HANDLEIDING RAPPORT ONLINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING RAPPORT ONLINE"

Transcriptie

1 HANDLEIDING RAPPORT ONLINE 1

2 2

3 INHOUDSTAFEL RAPPORT ONLINE 1) Inleiding 5 a) De boekhoudoplossingen van SBB 5 b) De belangrijkste voordelen 5 c) Rapport Online 5 d) Technische gegevens 6 2) Rapport Online opstarten 6 3) Rapport Online gebruiken 7 Klanten- en leveranciersgegevens 7 a) Klant- en leveranciergegevens aanpassen 7 - Nieuwe klanten/leveranciers aanmaken 7 - Wijzigen bestaande klanten/leveranciers 8 b) Klanten/leveranciers exporteren 8 c) Top 10 van klanten of leveranciers 10 d) Openstaande klanten of leveranciers 11 e) Ouderdomsbalans 12 f) Klanten of leveranciers zonder vervaldagcode 13 Resultaten 14 a) Omzetevolutie 14 b) Overzicht resultaten 14 c) Detail resultatenrekening 15 d) BTW-aangifte 16 e) Geboekte voorafbetalingen 16 Financiële gegevens 17 a) Financiële toestand 17 b) Overzicht afschrijvingen 18 c) Investeringen boekjaar 19 3

4 4

5 1. INLEIDING a) De boekhoudoplossingen van SBB SBB biedt haar klanten 3 oplossingen voor het voeren van een boekhouding: De boekhouding wordt volledig gevoerd op kantoor Klanten die niet vertrouwd zijn met de boekhoudwetgeving of hieraan zelf geen tijd willen besteden, kunnen alles uitbesteden aan een SBB-kantoor. Zij maken dan de nodige afspraken met hun SBB-consulent die de volledige administratie zal opvolgen. Via de module Rapport Online heeft de klant evenwel altijd toegang tot zijn belangrijkste boekhoudgegevens. Deze rapporteringsmodule maakt deel uit van SBB Online, het beveiligd extranet voor klanten op de SBB-website (www.sbb.be). De klant voert zijn boekhouding zelf Klanten die zelf willen instaan voor de verwerking van alle inkomende en uitgaande facturen en financiële verrichtingen en ook zelf de periodieke verplichtingen willen uitvoeren, kunnen een boekhoudpakket aanschaffen of kiezen voor de webaccountingoplossing van SBB. Hierover vindt u meer in formatie op onze website. De klant kiest voor SBB Online Via SBB Online kunnen klanten voor een kleine maandelijkse vergoeding hun volledige boekhouding online voeren en overal via internet raadplegen. Zij spreken met hun consulent af welke boekingen zij zelf willen doen en laten de rest (controles, afwerkingen, back-up, beveiliging, updates,...) aan het SBB-kantoor over. b) SBB Online: de belangrijkste voordelen SBB Online bevat gebruiksvriendelijke en gratis webapplicaties waarmee SBB-klanten op een heel eenvoudige manier administratie up-to-date kunnen houden en raadplegen. Door de intuïtieve opbouw vragen de programma s geen uitgebreide opleiding of voorkennis en kan men vrijwel onmiddellijk starten. Omdat het bovendien een webapplicatie is, hebben gebruikers op kantoor, thuis of zelfs in het buitenland via internet en hun paswoord altijd toegang tot hun gegevens. De gegevens worden ook ingelezen in de software van de SBB-kantoren, zodat onze medewerkers instaan voor een regelmatige back-up, een gerichte controle en adequate (virus)bescherming van alle door u ingevoerde gegevens. c) Rapport Online Als ondernemer neemt u dagelijks beslissingen die op korte termijn financiële implicaties hebben (het aanhouden van een bepaalde voorraad, het toestaan van klantenkrediet, ). Investeringen hebben dan weer belangrijke financiële gevolgen op lange termijn, denken we maar aan de investering in een nieuwe machine, het aankopen van een bedrijfspand en dergelijke. 5

6 Om al deze beleidsbeslissingen op basis van juiste cijfers te kunnen nemen, bieden wij u de module Rapport Online van SBB Online aan. Via deze gratis webapplicatie hoeft u niet meer te wachten op de volgende jaar- of resultatenrekening, maar heeft u de mogelijkheid om overal en wanneer u maar wil een update op te vragen van de financiële situatie (openstaande klanten en leveranciers, balansen, resultatenrekeningen, omzet- en kostenevoluties, financiële ratio s, ) van uw onderneming. Een internetverbinding en een paswoord volstaan. Alle ingegeven documenten (facturen, bankuittreksels,...) worden immers in real time in de verschillende rapporten (PDF-formaat) opgenomen. Indien u een meer gedetailleerde analyse wenst, kan u natuurlijk steeds terecht bij uw SBB-consulent. d) Technische gegevens Rapport Online is een programma dat volledig ontwikkeld is in Macromedia Flash. Om het programma te gebruiken heeft u de Flash plug-in (minimum versie 7) voor uw browser nodig. Die is meestal wel al geïnstalleerd. Indien u de plug-in nog niet hebt, zal u hiervan een melding krijgen en een scherm om Macromedia Flash Player 7 te installeren. 2. RAPPORT ONLINE OPSTARTEN SBB-klanten krijgen gratis toegang tot SBB Online, een extranet op de SBB-website (www.sbb.be) waar klanten heel wat bijkomende informatie kunnen consulteren. Hier kan men o.a. de boekhoudgegevens van de vorige periode raadplegen en de SBBprogramma s zoals Rapport Online opstarten. 6

7 Om toegang te krijgen tot SBB Online volstaat het om uw naam en klantennummer te mailen naar: Binnen enkele dagen krijgt u van ons dan een persoonlijk paswoord en gebruikersnaam. Uw SBB-consulent kan dan uw toegang tot Rapport Online activeren en al enkele gegevens van uw bestaande klanten opladen. Vanaf dan vindt u linksonder op de startpagina van SBB Online een knop waar u Rapport Online kan opstarten. 3. RAPPORT ONLINE GEBRUIKEN KLANTEN- EN LEVERANCIERSGEGEVENS a) Klanten en leveranciersgegevens aanpassen In deze module beheert u uw klanten- of leveranciersbestand. Klik op Aanpassen klantenfiches of Aanpassen leveranciersfiches. Een nieuwe klant of leverancier aanmaken Om een nieuwe klant of leverancier te creëren drukt u op Nieuw, daarna kan u de nodige gegevens in een nieuw scherm invullen. Het programma vraagt om ook hier een unieke referentiecode toe te kennen aan de klant. Deze omschrijving zal ook gebruikt worden om overzichten van klanten of leveranciers weer te geven (bijv. een overzicht van alle openstaande facturen). Opgelet, eens toegekend kan u deze code niet meer wijzigen. 7

8 De andere contactgegevens die hier ingevuld moeten worden zijn: - taal: de commerciële taal van de klant/leverancier - bedrijf: de volledig naam van de onderneming of vereniging - titel: de juridische vorm - contact: de voornaam en naam van de contactpersoon - titel: de titel van de contactpersoon - adres: straatnaam en nummer - land: het land waar de klant woont (aan te passen met de knop Land wijzigen ) - bankrekening: de bankrekeningnummer van de klant/leverancier - betalingstermijn: de uiterste datum om de factuur te betalen - boekrekening: de boekhoudpost waarop de factuur geboekt moet worden - BTW-nummer (cijfers aan elkaar schrijven of punten zetten) - BTW-code Wijzigen van bestaande klanten of leveranciers Wanneer uw SBB-consulent Rapport Online voor u activeert, zal hij ook alle gegevens van uw bestaande klanten of leveranciers (zoals naam en BTW-nummer) opladen in deze rubriek. Om deze gegevens te wijzigen of verder aan te vullen, klikt u op de klant of leverancier in de lijst. U kan de volgorde van de klanten of leveranciers wijzigen door te klikken op de tabelomschrijvingen (Referentie, Bedrijf (contact), Adres en BTW-nummer) boven de lijst. De gegevens worden dan in stijgende of dalende alfabetische volgorde geplaatst. U kan de klant of leverancier ook opzoeken met de zoektabel in de rechterbovenhoek. In de scroll-balk kan u aanduiden waar het programma moet zoeken: - Algemeen: zoek in alle velden - Bedrijf: zoek in de naam van het bedrijf of de vereniging - Referentie: zoek in de referentie-omschrijving - BTW-nummer: zoek in de BTW-nummers Onder de scroll-balk typt u dan de zoekterm en u drukt vervolgens op Zoeken. In de tabel vindt u dan alle gegevens die aan de zoekterm voldoen. P.S. Het is niet mogelijk om klanten of leveranciers te verwijderen in de lijst. b) Klanten of leveranciers exporteren Via deze module kan u de klanten of leveranciers exporteren. U kan kiezen om ofwel de hele lijst, ofwel de klanten/leveranciers met factuur in het boekjaar, ofwel de klanten/leveranciers met factuur in de laatste 2 boekjaren te exporteren. U klikt in de keuzelijst de gewenste gegevens aan. De klanten/leveranciers zullen in een txt-bestand op uw scherm verschijnen. Als u deze gegevens van uw klanten wil gebruiken om hen bijvoorbeeld een mailing te sturen, kan u het txt-bestand openen in Excel. 8

9 Er verschijnt een wizard op uw scherm. Onderstaande afbeeldingen tonen u welke functies u moet selecteren. 9

10 c) Top 10 van klanten of leveranciers Door te klikken op top 10 van klanten/leveranciers kan u een overzicht opvragen van uw 10 beste klanten of 10 belangrijkste leveranciers van een boekjaar naar keuze. De lijst verschijnt in PDF formaat op uw scherm. 10

11 d) Openstaande klanten of leveranciers Indien u een overzicht van alle openstaande facturen wenst, drukt u op openstaande klanten/leveranciers. U krijgt dan een pop-upscherm, waar u kan kiezen of u een document wil met of zonder nog te vervallen facturen. Klik vervolgens op maak document om de gegevens af te drukken. Het PDF-document Openstaande Leveranciers geeft vervolgens een overzicht van de ontbrekende documenten en de niet-betaalde leveranciersfacturen (telkens het totaal). 11

12 e) Ouderdomsbalans Hiermee kan u de vervaldagbalans van de klanten of leveranciers opvragen. De lijst verschijnt in eveneens PDF formaat op uw scherm. 12

13 f) Klanten of leveranciers zonder vervaldagcode Klanten of leveranciers waarvan geen vervaldagcode bekend is, krijgt u in PDF formaat op uw scherm door te klikken op klanten/leveranciers z/ vervaldagcode. 13

14 RESULTATEN a) Omzetevolutie Hierbij wordt er u een grafisch overzicht geboden van de evolutie van de omzet per periode in het huidig en voorgaande boekjaar. b) Overzicht resultaten Deze optie geeft u de mogelijkheid om uw resultatenrekening per periode af te drukken samen met een aantal relevante financiële kerncijfers of ratio s. De gegevens die u in de resultatenrekening terugvindt betreffen steeds gecumuleerde gegevens van een bepaald boekjaar. Wanneer uw boekjaar wordt afgesloten per 31 december en u vraagt uw resultatenrekening op in de maand juli, gaat u het gecumuleerd resultaat ontvangen van de maanden januari t.e.m. juni. Gebruikte ratio s : Brutomarge : Bij de berekening van de bruto marge wordt uw gerealiseerde omzet afgezet tegenover de aankopen van handelsgoederen en de diensten en diverse goederen die zijn aangekocht om deze omzet te realiseren. Een brutomarge kleiner dan 100% duidt erop dat uw verkopen niet toereikend waren om de kosten van de aankoop en de kosten gerelateerd aan de exploitatie te dekken. 14

15 Cash Flow : Bij de berekening van de cash flow wordt het resultaat na belastingen vermeerderd met de niet-kaskosten (afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen). De cash flow is een maatstaf ter beoordeling van de mate waarin de onderneming erin slaagt interne financiële middelen tot stand te brengen die bestemd zijn om haar activiteit te financieren. Financiële instellingen hechten veel belang aan deze indicator gezien de gerealiseerde cash flow een beeld geeft van de mogelijkheden die de onderneming genereert om haar financiële schulden af te lossen. Toegevoegde waarde : Deze indicator meet de waarde van de productie verminderd met het intermediair verbruik en wordt samengesteld door van de gerealiseerde omzet de diensten en diverse goederen, de aankopen, bezoldigingen, andere bedrijfskosten en ontvangen subsidies in mindering te brengen. Deze kerncijfers of ratio s kunnen een maatstaf vormen van de financiële toestand van uw onderneming. U dient er zich wel rekenschap van te geven dat deze ratio s sectorgebonden zijn. Voor meer informatie omtrent sectorgegevens kunt u contact opnemen met uw SBB Consulent. Ook de evolutie van bepaalde kerncijfers of ratio s kunnen een houvast zijn in uw financieel beleid : een periodieke stijging van de brutomarge geeft u een signaal dat uw onderneming een hogere rendabiliteit genereert, een periodieke daling van uw cash flow wijst erop dat u minder financiële middelen genereert. c) Detail resultatenrekening Via deze tool heeft u de mogelijkheid om de volledige jaarrekening te bekijken op rekeningniveau. U dient er zich wel rekenschap van te geven dat hierin slechts de gegevens zijn opgenomen die op dit moment door SBB werden verwerkt. De opbrengsten worden onderverdeeld in : - Omzet (gerealiseerde verkopen) - Financiële opbrengsten (meestal ontvangen intresten) - Uitzonderlijke opbrengsten (eenmalige opbrengsten) De kosten worden onverdeeld in : - Aankopen van handelsgoederen - Aankopen van diensten en diverse goederen - Personeelskosten - Afschrijvingen - Financiële kosten - Uitzonderlijke kosten - Belastingen Gelieve hier rekening te houden met het feit dat bepaalde gegevens slechts op moment van de jaarafsluiting worden ingeboekt (bv. Inventarisgegevens, Voorzieningen vakantiegeld ) 15

16 d) BTW-aangifte Deze module laat u toe een overzicht op te vragen per periode van de bedragen die gestort moeten worden aan de administratie van de BTW. Voor kwartaalaangevers wordt tevens het voorschot berekend dat zij moeten voldoen voor de 20 ste van de eerste en tweede volgende maand na de aangifte. e) Geboekte voorafbetalingen In deze module wordt u een overzicht geboden van de voorafbetalingen van de personenof vennootschapsbelasting in het geselecteerde boekjaar. U wordt geadviseerd om periodiek (op kwartaalbasis) een berekening te maken van de vermoedelijke belastingsdruk van het lopende boekjaar. Aan de hand hiervan kan u een voorafbetaling doen om te vermijden dat u bij ontvangst van het aanslagbiljet een verhoging aangerekend krijgt ten gevolge van ontoereikende voorafbetalingen. Voor de berekening van de voorafbetalingen kan u steeds contact opnemen met uw SBB-kantoor. 16

17 FINANCIELE GEGEVENS a) Financiële toestand In deze module wordt u een overzicht geboden van de aanwezige liquiditeiten en de schulden op korte termijn. Met aanwezige liquiditeiten worden de vlottende activa bedoeld die op korte termijn te gelde gemaakt kunnen worden (voorraden, handelsvorderingen en contanten). De analyse van de financiële toestand wordt uitgedrukt in twee ratio s : bedrijfskapitaal en liquiditeit : - Bedrijfskapitaal : voor de berekening van het bedrijfskapitaal gaat men het verschil maken tussen de schulden op lange termijn en de activa op lange termijn (oftewel de activa op kort termijn verminderd met de schulden op korte termijn). o Een positief bedrijfskapitaal wijst erop dat u vlottend actief (exploitatiecyclus) financiert met permanent aanwezige middelen. Een positief netto bedrijfskapitaal vormt een soort van veiligheidsbuffer voor de onderneming. o Een negatief bedrijfskapitaal duidt op het feit dat u uw vaste activa financiert met schulden op korte termijn. Concreet betekent dit dat wanneer een schuldeiser op korte termijn zijn schulden wenst in te vorderen, er een concreet probleem ontstaat voor de onderneming. - Liquiditeitsratio : Deze ratio geeft een eerste evaluatie van de liquiditeitsgraad en vergelijkt het totaal van de realiseerbare en beschikbare activa met de schulden op korte termijn. Als minimum wordt hier een liquiditeitsratio van 1 vooropgesteld. 17

18 Er dient opgemerkt te worden dat bepaalde vlottende activa niet steeds even vlot omgezet kunnen worden in liquiditeiten. (bv. Voorraden, sommige sectoren vereisen zelfs het aanhouden van een aanzienlijke permanente voorraad). Daartoe is er een Acid Ratio ontwikkeld, welke dezelfde verhouding hanteert als het liquiditeitsratio echter zonder rekening te houden met de aanwezige voorraden. b) Overzicht afschrijvingen De module Overzicht afschrijvingen geeft u een volledig beeld van het vast actief, aanwezig in uw onderneming. Zowel de aanschafwaarde als de netto boekwaarde worden bekeken, en u krijgt een overzicht van de afschrijvingskost van het geselecteerde boekjaar. 18

19 c) Investeringen boekjaar De module Investeringen boekjaar geeft u een volledig overzicht van de investeringen die u gedaan heeft in een bepaald boekjaar. Veel succes met Rapport Online en bedankt voor uw interesse. Als u nog vragen heeft, neemt u best contact met uw SBB-consulent. 19

20 V.U. Herman VIDTS SBB Bedrijfsdiensten BV-CVBA Vuurkruisenlaan LEUVEN 20

HANDLEIDING AB ONLINE

HANDLEIDING AB ONLINE HANDLEIDING AB ONLINE 1 INHOUDSTAFEL AB ONLINE 1) Inleiding 3 a) De boekhoudoplossingen van SBB 3 b) De belangrijkste voordelen 3 c) Technische gegevens 3 2) AB Online opstarten 4 3) AB Online gebruiken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy

Verkorte handleiding Online Boekhouden. Boutkan Accountancy Verkorte handleiding Online Boekhouden Boutkan Accountancy Datum: 06-03-2013 1 Inhoud 1. Inlogprocedure... 3 2. Openingsscherm... 3 3. Indeling schermen... 4 3.1 Werkbalk... 5 3.2 Tabs... 5 3.3 Tabel...

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat

FINANCIALS - BASICS. Flexibel, efficiënt & accuraat FINANCIALS - BASICS WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INSTELLINGEN WINGS BASICS INHOUDSOPGAVE 1.1. Wings parameters 2 WINGS VERRICHTINGEN 2.1. Wings: openingsbalans 9 2.2. Wat je vooraf moet

Nadere informatie

Account Pro Handleiding

Account Pro Handleiding Account Pro Handleiding Help file and manual were designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at http://www.helpandmanual.com I Account

Nadere informatie

HET PROGRAMMA OPSTARTEN

HET PROGRAMMA OPSTARTEN HET PROGRAMMA OPSTARTEN... 2 ALGEMEENHEDEN... 4 HET HOOFDMENU... 5 ONLINE support... 6 PARAMETERS... 7 BEHEER VAN BASISBESTANDEN... 10 Klanten / leveranciers... 10 algemeen... 10 nieuwe klant / leverancier

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Hoe begin ik met Reeleezee?

Hoe begin ik met Reeleezee? Hoe begin ik met Reeleezee? Met deze eenvoudige instructie bent u binnen vijf minuten aan de slag met uw eigen administratie. Zelfs als u niets van boekhouden weet. Boekhouden in Reeleezee lijkt sterk

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN

CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN CIJFERS LEZEN EN KRITISCH INTERPRETEREN Voorwoord Wat je nu in handen houdt is een naslagwerk voor zij die de sessies "Cijfers lezen en kritisch interpreteren" gevolgd hebben. Deze cursus richt zich op

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie