Kwaliteitsjaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsjaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Kwaliteitsjaarverslag 2013 Nunspeet, 31 januari 2014 geschreven door: Danielle te Kaat, Johanneke van Ede, Carla Bisschop

2 KWALITEITSJAARVERSLAG 1. INLEIDING 2. PRAKTIJKPROFIEL 2.1 Algemene gegevens Organisatievorm / personele bezetting Adres / bereikbaarheid Werkgebied Behandelvormen / Logopedische verbijzonderingen 2.2 Cliëntgegevens Samenstelling cliëntenpopulatie Verwijzers / verzekeringsvorm Overzicht aandoeningen 2.3 Samenwerking met anderen 2.4 Verantwoordelijkheden 3 KWALITEIT 3.1 Inleiding 3.2 Kwaliteit; productdimensie Overlegstructuren Extern overleg Intern overleg Deskundigheidsbevordering Registratie Scholing Vakliteratuur POP 3.3 Kwaliteit; procesdimensie Overlegstructuren Uniformiteit Spiegelinformatie Implementatie / overdracht van nieuwe behandelmethodes

3 3.4 Kwaliteit: gebruikersdimensie Voorlichting Voorlichting aan de individuele cliënt Workshops, voorlichtingsavonden Klachtenbehandeling Wet Persoonsregistratie / dossiervoering Wachtlijst / wachttijd Doorverwijzing bepaalde patiëntencategorieën Bereikbaarheid / Openingstijden Patiëntenenquête 3.5 Kwaliteit: maatschappijdimensie Registratie basisregister / beroepscode Aanlevering aan Landelijke Databank Wetenschappelijk onderzoek / publicaties Gegeven trainingen / scholing 4. KWALITEITSBELEIDSPLAN (JAAR NA VERSLAGJAAR)

4 1. Inleiding In dit kwaliteitsjaarverslag wordt beschreven hoe wij in 2013 vorm hebben gegeven aan de door ons geboden zorg. De visie van Behandel- en Adviescentrum Logopedie Veluwe is: Wij streven ernaar om van B.A.L. Veluwe in alle opzichten een voorbeeld logopedie centrum op de Veluwe te maken. Wij willen een logopedisch centrum realiseren waar de zorgvragen snel en op maat worden beantwoord. Dat wil zeggen dat cliënten die zich aanmelden met een zorgvraag binnen 4 weken ingepland worden voor een intake gesprek. Vervolgens wordt per cliënt de zorgvraag geïnventariseerd en samen met de cliënt wordt bepaald hoe zijn / haar therapie eruit zal gaan zien. Binnen B.A.L. Veluwe worden cliënten optimaal behandeld en geadviseerd waarbij de logopedist de cliënt begeleidt en coacht in het doorlopen van het zijn/haar therapieproces. Wij willen mensen binnen hun directe vertrouwde omgeving behandelen door te werken vanuit praktijken binnen de gemeenteplaatsen. Hierdoor zullen we nieuwe vestigingen moeten gaan zoeken en openen. Wij willen vanuit B.A.L. Veluwe ervoor zorgen dat alle vestigingen werken met hetzelfde behandelprotocol en beleid. Zorg op maat betekent ook een breed aanbod van logopedische therapieën en waar nodig samenwerken met andere disciplines. Wij willen dat de cliënten die zich bij ons aanmelden zo snel mogelijk weer kunnen meedraaien in de maatschappij. Ons motto is dan ook: Iedereen telt mee. Toelichting De logopedische zorg en de organisatie daarvan dienen plaats te vinden volgens de laatste ontwikkelingen en inzichten. De cliënt staat centraal en de zorg is afgestemd op de hulpvraag. Logopedie verdient een grotere bekendheid en de praktijk wil hieraan een bijdrage leveren. Om goede zorg te leveren staat samenwerking hoog in ons vaandel. De kracht van ons centrum zal dan ook zijn samenwerking. De doelstelling(en) van de Behandel- en Adviescentrum voor Logopedie Veluwe zijn: - De praktijk profileert zich door middel van deskundigheid, goede organisatie en service. - De praktijk maakt onderdeel uit van zorgketens en onderhoudt nauwe contacten met diegenen die bij de zorg van de patiënten betrokken zijn. - De praktijk werkt nauw samen met allerlei instanties/disciplines die betrokken zijn bij de zorg van onze cliënten. - De praktijk geeft voorlichtingsbijeenkomsten en organiseert verschillende cursussen (zoals presentatietechnieken, stemtraining en spraakafzien). ondertekening praktijkhouders

5 2. Praktijkprofiel 2.1 Algemene gegevens Organisatievorm / personele bezetting Juridisch gezien vormt onze praktijk een eenmanszaak met personeel in dienst Fte Praktijkhouders 0,4 1 Medewerkers 3,1 5 Waarnemers 0 0 Stagiaires 0,8 1 Ondersteunend personeel Totaal 4,3 Aantal medewerkers In 2013 hebben 2 collega s in plaats van 4 collega s een stagiaire begeleidt. Dit betekent dat wij maar 1 stagiaire in plaats van 2 stagiaires konden begeleiden. In 2014 zullen 2 andere collega s een stagiaire begeleiden Adres / bereikbaarheid Onze praktijk is onderverdeeld in vier vestigingen. Nunspeet: De vestiging in Nunspeet maakt deel uit van het gezondheidscentrum Zorgplein de Enk. Wij zijn hier van maandag tot vrijdag geopend van uur. Op de dinsdag en de donderdag is de praktijk open tot uur. Elspeet : De vestiging in Elspeet maakt deel uit van het Kulturhus waarin verschillende instellingen gevestigd zijn. Wij zijn hier geopend op dinsdag van uur en woensdag van uur. Op maandagmiddag, dondermiddag en vrijdagmorgen is onze ruimte in Elspeet verhuurd aan de beheerster van het Kulturhus. Buiten deze uren zijn wij bereikbaar doordat de telefoon wordt doorgeschakeld naar de vestiging in Nunspeet. T Harde: De vestiging in t Harde maakt ook deel uit van een kulturhus, waarin verschillende instanties zitten waaronder twee basisscholen en een peuterspeelzaal. Wij zijn hier geopend op maandag, dinsdag en donderdag van uur. Buiten deze uren zijn wij bereikbaar doordat de telefoon wordt doorgeschakeld naar de vestiging in Nunspeet.

6 Harderwijk: De vestiging in Harderwijk maakt deel uit van het Gezondheid Centrum Harderwijk. In 2013 is het aantal dagen dat wij daar aanwezig zijn toegenomen. Aan het eind van 2013 zijn wij op dinsdagmorgen, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag aanwezig. Buiten deze uren zijn wij bereikbaar doordat de telefoon wordt doorgeschakeld naar de vestiging in Nunspeet Werkgebied Onze cliënten zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Nunspeet / Elspeet / Doornspijk / Hulshorst / Vierhouten / Elburg / t Harde en Harderwijk. Sinds de opening in Harderwijk eind 2012 is ons werkgebied iets uitgebreid en zijn er ook cliënten gekomen vanuit uit Ermelo, Putten en Zeewolde Behandelvormen / Logopedische verbijzonderingen In onze praktijk vinden individuele behandelingen plaats. Behandelingen worden, indien geïndiceerd en aangevraagd door de verwijzer, tevens bij de cliënt aan huis verricht. Wij zijn als praktijk ook direct toegankelijk, waardoor ook mensen op eigen initiatief zich bij ons aanmelden. Alle logopedisten hebben de DTL cursus gedaan. Verder handelen wij volgens de richtlijnen van de NVLF en hebben wij als praktijk een behandelprotocol waar iedereen zich aan houdt. In onze praktijk zijn de volgende verbijzonderingen aanwezig: - eet- en drinkproblematiek bij baby's en jonge kinderen - Logopedie bij Downsyndroom - Logopedie en OMFT - Psychogene stemstoornissen - stotteren bij kinderen - Logopedie en Parkinson - Logopedie en Prompt - Logopedie en NGT - Logopedie en Dyslexie. Ten opzichte van vorig jaar is onze praktijk wat betreft verbijzonderingen uitgebreid. Twee werknemers hebben zich gespecialiseerd in dyslexie. Een andere collega is zich gaan specialiseren in Downsyndroom en weer een andere in Prompt. De praktijkhouder is zich gaan specialiseren in Parkinson en is aangesloten bij het ParkinsonNet.

7

8 2.2 Cliëntgegevens In deze paragraaf worden de cliëntgegevens naar verzekering, geslacht, leeftijdsopbouw en verwijzer beschreven. Ook wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende stoornissen in onze praktijk Samenstelling cliëntenpopulatie In 2013 werden er in totaal 508 cliënten (411 in 2012) behandeld. Van deze 508 cliënten waren er 267 cliënten al in 2012 onder behandeling en zijn 241 cliënten nieuw binnen gekomen. Onder de nieuwe cliënten zijn 14 cliënten zonder verwijzing en 227 cliënten met verwijzing ingestroomd. Er werden 51% cliënten van het mannelijk geslacht en 49 % cliënten van het vrouwelijk geslacht behandeld. De leeftijdsopbouw van de populatie was als volgt: Aantal personen leeftijd tussen de: Toegenomen/afgenomen in vergelijking met vorig jaar jaar Toegenomen jaar Afgenomen jaar Toegenomen jaar Afgenomen 6 80 jaar en ouder Toegenomen Verwijzers / verzekeringsvorm In 2013 werd verwezen door: huisarts 138 cliënten 60,8% medische specialist 35 cliënten 15,4% Overig 54 cliënten 123,8% Het aantal cliënten dat verwezen is via de huisarts is ten opzichte van 2012 afgenomen. Daarentegen is het aantal cliënten verwezen via een medische specialist of via een andere verwijzer (tandarts, consultatieburau arts, etc) ten opzichte van 2012 flink toegenomen. Er zijn meer mensen via DTL binnen gekomen.

9 2.2.3 Overzicht aandoeningen Van het totaal aantal gestelde diagnoses betrof het aantal per stoornisgroep: Aantal Stoornis Toegenomen/afgenomen in vergelijking met vorig jaar 5 hoorstoornis (1100 t/m 1600) toegenomen 66 stemstoornis (2100 t/m 2400) toegenomen 171 taalontwikkelingsstoornis (3100) toegenomen 5 afasie (3200) toegenomen 0 lees/schrijfstoornis (4100 t/m 4300) Gelijk gebleven 116 articulatiestoornis ( ) toegenomen 4 dysarthrie (5200) toegenomen 1 nasaliteit (6100 t/m 6300) afgenomen 11 stotteren (7100) toegenomen 1 broddelen (7200) gelijk gebleven 2 stoornis in spreektempo + ( ) toegenomen 82 afwijkende mondgewoonten (8100 t/m 8300) toegenomen 6 overige stoornissen (9100 t/m 9400) toegenomen Verder zijn er in cliënten in behandeling vanwege dyslexie. Zij zijn onderzocht door de orthopedagoog van het Dyslexie Collectief en bij ons in behandeling. Naast het behandelen van kinderen met dyslexie hadden we als doel 5 cliënten te behandelen met Parkinson. Ook dit doel is bereikt. Er hebben zich in 2013 precies 5 cliënten aangemeld via de Parkinson verpleegkundige van het St. Jansdal voor logopedie.

10 2.3 Samenwerking met andere disciplines Door onze locaties in gezondheidscentra en Kulturhusen werken wij veelvuldig samen met de volgende disciplines: huisartsen, diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, caesar / mensendieck, maar ook GGD-logopedisten, leerkrachten, etc. Verder is in Harderwijk in 2013 het Eetteam Kinderen Harderwijk gestart. Samen met de diëtist en orthopedagoog worden kinderen met eetproblemen gezien en behandeld. Het eetteam komt elke derde donderdag van de maand bij elkaar voor intakegesprekken. Vanaf de start hebben wij elke maand minimaal 2 nieuwe clienten ingepland voor het intakespreekuur. Door dit team is er ook een zeer nauwe samenwerking ontstaan met de kinderartsen uit het St. Jansdal, maar ook de pedagogen en psychologen van GGZ Jeugd. Daarnaast is in Harderwijk gestart met verschillende werkgroepen waarvan wij van de logopedie deel uitmaken van de werkgroep Parkinson en een werkgroep COPD. In deze werkgroepen zitten een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, huisarts en psycholoog. Beide werkgroepen zijn 3x bij elkaar gekomen in Ook zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met het Dyslexie Collectief, maar ook met het GGMD om spraakafzien cursussen te kunnen geven. Alle KNO-artsen, audiciens et cetera zijn op de hoogte van het feit dat wij spraakafzien geven. 2.4 Verantwoordelijkheden Alle logopedisten in onze praktijk zijn verantwoordelijk voor de logopedische zorg aan hun eigen cliënten. Contact met verwijzers over cliënten wordt door de betrokken logopedist onderhouden. Minstens elke 6 maanden vindt er naast de evaluatie met de cliënt een mondeling of schriftelijk overleg plaats met bijvoorbeeld de verwijzer en/of huisarts en/of school (instanties). De praktijkhouder is verantwoordelijk voor management en organisatorische zaken. De financiële administratie wordt door de praktijkhouder verzorgd. 3. Kwaliteit 3.1 Inleiding De kwaliteitsparagraaf van dit verslag is onderverdeeld in vier dimensies van kwaliteit: product -, proces -, gebruikers -, en maatschappijdimensie. De dimensies hebben betrekking op aspecten van de organisatie. 3.2 Kwaliteit; productdimensie De productdimensie betreft de criteria van de logopedische zorg en de resultaten van deze zorg. Aspecten die hieronder worden verstaan zijn deskundigheid zoals overleg en scholing.

11 3.2.1 Overlegstructuren Extern overleg Kwaliteitskring In 2013 is onze praktijk een nieuwe kwaliteitskring gestart waaraan alle werknemers van de praktijk deelnemen. Een van de werknemers heeft de taak van kwaliteitskringbegeleider op zich genomen en heeft zich hierin laten scholen op kosten van de praktijk. Verder zijn verschillende oproepen geplaatst en de kring bestaat inmiddels uit 16 logopedisten en er is een wachtlijst. De kwaliteitskring kwam in 2013, 6 maal bij elkaar. Lidmaatschap beroepsvereniging In onze praktijk zijn alle logopedisten lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Relevante landelijke- en regionale vergaderingen / studiedagen worden door minimaal één van de in onze praktijk werkzame logopedisten bezocht. Vakinhoudelijke werkgroepen Op basis van de aanwezige verbijzonderingen of belangstelling voor een bepaalde stoornisgroep neemt 1 medewerker deel aan een werkgroep gericht op samenwerking. Daarnaast is dezelfde medewerker lid van een nieuwe werkgroep die zich richt op de samenwerking van disciplines die te maken hebben met de zorg rondom kinderen van 4 tot 12 jaar. In Harderwijk is de praktijk eigenaar lid van de werkgroep Parkinson en de werkgroep COPD. Ook volgt de praktijk eigenaar regionale overleggen m.b.t. Parkinson. Twee medewerkers volgen de intervisie bijeenkomsten van dysco. In 2013 zijn er twee bijeenkomsten geweest. Een bijeenkomst van 2 uur en bijeenkomst van 6 uur (totaal deelnamebewijs methodisch verantwoord handelen binnen de vergoede dyslexiezorg: 10 uur (8 uur aanwezigheid en 2 uur voorbereiding)) Het Verenigingsbestuur (beroepsvereniging) De praktijkhouder is bestuurslid van de NVLF. Zij komen elke maand één keer bij elkaar en richten zich op het beleid van de NVLF. Verder is de praktijkhouder voorzitter van de commissie PR en Communicatie, zij komen 6 keer per jaar bij elkaar.

12 Intern overleg In 2013 vonden in de praktijk de volgende overleggen plaats over inhoudelijke thema s: Datum: Thema s SWOT analyse Kwaliteitstoets Audiologie December 2013 ICF Tijdens het intern overleg is gebruik gemaakt van de kwaliteitsinstrumenten: casuïstiek, standaarden en overig Deskundigheidsbevordering Registratie In onze praktijk zijn alle logopedisten geregistreerd in het kwaliteitsregister. De in onze praktijk werkzame logopedisten streven er naar om in het kwaliteitsregister te blijven, hetgeen betekent dat aan de minimale na- en bijscholingseisen en werkomvang wordt voldaan. Verder zijn 2 medewerkers geregistreerd in het register dyslexie en is de praktijk eigenaar geregistreerd in het register preverbale logopedie Scholing In 2013 is de volgende scholing gevolgd door de praktijkmedewerkers: Danielle te Kaat- van den Os : NVLF congres, Logopedie en Parkinson, Parkinsoncongres, Districtsbijeenkomst NVLF Almelo en Arnhem Henrike Steenbergen : Logopedie en Downsyndroom Johanneke van Ede : Cursus Communicatieve Taaltherapie bij kinderen met een taalontwikkeling van 2;0-6;0 jaar Carla Kin : Kwaliteitskringbegeleider Hetty van den Bosch : PROMPT 1 Nienke Visscher : DTL Vakliteratuur

13 Naast het maandelijkse tijdschrift Logopedie en Foniatrie zijn andere vakbladen aanwezig, namelijk Handboek Stem-spraak en taalpathologie. Er zijn andere inhoudelijke naslagwerken aanwezig in de praktijk. Tevens is het mogelijk om op internet inhoudelijke informatie op te vragen POP In 2013 is gestart met het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Er is een gesprek geweest om het opgestelde plan te bespreken en te evalueren. Hier zal in 2014 mee gecontinueerd worden. 3.3 Kwaliteit; procesdimensie Aspecten behorende bij de dimensie proces zijn onder andere efficiëntie, effectiviteit, zelfwerkzaamheid en creativiteit Overlegstructuren t.b.v. cliënten Intern: In 2013 zijn er verschillende cliënten overleggen geweest tussen de logopedisten in de praktijk. Het voordeel van het werken met meerdere logopedisten is dat je elkaar kan raadplegen over de vorderingen van een cliënt. Tijdens de werkoverleggen zijn ook regelmatig cliënten besproken aan de hand van ingebrachte casussen. Extern: Om de behandelresultaten van cliënten zo optimaal mogelijk te krijgen hebben er in 2013 vele overleggen plaats gevonden met leerkrachten, IB-ers van scholen, andere disciplines of verwijzers over één cliënt Uniformiteit Om de continuïteit van zorg te kunnen garanderen wordt er in de praktijk gewerkt met uniforme dossiervoering. Deze is in 2013 tot stand gekomen door de in gebruik name van de zorginhoudelijke registratie in Intramed Online. Registratie van zorginhoudelijke gegevens in Intramed bevordert het gebruik van uniforme terminologie in de diagnosticering, formulering van behandeldoelen en vastlegging van het behaalde resultaat. Voor de verslaglegging aan verwijzers maken wij gebruik van door de beroepsvereniging ontwikkelde formats (onderzoeksverslag, tussenevaluatie, eindverslag) Spiegelinformatie Wij hebben in 2013 spiegelinformatie van CZ ontvangen. Wij kwamen niet boven het landelijk behandelgemiddelde uit.

14 3.3.4 Implementatie / overdracht van nieuwe behandelmethodes Zoals in paragraaf (scholing) is omschreven volgen alle in onze praktijk werkzame logopedisten na- en bijscholing. Wij vinden het belangrijk dat de opgedane kennis binnen de praktijk wordt overgedragen en tevens wordt geïmplementeerd in de geboden zorg. 3.4 Kwaliteit: gebruikersdimensie Omschrijving van de gebruikersdimensie is de mate waarin product en proces zijn afgestemd op de gerechtvaardigde wensen en verwachtingen van cliënten. We verstaan hieronder voorlichting, keuzevrijheid, bereikbaarheid, servicegerichtheid Voorlichting Voorlichting aan de individuele cliënt Informatiebrochures In onze wachtkamer zijn informatiebrochures aanwezig. Daarnaast worden er uitgebreidere informatiebrochures verstrekt, die aansluiten bij de klacht van de cliënt. Profileren van de logopedische praktijk De praktijk profileert zich door o.a. het hebben en bijhouden van een website, mee te draaien in multidisciplinaire samenwerkingsgroepen, informatiebijeenkomsten te geven en informatie aan te leveren aan de nieuwsbrief van Zorgplein de Enk en basisscholen. Verder is er een nieuwe dependance geopend in Harderwijk. Vanuit deze dependance gevestigd in Gezondheid Centrum Harderwijk zijn er contacten gelegd met disciplines aangesloten bij het Parkinsonnet, en een orthopedagoog die voor zichzelf wil gaan beginnen. Ook is er contact gelegd met het Dyslexie Collectief en logopedisten werkzaam in de tweede lijn zoals bijvoorbeeld een verpleeghuis Voorlichtingsavonden In 2013 werd door onze praktijk 8 voorlichtingsbijeenkomsten verzorgd. Een bijeenkomst was bij de peuterspeelzaal van Elspeet. Daarin werd voorlichting gegeven over logopedie bij kinderen. Verder werden er twee voorlichtingen gegeven over logopedie en dementie; 1 voor mantelzorgers in Harderwijk en 1 voor het Alzheimercafe in Nunspeet. Verder werd samen met Stutvoet optiek een voorlichting gegeven op wooncentrum Weideheem over slechthorendheid en spraakverstaan. Ook werden op 2 teamvergaderingen bij Doomijn voorlichting gegeven over het leren signaleren logopedische problemen. Ook werden er 2 voorlichtingen gegeven aan tandartspraktijken over OMFT Klachtenbehandeling Het klachtrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Onze praktijk hanteert de voor de beroepsgroep gebruikelijke klachtenregeling. De cliënten worden standaard over de klachtenregeling

15 geïnformeerd. De folder met betrekking tot de klachtenregeling ligt in de wachtkamer ter inzage. In 2013 hebben wij geen schriftelijke klachten van cliënten ontvangen Wet bescherming persoonsgegevens In 2013 gebruikten wij een geautomatiseerde dossiervoering binnen Intramed. Zowel de administratieve gegevens nodig voor de declaratie naar de zorgverzekeraar als belangrijke zorginhoudelijke gegevens werden geregistreerd in een Logopedisch Informatie Systeem. Beide dossiers worden 15 jaar bewaard. Van Digitale gegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt Wachtlijst / wachttijd De wachttijd bedroeg maximaal 8 weken. Dit waren met name cliënten die alleen op speciale tijden konden komen. Overige cliënten werden over het algemeen binnen 4 weken ingepland. Bij de aanwezigheid van een wachtlijst werd de cliënt steeds gewezen op de mogelijkheid zich bij een collega in een straal van 10 km aan te melden. Naam en telefoonnummer van betreffende collega werden verstrekt. Acute aandoeningen werden in 2013 per direct geplaatst Bereikbaarheid / Openingstijden g.b Cliënten enquête In 2013 hebben we een pilot rondom patiënttevredenheid gestart door bij 19 cliënten een patiënttevredenheidsonderzoek af te nemen. Van deze cliënten hebben we een respons van 100%. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat men heel tevreden was over de praktijk. Er werden geen negatieve punten gegeven waardoor wij geen enkel punt mee konden nemen om te verbeteren. We zullen in 2014 het onderzoek aanpassen en vervolgens nogmaals uitzetten maar dan voor een veel groter aantal cliënten en over een vaste periode. Conclusie: In 2014 willen we een patiënttevredenheidonderzoek afnemen bij minimaal 150 patiënten. Om zo het beeld dat patiënten hebben van onze praktijk nog beter in kaart te brengen. Uit dit onderzoek zullen we punten halen waar we in 2015 mee aan de slag zullen gaan Kwaliteit: maatschappijdimensie Met maatschappijdimensie wordt bedoeld de mate waarin product en proces voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de belanghebbenden. Aspecten van de dimensie maatschappij zijn onder andere gezondheidseffecten en kwaliteitsregister Registratie basisregister / beroepscode

16 In onze praktijk zijn alle logopedisten geregistreerd in het kwaliteitsregister. Zij onderschrijven de landelijke beroepscode Aanlevering aan Landelijke Databank Doordat wij werken met intramed worden gegevens automatisch aangeleverd aan de LiPZ Wetenschappelijk onderzoek / publicaties De praktijkhouder is bezig met een promotieonderzoek naar de vroege taalontwikkeling bij jonge kinderen met Downsyndroom. Hiervoor heeft zij lezingen gegeven op het CPLOL congres en het congres voor de Nederlandse Vereniging van Stem Spraak en Taalpathologie Gegeven trainingen / scholing Wij hebben in 2013 geen enkele scholing of training gegeven. 4. Kwaliteitsbeleidsplan De doelstelling van 2013 voor 2014 is: Behandel- en Adviescentrum Logopedie Veluwe heeft tot doel kinderen en volwassen die problemen in het dagelijks functioneren ervaren op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor, en slikken, als gevolg van bepaalde problemen en klachten, te helpen deze -in zo kort mogelijk tijdsbestek- zelf te leren oplossen, te hanteren of in te vullen. Om deze doelstelling te kunnen bereiken zal er het komend jaar aandacht besteed worden aan de PR van de praktijk door het geven van voorlichtingsbijeenkomsten, cursussen, het maken van folders, het plaatsen van krantenartikels etc. Verder maakt de praktijk zich op om als praktijk kwaliteit geregistreerd te staan. Dat wil zeggen dat wij vrijwillig de Kwaliteitstoets aan zullen vragen om onze praktijk te laten toetsen op onze kwaliteit. Ook zal de praktijk in het kader van het passend onderwijs een samenwerkingsverband op zetten om de logopedie stevig op de kaart te zetten. Dit zal de praktijk samen doen met andere logopedisten werkzaam in het gebied van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

17 Doelen Medewerkers Doel De logopedisten binnen de praktijk hebben en houden een hoge mate van deskundigheid 1. Iedere logopedist binnen de praktijk zorgt ervoor per jaar gemiddeld 32 punten bij elkaar te halen voor het kwaliteitsregister. Naast het volgen van na- en bijscholing zullen vier medewerkers een stagiaire begeleiden. 2. De logopedisten binnen de praktijk komen minimaal 4 keer per jaar bij elkaar om zaken rondom de praktijk op elkaar af te stemmen. 3. Vanaf september 2014 zullen er een of meerdere stagiaires worden begeleid door medewerkers uit de praktijk. 4. In 2014 vinden er 4x per jaar gesprekken plaats tussen de medewerker en de praktijkhouder, waarbij twee gesprekken POP-plan gesprekken zijn, en de overige twee zullen bestaan uit een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. 5. In 2014 wordt gekeken naar specialisaties binnen de praktijk en welke specialisaties er nog missen. Doelen praktijkvoering 1. Het opgestelde behandelprotocol wordt bij iedere cliënt die de behandelend logopedist ziet, toegepast. Een keer per jaar zal het behandelprotocol worden geëvalueerd en waar nodig aangepast. 2. Aan het eind van 2014 is de praktijk kwaliteit geregistreerd. Dit wil zeggen dat onze praktijk een vrijwillige Kwaliteitstoets heeft aangevraagd en hier doorheen is gekomen. 3. In 2014 zullen 3 voorlichtingsbijeenkomsten zijn gegeven door de praktijk over verschillende onderwerpen die te maken hebben met de logopedie. 4. Aan het eind van 2014 is er een samenwerkingsverband logopedie opgezet en daarbij is onze praktijk aangesloten. 5. Volwassenen met problemen in het spraakverstaan worden naar de praktijk verwezen voor de cursus spraakafzien. Aan het eind van het jaar beschikken alle verwijzende huisartsen, kno-artsen en audiciens over informatie betreffende de cursus spraakafzien. 6. Aan het eind van 2014 is er 3x een nieuwsbrief ontwikkeld en verstuurd naar scholen en andere instanties die belang hebben bij deze nieuwsbrief. 7. Aan het eind van 2014 hebben wij via Dyslexie Collectief minimaal 10 kinderen in behandeling vanwege dyslexie.

18 8. Aan het eind van 2014 is er een training spraakafzien gegeven. 9. Aan het eind van 2014 hebben wij 10 of meer cliënten met de ziekte van Parkinson in behandeling. 10. Aan het eind van 2014 zijn wij aangesloten bij de ketenzorg COPD en hebben wij minimaal 2 cliënten met COPD in behandeling Doelen cliënten 1. De logopedisten zorgen ervoor dat de continuïteit van zorg die de praktijk levert gewaarborgd wordt, door zich te houden aan het opgestelde behandelprotocol. Deze wordt elk jaar geëvalueerd en indien nodig herzien. 2. Aan het eind van 2014 is er een patiënttevredenheidsonderzoek afgenomen om in kaart te brengen hoe cliënten over de praktijk denken.

Informatievoorziening in de paramedische zorg:

Informatievoorziening in de paramedische zorg: Informatievoorziening in de paramedische zorg: Een analyse van de huidige situatie, de wensen en behoeften Nederlands Paramedisch Instituut Postadres: Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort Bezoekadres: Amsterdamseweg

Nadere informatie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie

Tekst. Artwork. Datacollectie. Tekstwork. Copyright. Correspondentie Alm Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet hetzelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren. Alle rechten van deze uitgave berusten bij Top Health Partners.

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg

Rapportage. Alle stadsdelen. Jeugdgezondheidszorg Rapportage Jeugdgezondheidszorg 2011 Uitgave Jeugdgezondheidszorg Datum maart 2012 Voorwoord 3 1) Interne organisatie 4 2) Basistakenpakket uniform en maatwerk 5 2.1 Uniform deel Basistakenpakket 5 2.1.1

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere Kwaliteitsjaarverslag 2012 THP klein Fytac de Akker de Haere Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet het zelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren.

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8

Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4. Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4. Uitgebreide dienstverlening 8 Cliënten 2 Inhoudsopgave Met Psycholoog in Praktijk bent u snel weer klachtenvrij 4 Met welke psychische klachten kunt u bij ons terecht? 4 Uitgebreide dienstverlening 8 Onze werkwijze 10 Onderzoek en

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

WERKPLAN KETENZORG NU BV

WERKPLAN KETENZORG NU BV WERKPLAN KETENZORG NU BV De Ketenzorg NU BV is onderdeel van de huisartsencoöperatie Zorg Nu in Noord-West Utrecht. Het bestuur van Zorg NU is tevens de Algemene Vereniging van Aandeelhouders (AVA). Dit

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie

een rijdende trein...

een rijdende trein... Jaarverslag 20 ROHA, 13 een rijdende trein... ROHA - regionale organisatie huisartsen amsterdam Inhoud 4x ROHA in 2013 2 Wat zijn de kernpunten in 2013? 3 Wat leveren de ketenprogramma s op? 4 Ketenprogramma

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie