Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie"

Transcriptie

1 De Berekuyl / VUB Wouter Hoelen Prospectus Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie Ondanks het feit, dat de prospectus met zorg is samengesteld, behoudt De Berekuyl het recht eventuele wijzigingen, c.q. aanvullingen in het programma door te voeren. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze prospectus.

2 Inhoud Voorwoord:... 3 Hoe ziet u zelf de meerwaarde van een Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut?... 4 Inleiding:... 5 Waarom een Professional Master opleiding?... 5 Waarom studeren bij De Berekuyl?... 5 Voor wie?... 6 Welke competenties en motivatie heeft de student nodig om de studie te voltooien?... 8 Curriculum... 8 Specialist... 9 Professioneel leider... 9 Beroepsontwikkelaar Adviseren Competenties Opleidingsprogramma Docenten Cursus kosten Computerles Inschrijfprocedure Studie belasting Cursus rooster (onder voorbehoud) 1 e leerjaar Cursus rooster (onder voorbehoud) 2 e leerjaar De Berekuyl / VUB

3 Voorwoord: Bij De Berekuyl staat de student centraal De categorieën oncologie patiënten en lymfoedeem patiënten vallen onder de chronische patiënten populatie. Alle aspecten, die te maken hebben met chroniciteit, kunnen dan ook van invloed zijn op het ziekteverloop van deze patiënten populatie. Het grootste gedeelte van de lymfoedeem populatie kent een oncologisch oorzakelijk probleem. Dit maakt de zorg rondom deze categorie lymfoedeem patiënten complex. Om deze complexiteit in ons handelen op een wetenschappelijk hoger niveau te brengen en te behouden, is het noodzakelijk dat er evidence based kennis aangereikt, geïnterpreteerd en toegepast wordt. Het is daarom belangrijk en noodzakelijk om toegang te hebben tot de bron van deze nieuwe kennis. Onze doelstelling hierbij is: de behandeling van de groep oncologie patiënten en de oncologie patiënten met oedeem in het bijzonder, te verbeteren en te optimaliseren, waarmee de kwaliteit van leven kan worden verbeterd. Dit doel wordt bereikt door in eerste instantie studenten op te leiden tot geregistreerd oedeemfysiotherapeut. Dit kan worden gevolgd door een tweejarig Master traject in Lymfologie & Oncologie. Dit kan opgevolgd worden door een verkort Master of Science traject in de Lymfologie & Oncologie aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Als student bij De Berekuyl wordt men automatisch ingeschreven als student bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Via deze inschrijving is er toegang tot het teleleerplatform PointCarré. Eenmaal toegelaten tot de opleiding ontvangt men voor aanvang een toegangscode tot de universiteitsbibliotheek van de VUB. Door een breed palet van kennis, wetenschappelijke zoekmethodes, het beoordelen en interpreteren van beschikbare literatuur en real-life-case-studies aan te bieden, worden de diverse fasen van het leerproces gewaarborgd door middel van competentiegericht onderwijs. Na het afleggen van de Masterproef zal de student naast het voldoen aan het beroepscompetentieprofiel Master oncologiefysiotherapie en beroepscompetentieprofiel (BCP) oedeemfysiotherapie (NVFL) ook alle nationaal en internationaal erkende richtlijnen en best practice documenten in de praktijk kunnen toepassen. (CBO richtlijnen kanker, lymfoedeem, evidence statement borstkanker, ISL, International Lymphoedema Framework, etc.) De Berekuyl / VUB

4 Er wordt een CAT (Critical Appraised Topic) naar aanleiding van een vraag uit de dagelijkse praktijk door middel van een PICO (Patient, problem or population, Intervention, Comparison, Outcome(s)) opgesteld en gepresenteerd. Daarnaast wordt er een SLO (Systematische Literatuuronderzoek) geschreven in artikelvorm en gepresenteerd als afsluiting van het eerste Master jaar. Gedurende het tweede jaar zal een wetenschappelijk onderzoek worden opgezet en uitgewerkt tot een publiceerbaar artikel in een relevant tijdschrift. Daarbij is publiceren en presenteren, onder meer via peer review, een kritisch onderdeel Dit onderzoek kan de basis vormen voor het Master of Science traject aan de VUB. Hoe ziet u zelf de meerwaarde van een Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut? deze vraag werd voorgelegd aan Professor dr. Jo Nijs Gezien de boom aan oncologische revalidatieprogramma s in België, Nederland en andere Westerse landen, is de actuele noodzaak over Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeuten te beschikken groot. Immers, de oncologische revalidatie incl. de behandeling van oedeem is een sterk ontwikkelend beroeps- maar zeker ook wetenschapsdomein. Door de nieuwe wetenschappelijke inzichten ontstaan ook nieuwe behandelinzichten en vice versa. Het vereist competenties eigen aan een Masterdiploma om deze nieuwe ontwikkelingen optimaal te kunnen implementeren in het werkveld. Zo zijn er immers niet enkel de bevindingen uit klinische studies (zoals RCT s), maar zeker ook bevindingen uit fysio pathologische, biomechanische, neurofysiologische en inspanning fysiologische studies met bijzondere implicaties voor het vakgebied van de oncologische revalidatie. De Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut bezit alle competenties om ook dit type onderzoeken te implementeren in het werkveld. Bovendien breidt het domein van de Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut ook alsmaar uit. Zo komen ook oedeem bij bijvoorbeeld patiënten met een cerebrovasculair accident en fysiotherapeutische behandeling van chronische vermoeidheid (bij kanker en mensen met het chronische vermoeidheidssyndroom) meer en meer in de aandacht. Zo ook de fysiotherapeutische (of multidisciplinaire) behandeling van kanker gerelateerde (neuropathische en niet-neuropathische) pijn, waar de actuele pijn neurowetenschappelijke ontwikkelingen ons beroep vooruit kunnen helpen. Het spreekt voor zich dat het de taak van de Master opgeleide oncologie/oedeemfysiotherapeut is om deze ontwikkelingen in de fysiotherapie te integreren De Berekuyl / VUB

5 Inleiding: Waarom een Professional Master opleiding? De NVFL heeft een opleidingstraject voor de Master oncologiefysiotherapeut en het beroepscompetentieprofiel oedeemfysiotherapie beschreven. Vanuit het werkveld is er een sterke roep naar verdere professionalisering van de oncologie en de oedeemtherapie en dus ook naar een brede verdiepende opleiding op Masterniveau. Ook vanuit het onderzoeksveld is er vraag naar case studies en randomized clinical trials (RCT) naar de effectiviteit van het specialistisch handelen. De opleiding oedeemfysiotherapie van De Berekuyl geeft al toegang tot het register oedeemfysiotherapie. De Berekuyl heeft een volwaardige Master oncologiefysiotherapie (in combinatie met oedeemfysiotherapie) ontwikkeld. De aanvraag voor de accreditatie erkende NVAO-Master is in behandeling bij de NVAO en wordt eind 2014 verwacht. De Berekuyl heeft daarbij aan de NVAO het verzoek gedaan de opleiding te erkennen met terugwerkende kracht vanaf september Daarna doet De Berekuyl de aanvraag om de Master opleiding te erkennen als opleiding die toegang geeft tot het register oncologiefysiotherapie. Deze aanvraag wordt beoordeeld door NVFL en KNGF. Het Master traject voor de oncologiefysiotherapeut wordt vanaf 2015 verplicht gesteld voor registratie in het register oncologiefysiotherapie Waarom studeren bij De Berekuyl? Als opleidingsinstituut levert de Berekuyl binnen Nederland een bijdrage aan behandelvraagstukken op het gebied van lymfoedeem en oncologisch lymfoedeem door middel van een aanbod van post-hbo-opleiding binnen de vakgroep Fysiotherapie. De Berekuyl beoogt hiermee de patiënten met lymfoedeem op de meest evidence-based manier te onderzoeken, te behandelen en te begeleiden in het algemeen dagelijkse leven. Hierbij wordt rekening gehouden met de belasting en belastbaarheid van de patiënt, gerelateerd aan stoornis en beperking in activiteiten, participatie en persoonlijke factoren in de diverse stadia van het ziektebeeld (preventief, curatief, palliatief en terminaal) De Berekuyl / VUB

6 Door het benoemen van een aantal speerpunten wordt bij De Berekuyl de kennis met betrekking tot de oncologie en lymfoedeem nader inhoudelijk bepaald. Relevante en actuele vragen, die vanuit het werkveld komen, inspireren bij de totstandkoming van deze speerpunten. Speerpunten: 1. De kennisoverdracht en leermomenten vinden plaats in een voor de student en patiënt veilige omgeving. Naast hoorcolleges is er ook gekozen voor het leren in kleine groepen van gemiddeld 12 studenten. Het geleerde zal direct in de praktijk gebracht en getoetst worden aan de doelgroep. 2. De kennis wordt methodologisch en inhoudelijk voortdurend vernieuwd door het inbrengen van de meest recente literatuur alsook vernieuwende behandelinzichten. 3. In de opleiding wordt aangesloten bij de actualiteit en realiteit binnen maatschappelijke, alsook sociaal medische aspecten. 4. Met het werkveld wordt continue gebouwd aan het netwerk, onder meer door het initiëren van een nationaal en internationaal kennis- en zorgnetwerk. Voor wie? Na het behalen van de bachelor Fysiotherapie kan ingestroomd worden in het 4-jarig traject tot Master of Science Lymfologie & Oncologie. (zie figuur 1 en 2) Het basisjaar leidt op tot geregistreerd oedeemtherapeut volgens de Casley Smith methodiek. Het tweejarig Master traject is toegankelijk voor geregistreerde oedeemfysiotherapeuten (ongeacht welke vooropleiding). De verschillen in behandelingen, die er bestaan in de opleidingen -zowel nationaal als internationaal-, komen uitgebreid in de Masterclasses aan bod. Na het behalen van de Master titel kan er een verkort traject bij de VUB volgen voor het behalen van de Master of Science titel. 1-jarig traject aan de VUB De Berekuyl / VUB

7 Basis jaar Geregistreerd Oedeemtherapeut (DLT) 2-jarig traject Master Lymfologie & Oncologie Master of Science Lymfologie & Oncologie Fig. 1: 4-jarig deeltijd opleidingstraject voor basis fysiotherapeuten NB: geregistreerde oedeemtherapeuten kunnen direct doorstromen in het tweede jaar Basisjaar Toegang tot Aantekeningen register oedeem therapie Prof. Master traject Master of Science traject Toegang tot Titel Professional Master Deel register Oncologie fysiotherapeut Titel Master of Science Fig. 2: Gewenste mogelijkheden na voltooien van de drie opleidingstrajecten De Berekuyl / VUB

8 Welke competenties en motivatie heeft de student nodig om de studie te voltooien? deze vraag werd voorgelegd aan Professor dr. Jo Nijs Iedere gediplomeerde fysiotherapeut bezit alle noodzakelijke begincompetenties om de opleiding te starten, maar een grote intrinsieke motivatie is vanzelfsprekend noodzakelijk. Immers, de opleiding richt zich qua beroepsfinaliteit primair op chronisch zieke patiënten. Niet iedere therapeut is hiervoor in de wieg gelegd. Eens die intrinsieke motivatie aanwezig is, zoals typisch het geval is voor de geïnteresseerde oedeemfysiotherapeuten, zijn er geen bezwaren om de opleiding met succes te doorlopen. De wetenschappelijke competenties worden vanaf nul opgebouwd in de Master opleiding, dus op dat vlak zijn er bij aanvang geen competenties vereist. Curriculum Het curriculum is gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Master oncologiefysiotherapeut (BCP, NVFL 2011) en oedeemfysiotherapeut (BCP, NVFL 2011) en de Educational Standards van de ILF (in her-ontwikkeling ). In beide zijn de rollen en competenties beschreven, die de Master oncologiefysiotherapeut en oedeemfysiotherapeut in de beroepspraktijk zowel nationaal als ook internationaal uitvoert. (zie figuur 3). De initiële opleiding tot geregistreerd oedeemfysiotherapeut bevat de basisonderdelen van lymfoedeem al dan niet in combinatie met oncologische processen. In het vervolgtraject zal de nadruk met name liggen op diverse generieke Master onderdelen, oncologie, verdere verdieping in lymfoedeem bij oncologie, oncologische revalidatie en de immunologie als onderdeel van het lymfstelsel De Berekuyl / VUB

9 Specialist Professioneel leider diagnostiek en behandeling in multiprofessionele context zorgvernieuwing (monodisciplinair en multiproffesioneel) Coachen van beroepsgenoten Deskundigheidsbevordering van beroepsgenoten Beroepsinnovatie Adviseur Beroepsontwikkelaar Fig.3: Samenhang rollen (BCP, Oncologiefysiotherapeut en oedeemtherapeut 2011) Specialist In de rol van specialist staat het verlenen van directe zorg aan de patiënt centraal. Hierbij staan acties als het screenen, diagnosticeren, het maken van een behandelplan en de behandeling zelf centraal. Het doen van specifiek onderzoek leidt tot een behandelplan, dat rekening houdt met zelfredzaamheid, het niveau van activiteiten en participatie en de keuze van hulpmiddelen. Tevens begeleidt en ondersteunt de Master Lymfologie & Oncologie de patiënt bij de acceptatie van beperkingen en stoornissen. Als specialist is de therapeut in staat professioneel samen te werken met andere disciplines in een multidisciplinair team verband. Professioneel leider In deze rol werkt de Fysiotherapeut Master als zelfstandig ondernemer of als werknemer binnen een organisatie. Een groot beroep wordt gedaan op de rol van professioneel leider als zelfstandig ondernemer. Hierbij onderscheidt de zelfstandig ondernemer zich ten opzichte van zijn werknemer. Vanuit de specifieke deskundigheid als Master Lymfologie & Oncologie, is de therapeut een autoriteit op zijn/haar De Berekuyl / VUB

10 vakgebied. In de rol van professioneel leider staan het plannen en organiseren van de eigen werkzaamheden, leiding geven aan innovatieve projecten en ondernemen centraal. Als case manager is men het aanspreekpunt in een multidisciplinaire setting. In deze rol zijn communicatieve vaardigheden van belang.tijdens de opleiding en na het behalen van de Master degree maakt de Master Lymfologie & Oncologie ( i.o.) persoonlijk deel uit van de landelijke ketenzorg van De Berekuyl. Dit houdt onder andere in, dat er gebruik gemaakt kan worden van de ondersteunende faciliteiten van De Berekuyl (diagnostiek, documenten, ketenpartners, etc.) Beroepsontwikkelaar In de rol van beroepsontwikkelaar staat het wetenschappelijk onderbouwen en het transparant maken van het specialistisch handelen centraal. Er wordt geleerd hoe men de wetenschappelijke literatuur binnen het vakdomein leest, beoordeelt, interpreteert en vertaalt naar de dagelijkse praktijk. Met de opgedane kennis over de toepassing van Evidence-Based Practice zijn er handvatten beschikbaar om kwaliteit van eigen handelen of organisatie te identificeren. Op basis hiervan kan kwaliteitsverbetering bewerkstelligd worden door een implementatieplan te schrijven, uit te voeren en te evalueren. Tevens worden de nodige vaardigheden verworven om de principes van Evidence-Based Practice toe te passen in het klinisch redeneren en een vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast neemt de student deel, onder supervisie van de aan De Berekuyl verbonden lectoren, aan een onderzoekstraject, waarin wordt geleerd hoe men onderzoeksvragen formuleert, standaardiseert, implementeert en evalueert. Er wordt hiervan een artikel geschreven worden conform de internationale standaard, geschikt voor publicatie in een relevant tijdschrift. Adviseren In de rol van adviseur zet de Master Lymfologie & Oncologie zich in om kennis en ervaring te delen. Hij/zij adviseert (junior) collega s binnen de eigen werkorganisatie, collega s binnen de beroepsgroep (bijvoorbeeld door middel van intervisie of intercollegiale toetsing) en andere professionals, waarmee men te maken heeft vanuit de eigen werkorganisatie. Daarnaast is er ook de rol van adviseur in een patiënt-therapeut - en een therapeutverwijzer relatie. Communicatieve vaardigheden en presentatie- technieken vormen ook hier een essentieel onderdeel De Berekuyl / VUB

11 Competenties Het generieke Master gedeelte van het opleidingsprogramma is gebaseerd op de NVAO criteria voor post HBO Master opleidingen, zie ook: En wordt geïmplementeerd onder auspiciën van de Vrije Universiteit Brussel. De NVFL heeft aan de hand van de vier rollen een reeks aan essentiële rollen en competenties beschreven. Op de huidige beschreven beroepscompetentieprofielen is het programma van de opleiding gebaseerd; aan de later beschreven criteria zal het programma worden aangepast. U kunt nadere informatie hierover teruglezen op de website van de NVFL beroepscompetentieprofielen oncologiefysiotherapie pag. 27 t/m 42 en oedeemfysiotherapie pag. 25 t/m 40 Opleidingsprogramma De tweejarige Master opleiding wordt gekenmerkt door drie leerlijnen, die de rode draad vormen. In deze leerlijnen staan de theoretische vorming, de wetenschappelijke vorming en de rolontwikkeling van de Master - fysiotherapeut centraal. Zo bestaat de leerlijn klinisch/theoretische vorming uit verdiepende elementen binnen de Oncologie en Lymfologie. Specifieke diagnostiek, ervaringsdeskundigheid en de diverse behandelaspecten (bijvoorbeeld standaardisatie en evaluatie op effectiviteit van handelen) komen aan bod. Bijvoorbeeld wordt met betrekking tot diagnostiek het gebruik van sonografie bestudeerd. Kennis wordt vergroot op onder andere anatomisch vlak, oncologie, inspanningsfysiologie en de kennis met betrekking tot diverse behandeltechnieken wordt aan de orde gesteld. De ervaringsdeskundigheid zal op het gebied van psychologie, psychosociale hulpverlening en reflectie op eigen handelen worden vergroot alsook de vaardigheden op communicatiegebied en presentatietechniek. Binnen de Masterclasses komen diverse nieuwe behandeltechnieken aan bod. Kortom: De Berekuyl voorziet in een veelzijdige opleiding om te komen tot een Master level met een vakgerichte en verdiepende intentie. Docenten De kwaliteit van de docenten is een bepalende factor voor het niveau van het onderwijs. De Berekuyl investeert daarom in hooggekwalificeerde begeleiding. Het onderwijs wordt verzorgd door professoren, artsen, Master- fysiotherapeuten en wetenschappers uit eigen en aanliggende vakgebieden met praktijkervaring. Daarmee is een academische en praktijkgerelateerde visie op het vak gewaarborgd De Berekuyl / VUB

12 Raad van Advies: Zeer verheugd kunnen wij mededelen dat Professor Neil Piller, verbonden aan Flinder University, Adelaide South Australia, als extern adviseur van de opleiding is aangesteld! -Niet alleen vanwege zijn jarenlange expertise binnen de lymfologie maar ook het feit dat hiermee een duidelijke link gelegd is met Flinders University, Adelaide, South Australia- Naast Neil Piller nemen ook andere disciplines betrokken bij het beroepenwerkveld plaats in de Raad van Advies: Sanne van Soelen, Vicevoorzitter Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) Nele Devoogdt, PT, PhD, Department of Rehabilitation Sciences, KU Leuven and Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Lymphoedema Centre, University Hospitals Leuven, Belgium. Paul van Olffen, Master Manueel therapeut Michiel van Soelen, Huisarts Malou van Zanten, PhD studente Flinders University Adelaide South Australia Master traject: Prof. dr. Mira Meeus, Universiteit Gent, België en Drs. Margot de Kooning, Vrije Universiteit Brussel, België Oncologie: Dr. Stans Verhagen, Klinisch Oncoloog, Universitair Medisch Centrum Radboud te Nijmegen, Nederland Dr. Asia Ropela, Internist Oncoloog, St Jansdal Ziekenhuis te Harderwijk, Nederland Inspanningsfysiologie: Prof. Dr. Jo Nijs, Vrije Universiteit Brussel, België Drs. Kevin Kuppens, Vrije Universiteit Brussel, België Psychologie, Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven, Ethiek: Drs. Jaap van der Pol, Klinisch Psycholoog, Cognitief gedragstherapeut, Hierden, Nederland Hannelies van der Pol Top, onderwijskundig adviseur, logopedist, Hierden, Nederland Anatomie: Willem Fourie MSc PT, Physiotherapist Johannesburg, Zuid Afrika Zelf-management: Dorit Tidhar, MSc PT, Education Coordinator, McGill University Health Centre, Lymphedema Program, Montreal, Quebec, Canada ARBO: Cobi Oostveen, Drs, arbo arts verbijzonderd in de oncologie re-integratie Gezondheidsrecht: Bienneke Luckens, jurist Genitaal Oedeem: Rhian Davies, PhD, PT, University Teacher, Nursing & Health Care School, University of Glasgow, United Kingdom Betrokken Rechtstreekse Communicatie en Persoonlijke Vorming: Corlien Doodkorte, Master Gestalttherapie (NVAGT/EAGT/ECP), Opleider Kempler Instituut Nederland, Ermelo, Nederland Sijko-Jan Hoeksema, Psychosociaal hulpverlener methode Kempler Instituut, Ermelo, Nederland Masterclasses: Wouter Hoelen, Master MT, FT, OFT, certified teacher in the Casley Smith methodiek, De Berekuyl European College for Decongestive Lymphatic Therapy, Hierden, Nederland Lipoedeem: Wouter Hoelen, Joyce Bosman, PT, Groningen, Nederland ICF/ RPS/ Oncologische revalidatie: Peter Viehoff, MSc Lymfologische en oncologische fysiotherapie: Nicole Stout, DPT, Washington DC, United States of America De Berekuyl / VUB

13 Het Master programma in de Lymfologie & Oncologie wordt onder andere aangeboden in samenwerking met Casley Smith International en De Vrije Universiteit Brussel. Fysiotherapeuten die de Fysiotherapie Master Lymfologie & Oncologie hebben afgerond, hebben de mogelijkheid om aan de VUB een versneld traject tot Master of Science Lymfologie & Oncologie te volgen. De diverse buitenlandse docenten doceren in de Engelse taal, de voertaal van de verschillende Master onderdelen en overige cursus onderdelen is Nederlands. Accreditatie volgens de NVAO richtlijnen Master is aangevraagd bij de NVAO. Het verkorte Master of Science traject is een geaccrediteerd onderdeel van de Vrije Universiteit Brussel. Cursus kosten De kosten zijn als volgt opgebouwd: Jaarlijks inschrijfgeld 595,- Collegegeld per jaar 4995,- Examengeld (aan het einde van het tweede jaar) 500,- Totale kosten voor de gehele cursus 11680,- Dit is inclusief koffie, thee, lunch & syllabus. U kunt het collegegeld ook gespreid betalen tegen een betaling van 45,- administratie kosten per jaar. U betaalt dan in 4 termijnen: Termijn 1: 2520,- voor aanvang cursus (+ 595,- jaarlijks inschrijfgeld) Termijn 2: 2520,- voor 15 januari 2015 Termijn 3: 2520,- voor 15 september 2015 (+ 595,- jaarlijks inschrijfgeld) Termijn 4: 2520,- voor 15 januari 2016 (De administratiekosten zijn verwerkt in bovenstaande termijnen. Het examengeld dient betaald te worden voor 15 mei 2016.) De Berekuyl / VUB

14 Computerles Enige kennis van het Microsoft Office pakket is een vereiste om de Master opleiding te kunnen volgen. Wanneer u deze kennis niet bezit bieden wij u de mogelijkheid deel te nemen aan een Microsoft Office les. Hier krijgt u uitleg over het gebruik van Word, PowerPoint, Excel en PubMed. De les zal een halve dag in beslag nemen en vindt plaatst voordat de Master opleiding zal starten. De kosten bedragen 195,- p.p. Mocht u deel willen nemen aan deze les dan kunt u zich hier voor inschrijven. Dit formulier is te vinden via de volgende link: Inschrijfprocedure Inschrijving en plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Om deel te kunnen nemen aan de cursus dient de student een kopie van het diploma oedeemfysiotherapie en een CV mee te sturen. Studie belasting De Master opleiding duurt 2 jaar en heeft 36 contactdagen, waarvan 18 in het eerste jaar en 18 in het tweede jaar. Deze zijn naar gelang het lesrooster ingepland op do/vrij en/of zat. afhankelijk van de studie groep en colleges. De studiebelasting bedraagt gemiddeld 15 uur per week De Berekuyl / VUB

15 Cursus rooster (onder voorbehoud) 1 e leerjaar 2014 Cursus data Cursus onderdeel Docent Point Carré Drs. Margot de Kooning SLO Prof. dr. Mira Meeus Immunologie Prof. dr. Jo Nijs SLO Prof. dr. Mira Meeus & Drs. Margot de Kooning Medische oncologie Dr. Asia Ropela SLO Prof. dr. Mira Meeus Inspanningsimmunologie Prof. dr. Jo Nijs SLO/ CAT Prof. dr. Mira Meeus Inspanningsimmunologie Prof. dr. Jo Nijs Medische Oncologie Dr. Asia Ropela CAT Prof. dr. Mira Meeus Inspanningsfysiologie Drs. Kevin Kuppens SLO Prof. dr. Mira Meeus Inspanningsfysiologie Drs. Kevin Kuppens Medische Oncologie Dr. Asia Ropela Tentamen dag MC Borstkanker Wouter Hoelen BRC en PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema MC Head & Neck/melanoma Wouter Hoelen MC ICF Peter Vierhoff MSc MC klinimetrie en klinisch redeneren Wouter Hoelen & Peter Vierhoff MSc BRC en PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema MC Zelfmanagement Wouter Hoelen BRC en PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema Werkgroep SLO Wouter Hoelen Masterproef Prof. dr. Jo Nijs, Prof. dr. Mira Meeus & Drs. Margot de Kooning De Berekuyl / VUB

16 Cursus rooster (onder voorbehoud) 2 e leerjaar 2014 Cursus data Cursus onderdeel Docent Statistiek Drs. Margot de Kooning Bindweefselfysiologie & Prof. dr. Jo Nijs onderwerpen MP Statistiek Drs. Margot de Kooning BRC & PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema Pijnfysiologie Prof. dr. Jo Nijs Statistiek Drs. Margot de Kooning Pijnfysiologie Prof. dr. Jo Nijs Statistiek Drs. Margot de Kooning BRC & PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema Vermoeidheid Prof. dr. Jo Nijs Statistiek MP Drs. Margot de Kooning Vermoeidheid Prof. dr. Jo Nijs Statistiek MP Drs. Margot de Kooning BRC & PV Corlien Doodkorte & Sijko Jan Hoeksema Tentamen dag MC ICF Peter Vierhoff MSc MC klinimetrie en klinisch redeneren Peter Vierhoff MSc Case Report werkgroep Wouter Hoelen Tentamen dag MC Head & Neck/melanoma Wouter Hoelen Protocol oncologie revalidatie Wouter Hoelen & Peter Vierhoff MSc Peer review Wouter Hoelen & Peter Vierhoff MSc MC ARBO Mr. Bieneke Luckens & Drs. Coby Oostveen MC Ethiek & Q-life Hannelies & Jaap Van der Pol MC lipoedeem Joyce Bosman & Wouter Hoelen Tentamen Case Report Wouter Hoelen Masterproef Prof. dr. Jo Nijs, Prof. dr. Mira Meeus & Drs. Margot de Kooning De Berekuyl / VUB

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Nascholingsgids Post-HBO

Nascholingsgids Post-HBO Nascholingsgids Post-HBO 2015-2016 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inleiding 3 Met genoegen presenteert Hogeschool ipabo u hierbij haar nieuwe Deze gids geeft u een overzicht van scholings- en opleidingsac-

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007

Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 Resultaten quickscan assessment Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid November 2007 L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Gynaecologie en Obstetrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Jeroen Bosch ziekenhuis Opleidingsplan Obstetrie en Gynaecologie 1 Inleiding Dit document beschrijft de opleiding tot gynaecoloog

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleiding Informatica voltijd & deeltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie