Overzicht communicatiemiddelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht communicatiemiddelen"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding versie mei 2012

2 1 Overzicht communicatiemiddelen Schoudercom.nl biedt verschillende communicatiemiddelen. Bepaal met onderstaande diagram welk middel het meest geschikt is voor uw doel: U wilt... Informeren? Communiceren? Met 1 of enkele? Met veel? Nieuw Event 'In de klas' bijwerken Nieuwsitem toevoegen Nieuwsbrief toevoegen Nieuw Bericht Nieuw Bericht Nieuwe Poll Nieuw Enquête Gesprekkenronde Forum Voordat ze in detail worden beschreven, worden hieronder de middelen kort toegelicht: Bericht Geschikt voor berichtje aan 1 of enkele personen of, door toevoeging van vragenlijst met automatische verwerking van reacties, zeer geschikt voor communicatie met groepen. Geadresseerden ontvangen een ter notificatie. Event Wordt op de kalender geplaatst. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. In de klas Handig voor korte (<140 tekens) updates. Verschijnen bij de groep op de Overzicht tab. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. Poll Korte stellingen om meningen te peilen. Verschijnt op Overzicht tab en aan rechterzijde op andere pagina's. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. Enquête Uitgebreide vragenlijsten, optioneel met coderingen. Geadresseerden ontvangen een ter notificatie. Gesprekkenronde Voor het maken van planningen voor oudergesprekken Zowel leerkrachten als ouders kunnen optioneel om input gevraagd worden Geadresseerden ontvangen een uitnodiging, en dus ook een ter notificatie Nieuwsitem Een kort nieuwsbericht dat op de Overzicht tab en de homepage verschijnt. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. Nieuwsbrief De nieuwsbrief kan in Schoudercom.nl gepubliceerd worden of kan een link zijn naar de nieuwsbrief elders. Verschijnt op de Overzicht tab en de homepage. Geadresseerden ontvangen een ter notificatie. Afspraakje Handig om alvast een afspraakje voor volgende week te maken voor uw kind. Geadresseerden ontvangen een ter notificatie. Forum Geschikt voor discussie. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 1

3 Komt in 2011 beschikbaar. 2 Communicatiemiddelen in detail Als u op de website op een klikt krijgt u meer informatie over het betreffende onderwerp te zien. De volgende onderwerpen zijn van toepassing op verschillende communicatiemiddelen en worden hier alvast toegelicht: Als er een verstuurd wordt ter notificatie, wordt nooit het bericht zelf meegestuurd. De bevat alleen een link naar het bericht op Schoudercom.nl. Bij het schrijven van de tekst kunt u gebruik maken van tekstopmaakopties en opties om links, afbeeldingen en video's toe te voegen deze opties vindt u onderaan de tekstbox als kleine icoontjes. Bij het toevoegen van geadresseerden heeft u de volgende opties: Distributielijst. Een lijst van gebruikers (zoals bijvoorbeeld 'Alle ouders in groep 6') waarmee u automatisch iedereen in de doelgroep bereikt. Mailbox. Een mailbox zoals 'Mailbox van leerkrachten in groep 2' wordt gelezen door beide leerkrachten die aan groep 2 verbonden zijn. Individuele gebruikers. Bij sommige communicatiemiddelen geeft u niet de geadresseerden zelf op maar de groepen waarvoor deze bestemd is. Voorbeeld: Event, In de klas. Een aantal communicatiemiddelen zijn na versturen/publiceren (beperkt) wijzigbaar. Ga naar de Uitstaand of Verzonden subtab onder Postvak en klik op bij het te wijzigen item. Om een Nieuwsitem of een Nieuwsbrief te wijzigen kijkt u onder Beheer. 2.1 Bericht Een bericht is te gebruiken als een die intern binnen Schoudercom.nl verstuurd wordt. Kies voor Bericht (linksboven op Overzicht pagina of uit het selectielijstje aan de rechterzijde). In het scherm dat verschijnt kunt u achtereenvolgens de geadresseerden en de tekst opgeven. Optioneel kunt u een datum toevoegen (voor plaatsing in de agenda) en een vragenlijst maken. Geadresseerden Om een grote groep geadresseerden toe te voegen klikt u op de knop Toevoegen..., kiest u Distributielijsten uit het selectielijstje, vervolgens de rol (bijvoorbeeld 'Ouders' of 'Leerkrachten') en tenslotte de groep (indien van toepassing). Om een enkele gebruiker toe te voegen klikt u op de knop Toevoegen..., kiest u onder Individuele gebruikers de rol uit het selectielijstje en selecteert u vervolgens de gebruikers. Optie: Verstuur als: Deze optie wordt getoond als u lid bent van 1 of meer mailboxen. Als u hier een mailbox kiest, zoals 'Mailbox van Leerkrachten in groep 2', dan zal de geadresseerde als verzender bijvoorbeeld 'Leo Dolfijn namens Mailbox van Leerkrachten in groep 2' zien. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 2

4 Uitnodigingstekst Hier kunt u de titel van het bericht opgeven, de toelichting en eventueel een bijlage toevoegen. In agenda plaatsen Klik de link In agenda plaatsen om het item op de agenda te plaatsen. De uitnodiging verschijnt dan op de agenda van de geadresseerden en als u een distributielijst heeft gekozen (bijvoorbeeld 'Alle ouders in groep 5') ook op de groepskalender van groep 5. Als het een gewoon verzoek betreft laat u de datum en tijd leeg. Optie: Zichtbaarheid: Hiermee geeft u aan wie het Bericht mag inzien, bijvoorbeeld via een agenda of groepskalender Vragenlijst Gebruik de Vragenlijst om een grote groep mensen te benaderen en de reacties automatisch voor u te laten verwerken. Van tevoren dient u na te denken over de vraag/vragen die u wilt stellen en en de mogelijke antwoordopties die u de geadresseerden wilt geven: Heeft u 1 of meerdere vragen? Hoeveel antwoordopties per vraag? Wilt u ruimte geven voor vrije input? Klik de link Vragenlijst om vragen toe te voegen. Reeds gedefinieerde vragen kunt u wijzigen ( ), omhoog ( ) of omlaag ( ) bewegen in de vragenlijst en verwijderen ( ). De volgende vraagtypes zijn beschikbaar voor een bericht: Keuze. Dit vraagtype heeft 2 antwoordopties, waarvan er ten hoogste 1 gekozen kan worden. U kunt aangeven of antwoord geven verplicht is. Keuze met invulveld. Deze lijkt op de Keuze, waarbij 1 van de antwoordopties een vrij invulveld is. Als u naar een aantal vraagt en u kiest voor type 'Getal', dan worden de reacties automatisch opgeteld (bijvoorbeeld: Ja, ik kan rijden en heb zitplaatsen ). Multiple Choice. Met dit vraagtype kunt u alle denkbare keuzelijstjes maken. U kunt meerdere antwoordopties maken, die optioneel een vrij invulveld kunnen hebben. Ook kunt u met 'Meerdere antwoorden toegestaan' de geadresseerde meer dan 1 antwoordmogelijkheid laten kiezen. Als er veel antwoordopties zijn kunt u desgewenst de antwoordopties nummeren. Open vraag. Bij de open vraag maakt u geen voor- gedefinieerde antwoordopties maar geeft u ruimte aan de geadresseerde om zelf antwoord te geven. Bij sommige vraagtypes is er rechtsboven een knop Geavanceerd zichtbaar. Als u hierop klikt kunt u per antwoordoptie het maximaal aantal responses opgeven. Dit is handig bij bijvoorbeeld uitnodigingen voor inloopdagen waarbij u het aantal ouders per dag wilt beperken. U maakt dan bij een Multiple Choice als antwoordopties de verschillende data aan (bijvoorbeeld 22-11, en 24-11) en vult als maximum bij iedere optie 10 in. Zodra er 10 Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 3

5 aanmeldingen zijn voor een dag, kunnen andere ouders de optie nog wel zien maar niet meer selecteren. aangeven of ouders die meerdere kinderen op school hebben per kind of per groep een antwoordmogelijkheid moeten krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vraag als 'Blijft uw kind woensdag helpen bij de voorbereiding voor het zomerfeest?'. Ouders met meerdere kinderen in de aangeschreven groepen krijgen voor ieder kind een invulformulier te zien indien u hiervoor kiest. Tenslotte kunt u een deadline opgeven waarvoor u de antwoorden ontvangen wilt hebben. Als geadresseerden 5 dagen voor de deadline nog geen antwoord hebben gegeven wordt het Bericht met een rode rand bovenin de lijst van ontvangen berichten getoond. Als geadresseerden 2 dagen voor de deadline nog niet hebben gereageerd wordt er automatisch een herinnerings verstuurd. Opties Indien de lijst van geadresseerden distributielijsten van ouders bevat kunt u nog de volgende opties opgeven (klik op de link Opties): Als de optie 'Stuur niet alleen naar primair aanspreekpunt' aangevinkt is wordt de uitnodiging naar beide ouders gestuurd de instellingen voor het primair aanspreekpunt van de ouders worden hierbij genegeerd. Na het versturen van het Bericht ontvangen de geadresseerden een ter notificatie, afhankelijk van hun persoonlijke voorkeursinstellingen. 2.2 Event Gebruik een event om een gebeurtenis op de kalender te plaatsen zonder dat er notificaties per worden verstuurd. Het invullen van het Onderwerp, de Tekst en de datum/tijd is hetzelfde als voor een Bericht. In plaats van geadresseerden toe te voegen kiest u bij een Event de groep(en) waarvoor het Event op de groepskalender getoond moet worden. N.B. als u de jaarkalender met alle gebeurtenissen voor het komende jaar wilt voorbereiden kies dan voor Jaarkalender bewerken op de Beheer Hiermee kunt u de events voorbereiden en vervolgens voorleggen aan het team voordat u ze publiceert. tab. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 4

6 2.3 In de klas Met 'In de klas' kunt u desgewenst overdag korte updates geven over wat er in de klas gebeurt. De update wordt getoond op de Overzicht tab bij de groep. Als u over een Twitter account beschikt kunt u deze koppelen en per 'In de klas' update aangeven of deze ook als Tweet geplaatst moet worden. De omgekeerde weg, Tweets tonen binnen Schoudercom.nl, is ook mogelijk, zie School Twitter op de Beheer tab. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. 2.4 Gesprekkenronde Gebruik een gesprekkenronde om oudergesprekken te plannen. Een gesprekkenronde kan door iedere leerkracht, directielid of de administratie worden aangemaakt en kan voor 1 of meerdere groepen worden ingepland. Tijdens het plannen kunt u de leerkrachten vragen aanpassingen te maken voor hun groep. Ook kunt u de ouders vragen naar hun voorkeur voor datum/tijd en eventueel andere vragen stellen. De volgende 4 eenvoudige stappen worden doorlopen: 1. Data, tijden en groepen invoeren. Hier geeft u aan op welke dagen en tijdstippen en voor welke groepen de gesprekken ingepland moeten worden. 2. Blanco gesprekkenschema aanpassen. Op grond van Stap 1 wordt er voor elke groep een blanco gesprekkenschema gemaakt die u in detail kunt wijzigen. a) Betrek leerkrachten. In deze optionele stap kunt u leerkrachten uitnodigen het blanco gesprekkenschema te bekijken en evt. aanpassingen te laten maken. b) Betrek ouders. In deze optionele stap kunt u de ouders uitnodigen een voorkeur voor datum/tijd op te geven en bijvoorbeeld vragen naar naar onderwerpen die ze graag willen bespreken. 3. Gesprekken inplannen. Zodra de input uit de (optionele) Stap 2a en Stap 2b binnen is kunt u de planning aanmaken en vervolgens desgewenst wijzigingen aanbrengen. a) Betrek leerkrachten. Voordat u de uitnodigingen verstuurt kunt u in deze optionele stap leerkrachten laatste aanpassingen laten maken in de planning voor hun groep. 4. Uitnodigingen versturen. Wanneer de planning goed bevonden is kunt u de uitnodigingen aan de ouders versturen. Leerkrachten houden inzicht in de planning doordat deze op de Uitstaand lijst in hun Postvak getoond worden (er moet dan wel Door mij of voor mijn groep(en) gemaakt gekozen worden). De uitnodigingen die in Stap 4 worden verstuurd komen zowel bij de ouders als bij de leerkrachten op de agenda. Om een gesprekkenronde aan te maken kiest u voor Nwe Gesprekkenronde (linksboven op Overzicht pagina of uit het selectielijstje aan de rechterzijde). Er wordt dan eerst een korte toelichting getoond, waarna de bovengenoemde 4 stappen volgen. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 5

7 Nieuwe gesprekkenronde Stap 1: Data, tijden en groepen invoeren Na het opgeven van de omschrijving en de duur van 1 gesprek kunt u de data opgeven waarop de gesprekken gaan plaats vinden. Per dag kunt u de Starttijd opgeven, het aantal gesprekken en na welk gesprek er een pauze ingelast moet worden (de pauze heeft de lengte van 1 gesprek). Met Dag toevoegen maakt u eenvoudig een gesprekkenronde die meerdere dagen beslaat. Ook geeft u in deze stap aan voor welke groepen de gesprekken ingepland moeten worden. Standaard worden alle groepen en leerkrachten getoond, u hoeft alleen nog maar de groepen te selecteren. Als voor een groep een andere of extra gesprekspartner bij het gesprek aanwezig zal zijn kunt u eenvoudig per groep gesprekspartners toevoegen ( ) en verwijderen ( ). Nieuwe gesprekkenronde Stap 2: Blanco gesprekkenschema aanpassen In stap 2 wordt het blanco gesprekkenschema getoond, die u vervolgens kunt wijzigen. U kunt per groep: Gesprekstijden uitsluiten, bijvoorbeeld om later te beginnen of een extra pauze te creëren; De pauze eerder ( ) of later ( ) laten plaats vinden, of verwijderen ( ). Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 6

8 Aangeven dat bepaalde leerlingen niet ingepland hoeven te worden, bijvoorbeeld omdat er apart een gesprek zal worden gepland. Aangeven dat er voor bepaalde leerlingen een langere gespreksduur gepland moet worden. U kunt deze aanpassingen zelf maken, of u kunt de leerkrachten uitnodigen dit voor hun groepen te doen door onderaan de pagina bij Stap 2a te kiezen voor Stuur bericht.... Het bericht kunt u aanpassen en er eventueel vragen aan toevoegen. Zodra u een bericht heeft gestuurd wordt deze bij Stap 2a getoond en kunt u gemakkelijk de voortgang bijhouden en de reacties inzien, of weer intrekken. Indien nodig kunt u meerdere berichten sturen. Zodra het blanco gesprekkenschema in orde is kunt u bij de optionele Stap 2b de ouders vragen om hun voorkeur voor datum en tijd en eventueel extra vragen toevoegen. De uitnodigingen worden weer bij de stap vermeld en u kunt zo snel doorklikken naar de reacties. Opmerking: de eerste vraag in de uitnodiging van Stap 2b is niet wijzigbaar. Deze vraag vraagt naar de voorkeur voor datum en tijd en wordt automatisch afgeleid uit de gegevens die in Stap 1 zijn ingevoerd. De antwoorden van de ouders op deze vraag worden weer automatisch meegenomen in de planning in Stap 3. Zoals het voorbeeld in deze paragraaf laat zien kunnen ouders voor elke dag aangeven of ze voor de eerste helft of tweede helft van de avond een voorkeur hebben. Nieuwe gesprekkenronde Stap 3: Gesprekken inplannen Als de (optionele) input van de ouders binnen is kunt u de planning gaan maken. Klik in Stap 3 op Gesprekken inplannen om voor de leerlingen in de deelnemende groepen een optimale datum en tijd te vinden. Bij het maken van de planning wordt rekening gehouden met: broertjes of zusjes in dezelfde klas de gesprekken worden dan aaneengesloten ingepland; broertjes of zusjes in een andere klas er wordt dan een pauze (met duur van 1 gesprek) tussen de gesprekken ingepland; een langere gespreksduur opgegeven in Stap 2; handmatige uitsluitingen van leerlingen opgegeven in Stap 2; handmatige uitsluitingen van tijden opgegeven in Stap 2; de datum/tijd voorkeur van ouders opgegeven in Stap 2b. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 7

9 De planning wordt vervolgens per groep getoond en is inzichtelijk voor de leerkrachten via de Uitstaand lijst in hun Postvak. Ingeplande gesprekken kunnen weer eenvoudig worden verwijderd ( ). Daarnaast kunnen nieuwe gesprekken worden toegevoegd ( ) en kunt u gesprekken verplaatsen naar een andere datum/tijd ( ). U kunt deze aanpassingen zelf maken, of u kunt weer de leerkrachten uitnodigen dit voor hun groepen te doen door onderaan de pagina bij Stap 3a te kiezen voor Stuur bericht.... Als de planning eenmaal is aangemaakt kunt u met Gesprekken opnieuw inplannen de planning opnieuw genereren. De in Stap 3/3a aangebrachte wijzigingen gaan dan wel verloren en dienen opnieuw toegepast te worden. Vergeet dan ook niet de eventueel al verstuurde uitnodigingen (Stap 4) in te trekken en opnieuw te sturen. Nieuwe gesprekkenronde Stap 4: Uitnodigingen versturen In Stap 4 maakt u met Stuur uitnodigingen... de uitnodigingen aan. U kunt de tekst wederom voor het versturen aanpassen. De uitnodiging bevat 1 vraag die niet wijzigbaar is. Deze vraag, die vraagt naar de bevestiging van de komst van de ouder(s), wordt automatisch afgeleid. De antwoorden van de ouders op deze vraag worden weer automatisch verwerkt zodat er in Stap 4 een mooi overzicht ontstaat van de gespreksronde: Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 8

10 Alle uitnodigingen die worden verstuurd, dus ook die van Stap 2 en 3, maken gebruik van het automatische herinneringsmechanisme van Schoudercom.nl: indien 5 dagen voor de deadline geen reactie dan verschijnen ze rood omrand bovenaan in de lijst van ontvangen berichten; indien 2 dagen voor de deadline geen reactie dan wordt er een herinnerings verstuurd. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 9

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Uitlegdocument Schoudercom. Hierin vindt u alle standaard informatie voor het mailen van documenten.

Uitlegdocument Schoudercom. Hierin vindt u alle standaard informatie voor het mailen van documenten. Uitlegdocument Schoudercom. Hierin vindt u alle standaard informatie voor het mailen van documenten. Inhoud Hoofdstuk 1: Berichten versturen.... 2 1.1 Toelichting... 2 1.1 Hoe werkt berichten versturen?...

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

Hand-out OuderCommunicatieSysteem

Hand-out OuderCommunicatieSysteem Hand-out OuderCommunicatieSysteem Publicatiedatum 13-09-2016 Inhoudsopgave Fase 1: starten met het OuderCommunicatieSysteem 3 Inloggen 3 Naar de achterkant van de website 4 Naar modulebeheer 4-5 Configuratie

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Inhoudsopgave Vragen en uitleg:... 3 Telefonische helpdesk... 3 Begin scherm en tabbladen... 4 Mailings... 5 Berichten... 8 Agenda... 9 Klassen... 10

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak Handleiding Ouderportaal CBS De Lichtbaak 1 Handleiding Ouderportaal - Versie 24-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Wachtwoord wijzigen... 6 Uitleg menu ouderportaal...

Nadere informatie

Uitlegdocument Schoudercom Leerkrachten en Klassenouders. Hierin vindt u alle standaard informatie als ouder voor het mailen van documenten.

Uitlegdocument Schoudercom Leerkrachten en Klassenouders. Hierin vindt u alle standaard informatie als ouder voor het mailen van documenten. Uitlegdocument Schoudercom Leerkrachten en Klassenouders. Hierin vindt u alle standaard informatie als ouder voor het mailen van documenten. Inhoud Hoofdstuk 1: Berichten versturen.... 2 1.1 Toelichting

Nadere informatie

Securing. World. G4S Cash portal

Securing. World. G4S Cash portal Securing Your World G4S Cash portal Handleiding G4S Cash Portal Via het G4S Cash Portal kunt u zelf online al uw contante geldzaken regelen. Dit kan op elk moment van de dag. U kunt o.a. transporten inplannen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

Handleiding: in gebruik nemen + instellen accountgegevens ouderportaal Mijnschool.nl

Handleiding: in gebruik nemen + instellen accountgegevens ouderportaal Mijnschool.nl Handleiding: in gebruik nemen + instellen accountgegevens ouderportaal Mijnschool.nl Indien bij ons op school van u als ouders/verzorgers van zowel vader als moeder een email-adres bekend is, heeft u ook

Nadere informatie

Hoe werkt het en wat kunt je ermee?

Hoe werkt het en wat kunt je ermee? Hoe werkt het en wat kunt je ermee? Inhoud Starten met Smart Workspaces Registreren met een foto en profiel Een groep beginnen Berichten en e-mails sturen. Nieuwsberichten plaatsen, documenten en afbeeldingen

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Meld u aan. Mijn School

Meld u aan. Mijn School Meld u aan Wanneer u de App Gerichte Berichten heeft gedownload, kunt u zich direct aanmelden. Dit kan met uw inloggegevens. Bent u een nieuwe gebruiker, dan kunt u zich aanmelden met de schoolcode die

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook

Werken met een gedeelde mailbox in Outlook Binnen Avans Hogeschool wordt op verschillende manieren een mailbox gedeeld. De volgende situaties doen zich voor: 1. Ik wil met collega s een gedeelde mailbox beheren. Met z n allen moeten wij van daaruit

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding Mijnschoolinfo ouders/verzorgers

Handleiding Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Algemeen Dit document geeft een overzicht van de mogelijkheden van Mijnschoolinfo, het oudercommunicatieplatform van uw school. Via Mijnschoolinfo wordt school informatie gedeeld die belangrijk is voor

Nadere informatie

Op dit moment zijn er vier agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande vier zijn:

Op dit moment zijn er vier agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande vier zijn: Hoe werkt het? Op deze website vind je kennis en informatie uit verschillende agrarische sectoren en je kunt netwerken met collega s, adviseurs en onderzoekers. Je kunt je eigen startpagina opbouwen. Zo

Nadere informatie

Het roosteren van oudergesprekken wordt gestart via Modules > Oudergesprekken.

Het roosteren van oudergesprekken wordt gestart via Modules > Oudergesprekken. Stappenplan Oudergesprekken roosteren Dit stappenplan helpt u om een rooster te maken voor de oudergesprekken in ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met het roosteren van oudergesprekken!

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 Handleiding website Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 In deze handleiding website wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u als lid kunt inloggen op de website van Sociëteit De Witte alsmede

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account beheren 5

Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account beheren 5 Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Een kleine greep uit de mogelijkheden van VHV- Kompas. 2 De hoofdpagina 2 De groepspagina en sectorpagina 4 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

Salon account informatie

Salon account informatie Salon account informatie Salons@BeautyBookers.nl WWW.BEAUTYBOOKERS.NL 010-717 17 55 Inhoudsopgave Inloggen in uw account o Inloggen in uw BeautyBookers salon account 4 o Menu van uw salon account 5 De

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Inhoud

Veelgestelde vragen. Inhoud Veelgestelde vragen Het gebruik van de mogelijkheden van deze (vernieuwde ) websites zal wellicht vragen oproepen. Met een overzicht van veelgestelde vragen hopen we je op weg te helpen. Staat jouw vraag

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Zoo n Training. Met (meer) plezier werken!

Zoo n Training. Met (meer) plezier werken! Outlook 2011: E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek

Nadere informatie

Uitnodiging Profiel invullen Tijdlijnen... 6

Uitnodiging Profiel invullen Tijdlijnen... 6 Inhoudsopgave Uitnodiging e-mail... 3 Profiel invullen... 4 Tijdlijnen... 6 Persoonlijke tijdlijn... 6 Groepstijdlijn... 8 Privéberichten... 10 Vermeldingen... 10 Notificaties... 10 Mediabibliotheek...

Nadere informatie

Talk2Fans App Handleiding

Talk2Fans App Handleiding 2016 Talk2Fans App Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Downloaden Talk2Fans app... 2 2.1 Android... 2 2.2 IOS... 3 3. Nieuwe registratie... 5 4. Eerste keer aanmelden... 6 5. Hoofdfuncties binnen de app... 8 5.1

Nadere informatie

Korte handleiding Datumprikker

Korte handleiding Datumprikker Korte handleiding Datumprikker Met Datumprikker kun je gemakkelijk een moment zoeken waarop iedereen kan vergaderen: Je stelt een aantal data voor, de vergaderaars ontvangen een mail met het verzoek aan

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor NWA organisatiemanagers

Gebruikershandleiding voor NWA organisatiemanagers Gebruikershandleiding voor NWA organisatiemanagers Inhoud Inleiding... 3 NWA organisatiemanager account... 3 Account aanvraag... 3 Wachtwoord wijzigen... 4 Agendabeheer... 4 Toevoegen van nieuwe agenda

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn:

Op dit moment zijn er drie agrarische ondernemers netwerken operationeel. Er zullen er nog meer volgen. De bestaande drie zijn: Hoe werkt het? Welkom op deze website, voor ondernemersnetwerken in agrarisch Nederland. Je vindt hier kennis en informatie uit verschillende agrarische sectoren en je kunt netwerken met collega s, adviseurs

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Handleiding Handleiding ouderportaal Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Beste ouder(s)/verzorger(s), Met ingang van juni 2013 krijgen de ouders van leerlingen op

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

ZIVVER Gebruikershandleiding

ZIVVER Gebruikershandleiding Versie: 2.0 Datum: 11 april 2017 support@zivver.com www.zivver.com Inhoud Welkom bij ZIVVER!... 3 1. Inloggen in je online veilige postvak... 4 2. Stuur een veilig bericht vanuit je online veilige postvak...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie

Portfolio s in Google Sites

Portfolio s in Google Sites Portfolio s in Google Sites Vanaf het schooljaar 2012-2013 biedt de NHL de optie om portfolio s aan te maken met Google Sites. De NHL-accounts bij Google zijn afgeschermd voor mensen die niet bij de NHL

Nadere informatie

Nieuwsattendering van de gemeente Venray

Nieuwsattendering van de gemeente Venray Nieuwsattendering van de gemeente Venray Inhoudsopgave 1 Even vooraf... 2 2 Aanmaken persoonlijke pagina... 3 3 Aanmelden nieuwsbrief... 6 4 Abonnement wijzigen... 8 5 Uw gegevens wijzigen... 8 1 1 Even

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

handleiding 2008/2009

handleiding 2008/2009 handleiding 2008/2009 Online digitale foto s plaatsen en delen met familie en vrienden INHOUD Hoofdstuk 1 1.1 Aanmelden 2 1.2 Album aanmaken 2 1.2.1 Klassiek foto s plaatsen 2 1.2.2 Geavanceerd foto s

Nadere informatie

Handleiding Ouderportaal Korein

Handleiding Ouderportaal Korein Handleiding Ouderportaal Korein Handleiding Ouderportaal versie 15 januari 2016 Pagina 1 Inhoud Inleiding... 3 1. Inloggen... 4 2. Tijdlijn... 5 2.1. Meldingen... 5 2.2. Kind aanmelden... 6 2.2.1. Dagopvang,

Nadere informatie

Handleiding VSO Vragendatabank

Handleiding VSO Vragendatabank Handleiding VSO Vragendatabank Versie 1.1 5-7-2010 Rik Langerak Inhoud VSO Vragendatabank... 3 Vragen bibliotheek... 4 Vragen aanmaken... 4 Een vraag in voorvertoning bekijken... 7 Een vraag bewerken...

Nadere informatie

HANDLEIDING HEUTINK.NL ACCOUNTBEHEER

HANDLEIDING HEUTINK.NL ACCOUNTBEHEER HANDLEIDING HEUTINK.NL ACCOUNTBEHEER Geachte relatie, Bijgaand vindt u de handleiding accountbeheer. In deze handleiding gaan wij dieper in op het beheren van diverse accounts. Daarnaast kunt u autorisaties

Nadere informatie

HANDLEIDING. coachtool

HANDLEIDING. coachtool HANDLEIDING coachtool INHOUD Inloggen Nieuwe groep aanmaken Groep aanpassen Groepen bekijken Deelnemer bekijken Acties bekijken en op acties reageren Coach berichten maken en reageren Notities maken en

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal

Gebruikershandleiding Cliëntportaal Gebruikershandleiding Cliëntportaal Augustus 2017, versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inloggen in het Cliëntportaal... 2 1.1 Inloggen... 3 1.2 Accepteren van een uitnodiging... 4 1.3 Wachtwoord vergeten?... 4

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Handleiding Nieuwsbrief

Handleiding Nieuwsbrief Luna Handleiding Nieuwsbrief Het maken en versturen in 5 stappen 1. Leden groepen 2. De Leden 3. Nieuwsbrief Template 4. De Nieuwsbrief 5. Het Versturen van de Nieuwsbrief Handige Tips 1. Uit onderzoek

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal

Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal Gebruikershandleiding BrabantZorg cliëntportaal Versie 2.4 oktober 2017 Inloggen op het cliëntportaal Ga naar de website www.brabantzorg.eu en klik op de knop Direct inloggen cliëntportaal. U krijgt het

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

Online bestellen bij Langerak de Jong

Online bestellen bij Langerak de Jong Online bestellen bij Langerak de Jong www.langerakdejong.nl Augustus 2015 Inhoudsopgave online bestellen bij Langerak de Jong 1. Aanmelden voor online bestellen... 3 2. Inloggen... 5 3. De bestelsite...

Nadere informatie

Handleiding Ouderportaal

Handleiding Ouderportaal Handleiding Ouderportaal Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Mijn Ouderportaal... 5 3.1 Tijdlijn... 5 3.1.1 Meldingen... 5 3.1.2 Kind aanmelden... 6 3.1.2.1 Opvangvorm; Dagopvang en Buitenschoolse

Nadere informatie

Producten toevoegen. Inleiding

Producten toevoegen. Inleiding Producten toevoegen Inleiding...1 Stap 1: Instellingen controleren...2 Stap 2: Menu's aanmaken...3 Stap 3: Producten toevoegen...4 Producten overzicht...5 Product verwijderen...5 Menu/submenu verwijderen...5

Nadere informatie

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service

Incura Handleiding. SMS- en E-mail-Service Incura Handleiding SMS- en E-mail-Service Incura 1 / 12 Inleiding De SMS- en E-mail-Service is een betaalde service die u als module kunt toevoegen aan Incura. Bij afname van deze module heeft u de mogelijkheid

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten

Handleiding Caren Sensire klanten en naasten Sensire klanten en naasten Inhoudsopgave Meerwaarde Caren voor klanten en naasten...3 Stap 1: https://sensire.carenzorgt.nl...3 Stap 2: Activeren van uw code op Caren...4 Stap 3: Aanmelden op Caren...5

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties:

Nadat u bent ingelogd kunt u in het hoofdmenu kiezen voor 4 opties: HOME Op deze pagina kunt u inloggen op het KledingManagementSysteem (KMS) van Buurman. Bent u uw wachtwoord vergeten? U kunt het via de link klik hier opvragen, het wordt u per e-mail toegezonden. Heeft

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Introductiehandleiding Website Dussense Boys

Introductiehandleiding Website Dussense Boys Introductiehandleiding Website Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 3 Uitloggen

Nadere informatie

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers

Handleiding mijndienstrooster. voor medewerkers Handleiding mijndienstrooster voor medewerkers versie 1.2 19 maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Wachtwoord wijzigen...3 Homepage...4 Rooster bekijken...5 mijnrooster...6 Agenda...7 Verlof

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Wordpress website beheren

Wordpress website beheren Wordpress website beheren gemaakt door: Noppert Websites www.noppertwebsites.nl Wordpress website beheren bladzijde 1 Inhoudsopgave Onderwerp: Inloggen en eerste indruk Pagina aanmaken/bewerken Foto/afbeelding

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 Algemene bewerkingen BlueBased B.V (2011) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de algemene taken behandeld, die voor alle rollen gelden. De rollen

Nadere informatie

Infogids. SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.

Infogids. SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o. Infogids SBSO Rumbeke Campus Ter Sterre Passendaalsestraat 26 8890 Moorslede 051 77 77 75 - www.tersterre.be - tersterre.moorslede@g-o.be INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inloggen op smartschool... 5

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Korte handleiding Datumprikker

Korte handleiding Datumprikker Korte handleiding Datumprikker Met Datumprikker kun je gemakkelijk een moment zoeken waarop iedereen kan vergaderen: Je stelt een aantal data voor, de vergaderaars ontvangen een mail met het verzoek aan

Nadere informatie