2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom."

Transcriptie

1 2007 Focus op instroom

2 Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. Met dit motto willen wij bij Savantis aangeven trots te zijn op de forse stijging van instroom van vakmensen. Ik denk daarbij aan de verdubbeling van het aantal stukadoors in de sector Afbouw en Stukadoren en aan de up van instroom in de sector Schilderen en Onderhoud. Niet te vergeten de grote instroom van Erkende leerbedrijven, met name in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie. Als leidraad treft u tussen de hoofdstukken door korte interviews aan met personen uit de sectoren, met wie Savantis samenwerkt. Wat betekent instroom voor hen? Wat heeft Savantis voor hen betekend? Voor ons als kenniscentrum is het van groot belang om onze klanten goed te kennen en om precies te weten wat ze van ons willen. Onze doelstelling is om op werkniveau de match te blijven maken tussen het beroepsonderwijs en de leerling. Hierbij draait het bij ons om maatvoering en daarbij om het rendement van de opleiding (het diploma). Gelet op de verhoogde instroom, gelet op het maatwerk, gelet op de uitbreiding van het aantal leerbedrijven is het merkwaardig dat de regering in 2007 een bezuiniging voor kenniscentra heeft aangekondigd. Maar ik heb goede hoop dat de politiek tot inkeer zal komen en verwacht dat ook in 2008 de instroom zal blijven doorzetten, ondanks de wat minder ruime subsidieregelingen. Savantis blijft zich richten op instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen en leerlingwerknemers in onze mooie bedrijfstakken. Hans Verschoor, algemeen directeur Savantis

3 Focus op instroom

4 Inhoud Voorwoord 3 1 Savantis, de organisatie Inleiding Structuur van de organisatie Kwaliteitsmanagement in Financieel ICT Externe communicatie Samenwerking kenniscentra 10 2 Arbeidsmarkt Sector Schilderen en Onderhoud Sector Afbouw en Stukadoren Sector Reclame, Presentatie en Communicatie 13 9 Exameninstelling Commissies Kwaliteitszorg Examinatoren Feiten en cijfers Erkenning van verworven competenties (EVC) Communicatie Training & Advies Trainingen op maat Bedrijfsadvisering Sector Schilderen en Onderhoud Sector Afbouw en Stukadoren 45 3 Sector Schilderen en Onderhoud Instroombevordering Praktijkleren Leermeesters Leerling en stagiairs Leerlingbegeleiding Communicatie 20 4 Sector Afbouw en Stukadoren Instroombevordering Praktijkleren Ondersteuning van leerbedrijven Leerlingen en stagiairs Communicatie 25 5 Sector Reclame, Presentatie en Communicatie Instroombevordering Praktijkleren Stagementoren Leerlingen en stagiairs Belangrijke ontwikkelingen binnen de sector 30 6 Project Schoonmaak en Glazenwassen Praktijkleren Leerlingen en stagiairs Belangrijke ontwikkelingen binnen de sector 33 7 Onderwijs De rol van Savantis Samenwerking bedrijfsleven en onderwijs Kwalificatiestructuur Vernieuwde opleidingsprogramma s 37 8 Uitgeverij Overige activiteiten ESF Trajecten LOF De Vakopleiding Afbouw Contractscholing Regionale commissies Onderwijs en Bedrijfsleven Vmbo 50 Bijlagen Gecombineerde balans per Toelichting op balans en winst en verliesrekening Exameninstelling. Praktijktoetsen per locatie Lijst met afkortingen Onze organisatie 62 Maurice van den Berg, bedrijfsleider Huipen BV 14 Dick van Lent, directeur Royal van Lent Shipyard BV 21 Hilco Nijmeijer, Annhil Systeemplafonds BV 22 Niels van Hout, De Bijenkorf Rotterdam stagebegeleider 26 Marianne Tadema, hoofd P&O Succes Schoonmaak 32 Nienke Goossen en Carri Harwig, Prijswinnaars POPAI Jong Talent Prijs 34 Gertraud van Brakel, directeur SPOS Den Haag/Leiden/Gouda 38 Willem Rep, De Marinewerf examinator Schilderen en Onderhoud 40 Henk Holtmaat, Lenferink BV Lemelerveld 44

5

6 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar vol positieve beweging, groei en instroom. Het economische klimaat bleef zonnig en zorgde voor groei in het bedrijfsleven en van de werkgelegenheid. Ook in de sectoren waar Savantis voor werkt, was 2007 een positief jaar met een forse instroom van leerlingen, vakmensen en Erkende leerbedrijven. De veranderingen in het beroepsonderwijs, naar competentiegericht leren, werpen voorzichtig vruchten af. Zowel bij de opleidingen Schilderen, Stukadoren, Plafond- en Wandmonteur en Vloerenleggen is de instroom in 2007 fors gestegen. De bedrijfstakken zijn de concurrentie met andere sectoren om de jongeren voor gebleven. De jarenlange contacten met vmbo-scholen, de ondersteuning bij het kiezen van het juiste beroep en vakgerichte scholing, vallen bij potentiële leerlingen in goede aarde. Steeds vaker kiezen zij voor opleidingen en beroepen die door Samenwerkingverbanden worden aangeboden. In dit Savantis jaarverslag 2007 wordt de stand van zaken in beeld gebracht in de sectoren; Schilderen en Onderhoud, Afbouw en Stukadoren en Reclame, Presentatie en Communicatie en voor het eerst ook het project Schoonmaak en Glazenwassen. Daarnaast is er aandacht voor de oprichting van De Vakopleiding, vakschool voor de sector afbouw en voor de succesvolle invulling van cursus en trainingsactiviteiten van Savantis. Samenwerking gericht op instroom De komende jaren blijft instroom een belangrijk richtpunt in onze strijd tegen de vergrijzing van de beroepsbevolking. Om gezamenlijk te werken aan de verbetering van het instroomniveau, de opleidingsketen, het imago, de kwaliteit van de opleidingen en de ondersteuning van Erkende leerbedrijven. Het is belangrijk dat ook op de lange termijn het bedrijfsleven en onderwijs samen hun verantwoordelijkheid blijven nemen voor nieuwe instroom. mr. J. van Walsem Werkgeversvoorzitter bestuur Savantis Mevrouw M. B. van Veldhuizen Werknemersvoorzitter bestuur Savantis

7 Focus op instroom

8 1Savantis, de organisatie 1.1 Inleiding Savantis is de schakel tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Savantis richt zich op het leren en werken in de praktijk. De doelstelling is: het bevorderen van de kennis en het behouden van het vakmanschap. Als kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven is Savantis door de overheid verantwoordelijk gesteld 26 ministerieel erkende beroepsopleidingen te onderhouden, leerbedrijven te begeleiden en te erkennen. In het Register van Erkende leerbedrijven zijn leerbedrijven opgenomen. Jaarlijks volgen ongeveer leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs bij deze Erkende leerbedrijven het praktijkdeel van hun opleiding. Hierin speelt het contact met leermeesters/ stage-mentoren en docenten een grote rol. De medewerkers van Savantis fungeren hierin als een schakel tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Namens het bedrijfsleven zorgt Savantis voor innovatie en ontwikkeling van de beroepsopleidingen met leermiddelen en vakliteratuur (naslagwerken en handboeken). Jaarlijks brengt de Uitgeverij van Savantis nieuwe uitgaven uit. De Exameninstelling Savantis houdt zich bezig met de ontwikkeling van toetsen, de organisatie van praktijktoetsen en coaching van examinatoren. Een goede examinering is immers belangrijk voor goed vakmanschap. Daarnaast organiseert Savantis voor drie sectoren verschillende cursussen en trainingen in vaktechniek, communicatie, management en arbeidsomstandigheden. Ook worden er op basis van de wensen van een bedrijf specifieke opleidingsplannen gemaakt en/of adviezen gegeven voor maatwerk of training on the job. Savantis is werkzaam voor drie sectoren: Schilderen en Onderhoud; Afbouw en Stukadoren; Reclame, Presentatie en Communicatie. Missie van Savantis De missie van Savantis luidt: Het naar tevredenheid van de overheid, de bedrijfstakken schilders-, stukadoors- en afbouwbedrijf en de sector reclame- en presentatietechnieken uitvoering geven aan de wettelijke en aanvullende taken gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijven, de kennis en kunde van werknemers en de realisatie van een evenwichtige situatie van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Naast deze sectoren werkt Savantis aan het project Schoonmaak en Glazenwassen. Op 29 juni 2007 heeft de RAS (Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche) een samenwerkingscontract gesloten met Savantis. Hierdoor is Savantis verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van kwalificatiestructuren, voor het bijhouden van het Register erkende leerbedrijven en het informeren van (leer)bedrijven over de beroepspraktijkvorming. Doelstelling Savantis Savantis stelt zich tot doel het niveau van vakkennis en vakmanschap binnen haar werkvelden verder te verhogen en is een schakel tussen arbeidsmarkt, onderwijs en overheid.

9 1.2 Structuur van de organisatie Organogram Bestuur Naast de werknemersorganisaties, de FNV Bouw, CNV Hout en Bouw, en de werkgeversorganisaties, FOSAG en NOA, heeft het onderwijsveld, via de MBO raad zitting in het bestuur van Savantis. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidslijnen van de organisatie en houdt toezicht op de uitvoering ervan. PR & Voorlichting Personeel & organisatie Directie Directie De dagelijkse leiding van Savantis wordt uitgevoerd door de directie. Deze bestaat uit twee personen: de algemeen directeur en de directeur Buitendienst en Ontwikkeling. Personeel en organisatie Voor Savantis is het van belang om steeds sterker te kijken naar wat de markt verwacht. Een uitdaging, omdat deze markt niet eenduidig is, maar verschillende markten kent, elk met specifieke kenmerken. Daarbij komt een belangrijke ontwikkeling, namelijk dat opdrachtgevers van Savantis in toenemende mate helderheid en inzicht vereisen in de resultaten. Een meer transparante manier van organiseren, rondom marktspecifieke eisen en verwachtingen van afnemers van producten, is daarom een noodzakelijke stap. Transparante bedrijfsstructuur Kortom, een organisatie met een transparante bedrijfsstructuur, die is opgebouwd vanuit een sectorale benadering met een duidelijke focus op de specifieke markt. Meer transparantie ook in de zin van duidelijke en herkenbare aanspreekpunten, zowel intern als extern. Informatisering & Automatisering Een bedrijfscultuur waarin het kijken van buiten naar binnen domineert, is essentieel. Afnemers van producten/ diensten van Savantis bepalen het bestaansrecht van dit kenniscentrum. Daarom is en blijft de kwaliteit van interne bedrijfsprocessen - ook bij Savantis - zo belangrijk omdat het bepalend is voor het gezicht naar buiten. Aanpassing organisatiestructuur De oriëntatie op markten leidt ertoe dat er drie sectoren zijn ingericht: Schilderen en Onderhoud; Afbouw en Stukadoren; Reclame, Presentatie en Communicatie. Naast deze sectoren werkt Savantis aan het project Schoonmaak en Glazenwassen. In 2007 is verder gewerkt aan een steeds meer flexibele organisatie. Met als einddoel om medewerkers wendbaar en weerbaar te maken, met eigen verantwoordelijkheid en brede inzetbaarheid. Dit jaar is daarom de aanzet gemaakt om het functiegebouw te herzien, in de geest van resultaatgerichte functieprofielen. In 2008 zal dit zijn beslag krijgen. Ook is er een nieuw verzuimprotocol geïntroduceerd met een meer dominante rol voor de leidinggevende en medewerker, en secundair een faciliterende rol voor de arbodienst. Daarnaast is er de introductie van een zogeheten quick loopbaanscan voor alle medewerkers om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de eigen loopbaan en specifieke drijfveren. Het management heeft zich toegelegd op een training leidinggeven aan de generatiemix, als uitvloeisel van levensfasebewust personeelsbeleid. Ontwikkeling Opleidingen & Examens Sector Reclame, Presentatie en Communicatie Sector Schilderen en Onderhoud Sector Afbouw en Stukadoren Training & Advies Algemene Zaken & Financiën De opdracht in het kader van heroriëntatie om te komen tot 100 fte eind 2007 is dicht genaderd door dalende personeelsaantallen. Zo bedroeg de personele omvang in 2006 gemiddeld 114 fte en in 2007 gemiddeld 109 fte.

10 1.3 Kwaliteitsmanagement in Financieel Savantis heeft voor de gehele organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem ingericht dat gecertificeerd is via de ISO 9001:2000-norm. Hiermee beoogt de organisatie haar processen beheerst te laten verlopen en continu te kunnen verbeteren. Regelmatig wordt de organisatie gecontroleerd op het voldoen aan deze norm. Ook in 2007 is de certificerende instelling Lloyd s Register Nederland BV bij Savantis geweest in verband met een audit. De hieruit geformuleerde verbeterpunten zijn binnen de organisatie opgepakt. Het plan- en controlsysteem van Savantis is een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem. In de meerjarige sectorplannen worden de ontwikkelingen binnen de sectoren Schilderen en Onderhoud, Afbouw en Stukadoren, Reclame, Presentatie en Communicatie en Schoonmaak en Glazenwassen, de macro-omgeving en in het onderwijs weergegeven. Daarnaast wordt geschetst wat de gevolgen zijn voor het beleid en de activiteiten van Savantis. Dit alles wordt omgezet in doelen en te ondernemen acties naar afdelingen. Door middel van de beleidscyclus van Savantis wordt de voortgang van de activiteiten in de gaten gehouden, bijgesteld en bijgestuurd. Regelmatig wordt hierover intern gerapporteerd maar ook extern naar het bestuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor de instroom: aan het begin van het jaar wordt bepaald welke instroomaantallen er wenselijk zijn. Door middel van het plan- en controlsysteem wordt periodiek gemonitord hoever Savantis staat en welke actie nog noodzakelijk is om de streefgetallen te halen. In het kader van publieke verantwoording heeft Savantis ook in 2007 de Colomonitor voor de kenniscentra ingevuld. Deze kwaliteitsmonitor legt prestaties van kenniscentra periodiek vast. De monitor is opgebouwd uit drie kwaliteitsaspecten: kwaliteitszorg/ governance, kwalificatiestructuur en beroepspraktijkvorming. Tevredenheidonderzoek In 2007 heeft Savantis een tevredenheidonderzoek gehouden onder de 32 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, de ROC s en vakcolleges, waaraan 23 scholen hebben meegedaan. Uit hun antwoorden kwam naar voren dat Savantis hoog scoort op de punten betrouwbaarheid, professionaliteit, innovatiekracht en flexibiliteit. Aandachtspunt blijft de ontwikkeling van onderwijsproducten voor de industriële lakverwerking. Grote tevredenheid is er over het stimuleren van het opleidingsklimaat bij de leerbedrijven en het ondersteunen van de leermeesters. Het jaar 2007 was financieel gezien opnieuw een gezond jaar. Hoewel Savantis nog steeds aan het inkrimpen is op menskracht, bleven de daarmee gerelateerde kosten op activiteiten op een gelijk niveau, onder andere door de tijdelijke inzet van uitzendkrachten. Daarnaast is er relatief veel geld besteed aan onderwijsontwikkelingen en beroepspraktijkvorming. Bovendien is er in ICT geïnvesteerd, zodat ook op de langere termijn met minder menskracht aan de vraag van de sectoren voldaan kan worden. De (externe) kosten van activiteiten nam dan ook toe ten opzichte van 2006 en de begroting. Op subsidiegebied waren er eveneens extra uitgaven, aangezien er een eenmalige subsidie aan het vakcentrum in Zutphen werd verstrekt. Tegenover deze verhoogde (externe) uitgaven stonden ook hogere inkomsten. Niet alleen zijn er projectsubsidies van OCW ontvangen, ook de facilitaire diensten en geleverde diensten voor derden (onder andere het project Schoonmaak en Glazenwassen) leverden substantieel meer op dan begroot, hoewel iets minder dan in Dit laatste is niet verwonderlijk gezien het afstoten van een aantal taken door de sector, die door Savantis werden uitgevoerd voor met name SWEF, SWEV en SWIAO. Savantis Training & Advies heeft zich hersteld van het zware jaar 2006 naar een uitstekend jaar waarin een duidelijke omzetverhoging en een klein resultaat werd behaald. Tot slot kan ook de incidentele bate van de verkoop van het vakcentrum Waddinxveen niet onvermeld blijven, waardoor het te verwachten kleine verlies, (dat toch nog minder was dan begroot) is omgeslagen in een duidelijk overschot. Conform afspraken met de sectoren zal dit voor een groot deel worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting en onderwijsprojecten.

11 Per saldo kan er ruim 1.1 miljoen worden teruggegeven aan de subsidiërende sectorfondsen, het O&O fonds SAG (voor Schilderen en Onderhoud) en het Bedrijfschap Afbouw (voor Afbouw en Stukadoren), terwijl de taken op het gebied van kwalificaties, erkenning, beroepspraktijkvorming, onderzoek en examens wel zijn uitgevoerd. Incidenteel 15% Diensten Derden 12% Sector Afbouw en Stukadoren 4% Inkomsten Savantis Overige 3% Facilitaire diensten 12% Afbouw en Stukadoren 41% Ministerie OCW 17% Training & Advies 20% Sector Schilderen en Onderhoud 18% Opleidingsfondsen Facilitaire diensten 21% Schilderen en Onderhoud 59% Het LOF laat een duidelijke onderbesteding zien. Dit heeft vooral te maken met geringere uitputting van een aantal subsidies. Ondanks intensieve voorlichtingscampagnes werd er minder gebruik gemaakt van met name de nieuwe subsidies. Daarnaast waren er nauwelijks kosten voor afloop van de stichtingen, die in het LOF zijn opgegaan, zoals het SWEF, SWEV en SWIAO, hoewel die kosten wel waren begroot. Bovendien was er in 2007 duidelijk sprake van rente-inkomsten, door de bevoorschotting van het bedrijfschap Afbouw en door de reserve voor de sector Schilderen en Onderhoud. 1.5 ICT In 2007 is een gedeelte van de centrale computersystemen vervangen, dit om te kunnen voldoen aan de gewenste capaciteit van de organisatie met betrekking tot onder andere de opslag en nieuwe toepassingen. Ook de capaciteit van de internetverbinding is vergroot. Enkele nieuwe bedrijfsprocessen zijn geautomatiseerd en diverse bestaande automatiseringsprocessen zijn verbeterd en/of aangepast. Uitgaven Savantis Overige 12% Examens 11% Training & Advies 32% Kwalificatie 7% Ontwikkeling 6% Bpv 4% Scholing 7% De website voor De Vakopleiding is op 31 augustus 2007 online gegaan. Voor het informeren van de leerlingen over uitval of verandering van lessen heeft De Vakopleiding een SMS service ingericht, daardoor worden leerlingen tijdig geïnformeerd. 1.6 Externe communicatie Instroomcampagne Savantis voerde in 2007 onverminderd campagne om de instroom in de verschillende bedrijfstakken verder te bevorderen. De Ga-campagne, met wervingsmateriaal getiteld Ga-Schilderen!, Ga-Stukadoren!, Ga-Vloeren leggen! en Ga-Plafonds en Wanden monteren!, werd ook uitgezet bij Centra voor Werk en Inkomen en re-integratiebedrijven. Samenwerkingsverbanden zorgden voor de regionale verspreiding en ontplooide zelf activiteiten rondom de wervingscampagne. De consulenten van Savantis bezochten vele voorlichtingsavonden op vmbo-scholen, gaven er gastlessen en demonstraties in samenwerking met het bedrijfsleven en de campagne werd ingezet op studiebeurzen en banenmarkten. Met name in de kleinere specialisaties blijft het voeren van een instroomcampagne noodzakelijk. Dit omdat de toename van geschoold personeel verhoogd zal moeten worden om het vakmanschap in de toekomst te blijven garanderen. Als aanvulling op deze campagne heeft Savantis daarom in 2007 per sector een aantal verschillende korte beroepenfilmpjes gemaakt. In deze beroepenfilmpjes leggen jongeren in een paar minuten uit waarom zij voor dit beroep gekozen hebben en de hoofdlijnen van het beroep worden in beeld gebracht. De filmpjes zijn verzameld op de Beroepen DVD Savantis 2007, die via Savantis verkrijgbaar is. Tevens zijn de beroepenfilmpjes te zien op de website van Savantis, en op

12 lees verder op pagina 2 lees verder op pagina 2 lees verder op pagina 2 Savantis Opleidingsnieuws Naast het publiceren via de Savantiswebsite is er in 2006 gestart om per sector een Savantis Opleidingsnieuws uit te brengen. Hierdoor worden relevante onderwerpen en belangrijke ontwikkelingen per sector belicht. Per sector is het opleidingsnieuws drie keer verschenen in oplages variërend van tot exemplaren. het opleidingsnieuws is verstuurd naar alle Erkende leerbedrijven, leermeesters, stagementoren, onderwijsinstellingen, docenten en overige geïnteresseerden. opleidingsnieuws afbouw en stukadoren 5 juli 2007 In dit nummer: Nieuw: Vakboek voor de stukadoor 1 Jeffrey Goossens wint wisselbeker 3 Stukadoor in de steigers, deel 4: de docent 4 Nieuw Afbouwteamin de startblokken! 6 Uitblinkers zetten de toon Geslaagd instroomtraject 8 Bouwtechniek in de spotlights 9 Prijswinnaars als VIP s 10 Opleidingen samen in Zuid-Afrika 11 Samenwerkingsproject SPOS-SPOA Rosmalen: Werken in een Frans kasteel 11 Kort Nieuws en Agenda 12 Redactioneel: In de prijzen Zomertijd, komkommertijd? In de sector Afbouw en Stukadoren zijn er volop activiteiten en initiatieven, die in de prijzen vallen of prijzenswaardig zijn. In deze uitgave van Opleidingsnieuws Afbouw en Stukadoren worden vooral de winnaars in het zonnetje gezet. Het is fijn dat na veel bloed, zweet en tranen je prestaties worden beloond met een titel of een mooie bokaal. Een goed voorbeeld is Nederlands Kampioen Stukadoren 2007, Jeffrey Goossens. En de drie prijswinnaars van de V.I.P.-tour Spectaculaire Bouwtechnieken. Je hoeft echter niet altijd letterlijk een winnaar of kampioen te zijn, je kunt ook prijzenswaardig zijn. Dat bewijzen alle mensen, die samenwerken in het Ontwikkelingsproject in Zuid-Afrika en het SPOS-SPOA Rosmalen-project in Frankrijk. Inhoud In dit nummer gaat het over geslaagde momenten zoals de uitreiking van het nieuwe vakboek Stukadoortechnieken en de docenten vmbo Bouwtechniek, die op de Landelijke Dag in de Hilversumse opleidingsnieuws reclame, presentatie en communicatie Studio 4 mei 20, in de 2007 spotlight kwamen. Genoeg leesaanbod voor een zomerse avond, op de camping of op het strand. Wij wensen u veel plezier. In dit nummer: De redactie. Redactioneel 1 Beste Leerbedrijf Internationaal ondernemen Beste Leerbedrijf Nieuw: Hét Vakboek Color Management 4 Centrum voor Live Communication in actie 4 Competentiegericht opleiden én examineren 5 Meer plezier én rendement van stagiairs 6 Belastingvoordelen op een rijtje 7 Savantis in de media, in Sp!ts 8 Sign bij informatiedag SOSA 8 Praktijkdag Sign bij 3M 8 BeroepenDVD 2007 is uit 8 Nieuw: Vakboek voor de stukadoor Op 22 juni jongstleden werd - tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NOA in het Amsterdamse Rosarium - het nieuwe vakboek Stukadoortechnieken - officieel geïntroduceerd. De heer Hans Verschoor, algemeen directeur van Savantis, overhandigde het eerste exemplaar aan de heer Jan van de Kant, voorzitter van de NOA. Deze speciale boekpresentatie kwam voor de heer Van de Kant geheel onverwachts. Ik ben blij verrast, verklaarde hij, nadat hij het vakboek in ontvangst had genomen. Een vakboek om vooral te gebruiken als nuttig naslagwerk voor ervaren én aankomende stukadoors. De heer Van de Kant wachtte dan ook niet lang met het verkennen van het binnenwerk. Vakboek met inhoud Een redactie heeft zich met hart en ziel ingezet om Stukadoortechnieken vakinhoudelijk te ontwikkelen en te produceren. opleidingsnieuws schilderen en onderhoud 5 juli 2007 In dit nummer: Veendams voetbalstadion zit weer goed in de verf 1 Redactioneel: Vakkundig voorjaar Het is bijna voorbij, de mooie lente. De zomer komt er aan, met veel activiteiten zoals de opmaat naar de Verkiezing van het Beste Leerbedrijf Savantis Dit voorjaar is gevuld met veelzijdige bijeenkomsten voor stagementoren. Een inspirerend voorbeeld is de bijeenkomst, die eind maart werd georganiseerd voor stagementoren in het Da Vinci College in Dordrecht. Enthousiaste stagementoren verdiepten zich in de leerstijlentest, motivatie en werkhouding van stagiair(e)s en van zichzelf. Voor veel deelnemers een eye-opener. Op 14 juni en 28 juni staan stagementorenbijeenkomsten op stapel bij het CIBAP Vakcollege in Zwolle en bij het NIMETO Utrecht. Competentiegericht opleiden én examineren staan volop in de belangstelling. Goede toetsing en examens zijn nu en in de toekomst van groot belang. Inmiddels heeft Savantis een conceptvoorstel gedaan voor een Blauwdruk voor examinering van opleidingen in de RPC-secor. Boeiende ontwikkelingen, die wij op de voet voor u blijven volgen. We wensen u met deze voorjaarseditie van Savantis Opleidingsnieuws veel leesplezier! De redactie. Leerbedrijf zonder grenzen: Burg Consultancy Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het kader van de bekendmaking van het Leerbedrijf van het jaar 2006 in Ahoy Rotterdam op 15 maart jongstleden werd Burg Consultancy uit IJsselmuiden uitgebreid in het zonnetje gezet. Burg Consultancy is de allereerste winnaar van een nieuwe categorie: Beste Leerbedrijf Internationaal Ondernemen Het bedrijf was met Intres uit Hoevelaken al eerder genomineerd voor de nationale verkiezing in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie van Savantis. In de categorie internationaal werd Burg Consultancy gekozen uit drie genomineerde bedrijven. Jorc Industrial en Timber Trade Connection waren de andere genomineerden. Saskia Boer, marketing director bij Burg Consultancy, nam de prijs in ontvangst. Nieuwe opleiding Gezel Schilder 4 Kennismaking met Saskia Bakkenes 5 Uitblinkers zetten de toon Leermeesterbijeenkomsten: leermeesterschap lééft in de regio 7 Het Nieuwe Leren ook voor de schildersbedrijfstak 8 Zeeuwse schilderkampioenen voor de leermeester 10 Geslaagd! Nieuwe lichting docenten 12 Bouwtechniek in de spotlights 13 De Tronenwedstrijd helpt het schildersvak levend te houden 14 Kort Nieuws 15 Redactioneel: In beweging Het is zomer en de vakantietijd is voor velen aangebroken. Toch is er in de sector Schilderen en Onderhoud geen sprake van de zogeheten komkommertijd. Deze uitgave van Opleidingsnieuws Schilderen en Onderhoud staat vol reportages en verhalen, waarin leermeester, leerlingen en leerbedrijven een belangrijke rol spelen. Een goed voorbeeld is het openingsverhaal waarin leerling-schilders samen met de leermeester het beroemde voetbalstadion De Langeleegte weer verfraaiden. Een voorbeeld van volop in beweging zijn en van goede samenwerking tussen leermeester en leerling-schilder Inhoud In dit nummer komen genomineerde leerbedrijven in beweging, als ze strijden om de titel Beste leerbedrijf Savantis 2007 Ook zijn er de prestaties van de leerlingen van de Zeeuwse basisschool Tervliet uit Terhole. Zij zijn in beweging gekomen en komen als regionale winnaar van de Savantis Tronenwedstrijd 2007 uit de verf. Ook goede leerprestaties en echte uitblinkers zijn de drie docenten, die vorige maand afstudeerde aan het PTH Windesheim te Zwolle. Kortom, genoeg nieuwe ontwikkelingen, die na de vakantie, een vervolg krijgen. We wensen u leesplezier en een prettige vakantie. De redactie. Veendams voetbalstadion zit weer goed in de verf De entreeruimte en trapopgang van voetbalstadion de Langeleegte in Veendam ondergingen de afgelopen winter een ingrijpende schilderbeurt. Door een gelegenheidscoalitie van schildersbedrijf, verfleverancier en twee leerling-schilders kon het schilderwerk kosteloos voor de club worden uitgevoerd. Het stadion van voetbalclub Veendam ligt er stralend bij in de vroege voorjaarszon. De roodbruine voorgevel tekent scherp af tegen de felblauwe lucht. De Langeleegte, geopend in 1954, is een begrip in het Nederlandse voetbal. Bekende spelers zoals Dick Nanninga, Pieter Huistra en Ronald Hamming legden er de basis voor hun carrière als voetballer. Het stadion, met een capaciteit van 6500 plaatsen, wordt door veel Nederlandse voetballers gevreesd vanwege de urenlange busreis naar het hoge noorden. Na enkele jaren van financiële malaise heeft de voetbalclub Veendam de weg omhoog weer ingeslagen. Ook sportief kan de club, met een zevende plek op de ranglijst, weer naar boven kijken. Als onderdeel van de wederopbouw besloot de voetbalclub vorig jaar dat de Website De vernieuwing van de website is qua beeld en techniek in 2007 verder doorgevoerd, het aantal bezoekers zien we verder toenemen. Ten opzichte van 2006 steeg het gemiddelde aantal bezoekers per dag met 18 procent. Het aanmelden voor een training/cursus is vereenvoudigd. Cursusinschrijvingen op internet worden automatisch doorgestuurd naar de interne cursusapplicatie voor verwerking. Verwacht wordt op termijn alle Erkende leerbedrijven de mogelijkheid te bieden om met een eigen inlogcode bij hun bedrijfsgegevens te komen, zoals deze bij Savantis staan geregistreerd. Startpagina website

13 Evenement Uitblinkers zetten de toon 2007 Om te laten zien hoe belangrijk het is om een goed leerbedrijf te zijn en/of een belangrijk diploma behaald te hebben, organiseert Savantis sinds enkele jaren het evenement Uitblinkers zetten de toon. Vooruitlopend op dit evenement worden allereerst bedrijven gezocht die worden voorgedragen voor nominatie van het Beste Leerbedrijf. Jaarlijks zit in het aantal aanmeldingen een stijgende lijn. In 2007 waren dit 82 bedrijven een stijging met maar liefst vijftig procent meer voordrachten ten opzichte van Tijdens dit evenement waren de winnaars per sector: Schilderen en Onderhoud Camp Schilderwerken bv uit Herten Afbouw en Stukadoren Annhil Systeemplafonds bv uit Hoogeveen Reclame, Presentatie en Communicatie Gielissen Interiors & Exhibitions uit Amsterdam Industriële Lakverwerking Royal Van Lent Shipyard bv uit Kaag De exclusieve jachtenbouwer uit Kaag, Royal Van Lent Shipyard bv, winnaar in de categorie Industriële lakverwerking, is uitgeroepen tot Beste Leerbedrijf van Savantis Dit bedrijf werd door Savantis voorgedragen voor de landelijke verkiezing tot Beste Leerbedrijf van Nederland 2007, ingesteld door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Enthousiasme, openheid én een goede waarborg voor de vakmensen van de toekomst die alle disciplines beheersen, hebben daarna de landelijke jury ertoe gebracht om Royal van Lent Shipyard bv uit te roepen tot Beste Leerbedrijf van Nederland Een uitblinkend resultaat! De prijswinnaars van de verschillende sectoren van Uitblinkers zetten de toon 2007 Nederlands Kampioen Stukadoren 2007 Jeffrey Gossens Nederlands Kampioenschappen Schilderen en Stukadoren Tijdens Skills Masters 2007, een evenement dat zich specifiek richt op vmbo-ers, mbo-ers en (jong) werkzoekenden, heeft Savantis het Nederlands kampioenschap Schilderen en Stukadoren georganiseerd. Henk Roel Afman won de titel Nederlands Kampioen Schilderen Vervolgens werd Henk Roel in november 2007 vijfde bij de Europese Kampioenschappen Schilderen tijdens EuroPaintingSkills 2007 in Genua. Bij het Nederlands kampioenschap Stukadoren waren er drie kanshebbers. Uiteindelijk werd Jeffrey Goossens Nederlands Kampioen Stukadoren Hij komt in september 2008 met Henk Roel Afman ook in actie tijdens EuroSkills in Ahoy Rotterdam. 1.7 Samenwerking kenniscentra De activiteiten van de kenniscentra zijn divers. Ze hebben één taak gemeen: allen dragen zorg voor de erkenning en begeleiding van leerbedrijven en onderhouden de competentiegerichte kwalificatiestructuur met als doel een goede aansluiting tussen leren en werken. Verder bieden ze effectieve oplossingen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen. De situaties in de sectoren verschillen sterk, maar hun centrale rol op de arbeidsmarkt hebben ze gemeen. Colo is de vereniging van achttien kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven die hieruit wederzijds voordeel wil behalen. De leden organiseren overleggen om elkaar te informeren, te helpen en activiteiten op elkaar af te stemmen. In deze overleggen worden zaken besproken die het algemene belang van de kenniscentra dienen. Zo zijn er platforms over beleid, erkenning, kwalificatiestructuur, bekostiging en personeel en PR. Savantis neemt op verschillende niveaus deel aan de diverse werkcommissies van het Colo. 10

14 2Arbeidsmarkt 2.1 Sector Schilderen en Onderhoud beroep aantal Werknemers: In de sector Schilderen en Onderhoud werken naar schatting ruim mensen. Naast ruim werknemers en de ruim 6000 zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), werken er ook (buitenlandse) uitzendkrachten en personeel dat vanuit andere sectoren is ingeleend. - Onderhoudsschilders Nieuwbouwschilders Overige schilders Glaszetters Overig uitvoerend personeel Uitvoerders Administratief personeel e.d Hogere Technici 338 Voor leerlingen die in een sector willen instromen, is het belangrijk te weten wat hun perspectieven op de arbeidsmarkt zijn. Voor het bedrijfsleven zijn opleidingen een belangrijk instrument om voor voldoende kwalitatieve instroom te zorgen. Vraag en aanbod dienen daarom op elkaar te zijn afgestemd. Savantis houdt de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bij en adviseert het onderwijs in deze. Savantis heeft ook in 2007 voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw en Stukadoren; Reclame, Presentatie en Communicatie en Schoonmaak en Glazenwassen een arbeidsmarktadvies opgesteld. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) heeft hiertoe in opdracht van Savantis ramingen van arbeidsmarktinformatie opgesteld voor de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw en Stukadoren. Om verschillende redenen verlaten er jaarlijks mensen de sector. Er zijn jaarlijks ook nieuwe toetreders nodig. Mede op grond van het verwachte aantal uittreders en de gunstige economische verwachtingen schat het EIB dat er in 2008 naast de verwachte 10% groei van zzp-ers, ruim 4300 werknemers toe moeten treden. Via de beroepsopleidingen kan voor kwalitatieve instroom in de sector worden gezorgd. In het schooljaar 2006/2007 zijn leerlingen in het eerste jaar één van de mbo-opleidingen op het gebied van schilderen en onderhoud ingestroomd. Het overgrote deel van deze leerlingen koos voor de BBL-leerweg (1.610) en trad dus als leerling-werknemer in dienst bij een samenwerkingsverband of individueel leerbedrijf. De instroom is in leerjaar 2007/2008 met 11 % toegenomen ten opzichte van het leerjaar Onbekend 104 ZZP-ers Uitzendkrachten, ingeleend etc. *) Totaal *) geschat Tabel 1: Beroepsopbouw Schilderen en Onderhoud Bron: EIB rapport Sectorprofiel schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf Schilderen en onderhoud (excl. Industriële Lakverwerking) 2006/ /2008 Verschil t.o.v. 2006/2007 BBL BOL Totaal BBL BOL Totaal Niveau % Niveau % Niveau % Niveau 4* % Totaal % Tabel 2. Instroom per opleiding in de sector Schilderen en Onderhoud Bron: Ministerie van OCW, beschikbaar gesteld door CFI 11

15 In schooljaar 2006/2007 zijn 94 leerlingen ingestroomd in een opleiding op het gebied van industriële lakverwerking. In het schooljaar 2007/2008 is het aantal nieuwe leerlingen iets toegenomen. De instroom fluctueert regelmatig. Dit heeft over het algemeen te maken met het feit dat er in het ene jaar een grote groep start bij één werkgever en het andere jaar niet. Industriële Lakverwerking 2006/ /2008 Verschil t.o.v. 2006/2007 Niveau % Niveau % Niveau % Niveau 4* *) *) - Totaal % *) aantallen lager dan 5 worden niet vermeld Tabel 3: Instroom per opleiding in de sector Industriële Lakverwerking Bron: Ministerie van OCW, beschikbaar gesteld door CFI 2.2 Sector Afbouw en Stukadoren In de sector Afbouw en Stukadoren werken naar schatting ruim mensen. Naast bijna werknemers en ruim zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers), werken er ook (buitenlandse) uitzendkrachten en personeel dat vanuit andere sectoren is ingeleend. Om verschillende redenen verlaten jaarlijks werknemers de sector. Nieuwe toetreders zijn daarom jaarlijks nodig. Mede op grond van het verwachte aantal uittreders en de gunstige economische verwachtingen schat het EIB dat in 2008 naast de verwachte 10% groei van zzp-ers werknemers toe moeten treden (van wie stukadoors). Dit is aanzienlijk meer dan het aantal werknemers dat in voorgaande jaren is ingestroomd. beroep aantal Werknemers: Stukadoors Wandenstellers Plafondstellers Vloerenleggers Overig uitvoerend personeel Uitvoerders Administratief personeel e.d Hogere Technici 410 ZZP-ers Uitzendkrachten, ingeleend etc. *) Totaal Tabel 4: Beroepsopbouw Afbouw en Stukadoren In schooljaar 2006/2007 zijn 497 leerlingen in het eerste jaar van één van de mbo-opleidingen op het gebied van afbouw en stukadoren ingestroomd. In 2007/2008 is het aantal nieuwe leerlingen gestegen met gemiddeld 11%. Dit sluit aan op de grote behoefte van de sector aan personeel. *) geschat in 2005 Afbouw en Stukadoren 2006/ /2008 Verschil t.o.v. 2006/2007 BBL BOL Totaal BBL BOL Totaal Niveau % Niveau % Niveau *) 0 *) - Totaal % *) aantallen lager dan 5 worden niet vermeld Tabel 5: Instroom per opleiding in de sector Afbouw en Stukadoren Bron: Ministerie van OCW, beschikbaar gesteld door CFI 12

16 2.3 Sector Reclame, Presentatie en Communicatie Omdat de sector Reclame, Presentatie en Communicatie weinig collectief is georganiseerd, ontbreken harde cijfers uit de sector zelf. In onderstaande tabel is het aantal werknemers, exclusief freelancers en uitzendkrachten geschat. Het grootst in omvang zijn de reclame-, ontwerp-, en adviesbureaus waar naar schatting ruim werknemers werken. Het aantal werknemers in de categorieën overige reclamediensten en interieurbouw is ten opzichte van 2005 het sterkst gegroeid (4 %). Ondanks deze groei wordt het niveau van 2004 (nog) niet gehaald. Ontwikkelcentrales en winkels zijn het sterkst in omvang afgenomen. Sector Reclame, Presentatie en Communicatie 1 januari januari januari januari 2006 Verschil t.o.v Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus % Overige reclamediensten % Fotografie % Ontwikkelcentrales % Ontwikkelwinkels % Productie van (video)films % Ondersteuning (video)filmproductie % Interieurbouw % Organisatie van beurzen etc % Totaal < 0,5% 6: Aantal werknemers in de sector Reclame, Presentatie en Tabel Communicatie Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen 2007 Instroom nieuwe leerlingen Het aantal nieuwe leerlingen in de sector Reclame, Presentatie en Communicatie is in het leerjaar 2007/2008 met bijna 5% afgenomen. Deze daling wordt veroorzaakt doordat er minder leerlingen zijn ingestroomd in de opleidingen op niveau 4. Op niveau 2 en 3 is juist een stijging van het aantal nieuwe leerlingen zichtbaar. Reclame Presentatie en Communicatie 2006/ /2008 Verschil t.o.v. 2006/2007 Niveau ,4% Niveau ,4% Niveau 4* ,4% Totaal ,6% Tabel 7: Instroom per opleiding in de sector Reclame Presentatie en Communicatie Bron: Ministerie van OCW, beschikbaar gesteld door CFI 13

17 Bij de leerlingbegeleiding is de Savantis-consulent ons eerste aanspreekpunt Maurice van den Berg, bedrijfsleider/leerlingbegeleider bij Erkend leerbedrijf Schildersbedrijf Huipen BV in Heemskerk. 14 We bieden leerlingen een leerplek aan om de leeftijdsbalans binnen ons bedrijf op goed niveau te houden. We hopen dat deze jongeren in het bedrijf blijven werken. Samenwerken met leerlingen is een goede manier om met jonge, enthousiaste mensen aan de slag te blijven gaan. Je leert ze als leerling kennen en kunt ze nog kneden en vormen. Bovendien zijn leerlingen belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. Zeker met het oog op de vergrijzing, ze zorgen voor nieuwe instroom. De Savantis-consulent is voor ons hierin van toegevoegde waarde. Samen hebben we één gezamenlijk belang, namelijk om de leerling klaar te stomen om van hem/haar een volwaardig vakman te maken. Tijdens de opleiding is onze taak dat ze in goede vorm komen. Leerlingen zitten in een kritische fase en we moeten zorgen dat ze zin het vak blijven houden. Overigens moeten hun prestaties zowel op school als in het bedrijf goed zijn. Daarnaast en - niet te vergeten - is ook het contact met het thuisfront, de ouders, belangrijk. Het contact tussen Huipen en Savantis is goed geregeld. Voor zaken die om scholing/leerlingbegeleiding draaien, ben ik zowel intern voor onze leermeesters als extern (Savantis) de contactpersoon. Bij Savantis is de consulent ons eerste aanspreekpunt, hij is dé vertrouwenspersoon. Met de consulent zorg je dat je samen doelen bereikt.

18 3Sector Schilderen en Onderhoud 3.1 Instroombevordering v c In het kader van instroombevordering wordt er landelijk gewerkt met de uitingen vanuit de Ga Schilderen - campagne, een initiatief vanuit de samenwerkingsverbanden (FSN), FOSAG en Savantis. Het logo van deze campagne is terug te vinden op de kleurenwaaier, stickers, posters, T-shirts, advertenties enzovoort. In 2008 zullen - in nauwe samenwerking met alle betrokkenen de resultaten van deze campagne tegen het licht worden gehouden. In 2007 is er - in samenwerking met een aantal samenwerkingsverbanden - deelgenomen aan de twee beurzen voor vmbo-leerlingen, Studiemarkt in Arnhem en de Onderwijsbeurs in Eindhoven. Daarnaast heeft Savantis in samenwerking met de vakcolleges de Studiebeurs in Utrecht georganiseerd. De Studiebeurs Utrecht is er op gericht deelnemers aan opleidingen op niveau 4 (vierjarige dagopleidingen) aan te trekken. Naast mbo en vmbo is er dit jaar opnieuw gewerkt aan imago en aan instroombevordering vanuit het basisonderwijs. Een goed voorbeeld hiervan is de inmiddels bekende Savantis Tronenwedstrijd. Het initiatief voor schilderlessen aan het basisonderwijs komt voort uit de FOSAG. Savantis is hiermee aan de slag gegaan in nauwe samenwerking met de Stichting Techniek in het Basisonderwijs (STIB). In 2007 is de tweede editie van deze jaarlijkse landelijke schilderwedstrijd georganiseerd en het viel in goede aarde bij de deelnemende basisscholieren, leraren en schilderbedrijven. R.K. Basisschool Meander wint de Savantis Tronenwedstrijd Praktijkleren Een belangrijk onderdeel in beroepsopleidingen (en ook steeds vaker in de toeleidende vmbo-opleidingen) is de beroepspraktijkvorming, oftewel het praktijkleren. In de praktijk bij een leerbedrijf, zowel in een stageplaats als in een leerbaan, krijgen leerlingen een juist beeld van hun (toekomstige) beroep en zijn zij in de gelegenheid kennis, vaardigheden en beroepshouding te leren en toe te passen. De wettelijke taken van Savantis op het gebied van praktijkleren starten op het gebied van de arbeidsmarkt: bij de te verwachte ontwikkelingen in de sectoren en de te verwachte personeelsbehoefte (zowel kwantitatief als kwalitatief). Deze ontwikkelingen vormen voor Savantis het startpunt van de werkzaamheden op het terrein van erkenning van leerbedrijven, de zorg voor voldoende praktijkplaatsen (zowel stageplaatsen als leerbanen) van goede kwaliteit, het in beeld brengen van de praktijkplaatsen in het Register van Erkende leerbedrijven, de kwaliteitsbevordering van de praktijkplaatsen, begeleiding en ondersteuning van de leermeesters en leerbedrijven. De taken staan niet op zichzelf: praktijkleren vindt plaats in een complexe omgeving. Savantis speelt met haar werkzaamheden in op de ontwikkelingen die van invloed zijn op dit proces: in 2007 heeft een aantal factoren geleid tot een veranderde of intensievere aanpak. Onder invloed van de roep van bedrijven en overheid om een meer uniforme erkenningsystematiek, is in april 2007 de nieuwe erkenningsregeling van kracht geworden, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen Erkende leerbedrijven, Erkende samenwerkingsverbanden en (in de sector Schilderen en Onderhoud) Erkende detacheringorganisaties. 15

19 Savantis streeft naar het jaarlijks vergroten van het aantal beschikbare actieve leerbedrijven. In 2007 waren vraag en aanbod in evenwicht. Het aan het ministerie van OCW doorgegeven aantal Erkende leerbedrijven op de officiële teldatum 1 oktober 2007 bedroeg In dit jaarverslag treft u de cijfers per 31 december Vanuit de discussie over het beschikbare aantal praktijkplaatsen heeft Savantis in Coloverband voorbereidingen getroffen op het beschikbaar maken van kwalitatieve en actuele informatie over de (beschikbaarheid van) praktijkplaatsen en matching in het Register voor Erkende leerbedrijven. In 2008 zal dit zichtbaar worden. De samenwerkende kenniscentra hebben in 2007 ingestoken op meer gezamenlijke actie op arbeidsmarktvraagstukken in de regio s met de regiocoördinatoren van de gezamenlijke kenniscentra. Vanuit deze insteek wordt door de kenniscentra gezamenlijk meer en actiever ingespeeld op instroombevorderende, uitstroombeperkende en andere arbeidsmarktachtige activiteiten in de zes CWI-districten. Voor Savantis betekent dit dat zij met deze contacten via een aanvullende route meer de sectorbehoefte aan personeel onder de aandacht kan brengen. In het kader van instroom heeft ook de doorstroom vanuit het vmbo nog een extra impuls gekregen: via de vmbo-carrousel, de beroepen-dvd en voorlichtingsactiviteiten aan vmboleerlingen, vmbo-decanen en vmbodocenten in diverse steden in het land wordt ingestoken op meer doorstroom vanuit het vmbo en op imagoversterking van de bedrijfstak. Jaar Totaal alle sectoren Savantis Niet ieder leerbedrijf in de sector Schilderen en Onderhoud leidt jaarlijks op. Daarom is het gewenst dat er meer Erkende leerbedrijven zijn dan het in dat jaar strikt benodigde aantal opleidingsplaatsen. De beschikking over een groot aantal leerbedrijven is deels eigen aan de sector en deels noodzakelijk vanwege maatschappelijke en onderwijsontwikkelingen: Totaal sector Schilderen en Onderhoud Schilderen en Onderhoud Schilderen Industriële lakverwerking Groei t.o.v ,4% 3,6% 4,0% 0% Aantal in 2006 nieuw erkende leerbedrijven Tabel 8: Aantal leerbedrijven in de sector Schilderen en Onderhoud, per 31 december 2007, groei van het aantal leerbedrijven, in 2007 Erkende leerbedrijven Veel bedrijven behoren tot het Midden- en Kleinbedrijf: zij zullen niet jaarlijks een leerling opleiden; De bereidheid om wel leerbedrijf te blijven, zegt iets over de opleidingsbereidheid van de bedrijven in de schildersector; Praktijkleren wordt door de overheid steeds vaker ingezet om tot een betere aansluiting te komen van de opleiding en de uiteindelijke beroepsbeoefening; De invoering van competentiegericht onderwijs lijkt te leiden tot meer aandacht voor de praktijk en daarmee waarschijnlijk tot behoefte aan meer praktijkleerplaatsen. Voor de sector Schilderen en Onderhoud zal dit ook voor de BOL-leerweg gelden. 16

20 3.3 Leermeesters Vanuit de wettelijke taakstelling is één van de kerntaken van Savantis de kwaliteitsbevordering van de praktijkplaatsen. In 2007 en de komende jaren zal de competentiegerichte opleiding daarin een terugkerend onderwerp zijn. De sociale partners in de sector Schilderen en Onderhoud hebben het mede mogelijk gemaakt dat de leerbedrijven extra bezocht worden: de bedrijven worden twee tot drie keer per jaar bezocht. Savantis voert dit op verschillende manieren uit: consulenten van Savantis leggen bedrijfsbezoeken af bij leermeesters die een leerling opleiden en bij de bedrijfsleiding van diezelfde bedrijven. De ondersteuning/advisering van de bedrijven wordt ingevuld via concrete ondersteuning van de leermeester die een leerling begeleidt: de vorderingen van het onderwijsproces en de rol van de leermeester daarin vormen de basis in de ondersteuning. Van elk bezoek hiervan wordt een rapportage opgesteld die aan het leerbedrijf, eventueel het samenwerkingsverband en aan de onderwijsinstelling wordt verstrekt. Door middel van deze concrete aanpak signaleert de consulent op welk terrein ondersteuning noodzakelijk is. De consulent van Savantis heeft vervolgens de keuze om de ondersteuning verder uit te werken via coaching van de leermeester op de werkvloer, via regionale leermeesterbijeenkomsten (al dan niet in samenwerking met ROC en samenwerkingsverband) en via themabijeenkomsten bij een bedrijf of bij meerdere bedrijven. Specifieke deskundigheidsbevordering kan verder ook nog plaatsvinden via de leermeestercursus. Zoals al eerder beschreven is de implementatie van de vernieuwde (competentiegerichte) opleiding een aandachtspunt: in de ondersteuning van de leermeesters en de advisering van de bedrijfsleiding is dit een terugkerend onderwerp. Resultaten kwaliteitsbevordering leerbedrijven De in 2006 ingezette omslag naar de consulent als coach van het leerbedrijf is een succesvolle gebleken. De consulenten van Savantis verrichten hiervoor de volgende werkzaamheden: bewaken opstellen POP (persoonlijk opleidingsplan), ondersteuning en begeleiding leermeester-leerling met een rapportage aan bedrijf, onderwijsinstelling en eventueel het samenwerkingsverband, advisering bedrijfsleiding, organiseren van regionale leermeesterbijeenkomsten, BPV-overleg met onderwijsinstelling en samenwerkingsverband en tot slot groepsvoorlichting aan nieuwe leerlingen. De ondersteuning richt zich op de individuele leerbedrijven en de samenwerkingsverbanden. In 2007 zijn 5335 bezoeken leermeesterleerling gerealiseerd en is de kwaliteit van de praktijkopleiding 2228 keer onderwerp van gesprek geweest bij de bedrijfsleiding. Regionale leermeesterbijeenkomst ESPEQ-gebouw, Heerhugowaard Consulenten hebben 30 regionale leermeesterbijeenkomsten (in samenwerking met onderwijsinstellingen en samenwerkingsverbanden) georganiseerd: hieraan hebben 547 leermeesters deelgenomen. Ook hebben zij 23 themabijeenkomsten bij bedrijven georganiseerd en hiermee 149 leermeesters bereikt. In het totaal is hiermee in de sector Schilderen en Onderhoud door 696 leermeesters deelgenomen aan een bijeenkomst. Verder hebben 120 leermeesters de cursus leermeester, niveau 1 gevolgd en elf deelnemers de cursus leermeester, niveau 2. Via deelname aan een niveau 3 schildersopleiding hebben 240 leerlingen de functie aspirant leermeester toegekend gekregen, via een niveau 4 opleiding schilderen en/of afbouw hebben 77 deelnemers de functie leermeester gekregen. 17

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoek in opdracht van Branche Opleidingscommissie Schilderen Datum: september 2013 Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren

Jaarverslag 2009 1. Jaarverslag 2009. Investeren in leren Jaarverslag 2009 1 Jaarverslag 2009 Investeren in leren 2 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 1 1 Studenten en docenten, kapperopleiding 2 Week van het Leerpark 3 Zorg helpt bij vaccinaties 4 Art&Design

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1. Strategie en beleid... 3 Hoofdstuk 2. Bestuur en management... 6 Hoofdstuk 3. Projecten... 7 De Nederlandse School voor Gezondheidstechniek... 7 Voorrang voor Creatief

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas

P. 18 P. 04 P. 15 P. 14. Jaarkrant. Doelen en ambities: Op naar de top 5. Onderzoek naar de tevredenheid van studenten. Meer docenten voor de klas P. 04 P. 15 Doelen en ambities: Op naar de top 5 P. 14 Onderzoek naar de tevredenheid van studenten P. 18 Aanpak Voortijdig Schoolverlaten groot succes Meer docenten voor de klas Jaarkrant 13 02 2012 Docente

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische

Ik wens jullie een welverdiende zomervakantie. Roel Gordijn Algemeen directeur Esloo Onderwijsgroep. Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische Esloo direct VERSLAG 2010 Jaarverslag van Esloo Onderwijsgroep juni 2011 Voorwoord Inspiratie en kwaliteit De laatste editie voor de zomervakantie van Esloo Direct hebben we gereserveerd voor het jaarverslag

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago

magazine Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago nummer 1 januari 2014 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs Koning Willem-Alexander op werkbezoek bij Dyade-klant Prago > O2A5 en

Nadere informatie

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.

SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies. Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam. SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies Mirjam Sterk 31 maart 2015 ditissterkteam.nl 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Terugblik op twee jaar SterkTeam 7 Actielijn:

Nadere informatie