Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011"

Transcriptie

1 Provinciecentrale ZuidHolland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN ZUIDHOLLAND 2 MAART 2011 Hieronder volgt de definitieve groslijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten van ZuidHolland, die in maart 2011 plaatsvinden. De namen van de kandidaten staan in alfabetische volgorde. Op de definitieve groslijst treft u niet aan de heer F. (Floor) Vermeulen te Boskoop. Hij is namelijk inmiddels aangewezen als lijsttrekker voor de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen. Deze groslijst geldt dus voor de kandidaten vanaf plaats twee. Op de voorlopige groslijst van mei 2010 waren ook nog vermeld mevrouw H.M.C. Dwarshuisvan de Beek (Leidschendam), de heer F.D. van Heijningen (Dordrecht), de heer G. de Jonge (Rotterdam), de heer R. van der Have (Krimpen a/d IJssel), de heer A. Schipper (Rotterdam), de heer O.P. Spek (Vlaardingen), de heer H. van der Torn (Nieuwerkerk a/d IJssel), de heer S. de Visser (Rotterdam) en de heer R.E. Waterman (Delft). Deze personen hebben zich om hun moverende redenen teruggetrokken. Het bestuur heeft de heer R.A.M. van der Sande (Leiden) aan de definitieve groslijst toegevoegd. De heer Van der Sande is thans voorzitter van de Verkiezingsprogrammacommissie ZH; oudvicevoorzitter van de VVD en oudwethouder van de gemeente Leiden. Hij is in staat om veel extra stemmen te trekken, het VVDgeluid te laten horen en is dus uitermate geschikt om als lijstduwer op te treden. De kandidaten (incl. Floor Vermeulen) hebben aangegeven bij verkiezing of plaatsvervulling de benoeming tot lid van Provinciale Staten van ZuidHolland te aanvaarden. Voorts hebben de kandidaten (incl. Floor Vermeulen) verklaard dat zij de samenstelling van de Eerste Kamerfractie zullen bevorderen overeenkomstig het resultaat van de ledenraadpleging, zoals bedoeld in het VVDkandidaatstellingsreglement van de Eerste Kamer. Den Haag, 1 oktober 2010

2 H.(Hans) Aeijelts Averink (m) Woonplaats: Lekkerkerk Geboortedatum: 28 januari 1941 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Gymnasium B; Geneeskunde RU Groningen W.Q. (Quintus) Backhuijs (m) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 5 mei 1969 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MAVO, MEAO,HEAO Huisarts Vicevoorzitter VVDafdeling Nederlek; Lid partijcommissie Volksgezondheid Geen Somerenstichting: 2007heden Docent economie op MBO; Financieel adviseur Helica; Senior consultant Granton Marketing; Bedrijfseconomisch adviseur Besturenraad; Interimhoofd bedrijfsvoering Stedelijk Museum De Lakenhal 2007heden Bestuurslid VVD Leiden; 2002heden Lid partijcommissie Onderwijs F.J. (Freek) Ampt (m) Woonplaats: Goudswaard Geboortedatum: 10 juli 1967 Lid VVD sedert: adres: Somerenstichting: Geschiedenis van het liberalisme; Politieke stromingen; Liberale waarden; Liberalisme in parktijk; Liberale theoriën; Presentatietechnieken I en II; Discussietechnieken I en II; Masterclass Opleiding: MAVO; MAS Zelfstandig ondernemer (boer) Lid partijcommissie LNV Somerenstichting: Discussietechniek; Kadercursus E.H.M. (Edith) BalVerbeek (v) Woonplaats: Bleiswijk Geboortedatum: 24 december 1962 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HAVO; Cursussen verzekeringen; HBO lerarenopleiding Geschiedenis Zelfstandig ondernemer (verzekeringskantoor); Docente geschiedenis

3 Functies in politiek vertegenwoordigende lichamen:lid gemeenteraad Bleiswijk; Lid gemeenteraad Lansingerland; Lid AB Recreatieschap Rottemeren Somerenstichting: Discussietechnieken I en II; Geschiedenis van het liberalisme; Liberale waarden; Debattechnieken; Masterclass; Kadercursus; Liberale loopbanen; Train de trainer Jeugdbestuur hockeyvereniging T.L. (Tiemen) Brill (m) Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 2 augustus 1951 Lid VVD sedert: adres: 2008heden Stafadviseur gemeentesecretaris Den Haag; Trainee/managementadviseur griffie gemeente Den Haag Somerenstichting: Liberalisme; Debatteren; Geschiedenis van het liberalisme; Masterclass Voorzitter Studentenvereniging Augustinus; lid Universiteitsraad Leiden namens de Studentengroepering Leiden Opleiding: HBSA; HEAOEJ, Rechten RU Groningen en RU Leiden Financieel directeur KPN; Senior commercieel productmanager KPN Lid verkiezingsprogrammacommissie PS 2006 M.I. (Marijke) van Dobben de Bruijn (v) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 5 juli 1943 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Gymnasium; doctoraal recht RU Leiden; businessschool INSEAD 2007heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Consultant Somerenstichting: Trainer Haya van Somerenstichting Voorzitter Vereniging oudgemeenteraadsleden Den Haag; Vicevoorzitter commissie Bezwaarschriften gemeente Den Haag V.L. (Victor) Dobbe (m) Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 25 juli 1980 Lid VVD sedert: adres: Lid gemeenteraad Leiden; 2007heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Heeft de meeste cursussen zelf als trainer gegeven Diverse besturen van o.a. Volksuniversiteit en Woningbouwverenigingen Opleiding: Bestuurskunde RU Leiden

4 D.J. (Dami) van Doorninck (m) Woonplaats: Delft Geboortedatum: 7 oktober 1946 Lid VVD sedert: adres: 2008heden ondersteuning VVDfractie; voorzitter campagnecommissie gemeenteraad 2010 Sinds april 2010 VVDburgerraadslid Opleiding: GymnasiumA; Doctoraal Staats en administratiefrecht RU Utrecht Somerenstichting: Liberalisme, Masterclass Hoofd Concernafdeling Bestuurlijke Ondersteuning, tevens locosecretaris gemeente Delft; projectleider Willem de Zwijger (koninklijke begrafenissen); Juridisch adviseur directie Programma's en Projecten gemeente Delft Ondersteuning Stichting Opwaartse Kracht; Weekend pleegouder E.K.V. (Eco) van Efferink (m) Woonplaats: Katwijk Geboortedatum: 29 mei 1950 Lid VVD sedert: adres: Somerenstichting: Voorzitter Ondernemingsraad gemeente Delft; Bestuurslid Vereniging Delfia Batavorum; Stichting Geschiedschrijving Delft; Stichting Pakschuit; Nooit Gedacht; Stichting Familie Van Doornick; Stichting Building with Nature H.A. (Harmen) van Dorsser (m) Woonplaats: Zwijndrecht Geboortedatum: 12 juni 1980 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Universitair Management onderwijs; meerder directiefuncties MBO/VO/Speciaal Onderwijs; Eigenaar particulier Onderwijsbedrijf de Leercurve te Katwijk Vanaf 1996 Lid schaduwfractie; Lid gemeenteraad Katwijk, vanaf 2002 fractievoorzitter; Voorzitter commissie Regio Holland Rijnland Somerenstichting: Financiën; Onderhandelen; Media; Debatteren Opleiding: HAVO; MTS; HTS; Bestuurskunde Voorzitter Katwijkse Sociëteit; Lid Ondernemersvereniging Programmaleider verkeer en vervoer Prorail; Plancoördinator Betuweroute en Havenspoorlijn; Omgevingsmanager Den Haag Nieuw centraal G.L.J. (Gerda) GeenjaarCové (v) Woonplaats: HazerswoudeDorp Geboortedatum: 8 augustus 1953 Lid VVD sedert: adres:

5 Opleiding: MULO; Opleiding tot notarieel medewerker; Diploma notarisklerk Notarisklerk; 2005heden werkzaam bij een kantoor van advocaten, notarissen en belastingadviseurs Lid Gemeenteraad Leiden; Wethouder gemeente Leiden en daaruit voortvloeiende diverse nevenfuncties; Hoofdingeland Waterschap Wilck en Wiericke Somerenstichting: Liberalisme II; Mediatraining;Collegeonderhandelingen Secretaris en vicevoorzitter VVDafdeling Rijnwoude Wethouder gemeente Rijnwoude; en Voorzitter VVDgemeenteraadsfractie Rijnwoude Somerenstichting: Debatteren 2009heden Lid Raad van Toezicht organisatie voor exploitatie van huisvesting en ouderen en verpleegzorg; 2003heden Secretaris Ondernemersvereniging Bedrijventerrein; lid Raad van Beheer/Raad van Toezicht Stichting Zorgnet Groenwoude; ondersteuning directie autobedrijf; Lid Bezwarencommissie functiewaardering Vuilverwerkingsbedrijf Cyclus; vrijwilliger bij zwembad 2009heden Voorzitter Ver. Vastgoedeigenaren Binnenstad Leiden; 2008heden Voorzitter Ver. Leidse Schooltuinen; 2008heden Lid Raad van Toezicht Bosgroep MiddenNederland; 2006heden Bestuurslid Stichting Wimabo; 2002heden Bestuurslid Stichting Vrienden Inloophuis Psychiatrie;1991heden Bestuurslid Vereniging Belangstellenden in de Lakenhal; Lid Ouderraad Houtmarkt/PI De Brug; Lid Medezeggenschapsraad SBO ''De Wissel''; Bestuurslid Stichting Rembrandt 400; Bestuurslid Stichting GemLease A.M. (Ank) van Ginkelde Graaf (v) Woonplaats: Stolwijk Geboortedatum: 5 maart 1942 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBO A.C. (Alexander) Geertsema (m) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 24 juni 1956 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Staatsexamen VWOA; Kandidaatsexamen Nederlands Recht Zelfstandig adviseur; Vermogensbeheerder lid commissie Verkiezingsprogramma gemeenteraad Verpleegkundige 1982 heden Voorzitter/secretaris VVDafdeling Vlist en Lid Gemeenteraad Vlist; Wethouder gemeente Vlist; 2003heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Liberalisme I en II; Mediatraining; Presentatietechniek

6 Bestuurslid Muziekvereniging; Bestuurslid Zorgboerderij Vanaf 1988: voorzitter werkgroep en bestuurslid afdeling Leiden; Secretaris Ondercentrale Leiden; Secretaris bestuur afdeling Leiden C.J. (Kees) de Gruiter (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 5 november 1948 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Engels MOA (HBO) Zelfstandig ondernemer Voorzitter Programmacommissie VVD Rotterdam (2002); Hoofdredacteur De Vrije Rotterdammer; 2006heden Secretaris Partijcommissie BUZA en OS; 1998 Voorzitter Programmacommissie D66 Rotterdam Lid Gemeenteraad Rotterdam; Voorzitter Raadscommissie Rotterdam; Lid/voorzitter Deelraad Rotterdam Centrum namens D66 Vanaf 1994: Raadslidfractieassistentraadslid van de gemeente Leiden; Lid Bezwarencommissie Algemene en sociale kamer Somerenstichting: Liberalisme I en II; Discussie en presentatietechnieken I en II 2009: Lid en roulerend voorzitter Bezwarencommissie Haarlemmermeer; 2008 Penningmeester Stichting ''Doodenherdenking Leiden'' I.A.M. (Ivo) ten Hagen (m) Woonplaats: Boskoop Geboortedatum: 28 februari 1960 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBO Tuin en Landschapsinrichting Somerenstichting: Alle cursussen t/m Topkader Wethouder gemeente Boskoop Lid Partijcommissie Ruimtelijke ordening; Lid Partijcommissie Binnenlandse zaken M.J. (Greetje) van GrutingWijnhold (v) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 10 juni 1951 Lid VVD sedert: adres: Raadslid en wethouder gemeente Boskoop; Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Diverse Opleiding: Verpleegkunde; Hoger management Directeur Thuiszorg Den Haag locatie Scheveningen; Exploitant huurappartementen W.J.K. ( Willem) Hamminga (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 6 januari 1960 Lid VVD sedert: adres:

7 Opleiding: Universitair Bedrijfskunde Adviseur kleine ondernemers (ZZP) Somerenstichting: Kadertraining; Masterclass VVD Den Haag; Liberale loopbanen; Kadertraining JOVD; Liberalisme I en II Bestuurslid VVDonderafdeling RotterdamCentrum en Noord Burgerraadslid Deelgemeente RotterdamNoord; Raadslid Deelgemeente RotterdamNoord; Voorzitter VVDfractie Deelgemeente Rotterdam Noord Somerenstichting: Liberalisme I en II; Gemeentefinanciën; Kadercursus en diverse andere Cursus bij Arnold Bruggeman te Dordrecht: Professionalisering raadsleden Bestuurslid Bewonersorganisatie, R.H. (René) ten Have (m) Lid Koning Willem II kring; Lid Ver. van Overheidsmanagement; Voorzitter Jong Deloitte ( ) M.E.G.A. ((Mireille) HordenBloemen (v) Woonplaats: Schoonrewoerd Geboortedatum:30 december 1951 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Atheneum; Universitair Agrarisch ondernemer; Vertaler 2007heden Lid Partijraad; 2007heden Lid Partijcommissie LNV Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 27 januari 1977 Lid VVD sedert: adres: 2002heden Lid gemeenteraad Leerdam; 2004 heden Voorzitter commissie Ruimte gemeente Leerdam Opleiding: HBOOverheidsmanagement Thorbecke Academie; WO Bestuurskunde RU Leiden Somerenstichting: Liberale praktijk; Kadercursus; Gemeentefinanciën; Discussietechnieken I en II; Presentatietechnieken I en II 2008heden Senioradviseur Public Affairs GGD Nederland; Bestuursvoorlichter gemeente Den Haag; Politiekassistent Staatssecretaris van OCW; Senioradviseur Publieke sector bij Deloitte & Touche Consultancy 2009heden Voorzitter Agrarische adviesraad Rabobank Vijfheerenlanden/Alblasserwaard Oost/Krimpenerwaard; 2003heden Lid Keurpanel Bel Company Schoonrewoerd; 2001heden Lid Rabobank Coöperatiefonds Lid Partijcommissie Onderwijs en Jeugd; Secretaris VVDwerkgroep Jeugd; Secretaris VVDcommissie Dekker; Lid landelijk campagneteam Provinciale Statenverkiezingen 2007 A.P. (Xandra) Hovius (v) Woonplaats: Dordrecht Geboortedatum: 15 september 1966 Lid VVD sedert: adres:

8 Opleiding: HAVO Zelfstandig ondernemer Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBO 2009heden Lid Campagnecommissie; Bestuurslid (2008) Zelfstandig ondernemer, v/h Leidinggevende, Reclasseringswerker, Trainer, Toezichthouder Somerenstichting: Penningmeester VVDonderafdeling Prins Alexander; Lid Steunfractie VVDonderafdeling Prins Alexander Bestuurslid NLIP, CJBd, DOV, De Maatschappij dept. Dordrecht etc. A. (Arie) Janson (m) Woonplaats: Piershil Geboortedatum: 21 oktober 1959 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBO Accountmanager KPN 2008heden Bestuurslid, sinds 2010 voorzitter VVDafdeling Korendijk Somerenstichting: Kadertraining 2009heden Lid Bondsbestuur ABVAKABO FNV Somerenstichting: Debatteren; Mediatraining Voorzitter Bewonersvereniging; Lid Klachtencommissie Thuiszorg Den Haag R.J.M. (Ron) Klein Breteler (m) Woonplaats: Schiedam Geboortedatum: 4 september 1946 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBSB; TU Delft (stedebouw en architektuur) Directeur/eigenaar VHP Stedebouwkundigen + Architekten + Landschapsarchitekten B.V.; Senioradviseur Royal Haskoning B.V.; eigenaar Ir. R. Klein Breteler Stedebouw & Advies E.M.F. (Eric) Jarmohamed (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 11 februari 1961

9 Somerenstichting: Voorzitter Rotaryclub Schiedam; Lid Aankoopcommissie Stedelijk Museum Schiedam; Founder/bestuurslid Stichting Cultureel Forum Schiedam; Founder/bestuurslid Stichting The Dutch Drawing Centre Rotterdam i.o.; Lid Raad van Advies i.o. Kunstcentrum Korenbeurs Schiedam 2009heden Bestuurssecretaris Beter Onderwijs Nederland (BON) D.J. (Carolien) van de Lagemaat (v) Woonplaats: Dordrecht Geboortedatum: 14 juni 1958 Lid VVD sedert: adres: K. (Klaas) Kwint (m) Opleiding: MAVO; HAVO; HTS; EMlog Woonplaats: Alphen aan den Rijn Geboortedatum: 21 oktober 1956 Lid VVD sedert: adres: Docent; Mediator; Coach; Ondernemer; Bestuurder Opleiding: MAVO; HAVO; Atheneum; Nederlands recht (bedrijfsrecht) RU Leiden; Algemene Economie toelatingsprogramma lerarenopleiding 1 e graads RU Leiden; Fiscaal recht (indirecte belastingen) RU Leiden; Public sector Management postgraduate programme TIAS Businessschool Tilburg 2006heden Fellow lectoraat Finance en Governance Hogeschool Inholland; 2002heden Docent economie en recht Hogeschool Inholland; Sectordirecteur VMBO; Afdelingsdirecteur MBO Somerenstichting: Voorzitter Stichting Transgender Netwerk Nederland; Bestuurslid Kon. Dordrechtsch Roei & Zeilvereeniging; Buurtbemiddelaar Dordrecht E.G. Lamme (Edward) (m) 2007heden Lid Partijcommissie Onderwijs en Jeugdzaken; Secretaris Afdelingsbestuur; Lid Campagneteam gemeenteraadsverkiezingen; Lid commissie Verkiezingsprogramma GR; Lid afdelingsbestuur; 2004 Secretaris werkgroep VVDafdeling Lid Gemeenteraad Alphen a/d Rijn Somerenstichting: Introductiecursus; Gemeenteraad; Geschiedenis v/h liberalisme; Politieke stromingen; Liberale waarden; Liberale theoriën; Professionalisering raadsleden; Masterclass KC ZuidHolland Noord Woonplaats: Leidschendam Geboortedatum: 25 maart 1946 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBSA; Rechtenstudie (3 jaar) Amsterdam en Leiden Redacteurjournalist eigen bedrijf (eenmanszaak); Oudmedewerker: Rijksvoorlichtingsdienst, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Sociale Zaken

10 Lid Gemeenteraad Leidschendam Voorburg Somerenstichting: Discussietechniek I en II; Presentatietechniek I; Gemeenteraad; Mediatraining II; Kadercursus 2002 PRadviseur Rotary Nederland; Ouddistrictsredacteur Rotary Nederland M.W. (Marcel) Ludema (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 28 maart 1963 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MAVO4; MTS; HTS; TUDelft (bouwkunde) Onderzoeker TNO; Docent Erasmus Universiteit en TUDelft; Zelfstandig ondernemer adres: Opleiding: MAVO; MEAO; Avans Hogeschool bedrijfskundige informatie Zelfstandig ondernemer Bedrijfsconsultancy; Debiteuren/crediteuren administrateur; Horeca en zwembadmedewerker diverse recreatiecentra Bestuurslid afdeling GoereeOverflakkee; Bestuurslid Kamercentrale Dordrecht; Lid Landelijke PRcommissie Lid Gemeenteraad Middelharnis Somerenstichting: Kadercursus 2008; Debatteren; Gemeentefinanciën; Oppositievoeren; Liberale Waarden; Liberalisme in praktijk; Vrijwillige dijkwacht Waterschap Hollandse Delta; Jurylid Skills Talentswedstrijden; Gastdocent middelbare scholen inzake (gemeente)politiek en verkiezingen Vicevoorzitter en secretaris Onderafdeling Prins Alexander; Vicevoorzitter Onderafdeling Centrum Noord; Lid Partijraad; Lid Partijcommissie Verkeer en Waterstaat Lid Gemeenteraad Rotterdam Somerenstichting: Liberalisme I en II e.a.; Kadercursus; Topkadercursus G.J. (Leen) Mur (m) Woonplaats: Nieuwveen Geboortedatum: 2 mei 1952 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: ULOB; HBSB; SPD; IPMA; NIBE; Bedrijfsopleiding Informatica; HBLmanagement; MOwiskunde (geen diploma); Universitair Informatica (propadeuse) S.C. (Simon) van Maurik (m) Woonplaats: Middelharnis Geboortedatum:30 april 1982 Lid VVD sedert: 2003 Manager Consultancy Synergie/Getronics; Service Linemanager UWV; Senior Projectmanager

11 Lid Gemeenteraad Liemeer; 2007heden Lid Gemeenteraad Nieuwkoop Somerenstichting: ABlid ISDR; Voetbalscheidsrechter KNVB Sedert 2004 Private banker (v.a senior) bij Van Lanschot Bankiers en lid Campagnecommissie VVD Noordwijkerhout A.P. (AriePieter) Noordermeer (m) Woonplaats: Oudenhoorn Geboortedatum: 9 april 1964 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HAVO; HBO; MBA Universiteit Nijenrode Agrarisch ondernemer; 2007heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Kadercursus 2008; Masterclass VVD ZuidHolland; Debatteren II; Politieke Stromingen; Public Relations; Geschiedenis van het Liberalisme Werkveldcommissie opleiding MER; Opleidingscommissie opleiding MER; 2003 Voorzitter Projectgroep Interco; Bestuurslid Jongerencentrum ''Xout'' ABlid Waterschap Hollandse Delta; Heemraad en waarnemenddijkgraaf Waterschap De Brielse Dijkring Somerenstichting: P.S.A. (Peter) Overwater (m) Woonplaats: Mijnsheerenland Geboortedatum: 17 juli 1956 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Rechten RU Leiden Voorzitter RvC Nedato; Commissaris Rabobank VPR; Lid Economische raad gemeente Hellevoetsluis; Voorzitter Stichting dorpshuis de Meent Directievoorzitter Overwater Rentmeesterskantoor en Grondbeleid Adviesbureau; Advocaat Lid Partijcommissie Wonen en Ruimte S. (Sanneke) Nulkes (v) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 21 mei 1982 Lid VVD sedert: adres: Opleiding:HAVO; High School USA; HEAO (management, economie, recht); diverse bancaire en fiscale opleidingen Lid Verenigde Vergadering Waterschap Somerenstichting: Diverse bestuursfuncties

12 F.A. (Frits) Paymans (m) Woonplaats: Nieuwkoop Geboortedatum: 11 april 1946 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBS (3 jaar); Kweekschool voor de Zeevaart (stuurman GHV); Rijksluchtvaartschool (verkeersvlieger 1 e klas) Verkeersvlieger KLM (gezagvoerder B747400) Bestuurslid Afdeling Nieuwkoop; Lid Partijcommissie Verkeer en Waterstaat; Lid VVD Expertgroep Natura 2000 Lid Gemeenteraad Nieuwkoop; Voorzitter VVDfractie 2008heden Projectdirecteur Huis voor democratie en rechtsstaat (ministerie BZK); Programmamanager Democratie (ministerie BZK); Projectdirecteur Internationaal beleid (ministerie BZK); Afdelingshoofd sector Grondrechten (ministerie BZK) Lid Verkiezingsprogrammacommissie VVDafdeling Wassenaar (2009) Somerenstichting: Liberalisme (2009); Train de Trainer (2008) 2008heden Lid Ledenraad Vereniging Eigen Huis; Voorzitter buurtvereniging; Vicevoorzitter/penningmeester Stchting Valkenburg Groen Somerenstichting: M. (Marian) Propstra (v) Hoofdbestuurslid/vicevoorzitter KNVvL; Voorzitter Lions Nederland; Voorzitter Stichting Smederijmuseum Nieuwkoop; Voorzitter Ondernemingsvereniging Nieuwkoop/Noorden; Bestuurslid Federatie het Actieve Groene Hart; Lid Adviescommissie Harmonisatie Luchtruim Classificatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat; Lid DIET Comité; (doelmatigheid, inspectieeffectiviteit en transparantie in het toezicht op de luchtvaart); Lid Overlegplatform General Aviation M.N. (Maarten) Prinsen (m) Woonplaats: Wassenaar Geboortedatum: 18 mei 1961 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: VWO; doctoraal Nederlands recht Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 24 mei 1951 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MMS; Doctoraal Sociale Wetenschappen RU Groningen; Diverse postacademische opleidingen Directeur interimmanagement Onderzoeksadviesbureau (heden); Zelfstandig gevestigd consultant; Projectleider bestuurlijk overleg Mainport Rotterdam (ministerie V&W); Projectleider werkgelegenheid allochtonen (ministerie SZW); plv. afdelingshoofd Arbeidsmarktbeleid (ministerie SZW) Lid Programmacommissie verkiezingen Provinciale Staten ZuidHolland (heden); Lid Afdelingsbestuur; Lid Propagandacommissie op lokaal, provinciaal en landelijk niveau; Lid programmacommissie verkiezingen gemeenteraad Den Haag; Redacteur Afdelingsblad Den Haag

13 Lid gemeenteraad Den Haag Somerenstichting: Training politiek toezicht; Leidraad gemeenteraad Opleiding: HBO (werktuigbouwkunde) Secretaris Nationale Havenraad Bestuurslid landelijke koepel Vrouwenvakscholen; Bestuurslid Stichting Groepswonen voor ouderen; Lid verenigingsraad AVRO; Bestuurslid Vereniging van Hogere en Middelbare ambtenaren; Lid hoofdbestuur Vereniging Vrouwen met Academische Opleiding Secretaris afdeling Voorschoten Voorzitter VVDfractie gemeenteraad Voorschoten Somerenstichting: Gemeenteraad; Gemeentefinanciën J.C. (Joop) Rakhorst (m) Woonplaats: Dordrecht Geboortedatum: 31 maart 1951 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: WO (doctoraal bedrijfskundige economie); HBO/MBO (elektrotechniek) Businesscontroller; Diverse managementfuncties Energiedistributiebedrijf ENECO Bestuurslid afdeling Dordrecht R.A.M. (Rogier) van der Sande (m) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 5 november 1966 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: VWO; RU Leiden 2006heden: Interimmanager; Wethouder; bankier Lid gemeenteraad Dordrecht Somerenstichting: Liberalisme in praktijk; Liberalisme I en II; Presentatietechnieken I en II; Debating; Kadercursus Bestuurslid tennisvereniging R.O.V.S. Voorzitter Verkiezingsprogrammacommissie Zuid Holland ; Vicevoorzitter VVD Hoofdbestuur Wethouder gemeente Leiden; Lid gemeenteraad Leiden Somerenstichting: Topkadertraining O.C. (Otto) Rosier (m) Woonplaats: Voorschoten Geboortedatum: 21 mei 1950 Lid VVD sedert: adres: 2010heden Voorzitter ''Leiden Marketing'; 2010 heden Lid raad van toezicht Primair Openbaar Onderwijs Leiden; 2009heden Penningmeester Stg. Leids Etnologisch Fonds

14 H. (Herman) van Santen (m) Woonplaats: Gorinchem Geboortedatum: 24 juli 1952 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MuloB; HBSA; Propedeuse Nederlands recht; Doctoraal Fiscale Bedrijfseconomie Bestuurslid afdeling Barendrecht; Lid Partijcommissie Maatschappelijke participatie Wethouder gemeente Barendrecht Voorzitter VVDfractie gemeenteraad Barendrecht; Somerenstichting: Liberalisme; Topkadercursus voor wethouders e.a Wethouder; Vennoot CV/BV's; Lid College voor Arbeidszaken VNG Penningmeester Stichting Vafamil; Voorzitter Rotary Barendrecht Lid AB VVD Bestuurdersvereniging M. (Marco) Schurg (m) Wethouder gemeente Gorinchem Somerenstichting: Visitator (volkshuisvesting/raeflex); Bestuurslid Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn, Gorinchem; Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Echt Susteren; Voorzitter Huisvestingsklachtencommissie gemeente Lingewaal; Voorzitter begeleidingscommissie samenwerking Raden van Toezicht Woonstichting Gendt en Zorgcentrum St. Jozef, Gendt; Voorzitter RvC MerwedeLingeLijn Beheer B.V.; Lid RvC N.V. Oasen Woonplaats: Heinenoord Geboortedatum: 27 juli 1958 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MAVO; HAVO; HTS 1992heden Directeur/eigenaar Aannemingsbedrijf 2004heden Lid Partijraad; Lid Steunfractie VVD Binnenmaas; Voorzitter VVD afdeling Binnenmaas; Vicevoorzitter VVD afdeling Binnenmaas G.A.C. (Ett) Schoehuizen (m) Woonplaats: Barendrecht Geboortedatum: 5 maart 1946 Lid VVD sedert: adres: 2009heden Bestuurslid Waterschap Hollandse Delta namens KvK; Lid Rekenkamercommissie Waterschap Somerenstichting: Diversen w.o. Kadercursussen Opleiding: Middelbaar onderwijs; Hoger Zeevaartonderwijs; Diverse Managementsopleidingen Wethouder 2006heden Kerkrentmeester; 2005heden Voorzitter Ondernemersvereniging; 2004heden Bestuurslid Aannemingsvereniging ZuidHolland Zuid; Bestuurslid NVOB Hoeksche Waard

15 E.H. (Eduard) Schuringa (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 13 mei 1953 Lid VVD sedert: adres: Somerenstichting: Masterclass VVD afd. Den Haag Opleiding: Gymnasium B; TU Delft (ir); Universiteit Twente (MBA) C.Y. (Carlieke) van Staalduinen (v) Commerciële en managementfuncties Woonplaats: 'sgravenzande Geboortedatum: 10 september 1957 Lid VVD sedert: adres: Sinds 2003 Lid Provinciale Staten van ZuidHolland; Exburgerlid Deelgemeente KralingenCrooswijk; Exlid gemeenteraad Oldenzaal Opleiding: HAVO; Pedagogische Akademie 2008heden Adviseur Architectenbureau; Lerares Nederlands Somerenstichting: Gemeentefinanciën Bestuurslid Nederlands Natuur Geneeskundig Congres W.J. (Wicher) Slagter (m) Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 6 september 1962 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Gymnasium Erasmianum; Universitair 2008heden Senior Beleidsmedewerker ministerie van Buitenlandse Zaken; Plv. Chef de Poste Ned. Ambassade Letland; Plv. Chef de Poste Ned. Ambassade Kazachstan Fractievoorzitter VVD Westland; Fractievoorzitter VVD 'sgravenzande; Lid AB Stadsgewest Haaglanden; Lid tweetal commissies Stadsgewest Haaglanden Somerenstichting: Gemeenteraad 2009heden Bestuurslid Caiway; 1985heden Bondsgedelegeerde KNLTB; Aandeelhouder Integraal Ontwikkelingsplan Westland; Aandeelhouder Werkstroom Naaldwijk; Lid Regionaalbestuur Openbaar onderwijs Westland; Lid AB Sociale werkplaats Naaldwijk; Voorzitter Volksuniversiteit 'sgravenzande; Lid Jeugdcommissie Tennisvereniging 'sgravenzande W.H.J. (Willem) Topper (m) Woonplaats: Wassenaar Geboortedatum: 5 februari 1947 Lid VVD sedert: adres:

16 Opleiding: Rijks Middelbare Tuinbouwschool; diverse bestuurscursussen Eigenaar bloembollenkwekerij B. (Bert) van der Wees (m) Woonplaats: Zoetermeer Geboortedatum: 19 januari 1988 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Technische bestuurskunde TU Delft Lid gemeenteraad Wassenaar; Vicevoorzitter VVDfractie Wassenaar; 2007 heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Bestuurslid Coöp. Nederlandse Bloembollenveiling (teruggetreden); Bestuurslid Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur Kring Bloembollenstreek (teruggetreden) J.T.C. (Joke) Vroegopde Bruijne (v) Medewerker VVDfractie Zoetermeer; Secretaris afdelingsbestuur VVD Zoetermeer Somerenstichting: Kadercursus; Debattechniek; Liberalisme Reservist Politie Haaglanden; Voorzitter Stichting Twentysix Productions Woonplaats: Zevenhuizen Geboortedatum: 22 september 1975 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Universitair ITauditor; Organisatieadviseur R.F. (Rense) Weide (m) Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 26 juni 1979 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBObestuurskunde Bestuurslid Opleiding&Training KC ZuidHolland Noord 2010heden Burgerraadslid gemeente Zuidplas Somerenstichting: Gemeentefinanciën; Masterclass; Kadercursus (heden) Lid Derde Kamer (2006) Woordvoerder Ministerie SZW; Beleidsmedewerker Ministerie SZW; Secretaris DirecteurGeneraal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand Voorzitter JOVD; Adviseur VVDhoofdbestuur namens JOVD; Lid Programmacommissie Waterschapsverkiezingen ZuidHolland (2008) 2010 heden Lid Provinciale Staten van Zuid Holland

17 Somerenstichting: Diverse o.a. Liberalisme; Politieke stromingen P.T. (Pieter) van Woensel (m) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 15 september 1970 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HAVO; Lyceum; HBOlerarenopleiding Nederlands en Engels; HBO Overheidsmanagement; Juridische bestuurswetenschappen RU Groningen 2004heden wethouder; Beleidsmedewerker Bestuurszaken VNG; Projectleider Drug, Prostitutie en Veiligheidsbeleid VNG; Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid VNG Lid Programmacommissie GRverkiezingen Den Haag (2001) 2007heden wethouder gemeente Leiden; wethouder gemeente Den Haag; Lid en voorzitter VVDfractie Den Haag; Somerenstichting: Topkadercursus; Liberalisme Lid Ondernemingsraad VNG

WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ EN WAT ZAL IK LATER WORDEN?! Beste leerlingen H4 en VWO 5 van ZCS- college, De Rede, Zwin-college en Reynaert-college,

WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ EN WAT ZAL IK LATER WORDEN?! Beste leerlingen H4 en VWO 5 van ZCS- college, De Rede, Zwin-college en Reynaert-college, WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ EN WAT ZAL IK LATER WORDEN?! Brochure beroepen voorlichting 10 maart 2015 Zeldenrust-Steelant College Beste leerlingen H4 en VWO 5 van ZCS- college, De Rede, Zwin-college en Reynaert-college,

Nadere informatie

Advies Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2014, overgenomen door het afdelingsbestuur

Advies Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2014, overgenomen door het afdelingsbestuur Advies Kandidaatstellingscommissie gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2014, overgenomen door het afdelingsbestuur 1 Raymond Wanders Emmermeer 43 jaar Opleiding: VWO (GSG), SPD- Bedrijfsadministratie, Professioneel

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Bestuur van Curaçao School of Management Curaçao School of Management is op 31 januari 2013 gestart als opleidingsinstituut op en voor Curaçao.

Bestuur van Curaçao School of Management Curaçao School of Management is op 31 januari 2013 gestart als opleidingsinstituut op en voor Curaçao. CURRICULUM VITAE VAN TOM KOK Personalia Naam Voornamen Geboortedatum Tom Kok Thomas Aloysius 23 oktober 1957 Geboorteplaats Willemstad, Curaçao Adres Sunrise 1, Boca Gentil A37, Jan Thiel, Curaçao Mobiel

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010

Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Deelnemers Platform Vrouwen & ICT: Mei 2010 Angelien Sanderman Directeur Markt binnen TNO ICT In de loop van mijn carrière ben ik meer en meer gaan ervaren dat het niet vanzelfsprekend is dat vrouwen hun

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Powering Progress Together, Rotterdam 2015. De Techniekfactor Techniekonderwijs voor de toekomst van Nederland Ahoy Rotterdam, 21 mei 2015

Powering Progress Together, Rotterdam 2015. De Techniekfactor Techniekonderwijs voor de toekomst van Nederland Ahoy Rotterdam, 21 mei 2015 Powering Progress Together, Rotterdam 2015 De Techniekfactor Techniekonderwijs voor de toekomst van Nederland Ahoy Rotterdam, 21 mei 2015 Jan Douwe Kroeske Programmamaker en presentator Jan Douwe Kroeske

Nadere informatie

FMN. Regio Zuid-Holland. De bijeenkomsten vanaf september 1995 tot heden. Facility Management Nederland

FMN. Regio Zuid-Holland. De bijeenkomsten vanaf september 1995 tot heden. Facility Management Nederland FMN Facility Management Nederland Regio Zuid-Holland De bijeenkomsten vanaf september 1995 tot heden Bijgehouden door Leo Hooijmans December 2004 Inleiding In maart 1995 waren er de eerste contacten voor

Nadere informatie

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch

D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch. Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch D66 congres C100 1 november 2014, s-hertogenbosch Congres 100 1 november 2014 s-hertogenbosch Voorwoord Partijvoorzitter Congresinformatie C100 1 november 2014 Welkom Beste Democraten, Van harte welkom

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Mike Tomeij ALGEMENE GEGEVENS

Curriculum Vitae. Mike Tomeij ALGEMENE GEGEVENS Curriculum Vitae Naam Versie Mike Tomeij Mei 2014 ALGEMENE GEGEVENS Adres en woonplaats Telefoonnummer E- mail adres Website Geboortedatum en - plaats Nationaliteit Hogeveenseweg 23 2631 PH Nootdorp 06-53712232

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Anouschka Laheij

Curriculum Vitae drs. Anouschka Laheij Curriculum Vitae drs. Anouschka Laheij PERSONALIA Naam: Laheij (drs.) Voornamen: Anouschka, Ingeborg, Frederique Adres: Meierijlaan 38 Postcode/Plaats : 2548 NN Den Haag Telefoon: 070 4279608 / 06 30304181

Nadere informatie

Archer, Phil Beukers, Joost

Archer, Phil Beukers, Joost SPrekers biografieën Archer, Phil Phil Archer ging werken voor het W3C nadat hij daar vele jaren een van hun lidorganisaties had vertegenwoordigd. Hij was voorzitter van een denktank voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Dare to have a dream

Dare to have a dream Dare to have a d 11 topmanagers coachen 11 nieuwe ondernemers Introductie voor de media Donderdag 16 december 2010 Eureko Achmea Conference Centre, Zeist 16.30 19.00 uur Introductie Elf topmanagers uit

Nadere informatie

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management.

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management. Personalia Naam drs. Jules de Vet MHA Geboortedatum 27-02-1959 Geboorteplaats Wouw (N-Br) Burgerlijke staat Gehuwd, 1 kind (zoon Sam) Adres Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam 020 6647227 / 0653830319

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding International Business. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT

Zuyd Hogeschool. Bacheloropleiding International Business. omzetten BOB naar UOB. Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Zuyd Hogeschool Bacheloropleiding International Business omzetten BOB naar UOB Uitgebreide opleidingsbeoordeling RAPPORT Netherlands Quality Agency (NQA) Februari 2014 2/35 NQA Zuyd Hogeschool: omzetten

Nadere informatie

Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014

Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014 Oproeping Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 18 september 2014 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de buitengewone vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft

Jaarverslag 2014 - Sportraad van Delft Jaarverslag 2014 2 Het jaarverslag 2014 van de Sportraad van Delft geeft een overzicht van de activiteiten van de Sportraad. U treft in dit verslag ook de belangrijkste onderwerpen aan waarover in het

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij

Jaarverslag 2009. De ambities voorbij Jaarverslag 2009 De ambities voorbij Voorwoord Ieder jaar zijn er momenten om terug te kijken en om de blik naar de toekomst te richten. Het zijn de gebruikelijke ijkpunten in het jaar. Een jaarverslag

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES.

Naar een bloeiend 2015 BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES. BIJ ELKAAR KOMEN IS EEN BEGIN, BIJ ELKAAR BLIJVEN IS VOORUITGANG, WERKEN MET ELKAAR IS SUCCES. DEELTITEL Naar een bloeiend 2015 Dé invloedrijke regionale netwerkorganisatie voor ondernemers 1 VNO-NCW NOORDWEST-HOLLAND

Nadere informatie

Gevolgde werkwijze In het Kompas van 26 september jl. is een oproep geplaatst voor een nieuw bestuurslid.

Gevolgde werkwijze In het Kompas van 26 september jl. is een oproep geplaatst voor een nieuw bestuurslid. r 1 1 MPGPD2013122010100328 GPD 20.12.2013 03 28 T 078-644 98 80 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht I S-liedrecht 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Hoe word je wethouder? Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht Een onderzoek naar de transparantie en het democratisch gehalte van de wethoudersvoordracht

Nadere informatie

Marisa Giunta d Albani

Marisa Giunta d Albani CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam Marisa Giunta d Albani Geboortedatum 3 oktober 1960 Adres Middenweg 221-hs 1098 AN Amsterdam Telefoon 020-6930126/ 065 33 22 88 0 E-mail BBA@giuntadalbani.nl Website www.giuntadalbani.nl

Nadere informatie

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT

DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT DARE TO HAVE A DREAM AWARD EVENT 21 topmanagers coachen 21 nieuwe ondernemers Introductie voor de media en gasten Maandag 25 november 2013 Van 15.30-20.00 uur Duisenberg auditorium Rabobank te Utrecht

Nadere informatie

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co

Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra Jankovich Managing Partner Spark & Co Alexandra heeft in 2006 het initiatief genomen om Spark Co te starten. Met het creatieve Spark & Co team weet zij opdrachtgevers te inspireren met innovatieve

Nadere informatie