expertisecentrum meubel cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "expertisecentrum meubel cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw"

Transcriptie

1 cover Sectorplan Meubelindustrie- en interieurbouw Een overzicht van activiteiten Juni 2015

2 VOORWOORD:

3 Sectorplan Meubelindustrie en interieurbouw een positieve impuls voor de branche We moeten nú nieuwe mensen gaan opleiden om straks, als de economie verder aantrekt, klaar te staan. voorwoord De sector industrie en interieurbouw is erin geslaagd om 2 miljoen overheidsbijdrage te ontvangen, voor de ontwikkeling van opleidingen. Het sectorplan is opgebouwd met de thema s arbeidsmobiliteit, scholing, instroom, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Met de subsidie actualiseert het ECM reguliere en online cursussen via de ECM Academy en ECM Academy ONLINE en er zijn nieuwe activiteiten en hulpmiddelen opgezet die onder de genoemde thema s vallen, zoals: het begeleiden van werk naar werk scholing en sollicitatietraining voor oudere medewerkers de scan duurzame inzetbaarheid en de WerkVermogensMonitor. Het blijft van groot belang dat vakmensen vitaal en productief aan het werk kunnen blijven, en dat er nieuwe vakmensen in de sector gaan werken. Veel ervaren werknemers gaan de komende jaren uitstromen. De BBL- instroom in bedrijven stagneert. Daarmee staat de personeelsvoorzieningsstructuur onder druk. Een toekomstprobleem dat nu een aanpak vereist. In het kader van het sectorplan jeugdwerkloosheid wil de branche ook 250 extra opleidingsplaatsen bij de Samenwerkingsverbanden creëren. Wij hopen met deze brochure u een duidelijk beeld te geven wat alle activiteiten in het sectorplan voor u kunnen betekenen! Willem Kalis, Directeur Expertisecentrum Meubel Het Expertisecentrum Meubel is een initiatief van:

4 SCHOLING 50+ Scholing medewerkers van 50 jaar en ouder nu extra aantrekkelijk Scholing De pensioenleeftijd gaat omhoog, de arbeidsmarkt wordt krapper, en u bewaakt uw continuïteit. U zorgt ervoor dat alle medewerkers met plezier, veilig, productief en gezond, kortom vitaal inzetbaar blijven! en een bijdrage van 50% in de loonkosten; mits deze uren worden doorbetaald aan de medewerker en onder reguliere werktijd vallen. Bij e-learning cursussen kan helaas geen loonverlet vergoeding worden uitgekeerd. VOOR WELKE CURSUSSEN GELDIG? Cursussen die branche breed aangeboden worden (algemene scholing). U kunt naast vakbekwaamheid cursussen, denken aan trainingen die bijdragen aan het vitaal en inzetbaar houden van oudere medewerkers of bijvoorbeeld de training Praktijkbegeleider. SCHOLING ALS SUCCESFACTOR Scholing is een belangrijke factor in de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers. In de praktijk blijkt dat ook relatief oudere medewerkers, scholing als stimulerend ervaren. Je blijft bij de tijd, je deelt ervaring en het levert je meer werkplezier op, is de veel gehoorde respons. EXTRA SUBSIDIE Juist daarom heeft het ECM zich ingespannen u een aantrekkelijke subsidieregeling te bieden. Mede mogelijk gemaakt door het Sectorplan industrie en interieurbouw. Voor u als bedrijf een financiële aanmoediging, voor uw medewerkers een stimulans om vitaal te blijven. VOORAF AANMELDEN EN SUBSIDIECHECK Let op: Lees goed de voorwaarden en het aanmeldingsformulier. Uw gekozen cursus dient vooraf bij het ECM aangemeld te worden. Het ECM checkt uw aanvraag en geeft u binnen 2 weken uitsluitsel of u subsidie kunt verwachten. Dit voorkomt teleurstellingen. HOE ONTVANGT U DE SUBSIDIE? Na het volgen van de cursus ontvangt u een subsidieformulier, dat u volledig ingevuld en ondertekend terugstuurt naar het ECM. Hierna ontvangt u het gedeclareerde bedrag. Zie DE REGELING De subsidieregeling bestaat uit twee onderdelen. Een vergoeding van 80% voor de cursuskosten

5 WORKSHOP EERSTE HULP BIJ SOLLICITEREN Deze eendaagse en gratis workshop helpt je op weg! Mobiliteit Solliciteren blijft een kunst apart. Jezelf positief onderscheiden is waar het om gaat. Deze workshop wordt georganiseerd door ECM in samenwerking met C3 werkt! VOOR WIE? Je bent op zoek naar een nieuwe baan en je wilt je netwerk activeren. Je sterk profileren, met jouw situatie als uitgangspunt. Je wilt werken in een kleine groep en jouw vragen centraal stellen. HOE ZIET HET PROGRAMMA ERUIT? Hoe uitnodigend is je CV (Curriculum Vitae)? Online en offline netwerken is het nieuwe solliciteren Hoe ziet jouw ideale sollicitatiebrief eruit? Hoe voer je effectief een netwerksollicitatiegesprek? een interessante beschrijving van je zakelijke en persoonlijke levensloop. Je kunt enthousiast een sollicitatiegesprek voeren. LINKEDIN WORKSHOP Verbeter aansluitend - in een halve dag- ook je online sollicitatievaardigheden. Na afloop krijg je toegang tot de LinkedIn groep Samen op zoek naar werk. Deze workshop kun je ook apart volgen. SCHRIJF SNEL IN VIA HET FORMULIER OP RESULTAAT NA AFLOOP Je ontvangt belangrijke informatie en tips om te onthouden. Je kunt nu goed uit de voeten met het formele sollicitatieproces. Je hebt een sterk CV, met

6 ERVARINGSCERTIFICAAT Inzicht in talent stimuleert ontwikkeling medewerkers Scholing Goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers zijn belangrijk. En dat is waar EVC, het Erkennen van eerder Verworven Competenties aan bijdraagt! Talent wordt beter benut. INZICHT IN TALENT De talenten, werkervaring en opleiding van medewerkers worden in kaart gebracht. Via de landelijke standaard van de Meubel- en Interieurbouw, volgt een beoordeling. De uitkomsten worden vastgelegd in een Ervaringscertificaat. EVC kan ook worden gebruikt voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). DE VOORDELEN VAN HET EVC ERVARINGS- CERTIFICAAT Kennis en vaardigheden worden officieel erkend en een diploma komt dichterbij De doorgroeimogelijkheden en flexibiliteit binnen het bedrijf worden vergroot Het loopbaanperspectief van medewerkers wordt verbeterd De kosten voor het EVC-traject worden voor 80% gesubsidieerd en het kost weinig tijd. ER ZIJN EVC-TRAJECTEN VOOR: Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer niveau 2 Allround Meubelmaker/(scheeps)- interieurbouwer niveau 3 Machinaal houtbewerker niveau 2 Allround machinaal hout-bewerker niveau 3 Meubelstoffeerder niveau 2 Allround stoffeerder niveau 3 Werkvoorbereider -industrie/ (scheeps)interieurbouw niveau 4 Meewerkend leidinggevende industrie/(scheeps) interieurbouw niveau 4 Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerker niveau 4 KOSTEN EN VERGOEDINGEN U investeert in een assessment 1.350,- ex BTW. Hiervan wordt 80% vergoed. Alle overige kosten: intake en ECM begeleiding, het gebruik van de ECMePortfolio en de ECM-competentiemeter zijn gratis. MEER INFO? Voor meer informatie, de werkwijze van de EVCprocedure of aanmelden: CERTIFICERING EN/OF SCHOLING 1. U behaalt alleen het Ervaringscertificaat of 2. U behaalt het Ervaringscertificaat als opstap naar diplomering. De examencommissie van de beroepsopleiding van uw keuze beoordeelt voor welke onderdelen u vrijstelling krijgt. Als het doel van het EVC-traject diplomering is, dan vinden er nog toetsen voor taal en rekenen plaats.

7 GRATIS SCAN DUURZAME INZETBAARHEID Ontdek hoe de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten Duurzame inzetbaarheid De continuïteit van uw bedrijf blijft hierdoor mede gewaarborgd. Want plezierig, veilig, productief en gezond langer werken, voorkomt uitval en bespaart kosten. Hoe ver bent u al met het in kaart brengen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers? Scan uw bedrijf en ontvang van het ECM een gratis analyse rapport. WAAROM WERKEN AAN DUURZAME INZETBAARHEID? Medewerkers kunnen pas later met pensioen, er wordt langer gewerkt op relatief hoge leeftijd Het betekent extra preventie van verzuim, kostenbesparing en verhoogt de productiviteit Het draagt bij aan medewerkerstevredenheid en voorkomt verloop van gekwalificeerd personeel Het is ook uw ambitie om goed werkgeverschap na te streven WERKWIJZE Vraag de gratis scan aan via de ECM website. De ingevulde vragenlijst stuurt u terug, waarna u een analyse rapport ontvangt. Indien u het op prijsstelt, krijgt u een persoonlijke toelichting, met tips. MEER INFO? WAARUIT BESTAAT DE SCAN? Deel 1 De vragenlijst die gaat over 1. Organisatie en personeel 2. Ontwikkeling medewerkers 3. Vitaliteit, gezondheid en arbeidsomstandigheden 4. Mobiliteit. Deel 2 De Checklist: kunt u er mee aan de slag? De scan bevat, voor grote bedrijven, een checklist om snel te bepalen of uw bedrijf klaar is voor de toekomst. Wat is uw stand van zaken? In hoeverre zijn de mensen binnen uw organisatie voorbereid om vitaal langer door te werken? Hoe verhouden bedrijfsdoelen en individuele behoeften zich tot uw beleid? Waar legt u de accenten in het kader van het stimuleren van duurzaam inzetbaar personeel? Deel 3 Achtergrondinformatie In de scan leest u tal van tips over het professioneel anticiperen op duurzame inzetbaarheid. Doe er tijdig uw voordeel mee.

8 VAN WERK NAAR WERK COACHING Creëer je beste kansen op nieuw werk Mobiliteit Op de arbeidsmarkt liggen de banen niet voor het oprapen. Met een goede voorbereiding creëer je de beste kansen. Tijdens de Van werk naar werk trajecten, die het ECM in samenwerking met Matchcare aanbiedt, worden medewerkers voorbereid op het vinden van een nieuwe baan. VAN WERK NAAR WERK In een eerste gesprek wordt bepaald of uw traject 4 of 6 maanden duurt. U wordt begeleid door een coach, met als doel beginnersfouten als sollicitant te voorkomen PROGRAMMA ONDERWERPEN Talenten en drijfveren De actuele arbeidsmarkt Presentatietechnieken E-portfolio Netwerken online en offline Solliciteren WERKWIJZE Intake: Tijdens de intake worden de verwachtingen afgestemd en een individueel plan van aanpak opgesteld. Matchcare volgt daarbij de fasen: Bewustwordingsfase: Uw talenten en kwaliteiten in relatie tot de arbeidsmarkt brengt u in beeld. Hoe ervaart u de verandering en het verlies van uw baan? Oriëntatiefase: Waar liggen uw kansen en hoe herkent u passende vacatures? Uw talenten en motivatie staan daarbij centraal. Realisatie: Deze fase legt de nadruk op netwerken, solliciteren en het vinden van een nieuwe baan. Het accent ligt op het creëren van kansen en voorkomen van fouten. MEER INFORMATIE OF AANMELDEN? DUUR GRATIS COACHING Vier of zes maanden met wekelijks een bijeenkomst of contactmoment. De kosten worden volledig vergoed. Zie de voorwaarden op de website.

9 GRATIS WERKVERMOGENSMONITOR Inzicht in gezondheid, productiviteit en inzetbaarheid Gezondheid De WerkVermogensMonitor is een wetenschappelijk onderbouwde methode waardoor u inzicht krijgt in de productiviteit, gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. Hiermee zet u een belangrijke stap in de richting van een verantwoord gezondheidsbeleid èn u bespaart kosten. WERKWIJZE De werkvermogensmonitor bestaat uit: 1. Vragenlijst De vragenlijst kan door de werknemer in ongeveer 10 minuten worden ingevuld. De privacy van de medewerker is gewaarborgd via inlogcodes en een login-naam. De uitkomst van de mate van werkvermogen is na het invullen direct zichtbaar. 2. Groepsrapportage De resultaten van 10 deelnemers of meer van één bedrijf, of afdeling, kunnen in een anoniem rapport worden verwerkt. U ziet de scores op de verschillende onderdelen. Dit levert belangrijke aandachtspunten voor een gericht bedrijfsbeleid ter verbetering van de inzetbaarheid, gezondheid en productiviteit van de medewerkers. WAT LEVERT DE WERKVERMOGENSMONITOR OP? U bespaart op: verzuimkosten productiviteitsverlies inzetbaarheidskosten verzekeringspremies claimkosten bij WIA kosten loondoorbetaling en vervanging kosten voor de werkhervattingregeling (WGA) U start met: dialoog over inzetbaarheid tussen medewerker en leidinggevende een verantwoord gezondheidsbeleid in een gezondere organisatie een betere werkbelasting voor gemotiveerde medewerkers 3. Aanvullend onderzoek De medewerkers met een laag werkvermogen kunnen met behulp van een aanvullend onderzoek verder worden begeleid. Een adviseur van Prevent- Ned neemt een interview af dat ingaat op de kritische factoren (werk en privé; fysiek en geestelijk). Daarna kan een individueel plan van aanpak worden opgesteld. GRATIS De WerkVermogensMonitor, de groepsrapportage èn het aanvullend onderzoek zijn gratis voor bedrijven aangesloten bij het Sociaal Fonds Meubel. MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

10 ECM ACADEMY EN ECM ACADEMY ONLINE Cursussen en trainingen voor medewerkers op elk niveau Scholing Een zorgvuldig geselecteerd aanbod van cursussen en trainingen met sectorplansubsidie. AANTREKKELIJK AANBOD VAN CURSUSSEN Het ECM heeft de afgelopen jaren een aantal cursussen ontwikkeld, die de kennis en kunde van werknemers versterken. De ECM Academy is een uitgebalanceerde selectie van cursussen en trainingen geschikt voor medewerkers op elk niveau. Een aangepast aanbod waaruit iedereen kan kiezen wat voor hem of haar NU een goede investering in de loopbaan, nu en voor de toekomst, is! De kosten van cursussen uit de ECM-Academy worden voor maar liefst 80% vergoed. NIET AANGESLOTEN BEDRIJVEN Ook bedrijven met activiteiten die niet aangesloten zijn bij het Sociaal Fonds Meubel kunnen dankzij het sectorplan gebruiken maken van cursussen uit de ECM-Academy. Voor deze bedrijven is gedurende de projectperiode van het sectorplan de subsidie 50% van de cursuskosten. Zie de voorwaarden op het aanmeldingsformulier. ECM ACADEMY ONLINE-CURSUSSEN Praktische cursussen voor de branche die u online gemakkelijk en gratis kunt volgen! Maak een keuze uit één van de drie verschillende cursuspakketten en volg een jaar lang gratis en online de cursussen! Om bij te blijven in uw werk, u verder te ontwikkelen, nieuwe (praktische) kennis op te doen. En dat op de plek en de tijd die u uitkomt! Pakket 1: Algemeen Pakket 2: Computer en Taal Pakket 3: Management ACTUEEL CURSUSAANBOD SSWM ACADEMY: ECM Academy online cursussen Basis elektrotechniek voor de interieurbouw CNC-basis Heftruckchauffeur Leidinggeven - basis Verdiepend leidinggeven Werkvoorbereider - basis Projectleider AutoCad basis AutoCAD basis 2014 avondcursus Verfspuiten op houten ondergrond Slimmer samenwerken Klantcommunicatie Projectmatig werken VCA Meldt u aan en u krijgt een licentie voor één jaar om alle online-cursussen uit het pakket gratis te kunnen volgen. Bijna alle cursussen kunnen worden afgesloten met een toets en een certificaat. INCOMPANY Trainingen en cursussen uit de ECM-Academy kunnen ook incompany worden gegeven MEER INFO EN AANMELDING: Kijk op voor meer informatie en aanmeldingsformulieren.

11 JUIST NU OPLEIDEN Tot wel 25% korting Instroom Het maken van mooie interieurs en en begint bij goed vakmanschap. Op dit moment gaan honderden vakmensen per jaar met pensioen. Als de markt weer aantrekt, zijn er veel nieuwe en jonge interieurbouwers en makers nodig. Maak uw bedrijf klaar voor de toekomst, start juist nu met het opleiden van jongeren! VOORDEEL In de interieurbouw en industrie worden leerlingen deskundig opgeleid via de Samenwerkingsverbanden. Het Samenwerkingsverband was al goedko per dan individueel opleiden, maar vanaf 1 september 2014 door een subsidie van de overheid, de komende twee jaar nog voordeliger. Het voordeel kan oplopen tot maar liefst 25 procent! Lees hieronder nog tien voordelen van het opleiden via het Samenwerkingsverband. 4. Mocht de match tussen uw bedrijf en de leerling niet tot stand komen, dan kan er gewisseld worden. U kunt ook zelf uw leerling kiezen. 5. Als u tijdelijk minder werk heeft, is het mogelijk dat een leerling tijdelijk naar een ander bedrijf gaat of naar de leerwerkplaats. Op deze manier kan de leerling in opleiding blijven en ontneemt het u een zorg. Pak deze kans! Overtuigd? Wilt u meer weten? Neem dan contact op met het Samenwerkingsverband via of Op de site kunt u ook meer informatie vinden. 10 VOORDELEN VAN OPLEIDEN VIA HET SAMENWERKINGSVERBAND: 1. U hoeft niet zelf een arbeids overeenkomst voor twee jaar af te sluiten met een leerling. Dat doet het Samenwerkingsverband. 6. Als u niet een volledige erkenning heeft en dus maar een deel van de opleiding kan aanbieden, wordt de rest van de opleiding via de leerwerkplaats of via een ander bedrijf aangeboden. 7. De leerling kan naar de leerwerkplaats gaan voor extra bijscholing of voor bijvoorbeeld een cursus CNC. U betaalt niets voor deze uren, het Samenwerkingsverband neemt deze kosten voor haar rekening. 8. Het Samenwerkingsverband betaalt het examengeld (de vakvaardigheidstoets). 2. U kunt aangeven voor welke duur u een leerling wilt inzetten binnen het bedrijf. Dit kan verschillen van 3 maanden tot de volledige vakopleiding van 4 jaar. 9. Voorbereidingen en /of onderdelen van de Proeve van Bekwaamheid kunnen plaatsvinden op de leerwerkplaats. Het Samenwerkingsverband betaalt ook deze uren. 3. U betaalt alleen de daadwerkelijk gewerkte uren binnen uw bedrijf. Bij ziekte of vakantie ontvangt de leerling wel salaris, maar deze dagen worden niet aan u doorberekend. 10. De coördinator van het Samenwerkingsverband ondersteunt en begeleidt de leerlingen. Mocht het niet goed gaan op school of in het bedrijf, dan voert de coördinator de gesprekken met de leerling.

12 Deze brochure is een uitgave van Expertisecentrum Meubel. Daggeldersweg 2, 3449 JD Woerden Tel

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering

BIJLAGE 4. Stagiairs. Een toekomstgerichte investering BIJLAGE 4 Stagiairs Een toekomstgerichte investering Stagebeleid Gemeente Dronten 2011 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Managementsamenvatting... 2 Hoofdstuk 2 Vingerafdruk vanuit HRM-strategie... 3 Hoofdstuk 3 Inleiding...

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Afkomstig uit het primair onderwijs?

Afkomstig uit het primair onderwijs? Afkomstig uit het primair onderwijs? Wat u moet weten over uw werkloosheidsuitkering en re-integratie In deze brochure 1 Met wie krijgt u te maken? 4 Participatiefonds UWV Loyalis Maatwerkadministraties

Nadere informatie

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen!

Livvit Gids 2015. Gezond ondernemen. Doe je samen! Livvit Gids 2015 Gezond ondernemen Doe je samen! Wat staat in deze gids? Hoofstuk 1: Algemene informatie 3 Wat u kunt lezen in de Livvit Gids 4 Zilveren Kruis Achmea zorgpartner 5 Eigen zorgverlener 6

Nadere informatie

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1

Figuur 1 geeft dit weer. Een goede inzet van HRD draagt bij aan de prestaties van de onderneming. Fig uur 1 HRD-model voor startende ondernemingen in de detailhandel Bent u van plan een onderneming te beginnen of bent u korter dan zes jaar eigenaar van een onderneming in de detailhandel? Dan behoort u tot de

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont!

September 2014 nr 1. Outplacement. Investeren in nieuw werk loont! September 2014 nr 1 Outplacement Investeren in nieuw werk loont! Inhoudsopgave Inleiding... 3 Outplacement als oplossing voor boventalligheid... 4 Vormen van outplacement... 6 Beslisboom... 9 Resultaten

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie