bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bama CAtAlogus 2011 Met e-learning materiaal! > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie > bestuurswetenschappen"

Transcriptie

1 bama CAtAlogus 2011 > boekhouden, audit en financiering > fiscaliteit > management en economie Met e-learning materiaal! > bestuurswetenschappen > recht > Verzekeringen > sociale wetenschappen

2 boekhouden < bama CAtAlogus 2011 basisboekhouden Van begin- tot eindbalans (incl. Oefeningenboek) R. Caen, C. Coppens, C. Patfoort en S. Podevijn 2011 ISBN xvi blz. paperback studentenprijs 49,00 Voor iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het beleid van de onderneming betrokken is, is de boekhouding dé bron van informatie. Een praktisch inzicht is dan ook essentieel om de financi- ele draagkracht van een onderneming te beoordelen en diverse beleidsbeslissingen te nemen. In dit boek leert de student hoe de verschillende dagelijkse gebeurtenissen als aankopen, verkopen, financiële verrichtingen en personeelsadministratie in een onderneming boekhoudkundig worden verwerkt en het resultaat wordt bepaald. Stapsgewijs en aan de hand van praktische voorbeelden verwerft de student de nodige basiskennis om financiële gegevens van een onderneming in een balans en een resultatenrekening samen te brengen, te begrijpen en te kunnen beoordelen. Computerboekhouden met octopus M. Van Beylen en F. De Maeseneer 2010 ISBN xxii blz. paperback 65 studentenprijs 34 Computerboekhouden met exact online M. Van Beylen en F. De Maeseneer 2011 ISBN ca. 400 blz. paperback prijs 34 Deze handboeken zijn een vlotte, handson onderdompeling in de mogelijkheden van de online pakketten Octopus / Exact Internetboekhouden. In een eenvoudige starterscase leert de student snel en helder de basistransacties verwerken. Dan wacht een uitdagende case, uit het leven gegrepen, met een breed gamma aan veel voorkomende complicaties en wetenswaardigheden. De case bestaat uit drie delen met een stijgende moeilijkheidsgraad. De student leert niet gewoon boeken, maar ook de boekhouding met inzicht organiseren. Resultaat? Met deze actieve en creatieve benadering krijgt de student de praktische vaardigheid van het werken met deze online boekhoudpakketten volledig onder de knie. (Bij Octopus zijn de documenten voor de uitwerking van de cases die aan bod komen, apart bijgesloten.) Analytisch boekhouden en kostencalculatie (elfde herziene editie) E. De Lembre, P. Everaert, W. Bruggeman 2010 ISBN ii blz. paperback studentenprijs 55 Dit boek geeft een duidelijk inzicht in de technieken van de analytische boekhouding. In dit boek worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen uitgediept: basisbegrippen kostprijsberekening; studie van de verschillende kostensoorten: materiaalverbruik, personeelskosten, diensten en diverse goederen, afschrijvingen, rente; full costing volgens de extracomptabele kostencalculatie; de verdeelproblematiek van indirecte kosten; activity-based costing, activity-based accounting; full costing boekhoudkundig verwerkt in de analytische boekhouding; direct costing; standaardkostencalculatie en verschillenanalyse boekhoudkundig verwerkt in de analytische boekhouding. 2

3 bama CAtAlogus 2011 > boekhouden Handboek boekhouden Belgisch boekhoudrecht E. De Lembre, P. Everaert en J. Verhoeye 2011 ISBN paperback 75 studentenprijs 50 Dit boek bespreekt de algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen die zowel binnen de Belgische ondernemingen als internationale onderne- mingen gelden. Naast de Belgische boekhoudwetgeving en de Belgische jaarrekeningen worden ook de internationale financiële rapporteringsstandaarden uitgebreid besproken. Handboek boekhouden Enkelvoudig boekhouden, Boekhouden voor de zelfstandige ondernemer en de kleine vzw E. De Lembre, P. Everaert en J. Verhoeye 2011 ISBN xvi blz. paperback 45 studentenprijs 25 Kleine ondernemingen en vzw s mogen hun financiële administratie organiseren volgens een vereenvoudigde of enkelvoudige boekhouding en zijn niet verplicht een dubbele boekhouding te voeren. Dit handboek behandelt uitvoerig de methodiek van de enkelvoudige boekhouding en de daaraan gekoppelde financiële rapportering. Handboek boekhouden Dubbel boekhouden. Basisbeginselen (tweede herwerkte druk) E. De Lembre, P. Everaert en J. Verhoeye 2010 ISBN xxiii blz. paperback 95 studentenprijs 50 Dit standaardwerk bespreekt de organisatie en de techniek van het dubbel boekhouden aan de hand van de Belgische boekhoudwetgeving. Het boek is gestructureerd volgens de verschillende bedrijfsprocessen. Het stelt de lezer in staat zelf alle transacties boekhoudkundig te verwerken en een dubbele boekhouding op een correcte wijze af te sluiten. lesmateriaal Handboek boekhouden IFRS. De IFRS-standaarden boekhoudkundig vertaald E. De Lembre en Ph. Van Cauwenberge 2009 ISBN xxvi blz. paperback 125 studentenprijs 45 Na een korte introductie van het IFRS-kader behandelt dit handboek op een gestructureerde wijze de verschillende IFRS-standaarden. Deze standaarden worden besproken aan de hand van een IFRSjaarrekening en praktische voorbeelden met uitgewerkte journaalposten, waardoor de toepassing ervan onmiddellijk concreet is en ook onderlinge verschillen duidelijk worden uitgelegd. Telkens wordt verwezen naar de Belgische boekhoudwetgeving en worden de verschillen duidelijk uitgelegd. Handboek boekhouden Consolidatie E. De Lembre en S. Podevijn 2010 ISBN xiii blz. paperback 95 studentenprijs 45 Naast de organisatie van de consolidatie, een van de belangrijkste onderdelen in het consolidatieproces, ligt de nadruk in dit boek op de consolidatietechnieken en de principes van de consolidatieboekingen. Deze gelden zowel voor de Belgische als de internationale rapporteringsstandaarden, waardoor het boek algemeen geldend is. Het Belgische recht wordt als uitgangspunt genomen, waarbij men telkens waar nodig aan de IFRS-normen refereert. De verschillen tussen de normen worden aan de hand van een voorbeeld geïllustreerd. Handboek boekhouden Vennootschapsboekhouden (incl. verenigingen en stichtingen) E. De Lembre, J. Verhoeye en P. Everaert 2010 ISBN xxxviii blz. paperback 125 studentenprijs 69 Dit handboek behandelt op een gestructureerde wijze de verschillende rubrieken van de jaarrekening. Op basis van dit boek zal de lezer ertoe in staat zijn, op een correcte manier een jaarrekening conform het Belgische jaarrekeningenrecht op te stellen. 3

4 ACCouNtANCY, AuDit & financiering < bama CAtAlogus 2011 De jaarrekening doorgelicht (tweede editie) Financiële analyse en interpretatie in de praktijk C. Coppens en M. Kimpe 2010 ISBN paperback ix blz. 49 studentenprijs 31 Deze uitgave is een handleiding bij de analyse en interpretatie van de cijfers van de gepubliceerde jaarrekening. Door middel van een in detail uitgewerkte case geven de auteurs de lezer een fundamenteel inzicht in de financiële analyse van de externe rapportering van een onderneming. Het boek richt zich tot studenten accountancy. Deze praktijkgerichte benadering maakt deze uitgave ook zeer toegankelijk voor niet-accountancystudenten en professionele gebruikers die hun parate kennis over deze materie willen bijschaven. U vindt een uitgebreid oefeningenpakket op onze website. Voor docenten die het handboek gebruiken, zijn de oplossingen ook daar te raadplegen. lesmateriaal boekhouden in kort bestek (tweede editie) Inleiding boekhouden voor niet-boekhouders J.-P. Vincke en J. Van den Bossche 2010 ISBN paperback 246 blz. 42 studentenprijs 25 In deze uitgave leert de student de basisprincipes van het boekhouden kennen: volledigheid, periodiciteit, continuïteit, voorzichtigheid en consistentie enz. De techniek van het dubbel boekhouden wordt stap voor stap opgebouwd aan de hand van een rode draad -voorbeeld. Daarna worden de meest voorkomende transacties met voorbeelden uitgewerkt. Ook de inventarisverrichtingen bij het einde van het boekjaar om vanuit de boekhouding te komen tot het financiële eindrapport de jaarrekening worden uitgeklaard. De auteurs gaan ook kort in op de consolidatie en de evolutie naar de IFRS-normen. Handboek management accounting (negende druk) Kostprijsberekening voor managementbeslissingen W. Bruggeman, P. Everaert en S. Hoozée 2010 ISBN paperback xxviii blz. studentenprijs 34 Dit handboek geeft een inzicht in de techniek van kostprijsberekening en het gebruik ervan bij het nemen van managementbeslissingen. Het eerste deel gaat in op de basisbegrippen en de technieken van kostencalculatie. Deel twee behandelt de historische kostprijsberekening en de resultaatbepaling. Deel drie verduidelijkt op welke manier kosten- en opbrengstinformatie gebruikt worden bij het nemen van beleidsbeslissingen. In deel vier over de strategische kosten en winstgevendheidsanalyse komen ABC en time-driven ABC aan bod. Tot slot behandelt deel vijf de strategische kostenbeheersing. uitgaven voor het hoger universitair en niet universitair onderwijs Handboek bedrijfsfinanciering (derde druk) M. Deloof, S. Manigart, H. Ooghe en C. Van Hulle 2008 ISBN paperback xxx blz. 99 studentenprijs 57 Handboek auditing (derde druk) R. Dries, L. Van Brussel en M. Willekens 2011 ISBN ca. 500 blz. paperback 75 studentenprijs 46 Handboek financieel beheer (derde druk) E. Laveren, P.-J. Engelen, A. Limère en S. Vandemaele 2009 ISBN paperback xxi blz. 99 studentenprijs 45 Handboek financiële analyse van de onderneming (derde druk) H. Ooghe en C. Van Wymeersch 2008 ISBN delen paperback xvi + 508; viii blz. 99 studentenprijs 60 Handboek beheerscontrole Doelgericht sturen van bedrijfsprestaties W. Bruggeman, R. Slagmulder en S. Hoozée 2010 ISBN paperback 298 blz. 49 studentenprijs 35 4

5 bama CAtAlogus 2011 > fiscaliteit oefeningenboek personenbelasting Aanslagjaar 2011 T. Galloo 2011 ISBN paperback ca. 480 blz. De registratierechten grondig doorgelicht W. Hendrickx en K. Van Boxstael 2010 ISBN paperback xiv blz. 60 studentenprijs 30 > Zie p. 9 De successierechten doorgelicht D. De Groot 2011 ISBN paperback ca. 300 blz. ca. 30 > Zie p. 9 inleiding tot de internationale fiscaliteit A. Vanmaercke en G. Wittemans 2009 ISBN paperback x blz. 25 > Zie p. 9 Handboek btw P. Wille, F. Borger en M. Govers 2011 ISBN ca. 600 blz. paperback 79 studentenprijs 37 Handboek vennootschapsbelasting P. Beghin en I. Van De Woesteyne 2011 ISBN ca. 500 blz. paperback 79 studentenprijs 35 Handboek personenbelasting P. Beghin en I. Van De Woesteyne 2011 ISBN ca. 770 blz. paperback 79 studentenprijs 37 Handboek fiscale procedure inkomstenbelastingen I. De Troyer en L. Vandenberghe 2010 zevende editie ISBN xvi blz. paperback 65 studentenprijs 22,50 Handboek internationaal en europees belastingrecht T. Jansen en P. De Vos 2008 derde editie ISBN xx blz. paperback 95 studentenprijs 35 5

6 management & economie < bama CAtAlogus 2011 economie toegelicht M. De Clercq 2011 ISBN paperback ca. 670 blz. 49 Dit handboek is al meer dan 20 jaar het standaardwerk voor alle studenten economie. Het boek onderscheidt zich van andere handboeken omdat zij het economisch gebeuren op een holistische manier benadert. Zo wordt in dit handboek het klassieke onderscheid tussen micro en macro economie niet gemaakt. Het grote voordeel van deze integrale benadering is dat de student een beter inzicht krijgt in alle aspecten en actoren van het economische gebeuren, en in hun onderlinge interactie. Commercieel budgetteren J. Vanhaverbeke en L. Vanhaverbeke 2011 ISBN ca. 350 blz. paperback ca. 35 Dit boek toont hoe een verkoopplan uitgewerkt kan worden aan de hand van concreet en gefundeerd cijfermateriaal. Komen aan bod: het kwantificeren van verkoopinspanningen en -activiteiten, de vraag hoe u de commerciële budgettering kunt laten aansluiten op de bedrijfseconomische budgetten, de integratie van verkoop en marketing in het financieel plan of budget van een organisatie en de toepassing van bedrijfseconomische en financiële begrippen in verkoop- en marketingactiviteiten. Door de talrijke stap-voorstap-oefeningen, aangevuld met spreadsheetapplicaties en online toetsen, is dit boek bij uitstek geschikt voor de professionele bacheloropleiding. Handboek verkoopmanagement Klant- en marktgerichte verkooporganisatie J. Vanhaverbeke 2009 ISBN paperback xvi blz. 30 Met dit handboek wordt stapsgewijs een adequate verkooporganisatie opgebouwd. Het volledige commerciële managementspectrum komt aan bod: kwalitatieve en kwantitatieve aspecten, people management, commerciële doelstellingen en verkoopinformatiesystemen en vooral ook de strategische invalshoek van verkopen. Het handboek is zeer ruim opgevat en praktijkgericht en zet vooral aan om zelf aan de slag te gaan. Het is ontstaan vanuit de behoefte om studenten wegwijs te maken in het ruime vakgebied van het verkoopmanagement. Handboek marketing: Klanten marktgericht ondernemen J. Vanhaverbeke m.m.v. E. Boschloos en M. Janssens 2008 ISBN paperback xxvi blz. 49 studentenprijs 36 Deze uitgave biedt op een zeer praktijkgerichte manier toegang tot het boeiende vakgebied marketing. Dit handboek reikt een concreet stappenplan aan waarmee men meteen aan de slag kan. Dit Handboek Marketing is vooral bestemd voor bachelor- en bachelor-na-bachelor-opleidingen en voor niet-bedrijfseconomen die een grondige inleiding in de marketing wensen. Voor de practicus is deze uitgave een handige leidraad bij zijn dagelijkse werkzaamheden. marktwerkingsbeleid in belgië en de eu Een economische inleiding F. Naert en A.-S. Cottyn 2010 ISBN paperback 305 blz. 49 studentenprijs 35 Dit boek gaat in op enkele van de beleidsinstrumenten waarover de overheid beschikt om marktfalen aan te pakken. Meer bepaald nemen de auteurs het concurrentie- en het reguleringsbeleid onder de loep vanuit een economische invalshoek. Wat zijn restrictieve mededingingspraktijken? Waarom en hoe moeten ze bestreden worden? Hoe pakt de Belgische overheid dit aan en wat is de verhouding tussen het nationale en het Europese mededingingsbeleid? inleiding Hrm (tweede editie) Praktische kennis wetenschappelijk onderbouwd R. Caers 2011 ISBN paperback ca. 200 blz. 35 studentenprijs 25 > Zie p. 13 Handboek Administratieve organisatie. Een integrale benadering C. Patfoort ISBN: ca. 400 blz. Verschijnt september

7 bama CAtAlogus 2011 > bestuurswetenschappen bestuurswetenschappen (tweede editie) De overheid: instellingen en beleid H. Matthijs, P. Buelens en K. Marchand 2011 ISBN paperback xxiv blz. 40 studentenprijs 35 Dit boek geeft een overzicht van het relatief nieuwe domein van de bestuurswetenschappen. Dit domein wordt zo breed mogelijk theoretisch benaderd en nadien in relatie gebracht met de institutionele praktijk, zowel op federaal niveau als in Vlaanderen. De multidisciplinaire aanpak van de auteurs wordt geïllustreerd door de diverse invalshoeken: historisch, politiek, management, beleidsmatig, juridisch en institutioneel. De Verenigde staten: van Columbus tot heden H. Matthijs m.m.v. S. Mergaerts 2008 ISBN paperback xviii blz. 35 Dit handig en duidelijk gestructureerd handboek biedt de student een goed inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de huidige structuur van de Verenigde Staten. In dit boek wordt daarnaast ook een overzicht gegeven van de politieke structuren, m.n. de president, het Congres, de federale staten, de politieke partijen enz. De europese unie (vierde druk) Economische fundamenten H. Geeroms, F. Naert en S. Vanden Bussche 2007 ISBN paperback xix blz. 39 studentenprijs 25 Dit boek bespreekt de Europese Unie vanuit een economisch perspectief. In een eerste deel behandelen de auteurs het historisch en institutioneel kader van de economische integratie in Europa. In een tweede deel worden de verschillende stappen van de Europese integratie besproken (de eenheidsmarkt, het concurrentiebeleid en de monetaire unie). In een derde deel wordt ingegaan op enkele specifieke beleidsdomeinen, zoals het regionaal, sociaal, visserij- en landbouwbeleid. Ook de externe relaties van de Europese Unie worden besproken. In een afsluitend deel worden een aantal topics als transport, milieu, energie, onderzoek en onderwijs behandeld. Handboek openbare financiën (vierde druk) H. Matthijs, F. Naert en J. Vuchelen 2007 ISBN paperback xxviii blz. 75 studentenprijs 35 Dit handboek behandelt het domein van de openbare financiën in een ruimer perspectief dan de klassieke benadering, die zich beperkt tot de economische aspecten inzake belastingen en overheidsschuld. Naast de economische theorieën wordt in dit boek ook aandacht besteed aan de juridische, politieke en managementaspecten. De Verenigde staten van Amerika doorgelicht Een analyse van het Amerikaanse politieke systeem B. Kerremans 2009 ISBN gebonden xvii blz. 35 Het Amerikaanse politieke systeem is een systeem waarin samenwerking en concurrentie tussen president en Congres centraal staan. In die concurrentie en samenwerking zijn zij natuurlijk niet de enigen die van tel zijn. Naast de rol van kiezers kan ook die van belangengroepen en lobbyisten niet worden genegeerd. Bovendien speelt dit alles zich af tegen een achtergrond waarin ook federale rechtbanken en dan zeker het Supreme Court een belangrijke rol spelen. Met de aandacht voor deze verschillende spelers wil dit boek een duidelijk beeld schetsen van de mogelijkheden en beperkingen waaraan de Amerikaanse besluitvormers, en dan vooral de Amerikaanse president, onderhevig zijn en van de elementen die op deze mogelijkheden en beperkingen wegen. > Voor meer informatie over het extra lesmateriaal kunt u contact opnemen met Nancy De Braekeleer of Sarah Boxstaens 7

8 recht < bama CAtAlogus 2011 onderstaande titels zijn verhelderend als eerste inleiding in het recht. Ze bieden de studenten uit de professionele bachelors en uit de niet juridische opleidingen een gedegen basis en kunnen als eerste vertrekpunt dienen voor een verdere, meer diepgaande studie van de vaak moeilijke materie. beginselen van het recht inleiding tot het publiek-recht, burgerlijk recht en handels- en economisch recht C. Cauffman, P. Popelier en M. van Putten 2011 ISBN paperback ca. 500 blz. ca. 40 Dit werk biedt de student een eerste kennismaking met het recht. Het boek is vlot geschreven, waardoor de vaak moeilijke materie zeer toegankelijk wordt. Elk hoofdstuk vangt aan met een overzicht van de leerdoelstellingen. Talrijke voorbeelden illustreren de praktische betekenis van het recht in de actuele samenleving. Trefwoorden en symbolen maken het werk extra inzichtelijk en visueel aantrekkelijk. Struikelstenen of aandachtspunten worden aangeduid waar nodig. Eerst komen de basisbegrippen van het recht en het publiekrecht aan bod, daarna het burgerlijk recht en het handels- en economisch recht. Met deze uitgave verwerft de student een basis van de behandelde rechtstakken. Die kan later in de opleiding of via de aangeboden verwijzingen naar de meest essentiële literatuur verder worden uitgediept. recht naar school Onderwijsrecht voor secundaire scholen J. Deridder en Ch. Driesen 2011 ISBN ca. 250 blz. paperback ca. 35 Deze uitgave effent op een begrijpelijke, praktische en tegelijk degelijk juridische wijze de weg voor al wie in het onderwijs staat en geconfronteerd wordt met feiten of handelingen die een juridisch aspect inhouden. Met actuele persartikels, voor verwijzingen naar de rechtspraak ter illustratie en als ondersteuning aan het debat over recht en onderwijs in leraren- en directieopleidingen! De Valks juridisch woordenboek (derde herziene en uitgebreide druk) E. Dirix, B. Tilleman en P. Van Orshoven (eds.) 2010 ISBN gebonden 75 studentenprijs 30 In dit woordenboek worden de begrippen van het bij ons geldende recht, het weze van Belgische, internationale, Europese of Vlaamse oorsprong, bondig verklaard. Bij elk lemma worden ook de Franse vertaling, de belangrijkste subtrefwoorden, de pertinente wetgeving en eventuele synoniemen of verwante begrippen vermeld. Deel I. Basisbegrippen van het recht Hoofdstuk 1. Het recht Hoofdstuk 2. De rechtsbronnen Hoofdstuk 3. Rechtssubjecten en hun subjectieve rechten Deel II. Publiekrecht: de Belgische staatsinrichting en de Europese Unie Hoofdstuk 1. Staatsrechtelijke principes Hoofdstuk 2. De federale overheid Hoofdstuk 3. De gemeenschappen en gewesten Hoofdstuk 4. De Europese Unie Deel III. Privaatrecht Hoofdstuk 1. Basisbeginselen van het privaatrecht Hoofdstuk 2. Goederenrecht Hoofdstuk 3. Verbintenissenrecht Hoofdstuk 4. Bijzondere overeenkomsten Hoofdstuk 5. Zekerheden- en executierecht Hoofdstuk 6. Personen- en familierecht Hoofdstuk 7. Familiaal vermogensrecht Deel IV. Handelsrecht en economisch recht Hoofdstuk 1. Handelsrecht Hoofdstuk 2. Vennootschapsrecht Hoofdstuk 3. Verzekeringsrecht burgerlijk procesrecht Basis met schema s P. Dauw 2010 ISBN paperback xxxii blz. 95 studentenprijs 39 Dit boek biedt een heldere analyse van het burgerlijk procesrecht. De student wordt aan de hand van duidelijke schema s door de materie geloodst, waardoor hij het probleem kan visualiseren en positioneren in het geheel van procesrechtelijke regels. Zonder positiebepaling is immers geen oplossing mogelijk. De basisbeginselen van het Gerechtelijk Wetboek worden op een gestructureerde wijze geanalyseerd en op een vlot toegankelijke en didactische manier uitgelegd. De proceduregids Stappenplan voor civiele, strafrechtelijke en bestuursrechtelijke geschillen F. Eggermont en S. Kerkhofs 2011 ISBN ca. 300 blz. paperback ca. 30 De auteurs bieden in dit handboek studenten rechten en rechtspraktijk op een praktische manier een stappenplan aan voor het inzetten van gerechtelijke procedures. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de moeilijke procedurele theorie in praktische, heldere richtlijnen omgezet. Door de vlotte en leesbare stijl kunnen docenten rechtsmethodologie het boek probleemloos gebruiken. De voorbeelden zijn ook zo gekozen dat ze een inhoudelijke studie van het recht mogelijk maken, waardoor dit handboek niet alleen de methodologische kant van verschillende rechtstakken behandelt, maar ook ruimte laat om de bronnen en beginselen van die rechtstakken te belichten. 8

9 bama CAtAlogus 2011 > recht De registratierechten grondig doorgelicht W. Hendrickx en K. Van Boxstael 2010 ISBN paperback xiv blz. 60 studentenprijs 30 Dit handboek stelt de registratierechten in het Vlaamse, het Brussels Hoofdstedelijk en het Waalse Gewest voor. Komen aan bod: verkooprechten van onroerende goederen, vestiging en overdracht van zakelijke zekerheden, verdelingen en gelijkgestelde overdrachten, schenkingen, inbreng in burgerlijke en handelsvennootschappen, huwelijkscontracten, testamenten en gelijkaardige akten, vonnissen en arresten en openbare verkopingen van lichamelijke roerende goederen. Naast tal van concrete voorbeelden en modellen bevat het boek ook een handige verklarende woordenlijst, modelattesten en formulieren. Dit handboek is geschikt voor het hoger en het volwassenenonderwijs. De successierechten doorgelicht D. De Groot 2011 ISBN ca.300 blz. paperback ca. 30 Dit handboek schetst de basisbeginselen van de successierechten voor het Vlaamse en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de hand van tal van praktische voorbeelden. De auteur heeft de structuur van het wetboek gevolgd omdat deze logisch is opgebouwd en perfect als schema kan dienen voor het studeren van de materie. Het handboek richt zich naar studenten van het hoger onderwijs en het avondonderwijs, die door middel van oefeningen zelf aan de slag kunnen. inleiding tot de internationale fiscaliteit A. Vanmaercke en G. Wittemans 2009 ISBN x blz. paperback 25 In deze uitgave komen de algemene inleidende begrippen omtrent internationale fiscaliteit en in het bijzonder dubbele belasting aan bod. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het modelverdrag ter voorkoming van dubbele belastingen, wordt bijzondere aandacht besteed aan de fiscale gevolgen van specifieke Europese regelgeving en de toenemende impact hiervan op ons Belgisch intern recht. Ook worden internationale taksplanning, de basisprincipes eigen aan de belasting van nietinwoners en de internationale sociale zekerheid behandeld. Vennootschapsrecht in kort bestek (tweede editie) R. Smits en J.-P. Vincke 2010 ISBN xv blz. paperback 29 De lezer doorloopt in dit handige boek de belangrijkste fases en formaliteiten in het leven van een vennootschap, van de oprichting tot de vereffening. Door middel van casussen en praktische toepassingen ontdekt de student het belang van statutaire clausules, verslagen en andere formaliteiten. Handels- en economisch recht in hoofdlijnen (negende druk) E. Dirix, R. Steennot en H. Vanhees 2011 ISBN ca. 500 blz. paperback 89 studentenprijs 35 Zorgzaam recht Recht voor vroedvrouwen en verpleegkundigen (tweede editie) D. Minten en W. Dijkhoffz 2011 ISBN ca. 250 blz. paperback 25 > Zie p. 13 Jeugd- en strafrecht voor het sociaalpedagogische werkveld I. De Jonghe 2009 ISBN xix blz. paperback 28 > Zie p. 13 9

10 recht in Kort bestek < bama CAtAlogus 2011 in deze reeks wordt een analyse geboden van een bepaald vakgebied, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. Deze uitgaven zijn vlot geschreven, met een beperkte voetnoten en bibliografie. Daarom is dit concept uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten. belastingrecht in kort bestek H. De Cnijf en L. Maes (eds.) 2011 ISBN ca. 365 blz. paperback ca. 95 studentenprijs ca. 35 Deze uitgave schetst beknopt en gestructureerd de algemene principes van het Belgische belastingrecht en licht de relatie tussen de verschillende belastingen toe. Dit werk onderscheidt zich van andere publicaties omdat het zich d.m.v. talrijke voorbeelden toespitst op de principes die aan de basis liggen van ons belastingrecht, zonder zich te verdiepen in tarieven en berekeningen voor een bepaald aanslagjaar. Het boek richt zich in de eerste plaats tot studenten in de richtingen handelsingenieur, handelswetenschappen, bestuurskunde en bedrijfsmanagement. Ook voor opleidingen met fiscaliteit in de zijlijn en waar een introductie in het belastingrecht wordt gegeven, is dit boek uitermate geschikt. Vermogensrecht in kort bestek (tweede herwerkte editie) V. Sagaert, B. Tilleman en A.-L. Verbeke 2010 ISBN xxxiii blz. paperback 89 studenten 35 In dit boek worden het goederenrecht en het bijzondereovereenkomstenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken: de algemene begrippen van het vermogensrecht, eigendom en eigendomsovergang (het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom, koop en kanscontracten), overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed (huur, lening, leasing en licentie, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal), diensten- en vaststellingsovereenkomsten (aanneming, Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester; lastgeving en dading). bijzondere overeenkomsten in kort bestek (vijfde editie) A.-L. Verbeke, P. Brulez, N. Carette en N. Hoekx 2010 ISBN xxx blz. paperback 65 studentenprijs 24 De tekst is volledig gericht op de elementaire beginselen. Na elk deel krijgt de student een aantal oefeningen (sommige met voorbeeld van oplossing) en ook een aantal didactische schema s en tabellen. Komen aan bod: contracten inzake overdracht van eigendom zoals koop, kanscontracten en dading; contracten inzake genot van eigendom zoals huur, lening, leasing, franchising en licentie en dienstenovereenkomsten zoals aanneming, Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester en lastgeving. milieurecht in kort bestek B. Vanheusden en G. Van Hoorick 2011 ISBN blz. paperback In een eerste deel wordt het milieurecht kort in zijn beleidsmatige context gesitueerd. Vervolgens wordt het milieurecht op internationaal en Europees niveau behandeld. Veel uitgebreider wordt het Vlaamse niveau besproken. Daarbij wordt stilgestaan bij de organisatie van het milieubeleid, de rechtsbronnen, de rechtsbescherming, alsook de besluitvorming in het milieubeleid. Nadien wordt een overzicht geboden van het materieel milieurecht in het Vlaamse Gewest met topics als de milieuvergunning, MER, water, afval, bodem, natuurbehoud, aansprakelijkheid en handhaving. Personenrecht in kort bestek (derde editie) F. Swennen 2008 ISBN xviii blz. paperback 37 studentenprijs 18 familierecht in kort bestek (derde editie) F. Swennen 2008 ISBN xxiii blz. paperback 56 studentenprijs 23 mededingingsrecht in kort bestek Y. Montangie (ed.) 2006 ISBN xiii+ 182 blz. paperback 59 studentenprijs 29,50 internationaal recht in kort bestek J. Wouters 2006 ISBN xxviii blz. paperback 69 studentenprijs 30 10

11 bama CAtAlogus 2011 > sociaal recht Arbeidsrecht (tweede editie) D. Heylen en I. Verreyt 2011 ISBN xxii blz. paperback 30 In dit overzichtelijke handboek komen de meest belangrijke topics van het Belgische arbeidsrecht aan bod: de Arbeidsovereenkomstenwet, de bepalingen van lesmateriaal de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet en de Arbeidsreglementenwet. Door de concrete voorbeelden en veelvuldige verwijzingen naar de rechtspraak is deze praktische en handige leidraad zowel geschikt voor een eerste kennismaking met het arbeidsrecht als voor een verdergaande studie. sociaal recht in essentie D. Heylen en I. Verreyt 2011 ISBN ca. 450 blz. paperback ca. 30 Het Belgisch sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus met tal van regels en uitzonderingen, waardoor men snel de weg dreigt kwijt te raken. Het boek is een algemeen inleidend werk, specifiek gericht op hogeschoolstudenten. Het bespreekt de essentie van het sociaal recht, zonder zich te verliezen in al te verregaande details en biedt talrijke concrete en duidelijke voorbeelden. Voor docenten die het boek gebruiken, is er een Powerpointpresentatie en zijn er casussen met stukken uit de praktijk voorzien. Ook een elektronisch oefeningenpakket is beschikbaar voor docenten. Met actualiseringen op de website van Intersentia. socialezekerheidsrecht (tweede editie) D. Heylen, I. Verbeeck, L. Vermeulen, I. Verreyt en V. Vervliet (ed.) 2011 ISBN xx blz. paperback 30 lesmateriaal lesmateriaal Vertrekkende van een algemene beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid komen in dit handboek achtereenvolgens de verschillende takken van de sociale zekerheid aan bod: de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en het aanvullend pensioen en ook de socialebijstandregelingen, zoals het leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen enz. Op de website van Intersentia vindt u actualiseringen terug tot aan de publicatie van een volgende editie van dit handboek. schets van het belgische arbeidsrecht (tweede editie) D. Cuypers m.m.v. P. Foubert 2011 ISBN xx blz. paperback 35 studentenprijs 25 Deze schets is een beknopt overzicht van het arbeidsrecht in België. Deze praktische en vlot leesbare tekst is bedoeld als inleiding tot het sociaal recht in de bacheloropleiding. De klemtoon ligt vooral op de individuele arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht. Niettemin wordt ook de link gelegd met de rechtspraktijk, de sociale beleidsopties, de Belgische sociale zekerheid (vooral inzake bijdragen) en het Europese sociaal recht. Het boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar behandelt de voornaamste onderdelen van deze rechtstak. Om de band te leggen met de levendige discussies in de sociale praktijk worden herhaaldelijk kritische standpunten van de auteur geformuleerd en worden talrijke bronnen uit de rechtspraktijk weergegeven. > Voor meer informatie over het extra lesmateriaal kunt u contact opnemen met Nancy De Braekeleer of Sarah Boxstaens 11

12 VerZeKeriNgeN < bama CAtAlogus 2011 De brandverzekering doorgelicht J. Baert, M. De Graeve en M. Gyselaers 2010 ISBN ca. 200 blz. paperback studentenprijs ca. 25 De brandverzekering doorgelicht bestudeert de brandverzekering in haar wettelijk kader aan de hand van de algemene voorwaarden en praktijkdocumenten (bijzondere voorwaarden, lesmateriaal schade-aangifte,...) van verzekeringsaanvraag tot het einde van de polis met inbegrip van schadebeheer. Dit handboek is gestoffeerd met talrijke voorbeelden en oefeningen en is daardoor uitermate geschikt voor gebruik in het hoger onderwijs en voor zelfstudie. Handboek bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten (vijfde editie) Ph. Colle 2010 ISBN xvi blz. paperback studentenprijs 37 De auteur bespreekt en analyseert de belangrijkste bijzonder gereglementeerde verzekeringscontracten, die hoofdzakelijk verband houden met het privéleven van de verzekerde en die bijgevolg het vaakst voorkomen in de dagelijkse juridische praktijk: de brandverzekering, de gezinsaansprakelijkheidsverzekering, de motorrijtuigenverzekering, de levensverzekering en de rechtsbijstandsverzekering. Bijgewerkt tot juni Algemene beginselen van het belgisch verzekeringsrecht (vijfde editie) Ph. Colle 2006 ISBN x blz. paperback 48,5 studentenprijs 25 Dit algemene maar uiterst praktisch opgevatte handboek ontrafelt op een duidelijke en beknopte manier de beginselen van het verzekeringsrecht. Voor de practicus biedt dit boek een helder en snel inzicht in structuren en basisregelgeving. Het Belgische verzekeringsrecht is immers een kluwen van verschillende, vaak in elkaar verweven gespecialiseerde takken. In het eerste deel behandelt de auteur de regels eigen aan alle soorten verzekeringen, in het tweede deel de regels die specifiek verschillen voor elke soort verzekering. Deze indeling maakt het ingewikkelde verzekeringsgebeuren tot een zeldzaam overzichtelijk, transparant en bevattelijk geheel. > Voor meer informatie over het extra lesmateriaal kunt u contact opnemen met Nancy De Braekeleer of Sarah Boxstaens 12

13 bama CAtAlogus 2011 > sociale WeteNsCHAPPeN Wat ervan te zeggen Informatie en beroepsgeheim binnen het ortho- en sociaalagogisch werkveld R. Schellaert 2010 ISBN x blz. paperback 45 studentenprijs 32 Dit boek gaat over beroepsgeheim, het opslaan en verwerken van persoonsgegevens, medische informatie, het uitwisselen van informatie tussen collega s en voorzieningen, met leidinggevenden, met ouders en minderjarigen, bij kindermishandeling, en met politie en justitie. Het boek biedt een overzicht van de bijbehorende wettelijke en deontologische kaders. Centraal in dit boek staan praktijk en reflectie. Aan de hand van workshops (casussen en reflectievragen en oefeningen) krijgt de student de kans om gefundeerde persoonlijke standpunten in te nemen bij de ethische dilemma s in concrete situaties. Het boek spitst zich vnl. toe op het ortho- en sociaalagogisch werkveld, maar kan ook gebruikt worden bij een ruimere algemene ethische vorming. inleiding Hrm (tweede editie) Praktische kennis wetenschappelijk onderbouwd R. Caers 2011 ISBN paperback ca. 200 blz. 35 studentenprijs 25 Deze uitgave biedt een inleiding tot het Human Resource Managementdomein aan de hand van een duidelijke rode draad, zonder overbodige verdiepingen en zijsprongen. Van werving en selectie, over socialisatie en leidinggeven, tot het verbeteren van prestaties en het omgaan met ontslag. Steeds praktijkgericht, met wetenschappelijke literatuur als fundament. Deze uitgave richt zich dan ook niet uitsluitend tot academische en professionele bachelorstudenten maar ook tot een breder publiek. Jeugd- en strafrecht voor het sociaalpedagogische werkveld I. De Jonghe 2009 ISBN xix blz. paperback 28 Dit handboek schetst zo helder mogelijk de vaak ingewikkelde en omvangrijke materie van het jeugd- en strafrecht voor studenten en andere lezers uit het sociaalpedagogische werkveld. Het is niet de bedoeling om een uitgebreid en volledig handboek Jeugd- en strafrecht te maken, maar de auteur wil veeleer een gemengd juridisch-pedagogische kijk op deze materie geven. In het boek worden naast de theorie verschillende krantenartikels opgenomen. Ze wijzen op de actualiteit maar dienen vaak ook om kritische kanttekeningen te maken bij de regelgeving. Ook alternatieve visies en nieuwe en toekomstige projecten komen aan bod. Zorgzaam recht (tweede editie) Recht voor vroedvrouwen en verpleegkundigen D. Minten en W. Dijkhoffz 2011 ISBN ca. 250 blz. paperback 25 Vroedvrouwen en verpleegkundigen worden dagelijks en vaak onbewust geconfronteerd met juridische vragen en problemen. In de praktijk komt het aan op handelen en daarom moet het recht duidelijk en hanteerbaar zijn. In dit boek vindt u tal van casussen en ander voorbeeldmateriaal. Dit handboek is bestemd voor studenten verpleegkunde en vroedkunde en voor studenten die een opleiding gezondheidszorg, bejaardenzorg of kinderzorg volgen. De samenleving en haar economie Inleiding tot de sociologie van het economisch leven S. Adriaenssens 2011 ISBN ca. 400 blz. paperback studentenprijs ca. 35 De studenten maken kennis met de belangrijkste algemene sociologische basisbegrippen en inzichten. Tegelijkertijd ontdekken ze de meerwaarde die de economische sociologie kan betekenen voor hun eigen opleiding en toekomstige beroepsactiviteiten. 13

14 e-learning < bama CAtAlogus 2011 Elektronisch les- en oefenmateriaal Om optimaal te kunnen beantwoorden aan de vraag naar elektronisch les- en oefenmateriaal, heeft Intersentia bij verschillende van haar uitgaven een uiterst gebruiksvriendelijk en hoogstaand oefeningenpakket ontwikkeld. Via een eenvoudige inlogprocedure krijgen de studenten toegang tot dit elektronisch lesmateriaal. lesmateriaal bij onderstaande uitgaven bieden wij elektronisch lesen oefenmateriaal aan. zie p. 3 zie p. 4 Op deze manier kan de student de geziene theorie uitgebreid inoefenen en kan de leerstof zelfs op afstand ingestudeerd worden. Docenten kunnen hun studenten via het systeem eenvoudig opvolgen en evalueren! Via de trackingmodule worden alle activiteiten van de studenten bijgehouden, waardoor de docent een goed overzicht krijgt van de leerprestaties en behoeften van de studenten. > een brede waaier aan oefenmodellen; > meerkeuzevragen (met één of meer juiste antwoorden); > invul- of verbetervelden; > sleepoefeningen met tekst, met of op figuren; > horizontale of verticale rangschikking; > schikken in kolommen; > elementen verbinden en verbanden benoemen; > rolmenu s in een tekst met keuzemogelijkheden; > jaarrekeningen invullen; > journaalposten invullen; > een balans opstellen; > zie p. 11 zie p. 11 Powerpointpresentatie en extra oefeningen Bij verschillende titels voorziet Intersentia een Powerpointpresentatie en extra oefeningen. De docent kan dit aanvullende lesmateriaal vlot integreren in het bestaande lessenpakket, waardoor de studenten in staat zijn om de leerstof verder in te studeren. Titels die over deze Powerpointpresentatie en extra oefeningen beschikken, vindt u terug aan de hand van dit icoontje: zie p. 11 zie p. 12 > Voor meer informatie over het extra lesmateriaal kunt u contact opnemen met Nancy De Braekeleer of Sarah Boxstaens 14

15 bama CAtAlogus 2011 > overige titels Overige titels voor het hoger universitair en niet-universitair onderwijs ondernemen caseboek H. Crijns (ed.) 2004 ISBN blz. paperback 35 studentenprijs 25 Handboek ruimtelijk bestuursrecht G. Van Hoorick 2011 ISBN blz. paperback studentenprijs XXX organisatie van de gezondheidszorg (tweede editie) S. Callens en J. Peers (eds.) 2008 ISBN xxiv blz. paperback 135 studentenprijs 40 Handboek gerechtelijk recht (tweede editie) J. Laenens, K. Broeckx, D. Scheers en P. Thiriar 2008 ISBN xxxiii blz. paperback 165 studentenprijs 36 Actuele problemen van financieel, vennootschaps- en fiscaal recht Feestbundel 20 jaar Werkgroep financieel recht R. Houben en S. Rutten (eds.) 2007 ISBN xx blz. gebonden 105 studentenprijs 50 basiswetteksten inzake handelsen economisch recht (vijfde druk) Y. Montangie en H. Vanhees 2010 ISBN xxii blz. paperback 32 studentenprijs 25 basiswetteksten inzake het recht van de intellectuele eigendom (zevende editie) H. Vanhees 2010 ISBN x blz. paperback 35 studentenprijs 26 interuniversitair casebook arbeidsrecht K. Nevens, J. Peeters, A. Rahme, K. Reyniers, K.Van den Langenbergh, W. Vandeputte, I. Van Puyvelde en M. van Putten 2007 ISBN xii blz. paperback 75 studentenprijs 28 synopsis van het belgische arbeidsrecht (vierde editie) P. Humblet en M. Rigaux (eds.) 2009 ISBN xxx blz. paperback 92 studentenprijs 37 Handboek socialezekerheidsrecht (achtste editie) J. Van Langendonck m.m.v. J. Put, G. Van Limberghen, D. Simoens en A. Van Regenmortel 2011 ISBN xl blz. paperback 165 studentenprijs 40 Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen (tweede editie) B. De Smet 2010 ISBN xx blz. paperback 97,50 studentenprijs 37 Het personen- en familierecht F. Swennen 2010 ISBN xxviii blz. paperback 114 studentenprijs 47 schets van het familiaal vermogensrecht (derde herwerkte editie) W. Pintens, K. Vanwinckelen en J. Du Mongh 2008 ISBN xxxv blz. paperback 65 studentenprijs 32,50 Praktijkboek familiaal Vermogensrecht W. Pintens, S. Mosselmans en Ch. Declerck 2009 ISBN xx blz. paperback 85 studentenprijs 30 fiscaal strafrecht en strafprocesrecht A. De Nauw 2007 ISBN vi blz. paperback 49 studentenprijs 30 europese btw-rechtspraak L. Vandenberghe 2004 ISBN blz. paperback 125 studentenprijs 40 europees recht K. Lenaerts, P. Van Nuffel 2011 ISBN xxxiv blz. paperback 45 studentenprijs 28 recht van de europese unie. basisjurisprudentie J. Meeusen 2007 ISBN xxxiii blz. paperback 85 studentenprijs 35 bronnen internationale bescherming van de rechten van de mens P. De Hert en K. Henrard (eds.) 2010 ISBN xv blz. paperback 38 bronnen van internationaal recht J. Wouters 2004 ISBN blz. paperback 125 studentenprijs 35 grondlijnen van internationaal recht J. Wouters en M. Bossuyt 2005 ISBN blz. paperback 129 studentenprijs 40 Cases van internationaal recht J. Wouters 2005 ISBN blz. paperback 79 studentenprijs 20 15

16 bestelformulier < BAMA Catalogus 2011 Fax dit formulier met uw bestelling naar +32 (0) Mevr. / Dhr. Naam Voornaam Onderwijsinstelling Richting/optie Vak Straat Nr. Postcode Woonplaats Tel. Fax Btw-nr. Datum Handtekening Gaat akkoord met de voorwaarden voor het ontvangen van docentenexemplaren en wenst de volgende boeken aan te vragen: Blijft graag op de hoogte van uitgaven in de volgende vakgebieden: Boekhouden, audit en financiering Management en economie Recht Fiscaliteit Bestuurswetenschappen Verzekeringen Sociale wetenschappen Voorwaarden om te kunnen genieten van de studentenprijs Studentenprijzen gelden enkel voor studenten op vertoon van hun studentenkaart en na opgave van de naam van het vak, de docent en de instelling waarvoor zij het boek aanschaffen. Docenten die het boek voorschrijven voor hun studenten, kunnen met de uitgeverij contact opnemen om praktische afspraken te maken over de verspreiding van het studiemateriaal onder de studenten. Meestal verloopt dit via de boekhandel of de cursusdienst. Richtlijnen voor het verstrekken van presentexemplaren en beoordelingsexemplaren voor docenten A Gratis presentexemplaren 1 Toegestuurd op initiatief van Intersentia Van uitgaven waarvan wij naar redelijkheid verwachten dat deze binnen het onderwijs voorgeschreven kunnen worden, wordt - per titel - één gratis presentexemplaar door Intersentia automatisch opgestuurd naar de betreffende hoogleraar of docent. 2 Toegestuurd op aanvraag Van verplicht voorgeschreven boeken wordt op verzoek van hoogleraren en/of docenten die het voorgeschreven boek gebruiken, één presentexemplaar verstrekt. Is er sprake van aanbevolen literatuur, dan worden geen gratis exemplaren verstrekt. B Beoordelingsexemplaren Uitgaven die u niet automatisch hebt ontvangen, kunt u ter beoordeling bij ons aanvragen. U ontvangt dan het boek voor een periode van zes weken ter inzage. Uiteindelijk leidt dit tot twee mogelijkheden: 1 U behoudt het boek Indien u het boek verplicht voorschrijft, beschouwen wij uw exemplaar als een presentexemplaar (invoering voor minimaal 10 studenten). Indien wij u een factuur hebben toegestuurd, ontvangt u een creditnota. Indien u het boek niet verplicht voorschrijft, ontvangt u van ons een factuur. 2 U retourneert het boek U ontvangt een creditnota indien u een factuur heeft ontvangen. Indien u retourneert binnen een termijn van zes weken, krijgt u geen factuur (dus ook geen creditnota). Groenstraat Mortsel België T F U betaalt pas na ontvangst van een factuur. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld, en exclusief verzendkosten. Alle titels zijn ook verkrijgbaar in de boekhandel. Intersentia nv respecteert uw privacy. Intersentia mag de persoonsgegevens die u doorgeeft, gebruiken om u op de hoogte te houden van haar uitgaven. Wilt u geen commerciële informatie van Intersentia ontvangen? Kruis dan dit vakje aan:. U kunt uw gegevens ook opvragen en laten verbeteren via fax of brief.

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011

Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 Rechten >> faculteit rechten >> bacheloropleiding 2010-2011 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten Faculteit Rechten A. Engelen J. Crab, Photo

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Economisch. Leerplan modulaire opleiding. HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Categorie HOKT/SP Graduaat Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl Catalogus 2014 Hoger economisch onderwijs www.coutinho.nl Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid

Nadere informatie

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair)

INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013. HBO BOEKHOUDEN (Modulair) Ik bouw een toekomst met jou! INFOMAP Hoger Beroepsonderwijs 2012-2013 HBO BOEKHOUDEN (Modulair) CVO Lethas Brussel Landsroemlaan 126 B-1083 Brussel Tel : 02/420 10 26 0484/057562 e-mail: info@lethas.be

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV

Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Studiegids 2007-2008 Bedrijfsmanagement AFSTUDEERRICHTING ACCOUNTANCY-FISCALITEIT BACHELOR / SEMESTER III + IV Missie van de opleiding De bachelor Bedrijfsmanagement biedt praktijkgerichte en op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

H I A F n i e u w s b r i e f

H I A F n i e u w s b r i e f 1 3 e jaargang - Nummer 3 - Driemaandelijks - maart - april - mei 2010 Afgiftekantoor: 9000 GENT X - P708235 H I A F n i e u w s b r i e f Financiële beroepen en bedrijven onvoldoende vertrouwd met voordelen

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010

Legal Actua. Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Legal Actua Bijsluiter bij Ad Rem van september 2010 Met deze maand onder meer: Nieuwe Reeksboeken De vernieuwde appartementswet van 2 juni 2010 Handboek Milieurecht Schaderegeling in België Nieuwe edities!

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding

Communicatiewetenschappen. bacheloropleiding Communicatiewetenschappen bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen 4 Infrastructuur 4 Vorming

Nadere informatie

Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour

Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour Business & Economics Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour managers en professionals managers et professionnels economische beroepen professions économiques juridische beroepen professions

Nadere informatie

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden

Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Profiel van de forensic accountant: noodzakelijke vaardigheden Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie