expertisecentrum meubel cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "expertisecentrum meubel cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw"

Transcriptie

1 cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw Een overzicht van activiteiten Juni 2015

2 VOORWOORD:

3 Sectorplan Meubelindustrie en interieurbouw een positieve impuls voor de branche We moeten nú nieuwe mensen gaan opleiden om straks, als de economie verder aantrekt, klaar te staan. voorwoord De sector industrie en interieurbouw is erin geslaagd om 2 miljoen overheidsbijdrage te ontvangen, voor de ontwikkeling van opleidingen. Het sectorplan is opgebouwd met de thema s arbeidsmobiliteit, scholing, instroom, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Met de subsidie actualiseert het ECM reguliere en online cursussen via de ECM Academy en ECM Academy ONLINE en er zijn nieuwe activiteiten en hulpmiddelen opgezet die onder de genoemde thema s vallen, zoals: het begeleiden van werk naar werk scholing en sollicitatietraining voor oudere medewerkers de scan duurzame inzetbaarheid en de WerkVermogensMonitor. Het blijft van groot belang dat vakmensen vitaal en productief aan het werk kunnen blijven, en dat er nieuwe vakmensen in de sector gaan werken. Veel ervaren werknemers gaan de komende jaren uitstromen. De BBL- instroom in bedrijven stagneert. Daarmee staat de personeelsvoorzieningsstructuur onder druk. Een toekomstprobleem dat nu een aanpak vereist. In het kader van het sectorplan jeugdwerkloosheid wil de branche ook 250 extra opleidingsplaatsen bij de Samenwerkingsverbanden creëren. Wij hopen met deze brochure u een duidelijk beeld te geven wat alle activiteiten in het sectorplan voor u kunnen betekenen! Willem Kalis, Directeur Expertisecentrum Meubel Het Expertisecentrum Meubel is een initiatief van:

4 SCHOLING 50+ Scholing medewerkers van 50 jaar en ouder nu extra aantrekkelijk Scholing De pensioenleeftijd gaat omhoog, de arbeidsmarkt wordt krapper, en u bewaakt uw continuïteit. U zorgt ervoor dat alle medewerkers met plezier, veilig, productief en gezond, kortom vitaal inzetbaar blijven! en een bijdrage van 50% in de loonkosten; mits deze uren worden doorbetaald aan de medewerker en onder reguliere werktijd vallen. Bij e-learning cursussen kan helaas geen loonverlet vergoeding worden uitgekeerd. VOOR WELKE CURSUSSEN GELDIG? Cursussen die branche breed aangeboden worden (algemene scholing). U kunt naast vakbekwaamheid cursussen, denken aan trainingen die bijdragen aan het vitaal en inzetbaar houden van oudere medewerkers of bijvoorbeeld de training Praktijkbegeleider. SCHOLING ALS SUCCESFACTOR Scholing is een belangrijke factor in de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. In de praktijk blijkt dat ook relatief oudere medewerkers, scholing als stimulerend ervaren. Je blijft bij de tijd, je deelt ervaring en het levert je meer werkplezier op, is de veel gehoorde respons. EXTRA SUBSIDIE Juist daarom heeft het ECM zich ingespannen u een aantrekkelijke subsidieregeling te bieden. Mede mogelijk gemaakt door het Sectorplan industrie en interieurbouw. Voor u als bedrijf een financiële aanmoediging, voor uw medewerkers een stimulans om vitaal te blijven. VOORAF AANMELDEN EN SUBSIDIECHECK Let op: Lees goed de voorwaarden en het aanmeldingsformulier. Uw gekozen cursus dient vooraf bij het ECM aangemeld te worden. Het ECM checkt uw aanvraag en geeft u binnen 2 weken uitsluitsel of u subsidie kunt verwachten. Dit voorkomt teleurstellingen. HOE ONTVANGT U DE SUBSIDIE? Na het volgen van de cursus ontvangt u een subsidieformulier, dat u volledig ingevuld en ondertekend terugstuurt naar het ECM. Hierna ontvangt u het gedeclareerde bedrag. Zie DE REGELING De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen. Een vergoeding van 80% voor de cursuskosten

5 WORKSHOP EERSTE HULP BIJ SOLLICITEREN Deze eendaagse en gratis workshop helpt je op weg! Mobiliteit Solliciteren blijft een kunst apart. Jezelf positief onderscheiden is waar het om gaat. Deze workshop wordt georganiseerd door ECM in samenwerking met C3 werkt! VOOR WIE? Je bent op zoek naar een nieuwe baan en je wilt je netwerk activeren. Je sterk profileren, met jouw situatie als uitgangspunt. Je wilt werken in een kleine groep en jouw vragen centraal stellen. HOE ZIET HET PROGRAMMA ERUIT? Hoe uitnodigend is je CV (Curriculum Vitae)? Online en offline netwerken is het nieuwe solliciteren Hoe ziet jouw ideale sollicitatiebrief eruit? Hoe voer je effectief een netwerksollicitatiegesprek? een interessante beschrijving van je zakelijke en persoonlijke levensloop. Je kunt enthousiast een sollicitatiegesprek voeren. LINKEDIN WORKSHOP Verbeter aansluitend - in een halve dag- ook je online sollicitatievaardigheden. Na afloop krijg je toegang tot de LinkedIn groep Samen op zoek naar werk. Deze workshop kun je ook apart volgen. SCHRIJF SNEL IN VIA HET FORMULIER OP RESULTAAT NA AFLOOP Je ontvangt belangrijke informatie en tips om te onthouden. Je kunt nu goed uit de voeten met het formele sollicitatieproces. Je hebt een sterk CV, met

6 ERVARINGSCERTIFICAAT Inzicht in talent stimuleert ontwikkeling medewerkers Scholing Goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers zijn belangrijk. En dat is waar EVC, het Erkennen van eerder Verworven Competenties aan bijdraagt! Talent wordt beter benut. INZICHT IN TALENT De talenten, werkervaring en opleiding van medewerkers worden in kaart gebracht. Via de landelijke standaard van de Meubel- en Interieurbouw, volgt een beoordeling. De uitkomsten worden vastgelegd in een Ervaringscertificaat. EVC kan ook worden gebruikt voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). DE VOORDELEN VAN HET EVC ERVARINGS- CERTIFICAAT Kennis en vaardigheden worden officieel erkend en een diploma komt dichterbij De doorgroeimogelijkheden en flexibiliteit binnen het bedrijf worden vergroot Het loopbaanperspectief van medewerkers wordt verbeterd De kosten voor het EVC-traject worden voor 80% gesubsidieerd en het kost weinig tijd. ER ZIJN EVC-TRAJECTEN VOOR: Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer niveau 2 Allround Meubelmaker/(scheeps)- interieurbouwer niveau 3 Machinaal houtbewerker niveau 2 Allround machinaal hout-bewerker niveau 3 Meubelstoffeerder niveau 2 Allround stoffeerder niveau 3 Werkvoorbereider -industrie/ (scheeps)interieurbouw niveau 4 Meewerkend leidinggevende industrie/(scheeps) interieurbouw niveau 4 Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerker niveau 4 KOSTEN EN VERGOEDINGEN U investeert in een assessment 1.350,- ex BTW. Hiervan wordt 80% vergoed. Alle overige kosten: intake en ECM begeleiding, het gebruik van de ECMePortfolio en de ECM-competentiemeter zijn gratis. MEER INFO? Voor meer informatie, de werkwijze van de EVCprocedure of aanmelden: CERTIFICERING EN/OF SCHOLING 1. U behaalt alleen het Ervaringscertificaat of 2. U behaalt het Ervaringscertificaat als opstap naar diplomering. De examencommissie van de beroepsopleiding van uw keuze beoordeelt voor welke onderdelen u vrijstelling krijgt. Als het doel van het EVC-traject diplomering is, dan vinden er nog toetsen voor taal en rekenen plaats.

7 GRATIS SCAN DUURZAME INZETBAARHEID Ontdek hoe de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten Duurzame inzetbaarheid De continuïteit van uw bedrijf blijft hierdoor mede gewaarborgd. Want plezierig, veilig, productief en gezond langer werken, voorkomt uitval en bespaart kosten. Hoe ver bent u al met het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Scan uw bedrijf en ontvang van het ECM een gratis analyse rapport. WAAROM WERKEN AAN DUURZAME INZETBAARHEID? Medewerkers kunnen pas later met pensioen, er wordt langer gewerkt op relatief hoge leeftijd Het betekent extra preventie van verzuim, kostenbesparing en verhoogt de productiviteit Het draagt bij aan medewerkerstevredenheid en voorkomt verloop van gekwalificeerd personeel Het is ook uw ambitie om goed werkgeverschap na te streven WERKWIJZE Vraag de gratis scan aan via de ECM website. De ingevulde vragenlijst stuurt u terug, waarna u een analyse rapport ontvangt. Indien u het op prijsstelt, krijgt u een persoonlijke toelichting, met tips. MEER INFO? WAARUIT BESTAAT DE SCAN? Deel 1 De vragenlijst die gaat over 1. Organisatie en personeel 2. Ontwikkeling medewerkers 3. Vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden 4. Mobiliteit. Deel 2 De Checklist: kunt u er mee aan de slag? De scan bevat, voor grote bedrijven, een checklist om snel te bepalen of uw bedrijf klaar is voor de toekomst. Wat is uw stand van zaken? In hoeverre zijn de mensen binnen uw organisatie voorbereid om vitaal langer door te werken? Hoe verhouden bedrijfsdoelen en individuele behoeften zich tot uw beleid? Waar legt u de accenten in het kader van het stimuleren van duurzaam inzetbaar personeel? Deel 3 Achtergrondinformatie In de scan leest u tal van tips over het professioneel anticiperen op duurzame inzetbaarheid. Doe er tijdig uw voordeel mee.

8 VAN WERK NAAR WERK COACHING Creëer je beste kansen op nieuw werk Mobiliteit Op de arbeidsmarkt liggen de banen niet voor het oprapen. Met een goede voorbereiding creëer je de beste kansen. Tijdens de Van werk naar werk trajecten, die het ECM in samenwerking met Matchcare aanbiedt, worden medewerkers voorbereid op het vinden van een nieuwe baan. VAN WERK NAAR WERK In een eerste gesprek wordt bepaald of uw traject 4 of 6 maanden duurt. U wordt begeleid door een coach, met als doel beginnersfouten als sollicitant te voorkomen PROGRAMMA ONDERWERPEN Talenten en drijfveren De actuele arbeidsmarkt Presentatietechnieken E-portfolio Netwerken online en offline Solliciteren WERKWIJZE Intake: Tijdens de intake worden de verwachtingen afgestemd en een individueel plan van aanpak opgesteld. Matchcare volgt daarbij de fasen: Bewustwordingsfase: Uw talenten en kwaliteiten in relatie tot de arbeidsmarkt brengt u in beeld. Hoe ervaart u de verandering en het verlies van uw baan? Oriëntatiefase: Waar liggen uw kansen en hoe herkent u passende vacatures? Uw talenten en motivatie staan daarbij centraal. Realisatie: Deze fase legt de nadruk op netwerken, solliciteren en het vinden van een nieuwe baan. Het accent ligt op het creëren van kansen en voorkomen van fouten. MEER INFORMATIE OF AANMELDEN? DUUR GRATIS COACHING Vier of zes maanden met wekelijks een bijeenkomst of contactmoment. De kosten worden volledig vergoed. Zie de voorwaarden op de website.

9 GRATIS WERKVERMOGENSMONITOR Inzicht in gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid Gezondheid De WerkVermogensMonitor is een wetenschappelijk onderbouwde methode waardoor u inzicht krijgt in de productiviteit, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Hiermee zet u een belangrijke stap in de richting van een verantwoord gezondheidsbeleid èn u bespaart kosten. WERKWIJZE De werkvermogensmonitor bestaat uit: 1. Vragenlijst De vragenlijst kan door de werknemer in ongeveer 10 minuten worden ingevuld. De privacy van de medewerker is gewaarborgd via inlogcodes en een login-naam. De uitkomst van de mate van werkvermogen is na het invullen direct zichtbaar. 2. Groepsrapportage De resultaten van 10 deelnemers of meer van één bedrijf, of afdeling, kunnen in een anoniem rapport worden verwerkt. U ziet de scores op de verschillende onderdelen. Dit levert belangrijke aandachtspunten voor een gericht bedrijfsbeleid ter verbetering van de inzetbaarheid, gezondheid en productiviteit van de medewerkers. WAT LEVERT DE WERKVERMOGENSMONITOR OP? U bespaart op: verzuimkosten productiviteitsverlies inzetbaarheidskosten verzekeringspremies claimkosten bij WIA kosten loondoorbetaling en vervanging kosten voor de werkhervattingregeling (WGA) U start met: dialoog over inzetbaarheid tussen medewerker en leidinggevende een verantwoord gezondheidsbeleid in een gezondere organisatie een betere werkbelasting voor gemotiveerde medewerkers 3. Aanvullend onderzoek De medewerkers met een laag werkvermogen kunnen met behulp van een aanvullend onderzoek verder worden begeleid. Een adviseur van Prevent- Ned neemt een interview af dat ingaat op de kritische factoren (werk en privé; fysiek en geestelijk). Daarna kan een individueel plan van aanpak worden opgesteld. GRATIS De WerkVermogensMonitor, de groepsrapportage èn het aanvullend onderzoek zijn gratis voor bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel. MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

10 ECM ACADEMY EN ECM ACADEMY ONLINE Cursussen en trainingen voor medewerkers op elk niveau Scholing Een zorgvuldig geselecteerd aanbod van cursussen en trainingen met sectorplansubsidie. AANTREKKELIJK AANBOD VAN CURSUSSEN Het ECM heeft de afgelopen jaren een aantal cursussen ontwikkeld, die de kennis en kunde van werknemers versterken. De ECM Academy is een uitgebalanceerde selectie van cursussen en trainingen geschikt voor medewerkers op elk niveau. Een aangepast aanbod waaruit iedereen kan kiezen wat voor hem of haar NU een goede investering in de loopbaan, nu en voor de toekomst, is! De kosten van cursussen uit de ECM-Academy worden voor maar liefst 80% vergoed. NIET AANGESLOTEN BEDRIJVEN Ook bedrijven met activiteiten die niet aangesloten zijn bij het Sociaal Fonds Meubel kunnen dankzij het sectorplan gebruiken maken van cursussen uit de ECM-Academy. Voor deze bedrijven is gedurende de projectperiode van het sectorplan de subsidie 50% van de cursuskosten. Zie de voorwaarden op het aanmeldingsformulier. ECM ACADEMY ONLINE-CURSUSSEN Praktische cursussen voor de branche die u online gemakkelijk en gratis kunt volgen! Maak een keuze uit één van de drie verschillende cursuspakketten en volg een jaar lang gratis en online de cursussen! Om bij te blijven in uw werk, u verder te ontwikkelen, nieuwe (praktische) kennis op te doen. En dat op de plek en de tijd die u uitkomt! Pakket 1: Algemeen Pakket 2: Computer en Taal Pakket 3: Management ACTUEEL CURSUSAANBOD SSWM ACADEMY: ECM Academy online cursussen Basis elektrotechniek voor de interieurbouw CNC-basis Heftruckchauffeur Leidinggeven - basis Verdiepend leidinggeven Werkvoorbereider - basis Projectleider AutoCad basis AutoCAD basis 2014 avondcursus Verfspuiten op houten ondergrond Slimmer samenwerken Klantcommunicatie Projectmatig werken VCA Meldt u aan en u krijgt een licentie voor één jaar om alle online-cursussen uit het pakket gratis te kunnen volgen. Bijna alle cursussen kunnen worden afgesloten met een toets en een certificaat. INCOMPANY Trainingen en cursussen uit de ECM-Academy kunnen ook incompany worden gegeven MEER INFO EN AANMELDING: Kijk op voor meer informatie en aanmeldingsformulieren.

11 JUIST NU OPLEIDEN Tot wel 25% korting Instroom Het maken van mooie interieurs en en begint bij goed vakmanschap. Op dit moment gaan honderden vakmensen per jaar met pensioen. Als de markt weer aantrekt, zijn er veel nieuwe en jonge interieurbouwers en makers nodig. Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst, start juist nu met het opleiden van jongeren! VOORDEEL In de interieurbouw en industrie worden leerlingen deskundig opgeleid via de Samenwerkingsverbanden. Het Samenwerkingsverband was al goedko per dan individueel opleiden, maar vanaf 1 september 2014 door een subsidie van de overheid, de komende twee jaar nog voordeliger. Het voordeel kan oplopen tot maar liefst 25 procent! Lees hieronder nog tien voordelen van het opleiden via het Samenwerkingsverband. 4. Mocht de match tussen uw bedrijf en de leerling niet tot stand komen, dan kan er gewisseld worden. U kunt ook zelf uw leerling kiezen. 5. Als u tijdelijk minder werk heeft, is het mogelijk dat een leerling tijdelijk naar een ander bedrijf gaat of naar de leerwerkplaats. Op deze manier kan de leerling in opleiding blijven en ontneemt het u een zorg. Pak deze kans! Overtuigd? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Samenwerkingsverband via of Op de site kunt u ook meer informatie vinden. 10 VOORDELEN VAN OPLEIDEN VIA HET SAMENWERKINGSVERBAND: 1. U hoeft niet zelf een arbeids overeenkomst voor twee jaar af te sluiten met een leerling. Dat doet het Samenwerkingsverband. 6. Als u niet een volledige erkenning heeft en dus maar een deel van de opleiding kan aanbieden, wordt de rest van de opleiding via de leerwerkplaats of via een ander bedrijf aangeboden. 7. De leerling kan naar de leerwerkplaats gaan voor extra bijscholing of voor bijvoorbeeld een cursus CNC. U betaalt niets voor deze uren, het Samenwerkingsverband neemt deze kosten voor haar rekening. 8. Het Samenwerkingsverband betaalt het examengeld (de vakvaardigheidstoets). 2. U kunt aangeven voor welke duur u een leerling wilt inzetten binnen het bedrijf. Dit kan verschillen van 3 maanden tot de volledige vakopleiding van 4 jaar. 9. Voorbereidingen en /of onderdelen van de Proeve van Bekwaamheid kunnen plaatsvinden op de leerwerkplaats. Het Samenwerkingsverband betaalt ook deze uren. 3. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren binnen uw bedrijf. Bij ziekte of vakantie ontvangt de leerling wel salaris, maar deze dagen worden niet aan u doorberekend. 10. De coördinator van het Samenwerkingsverband ondersteunt en begeleidt de leerlingen. Mocht het niet goed gaan op school of in het bedrijf, dan voert de coördinator de gesprekken met de leerling.

12 Deze brochure is een uitgave van Expertisecentrum Meubel. Daggeldersweg 2, 3449 JD Woerden Tel

ACTIVITEITEN SECTORPLAN SLAAN BRUG NAAR HERSTEL VAN DE BRANCHE!

ACTIVITEITEN SECTORPLAN SLAAN BRUG NAAR HERSTEL VAN DE BRANCHE! NIEU S 2014 IN DIT NUMMER O.A.: Sectorplan op stoom Expertisecentrum Meubel van start Functioneringsgesprekken bij Leunissen Arbeidsmarktmonitor 2014-2015 UITGAVE 15 - DECEMBER 2014 ACTIVITEITEN SECTORPLAN

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal!

Sectorplan Recreatie 2014-2016. Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! Sectorplan Recreatie 2014-2016 Werken in de Recreatie: Leuk, fit en vitaal! 02 Inhoud 1. Duurzame inzetbaarheid... 4 2. Baan je toekomst... 6 3. Sectorplan Recreatie... 10 3.1 Arbeidsmarktadvies...12 3.2

Nadere informatie

Heb jij je diploma al?

Heb jij je diploma al? Heb jij je diploma al? 1 Haal nu je Er varingscertificaat (EVC) voor de zwembranche. Omdat jouw praktijker var ing veel waard is kun je met een EVCtraject in aanmerking komen voor een erkend branchediploma

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL Inleiding Gemeenten zijn meer

Nadere informatie

Advies Coaching Training

Advies Coaching Training Advies Coaching Training Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC Employability Scan & PAP Employability heeft veel definities met als kern dat iemand zijn brood kan verdienen. Nu en in de toekomst. Voor

Nadere informatie

U heeft de toekomst door hem op te leiden

U heeft de toekomst door hem op te leiden U heeft de toekomst door hem op te leiden Samenwerken voor betere scholing Vakwerk kun je ze leren Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Meubelindustrie en Interieurbouw 1 Inhoud Pagina Wat doet het Samenwerkingsverband?

Nadere informatie

Doorgroeien met de TalentSpiegel

Doorgroeien met de TalentSpiegel Stimuleer de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de TalentSpiegel INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Gemeenten zijn meer dan ooit in beweging. Het werk verandert door bezuinigingen,

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

ook in de toekomst gezond en vitaal

ook in de toekomst gezond en vitaal Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: ook in de toekomst gezond en vitaal Sectorplan 2015-2016 Een miljoen euro beschikbaar voor projecten om vakmanschap te behouden en te versterken. Doe mee en maak er

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Erkennen van Verworven Competenties

Erkennen van Verworven Competenties Erkennen van Verworven Competenties Wat is EVC? EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument om uw talenten, kennis en vaardigheden (competenties) in beeld te brengen.

Nadere informatie

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers

Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Kansen voor jongeren bij u op de werkvloer Menukaart voor werkgevers Voorwoord Een wereld van verschil maken voor jong talent én voor uzelf. Wie wil dat nu niet? Niet iedereen heeft hiertoe de mogelijkheid.

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Het FCB Loopbaanplein helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten. De gratis zelftesten van

Nadere informatie

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap

Het Ambachtshuis Brabant. Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap Het Ambachtshuis Brabant Voordeur naar ambachtelijk vakmanschap u Vakmanschap benutten Ambachten maken wezenlijk deel uit van de Nederlandse economie. Ze worden beoefend door bijna 1 miljoen Nederlanders,

Nadere informatie

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen.

Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Kartonnage en Flexibele Verpakkingen: Vitaal de toekomst in! Investeren in duurzame inzetbaarheid? Dat hoeft u niet alleen te doen. Een overzicht van ons aanbod in 2017-2018 Inhoud Inleiding: Samen investeren

Nadere informatie

Wil jij groeien of bloeien?

Wil jij groeien of bloeien? Wil jij groeien of bloeien? Gratis Samsung Galaxy Tab3 7.0 bij aanschaf van meer dan 500,- aan Icademy trainingen. Kies je ontwikkeltraject... Groeien naar zelfstandig ondernemerschap Doorgroeien bij je

Nadere informatie

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC

www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC www.novacontract.nl Precies leren wat nodig is EVC 1 De kennis, vaardigheden en talenten van mensen in kaart brengen, is ons werk. Nova Contract werkt hiervoor nauw samen met het EVC Centrum Beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan Training INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN Inleiding Is loopbaanontwikkeling en arbeidsmobiliteit een belangrijk thema in uw organisatie

Nadere informatie

Baas in eigen loopbaan Training

Baas in eigen loopbaan Training Vergroot loopbaanzelfregie bij medewerkers Baas in eigen loopbaan CORINA KRAAN, BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN, GEMEENTE WOERDEN De training maakt heel helder waar je staat. Dankzij de feedbackgesprekken

Nadere informatie

Sectorplan Steigerbouw

Sectorplan Steigerbouw Sectorplan Steigerbouw 21 januari 2016 Opzet presentatie 1. Achtergronden 2. Nieuwe Scholingsstructuur 3. Opzet Sectorplan 4. Nieuwe instroom 5. Deelname bedrijven 6. Afspraken 1 1. Achtergronden Sectorale

Nadere informatie

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging

Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging Compagnon helpt u met een maatwerkprogramma op weg naar een nieuwe uitdaging De kortste weg naar een passende baan Uw functie bij Van Oord komt te vervallen en u moet op zoek naar een nieuwe baan. Deze

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009

Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Aan de slag met EVC en ESF 26 november 2009 Did you know? Wat zien we in de film? Informatie versnelling Scenario denken Grote plek voor internet en informatica Technische vooruitgang Leren in informele

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6

Veel succes met het invullen van de Quickscan. Quickscan EVC Centrum Nederland Pagina 2/ 6 Quickscan Inleiding EVC staat voor Erkenning Verworven Competenties. Met kennis en ervaring die u op uw werkplek of mogelijk zelf in privé en/of vrijwilligerswerk heeft opgedaan, komt u mogelijk in aanmerking

Nadere informatie

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare

Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Van mobiliteit naar duurzame aantrekkelijkheid met loopbaanbureau Matchcare Mobiliteitstrajecten Bezoekadres: Matchcare HRS Edisonbaan 14E 3439 MN Nieuwegein Postadres: Postbus 732 3430 AS Nieuwegein Telefoon:

Nadere informatie

Wat is het Transitiehuis?

Wat is het Transitiehuis? Wat is het Transitiehuis? Joep Jansen namens VSB 2 Wat is het Transitiehuis? Achtergronden Sectorale arbeidsmarkt o Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers o Dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC)

Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Help medewerkers aantonen wat ze waard zijn! Herken en erken Eerder Verworven Competenties (EVC) Tijdens zijn loopbaan doet een medewerker veel werkervaring op. Hij of zij * volgt bijvoorbeeld interne

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8

VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN. Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 VITA AL EN PRODUCTIEF WERKEN IN DE INDUSTRIE MET HET VIJF FASEN PLAN Sectorplan Procesindustrie maatregel 8 Vergroot de duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf Het Sectorplan Procesindustrie beoogt onder

Nadere informatie

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV

ZW ARBO dienstverlening voor het UWV ZW ARBO dienstverlening voor het UWV Even voorstellen DHC Wij zijn een expertise bedrijf gericht op het thema duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Goed en gemotiveerd je werk kunnen doen, nu en in de

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen, versie 1.1 Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te

Nadere informatie

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen

Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Menukaart cofinanciering maatregelen in sectorplannen Doel van de menukaart Het doel van deze menukaart is om handvatten aan te reiken voor sectoren om maatregelen in hun sectorplan vorm te geven. De menukaart

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken.

Om deze code te ontvangen dient u eerst uw eigen account aan te maken. HANDLEIDING GEBRUIK DIGITAAL SUBSIDIEPORTAL SFRECREATIE Voor het aanmaken van uw eigen account en gebruik van de functies binnen het portal, krijgt u een eigen omgeving. Deze omgeving is alleen te benaderen

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Waarom HumanCapitalCare? Wij zijn een innovatieve onafhankelijke

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match

Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Crinnos PCDi- match Persoonlijkheid Competenties Drijfveren identity match Beschrijving PCDi- match is een web- based applicatie van CRINNOS waarmee de testresultaten van een via het Internet afgenomen

Nadere informatie

Maak meer gebruik van je talenten!

Maak meer gebruik van je talenten! Maak meer gebruik van je talenten! MyTalent helpt je om meer te doen met je talenten. Dit online programma biedt je de mogelijkheid om je talenten te ontdekken en een eigen actieplan te maken om ze meer

Nadere informatie

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE

GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE GEBRUIK JE SCHOLINGSPOTJE ZORG DAT JE BIJ BLIJFT Als vakman weet u hoe belangrijk het is om de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en technieken. Ook FNV Bouw vindt het belangrijk dat u bij blijft.

Nadere informatie

WW begeleiding voor eigenrisicodragers

WW begeleiding voor eigenrisicodragers WW begeleiding voor eigenrisicodragers Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen WW begeleiding Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

De Loopbaanversneller

De Loopbaanversneller hr De Loopbaanversneller Duurzame inzetbaarheid is een thema in veel organisaties. Waarschijnlijk ook bij jou staat het op de agenda, of zal het binnenkort op de agenda gezet worden door medewerkers, ondernemingsraad,

Nadere informatie

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht

FCB Loopbaanplein in vogelvlucht FCB Loopbaanplein in vogelvlucht Oriënteren en Profileren Het Loopbaanplein van FCB helpt werknemers verder in hun loopbaan. Of dat nu bij de huidige werkgever is, in de huidige branche of juist daarbuiten.

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Nieuwe Scholingsstructuur en Sectorplan Steigerbouw

Nieuwe Scholingsstructuur en Sectorplan Steigerbouw Nieuwe Scholingsstructuur en Sectorplan Steigerbouw Peter Hecker Secretaris VSB Beton Vakdagen 2016 Nieuwe Scholingsstructuur 1. Inleiding 2. Waarom nieuwe invulling scholing? 3. Wat verandert? 4. Hoe

Nadere informatie

C3 werkt! biedt perspectief

C3 werkt! biedt perspectief C3 werkt! biedt perspectief Beeld: Afra Klinkenberg Sta je aan het begin van je carrière, ben je een ervaren professional, of sta je je op het het punt een een nieuwe uitdaging aan aan te te gaan? gaan?

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT

GEMEENTE UDEN VITAAL LOOPBAAN EN MOBILITEIT GEMEENTE UDEN VITAAL Samen in beweging onderdeel LOOPBAAN EN MOBILITEIT Loopbaan en Mobiliteit gemeente Uden 2012 (versie 06-03-12/ vastgesteld op 26 juni 2012) 1 Gemeente Uden Vitaal De gemeente Uden

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie

Sectorplan Levensmiddelenindustrie Sectorplan Levensmiddelenindustrie De levensmiddelenindustrie is de grootste (maak)industrie van Nederland met een productiewaarde van 68 miljard. Er werken 122.000 werknemers. De industrie onderscheidt

Nadere informatie

WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag

WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag WERKEN AAN WERK Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag Werken aan werk Persoonlijke begeleiding en training bij (dreigend) ontslag Om werknemers die ontslagen dreigen te worden of

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions

een nieuwe baan via Randstad HR Solutions een nieuwe baan via Randstad HR Solutions Je hebt als medewerker van Philip Morris onlangs te horen gekregen dat de locatie waar je werkt sluit. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor jou en je collega s.

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO

scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO scholings - mogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO VO 2 Informatie over de scholingsmogelijkheden van onderwijsondersteunend personeel in de CAO voortgezet onderwijs Uit een grootschalig

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit

1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit - 1 - 1: Je curriculum vitae en je sollicitatiebrief springen er uit Bescheidenheid siert de mens... maar niet de sollicitant. Een cv onthult én verhult! Het onthult omdat je jezelf voorstelt en het verhult

Nadere informatie

Leren en werken bij De Belvertshoeve

Leren en werken bij De Belvertshoeve Themabundel Leren en werken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld als werkboek

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Machinaal houtbewerker

Machinaal houtbewerker Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Machinaal houtbewerker Studierichting Hout- en meubeltechniek Locatie Venlo - Hagerhofweg Niveau 2 Leerweg bbl Sector Techniek

Nadere informatie

Samen actief voor Voortgezet Werkvermogen

Samen actief voor Voortgezet Werkvermogen Samen actief voor Voortgezet Werkvermogen Wilt u uitval van zittend personeel voorkomen? Het werkvermogen en/of belastbaarheid van uw (zieke) medewerkers vergroten en hun loopbaanperspectief verbeteren?

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid bij Achmea

Duurzame inzetbaarheid bij Achmea Duurzame inzetbaarheid bij Achmea MAATREGELEN EN INSTRUMENTEN LEVENSFASE BEWUST DIVERSITEITSBELEID ZILVERPOOL Josje Frietman NKDI, 10 april 2012. Onze merken Klant Schade & Soc. Zekerh. Pensioen & Leven

Nadere informatie

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee!

Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Leer/werktrajecten voor jongeren uit het speciaal en praktijkonderwijs Passend werk voor iedereen Maak kennis met HelioMaatwerk en doe er uw voordeel mee! Werk is belangrijk voor een mens. Het is een goede

Nadere informatie

Weener XL voor werk en inkomen

Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL voor werk en inkomen Weener XL is het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente s-hertogenbosch. Wij zijn er voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

Even voorstellen 10/20/2017

Even voorstellen 10/20/2017 Even voorstellen Sectorinstituut Transport en Logistiek: Werkt voor mens en werk in transport en logistiek. Opgericht door TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek, CNV Vakmensen. Doel is zorgen voor: Instroom

Nadere informatie

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST?

EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING RIJKSOVERHEID GRIP OP JE TOEKOMST? EEN GOED ORKEST BEN JE SAMEN. HAND-OUT SAMEN MAKEN WE EEN GOEDE CAO CONFERENTIE DIGITALISERING GRIP OP JE TOEKOMST? INVESTEER IN JE VERDERE LOOPBAAN MET EEN LOOPBAANSCAN OF WORK- SHOP VAN FNV (RIJKS)OVERHEID!

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016

Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group. Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid bij Schiphol Group Inzet op Maat Tine Versteeg 7 november 2016 Duurzame Inzetbaarheid: Werken is Bewegen 4 aspecten van DI Schiphol Vitaliteit & gezondheid Intrinsieke motivatie

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie