Oysterwyck HOGESCHOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oysterwyck HOGESCHOOL"

Transcriptie

1 Opleidingen Oysterwyck HOGESCHOOL Pensioenopleidingen voor Accountants en Belastingadviseurs Praktijkstudies gerelateerd aan úw werkomgeving 1. Praktijkopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs De Praktijkopleiding Pensioen: speciaal voor accountants en belastingadviseurs die in korte tijd (vier dagen) het pensioenvak willen leren kennen. Praktijkgericht, dus volop aandacht voor praktijkcasussen en discussie. De volgende onderwerpen komen aan bod. Opleidingen Praktijkstudies gerelateerd aan úw werkomgeving 1. Praktijkopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs 2. Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs Praktijkstudies voor (pensioen)specialisten 3. Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) 4. Wft-Module Pensioenverzekeringen Studies met internationaal erkende titels 5. (Vrijstellingsbeleid) Bachelor in Pensions and Life Assurance 6. Master in Pensions and Life Assurance Capita Selecta/Permanente Educatie 7. Capita Selecta 8. Permanente Educatie (PE) Examen en deelname Aantal deelnemers Examen Planning en inschrijving Dag 1 en 2: De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn pensioen o.a. Het fiscaal toegestane pensioen van de directeur-grootaandeelhouder De civieljuridische aspecten van pensioen en de directeur-grootaandeelhouder Diensttijd: Voorgezette dienstbetrekking, Waardeoverdracht, Inkoop dienstjaren De Wet VPL Veiligstelling van het pensioen: eigen beheer versus verzekeren Overdracht van pensioenkapitaal tussen eigen beheer lichamen Waardering pensioenverplichtingen Praktijkdilemma s en actualiteiten ICT-toepassingen bij de advisering: Pensioenberekeningsprogramma, Flexpensioen, Benaderde Marktwaarde, Pensioenbrievenprogramma Dag 3 en 4: De ZZP-er en zijn oudedagsvoorzieningen o.a. De fiscale en civieljuridische aspecten van de ZZP-er en zijn oudedagsvoorzieningen De oudedagsreserve Fiscale faciliteiten bij staking van de onderneming Stamrechten Praktijkdilemma s en actualiteiten ICT-toepassingen bij de advisering: FM Overeenkomstenprogramma 2. Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs De Praktijkopleiding Pensioen gevolgd en zin om uw kennis verder uit te diepen? In slechts drie dagen, vult u uw kennis aan en tilt u pensioenadvisering naar een hoger niveau. Al bekend met het pensioenvak? De verdiepingsslag is ook zéér geschikt is voor degenen die reeds kennis en ervaring in het pensioenvakgebied hebben opgebouwd. Uiteraard is ook de verdiepingsslag volledig praktijkgericht. Met het uitwerken van praktijkcasussen, brengt u de nieuwe kennis direct in de praktijk.

2 De volgende onderwerpen staan centraal. Dag 1 en 2: De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn pensioen o.a. De verschillende fiscale (overgangs)regimes (Witteveen, VPL) Veiligstelling van het pensioen: eigen beheer versus verzekeren Pensioen in eigen beheer in de werk BV Pensioen in eigen beheer bij een pensioen BV, pensioenstichting of holding Internationaal eigen beheer Overdracht van pensioenkapitaal tussen eigen beheerlichamen Combinatie eigen beheer versus verzekeren Waardering pensioenverplichtingen (besluit 3 juli 2008) Het uitstellen van het pensioen van de DGA en de waardering hiervan De waardering van salarisverhogingen en -verlagingen Stijgende pensioenen en rekenrente Premievrijmaken van DGA pensioen (stoppen pensioenopbouw) Inbouw elders verzekerde pensioenen Pensioen en dividend Praktijkdilemma s en actualiteiten ICT-toepassingen bij de advisering: Pensioenberekeningsprogramma, Flexpensioen, Benaderde Marktwaarde, Pensioenbrievenprogramma. Dag 3: De ZZP-er en zijn oudedagsvoorzieningen o.a. De (afname van de) oudedagsreserve Fiscale faciliteiten bij staking van de onderneming Staking door overlijden Inbreng van de onderneming in een BV: geruisloze inbreng, ruisende inbreng Fiscaal geruisloos doorschuiven, geruisloze terugkeer Stamrechten Overdracht van de onderneming Overdracht van een lijfrenteverplichting Waardering van een stamrecht Gerichte en zuivere lijfrentes Praktijkdilemma s en actualiteiten ICT-toepassingen bij de advisering: FM Overeenkomstenprogramma Praktijkstudies voor (pensioen)specialisten 3. Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) Een uitstekend vervolg op de Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen, is de opleiding Gecertificeerd Pensioen Adviseur (CPA). Deze opleiding speelt in op de continue ontwikkeling in de pensioenbranche en leert de deelnemer te adviseren op niveau. De opleiding duurt 12 dagen. Al de Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen gevolgd? In slechts 8 dagen bent u Gecertificeerd Pensioen Adviseur. De opleiding CPA behandelt de volgende onderwerpen: Sociale zekerheid (1 dag) Fiscale aspecten (1 dag) Civieljuridische aspecten (1 dag) Actuariële aspecten (1 dag) Verzekeringstechnische aspecten (1 dag) Lijfrente/Kapitaalverzekeringen (2 dagen) De gewone werknemer (1 dag) Een stap verder? In 4 dagen vult u de CPA aan tot CPA Pro. Het volgen van de modules Employee Benefits (2 dagen) en Financial Management (2 dagen) is voldoende. Pensioenadviessoftware Het geven van pensioenadvies doet u met behulp van de juiste pensioensoftware. Uiteraard maakt werken met deze software onderdeel uit van de opleiding. Na afloop kunt u uitstekend overweg met programma s zoals het Pensioenberekeningsprogramma, Flexpensioen, Benaderde Marktwaarde, Pensioenbrievenprogramma en/of het Echtscheidingsprogramma. 4. Wft-module Pensioenverzekeringen U wilt naar het niveau van de Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Met de Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) op zak hoeft u nog maar een paar vaardigheidsmodules te volgen. De AFM stelt dat u naast kennis ook over vaardigheden, competenties en integer gedrag moet beschikken om tot een goed pensioenadvies te komen. Aanvullende vaardigheidsmodules Risicomanagement in relatie tot pensioen (AFM-leidraad) (2 dagen) o.a. Inleiding en begrippenkader Risicomanagement Bedrijfseconomische vraagstukken van ondernemingen, (bijvoorbeeld groei, stabilisatie, krimp) Financiële verslaglegging van ondernemingen Identificeren van risico s Risico classificaties Risicoanalyses van de financiële draagkracht van werkgevers (beheers) Maatregelen Monitoring Analyseren, adviseren en oplossen van praktijkdilemma s AFM-leidraad Investeren of beleggen van vermogen Actualiteiten

3 Module Communicatie en advisering (2 dagen) o.a. (mondelinge) Communicatie Emotionele en cognitieve vaardigheden (gespreks)leiderschap en de exploitatie ervan Performale communicatie (gebaren, territoria, posities) Verbale communicatie (symmetrisch, strategisch, complementair) Empathische communicatie Slechtnieuwsgesprek Referentiekader en de beïnvloeding van interpretatie Schriftelijke communicatie ICT toepassingen bij de advisering: Fobes De optimale intake De schriftelijke communicatie en de herkenning bij de relatie Het gebruik van jargon Het voorkomen van misverstanden en onduidelijkheden Het persoonlijke aspect De follow-up Praktische tools Wat is een klant? Klant-en productanalyse Adviesgesprek Fobes Fobes is een uniek softwareprogramma waarmee u voor meerdere pensioenverzekeraars pensioenoffertes kunt uitbrengen. Dit gebeurt op basis van een volledig geautomatiseerde Wftintake, die op basis van een score aangeeft welke producten het beste aansluiten bij de wensen en eisen van de klant. Het programma werkt op basis van single input multiple output. Dit betekent dat ieder reeds ingevoerd gegeven, automatisch wordt hergebruikt in alle processtappen, zoals bijvoorbeeld de offertes en de pensioenovereenkomst. Met Fobes zijn cursisten in staat om efficiënt een op de behoefte van de prospect/klant toegesneden pensioenofferte te presenteren, en daarna een compleet klantdossier te vormen. Module Professioneel, ethisch en integer handelen (2 dagen) o.a. (oriëntatie en) Begrippenkader ethiek en integriteit Gevolgen van handelen op het maatschappelijk belang en de samenleving Bedrijfscodes Vertrouwen/fraude Het maken van keuzes Belangentegenstellingen Omschrijven benoemen en verankeren van integriteit in de bedrijfscultuur Wet-en regelgeving Overheids-en zelfregulering Toezicht en handhaving Integriteitsonderwerpen en -risico s Communicatie en houding richting cliënt Interne en externe integriteit Integriteitsassen Analyseren, adviseren en oplossen van praktijkdilemma s omtrent ethiek en integriteit Studies met internationaal erkende titels 5. (Vrijstellingsbeleid) Bachelor in Pensions and Life Assurance Heeft u de Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) afgerond? Speciaal voor u is het vrijstellingsbeleid van de hbo Bachelor in Pensions and Life Assurance ontwikkeld. Het vrijstellingsbeleid van de hbo Bachelor in Pensions and Life Assurance is een vervolgtraject op de hierboven genoemde opleidingen en kwalificeert op hbo-niveau. Dit betekent dat deze opleiding door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is geaccrediteerd en de deelnemer met het behalen van het diploma een internationaal erkende graad verkrijgt. En dus de titel Bachelor in Pensions and Life Assurance mag voeren! De duur van het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance is afhankelijk van de vooropleiding en varieert tussen de 13 (CPA Pro) en 17 (CPA) collegedagen. Dit is aanzienlijk korter dan de reguliere Bachelor in Pensions and Life Assurance die duaal 4 jaar in beslag neemt. De onderwerpen die tijdens het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance aan de orde komen, zijn als volgt: Pensioenactualiteiten (2 dagen) Collectief Pensioen (2 dagen) Pension Fund Governance (3 dagen) Internationalisering (2 dagen) Employee Benefits (2 dagen) (alleen voor deelnemers met een CPA diploma) Financial Management (2 dagen) (alleen voor deelnemers met een CPA diploma) Methoden en technieken van onderzoek (1 dag) Presentatietechnieken (2 dagen) Didactische vaardigheden (1 dag) Het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance kan facultatief worden uitgebreid met een aantal modules (Risicomanagement, Communicatie & Advisering en Professioneel, ethisch en integer handelen) die van belang zijn in het kader van de Wft-module Pensioenverzekeringen (zie ook punt 4 Wft-module Pensioenverzekeringen). Dus, deze modules samen met de overige modules van het vrijstellingsbeleid succesvol afronden, en u beschikt niet alleen over een internationaal erkende graad, maar ook over de vergunning voor de Wft-module Pensioenverzekeringen! 6. Master in Pensions and Life Assurance Ambities op Masterniveau? Dan is de internationale masteropleiding Master in Pensions and Life Assurance de perfecte mogelijkheid daartoe! Deze geaccrediteerde opleiding voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die overheid en samenleving stellen. De geoefende professional ontwikkelt zich werkelijk tot meester in zijn vak. En voert de mastertitel Master in Pensions en Life Assurance! Hij beheerst het pensioenvak volledig, en heeft het overzicht en het vermogen om bij te dragen aan vernieuwing en ontwikkeling binnen de branche. Kortom, de deelnemer ontwikkelt zichzelf tot een excellente pensioendeskundige!

4 De Master in Pensions and Life Assurance bestaat uit 10 modules en een afstudeeropdracht. De opleiding begint bij de basis van oudedagsvoorzieningen, de minimum voorzieningen van de overheid en vervolgt met de oudedagsvoorzieningen die werkgevers kunnen treffen en de fiscale respectievelijk civielrechtelijke regels die hieraan zijn verbonden. Daarna komt communiceren en adviseren aan bod, waarbij uiteraard alle eerder opgedane kennis en inzichten worden gebruikt. Net als bij het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance geldt dat deze opleiding facultatief kan worden uitgebreid met de Wft-module Pensioenverzekeringen (zie hiervoor punt 4 Wft-module Pensioenverzekeringen). Capita Selecta 7. Capita Selecta De Capita Selecta is bedoeld voor degenen die geen gehele opleiding willen volgen, maar slechts één studiedag. De deelnemers hebben hierbij de keuze uit de volgende onderwerpen. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn pensioen: o.a. Diensttijd: Voorgezette dienstbetrekking, Waardeoverdracht, Inkoop van dienstjaren, Voorperiode, Sanctiebepalingen, Waardeoverdracht tussen eigen beheerlichamen, Actualiteiten. Pensioen en echtscheiding: o.a. de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, Verevening, Conversie, Afstorten van pensioen, Actualiteiten. De zelfstandig ondernemer en zijn pensioen: o.a. Oudedagsreserve, Lijfrente, Staking, inbreng in de BV, Actualiteiten. Pensioen bij fusies en overnames: o.a. Arbeidsrecht, De arbeidsovereenkomst, Fusies, Ondernemingsraad, Actualiteiten. Lijfrente: o.a. lijfrentevormen, verzekerde/bancaire lijfrenten, jaarruimte/reserveringsruimte, pensioen in vergelijking met lijfrente. Kapitaalverzekeringen: o.a. KEW, Bancaire varianten van de KEW, Kapitaalverzekering box 3, Overgangsrecht. Fiscaliteiten en pensioen: o.a. Pensioenvormen, Pensioenelementen, De hoogte van het pensioen; pensioensystemen, De AOW, Toegelaten verzekeraars en sanctiebepalingen, Flexibiliseringselementen, Indexatie, Levensloop, De fiscale regimes. De civieljuridische aspecten van pensioen: Pensioenwet, Veiligstelling, Driehoeksverhouding, Pensioenovereenkomst, Pensioenrechten bij beëindiging dienstverband en echtscheiding, Waardeoverdracht, Uitruil, Uitvoeringsovereenkomst, Pensioenreglement, Startbrief, Informatieverplichting, Premie en betaling. Voor de Capita Selecta met als onderwerp De directeur-grootaandeelhouder en Zelfstandig ondernemer geldt dat er overlap is met de verdiepingscursus. Deze Capita Selecta is dan ook bedoeld voor degenen die slechts 1 studiedag willen volgen. 8. Permanente Educatie (PE) De Permanente Educatie bestaat uit updatedagen, specials, softwaresessies, Fobes sessies (Frontoffice Beheer Systeem) en de Pensioenkaravaan. Updatedagen Twee keer per jaar wordt u via updatemiddagen op de hoogte gehouden van de laatste actuele ontwikkelingen uit het pensioen-en levenvak. Zoals recente besluiten en uitlatingen, wijzigingen in wet-en regelgeving en jurisprudentie. Uiteraard op praktijkgerichte wijze, zoals u dat van ons gewend bent. Specials Specials zijn actuele onderwerpen die regelmatig variëren, zoals bijvoorbeeld pensioen & dividend. Deze specials zullen in onderling overleg worden ingepland.

5 Softwaresessies Er worden zes verschillende softwaresessies georganiseerd: Beschikbare Premie, Juridisch, Werknemerspensioen, Directeur-grootaandeelhouder, Zelfstandig ondernemer en Financial Management. Twee keer per jaar heeft u de mogelijkheid om uw softwarekennis te updaten. Deze sessies duren van uur tot circa uur. Met uitsluitend aandacht voor belangrijke en actuele ontwikkelingen in pensioenland, zoals deze in de software zijn geïmplementeerd. Fobessessies Tijdens deze sessie leert u werken met Fobes: een uniek programma waarmee voor meerdere verzekeraars, Wft-proof (en dus in overeenstemming met de AFM-leidraden), pensioenoffertes kunnen worden uitgebracht. Op basis van een volledig geautomatiseerde Wft-intake kan de gebruiker van Fobes in één opslag zien, welke producten het beste aansluiten bij de wensen en eisen van de klant. Fobessessies worden twee keer per jaar georganiseerd, en duren 3 uur. Pensioenkaravaan De Pensioenkaravaan: boeiende lezingen die de laatste actualiteiten en specials omtrent pensioen- en levensverzekeringen behandelen. In slechts twee uur bent u helemaal bij. Op 14 locaties in het land, dus altijd óók bij u in de buurt. Examen en deelname Aantal deelnemers Het aantal deelnemers voor cursussen, opleidingen en permanente educatie bedraagt altijd minimaal 15. Examen De opleidingen genoemd onder punt 1 en 2 worden afgesloten met een thuiswerkopdracht. Indien hiervoor minimaal een 6 wordt behaald, ontvangt de deelnemer een certificaat van Oysterwyck Hogeschool. Ten aanzien van de opleiding Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) (punt 3) geldt dat deze zowel wordt afgesloten met een thuiswerkopdracht als met een mondeling examen. Voor beide onderdelen dient minimaal een 6 te worden behaald. Het eindcijfer wordt samengesteld uit de cijfers die voor beide onderdelen worden behaald. De examinering van de Wft-module Pensioenverzekeringen (punt 4), wordt gedaan door Hermès Exameninstituut. De toetsing en beoordeling van het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance (punt 5) en de Master in Pensions and Life Assurance (punt 6) wordt afgenomen door Oysterwyck Hogeschool en bestaat uit thuisopdrachten, presentaties en uiteindelijk een afstudeeropdracht. Indien ervoor wordt gekozen om het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance en/of de Master in Pensions and Life Assurance uit te breiden met de Wft-vergunning Pensioenverzekeringen, zal het examen hiervoor worden afgenomen door Hermès Exameninstituut.

6 Planning en inschrijving Alle bedragen zijn inclusief digitaal lesmateriaal, praktijkcasusposities, catering, tentamens en certificaten, maar exclusief de afname van tentamens door Hermès Exameninstituut. Voor wat betreft het afnemen van de examens door Hermès Exameninstituut geldt een tarief per deelnemer van 150,--. Alle hieronder genoemde bedragen zijn vrijgesteld van btw. U schrijft zich in door de opleiding én de investering van uw keuze aan te vinken, en samen met het inschrijfformulier te versturen. Praktijkopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs Data: 10 oktober 2011, 17 oktober 2011, 31 oktober 2011 en 7 november Reguliere investering: 2.600,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs Data: 14 november 2011, 21 november 2011 en 30 november Reguliere investering: 1.950,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Gecertificeerd Pensioen Adviseur Data: 7 september 2011, 14 september 2011, 21 september 2011, 29 september 2011, 6 oktober 2011, 12 oktober 2011, 2 november 2011, 9 november 2011, 16 november 2011, 23 november 2011, 30 november 2011 en 7 december Reguliere investering: 7.800,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Aanvullende dagen Gecertificeerd Pensioen Adviseur Pro Data: 14 december 2011, 11 januari 2012, 18 januari 2012 en 25 januari Reguliere investering: 2.600,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Wft-module Pensioenverzekeringen Data: 14 september 2011, 21 september 2011, 28 september 2011, 7 oktober 2011, 12 oktober 2011, 2 november 2011, 9 november 2011 en 18 november Reguliere investering: 5.200,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Vrijstellingsbeleid Bachelor in Pensions and Life Assurance (exclusief Wft-module Pensioenverzekeringen) Data: start voorjaar CPA Pro studenten (13 studiedagen). Reguliere investering: 8.450,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% CPA studenten (17 studiedagen). Reguliere investering: ,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36%

7 Master in Pensions and Life Assurance Start 17 september 2011 (47 studiedagen). Reguliere investering: ,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Capita Selecta De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn pensioen: 30 november Pensioen en echtscheiding: datum in overleg. De zelfstandig ondernemer en zijn pensioen: 7 december Pensioen bij fusies en overnames: datum in overleg. Lijfrente: datum in overleg. Kapitaalverzekeringen: datum in overleg. Fiscaliteiten en pensioen: 14 september De civieljuridische aspecten van pensioen: 29 september Investering per cursusdag: Reguliere investering: 650,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Permanente Educatie (PE) Data Updatemiddagen: 14 oktober 2011 en 9 december Reguliere investering: 330,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Data Softwaresessies: Beschikbare premie, 2 november Juridisch, 9 november Werknemerspensioen, 16 november Directeur-grootaandeelhouder, 23 november Directeur-grootaandeelhouder, 25 november De zelfstandig ondernemer, 30 november Financial Management, 7 december Investering: 410. Data Fobessessies: 30 augustus 2011, 6 september 2011, 13 september 2011 en 27 september Investering: kosteloos (voor software abonnees). Pensioenkaravaan Van maandag 31 oktober 2011 tot 10 november 2011, op locaties door het hele land. Investering: 115,00 exclusief btw. RB Leden: 97,75 exclusief btw.

8 Inschrijven Naam bedrijf Postadres Postcode Plaats Factuurgegevens Telefoonnummer Faxnummer adres Naam: Dhr. / Mw. Titel Aangesloten bij standsorganisatie: ja / nee, nl Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Faxnummer Fysiek cursusmateriaal Digitaal cursusmateriaal Indien gekozen wordt voor fysieke syllabi, dan bedraagt de prijs per syllabus 50,-. Geboorteplaats & geboortedatum Handtekening Plaats & datum U kunt het antwoordformulier portvrij versturen naar Oysterwyck Hogeschool t.a.v. Margreet van der Veeken Antwoordnummer WB TILBURG Aanmelden via fax of ? Vanzelfsprekend! of

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ----------------------------------------

TOETSTERMEN. Wft-MODULE. Pensioenverzekeringen BIJLAGE B8 ---------------------------------------- TOETSTERMEN Wft-MODULE Pensioenverzekeringen IJLAGE 8 ---------------------------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 25 juli 2012, Den Haag Pagina 1 van 33 In het onderstaande

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld

Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Wft-portfolio De heer V. Voorbeeld Uitgiftedatum: 11 september 2014 Portfolio van: De heer V. Voorbeeld Contactgegevens: voorbeeld@portfolio.nl Functie: Financieel adviseur - Adviseur Basis - Adviseur

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding

Voorlichtingsbrochure AA-opleiding Voorlichtingsbrochure AA-opleiding De post-bacheloropleiding en de praktijkopleiding nader toegelicht NBA Beroepsopleiding AA 1 Studiegids Praktijkopleiding 2 Inleiding De eerste stap naar een carrière

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching EEN INSPIRERENDE EN UITDAGENDE TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN MET NLP NLP (neurolinguïstisch programmeren) is een methode om effectief te communiceren en is gebaseerd

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB

Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB Educatie & Training Najaarsprogramma 2008 Voorwoord Voorwoord Hierbij ontvangt u ons educatie- en trainingsprogramma voor het najaar

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 FOUNDATION In deze training wordt ingegaan op principes van projectmatig werken volgens de PRINCE2-methode.

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching

2014 / 2015 Opleiding Training Coaching 2014 / 2015 Opleiding Training Coaching PRINCE2 IS A REGISTERED TRADE MARK OF AXELOS LIMITED PRINCE2 PRACTITIONER UW INVESTERING Inschrijfgeld: 100,- Cursusgeld: 1.690,- Studiemateriaal: 125,- Examenkosten:

Nadere informatie

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt.

In deze brief reageer ik op uw verzoek van 15 januari jl. waarin u ten behoeve van uw cliënt, , allerlei informatie van mij vraagt. Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directoraat-Generaal Belastingdienst Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag wetwrijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

2Xplain HR & Payroll

2Xplain HR & Payroll 2Xplain HR & Payroll 1. Vakkennis verwerven 2. Up to date blijven 3. Kennis verdiepen 4. Vaardigheden uitbreiden 5. Vakkundigheid aantonen PayRoll Magazine - Actualiteitenspecial 13 1 Vakkennis verwerven

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B

Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Effectief samenwerken met het administratiekantoor in het M(K)B Afstudeeropdracht voor de opleiding SPD Bedrijfsadministratie LOI Hogeschool, Leiderdorp Studiebegeleider: drs. R. v.d. Wal RA Cursist: Suzanne

Nadere informatie