CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. R.A. (Rex ) den Heijer Telefoon: Geboortedatum: 20 juni 1971.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURRICULUM VITAE. Persoonlijke gegevens. Ir. R.A. (Rex ) den Heijer Telefoon: 06-23 98 79 90. Geboortedatum: 20 juni 1971."

Transcriptie

1 Persoonlijke gegevens Naam: Ir. R.A. (Rex ) den Heijer Telefoon: Geboortedatum: 20 juni 1971 Werkervaring heden Projectmanager bij Quadraat Projectmanagement Projectleider en Beleidsadviseur ruimtelijke ordening bij Gemeente Nieuwegein Projectleider en Adviseur ruimte en milieu bij CSO Adviesbureau Ruimte Milieu Water BV Projectleider en Adviseur ruimte en milieu bij Aveco de Bondt BV Projectleider en stedenbouwkundige bij Movares Adviseurs en Ingenieurs BV Projectleider en stedenbouwkundige bij Gemeente Haarlem Medewerker Projectmanagementbureau bij gemeente Amsterdam. Profiel Projectmanager in ruimtelijke ontwikkeling, die: realistisch en resultaatgericht is; verbinding legt tussen verschillende partijen en oog heeft voor de belangen van die partijen; een motiverende kracht heeft in het pakken van kansen en verleggen van grenzen; vertrouwen biedt in een roerige projectomgeving; het vermogen heeft om te anticiperen en de juiste rol te kiezen in moeilijke processtappen; complexe projecten kan beheersen in tijd, geld, kwaliteit en een juiste inbreng van verschillende disciplines; architectonische en stedenbouwkundige beelden met een team kan omzetten in werkelijkheid; ambitieus is en zeer gemotiveerd om een goed eindresultaat te behalen. Opleidingen TU-Bouwkunde te Delft, afstudeerrichting Bouwmanagement & Vastgoedbeheer (afstudeerproject Bouwmanagement, Bouweconomie en Stedenbouwkunde) HTS Bouwkunde te Haarlem Bouwkundige stage op Aruba bij een architectenbureau Bouwkundige stage op Curaçao bij de Koninklijke Marine Atheneum te Leiden

2 Cursussen/congressen/trainingen Politiek bestuurlijke gevoeligheid 2013 Publiek Domein Duurzame gebiedsontwikkeling 2013 Provincie Utrecht Participatie Samen met de Stad 2012 Gemeente Nieuwegein Leiding geven aan professionals 2008 NCOI Opleidingsgroep Docent aangepast skiën Bundessportakademie Innsbruck en Vereniging Gehandicapte Wintersporters Introductie Volker Wessels 2008 Volker Wessels Academy Cursus actualiteiten ruimtelijke ordening en grondbeleid Euroforum Basiscursus Techniek Railinfrastructuur 2002 Holland Railconsult Diverse commerciële cursussen presentatietechniek 1997 heden Boertien & Partners, Bureau De Bont publiceren, acquisitie en schrijfvaardigheid Randstad Opleidingscentrum en Vitrum Projectmanagement is als een spinnenweb. Namens de opdrachtgever is de projectmanager als een spin in het web. Alle draden komen uiteindelijk in het hart van het web samen. Net als een spinnenweb begint een project ook klein en breidt het zich in de loop van de tijd uit. Maar niet onbeheerst of onberekend. Nee, elke draad wordt zorgvuldig en met een zeker doel gemaakt. Zoals een spin nauwkeurig uitzoekt waar alle draden heengaan, is het de taak van de projectmanager om de benodigde lijnen te leggen binnen een project. Deze lijnen zijn voor een voorspoedig verloop van het project van belang, en worden daarom goed bewaakt.

3 Referentieprojecten Tijdelijke invulling Galecopperzoom (gemeente Nieuwegein) Periode Opdrachtgever: Projectbudget: Rol in het project: Referent: 2012 heden Gemeente Nieuwegein Gemeente Nieuwegein en provincie Utrecht circa (investering ondernemers) Projectmanager en hierbij verantwoordelijk voor de aansturing van de gemeentelijke projectgroep en het kernteam van gemeente, Kamer van Koophandel en wijkplatform. Tevens verantwoordelijk voor de koppeling tussen verschillende processporen: Het organiseren van een wervend en zakelijk proces voor het binden van commerciële marktpartijen en startende ondernemers; Het opstellen van een planologisch juridisch document voor de ruimtelijke procedure. Gekozen is voor een innovatieve toepassing van de beheersverordening; Uitvoering van het provinciaal duurzaamheidsbeleid voor de commerciële exploitatie van duurzame energie; Tijdelijke verhuur van 58 hectare grond ter compensatie van gemeentelijke rentelasten tot 2030; Het verzorgen van de producten die nodig zijn voor het realiseren van initiatieven waaronder een beheersverordening, een gezamenlijke intentieovereenkomst voor het totale plangebied, businessplannen en huurovereenkomsten voor de individuele tijdelijke invullingen, prototypen van de individuele invullingen, omgevingsvergunningen, juridische check op aanbesteding en selectieproces; Het voorbereiden van de politiek bestuurlijke besluitvorming. Organiseren van een zakelijk en wervend proces voor de realisatie van de plannen van pionierende ondernemers waaronder een zonnepark, een golftrainingscentrum, een restaurant, een dierenweide, een bioboerderij, schooltuinen en een outdoor recreatiepark. De haalbaarheidsfase moet in januari 2015 zijn afgerond zodat partijen van 2015 tot 2030 het gebied in gebruik kunnen nemen. Het is een voorbeeldproject voor tijdelijke gebiedsontwikkeling en krijgt aandacht in de lokale en landelijke media als voorbeeld voor een nieuw samenspel tussen overheid en samenleving. De tijdelijke invulling is vertaald in de Galecopperdroom van ondernemers, overheden en belangenorganisaties. Uitdaging is deze droom te laten slagen in combinatie met een financieel verdienmodel voor deze braakliggende gronden. Voor meer projectinformatie zie Martijn van Veelen, programmamanager / senior projectleider Ron van Schaik, Teamcoördinator Ruimtelijke Ordening

4 Recreatief streektransferium (gemeenten Nieuwegein en Houten) Periode Opdrachtgever: Projectbudget: Rol in het project: Referent: heden gemeente Nieuwegein gemeente Nieuwegein (Mooi NL en Nota Ruimte subsidiegelden) Gemeentelijk projectleider en accounthouder van een recreatief streektransferium, een overstap van de A27 naar fiets, wandel en kanoroutes door het Linieland. Hierbij verantwoordelijk voor de centrale communicatie tussen gemeente en initiatiefnemer en de integrale afstemming tussen de verschillende gemeentelijke disciplines. Tevens verantwoordelijk voor de koppeling tussen verschillende processporen: Het vormen van een alliantie tussen gemeenten Nieuwegein en Houten, Innovatienetwerk van Ministerie en Hajé Holding BV; Het stedenbouwkundig en architectonische ontwerp; Afweging aanbestedingsvarianten Design en Built en Engineering en Construct (gekozen is voor E&C); Vertegenwoordiging gemeente Nieuwegein in de jury voor aannemerskeuze; Het verzorgen van de producten die nodig zijn voor het realiseren van initiatieven waaronder een planologisch onderzoekskader, bestemmingsplan, een gezamenlijke intentieovereenkomst, een huur- en opstalovereenkomst; Het voorbereiden van de politiek bestuurlijke besluitvorming. Uitdaging was de openstelling van het streektransferium in mei Hiervoor moest in een tijd van 1 ½ jaar een project van eerste schets tot ontwerp en realisatie worden doorlopen met hierbij nog een wijziging van het bestemmingsplan. Ook een uitdaging was een gebouw te realiseren dat visueel en in de beleving prikkelt. Dit is goed gelukt met de vondst van een wokkelvormige ontsluiting voor een snelle overgang van drukke snelweg, restaurant naar de rust van het achterland. Ook de afwerking met verfijnde detaillering en aanlichting is aansprekend. Voor meer projectinformatie zie Edwin Boonstoppel, Overall Projectmanager Stationsproject Hilversum C.S. Periode Movares Adviseurs en Ingenieurs BV Opdrachtgever: Gemeente Hilversum en ProRail Projectbudget: circa Rol in het project: Projectleider en stedenbouwkundige van het ontwerp van de voetgangers- en fietstunnel en een nieuw schuin aflopend stationsplein. Verantwoordelijk voor het vormen van een gezamenlijk ambitieniveau van ProRail, gemeente en NS en de integrale afstemming tussen o.a. de disciplines stedenbouw, architectuur, landschapsarchitectuur, civiele engineering, financiën en baan en spoorwegbouw. Projectleiding van initiatief- tot ontwerp- tot uitvoeringsfase. Uitdaging was het bij elkaar brengen van ambities van ProRail en gemeente voor een ongelijkvloerse voetgangers- en fietstunnel en een plein dat de achterkantsituatie verandert in een nieuwe stationsentree. De stationsomgeving is functioneel verbetert en heeft stedenbouwkundig meer waarde gekregen voor beiden wijken aan het spoor. Het ontwerp heeft partijen die dachten in tegenstrijdige varianten bij elkaar gebracht.

5 Bestemmingsplannen Periode Periode gemeente Nieuwegein Opdrachtgever: gemeente Nieuwegein Projectbudget: Circa Rol in het project: Projectleider en Beleidsadviseur ruimtelijke ordening actualiserende bestemmingsplannen Laagraven (buitengebied Nieuwegein) en Vreeswijk Noord (gemengd woon- werkgebied) en postzegelbestemmingsplannen nieuwbouwplannen Linieland waaronder Fietsbrug Plofsluis en Recreatief Transferium Linielanding. Centrale aansturing integrale disciplines. Voorbereiden en adviseren bij behandeling in het college en vaststelling in de gemeenteraad. Beantwoording inspraakreacties en zienswijzen en voorbereiden verweer bij Raad van State. Participatie samen met de stad en het inhoudelijk adviseren tijdens bijeenkomsten van de gemeenteraad. Ruimtelijke procedures en directievoering Periode CSO Adviesbureau Ruimte Milieu Water BV Opdrachtgevers: Woningcorporaties Lopik en IJsselstein, gemeente Bunnik en Dienst Landelijk Gebied. Rol in het project: Projectleider bij ruimtelijke procedures bouwplannen en onderzoeken milieu, bodem, flora en fauna en planschade in o.a. IJsselstein en Lopik. Adviseur Dienst Landelijk Gebied bij directievoering en bodemonderzoek transformatie militair terrein Austerlitz. Adviseur duurzaamheidsvisie woonwijk Odijk-West. In de directievoering vertrouwen bieden in de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer. Bij de ruimtelijke procedures meer doen dan alleen onderzoek naar milieuen omgevingsfactoren. Ook meedenken met ontwikkelaars, stedenbouwkundigen en architecten op het gebied van duurzaamheid en engineering. Stedenbouw, grond en vastgoedontwikkeling Periode Aveco de Bondt BV Opdrachtgever: Volker Wessels en grond- en vastgoedeigenaren Rol in het project: Projectleider op het raakvlak van stedenbouw, milieu & duurzaamheid, engineering en grondexploitatie. Verbinder tussen vastgoedontwikkelaar, eigenaren en gemeente. Locaties stationsgebied Driebergen Zeist, Stork terrein Noordelijke IJ-oever, kassengebied Monster, bollengebied Teylingen Kansen voor vastgoedontwikkeling signaleren en met ontwikkelaars, eigenaren en gemeenten bouwen aan een projectsamenwerking. Hierbij gebruik maken van stedenbouwkundige beelden en gebiedskennis.

6 Stationsgebieden en spoorzones Periode Movares Adviseurs en Ingenieurs BV, gemeenten Haarlem en Amsterdam Opdrachtgevers: gemeenten Amsterdam, Haarlem, Utrecht, Schiedam, Zaanstad, Alkmaar en ProRail Rol in het project: Projectleider en stedenbouwkundige stationsgebieden en spoorzones Utrecht C.S, Amsterdam C.S., Alkmaar, Spaland Kethel (aanpak Stedenbaan), Krommenie Assendelft (aanpak Zaanlijn), Haarlem C.S. (aanpak spoorzone Haarlem). In de ontwikkeling van stationsgebieden en spoorzones zie ik de uitdaging in het verbinden van belangen, in het verbeteren van de stedenbouwkundige en architectonische waarde van een belangrijke ontmoetingsplek in de stad en in de politiek- bestuurlijke gevoeligheid met boeiende discussies in de gemeenteraad.

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen

Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Kennisbundel Herstructurering van bedrijventerreinen Inhoudsopgave Woord vooraf Deel 1: Kennismaken met de BOM en de BHB pag. 3 Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. Deel

Nadere informatie

1. transformatie van leegstaande kantoren. voorbeeld: kantorenleegstand Nieuwegein

1. transformatie van leegstaande kantoren. voorbeeld: kantorenleegstand Nieuwegein 1. transformatie van leegstaande kantoren voorbeeld: kantorenleegstand Nieuwegein 1.1 de opgave transformatie leegstaande kantoren 1.1.1 de maatschappelijke opgave In NL staat meer dan 7,5 miljoen vierkante

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

INFORM. klaar voor 21 e eeuw

INFORM. klaar voor 21 e eeuw 06-2012 INFORM 3 Grote flexibiliteit rond plein refill: een coalitie tegen leegstand Nieuwbouw ROC en BREDERO: klaar voor 21 e eeuw 1 Colofon Redactie Liesbeth Breij, Victor Frequin, Valentijn Kortekaas,

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam

CURRICULUM VITAE. Personalia Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam CURRICULUM VITAE Personalia Naam Liesbeth Jansen Geboorte datum en plaats 29 mei 1953 Rotterdam Woonplaats en pc Terschuur 3784 WS Adres Broekhuizenstraat 9 Telefoonnummer 06-53453103 email info@escalebv.nl

Nadere informatie

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen

Harm Hermant. Skills. Competenties. Opleidingen Harm Hermant Verbindende Manager met 25 jaar ervaring in de gemeentelijke gebiedsontwikkeling en in het professionaliseren van lijn- en projectorganisaties. Heb sterke affiniteit met het publiek/private

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Onze rol is in toenemende mate faciliterend

Onze rol is in toenemende mate faciliterend ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu Trend Kade bij Cruquius, in het Oostelijk havengebied Beeld Amvest Onze rol is in toenemende mate faciliterend Nieuwe partijen in gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE

BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE BEROEPENANALYSE ARCHITECTENBRANCHE Uitvoerder onderzoek De Leeuw Consult B.V. Opdrachtgever Stichting Fonds Architectenbureaus November 2009 Postbus 19606, 1000 GP Amsterdam

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan

Projectinitiatie Document (vastgesteld door de stuurgroep op 19 januari 2012) Projectinitiatie Document/Projectplan Projectinitiatie Document/Projectplan Project: Nieuwbouw/renovatie gemeentehuis+ Bestandsnaam: Projectinitiatie Document/Projectplan Auteur: D. Oosterkamp 1/25 Management samenvatting Als onderdeel van

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

curriculum vitae Petrus Postma

curriculum vitae Petrus Postma curriculum vitae Petrus Postma Bouwen aan vertrouwen, daar draait het bij Petrus om. Zo legt hij het fundament voor projecten en business cases. Naam (ir.) Petrus Postma Geboortedatum 21 september 1978

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Ontslakken doe je zo!

Ontslakken doe je zo! Ministerie van Economische Zaken Ontslakken doe je zo! Samen eenvoudiger ontwikkelen 1 Ontslakken in Nederland 18 10 11 12 3 2 22 13 14 24 7 19 23 16 6 21 1 4 9 15 17 8 5 20 1. Amersfoort 2. Amstelveen

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E Naam : ir. H.J.H. (Jan-Hendrik) Vos Geboortedatum : 7 juli 1974 Woonplaats : Bussum Burgerlijke staat : Gehuwd E-mail : jh@in2contracts.nl Mobiele tel.nr. : 06-28 81 92 43

Nadere informatie

Jaarplan 2008 projectbureau NHW

Jaarplan 2008 projectbureau NHW Jaarplan 2008 projectbureau NHW Hoofdlijn... 2 Uitwerkingen per dossier... 5 1 - Kwaliteit... 5 2 - Marketing, Communicatie & pr... 6 3 - Liniebrede projecten... 8 4 - Internationale samenwerking... 10

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

7.1 Procesregie. procesregie instrumentele regie financiële regie. Hieronder is een voorbeeld gegeven van een mogelijk toetsingskader:

7.1 Procesregie. procesregie instrumentele regie financiële regie. Hieronder is een voorbeeld gegeven van een mogelijk toetsingskader: 7. Uitvoeringsparagraaf 71 De structuurvisie geeft aan welk ruimtelijk beleid de gemeenten voeren in het plangebied. Het gaat om ambities die de gemeenten willen waarmaken, maar ook om initiatieven van

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Procesovereenkomst Spoorzone Delft

Procesovereenkomst Spoorzone Delft Procesovereenkomst Spoorzone Delft Partijen 1. De Minister van Verkeer & Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "V&W"; 2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inge de Zaaijer Communicatie

Inge de Zaaijer Communicatie Inge de Zaaijer Pampushout 6, 3823 CM Amersfoort ingedezaaijer@kpnmail.nl 06-50254250 KvK 58960597 btw NL037220627B01 CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Ir. I.J.J. (Inge) de Zaaijer (1959) Adviseur

Nadere informatie