SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK"

Transcriptie

1 SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

2 WAAROM KIEZEN VOOR SOCIAAL WERK? Werk je graag met mensen, ook al hebben zij problemen of zijn ze van binnen gekwetst? Wil jij je graag maatschappelijk engageren en mensen helpen? Wil je je inzetten om jongeren of ouderen met raad en daad bij te staan in al hun vragen? Heb je interesse in verschillende culturen, leeftijdsgroepen en bevolkingslagen? Wil je opkomen voor mensen en vind je onrecht verschrikkelijk? Of ben jij degene die graag organiseert en een groep op sleeptouw neemt? Dan is Sociaal werk voor jou de geknipte opleiding! Je kiest voor de opleiding Sociaal werk omdat jij je betrokken voelt bij wat er in de maatschappij omgaat en soms verkeerd gaat. Je wil je actief inzetten voor mensen die het op een of andere manier minder goed hebben of die minder kansen kregen. Belangrijk is dat je open staat voor de mens in al zijn schakeringen. Je wil begrijpen en luisteren, je (ver-)oordeelt niet, je wil snel en efficiënt kunnen reageren op signalen. De maatschappelijk assistent, want dat is de officiële titel die je krijgt als je afstudeert, heeft een breed en gevarieerd werkveld. Je werkt met, voor en tussen de mensen in jeugdhuizen of het buurtwerk, bij de politie of in de gevangenis maar ook in OCMW s, in de vakbond, in ziekenhuizen, personeelsdiensten of cultuurcentra,... 2

3 HOE ZIET DE OPLEIDING ERUIT? HOWEST BIEDT DE OPLEIDING SOCIAAL WERK AAN IN BRUGGE ÉN IN KORTRIJK. BEIDE OPLEIDINGEN HANTEREN DEZELFDE COMPETENTIES EN STREVEN DEZELFDE LEERRESULTATEN NA. ZE ONDERSCHRIJ- VEN DE INTERNATIONALE DOELSTELLIN- GEN VAN SOCIAAL WERK. JE KAN DUS OOK INTERNATIONAAL AAN DE SLAG! BEIDE OPLEIDINGEN LEGGEN ANDERE ACCENTEN, WAT ZICH VERTAALT IN EEN VERSCHEIDEN OPLEIDINGSPROGRAMMA. DAAROM STELLEN WE JE GRAAG BEIDE LOCATIES VOOR, MET HUN SPECIFIEKE AANPAK EN OPLEIDINGSPROGRAMMA. BRUGGE INLEIDING Als je in Howest Brugge studeert, start je met een brede basis in het eerste jaar, gevolgd door een generalistische, algemene opleiding. Het concept van de opleiding is dat van een polyvalente, multi-inzetbare Sociaal Werker. De opleiding in Brugge stoomt je klaar voor een veelheid aan taken: preventief optreden om moeilijkheden te voorkomen, psychosociaal hulp verlenen, de cliënt empoweren, hem helpen om zich een weg te banen in de regelgeving, vormend en activerend werken met individuen en groepen, beleidslijnen mee uitstippelen. PROGRAMMA De opleiding steunt op drie grote pijlers. De theoretische pijler omvat filosofie, sociologie, psychologie, economie, recht. Een tweede pijler is die waarin de werkterreinen (waar kom je zoal terecht?) en de werkmethoden (hoe ga je te werk?) centraal staan. De praktijkgerichte pijler biedt praktische bouwstenen voor je latere job: de practica, de stages en ook het eindwerk. Zo groei je uit tot een direct inzetbare en kritische professional die met diverse doelgroepen aan de slag kan in zeer verschillende contexten.

4 GETUIGENIS AFGESTUDEERDE NADIA BABIC Afgestudeerde Sociaal werk Ik heb gekozen om de bachelor Sociaal werk te volgen aan Howest Brugge, omdat studeren er meer betekent dan enkel kennis verwerven uit boeken. Studeren zie ik vooral als zelfontplooiing in een omgeving die je daartoe uitdaagt. Door het nauwe contact met de lesgevers en de medestudenten maakte ik kennis met verschillende visies op de invulling van sociaal werk. Door hierover samen te reflecteren, leerde ik dat er niet zoiets bestaat als één weg. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden. Door de brede opleiding wordt je horizon sterk verruimd. De opleiding is er bovendien zeer praktijkgericht. Dit vond ik positief want op deze manier vervreemd je als student niet van de samenleving. Je staat er midden in. Er wordt heel wat nadruk gelegd op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Je wordt gestimuleerd om zelf keuzes te maken over je leertraject. Niet alleen cijfers zijn belangrijk, maar vooral de groei die je als persoon tijdens de opleiding doormaakt. Nu ik afgestudeerd ben, heb ik het gevoel dat ik klaar ben om aan de slag te gaan. Er wacht mij nu een boeiende job als trajectbegeleidster binnen het justitieel welzijnswerk waarin ik mij verder kan ontplooien. Studeren is nooit af, het is een levenslange uitdaging. 4

5 WAAR VIND JE DE JOB VAN JE LEVEN? Het werkterrein van de sociaal werker situeert zich daar waar mensen in de wisselwerking met hun omgeving voor problemen komen te staan, iets wat zich binnen onze complexer wordende maatschappij steeds vaker voordoet. Door de brede opleiding die je geniet, ben je voorbereid voor een ruime waaier aan tewerkstellingen. Overal waar je kunt adviseren, sensibiliseren, begeleiden, vormen, activeren en helpen, kom je de sociaal werker tegen. Je werkt met, voor en tussen de mensen in OCMW s, jeugdhuizen, gevangenissen, vakbonden, ziekenhuizen, cultuurcentra of personeelsdiensten. Je wordt hulpverlener, jeugdconsulent of straathoekwerker, justitieassistent of vormingswerker, budgetbegeleider of vakbondsmedewerker, Je kan terecht in: Algemeen Welzijnswerk: sociale dienst mutualiteiten, jongerenadviescentra, teleonthaal, thuislozenzorg, initiatieven voor allochtonen, asielcentra, OCMW/Sociaal Huis: in verschillende functies. Begeleiding van kinderen en gezinnen: thuisbegeleiding, pleeggezinnendienst, Comité Bijzondere Jeugdzorg, jeugdrechtbank, Jeugdwerk: (gemeentelijke) jeugddiensten, jeugdhuizen, Seniorenzorg: dienstencentra, rusthuizen, gezins- en bejaardenhulp, Gehandicaptenzorg: begeleiding van mensen met een functiebeperking, begeleid/ beschermd wonen Gezondheidszorg: zowel geestelijk (diensten geestelijke gezondheidszorg, sociale dienst psychiatrie) als lichamelijk (ziekenhuis, zelfhulp, thuisgezondheidszorg). Justitieel Welzijnswerk & (sociale) rechtshulp: justitiehuizen, parketten, gevangenissen, politie (slachtofferhulp), huurdersbond. Onderwijs: CLB, schoolorganisatie (leerlingenbegeleider), basiseducatie Cultuur- en vorming: samenlevingsopbouw, Vorming Plus-centra. Tewerkstelling: RVA/VDAB als arbeidstrajectbegeleider. Een ruime keuze dus, waarvoor je met een brede opleiding goed wordt voorbereid. 5

6 PROGRAMMA BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK (BRUGGE) JAAR 1 JAAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER Mens en maatschappij I Geschiedenis Sociologie Filosofie Gedragswetenschappen I Psychologie Mens en maatschappij II Filosofie Sociologie Werkcolleges Recht en Economie I Publiek/privaat/ sociaal recht 5 Economie 4 Recht en Economie II Jeugd- en strafrecht 2 Sociaal recht en sociale administratie 4 Sociale economie Informatiekunde I Informatie- en documentatietechnieken Rapportage Statistiek Excel Werkterreinen I Organisatie welzijns-en gezondheidssector Werkmethoden I Inleiding agogiek Communicatie Inleiding basismethoden Werkmethoden II Agogiek Methoden op Micro-Meso- Macroniveau Practicum I Sociale vaardigheden Supervisie Practicum II Crea Intercultureel leren Supervisie Stage I 15

7 JAAR SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER Mens en maatschappij III Bijzondere vraagstukken: filosofisch, sociologisch Werkcolleges Gedragswetenschappen II Psychologie Sociale psychologie Psychopathologie Mens en maatschappij IV Deontologie en professionaliteit Actuele thema s Bemiddeling Diversiteit Trajectbegeleiding Alternatieve communicatie Slachtoffer- en daderhulp Informatiekunde II Pers en communicatie Presentatietechnieken Sociale media Cliëntregistratie Informatiekunde III Methoden onderzoek Dataverwerking Werkterreinen II Organisatiekunde Internationale studiereis Integratiemodule WT: netwerkvorming WM: EIHandelen en simulatie Werkmethoden III Methoden op Micro-Meso-Macroniveau Practicum III Practicum: toepassing methoden Supervisie Practicum IV Practicum: toepassing methoden Supervisie Stage II 21 Eindwerk Inleiding eindwerk Begeleiding 7

8 KORTRIJK ALS JE AAN HOWEST KORTRIJK STUDEERT, START JE OOK MET EEN BREED AANBOD IN HET EERSTE JAAR, MAAR KIES JE VANAF HET DERDE SEMESTER VOOR ÉÉN VAN DRIE AFSTUDEERRICHTINGEN: MAAT- SCHAPPELIJKE ADVISERING, MAATSCHAPPELIJK WERK OF SOCIAAL-CULTUREEL WERK. MAATSCHAPPELIJKE ADVISERING/ SOCIAAL-JURIDISCHE ADVISERING INLEIDING Als maatschappelijk adviseur werk je met mensen vanuit een arbeidscontext. Je verdedigt de belangen van de werknemers en je hebt een sterke interesse in sociaal recht. Sociaal-juridische hulpverlening kan bestaan uit een brede waaier van diensten: je maakt mensen wegwijs in het doolhof van reglementeringen of je slaagt er in complexe informatie over te brengen. Of je wordt ingeschakeld om sociaal-juridische problemen op te lossen. Je verleent ook sociaal-juridische diensten en diensten op het vlak van het beheer van menselijk potentieel binnen een bedrijf. Je geeft voorlichting en advies, werkt preventief en prejuridisch. Jouw dienstverlening op het vlak van human resources management zorgt ervoor dat de werknemers in uitstekende omstandigheden kunnen functioneren. Vlot communiceren en goed organiseren zijn twee van jouw sterkste eigenschappen. Je bent helemaal vertrouwd met de meest courante informaticatoepassingen in jouw vakdomein. WAAR VIND JE DE JOB VAN JE LEVEN? Je wordt specialist in sociaal zekerheidsrecht, arbeidsrecht en personeelsbeleid. Je komt terecht in personeelsdiensten van bedrijven en OCMW s, loonadministraties en sociale secretariaten, de arbeidsinspectie, vakbonden, RVA, VDAB, mutualiteiten, werkgeversorganisaties, kinderbijslag- en vakantiefondsen, uitzendkantoren en sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen. Tal van studenten evolueren van medewerker in de loonadministratie tot stafmedewerker in toonaangevende HRM-functies. 8

9 GETUIGENIS AFGESTUDEERDE WOUTER WITTEVRONGEL Afgestudeerde Maatschappelijke advisering Na het middelbaar wist ik meteen wat ik wilde worden: maatschappelijke adviseur. Mijn oog viel onmiddellijk op Howest, de enige hogeschool die vooral de klemtoon legt op de praktijk. Door oefeningen te maken en na te denken over mogelijke probleemstellingen inzake sociaal recht, leer je op een aangename manier omgaan met de regelgeving en, wat meer is: je blijft ze onthouden! Een boeiende en leerrijke ervaring die de perfecte basis vormt voor je toekomstige job!

10 KORTRIJK MAATSCHAPPELIJK WERK INLEIDING Deze afstudeerrichting is écht iets voor teamplayers die graag een bijdrage leveren aan de oplossing van actuele sociale problemen in de maatschappij, in het gezin, van individuen, Maatschappelijk werkers informeren, adviseren, begeleiden en ondersteunen personen die moeilijkheden ervaren in hun woon- en werkomgeving, in hun financiële situatie, Zij werken onder andere met mensen met maatschappelijke problemen, jongeren met prangende vragen, mensen die willen werken aan hun relatie en hun gezin en met personen die het psychisch moeilijker hebben. Het zijn kritische denkers die preventief werken, bemiddelen bij problemen en gepaste hulp zoeken waar nodig. Tijdens je opleiding verzamel je kennis over: Het menselijk gedrag, de sociale omgeving en maatschappelijke structuren Begeleidingsvormen om individuen en groepen te ondersteunen en te helpen Teamwork, rapporteren, werken in team en overlegvaardigheden Initiatief nemen én opkomen voor de rechten van anderen WAAR VIND JE DE JOB VAN JE LEVEN? Na je opleiding kan je aan de slag in: Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Jongeren Adviescentra (JAC) Justitiehuizen, jeugdrechtbanken Diensten voor slachtofferhulp van de politie Sociale diensten van gevangenissen Medisch-sociale voorzieningen voor andersvaliden Sociale diensten binnen de psychiatrie Centra voor begeleid wonen Centra voor jongeren- en gezinsbegeleiding OCMW s Diensten voor thuiszorg Voorzieningen voor kinderopvang CLB s 10

11 GETUIGENIS AFGESTUDEERDE NATACHA VANDECASTEELE Afgestudeerde maatschappelijk werk "Het is belangrijk om kritisch en open te kijken naar actuele gebeurtenissen, maatschappelijke problemen en fenomenen. Howest leerde me verschillende organisaties, sectoren, doelgroepen, maatschappelijke processen en gebeurtenissen kennen en begrijpen. Door zelf projecten uit te werken en dankzij communicatietraining was ik klaar voor de stageperiodes en kon ik de theorie toepassen en in team een mooi resultaat bereiken. 11

12 KORTRIJK SOCIAAL-CULTUREEL WERK GETUIGENIS AFGESTUDEERDE INLEIDING Hét sociaal-cultureel werk bestaat niet. Dé sociaal-cultureel werker evenmin. Om die reden mikt de afstudeerrichting sociaal-cultureel werk op een brede inzetbaarheid van haar afgestudeerden. Sociaal-cultureel werkers zijn immers actief in een zeer brede sector met heel wat werkvormen. De afstudeerrichting vertrekt vanuit een eigen(zinnige) kijk op opleiden. WAAR VIND JE DE JOB VAN JE LEVEN? Een sociaal-cultureel werker begeleidt groepen in de sectoren vormingswerk, samenlevingsopbouw en cultuur: als jeugdwerker, vormingswerker, straathoekwerker, cultuurprogrammator, Je past de kerntaken van het sociaal-cultureel werk educatie, cultuur, maatschappelijke activering, organisatie, gemeenschapsvorming toe in heel uiteenlopende organisaties: het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de samenlevingsopbouw en het opbouwwerk, de basiseducatie, amateurkunsten, de cultuursector, het jeugdwerk. JAN-WILLEM RAES Afgestudeerde Sociaal-Cultureel werk Toen ik afstudeerde als leraar Lager onderwijs wilde ik nog verder studeren en vanuit mijn sociale bewogenheid - ik was al langer actief in het jeugdwerk - voelde ik me aangetrokken tot Sociaal werk. In kleine groepen verdiepten we ons in wat de sociaal-culturele sector te bieden heeft. We bleven echter niet louter met onze neus in de boeken zitten. Integendeel, we kwamen in contact met professionals uit diverse werkterreinen in de vorm van gastdocenten, bezoeken, projecten, langere stageperiodes (ik liep stage in Rotterdam).

13 WAT NA JE BACHELOR? EEN MASTER OF? BRUGGE KORTRIJK Met je diploma van Bachelor in het Sociaal werk aan Howest heb je goede troeven voor een snelle tewerkstelling. Verder studeren kan ook, en dat met veel kans op succes. Howest biedt je naast andere boeiende bacheloropleidingen (waarvoor je in vele gevallen vrijstellingen kunt krijgen) ook vervolgopleidingen aan. Als je als Sociaal werker belangstelling hebt voor Derde Wereldproblemen en eventueel een tewerkstelling in de ontwikkelingssamenwerking ambieert, dan is het postgraduaat Noord-Zuid een uitstekende keuze. Als je meer theoretische verdieping in het Sociaal werk verlangt, dan is er de Masteropleiding in het Sociaal Werk, die Howest in samenwerking met haar associatiepartner, de Universiteit Gent, organiseert. Uiteraard kan je ook kiezen voor een andere Masteropleiding aan een Vlaamse (of zelfs buitenlandse) instelling: Sociologie, Politicologie, Communicatiewetenschappen, Criminologie, Sociale Agogiek, waarvoor interessante schakelprogramma s werden ontworpen of waarvoor vrijstellingen kunnen worden aangevraagd. 1

14 PROGRAMMA BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK (KORTRIJK) Maatschappelijke Advisering/Sociaal-Juridische Advisering JAAR 1 JAAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER Mens en maatschappij I Geschiedenis Sociologie Filosofie Mens en maatschappij II Sociaal beleid Internationale instellingen Sociologie Mens en maatschappij III Gedragswetenschappen I Algemene psychologie Ontwikkelingspsychologie Gedragswetenschappen II Human Resources Management 4 Sociale psychologie 2 Recht en Economie I Economie 4 Recht 5 Inleiding recht Burgerlijk recht Sociaal zekerheidsrecht Sociale Economie Sociale Recht I Arbeidsrecht I Sociaal Zekerheidsrecht Informatiekunde I Inleiding informatiemarkt Gegevensverwerking Werkmethoden I Sociale agogiek Methodiek Maatschappelijk Werk Methodiek Sociaal Cultureel Werk Methodiek Maatschappelijke Advisering Werkterreinen I Inleiding werkterreinen Maatschappelijke advisering Maatschappelijk werk Sociaal-cultureel werk Sociaal Beleid Europees sociaal beleid Federaal/Vlaams sociaal beleid Provinciaal sociaal beleid Lokaal sociaal beleid Practicum I Schriftelijke communicatie Communicatietraining Kreastage Project Practicum II Project Communicatietraining Practicum III Sociaal handhavingsrecht 2 Fiscaal Recht 2 Arbeidsongevallen en beroepsziekten 2 HRM-personeelsadministratie 1 Personeelsadministratie - boekhouden 2 14

15 JAAR SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER Mens en maatschappij IV Eindwerk Recht II OCMW & Welzijnsrecht 1 Sociaal Zekerheidsrecht 2 Informatiekunde II Demografie Onderzoeksmethodologie Statistiek Statistiek Excel Practicum IV Bijzondere vraagstukken sociaal recht Gespreksvoering Economie II Sociaal recht II Arbeidsrecht II 4 Sociaal Zekerheidsrecht Werknemers 4 Statuut Ambtenaren 2 Sociaal Statuut Zelfstandigen 2 Informatiekunde III Professioneel schrijven Spreken voor publiek 1 te kiezen uit 2: Audiovisuele communicatie Sociofotografie Human resources management Integratiemodule Project Ondernemerszin Crea 12 Stage I 15 Stage II 21 15

16 PROGRAMMA BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK (KORTRIJK) Maatschappelijk Werk JAAR 1 JAAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER Mens en maatschappij I Geschiedenis Sociologie Filosofie Gedragswetenschappen I Algemene psychologie Ontwikkelingspsychologie Mens en maatschappij II Sociaal beleid Internationale instellingen Sociologie Recht en Economie I Economie 4 Recht 5 Inleiding recht Burgerlijk recht Sociaal zekerheidsrecht Mens en maatschappij III Sociologie Filosofie Gedragswetenschappen II Psychopathologie Sociale psychologie Systeemdenken Recht en Economie II Sociale Economie Jeugd- & strafrecht 2 Sociaal recht 4 Welzijnsrecht & sociale administratie Arbeidsrecht Informatiekunde I Inleiding informatiemarkt Gegevensverwerking Werkterreinen I Inleiding werkterreinen Maatschappelijke advisering Maatschappelijk werk Sociaal-cultureel werk Werkterreinen II Europees sociaal beleid Federaal/Vlaams sociaal beleid Provinciaal sociaal beleid Lokaal sociaal beleid Werkmethoden I Sociale agogiek Methodiek Maatschappelijk Werk Methodiek Sociaal Cultureel Werk Methodiek Maatschappelijke Advisering Werkmethoden II Opbouwwerk Methodiek Maatschappelijk Werk II Preventie Practicum I Schriftelijke communicatie Communicatietraining Kreastage Project Practicum II Project Communicatietraining 1

17 JAAR SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER Mens en maatschappij IV Sociologische vraagstukken Beroep van een maatschappelijk assistent Juridische aspecten van de deontologie Actuele thema's Welzijnsvraagstukken Interculturele vraagstukken Intrafamiliaal geweld Eindwerk Informatiekunde II Demografie Onderzoeksmethodologie Statistiek Statistiek Excel Informatiekunde III Professioneel schrijven Spreken voor publiek 1 te kiezen uit 2: Audiovisuele communicatie Sociofotografie Werkmethoden III Groepsdynamica Vorming Teams in overleg Integratiemodule Project Ondernemerszin Crea Practicum III Training van hulpverleningsgesprekken Doelgroep verkenning psychiatrie kinderen met gedrags- en emotionele stoornissen palliatieve zorg drugshulpverlening jusititie Practicum IV Relatie en gezin : systemische benadering contextuele benadering Welzijnsthema's: systemische benadering Stage I 15 Stage II 21 17

18 PROGRAMMA BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK (KORTRIJK) Sociaal-Cultureel Werk JAAR 1 JAAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER Mens en maatschappij I Geschiedenis Sociologie Filosofie Mens en maatschappij II Sociaal beleid Internationale instellingen Sociologie Mens en maatschappij III Sociologie Filosofie Gedragswetenschappen I Algemene psychologie Ontwikkelingspsychologie Gedragswetenschappen II Psychopathologie Sociale psychologie Recht en Economie I Economie 4 Recht 5 Inleiding recht Burgerlijk recht Sociaal zekerheidsrecht Recht en Economie II Sociale Economie VZW en Beleid 2 Arbeidsrecht 2 Welzijnsrecht 2 Sociaal Beleid Europees sociaal beleid Federaal/Vlaams sociaal beleid Provinciaal sociaal beleid Lokaal sociaal beleid Informatiekunde I Inleiding informatiemarkt Gegevensverwerking Werkmethoden I Sociale agogiek Methodiek Maatschappelijk Werk Methodiek Sociaal Cultureel Werk Methodiek Maatschappelijke Advisering Werkterreinen I Inleiding werkterreinen Maatschappelijke advisering Maatschappelijk werk Sociaal-cultureel werk Werkterreinen II Cultuur 2 Vormingswerk 2 Opbouwwerk 2 Practicum I Schriftelijke communicatie Communicatietraining Kreastage Project Practicum II Project Communicatietraining Verdieping Werkterreinen Jeugdwerk Ontwikkelingssamenwerking Kunsteducatie 18

19 JAAR SEMESTER 4 SEMESTER 5 SEMESTER Mens en maatschappij IV Cultuursociologie Interculturele vraagstukken SCW Thema's Sociaal artistieke projecten Deviant gedrag bij jongeren Eindwerk Informatiekunde II Demografie Onderzoeksmethodologie Statistiek Statistiek Excel Informatiekunde III Professioneel schrijven Audiovisuele communicatie Sociofotografie Werkmethoden II Groepsdynamica Spreken voor publiek Activerende en educatieve werkvormen Werkmethoden III Vrijwilligersbeleid Kwaliteitszorg Projectmatigwerken I Projectmatigwerken II Project Ondernemerszin Crea Stage I 15 Stage II 21 1

20 STUDEREN AAN HOWEST KWALITEIT VOOR ALLES Howest is een sterk groeiende hogeschool met campussen in Kortrijk en Brugge. Onze campussen zijn bovendien goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ze zijn dan ook gelegen in de stad zelf en zo maak je deel uit van het echte leven. De 22 bacheloropleidingen en de 7 masteropleidingen zijn van een hoogstaande kwaliteit. Uit jaarlijks onderzoek bij de studenten blijkt dat de tevredenheid groot is. Ook bij de werkgevers geniet Howest een stevige reputatie, getuige daarvan de verkiezing van Howest voor de zevende keer al als meest ondernemende Hogeschool. De opleidingen met boeiende stages zijn volop gericht op de praktijk en leiden naar goede jobs. STUDEREN IN EEN AANGENAME OMGEVING In West-Vlaanderen wordt er niet alleen gewerkt, het is ook een gezellige provincie. Howest, de Hogeschool West-Vlaanderen, straalt dat mee uit. Je studeert op aangename en sfeervolle campussen en je staat als student centraal. Je hebt nauwe contacten met je lesgevers en de begeleiding is heel persoonlijk. Je bent hier zo thuis als thuis. MEE MET DE TOEKOMST Toekomst wordt gemaakt met de modernste technieken en technologie. In elke opleiding staan die voor jou ter beschikking. Bovendien heeft elke campus een professionele mediatheek met een uitgebreide collectie boeken, naslagwerken, vaktijdschriften, cd-roms, dvd s en andere digitale bestanden. Je kunt dit alles ter plaatse raadplegen of gratis ontlenen. Ook de opleidingen evolueren mee met hun tijd. Meer nog, de opleiding stelt zich innoverend op. Er is een digitaal leerplatform (Leho) dat het opleidingsgebeuren ondersteunt. Via die site wisselen lesgevers en studenten ook documenten uit. GENT IN WEST-VLAANDEREN Howest maakt deel uit van de Associatie Universiteit Gent. Dat garandeert uitstraling, zowel in eigen land als internationaal. Het zorgt er ook voor dat je na je opleiding kunt doorstromen naar andere bachelors en masters binnen de Associatie. We staan klaar om je te begeleiden bij je traject. INTERNATIONALE ERVARING OPDOEN Wat zouden je studies saai zijn, mocht het internationale accent ontbreken! Howest hecht groot belang aan de internationale dimensie binnen je studiegebied en toekomstig werkveld. We bieden een waaier aan internationaliseringsmogelijkheden. Een internationale stage, studiereizen, een International Week, Summer School of zelf op Erasmus of zuidproject trekken naar het buitenland. Howest is partner van vele buitenlandse hogescholen en universiteiten waar je één of meerdere semesters kan studeren. Ook de buitenlandse studenten die op onze campussen vertoeven zorgen voor een bijzondere sfeer. Onze coördinatoren internationalisering begeleiden jou van A tot Z in dit proces. Voor meer info, wend je tot de coördinator internationalisering van jouw opleiding. 20

21 DE TROEVEN VAN JOUW CAMPUS: BRUGGE EEN CAMPUS IN HET HART VAN DE STAD De campus ligt in het hart van de stad Brugge en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De bus stopt voor het gebouw. Onze campus bevindt zich in een historisch gebouw dat uitgerust is met moderne faciliteiten. Ruime klaslokalen, rustige praathoekjes, een gezellige en hippe cafetaria, een beschermde neogotische turnzaal, een klimmuur voor de studenten lichamelijke opvoeding en een gezellige binnentuin voor allerlei activiteiten. BITS, BYTES, BOEKEN EN BROODJES In de mediatheek kun je rustig studeren, afspreken met jouw projectgroep en werken aan jouw zelfstudieopdrachten. Je krijgt er toegang tot online tijdschriften en e-books. Een aantal digitale bronnen kun je ook thuis raadplegen via een VPN connectie met het Howest-netwerk. De catalogus van alle Howest-mediatheken kan je raadplegen op Als Howest student kun je in alle Howest-mediatheken terecht om boeken, tijdschriften, didactisch materiaal en audiovisuele materialen te raadplegen of gratis te ontlenen. Voor meer info: De cafetaria is de ontmoetingsplek bij uitstek. Voor en na de lesuren en tijdens de pauzes kun je er koffie, thee, chocolademelk, soep en ontbijtkoeken krijgen. Tijdens de pauzes worden belegde broodjes, diverse salades en snacks aangeboden. Het schoolrestaurant verzorgt elke dag een warme maaltijd. Bevrijdingslaan Scheepsdalelaan Gulden Vlieslaan Hoefijzerlaan Ezelstraat B enhouwerstraat Sint-Pieterskaai Koningin Elisabethlaan Hugo Losschaertstraat Vlamingdam Sint-Jorisstraat JOIN THE (STUDENTEN)CLUB Brihos, de studentenclub van de campus in de Rijselstraat, is gespecialiseerd in fun, zang, ambiance, cultuur, sport, weekendjes, feestjes... Al 20 jaar een vaste waarde in Brugge. We bieden jou een boeiend studentenleven aan in het dynamische Brugge. BRUGGE STUDENTENSTAD Brugge Studentenstad bouwt de stad uit tot een studentvriendelijke stad. Brugge is een bruisende stad met meer dan 4000 studenten. Brugge is ook een culturele topper. En dan hebben we het niet alleen over historische trekpleisters. Er zijn tal van jonge en studentikoze activiteiten die plaatsvinden in Brugge. Brugge Studentenstad wil dat het goed studeren is in Brugge. Zo wordt er bijvoorbeeld voor gezorgd dat je aan een betaalbare prijs een degelijk kot vindt. Komvest Clarastraat Walweinstraat Fort Lapin 21

22 DE TROEVEN VAN JOUW CAMPUS: KORTRIJK VLAKBIJ HET CENTRUM In 5 minuten fiets je van het station of het stadscentrum naar de campus in de Renaat De Rudderlaan. De buslijnen 1/2/ stoppen ter hoogte van de ingang aan de Oudenaardsesteenweg (halte VTI). BITS, BYTES, BOEKEN EN BROODJES In het kun je rustig studeren, afspreken met jouw projectgroep werken of gewoon even ontspannen. Je krijgt er toegang tot online tijdschriften en e- books. Een aantal digitale bronnen kun je ook thuis raadplegen via een VPN connectie met het Howest-netwerk. De catalogus van alle Howest-mediatheken kan je raadplegen op Als Howest student kun je in alle Howest-mediatheken terecht om boeken en tijdschriften te raadplegen of gratis te ontlenen. Voor meer info: In de cafetaria, de centrale ontmoetingsplaats bij uitstek, is er ontbijt, koffie, soep, belegde broodjes en allerlei snacks. Het campusrestaurant Drie Hofsteden zorgt voor warme maaltijden tegen een eerlijke prijs. KORTRIJK, WAAR STUDENTEN WEL- KOM ZIJN Kortrijk heeft de laatste jaren heel wat geïnvesteerd om een echte studentenstad te worden. Het aantal studenten hoger onderwijs stijgt er elk jaar. Momenteel zijn er ongeveer De studentenvoorzieningen van de twee hogescholen en de universiteitscampus hebben samen met de stad een beleid uitgestippeld waarin de studenten centraal staan. De aftrap van elk academiejaar wordt gegeven tijdens het (gratis) Student Welcome Concert op het Schouwburgplein. Naast een gevarieerd aanbod aan winkels (goedkope supermarkten, snackbars, frituren en restaurants, boekenwinkels, tweedehandskledij, kotspullen ) en cafés, bieden de lokale musea, jeugdhuizen, concert- en filmzalen (De Kreun, Budascoop ) je ook elke maand een uitgebreide cultuurkalender aan. Cafés van allerlei pluimage vind je op verschillende plekken in het centrum (onder meer in de Burgemeester Reynaertstraat, ook wel t Stratje genoemd, op de gezellige Vlasmarkt en rond de filmzaal Budascoop). Sportivo s komen volop aan hun trekken in de talrijke sporthallen, zwembaden en fitnesscentra van de stad. JOIN THE (STUDENTEN)CLUB Op de campus zijn een aantal studentenclubs actief. De overkoepelende club heet Aida. Leonardo richt zijn aanbod tot de eerder cultuurbewuste en internationale studenten. Ook de opleiding Journalistiek en Sociaal werk hebben hun eigen vereniging. 22

23 DE TREIN BRENGT JE OVERAL, DE BUS IS GRATIS De stadskern kun je makkelijk te voet verkennen en wie met de fiets komt, profiteert natuurlijk van het aanbod aan de rand van de stad én in de deelgemeenten. In Kortrijk rijden studenten gratis met de bus (in samenwerking met onze hogeschool). Vanuit Kortrijk heb je heel wat treinen naar de belangrijkste steden in West- Vlaanderen, maar ook Gent, Antwerpen en Brussel zijn vlot bereikbaar. En wist je dat Rijsel (Frankrijk) op amper 25 km van Kortrijk ligt? Een goed overzicht van wat Kortrijk je biedt, vind je op en Doorniksesteenweg Plein Langemeersstraat Groeninge laan Zwevegemstraat Filips van de Elzaslaan Ten Akkerdreef Sint-Denijsstraat Veldstraat Elfde Julilaan Burgemeester Gillonlaan Passionistenlaan Lode de Boningelaan Hugo Verriestlaan Deken Camerlyncklaan Dokter Stellaertstraat Volksvertegenwoordiger De Jaegerela an Renaat de Rudderlaan Oudenaardsesteenweg Beekstraat E 17 Minister de Taeyelaan Schoutistlaan 4 R8 - RING KORTRIJK a b a 2

24 NEEM JE STUDIES IN EIGEN HANDEN EVK, EVC EN TOELATINGSONDERZOEK Met wat je eerder hebt gestudeerd (eerder verworven kwalificaties - EVK) of elders hebt geleerd door ervaring (eerder verworven competenties - EVC) kan je voor jouw studietraject misschien wel vrijgesteld worden voor één of meerdere opleidingsonderdelen of partims. Via het Toelatingsonderzoek verkrijg je misschien ook zonder diploma secundair onderwijs een ticket voor het hoger onderwijs. Voor EVC s en Toelatingsonderzoek werden speciale procedures opgesteld die geldig zijn voor alle partnerinstellingen van de Associatie Universiteit Gent. Denk je hiervoor in aanmerking te komen, neem gerust een kijkje op INSTAPCURSUSSEN VÓÓR DE START Vóór je start in het eerste jaar van je opleiding kan je je in augustus/september voorbereiden dankzij onze instapcursussen. Vraag de brochure instapcursussen voor de master- en professionele bacheloropleidingen aan via EXTRA BEGELEIDING BIJ DE START VAN JE OPLEIDING In het eerste jaar beginnen alle cursussen op een niveau dat iedereen toelaat om in te stappen en mee te kunnen. Er is voldoende ruimte voor vragen en toelichting. Na de examens zijn er feedbacksessies waar jouw examens individueel worden besproken en je jouw kopij kan inkijken. LEERKREDIET & FLEXIBILISERING Als student ben je mee verantwoordelijk voor je studieloopbaan via het leerkrediet. Elke student krijgt bij de start in het hoger onderwijs in Vlaanderen een virtuele rugzak met 140 studiepunten. Bij de inschrijving gaat het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft uit je rugzak leerkrediet. Alle studiepunten die je verwerft als je slaagt komen er weer bij. Je denkt dus best goed na over je studiekeuze en hoe je met je studies omgaat. Je kan bovendien zelf min of meer flexibel bepalen hoe snel je door je opleiding gaat. Je kan een geïndividualiseerd traject volgen als je voor bepaalde opleidingsonderdelen niet slaagt of als je je studies wil combineren met werk, sport of een gezin. Voor meer info kan je terecht op 24

Sociaal werk. Bachelor Brugge - Kortrijk

Sociaal werk. Bachelor Brugge - Kortrijk Sociaal werk Bachelor Brugge - Kortrijk 1 Waarom kiezen voor Sociaal werk? Werk je graag met mensen, ook al is dat moeilijk en inspannend? Wil jij je graag maatschappelijk engageren en mensen helpen? Heb

Nadere informatie

Bachelor in het Sociaal WerK BrUGGe / KorTriJK

Bachelor in het Sociaal WerK BrUGGe / KorTriJK SOCIAAL WERK Bachelor in HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK profiel Werk je graag met mensen; mensen met problemen; mensen die van binnen gekwetst zijn? Wil jij je graag maatschappelijk engageren en mensen

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK 2014-2015 PROFIEL Iets voor jou? Wil jij je graag maatschappelijk engageren en mensen met problemen, mensen die van binnen gekwetst zijn helpen?

Nadere informatie

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE

POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE POSTGRADUAAT NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER VOOR HET BASISONDERWIJS BRUGGE PROFIEL OPLEIDING VOOR WIE? Deze opleiding is bedoeld om mensen die reeds een diploma hebben behaald in een geïntegreerde, specifieke

Nadere informatie

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK

SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR IN HET SOCIAAL WERK BRUGGE / KORTRIJK HOE ziet de OPLEIdING ERUIT? HOWest biedt de opleiding SOCiaal werk aan in Brugge én in kortrijk. Beide opleidingen hanteren dezelfde COMpetenties

Nadere informatie

Secundair Onderwijs Health & fitness coach Coast & adventure coach. Bachelor Brugge

Secundair Onderwijs Health & fitness coach Coast & adventure coach. Bachelor Brugge Secundair Onderwijs Health & fitness coach Coast & adventure coach Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bachelor secundair onderwijs? Je ziet jezelf voor de klas staan! Zoveel is zeker. Maar waarom kies

Nadere informatie

Sport & Wellness BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN

Sport & Wellness BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN Sport en bewegen Bachelor in Sport en bewegen Sport & Sport & Wellness BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN Bachelor Sport en bewegen, meer dan LO alleen! 2 Bachelors, Pijlers Het sportaanbod van Howest focust zich

Nadere informatie

SPORT EN BEWEGEN BACHELOR IN SPORT EN BEWEGEN

SPORT EN BEWEGEN BACHELOR IN SPORT EN BEWEGEN SPORT EN BEWEGEN BACHELOR IN SPORT EN BEWEGEN SPORT & LEISURE SPORT & WELLNESS BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN SPORT EN BEWEGEN: SPORTEN, BEGELEIDEN EN ORGANISEREN Als eerste hogeschool in Vlaanderen lanceert

Nadere informatie

Verpleegkunde Vernieuwde, brede opleiding. Bachelor Brugge

Verpleegkunde Vernieuwde, brede opleiding. Bachelor Brugge Verpleegkunde Vernieuwde, brede opleiding Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Verpleegkunde? - Omdat je geboeid bent door de mens in al zijn facetten: lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel.

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDE VERKORTE OPLEIDING TOT BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE

VERPLEEGKUNDE VERKORTE OPLEIDING TOT BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE VERPLEEGKUNDE VERKORTE OPLEIDING TOT BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE 2014-2015 PROFIEL Je bent geboeid door de mens in al zijn facetten: lichamelijk, psychisch, sociaal, maatschappelijk en existentieel.

Nadere informatie

Journalistiek. Bachelor / Bachelor-na-bachelor Kortrijk

Journalistiek. Bachelor / Bachelor-na-bachelor Kortrijk Journalistiek Bachelor / Bachelor-na-bachelor Kortrijk 1 Made in West-Vlaanderen Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met campussen in Kortrijk en Brugge. De 22 bacheloropleidingen

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDE BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE

VERPLEEGKUNDE BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE VERPLEEGKUNDE BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE WAAROM KIEZEN VOOR VERPLEEGKUNDE? Omdat je geboeid bent door de mens in al zijn facetten: lichamelijk, psychisch, sociaal, maatschappelijk en existentieel.

Nadere informatie

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende

Verpleegkunde. vernieuwde, brede opleiding. howest.be 1. Bachelor Oostende Verpleegkunde vernieuwde, brede opleiding Bachelor Oostende howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Verpleegkunde? Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met

Nadere informatie

Toegepaste Architectuur. Bachelor Brugge

Toegepaste Architectuur. Bachelor Brugge Toegepaste Architectuur Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Toegepaste architectuur? De bachelor Toegepaste architectuur is een unieke opleiding. Studenten Toegepaste architectuur komen dan ook vanuit

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDE. VERKORTE OPLEIDING TOT Bachelor in DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE

VERPLEEGKUNDE. VERKORTE OPLEIDING TOT Bachelor in DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE VERPLEEGKUNDE VERKORTE OPLEIDING TOT Bachelor in DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE profiel Je bent geboeid door de mens in al zijn facetten: lichamelijk, psychisch, sociaal, maatschappelijk en existentieel. Je werkt

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS

SECUNDAIR ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE HOE ziet DE opleiding ERUIT? Howest kiest voor een breed inzetbare leraar. DAArom werken de drie lerarenopleidingen (kleuter lager secundair) intensief

Nadere informatie

LAGER ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

LAGER ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE LAGER ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE WAAROM KIEZEN VOOR LAGER ONDERWIJS? GEBOEID DOOR KINDEREN IN ONTWIKKELING Je bent bijzonder geboeid door de leefwereld en de ontwikkeling van kinderen.

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BACHELOR IN DE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BRUGGE

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BACHELOR IN DE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BRUGGE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BACHELOR IN DE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BRUGGE WAAROM KIEZEN VOOR TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE? Je kiest voor de opleiding tot bachelor in de Toegepaste psychologie want je houdt van mensen.

Nadere informatie

TOEGEPASTE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE TOEGEPASTE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN OOSTENDE 2014-2015 UNIEK IN VLAANDEREN

TOEGEPASTE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE TOEGEPASTE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN OOSTENDE 2014-2015 UNIEK IN VLAANDEREN TOEGEPASTE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN BACHELOR IN DE TOEGEPASTE GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN OOSTENDE 2014-2015 UNIEK IN VLAANDEREN PROFIEL Voorkomen is beter dan genezen. Dat is waar de opleiding bachelor in

Nadere informatie

KLEUTERONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS

KLEUTERONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE WAAROM KIEZEN VOOR KLEUTERONDERWIJS? HART EN TALENT VOOR WERKEN MET KINDEREN Je kiest voor de job van leerkracht want kleuters hebben je hart gestolen

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015)

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (2014-2015) Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma

Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma Bachelor Sociaal Werk met een 72-studiepuntenprogramma (2014-2015) Als je in het bezit bent van een: o o Professionele bachelor uit het studiegebied sociaal-agogisch werk: orthopedagogie, toegepaste psychologie

Nadere informatie

Toegepaste psychologie. Bachelor Brugge

Toegepaste psychologie. Bachelor Brugge Toegepaste psychologie Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Toegepaste psychologie? Je houdt van mensen? Je hebt heel veel geduld en je kan goed luisteren? Je kan je open stellen voor de problemen van

Nadere informatie

Toegepaste informatica. Bachelor Brugge

Toegepaste informatica. Bachelor Brugge Toegepaste informatica Bachelor Brugge 1 Made in West-Vlaanderen Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met campussen in Kortrijk en Brugge. De 22 bacheloropleidingen en de 7 masteropleidingen

Nadere informatie

JOURNALISTIEK BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK KORTRIJK

JOURNALISTIEK BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK KORTRIJK JOURNALISTIEK BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK KORTRIJK HOWEST STUDENTEN JOURNALIST WAAROM KIEZEN VOOR JOURNALISTIEK? JOURNALIST WORD JE DOOR JOURNALIST TE ZIJN. Verwondering, nieuwsgierigheid en doorzetting:

Nadere informatie

BIO-INFORMATICA BACHELOR IN DE BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN

BIO-INFORMATICA BACHELOR IN DE BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN BIO-INFORMATICA BACHELOR IN DE BIOMEDISCHE LABORATORIUMTECHNOLOGIE BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN HOE ziet DE opleiding ERUIT? WAAROM KIEzEN VOOR BIO-INFORMATICA? Je wil de grens tussen informatica en Dan

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDE BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE

VERPLEEGKUNDE BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE VERPLEEGKUNDE BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE HOE ziet DE OPLEIDING ERUIt? Als BAcHElor in DE VerplEEgkunDE VErvul JE 5 professionele rollen: DE rol VAn zorgverlener, coach, regisseur, ontwerper en

Nadere informatie

Toerisme en Recreatiemanagement. Bachelor Kortrijk

Toerisme en Recreatiemanagement. Bachelor Kortrijk Toerisme en Recreatiemanagement Bachelor Kortrijk 1 Made in West-Vlaanderen Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met campussen in Kortrijk en Brugge. De 22 bacheloropleidingen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

LAGER ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE

LAGER ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE LAGER ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE HOE ziet DE opleiding ERUIT? Het modeltraject bestaat uit 180 STuDIepunten verdeeld over 6 semesters van 0 STuDIepunten. De opleiding laat je DOOrheen een

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BACHELOR IN DE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BRUGGE

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BACHELOR IN DE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BRUGGE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BACHELOR IN DE TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE BRUGGE Hoe ziet de opleiding eruit? WAAROM KIEZEN VOOR TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE? Je kiest voor de opleiding tot bachelor in de wanneer je moet

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS

SECUNDAIR ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS SECUNDAIR ONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE WAAROM KIEZEN VOOR SECUNDAIR ONDERWIJS? Je ziet jezelf voor de klas staan! Zoveel is zeker. Maar waarom kies je voor de opleiding secundair onderwijs?

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE WELLNESSCOACHING KORTRIJK UNIEK IN VLAANDEREN

ERGOTHERAPIE BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE WELLNESSCOACHING KORTRIJK UNIEK IN VLAANDEREN ERGOTHERAPIE BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE WELLNESSCOACHING KORTRIJK UNIEK IN VLAANDEREN WAAROM KIEZEN VOOR ERGOTHERAPIE? Je bent graag onder de mensen. Je bent communicatief, maar je hebt ook een luisterend

Nadere informatie

Ergotherapie Keuzetraject Wellnesscoaching. Bachelor Kortrijk

Ergotherapie Keuzetraject Wellnesscoaching. Bachelor Kortrijk Ergotherapie Keuzetraject Wellnesscoaching Bachelor Kortrijk 1 Waarom kiezen voor Ergotherapie? Je bent graag onder de mensen. Je bent communicatief, maar je hebt ook een luisterend oor. Je bent flexibel

Nadere informatie

Lichamelijke Opvoeding

Lichamelijke Opvoeding Academiejaar 2014/2015 bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor onderwijs Secundair Onderwijs Lichamelijke Opvoeding Je ideale opleiding

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET ENERGIEMANAGEMENT

ENERGIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET ENERGIEMANAGEMENT ENERGIEMANAGEMENT BACHELOR IN HET ENERGIEMANAGEMENT KORTRIJK 2014-2015 PROFIEL Energie boeit je. Je beseft dat een antwoord formuleren op de energienoden van onze maatschappij misschien wel de grootste

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor sociaal werk. Maatschappelijk werk. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor sociaal werk Maatschappelijk werk Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze

Nadere informatie

Netwerkeconomie Innovating organisations Greenovating organisations. Bachelor Brugge

Netwerkeconomie Innovating organisations Greenovating organisations. Bachelor Brugge Netwerkeconomie Innovating organisations Greenovating organisations Bachelor Brugge 1 Made in West-Vlaanderen Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende hogeschool met campussen in Kortrijk en

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT. EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANTBrugge BRUGGE / KORTRIJK

OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT. EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANTBrugge BRUGGE / KORTRIJK OFFICE MANAGEMENT BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT EXECUTIVE MANAGEMENT ASSISTANT MEDICAL MANAGEMENT ASSISTANTBrugge BRUGGE / KORTRIJK WAAROM KIEZEN VOOR OFFICE MANAGEMENT? Je houdt van plannen en organiseren,

Nadere informatie

Lager onderwijs. Bachelor Brugge

Lager onderwijs. Bachelor Brugge Lager onderwijs Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Lager onderwijs? Geboeid door kinderen in ontwikkeling Je bent bijzonder geboeid door de leefwereld en de ontwikkeling van kinderen. Je helpt hen graag

Nadere informatie

Biomedische laboratoriumtechnologie Bio-informatica. Bachelor Brugge

Biomedische laboratoriumtechnologie Bio-informatica. Bachelor Brugge Biomedische laboratoriumtechnologie Bio-informatica Bachelor Brugge 1 Bio-informatica: iets voor jou? - Je wilt de grens tussen informatica en moleculaire biologie bewandelen. - Je vindt biologie boeiend.

Nadere informatie

KLEUTERONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS

KLEUTERONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS KLEUTERONDERWIJS BACHELOR IN HET ONDERWIJS BRUGGE Hoe ziet de opleiding eruit? Waarom kiezen voor Kleuteronderwijs? Hart en talent voor werken met kinderen Je kiest voor de job van leerkracht want kleuters

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

TOEGEPASTE ARCHITECTUUR BACHELOR IN DE TOEGEPASTE ARCHITECTUUR BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN

TOEGEPASTE ARCHITECTUUR BACHELOR IN DE TOEGEPASTE ARCHITECTUUR BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN TOEGEPASTE ARCHITECTUUR BACHELOR IN DE TOEGEPASTE ARCHITECTUUR BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN Hoe ziet de OPLEIDING ERUIT? Waarom kiezen VOOR TOEGEPASTE ARCHITECTUUR? De bachelor Toegepaste architectuur is

Nadere informatie

NIEUW! BA-NA-BA* BIO-INFORMATICA *BACHELOR NA BACHELOR

NIEUW! BA-NA-BA* BIO-INFORMATICA *BACHELOR NA BACHELOR NIEUW! BA-NA-BA* BIO-INFORMATICA *BACHELOR NA BACHELOR 2015-2016 BIO-INFORMATICA VOOR WIE Als je een bachelordiploma hebt in de Biomedische Laboratoriumtechnologie of een diploma hoger onderwijs waardoor

Nadere informatie

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen

Overzicht. Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Start to study Overzicht Studiekeuze Bachelor-masterstructuur (bama) Overgang SO naar HO Praktisch Studeren doe je zelf maar niet alleen Hoe maak je een goede studiekeuze? Studiekeuze Neem je tijd! begin

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Master in de meertalige communicatie

Master in de meertalige communicatie BRUSSEL t Master in de meertalige communicatie Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

voedings- en dieetkunde

voedings- en dieetkunde Academiejaar 2014/2015 bachelor voedings- en dieetkunde voedings- en dieetkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor voedingsen dieetkunde voedings- en dieetkunde Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1

Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk. Academiejaar 2007-2008. Bijlage 1 Programma s en volgtijdelijkheid Sociaal-Agogisch Werk Academiejaar 2007-2008 Bijlage 1 IOUD Bachelor in het Sociaal Werk Studieprogramma s (modeltrajecten) 1 ste jaar bachelor in het Sociaal Werk 2 de

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA. SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL Brugge

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA. SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL Brugge TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL Brugge BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN WAAROM KIEZEN VOOR TOEGEPASTE INFORMATICA?

Nadere informatie

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO*

Departement gezondheidszorg - BANABA Zorgmanagement Geaccrediteerde opleiding door VHLORA* en NVAO* Page1 Geachte mevrouw, heer Beste collega, Je bent werkzaam in de zorg als verpleegkundige, vroedvrouw, kinesist, ergotherapeut, diëtist, medisch secretaresse, laborant, maatschappelijk werker en je wilt

Nadere informatie

Kleuteronderwijs. Bachelor Brugge

Kleuteronderwijs. Bachelor Brugge Kleuteronderwijs Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Kleuteronderwijs? Een hart en talent voor werken met kinderen Je kiest voor de job van leerkracht want kleuters hebben je hart gestolen en je ziet

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé

Verder studer e n. Wat je best weet als student in spé Verder studer e n Wat je best weet als student in spé Alles over verder studeren Alles over centen voor studenten www.centenvoorstudenten.be www.cebud.be www.studietoelagen.be Lees ook onze folder Studietoelage

Nadere informatie

bachelor in de verpleegkunde

bachelor in de verpleegkunde Academiejaar 2014/2015 Werk en behaal je diploma via een brugprogramma bachelor in de verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Werk en behaal je diploma via een brugprogramma Omdat jij je wilt

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

SPORT EN BEWEGEN BACHELOR IN SPORT EN BEWEGEN UNIEK IN VLAANDEREN

SPORT EN BEWEGEN BACHELOR IN SPORT EN BEWEGEN UNIEK IN VLAANDEREN SPORT EN BEWEGEN BACHELOR IN SPORT EN BEWEGEN BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN PROFIEL SPORT EN BEWEGEN: BEWEGEN, BEGELEIDEN EN ORGANISEREN Als eerste hogeschool in Vlaanderen lanceert Howest de professionele

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Buitengewoon onderwijs

Buitengewoon onderwijs Academiejaar 2014/2015 Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor Buitengewoon onderwijs Een bachelor na bachelor aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge

Office management. management assistant / medical management assistant. howest.be 1. Bachelor Brugge Office management management assistant / medical management assistant Bachelor Brugge howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit voor alles Howest is een

Nadere informatie

Communicatiemanagement commerciële communicatie / public relations en voorlichting. Bachelor / Professionele Masterclass Kortrijk

Communicatiemanagement commerciële communicatie / public relations en voorlichting. Bachelor / Professionele Masterclass Kortrijk Communicatiemanagement commerciële communicatie / public relations en voorlichting Bachelor / Professionele Masterclass Kortrijk 1 Made in West-Vlaanderen Kwaliteit voor alles Howest is een sterk groeiende

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS BRUGPROGRAMMA VERPLEEGKUNDE

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. professionele. BIOchemie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 professionele bachelor CHEMIE BIOchemie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Professionele bachelor chemie BIOchemie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in de Orthopedagogie, Bachelor in de Toegepaste psychologie, Bachelor in de Gezinswetenschappen, Bachelor in de Pedagogie van het jonge kind, Bachelor in

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA UNIEK IN VLAANDEREN

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA UNIEK IN VLAANDEREN TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA software & systems ENGINEER COMPuTER & cyber CRIME PROFESSIONAL Brugge BRUGGE UNIEK IN VLAANDEREN HOE ziet DE OPLEIDING ERuIT? Waarom KIEzEN

Nadere informatie

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans

2014/2015. Koninklijk Conservatorium Antwerpen. specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Academiejaar 2014/2015 Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Koninklijk Conservatorium Antwerpen specifieke lerarenopleiding muziek, drama, dans Wil je na

Nadere informatie

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ERGOTHERAPIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ERGOTHERAPIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR ERGOTHERAPIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR ERGOTHERAPIE Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet gemakkelijk.

Nadere informatie

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17

Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Aan de ouders van de leerlingen van TSO/KSO/7BSO 2011-11-17 Beste ouders Beste opvoedingsverantwoordelijke Als ouder bent u nauw betrokken bij de studiekeuze van uw zoon of dochter. Ook de school en het

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE NIEUWE CAMPUS ACADEMIEJAAR 2017/2018 STUDEREN COMBINEREN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR IN AVONDONDERWIJS TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Ben je

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedvrouwen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedvrouwen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

Bachelor kortrijk. energiemanagement

Bachelor kortrijk. energiemanagement n i e u w! Bachelor kortrijk energiemanagement 2015 2016 opleiding Je bent geboeid door techniek, maar ook door management. Je beseft dat energie en hoe we ermee omgaan ontzettend belangrijk zijn voor

Nadere informatie

Nietconfessionele zedenleer

Nietconfessionele zedenleer NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 Postgraduaat leraar basisonderwijs Nietconfessionele zedenleer Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat leraar basisonderwijs Niet-confessionele zedenleer

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. avondonderwijs. Brugprogramma Verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in avondonderwijs Brugprogramma Verpleegkunde

Nadere informatie

Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (2013-2014)

Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (2013-2014) Bachelor Sociaal Werk met een 120-studiepunten-programma (201-201) Als je in het bezit bent van een: Master biologie, biomedische wetenschappen, toegepaste economische wetenschappen, toegepaste informatica,

Nadere informatie

Master in de educatieve studies

Master in de educatieve studies LEUVEN t Master in de educatieve studies Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES

INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES INFORMATIE ZOEKEN OP WEBSITES Je wil studeren aan een hogeschool of universiteit. Op het internet kan je alle informatie vinden die je nodig hebt. Wat moet je doen? 1. Lees de instructie op blad 2. 2.

Nadere informatie

Nietconfessionele zedenleer

Nietconfessionele zedenleer NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2015/2016 Postgraduaat leraar basisonderwijs Nietconfessionele zedenleer Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat leraar basisonderwijs Niet-confessionele zedenleer

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. LEUVEN t

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. LEUVEN t Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen LEUVEN t Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving

Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional. VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Gecombineerd onderwijs gezondheidsprofessional VIVES HBO5 verpleegkunde Kortrijk in samenwerking met RHIZO School voor mens & samenleving Welkom Beste kandidaat-student In deze brochure vind je de nodige

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

Biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie.

Biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie. Biomedische laboratoriumtechnologie farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie medische laboratoriumtechnologie Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Biomedische laboratoriumtechnologie? - Hou

Nadere informatie

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen

Verkort traject. Bachelor in de. verpleegkunde voor vroedkundigen NIEUWE CAMUS Academiejaar 2015/2016 studeren combineren Bachelor in de verpleegkunde Verkort traject bachelor in de verpleegkunde voor vroedkundigen Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor in de

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. Bachelor voedingsen dieetkunde. voor werkstudenten. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 Bachelor voedingsen dieetkunde voor werkstudenten Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor voedings- en dieetkunde voor werkstudenten Wil je de opleiding Voedings- en dieetkunde

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be Situering van

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. Bachelor na bachelor. autismespectrumstoornissen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor na bachelor autismespectrumstoornissen Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod

Nadere informatie

verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen

verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen NIEUWE CAMPUS Academiejaar 2016/2017 studeren combineren bachelor verpleegkunde verkort traject Verpleegkunde voor vroedvrouwen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen bachelor Verpleegkunde verkort traject

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE

BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE VERPLEEGKUNDE BACHELOR IN DE VERPLEEGKUNDE BRUGGE PROFIEL Je bent geboeid door de mens in al zijn facetten: lichamelijk, psychisch, sociaal, maatschappelijk en existentieel. Je werkt graag in team en houdt

Nadere informatie