bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen"

Transcriptie

1 bama CAtAlogus 2011 > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie Met e-learning materiaal! > bestuurswetenschappen > recht > Verzekeringen > sociale wetenschappen

2 boekhouden < bama CAtAlogus 2011 basisboekhouden Van begin- tot eindbalans (incl. Oefeningenboek) R. Caen, C. Coppens, C. Patfoort en S. Podevijn 2011 ISBN xvi blz. paperback studentenprijs 49,00 Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financi- ele draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen. In dit boek leert de student hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als aankopen, verkopen, financiële verrichtingen en personeelsadministratie in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat wordt bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden verwerft de student de nodige basiskennis om financiële gegevens van een onderneming in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te begrijpen en te kunnen beoordelen. Computerboekhouden met octopus M. Van Beylen en F. De Maeseneer 2010 ISBN xxii blz. paperback 65 studentenprijs 34 Computerboekhouden met exact online M. Van Beylen en F. De Maeseneer 2011 ISBN ca. 400 blz. paperback prijs 34 Deze handboeken zijn een vlotte, handson onderdompeling in de mogelijkheden van de online pakketten Octopus / Exact Internetboekhouden. In een eenvoudige starterscase leert de student snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende complicaties en wetenswaardigheden. De case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad. De student leert niet gewoon boeken, maar ook de boekhouding met inzicht organiseren. Resultaat? Met deze actieve en creatieve benadering krijgt de student de praktische vaardigheid van het werken met deze online boekhoudpakketten volledig onder de knie. (Bij Octopus zijn de documenten voor de uitwerking van de cases die aan bod komen, apart bijgesloten.) Analytisch boekhouden en kostencalculatie (elfde herziene editie) E. De Lembre, P. Everaert, W. Bruggeman 2010 ISBN ii blz. paperback studentenprijs 55 Dit boek geeft een duidelijk inzicht in de technieken van de analytische boekhouding. In dit boek worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen uitgediept: basisbegrippen kostprijsberekening; studie van de verschillende kostensoorten: materiaalverbruik, personeelskosten, diensten en diverse goederen, afschrijvingen, rente; full costing volgens de extracomptabele kostencalculatie; de verdeelproblematiek van indirecte kosten; activity-based costing, activity-based accounting; full costing boekhoudkundig verwerkt in de analytische boekhouding; direct costing; standaardkostencalculatie en verschillenanalyse boekhoudkundig verwerkt in de analytische boekhouding. 2

3 bama CAtAlogus 2011 > boekhouden Handboek boekhouden Belgisch boekhoudrecht E. De Lembre, P. Everaert en J. Verhoeye 2011 ISBN paperback 75 studentenprijs 50 Dit boek bespreekt de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen die zowel binnen de Belgische ondernemingen als internationale onderne- mingen gelden. Naast de Belgische boekhoudwetgeving en de Belgische jaarrekeningen worden ook de internationale financiële rapporteringsstandaarden uitgebreid besproken. Handboek boekhouden Enkelvoudig boekhouden, Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw E. De Lembre, P. Everaert en J. Verhoeye 2011 ISBN xvi blz. paperback 45 studentenprijs 25 Kleine ondernemingen en vzw s mogen hun financiële administratie organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en zijn niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering. Handboek boekhouden Dubbel boekhouden. Basisbeginselen (tweede herwerkte druk) E. De Lembre, P. Everaert en J. Verhoeye 2010 ISBN xxiii blz. paperback 95 studentenprijs 50 Dit standaardwerk bespreekt de organisatie en de techniek van het dubbel boekhouden aan de hand van de Belgische boekhoudwetgeving. Het boek is gestructureerd volgens de verschillende bedrijfsprocessen. Het stelt de lezer in staat zelf alle transacties boekhoudkundig te verwerken en een dubbele boekhouding op een correcte wijze af te sluiten. lesmateriaal Handboek boekhouden IFRS. De IFRS-standaarden boekhoudkundig vertaald E. De Lembre en Ph. Van Cauwenberge 2009 ISBN xxvi blz. paperback 125 studentenprijs 45 Na een korte introductie van het IFRS-kader behandelt dit handboek op een gestructureerde wijze de verschillende IFRS-standaarden. Deze standaarden worden besproken aan de hand van een IFRSjaarrekening en praktische voorbeelden met uitgewerkte journaalposten, waardoor de toepassing ervan onmiddellijk concreet is en ook onderlinge verschillen duidelijk worden uitgelegd. Telkens wordt verwezen naar de Belgische boekhoudwetgeving en worden de verschillen duidelijk uitgelegd. Handboek boekhouden Consolidatie E. De Lembre en S. Podevijn 2010 ISBN xiii blz. paperback 95 studentenprijs 45 Naast de organisatie van de consolidatie, een van de belangrijkste onderdelen in het consolidatieproces, ligt de nadruk in dit boek op de consolidatietechnieken en de principes van de consolidatieboekingen. Deze gelden zowel voor de Belgische als de internationale rapporteringsstandaarden, waardoor het boek algemeen geldend is. Het Belgische recht wordt als uitgangspunt genomen, waarbij men telkens waar nodig aan de IFRS-normen refereert. De verschillen tussen de normen worden aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd. Handboek boekhouden Vennootschapsboekhouden (incl. verenigingen en stichtingen) E. De Lembre, J. Verhoeye en P. Everaert 2010 ISBN xxxviii blz. paperback 125 studentenprijs 69 Dit handboek behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende rubrieken van de jaarrekening. Op basis van dit boek zal de lezer ertoe in staat zijn, op een correcte manier een jaarrekening conform het Belgische jaarrekeningenrecht op te stellen. 3

4 ACCouNtANCY, AuDit & financiering < bama CAtAlogus 2011 De jaarrekening doorgelicht (tweede editie) Financiële analyse en interpretatie in de praktijk C. Coppens en M. Kimpe 2010 ISBN paperback ix blz. 49 studentenprijs 31 Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van de externe rapportering van een onderneming. Het boek richt zich tot studenten accountancy. Deze praktijkgerichte benadering maakt deze uitgave ook zeer toegankelijk voor niet-accountancystudenten en professionele gebruikers die hun parate kennis over deze materie willen bijschaven. U vindt een uitgebreid oefeningenpakket op onze website. Voor docenten die het handboek gebruiken, zijn de oplossingen ook daar te raadplegen. lesmateriaal boekhouden in kort bestek (tweede editie) Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders J.-P. Vincke en J. Van den Bossche 2010 ISBN paperback 246 blz. 42 studentenprijs 25 In deze uitgave leert de student de basisprincipes van het boekhouden kennen: volledigheid, periodiciteit, continuïteit, voorzichtigheid en consistentie enz. De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een rode draad -voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties met voorbeelden uitgewerkt. Ook de inventarisverrichtingen bij het einde van het boekjaar om vanuit de boekhouding te komen tot het financiële eindrapport de jaarrekening worden uitgeklaard. De auteurs gaan ook kort in op de consolidatie en de evolutie naar de IFRS-normen. Handboek management accounting (negende druk) Kostprijsberekening voor managementbeslissingen W. Bruggeman, P. Everaert en S. Hoozée 2010 ISBN paperback xxviii blz. studentenprijs 34 Dit handboek geeft een inzicht in de techniek van kostprijsberekening en het gebruik ervan bij het nemen van managementbeslissingen. Het eerste deel gaat in op de basisbegrippen en de technieken van kostencalculatie. Deel twee behandelt de historische kostprijsberekening en de resultaatbepaling. Deel drie verduidelijkt op welke manier kosten- en opbrengstinformatie gebruikt worden bij het nemen van beleidsbeslissingen. In deel vier over de strategische kosten en winstgevendheidsanalyse komen ABC en time-driven ABC aan bod. Tot slot behandelt deel vijf de strategische kostenbeheersing. uitgaven voor het hoger universitair en niet universitair onderwijs Handboek bedrijfsfinanciering (derde druk) M. Deloof, S. Manigart, H. Ooghe en C. Van Hulle 2008 ISBN paperback xxx blz. 99 studentenprijs 57 Handboek auditing (derde druk) R. Dries, L. Van Brussel en M. Willekens 2011 ISBN ca. 500 blz. paperback 75 studentenprijs 46 Handboek financieel beheer (derde druk) E. Laveren, P.-J. Engelen, A. Limère en S. Vandemaele 2009 ISBN paperback xxi blz. 99 studentenprijs 45 Handboek financiële analyse van de onderneming (derde druk) H. Ooghe en C. Van Wymeersch 2008 ISBN delen paperback xvi + 508; viii blz. 99 studentenprijs 60 Handboek beheerscontrole Doelgericht sturen van bedrijfsprestaties W. Bruggeman, R. Slagmulder en S. Hoozée 2010 ISBN paperback 298 blz. 49 studentenprijs 35 4

5 bama CAtAlogus 2011 > fiscaliteit oefeningenboek personenbelasting Aanslagjaar 2011 T. Galloo 2011 ISBN paperback ca. 480 blz. De registratierechten grondig doorgelicht W. Hendrickx en K. Van Boxstael 2010 ISBN paperback xiv blz. 60 studentenprijs 30 > Zie p. 9 De successierechten doorgelicht D. De Groot 2011 ISBN paperback ca. 300 blz. ca. 30 > Zie p. 9 inleiding tot de internationale fiscaliteit A. Vanmaercke en G. Wittemans 2009 ISBN paperback x blz. 25 > Zie p. 9 Handboek btw P. Wille, F. Borger en M. Govers 2011 ISBN ca. 600 blz. paperback 79 studentenprijs 37 Handboek vennootschapsbelasting P. Beghin en I. Van De Woesteyne 2011 ISBN ca. 500 blz. paperback 79 studentenprijs 35 Handboek personenbelasting P. Beghin en I. Van De Woesteyne 2011 ISBN ca. 770 blz. paperback 79 studentenprijs 37 Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen I. De Troyer en L. Vandenberghe 2010 zevende editie ISBN xvi blz. paperback 65 studentenprijs 22,50 Handboek internationaal en europees belastingrecht T. Jansen en P. De Vos 2008 derde editie ISBN xx blz. paperback 95 studentenprijs 35 5

6 management & economie < bama CAtAlogus 2011 economie toegelicht M. De Clercq 2011 ISBN paperback ca. 670 blz. 49 Dit handboek is al meer dan 20 jaar het standaardwerk voor alle studenten economie. Het boek onderscheidt zich van andere handboeken omdat zij het economisch gebeuren op een holistische manier benadert. Zo wordt in dit handboek het klassieke onderscheid tussen micro en macro economie niet gemaakt. Het grote voordeel van deze integrale benadering is dat de student een beter inzicht krijgt in alle aspecten en actoren van het economische gebeuren, en in hun onderlinge interactie. Commercieel budgetteren J. Vanhaverbeke en L. Vanhaverbeke 2011 ISBN ca. 350 blz. paperback ca. 35 Dit boek toont hoe een verkoopplan uitgewerkt kan worden aan de hand van concreet en gefundeerd cijfermateriaal. Komen aan bod: het kwantificeren van verkoopinspanningen en -activiteiten, de vraag hoe u de commerciële budgettering kunt laten aansluiten op de bedrijfseconomische budgetten, de integratie van verkoop en marketing in het financieel plan of budget van een organisatie en de toepassing van bedrijfseconomische en financiële begrippen in verkoop- en marketingactiviteiten. Door de talrijke stap-voorstap-oefeningen, aangevuld met spreadsheetapplicaties en online toetsen, is dit boek bij uitstek geschikt voor de professionele bacheloropleiding. Handboek verkoopmanagement Klant- en marktgerichte verkooporganisatie J. Vanhaverbeke 2009 ISBN paperback xvi blz. 30 Met dit handboek wordt stapsgewijs een adequate verkooporganisatie opgebouwd. Het volledige commerciële managementspectrum komt aan bod: kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, people management, commerciële doelstellingen en verkoopinformatiesystemen en vooral ook de strategische invalshoek van verkopen. Het handboek is zeer ruim opgevat en praktijkgericht en zet vooral aan om zelf aan de slag te gaan. Het is ontstaan vanuit de behoefte om studenten wegwijs te maken in het ruime vakgebied van het verkoopmanagement. Handboek marketing: Klanten marktgericht ondernemen J. Vanhaverbeke m.m.v. E. Boschloos en M. Janssens 2008 ISBN paperback xxvi blz. 49 studentenprijs 36 Deze uitgave biedt op een zeer praktijkgerichte manier toegang tot het boeiende vakgebied marketing. Dit handboek reikt een concreet stappenplan aan waarmee men meteen aan de slag kan. Dit Handboek Marketing is vooral bestemd voor bachelor- en bachelor-na-bachelor-opleidingen en voor niet-bedrijfseconomen die een grondige inleiding in de marketing wensen. Voor de practicus is deze uitgave een handige leidraad bij zijn dagelijkse werkzaamheden. marktwerkingsbeleid in belgië en de eu Een economische inleiding F. Naert en A.-S. Cottyn 2010 ISBN paperback 305 blz. 49 studentenprijs 35 Dit boek gaat in op enkele van de beleidsinstrumenten waarover de overheid beschikt om marktfalen aan te pakken. Meer bepaald nemen de auteurs het concurrentie- en het reguleringsbeleid onder de loep vanuit een economische invalshoek. Wat zijn restrictieve mededingingspraktijken? Waarom en hoe moeten ze bestreden worden? Hoe pakt de Belgische overheid dit aan en wat is de verhouding tussen het nationale en het Europese mededingingsbeleid? inleiding Hrm (tweede editie) Praktische kennis wetenschappelijk onderbouwd R. Caers 2011 ISBN paperback ca. 200 blz. 35 studentenprijs 25 > Zie p. 13 Handboek Administratieve organisatie. Een integrale benadering C. Patfoort ISBN: ca. 400 blz. Verschijnt september

7 bama CAtAlogus 2011 > bestuurswetenschappen bestuurswetenschappen (tweede editie) De overheid: instellingen en beleid H. Matthijs, P. Buelens en K. Marchand 2011 ISBN paperback xxiv blz. 40 studentenprijs 35 Dit boek geeft een overzicht van het relatief nieuwe domein van de bestuurswetenschappen. Dit domein wordt zo breed mogelijk theoretisch benaderd en nadien in relatie gebracht met de institutionele praktijk, zowel op federaal niveau als in Vlaanderen. De multidisciplinaire aanpak van de auteurs wordt geïllustreerd door de diverse invalshoeken: historisch, politiek, management, beleidsmatig, juridisch en institutioneel. De Verenigde staten: van Columbus tot heden H. Matthijs m.m.v. S. Mergaerts 2008 ISBN paperback xviii blz. 35 Dit handig en duidelijk gestructureerd handboek biedt de student een goed inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de huidige structuur van de Verenigde Staten. In dit boek wordt daarnaast ook een overzicht gegeven van de politieke structuren, m.n. de president, het Congres, de federale staten, de politieke partijen enz. De europese unie (vierde druk) Economische fundamenten H. Geeroms, F. Naert en S. Vanden Bussche 2007 ISBN paperback xix blz. 39 studentenprijs 25 Dit boek bespreekt de Europese Unie vanuit een economisch perspectief. In een eerste deel behandelen de auteurs het historisch en institutioneel kader van de economische integratie in Europa. In een tweede deel worden de verschillende stappen van de Europese integratie besproken (de eenheidsmarkt, het concurrentiebeleid en de monetaire unie). In een derde deel wordt ingegaan op enkele specifieke beleidsdomeinen, zoals het regionaal, sociaal, visserij- en landbouwbeleid. Ook de externe relaties van de Europese Unie worden besproken. In een afsluitend deel worden een aantal topics als transport, milieu, energie, onderzoek en onderwijs behandeld. Handboek openbare financiën (vierde druk) H. Matthijs, F. Naert en J. Vuchelen 2007 ISBN paperback xxviii blz. 75 studentenprijs 35 Dit handboek behandelt het domein van de openbare financiën in een ruimer perspectief dan de klassieke benadering, die zich beperkt tot de economische aspecten inzake belastingen en overheidsschuld. Naast de economische theorieën wordt in dit boek ook aandacht besteed aan de juridische, politieke en managementaspecten. De Verenigde staten van Amerika doorgelicht Een analyse van het Amerikaanse politieke systeem B. Kerremans 2009 ISBN gebonden xvii blz. 35 Het Amerikaanse politieke systeem is een systeem waarin samenwerking en concurrentie tussen president en Congres centraal staan. In die concurrentie en samenwerking zijn zij natuurlijk niet de enigen die van tel zijn. Naast de rol van kiezers kan ook die van belangengroepen en lobbyisten niet worden genegeerd. Bovendien speelt dit alles zich af tegen een achtergrond waarin ook federale rechtbanken en dan zeker het Supreme Court een belangrijke rol spelen. Met de aandacht voor deze verschillende spelers wil dit boek een duidelijk beeld schetsen van de mogelijkheden en beperkingen waaraan de Amerikaanse besluitvormers, en dan vooral de Amerikaanse president, onderhevig zijn en van de elementen die op deze mogelijkheden en beperkingen wegen. > Voor meer informatie over het extra lesmateriaal kunt u contact opnemen met Nancy De Braekeleer of Sarah Boxstaens 7

8 recht < bama CAtAlogus 2011 onderstaande titels zijn verhelderend als eerste inleiding in het recht. Ze bieden de studenten uit de professionele bachelors en uit de niet juridische opleidingen een gedegen basis en kunnen als eerste vertrekpunt dienen voor een verdere, meer diepgaande studie van de vaak moeilijke materie. beginselen van het recht inleiding tot het publiek-recht, burgerlijk recht en handels- en economisch recht C. Cauffman, P. Popelier en M. van Putten 2011 ISBN paperback ca. 500 blz. ca. 40 Dit werk biedt de student een eerste kennismaking met het recht. Het boek is vlot geschreven, waardoor de vaak moeilijke materie zeer toegankelijk wordt. Elk hoofdstuk vangt aan met een overzicht van de leerdoelstellingen. Talrijke voorbeelden illustreren de praktische betekenis van het recht in de actuele samenleving. Trefwoorden en symbolen maken het werk extra inzichtelijk en visueel aantrekkelijk. Struikelstenen of aandachtspunten worden aangeduid waar nodig. Eerst komen de basisbegrippen van het recht en het publiekrecht aan bod, daarna het burgerlijk recht en het handels- en economisch recht. Met deze uitgave verwerft de student een basis van de behandelde rechtstakken. Die kan later in de opleiding of via de aangeboden verwijzingen naar de meest essentiële literatuur verder worden uitgediept. recht naar school Onderwijsrecht voor secundaire scholen J. Deridder en Ch. Driesen 2011 ISBN ca. 250 blz. paperback ca. 35 Deze uitgave effent op een begrijpelijke, praktische en tegelijk degelijk juridische wijze de weg voor al wie in het onderwijs staat en geconfronteerd wordt met feiten of handelingen die een juridisch aspect inhouden. Met actuele persartikels, voor verwijzingen naar de rechtspraak ter illustratie en als ondersteuning aan het debat over recht en onderwijs in leraren- en directieopleidingen! De Valks juridisch woordenboek (derde herziene en uitgebreide druk) E. Dirix, B. Tilleman en P. Van Orshoven (eds.) 2010 ISBN gebonden 75 studentenprijs 30 In dit woordenboek worden de begrippen van het bij ons geldende recht, het weze van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, bondig verklaard. Bij elk lemma worden ook de Franse vertaling, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld. Deel I. Basisbegrippen van het recht Hoofdstuk 1. Het recht Hoofdstuk 2. De rechtsbronnen Hoofdstuk 3. Rechtssubjecten en hun subjectieve rechten Deel II. Publiekrecht: de Belgische staatsinrichting en de Europese Unie Hoofdstuk 1. Staatsrechtelijke principes Hoofdstuk 2. De federale overheid Hoofdstuk 3. De gemeenschappen en gewesten Hoofdstuk 4. De Europese Unie Deel III. Privaatrecht Hoofdstuk 1. Basisbeginselen van het privaatrecht Hoofdstuk 2. Goederenrecht Hoofdstuk 3. Verbintenissenrecht Hoofdstuk 4. Bijzondere overeenkomsten Hoofdstuk 5. Zekerheden- en executierecht Hoofdstuk 6. Personen- en familierecht Hoofdstuk 7. Familiaal vermogensrecht Deel IV. Handelsrecht en economisch recht Hoofdstuk 1. Handelsrecht Hoofdstuk 2. Vennootschapsrecht Hoofdstuk 3. Verzekeringsrecht burgerlijk procesrecht Basis met schema s P. Dauw 2010 ISBN paperback xxxii blz. 95 studentenprijs 39 Dit boek biedt een heldere analyse van het burgerlijk procesrecht. De student wordt aan de hand van duidelijke schema s door de materie geloodst, waardoor hij het probleem kan visualiseren en positioneren in het geheel van procesrechtelijke regels. Zonder positiebepaling is immers geen oplossing mogelijk. De basisbeginselen van het Gerechtelijk Wetboek worden op een gestructureerde wijze geanalyseerd en op een vlot toegankelijke en didactische manier uitgelegd. De proceduregids Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen F. Eggermont en S. Kerkhofs 2011 ISBN ca. 300 blz. paperback ca. 30 De auteurs bieden in dit handboek studenten rechten en rechtspraktijk op een praktische manier een stappenplan aan voor het inzetten van gerechtelijke procedures. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de moeilijke procedurele theorie in praktische, heldere richtlijnen omgezet. Door de vlotte en leesbare stijl kunnen docenten rechtsmethodologie het boek probleemloos gebruiken. De voorbeelden zijn ook zo gekozen dat ze een inhoudelijke studie van het recht mogelijk maken, waardoor dit handboek niet alleen de methodologische kant van verschillende rechtstakken behandelt, maar ook ruimte laat om de bronnen en beginselen van die rechtstakken te belichten. 8

9 bama CAtAlogus 2011 > recht De registratierechten grondig doorgelicht W. Hendrickx en K. Van Boxstael 2010 ISBN paperback xiv blz. 60 studentenprijs 30 Dit handboek stelt de registratierechten in het Vlaamse, het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse Gewest voor. Komen aan bod: verkooprechten van onroerende goederen, vestiging en overdracht van zakelijke zekerheden, verdelingen en gelijkgestelde overdrachten, schenkingen, inbreng in burgerlijke en handelsvennootschappen, huwelijkscontracten, testamenten en gelijkaardige akten, vonnissen en arresten en openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen. Naast tal van concrete voorbeelden en modellen bevat het boek ook een handige verklarende woordenlijst, modelattesten en formulieren. Dit handboek is geschikt voor het hoger en het volwassenenonderwijs. De successierechten doorgelicht D. De Groot 2011 ISBN ca.300 blz. paperback ca. 30 Dit handboek schetst de basisbeginselen van de successierechten voor het Vlaamse en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de hand van tal van praktische voorbeelden. De auteur heeft de structuur van het wetboek gevolgd omdat deze logisch is opgebouwd en perfect als schema kan dienen voor het studeren van de materie. Het handboek richt zich naar studenten van het hoger onderwijs en het avondonderwijs, die door middel van oefeningen zelf aan de slag kunnen. inleiding tot de internationale fiscaliteit A. Vanmaercke en G. Wittemans 2009 ISBN x blz. paperback 25 In deze uitgave komen de algemene inleidende begrippen omtrent internationale fiscaliteit en in het bijzonder dubbele belasting aan bod. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingen, wordt bijzondere aandacht besteed aan de fiscale gevolgen van specifieke Europese regelgeving en de toenemende impact hiervan op ons Belgisch intern recht. Ook worden internationale taksplanning, de basisprincipes eigen aan de belasting van nietinwoners en de internationale sociale zekerheid behandeld. Vennootschapsrecht in kort bestek (tweede editie) R. Smits en J.-P. Vincke 2010 ISBN xv blz. paperback 29 De lezer doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening. Door middel van casussen en praktische toepassingen ontdekt de student het belang van statutaire clausules, verslagen en andere formaliteiten. Handels- en economisch recht in hoofdlijnen (negende druk) E. Dirix, R. Steennot en H. Vanhees 2011 ISBN ca. 500 blz. paperback 89 studentenprijs 35 Zorgzaam recht Recht voor vroedvrouwen en verpleegkundigen (tweede editie) D. Minten en W. Dijkhoffz 2011 ISBN ca. 250 blz. paperback 25 > Zie p. 13 Jeugd- en strafrecht voor het sociaalpedagogische werkveld I. De Jonghe 2009 ISBN xix blz. paperback 28 > Zie p. 13 9

10 recht in Kort bestek < bama CAtAlogus 2011 in deze reeks wordt een analyse geboden van een bepaald vakgebied, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. Deze uitgaven zijn vlot geschreven, met een beperkte voetnoten en bibliografie. Daarom is dit concept uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten. belastingrecht in kort bestek H. De Cnijf en L. Maes (eds.) 2011 ISBN ca. 365 blz. paperback ca. 95 studentenprijs ca. 35 Deze uitgave schetst beknopt en gestructureerd de algemene principes van het Belgische belastingrecht en licht de relatie tussen de verschillende belastingen toe. Dit werk onderscheidt zich van andere publicaties omdat het zich d.m.v. talrijke voorbeelden toespitst op de principes die aan de basis liggen van ons belastingrecht, zonder zich te verdiepen in tarieven en berekeningen voor een bepaald aanslagjaar. Het boek richt zich in de eerste plaats tot studenten in de richtingen handelsingenieur, handelswetenschappen, bestuurskunde en bedrijfsmanagement. Ook voor opleidingen met fiscaliteit in de zijlijn en waar een introductie in het belastingrecht wordt gegeven, is dit boek uitermate geschikt. Vermogensrecht in kort bestek (tweede herwerkte editie) V. Sagaert, B. Tilleman en A.-L. Verbeke 2010 ISBN xxxiii blz. paperback 89 studenten 35 In dit boek worden het goederenrecht en het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken: de algemene begrippen van het vermogensrecht, eigendom en eigendomsovergang (het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom, koop en kanscontracten), overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed (huur, lening, leasing en licentie, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal), diensten- en vaststellingsovereenkomsten (aanneming, Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester; lastgeving en dading). bijzondere overeenkomsten in kort bestek (vijfde editie) A.-L. Verbeke, P. Brulez, N. Carette en N. Hoekx 2010 ISBN xxx blz. paperback 65 studentenprijs 24 De tekst is volledig gericht op de elementaire beginselen. Na elk deel krijgt de student een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing) en ook een aantal didactische schema s en tabellen. Komen aan bod: contracten inzake overdracht van eigendom zoals koop, kanscontracten en dading; contracten inzake genot van eigendom zoals huur, lening, leasing, franchising en licentie en dienstenovereenkomsten zoals aanneming, Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving. milieurecht in kort bestek B. Vanheusden en G. Van Hoorick 2011 ISBN blz. paperback In een eerste deel wordt het milieurecht kort in zijn beleidsmatige context gesitueerd. Vervolgens wordt het milieurecht op internationaal en Europees niveau behandeld. Veel uitgebreider wordt het Vlaamse niveau besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij de organisatie van het milieubeleid, de rechtsbronnen, de rechtsbescherming, alsook de besluitvorming in het milieubeleid. Nadien wordt een overzicht geboden van het materieel milieurecht in het Vlaamse Gewest met topics als de milieuvergunning, MER, water, afval, bodem, natuurbehoud, aansprakelijkheid en handhaving. Personenrecht in kort bestek (derde editie) F. Swennen 2008 ISBN xviii blz. paperback 37 studentenprijs 18 familierecht in kort bestek (derde editie) F. Swennen 2008 ISBN xxiii blz. paperback 56 studentenprijs 23 mededingingsrecht in kort bestek Y. Montangie (ed.) 2006 ISBN xiii+ 182 blz. paperback 59 studentenprijs 29,50 internationaal recht in kort bestek J. Wouters 2006 ISBN xxviii blz. paperback 69 studentenprijs 30 10

11 bama CAtAlogus 2011 > sociaal recht Arbeidsrecht (tweede editie) D. Heylen en I. Verreyt 2011 ISBN xxii blz. paperback 30 In dit overzichtelijke handboek komen de meest belangrijke topics van het Belgische arbeidsrecht aan bod: de Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van lesmateriaal de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet. Door de concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak is deze praktische en handige leidraad zowel geschikt voor een eerste kennismaking met het arbeidsrecht als voor een verdergaande studie. sociaal recht in essentie D. Heylen en I. Verreyt 2011 ISBN ca. 450 blz. paperback ca. 30 Het Belgisch sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus met tal van regels en uitzonderingen, waardoor men snel de weg dreigt kwijt te raken. Het boek is een algemeen inleidend werk, specifiek gericht op hogeschoolstudenten. Het bespreekt de essentie van het sociaal recht, zonder zich te verliezen in al te verregaande details en biedt talrijke concrete en duidelijke voorbeelden. Voor docenten die het boek gebruiken, is er een Powerpointpresentatie en zijn er casussen met stukken uit de praktijk voorzien. Ook een elektronisch oefeningenpakket is beschikbaar voor docenten. Met actualiseringen op de website van Intersentia. socialezekerheidsrecht (tweede editie) D. Heylen, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet (ed.) 2011 ISBN xx blz. paperback 30 lesmateriaal lesmateriaal Vertrekkende van een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen in dit handboek achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod: de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen en ook de socialebijstandregelingen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz. Op de website van Intersentia vindt u actualiseringen terug tot aan de publicatie van een volgende editie van dit handboek. schets van het belgische arbeidsrecht (tweede editie) D. Cuypers m.m.v. P. Foubert 2011 ISBN xx blz. paperback 35 studentenprijs 25 Deze schets is een beknopt overzicht van het arbeidsrecht in België. Deze praktische en vlot leesbare tekst is bedoeld als inleiding tot het sociaal recht in de bacheloropleiding. De klemtoon ligt vooral op de individuele arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht. Niettemin wordt ook de link gelegd met de rechtspraktijk, de sociale beleidsopties, de Belgische sociale zekerheid (vooral inzake bijdragen) en het Europese sociaal recht. Het boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar behandelt de voornaamste onderdelen van deze rechtstak. Om de band te leggen met de levendige discussies in de sociale praktijk worden herhaaldelijk kritische standpunten van de auteur geformuleerd en worden talrijke bronnen uit de rechtspraktijk weergegeven. > Voor meer informatie over het extra lesmateriaal kunt u contact opnemen met Nancy De Braekeleer of Sarah Boxstaens 11

12 VerZeKeriNgeN < bama CAtAlogus 2011 De brandverzekering doorgelicht J. Baert, M. De Graeve en M. Gyselaers 2010 ISBN ca. 200 blz. paperback studentenprijs ca. 25 De brandverzekering doorgelicht bestudeert de brandverzekering in haar wettelijk kader aan de hand van de algemene voorwaarden en praktijkdocumenten (bijzondere voorwaarden, lesmateriaal schade-aangifte,...) van verzekeringsaanvraag tot het einde van de polis met inbegrip van schadebeheer. Dit handboek is gestoffeerd met talrijke voorbeelden en oefeningen en is daardoor uitermate geschikt voor gebruik in het hoger onderwijs en voor zelfstudie. Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (vijfde editie) Ph. Colle 2010 ISBN xvi blz. paperback studentenprijs 37 De auteur bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, die hoofdzakelijk verband houden met het privéleven van de verzekerde en die bijgevolg het vaakst voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk: de brandverzekering, de gezinsaansprakelijkheidsverzekering, de motorrijtuigenverzekering, de levensverzekering en de rechtsbijstandsverzekering. Bijgewerkt tot juni Algemene beginselen van het belgisch verzekeringsrecht (vijfde editie) Ph. Colle 2006 ISBN x blz. paperback 48,5 studentenprijs 25 Dit algemene maar uiterst praktisch opgevatte handboek ontrafelt op een duidelijke en beknopte manier de beginselen van het verzekeringsrecht. Voor de practicus biedt dit boek een helder en snel inzicht in structuren en basisregelgeving. Het Belgische verzekeringsrecht is immers een kluwen van verschillende, vaak in elkaar verweven gespecialiseerde takken. In het eerste deel behandelt de auteur de regels eigen aan alle soorten verzekeringen, in het tweede deel de regels die specifiek verschillen voor elke soort verzekering. Deze indeling maakt het ingewikkelde verzekeringsgebeuren tot een zeldzaam overzichtelijk, transparant en bevattelijk geheel. > Voor meer informatie over het extra lesmateriaal kunt u contact opnemen met Nancy De Braekeleer of Sarah Boxstaens 12

13 bama CAtAlogus 2011 > sociale WeteNsCHAPPeN Wat ervan te zeggen Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld R. Schellaert 2010 ISBN x blz. paperback 45 studentenprijs 32 Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega s en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Het boek biedt een overzicht van de bijbehorende wettelijke en deontologische kaders. Centraal in dit boek staan praktijk en reflectie. Aan de hand van workshops (casussen en reflectievragen en oefeningen) krijgt de student de kans om gefundeerde persoonlijke standpunten in te nemen bij de ethische dilemma s in concrete situaties. Het boek spitst zich vnl. toe op het ortho- en sociaalagogisch werkveld, maar kan ook gebruikt worden bij een ruimere algemene ethische vorming. inleiding Hrm (tweede editie) Praktische kennis wetenschappelijk onderbouwd R. Caers 2011 ISBN paperback ca. 200 blz. 35 studentenprijs 25 Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Managementdomein aan de hand van een duidelijke rode draad, zonder overbodige verdiepingen en zijsprongen. Van werving en selectie, over socialisatie en leidinggeven, tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht, met wetenschappelijke literatuur als fundament. Deze uitgave richt zich dan ook niet uitsluitend tot academische en professionele bachelorstudenten maar ook tot een breder publiek. Jeugd- en strafrecht voor het sociaalpedagogische werkveld I. De Jonghe 2009 ISBN xix blz. paperback 28 Dit handboek schetst zo helder mogelijk de vaak ingewikkelde en omvangrijke materie van het jeugd- en strafrecht voor studenten en andere lezers uit het sociaalpedagogische werkveld. Het is niet de bedoeling om een uitgebreid en volledig handboek Jeugd- en strafrecht te maken, maar de auteur wil veeleer een gemengd juridisch-pedagogische kijk op deze materie geven. In het boek worden naast de theorie verschillende krantenartikels opgenomen. Ze wijzen op de actualiteit maar dienen vaak ook om kritische kanttekeningen te maken bij de regelgeving. Ook alternatieve visies en nieuwe en toekomstige projecten komen aan bod. Zorgzaam recht (tweede editie) Recht voor vroedvrouwen en verpleegkundigen D. Minten en W. Dijkhoffz 2011 ISBN ca. 250 blz. paperback 25 Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met juridische vragen en problemen. In de praktijk komt het aan op handelen en daarom moet het recht duidelijk en hanteerbaar zijn. In dit boek vindt u tal van casussen en ander voorbeeldmateriaal. Dit handboek is bestemd voor studenten verpleegkunde en vroedkunde en voor studenten die een opleiding gezondheidszorg, bejaardenzorg of kinderzorg volgen. De samenleving en haar economie Inleiding tot de sociologie van het economisch leven S. Adriaenssens 2011 ISBN ca. 400 blz. paperback studentenprijs ca. 35 De studenten maken kennis met de belangrijkste algemene sociologische basisbegrippen en inzichten. Tegelijkertijd ontdekken ze de meerwaarde die de economische sociologie kan betekenen voor hun eigen opleiding en toekomstige beroepsactiviteiten. 13

14 e-learning < bama CAtAlogus 2011 Elektronisch les- en oefenmateriaal Om optimaal te kunnen beantwoorden aan de vraag naar elektronisch les- en oefenmateriaal, heeft Intersentia bij verschillende van haar uitgaven een uiterst gebruiksvriendelijk en hoogstaand oefeningenpakket ontwikkeld. Via een eenvoudige inlogprocedure krijgen de studenten toegang tot dit elektronisch lesmateriaal. lesmateriaal bij onderstaande uitgaven bieden wij elektronisch lesen oefenmateriaal aan. zie p. 3 zie p. 4 Op deze manier kan de student de geziene theorie uitgebreid inoefenen en kan de leerstof zelfs op afstand ingestudeerd worden. Docenten kunnen hun studenten via het systeem eenvoudig opvolgen en evalueren! Via de trackingmodule worden alle activiteiten van de studenten bijgehouden, waardoor de docent een goed overzicht krijgt van de leerprestaties en behoeften van de studenten. > een brede waaier aan oefenmodellen; > meerkeuzevragen (met één of meer juiste antwoorden); > invul- of verbetervelden; > sleepoefeningen met tekst, met of op figuren; > horizontale of verticale rangschikking; > schikken in kolommen; > elementen verbinden en verbanden benoemen; > rolmenu s in een tekst met keuzemogelijkheden; > jaarrekeningen invullen; > journaalposten invullen; > een balans opstellen; > zie p. 11 zie p. 11 Powerpointpresentatie en extra oefeningen Bij verschillende titels voorziet Intersentia een Powerpointpresentatie en extra oefeningen. De docent kan dit aanvullende lesmateriaal vlot integreren in het bestaande lessenpakket, waardoor de studenten in staat zijn om de leerstof verder in te studeren. Titels die over deze Powerpointpresentatie en extra oefeningen beschikken, vindt u terug aan de hand van dit icoontje: zie p. 11 zie p. 12 > Voor meer informatie over het extra lesmateriaal kunt u contact opnemen met Nancy De Braekeleer of Sarah Boxstaens 14

15 bama CAtAlogus 2011 > overige titels Overige titels voor het hoger universitair en niet-universitair onderwijs ondernemen caseboek H. Crijns (ed.) 2004 ISBN blz. paperback 35 studentenprijs 25 Handboek ruimtelijk bestuursrecht G. Van Hoorick 2011 ISBN blz. paperback studentenprijs XXX organisatie van de gezondheidszorg (tweede editie) S. Callens en J. Peers (eds.) 2008 ISBN xxiv blz. paperback 135 studentenprijs 40 Handboek gerechtelijk recht (tweede editie) J. Laenens, K. Broeckx, D. Scheers en P. Thiriar 2008 ISBN xxxiii blz. paperback 165 studentenprijs 36 Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht Feestbundel 20 jaar Werkgroep financieel recht R. Houben en S. Rutten (eds.) 2007 ISBN xx blz. gebonden 105 studentenprijs 50 basiswetteksten inzake handelsen economisch recht (vijfde druk) Y. Montangie en H. Vanhees 2010 ISBN xxii blz. paperback 32 studentenprijs 25 basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (zevende editie) H. Vanhees 2010 ISBN x blz. paperback 35 studentenprijs 26 interuniversitair casebook arbeidsrecht K. Nevens, J. Peeters, A. Rahme, K. Reyniers, K.Van den Langenbergh, W. Vandeputte, I. Van Puyvelde en M. van Putten 2007 ISBN xii blz. paperback 75 studentenprijs 28 synopsis van het belgische arbeidsrecht (vierde editie) P. Humblet en M. Rigaux (eds.) 2009 ISBN xxx blz. paperback 92 studentenprijs 37 Handboek socialezekerheidsrecht (achtste editie) J. Van Langendonck m.m.v. J. Put, G. Van Limberghen, D. Simoens en A. Van Regenmortel 2011 ISBN xl blz. paperback 165 studentenprijs 40 Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (tweede editie) B. De Smet 2010 ISBN xx blz. paperback 97,50 studentenprijs 37 Het personen- en familierecht F. Swennen 2010 ISBN xxviii blz. paperback 114 studentenprijs 47 schets van het familiaal vermogensrecht (derde herwerkte editie) W. Pintens, K. Vanwinckelen en J. Du Mongh 2008 ISBN xxxv blz. paperback 65 studentenprijs 32,50 Praktijkboek familiaal Vermogensrecht W. Pintens, S. Mosselmans en Ch. Declerck 2009 ISBN xx blz. paperback 85 studentenprijs 30 fiscaal strafrecht en strafprocesrecht A. De Nauw 2007 ISBN vi blz. paperback 49 studentenprijs 30 europese btw-rechtspraak L. Vandenberghe 2004 ISBN blz. paperback 125 studentenprijs 40 europees recht K. Lenaerts, P. Van Nuffel 2011 ISBN xxxiv blz. paperback 45 studentenprijs 28 recht van de europese unie. basisjurisprudentie J. Meeusen 2007 ISBN xxxiii blz. paperback 85 studentenprijs 35 bronnen internationale bescherming van de rechten van de mens P. De Hert en K. Henrard (eds.) 2010 ISBN xv blz. paperback 38 bronnen van internationaal recht J. Wouters 2004 ISBN blz. paperback 125 studentenprijs 35 grondlijnen van internationaal recht J. Wouters en M. Bossuyt 2005 ISBN blz. paperback 129 studentenprijs 40 Cases van internationaal recht J. Wouters 2005 ISBN blz. paperback 79 studentenprijs 20 15

16 bestelformulier < BAMA Catalogus 2011 Fax dit formulier met uw bestelling naar +32 (0) Mevr. / Dhr. Naam Voornaam Onderwijsinstelling Richting/optie Vak Straat Nr. Postcode Woonplaats Tel. Fax Btw-nr. Datum Handtekening Gaat akkoord met de voorwaarden voor het ontvangen van docentenexemplaren en wenst de volgende boeken aan te vragen: Blijft graag op de hoogte van uitgaven in de volgende vakgebieden: Boekhouden, audit en financiering Management en economie Recht Fiscaliteit Bestuurswetenschappen Verzekeringen Sociale wetenschappen Voorwaarden om te kunnen genieten van de studentenprijs Studentenprijzen gelden enkel voor studenten op vertoon van hun studentenkaart en na opgave van de naam van het vak, de docent en de instelling waarvoor zij het boek aanschaffen. Docenten die het boek voorschrijven voor hun studenten, kunnen met de uitgeverij contact opnemen om praktische afspraken te maken over de verspreiding van het studiemateriaal onder de studenten. Meestal verloopt dit via de boekhandel of de cursusdienst. Richtlijnen voor het verstrekken van presentexemplaren en beoordelingsexemplaren voor docenten A Gratis presentexemplaren 1 Toegestuurd op initiatief van Intersentia Van uitgaven waarvan wij naar redelijkheid verwachten dat deze binnen het onderwijs voorgeschreven kunnen worden, wordt - per titel - één gratis presentexemplaar door Intersentia automatisch opgestuurd naar de betreffende hoogleraar of docent. 2 Toegestuurd op aanvraag Van verplicht voorgeschreven boeken wordt op verzoek van hoogleraren en/of docenten die het voorgeschreven boek gebruiken, één presentexemplaar verstrekt. Is er sprake van aanbevolen literatuur, dan worden geen gratis exemplaren verstrekt. B Beoordelingsexemplaren Uitgaven die u niet automatisch hebt ontvangen, kunt u ter beoordeling bij ons aanvragen. U ontvangt dan het boek voor een periode van zes weken ter inzage. Uiteindelijk leidt dit tot twee mogelijkheden: 1 U behoudt het boek Indien u het boek verplicht voorschrijft, beschouwen wij uw exemplaar als een presentexemplaar (invoering voor minimaal 10 studenten). Indien wij u een factuur hebben toegestuurd, ontvangt u een creditnota. Indien u het boek niet verplicht voorschrijft, ontvangt u van ons een factuur. 2 U retourneert het boek U ontvangt een creditnota indien u een factuur heeft ontvangen. Indien u retourneert binnen een termijn van zes weken, krijgt u geen factuur (dus ook geen creditnota). Groenstraat Mortsel België T F U betaalt pas na ontvangst van een factuur. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld, en exclusief verzendkosten. Alle titels zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel. Intersentia nv respecteert uw privacy. Intersentia mag de persoonsgegevens die u doorgeeft, gebruiken om u op de hoogte te houden van haar uitgaven. Wilt u geen commerciële informatie van Intersentia ontvangen? Kruis dan dit vakje aan:. U kunt uw gegevens ook opvragen en laten verbeteren via fax of brief.

BAMA uitgaven 2008. www.intersentia.be. Uitgaven voor het hoger onderwijs. Boekhouden in kort bestek Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders

BAMA uitgaven 2008. www.intersentia.be. Uitgaven voor het hoger onderwijs. Boekhouden in kort bestek Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders R De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens,Mieke Kimpe en Dirk Leysen Boekhouden in kort bestek Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders Jean Pierre

Nadere informatie

bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en fianciering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen

bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en fianciering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen bama CAtAlogus 2011 > boekhouden, audit en fianciering > fiscaliteit > management en economie Met e-learning materiaal! > bestuurswetenschappen > recht > Verzekeringen > sociale wetenschappen www.intersentia-educatief.be

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE Em. Prof. dr. Erik De Lembre Lic. Sadi Podevijn Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek Boekhouden. Consolidatie. Tweede

Nadere informatie

BAMA. catalogus. w w w. i n t e r s e n t i a - e d u c a t i e f. b e. Uitgaven voor het hoger onderwijs

BAMA. catalogus. w w w. i n t e r s e n t i a - e d u c a t i e f. b e. Uitgaven voor het hoger onderwijs w w w. i n t e r s e n t i a - e d u c a t i e f. b e BAMA catalogus 2 0 0 9 Intersentia Educatief bouwt verder aan een fonds met kwaliteitsvolle handboeken in een heldere taal met veel oog voor de praktijk

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400000834 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 50,00 Economie vandaag 2013 9789038221106

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 413 Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 25 januari 2006 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof. dr. Patricia Everaert Prof. dr. Jan Verhoeye Tweede editie Antwerpen

Nadere informatie

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur

Praktijkboek sociale zekerheid 2014. Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Praktijkboek sociale zekerheid 2014 Voor de onderneming en de sociale adviseur Johan PUT Editor Gewoon hoogleraar KU Leuven-Instituut

Nadere informatie

Structuur van het volume Schenking

Structuur van het volume Schenking Voorwoord Inbedding Dit boek is het tweede volume van het Handboek Estate Planning, Algemeen Deel. In de voorgaande pagina s kon u nadere uitleg en toelichting vinden bij het globale concept van dit handboek.

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 2de semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 2de semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Sociaal recht in essentie 9789400002661 1 ACF: Arbeidsrecht (B-VIVN-B3G053) Nee 35,00 Initiatiecursus Personenbelasting 2013-2014 9789491804106 1 ACF: Inleiding fiscaliteit - personenbelasting

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2013-2014

Opleidingsprogramma 2013-2014 Accountancy-Fiscaliteit Fase: 1 NIEUWE CODES Frans 1+2 4 48 53 101 B3G001 B5G311 Engels 1+2 4 48 53 101 B3G004 B5G312 Inleiding Recht 1+2 6 42 110 152 B3G007 B5G316 Economie 1+2 5 42 85 127 B3G022 B5G317

Nadere informatie

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs

DE PROCEDUREGIDS. Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen. Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs DE PROCEDUREGIDS DE PROCEDUREGIDS Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen Frederic Eggermont Saskia Kerkhofs Antwerpen Cambridge De proceduregids. Stappenplan voor

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400003811 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 52,00 Economie vandaag 2015 9789038224909

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976

Cultuurgemeenschap van België» vervangen door de woorden «Vlaamse Gemeenschap». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen aan het decreet van 21 december 1976 VLAAMSE OVERHEID 23 JUNI 2006. - Decreet houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen en gewesten (1) Het Vlaams Parlement heeft

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri

Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Nijmegen: Ars Aequi Libri UvA-DARE (Digital Academic Repository) De preliminaire fase van het rechtsvergelijkend onderzoek Oderkerk, A.E. Link to publication Citation for published version (APA): Oderkerk, A. E. (1999). De preliminaire

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

Hélène Casman. Liber amicorum. Korting voor VUB-alumni, afgestudeerd na 2008

Hélène Casman. Liber amicorum. Korting voor VUB-alumni, afgestudeerd na 2008 Korting voor VUB-alumni, afgestudeerd na 2008 a 99 (normale prijs: a 130) bij bestelling voor 22 maart! Elisabeth Alofs, Koen Byttebier, André Michielsens en Alain-Laurent Verbeke (eds.) In oktober 2013

Nadere informatie

B A M A 2 0 1 6-2 0 1 7

B A M A 2 0 1 6-2 0 1 7 BAMA 2016-2017 inhoud 5 Voorwoord 6 Online lesmateriaal 9 11 26 27 29 37 42 44 50 Bedrijf Accountancy Auditing Management accounting Fiscaliteit Financiering Human Resource Management Marketing en verkoop

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Norbert De Batselier TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 14 juni 2006 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Norbert De Batselier houdende aanpassing van diverse decreten aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de gemeenschappen

Nadere informatie

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N.

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N. Juridische vorming Deze module bestaat uit drie onderwijsleeractiviteiten: de onderwijsleeractiviteit Juridische vorming, de onderwijsleeractiviteit Deontologie en de onderwijsleeractiviteit Rechtsmethodologie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10

Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 BACHELOR 1 Inleiding tot de rechtswetenschap 3 Inleiding in het Nederlandse recht Verheugt (17e druk, 2013 NIEUW) ISBN:9789089747839 53,10 Schriftelijke vaardigheden en argumentatie 4 Schrijfhulp - Hesemans

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool

Status: goedgekeurd. HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL 1 (3stp) Karel de Grote-Hogeschool Departement en HUB-Brussel Bachelor in gezondheidszorg Optiek & Optometrie 2012-2013 Filosofie, ethiek en RZL Lerarenopleiding Lager onderwijs 2012-2013 Religie, zingeving en levensbeschouwing Katholieke

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

TEN GELEIDE. Het boek geeft een inzicht in het reilen en zeilen van ondernemingen. Het bestaat uit vijf hoofdstukken.

TEN GELEIDE. Het boek geeft een inzicht in het reilen en zeilen van ondernemingen. Het bestaat uit vijf hoofdstukken. Het boek geeft een inzicht in het reilen en zeilen van ondernemingen. Het bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt het belang geschetst van ondernemen. België telt een klein miljoen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Suggesties voor een volgende editie, zijn welkom bij de auteur op Alle constructieve opmerkingen worden in dank aanvaard.

Suggesties voor een volgende editie, zijn welkom bij de auteur op Alle constructieve opmerkingen worden in dank aanvaard. Voorwoord Dit leerboek vormt een goede basis voor het opleidingsonderdeel strafrecht binnen een professionele bacheloropleiding. We denken hierbij in het bijzonder aan de afstudeerrichting Rechtspraktijk

Nadere informatie

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht 1. Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden

Opleiding Code + officiële benaming van de module Academiejaar 2015-2016 Semester Studieomvang Totale studietijd Aantal lestijden Opleiding Marketing Code + officiële benaming van de module C4 Financieel Management Academiejaar 2015-2016 Semester: 2 Studieomvang 4 studiepunten Totale studietijd 90 Aantal lestijden 60 Aandeel lestijden

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING De positie van derden bij onteigening Editors Robert Palmans Vincent Sagaert Auteurs Carine Boddaert Robert Palmans Bruno Peeters Vincent Sagaert Mathieu

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III...

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III... Algemene inhoudstafel Boekdeel I BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... Zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemene inhoudstafel Boekdeel

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk AP Hogeschool Journalistiek Frans I 5 Frans I Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële wetenschappen en technologie Algemene economie 2,7 Economie/2 Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële

Nadere informatie

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT Bernard Tilleman Gewoon Hoogleraar Decaan Rechtsfaculteit KU Leuven Alain Laurent Verbeke Gewoon Hoogleraar KU Leuven Visiting Professor of Law Harvard Professor of Law

Nadere informatie

Knelpunten Handelshuur [vol]

Knelpunten Handelshuur [vol] 10-05-2007 13:49 Pagina 1 Editors - Bernard Tilleman en Alain Verbeke De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN Personal copy of ()

OVERHEIDSOPDRACHTEN Personal copy of () OVERHEIDSOPDRACHTEN OVERHEIDSOPDRACHTEN Totstandkoming, doelstellingen en toepassingsgebied Kris Wauters en Bart Gheysens Antwerpen Cambridge Overheidsopdrachten. Totstandkoming, doelstellingen en toepassingsgebied

Nadere informatie

Dag van de CBN 2014. de recentste belangrijke. boekhoudkundige ontwikkelingen. Woensdagnamiddag 12 februari 2014

Dag van de CBN 2014. de recentste belangrijke. boekhoudkundige ontwikkelingen. Woensdagnamiddag 12 februari 2014 Dag van de CBN 2014 Woensdagnamiddag 12 februari 2014 U verneemt uit de ste hand de recentste belangrijke boekhoudkundige ontwikkelingen Commissie voor Boekhoudkundige Normen www.cnc-cbn.be De adviezen

Nadere informatie

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014

PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 FACULTEIT RECHT EN CRIMINOLOGIE PROGRAMMA S MET STUDIEDUURVERKORTING RECHTEN 2013-2014 Door de herstructurering en de flexibilisering van het hoger onderwijs, zijn nieuwe programma s met studieduurverkorting

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

Knelpunten Verkoop onroerend [vol]

Knelpunten Verkoop onroerend [vol] 24-01-2007 14:04 Pagina 1 Knelpunten Contractenrecht Boek - Knelpunten verkoop onroerend goed Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS

VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAKFICHE EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR ONDERWIJS VAK: GESCHIEDENIS Dit is een vakfiche voor alle studierichtingen 3 de graad bso. Let op: de inhoud van een vakfiche wordt jaarlijks aangepast. Deze vakfiche

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Inleiding Algemeen deel in drievoud 1 1 Synthese 2 Leeswijzer 3 Nieuwe visie 4 Forumgedachte 5 Discipline in transitie 6 Privaatrecht 1 Pluriforme rechtswetenschap 7 1.1 Een identiteitscrisis?

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Deze basiswerken kunnen u helpen bij uw voorbereiding op dat examen.

Deze basiswerken kunnen u helpen bij uw voorbereiding op dat examen. BELANGRIJK Beste kandidaat, Hierna vindt u een aantal (niet exhaustieve lijst) referenties aan basiswerken m.b.t. de opleidingsinhouden van het toelatingsexamen van accountant en/of belastingconsulent.

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Meertalig Secretariaat. Code + officiële benaming van de module. B1 Bedrijfsbeheer. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Meertalig Secretariaat Code + officiële benaming van de module B1 Bedrijfsbeheer Academiejaar 2015-2016 Semester 1+2 Opmerking: studenten die deze module van het derde jaar van het modeltraject

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen

ALGEMENE INHOUD VII. Fiscaal Praktijkboek 2011-2012 Indirecte belastingen ALGEMENE INHOUD DEEL I HET BTW-PAKKET: WAT LEERT ONS DE TOEPASSINGSVERORDENING? 1 Patrick Wille 1. Inleiding 7 2. Plaats vestiging 8 2.1. Ontvanger van de dienst (B2B) 8 2.2. Dienstverrichter (B2C) 10

Nadere informatie