Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie"

Transcriptie

1 De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen Prospectus Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie Ondanks het feit, dat de prospectus met zorg is samengesteld, behoudt De Berekuyl het recht eventuele wijzigingen, c.q. aanvullingen in het programma door te voeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze prospectus.

2 Inhoud Voorwoord:... 3 Hoe ziet u zelf de meerwaarde van een Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut?... 4 Inleiding:... 5 Waarom een Professional Master opleiding?... 5 Waarom studeren bij De Berekuyl?... 5 Voor wie?... 6 Welke competenties en motivatie heeft de student nodig om de studie te voltooien?... 8 Curriculum... 8 Specialist... 9 Professioneel leider... 9 Beroepsontwikkelaar Adviseren Competenties Opleidingsprogramma Docenten Cursus kosten Computerles Inschrijfprocedure Studie belasting Cursus rooster (onder voorbehoud) 1 e leerjaar Cursus rooster (onder voorbehoud) 2 e leerjaar De Berekuyl / VUB

3 Voorwoord: Bij De Berekuyl staat de student centraal De categorieën oncologie patiënten en lymfoedeem patiënten vallen onder de chronische patiënten populatie. Alle aspecten, die te maken hebben met chroniciteit, kunnen dan ook van invloed zijn op het ziekteverloop van deze patiënten populatie. Het grootste gedeelte van de lymfoedeem populatie kent een oncologisch oorzakelijk probleem. Dit maakt de zorg rondom deze categorie lymfoedeem patiënten complex. Om deze complexiteit in ons handelen op een wetenschappelijk hoger niveau te brengen en te behouden, is het noodzakelijk dat er evidence based kennis aangereikt, geïnterpreteerd en toegepast wordt. Het is daarom belangrijk en noodzakelijk om toegang te hebben tot de bron van deze nieuwe kennis. Onze doelstelling hierbij is: de behandeling van de groep oncologie patiënten en de oncologie patiënten met oedeem in het bijzonder, te verbeteren en te optimaliseren, waarmee de kwaliteit van leven kan worden verbeterd. Dit doel wordt bereikt door in eerste instantie studenten op te leiden tot geregistreerd oedeemfysiotherapeut. Dit kan worden gevolgd door een tweejarig Master traject in Lymfologie & Oncologie. Dit kan opgevolgd worden door een verkort Master of Science traject in de Lymfologie & Oncologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Als student bij De Berekuyl wordt men automatisch ingeschreven als student bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Via deze inschrijving is er toegang tot het teleleerplatform PointCarré. Eenmaal toegelaten tot de opleiding ontvangt men voor aanvang een toegangscode tot de universiteitsbibliotheek van de VUB. Door een breed palet van kennis, wetenschappelijke zoekmethodes, het beoordelen en interpreteren van beschikbare literatuur en real-life-case-studies aan te bieden, worden de diverse fasen van het leerproces gewaarborgd door middel van competentiegericht onderwijs. Na het afleggen van de Masterproef zal de student naast het voldoen aan het beroepscompetentieprofiel Master oncologiefysiotherapie en beroepscompetentieprofiel (BCP) oedeemfysiotherapie (NVFL) ook alle nationaal en internationaal erkende richtlijnen en best practice documenten in de praktijk kunnen toepassen. (CBO richtlijnen kanker, lymfoedeem, evidence statement borstkanker, ISL, International Lymphoedema Framework, etc.) De Berekuyl / VUB

4 Er wordt een CAT (Critical Appraised Topic) naar aanleiding van een vraag uit de dagelijkse praktijk door middel van een PICO (Patient, problem or population, Intervention, Comparison, Outcome(s)) opgesteld en gepresenteerd. Daarnaast wordt er een SLO (Systematische Literatuuronderzoek) geschreven in artikelvorm en gepresenteerd als afsluiting van het eerste Master jaar. Gedurende het tweede jaar zal een wetenschappelijk onderzoek worden opgezet en uitgewerkt tot een publiceerbaar artikel in een relevant tijdschrift. Daarbij is publiceren en presenteren, onder meer via peer review, een kritisch onderdeel Dit onderzoek kan de basis vormen voor het Master of Science traject aan de VUB. Hoe ziet u zelf de meerwaarde van een Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut? deze vraag werd voorgelegd aan Professor dr. Jo Nijs Gezien de boom aan oncologische revalidatieprogramma s in België, Nederland en andere Westerse landen, is de actuele noodzaak over Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeuten te beschikken groot. Immers, de oncologische revalidatie incl. de behandeling van oedeem is een sterk ontwikkelend beroeps- maar zeker ook wetenschapsdomein. Door de nieuwe wetenschappelijke inzichten ontstaan ook nieuwe behandelinzichten en vice versa. Het vereist competenties eigen aan een Masterdiploma om deze nieuwe ontwikkelingen optimaal te kunnen implementeren in het werkveld. Zo zijn er immers niet enkel de bevindingen uit klinische studies (zoals RCT s), maar zeker ook bevindingen uit fysio pathologische, biomechanische, neurofysiologische en inspanning fysiologische studies met bijzondere implicaties voor het vakgebied van de oncologische revalidatie. De Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut bezit alle competenties om ook dit type onderzoeken te implementeren in het werkveld. Bovendien breidt het domein van de Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut ook alsmaar uit. Zo komen ook oedeem bij bijvoorbeeld patiënten met een cerebrovasculair accident en fysiotherapeutische behandeling van chronische vermoeidheid (bij kanker en mensen met het chronische vermoeidheidssyndroom) meer en meer in de aandacht. Zo ook de fysiotherapeutische (of multidisciplinaire) behandeling van kanker gerelateerde (neuropathische en niet-neuropathische) pijn, waar de actuele pijn neurowetenschappelijke ontwikkelingen ons beroep vooruit kunnen helpen. Het spreekt voor zich dat het de taak van de Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut is om deze ontwikkelingen in de fysiotherapie te integreren De Berekuyl / VUB

5 Inleiding: Waarom een Professional Master opleiding? De NVFL heeft een opleidingstraject voor de Master oncologiefysiotherapeut en het beroepscompetentieprofiel oedeemfysiotherapie beschreven. Vanuit het werkveld is er een sterke roep naar verdere professionalisering van de oncologie en de oedeemtherapie en dus ook naar een brede verdiepende opleiding op Masterniveau. Ook vanuit het onderzoeksveld is er vraag naar case studies en randomized clinical trials (RCT) naar de effectiviteit van het specialistisch handelen. De opleiding oedeemfysiotherapie van De Berekuyl geeft al toegang tot het register oedeemfysiotherapie. De Berekuyl heeft een volwaardige Master oncologiefysiotherapie (in combinatie met oedeemfysiotherapie) ontwikkeld. De aanvraag voor de accreditatie erkende NVAO-Master is in behandeling bij de NVAO en wordt eind 2014 verwacht. De Berekuyl heeft daarbij aan de NVAO het verzoek gedaan de opleiding te erkennen met terugwerkende kracht vanaf september Daarna doet De Berekuyl de aanvraag om de Master opleiding te erkennen als opleiding die toegang geeft tot het register oncologiefysiotherapie. Deze aanvraag wordt beoordeeld door NVFL en KNGF. Het Master traject voor de oncologiefysiotherapeut wordt vanaf 2015 verplicht gesteld voor registratie in het register oncologiefysiotherapie Waarom studeren bij De Berekuyl? Als opleidingsinstituut levert de Berekuyl binnen Nederland een bijdrage aan behandelvraagstukken op het gebied van lymfoedeem en oncologisch lymfoedeem door middel van een aanbod van post-hbo-opleiding binnen de vakgroep Fysiotherapie. De Berekuyl beoogt hiermee de patiënten met lymfoedeem op de meest evidence-based manier te onderzoeken, te behandelen en te begeleiden in het algemeen dagelijkse leven. Hierbij wordt rekening gehouden met de belasting en belastbaarheid van de patiënt, gerelateerd aan stoornis en beperking in activiteiten, participatie en persoonlijke factoren in de diverse stadia van het ziektebeeld (preventief, curatief, palliatief en terminaal) De Berekuyl / VUB

6 Door het benoemen van een aantal speerpunten wordt bij De Berekuyl de kennis met betrekking tot de oncologie en lymfoedeem nader inhoudelijk bepaald. Relevante en actuele vragen, die vanuit het werkveld komen, inspireren bij de totstandkoming van deze speerpunten. Speerpunten: 1. De kennisoverdracht en leermomenten vinden plaats in een voor de student en patiënt veilige omgeving. Naast hoorcolleges is er ook gekozen voor het leren in kleine groepen van gemiddeld 12 studenten. Het geleerde zal direct in de praktijk gebracht en getoetst worden aan de doelgroep. 2. De kennis wordt methodologisch en inhoudelijk voortdurend vernieuwd door het inbrengen van de meest recente literatuur alsook vernieuwende behandelinzichten. 3. In de opleiding wordt aangesloten bij de actualiteit en realiteit binnen maatschappelijke, alsook sociaal medische aspecten. 4. Met het werkveld wordt continue gebouwd aan het netwerk, onder meer door het initiëren van een nationaal en internationaal kennis- en zorgnetwerk. Voor wie? Na het behalen van de bachelor Fysiotherapie kan ingestroomd worden in het 4-jarig traject tot Master of Science Lymfologie & Oncologie. (zie figuur 1 en 2) Het basisjaar leidt op tot geregistreerd oedeemtherapeut volgens de Casley Smith methodiek. Het tweejarig Master traject is toegankelijk voor geregistreerde oedeemfysiotherapeuten (ongeacht welke vooropleiding). De verschillen in behandelingen, die er bestaan in de opleidingen -zowel nationaal als internationaal-, komen uitgebreid in de Masterclasses aan bod. Na het behalen van de Master titel kan er een verkort traject bij de VUB volgen voor het behalen van de Master of Science titel. 1-jarig traject aan de VUB De Berekuyl / VUB

7 Basis jaar Geregistreerd Oedeemtherapeut (DLT) 2-jarig traject Master Lymfologie & Oncologie Master of Science Lymfologie & Oncologie Fig. 1: 4-jarig deeltijd opleidingstraject voor basis fysiotherapeuten NB: geregistreerde oedeemtherapeuten kunnen direct doorstromen in het tweede jaar Basisjaar Toegang tot Aantekeningen register oedeem therapie Prof. Master traject Master of Science traject Toegang tot Titel Professional Master Deel register Oncologie fysiotherapeut Titel Master of Science Fig. 2: Gewenste mogelijkheden na voltooien van de drie opleidingstrajecten De Berekuyl / VUB

8 Welke competenties en motivatie heeft de student nodig om de studie te voltooien? deze vraag werd voorgelegd aan Professor dr. Jo Nijs Iedere gediplomeerde fysiotherapeut bezit alle noodzakelijke begincompetenties om de opleiding te starten, maar een grote intrinsieke motivatie is vanzelfsprekend noodzakelijk. Immers, de opleiding richt zich qua beroepsfinaliteit primair op chronisch zieke patiënten. Niet iedere therapeut is hiervoor in de wieg gelegd. Eens die intrinsieke motivatie aanwezig is, zoals typisch het geval is voor de geïnteresseerde oedeemfysiotherapeuten, zijn er geen bezwaren om de opleiding met succes te doorlopen. De wetenschappelijke competenties worden vanaf nul opgebouwd in de Master opleiding, dus op dat vlak zijn er bij aanvang geen competenties vereist. Curriculum Het curriculum is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Master oncologiefysiotherapeut (BCP, NVFL 2011) en oedeemfysiotherapeut (BCP, NVFL 2011) en de Educational Standards van de ILF (in her-ontwikkeling ). In beide zijn de rollen en competenties beschreven, die de Master oncologiefysiotherapeut en oedeemfysiotherapeut in de beroepspraktijk zowel nationaal als ook internationaal uitvoert. (zie figuur 3). De initiële opleiding tot geregistreerd oedeemfysiotherapeut bevat de basisonderdelen van lymfoedeem al dan niet in combinatie met oncologische processen. In het vervolgtraject zal de nadruk met name liggen op diverse generieke Master onderdelen, oncologie, verdere verdieping in lymfoedeem bij oncologie, oncologische revalidatie en de immunologie als onderdeel van het lymfstelsel De Berekuyl / VUB

9 Specialist Professioneel leider diagnostiek en behandeling in multiprofessionele context zorgvernieuwing (monodisciplinair en multiproffesioneel) Coachen van beroepsgenoten Deskundigheidsbevordering van beroepsgenoten Beroepsinnovatie Adviseur Beroepsontwikkelaar Fig.3: Samenhang rollen (BCP, Oncologiefysiotherapeut en oedeemtherapeut 2011) Specialist In de rol van specialist staat het verlenen van directe zorg aan de patiënt centraal. Hierbij staan acties als het screenen, diagnosticeren, het maken van een behandelplan en de behandeling zelf centraal. Het doen van specifiek onderzoek leidt tot een behandelplan, dat rekening houdt met zelfredzaamheid, het niveau van activiteiten en participatie en de keuze van hulpmiddelen. Tevens begeleidt en ondersteunt de Master Lymfologie & Oncologie de patiënt bij de acceptatie van beperkingen en stoornissen. Als specialist is de therapeut in staat professioneel samen te werken met andere disciplines in een multidisciplinair team verband. Professioneel leider In deze rol werkt de Fysiotherapeut Master als zelfstandig ondernemer of als werknemer binnen een organisatie. Een groot beroep wordt gedaan op de rol van professioneel leider als zelfstandig ondernemer. Hierbij onderscheidt de zelfstandig ondernemer zich ten opzichte van zijn werknemer. Vanuit de specifieke deskundigheid als Master Lymfologie & Oncologie, is de therapeut een autoriteit op zijn/haar De Berekuyl / VUB

10 vakgebied. In de rol van professioneel leider staan het plannen en organiseren van de eigen werkzaamheden, leiding geven aan innovatieve projecten en ondernemen centraal. Als case manager is men het aanspreekpunt in een multidisciplinaire setting. In deze rol zijn communicatieve vaardigheden van belang.tijdens de opleiding en na het behalen van de Master degree maakt de Master Lymfologie & Oncologie ( i.o.) persoonlijk deel uit van de landelijke ketenzorg van De Berekuyl. Dit houdt onder andere in, dat er gebruik gemaakt kan worden van de ondersteunende faciliteiten van De Berekuyl (diagnostiek, documenten, ketenpartners, etc.) Beroepsontwikkelaar In de rol van beroepsontwikkelaar staat het wetenschappelijk onderbouwen en het transparant maken van het specialistisch handelen centraal. Er wordt geleerd hoe men de wetenschappelijke literatuur binnen het vakdomein leest, beoordeelt, interpreteert en vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Met de opgedane kennis over de toepassing van Evidence-Based Practice zijn er handvatten beschikbaar om kwaliteit van eigen handelen of organisatie te identificeren. Op basis hiervan kan kwaliteitsverbetering bewerkstelligd worden door een implementatieplan te schrijven, uit te voeren en te evalueren. Tevens worden de nodige vaardigheden verworven om de principes van Evidence-Based Practice toe te passen in het klinisch redeneren en een vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast neemt de student deel, onder supervisie van de aan De Berekuyl verbonden lectoren, aan een onderzoekstraject, waarin wordt geleerd hoe men onderzoeksvragen formuleert, standaardiseert, implementeert en evalueert. Er wordt hiervan een artikel geschreven worden conform de internationale standaard, geschikt voor publicatie in een relevant tijdschrift. Adviseren In de rol van adviseur zet de Master Lymfologie & Oncologie zich in om kennis en ervaring te delen. Hij/zij adviseert (junior) collega s binnen de eigen werkorganisatie, collega s binnen de beroepsgroep (bijvoorbeeld door middel van intervisie of intercollegiale toetsing) en andere professionals, waarmee men te maken heeft vanuit de eigen werkorganisatie. Daarnaast is er ook de rol van adviseur in een patiënt-therapeut - en een therapeutverwijzer relatie. Communicatieve vaardigheden en presentatie- technieken vormen ook hier een essentieel onderdeel De Berekuyl / VUB

11 Competenties Het generieke Master gedeelte van het opleidingsprogramma is gebaseerd op de NVAO criteria voor post HBO Master opleidingen, zie ook: En wordt geïmplementeerd onder auspiciën van de Vrije Universiteit Brussel. De NVFL heeft aan de hand van de vier rollen een reeks aan essentiële rollen en competenties beschreven. Op de huidige beschreven beroepscompetentieprofielen is het programma van de opleiding gebaseerd; aan de later beschreven criteria zal het programma worden aangepast. U kunt nadere informatie hierover teruglezen op de website van de NVFL beroepscompetentieprofielen oncologiefysiotherapie pag. 27 t/m 42 en oedeemfysiotherapie pag. 25 t/m 40 Opleidingsprogramma De tweejarige Master opleiding wordt gekenmerkt door drie leerlijnen, die de rode draad vormen. In deze leerlijnen staan de theoretische vorming, de wetenschappelijke vorming en de rolontwikkeling van de Master - fysiotherapeut centraal. Zo bestaat de leerlijn klinisch/theoretische vorming uit verdiepende elementen binnen de Oncologie en Lymfologie. Specifieke diagnostiek, ervaringsdeskundigheid en de diverse behandelaspecten (bijvoorbeeld standaardisatie en evaluatie op effectiviteit van handelen) komen aan bod. Bijvoorbeeld wordt met betrekking tot diagnostiek het gebruik van sonografie bestudeerd. Kennis wordt vergroot op onder andere anatomisch vlak, oncologie, inspanningsfysiologie en de kennis met betrekking tot diverse behandeltechnieken wordt aan de orde gesteld. De ervaringsdeskundigheid zal op het gebied van psychologie, psychosociale hulpverlening en reflectie op eigen handelen worden vergroot alsook de vaardigheden op communicatiegebied en presentatietechniek. Binnen de Masterclasses komen diverse nieuwe behandeltechnieken aan bod. Kortom: De Berekuyl voorziet in een veelzijdige opleiding om te komen tot een Master level met een vakgerichte en verdiepende intentie. Docenten De kwaliteit van de docenten is een bepalende factor voor het niveau van het onderwijs. De Berekuyl investeert daarom in hooggekwalificeerde begeleiding. Het onderwijs wordt verzorgd door professoren, artsen, Master- fysiotherapeuten en wetenschappers uit eigen en aanliggende vakgebieden met praktijkervaring. Daarmee is een academische en praktijkgerelateerde visie op het vak gewaarborgd De Berekuyl / VUB

12 Raad van Advies: Zeer verheugd kunnen wij mededelen dat Professor Neil Piller, verbonden aan Flinder University, Adelaide South Australia, als extern adviseur van de opleiding is aangesteld! -Niet alleen vanwege zijn jarenlange expertise binnen de lymfologie maar ook het feit dat hiermee een duidelijke link gelegd is met Flinders University, Adelaide, South Australia- Naast Neil Piller nemen ook andere disciplines betrokken bij het beroepenwerkveld plaats in de Raad van Advies: Sanne van Soelen, Vicevoorzitter Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) Nele Devoogdt, PT, PhD, Department of Rehabilitation Sciences, KU Leuven and Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Lymphoedema Centre, University Hospitals Leuven, Belgium. Paul van Olffen, Master Manueel therapeut Michiel van Soelen, Huisarts Malou van Zanten, PhD studente Flinders University Adelaide South Australia Master traject: Prof. dr. Mira Meeus, Universiteit Gent, België en Drs. Margot de Kooning, Vrije Universiteit Brussel, België Oncologie: Dr. Stans Verhagen, Klinisch Oncoloog, Universitair Medisch Centrum Radboud te Nijmegen, Nederland Dr. Asia Ropela, Internist Oncoloog, St Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk, Nederland Inspanningsfysiologie: Prof. Dr. Jo Nijs, Vrije Universiteit Brussel, België Drs. Kevin Kuppens, Vrije Universiteit Brussel, België Psychologie, Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, Ethiek: Drs. Jaap van der Pol, Klinisch Psycholoog, Cognitief gedragstherapeut, Hierden, Nederland Hannelies van der Pol Top, onderwijskundig adviseur, logopedist, Hierden, Nederland Anatomie: Willem Fourie MSc PT, Physiotherapist Johannesburg, Zuid Afrika Zelf-management: Dorit Tidhar, MSc PT, Education Coordinator, McGill University Health Centre, Lymphedema Program, Montreal, Quebec, Canada ARBO: Cobi Oostveen, Drs, arbo arts verbijzonderd in de oncologie re-integratie Gezondheidsrecht: Bienneke Luckens, jurist Genitaal Oedeem: Rhian Davies, PhD, PT, University Teacher, Nursing & Health Care School, University of Glasgow, United Kingdom Betrokken Rechtstreekse Communicatie en Persoonlijke Vorming: Corlien Doodkorte, Master Gestalttherapie (NVAGT/EAGT/ECP), Opleider Kempler Instituut Nederland, Ermelo, Nederland Sijko-Jan Hoeksema, Psychosociaal hulpverlener methode Kempler Instituut, Ermelo, Nederland Masterclasses: Wouter Hoelen, Master MT, FT, OFT, certified teacher in the Casley Smith methodiek, De Berekuyl European College for Decongestive Lymphatic Therapy, Hierden, Nederland Lipoedeem: Wouter Hoelen, Joyce Bosman, PT, Groningen, Nederland ICF/ RPS/ Oncologische revalidatie: Peter Viehoff, MSc Lymfologische en oncologische fysiotherapie: Nicole Stout, DPT, Washington DC, United States of America De Berekuyl / VUB

13 Het Master programma in de Lymfologie & Oncologie wordt onder andere aangeboden in samenwerking met Casley Smith International en De Vrije Universiteit Brussel. Fysiotherapeuten die de Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie hebben afgerond, hebben de mogelijkheid om aan de VUB een versneld traject tot Master of Science Lymfologie & Oncologie te volgen. De diverse buitenlandse docenten doceren in de Engelse taal, de voertaal van de verschillende Master onderdelen en overige cursus onderdelen is Nederlands. Accreditatie volgens de NVAO richtlijnen Master is aangevraagd bij de NVAO. Het verkorte Master of Science traject is een geaccrediteerd onderdeel van de Vrije Universiteit Brussel. Cursus kosten De kosten zijn als volgt opgebouwd: Jaarlijks inschrijfgeld 595,- Collegegeld per jaar 4995,- Examengeld (aan het einde van het tweede jaar) 500,- Totale kosten voor de gehele cursus 11680,- Dit is inclusief koffie, thee, lunch & syllabus. U kunt het collegegeld ook gespreid betalen tegen een betaling van 45,- administratie kosten per jaar. U betaalt dan in 4 termijnen: Termijn 1: 2520,- voor aanvang cursus (+ 595,- jaarlijks inschrijfgeld) Termijn 2: 2520,- voor 15 januari 2015 Termijn 3: 2520,- voor 15 september 2015 (+ 595,- jaarlijks inschrijfgeld) Termijn 4: 2520,- voor 15 januari 2016 (De administratiekosten zijn verwerkt in bovenstaande termijnen. Het examengeld dient betaald te worden voor 15 mei 2016.) De Berekuyl / VUB

14 Computerles Enige kennis van het Microsoft Office pakket is een vereiste om de Master opleiding te kunnen volgen. Wanneer u deze kennis niet bezit bieden wij u de mogelijkheid deel te nemen aan een Microsoft Office les. Hier krijgt u uitleg over het gebruik van Word, PowerPoint, Excel en PubMed. De les zal een halve dag in beslag nemen en vindt plaatst voordat de Master opleiding zal starten. De kosten bedragen 195,- p.p. Mocht u deel willen nemen aan deze les dan kunt u zich hier voor inschrijven. Dit formulier is te vinden via de volgende link: Inschrijfprocedure Inschrijving en plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient de student een kopie van het diploma oedeemfysiotherapie en een CV mee te sturen. Studie belasting De Master opleiding duurt 2 jaar en heeft 36 contactdagen, waarvan 18 in het eerste jaar en 18 in het tweede jaar. Deze zijn naar gelang het lesrooster ingepland op do/vrij en/of zat. afhankelijk van de studie groep en colleges. De studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 uur per week De Berekuyl / VUB

15 Cursus rooster (onder voorbehoud) 1 e leerjaar 2014 Cursus data Cursus onderdeel Docent Point Carré Drs. Margot de Kooning SLO Prof. dr. Mira Meeus Immunologie Prof. dr. Jo Nijs SLO Prof. dr. Mira Meeus & Drs. Margot de Kooning Medische oncologie Dr. Asia Ropela SLO Prof. dr. Mira Meeus Inspanningsimmunologie Prof. dr. Jo Nijs SLO/ CAT Prof. dr. Mira Meeus Inspanningsimmunologie Prof. dr. Jo Nijs Medische Oncologie Dr. Asia Ropela CAT Prof. dr. Mira Meeus Inspanningsfysiologie Drs. Kevin Kuppens SLO Prof. dr. Mira Meeus Inspanningsfysiologie Drs. Kevin Kuppens Medische Oncologie Dr. Asia Ropela Tentamen dag MC Borstkanker Wouter Hoelen BRC en PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema MC Head & Neck/melanoma Wouter Hoelen MC ICF Peter Vierhoff MSc MC klinimetrie en klinisch redeneren Wouter Hoelen & Peter Vierhoff MSc BRC en PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema MC Zelfmanagement Wouter Hoelen BRC en PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema Werkgroep SLO Wouter Hoelen Masterproef Prof. dr. Jo Nijs, Prof. dr. Mira Meeus & Drs. Margot de Kooning De Berekuyl / VUB

16 Cursus rooster (onder voorbehoud) 2 e leerjaar 2014 Cursus data Cursus onderdeel Docent Statistiek Drs. Margot de Kooning Bindweefselfysiologie & Prof. dr. Jo Nijs onderwerpen MP Statistiek Drs. Margot de Kooning BRC & PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema Pijnfysiologie Prof. dr. Jo Nijs Statistiek Drs. Margot de Kooning Pijnfysiologie Prof. dr. Jo Nijs Statistiek Drs. Margot de Kooning BRC & PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema Vermoeidheid Prof. dr. Jo Nijs Statistiek MP Drs. Margot de Kooning Vermoeidheid Prof. dr. Jo Nijs Statistiek MP Drs. Margot de Kooning BRC & PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema Tentamen dag MC ICF Peter Vierhoff MSc MC klinimetrie en klinisch redeneren Peter Vierhoff MSc Case Report werkgroep Wouter Hoelen Tentamen dag MC Head & Neck/melanoma Wouter Hoelen Protocol oncologie revalidatie Wouter Hoelen & Peter Vierhoff MSc Peer review Wouter Hoelen & Peter Vierhoff MSc MC ARBO Mr. Bieneke Luckens & Drs. Coby Oostveen MC Ethiek & Q-life Hannelies & Jaap Van der Pol MC lipoedeem Joyce Bosman & Wouter Hoelen Tentamen Case Report Wouter Hoelen Masterproef Prof. dr. Jo Nijs, Prof. dr. Mira Meeus & Drs. Margot de Kooning De Berekuyl / VUB

PROSPECTUS MASTER LYMPHOLOGY & ONCOLOGY

PROSPECTUS MASTER LYMPHOLOGY & ONCOLOGY 2013-2015 2013 De Berekuyl CSI-the Netherlands Wouter Hoelen PROSPECTUS MASTER LYMPHOLOGY & ONCOLOGY Ondanks het feit, dat de prospectus met zorg is samengesteld, behoudt de Berekuyl het recht eventuele

Nadere informatie

Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie

Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie 2014-2015 De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen Prospectus Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie Ondanks het feit, dat de prospectus met zorg is samengesteld, behoudt De Berekuyl het recht eventuele wijzigingen,

Nadere informatie

2016-2017. De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen. Prospectus 10-daagse opleiding Oncologie Revalidatiewetenschappen

2016-2017. De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen. Prospectus 10-daagse opleiding Oncologie Revalidatiewetenschappen 2016-2017 De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen Prospectus 10-daagse opleiding Oncologie Revalidatiewetenschappen 2 2016 de Berekuyl academy / VUB Inhoud Inleiding... 4 Doelstelling... 4 Overzicht van de inhoud

Nadere informatie

Prospectus 2015-2016. Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met pre-master Lymfologie & Oncologie

Prospectus 2015-2016. Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met pre-master Lymfologie & Oncologie 2015-2016 De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen Prospectus Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met pre-master Lymfologie & Oncologie Ondanks het feit dat de prospectus met zorg is samengesteld,

Nadere informatie

De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen. Prospectus 11-daagse opleiding Oncologie Revalidatiewetenschappen

De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen. Prospectus 11-daagse opleiding Oncologie Revalidatiewetenschappen 2017-2018 De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen Prospectus 11-daagse opleiding Oncologie Revalidatiewetenschappen 2 2017 de Berekuyl academy / VUB Inhoud Inleiding... 4 Doelstelling... 4 Overzicht van de inhoud

Nadere informatie

Prospectus 2015-2016. Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met pre-master Lymfologie & Oncologie

Prospectus 2015-2016. Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met pre-master Lymfologie & Oncologie 2015-2016 De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen Prospectus Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met pre-master Lymfologie & Oncologie Ondanks het feit dat de prospectus met zorg is samengesteld,

Nadere informatie

Prospectus 2016-2017. Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met Pre-master Lymfologie & Oncologie

Prospectus 2016-2017. Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met Pre-master Lymfologie & Oncologie 2016-2017 De Berekuyl academy/ VUB Wouter Hoelen Prospectus Master of Science revalidatiewetenschappen en kinesitherapie met Pre-master Lymfologie & Oncologie Ondanks het feit dat de prospectus met zorg

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

De Berekuyl kan bogen op kennis en kunde vanuit een internationale wetenschappelijke raad.

De Berekuyl kan bogen op kennis en kunde vanuit een internationale wetenschappelijke raad. De Berekuyl, European College for Lymphoedema Therapy; Prospectus Post HBO Fysiotherapie cursus tot geregistreerd Oedeem Fysiotherapeut ad modum Casley Smith De Basis cursus bestaat uit 18 contactdagen

Nadere informatie

Er wordt gebruik gemaakt van de principes uit probleem gericht onderwijs met reallife casuïstiek en diverse gastcolleges.

Er wordt gebruik gemaakt van de principes uit probleem gericht onderwijs met reallife casuïstiek en diverse gastcolleges. De Berekuyl, European College for Lymphoedema Therapy; Prospectus Post HBO Fysiotherapie cursus tot geregistreerd Oedeem Fysiotherapeut ad modum Casley Smith De Basis cursus bestaat uit 18 contactdagen

Nadere informatie

Prospectus 2014-2015. Basis Oedeem Fysiotherapie

Prospectus 2014-2015. Basis Oedeem Fysiotherapie 2014-2015 De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen Prospectus Basis Oedeem Fysiotherapie Ondanks het feit, dat de prospectus met zorg is samengesteld, behoudt De Berekuyl het recht eventuele wijzigingen, c.q. aanvullingen

Nadere informatie

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Vrijstellingen-procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de Vrijstellingen-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie

Nadere informatie

EVC procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland

EVC procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland EVC procedure Masteropleidingen Fysiotherapie Nederland Dutch Educational Network Masters of Physiotherapy Informatie over de EVC-procedure bij masteropleidingen in de fysiotherapie Inleiding en doel procedure

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Prospectus Oedeem Fysiotherapie. De Berekuyl academy/ VUB Wouter Hoelen

Prospectus Oedeem Fysiotherapie. De Berekuyl academy/ VUB Wouter Hoelen 2016-2017 De Berekuyl academy/ VUB Wouter Hoelen Prospectus Oedeem Fysiotherapie Ondanks het feit dat de prospectus met zorg is samengesteld, behoudt de Berekuyl academy het recht eventuele wijzigingen

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118

Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118 INTER-PROFESSIONELE OPLEIDING ONCOLOGIE Zuyd Opleiding en Training, Gezondheidszorg, organiseert in 2012 de Inter-professionele Opleiding Oncologie/ Z11118 De boodschap; U heeft kanker komt meestal onverwachts

Nadere informatie

Evidence based nursing: wat is dat?

Evidence based nursing: wat is dat? Evidence based nursing: wat is dat? Sandra Beurskens Lector kenniskring autonomie en participatie van mensen met een chronische ziekte Kenniskring autonomie en participatie EBN in de praktijk: veel vragen

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane

Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals. Utrecht, 14 en 15 oktober 2015. Cochrane Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 14 en 15 oktober 2015 Cochrane Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld over welke

Nadere informatie

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA)

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Bijlage 3. Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Het volgen van een masteropleiding als fysiotherapeut is geen vlotte beslissing die in een impuls wordt genomen. Nogal logisch,

Nadere informatie

Prospectus Oedeem Fysiotherapie. De Berekuyl academy/ VUB Wouter Hoelen

Prospectus Oedeem Fysiotherapie. De Berekuyl academy/ VUB Wouter Hoelen 2017-2018 De Berekuyl academy/ VUB Wouter Hoelen Prospectus Oedeem Fysiotherapie Ondanks het feit dat de prospectus met zorg is samengesteld, behoudt de Berekuyl academy het recht eventuele wijzigingen

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master

Opleiden in het. zorgonderwijs. Modules leergangen master het zorgonderwijs Modules leergangen master Kies je eigen professionaliseringstraject Ben je docent of (praktijk)opleider in het zorgonderwijs? Of ben je werkzaam in de zorg en wil je toekomstige zorgprofessionals

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals

Cochrane Netherlands. Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Cochrane Netherlands Cursus Evidence-Based Practice voor zorgprofessionals Utrecht, 6 en 7 oktober 2016 Achtergrond Iedere zorgprofessional neemt gedurende een werkdag continu beslissingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Rol van de fysiotherapeut, kwaliteitscriteria en hoe meet je resultaten

Rol van de fysiotherapeut, kwaliteitscriteria en hoe meet je resultaten Rol van de fysiotherapeut, kwaliteitscriteria en hoe meet je resultaten Wouter Hoelen, PT, MT, OT, CTCS President CS-I De Berekuyl, te Hierden Introductie Kwaliteitscriteria Hoe meten we kwaliteitsaspecten

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Basisscholing Herstel & Balans voor de licentiehouders

Basisscholing Herstel & Balans voor de licentiehouders Basisscholing Herstel & Balans voor de licentiehouders Data 2006-2007 12 en 28 september 2006 11 januari en 25 januari 2007 6 en 22 maart 2007 Informatie telefoon 030 250 3455; fax 030 250 34 99 onderwijs-opleidingen@umcutrecht.nl

Nadere informatie

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B

REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen REGISTRATIE-EISEN VOOR WETENSCHAPPELIJK VOEDINGSKUNDIGE A en B Opgesteld door de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen d.d.: 20 januari 2010 versie:

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

De behandeling van lymfoedeem, ervaringen uit het lymfoedeemcentrum Drachten

De behandeling van lymfoedeem, ervaringen uit het lymfoedeemcentrum Drachten De behandeling van lymfoedeem, ervaringen uit het lymfoedeemcentrum Drachten Robert Damstra, dermatoloog Expertise Centrum Lymfologie Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten Programma Inleiding lymfologie

Nadere informatie

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 26e jrg 2008, no. 1 (pp )

Versus Tijdschrift voor Fysiotherapie, 26e jrg 2008, no. 1 (pp ) Auteur(s): R. Lulofs, P. van der Meer Titel: Versus Ontmoet: : Peter van Schie Jaargang: 26 Jaartal: 2008 Nummer: 1 Oorspronkelijke paginanummers: 45-50 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding,

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE

INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE INFORMATIEBROCHURE VOOR KANDIDAAT STUDENTEN MASTER OF SCIENCE IN DE REVALIDATIEWETENSCHAPPEN EN KINESITHERAPIE voor afgestudeerden van de masteropleiding lymfedrainage en oncologische fysiotherapie aan

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Themabijeenkomst. Kennisnetwerk fysiotherapie

Themabijeenkomst. Kennisnetwerk fysiotherapie Themabijeenkomst Kennisnetwerk fysiotherapie Werkgroep Fysiotherapie & Oncologie Midden Nederland Woensdag 16 september 2015 Wie zijn wij Ingrid van Beerschoten Birthe Plomp Elly Wind Annette Hodes Astrid

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r 2 0 1 6-2 0 1 7 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Principes en filosofie

Nadere informatie

Ervaringsdossier Wethouders

Ervaringsdossier Wethouders Ervaringsdossier Wethouders Het is noodzakelijk dat (ex-)wethouders een beeld hebben van hun competenties en talenten. Voor hen is investeren in de eigen loopbaan steeds belangrijker. Als enige universiteit

Nadere informatie

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE SUMMERSCHOOL ACADEMISCH PROGRAMMA VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE POSTACADEMISCHE VORMINGSREEKS VOOR KINESITHERAPEUTEN multidisciplinaire aanpak interactief OPZet evidence based Practice INHOUD

Nadere informatie

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar 2017-2018 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Bachelor*/** Anatomie 1 Musculoskeletale anatomie Basis wetenschappen

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Cursus pijneducatie in de praktijk

Cursus pijneducatie in de praktijk Cursus pijneducatie in de praktijk Transcare & pain in motion organiseren in het voorjaar van 2016 in het Noorden van Nederland een driedaags cursus pijneducatie in de praktijk. Data: 18 februari, 25 februari,

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Kloosterhotel ZIN te Vught Maandag 25 t/m woensdag 27 augustus 2014 Nijmeegse bedrijfsartsenopleiding Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de

Nadere informatie

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers.

Cursustijden: 09.00-12.30 13.30-17.00 uur. Cursuskosten: 495. Deelnemers: minimaal 16 en maximaal 24 deelnemers. NEXUS Een opleidingsinstituut voor de fysiotherapeut waarin liefde voor het vak gekoppeld wordt aan een ambitie om te verbeteren. Bij ons werken voorlopers uit de praktijk die uw vragen beantwoorden. Wij

Nadere informatie

Master Innovation & Leadership in Education

Master Innovation & Leadership in Education Master Innovation & Leadership in Education Splinternieuwe opleiding voor het bereiken van het hoogste niveau als schoolleider. Daarmee bedoelen we: in staat zijn de ontwikkeling van een school te leiden

Nadere informatie

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE

VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE VAN KLINISCHE ONZEKERHEID NAAR EEN ZOEKSTRATEGIE Drs. Willemke Stilma Docent verpleegkunde HvA Mede met dank aan dr. Anne Eskes 1 INHOUD 5 stappen EBP Formuleren van een klinische vraagstelling PICO Zoekstrategie

Nadere informatie

Zoeken naar evidence

Zoeken naar evidence Zoeken naar evidence Faridi van Etten-Jamaludin Clinical librarian Medische Bibliotheek AMC 2 december 2008 Evidence Based Practice? Bij EBP worden klinische beslissingen genomen op basis van het best

Nadere informatie

Het project Brielle. Dr. Paul van der Velden, oncoloog Karin Bokelaar, oncologieverpleegkundige

Het project Brielle. Dr. Paul van der Velden, oncoloog Karin Bokelaar, oncologieverpleegkundige Het project Brielle Dr. Paul van der Velden, oncoloog Karin Bokelaar, oncologieverpleegkundige Aanleiding 1: Prioriteit zal worden gegeven aan de ontwikkeling van anderhalvelijnszorg waaronder verstaan

Nadere informatie

Marike van der Schaaf Juultje Sommers. Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care

Marike van der Schaaf Juultje Sommers. Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care Marike van der Schaaf Juultje Sommers Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care Marike van der Schaaf Juultje Sommers Evidence statement voor fysiotherapie op de intensive care ISBN 978-90-368-0903-0

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts

EBM. Domein arts. Overwegingen bij domein arts EBM Wetenschappelijke uitkomsten uit klinisch relevant prognostisch, diagnostisch en therapeutisch onderzoek. Kennis, ervaring, persoonlijke waarden en verwachtingen van de dokter zelf. De individuele

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING KIES VOOR PROFESSIONALISERING OP KPZ KPZ vormt niet alleen studenten, maar geeft ook vorm aan de toekomst.

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk

Workshop Spiegeltherapie in de praktijk Workshop Spiegeltherapie in de praktijk vrijdag 15 april 2011 Erasmus MC, Rotterdam a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Post-hbo opleiding autismespecialist

Post-hbo opleiding autismespecialist Post-hbo opleiding autismespecialist mensenkennis De docente is duidelijk, enthousiast en motiverend. Ik heb inzicht gekregen in wat ik in mijn rol als hulpverlener kan doen en waar ik rekening mee moet

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

INNOVEREND ONDERNEMEN

INNOVEREND ONDERNEMEN ACADEMISCH PROGRAMMA INTERUNIVERSITAIR POSTGRADUAAT INNOVEREND ONDERNEMEN VOOR INGENIEURS Innovate Create Design Geef de wereld van morgen mee vorm Het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Wat houdt de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) in? Toegepaste Psychologie is het in de praktijk gebruik maken van de

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP?

FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP? FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Kwaliteitsavond RGF West Brabant 1 2 3 4 5 6 OPBOUW van de LEZING waarom ja tegen West-Brabant evidence based practice (EBP) ketenzorg: wat betekent

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

De beantwoordbare vraag (PICO)

De beantwoordbare vraag (PICO) 4. Interpretatie effect (relevantie) 5. Toepassen in de praktijk De beantwoordbare vraag (PICO) Welke patiënten? P Welke interventie? Welk alternatief (comparison)? Welke uitkomst (outcome)? I C O P I

Nadere informatie

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking

Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Overwegingen voor deelname aan netwerk / samenwerking Mede als gevolg van hervormingen en kostenbesparingen in de zorg ontstaan in toenemende mate mono- en multidisciplinaire netwerken en samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie

UITNODIGING: Hogescholen dag Opleiding Fysiotherapie UITNODIGING: Hogescholen dag Evidence-based Onderwijs Geachte collegae, De opleiding Fysiotherapie van de nodigt U van harte uit voor hogescholen dag naar aanleiding van haar 100 jarig bestaan op vrijdag

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Inholland met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Inholland met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Domeinbeschrijving manuele therapie NVMT

Domeinbeschrijving manuele therapie NVMT Domeinbeschrijving manuele therapie NVMT Voor u ligt de domeinbeschrijving manuele therapie. Deze beschrijving vormt de uitkomst van het project domeinbeschrijving manuele therapie dat door het bestuur

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Advanced Nursing Practice Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Verpleegkundig Specialist De masteropleiding Advanced Nursing Practice (ANP) leidt

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen

Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker. Kinderen en jeugdigen mensenkennis Post-hbo cognitief gedragstherapeutisch werker Kinderen en jeugdigen De docente geeft duidelijk en methodisch les, vertaalt vanuit eigen ervaring complexe theorie naar praktijk. Nu zet ik

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt

Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt Post-hbo cursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement van de patiënt de bewogen fysiotherapeut Geaccrediteerd door het KNGF Doel De post-hbo nascholingscursus Coachen van zelfregulatie en zelfmanagement

Nadere informatie