Oysterwyck HOGESCHOOL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oysterwyck HOGESCHOOL"

Transcriptie

1 Opleidingen Oysterwyck HOGESCHOOL Pensioenopleidingen voor Accountants en Belastingadviseurs Praktijkstudies gerelateerd aan úw werkomgeving 1. Praktijkopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs De Praktijkopleiding Pensioen: speciaal voor accountants en belastingadviseurs die in korte tijd (vier dagen) het pensioenvak willen leren kennen. Praktijkgericht, dus volop aandacht voor praktijkcasussen en discussie. De volgende onderwerpen komen aan bod. Opleidingen Praktijkstudies gerelateerd aan úw werkomgeving 1. Praktijkopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs 2. Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs Praktijkstudies voor (pensioen)specialisten 3. Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) 4. Wft-Module Pensioenverzekeringen Studies met internationaal erkende titels 5. (Vrijstellingsbeleid) Bachelor in Pensions and Life Assurance 6. Master in Pensions and Life Assurance Capita Selecta/Permanente Educatie 7. Capita Selecta 8. Permanente Educatie (PE) Examen en deelname Aantal deelnemers Examen Planning en inschrijving Dag 1 en 2: De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn pensioen o.a. Het fiscaal toegestane pensioen van de directeur-grootaandeelhouder De civieljuridische aspecten van pensioen en de directeur-grootaandeelhouder Diensttijd: Voorgezette dienstbetrekking, Waardeoverdracht, Inkoop dienstjaren De Wet VPL Veiligstelling van het pensioen: eigen beheer versus verzekeren Overdracht van pensioenkapitaal tussen eigen beheer lichamen Waardering pensioenverplichtingen Praktijkdilemma s en actualiteiten ICT-toepassingen bij de advisering: Pensioenberekeningsprogramma, Flexpensioen, Benaderde Marktwaarde, Pensioenbrievenprogramma Dag 3 en 4: De ZZP-er en zijn oudedagsvoorzieningen o.a. De fiscale en civieljuridische aspecten van de ZZP-er en zijn oudedagsvoorzieningen De oudedagsreserve Fiscale faciliteiten bij staking van de onderneming Stamrechten Praktijkdilemma s en actualiteiten ICT-toepassingen bij de advisering: FM Overeenkomstenprogramma 2. Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs De Praktijkopleiding Pensioen gevolgd en zin om uw kennis verder uit te diepen? In slechts drie dagen, vult u uw kennis aan en tilt u pensioenadvisering naar een hoger niveau. Al bekend met het pensioenvak? De verdiepingsslag is ook zéér geschikt is voor degenen die reeds kennis en ervaring in het pensioenvakgebied hebben opgebouwd. Uiteraard is ook de verdiepingsslag volledig praktijkgericht. Met het uitwerken van praktijkcasussen, brengt u de nieuwe kennis direct in de praktijk.

2 De volgende onderwerpen staan centraal. Dag 1 en 2: De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn pensioen o.a. De verschillende fiscale (overgangs)regimes (Witteveen, VPL) Veiligstelling van het pensioen: eigen beheer versus verzekeren Pensioen in eigen beheer in de werk BV Pensioen in eigen beheer bij een pensioen BV, pensioenstichting of holding Internationaal eigen beheer Overdracht van pensioenkapitaal tussen eigen beheerlichamen Combinatie eigen beheer versus verzekeren Waardering pensioenverplichtingen (besluit 3 juli 2008) Het uitstellen van het pensioen van de DGA en de waardering hiervan De waardering van salarisverhogingen en -verlagingen Stijgende pensioenen en rekenrente Premievrijmaken van DGA pensioen (stoppen pensioenopbouw) Inbouw elders verzekerde pensioenen Pensioen en dividend Praktijkdilemma s en actualiteiten ICT-toepassingen bij de advisering: Pensioenberekeningsprogramma, Flexpensioen, Benaderde Marktwaarde, Pensioenbrievenprogramma. Dag 3: De ZZP-er en zijn oudedagsvoorzieningen o.a. De (afname van de) oudedagsreserve Fiscale faciliteiten bij staking van de onderneming Staking door overlijden Inbreng van de onderneming in een BV: geruisloze inbreng, ruisende inbreng Fiscaal geruisloos doorschuiven, geruisloze terugkeer Stamrechten Overdracht van de onderneming Overdracht van een lijfrenteverplichting Waardering van een stamrecht Gerichte en zuivere lijfrentes Praktijkdilemma s en actualiteiten ICT-toepassingen bij de advisering: FM Overeenkomstenprogramma Praktijkstudies voor (pensioen)specialisten 3. Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) Een uitstekend vervolg op de Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen, is de opleiding Gecertificeerd Pensioen Adviseur (CPA). Deze opleiding speelt in op de continue ontwikkeling in de pensioenbranche en leert de deelnemer te adviseren op niveau. De opleiding duurt 12 dagen. Al de Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen gevolgd? In slechts 8 dagen bent u Gecertificeerd Pensioen Adviseur. De opleiding CPA behandelt de volgende onderwerpen: Sociale zekerheid (1 dag) Fiscale aspecten (1 dag) Civieljuridische aspecten (1 dag) Actuariële aspecten (1 dag) Verzekeringstechnische aspecten (1 dag) Lijfrente/Kapitaalverzekeringen (2 dagen) De gewone werknemer (1 dag) Een stap verder? In 4 dagen vult u de CPA aan tot CPA Pro. Het volgen van de modules Employee Benefits (2 dagen) en Financial Management (2 dagen) is voldoende. Pensioenadviessoftware Het geven van pensioenadvies doet u met behulp van de juiste pensioensoftware. Uiteraard maakt werken met deze software onderdeel uit van de opleiding. Na afloop kunt u uitstekend overweg met programma s zoals het Pensioenberekeningsprogramma, Flexpensioen, Benaderde Marktwaarde, Pensioenbrievenprogramma en/of het Echtscheidingsprogramma. 4. Wft-module Pensioenverzekeringen U wilt naar het niveau van de Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Met de Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) op zak hoeft u nog maar een paar vaardigheidsmodules te volgen. De AFM stelt dat u naast kennis ook over vaardigheden, competenties en integer gedrag moet beschikken om tot een goed pensioenadvies te komen. Aanvullende vaardigheidsmodules Risicomanagement in relatie tot pensioen (AFM-leidraad) (2 dagen) o.a. Inleiding en begrippenkader Risicomanagement Bedrijfseconomische vraagstukken van ondernemingen, (bijvoorbeeld groei, stabilisatie, krimp) Financiële verslaglegging van ondernemingen Identificeren van risico s Risico classificaties Risicoanalyses van de financiële draagkracht van werkgevers (beheers) Maatregelen Monitoring Analyseren, adviseren en oplossen van praktijkdilemma s AFM-leidraad Investeren of beleggen van vermogen Actualiteiten

3 Module Communicatie en advisering (2 dagen) o.a. (mondelinge) Communicatie Emotionele en cognitieve vaardigheden (gespreks)leiderschap en de exploitatie ervan Performale communicatie (gebaren, territoria, posities) Verbale communicatie (symmetrisch, strategisch, complementair) Empathische communicatie Slechtnieuwsgesprek Referentiekader en de beïnvloeding van interpretatie Schriftelijke communicatie ICT toepassingen bij de advisering: Fobes De optimale intake De schriftelijke communicatie en de herkenning bij de relatie Het gebruik van jargon Het voorkomen van misverstanden en onduidelijkheden Het persoonlijke aspect De follow-up Praktische tools Wat is een klant? Klant-en productanalyse Adviesgesprek Fobes Fobes is een uniek softwareprogramma waarmee u voor meerdere pensioenverzekeraars pensioenoffertes kunt uitbrengen. Dit gebeurt op basis van een volledig geautomatiseerde Wftintake, die op basis van een score aangeeft welke producten het beste aansluiten bij de wensen en eisen van de klant. Het programma werkt op basis van single input multiple output. Dit betekent dat ieder reeds ingevoerd gegeven, automatisch wordt hergebruikt in alle processtappen, zoals bijvoorbeeld de offertes en de pensioenovereenkomst. Met Fobes zijn cursisten in staat om efficiënt een op de behoefte van de prospect/klant toegesneden pensioenofferte te presenteren, en daarna een compleet klantdossier te vormen. Module Professioneel, ethisch en integer handelen (2 dagen) o.a. (oriëntatie en) Begrippenkader ethiek en integriteit Gevolgen van handelen op het maatschappelijk belang en de samenleving Bedrijfscodes Vertrouwen/fraude Het maken van keuzes Belangentegenstellingen Omschrijven benoemen en verankeren van integriteit in de bedrijfscultuur Wet-en regelgeving Overheids-en zelfregulering Toezicht en handhaving Integriteitsonderwerpen en -risico s Communicatie en houding richting cliënt Interne en externe integriteit Integriteitsassen Analyseren, adviseren en oplossen van praktijkdilemma s omtrent ethiek en integriteit Studies met internationaal erkende titels 5. (Vrijstellingsbeleid) Bachelor in Pensions and Life Assurance Heeft u de Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) afgerond? Speciaal voor u is het vrijstellingsbeleid van de hbo Bachelor in Pensions and Life Assurance ontwikkeld. Het vrijstellingsbeleid van de hbo Bachelor in Pensions and Life Assurance is een vervolgtraject op de hierboven genoemde opleidingen en kwalificeert op hbo-niveau. Dit betekent dat deze opleiding door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is geaccrediteerd en de deelnemer met het behalen van het diploma een internationaal erkende graad verkrijgt. En dus de titel Bachelor in Pensions and Life Assurance mag voeren! De duur van het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance is afhankelijk van de vooropleiding en varieert tussen de 13 (CPA Pro) en 17 (CPA) collegedagen. Dit is aanzienlijk korter dan de reguliere Bachelor in Pensions and Life Assurance die duaal 4 jaar in beslag neemt. De onderwerpen die tijdens het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance aan de orde komen, zijn als volgt: Pensioenactualiteiten (2 dagen) Collectief Pensioen (2 dagen) Pension Fund Governance (3 dagen) Internationalisering (2 dagen) Employee Benefits (2 dagen) (alleen voor deelnemers met een CPA diploma) Financial Management (2 dagen) (alleen voor deelnemers met een CPA diploma) Methoden en technieken van onderzoek (1 dag) Presentatietechnieken (2 dagen) Didactische vaardigheden (1 dag) Het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance kan facultatief worden uitgebreid met een aantal modules (Risicomanagement, Communicatie & Advisering en Professioneel, ethisch en integer handelen) die van belang zijn in het kader van de Wft-module Pensioenverzekeringen (zie ook punt 4 Wft-module Pensioenverzekeringen). Dus, deze modules samen met de overige modules van het vrijstellingsbeleid succesvol afronden, en u beschikt niet alleen over een internationaal erkende graad, maar ook over de vergunning voor de Wft-module Pensioenverzekeringen! 6. Master in Pensions and Life Assurance Ambities op Masterniveau? Dan is de internationale masteropleiding Master in Pensions and Life Assurance de perfecte mogelijkheid daartoe! Deze geaccrediteerde opleiding voldoet aan de strenge kwaliteitseisen die overheid en samenleving stellen. De geoefende professional ontwikkelt zich werkelijk tot meester in zijn vak. En voert de mastertitel Master in Pensions en Life Assurance! Hij beheerst het pensioenvak volledig, en heeft het overzicht en het vermogen om bij te dragen aan vernieuwing en ontwikkeling binnen de branche. Kortom, de deelnemer ontwikkelt zichzelf tot een excellente pensioendeskundige!

4 De Master in Pensions and Life Assurance bestaat uit 10 modules en een afstudeeropdracht. De opleiding begint bij de basis van oudedagsvoorzieningen, de minimum voorzieningen van de overheid en vervolgt met de oudedagsvoorzieningen die werkgevers kunnen treffen en de fiscale respectievelijk civielrechtelijke regels die hieraan zijn verbonden. Daarna komt communiceren en adviseren aan bod, waarbij uiteraard alle eerder opgedane kennis en inzichten worden gebruikt. Net als bij het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance geldt dat deze opleiding facultatief kan worden uitgebreid met de Wft-module Pensioenverzekeringen (zie hiervoor punt 4 Wft-module Pensioenverzekeringen). Capita Selecta 7. Capita Selecta De Capita Selecta is bedoeld voor degenen die geen gehele opleiding willen volgen, maar slechts één studiedag. De deelnemers hebben hierbij de keuze uit de volgende onderwerpen. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn pensioen: o.a. Diensttijd: Voorgezette dienstbetrekking, Waardeoverdracht, Inkoop van dienstjaren, Voorperiode, Sanctiebepalingen, Waardeoverdracht tussen eigen beheerlichamen, Actualiteiten. Pensioen en echtscheiding: o.a. de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding, Verevening, Conversie, Afstorten van pensioen, Actualiteiten. De zelfstandig ondernemer en zijn pensioen: o.a. Oudedagsreserve, Lijfrente, Staking, inbreng in de BV, Actualiteiten. Pensioen bij fusies en overnames: o.a. Arbeidsrecht, De arbeidsovereenkomst, Fusies, Ondernemingsraad, Actualiteiten. Lijfrente: o.a. lijfrentevormen, verzekerde/bancaire lijfrenten, jaarruimte/reserveringsruimte, pensioen in vergelijking met lijfrente. Kapitaalverzekeringen: o.a. KEW, Bancaire varianten van de KEW, Kapitaalverzekering box 3, Overgangsrecht. Fiscaliteiten en pensioen: o.a. Pensioenvormen, Pensioenelementen, De hoogte van het pensioen; pensioensystemen, De AOW, Toegelaten verzekeraars en sanctiebepalingen, Flexibiliseringselementen, Indexatie, Levensloop, De fiscale regimes. De civieljuridische aspecten van pensioen: Pensioenwet, Veiligstelling, Driehoeksverhouding, Pensioenovereenkomst, Pensioenrechten bij beëindiging dienstverband en echtscheiding, Waardeoverdracht, Uitruil, Uitvoeringsovereenkomst, Pensioenreglement, Startbrief, Informatieverplichting, Premie en betaling. Voor de Capita Selecta met als onderwerp De directeur-grootaandeelhouder en Zelfstandig ondernemer geldt dat er overlap is met de verdiepingscursus. Deze Capita Selecta is dan ook bedoeld voor degenen die slechts 1 studiedag willen volgen. 8. Permanente Educatie (PE) De Permanente Educatie bestaat uit updatedagen, specials, softwaresessies, Fobes sessies (Frontoffice Beheer Systeem) en de Pensioenkaravaan. Updatedagen Twee keer per jaar wordt u via updatemiddagen op de hoogte gehouden van de laatste actuele ontwikkelingen uit het pensioen-en levenvak. Zoals recente besluiten en uitlatingen, wijzigingen in wet-en regelgeving en jurisprudentie. Uiteraard op praktijkgerichte wijze, zoals u dat van ons gewend bent. Specials Specials zijn actuele onderwerpen die regelmatig variëren, zoals bijvoorbeeld pensioen & dividend. Deze specials zullen in onderling overleg worden ingepland.

5 Softwaresessies Er worden zes verschillende softwaresessies georganiseerd: Beschikbare Premie, Juridisch, Werknemerspensioen, Directeur-grootaandeelhouder, Zelfstandig ondernemer en Financial Management. Twee keer per jaar heeft u de mogelijkheid om uw softwarekennis te updaten. Deze sessies duren van uur tot circa uur. Met uitsluitend aandacht voor belangrijke en actuele ontwikkelingen in pensioenland, zoals deze in de software zijn geïmplementeerd. Fobessessies Tijdens deze sessie leert u werken met Fobes: een uniek programma waarmee voor meerdere verzekeraars, Wft-proof (en dus in overeenstemming met de AFM-leidraden), pensioenoffertes kunnen worden uitgebracht. Op basis van een volledig geautomatiseerde Wft-intake kan de gebruiker van Fobes in één opslag zien, welke producten het beste aansluiten bij de wensen en eisen van de klant. Fobessessies worden twee keer per jaar georganiseerd, en duren 3 uur. Pensioenkaravaan De Pensioenkaravaan: boeiende lezingen die de laatste actualiteiten en specials omtrent pensioen- en levensverzekeringen behandelen. In slechts twee uur bent u helemaal bij. Op 14 locaties in het land, dus altijd óók bij u in de buurt. Examen en deelname Aantal deelnemers Het aantal deelnemers voor cursussen, opleidingen en permanente educatie bedraagt altijd minimaal 15. Examen De opleidingen genoemd onder punt 1 en 2 worden afgesloten met een thuiswerkopdracht. Indien hiervoor minimaal een 6 wordt behaald, ontvangt de deelnemer een certificaat van Oysterwyck Hogeschool. Ten aanzien van de opleiding Gecertificeerd Pensioen Adviseur (Pro) (punt 3) geldt dat deze zowel wordt afgesloten met een thuiswerkopdracht als met een mondeling examen. Voor beide onderdelen dient minimaal een 6 te worden behaald. Het eindcijfer wordt samengesteld uit de cijfers die voor beide onderdelen worden behaald. De examinering van de Wft-module Pensioenverzekeringen (punt 4), wordt gedaan door Hermès Exameninstituut. De toetsing en beoordeling van het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance (punt 5) en de Master in Pensions and Life Assurance (punt 6) wordt afgenomen door Oysterwyck Hogeschool en bestaat uit thuisopdrachten, presentaties en uiteindelijk een afstudeeropdracht. Indien ervoor wordt gekozen om het vrijstellingsbeleid van de Bachelor in Pensions and Life Assurance en/of de Master in Pensions and Life Assurance uit te breiden met de Wft-vergunning Pensioenverzekeringen, zal het examen hiervoor worden afgenomen door Hermès Exameninstituut.

6 Planning en inschrijving Alle bedragen zijn inclusief digitaal lesmateriaal, praktijkcasusposities, catering, tentamens en certificaten, maar exclusief de afname van tentamens door Hermès Exameninstituut. Voor wat betreft het afnemen van de examens door Hermès Exameninstituut geldt een tarief per deelnemer van 150,--. Alle hieronder genoemde bedragen zijn vrijgesteld van btw. U schrijft zich in door de opleiding én de investering van uw keuze aan te vinken, en samen met het inschrijfformulier te versturen. Praktijkopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs Data: 10 oktober 2011, 17 oktober 2011, 31 oktober 2011 en 7 november Reguliere investering: 2.600,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Praktijk Verdiepingsopleiding Pensioen voor Accountants en Belastingadviseurs Data: 14 november 2011, 21 november 2011 en 30 november Reguliere investering: 1.950,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Gecertificeerd Pensioen Adviseur Data: 7 september 2011, 14 september 2011, 21 september 2011, 29 september 2011, 6 oktober 2011, 12 oktober 2011, 2 november 2011, 9 november 2011, 16 november 2011, 23 november 2011, 30 november 2011 en 7 december Reguliere investering: 7.800,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Aanvullende dagen Gecertificeerd Pensioen Adviseur Pro Data: 14 december 2011, 11 januari 2012, 18 januari 2012 en 25 januari Reguliere investering: 2.600,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Wft-module Pensioenverzekeringen Data: 14 september 2011, 21 september 2011, 28 september 2011, 7 oktober 2011, 12 oktober 2011, 2 november 2011, 9 november 2011 en 18 november Reguliere investering: 5.200,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Vrijstellingsbeleid Bachelor in Pensions and Life Assurance (exclusief Wft-module Pensioenverzekeringen) Data: start voorjaar CPA Pro studenten (13 studiedagen). Reguliere investering: 8.450,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% CPA studenten (17 studiedagen). Reguliere investering: ,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36%

7 Master in Pensions and Life Assurance Start 17 september 2011 (47 studiedagen). Reguliere investering: ,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Capita Selecta De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn pensioen: 30 november Pensioen en echtscheiding: datum in overleg. De zelfstandig ondernemer en zijn pensioen: 7 december Pensioen bij fusies en overnames: datum in overleg. Lijfrente: datum in overleg. Kapitaalverzekeringen: datum in overleg. Fiscaliteiten en pensioen: 14 september De civieljuridische aspecten van pensioen: 29 september Investering per cursusdag: Reguliere investering: 650,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Permanente Educatie (PE) Data Updatemiddagen: 14 oktober 2011 en 9 december Reguliere investering: 330,--. Tot ,-- 0% ,-- 12% ,-- 20% ,-- 28% > ,-- 36% Data Softwaresessies: Beschikbare premie, 2 november Juridisch, 9 november Werknemerspensioen, 16 november Directeur-grootaandeelhouder, 23 november Directeur-grootaandeelhouder, 25 november De zelfstandig ondernemer, 30 november Financial Management, 7 december Investering: 410. Data Fobessessies: 30 augustus 2011, 6 september 2011, 13 september 2011 en 27 september Investering: kosteloos (voor software abonnees). Pensioenkaravaan Van maandag 31 oktober 2011 tot 10 november 2011, op locaties door het hele land. Investering: 115,00 exclusief btw. RB Leden: 97,75 exclusief btw.

8 Inschrijven Naam bedrijf Postadres Postcode Plaats Factuurgegevens Telefoonnummer Faxnummer adres Naam: Dhr. / Mw. Titel Aangesloten bij standsorganisatie: ja / nee, nl Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Faxnummer Fysiek cursusmateriaal Digitaal cursusmateriaal Indien gekozen wordt voor fysieke syllabi, dan bedraagt de prijs per syllabus 50,-. Geboorteplaats & geboortedatum Handtekening Plaats & datum U kunt het antwoordformulier portvrij versturen naar Oysterwyck Hogeschool t.a.v. Margreet van der Veeken Antwoordnummer WB TILBURG Aanmelden via fax of ? Vanzelfsprekend! of

Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional!

Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional! Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional! Praktijkgerichte pensioenopleidingen voor de professional! Ontwikkelingen in de pensioenbranche gaan snel. Heel snel! Het opdoen en actualiseren

Nadere informatie

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen

Wft Pensioenvergunning. Praktische gevolgen Wft Pensioenvergunning Praktische gevolgen Juni 2011 Agenda Achtergrond Reikwijdte van de vergunning Deskundigheidseisen Overgangsbepalingen Gevolgen AFM onderzoek Pensioenadvisering april 2010 75% pensioenadviezen

Nadere informatie

Training. Witteveen 2015. Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur

Training. Witteveen 2015. Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur Training Witteveen 2015 Behandeling van alle arbeidsrechtelijke aspecten en verzekeringstechnische mogelijkheden voor de pensioenadviseur - Toelichting uitstelmogelijkheid voor compensatieadvies - Alle

Nadere informatie

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel

Nadere informatie

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs Eigen beheer berekening o nieuwe DGA-relaties 195,-- fiscaal en commercieel, dekking nabestaandenpensioen inclusief rapport, inbouw

Nadere informatie

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs PensioenDossier PensioenDossier Continuïteitsanalyse PensioenDossier eigen beheer. Inclusief fiscale en bedrijfseconomische pensioenberekening,

Nadere informatie

Pensioen Update voor. Ondernemingsraden

Pensioen Update voor. Ondernemingsraden Training Pensioen Update voor Ondernemingsraden Binnen een dag helemaal bijgepraat over pensioen Training door ervaren pensioenconsultants Mogelijkheid tot inbrengen van bedrijfseigen casuïstiek Geen voorkennis

Nadere informatie

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs ten behoeve van het pensioen van de Directeur-grootaandeelhouder

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs ten behoeve van het pensioen van de Directeur-grootaandeelhouder Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs ten behoeve van het pensioen van de Directeur-grootaandeelhouder PensioenDossier PensioenDossier Continuïteitsanalyse PensioenDossier

Nadere informatie

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN

BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN BIJLAGE 1 EINDTERMEN WFT-MODULE PENSIOENVERZEKERINGEN College Deskundigheid Financiële Dienstverlening 8 december 2010, Den Haag Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Toelichting pag.3 Eindtermen kennis...pag.4

Nadere informatie

Opleiding Wft-pensioen Collectief

Opleiding Wft-pensioen Collectief Opleiding Wft-pensioen Collectief Ruime aandacht voor collectief pensioen in de nieuwe belonings- en adviesrol. Een opleiding met hoog rendement op uw investering. Focus op collectief pensioen Training

Nadere informatie

Visie van de financieel planner t.a.v. de kwaliteit van pensioenadvies

Visie van de financieel planner t.a.v. de kwaliteit van pensioenadvies Onderzoeksresultaten Marketresponse Visie van de financieel planner t.a.v. de kwaliteit van pensioenadvies 1 Aanleiding Conclusie AFM onderzoek maart 2010: Kwaliteit pensioenadvies is onder de maat AFM

Nadere informatie

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs

Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs Diensten voor accountants, belastingadviseurs en andere intermediairs PensioenDossier PensioenDossier Continuïteitsanalyse PensioenDossier eigen beheer. Inclusief fiscale en bedrijfseconomische pensioenberekening,

Nadere informatie

Curriculum 10-daagse Werknemerspensioen & Commercie

Curriculum 10-daagse Werknemerspensioen & Commercie Curriculum 10-daagse Werknemerspensioen & Commercie Doelgroep: commerciële (beleids)medewerkers pensioenfondsen, pensioenuitvoerders, sociale partners Duur: 10 dagen Dag 1, o.a. Fiscaal (1/2 dag) - Het

Nadere informatie

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

SUMMER COURSE. Van DGA naar collectief. pensioenadvies SUMMER COURSE Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 4 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is aan

Nadere informatie

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling

Krijg weer grip op uw pensioenregeling. Krijg weer grip op uw pensioenregeling Eindhoven Amsterdam Bladel Groningen Krijg weer grip op uw pensioenregeling Lelystad Oostzaan Roermond Krijg weer grip op uw pensioenregeling Uden Valkenswaard Dienstenwijzer Inleiding hecht veel waarde

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau VOORJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies Najaars 2daagse Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 2 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is

Nadere informatie

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma Voor wie is deze module geschikt? Financieel adviseurs en overige klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact over pensioen(verzekeringen),

Nadere informatie

Fiscale aspecten van pensioen

Fiscale aspecten van pensioen Fiscale aspecten van pensioen Mr. S.P.N. Brouwer FFP Mw. mr. V.M. Hek-Weghorst FB P.P.M. Lavrijssen FB Mw. mr. J. Polman-Jager Eindredactie: Prof.mr. H.M. Rappelle Vijfde drvk Sdu Fiscale & Financièîe

Nadere informatie

Tweedaagse Pensioentraining. DGA Advies. Vragen die beantwoord worden:

Tweedaagse Pensioentraining. DGA Advies. Vragen die beantwoord worden: Tweedaagse Pensioentraining raining DGA Advies Vragen die beantwoord worden: Hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn voor mijn klant? Wat zijn de civiele aandachtspunten bij een DGA advies? advies Hoe overtuig

Nadere informatie

Netwerken voor de Pensioenadviseur

Netwerken voor de Pensioenadviseur Training Netwerken voor de Pensioenadviseur Waar vindt de pensioenadviseur de toegang tot nieuwe pensioenrelaties? Een vaardigheid training. - Hoe kom ik met accountants in gesprek voor samenwerking? -

Nadere informatie

AANLEIDING EN ACHTERGROND VERGUNNING PENSIOENVERZEKERINGEN

AANLEIDING EN ACHTERGROND VERGUNNING PENSIOENVERZEKERINGEN 7 Nieuwe vergunning voor advisering over pensioen: doen? HESTER BRENNINKMEIJER WERKZAAM BIJ HET EXAMENINSTITUUT BEROEPSONDERWIJS FINANCIËLE SECTOR (EBFS) EN MR. DRS. ALIEKE DOORNINK WERKZAAM BIJ HET INSTITUUT

Nadere informatie

Inleiding 61 Recht 62 Huwelijksrecht 65 Echtscheiding 72 Erfrecht 76 Schenkingen 92 Erfbelasting 99 Samenvatting 103

Inleiding 61 Recht 62 Huwelijksrecht 65 Echtscheiding 72 Erfrecht 76 Schenkingen 92 Erfbelasting 99 Samenvatting 103 1 1 2 3 4 WETTEN, REGELS EN BELASTINGEN 18 Inleiding 19 Wet op het financieel toezicht (Wft) 20 Wet op de inkomstenbelasting 40 Box 1 41 Box 2 45 Box 3 46 Persoonsgebonden aftrek 50 Fiscale partners 52

Nadere informatie

Wft-Examentrainingsdagen. Examentrainingsdagen

Wft-Examentrainingsdagen. Examentrainingsdagen Wft-Examentrainingsdagen Examentrainingsdagen als voorbereiding op het examen Wft-pensioenvergunning Wft pensioenvergunning Goed voorbereid uw examen in! Training door do ervaren pensioenconsultants Examenoefenvragen

Nadere informatie

Wft-portfolio De heer J. Jansen

Wft-portfolio De heer J. Jansen Wft-portfolio De heer J. Jansen Uitgiftedatum: 14 november 2013 Portfolio van: De heer J. Jansen Contactgegevens: info@hoffelijk.nl Functie: Medewerker binnendienst Naam direct leidinggevende: B. de Boer

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau NAJAAR 2015 Zonder dat diploma had ik deze functie nooit gekregen M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15

1 Inleiding Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 Inhoud Voorwoord 9 1 Inleiding 11 2 Het begrip directeur-grootaandeelhouder 15 3 Het verschil in pensioenopbouw tussen werknemer en directeur-grootaandeelhouder 19 3.1 Inleiding 19 3.2 Geschiedenis 20

Nadere informatie

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER

OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER OPLEIDING REGISTER FINANCIEEL ECHTSCHEIDINGS- ADVISEUR PARTICULIER Deze opleiding wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met het rapportcijfer 8,4! 1 De ScheidingsDeskundige-Opleidingen en Bureau D

Nadere informatie

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro

Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro Pensioenregeling Stichting pensioenfonds Groothandel Vegro december 2006 Paulien Siegman Redenen voor een nieuwe Pensioenwet Reden wijziging: veroudering en onoverzichtelijkheid PSW Nieuwe Pensioenwet

Nadere informatie

Zorgplicht en verantwoordelijkheid

Zorgplicht en verantwoordelijkheid Zorgplicht en verantwoordelijkheid Het pensioen van de DGA Frank van der Heijden, Pensioenspecialist Agenda Wetsvoorstel AOW Commissie Goudswaard Historie Pensioen BV Pensioenbewustzijn van de DGA Standaard

Nadere informatie

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen:

Welke producten vallen onder de nieuwe Wft-vergunning Pensioenverzekeringen? Onder de nieuwe vergunning Wft Pensioenverzekeringen komen te vallen: Onderdeel: Item: U en uw vergunning Pensioenvergunning Waarom komt er een nieuwe vergunning Pensioenverzekeringen? In april 2010 heeft de AFM het rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen gepubliceerd.

Nadere informatie

Ontwikkeld door specialisten, speciaal voor de professionele adviseur.

Ontwikkeld door specialisten, speciaal voor de professionele adviseur. DGA Pensioensoftware Ontwikkeld door specialisten, speciaal voor de professionele adviseur. Voor het maken van alle pensioenberekeningen eigen beheer voor de Directeur Groot Aandeelhouder binnen één programma.

Nadere informatie

Inhoud. Pensioen Akkoord (1)

Inhoud. Pensioen Akkoord (1) RB Studiekring Gelderland Pensioenactualiteiten 2015 13 en 20 april 2015 Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur van PensioenPodium. www.pensioenpodium.nl Inhoud AOW en Witteveen 2015 fiscale kaders; Netto

Nadere informatie

Administratief Procesrecht

Administratief Procesrecht Administratief Procesrecht In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van administratief procesrecht. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

Fiscaal Pensioenrecht

Fiscaal Pensioenrecht bericht. Prijs van de auteurs toegang tot e-facility gespecialiseerde auteurs met een gevestigde naam binnen hun vakgebied. van deelname. 2 E-mail inschrijven@futd.nl 3 Bel 040-29 25 968 4 Fax 040-29 25

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

Pensioen: Uw eerste stap naar betaald advies. Akkermans & Partners Pensioen Consultants Limburg. E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP

Pensioen: Uw eerste stap naar betaald advies. Akkermans & Partners Pensioen Consultants Limburg. E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP Pensioen: Uw eerste stap naar betaald advies Akkermans & Partners Pensioen Consultants Limburg E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP Organogram Offermans Joosten Holding Akkermans & Partners Offermans Joosten Assuradeuren

Nadere informatie

Opleiding Vermogensbeheer

Opleiding Vermogensbeheer Leidt op tot Medewerker vermogensbeheer pensioenbedrijf Alles over de organisatie van het vermogensbeheer en de administratieve verwerking van vermogensbeheeractiviteiten bij pensioenfondsen Aan beleggingsresultaten

Nadere informatie

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1

2. De directeur-grootaandeelhouder (DGA) en pijler 1 1. Wegwijs in pensioenland 1.1. Waarom eens stilstaan bij uw pensioen?...1 1.2. Oudedagsvoorziening is eigenlijk een beter woord............. 1 1.3. De drie pijlers van ons pensioensysteem.....................

Nadere informatie

salarisadministratie?

salarisadministratie? Verder komen in de salarisadministratie? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Alle opleidingen loonadministratie EEN SALARISOPLEIDING

Nadere informatie

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep

EVC Erkennen van Verworven Competenties. EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep EVC Erkennen van Verworven Competenties EVC Quickscan NCOI Opleidingsgroep Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder?

Pensioen in eigen beheer afgeschaft. En hoe nu verder? Pensioen in eigen beheer afgeschaft En hoe nu verder? Onderwerpen Wat is pensioen (in eigen beheer); Aandachtspunten voor 31-12-2016; Keuzemogelijkheden bij afschaffen; Aandachtspunten bij afschaffen En

Nadere informatie

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC.

HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC. HBO Vrijstellingsprogramma Methode EVC HBO Vrijstellingsprogramma U heeft inmiddels veel ervaring in uw huidige functie, maar bezit nu nog geen HBO-diploma. Dit vrijstellingsprogramma stelt u in staat

Nadere informatie

Interne nieuwsbrief nr. 6

Interne nieuwsbrief nr. 6 Interne nieuwsbrief nr. 6 De laatste interne ontwikkelingen De afgelopen periode zijn we op verschillende manieren druk geweest met de pensioenontwikkelingen en onze externe pensioenuitstraling. In deze

Nadere informatie

VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER

VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VERKORTE LEERGANG VERMOGENSPLANNER VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING INTERESSANT? U bent beleggingsadviseur en wenst zich te verdiepen in vermogensplanning; U wilt verdiepende

Nadere informatie

PensioenAdviesProgramma

PensioenAdviesProgramma PensioenAdviesProgramma Word ook exclusief Geselecteerd Pensioenadviseur Met het PensioenAdviesProgramma helpen wij u succesvol te zijn in de collectieve pensioenmarkt. U kunt rekenen op ondersteunende

Nadere informatie

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen

Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Klantprofiel KR8 in Verzekeringen Inleiding Alvorens een advies te geven, zijn wij als financieel adviseur verplicht ons een beeld te vormen van uw persoonlijke en financiële situatie. Dit Klantprofiel

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla WFT Pensioen, bedreiging of kans?! Sander Sanders mpla Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM-rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen uit april

Nadere informatie

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007

Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 Belangenvereniging SPD De Pensioenwet vanaf 1 januari 2007 1 Het pensioenhuis van Nederland Derde verdieping Individuele voorzieningen verzekeraars (lijfrente) Tweede verdieping - pensioen werkgever -

Nadere informatie

Certified Counsel Financial Planning

Certified Counsel Financial Planning Certified Counsel Financial Planning DGA financiële planning is steeds meer een nieuwe én lucratieve adviespraktijk geworden. Geen financiële planning gestuurd vanuit de hypotheek, maar echt financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT

DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT DIENSTVERLENINGS- DOCUMENT Op alle diensten die door PSI Pensioenbeheer worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

KPS Kring van Pensioen-Specialisten

KPS Kring van Pensioen-Specialisten RICHTLIJN VOOR EEN INVENTARISATIEFORMULIER TER BEPALING VAN HET PENSIOENKLANTPROFIEL VAN EEN ONDERNEMING VOOR EEN PENSIOENREGELING T.B.V. ÉÉN OF MEERDERE WERKNEMERS Disclaimer: Dit inventarisatieformulier

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Algemeen

Veelgestelde vragen. Algemeen Algemeen 1. Wat is een UPO? UPO staat voor Uniform Pensioenoverzicht. Het UPO geeft u inzicht in uw huidige en toekomstige financiºle situatie (en de situatie voor uw eventuele nabestaanden) bij pensionering,

Nadere informatie

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21

De bv in oprichting (i.o.): de voorperiode / Aandeelhouders, het bestuur en de raad van commissarissen / 21 Voorwoord / 11 Afkortingenlijst / 13 1 Inleiding / 15 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.2 2.4 2.4.1 Ondernemen in een bv / 17 Inleiding / 17 Waarom een bv? / 17 Aansprakelijkheid en risico

Nadere informatie

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP

WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP WFT Pensioen, bedreiging of kans?! E.H.A.M. Lacroix MPLA/FFP Programma Aanleiding: AFM rapport Maatregel: WFT Pensioen Keuze? Conclusie Aanleiding (1) AFM rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen

Nadere informatie

Financiële en Fiscale Deskundigheid

Financiële en Fiscale Deskundigheid Financiële en Fiscale Deskundigheid In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Financiën en Fiscaliteit. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als bewindvoerder.

Nadere informatie

PE-examen Pensioen. Aantal vragen. 24 Kennis & Begrip. 18 Vaardigheden & Competenties. 6 Max. te behalen punten. 30 Tijdsduur.

PE-examen Pensioen. Aantal vragen. 24 Kennis & Begrip. 18 Vaardigheden & Competenties. 6 Max. te behalen punten. 30 Tijdsduur. Examentraining Amweb PE Pensioen Op het PE-examen Pensioen kun je vragen verwachten over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. PE-examen Pensioen Aantal vragen 24 Kennis & Begrip 18 Vaardigheden

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement

E 100 KORTING. De opleidingen Personeel en Arbeid van Rendement: voor elke fase in uw carrière E 130 KORTING. voor abonnees van Rendement De opleidingen Personeel en Arbeid voor elke fase in uw carrière E 100 KORTING voor abonnees van Rendement Premium-abonnees krijgen maar liefst E 130 KORTING Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid

Nadere informatie

Juridische Aspecten van Hulp- en Dienstverlening

Juridische Aspecten van Hulp- en Dienstverlening Juridische Aspecten van Hulp- en Dienstverlening In deze opleiding ontwikkelt u algemene kennis van Juridische Aspecten. Dit praktijkgerichte programma is dan ook specifiek afgestemd op uw functie als

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding

Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen Inleiding Overlegorgaan van HBO-scholen met een accountancyopleiding Implementatie - en overgangsregeling CEA eindtermen 2016 Inleiding Op 15 december 2015 zijn door de CEA de eindtermen 2016 en kaderregelingen

Nadere informatie

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur

BGFO 2013. Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur BGFO 2013 Herziening WFt vakbekwaamheidstructuur Agenda Historie BGFO Uitgangspunten vakbekwaamheid binnen BGFO III Modulaire structuur vakbekwaamheid Aanvullende eisen Permanente Educatie wordt PA & PE

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Uitnodiging. Cursussen. Wet Vennootschapsbelasting 2007 Bedrijfsopvolging in de Successiewet Eindejaarstips en Pensioenwet

Uitnodiging. Cursussen. Wet Vennootschapsbelasting 2007 Bedrijfsopvolging in de Successiewet Eindejaarstips en Pensioenwet Uitnodiging Cursussen Wet Vennootschapsbelasting 2007 Bedrijfsopvolging in de Successiewet Eindejaarstips en Pensioenwet Wet Vennootschapsbelasting 2007 donderdag 2 november 2006 De voorstellen voor de

Nadere informatie

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Postgraduate opleiding Public Auditing. het Zijlstra Center for Public Control and Governance het Zijlstra Center for Public Control and Governance De postgraduate opleiding tot Public Auditor van het Zijlstra Center (VU) richt zich specifiek op het auditing proces in de publieke sector. Deze academische

Nadere informatie

Programma Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen

Programma Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen Programma Masterclass Adviseur Collectieve Pensioenen Module 1 PENSIOENWETGEVING 15.00 17.00 uur Introductie en kennismaking s de kennismakingsopdracht introduceren en presenteren de cursisten zichzelf.

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Leergang Fiscaal Pensioenrecht - najaar 2014

Leergang Fiscaal Pensioenrecht - najaar 2014 Leergang Fiscaal Pensioenrecht - najaar 2014 Het belang van Fiscaal Pensioenrecht Fiscaliteit en pensioen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De opzet van pensioenregelingen wordt mede bepaald door

Nadere informatie

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie!

Een carrière. als HR-professional? De opleidingen Personeel & Organisatie van Rendement helpen u verder. Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! Een carrière als HR-professional? Abonnees op één van de Rendement-edities of Rendement.nl krijgen 100 korting Premium-abonnees krijgen 130 korting Nieuwe diplomalijn Personeel & Organisatie! De opleidingen

Nadere informatie

Doorbraak in Financial Services

Doorbraak in Financial Services Doorbraak in Financial Services Doorbraak in Financial Services Succesvol managen is een boeiend spel van stappen vooruit zetten en risico s verlagen. Dat doet u, maar wij óók. En zo ontwikkelden wij een

Nadere informatie

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010

mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 DE PENSIOENADVISEUR ONDERSCHAT mr. Niels Mourits directeur FIDIN Vereniging g voor Pensioenrecht Utrecht, 8 juni 2010 Federatie Intermediaire Dienstverlening in Nederland (FIDIN) Cluster Pensioen - beoordelen

Nadere informatie

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016

De oudedagsvoorziening van de DGA. Dukers & Baelemans 2016 De oudedagsvoorziening van de DGA Staatssecretaris Wiebes Er zijn DGA s die hun actuaris zo vaak zien dat hij ook met kerst en op verjaardagen van familie welkom is. 2 Programma Aanleiding en historie

Nadere informatie

Op elk niveau van hoog niveau

Op elk niveau van hoog niveau Opleidingenoverzicht NAJAAR 2014 Doorgroeien in mijn vak, dat is wat ik wil... M Hoog slagingspercentage M Persoonlijke begeleiding M Inclusief PE-punten M Op 5 plaatsen in Nederland Opleidingen Salarisadministratie

Nadere informatie

Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten

Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten Nieuwe inzichten over verantwoordelijkheden rond pensioenproducten De actualiteit "Kamer komt terug van reces om pensioenen" "Pensioen is onzeker bezit geworden" 3 Afbakening verzekeraar/ uitvoerder bemiddelaar

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies.

Dienstenwijzer. Van As Financieel Advies Bovenbuurtweg 27 6717 XA EDE Telefoon: 088-0205999 Mobiel: 06-51954659 E-mail: info@vanasadvies. Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij vinden het

Nadere informatie

Reacties CDFD/consultatieronde

Reacties CDFD/consultatieronde Reacties CDFD/consultatieronde Op 27 september 2010 heeft de CDFD het Consultatiedocument Wft-Module Pensioenverzekeringen ter beoordeling aan de markt voorgelegd. Op 22 en 27 oktober 2010 zijn een aantal

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 10: Advisering van de werkgever over een passend pensioenproduct: samenvatting Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling

Stichting Pensioenfonds Trespa. Brochure Pensioenregeling Brochure Pensioenregeling Wat houdt de brochure Pensioenregeling in? De brochure maakt deel uit van de startbrief. In de brochure wordt de pensioenregeling in begrijpelijke taal toegelicht aan de hand

Nadere informatie

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012)

Wft PE wijzer (PE-periode 2011-2012) (PE-periode 2011-2012) Consis Academie B.V., Den Haag Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Oudedagsvoorziening in het MKB

Oudedagsvoorziening in het MKB A201309 Oudedagsvoorziening in het MKB Vormen van pensioenopbouw en de verwachtingen van MKB-ondernemers in beeld gebracht drs. K. L. Bangma drs. J. Snoei Zoetermeer, februari 2013 Oudedagsvoorziening

Nadere informatie

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders

PA en ander geneuzel. EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014. Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders PA en ander geneuzel EFP Noord Leeuwarden, 23 september 2014 Richard Meinders SVC Compliance @richardmeinders 2 Agenda Even voorstellen Permanent actueel PE plus AOV advies Dienstverlening op maat 3 Even

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7

Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1. Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?... 7 Inhoudsopgave Voorwoord..................................................... VII Inleiding - Gebruiksaanwijzing van dit boek...1 Hoofdstuk 1 - Wat voor type ondernemer bent u?........ 7 1.1. Inleiding..................................................

Nadere informatie

Menukaart ondernemer

Menukaart ondernemer Menukaart ondernemer Introductie U heeft aangegeven interesse te hebben in één van de oplossingen die Life Benefits u kan bieden op het gebied van uw (persoonlijke) financiële planning. Wij bieden u graag

Nadere informatie

C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e

C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e C u r s u s a a n b o d C o n s i s A c a d e m i e NB De op de website genoemde prijzen zijn exclusief examengeld, Consis Academie biedt geen examens aan. W f t B a s i s o p l e i d i n g De Wft Basisopleiding

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

XA EDE Dienstenwijzer

XA EDE Dienstenwijzer XA EDE 12487 Dienstenwijzer Dienstenwijzer Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. Wij

Nadere informatie

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.

Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie. Geachte lezer, Weet u zeker dat u de laatste versie van dit e-book hebt? De meest up-to-date versie van dit e-book is gratis te downloaden via www.consisacademie.nl Dit e-book gaat over de Permanente Educatie

Nadere informatie

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren.

DNB en AFM zijn op grond van de Europese pensioenrichtlijn (2003/31/EG) verplicht om te dit overzicht te publiceren. Overzicht van het toepasselijke sociaal en arbeidsrecht, de informatievoorschriften en beleggingsrestricties die van toepassing zijn op Nederlandse pensioenregelingen die worden uitgevoerd door een pensioeninstelling

Nadere informatie

Pensioendesk Nederland biedt in samenwerking met Extendum. Vaktechnische bijeenkomsten 2013 One-stop-shopping: ieder kwartaal 2 vakgebieden

Pensioendesk Nederland biedt in samenwerking met Extendum. Vaktechnische bijeenkomsten 2013 One-stop-shopping: ieder kwartaal 2 vakgebieden Pensioendesk Nederland biedt in samenwerking met Extendum Vaktechnische bijeenkomsten 2013 One-stop-shopping: ieder kwartaal 2 vakgebieden Waardering voorjaar 2013 gem. 8.3 Als accountant in het MKB volgt

Nadere informatie

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer

Pensioenkeuzestress voor DGA s Wie, wat wanneer Pensioenkeuzestress voor 200.000 DGA s Wie, wat wanneer 1 november 2016 Paul Lavrijssen RB FFP Adviseur Aegon Adfis Specialist DGA 1 Welkom bij Aegon Adfis Academy Uw kennispartner voor fiscale en juridische

Nadere informatie

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie?

DGA pensioen opbouw. Zo ja, hoeveel. Zo ja, moet u hier verplicht aan deelnemen? Zo ja, geldt er voor u een dispensatie? Aanvullende bedrijfsgegevens Zijn er meerdere DGA s werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Zijn er andere personen werkzaam in de BV waarin u werkzaam bent? Zo ja, hoeveel Geldt er voor

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT D it document wordt u aangeboden door R-B & A en Partners. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van Bedrijfsmatige en Particuliere Verzekeringen, Pensioenen, Levensverzekeringen,

Nadere informatie