Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provinciecentrale Zuid-Holland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN- VERKIEZINGEN ZUID-HOLLAND 2 MAART 2011"

Transcriptie

1 Provinciecentrale ZuidHolland DEFINITIEVE GROSLIJST VVD KANDIDATEN T.B.V. PROVINCIALE STATEN VERKIEZINGEN ZUIDHOLLAND 2 MAART 2011 Hieronder volgt de definitieve groslijst voor de verkiezingen van Provinciale Staten van ZuidHolland, die in maart 2011 plaatsvinden. De namen van de kandidaten staan in alfabetische volgorde. Op de definitieve groslijst treft u niet aan de heer F. (Floor) Vermeulen te Boskoop. Hij is namelijk inmiddels aangewezen als lijsttrekker voor de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen. Deze groslijst geldt dus voor de kandidaten vanaf plaats twee. Op de voorlopige groslijst van mei 2010 waren ook nog vermeld mevrouw H.M.C. Dwarshuisvan de Beek (Leidschendam), de heer F.D. van Heijningen (Dordrecht), de heer G. de Jonge (Rotterdam), de heer R. van der Have (Krimpen a/d IJssel), de heer A. Schipper (Rotterdam), de heer O.P. Spek (Vlaardingen), de heer H. van der Torn (Nieuwerkerk a/d IJssel), de heer S. de Visser (Rotterdam) en de heer R.E. Waterman (Delft). Deze personen hebben zich om hun moverende redenen teruggetrokken. Het bestuur heeft de heer R.A.M. van der Sande (Leiden) aan de definitieve groslijst toegevoegd. De heer Van der Sande is thans voorzitter van de Verkiezingsprogrammacommissie ZH; oudvicevoorzitter van de VVD en oudwethouder van de gemeente Leiden. Hij is in staat om veel extra stemmen te trekken, het VVDgeluid te laten horen en is dus uitermate geschikt om als lijstduwer op te treden. De kandidaten (incl. Floor Vermeulen) hebben aangegeven bij verkiezing of plaatsvervulling de benoeming tot lid van Provinciale Staten van ZuidHolland te aanvaarden. Voorts hebben de kandidaten (incl. Floor Vermeulen) verklaard dat zij de samenstelling van de Eerste Kamerfractie zullen bevorderen overeenkomstig het resultaat van de ledenraadpleging, zoals bedoeld in het VVDkandidaatstellingsreglement van de Eerste Kamer. Den Haag, 1 oktober 2010

2 H.(Hans) Aeijelts Averink (m) Woonplaats: Lekkerkerk Geboortedatum: 28 januari 1941 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Gymnasium B; Geneeskunde RU Groningen W.Q. (Quintus) Backhuijs (m) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 5 mei 1969 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MAVO, MEAO,HEAO Huisarts Vicevoorzitter VVDafdeling Nederlek; Lid partijcommissie Volksgezondheid Geen Somerenstichting: 2007heden Docent economie op MBO; Financieel adviseur Helica; Senior consultant Granton Marketing; Bedrijfseconomisch adviseur Besturenraad; Interimhoofd bedrijfsvoering Stedelijk Museum De Lakenhal 2007heden Bestuurslid VVD Leiden; 2002heden Lid partijcommissie Onderwijs F.J. (Freek) Ampt (m) Woonplaats: Goudswaard Geboortedatum: 10 juli 1967 Lid VVD sedert: adres: Somerenstichting: Geschiedenis van het liberalisme; Politieke stromingen; Liberale waarden; Liberalisme in parktijk; Liberale theoriën; Presentatietechnieken I en II; Discussietechnieken I en II; Masterclass Opleiding: MAVO; MAS Zelfstandig ondernemer (boer) Lid partijcommissie LNV Somerenstichting: Discussietechniek; Kadercursus E.H.M. (Edith) BalVerbeek (v) Woonplaats: Bleiswijk Geboortedatum: 24 december 1962 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HAVO; Cursussen verzekeringen; HBO lerarenopleiding Geschiedenis Zelfstandig ondernemer (verzekeringskantoor); Docente geschiedenis

3 Functies in politiek vertegenwoordigende lichamen:lid gemeenteraad Bleiswijk; Lid gemeenteraad Lansingerland; Lid AB Recreatieschap Rottemeren Somerenstichting: Discussietechnieken I en II; Geschiedenis van het liberalisme; Liberale waarden; Debattechnieken; Masterclass; Kadercursus; Liberale loopbanen; Train de trainer Jeugdbestuur hockeyvereniging T.L. (Tiemen) Brill (m) Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 2 augustus 1951 Lid VVD sedert: adres: 2008heden Stafadviseur gemeentesecretaris Den Haag; Trainee/managementadviseur griffie gemeente Den Haag Somerenstichting: Liberalisme; Debatteren; Geschiedenis van het liberalisme; Masterclass Voorzitter Studentenvereniging Augustinus; lid Universiteitsraad Leiden namens de Studentengroepering Leiden Opleiding: HBSA; HEAOEJ, Rechten RU Groningen en RU Leiden Financieel directeur KPN; Senior commercieel productmanager KPN Lid verkiezingsprogrammacommissie PS 2006 M.I. (Marijke) van Dobben de Bruijn (v) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 5 juli 1943 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Gymnasium; doctoraal recht RU Leiden; businessschool INSEAD 2007heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Consultant Somerenstichting: Trainer Haya van Somerenstichting Voorzitter Vereniging oudgemeenteraadsleden Den Haag; Vicevoorzitter commissie Bezwaarschriften gemeente Den Haag V.L. (Victor) Dobbe (m) Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 25 juli 1980 Lid VVD sedert: adres: Lid gemeenteraad Leiden; 2007heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Heeft de meeste cursussen zelf als trainer gegeven Diverse besturen van o.a. Volksuniversiteit en Woningbouwverenigingen Opleiding: Bestuurskunde RU Leiden

4 D.J. (Dami) van Doorninck (m) Woonplaats: Delft Geboortedatum: 7 oktober 1946 Lid VVD sedert: adres: 2008heden ondersteuning VVDfractie; voorzitter campagnecommissie gemeenteraad 2010 Sinds april 2010 VVDburgerraadslid Opleiding: GymnasiumA; Doctoraal Staats en administratiefrecht RU Utrecht Somerenstichting: Liberalisme, Masterclass Hoofd Concernafdeling Bestuurlijke Ondersteuning, tevens locosecretaris gemeente Delft; projectleider Willem de Zwijger (koninklijke begrafenissen); Juridisch adviseur directie Programma's en Projecten gemeente Delft Ondersteuning Stichting Opwaartse Kracht; Weekend pleegouder E.K.V. (Eco) van Efferink (m) Woonplaats: Katwijk Geboortedatum: 29 mei 1950 Lid VVD sedert: adres: Somerenstichting: Voorzitter Ondernemingsraad gemeente Delft; Bestuurslid Vereniging Delfia Batavorum; Stichting Geschiedschrijving Delft; Stichting Pakschuit; Nooit Gedacht; Stichting Familie Van Doornick; Stichting Building with Nature H.A. (Harmen) van Dorsser (m) Woonplaats: Zwijndrecht Geboortedatum: 12 juni 1980 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Universitair Management onderwijs; meerder directiefuncties MBO/VO/Speciaal Onderwijs; Eigenaar particulier Onderwijsbedrijf de Leercurve te Katwijk Vanaf 1996 Lid schaduwfractie; Lid gemeenteraad Katwijk, vanaf 2002 fractievoorzitter; Voorzitter commissie Regio Holland Rijnland Somerenstichting: Financiën; Onderhandelen; Media; Debatteren Opleiding: HAVO; MTS; HTS; Bestuurskunde Voorzitter Katwijkse Sociëteit; Lid Ondernemersvereniging Programmaleider verkeer en vervoer Prorail; Plancoördinator Betuweroute en Havenspoorlijn; Omgevingsmanager Den Haag Nieuw centraal G.L.J. (Gerda) GeenjaarCové (v) Woonplaats: HazerswoudeDorp Geboortedatum: 8 augustus 1953 Lid VVD sedert: adres:

5 Opleiding: MULO; Opleiding tot notarieel medewerker; Diploma notarisklerk Notarisklerk; 2005heden werkzaam bij een kantoor van advocaten, notarissen en belastingadviseurs Lid Gemeenteraad Leiden; Wethouder gemeente Leiden en daaruit voortvloeiende diverse nevenfuncties; Hoofdingeland Waterschap Wilck en Wiericke Somerenstichting: Liberalisme II; Mediatraining;Collegeonderhandelingen Secretaris en vicevoorzitter VVDafdeling Rijnwoude Wethouder gemeente Rijnwoude; en Voorzitter VVDgemeenteraadsfractie Rijnwoude Somerenstichting: Debatteren 2009heden Lid Raad van Toezicht organisatie voor exploitatie van huisvesting en ouderen en verpleegzorg; 2003heden Secretaris Ondernemersvereniging Bedrijventerrein; lid Raad van Beheer/Raad van Toezicht Stichting Zorgnet Groenwoude; ondersteuning directie autobedrijf; Lid Bezwarencommissie functiewaardering Vuilverwerkingsbedrijf Cyclus; vrijwilliger bij zwembad 2009heden Voorzitter Ver. Vastgoedeigenaren Binnenstad Leiden; 2008heden Voorzitter Ver. Leidse Schooltuinen; 2008heden Lid Raad van Toezicht Bosgroep MiddenNederland; 2006heden Bestuurslid Stichting Wimabo; 2002heden Bestuurslid Stichting Vrienden Inloophuis Psychiatrie;1991heden Bestuurslid Vereniging Belangstellenden in de Lakenhal; Lid Ouderraad Houtmarkt/PI De Brug; Lid Medezeggenschapsraad SBO ''De Wissel''; Bestuurslid Stichting Rembrandt 400; Bestuurslid Stichting GemLease A.M. (Ank) van Ginkelde Graaf (v) Woonplaats: Stolwijk Geboortedatum: 5 maart 1942 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBO A.C. (Alexander) Geertsema (m) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 24 juni 1956 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Staatsexamen VWOA; Kandidaatsexamen Nederlands Recht Zelfstandig adviseur; Vermogensbeheerder lid commissie Verkiezingsprogramma gemeenteraad Verpleegkundige 1982 heden Voorzitter/secretaris VVDafdeling Vlist en Lid Gemeenteraad Vlist; Wethouder gemeente Vlist; 2003heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Liberalisme I en II; Mediatraining; Presentatietechniek

6 Bestuurslid Muziekvereniging; Bestuurslid Zorgboerderij Vanaf 1988: voorzitter werkgroep en bestuurslid afdeling Leiden; Secretaris Ondercentrale Leiden; Secretaris bestuur afdeling Leiden C.J. (Kees) de Gruiter (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 5 november 1948 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Engels MOA (HBO) Zelfstandig ondernemer Voorzitter Programmacommissie VVD Rotterdam (2002); Hoofdredacteur De Vrije Rotterdammer; 2006heden Secretaris Partijcommissie BUZA en OS; 1998 Voorzitter Programmacommissie D66 Rotterdam Lid Gemeenteraad Rotterdam; Voorzitter Raadscommissie Rotterdam; Lid/voorzitter Deelraad Rotterdam Centrum namens D66 Vanaf 1994: Raadslidfractieassistentraadslid van de gemeente Leiden; Lid Bezwarencommissie Algemene en sociale kamer Somerenstichting: Liberalisme I en II; Discussie en presentatietechnieken I en II 2009: Lid en roulerend voorzitter Bezwarencommissie Haarlemmermeer; 2008 Penningmeester Stichting ''Doodenherdenking Leiden'' I.A.M. (Ivo) ten Hagen (m) Woonplaats: Boskoop Geboortedatum: 28 februari 1960 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBO Tuin en Landschapsinrichting Somerenstichting: Alle cursussen t/m Topkader Wethouder gemeente Boskoop Lid Partijcommissie Ruimtelijke ordening; Lid Partijcommissie Binnenlandse zaken M.J. (Greetje) van GrutingWijnhold (v) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 10 juni 1951 Lid VVD sedert: adres: Raadslid en wethouder gemeente Boskoop; Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Diverse Opleiding: Verpleegkunde; Hoger management Directeur Thuiszorg Den Haag locatie Scheveningen; Exploitant huurappartementen W.J.K. ( Willem) Hamminga (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 6 januari 1960 Lid VVD sedert: adres:

7 Opleiding: Universitair Bedrijfskunde Adviseur kleine ondernemers (ZZP) Somerenstichting: Kadertraining; Masterclass VVD Den Haag; Liberale loopbanen; Kadertraining JOVD; Liberalisme I en II Bestuurslid VVDonderafdeling RotterdamCentrum en Noord Burgerraadslid Deelgemeente RotterdamNoord; Raadslid Deelgemeente RotterdamNoord; Voorzitter VVDfractie Deelgemeente Rotterdam Noord Somerenstichting: Liberalisme I en II; Gemeentefinanciën; Kadercursus en diverse andere Cursus bij Arnold Bruggeman te Dordrecht: Professionalisering raadsleden Bestuurslid Bewonersorganisatie, R.H. (René) ten Have (m) Lid Koning Willem II kring; Lid Ver. van Overheidsmanagement; Voorzitter Jong Deloitte ( ) M.E.G.A. ((Mireille) HordenBloemen (v) Woonplaats: Schoonrewoerd Geboortedatum:30 december 1951 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Atheneum; Universitair Agrarisch ondernemer; Vertaler 2007heden Lid Partijraad; 2007heden Lid Partijcommissie LNV Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 27 januari 1977 Lid VVD sedert: adres: 2002heden Lid gemeenteraad Leerdam; 2004 heden Voorzitter commissie Ruimte gemeente Leerdam Opleiding: HBOOverheidsmanagement Thorbecke Academie; WO Bestuurskunde RU Leiden Somerenstichting: Liberale praktijk; Kadercursus; Gemeentefinanciën; Discussietechnieken I en II; Presentatietechnieken I en II 2008heden Senioradviseur Public Affairs GGD Nederland; Bestuursvoorlichter gemeente Den Haag; Politiekassistent Staatssecretaris van OCW; Senioradviseur Publieke sector bij Deloitte & Touche Consultancy 2009heden Voorzitter Agrarische adviesraad Rabobank Vijfheerenlanden/Alblasserwaard Oost/Krimpenerwaard; 2003heden Lid Keurpanel Bel Company Schoonrewoerd; 2001heden Lid Rabobank Coöperatiefonds Lid Partijcommissie Onderwijs en Jeugd; Secretaris VVDwerkgroep Jeugd; Secretaris VVDcommissie Dekker; Lid landelijk campagneteam Provinciale Statenverkiezingen 2007 A.P. (Xandra) Hovius (v) Woonplaats: Dordrecht Geboortedatum: 15 september 1966 Lid VVD sedert: adres:

8 Opleiding: HAVO Zelfstandig ondernemer Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBO 2009heden Lid Campagnecommissie; Bestuurslid (2008) Zelfstandig ondernemer, v/h Leidinggevende, Reclasseringswerker, Trainer, Toezichthouder Somerenstichting: Penningmeester VVDonderafdeling Prins Alexander; Lid Steunfractie VVDonderafdeling Prins Alexander Bestuurslid NLIP, CJBd, DOV, De Maatschappij dept. Dordrecht etc. A. (Arie) Janson (m) Woonplaats: Piershil Geboortedatum: 21 oktober 1959 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBO Accountmanager KPN 2008heden Bestuurslid, sinds 2010 voorzitter VVDafdeling Korendijk Somerenstichting: Kadertraining 2009heden Lid Bondsbestuur ABVAKABO FNV Somerenstichting: Debatteren; Mediatraining Voorzitter Bewonersvereniging; Lid Klachtencommissie Thuiszorg Den Haag R.J.M. (Ron) Klein Breteler (m) Woonplaats: Schiedam Geboortedatum: 4 september 1946 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBSB; TU Delft (stedebouw en architektuur) Directeur/eigenaar VHP Stedebouwkundigen + Architekten + Landschapsarchitekten B.V.; Senioradviseur Royal Haskoning B.V.; eigenaar Ir. R. Klein Breteler Stedebouw & Advies E.M.F. (Eric) Jarmohamed (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 11 februari 1961

9 Somerenstichting: Voorzitter Rotaryclub Schiedam; Lid Aankoopcommissie Stedelijk Museum Schiedam; Founder/bestuurslid Stichting Cultureel Forum Schiedam; Founder/bestuurslid Stichting The Dutch Drawing Centre Rotterdam i.o.; Lid Raad van Advies i.o. Kunstcentrum Korenbeurs Schiedam 2009heden Bestuurssecretaris Beter Onderwijs Nederland (BON) D.J. (Carolien) van de Lagemaat (v) Woonplaats: Dordrecht Geboortedatum: 14 juni 1958 Lid VVD sedert: adres: K. (Klaas) Kwint (m) Opleiding: MAVO; HAVO; HTS; EMlog Woonplaats: Alphen aan den Rijn Geboortedatum: 21 oktober 1956 Lid VVD sedert: adres: Docent; Mediator; Coach; Ondernemer; Bestuurder Opleiding: MAVO; HAVO; Atheneum; Nederlands recht (bedrijfsrecht) RU Leiden; Algemene Economie toelatingsprogramma lerarenopleiding 1 e graads RU Leiden; Fiscaal recht (indirecte belastingen) RU Leiden; Public sector Management postgraduate programme TIAS Businessschool Tilburg 2006heden Fellow lectoraat Finance en Governance Hogeschool Inholland; 2002heden Docent economie en recht Hogeschool Inholland; Sectordirecteur VMBO; Afdelingsdirecteur MBO Somerenstichting: Voorzitter Stichting Transgender Netwerk Nederland; Bestuurslid Kon. Dordrechtsch Roei & Zeilvereeniging; Buurtbemiddelaar Dordrecht E.G. Lamme (Edward) (m) 2007heden Lid Partijcommissie Onderwijs en Jeugdzaken; Secretaris Afdelingsbestuur; Lid Campagneteam gemeenteraadsverkiezingen; Lid commissie Verkiezingsprogramma GR; Lid afdelingsbestuur; 2004 Secretaris werkgroep VVDafdeling Lid Gemeenteraad Alphen a/d Rijn Somerenstichting: Introductiecursus; Gemeenteraad; Geschiedenis v/h liberalisme; Politieke stromingen; Liberale waarden; Liberale theoriën; Professionalisering raadsleden; Masterclass KC ZuidHolland Noord Woonplaats: Leidschendam Geboortedatum: 25 maart 1946 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBSA; Rechtenstudie (3 jaar) Amsterdam en Leiden Redacteurjournalist eigen bedrijf (eenmanszaak); Oudmedewerker: Rijksvoorlichtingsdienst, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Sociale Zaken

10 Lid Gemeenteraad Leidschendam Voorburg Somerenstichting: Discussietechniek I en II; Presentatietechniek I; Gemeenteraad; Mediatraining II; Kadercursus 2002 PRadviseur Rotary Nederland; Ouddistrictsredacteur Rotary Nederland M.W. (Marcel) Ludema (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 28 maart 1963 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MAVO4; MTS; HTS; TUDelft (bouwkunde) Onderzoeker TNO; Docent Erasmus Universiteit en TUDelft; Zelfstandig ondernemer adres: Opleiding: MAVO; MEAO; Avans Hogeschool bedrijfskundige informatie Zelfstandig ondernemer Bedrijfsconsultancy; Debiteuren/crediteuren administrateur; Horeca en zwembadmedewerker diverse recreatiecentra Bestuurslid afdeling GoereeOverflakkee; Bestuurslid Kamercentrale Dordrecht; Lid Landelijke PRcommissie Lid Gemeenteraad Middelharnis Somerenstichting: Kadercursus 2008; Debatteren; Gemeentefinanciën; Oppositievoeren; Liberale Waarden; Liberalisme in praktijk; Vrijwillige dijkwacht Waterschap Hollandse Delta; Jurylid Skills Talentswedstrijden; Gastdocent middelbare scholen inzake (gemeente)politiek en verkiezingen Vicevoorzitter en secretaris Onderafdeling Prins Alexander; Vicevoorzitter Onderafdeling Centrum Noord; Lid Partijraad; Lid Partijcommissie Verkeer en Waterstaat Lid Gemeenteraad Rotterdam Somerenstichting: Liberalisme I en II e.a.; Kadercursus; Topkadercursus G.J. (Leen) Mur (m) Woonplaats: Nieuwveen Geboortedatum: 2 mei 1952 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: ULOB; HBSB; SPD; IPMA; NIBE; Bedrijfsopleiding Informatica; HBLmanagement; MOwiskunde (geen diploma); Universitair Informatica (propadeuse) S.C. (Simon) van Maurik (m) Woonplaats: Middelharnis Geboortedatum:30 april 1982 Lid VVD sedert: 2003 Manager Consultancy Synergie/Getronics; Service Linemanager UWV; Senior Projectmanager

11 Lid Gemeenteraad Liemeer; 2007heden Lid Gemeenteraad Nieuwkoop Somerenstichting: ABlid ISDR; Voetbalscheidsrechter KNVB Sedert 2004 Private banker (v.a senior) bij Van Lanschot Bankiers en lid Campagnecommissie VVD Noordwijkerhout A.P. (AriePieter) Noordermeer (m) Woonplaats: Oudenhoorn Geboortedatum: 9 april 1964 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HAVO; HBO; MBA Universiteit Nijenrode Agrarisch ondernemer; 2007heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Kadercursus 2008; Masterclass VVD ZuidHolland; Debatteren II; Politieke Stromingen; Public Relations; Geschiedenis van het Liberalisme Werkveldcommissie opleiding MER; Opleidingscommissie opleiding MER; 2003 Voorzitter Projectgroep Interco; Bestuurslid Jongerencentrum ''Xout'' ABlid Waterschap Hollandse Delta; Heemraad en waarnemenddijkgraaf Waterschap De Brielse Dijkring Somerenstichting: P.S.A. (Peter) Overwater (m) Woonplaats: Mijnsheerenland Geboortedatum: 17 juli 1956 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Rechten RU Leiden Voorzitter RvC Nedato; Commissaris Rabobank VPR; Lid Economische raad gemeente Hellevoetsluis; Voorzitter Stichting dorpshuis de Meent Directievoorzitter Overwater Rentmeesterskantoor en Grondbeleid Adviesbureau; Advocaat Lid Partijcommissie Wonen en Ruimte S. (Sanneke) Nulkes (v) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 21 mei 1982 Lid VVD sedert: adres: Opleiding:HAVO; High School USA; HEAO (management, economie, recht); diverse bancaire en fiscale opleidingen Lid Verenigde Vergadering Waterschap Somerenstichting: Diverse bestuursfuncties

12 F.A. (Frits) Paymans (m) Woonplaats: Nieuwkoop Geboortedatum: 11 april 1946 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBS (3 jaar); Kweekschool voor de Zeevaart (stuurman GHV); Rijksluchtvaartschool (verkeersvlieger 1 e klas) Verkeersvlieger KLM (gezagvoerder B747400) Bestuurslid Afdeling Nieuwkoop; Lid Partijcommissie Verkeer en Waterstaat; Lid VVD Expertgroep Natura 2000 Lid Gemeenteraad Nieuwkoop; Voorzitter VVDfractie 2008heden Projectdirecteur Huis voor democratie en rechtsstaat (ministerie BZK); Programmamanager Democratie (ministerie BZK); Projectdirecteur Internationaal beleid (ministerie BZK); Afdelingshoofd sector Grondrechten (ministerie BZK) Lid Verkiezingsprogrammacommissie VVDafdeling Wassenaar (2009) Somerenstichting: Liberalisme (2009); Train de Trainer (2008) 2008heden Lid Ledenraad Vereniging Eigen Huis; Voorzitter buurtvereniging; Vicevoorzitter/penningmeester Stchting Valkenburg Groen Somerenstichting: M. (Marian) Propstra (v) Hoofdbestuurslid/vicevoorzitter KNVvL; Voorzitter Lions Nederland; Voorzitter Stichting Smederijmuseum Nieuwkoop; Voorzitter Ondernemingsvereniging Nieuwkoop/Noorden; Bestuurslid Federatie het Actieve Groene Hart; Lid Adviescommissie Harmonisatie Luchtruim Classificatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat; Lid DIET Comité; (doelmatigheid, inspectieeffectiviteit en transparantie in het toezicht op de luchtvaart); Lid Overlegplatform General Aviation M.N. (Maarten) Prinsen (m) Woonplaats: Wassenaar Geboortedatum: 18 mei 1961 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: VWO; doctoraal Nederlands recht Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 24 mei 1951 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MMS; Doctoraal Sociale Wetenschappen RU Groningen; Diverse postacademische opleidingen Directeur interimmanagement Onderzoeksadviesbureau (heden); Zelfstandig gevestigd consultant; Projectleider bestuurlijk overleg Mainport Rotterdam (ministerie V&W); Projectleider werkgelegenheid allochtonen (ministerie SZW); plv. afdelingshoofd Arbeidsmarktbeleid (ministerie SZW) Lid Programmacommissie verkiezingen Provinciale Staten ZuidHolland (heden); Lid Afdelingsbestuur; Lid Propagandacommissie op lokaal, provinciaal en landelijk niveau; Lid programmacommissie verkiezingen gemeenteraad Den Haag; Redacteur Afdelingsblad Den Haag

13 Lid gemeenteraad Den Haag Somerenstichting: Training politiek toezicht; Leidraad gemeenteraad Opleiding: HBO (werktuigbouwkunde) Secretaris Nationale Havenraad Bestuurslid landelijke koepel Vrouwenvakscholen; Bestuurslid Stichting Groepswonen voor ouderen; Lid verenigingsraad AVRO; Bestuurslid Vereniging van Hogere en Middelbare ambtenaren; Lid hoofdbestuur Vereniging Vrouwen met Academische Opleiding Secretaris afdeling Voorschoten Voorzitter VVDfractie gemeenteraad Voorschoten Somerenstichting: Gemeenteraad; Gemeentefinanciën J.C. (Joop) Rakhorst (m) Woonplaats: Dordrecht Geboortedatum: 31 maart 1951 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: WO (doctoraal bedrijfskundige economie); HBO/MBO (elektrotechniek) Businesscontroller; Diverse managementfuncties Energiedistributiebedrijf ENECO Bestuurslid afdeling Dordrecht R.A.M. (Rogier) van der Sande (m) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 5 november 1966 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: VWO; RU Leiden 2006heden: Interimmanager; Wethouder; bankier Lid gemeenteraad Dordrecht Somerenstichting: Liberalisme in praktijk; Liberalisme I en II; Presentatietechnieken I en II; Debating; Kadercursus Bestuurslid tennisvereniging R.O.V.S. Voorzitter Verkiezingsprogrammacommissie Zuid Holland ; Vicevoorzitter VVD Hoofdbestuur Wethouder gemeente Leiden; Lid gemeenteraad Leiden Somerenstichting: Topkadertraining O.C. (Otto) Rosier (m) Woonplaats: Voorschoten Geboortedatum: 21 mei 1950 Lid VVD sedert: adres: 2010heden Voorzitter ''Leiden Marketing'; 2010 heden Lid raad van toezicht Primair Openbaar Onderwijs Leiden; 2009heden Penningmeester Stg. Leids Etnologisch Fonds

14 H. (Herman) van Santen (m) Woonplaats: Gorinchem Geboortedatum: 24 juli 1952 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MuloB; HBSA; Propedeuse Nederlands recht; Doctoraal Fiscale Bedrijfseconomie Bestuurslid afdeling Barendrecht; Lid Partijcommissie Maatschappelijke participatie Wethouder gemeente Barendrecht Voorzitter VVDfractie gemeenteraad Barendrecht; Somerenstichting: Liberalisme; Topkadercursus voor wethouders e.a Wethouder; Vennoot CV/BV's; Lid College voor Arbeidszaken VNG Penningmeester Stichting Vafamil; Voorzitter Rotary Barendrecht Lid AB VVD Bestuurdersvereniging M. (Marco) Schurg (m) Wethouder gemeente Gorinchem Somerenstichting: Visitator (volkshuisvesting/raeflex); Bestuurslid Fonds Ontwikkeling Wonen en Welzijn, Gorinchem; Voorzitter Rekenkamercommissie gemeente Echt Susteren; Voorzitter Huisvestingsklachtencommissie gemeente Lingewaal; Voorzitter begeleidingscommissie samenwerking Raden van Toezicht Woonstichting Gendt en Zorgcentrum St. Jozef, Gendt; Voorzitter RvC MerwedeLingeLijn Beheer B.V.; Lid RvC N.V. Oasen Woonplaats: Heinenoord Geboortedatum: 27 juli 1958 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: MAVO; HAVO; HTS 1992heden Directeur/eigenaar Aannemingsbedrijf 2004heden Lid Partijraad; Lid Steunfractie VVD Binnenmaas; Voorzitter VVD afdeling Binnenmaas; Vicevoorzitter VVD afdeling Binnenmaas G.A.C. (Ett) Schoehuizen (m) Woonplaats: Barendrecht Geboortedatum: 5 maart 1946 Lid VVD sedert: adres: 2009heden Bestuurslid Waterschap Hollandse Delta namens KvK; Lid Rekenkamercommissie Waterschap Somerenstichting: Diversen w.o. Kadercursussen Opleiding: Middelbaar onderwijs; Hoger Zeevaartonderwijs; Diverse Managementsopleidingen Wethouder 2006heden Kerkrentmeester; 2005heden Voorzitter Ondernemersvereniging; 2004heden Bestuurslid Aannemingsvereniging ZuidHolland Zuid; Bestuurslid NVOB Hoeksche Waard

15 E.H. (Eduard) Schuringa (m) Woonplaats: Rotterdam Geboortedatum: 13 mei 1953 Lid VVD sedert: adres: Somerenstichting: Masterclass VVD afd. Den Haag Opleiding: Gymnasium B; TU Delft (ir); Universiteit Twente (MBA) C.Y. (Carlieke) van Staalduinen (v) Commerciële en managementfuncties Woonplaats: 'sgravenzande Geboortedatum: 10 september 1957 Lid VVD sedert: adres: Sinds 2003 Lid Provinciale Staten van ZuidHolland; Exburgerlid Deelgemeente KralingenCrooswijk; Exlid gemeenteraad Oldenzaal Opleiding: HAVO; Pedagogische Akademie 2008heden Adviseur Architectenbureau; Lerares Nederlands Somerenstichting: Gemeentefinanciën Bestuurslid Nederlands Natuur Geneeskundig Congres W.J. (Wicher) Slagter (m) Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 6 september 1962 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Gymnasium Erasmianum; Universitair 2008heden Senior Beleidsmedewerker ministerie van Buitenlandse Zaken; Plv. Chef de Poste Ned. Ambassade Letland; Plv. Chef de Poste Ned. Ambassade Kazachstan Fractievoorzitter VVD Westland; Fractievoorzitter VVD 'sgravenzande; Lid AB Stadsgewest Haaglanden; Lid tweetal commissies Stadsgewest Haaglanden Somerenstichting: Gemeenteraad 2009heden Bestuurslid Caiway; 1985heden Bondsgedelegeerde KNLTB; Aandeelhouder Integraal Ontwikkelingsplan Westland; Aandeelhouder Werkstroom Naaldwijk; Lid Regionaalbestuur Openbaar onderwijs Westland; Lid AB Sociale werkplaats Naaldwijk; Voorzitter Volksuniversiteit 'sgravenzande; Lid Jeugdcommissie Tennisvereniging 'sgravenzande W.H.J. (Willem) Topper (m) Woonplaats: Wassenaar Geboortedatum: 5 februari 1947 Lid VVD sedert: adres:

16 Opleiding: Rijks Middelbare Tuinbouwschool; diverse bestuurscursussen Eigenaar bloembollenkwekerij B. (Bert) van der Wees (m) Woonplaats: Zoetermeer Geboortedatum: 19 januari 1988 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Technische bestuurskunde TU Delft Lid gemeenteraad Wassenaar; Vicevoorzitter VVDfractie Wassenaar; 2007 heden Lid Provinciale Staten van ZuidHolland Somerenstichting: Bestuurslid Coöp. Nederlandse Bloembollenveiling (teruggetreden); Bestuurslid Kon. Alg. Ver. voor Bloembollencultuur Kring Bloembollenstreek (teruggetreden) J.T.C. (Joke) Vroegopde Bruijne (v) Medewerker VVDfractie Zoetermeer; Secretaris afdelingsbestuur VVD Zoetermeer Somerenstichting: Kadercursus; Debattechniek; Liberalisme Reservist Politie Haaglanden; Voorzitter Stichting Twentysix Productions Woonplaats: Zevenhuizen Geboortedatum: 22 september 1975 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: Universitair ITauditor; Organisatieadviseur R.F. (Rense) Weide (m) Woonplaats: Den Haag Geboortedatum: 26 juni 1979 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HBObestuurskunde Bestuurslid Opleiding&Training KC ZuidHolland Noord 2010heden Burgerraadslid gemeente Zuidplas Somerenstichting: Gemeentefinanciën; Masterclass; Kadercursus (heden) Lid Derde Kamer (2006) Woordvoerder Ministerie SZW; Beleidsmedewerker Ministerie SZW; Secretaris DirecteurGeneraal Arbeidsmarktbeleid en Bijstand Voorzitter JOVD; Adviseur VVDhoofdbestuur namens JOVD; Lid Programmacommissie Waterschapsverkiezingen ZuidHolland (2008) 2010 heden Lid Provinciale Staten van Zuid Holland

17 Somerenstichting: Diverse o.a. Liberalisme; Politieke stromingen P.T. (Pieter) van Woensel (m) Woonplaats: Leiden Geboortedatum: 15 september 1970 Lid VVD sedert: adres: Opleiding: HAVO; Lyceum; HBOlerarenopleiding Nederlands en Engels; HBO Overheidsmanagement; Juridische bestuurswetenschappen RU Groningen 2004heden wethouder; Beleidsmedewerker Bestuurszaken VNG; Projectleider Drug, Prostitutie en Veiligheidsbeleid VNG; Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid VNG Lid Programmacommissie GRverkiezingen Den Haag (2001) 2007heden wethouder gemeente Leiden; wethouder gemeente Den Haag; Lid en voorzitter VVDfractie Den Haag; Somerenstichting: Topkadercursus; Liberalisme Lid Ondernemingsraad VNG

1992 Erasmus universiteit: Bestuurskunde, politicologie met internationale variant

1992 Erasmus universiteit: Bestuurskunde, politicologie met internationale variant Page 1 of 5 CV / Nevenfuncties wethouders Karin Lambrechts 1985 Gymnasium 1986 Intercollege 1992 Erasmus universiteit: Bestuurskunde, politicologie met internationale variant 1992-1993 Intercedente 1993-1994

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Kandidatenoverzicht Congres 101

Kandidatenoverzicht Congres 101 Besluitvormingscommissie, voorzitter Bastiaan Winkel Geboorteplaats: Zwolle Geboortedatum: 20/03/1973 Woonplaats: 's-gravenhage Email: b.t.winkel@xs4all.nl Beroep of maatschappelijke functie: beleidsadviseur

Nadere informatie

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Naam Functie Nevenfuncties / onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Voorzitter Integrale Regionale Stuurploeg georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Nadere informatie

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen.

Naast mijn werkzaamheden bij het Noorderpoort ben ik actief in diverse besturen en toezichthoudende organen. Mohn Baldew Korreweg 213-52 9714 AL Groningen Telefoon 06 523 5555 4 Groningen, 12 maart 2016 Aan het bestuur van de PvdA Groningen, Geacht bestuur, Naar aanleiding van ons gesprek in februari dit jaar

Nadere informatie

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Naam Functie Nevenfuncties / onbezoldigd B&W, directeur, griffier Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Voorzitter Integrale Regionale Stuurploeg georganiseerde

Nadere informatie

Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 5 september 2014

Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 5 september 2014 Kandidatenboek verkiezingen Bestuurslid Bestuurdersvereniging 5 september 2014 1 Hierbij ontvangt u het kandidatenboek voor de verkiezing bestuurslid Bestuurdersvereniging. Deze verkiezing zal plaatsvinden

Nadere informatie

Ard Smit Nieuwe Niedorp laatstelijk gestemd: AB/ PvdA ardsmitwoonservice@hetnet.nl 0226-411713 06-23990598

Ard Smit Nieuwe Niedorp laatstelijk gestemd: AB/ PvdA ardsmitwoonservice@hetnet.nl 0226-411713 06-23990598 kandidaten LADA 2010 lijst 6 Rob Ravensteijn laatstelijk gestemd: PvdA /GL robravensteijn@hotmail.com 0224-541776 1 12 jaar gemeenteraad onderwijs, milieu voorzitter Culturele Stichting Niedorp, Kop vol

Nadere informatie

Rooster van aftreden d.d. 6 november 2015

Rooster van aftreden d.d. 6 november 2015 8. Gelegenheid tot het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 14 lid 6 van de statuten en, indien geen aanbeveling wordt gedaan, gelegenheid tot het maken van bezwaar als bedoeld in artikel 14

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 5x per jaar X X. 4 tot 6x per jaar.

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 5x per jaar X X. 4 tot 6x per jaar. Burgemeester Dhr. M.J. Bezuijen Openbare Orde, Dienstverlening, Communicatie en Juridische Zaken en Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden in liquidatie Tijdsbeslag Bezoldigd 13x per jaar In liquidatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies)

Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Curriculum Vitae Peter de Nooijer (nfcadvies) Persoonlijk Naam : drs. Peter de Nooijer Website : www.nfcadvies.nl, info@nfcadvies.nl Telefoon : 06 21 277 902 Opleidingen Opleidingen Cursus / Training -

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen.

Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken. Mr. M. Jurgens. Mr. J.L.S.M. Hillen. Overzicht huidige nevenactiviteiten Leden Tuchtcommissie Stichting Tuchtrecht Banken Mr. M. Jurgens Raadsheer Gerechtshof Amsterdam Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Gelderland Docent ERA (Europese Rechts

Nadere informatie

Overzicht Nevenfuncties en openbare betrekkingen raadsleden (versie :38) Nevenfuncties en/of openbare betrekkingen

Overzicht Nevenfuncties en openbare betrekkingen raadsleden (versie :38) Nevenfuncties en/of openbare betrekkingen Griffie Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Overzicht Nevenfuncties en openbare betrekkingen raadsleden (versie 23-07-2010 12:38) Mevrouw A.A.A. van As-de Groot Directeur van As Makelaardij Secretaris OZB De

Nadere informatie

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties

Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties in Business info@vrouwenontmoetenvrouwen.nl www.vrouwenontmoetenvrouwen.nl Masterclasscyclus: Besturen en toezicht van organisaties Was vroeger een bestuur een mannenbolwerk, waar onder het genot van koffie

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders per september 2009

Overzicht nevenfuncties raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders per september 2009 Overzicht nevenfuncties raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders per september 2009 Ter voldoening aan de verplichting volgens de Gemeentewet, dat raadsleden en leden van het

Nadere informatie

Curriculum Vitae. J. (Jasper) Putter. Geboortedatum 29 oktober 1977 Nationaliteit Nederlands. Datum 1 januari 2014

Curriculum Vitae. J. (Jasper) Putter. Geboortedatum 29 oktober 1977 Nationaliteit Nederlands. Datum 1 januari 2014 Curriculum Vitae Naam J. (Jasper) Putter Titel ing. Geboortedatum 29 oktober 1977 Nationaliteit Nederlands Datum 1 januari 2014 Beroepsopleiding 2012 Geregistreerd Mediator, de Raad van Mediators, Delft

Nadere informatie

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren

NAJAARS- CONGRES. 4 en 5 november 2016 Lunteren NAJAARS- CONGRES 4 en 5 november 2016 Lunteren ALGEMENE INFORMATIE Dit najaar bestaat de VVD Bestuurdersvereniging 70 jaar! Traditiegetrouw vindt het najaarscongres plaats in Congrescentrum De Werelt in

Nadere informatie

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel

Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Formulier kandidaatstelling lijsttrekker Provinciale Staten verkiezingen 2015 in de provincie Overijssel Kandidaatstellingsformulier lijsttrekker Ondergetekende stelt zich kandidaat als lijsttrekker voor

Nadere informatie

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1

VVD Kamercentrale Haarlem Pagina 1 Inhoud De VVD Kamercentrale Haarlem... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4 Communicatie en Public Relations...

Nadere informatie

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE.

Hoogvliet Poortugaal. Spijkenisse. Hellevoetsluis. Oud-Beijerland. Zuidland Nieuw-Beijerland HOEKSCHE WAARD GOEREE-OVERFLAKKEE. Hoogvliet Poortugaal Spijkenisse Hellevoetsluis 4 Zuidland Nieuw-Beijerland Oud-Beijerland 3 6 1 HOEKSCHE WAARD 2 GOEREE-OVERFLAKKEE 7 5 0 2,5 5 km Projecten 1 Agroranden 2 Ontsluiting Tiengemeten 3 Proeftuin

Nadere informatie

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling

REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN. Sectorhoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Hoofd P&O BRAVO. Directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling REFERENTIELIJST INTERIM-OPDRACHTEN Brandweer Utrecht Leidsche Rijn Hoofd Repressie Stichting Rechtsbijstand Den Haag Gemeente Almere Hoofd Wonen Strategisch Beleidsadviseur Uitgifte Teamleider Projectmanagementbureau

Nadere informatie

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement

2008 - heden Spin-Sel project- en interimmanagement Curriculum Vitae Personalia Naam Adres Mobiel nummer Geboortedatum NaDonaliteit Burgerlijke staat Selma Simonis Blokvenlaan 18 te Waalre 06-51140243 27 augustus 1970 Nederlandse gehuwd, 3 kinderen Profiel

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend

Mediatrainingen Engels (spreekvaardigheid) Klantgericht Resultaatgericht Sterke onderhandelaar Samenbindend Curriculum Vitae Naam Geboortejaar Woonplaats Opleiding Trainingen Profiel Mr. H.W. (Henk) van Heuven 1950 Rotterdam Nederlands Recht; eerste graads onderwijsbevoegdheid economie (Vrije Universiteit 1975)

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 5x per jaar 1 uur per week 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 4x per jaar X X.

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 5x per jaar 1 uur per week 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 4x per jaar X X. Burgemeester Dhr. M.J. Bezuijen Openbare Orde, Dienstverlening, Communicatie en Juridische Zaken en Dagelijks Bestuur Stadsgewest van de Veiligheidsregio Tijdsbeslag Bezoldigd 13x per jaar 5x per jaar

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager

ing. R.R. Hagen MPA, René MPA 1996 Werkgever Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager ing. R.R. Hagen MPA, René Nibra Kemperbergerweg 783 6816 RW Arnhem 026 3552400 r.hagen@nibra.nl Opleidingen Programmamanager Q.A.J.M. van Hal MPA, Quintus Q. van Hal Holding B.V. Consultancy & Interim

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen:

CURRICULUM VITAE. Opleidingen /cursussen: CURRICULUM VITAE Naam Bogers, P.A. (Peter) Geboren: 1958 Adres: Eigendomweg 7, 3765EA Soest Telefoon: 06-51290050 Mail: Facomnlbv@planet.nl Opleidingen /cursussen: 2004 Training Coachingsvaardigheden Universiteit

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010)

Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Overzicht nevenfuncties burgemeester gemeente Dordrecht, de heer drs A.A.M. Brok (sinds 2010) Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden - Drechtraad voorzitter DB en AB nee 2010 Veiligheidsregio Zuid-Holland

Nadere informatie

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979

Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Nummer Toegang: 743 Inventaris van het archief van pieter stempels en jacoba van der kloet, 1900-1979 Archief Delft 743 Collectie Pieter Stempels en Jacoba van der 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017 1 januari 2017 Leden RBO Foto Functie Organisatie Bio Josan Meijers Gedeputeerde Provincie Gelderland Josan Meijers is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Zij

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. De VVD Kamer Centrale Haarlem 2014 De VVD Kamer Centrale Haarlem Inhoud De... 2 Huishoudelijk Reglement... 2 Belangrijke Kamercentrale... 2 Ondersteuning... 2 Overleg Hoofdbestuur... 3 Bijeenkomsten... 3 Inhoudelijke discussie... 4

Nadere informatie

JIJiglij!IJIDJIJij11 GD

JIJiglij!IJIDJIJij11 GD II L! ow Openbaar Primair Onderwijsl WAr_ 461.. r,"4lt.opod JIJiglij!IJIDJIJij11 GD1 23.12.2016 0301 Postbus 432 3300 AK Dordrecht De Raad van de Gemeente Dordrecht T.a.v. de heer D. Coenen Griffie Gemeente

Nadere informatie

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003

Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Voortgangsrapportage 2003 Vrouwen in politiek en openbaar bestuur Voortgangsrapportage 2003 1. Inleiding Voor u ligt de elfde rapportage Vrouwen in politiek en openbaar bestuur. Sinds 1993 worden de streefcijfers en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Schinnen

Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Schinnen Nevenfuncties burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente Schinnen Juni 2016 Naam Functie Hoofdfunctie en nevenfuncties Bezoldigd ja/nee 1 L.J.P.M. Frissen burgemeester Raad van Toezicht Dichterbij,

Nadere informatie

Gevolgde werkwijze In het Kompas van 26 september jl. is een oproep geplaatst voor een nieuw bestuurslid.

Gevolgde werkwijze In het Kompas van 26 september jl. is een oproep geplaatst voor een nieuw bestuurslid. r 1 1 MPGPD2013122010100328 GPD 20.12.2013 03 28 T 078-644 98 80 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht I S-liedrecht 3352 TH Papendrecht F 078-644 03 99 Aan de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht

Nadere informatie

Nevenfuncties van raadsleden

Nevenfuncties van raadsleden Nevenfuncties van raadsleden J.M. van Baardwijk (LokaalBelang) onbezoldig Voorzitter Stichting Dagtocht 65+ Vrijwilliger Buurtbus - Oosterhout R.A.H.M. van Bavel (LokaalBelang) Studie Fiscaal Recht G.A.

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Nevenfuncties: A.J. Moerkerke raadsvoorzitter / burgemeester. * Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond / onbezoldigd. W.

Nevenfuncties: A.J. Moerkerke raadsvoorzitter / burgemeester. * Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond / onbezoldigd. W. Nevenfuncties leden gemeenteraad en raadscommissies gemeente Strijen Het begrip nevenfunctie moet ruim worden uitgelegd. Het gaat hier om alle functies die naast het raadslidmaatschap of commissielidmaatschap

Nadere informatie

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN

GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM DE ZILK HILLEGOM NIEUW-VENNEP LEIDERDORP HOOGMADE WOUBRUGGE ROELOFARENDSVEEN KOUDEKERK A/D RIJN Lijnfolder 2013 LEIDEN, ZOETERMEER, DEN HAAG GELDIG VANAF 9 DECEMBER 2012 HAARLEM SCHIPHOL DE ZILK HILLEGOM NOORDWIJKERHOUT LISSE NIEUW-VENNEP KATWIJK WASSENAAR NOORDWIJK RIJNSBURG OEGSTGEEST VOORSCHOTEN

Nadere informatie

Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN. Groningen, 11 november 2015

Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN. Groningen, 11 november 2015 Pascal Roemers Appie Groenlaan 39 9731 KK GRONINGEN Groningen, 11 november 2015 PvdA Groningen t.a.v. kandidaatstellingscommissie Haddingestraat 10 9711 KD GRONINGEN betreft: kandidaatstelling voorzitterschap

Nadere informatie

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe

VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe VVD trainingsaanbod in 2013 KC's Groningen en Drenthe Let op: soms wijzigt er iets in dit programma. Kijk daarom voor de zekerheid altijd op de website van de kamercentrale of u de laatste versie van dit

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage. Gemeente Papendrecht

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage. Gemeente Papendrecht MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Eindrapportage Gemeente Papendrecht Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008

2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2008 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) van EXENDIS N.V., statutair gevestigd te Ede (Gelderland), te houden op maandag 23 juni 2008 in het NIMAC Vergadercentrum aan de Galvanistraat

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U200700861 Lbr. 07/60

ons kenmerk BB/U200700861 Lbr. 07/60 Brief aan de leden T.a.v. het college VIMC Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8020 Onderwerp Invulling tussentijdse vacatures in VNG-commissies en CvA uw kenmerk ons

Nadere informatie

Nummer Toegang: 772 Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD, afdeling Rijswijk,

Nummer Toegang: 772 Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD, afdeling Rijswijk, Nummer Toegang: 772 Plaatsingslijst van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie VVD, afdeling, 1946-1997 Archief Delft 772 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 3 I N H O U

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 augustus 2017 U Lbr. 17/043 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 9 augustus 2017 U Lbr. 17/043 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 9 augustus 2017 Ons kenmerk BB/U201700575 Lbr. 17/043 Telefoon (070) 373 8702 Bijlage(n) - Onderwerp Invullling vacatures adviescommissie Governance,

Nadere informatie

NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD, WETHOUDERS EN BURGEMEESTER

NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD, WETHOUDERS EN BURGEMEESTER NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD, WETHOUDERS EN BURGEMEESTER Opgaven 2016 NAAM: B.C. Hoekstra FUNCTIE: burgemeester 1 Voorzitter Dijk Weering Fonds 1 dagdeel per maand vergoeding 500,00 per jaar 2 Lid

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties

Overzicht nevenfuncties Overzicht nevenfuncties Overzicht van functies als bedoeld in de artikelen 12, eerste lid, 41b, derde lid en 67, derde lid van de Gemeentewet juncto artikel 3, tweede lid van de Gedragscodes voor raadsleden,

Nadere informatie

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen

Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Wettelijk register gemeenschappelijke regelingen Stellers Eigenaar Zaaknummer : M.P.C. van Hal : Bestuurszaken Z/16/015870 Maart 2016 WETTELIJK REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN (ART. 27 WGR) Nr.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD VAN BREDA

NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD VAN BREDA NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD VAN BREDA De gemeenteraad van Breda telt in totaal 39 raadsleden. Het raadslidmaatschap is geen voltijds baan. De raadsleden doen dit werk veelal naast een andere functie.

Nadere informatie

samenwonend, 2 uitwonende zonen van 20 en 22 jaar Atheneum Van der Puttlyceum Eindhoven HEAO communicatie, Fontys Hogescholen Eindhoven

samenwonend, 2 uitwonende zonen van 20 en 22 jaar Atheneum Van der Puttlyceum Eindhoven HEAO communicatie, Fontys Hogescholen Eindhoven Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam Miriam Termeer Voornamen Miriam Henriëtte Helena Adres Kapelpad 17A PC en plaats 5688 HS Oirschot Mobiele telefoon 06-51 51 33 53 E-mail miriam.termeer@upcmail.nl

Nadere informatie

Overzicht nevenfuncties en financiële belangen college van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris (stand van zaken )

Overzicht nevenfuncties en financiële belangen college van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris (stand van zaken ) Overzicht en college van de burgemeester, de wethouders en de gemeentesecretaris (stand van zaken 01-06-2011) Burgemeester C.J.M. de Bruin Voorzitter stichting Jan Stigterfonds Voorzitter A.A. de Haanstichting

Nadere informatie

De heren van Zelst en Beckand Verwée vormen de auditcommissie. De remuneratiecommisie bestaat uit Mw. Husmann en Mw. Visser.

De heren van Zelst en Beckand Verwée vormen de auditcommissie. De remuneratiecommisie bestaat uit Mw. Husmann en Mw. Visser. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is werkgever en adviseur van de directeur/bestuurder en heeft statutair vastgelegde goedkeuringsbevoegdheden. De Raad van Toezicht ziet toe op het realiseren van

Nadere informatie

Informatie over samenstelling van (commissies) van de Raad van Toezicht van HU en hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad.

Informatie over samenstelling van (commissies) van de Raad van Toezicht van HU en hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad. Informatie over samenstelling van (commissies) van de Raad van Toezicht van HU en hoofd- en nevenfuncties van de leden van de Raad. In dit overzicht zijn opgenomen de taakverdeling binnen de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start

Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Bijlage persmap 21 maart 2013: Verzelfstandigd Havenbedrijf Amsterdam kan van start Directie Havenbedrijf Amsterdam NV Dertje Meijer Dertje Meijer, Chief Executive Officer (CEO) Havenbedrijf Amsterdam

Nadere informatie

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema

Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema Gemeente Nieuwkoop afdeling Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving Kadernota Integraal Veiligheidsplan Processchema ( Planning: Stappenplan / Plan van Aanpak,: Tijd / Tijdschema ) Inleiding Veiligheid

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP

CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP CURRICULUM VITAE OSCAR VAN STRIJP 2 OSCAR VAN STRIJP 27 oktober 1961 van Duinwater 25 2497 ZN Den Haag 06 39696111 ARCHITECTENREGISTER 1.961201.020 WERKERVARING 2010 -

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group

Institute for Medical Technology Assessment. Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Institute for Medical Technology Assessment Productivity Cost Questionnaire Productivity and Health Research Group Vragenlijst over uw gezondheid en werk Onderzoekers noemen deze vragenlijst de imta PCQ.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar

: miriam@termeerstrategischedenkkracht.nl. Privé-omstandigheden : samenwonend, 2 zonen van 15 en 17 jaar Curriculum vitae Persoonsgegevens Naam Voornamen Adres PC en plaats : Termeer : Miriam Henriëtte Helena : Kapelpad 17A : 5688 HS Oirschot Telefoon : (0499) 57 37 08 Mobiele telefoon : 06 51 51 33 53 E-mail

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Denkkracht Utrecht Young Professionals

Denkkracht Utrecht Young Professionals Denkkracht Utrecht Young Professionals Bastiaan Vader Sociale Geografie, BSc. Political Geograpy, MSc. Medewerker Juridisch Bestuurlijke Zaken UMC Utrecht Student Educatieve Master (Universiteit Utrecht)

Nadere informatie

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF

Handleiding ledenraadpleging. Met behulp van de enquêtetool van de NPCF Handleiding ledenraadpleging Met behulp van de enquêtetool van de NPCF 1 1. Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting. U gaat naar uw internet explorer en voert

Nadere informatie

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën.

Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Een nieuw Bestuursmodel. Dat is de gedachte. Dat is het idee. Rabobank Staphorst-Rouveen. Een bank met ideeën. Rabobank Staphorst-Rouveen op weg naar een nieuw bestuursmodel Vanaf medio april 2010 werkt

Nadere informatie

Leden gebiedscommissie Kralingen Crooswijk

Leden gebiedscommissie Kralingen Crooswijk Rens van Overdam voorzitter Organisatieadviseur Telefoon - 06-21 19 85 17 E-mail - la.vanoverdam@rotterdam.nl Sociale media - Facebook Executive coach Interimmanager John van Assendelft vicevoorzitter

Nadere informatie

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG Van: VNG Aan: "'info{5jdenhelder.nl'" Datum: 19-2-2013

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 05EA STC Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Jaarverslag Midden Holland 2014

Jaarverslag Midden Holland 2014 Jaarverslag Midden Holland 2014 090_ Jaarverslag 2014 1 INHOUDSOPGAVE Blz. Voorwoord Joke van Eijk (Voorzitter) 2 Samenstelling Dagelijks Bestuur en afdelingsbestuur 5 Samenstelling Vakbondsconsulenten

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Nederland Faculteit Psychologie T.a.v. Mw. Susan Meyer Antwoordnummer

Nadere informatie

Uit hoofde van ambt Algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord Nee Regioraad Regio Limburg-Noord

Uit hoofde van ambt Algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord Nee Regioraad Regio Limburg-Noord OVERZICHT NEVENFUNCTIES LEDEN COLLEGE B&W GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Datum: 16-12-2016 Burgemeester drs. J.W.M.M.J. Hessels Uit hoofde van ambt Algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg-Noord Regioraad Regio

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd

Curriculum Vitae. Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd T +31 618609473 E jos@zichtopinfra.nl W zichtopinfra.nl A Hobbemaplantsoen 31 1701 KD Heerhugowaard Curriculum Vitae Ing. Johannes Wilhelmus Maria (Jos) van Maarschalkerweerd Naam Geboortedatum 27 december

Nadere informatie

NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD, WETHOUDERS EN BURGEMEESTER

NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD, WETHOUDERS EN BURGEMEESTER NEVENFUNCTIES LEDEN GEMEENTERAAD, WETHOUDERS EN BURGEMEESTER Opgaven 2014 B.C. Hoekstra burgemeester 1 Voorzitter Dijk Weering Fonds 1 dagdeel per maand vergoeding 500,00 per jaar 2 Lid Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN GEMEENTE VOORSCHOTEN Gemeenschappelijke regelingen gemeente Voorschoten Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM!

RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? WELKOM! RvC of RvT: What s the Difference? Thema van de sessie uit de uitnodiging: In the OLD days was een rol als commissaris toch echt zwaarder dan die van toezichthouder.

Nadere informatie

HOOFDFUNCTIES. -betaald (B) -onbetaald (O) -onkostenvergoeding (OV) -presentiegeld (P) -- -- -- --

HOOFDFUNCTIES. -betaald (B) -onbetaald (O) -onkostenvergoeding (OV) -presentiegeld (P) -- -- -- -- Register van nevenfuncties gemeenteraadsleden (2010-2014) RAADSLID HOOFDS VVD A.J.W. van Baalen-van Eekelen K.J.E. Sleeking F.J.R. de Boer J. Brokke H.I. Aris-van Neuren Hoofd Beleidsafdeling Ruimte en

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Maassluis

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Maassluis MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Maassluis Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu;

De stadsregio Rotterdam, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer I.W. Opstelten, namens deze mevrouw J. Baljeu; NADERE OVEREENKOMST KETENMOBILITEIT FIETS Partijen De provincie Zuid-Holland, voor dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Commissaris van de Koningin op grond van artikel 176 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Nederland, Faculteit Informatica t.a.v. Heleen Bakker Antwoordnummer

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Wie is wie in Rijn-West? Klankbordgroep 1 januari 2017

Wie is wie in Rijn-West? Klankbordgroep 1 januari 2017 1 januari 2017 Leden Klankbordgroep Foto Functie Organisatie Andere relevante functie en overige informatie John Steegh Onafhankelijk voorzitter Klankbordgroep Rijn- West Landelijk voorzitter Water Natuurlijk,

Nadere informatie

Incidenteel. Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Nee Incidenteel. Lid Raad van Advies Randstad Urgent Nee Incidenteel

Incidenteel. Lid Bestuurlijk Platform Zuidvleugel Nee Incidenteel. Lid Raad van Advies Randstad Urgent Nee Incidenteel Aboutaleb, Ambtshalve nevenfuncties: A. Voorzitter Stadsregio Voorzitter Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond Voorzitter en lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling gezamenlijke brandweer voor

Nadere informatie

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders

COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders COALITIE GEMEENTE PEEL EN MAAS 2014 2018 PERSMAP: Kandidaatwethouders GEBEURTENIS : PRESENTATIE - VERKIEZING - BENOEMING KANDIDAAT- : WETHOUDERS 2014 2018 GEMEENTE PEEL EN MAAS PLAATS, DATUM : PANNINGEN,

Nadere informatie