nv) Vennootschap onder firma (vof) Maatschap Commanditaire vennootschap (cv) Vereniging Coöperatie

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

EIGEN BAAS? IK! (2013)

EIGEN BAAS? IK! (2013) EIGEN BAAS? IK! (2013) Als je voor jezelf begint als ondernemer of als freelancer bied je diensten of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment moet je regelmatig je boekhouding bijhouden.

Nadere informatie

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand?

Parttime ondernemen. Ondernemingsplan. Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Ondernemingsplan opstellen Hoe zit dat met de belastingen? Welke verzekeringen zijn nodig? Woonhuis of bedrijfspand? Wat vindt uw werkgever ervan? Netwerken Wat u verder moet regelen Parttime ondernemen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek

19% BTW Kleine Ondernemers Regeling 6% tarief vrijgesteld tarieven inkomstenbelasting ondernemer zelfstandigenaftrek EIGEN BAAS? (2009) Als je voor jezelf wilt beginnen als ondernemer of als freelancer (formeel: resultaat overige werkzaamheden) bied je een dienst of goederen in het economisch verkeer aan. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers

startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers 1 startersbulletin FB-Accountants voor BV-ondernemers Bijgaand treft u het startersbulletin aan van FB-Accountants te Burgum. In dit startersbulletin zetten wij in het kort allerlei aspecten voor u op

Nadere informatie

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012)

WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) WELKE JAS DRAAGT UW BEDRIJF? (UITGAVE 2012) Met jas bedoelen wij het juridische jasje, oftewel de rechtsvorm. Inleiding Het Nederlandse recht kent (onder meer) de volgende rechtsvormen: 1. eenmanszaak;

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Adviezen voor startende ondernemers

Adviezen voor startende ondernemers Adviezen voor startende ondernemers Vincent van Koersveld Gecertificeerd Register Arbeidsdeskundige 3-2-2009 Start onderneming 9.0.doc 2 Vooropmerking Inhoud Bijgaande syllabus heeft geen pretentie om

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat?

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Reemedie is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Scannen = boekhouden Kantoornieuws.

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866

eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 T OST eindejaarstips 2011 Amsterdam Rotterdam New York 020-3308785 010-4921075 +1 347 4822 866 Wij benadrukken, dat dit overzicht niet uitputtend is en slechts bedoeld is als handvat om uw gesprek met

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2011

Special Eindejaarstips 2011 Special Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen ALGEMEEN 1. Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen met een minderjarig kind van een van u beiden op

Nadere informatie