Overzicht communicatiemiddelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht communicatiemiddelen"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding versie mei 2012

2 1 Overzicht communicatiemiddelen Schoudercom.nl biedt verschillende communicatiemiddelen. Bepaal met onderstaande diagram welk middel het meest geschikt is voor uw doel: U wilt... Informeren? Communiceren? Met 1 of enkele? Met veel? Nieuw Event 'In de klas' bijwerken Nieuwsitem toevoegen Nieuwsbrief toevoegen Nieuw Bericht Nieuw Bericht Nieuwe Poll Nieuw Enquête Gesprekkenronde Forum Voordat ze in detail worden beschreven, worden hieronder de middelen kort toegelicht: Bericht Geschikt voor berichtje aan 1 of enkele personen of, door toevoeging van vragenlijst met automatische verwerking van reacties, zeer geschikt voor communicatie met groepen. Geadresseerden ontvangen een ter notificatie. Event Wordt op de kalender geplaatst. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. In de klas Handig voor korte (<140 tekens) updates. Verschijnen bij de groep op de Overzicht tab. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. Poll Korte stellingen om meningen te peilen. Verschijnt op Overzicht tab en aan rechterzijde op andere pagina's. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. Enquête Uitgebreide vragenlijsten, optioneel met coderingen. Geadresseerden ontvangen een ter notificatie. Gesprekkenronde Voor het maken van planningen voor oudergesprekken Zowel leerkrachten als ouders kunnen optioneel om input gevraagd worden Geadresseerden ontvangen een uitnodiging, en dus ook een ter notificatie Nieuwsitem Een kort nieuwsbericht dat op de Overzicht tab en de homepage verschijnt. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. Nieuwsbrief De nieuwsbrief kan in Schoudercom.nl gepubliceerd worden of kan een link zijn naar de nieuwsbrief elders. Verschijnt op de Overzicht tab en de homepage. Geadresseerden ontvangen een ter notificatie. Afspraakje Handig om alvast een afspraakje voor volgende week te maken voor uw kind. Geadresseerden ontvangen een ter notificatie. Forum Geschikt voor discussie. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 1

3 Komt in 2011 beschikbaar. 2 Communicatiemiddelen in detail Als u op de website op een klikt krijgt u meer informatie over het betreffende onderwerp te zien. De volgende onderwerpen zijn van toepassing op verschillende communicatiemiddelen en worden hier alvast toegelicht: Als er een verstuurd wordt ter notificatie, wordt nooit het bericht zelf meegestuurd. De bevat alleen een link naar het bericht op Schoudercom.nl. Bij het schrijven van de tekst kunt u gebruik maken van tekstopmaakopties en opties om links, afbeeldingen en video's toe te voegen deze opties vindt u onderaan de tekstbox als kleine icoontjes. Bij het toevoegen van geadresseerden heeft u de volgende opties: Distributielijst. Een lijst van gebruikers (zoals bijvoorbeeld 'Alle ouders in groep 6') waarmee u automatisch iedereen in de doelgroep bereikt. Mailbox. Een mailbox zoals 'Mailbox van leerkrachten in groep 2' wordt gelezen door beide leerkrachten die aan groep 2 verbonden zijn. Individuele gebruikers. Bij sommige communicatiemiddelen geeft u niet de geadresseerden zelf op maar de groepen waarvoor deze bestemd is. Voorbeeld: Event, In de klas. Een aantal communicatiemiddelen zijn na versturen/publiceren (beperkt) wijzigbaar. Ga naar de Uitstaand of Verzonden subtab onder Postvak en klik op bij het te wijzigen item. Om een Nieuwsitem of een Nieuwsbrief te wijzigen kijkt u onder Beheer. 2.1 Bericht Een bericht is te gebruiken als een die intern binnen Schoudercom.nl verstuurd wordt. Kies voor Bericht (linksboven op Overzicht pagina of uit het selectielijstje aan de rechterzijde). In het scherm dat verschijnt kunt u achtereenvolgens de geadresseerden en de tekst opgeven. Optioneel kunt u een datum toevoegen (voor plaatsing in de agenda) en een vragenlijst maken. Geadresseerden Om een grote groep geadresseerden toe te voegen klikt u op de knop Toevoegen..., kiest u Distributielijsten uit het selectielijstje, vervolgens de rol (bijvoorbeeld 'Ouders' of 'Leerkrachten') en tenslotte de groep (indien van toepassing). Om een enkele gebruiker toe te voegen klikt u op de knop Toevoegen..., kiest u onder Individuele gebruikers de rol uit het selectielijstje en selecteert u vervolgens de gebruikers. Optie: Verstuur als: Deze optie wordt getoond als u lid bent van 1 of meer mailboxen. Als u hier een mailbox kiest, zoals 'Mailbox van Leerkrachten in groep 2', dan zal de geadresseerde als verzender bijvoorbeeld 'Leo Dolfijn namens Mailbox van Leerkrachten in groep 2' zien. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 2

4 Uitnodigingstekst Hier kunt u de titel van het bericht opgeven, de toelichting en eventueel een bijlage toevoegen. In agenda plaatsen Klik de link In agenda plaatsen om het item op de agenda te plaatsen. De uitnodiging verschijnt dan op de agenda van de geadresseerden en als u een distributielijst heeft gekozen (bijvoorbeeld 'Alle ouders in groep 5') ook op de groepskalender van groep 5. Als het een gewoon verzoek betreft laat u de datum en tijd leeg. Optie: Zichtbaarheid: Hiermee geeft u aan wie het Bericht mag inzien, bijvoorbeeld via een agenda of groepskalender Vragenlijst Gebruik de Vragenlijst om een grote groep mensen te benaderen en de reacties automatisch voor u te laten verwerken. Van tevoren dient u na te denken over de vraag/vragen die u wilt stellen en en de mogelijke antwoordopties die u de geadresseerden wilt geven: Heeft u 1 of meerdere vragen? Hoeveel antwoordopties per vraag? Wilt u ruimte geven voor vrije input? Klik de link Vragenlijst om vragen toe te voegen. Reeds gedefinieerde vragen kunt u wijzigen ( ), omhoog ( ) of omlaag ( ) bewegen in de vragenlijst en verwijderen ( ). De volgende vraagtypes zijn beschikbaar voor een bericht: Keuze. Dit vraagtype heeft 2 antwoordopties, waarvan er ten hoogste 1 gekozen kan worden. U kunt aangeven of antwoord geven verplicht is. Keuze met invulveld. Deze lijkt op de Keuze, waarbij 1 van de antwoordopties een vrij invulveld is. Als u naar een aantal vraagt en u kiest voor type 'Getal', dan worden de reacties automatisch opgeteld (bijvoorbeeld: Ja, ik kan rijden en heb zitplaatsen ). Multiple Choice. Met dit vraagtype kunt u alle denkbare keuzelijstjes maken. U kunt meerdere antwoordopties maken, die optioneel een vrij invulveld kunnen hebben. Ook kunt u met 'Meerdere antwoorden toegestaan' de geadresseerde meer dan 1 antwoordmogelijkheid laten kiezen. Als er veel antwoordopties zijn kunt u desgewenst de antwoordopties nummeren. Open vraag. Bij de open vraag maakt u geen voor- gedefinieerde antwoordopties maar geeft u ruimte aan de geadresseerde om zelf antwoord te geven. Bij sommige vraagtypes is er rechtsboven een knop Geavanceerd zichtbaar. Als u hierop klikt kunt u per antwoordoptie het maximaal aantal responses opgeven. Dit is handig bij bijvoorbeeld uitnodigingen voor inloopdagen waarbij u het aantal ouders per dag wilt beperken. U maakt dan bij een Multiple Choice als antwoordopties de verschillende data aan (bijvoorbeeld 22-11, en 24-11) en vult als maximum bij iedere optie 10 in. Zodra er 10 Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 3

5 aanmeldingen zijn voor een dag, kunnen andere ouders de optie nog wel zien maar niet meer selecteren. aangeven of ouders die meerdere kinderen op school hebben per kind of per groep een antwoordmogelijkheid moeten krijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een vraag als 'Blijft uw kind woensdag helpen bij de voorbereiding voor het zomerfeest?'. Ouders met meerdere kinderen in de aangeschreven groepen krijgen voor ieder kind een invulformulier te zien indien u hiervoor kiest. Tenslotte kunt u een deadline opgeven waarvoor u de antwoorden ontvangen wilt hebben. Als geadresseerden 5 dagen voor de deadline nog geen antwoord hebben gegeven wordt het Bericht met een rode rand bovenin de lijst van ontvangen berichten getoond. Als geadresseerden 2 dagen voor de deadline nog niet hebben gereageerd wordt er automatisch een herinnerings verstuurd. Opties Indien de lijst van geadresseerden distributielijsten van ouders bevat kunt u nog de volgende opties opgeven (klik op de link Opties): Als de optie 'Stuur niet alleen naar primair aanspreekpunt' aangevinkt is wordt de uitnodiging naar beide ouders gestuurd de instellingen voor het primair aanspreekpunt van de ouders worden hierbij genegeerd. Na het versturen van het Bericht ontvangen de geadresseerden een ter notificatie, afhankelijk van hun persoonlijke voorkeursinstellingen. 2.2 Event Gebruik een event om een gebeurtenis op de kalender te plaatsen zonder dat er notificaties per worden verstuurd. Het invullen van het Onderwerp, de Tekst en de datum/tijd is hetzelfde als voor een Bericht. In plaats van geadresseerden toe te voegen kiest u bij een Event de groep(en) waarvoor het Event op de groepskalender getoond moet worden. N.B. als u de jaarkalender met alle gebeurtenissen voor het komende jaar wilt voorbereiden kies dan voor Jaarkalender bewerken op de Beheer Hiermee kunt u de events voorbereiden en vervolgens voorleggen aan het team voordat u ze publiceert. tab. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 4

6 2.3 In de klas Met 'In de klas' kunt u desgewenst overdag korte updates geven over wat er in de klas gebeurt. De update wordt getoond op de Overzicht tab bij de groep. Als u over een Twitter account beschikt kunt u deze koppelen en per 'In de klas' update aangeven of deze ook als Tweet geplaatst moet worden. De omgekeerde weg, Tweets tonen binnen Schoudercom.nl, is ook mogelijk, zie School Twitter op de Beheer tab. Er worden geen s ter notificatie gestuurd. 2.4 Gesprekkenronde Gebruik een gesprekkenronde om oudergesprekken te plannen. Een gesprekkenronde kan door iedere leerkracht, directielid of de administratie worden aangemaakt en kan voor 1 of meerdere groepen worden ingepland. Tijdens het plannen kunt u de leerkrachten vragen aanpassingen te maken voor hun groep. Ook kunt u de ouders vragen naar hun voorkeur voor datum/tijd en eventueel andere vragen stellen. De volgende 4 eenvoudige stappen worden doorlopen: 1. Data, tijden en groepen invoeren. Hier geeft u aan op welke dagen en tijdstippen en voor welke groepen de gesprekken ingepland moeten worden. 2. Blanco gesprekkenschema aanpassen. Op grond van Stap 1 wordt er voor elke groep een blanco gesprekkenschema gemaakt die u in detail kunt wijzigen. a) Betrek leerkrachten. In deze optionele stap kunt u leerkrachten uitnodigen het blanco gesprekkenschema te bekijken en evt. aanpassingen te laten maken. b) Betrek ouders. In deze optionele stap kunt u de ouders uitnodigen een voorkeur voor datum/tijd op te geven en bijvoorbeeld vragen naar naar onderwerpen die ze graag willen bespreken. 3. Gesprekken inplannen. Zodra de input uit de (optionele) Stap 2a en Stap 2b binnen is kunt u de planning aanmaken en vervolgens desgewenst wijzigingen aanbrengen. a) Betrek leerkrachten. Voordat u de uitnodigingen verstuurt kunt u in deze optionele stap leerkrachten laatste aanpassingen laten maken in de planning voor hun groep. 4. Uitnodigingen versturen. Wanneer de planning goed bevonden is kunt u de uitnodigingen aan de ouders versturen. Leerkrachten houden inzicht in de planning doordat deze op de Uitstaand lijst in hun Postvak getoond worden (er moet dan wel Door mij of voor mijn groep(en) gemaakt gekozen worden). De uitnodigingen die in Stap 4 worden verstuurd komen zowel bij de ouders als bij de leerkrachten op de agenda. Om een gesprekkenronde aan te maken kiest u voor Nwe Gesprekkenronde (linksboven op Overzicht pagina of uit het selectielijstje aan de rechterzijde). Er wordt dan eerst een korte toelichting getoond, waarna de bovengenoemde 4 stappen volgen. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 5

7 Nieuwe gesprekkenronde Stap 1: Data, tijden en groepen invoeren Na het opgeven van de omschrijving en de duur van 1 gesprek kunt u de data opgeven waarop de gesprekken gaan plaats vinden. Per dag kunt u de Starttijd opgeven, het aantal gesprekken en na welk gesprek er een pauze ingelast moet worden (de pauze heeft de lengte van 1 gesprek). Met Dag toevoegen maakt u eenvoudig een gesprekkenronde die meerdere dagen beslaat. Ook geeft u in deze stap aan voor welke groepen de gesprekken ingepland moeten worden. Standaard worden alle groepen en leerkrachten getoond, u hoeft alleen nog maar de groepen te selecteren. Als voor een groep een andere of extra gesprekspartner bij het gesprek aanwezig zal zijn kunt u eenvoudig per groep gesprekspartners toevoegen ( ) en verwijderen ( ). Nieuwe gesprekkenronde Stap 2: Blanco gesprekkenschema aanpassen In stap 2 wordt het blanco gesprekkenschema getoond, die u vervolgens kunt wijzigen. U kunt per groep: Gesprekstijden uitsluiten, bijvoorbeeld om later te beginnen of een extra pauze te creëren; De pauze eerder ( ) of later ( ) laten plaats vinden, of verwijderen ( ). Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 6

8 Aangeven dat bepaalde leerlingen niet ingepland hoeven te worden, bijvoorbeeld omdat er apart een gesprek zal worden gepland. Aangeven dat er voor bepaalde leerlingen een langere gespreksduur gepland moet worden. U kunt deze aanpassingen zelf maken, of u kunt de leerkrachten uitnodigen dit voor hun groepen te doen door onderaan de pagina bij Stap 2a te kiezen voor Stuur bericht.... Het bericht kunt u aanpassen en er eventueel vragen aan toevoegen. Zodra u een bericht heeft gestuurd wordt deze bij Stap 2a getoond en kunt u gemakkelijk de voortgang bijhouden en de reacties inzien, of weer intrekken. Indien nodig kunt u meerdere berichten sturen. Zodra het blanco gesprekkenschema in orde is kunt u bij de optionele Stap 2b de ouders vragen om hun voorkeur voor datum en tijd en eventueel extra vragen toevoegen. De uitnodigingen worden weer bij de stap vermeld en u kunt zo snel doorklikken naar de reacties. Opmerking: de eerste vraag in de uitnodiging van Stap 2b is niet wijzigbaar. Deze vraag vraagt naar de voorkeur voor datum en tijd en wordt automatisch afgeleid uit de gegevens die in Stap 1 zijn ingevoerd. De antwoorden van de ouders op deze vraag worden weer automatisch meegenomen in de planning in Stap 3. Zoals het voorbeeld in deze paragraaf laat zien kunnen ouders voor elke dag aangeven of ze voor de eerste helft of tweede helft van de avond een voorkeur hebben. Nieuwe gesprekkenronde Stap 3: Gesprekken inplannen Als de (optionele) input van de ouders binnen is kunt u de planning gaan maken. Klik in Stap 3 op Gesprekken inplannen om voor de leerlingen in de deelnemende groepen een optimale datum en tijd te vinden. Bij het maken van de planning wordt rekening gehouden met: broertjes of zusjes in dezelfde klas de gesprekken worden dan aaneengesloten ingepland; broertjes of zusjes in een andere klas er wordt dan een pauze (met duur van 1 gesprek) tussen de gesprekken ingepland; een langere gespreksduur opgegeven in Stap 2; handmatige uitsluitingen van leerlingen opgegeven in Stap 2; handmatige uitsluitingen van tijden opgegeven in Stap 2; de datum/tijd voorkeur van ouders opgegeven in Stap 2b. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 7

9 De planning wordt vervolgens per groep getoond en is inzichtelijk voor de leerkrachten via de Uitstaand lijst in hun Postvak. Ingeplande gesprekken kunnen weer eenvoudig worden verwijderd ( ). Daarnaast kunnen nieuwe gesprekken worden toegevoegd ( ) en kunt u gesprekken verplaatsen naar een andere datum/tijd ( ). U kunt deze aanpassingen zelf maken, of u kunt weer de leerkrachten uitnodigen dit voor hun groepen te doen door onderaan de pagina bij Stap 3a te kiezen voor Stuur bericht.... Als de planning eenmaal is aangemaakt kunt u met Gesprekken opnieuw inplannen de planning opnieuw genereren. De in Stap 3/3a aangebrachte wijzigingen gaan dan wel verloren en dienen opnieuw toegepast te worden. Vergeet dan ook niet de eventueel al verstuurde uitnodigingen (Stap 4) in te trekken en opnieuw te sturen. Nieuwe gesprekkenronde Stap 4: Uitnodigingen versturen In Stap 4 maakt u met Stuur uitnodigingen... de uitnodigingen aan. U kunt de tekst wederom voor het versturen aanpassen. De uitnodiging bevat 1 vraag die niet wijzigbaar is. Deze vraag, die vraagt naar de bevestiging van de komst van de ouder(s), wordt automatisch afgeleid. De antwoorden van de ouders op deze vraag worden weer automatisch verwerkt zodat er in Stap 4 een mooi overzicht ontstaat van de gespreksronde: Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 8

10 Alle uitnodigingen die worden verstuurd, dus ook die van Stap 2 en 3, maken gebruik van het automatische herinneringsmechanisme van Schoudercom.nl: indien 5 dagen voor de deadline geen reactie dan verschijnen ze rood omrand bovenaan in de lijst van ontvangen berichten; indien 2 dagen voor de deadline geen reactie dan wordt er een herinnerings verstuurd. Gebruikershandleiding Schoudercom.nl Bladzijde 9

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door:

Gebruikershandleiding. e-kracht is ontwikkeld door: Gebruikershandleiding e-kracht is ontwikkeld door: Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Het e-kracht account...4 2.1 Contacten toevoegen... 6 2.2 Een dagboek bijhouden... 7 2.3 Links beheren... 8 2.4 Een fotoalbum

Nadere informatie

RIE Vragenlijst Editor

RIE Vragenlijst Editor Handleiding RIE Vragenlijst Editor Versie 1.0 Datum: 29 oktober 2015 IT&Care B.V. Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2. OVERZICHT RIE VRAGENLIJSTEN... 4 3. AANMAKEN VAN EEN NIEUWE VRAGENLIJST...

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie

Versie 1.0. Gebruikershandleiding MND-applicatie Gebruikershandleiding MND-applicatie Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 5-3-2014 Initiële versie J. van Luijk 0.2 7-3-2014 Feedback EZ verwerkt J. van Luijk 0.3 11-3-2014 Feedback

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Hoe werkt het en wat kunt je ermee?

Hoe werkt het en wat kunt je ermee? Hoe werkt het en wat kunt je ermee? Inhoud Starten met Smart Workspaces Registreren met een foto en profiel Een groep beginnen Berichten en e-mails sturen. Nieuwsberichten plaatsen, documenten en afbeeldingen

Nadere informatie

Securing. World. G4S Cash portal

Securing. World. G4S Cash portal Securing Your World G4S Cash portal Handleiding G4S Cash Portal Via het G4S Cash Portal kunt u zelf online al uw contante geldzaken regelen. Dit kan op elk moment van de dag. U kunt o.a. transporten inplannen

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers

Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Stappenplan gebruik Mijnschoolinfo ouders/verzorgers Inhoudsopgave Vragen en uitleg:... 3 Telefonische helpdesk... 3 Begin scherm en tabbladen... 4 Mailings... 5 Berichten... 8 Agenda... 9 Klassen... 10

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Zoo n Training. Met (meer) plezier werken!

Zoo n Training. Met (meer) plezier werken! Outlook 2011: E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2007

Gebruikershandleiding Outlook 2007 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2007 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2007 CLIËNT... 3 1.2 UITLEG OVER DE OUTLOOK NAVIGATIE KNOPPEN... 3 1.3 UITLEG

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802

Handleiding website. Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 Handleiding website Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, opgericht in 1802 In deze handleiding website wordt stapsgewijs uitgelegd hoe u als lid kunt inloggen op de website van Sociëteit De Witte alsmede

Nadere informatie

HANDLEIDING. coachtool

HANDLEIDING. coachtool HANDLEIDING coachtool INHOUD Inloggen Nieuwe groep aanmaken Groep aanpassen Groepen bekijken Deelnemer bekijken Acties bekijken en op acties reageren Coach berichten maken en reageren Notities maken en

Nadere informatie

Outlook 2010 tips & trucs

Outlook 2010 tips & trucs Outlook 2010 tips & trucs I N H O U D S O P G A V E 1 Algemeen... 1 1.1 Werkbalk snelle toegang... 1 1.2 Snelle stappen... 1 2 E-mail... 2 2.1 Regels... 2 2.2 CC mail onderscheiden... 2 2.3 Verwijderde

Nadere informatie

Starthandleiding voor administrator

Starthandleiding voor administrator Deze starthandleiding is bedoeld voor administrators van sportclubs die Team-in-Touch willen gaan gebruiken. Met deze handleiding kunt u een eerste begin maken met het beheren van uw teams, de clubinformatie

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Handleiding website Buurten Met Uitzicht

Handleiding website Buurten Met Uitzicht Handleiding website Buurten Met Uitzicht www.buurtenmetuitzicht.nl Op de site www.buurtenmetuitzicht.nl kunt u berichten of tweets plaatsen en iets op de buurtagenda zetten. Alle berichten worden niet

Nadere informatie

Korte handleiding Datumprikker

Korte handleiding Datumprikker Korte handleiding Datumprikker Met Datumprikker kun je gemakkelijk een moment zoeken waarop iedereen kan vergaderen: Je stelt een aantal data voor, de vergaderaars ontvangen een mail met het verzoek aan

Nadere informatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie

Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Handleiding Handleiding ouderportaal Welkom op het ouderportaal Voor digitale informatie en online communicatie Beste ouder(s)/verzorger(s), Met ingang van juni 2013 krijgen de ouders van leerlingen op

Nadere informatie

Meld u aan. Mijn School

Meld u aan. Mijn School Meld u aan Wanneer u de App Gerichte Berichten heeft gedownload, kunt u zich direct aanmelden. Dit kan met uw inloggegevens. Bent u een nieuwe gebruiker, dan kunt u zich aanmelden met de schoolcode die

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen

Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013. Inhoud. 1. Inschrijven. 2. Oproep zoeken en erop reageren. 2.1 Inloggen Gebruikers Handleiding SocSoc Versie 4 februari 2013 Inhoud 1. Inschrijven 2. Oproep zoeken en erop reageren 2.1 Inloggen 2.2 Twee manieren om oproepen te zoeken 2.2.1 Oproep zoeken per rubriek 2.2.2 Oproep

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account beheren 5

Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account beheren 5 Inhoudsopgave Welkom bij VHV Kompas 2 Hoe werkt VHV Kompas? 2 Een kleine greep uit de mogelijkheden van VHV- Kompas. 2 De hoofdpagina 2 De groepspagina en sectorpagina 4 Uw accounts 4 Uw VHV Kompas account

Nadere informatie

Handleiding Club.Opleidingen

Handleiding Club.Opleidingen Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Opleidingen............................................................................................

Nadere informatie

Handleiding: in gebruik nemen + instellen accountgegevens ouderportaal Mijnschool.nl

Handleiding: in gebruik nemen + instellen accountgegevens ouderportaal Mijnschool.nl Handleiding: in gebruik nemen + instellen accountgegevens ouderportaal Mijnschool.nl Indien bij ons op school van u als ouders/verzorgers van zowel vader als moeder een email-adres bekend is, heeft u ook

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Online vragenlijstenmodule

Online vragenlijstenmodule Online vragenlijstenmodule Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de online vragenlijstmodule... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 3 Een verzoeksjabloon wijzigen... 4 Uitnodiging

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015

Inhoud. Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL. Handleiding mijnklas.nl. Maart 2015 Handleiding AmbraSoft mijnklas.nl met Basispoort SCHOOL Handleiding mijnklas.nl Maart 2015 Inhoud 1 Voorbereiding ICT-coördinator 2 1.1 Inloggen 2 1.2 Toevoegen leerkrachten en leerlingen 3 1.3 Leerstofaanbod

Nadere informatie

Instructie voor de inschrijfmodule voor bekertoernooien

Instructie voor de inschrijfmodule voor bekertoernooien Instructie voor de inschrijfmodule voor bekertoernooien Met ingang van seizoen 2010-2011 kunt u voor de bekertoernooien inschrijven via een nieuw ontwikkelde module van MijnNBB. De opgave kan uitsluitend

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011)

Drupal. Handleiding voor medewerkers. Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) Drupal Handleiding voor medewerkers Wim Hambrouck V1.1 (januari 2011) * + INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 2 1. Inloggen... 3 2. Menu opties... 3 3. Inhoud aanmaken... 4 3.1 Algemene instellingen voor nieuwe

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Portfolio s in Google Sites

Portfolio s in Google Sites Portfolio s in Google Sites Vanaf het schooljaar 2012-2013 biedt de NHL de optie om portfolio s aan te maken met Google Sites. De NHL-accounts bij Google zijn afgeschermd voor mensen die niet bij de NHL

Nadere informatie

HANDLEIDING HEUTINK.NL ACCOUNTBEHEER

HANDLEIDING HEUTINK.NL ACCOUNTBEHEER HANDLEIDING HEUTINK.NL ACCOUNTBEHEER Geachte relatie, Bijgaand vindt u de handleiding accountbeheer. In deze handleiding gaan wij dieper in op het beheren van diverse accounts. Daarnaast kunt u autorisaties

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

handleiding 2008/2009

handleiding 2008/2009 handleiding 2008/2009 Online digitale foto s plaatsen en delen met familie en vrienden INHOUD Hoofdstuk 1 1.1 Aanmelden 2 1.2 Album aanmaken 2 1.2.1 Klassiek foto s plaatsen 2 1.2.2 Geavanceerd foto s

Nadere informatie

Handleiding VSO Vragendatabank

Handleiding VSO Vragendatabank Handleiding VSO Vragendatabank Versie 1.1 5-7-2010 Rik Langerak Inhoud VSO Vragendatabank... 3 Vragen bibliotheek... 4 Vragen aanmaken... 4 Een vraag in voorvertoning bekijken... 7 Een vraag bewerken...

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak

Handleiding. Ouderportaal. CBS De Lichtbaak Handleiding Ouderportaal CBS De Lichtbaak 1 Handleiding Ouderportaal - Versie 24-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 5 Wachtwoord wijzigen... 6 Uitleg menu ouderportaal...

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina.

Leerpaden maken. 1. Account en wachtwoord. 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. Leerpaden maken 1. Account en wachtwoord 2. Maak een nieuw leerpad aan. 3. Inhoud aan een leerpad toe voegen. 4. Structuur aanbrengen op een pagina. 5. Structuur aanbrengen met stappen 6. Structuur aanbrengen

Nadere informatie

Introductiehandleiding Website Dussense Boys

Introductiehandleiding Website Dussense Boys Introductiehandleiding Website Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 3 Uitloggen

Nadere informatie

Uitleg LIGHT nieuwsbriefmodule

Uitleg LIGHT nieuwsbriefmodule Uitleg LIGHT nieuwsbriefmodule Datum: 29-09- 09 Gemaakt door: Abbe Keultjes (abbe@light.nl) Versie: 1.1 Inhoud Nieuwsbriefmodule... 2 Algemene opmerkingen... 2 Mailinglijsten beheren... 3 Nieuwsbrief bewerken,

Nadere informatie

Cursus ICT 1 Lieve D Helft

Cursus ICT 1 Lieve D Helft Cursus ICT 1 Inhoud Wat is Outlook? 3 Het scherm 3 Nieuw E-mailbericht maken 4 E-mailbericht versturen 5 E-mailbericht beantwoorden naar verzender 6 E-mailbericht beantwoorden naar verzender en alle ontvangers

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Inhoudstafel I. Aanmelden op de portal site van Sanoma Media... 3 II. CertiONE Bizmail in één oogopslag... 4 III. Controleren/wijzigen gebruikersgegevens... 5 IV. Aanmaken e-factuur

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook?

Bedrijfspagina op Facebook. Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Bedrijfspagina op Facebook Hoe maak je een bedrijfspagina op Facebook? Inleiding In deze whitepaper lees je hoe je een bedrijfspagina aanmaakt op Facebook. Stap voor stap laten we je zien wat je moet doen.

Nadere informatie

Module online intake/dtf

Module online intake/dtf Module online intake/dtf Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de module online intake/dtf... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 4 Een verzoeksjabloon invoeren / aanpassen...

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.2 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

handleiding stip website

handleiding stip website handleiding stip website Ontwerp en realisatie website Ontwerpgroep Lale www.lale.n Inhoud - Inloggen CMS - Overzicht Dashbord en toegang tot andere Stip websites - Overzicht Homepage 4- Plaatsen en bewerken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding Kaderledenwebsite gebruikershandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd op welke manier kaderleden gebruik kunnen maken van de kaderwebsite van FNV Bouw. Inleiding Door in de webbrowser naar https://kaderleden.fnvbouw.nl

Nadere informatie

Windows Live Mail Windows 8

Windows Live Mail Windows 8 Windows Live Mail Windows 8 Dit programma kan alleen onder MS Windows worden geïnstalleerd en is één van de betere programma's om mee te E-mailen op een Windows computer Windows Live Mail is een prima

Nadere informatie

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures

BAN PD Personeelsdiensten Van der Feltszpark 3 9401 HM Assen +31 (0) 59 23 30 990 www.banpd.nl info@banpd.nl. Handleiding Vacatures Handleiding Vacatures 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Aanmelden...3 Vacature toevoegen...4 Mijn Content...6 2 Inleiding Deze handleiding is bestemd voor de gebruikers die vacatures toevoegen en bewerken

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5

ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 ProwareGolf Cloud Ledenportaal Versie 2.4.5 Inhoudsopgave Het ledenportaal... 3 Inloggen op het ledenportaal... 4 Wachtwoord opvragen of vergeten... 5 Inzien van uw handicap... 6 Inrichten van uw persoonlijke

Nadere informatie

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer

ManageWare Pro Postbus 568 3700AN Zeist Tel.: 030-692 5701 Fax: 084-718 8468. Documentenbeheer Documentenbeheer Inleiding ConsultManager heeft nu een professionele module om documenten te archiveren, te koppelen aan cliënten, artsen, etc., en te beheren. Het was al mogelijk om externe documenten

Nadere informatie

Handleiding Online urenregistratie

Handleiding Online urenregistratie Handleiding Online urenregistratie Inleiding Payrollplaats heeft een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend en loonstroken beschikbaar

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

2. INLOGGEN INLOGGEN'

2. INLOGGEN INLOGGEN' 1. DIGITALEWEEK.BE Alle activiteiten die tijdens de Digitale Week plaatsvinden, worden verzameld op de website van de Digitale Week. De deadline om activiteiten in te voeren is 7 maart 2014. 2. INLOGGEN

Nadere informatie

BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen

BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen BIJLAGE. Mailing versturen & Nieuwsbrief adressen Inleiding Het is in Publicanda mogelijk mailings te versturen. Bij deze module hoort een Standaardknop waarmee bezoekers zich via de website kunnen aanmelden

Nadere informatie

Algemene handleiding beheermodule: WORDPRESS. digital4u.nl effectief op internet

Algemene handleiding beheermodule: WORDPRESS. digital4u.nl effectief op internet Algemene handleiding beheermodule: WORDPRESS digital4u.nl effectief op internet Inhoudsopgave Algemene handleiding 03 04 04 05 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 15 16 17 Introductie Inloggen Dashboard Berichten

Nadere informatie

Instructie Beheren Cases

Instructie Beheren Cases Instructie Beheren Cases Om een vraag in te dienen met betrekking tot de werking van de software kunt u gebruik maken van onze portal. U gaat dan een Case aanmaken. Aanmaken Case Om een nieuwe case aan

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder.

Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan de hoofd beheerder. Handleiding Gebruik Download Chrome voor de beste compatibiliteit Aanmelden link: http://www.omegabelgium.com/cms/ Hiervoor heeft u toegang nodig met uw persoonlijke account. Vraag uw account aan, aan

Nadere informatie

Handleiding SKOZapp Leerkrachten

Handleiding SKOZapp Leerkrachten Handleiding SKOZapp Leerkrachten Versie 1.0 Inhoudsopgave Welkom! 1 Inloggen 4 2 Navigatie 4 3 SKOZapp beheren 5 3.1 Profiel wijzigen 5 3.2 Groepsnieuws 5 3.3 Groepskalender 6 3.4 Fotoalbums 7 3.5 Berichten

Nadere informatie

Handleiding indesteeg.nl

Handleiding indesteeg.nl Handleiding indesteeg.nl Deze korte handleiding beschrijft hoe u artikelen of kalender items toe kan voegen aan de website. 1) Registreren Het is noodzakelijk om allereerst te registreren om een gebruikersaccount

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE WEBSITE WWW.KLEURBEKENNEN.BE [Te gebruiken door leerkrachten en directies van scholen] IN DEZE GIDS VIND JE INFORMATIE OVER : A. Aanmaken van een account B. Aanmaken van een

Nadere informatie

Handleiding voor enquêtes voor ProZo!

Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Handleiding voor enquêtes voor ProZo! Versie 1.1, 1 mei 2012 1 Voorwoord Deze handleiding neemt u stap voor stap mee in de aanvraagprocedure en het beheren van uw ProZo! enquêtes. We raden u aan deze handleiding

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1

Handleiding Facebook. SIR-55 Handleiding Facebook 1 Handleiding Facebook Registreren Facebook is een social network waarbij mensen met elkaar in contact komen. Het is gratis en voor iedereen, vanaf 14 jaar en ouder, toegankelijk. In deze handleiding wordt

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Outlook 2010

Gebruikershandleiding Outlook 2010 ROC van Twente - Servicedesk-ICT Gebruikershandleiding Outlook 2010 Versie 1.2 1 1. INTRODUCTIE... 3 1.1 INLOGGEN IN DE OUTLOOK 2010 CLIËNT... 3 1.2 INTRODUCTIE OP DE OUTLOOK NAVIGATIEKNOPPEN... 4 2. E-MAILBERICHTEN...

Nadere informatie

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0

MICROSOFT LIVE @ EDU. handleiding. Datum: januari 2012. Versie: 1.1.0 MICROSOFT LIVE @ EDU handleiding Datum: januari 2012 Versie: 1.1.0 1 Wat is Live @ Edu Live @ Edu is een service van Microsoft voor het onderwijs. Hiermee krijgt elke leerling de beschikking over een mailbox

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie