CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen Open aanbod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod"

Transcriptie

1 CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass Zelforganiserende Teams

2 De zusterondernemingen van Cerein Assessments, werving & selectie, interim, HR advies Hoogwaardige trainingen voor medewerkers van gemeenten en overheid Maatwerk opleidingen voor de accountancy branche Maakt vakbekwaam in klantcontact

3 Voorwoord Met passie leven is het mooiste wat er is. Passie kleurt je thuis, je werk, je omgeving. Inhoudsopgave Deze kleur wil Cerein bieden: wij zijn een klantencratie waar we met passie werken voor onze klanten. Klanten in de ouderenzorg, in de zorg voor verstandelijk gehandicapten en in de sector welzijn. Met klantencratie bedoel ik dat Cerein voor haar klant een gespreksen kennispartner wil zijn in vraagstukken die gaan over leren, bewegen, mantelzorg, kleinschaligheid en ook die gaan over het omgaan met zelforganiserende teams, met bezuinigingen en met ouder wordende cliënten binnen de zorgsector. De antwoorden op deze vraagstukken zijn in onze ogen meer dan een ééndaagse training of een eenmalig advies. Wanneer een organisatie behoefte heeft aan een training is onze eerste vraag wat de visie van die organisatie zelf is en hoe deze visie leeft bij de medewerkers. Hieraan koppelt Cerein haar visie op leren en ontstaat er een maatwerkprogramma gericht op de organisatie die vraagt en een optimaal leerrendement. Dit optimale leerrendement, dit zorgen dat het geleerde ook daadwerkelijk geborgd wordt in de organisatie, geven we ook vorm door in onze trainingen uit te gaan van breinleren. Breinleren is kort gezegd het toepassen van hetgeen nu bekend is uit de neurowetenschap over de werking van de hersenen en het leren van mensen. Het idee hierachter is dat als je weet hoe het brein beter informatie kan verwerken, kan opslaan, je het leertraject hiernaar kan inrichten en zo een optimaal leereffect bewerkstelligt. Dit betekent dat wij zes breinleerprincipes* gebruiken, te weten: 1. Focus 3. Voortbouwen 5. Emotie 2. Herhaling 4. Creatie 6. Zintuiglijk rijk Je zult deze steeds terugvinden in de manier waarop wij onze leertrajecten inrichten en uitvoeren. In deze studiegids staan de trainingen die Cerein aanbiedt in het voorjaar van Wij hopen dat je door dit aanbod wordt geïnspireerd om je kennis te verrijken, kleur aan je eigen ontwikkeling en je werk te geven. Ik noem dat met een mooi woord enjoyabilitity, Daarbij wens ik je veel inspiratie en vooral PASSIE toe. H.W. (Willem) Rietberg MBA Directeur Cerein De ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Overig Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO Masterclass Zelforganiserend Teams Totaaloverzicht cursusaanbod *Deze zes breinleerprincipes zijn ontleend aan het BCL Instituut voor toepassing van cognitieve neurowetenschappelijke kennis in leertrajecten Aanmelden: 03

4 Alle cursussen ook incompany! Een cursus op je eigen locatie met je eigen medewerkers? Alle cursussen uit het open aanbod verzorgen wij ook geheel op maat binnen de eigen organisatie. Bel , mail of kijk op voor meer informatie. Enkele trainingen exclusief voor incompany, geheel op maat: Benut de kansen van de WMO Wij kunnen je bijstaan met begeleiding, ondersteuning, scholing en advies. Omgaan met verantwoordelijkheid Een gangbare uitspraak als dat neem ik niet voor mijn verantwoording, wil zeggen: dat kan ik niet rechtvaardigen in mijn positie. Verantwoorden is bij uitstek een taak van de morele professional die in vrijheid keuzes maakt op basis van goede redenen. Bij moreel dubieuze situaties stellen we herhaaldelijk twee vragen: Wie is aansprakelijk? Wie is er op aan te spreken? Cerein traint medewerkers om professioneel om te gaan met hun eigen verantwoordelijkheden en die van een ander. Uitgangspunt is het gesprek om dilemma s bespreekbaar te maken en samen naar oplossingen te zoeken. Voor meer vaardigheidstrainingen zie Overig Coachen, leiden, managen, pagina 17 tot en met pagina 25. Stoornissen binnen het autistisch spectrum Een tweedaagse training over stoornissen binnen het autistisch spectrum. Eventueel te verlengen met een verdiepingsdag Autistiforme stoornissen. Tweedaagse training: Stoornissen binnen het autistisch spectrum Feiten, kenmerken, bekende vormen, bekende verklaringsmodellen. Autisme en communicatie Consequenties in de communicatie, over- en ondergevoeligheid, van sensatie naar re-presentatie, problemen met betekenisverlening, betekenisverlening in stappen, communicatie met mensen met autisme. Opvoeding en opvoedingsproblemen Oorzaken en gedragsproblemen, controle en controleverlies, problemen in de ruimte, volgen of aan het werk zetten, kenmerken van geblokkeerde sociaal-emotionele ontwikkeling, territorium in verschillende fasen, aandachtspunten voor passende begeleiding Verdiepingsdag Autistiforme stoornissen : Gevolgen van stoornissen in de hersenen, sensorische integratie, het begrijpen van de omgeving, stoornissen in de prikkelverwerking op sensatieniveau, van sensatieniveau naar representatieniveau, problemen met betekenisverlening, Betekenisverlening in stappen, Communicatieniveaus ASS-wijzer, werken met het observatieschema en ordeningsschema. Voor meer informatie en advies bel je met of mail je naar Cerein staat voor 100% klanttevredenheid! CEDEO Maatwerk en Open Klanttevredenheidsonderzoek Aanmelden:

5 De ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking

6 De ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking De ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking worden, net als iedereen, steeds ouder. En dat vergroot de kans op dementeringsproblemen onder deze doelgroep. Het is belangrijk kennis te hebben van verouderingsprocessen en bijkomende aspecten op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Evenals handvatten te hebben over hoe je in de praktijk deze steeds groter wordende doelgroep kunt begeleiden. Programma Dag 1: Ouder worden en oud zijn. Sociale aspecten. Netwerk van de cliënt. Levensloop en levensverhaal. Culturele achtergrond cliënt. Reminiscentie. Gezonde levensstijl. Daginvulling voor cliënten die niet meer werken of naar dagbesteding gaan. Dag 2: Lichamelijke en psychische aspecten van ouder worden. Veel voorkomende ziekten en problemen. Observatie en diagnostiek. Intimiteit. Multidisciplinair en methodisch werken. Communiceren. Omgevingszorg. Verzorging en verpleging, ADL en PDL. Ouder worden Observatie en diagnostiek Levensverhaal en reminiscentie Netwerk cliënt Woonbegeleiders die te maken hebben met de steeds ouderwordende cliënt met een verstandelijke beperking. Je hebt kennis van lichamelijke, psychische en sociale aspecten van ouder worden, inclusief bijkomende problematiek. Je kunt verbale en non-verbale signalen van oudere cliënten signaleren en interpreteren. Je gebruikt het levensverhaal van de cliënt om aan te kunnen sluiten bij de beleving van de cliënt. Je kunt het sociale netwerk van de cliënt zo veel mogelijk behouden, activeren of uitbreiden. Je sluit in de communicatie aan bij de behoefte van de cliënt. Dementie en begeleidingsmogelijkheden Niet alleen het aantal ouderen met een verstandelijke beperking neemt toe, ook wordt men daarbij nog eens steeds ouder. Gezien deze ontwikkeling is het belangrijk om naast kennis te hebben van verouderingsprocessen en bijkomende aspecten op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied, ook handvatten te hebben hoe je hen in de praktijk kunt begeleiden. Programma Dag 1: Persoonlijke ervaringen begeleider, werk en privé. De belevingswereld van de begeleider en die van de cliënt. Dementie. Levensverhaal, levensboek, kist. Identiteit cliënt en zingeving, visie. Dag 2: Praktijkopdrachten. Contact maken, aansluiten en (vormen van) belevingsgericht begeleiden. Dementie en probleemgedrag. Verbaal en non-verbaal communiceren. Lichaamscontact, aanraken, massage. Haptonomie. Verpleging, verzorging, ADL en PDL. Methodisch werken; de cliënt, de belangenbehartiger, de medewerker en het team. Competenties medewerkers. Dementie Signalering Begeleidingsmogelijkheden Belevingsgerichte zorg Woonbegeleiders die te maken hebben met dementie bij hun cliënt met een verstandelijke beperking. Je hebt kennis van het functioneren van de hersenen. Je hebt kennis van de symptomen, vormen en stadia van dementie. Je kunt verbale en non-verbale signalen signaleren en interpreteren. Je sluit in de begeleiding aan bij de behoefte, beleving en mogelijkheden van de oudere en/of dementerende cliënt. Je kunt kennis toepassen om agressie ontremd gedrag en ander probleemgedrag van de cliënt te begrijpen en hiermee om te gaan. OMVANG 2 dagen DATA 20 mei, 12 juni PRIJS 435,- OMVANG 2 dagen DATA 22 mei, 19 juni PRIJS 435,- 06 Aanmelden:

7 De ouder wordende cliënt met een verstandelijke beperking Verlies, rouw en zorgverlening rondom het levenseinde Bij mensen met een verstandelijke beperking is niets menselijks vreemd. Dat geldt ook voor het omgaan met verlies van ouders, familie, vrienden, begeleiders en vrijwilligers. En als de levensverwachting toeneemt, is de kans groter dat zij met verliezen geconfronteerd worden. Reden genoeg om hier aandacht aan te besteden. Programma Dag 1: Omgaan met verlies, afscheid nemen en rouw. Verlieservaringen. Rouw en fasen van rouwverwerking. Rouw bij mensen met een verstandelijke beperking. Praktische handreikingen bij rouwverwerking. Professionele houding en afstemming, individueel en als team. Dag 2: Zorgverlening rondom het levenseinde Begeleiden in de laatste levensfase. Palliatieve zorg. Beslissingen rondom het levenseinde en de wensen van de cliënt. Reanimatie, euthanasie, moreel beraad. De dood als gespreksonderwerp. Verschijnselen en ondersteuning in de terminale fase. Deskundigheid van de medewerker, het team en de organisatie. Rol en ondersteuning van familie. Begeleiding van andere cliënten. Verlies Rouw Sterven Levenseinde Woonbegeleiders die te maken hebben met de steeds ouderwordende cliënt met een verstandelijke beperking. Je kan omgaan met eigen reacties op verlies en overlijden. Je weet hoe je de cliënt, passend bij het niveau van de cliënt, kan begeleiden bij rouw en verlies. Je kunt omgaan met ethische dilemma s die zich in de laatste levensfase van de cliënt kunnen voordoen. Je kunt omgaan met verschillende wensen en emoties van de cliënt, medecliënten, de familie en anderen tijdens de laatste levensfase van de cliënt. Dwang in de zorg De zorgverlening en dwangbehandeling voor mensen met een verstandelijke beperking valt tot 2015 onder de Wet Bopz. Echter, deze wet is veel meer gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis, waardoor hij onvoldoende past bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De overheid komt in 2015 met een nieuw wetsvoorstel: Zorg en Dwang. De wet Zorg en Dwang sluit qua termen en procedures beter aan en zorgt voor betere bescherming. Wat vooral verandert, is het uitgangspunt nee, tenzij. Er komen mogelijkheden om vrijheidsbeperkende maatregelen ook op somatische afdelingen, in de thuissituatie en in de gehandicaptenzorg toe te passen. Er worden duidelijk eisen gesteld aan een goede analyse van de situatie. Nadrukkelijk wordt gekeken of de getroffen maatregelen in verhouding staan met het gevaar dat aangepakt wordt en of de maatregelen ook effectief zijn. In deze training brengen we in kaart welke veranderingen gepaard gaan met de nieuwe wetgeving en hoe daarmee gewerkt moet worden. Analyseren van de oorzaak Creatieve oplossingen Afstemmen Samenwerking Medewerkers gehandicaptenzorg die met dwang in de zorg te maken hebben/krijgen. Je leert zorgvuldig analyseren. Je kent mogelijke alternatieven waarmee je creatief kunt afstemmen op je cliënten. Je hebt zicht op je eigen valkuilen en die van anderen en weet hoe je daarmee om kunt gaan. Je hebt geoefend met gespreksvaardigheden, onder andere hulp vragen, luisteren, samenvatten, doorvragen, onderhandelen. OMVANG 2 dagen DATA 29 mei, 26 juni PRIJS 435,- OMVANG 1 dag DATA 27 maart PRIJS 249, Aanmelden: 07

8 Cliëntgericht ondernemen

9 Cliëntgericht ondernemen Creatief ondernemen in werk en dagbesteding Maak jezelf minder kwetsbaar in deze financiële moeilijke tijden. Het is fantastisch als dagbesteding in de vorm van cadeauwinkels, horecagelegenheden, kunstateliers en andere werkplaatsen kunnen blijven bestaan. Maar dat is niet altijd makkelijk. De wijzigingen van de WMO hebben grote gevolgen. Zijn begeleiders en ondernemers zich hiervan voldoende bewust en weten zij wat in deze tijd nodig is om een bedrijf te voeren? In deze training leer je omgaan met de wijzigingen van de WMO en krijg je alle randvoorwaarden en tools om te komen tot professioneel en creatief ondernemen. Bedrijfsvoering is passie met een gezonde dosis zakelijkheid. Dag 1: Creativiteit en bedrijfsvisie ten bate van talentontwikkeling. Centraal staat: Succesfactoren, trendwatching en productontwikkeling; creatief denken; talent- en competentieontwikkeling; bedrijfsvisie; belangen van deelnemers, professionals, vrijwilligers en klanten. Dag 2: Het broodnodige over ondernemerskwaliteiten en marketing. Centraal staat: financiële gezondheid; unique selling point; public relations; actief netwerken; pitchen; onderhandelen; marketing. Bedrijfsvisie Talentontwikkeling Ondernemerskwaliteiten Marketing Ondernemers in werk en dagbesteding. Je bent in staat een bedrijfsvisie te ontwikkelen ten bate van talent- en competentieontwikkeling. Je kunt trends en doelgroepen in kaart brengen en daar je productontwikkeling op aanpassen. Je kunt creativiteit inzetten bij je bedrijfsvoering. Je weet het nodige van financiële gezondheid. Je kunt actief netwerken en weet die te onderhouden. Je weet alles van marketing om je organisatie en producten te promoten. Klant- en vraaggestuurd werken De cliënt met zijn of haar specifieke zorgvraag is centraal komen te staan. Dat vraagt om een andere visie en werkwijze dan voorheen: klant- en vraaggestuurd werken. Welke zorgvraag of dagbestedingvraag stelt de cliënt daadwerkelijk? Wat wordt verstaan onder vraagsturing en geef je daar vorm aan? Welke begeleidingsvragen heeft de cliënt? En hoe herken je deze? Wat heb je als begeleider nodig aan kennis, houding en vaardigheden om vorm te kunnen geven aan de vraag van je cliënt? In deze training leer hoe je de mogelijkheden, behoeften en interesses van de cliënt methodisch in kaart kunt brengen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: visie; vraagsturing en welzijn; beeldvorming; een cliëntprofiel maken; mindfullness. Visie en bejegening Creativiteit en innovatie Persoonlijke effectiviteit Praktijkgericht Medewerkers en begeleiders die moeten leren om klant- en vraaggestuurd te werken. Je kunt de (zorg)visie van de organisatie vertalen naar de dagelijkse werksituatie (binnen wonen of dagbesteding). Je kunt de mogelijkheden, behoeften en interesses van de cliënt methodisch in kaart te brengen. Je kunt reflecteren op je eigen handelen en herkent je eigen leerstijl van waaruit je persoonlijke kwaliteiten vertaald worden naar de eigen werksituatie. Je hebt vanuit eigen ingebrachte casuïstiek geleerd om diverse theoretische modellen toe te passen binnen je eigen werksituatie. OMVANG 2 dagen DATA 8 april, 22 april PRIJS 435,- OMVANG 1 dag DATA 31 maart PRIJS 249, Aanmelden: 09

10 Cliëntgericht ondernemen Creatief denken en innoveren (in de dagelijkse zorgpraktijk) Creatief. Als je creatief bent, bedenk je originele ideeën, oplossingen en methoden voor je eigen werksituatie. Je ontwikkelt nieuwe werkwijzen en je leert werkvormen inzetten om de creativiteit in je team te ontwikkelen. Je leert om in je eigen werksituatie op een andere manier te kijken. Creatief denken houdt verband met ons vermogen om problemen op te lossen, om nieuwe ideeën te bedenken en met de menselijke behoefte om vernieuwend bezig te zijn. Creativiteit gaat schuil in kleine alledaagse dingen. Creativiteit is dan ook de bron van elke vernieuwing en innovatie. In feite komt het er bij creativiteit op neer dat je in staat bent om alles wat er al bestaat op een andere manier te gaan gebruiken, bewerken of te combineren. Creatief denken houdt in dat je bewust op zoek gaat naar ideeën die buiten je geijkte denkpatronen liggen. Hiervoor zijn allerlei technieken bedacht om het creatief denken te ontwikkelen. Tijdens deze dag gaan we actief aan de slag om te oefenen met diverse technieken om jouw creativiteit verder te ontwikkelen. Competenties rondom creativiteit: vernieuwen en inspireren Omstandigheden waarin creativiteit zich optimaal kan ontwikkelen Technieken om creativiteit te verhogen Creativiteit trainen en valkuilen van creatief zijn Zorgprofessionals die creativiteit willen ontwikkelen en willen inzetten in de eigen werksituatie. Je kunt out of the box denken en creatieve technieken toepassen in de eigen werksituatie. Je weet omstandigheden te creëren waarin creativiteit het beste ontwikkelt. Je kunt technieken toepassen die creativiteit verhogen. Je kunt creativiteit trainen en weet van de valkuilen van creatief zijn af. Een leven lang leren als begeleider Leren doe je je hele leven. Dat houdt niet op als je je diploma binnen hebt. Het proces van kennis vergaren, ervaringen opdoen, geestelijke groei en persoonlijke ontwikkeling is leren in de breedste zin. Dit geldt voor alle mensen, ongeacht of ze een verstandelijke beperking hebben. Elk mens heeft immers het recht om zich te kunnen ontwikkelen en om te blijven leren. Maar hoe leer jij persoonlijk als begeleider? Bewustwording van je persoonlijke kwaliteiten en valkuilen zijn leidend om je vak goed te kunnen uitoefenen. Waar liggen jouw talenten en je kwaliteiten en hoe kun je deze optimaal benutten in je dagelijkse werkzaamheden? Leren is een natuurlijk proces, maar alles weten van je eigen leerstijl en het vermogen leren als methodisch proces in te zetten, maakt dat je een leven lang effectief kan blijven leren. Leerstijlen van Kolb Leer- en begeleidingsstijlen Kernkwaliteiten Leren als methodisch proces Zorgprofessionals die willen blijven leren als begeleider. Je kunt de leerstijlen van Kolb actief inzetten in je eigen leerproces. Je kunt verschillende leer- en begeleidingsstijlen inzetten in je werksituatie. Je kent je eigen kernkwaliteiten en weet die in te zetten als begeleider. Je kunt leren als methodisch proces. OMVANG 1 dag DATA 28 april PRIJS 249,- OMVANG 1 dag DATA 2 juni PRIJS 249,- 10 Aanmelden:

11 Cliëntgericht ondernemen Psychische problematiek en moeilijk te duiden gedrag Zorgverleners kunnen in hun werk te maken krijgen met cliënten waar ze moeilijk mee kunnen omgaan, doordat hun gedrag moeilijk te duiden is. Dit gedrag kan bij een medewerker frustratie of ergernis oproepen, maar het kan ook een gevoel van machteloosheid geven. Het moeilijk verstaanbaar gedrag kan veroorzaakt worden door allerlei zaken. Angst, agressie of depressiviteit bijvoorbeeld kunnen zich gaan uiten in claimend gedrag, apathie of roepen. Dit gedrag kan voorkomen bij mensen met een verstandelijke beperking, dementie, somatische en/of psychiatrische aandoeningen. Het leren omgaan met dit gedrag geeft rust in de omgang met cliënten, meer voldoening en energie in het werk. Daarnaast is het tijdbesparend. Door deze cursus leer je welk gedrag wel en welk gedrag niet te beïnvloeden is. Je leert welke wisselwerking een bepaalde reactie op gedrag heeft en je leert de kennis van een aantal ziekteverschijnselen die nodig is. In deze cursus maken we gebruik van je eigen ervaringen met cliënten, zodat je het geleerde meteen kan toepassing in je werksituatie. Moeilijk verstaanbaar gedrag Zelfreflectie Gedragsverandering Medewerkers die binnen de zorg, welzijn of dagbesteding werkzaam zijn. Je weet welk gedrag beïnvloedbaar is en welk gedrag niet. Je kunt gedrag herkennen en begrijpen. Je kunt via zelfreflectie je gedrag beter afstemmen. Familie en cliënt In het aanbieden van zorg, werk en dagbesteding krijg je steeds meer te maken met verschillende partijen. Hoe werk je samen met stakeholders om toch hoge kwaliteit te kunnen blijven bieden aan de cliënt? Wat is een gezonde en effectieve relatie en rolverdeling tussen medewerker, cliënt en zijn of haar familie? Hoeveel inspraak geef je de familie en welke (actieve) rol geef je hen? Welke ethische en morele dilemma s kun je tegenkomen en hoe ga je daarmee om? Kortom, hoe betrek je familie bij het proces van de cliënt? Bovendien wordt het nog complexer als er sprake is van gemengde groepen. In deze tweedaagse training leer je hier alles over en ben je bekwaam om familie, cliënt en medewerkers in een gezonde en effectieve verhouding aan het proces te laten deelnemen. Relatie tussen medewerker, cliënt en familie Betrekken van familie bij proces cliënt Ethische en morele dilemma s Werken met gemengde groepen Medewerkers die te maken hebben met de wensen, behoeftes en mogelijkheden van cliënt, familie en (collega)medewerkers. Je weet alles over de relatie en verhouding tussen medewerker, cliënt en familie. Je kunt de familie bij proces van de cliënt betrekken. Je kunt omgaan met veelvoorkomende ethische en morele dilemma s. OMVANG 1 dag DATA 17 maart PRIJS 249,- OMVANG 2 dagen DATA 4 juni, 25 juni PRIJS 435, Aanmelden: 11

12 Vernieuwen in dagbesteding

13 Vernieuwen in dagbesteding Vernieuwen van producten binnen de dagbesteding Je bent werkzaam in de dagbesteding en wilt graag vernieuwen in het aanbod van producten en diensten. Het blijven ontwikkelen van nieuwe producten is immers van levensbelang voor het voortbestaan van je dagbesteding. De verkoop van producten zorgt ervoor dat je dagbesteding draaiende blijft. Als eigenaar of begeleider is het soms nodig om een impuls te geven aan je creativiteit om tot nieuwe producten te komen. Het is enthousiasmerend als klanten uitkijken naar nieuwe producten en diensten. Tijdens deze training krijg je een dag boordevol praktische inspiratie voor de eigen locatie! Je wordt je bewust van waarom klanten producten of diensten kopen bij jouw locatie. Je leert inspelen op de wensen van de doelgroep en weet aan de hand daarvan wat je gaat vernieuwen. Het is een bijzonder praktische dag op maat, omdat we werken met intake voorafgaand aan de training. Dus een dag speciaal voor jouw locatie: van cadeauwinkel tot restaurant, lunchroom of bakkerij en van zorgboerderij tot atelier. Vernieuwen van producten en diensten Praktische inspiratie Creativiteit Bewustwording Begeleiders van dagbestedinglocaties die in samenwerking met cliënten met een verstandelijke beperking producten of diensten verzorgen. Je gaat boordevol inspiratie naar huis met praktische ideeën voor producten en/of diensten gericht op je eigen locatie/onderneming. Je weet de producten zo te presenteren dat je klanten verrast zijn en blijven uitkijken naar nieuwe producten. Je weet jezelf en collega s te inspireren te blijven vernieuwen. Dagbesteding in de woonsituatie Dagbesteding in de woonsituatie wordt steeds belangrijker. Dit komt onder andere door de dubbele vergrijzing en het doelgroepenbeleid van veel zorgorganisaties. Het vormt een nieuwe uitdaging voor woonbegeleiders! Om daarop in te spelen heeft Cerein een cursus ontwikkeld vol praktische ideeën, tips, handvatten en inspiratie. Er is met name aandacht voor de manier waarop je in de dagelijkse gang van zaken rond het wonen mogelijkheden voor activiteiten kunt vinden en gebruiken. Op zo n manier dat de regie bij de cliënt blijft liggen. Deze driedaagse training heeft als thema s: Dag 1 Vraag- en belevingsgericht werken in dagbesteding in de woonsituatie Dag 2 Spel-, muziek- en bewegingsactiviteiten Dag 3 Terugblik en reflectie Vraag- en belevingsgericht werken Spelactiviteiten Muzikale activiteiten Bewegingsactiviteiten Woonbegeleiders die te maken hebben met dagbesteding in de woonsituatie. Je kunt methodische en themagericht werken met dagbesteding. Je weet vraag- en belevingsgericht in te spelen op de behoefte aan dagbesteding van de cliënt. Je hebt inspiratie opgedaan en veel handvatten gekregen voor het werken met bewegen, spel en muziek. OMVANG 1 dag DATA 9 juni PRIJS 249,- OMVANG 3 dagen DATA 15 april, 20 mei, 10 juni LOCATIE Maarn PRIJS 615, Aanmelden: 13

14 Vernieuwen in dagbesteding Beweegstimulering voor mensen met een verstandelijke beperking Veel mensen met een verstandelijke beperking bewegen te weinig. Dit heeft een negatieve invloed op iemands mentale en fysieke welbevinden en vergroot de kans dat iemand sneller afhankelijk wordt van intensieve hulp. Bovendien neemt door te weinig bewegen de kans op onder meer hart- en vaatziekten, overgewicht, een hoog cholesterol gehalte, diabetes, hoge bloeddruk en valincidenten toe. Met als gevolg een toenemende zorgbehoefte en hogere maatschappelijke kosten. Investeren in bewegen levert veel op, niet alleen voor de cliënt maar ook voor de samenleving. Bewegen heeft een positieve invloed op iemands gezondheid en welbevinden. Hierdoor neemt ook de zelfredzaamheid toe, waardoor iemand langer (gedeeltelijk) zelfstandig kan functioneren en hierin meer de eigen regie behoudt. Bewegen bevordert de sociale contacten, geeft plezier en ontspanning en vermindert de kans op een aantal ziektebeelden. Ook voor de steeds ouderwordende cliënt is bewegen van groot belang. Het is bewezen dat dementie gemiddeld op een latere leeftijd optreedt bij mensen die veel bewegen, en dat bij mensen die dement zijn en veel bewegen het proces van dementie langzamer verloopt. In deze training leer je alles over beweegstimulering en krijg je tools in handen om bewegen een extra impuls te geven. Visie op bewegen Beweegstimulering op de dagbesteding Positieve effecten Tools om aan de slag te kunnen (Woon)begeleiders die te maken hebben met dagbesteding en meer met bewegen willen doen. Stimuleren van muzikale activiteiten in de woonsituatie Muziek is voor bijna iedereen waardevol en speelt in elk mensenleven een belangrijke rol. Actief en/of passief. Het luisteren van muziek brengt beleving, geeft herkenning en roept herinneringen op. Voor anderen is het heerlijk om muziek te maken. Het is een vorm van zelfexpressie. Het is iets wat je samen kunt doen en het geeft plezier. Zeker voor mensen met een verstandelijke beperking kan muziek in allerlei vormen een fijne en bijzondere beleving geven. Het gaat er om de juiste voorwaarden te scheppen zodat de cliënt kan acclimatiseren. De juiste keuze van muziekopnames is ondersteunend. In deze training leer je tips voor muzikale activiteiten in de woonsituatie en krijg je een goede indruk van de mogelijkheden met betrekking tot muziek. Dat gebeurt vooral door zelf ervaren, experimenteren en beleven. Muziek Muzikale activiteiten Beleving Zelfexpressie Woonbegeleiders die meer met muziek willen doen in de woonsituatie. Je ontwikkelt een duidelijke visie op muziek. Je weet welke positieve effecten en gevolgen muziek heeft. Je kunt muziek op verschillende manieren toepassen in de woonsituatie en hier direct mee aan de slag. Je ontwikkelt een duidelijke visie op bewegen. Je weet welke positieve effecten en gevolgen bewegen heeft. Je kunt met bewegen aan de slag op de dagbesteding. OMVANG 1 dag DATA 16 juni PRIJS 249,- OMVANG 1 dag DATA 9 april LOCATIE Maarn PRIJS 249,- 14 Aanmelden:

15 Vernieuwen in dagbesteding Belevingsdag EMB: carrousel met vier workshops van één uur 1. Muziek Bij muziek gaat het er om de juiste voorwaarden te scheppen zodat de cliënt kan acclimatiseren en de muziek kan ontvangen. De juiste keuze van muziekopnames is ondersteunend. Dit gaan we ervaren in deze workshop. Verder hoor je tips en krijg je een goede indruk van de mogelijkheden. En dat doen we vooral door zelf ervaren, experimenteren en beleven. Tevens gaan we aan de slag met diverse eenvoudige muziekinstrumenten! 2. Bewegen Ook buiten de dagbesteding, s avonds en in de weekenden in de woongroep is het belangrijk eenvoudige prikkels te geven die uitlokken tot bewegen. Met simpele materialen als plastic zakken, heel lichte ballen en elastieken kun je een groot effect realiseren. Het is voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking essentieel dat zij hun eigen lichaam voelen en merken dat zij iets kunnen bereiken door te bewegen. De aandachtsboog is kort, maar komt ook snel terug. In deze workshop krijg je daarvoor allerlei tips en handvatten mee. 3. Belevingsverhaal Als je met iemand kennis maakt, zijn de eerste paar seconden heel belangrijk: Er schiet veel non-verbale informatie heen en weer en die bepaalt hoe het contact gaat verlopen. In deze workshop gaan we kijken hoe die eerste momenten verlopen. Contact vanuit de zintuigen is een prima uitgangspunt om te gaan werken met belevingsverhalen. Vanuit het eenvoudige verhaal contact maken en samen plezier beleven aan allerlei geluiden, geuren, smaak- en aanraakspelletjes. 4. Zintuigactivering Zintuigactivering is een belangrijk onderdeel in de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking, al of niet met dementeringsproblemen, hebben juist behoefte aan goede emotionele begeleiding. Het maken van contact met anderen is essentieel voor mens-zijn. Wanneer normaal contact niet meer mogelijk is of tekort schiet, is zintuigactivering een belangrijk hulpmiddel om een brug te vormen tussen de bewoner of cliënt en zijn omgeving. Ervaar hoe dat werkt! Hoe ruikt vrouw Holle Een unieke workshop waarin veel te leren en te lachen valt. In deze workshop ontdek je de kunst van het vertellen en voorlezen van verhalen. We gaan dieper in op de gedachtewerelden van onszelf en van anderen. We ontdekken overeenkomsten en verschillen in onze cognitieve waarnemingen en in die van de ander. Door middel van het vertelde verhaal onderzoeken we de cognitieve functies van de mensen die we begeleiden. We gaan hun (be)leefwereld ontdekken aan de hand van Hoe ruikt vrouw Holle en door het leren stellen van vragen. Daarnaast leer je je eigen presentatietechnieken verbeteren. Hoe sta of zit ik en wat wil ik vertellen? Je ontdekt het belang om je te kunnen inleven in de fantasie van de ander om zo de communicatie te vergroten en te verbeteren. Deze dag staat in het teken van leren om elkaar beter te begrijpen. Cognitieve vermogens vergroten Inkijk in andermans belevingswereld Vergroten contact op gelijkwaardig niveau Leren vertellen Diegenen die vaardig willen worden in het overbrengen van verhalen, hun spreekvaardigheden willen verbeteren en de cognitieve vaardigheden willen vergroten of in stand willen houden van de cliënten. Je leert eigen en andermans fantasie prikkelen. Je leert het kind in je en anderen ontdekken. Je bent in staat om op een creatieve manier het verhaal tot leven te brengen en te exploreren hoe de ander dit verhaal beleeft. Je leert expressief met je stem om te gaan en leert de ander aan te moedigen om zijn of haar verhaal om te zetten in beeld, geluid, foto, tekening of film. OMVANG 1 dag DATA 5 maart LOCATIE Maarn PRIJS 249,- OMVANG 1 dag DATA 30 april PRIJS 249, Aanmelden: 15

16 Vernieuwen in dagbesteding Werken met pedagogische handpoppen als contactmiddel De handpop is een geschikt pedagogisch middel in de gehandicaptenzorg. Het is met name erg geschikt als contactmiddel voor de doelgroep met zeer ernstig verstandelijke beperking en cliënten met dementie. Zowel in de woonsituatie als binnen de dagbesteding kan het werken met de handpop een meerwaarde zijn voor de dagelijkse zorg! De handpop is een laagdrempelig contactmiddel en nodigt uit tot communicatie wanneer je aansluit bij de leefwereld van je cliënt. In deze training leer je voor welke doeleinden de handpop kan worden ingezet en wat de handpop pedagogisch maakt. Je leert de praktische basisvaardigheden die betrekking hebben op het werken met de handpop en welke basishouding hierbij nodig is. Je leert hoe je de handpop kunt inzetten als middel tot communicatie met je cliënt en hoe je middels de pop kunt inspelen op de belevingswereld van je cliënt. De babbelmethode is een methode die hierbij wordt ingezet en tevens leer je hoe je attributen en materialen kunt inzetten tijdens het werken met de handpop. Communicatie met je cliënt verbeteren en verdiepen Spelenderwijs de belevingswereld vergroten van je cliënt Speelse opzet Praktijkgericht en direct toepasbaar in de eigen werksituatie Begeleiders in de woonsituatie en dagbesteding die het contact met de cliënt willen verbeteren. Je kunt werken met de handpop binnen je eigen werksituatie. Je weet wat de toegevoegde waarde kan zijn voor cliënten. Je weet in welke situaties ze de handpop kunnen inzetten en wat eventuele valkuilen zijn. Je hebt kennis genomen van diverse basisvaardigheden. Je bent bekend met de babbel -techniek. Persoonlijk contact door zintuigactivering Zintuigactivering is een methode om een cliënt met ernstig verstandelijke beperking waarnemingsindrukken te laten opdoen. Vaak reageren deze cliënten nauwelijks op andere prikkels en door middel van zintuigactivering kan contact gemaakt worden. Daarvoor is een open houding nodig voor wat de ander prettig vindt. Je moet subtiel kunnen signaleren wat de gevoeligheden en interesses van die ander zijn. Zintuigactivering betekent dat je een toegang zoekt in de innerlijke leefwereld. Een mooie omschrijving luidt: deurtjes zoeken in de gesloten belevingswereld van de bewoner. Deze houding zouden alle medewerkers in de directe leefomgeving van de bewoners moeten kunnen inzetten. Maar ook de familie, vrijwilligers, managers en medewerkers van andere disciplines. Hoe doe je dat met elkaar? In deze cursus krijg je tips en trucs, tools, methodieken en middelen daarvoor aangereikt. Elementen die het je mogelijk maken in je dagelijkse omgang met de bewoner nog beter voor welzijn te zorgen. Je zult merken dat het een verrijking is in je dagelijks werk. Deze cursus leidt tot een verwendag, voor de bewoners, georganiseerd door jou! Contact Benaderingswijze Massages Verwendag Begeleiders en medewerkers die werken met cliënten met een zeer ernstig verstandelijke beperking. Je kent het doel, de mogelijkheden en de aanpak van de verschillende activiteiten. Je beschikt over een scala aan muzikale, zintuiglijke en educatieve activiteiten. Je leert overdrachtsvaardigheden. OMVANG 1 dag DATA 16 april PRIJS 249,- OMVANG 2 dagen DATA 1 april, 15 april PRIJS 435,- 16 Aanmelden:

17 Overig Coachen, leiden, managen

18 Overig Coachen, leiden, managen Extern relatiemanagement Presenteren met impact Jouw zorginstelling heeft een tijdelijke vergunning gekregen van diverse gemeenten om zorg te verlenen. Hoe onderhoud je optimaal de relaties met de ambtenaren en ketenpartners zodat je grip blijft houden op de situatie? Bovendien stellen ambtenaren van diverse gemeenten zich anders op en vraagt het onderhouden van de relaties dikwijls een andere benadering. Hoe kan je schakelen in je communicatiestijl en onderscheiden wanneer dit nodig is? Wil je graag ontspannen en effectief externe relaties onderhouden? Dan is deze praktijkgerichte training voor jou. De opdrachten die je krijgt simuleren zoveel mogelijk jouw werkomgeving. Onder leiding van een ervaren trainer krijg je waardevolle feedback met als doel dat je zult uitblinken in extern relatiemanagement. Externe relaties Communicatie stijlen Vragen stellen Management Managers en leidinggevenden van zorginstellingen die tot taak hebben om externe relaties te managen met ketenpartners en ambtenaren van de gemeenten. Je kunt je externe relaties ontspannen managen. Je leert schakelen in je communicatiestijl. Je leert om te gaan met je valkuilen. Je leert de juiste vragen te stellen zodat je de relatie optimaal kunt managen. Binnen een organisatie zijn altijd mensen met de taak de grote beslissingen te (moeten) maken. Zij zijn verantwoordelijk voor zorginkoop of samenwerking in je regio en krijgen op basis van jouw voorkomen en presentatie een indruk van jou en je organisatie. Het beeld dat ontstaat kan verstrekkende gevolgen hebben. Wil je graag ontspannen overkomen en de gewenste impact maken met je presentatie? Wil jij je zorginstelling in twee minuten op de kaart kunnen zetten en een blijvende indruk maken? Dan is deze praktijkgerichte training voor jou. De opdrachten die je krijgt simuleren zoveel mogelijk jouw werkomgeving. Onder leiding van een ervaren trainer krijg je waardevolle feedback met als doel dat je zult leren presenteren met impact. Presenteren Impact maken Unique Selling Points Leidinggevenden, managers die verantwoordelijk zijn voor acquisitie en de taak hebben om hun organisatie op de kaart te zetten bij de gemeente en andere instellingen, zodat ze in beeld blijven en hun bestaansrecht kunnen waarborgen. Je kunt kernachtig en inspirerend presenteren. Je kunt je Unique Selling Points overtuigend verwoorden. Je kunt ontspannen aandacht vasthouden en omgaan met weerstanden. Je leert presenteren met impact. OMVANG 2 dagen DATA 26 maart, 9 april PRIJS 435,- OMVANG 2 dagen DATA 16 april, 30 april PRIJS 435,- 18 Aanmelden:

19 Coaching, leiden, managen Overig Effectieve teamontwikkeling in de zorg: ontwikkelen en veranderen! Teams zijn in een organisatie één van de belangrijkste motoren voor succes. Samenwerken in teams is echter een flinke uitdaging. Wat zijn eigenlijk de gezamenlijke doelen? Op welke manieren kan de onderlinge samenwerking bijdragen aan teamsucces? Wat als mensen niet goed kunnen samenwerken? Dit zijn maar een paar vragen die bepalend zijn voor het succes of falen van teams in een organisatie. Als direct leidinggevende lever je een belangrijke bijdrage aan het functioneren van het team. Maar hoe doe je dat nu eigenlijk zo goed mogelijk? En hoe maak je van je team een lerende eenheid? In deze interactieve training staat leren met elkaar en van elkaar centraal. Er wordt een setting gecreëerd waarin alle ruimte bestaat om cases met elkaar te delen. Je krijgt je eigen perceptie op jouw rol en je team helderder en stelt voor jezelf nieuwe doelen. In de twee dagen zal aan bod komen wat er voor nodig is om een team als lerende eenheid te krijgen en hoe teamprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. Teamprocessen Lerende eenheid Reflectie Samenwerking Leidinggevenden en (team)managers van zorginstellingen. Je hebt kennis van de verschillende soorten teamprocessen. Je weet hoe je de strategie van het team kan laten bijdragen aan het succes van de organisatie. Je weet hoe je van het team een lerende eenheid kan maken. Je kan de samenwerking binnen het team optimaliseren doordat je kennis hebt van gerichte interventies. Je kan je rol als leidinggevende zó vorm geven, dat het team zich daadwerkelijk verder ontwikkelt. Ontdekkingsreis in effectief leidinggeven: RET je het nog? Veel leidinggevenden doen hun best om zo effectief mogelijk sturing te geven en zo goed mogelijk de strategie van de organisatie door te vertalen naar de werkvloer. Vaak zijn ze daarbij blootgesteld aan verschillende krachtenvelden. Medewerkers vragen aandacht aan de onderkant en bazen eisen tol aan de bovenkant. Hoe effectief je bent als leidinggevende is vaak maar gedeeltelijk afhankelijk van rolbeschrijvingen en competenties. Voor een groot deel hangt het samen met hoe effectief je je voelt. En hoe effectief je je voelt wordt voor een belangrijk deel bepaald door hoe je over jezelf denkt. In deze training wordt je meegenomen op een ontdekkingsreis. Je leert jezelf kennen en ontdekt welke overtuigingen en drijfveren bepalend zijn voor je functioneren als leidinggevende. Door middel van de RET methodiek (Rationeel Emotieve Therapie) word je in de training geholpen om ineffectieve gedachtepatronen te herkennen en ze om te zetten in effectieve gedachtepatronen. Daarbij gaat het niet om wat je kan en wat je doet, maar om hoe je denkt! Doel is om je als leidinggevende te helpen je kracht te ontdekken en deze adequaat in te zetten. Leiddinggeven Effectiviteit Reflectie Denkpatronen Voor leidinggevenden die effectiever leiding willen geven. Je kent je zelfperceptie en weet hoe je deze kan beïnvloeden. Je kan je effectiviteit als leidinggevende verhogen door opvattingen en overtuigingen te veranderen. Je hebt inzicht gekregen in de verschillende soorten overtuigingspatronen. Je hebt geleerd om te reflecteren op je stijl van leidinggeven. OMVANG 2 dagen DATA 25 maart, 15 april PRIJS 435,- OMVANG 1 dag DATA 1 april PRIJS 249, Aanmelden: 19

20 Overig Coachen, leiden, managen Coaching voor zorgprofessionals in het zelforganiserende team Binnen een zelforganiserend team is er geen leidinggevende. Het werken in een zelforganiserend team is voor veel medewerkers een omslag in denken en handelen. Het is van belang dat de medewerkers elkaar daarin scherp houden en elkaar coachen. Om een ander te kunnen coachen is het van belang dat je weet wat coachen wel en niet inhoudt en wat voor vaardigheden je daarvoor nodig hebt. Dat leer je in deze cursus. Je leert ook welke gesprekstechnieken je kan gebruiken en welke houding je moet hebben. Door middel van een praktijkopdracht en het bespreken van deze opdracht kan je oefenen in de rol van coach van je eigen team. Coaching Zelfsturend team Luisteren Reflectie Gespreksvaardigheden Medewerkers die werkzaam zijn in een zelfsturend team of daarin gaan werken en gaan coachen. Je weet wat coachen is en hoe je dat en hoe dat voelt. Je weet wat voor coachtools er zijn en hoe je die kan gebruiken. Je weet welke coachtools het beste passen bij jou als mens en als professional. Je hebt geoefend aan de hand van een praktijkopdracht in het coachen van een collega. Coachingsvaardigheden voor leidinggevenden Een deel van het werk als leidinggevende bestaat uit het coachen van je medewerkers. Om de medewerkers op de juiste manier te kunnen coachen is een aantal zaken belangrijk. Je moet bijvoorbeeld kunnen aansluiten bij de medewerker die je coacht en de juiste houding hebben. In deze cursus leer je wat coachen inhoudt en welke houding je moet hebben. Je leert een aantal gesprekstechnieken om in gesprek te kunnen gaan met de medewerker. Je gaat oefenen met je houding als coach en je krijgt een opdracht mee die je gaat oefenen in de praktijk. Coachen Luisteren Reflectie Gespreksvaardigheden Voor leidinggevenden en begeleiders die willen leren coachen. Je kunt onderscheid maken tussen een sturend gesprek en coachgesprek. Je weet wat coachen is, hoe je dat doet en hoe dat voelt. Je weet wat voor coachtools er zijn en hoe je die kan gebruiken. Je weet welke coachtools het beste passen bij jou als mens en als professional. OMVANG 2 dagen DATA 22 april, 12 mei PRIJS OMVANG 2 dagen DATA 28 mei, 18 juni PRIJS 435,- 20 Aanmelden:

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Voor mantelzorgers en vrijwilligers

Voor mantelzorgers en vrijwilligers Voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2014 VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 3 In drie bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod voorjaar2015 De Impulsklas workshops voor teams Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken met de Impulsklas en passend onderwijs. Zie naast

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel

Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Cursussen, conferenties en advies Vliegende start voor (startend) onderwijspersoneel Overzicht cursusaanbod voor (startend) personeel in het onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing De AOb

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Samen maken wij het verschil!

Samen maken wij het verschil! Samen maken wij het verschil! Biest 43 6001 AP Weert T 0495 456 491 F 0495 456 499 www.landvanhorne.nl WAAR STAAN WE VOOR EN WAAR GAAN WE VOOR? inhoud onze identiteit 4 onze zorgvisie 6 onze kernwaarden

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor Ambtenaren en Lokale Overheid Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Kiezen voor coaching als managementstijl

Kiezen voor coaching als managementstijl Kiezen voor coaching als managementstijl Druk, druk druk! Bijna iedere manager kent wel dit gevoel. Beter leren delegeren dus! Om te kunnen delegeren heb je echter verantwoordelijke en zelfsturende medewerkers

Nadere informatie

Leergang ZelfVerzorgd

Leergang ZelfVerzorgd Leergang ZelfVerzorgd Waar gaat het over? Zuidwester heeft besloten te gaan werken met ondersteuningslijnen. Op deze manier willen we meer gespecialiseerde ondersteuning bieden aan onze cliënten, binnen

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is

Doelgroep De doelgroep voor de methode Meer Mens is onder te verdelen in drie hoofdgroepen. Dit sluit niet uit dat de methode niet van toepassing is Inleiding In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en dienstverlening aangeboden aan mensen met een beperking. Hulpvragen van deze mensen variëren in aard en complexiteit. Deze vragen hebben betrekking

Nadere informatie

Impulsklas aan de slag met gedrag

Impulsklas aan de slag met gedrag Impulsklas aan de slag met gedrag workshop-aanbod 2014-2015 De Impulsklas workshops voor teams & Lezingencyclus voor ouders en onderwijsprofessionals Het workshop-aanbod van Impuls sluit aan bij het werken

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking

Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking Keuzedeel mbo Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

Belevingszorg.nl. Programma s voor (weer) meer kleur in het leven. voor. leven

Belevingszorg.nl. Programma s voor (weer) meer kleur in het leven. voor. leven Zorg voor leven Programma s voor (weer) meer kleur in het leven Belevingszorg.nl Notities Belevingszorg.nl Belevingszorg Programma s Belevingszorg... geeft het leven (weer) kleur Vanuit het thema Belevingszorg

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK

Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Cor van Leeuwen Zelfleiderschap HIGH QUALITY PEOPLE HAVE HIGH QUALITY LIVES KWALITEIT, SUCCES EN AUTHENTICITEIT IN LEVEN EN WERK Benut je vermogens en verhoog je authentieke impact. Vrijheid, onafhankelijkheid,

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Grip op agressief en lastig gedrag

Grip op agressief en lastig gedrag Grip op agressief en lastig gedrag AgressieWerk.nl Brochure Agressietraining voor de Zorg Omgaan met lastig en agressief gedrag AgressieWerk.nl 06-42170546 info@agressiewerk.nl Brochure Agressietraining

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

Ouderen en seksualiteit:

Ouderen en seksualiteit: Ouderen en seksualiteit: een oud taboe of een sexy verhaal? Vaak denken jongeren dat mensen van boven de 60 geen seks meer hebben, of daar toch zeker niet van genieten. Niets is minder waar. Maar ook in

Nadere informatie

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid

Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen denken vanuit mogelijkheden zien van kernkwaliteiten handelen vanuit respect voor ieders eigenheid POWer: Kwaliteitsgericht omgaan met kinderen Leerkrachten ervaren dat kinderen zich anders gedragen dan vroeger. Steeds vaker mondiger, meer intuïtief, zelfbewust en minder genegen gewoon te doen wat van

Nadere informatie

Speel het spel. stimulansen

Speel het spel. stimulansen Speel het spel In een mix van hints, pictionary, ganzenbord en spijker slaan staan we stil bij belevingsgericht werken. In twee teams strijden we om de eer: wie is het meest belevingsgericht? Hierbij moeten

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

LEERGANG: CONTACT- EN MENSGERICHTE ZORG

LEERGANG: CONTACT- EN MENSGERICHTE ZORG Betekenisvolle aandacht voor de beleving van de bewoner en diens omgeving Belangrijk in de zorg voor kwetsbare- afhankelijke mensen is het creëren van een passend woonklimaat, waar de bewoner zich veilig

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn

Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Persoonlijk Leiderschap in de Zorg Contactverzorgenden Medewerkers Zorg en Welzijn Incompany maatwerk Leergangen BRUG verbindt Incompany, modulaire Leergangen, zorgvuldig afgestemd op úw praktijk Persoonlijk

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven

ecourse Moeiteloos leren leidinggeven ecourse Moeiteloos leren leidinggeven Leer hoe je met minder moeite en tijd uitmuntende prestaties met je team bereikt 2012 Marjan Haselhoff Ik zou het waarderen als je niets van de inhoud overneemt zonder

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

Weddingplanning Bootcamp Weekend

Weddingplanning Bootcamp Weekend Weddingplanning Bootcamp Weekend 2012 is het jaar van ontwikkelen. Een jaar waarin Personal branding, imago en performance centraal staan. In het Weddingplanning Bootcamp Weekend komen deze eigenschappen

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training AGRESSIE EN WEERBAARHEID Overzicht Elementen Training Voorwoord Hier is een overzicht van Agressie en Weerbaarheid Wat leuk dat je interesse hebt in onze training Agressie en Weerbaarheid! In deze training

Nadere informatie

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg

Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleiding GVT Gespecialiseerd Verzorgende Thuiszorg De opleidingen van IMOZ onderscheiden zich door Benadering vanuit praktijksituaties naar uitwisseling aangevuld met theorie. Door deze drie stappen

Nadere informatie

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl

Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70. Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Voor informatie over Meer Mens: meermens@prismanet.nl 06-21 86 47 70 Meer info? 0800-2357747 www.prismanet.nl Meer Mens Zorg voor kwaliteit van leven In de zorgsector wordt een breed pakket aan zorg- en

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

De paradox van de burger als uitgangspunt

De paradox van de burger als uitgangspunt GEMEENTE WINTERSWIJK De paradox van de burger als uitgangspunt De dialoog als methodiek Rhea M. Vincent 1-11-2013 In het nieuwe zorgstelsel staat de vraag van de burger centraal. De professional en de

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Avondcursus kennismaken met NLP

Avondcursus kennismaken met NLP Avondcursus kennismaken met NLP Voor mensen die meer inzicht in zichzelf en anderen willen krijgen en zich verder willen ontwikkelen, is dit een prima inleiding in NLP! Waarnemingsstructuur: zintuiglijke

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Slimmer Werken in zorg en welzijn

Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Slimmer Werken in zorg en welzijn Veel organisaties in de zorg zijn op zoek naar handvatten om het werkplezier van medewerkers te vergroten en om een professionele en

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

www.cosmo-entertainment.nl

www.cosmo-entertainment.nl www.cosmo-entertainment.nl Trainingen Brochure 2016 Erkende training door: 3 Inhoud Cosmo training gastvrijheid 6 Vestiging Nederland Vlijmenseweg 2, Gebouw F, 2e verdieping, 5223 GW s-hertogenbosch +31

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19. Voorwoord 13. Pictogrammen 14. Doelstellingen 15

INHOUDSTAFEL I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19. Voorwoord 13. Pictogrammen 14. Doelstellingen 15 INHOUDSTAFEL Voorwoord 13 Pictogrammen 14 Doelstellingen 15 I ONTWIKKELEN: EEN LEVENSLANG PROCES 19 A Wat is ontwikkeling? 21 1 Definitie en kenmerken 21 1.1 Definitie 21 1.2 Algemene kenmerken van ontwikkeling

Nadere informatie

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen

Archipel Kenniscentrum. Archipel Academie. Trainingen Agressie. het gevoel van samen Archipel Kenniscentrum en Archipel Academie Trainingen Agressie het gevoel van samen 2014 Archipel Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Archipel worden openbaar

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

De reis van de mantelzorger. Branddoctors 2017 Vertrouwelijk Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf

De reis van de mantelzorger. Branddoctors 2017 Vertrouwelijk Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf De reis van de mantelzorger 09/03/17 1 Natuurlijk zorg ik graag voor jou Leun gerust op mij Al ga ik soms een beetje maar aan mijzelf voorbij Ik weet beter, dan wie dan ook, wat jij precies bedoelt Het

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie